ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2566
By หมอยา
On 2013-03-26 12:52:45


sent: wednesday, march 13, 2013 4:22 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์สอบถามเรื่ององค์ครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์

ข้าพเจ้าขอความกรุณาเมตตาจากท่านอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ข้าพเจ้า
เนื่องจากข้าพเจ้าอยากรู้ในการมีอยู่จริงขององค์ข้าพเจ้าว่ามีหรือไม่ครับ
ข้าพเจ้าชื่อนายอภิสิทธิ์ จิ๋วสุข. จ.กรุงเทพฯ ครับ
ขอความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

**************************


# 2565
By หมอยา
On 2013-03-26 07:45:39


sent: thursday, march 21, 2013 12:32 pm
to:
subject: ถามมาตอบไป

 กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

       กราบเรียนช่วยเมตตาดูองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะหรือว่ามีสัมพิเศษหรือไม่มีขอให้ท่านกรุณาช่วยเมตตาดูให้หน่อยค่ะ และมีข้อควรปฎิบัติอย่างไร ค่ะ

นางสาว พฤกษา อินทประเสริฐ ค่ะ  

1) ครั้งหนึ่งเคยมีทักว่ามีองค์เทพ แต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีหรือเปล่าค่ะ แต่เวลาก็ผ่านมาประมาณ ปีกว่าแล้ว ดิฉันเรยมีโอกาสเข้ามาอ่านบล็อกของอาจารย์ และได้ตัดสินใจเข้ามาถามอาจารย์ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

2) ดิฉันเคยฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าค่ะ หลังจากถูกรถชนก็ไม่มีแล้วค่ะ 

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาดูให้ดิฉันด้วยนะค่ะ 

ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง
ตอบ ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ อุบัติเหตุของท่านยังไม่หมดสิ้นครับ

  


# 2564
By หมอยา
On 2013-03-26 07:37:08


sent: thursday, march 21, 2013 8:50 pm
to:
subject: รบกวนด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูมีเรื่องรบกวนอีกแล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับการตอบคำถามล่วงหน้าเลยค่ะ  และขอให้อาจารย์หมอยา มีสุขภาพแข็แรงค่ะ

นางสาว กัญญากานต์ ผกามาศ  

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพอยู่หรือเปล่าค่ะ แล้วมีองค์เดียวหรือหลายองค์ค่ะ  อนาคตข้างหน้าหนูจะต้องเป็นร่างหรือเปล่าค่ะ  (แล้วถ้าหนูกำลังจะทำผิดข้อห้ามมันจะเป็นผลร้ายมากไหม ในขณะที่อาจารย์หมอยาตรวจ หนูคิดว่าอาจารย์คงรู้นะค่ะ) รบกวนด้วยนะค่ะ หนูเครียจมากๆเลยค่ะ ถ้าหนูพิมผิดหรือพูดผิดอะไรไปขออภัยด้วยนะค่ะ 
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ... แก้ไขเรื่องอุบัติภัยที่กำลังจะเกิดครับ
๓. หลักการเดินสายเทพ ปฏิบัติตนให้ดีงาม ดวงนี้ความรัก กิเลสเป็นเจ้ากรรมนายเวรครับ บางคนก็รักเพศเดียวกัน บางคนก็คู่ซ้อนครับ
*****************************


# 2563
By หมอยา
On 2013-03-26 07:21:30


sent: monday, march 25, 2013 10:17 pm
to:
subject: กราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะที่ต้องส่งมาอีกหนึ่งฉบับเนื่องจากหนูได้ลืม ระบุบเวลาเกิดค่ะ หนูชืีอ ณัฐชา เบี้ยวเก็บ ค่ะ ต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ
จุดเริ่มต้นข้อความที่ส่งต่อมา:

จาก: natzazaza forever < >
วันที่: 25 มีนาคม 2556, 8 นาฬิกา 57 นาที 07 วินาที gmt+07:00
ถึง: " " < >
ชื่อเรื่อง: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ คือหนูมีความประสงค์ที่จะตรวจดูองค์เทพค่ะ เพราะเคยมีคนทักว่าหนูมีองค์เทพ และหนูยังชอบมีอาการแปลกๆคือ ปวดหัวข้างเดียว แน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยอิ่ม บ้างก็หนักบ่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร รบกวนท่าน อาจารย์หมอยา ช่วยไขข้อข้องใจให้ที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
หนูชื่อ ณัฐชา เบี้ยวเก็บ ค่ะ  เกิดที่โรงบาลนพรัตน์ กรุงเทพฯ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ระยะนี้ดวงท่านไม่ดี ระมัดระวังไว้บ้างครับ
๔. อาการที่ท่านเป็นเรียกว่าต้องธรณีสารและอวมงคลติดกายครับ
๕. ดวงนี้ควรเป็นศิษย์มีครู

***********************


# 2562
By หมอยา
On 2013-03-25 17:38:16


sent: friday, march 22, 2013 2:01 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมจะใคร่ขอความกรุณาจากท่านอาจาร์ยหมอยาในการตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

                ผม ชื่อ นายธีระ  ศรีศิริสกุล  เกิดใน กรุงเทพฯ ครับ รบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาอีกอย่างนะครับ ผมจะใคร่ขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา อย่านำ วันเดือนปีเกิด เวลา เกิด ผม โพสลงในเว็ปได้ไหมครับ ผมเป็นนับถือศาสนาพุทธบูชาพระรัตนตรัย แต่เป็นคนที่ชอบเรื่ององค์เทพต่างๆ และนับถือองค์พระพิศคเณศโดยตรงอยู่แล้วนะครับ ( นับถือมานานแล้วครับ )              ผมจึงใคร่ขอพีงบารมี ขอท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยครับ ว่าผมมีองค์เทพหรือป่าว แล้วองค์เทพนั้นคือองค์เทพอะไร  ผมควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิด บารมี ความโชคดี แก่ตัวผมเอง ครอบครัว และ เทพที่คุ้มครองตัวผมอยู่ และ ผมเคยครอบเศียรพระพิศคเณศ พระพิราฟ พ่อแก่ มาแล้วด้วยครับ ( ที่ครอบ เพราะ อยากให้เป็นศิริมงคลกับตัวเองเท่านั้น ไม่ได้คิดถึงเรื่องการรับขันธ์ครู แต่อย่างใด )

             จึงกราบเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านหมอยาครับ

                      ขอบคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑.  ผมเป็นนับถือศาสนาพุทธบูชาพระรัตนตรัย ดังนั้น สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำครับ
๒.  ขอท่านอาจาร์ยหมอ ยา ช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยครับ ว่าผมมีองค์เทพหรือป่าว แล้วองค์เทพนั้นคือองค์เทพอะไร  ผมควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิด บารมี ความโชคดี แก่ตัวผมเอง ครอบครัว และ เทพที่คุ้มครองตัวผมอยู่ และ ผมเคยครอบเศียรพระพิศคเณศ พระพิราฟ พ่อแก่ มาแล้วด้วยครับ ( ที่ครอบ เพราะ อยากให้เป็นศิริมงคลกับตัวเองเท่านั้น ไม่ได้คิดถึงเรื่องการรับขันธ์ครู แต่อย่างใด ) แบบที่ท่านตั้งใจง่ายครับ ไปที่ไหนมีก็ไหว้ไปทั่วครับ เวลาสัมฤทธิ์ผลจะได้ไม่รู้สึกติดค้างคำบนคำสาบานกับสถานที่ใดๆครับ

**************************************


# 2561
By หมอยา
On 2013-03-25 17:30:55


sent: saturday, march 23, 2013 12:10 am
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

หนูชื่อ  นางสาวมัตติกา   จันทิมา  ชื่อเล่น  อุ้ย ค่ะ   จังหวัดนครสวรรค์  ค่ะ

     ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ เนื่องจากหนูฝันเห็นคนตายอยู่บ่อยๆและฝันนั้นเป็นจริงทุกครั้ง และมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูฝันเห็นปู่ฤาษีมาเข้าฝันว่าจะเสียของรักของหวงและมันก็เกิดขึ้นจริง และได้เข้ามาอ่านในเวบของอาจารย์ มีหลายข้อที่ตรงกับลักษณะของคนที่มีองค์เทพ คือ ปวดศรีษะข้างเดียวอยู่บ่อย ๆ  บางครั้งจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจผิดจังหวะรวมด้วย หนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูมีองค์หรือเปล่า จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ และถ้ามีคือองค์ไหน หนุจะได้ปฏิบัติตนใด้ถูกต้องค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
 
ด้วยความเคารพค่ะ

 มัตติกา  จันทิมา

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านเป็นศิษย์ไร้ครู
๔. ท่านถามมาแบบว่าครั้งเดียวแล้วจะไม่มาอีกครับ
๕. อาการที่เป็นเรียกว่าผิดครูครับ

**********************


# 2560
By หมอยา
On 2013-03-25 16:37:36


sent: monday, march 25, 2013 11:34 am
to:
subject:

 

สวัสดีครับอาจาราย์  กระผมชื่อสหรัฐ  ทิพย์มะณี   ครับ
 
ผมอยากทราบว่าตัวผมเองมีองค์เทพมาปกปักษ์คุ้มครองไหมครับ.....เวลานั่งสมาธิและสวดมนต์ขนแขนลุกครับ    นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ครับ
ผมควรปฏิบัติแบบไหน ยังไง  ดีครับ   และการรับขันต์ครูจากร่างทรงจะดีไหมคับหรือว่าจะรับจากใครดีครับ
 
(ขอขอบพระคุณสำคัญคำตอบของอาจารย์ไว้ล่วงหน้าครับ)
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  บางคนชอบเพศเดียวกันครับ
๓. ดวงนี้เป็นศิษย์มีครูครับ
... อายุยังน้อยต้องมีผู้ปกครองรับทราบ
*****************


# 2559
By หมอยา
On 2013-03-25 16:29:49

-----original message-----

sent: monday, march 25, 2013 1:55 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

      กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ดิฉัน ชื่อเดิมว่า กรรณิการ์ ศิริโพคินเลิศ แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กันธิญากรณ์ เพราะรู้สึกว่าตนเอง ดวงไม่ค่อยดีเท่าไรนัก มีปัญหาเข้ามาบ่อยมากๆ ในทุกๆด้าน และในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา แม่ได้ชวนให้ดิฉันไปสวดภาณยักษ์ ตอนแรกไม่ได้มีอาการอะไร แต่สักครู่ ก้อเริ่มน้ำตาไหลออกมาแล้วก้อร้องไห่ไม่หนุดโดยไม่ทราบสาเหตุ อยากถาม อาจารย์หมอยาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันคืออะไรคะ ดีหรือร้าย ประการใด ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตอบด้วยนะคะ

    หากคำกล่าวของ ดิฉันผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ส่งจาก กันธิญากร
ตอบ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ดวงไม่ดีไปหาหมอดู ตรวจดวงชะตาครับ
๒. ท่านต้องมนต์สะกด
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ

**********************

 


# 2558
By หมอยา
On 2013-03-25 15:32:24

 


sent: saturday, march 23, 2013 5:29 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ และขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา

 ดิฉันชื่อ   ศิรินทิพย์ พรหมทองพันธ์  ขออนุญาตพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา
๑. ช่วยตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  บางคนชอบเพศเดียวกันครับ

๒.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. หลักการเดินสายเทพ มาเวบนี้อ่านมากๆ
๒. อย่าเริ่มต้นด้วยความอยาก ความโลภ
๓. หาครูอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำครับ
๔. เมื่อพบครูแล้ว ความมีสัมมาคาราวะ นอบน้อมควรมี ครับ


ปกติชอบปวดหัวข้างเดียวคล้ายไมเกรนบ่อย มีอาการหนักบ่าเป็นบางครั้ง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. เมื่อท่านพบครู ปัญหานี้จะหมดไปครับ

เจอสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น  รู้สึกถึงสิ่งมองไม่เห็น    ขอทางสว่างแก่  ดิฉันด้วย ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. นี่เรียกว่าคนเห็นผีครับ


************************


# 2557
By หมอยา
On 2013-03-25 07:49:34


sent: saturday, march 23, 2013 7:37 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

       ดิฉัน นางสาวอาทิตยา สุขศรีแดง  เกิดที่จังหวัดนราธิวาส ค่ะ อยากตรวจว่ากิฉันมีประจำตัวหรือไม่?และอยากทราบว่าองค์เทพที่อยู่กับดิฉันว่าท่านคือใคร? โดยปกติดิฉันจะได้ยินเสียงพูดจากจิตตัวเองและมีการเรียกพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา มีอาการร้อนผ่าวตามหน้าอกหรือแผ่นหลัง มีอาการขนลุก และยังมีอาการปวดเมื่อตามบ่า,ไหล,ต้นคอ อีกด้วยคะ ดิฉันจึงอยากสอบถามและขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอยาว่าดิฉันควรจะปฎิบัติอย่างไร?ให้ถูกต้องคะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยคะ

กรุณาติดต่อกลับมาด้วยนะคะ
ขอบพระคุณคะ
นางสาวอาทิตยา
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  ท่านมีลิขิตกับสวรรค์ครับ
************************


# 2556
By หมอยา
On 2013-03-20 20:11:12


sent: thursday, march 14, 2013 11:21 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

              เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

              ดิฉันมีชื่อจริงว่า นางจตุพร โพธิ์พันธุ์ ชื่อเล่นว่านก  ค่ะ อยากขอรบกวนท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
และดิฉันจะต้องปฎิบัติอย่างไรบ้างถ้ามีองค์เทพ

                กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ท่านกรุณาต่อดิฉันค่ะ

              ด้วยความเคารพอย่างสูง

              จตุพร  โพธิ์พันธุ์ (นก)

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  ท่านมีลิขิตกับสวรรค์ครับ
************************


# 2555
By หมอยา
On 2013-03-20 20:08:39


sent: thursday, march 14, 2013 7:09 pm
to: webmaster
subject: สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ ค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

   ลูก ชื่อ  นาง ธวัลรัตน์  เผือกพันธ์ 

มีความทุกข์ใจในเรื่องครอบครัว มีผู้มีบุญทักว่ามีครู มีความกลัวเกิดขึ้นบ้าง จึงอยากให้ท่านอาจารย์หมอยา ได้เมตตา

ตรวจองค์องค์เทพ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง จะได้คลายปัญหา ผ่อนคลายลงบ้าง ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบารมีที่สูงของอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับ ขึ้นอยู่กับท่านว่าพร้อมจะอยู่กับมันไหมครับ
๓. ชะตานี้มี อุบัติภัยรออยู่ครับ
********************************


# 2554
By หมอยา
On 2013-03-20 19:36:30


sent: friday, march 15, 2013 7:42 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาเทวาแห่งศาสตร์

15/03/2553
นางสาวปนัดดาเนตรลือชา

องค์พระประทานในจิตในใจเสมอมา องค์พ่อพิฆเณศวร(สีเหลืองทอง)
ปัจจุบันเทพเทวาที่กรุณาเมตตาโดนทำนายทายทักมาว่าเสมือนมี พระยานาคา
แต่ลูกรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เพิ่มมา ยอดพลังยอดวิชา แต่ไม่แจ้งแก่ใจ คอยจะสับสนงุนงง

สิ่งที่เข้าใจมา ลูกจิตปรุงแต่งหรือเป็นจริง
ขอท่านหมอยาโปรดแถลงข้อกังขาแก่ลูกทุกสิ่ง ว่าการคิดว่ามีองค์ของลูก ลูกจิตปรุงแต่งเองหรือไม่
ขอคำชี้แนะด้วยเถิดท่านหมอยาเจ้าค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  ท่านมีลิขิตกับสวรรค์ครับ
๓. ท่านจำต้องเป็นศิษย์มีครู... ฤิทธิ์ทีมีบางครั้งหากลุ่มหลงก็เป็นภัยได้ครับ
***********************

 


# 2553
By หมอยา
On 2013-03-20 19:32:54


sent: friday, march 15, 2013 8:22 am
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ ค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
 
หนูชื่อ ศุภรดา ภรณ์ศรแสง (ชื่อเดิมก่อนสมรส สิริภา แสงแก้ว)
ที่จังหวัดชลบุรี ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ เนื่องจากว่ามีคนเคยทักวามีองค์ และได้เข้ามาอ่านในเวบของ
อาจารย์ มีหลายข้อที่ตรงกับลักษณะของคนที่มีองค์เทพ คือ ปวดศรีษะข้างเดียวอยู่บ่อย ๆ และ จะปวดตรงกลางศรีษะลงมา เวลาที่ไป
งานไหว้ครู หรือ ที่ที่เขามีการอัญเชิญองค์เทพ ก็จะมีอาการใจสั่น ขนลุกอยู่ตลอดเวลาจนนั่งอยู่ด้วยไม่ได้ และบางครั้งจะมีอาการ
แน่นหน้าอกหายใจผิดจังหวะรวมด้วย หนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูมีหรือเปล่า จึงของรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ถ้ามี
จะได้ปฏิบัติตนใด้ถูกต้องค่ะ
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
 
ด้วยความเคารพค่ะ
ศุภรดา
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  ท่านมีลิขิตกับสวรรค์ครับ
***********************
 


# 2552
By หมอยา
On 2013-03-20 18:34:37


sent: friday, march 15, 2013 10:17 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอความกรุณาเช็คองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ     

ผมชื่อนาย พรเทพ ชื่นเรณู เ เกิด กรุงเทพมหานครครับ เวลาเกิดไม่ทราบครับ ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับ

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพองค์ญาณหรือเปล่าครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยดูให้ผมนะครับ

ถ้าผมมีผมขอทราบได้หรือไม่ว่าเป็นองค์เทพท่านใดแล้วมีกี่องค์ แล้ววิธีปฏิบัติตัวเองด้วยนะครับ

แล้วถ้าท่านอาจารย์มีข้อชี้แนะประการใดแก่ตัวผมขอให้ท่านบอกกล่าวแก่ผมด้วยความเมตตา

ถ้ากระผมกระทำการอันใดอันเป็นการไม่สมควรแก่อาจารย์หมอยา กระผมก็ขออภัย ขอท่านอาจารย์หมอยาอโหสิกรรมด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. ไม่ทำอายุสั้นครับ
๓. ดวงนี้อริของท่าน.. คือหลงตัวเองครับ
***********************

 


# 2551
By หมอยา
On 2013-03-20 18:29:40


sent: tuesday, march 19, 2013 5:47 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา 
กระผมชื่อ นาย สถาพร โพธิสุนทร เกิดจังหวัด ชลบุรี กระผมมาพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา
ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติสืบต่อไปครับ
ด้วยความเคารพ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..  ท่านมีลิขิตกับสวรรค์ครับ
***********************


# 2550
By หมอยา
On 2013-03-20 18:27:37


sent: tuesday, march 19, 2013 5:58 pm
to:
subject: ขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือค่ะ หนูขอรบกวนพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ
และถ้ามีหนูจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไรคะ?  ให้ถูกต้องค่ะ หนูชื่อ  จตุพร  มณีฉาย  .  เกิดที่  อ. แม่สอด   จ. ตาก  ค่ะ
สุดท้ายนี้หนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

จตุพร  มณีฉาย

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
***********************


# 2549
By หมอยา
On 2013-03-20 18:25:10


sent: wednesday, march 20, 2013 2:28 pm
to:
subject:

สาธุอาจารย์หมอยาผู้เจริญ ข้าพเจ้าขออนุญาตตรวจองค์เทพขอรับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาผู้เจริญ กระผมผู้มีชือว่า นาย ทะวีไช พันทะวง  เกิดที่ เวียงจันทร์
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงท่านเป็นเจ้านครในอดีตครับ.....
****************************


# 2548
By หมอยา
On 2013-03-20 18:22:14


sent: wednesday, march 20, 2013 2:43 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ และขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือค่ะ

 ดิฉันชื่อ กฤตญา รัตนอานุภาพ (ชื่อเดิมคือ อรอุมา รัตนอานุภาพ)   เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯคะ
     ขออนุญาตพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ปกติชอบปวดหัวข้างเดียวคล้ายไมเกรนบ่อย มีอาการหนักบ่าเป็นบางครั้ง ช่วงนี้สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำ และมีอาการขนลุกซ่า หมอยาได้โปรดชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ

กฤตญา  รัตนอานุภาพ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ..
๓. ท่านไม่สบายมาจากมีสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่ ไปแก้ไขครับ
*******************************


# 2547
By หมอยา
On 2013-03-20 18:17:58

 


sent: wednesday, march 20, 2013 2:57 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

      ดิฉันชื่อ น.ส.สิริลภัส  ไชยภัฏ  เกิดจังหวัดกรุงเทพฯค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารน์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพที่ปกปักรักษาและคุ้มครองตัวดิฉันด้วยค่ะเนื่องจากจะได้บูชาและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะ

1.มีคนทักหนูว่าหนูมีองค์พ่อพิฆเนศและองค์พ่อช้างเอราวัณค่ะ บ้างก็ทักว่ามีเทพไทยๆ หนูไม่ทราบว่าเป็นเทพองค์ไหนบ้างคะ เพราะหนูมักจะฝันถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาในจิตค่ะ 

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารน์หมอยาค่ะ

สิริลภัส ไชยภัฏ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

****************************

 

 


# 2546
By หมอยา
On 2013-03-20 09:45:59


sent: wednesday, january 30, 2013 4:32 pm
to: หมอยา
subject: ขอความเมตตากรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ                                    

     ผมขอความเมตตากรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
     ผมชื่อ นาย ธนวัฒน์ เบ้ากุล   เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ         
     ผมจะต้องปฏิบัติอย่างไร บ้างครับเหตุผลที่ผมอยากจะทราบก็คืออยากจะช่วยเหลือคนครับ                   ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ให้เขามีทางออกและแนะแนวทางครับ
                 ผมส่งข้อมูลใหม่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ
                      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                           ธนวัฒน์ เบ้ากุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) สิ่งที่ท่านหวังสามารถปฏิบัติได้จริงครับ

****************************


# 2545
By หมอยา
On 2013-03-20 09:40:34

-----original message-----

sent: wednesday, january 30, 2013 12:06 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     ดิฉัน นางสาวดาราเกตุ พรหมราษฎร์  เกิดที่จังหวัด ขอนแก่น ค่ะ

ขอท่านอาจารย์หมอยาเมตตาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ปล. มีคำถามอยากจะทราบ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาให้คำตอบและแนะนำด้วยค่ะ

1 ถ้าดวงมีองค์เทพจริง แล้วดิฉันจะต้องเป็นร่างทรงมั้ยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)ในส่วนของความจำเป็นที่จะต้องเป็นร่างทรงไหม อาจารย์คงต้องถามว่าท่านมีศรัทธาไหมครับ

2 ถ้าดิฉันมีองค์เทพ ดิฉันอยากค้าขาย รำร่วย มีข้อชี้แนะและปฏิบัติอย่างไรคะ
ตอบ ท่านเริ่มต้นด้วยความอยาก นับว่าไม่ถูกต้อง อยากรวยไปบนไปขอหวยครับตรงประเด็น ไม่จำต้องบูชาเทพครับ เพราะบางท่านรับขันธ์มาไม่รวย รวยช้า ก็คว่ำขันธ์ครับ

 

           กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ


# 2544
By หมอยา
On 2013-03-19 08:22:41


sent: sunday, march 17, 2013 11:15 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา  

 กระผมชื่อ นาย ภูเทพ ผนึกโชคลาภ  กรุงเทพ) ลูกมาเพื่อขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตลูกเชื่อเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ หากมีทางใดที่ลูกจะสามารถปฎิบัติตนช่วยเหลือผู้คนได้นั้นขอให้ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยครับ

ถ้าผมมีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ด้วยความเคารพและศรัทธา

ภูเทพ ผนึกโชคลาภ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เปิดตำหนักครับ

********************************


# 2543
By หมอยา
On 2013-03-19 08:02:28


sent: monday, march 18, 2013 5:05 pm
to:
subject: ขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือค่ะ หนูขอรบกวนพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยว่า มีหรือไม่?
และถ้ามีหนูจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไร?ให้ถูกต้องค่ะ หนูชื่อ กรกนก กันทะหลี .จังหวัดน่าน
สุดท้ายนี้หนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เมตตาชี้แนะแนวทางให้หนูปฎิบัติมา ณ. ที่นี้ขอบคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ.. เปิดตำหนักครับ


# 2542
By หมอยา
On 2013-03-19 07:56:45


sent: monday, march 18, 2013 10:40 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา   กระผม  นาย   ธนกฤต   (ภูวนาทชื่อเดิมครับ)นามสกุล  พูลคุ้ม
ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือเปล่าขอความเมตา   ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

****************************


# 2541
By หมอยา
On 2013-03-18 16:43:36


sent: sunday, march 17, 2013 9:53 pm
to: webmaster
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

   ลูก ชื่อ  นาง ธวัลรัตน์  เผือกพันธ์  อยู่ที่ ต.โพตลาดแก้ว  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีค่ะ มีความทุกข์ใจในเรื่องครอบครัว มีผู้มีบุญทักว่ามีครู มีความกลัวเกิดขึ้นบ้าง จึงอยากให้ท่านอาจารย์หมอยา ได้เมตตาตรวจองค์องค์เทพ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง จะได้คลายปัญหา ผ่อนคลายลงบ้าง ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบารมีที่สูงของอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....


# 2540
By หมอยา
On 2013-03-18 16:34:34


sent: sunday, march 17, 2013 10:00 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์ครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ชื่อนายกีรติ กิจสุวรรณ อยู่จังหวัดกำแพงเพชร 
  โรงพยาบาลแม ่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์
รบกวนช่วยตรวจให้หน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************


# 2539
By หมอยา
On 2013-03-18 16:32:28


sent: monday, march 18, 2013 12:08 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

สวัสดีค่ะ รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ 
ชื่อ ณัฏฐ์ชยธร ภูเบศณัฏฐ์ศรุต กรุงเทพค่ะ
มีอาการปวดหัวบ่อยมาก หมอบอกว่าเป็นไมเกรน ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ทรมานมากค่ะ

ตอบ ดวงนี้ต้องเข้าพบครูอาจารย์โดยเฉพาะครับ


# 2538
By หมอยา
On 2013-03-14 05:52:52

นาย วง [ ]

ส่งจาก ipad ของฉัน : ดิฉันชื่อ นางสาวเรณู หงษา  จังหวัดที่เกิดนครราชสีมา ค่ะ ดิฉันยังไม่ได้สัก ไม่มีอาจารย์ แต่อยากจะทราบ องค์เทพของตัวเองค่ะ จะได้บูชาและ อยากจะขอคำปรึกษาเรื่องที่จะสักด้วยค่ะ ในส่วนตัวดิฉันมีความเลื่อมใส ในรอยสักของไทยมาก แต่ไม่ทราบถึงคุณ และโทษ ของการสัก และอีกอย่างคือ ดิฉันยังไม่มีอาจารย์ ที่จะทำการสักเลย จึงขอ ความเมตตา จากอาจารย์ให้แนะนำ ลูกศิษย์ใหม่คนนี้หน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ ด้วย ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สักง่ายครับ แต่เวลาลบออกยากมากๆครับ

*****************************


# 2537
By หมอยา
On 2013-03-13 08:04:41


sent: saturday, march 9, 2013 8:33 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา                                                    ลูกชื่อ เวียงพิงค์  สุดหา    ที่นครราชสีมา

 ลูกขอความกรุณาถามท่านอาจารย์หมอยาเรื่ององค์เทพ มีหลายคนทักมาว่าลูกมีองค์เทพ แต่ลูกยังไม่แน่ใจจึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำลูก ว่าลูกมีองค์เทพหรือไม่และลูกควรปฎิบัติอย่างไร ลูกนิมิตฝันบ่อยครั้งถึงองค์ฤาษี ท่านจะมาหาลูกในฝันบ่อยมาก และช่วงหลังๆท่านจะมาเข้าตัวลูก ลูกจะบังคับตัวเองไม่ได้เลย และท่านยังมาบอกในฝันว่าไม่ให้ลูกทานเนื้อ เวลาลูกทานเนื้อที่ไรลูกจะปวดหัว ตัวสั่น และปวดหลังมาก และยังฝันว่ามีเศียรปู่ฤาษีอยู่บนศีรษะของลูก มีคนกราบไหว้ลูกเยอะมาก ลูกจะฝันแบบนี้อยู่เกือบปีแล้ว(ลูกจำเป็นต้องรับขันธ์ไหม) ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำลูกด้วย ลูกขอน้อมรับทุกประการ

       ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ให้ความเมตตาลูก    

 ตอบ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
       
                            


# 2536
By หมอยา
On 2013-03-13 05:07:53


sent: tuesday, march 12, 2013 1:52 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา (ที่ส่งก่อนหน้าลืมจังหวัดครับ)

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา
       ขอเรียนถามท่านอาจารย์หมอยาเรื่องการตรวจองค์เทพครับ
       ผมชื่อ นายราชศักดิ์  สีลาดเลา  ครับ เกิดที่นครราชสีมาครับ
       เมื่อประมาณหกเดือนที่ผ่านมาครับผมมีอาการร้อนๆที่หลังเป็น วูบๆ ขึ้นมาที่คอ ครับ
       เป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบันครับ ผมไม่เคยไปตำหนักหรือร่างทรงที่ไหนครับ
       และผมมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องเหล่านี้ครับ อยากจะบูชาองค์เทพแต่ไม่รู้จะบูชาองค์ใด
       จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ และขอรับคำแนะนำตามแต่ท่านอาจารย์จะชี้แนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 2535
By หมอยา
On 2013-03-05 08:57:04


sent: thursday, february 28, 2013 12:37 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

                                 กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา   ลูกชื่อ นางสาว โชติรัตน์ รอดเกตุ ลูกมาเพื่อขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตลูกเชื่อเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์    หากมีทางใดที่ลูกจะสามารถปฎิบัติตนช่วยเหลือผู้คนได้นั้นขอให้ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยค่ะ แต่เคยมีคนทักว่าลูกมีพระแม่อุมาเทวี  มีปู่ฤาษี ลูกเลยอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจให้น่ะค่ะ เพื่อที่จะได้ปฎิบัติตนถูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่ะ 

ตอบ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ลูกเดินสายเทพควรมีผู้ปกครองดูแล
๓. มาเวบนี้อ่านมากๆครับ
๔. รัก โลภ โกรธ หลง ยังเป็นเครื่องทดสอบใจ
๕. ลูกมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีต
๖. ดวงนี้บางคนรักเพศเดียวกันครับ

                  


# 2534
By หมอยา
On 2013-03-05 06:20:37


sent: monday, march 4, 2013 5:01 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

            กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงครับ (ตรวจองค์เทพครับ)

     ผมชื่อ นายธีรศักดิ์  ตาแจ้ง  ครับ  ท่านอาจารย์ครับ ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ  มีหลายคนทักผมว่า มีองค์เทพมาอยู่ด้วยบ้าง  เป็นร่างทรงบ้าง จะต้องไปรับขัน  ผมเลยไม่แน่ใจว่า ผมมีองค์เทพหรือเป็นร่างทรงจริงหรือป่าวคับ  ผมอยากขอให้ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ  ถ้าผมมีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ

         กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

                        ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ  ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 2533
By หมอยา
On 2013-02-28 08:43:35

 


sent: friday, april 06, 2012 12:21 am
to:

subject:
ขอความกระจ่างและนำทางจากอาจารย์หมอยาผู้มีญานบารมี

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ต่อองค์เทพทุกองค์
      ลูกขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่มีความเมตตาต่อลูกในการตอบคำถาม  สำหรับวันนี้ลูกขออนุญาติเบื้องบนที่ผ่านมายังท่านอาจารย์หมอยาผู้มีบุญ บารมี  ลูกขออนุญาติถามนะค่ะ
        ลูกได้สวมสร้อยคอที่มีองค์เทพไว้กับลูกติดตัวคือองค์เทพประจำตัวลูกหรือไม่( ขอนุญาติท่านอาจารย์หมอยาที่ลูกถามเช่นนี้(เพราะมีผู้มีร่าง มีองค์ว่าไม่ใช่องค์ประตัวลูกเลยเป็นอีกองค์หนึ่ง..... ) ลูกขอกราบอภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องทำให้ท่านอาจารย์หมอยาลำบากใจลูกอยากแกะปม ในใจลูกมานานแล้วค่ะ แต่ไม่รู้จะพึ่งบุญบารมีใครได้นอกจากท่านอาจารย์หมอยาผู้ที่มีญาณบารมี  ช่วยโปรดให้ความกระจ่างด้วยค่ะ
            ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ให้ความเมตตาลูก
                                ลูกธัญวฤณ  โอม

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ไม่ลำบากใจในการแกะปมท่านครับ และได้มีคำตอบไปบางส่วนจากเมล์ฉบับก่อนหน้านี้แล้ว "ลูกอยากแกะปมในใจลูกมานานแล้วค่ะ แต่ไม่รู้จะพึ่งบุญบารมีใคร " ใน คำตอบของเมล์ฉบับที่สอง เขียนไว้ชัดเจนแล้ว  สิ่งที่ท่านถามมานี้ เป็นความอยากทราบเรื่ององค์เทพเป็นการส่วนตัว ไปหาหมอดูเก่งๆทำนายให้ครับ อาจารย์แค่หมอดูแก่ๆ ตรวจองค์เทพให้ท่านไปแล้ว (เหมือนท่านมาเรี่ยไรบุญ เขาทำบุญให้ไป100 บาท ท่านว่าไม่พอขอ200บาทนะครับ) อาจารย์ไม่รับดูดวงท่านครับ อย่าโอนเงินมานะครับจะผิดครู

****************************************


sent:
wednesday, april 04, 2012 12:21 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

ชื่อนางธัญวฤณ  อวนศรี เกิดที่กรุงเทพ   ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ( เกิดตอนเช้าค่ะ)

ขอกราบเรียนถาม

ท่านอาจารย์หมอยาค่ะมีผู้หวังดีทักว่า ลูกมีองค์ เยอะมาก( ขออนุญาติใช้คำแทนตัวว่าลูกนะค่ะ) จนลูกสับสนแต่ส่วนตัวมีความเชื่อและศรัทธาอยู่แล้ว จึงไปรับขันธ์มาแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่คนมีองค์ที่เขาปฏิบัติกันแล้วก็ทำให้ ชีวิตลูกดีขึ้นมากแต่เป็นช่วงเวลาที่ลูกท้อเหนื่อยมีภาระงานและครอบครัวจึง หยุดทำเป็นเวลานานจากนั้นชวิตก็ไม่ดีเหมือนเก่าค่ะ ในปัจจุับันนี้ลูกเรี่มปฏิบัติด้วยแรงศัรทธาสิ่งที่ลูกไม่รู้ไม่เห็นนำมา บูชาสักการะด้วยความตั้งใจจริงดั่งเป็นบุญที่ลูกได้มาเจอกับผู้ที่เปี่ยม ด้วยความเมตตานั้นคืออาจารย์หมอยาลูกไม่เคยชอบศึกษาอินเทอร์เน็ตเลยอยู่ๆลูก ก็เลยเจอผู้มีบุญบารมีจึงขอบุญบารมีจากเบื้องบนที่ผ่านอาจารย์หมอยาช่วยให้ ความกระจ่างและชี้แนะในเรื่องนี้ด้วยค่ะควรไม่ควรแล้วแต่ท่านอาจารย์จะ พิจารณา

                                 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                       ลูกธัญวฤณ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ทำนายว่า

๑. การปฏิบัติ การบูชา การดำรงตน การสัมมาอาชีพ ข้างต้นไม่สู้ดีสืบไปเบื้องหน้าจึงสมบูรณ์ทุกประการครับ
๒. ท่านพบคนเลวในคราบอาจารย์ถึงสามคนจึงพ้นเคราะห์กรรมครับ
๓. ความโลภ ความอยาก ความมักใหญ่ใฝ่สูงเป็นอริในการปฏิบัติตนครับ

**********************************


sent: monday, april 02, 2012 2:33 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาคะ

เรียนอาจารย์หมอยาคะ
         ดิฉันนางธัญวฤณ  อวนศรี  เกิดที่กรุงเทพ(ชื่อเก่าปาริชาติ)
               ดิฉันมีความเชื่อและศรัทธาท่านอาจารย์  เลยอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์คะว่าดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วสิ่งที่ท่านเห็น หรือไม่เห็นดิฉันขอน้อมรับคำตอบอย่างสุขใจ ขออาจารย์ช่วยชี้ทางให้ด้วยคะ ขอบุญบารมีท่านจงมีพลังของความเมตตา สาธุ  สาธุ  สาธุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้เป็นศิษย์พระฤาษีครับ

*********************


# 2532
By หมอยา
On 2013-02-16 10:10:27


sent: thursday, january 17, 2013 6:47 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา เรื่องขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวรสริน ภูมินิวาส จังหวัดตราด
๑.
ข้าพเจ้าขอความกรุณาอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะ

ตอบ  ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

๒. เนื่องจากมีสัมผัสบางประการที่เป็นมาระยะหนึ่งแล้ว และได้รับองค์เทพมาแล้วค่ะ แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ข้าพเจ้ามีองค์เทพใดรักษาอยู่บ้าง
ตอบ  ท่านมีสัมผัสและรับองค์เทพมา ดวงท่านเป็นคนขี้สงสัย หาครูเทพของท่านให้พบก็จะเข้าใจครับ

และข้าพเจ้าต้องปฏิบัติอย่างไรที่ผ่านมาปฏิบัติถูกหรือไม่

ตอบ ท่านปฏิบัติดีครับแต่ท่านเป็นศิษย์ไร้ครูครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยค่ะ
ขอแสดงความเคารพนีบถือ
รสริน ภูมินิวาส


# 2531
By หมอยา
On 2013-02-15 12:36:21


sent: friday, february 15, 2013 11:46 am
to:
subject: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
ผมชื่อ ชาญณัฐ ขวัญมา  เกิดทีจังหวัดนครสวรรค์
ขอความกรุณา ท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพด้วยครับ คือมีคนเคยทักผมว่าผมมีองค์ครับ เขาบอกให้ผมสวดมนต์นั่งสมาธิ ผมก็ทำตาม และมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับผม คือตอนนั่งสมาธิผมจะทำท่าทางแปลกๆและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ก็รู้ตัวตลอดนะครับเพียงแต่บังคับตัวเองไม่ได้ และผมก็จะฝันแปลกๆและจะแม่นครับ เวลาผมผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนผมก็จะลุกและจะเกิดอาการสะอึกและเรอ ออกมาครับ ท่านอาจาร์ยหมอยาครับ เวลาผมเห็นองค์พระนาราย์ผมจะขนลุกและรู้สึกผูกพันธ์มาก และผมก็รู้สึกชอบทางสายอินเดียครับ แต่ก็มีคนบอกผมว่าผมมีหลายองค์ จนผมสับสนหมดแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรครับ
ท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านสับสนก็หาครูอาจารย์ไว้ เป็นผู้ให้คำแนะนำครับ

***************************

 


# 2530
By หมอยา
On 2013-02-15 12:32:13


sent: friday, february 15, 2013 11:33 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

            ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ  เพราะมีหลายคนทักว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองค่ะ เพื่อความมั่นใจจึงขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ  ถ้ามีจริงก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ ดิฉันชื่อวลัญชพร  ชัยพัฒน์  จ.มหาสารคามค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************

 


# 2529
By หมอยา
On 2013-02-15 10:33:25


sent: wednesday, january 16, 2013 10:01 am
to:
subject: ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาครับ
สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพของลูกศิลษ์ทุกๆท่าน
ท้าหากผมมีบุญพอวันนี้ผมจะมาขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับชื่อ นาย สิทธิเดช ดวงแก้ว เกิดที่จังหวัด ชลบุรี ครับ

ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ครับ

**********************

 
 


# 2528
By หมอยา
On 2013-02-15 10:30:03


sent: tuesday, january 15, 2013 2:51 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมขอตรวจองค์เทพด้วยครับ กระผมนาย นันท์ธรัฐ สดคมขำ ชื่อเดิม ชนาธิป  ที่โรงพยาบาล อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีครับ ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2527
By หมอยา
On 2013-02-15 10:27:21


sent: tuesday, january 15, 2013 1:25 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่านอาจาร์หมอยา ที่เคารพ
 
ผมอยากจะทราบว่าตัวผมนั้นมีองค์เทพหรือไม่ครับ นาย สิทธิเดช ดวงแก้ว เกิดที่จังหวัด ชลบุรี ครับ
 
ขอบพระคุญครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ครับ

**********************


# 2526
By หมอยา
On 2013-02-15 10:02:35


sent: saturday, december 29, 2012 5:42 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ กฤษณุ เซ่งสิ้ม

ขอ ความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ และขอความเมตตาอีกเรื่องคือมีคนทักลูกว่ามีกุมารตามอยู่  ลูกไม่สบายใจเลยไปดูดวง หมอดูบอกว่าเป็นวิญญาณเด็กที่ทำแท้งติดตาม ไม่ใช่กุมาร เพราะลูกเคยให้คนรู้จักยืมเงิน แล่้วเค้าเอาเงินนี้ไปเกี่ยวกับการทำแท้ง แต่ตอนยืมลูกไม่ทราบเลยว่าจะเอาไปทำแท้ง ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยลูกด้วย

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง

 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านไม่สบายใจ ให้ไปทำบุญครับเช่น บริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาครับเด็กเรียนดีแต่ยากจนครับ

***************************


# 2525
By หมอยา
On 2013-02-15 09:44:21


sent: thursday, february 14, 2013 1:47 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงค่ะ

สวัสดีค่ะ  ท่านอาจารย์หมอยา หนูขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ และโปรดให้คำแนะนำ ชี้ทางสว่างแก่หนูด้วยนะคะ หนูชื่อ นางสาวสุภาพร  เชียงแรง ชื่อเล่นชื่อ นาย  กลางวันเวลาสี่โมงเย็นเศษๆ จ.พะเยาค่ะ
 
หนูเคยฝันอะไรแปลกๆหลายอย่างค่ะ ครั้งแรกหนูฝันเห็นหญิงแก่ๆใส่ชุดสีขาว พูดภาษาแขกด้วย ฝันเห็นนกบินเต็มท้องฟ้าเลยเยอะมากๆสวยงาม ฝันว่าในฝันเหมือนจะเหาะได้ไปเจอช้างเผือก สีขาว สวยงาม มีงูเยอะมากหลากสีสัน พอเหาะต่ำลงรู้สึกลัวมาก ท่องออกมาว่า โอมศานติ ศานติ ก็เหาะสูงขึ้นโล่งอย่างใจ  บางทีเหมือนมีอะไรมาเกาะอยู่ที่แข้ง ก็เลยรู้สึกแปลก หนูบูชากุมารเทพมาจากวัดเป็นไปได้ไหมที่เราอยู่ใกล้เขาแล้วเรารู้สึกค่ะ 
ทำไมเวลาสวดมนต์จึงมีอาการหาวบ่อยๆคะ  เวลาไปทำบุญก็รู้สึกขนลุกซู่ไปทั้งตัวเลยค่ะ 
                    ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงคุ้มครองท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวให้มีแต่ความสุขตลอดไปค่ะและขอให้ท่านอาจารย์หมอยาเจริญด้วยญาณบารมียิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะ  หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2524
By หมอยา
On 2013-02-15 09:18:03


sent: thursday, february 14, 2013 5:24 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ผมเรียนรบกวนสอบถามเรื่อง การตรวจองค์เทพครับ
ผมชื่อ ขวัญใหม่  อยู่นรินทร์
อยู่สมุทรสาครครับ  ขอขอบคุณอาจารย์หมอยามากครับ 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************

 


# 2523
By หมอยา
On 2013-02-15 09:04:17


sent: friday, february 15, 2013 12:19 am
to:
subject: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพดิฉันขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     ดิฉันชื่อ ทัณฑิกา บำรุงศรี  ดิฉันเกิดที่ จังหวัดตากค่ะ แต่ตอนนี้อยู่ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพด้วยค่ะ  คือมีคนทักมาค่ะ  และตอนนี้ดิฉันมีอาการขนลุกเกือบทั้งวันเลยค่ะ ไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะ  ท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ...

***************************

 


# 2522
By หมอยา
On 2013-02-14 13:35:25


sent: thursday, february 14, 2013 10:57 am
to: อ.หมอยา
subject: ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยาที่เคารพ       ผมธนาธิป ได้รับคำตอบจากอาจารย์หมอยาแล้วครับ  ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ มีโอกาสจะไปเยี่ยมหาที่บ้านอาจารย์หมอยาครับ      ขอให้อาจารย์หมอยามีญาณบารมีสูงยิ่งขึ้นๆ ไปครับ


# 2521
By หมอยา
On 2013-02-14 08:46:06


sent: wednesday, february 13, 2013 10:01 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์ครับ

            กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กับหลานผมด้วยครับหลานผมชื่อ    นางสาวปุณณภา  เพ็ชรขัน (ชื่อเดิม นุชนาฎ  เพ็ชรขัน)
.  เกิดที่จังหวัดตรัง
                ขอบพระคุณมากครับ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ... ท่านหาครูยากมากครับ.. ต้องมีบารมีจริงๆครับถึงเป็นครูท่านได้

***************************


# 2520
By หมอยา
On 2013-02-14 08:43:47


sent: wednesday, february 13, 2013 11:37 am
to: อ.หมอยา
subject: ถึงเวลารับขันธ์ครูหรือยังครับ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมนายธนาธิป ศิริไพศาลนันทกุล เป็นชื่อและนามสกุลที่ตั้งใหม่ (ชื่อเก่า นายวินัย สังวรณ์) ขอความเมตตาช่วยตรวจดูดวง วัน เดือน ปีเกิด ให้ผมด้วยครับ จังหวัดจันทบุรี   ตอนนี้รู้สึกหายใจไม่สะดวก ดวงผมเดินทางสายเทพหรือปล่าวครับ อาจารย์หมอยา ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับตัวผมด้วยครับ  ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2519
By หมอยา
On 2013-02-14 08:40:55

 

-----original message-----

sent: wednesday, february 13, 2013 12:09 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพดิฉันขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  ดิฉัน เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย

   ดิฉันไปหาหมอดูที่ไหน ก็มักจะทักว่าดิฉันมีเซ้นต์ มีองค์ ดิฉันมีจริงๆหรือเปล่าคะ และถ้ามีควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

ถ้ากเฉันมีองค์จริงๆ ก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

******************


# 2518
By หมอยา
On 2013-02-14 08:10:59


sent: wednesday, february 13, 2013 2:26 pm
to:
cc:
subject: re: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นายวิสูตร  สุวรรณกิจกร
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ... ท่านหาครูยากมากครับ.. ต้องมีบารมีจริงๆครับถึงเป็นครูท่านได้

***************************


# 2517
By หมอยา
On 2013-02-14 08:06:25


sent: thursday, february 14, 2013 5:27 am
to: mailto:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
          ผมชื่อ ภานุมาศ ปาสาณีย์  อยากทราบว่าตัวกระผมเองมีองค์ดูแลอยู่ใช่ไหมครับรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยด้วยครับ สิ่งใดที่ลูกอาจพิมพ์ผิดหรือไม่ถูกต้องขอให้ท่านอาจารย์หมอยาให้อภัยด้วยนะครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงท่านต้องใจเย็นๆนะครับ .......
๓. นิมิตท่านชัดเจนครับ

**********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool