ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2516
By หมอยา
On 2013-02-13 10:08:42


sent: wednesday, february 13, 2013 9:37 am
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
       ดีใจมากที่เจอเวปท่านอาจารย์ เหมือนเจอแสงสว่างที่หามานาน ดิฉันเป็นคนจังหวัดมุกดาหาร ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่ถ้ามีควรจะปฏิบัติอย่างไร เพราะมีคนทักหลายคนว่ามี หลายครั้งที่สังเกตุตัวเองเวลาเข้าวัดทำบุญ หรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะหาวเหมือนง่วงนอนปวดหัวลืมตาไม่ขึ้นน้ำตาไหลบ่อยมาก พอเจอเวปท่านอาจารย์หมอยาแม้ขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่นี้ มีความรู้สึกปิติอย่างบอกไม่ถูก
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ... ท่านหาครูยากมากครับ

***************************


# 2515
By หมอยา
On 2013-02-12 20:38:23


sent: sunday, december 23, 2012 10:13 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ลูกขอให้อาจารย์ตรวจองค์ในตัวของลูกด้วย

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมมีความประสงค์จะรบกวนให้ท่านอารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ
ผมชื่อ     ภูผา วิพุธวงศ์สกุล .เกิดที่      กรุงเทพมหานครและถ้ามีองค์ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ รบกวนท่านอารย์หมอยาแนะนำด้วยครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

นายภูผา  วิพุธวงศ์สกุล

ส่งจาก

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ... ท่านหาครูยากมากครับ

***************************


# 2514
By หมอยา
On 2013-02-12 20:35:08


sent: sunday, december 23, 2012 8:38 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ นางสาวณิษา เสนาพงศ์ภัค.จังหวัดชลบุรี

ชื่อนามสกุลเดิม อมรรัตน์ เสนานิกรมค่ะ น้อมรับทุกคำติค่ะ

ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ 

หากหนูใช้ข้อความไม่สมควรกราบขออภัยมานะที่นี่ด้วยค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณิษา เสนาพงศ์ภัค

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ...

***************************


# 2513
By หมอยา
On 2013-02-12 20:33:25


sent: sunday, december 23, 2012 7:20 pm
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

   ขอถามเกี่ยวกับองค์เทพนะคะ  ดิฉันชื่อ น.ส.นริสรา  ผดุงทรัพย์ 

   เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ มีองค์เทพหรือเปล่าคะ  และต้องปฏิบัตตนอย่างไร   ขอขอบพระคุณอาจารย์มาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ...

***************************


# 2512
By หมอยา
On 2013-02-12 20:31:28


sent: sunday, december 23, 2012 4:24 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
           ผม นายลัญฉกร กุลศรี (ชื่อเดิม พัชรกุล กุลศรี)

ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์ และสิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง
ผมจะได้บูชาได้อย่างถูกต้อง

           ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2511
By หมอยา
On 2013-02-12 20:29:46


sent: sunday, december 23, 2012 3:16 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพกระผมขอรับการตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผม จ.ส.ท.นิตินัย บูรณัติเกิดที่ ราชบุรี ครับ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูให้กระผมด้วยนะครับ
ด้วยความเคารพและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2510
By หมอยา
On 2013-02-12 20:27:26


sent: sunday, december 23, 2012 8:57 am
to:
subject

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
    ดิฉันชื่อ  นางสาวสกาวรัตน์   สระแก้ว  ดิฉันเป็นคนอุบลฯค่ะ  แต่ทำงานที่จังหวัดสุรินทร์   ดิฉันใคร่อยากจะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ว่า ดิฉันมีองค์หรือเปล่าคะ คือมีคนทักดิฉันหลายคนแล้ว  และบังเอิญว่า  ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ดิฉันตกงานค่ะ  เงินก็ไม่มี  ค่าเช่าบ้าน  ค่ากิน  ลูก ๆ ต้องไปโรงเรียน   ดิฉันไม่สบายดีก็เลยไปดูดวงมาค่ะ   เขาก็ทักมาว่าดิฉันมีองค์นะ  ถ้ารับขันธ์แล้ว  จะดีขึ้น   ดิฉันก็ไปรับขันธ์  แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับดิฉันหรอกนะคะ เพียงแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าในตัวของดิฉันเหมือนมีอะไรสักอย่างดิฉันบอกไม่ถูกจริง ๆค่ะ  ดิฉันขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดช่วยแนะนำด้วยนะคะ ดิฉันพร้อมที่จะรับคำแนะนำ
จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยใจจริงค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ ที่ด้วยคะ
        ขอแสดงความนับถือ
                      เก๋ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. จะรับขันธ์ ไม่มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย ไม่ควรทำครับ
๔. ที่ท่านไม่เจริญรุ่งเรื่องเพราะอาเภทเจ้าที่กับต้องธรณีสารไปแก้ไขครับ

*********************************

 


# 2509
By หมอยา
On 2013-02-12 20:21:53


sent: saturday, december 22, 2012 10:02 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

                กราบเรียนท่านอาจารณ์หมอยาที่เคารพ

                ดิฉันชื่อ กัลยา แดงวิมล            
                ที่โรงพยาบาลบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ

                ขอความเมตตาท่านอาจารณ์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ

                กราบขอบพระคุณท่านอาจารณ์หมอยาเป็นอย่างสูง
                      ;        ด้วยความเคารพและศรัทธา

                                   กัลยา  แดงวิมล

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************************

 


# 2508
By หมอยา
On 2013-02-12 14:23:19

 


sent: saturday, december 22, 2012 5:21 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ             
ต้องขอภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ ที่ไม่อ่านลายละเอียดให้ครบเนื่องจากรีบร้อน

            คือเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่นมาหนูได้ไปร่วมพิธีไหว้ครู แล้วหนูมีอาการที่คนเขาเรียกว่งองค์ลง แต่เยอะมาก หลายองค์ จนหนูเองกลับมาเพลีย และเหมือนเป็นไข้
            หนูมาอ่านในเว็บ บางที่ก็บอกว่า ผีสิง ผีหลอกว่าเป็นเทพ เลยอดคิดไม่ได้ว่า แล้วทำไมตนเองถึงเป็นอยู่คนเดียว เลยอยากให้ท่านอาจารย์เมตตาช่วยตรวจและช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

             หนูชื่อ วรัญญา ปัญสิงห์  เกิดที่ อ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี                      
             ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                   วรัญญา ปัญสิงห์

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************************

 


# 2507
By หมอยา
On 2013-02-12 14:14:43


sent: saturday, december 22, 2012 3:15 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพและนับถือ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพดิฉันน.ส.สกาวรัตน์ สระแก้ว เกิดที่อุบลราชธานีแต่มาทำงานที่จ.สุรินทร์ ดิฉันอยากจะขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า ถ้ามีองค์เทพต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

น.ส.สกาวรัตน์ สระแก้ว

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************************


# 2506
By หมอยา
On 2013-02-12 13:58:30


sent: tuesday, february 12, 2013 12:55 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพประจำตัวให้ด้วยครับ เพื่อการปฏิบัติตัวต่อตนเองและองค์เทพครับ
ผมชื่อ นายธีระพงษ์ ซินโซ. เกิดอ.เมือง จ.อุดรธานี
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 2505
By หมอยา
On 2013-02-12 05:45:30


sent: saturday, february 9, 2013 10:41 pm
to:
subject: ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

ผมชื่อ นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

**********************


# 2504
By หมอยา
On 2013-02-12 05:42:57


sent: sunday, february 10, 2013 1:30 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่ศรัทธายิ่งค่ะ    

 เมื่อไม่นานมานีมีองค์มาประทับร่างซึ่งเป็นองค์ปู่ฤาษีและได้ไปทำพิธีครอบครูมาจากบ้านที่ต่างจังหวัดที่ชัยภูมิแต่อยากทราบข้อสงสัยที่เป้นอยู่นี้อีกให้กระจ่างแจ้งน่ะค่ะจึงขอกราบท่านอาจารย์หมดยาตรวจองค์เทพให้ดิฉันอีกด้วยค่ะชื่อตามด้านล่างนี้ค่ะ ชื่อนาง ปิยะธิดา ไชยปราบ เกิดที่จังหวัดอุดรธานี ตอนนี้อยู่ต่างประเทศที่ยุโรป วันเดือนปีเกิดไม่แน่นอนเพราะเป้น บุตรบุญธรรม รบกวนท่านอา จารย์หมอตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะค่ะว่าอยู่หรือป่าว เพื่อที่ดิฉันจะได้ปฎิบัติต่อไปเช่นไร  กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ 

 ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************************


# 2503
By หมอยา
On 2013-02-11 20:02:19


sent: monday, february 11, 2013 7:10 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา กระผมชื่อ นายอัจฉริยะ  เกิดหนองสังข์   เกิดที่จังหวัดสุโขทัย
กระผมเรียนถามท่านอาจารย์ ว่า กระผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ แล้วช่วงนี้กระผม มีอาการปวดหัวข้างเดียว บางครั้งเวียนศรีษะ อาเจียน แต่ไปตรวจ คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเวลาเข้าใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัด หรือ องค์เทพ ผมจะรู้สึกขนลุก เวลาใกล้รูปปั่นพญานาค ผมมีความรู้สึกเหมือนผูกพันธ์ ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์เทพไหมครับ แล้วอาการที่ผมเป็นผมเป็นเพราะอะไรครับ
กราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณ โอกาสนี้ครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีครูหลายคนล้วนไม่ดีครับ

*******************


# 2502
By หมอยา
On 2013-02-11 15:34:42


sent: saturday, december 15, 2012 9:46 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาดิฉันอยากทราบว่าตัวดิฉันมีองค์เทพที่ต้องปฎิบัติรึเปล่าคะ
ดิฉันชื่อนางสาวกวินทิตา สันติธรรมธาดา ขอบพระคุณคะ

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ความรักของท่านเป็นรักซ้อนครับ

*************************


# 2501
By หมอยา
On 2013-02-11 15:28:14


sent: monday, december 10, 2012 11:44 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
        
หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์รบกวนช่วยตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
หนูชื่อ นาย ปราณปรียา จิตผ่อง จังหวัด อุตรดิตถ์ค่ะ

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ อาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านกำลังรักคนมีเจ้าของครับ

*************************


# 2500
By หมอยา
On 2013-02-11 15:09:05

 


sent: monday, february 11, 2013 9:54 am
to:
subject: กราบเรียนสอบถามองค์เทพท่านอาจารย์หมอยาครับ

     กราบเรียนอาจารย์หมอยา ผมชื่อนายสุธิลักษณ์ ธนานวัฒนศักดิ์ . เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาตรวจดูว่าผมนั้นมีองค์เทพหรือไม่ สืบเนื่องมาจากมีคนมาทักผมหลายคนว่ามีองค์เทพหรือไม่ ตัวผมนั้นไม่ทราบ ต่อมา ผมได้มีโอกาศไปตรวจดูดวงชะตากับหมอดูท่านนึง ท่านได้ทักมาว่าตัวผมนั้นเหมือนมีองค์เทพ แต่หมอดูท่านเห็นไม่ชัด ท่านบอกเหมือนมีเงาบางอย่างมาบังไว้ เงาที่ว่าหมอดูท่านบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นงูแผ่แม่เบี้ย มาบังไว้ จึงมาเรียนขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่าตัวผมนั้นมีองค์หรือไม่ ถ้ามีแล้ว ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม 

     สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลกคุ้มครองอาจารย์หมอยาและขอให้อาจารย์หมอยามีบุญบารมีสูงยิ่งขึ้นไปอีก

                                           กราบขอบพระคุณอย่างสูง


ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. บางคนในดวงนี้มักชอบเพศเดียวกันครับ
๓. ท่านกำลังพบคู่ใจอดีตชาติครับ

********************************


# 2499
By หมอยา
On 2013-02-04 08:14:48


sent: sunday, february 3, 2013 10:52 pm
to:
subject: re: ขอสอบถามอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา วันนี้ผมอยากจะขอเพิ่งใบบุญท่านอาจารย์หมอยาครับ พอดีว่าผมอยากรู้ว่าตัวของผมมีองค์หรือเปล่า ผม เป็นคนกรุงเทพ ชื่อนายวัฒนา แดงพายับ  ช่วยตอบผมทีนะครับ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)
๒. จะเดินสายเทพศึกษาบทความในเวบนี้ก่อนครับ ตอบคำถามให้ตัวเองก่อนว่าทำ ทำไม เพื่ออะไร ครับ อย่าทำเพราะถูกชักจูง ครับ บางท่านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรมีผู้ปกครองชี้แนะ ให้คำแนะนำและรับรู้ครับ
*************************


# 2498
By หมอยา
On 2013-02-02 22:49:33


sent: friday, february 1, 2013 11:16 pm
to:
subject: กราบเรียนสอบถามองค์เทพท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ กระผมชื่อนายธนาชัย  สิงห์ภู่ ครับที่โรงพยาบลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครับ ผมรบกวนสอบถามอาจารย์ว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ เพราะมีบางคนทักมาครับประกอบกับตัวกระผมเองก็มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาครับจึงได้บวชเรียนมาช่วงพรรษาที่ผ่านมาครับ ขออนุโมทนาบุญให้อาจารย์ด้วยครับ ผมรบกนสอบถามเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องหากตัวกระผมมีบางสิ่งที่คุ้มครองและเมื่อคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเมื่อคืนวานนี้ผมได้ฝันว่าได้ไปร่วมงานกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆวันสำคัญของท่านเสด็จพ่อปิยะมหาราชรัชกลที่ 5 กับพี่ๆที่ทำงานเก่า และจำได้ว่าสวดมนต์นโมตัสะ 3 จบ และกล่าวคำบูชาท่านด้วย ผมจำได้แม่นยำมากเลยไม่ทราบว่ามีอะไรบางอย่างจะบอกผมหรือป่าวเพราะผมตอนนี้กำลังเตรียมตัวสอบงานราชการเพราะผมมีความตั้งใจทำงานสนองบุญคุณประเทศครับ รบกวนอบถามท่านอาจารย์หมอยาและกราบขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  ปล กระผมได้ส่งเมล์สอบถามไปก่อนหน้านี้บางส่วนครับที่ส่งซ้ำต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับบังเอิญมีเื่องความฝัน เข้ามา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

*************************


# 2497
By หมอยา
On 2013-02-02 22:46:46


sent: friday, february 1, 2013 11:30 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

      กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่ศรัทธายิ่งค่ะ    

       เมื่อไม่นานมานี้คะมีคนทักหนูว่ามีองค์น่ค่ะะแต่ไม่ทราบว่าอย่างแน่นอนน่ะค่ะจึงขอกราบ

ท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยน่ะค่ะหนูชื่อด้านล่างน่ะค่ะ  

            ชื่อ น.ส.สุนันทา พูนพิพัฒน์  จังหวัดที่เกิดสุราษฎร์ธานีค่ะ คือไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดค่ะ  ท่านอาจาร ย์หมอยาคะหนูจะสามารถตรวจสอบได้มั่ยค่ะ ถ้าเวลาเกิดไม่แน่ชัดน่ะค่ะ   รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะว่าหนูมีองค์เทพอยู่รึเปล่าน่ะค่ะ  เพื่อหนูจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องน่ะค่ะ   กราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ   ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ล่วงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

*************************


# 2496
By หมอยา
On 2013-02-01 21:09:41


sent: friday, february 1, 2013 9:03 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ดิฉันมีเรื่องขอรบกวนอาจารย์หมอยาอีกแล้วค่ะ
ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกสาวดิฉันด้วยค่ะ
ลูกสาวชื่อ ด.ญ.อชิรญาณ์ ขุนแสง  เกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะ

      สุดท้ายขอบารมีสิ่งศักสิทธิ์โปรดปกปักรักษาอาจารย์หมอยาและครอบครัวให้มีแต่ความสุขตลอดไปค่ะ
                       ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
                           จาก  วนิดา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

*************************


# 2495
By หมอยา
On 2013-02-01 09:00:34


sent: monday, december 10, 2012 5:08 pm
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ กาญจนา  ช้างทุ่ง  เกิดที่จังหวัดสุโขทัย  รบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยนะคะ  
                   กราบขอบพระคุณอยางสูงค่ะ


 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..

*******************************


# 2494
By หมอยา
On 2013-02-01 08:53:04


sent: friday, february 1, 2013 7:33 am
to:
subject: ตรวจองค์ คับอาจารย์

 

ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วว่า มีองค์หรือป่าว เดี๋ยวคนนู้นทักเดี๋ยวคนนี้ทักแต่ทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลยละคับ

ผม ชื่อ วัลลภ พ่วงรอด คับ บรมครูหมอยาช่วยไขข้อสงสัยหน่อยนะคับ

สุดท้ายผมขออำนาจพระศรีรัตนไตรย์ ประทานพรให้บรมครูมีบารมีสูงขึ้นไปด้วยนะคับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. นิมิตจะคงอยู่กับลูกครับ...
๓. การปฏิบัติของท่านดุจพายเรือในอ่างครับ
๔. ดวงลูกไม่ธรรมดาครับ ในกาลเบื้องหน้าจะปรากฏนามให้เป็นที่กล่าวขานครับ
๕. ลูกจำต้องเป็นผู้มีหลายวิชาครับ

*******************************


# 2493
By หมอยา
On 2013-01-28 23:47:38


sent: monday, december 10, 2012 5:08 pm
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ กาญจนา  ช้างทุ่ง  เกิดที่จังหวัดสุโขทัย  รบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยนะคะ  
                   กราบขอบพระคุณอยางสูงค่ะ


 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*******************************


# 2492
By หมอยา
On 2013-01-28 23:44:58

from:
to:
subject: ขอความเมตตา ตรวจองค์เทพครับ
date: wed, 5 dec 2012 20:25:03 +0700

เมลนี้ส่งมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด เมลที่แล้วครับ และต้องกราบขอโทษด้วยครับสำหรับข้อผิดพลาดของเมลที่แล้วครับ

ผมมีคนทักว่า มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์ดูแล คุ้มครองอยู่ครับ ทั้งๆที่ผมไม่รู้ตัวครับคือว่าเขาเห็นเทพลอยออกมาจากตัวผมเมื่อ วันลอยกระทง ที่ผ่านมานี้เองครับ(ปี 55) ขอความเมตตาให้อาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยครับ และถ้าสามารถบอกได้ช่วยกรุณาบอกได้มั้ยครับหรือจะเป็นข้อแนะนำก็ได้ครับ 

ด้วยความเคารพ

....ผมชื่อ ทินภาค พูดเพราะ เกิด จ. สุรินทร์  ครับผม

กราบขอบพระคุุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*******************************


# 2491
By หมอยา
On 2013-01-28 23:41:11


sent: sunday, december 9, 2012 5:07 pm
to:
subject: ขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

ผมชื่อ นาย นววุธ เทพรักษา  จังหวัดที่เกิด ประจวบคีรีขันธ์
จึงขอความเมตาท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กับกระผมด้วยครับ

 ด้วยความเคารพอย่างสูง

 นววุธ  เทพรักษา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ท่านต้องอาเภทพระภูมิเจ้าที่ยู่ครับ

****************************


# 2490
By หมอยา
On 2013-01-28 23:38:31


sent: sunday, december 9, 2012 4:23 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
   ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพว่ามีหรือไม่ครับ
ผม ชื่อ จิรพงษ์ ธรรมเส็ง เกิดที่เชียงราย ครับ

อาจารย์หมอยาครับผมปวดหัวไม่หายเป็นเพราะสาเหตุใดครับ
ถ้าสะดวกผมขอความอนุเคราะอาจารย์หมอยาตรวจให้หน่อยนะครับ

  ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่สละเวลาตรวจให้ครับ ขอบุญกุศลที่ได้ทำมา ส่งผลให้อาจารย์หมอยามีแต่ความสุขครับ                  
                        ด้วยความความเคารพอย่างสูง
                               จิรพงษ์   ธรรมเส็ง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ท่านต้องคุณไสย์อวมงคลอยู่ครับ

****************************


# 2489
By หมอยา
On 2013-01-28 23:33:33


sent: saturday, december 8, 2012 12:06 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ
        ผมอยากทราบว่า ตัวผมมีองค์เทพ รึไม่ครับ เพราะผมเริ่ม มีอาการ คล้ายที่ร่างทรงเค้าเข้าประทับกันและเคยมีผู้ทักผมว่า มีองค์จึงขอความกรุณา ท่านอาจารยืหมอยาให้คำแนะนำด้วยว่าถ้าผมมีองค์เทพ ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร และบูชาท่านอย่างไรจึงถูกต้อง
        ผมชื่อ ภัทรภณ ชื่อเดิม สาร์ท  นามสกุลผูกทอง จ.สระบุรี 
                          ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตาม ดังนั้นไม่ควรมองข้ามจุดนี้ครับ

********************


# 2488
By หมอยา
On 2013-01-28 23:28:12

-----original message-----

sent: friday, december 7, 2012 9:10 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

   กราบเรียน...ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูต้องกราบขอโทษด้วยนะค่ะที่หนูต้องส่งอีเมล์มาซ้ำอีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากหนูอ่านเงื่อนไขไม่ละเอียดหนูต้องกราบขอขมาในสิ่งที่หนูได้ทำผิดพลาดลงไป หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ หนูชื่อ อภิมาพัส เสฏฐีชัยวรา ค่ะ และถ้าหากหนูมีองค์เทพจริง หนูกราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยให้คำแนะนำกับผู้น้อยด้วย

                           กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ล่วงเกินอาจารย์หรือพลาดพลั้งใช่คำพูดผิดหนูกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*******************************


# 2487
By หมอยา
On 2013-01-28 21:16:40


sent: monday, january 28, 2013 8:29 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ
ขอบูชาแด่ครูผู้สูงศักดิ์
เป็นที่รักของศิษย์นิมิตหมาย
จะเทิดทูนพระคุณครูจนวันตาย
จะเชิดชูเกียรติยิ่งใหญ่ที่ให้มา
สวัสดีครับ ผมชื่อ พชรพงษ์ ศรีทอง  เกิดที่กรุงเทพฯ ครับ
ขอตรวจองค์เทพด้วยนะครับ ว่าเป็นองค์ไหน จะได้ปฏิบัติบูชาถูกต้อง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

*********************************


# 2486
By หมอยา
On 2013-01-27 10:11:57


sent: saturday, january 19, 2013 2:29 pm
to:
subject:

        กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ดิฉันชื่อ นางวราภรณ์  ฟ้ากระจ่าง  เกิดจังหวัดสระบุรีค่ะอยากทราบว่า หนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพใดคุ้มครองอยู่หรือไม่คะ เพื่อที่หนูจะได้วางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องค่ะ กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
        กราบขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ...
๓. ดวงชะตาท่านแปลกมากครับ ไม่ธรรมดา

*********************


# 2485
By หมอยา
On 2013-01-27 10:08:08


sent: sunday, january 20, 2013 3:55 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
        ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ  หนูเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก แต่อยากทราบจริงๆ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
     ดิฉันชื่อ  จิณห์นิภา  จงจิตวิเชียร  จังหวัดเชียงราย
  ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา  และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่กรุณาสละเวลาอันทีค่านี้ค่ะ
                                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
********************


# 2484
By หมอยา
On 2013-01-27 10:05:32


sent: sunday, january 20, 2013 8:47 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ดิฉัน นางสาว ฤดีมาศ     มะม่วงแก้ว เกิดที่โรงพยาบาลเซนหลุยล์ กรุงเทพค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง และขออนุโมทนาในบุญที่อาจารย์หมอยาที่สละเวลา เพื่อให้คำแนะนำ กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

*********************

 


# 2483
By หมอยา
On 2013-01-27 10:03:10


sent: monday, january 21, 2013 11:59 am
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ ค่ะ

ขอรบกวนท่านหมอยาตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะว่ามีจริงหรือไม่เนื่องจากมีร่างทรงท่านหนึ่งทักมาค่ะ

ชื่อ   : นางสาวปณิดา  นาใจคง ค่ะ

        : เกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

*********************


# 2482
By หมอยา
On 2013-01-27 09:59:33


sent: saturday, january 26, 2013 3:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ข้าพเจ้าใคร่ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ และให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะ

ชื่อ นางสมาปัน เฟื่องวุฒิ (นามสกุลแต่งงาน  " สุภิญโญ "จังหวัด ชุมพร

กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

*********************


# 2481
By หมอยา
On 2013-01-27 08:41:11


sent: saturday, january 26, 2013 10:33 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยา หนูอยากจะขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ ให้หนูด้วยค่ะ 

ตัวหนูชื่อ นางสาว พุธิตา ตระกูลแสนศิริ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..ดวงนี้บางท่านเป็นร่างทรงเจ้าตำหนักครับ
๓. อายุยังน้อยเดินสายนี้ ทางเวบระวังหน่อยครับ ควรมีผู้ให้คำชี้แนะและไม่ควรตัดสินใจโดยพละการณ์ครับ

********************** 


# 2480
By หมอยา
On 2013-01-26 13:34:40

-----original message-----

sent: monday, january 21, 2013 10:55 pm
to:
subject: อยากจะขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยา ข้าพเจ้าอยากจะขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพ และให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าด้วยคะ

ชื่อ พิริยพร ลิ้มวัฒนะกูร เกิดจังหวัดกรุงเทพฯคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พิริยพร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..ดวงนี้บางท่านเป็นร่างทรงเจ้าตำหนักครับ

**********************


# 2479
By หมอยา
On 2013-01-26 13:31:49

-----original message-----

sent: saturday, january 26, 2013 10:39 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ. ดิฉัน นางสาวรำไพ อุดรทิพย์ ค่ะ รบกวนสอบถามว่าดิฉันมีองค์เในหรือเปล่าค่ะ และถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง ท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ส่งจาก iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
********************


# 2478
By หมอยา
On 2013-01-26 08:28:12


sent: tuesday, january 22, 2013 3:43 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
                      สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา  หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
                      ชื่อเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ท่านตั้งให้นะคะ  วนิดา  ดงใจ แต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนมาใช้ชื่อ รินรดา  ดงใจ ค่ะ หนูต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ คือหนูไม่ทราบจริงๆว่าเวลาตรวจองค์ ต้องใช้ชื่อตั้งแต่เราเกิดหรือชื่อปัจจุบันน่ะค่ะ  หนูเกิดที่จังหวัด อุดรธานีค่ะ

                      ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ ถ้าหนูใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมประการใด ขออภัยท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

                      ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ.

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
********************


# 2477
By หมอยา
On 2013-01-26 00:36:39

-----original message-----

sent: wednesday, january 23, 2013 10:58 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนูอยากทราบว่า หนูมีองค์เทพไหมค่ะอาจารย์หมอยา  หนูเองชื่อ

นางสาวพิชญากร อุตสาหะ  เกิดที่สถานีอนามัยแถวบ้านจังหวัดยโสธร

   ขออนุญาตเรียนถามญาณบารมีแห่งศรัทธาในตัวท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่ะ

ขอท่านจงโปรดพิจารณาช่วยเหลือมนุษย์ ผู้ที่อยากรู้เกณฑ์ชะตาของตนเองเกี่ยวกับองค์เทพน่ะคะท่านอาจารย์หมอยา

ด้วยรักและเคารพเป็นอย่างสูง

จากนส.พิชญากร อุตสาหะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เป็นร่างทรงเจ้าตำหนัก
********************


# 2476
By หมอยา
On 2013-01-26 00:33:17


sent: wednesday, january 23, 2013 1:55 pm
to:
subject: กรายเรียนอาจารย์

นมัสการท่านอาจานย์ รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพเเละ ชี้นำด้วยค่ะ
ชื่อ นรินทร์ อินจร  จ.สุโขทัยค่ะ
                       ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

***************************


# 2475
By หมอยา
On 2013-01-25 22:03:58


sent: thursday, january 24, 2013 2:17 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

     กระผม นายสถาพร รุ่งนาไร่  เกิดที่อ.สามพราน จ.นครปฐม   ผมมักจะได้ยินอะไรในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ยิน  บางครั้งได้ยินกระทั่งว่าใครพูดจาถึงผมอย่างไรบ้าง และมักจะเห็นอะไรที่คนธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ เช่น วิญญาณ ผมไม่กล้าบอกใครเพราะเกรงว่าจะมีคนบอกง่าผมบ้า แต่ผมสามารถสัมผัสในสิ่งเร้นลับได้ดี และมักจะมีอาการหาวบ่อยๆ  รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะทางสว่างให้ผมด้วยครับ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญมากยิ่งๆขึ้นไปครับ

สถาพร รุ่งนาไร่ 

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ดวงนี้เป็นคนเห็นผีครับ ใครไม่เข้าใจท่าน แต่อาจารย์เข้าใจท่านครับ
และอีกหลายๆท่านก็คงเข้าใจท่านเช่นกันครับ

****************


# 2474
By หมอยา
On 2013-01-25 21:58:12


sent: thursday, january 24, 2013 2:52 pm
to:
subject: ขอตรวจเช็คองค์เทพค่ะ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

   ดิฉันชื่อ  นารี  วิเศษชัย  ที่จังหวัดขอนแก่น

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจเช็คองค์เทพให้ด้วยค่ะ  
   กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ส่งจากแท็บเล็ต samsung

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..

****************


# 2473
By หมอยา
On 2013-01-25 21:52:44


sent: thursday, january 24, 2013 4:34 pm
to:
subject: ขอท่านอาจารย์ชี้แนะหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ

คือ  วันก่อนผมฝันเห็นหมอดู ท่านบอกว่า ปู่ฤาษีมณีรัตน์ (สมเด็จรุ่ง)  ท่านจะขออยู่ด้วยครับ

ผมต้องทำยังไงบ้างครับ

ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านฝันถึงครูถึงฤาษี และหมอดู คงต้องว่าครูอาจารย์มารักษาครับ
ส่วนจะต้องทำยังไง คงต้องมาดูที่ตัวเองครับ ทานเหล้าให้น้อยลงหรือเลิก ขับรถใช้ความเร็วให้น้อยลง
ทำใจให้เย็นลง พูดก่อนคิด และมีเหตุมีผลมากขึ้น ให้สมกับที่ครูอาจารย์ที่มาปกปักษ์รักษาครับ
ฤาษีท่่านนี้มักมาพร้อมคำทำนาย... ไปสะเดาะเคราะห์บ้างครับ.. เช่นบังสกุลกลับผ้า รอดโบสถ์ อาบน้ำมนต์ครับ


# 2472
By หมอยา
On 2013-01-25 17:36:41

 


sent: friday, january 25, 2013 11:13 am
to:
subject: ตรวจดวงองค์เทพ

หมอยาเลิกตรวจดวงองค์เทพให้แล้วเหรอค่ะ

*********************

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ยังตรวจและปฏิบัติเช่นนี้เสมอต้นเสมอปลายครับ
หากท่านใดไม่ได้คำตอบ ให้พิจารณาด้านล่างนี้ครับ ท่านพิจารณาเมล์ของท่านหรือไม่ว่าเป็นเช่นไร

อาจารย์.. ตั้งเงื่อนไขสำหรับให้คนที่มาขอรับการตรวจองค์เทพ ต้องเรียกขานอาจารย์หมอยา แลใช้สำนวนที่เขียนมาให้ไพเราะ เป็นนัยต์ว่า  "ให้ รู้จักลดทิฐิเรียนรู้การมีสัมมาคาราวะ พร้อม คำสาปเมื่ออ้าย-อี คนใดมาขอรับการตรวจองค์เทพ หากส่งเมล์มา ขอรับการตรวจเมื่อใด ขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ได้ลั่นคำสาบานออกจากปากแลโองการนี้หลุดจากปากเมื่อใด ....ให้ถือว่าครูบาอาจารย์ ฟ้าดินเป็นพยานครับ"
---------------------------------------------

เมื่อข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..

๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย
จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ขอให้เลือดในกายของข้าพเจ้าไหลย้อนกลับแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป   อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก.. เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้

 

       การตอบเมล์

๑. ตอบตามใจอาจารย์... ไม่เรียงตามคิว
๒. ตอบตามเบื้องบนพิจารณา
๓. คำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนหมู่มากได้รับการตอบก่อน
๔. คำถามที่ ท่านส่งมา อาจารย์จะพิจารณาทุกฉบับ หากท่านไม่ได้รับคำตอบ แสดงว่าผิดเงื่อนไขตามด้านบน หรือคำถามท่านเห็นแก่ส่วนตนมากเกินไป ....

๕. เมล์ที่ท่านถามมา.. ทางเวบสงวนสิทธิ์ไม่ลบทุกกรณี คิดให้ดีก่อนถามเข้ามาครับ...
************************************
อาจารย์ได้เมล์ทุกฉบับที่ส่งเข้ามาครับ สาเหตุที่ไม่ตอบ เพราะบางท่านมิได้เรียกขาน เรียนท่านอาจารย์หมอยา หลักการเขียนจดหมายมีสอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม บางท่านเรียก อาจารย์เฉยๆ   อ. เฉยๆ มองได้ว่าถือดี อวดดีครับ เมล์ที่ได้รับคำตอบ น่าจะเป็นต้นแบบที่ดี ครับ.. ที่อาจารย์มีประสงค์เช่นนี้ เพื่อละลดทิฐิในใจของผู้ส่ง ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะบางท่านที่ถามเข้ามาคำถามเป็นลักษณะเห็นแก่ตัว  อยากได้ อยากทราบ ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยไม่มีครับ ไปมาหลายอาจารย์ ก็ยังมาถามซ้ำๆ.. เพราะ รอแล้วเห็นผลช้าจะได้เปลี่ยนอาจารย์ใหม่ ได้ผลเร็วร่ำรวยก็ กินอิ่ม นอนหลับอยู่กับบ้าน บางท่านชื่อหัวฉบับเมล์ ใช้นามแฝงน่าเกลียด เช่น กูมีรู  ดอเยอะ รูกูบาน โรคจิต ซาดิส โฮโมเซ็กชวล ไบเซ็กชวล ประเภทหื่นกาม บ้าๆบอบอ  แบบนี้ จะโดนลบทิ้ง ครับ ตั้งใจ อาศัยเทพเพื่อกิจกาม ไม่ทราบจะว่าอย่างไรครับ ...... ท่าน ที่ส่งมาหลายรอบ ลองพิจารณาดูเมล์ของตัวเองก่อนครับ จ่าหน้าถูกต้อง มีชื่อผู้ส่ง วัน เดือน ปีเกิด พ.ศ. และเวลาเกิด เรียบร้อยหรือไม่ ที่ อาจารย์ เขียนมานี้ หวังให้ทุกท่านได้เข้าใจ บางท่านว่านิดว่าหน่อยก็โกรธ ไหนเลยวันข้างหน้าหากเป็นศิษย์เป็นครูจะสั่งสอนได้.... จ่าหน้าซองหรือการโพสต่างๆของท่านจะไปสู่โลกอินเตอร์เน็ต มันจะมีผล กระทบตัวท่านโดยตรงในอนาคตเช่น การสมัครงาน หน้าที่การงาน ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ทำอะไรให้รู้จักมีสติครับ

 

 


# 2471
By หมอยา
On 2013-01-25 10:44:04

 

 

-----original message-----

sent: friday, january 25, 2013 12:35 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพนะครับ

ลูกชื่อ น.ส สุพรรษา ภู่ระหงษ์ ครับ อยู่ประจวบคีรีขันธ์ ครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..ดวงนี้บางท่านเป็นร่างทรงเจ้าตำหนักครับ

๑.ขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยนะครับที่ต้องรบกวนอาจารย์หมอ 1ถ้าเรามีจริง แล้วเราต้องดูแลยังไงครับ ถึงจะทำให้องค์เรามีบุญบารมีเยอะ
ตอบ หากท่านทราบว่ามี และมีใจศรัทธา ศึกษาในเวบนี้ครับ คำตอบรอท่านอยู่แล้ว ดังคำว่าขอจงมีสามารถจึงทราบมติสวรรค์

๒.ปรกติอยู่บ้านจะสวดมนต์บางไปทำวัตรเย็นบางจะทำให้ญาณเก่งจริงรึเปล่าครับ
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะครับ ขอให้อาจารย์หมอมีบุญบารมีแก่งกล้านะครับ
ตอบ ท่านปฏิบัติชอบแล้วครับ ขาดแต่เป็นศิษย์ไร้ครูครับ

๓. เห็นเค้าบอกกันว่า คนที่มีองค์ต้องไปงานไหว้ครูของร่างทรงบ่อยๆแล้วญาณในจะเก่งจริงรึเปล่าครับ -
ตอบ ไปฟังสวดเถลิงบายศรี บูชาเทพสามารถทำได้ครับ ส่วนมากเลยเถิด กินเหล้า สะกดหรือทับองค์กัน ไปดูไปเห็น อันนี้เรียกว่าครูพักร์ครับ คัดเอาแต่สิ่งที่เป็นมงคลมาใช้ สิ่งอัปมงคล จดจำไว้ขออย่าได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างครับ

๔.แล้วคนที่เค้าไปงานทรงกันไปเพื่ออะไรหรือครับ

ตอบ ไปด้วยหลายจุดประสงค์ครับ
๑. ไปเพราะเป็นร่างทรงใหม่ อยากไปเสริมบารมี ไปไหว้ครูเทพเทวา
๒. ไปเพราะเป็นร่างทรงเก่า อยากไปเสริมบารมี  ไปไหว้ครูเทพเทวา
๓. ไปเพราะตนเองเป็นเจ้าตำหนัก หากรู้จักเจ้าภาพก็ไปแบบกัลยาณมิตร
๔.
ไปเพราะตนเองเป็นเจ้าตำหนัก หากไม่รู้จักเจ้าภาพก็ไปแบบลองของ ว่าร่างนี้ ตำหนักนี้แน่จริงไหม
๕. ไปเพราะตนเองเป็นเจ้าตำหนัก ทราบว่าเขาไหว้ครูเปิดตำหนักใหม่ ไปอวดศักดา บางท่านก็ถือวิสาสะไปจุดธูปเทียน โปรยดอกไม้ก่อนเจ้าภาพก็มีครับ
๖. ไปเพราะอยากไปดู ไปรู้ ไปเห็นครับ
๗. ไปเพราะอยากไปอวดบารมี เรียกหรือซื้อใจบรรดาร่างทรงทั้งหลายให้มาขึ้นกับตำหนักของตัวเอง

๕.รบกวนอาจารย์หมอยาตอบหน่อยนะครับเห็นเค้าพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ แล้วก็ไม่เข้าใจ
ตอบ ใหม่ๆอาจารย์ก็เจอแบบท่านครับ มาสอน มาสั่งอาจารย์ พอสอบถามให้เป็นที่ชัดเจนกับงึมงัมในลำคอ อาจารย์เป็นโรคที่แบบว่าต้องเข้าใจก่อนครับว่าอะไรคืออะไร.. ถึงค่อยว่ากัน

      รบกวนอาจารย์หมอยาเยอะแล้วขอโทษนะครับที่รบกวน ขอพระคุณอาจารย์หมอรวงหน้านะครับ เว็บนี้มีประโยชน์มากมากเลยครับ ขอให้อยู่กับชาวเว็บไปนานๆ ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ในโลกนี้คุ้มครองอาจารย์หมอให้มีสุขภาพแข็งแรงๆนะครับ รบกวนหน่อยนะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

 


# 2470
By หมอยา
On 2013-01-25 10:15:22


sent: thursday, january 24, 2013 9:43 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา 

คืออยากตรวจองค์เทพค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะ และขอคำแนะผู้นำด้วย

ชื่อ... จตุรงค์ แว่นแก้ว จังหวัด ศรีสะเกษ

รบกวนอาจารย์ ช่วยชี้แนะ แก่ผู้ต่ำต้อยผู้นี้ด้วย เถิด

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ปีนี้ให้ไปแก้ดวงกับพระยาครุฑครับ
๔. ท่านสามารถเดินสายเทพได้แล้วครับ .....

********************


# 2469
By หมอยา
On 2013-01-24 08:42:46


sent: tuesday, january 15, 2013 2:49 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา 

คืออยากตรวจองค์เทพค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะ และขอคำแนะนำด้วย

ชื่อ... ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลิดา  วิบุลศิลป์  เกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีตชาติรับ
๔. ดวงนี้บางท่านสับสนเรื่องเพศ
๕. จิตของท่านไม่นิ่ง สงบนิ่งเมื่อใดจึงพบแก่นแท้ครับ
๖. ระยะนี้เที่ยวกลางคืนหรือเตร็ดเตร่ จะมีเรื่องจะเจ็บตัวครับ

****************************


# 2468
By หมอยา
On 2013-01-23 22:08:25


sent: monday, december 24, 2012 3:25 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ขอคำชี้แนะจากอาจารย์หมอยาด้วยคร้า

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพรัก 
       ลูกได้ส่งรูปโต๊ะบูชาพระ พร้อมกับโต๊ะบูชาขันครู พระสุพรรณกัลยาและลูกๆกุมารมา
ให้อาจารย์หมอยาช่วยดูให้ด้วยค่ะว่าจัดได้ถูกต้องหรือไม่ อยู่กันครบทุกองค์และสบายดีหรือไม่ 
ช่วงนี้ลูกเป็นอะไรไม่รู้ปวดหัวค่อนข้างบ่อย เวลาปวดจะปวดมากคะ ลูกไม่รู้ว่าลูกทำอะไรผิดไปหรือเปล่า
ลูกจึงส่งเมลมาเพื่อขอคำชี้แนะจากอาจารย์หมอยาค่ะ เกิดกรุงเทพ  ค่ะ
       
         สุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญที่หนูได้สร้างดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาที่เคารพ
มีความสุขและช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากสืบต่อไปคร้า                            
                             ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                    สุพัตตรา อาศัย

double click on image to enlarge.

double click on image to enlarge.
 ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

********************


# 2467
By หมอยา
On 2013-01-23 22:01:47


sent: tuesday, december 25, 2012 8:08 pm
to:
subject: ตรวจหาองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

        ข้าพเจ้า น.ส.ณัฐกานต์  เดือนดาว . ที่โรงพยาบาลแรพ่ จ.แพร่ ตอนนี้ข้าพเจ้ามีอาการปวดไหล่ข้างขวาอย่างมาก และมีอาการปวดศีรษะอย่างไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดอาการปวดรุนแรงในตอนเย็น เคยฝันว่ามีคนนำพญานาคทองคำ 9 เศียร มายื่นให้และข้าพเจ้าก็ได้รับไว้ บางครั้งก็ฝันถึงองค์พระพิฆเนศอยู่เป็นประจำ ฝันว่าได้เข้าพิธีฮินดูกับพราหมณ์บ้าง 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาชี้ทางสว่างแก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ณัฐกานต์

ปล. ข้าพเจ้าได้ส่งรูปถ่ายของข้าพเจ้ามาให้ท่านอาจารย์หมอยาดูด้วยค่ะ เผื่อจะใช้ในการตรวจหาองค์เทพ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool