ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2616
By หมอยา
On 2013-05-09 17:47:39


sent: thursday, may 9, 2013 3:24 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ผมนาย เจตริน แววขำ  เกิดศิริราชกรุงเทพฯ พอดีผมรับขันมาเลยหาข้อมูลจากหลายๆที่เพื่อเพิ่มความเข้าใจครับและก็อยากรู้ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์หมอย่างสูงด้วยความเคารพ

ตอบ วิเคาระห์ดังนี้ครับ
๑. ท่านรับขันธ์มาแล้ว สงสัยในครูของท่านหรือครับ
๒. ดวงท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีต ดังนั้นจิตอาสาช่วยคนของท่านเท่านั้นจึงจะพาท่านพ้นบ่วงกรรมนี้


# 2615
By หมอยา
On 2013-05-09 12:44:44


sent: saturday, may 4, 2013 6:13 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

กระผม นาย สงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์   .จังหวัดกรุงเทพฯ

อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ากระผม

มีองค์เทพหรือเปล่าครับ ถ้ามีจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
ปกติผมก็ไหว้พระสวดมนต์เกือบทุกวันครับ
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

สงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ มีคุณลักษณะพิเศษ

๓. ดวงท่านสู้ครูครับ ดังนั้นครูของท่านควรมีบารมีพอสมควรเลยทีเดียวครับ
๔. ดวงท่านเดียวดายสมชื่อเลยครับ...


# 2614
By หมอยา
On 2013-05-09 12:13:56


sent: monday, may 6, 2013 12:25 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ                            
        ลูกชื่อ นางสาวอุมาพร เหรียญนิยม  สถานที่เกิดจังหวัดสระบุรี ลูกชอบมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หนักตัว เวลาสวดมนต์ชอบมีอาการหาวจนน้ำตาไหลเป็นอย่างนี้แทบทุกครั้ง ลูกจึงขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ
        ลูกกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2613
By หมอยา
On 2013-05-09 11:52:06

 

-----original message-----

sent: tuesday, may 7, 2013 10:11 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

                 ลูกมีความศรัทธาและเลื่อมใสในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพของลูกว่าลูกมีองค์อยู่กับตัวหรือไม่
และถ้ามีลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไร ลูกชื่อนางธนิดา พันธุ์พิชญา ( ชื่อเดิม เพ็ญนภา ธนารัตน์ )                 

                                                            ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง

                                                          ธนิดา    พันธุ์พิชญา

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
**************************


# 2612
By หมอยา
On 2013-05-09 11:45:40


sent: wednesday, may 8, 2013 4:49 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดวงชะตาค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
       ดิฉันชื่อ ณัชชา สุคันธเสวี  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาและองค์เทพ และสิ่งใดทางใดที่ท่านแนะนำสอนสั่ง
ดิฉันจะได้นำมาปฏิบัติเพื่อดิฉันจะได้ปฎิบัติในทางที่ถูกที่ควรต่อไป
          ดิฉันขอขอบพระคุณในความเมตตามา ณ ที่นี้
                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
                              ณัชชา   สุคันธเสวี

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....


# 2611
By หมอยา
On 2013-05-09 11:35:15


sent: wednesday, may 8, 2013 9:16 am
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรักของศิาย์ทั้งหลาย

          หนูอยากทราบว่ามีองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าค่ะ คือเวลาหนูไปที่ตำหนักองค์เทพต่างๆท่านจะชอบทักว่าหนูมีองค์แต่บอกไม่ได้ว่า องค์เทพอะไรน่ะค่ะในใจหนูมัความศรัทธาเทพและพุทธศาสนาเป็นทุนอยู่แล้วหนู อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยให้ความกระจ่างค่ะ  จังหวัดชลบุรี ค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอบารมีสิ้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองท่าน อาจารย์หมอยาให้มีบารมียิ่งขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ/ขอบหรพคุณมากค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ มีคุณลักษณะพิเศษ สวรรค์ลิขิตครับ
๓. ดวงครูท่าน ให้คุณให้โทษพร้อมกันเลือกอาจารย์ดีๆนะครับ
********************************

 


# 2610
By หมอยา
On 2013-05-09 11:10:08


sent: wednesday, may 8, 2013 2:36 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

กระผม นาย ณัฏฐนันท์ วงค์สอนตาล จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันอยู่จังหวัดราชบุรี)

อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ากระผม

มีองค์เทพหรือเปล่าครับ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ณัฏฐนันท์  วงค์สอนตาล

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถพัฒนาจนเป็นเจ้าตำหนักได้ครับ ดวงท่านถูกกำหนดไว้แล้วครับ ดังคำว่า คนทำ...ฤาจะสู้ฟ้าลิขิต
**********************


# 2609
By หมอยา
On 2013-05-03 14:32:54


sent: monday, april 29, 2013 4:09 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

กระผม นาย จักรกฤษณ์ ตันตินิยงค์กุล จังหวัดสมุทรปราการ

อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ากระผม

มีองค์เทพหรือเปล่าครับ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

จักรกฤษณ์ ตันตินิยงค์กุล

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นดวงลักษณะพิเศษครับ พบไม่ได้ทั่วไปครับ
*********************


# 2608
By หมอยา
On 2013-05-03 14:28:30


sent: tuesday, april 30, 2013 1:40 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยคับ

 

กราบสวัสดีคับท่านอาจารย์หมอยา
       ผมอยากขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ตรวงองค์เทพให้ด้วยคับ ว่ามีหรือเปล่าคับ
ชื่อ นาย ณธีพัฒน์  วงศ์สิริฉัตร ชื่อเดิม ศิวกร รักประสิทธิ์กูล.  จังหวัด กรุงเทพ
     ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา อย่างสูงคับ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************


# 2607
By หมอยา
On 2013-05-03 14:24:21

 


sent: friday, may 3, 2013 11:50 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยนะคะ

ชื่อ อัจฉรา พินิจรอบ  จ.กรุงเทพมหานคร

ดิฉันเคยถือศีล สวดมนต์แล้วพบเจอสิ่งแปลกๆ เลยทำให้กลัวไม่กล้าที่จะสวดมนต์ภาวนามากเหมือนดังเดิม เพราะกลัวจะเจอเรื่องราวต่างๆอีก เช่น เห็นสถานที่โบราณ วัง เจดีย์ แล้วร้องไห้ อยากกลับบ้าน บางครั้งรู้สึกขึ้นมาก็กลัวคนจะมองว่าบ้า  จึงใคร่อยากใมห้อาจารย์ช่วยแนะนำทีค่ะ

 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
**********************


# 2606
By หมอยา
On 2013-05-03 08:20:04


sent: thursday, may 2, 2013 3:11 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวสสอบองค์เทพให้ด้วยคะ

สวัสดีคะท่านอาจารย์หมอยาดิฉันมีเรื่องจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันด้วยคะ ชื่อดิฉัน นส.ธนพร เนยขำ ชื่อนี้เป็นชื่อใหม่ของดิฉันนะคะดิฉันเลยบอกชื่อเก่ามาหั้ยท่านอาจารย์หมอยาด้วยคะ ชื่อ นส. รัชณี ชูเชิด ดิฉันเกิด.คะ เกิดจังหวัดกาญจนบุรี คะ ดิฉันใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพหั้ยดิฉันด้วยคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคะ

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูอาจารย์ครับ


# 2605
By หมอยา
On 2013-05-03 08:16:04

 

 

-----original message-----

sent: thursday, may 2, 2013 7:33 pm
to:
subject: อยากถามเกี่ยวกับองค์เทพและการสักยันต์คับ

 

 ชื่อจริง นายกิตติกรณ์ สง่าศรี แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น รัจชะวัจฬิ์ วิเศษหมื่น ใช้นามสกุลของแม่ และแม่เสียไปแล้วเคยดูดวงหมอดูทักว่ามีองค์พระคุ้มครอง มีพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร รัชกาลที่5 ท้าวเวสสุวรรณคับ และเมื่อปีใหม่ ผจก มีจับของขวัญ1รางวัลให้ลูกน้องเป็นจี้พระพิฆเนศ ผจก บอกว่ารักผม ผมขยันแกชอบให้ผมช่วยงานและอธิแก่ท่านว่าให้ไปอยู่กับคนดีๆ ปละผมก็จับได้จี้นั้นมา ผจก ก็ดีใจมาก เพราะลูกน้องคนอื่นมีแต่คนอยากได้ แต่ผมจับได้แบบฟลุกๆ ผมเลยคิดว่าท่านอยากมาช่วยผมในเรื่องการงาน คับ ผ่านมาพักนึงผมก็ไปดูดวงอีกที่เดิม ผมอยากมีแฟนหมอดูก็ทักว่าดวงกำลังดีจะมีผู้หญิงมาหนุนดวงควมรัก ให้ระลึกถึงผู้หญิงสวยๆให้เค้าช่วยเหลือ ผมก็ดลือกบูชาพตะแม่ลักษมี และสวดมนให้ในวันพระรวมทั้งพระพิฆเนศและบทสวดต่างๆด้วย เพราะเค้าบอกให้สวดบูชาคนที่คุ้มครองเราแล้วชีวิตจะดี บางวันก็ลืมบ้สง ผมก็เลยเลือกสวดเฉพาะวันพระและสวดประมาณนี้คับ บทอรหัง นะโม3จบ ชินบัญชร พระแก้วพระพิฆเนศ พระแม่อุมา พระเสาเท้าเวส แผ่เมตตา คับ ผมไม่รุ้จะทำยังไงดี และพอมาดูเว็บก็อยากสักด้วย ก็ไม่รุ้จะสักอะไร จะทำตัวยังไง ไม่รุ้มีองค์จริงหรือป่าว รบกวนตอบคำถามผมด้วยนะคับ ขอบคุณคับ

ส่งจาก ipad ของ นายรัจชะวัจฬิ์

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ใครตั้งชื่อให้ท่านครับ......... 
๔. ท่านเป็นดวงลักษณะพิเศษครับ พบไม่ได้ทั่วไปครับ

************************************


# 2604
By หมอยา
On 2013-05-03 04:18:26


sent: wednesday, may 1, 2013 9:59 pm
to:
subject: กราบสวัสดีอาจารย์ค่ะ

กราบอาจารย์ด้วยความเคารพบูชายิ่ง ครั้งนึงลูกได้เคยมาตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์ไปแล้ว พบว่ามีองค์ชัดเจน แต่เนื่องในวันนี้มากราบเท้าใคร่ขอความรบกวนอีกสักครั้ง หากแม้วันนี้ลูกนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วนั้น  ยังคงมีองค์เทพอยู่หรือไม่อย่างไร ? และอีกเรื่องที่จะกราบขอคำแนะนำอีกอย่าง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมาก่อนตื่นนอนลูกได้ฝันว่ามีคนนำองค์รูปลอยขององค์ปู่ฤษีเดินดงองค์ขนาดเล็กมาใส่ให้ที่มือและกล่าวบอกว่า "นี่ฤษีเดินดงนะ" ลูกก็พยักหน้าเข้าใจและตื่น ลูกเองไม่เข้าใจกับความฝันนั้นมากนัก แค่รู้สึกและบอกกับตัวเองว่าควรหามาไว้กราบไหว้บูชากระมั้ง รู้สึกแปลกเพราะก่อนนอนมิได้นึกถึงเรื่องเล่านี้แต่อย่างใดเลยสักนิดเดียว  ยังจำได้ว่าก่อนนอนดูคลิปเกี่ยวกับการแต่งหน้าในยูทูปด้วยซ้ำไป ซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยค่ะ...
กราบรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ไว้เพียงเท่านี้นะค่ะ
อ่อ...ชื่อเก่าของลูกคือ รสสุคนธ์ ผโลดม ชื่อใหม่คือ วริสรียา  ผโลดม 
  ตอนนี้คุณแม่เสียไปแล้วค่ะใบเกิดก็หายค่ะ กราบขอความเมตตาขอคำชี้แนะในเรื่องต่างๆด้วยค่ะ กราบเท้าอาจารย์ค่ะ...

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนเห็นผีครับ
****************************

 


# 2603
By หมอยา
On 2013-04-23 06:51:45


sent: monday, april 22, 2013 7:26 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีคับอาจารย์หมอยาคับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะคับ
ผมชื่อ นายชนสรณ์  ภมร   เกิดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณอาจารย์มากๆคับ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************


# 2602
By หมอยา
On 2013-04-23 06:47:22


sent: monday, april 22, 2013 8:24 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
หนูอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ?
 
หนูชื่อ น.ส.ภัททิรา ปรีชาชาญ จ.นครศรีธรรมราช ค่ะ
 
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูครับ


# 2601
By หมอยา
On 2013-04-23 06:44:22


sent: monday, april 22, 2013 10:57 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 ผมชื่อนาย กฤษฎา ปานทอง ชาวกรุงเทพ ผมรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
                         ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนเห็นผีครับ
****************************


# 2600
By หมอยา
On 2013-04-21 08:31:50


sent: saturday, april 20, 2013 9:52 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยเจ้าค่ะ/ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

จ๋าเคยทำการตรวจสอบองค์เทพกับอาจารย์หมอยาค่ะ และทราบว่ามีองค์ 
๑. ครั้งนี้จ๋าจะขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบคนรักของจ๋าวาเขามีองค์เทพหรือไม่ คนรักจ๋าชื่อ นายสามิตร์  ประทีป   ค่ะ รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ

ตอบ สำหรับดวงท่านนี้ ต้องมีเวลาตกฟากมาด้วยครับ

๒. ประการที่สองจ๋าจะรบกวนเรียนถามว่า จำเป็นหรือไม่ค่ะที่จ๋าควรจะบอกกับคนรักของจ๋าว่าจ๋ามีองค์เทพ และมีขันองค์เทพ ที่เราปฏิบัติบูชาท่าน ตอนนี้จ๋าสับสนและคิดเป็นกังวลมากๆค่ะ รบกวนขอบารมีอาจารย์หมอยา ช่วยโปรดจ๋าด้วยเจ้าค่ะ
ตอบ สิ่งที่เราบูชามิใช่ สิ่งน่าอาย ควรเริ่มด้วยความจริงครับ

ขอแสดงความเคารพ และขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ขอให้บุญในการช่วยจ๋าในครั้งนี้ส่งเสริมหนุนนำให้อาจารย์มีพระบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเทอญ...

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งเจ้าค่ะ

จ๋า


# 2599
By หมอยา
On 2013-04-19 10:44:11


sent: saturday, march 30, 2013 2:47 am
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ นายฐณัชฎาภรณ์  ธิกุลดี ค่ะ(ลูกเป็นสาวประเภทสองคะขออภัยหากทำให้ท่านอาจารย์หมอยาสับสนนะคะ )  อยู่บ้านโป่ง ต.หางดง อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่   ค่ะ ลูกมาเพื่อขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยา ทั้งนี้เนื่องจากเวลาไปยังตำหนักต่างๆหมอดูหลายท่านทักว่าลูกมีองค์พระแม่อุมาเทวี พระแม่ทุรคา บางที่ก็บอกว่ามีองค์พ่อปู่ฤๅษี  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ลูกเชื่อเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ หากมีทางใดที่ลูกจะสามารถปฎิบัติตนช่วยเหลือผู้คนรวมไปถึงบังเกิดความสุขความสำเร็จในชีวิต ได้นั้นขอให้ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ปฎิบัติตนถูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติ

***********************


# 2598
By หมอยา
On 2013-04-19 10:39:28


sent: wednesday, april 17, 2013 7:19 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

ถึง อาจารย์หมอยาที่เคารพ

     หนูชื่อ เกษธิดา บุญประสิทธิ์ค่ะ หนูอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงให้หนูหน่อย แล้วหนูไปรับขันธ์มาแต่เป็นของปู่ฤาษีเดินดง แต่หนูโดนทักมาว่า หนูมีองค์พระพิฆเนศ แต่หนูไม่ทราบว่าควรจะไปรับมาอีกหรือไม่ หรือแค่ที่ทำอยู่ถูกต้องแล้ว เพราะไม่มีอาการใดๆ ปรากฏเลย หนูเลยไม่แน่ใจ ว่าท่านจะมาอยู่กับหนูจริงๆไหม  หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดวงให้หนูหน่อยค่ะ

และรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

 ขอขอบคุณมากค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านมีครูอยู่แล้ว กลับไปถามครูของท่านครับ

 


# 2597
By หมอยา
On 2013-04-19 10:31:54


sent: thursday, april 18, 2013 10:27 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่้เคารพ

   หนูชื่อ นางสาวรัตติกาล  พุฒหมื่น  . เป็นชาวจังหวัดน่านค่ะ หนูขอรบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ

   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพ  มีผีปู่ย่าด้วยครับ
*********************


# 2596
By หมอยา
On 2013-04-19 10:28:57

 


sent: thursday, april 18, 2013 6:21 pm
to:
subject: ตรวจองศ์เทพ

 

ขอสวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์หมอยา ลูกประสบณ์ปัญหาวุ่นวายโดยกลั่นแกล้งโดยมิอาจโต้แย้งใด้เลยแต่ลูกก็ไม่ปฎิเษศว่ามันคือผลกรรม แต่ถึงยามจะมอดม้วยก็มีท่านผู้มีพระคุณยื่นมือเข้าช่วยถึงรอดพ้นจุดนั้นมาใด้ และมีสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาสัมผัสกับเราฝันอะไรก็ไม่นานส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นไม่แม่นยำก็ตีความใด้ว่าคือเรื่องเดียวกัน ลูกเคยมีอาจารย์ตอนสักยันต์แต่ท่านอยู่ไกลไม่ใด้ติดต่อเลยไม่มีที่ปรึกษาจึงขอความเมตตา อาจารย์หมอยาเจ้าค่ะ   ลูกชื่อ น.ส.ฐิรญาดา เจริญสุข จังหวัด นครศรีรรมราชค่ะ     ด้วยความศรัทธา และ เคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนเห็นผีครับ
****************************


# 2595
By หมอยา
On 2013-04-19 10:23:27


sent: thursday, april 18, 2013 8:39 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาคับ ผมชื่อ นิพันธ์ ชลการ ลูกยากรู้ว่าลูกมีองค์เทพไหมครับ ลูกยากรู้ครับ ถ้าลูกมี ลูกก็จะได้ปฎิบัติตัวให้ดีกว่า ที่เป็นอยู่ครับฝากอาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยน่ะครับ ถ้าลูกมี ขออาจารย์ช่วยบอกหน่อยน่ะคับ  ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนเห็นผีครับ
****************************

 


# 2594
By หมอยา
On 2013-04-19 10:01:39


sent: thursday, april 18, 2013 10:32 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกขอข้อมูลจากการตรวจองค์เทพเพิ่มหน่อยครับ

 

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกขอข้อมูลจากการตรวจองค์เทพเพิ่มหน่อยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ นายวิศวกร ยศหนองทุ่ม ครับ ลูกมีข้อสงสัย เล็กๆน้อยๆกับคำตอบของอาจารย์หมอยาครับผม ลูกเลยอยากจะไขข้อสงสัยของลูกเพื่อเป็นเเนวทางให้ลูกพ้นจากข้อสงสัยของลูกด้วยเถอะครับ มีข้อสงสัยดังนี้ครับ

1. อายุยังน้อย การเดินสายเทพหรืออื่นๆควรมีผู้ปกครองรับทราบ

คำถามครับ การเดินสายเทพต้องปฏิบัติอย่างไรครับ

2. สิ่งที่พึงปฏิบัติ เป็นคนพุทธที่ดี เป็นลูกกตัญญู ยังเรื่องการศึกษาดวงนี้มักออกเรียนกลางครัน เรียกว่าการศึกษามักมีอุปสรรค์ครับ

คำถามครับ ถ้าดวงลูกจะออกเรียนกลางคันลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรให้พ้น การออกเรียนกลางคันครับ

3. บุรีรัมย์ สายไสยเวทย์ รุนแรง มีเรื่องการนับถือผีเข้ามาเกี่ยวข้อง งานไหว้ครูซดเหล้าเป็นขวดๆครับ ศึกษาก่อนค่อยตัดสินใจครับ

คำถามครับ งานไหว้ครูซดเหล้าคือ งานอะไรครับ

ข้อนี้เป็นคำถามนอกเหนือท่านอาจารย์หมอยาตอบลูกครับ

ลูกชอบศึกษาเรื่องไสยเวทย์ ภาษาขอม คาถาอาคม ครับ

เเละเรื่องเลขยันต์ต่างๆครับศึกษามาตั้งเเต่เด็กๆ อนุบาล ลูกอยากถามท่านหมอยาถ้าลูกจะศึกษาเรื่องนี้ลูกจะศึกษาสำเร็จหรือไม่ครับผม ลูกพยายามฝึกสมาธิเป็นประจำ ครับผม เเละลูกมีอาการคายๆของขึ้นเมื่อวันลูกสะเดาะเคราะห์ที่ลูกกล่าวข้างต้น เป็นลิงทั้งที่ลูกไม่ได้สักเลขยันต์ครับเหตุเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับผม

         ลูกขอท่านอาจารย์หมอยาผู้มีบารมีได้โปรดเมตตาตอบคำถามลูกด้วยเถิดครับ

ถ้าหากลูกเขียนบทใดผิดพลาดประการใดขอขมาท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณที่นี้ด้วยครับ

ตอบ คำถามและข้อสงสัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ของท่านที่จะตอบครับ


# 2593
By หมอยา
On 2013-04-17 14:45:32


sent: sunday, march 31, 2013 6:43 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ  เมธี คุ้มชาติ กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ เมธี  คุ้มชาติ  เกิดที่ประจวบขีรีขันธ์ ครับลูกมักมีสัมผัสแปลๆ บางครั้งก็เห้น บางครั้ง ก็มีวิญญาณมาเล่นด้วย มีคนทักว่าลูกมีองค์ ลูกมีองค์จริงไหมครับ ฝากอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจให้ทีครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนเห็นผีครับ
****************************

 


# 2592
By หมอยา
On 2013-04-17 14:37:39


sent: friday, april 12, 2013 10:41 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
   อยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองไหมครับถ้ามีแล้วผมควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อไปครับ ชื่อ รัตนชัย วรรณสวัสดิ์   ครับ จังหวัดทึ่เกิด ชลบุรี ครับ
ขอความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด ผมขอกราบอภัยมมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
****************************


# 2591
By หมอยา
On 2013-04-17 14:31:09


sent: saturday, april 13, 2013 2:12 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

ถึง อาจารย์หมอยา หนูชื่อ ประไพวัลย์ อินทนนท์  ค่ะ

หนูฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิม และก็เทพทางจีนบ่อยมากค่ะ ไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่านะคะ แต่พักหลังมานี้หนูฝันเห็นบ่อย บางวันนึกอยากจะร้องไห้ก็ร้องค่ะ ไม่รู้เป็นอะไร แล้วมีร่างทรงทักหนูมาด้วย แต่หนูยังไม่กล้าที่จะรับกลัวว่าไม่ใช่ค่ะ หนูอยากรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจให้หนูหน่อยค่ะ

หนูขอขอบคุณมากๆค่ะ 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
****************************


# 2590
By หมอยา
On 2013-04-17 14:27:18


sent: wednesday, april 17, 2013 1:34 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 ถึงท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตามที่กระผมได้ส่งชื่อให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพครั้งก่อนซึ่งไม่ได้อ่านรายระเอียดต่างๆให้ครบต้องขอประทานอภัยด้วยครับ กระผมมีเรื่องรบกวนท่านอาจาร์ยช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมทราบหน่อยครับ กระผมชื่อ นาย วิชิต สีคำมี จังหวัด หนองบัวลำภู ช่วยตรวจให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอให้บุญบารมีท่านอาจารย์หมอยายิ่งๆขึ้นไปนะครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านอ่านรายละเอียดแล้วแก้ไข นับว่าดีครับ
***********************

 


# 2589
By หมอยา
On 2013-04-17 14:22:29


sent: wednesday, april 17, 2013 5:15 am
to: webmaster
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมจะใคร่ขอความกรุณาจากท่านอาจาร์ยหมอยาในการตรวจดูองค์เทพ  ผมชื่อ นายยิ่งยศ อินทรงาม   บางรัก กรุงเทพมหานคร   ผมจึงใคร่ขอพีงบารมี ขอท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยตรวจดูให้ผมด้วยครับ ว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ แล้วองค์เทพนั้นคือองค์เทพอะไร  ผมควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิด บารมี ความโชคดี แก่ตัวผมเอง ครอบครัว และ เทพที่คุ้มครองตัวผมอยู่ 

จึงกราบเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านหมอยาครับ

                      ขอบคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
***********************

 


# 2588
By หมอยา
On 2013-04-17 14:20:26


sent: wednesday, april 17, 2013 10:58 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

    รบกวนท่านอาจาร์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
กระผมชื่อ อานนท์ เดชประจน   เกิดจังหวัด อุทัยธานี

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสุง

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพ
*********************


# 2587
By หมอยา
On 2013-04-11 16:56:59


sent: saturday, march 30, 2013 8:39 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจองค์เทพคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
    อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูนะค่ะ
หนูชื่อสุวัฒนา แซ่อึ้ง  จ.  กทม
ขอความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ
ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด หนูขอกราบอภัยมมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
***********************

 


# 2586
By หมอยา
On 2013-04-11 16:30:19

from: chasombat samak (rbta/qmm1-cb/cc) [mailto: ]
sent: thursday, april 11, 2013 2:27 pm
to:
subject: re: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

ตามที่กระผมได้ส่งชื่อให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพครั้งก่อนซึ่งไม่ได้อ่านรายระเอียดต่างๆให้ครบต้องขอประทานอภัยด้วยครับ กระผมมีเรื่องรบกวนท่านอาจาร์ยช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมทราบหน่อยครับ ผมมีปัญหาค้างคาใจตลอดมา มีคนทักบ้างหมอดูทักบ้าง แต่กระผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง แต่ตอนนี้กระผมมีอาการปวดตามต้นคอบ่าไหล่ เป็นประจำ บางครั้งก็ปวดหัวค้างเดียว ครับ เมื่อวันที่ 30 มี.ค ที่ผ่านมากระได้เข้าพิธียกขันครูครอบเศียรปู่ฤาษีแล้ว กระผมก็สั่นเหมือนคนแก่ๆๆควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วอาจารย์ที่ครอบเศียรครอบบอกว่า ถึงเวลาแล้ว และยังบอกว่าข้างในเราเป็นผู้หญิงครับ ขอความอนุเคราะห์รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

สมัคร ชาสมบัติ  จังหวัดเชียงราย

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพ ท่านมีโองการสวรรค์รออยู่ครับ
***********************


# 2585
By หมอยา
On 2013-04-11 07:08:54


sent: tuesday, april 2, 2013 9:24 am
to:
subject: ขอสอบถามองค์เทพประจำตัวครับ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
                      มีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แนะนำมาว่าท่านอาจารย์มีฌานพิเศษ สามารถดูได้ว่าคนเรามีองค์เทพ องค์ใดที่คุ้มครองอยู่ หรือองค์เทพองค์ใดที่อยู่กับเรา    กระผม นายธิติวัฒน์  รัชตะสิริบูลย์   ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
                      กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจองค์เทพว่าองค์เทพองค์ใดหรือครูบาอาจารย์อะไร อยู่กับกระผมครับ

1.องค์เทพหรือครูบาอาจารย์ นามว่าอะไร 

2. กระผมจะต้องปฏิบัติตัวทำอย่างไรบ้าง

ตอบ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. ดวงท่านเป็นร่างทรงอยู่แล้ว พฤหัส ข้างขึ้น สงสัยอันใดครับ
๒. เรื่องญาณพิเศษ ตัวท่านก็มีครับ ส่วนตัวอาจารย์แค่หมอดูธรรมดาครับ ไม่มีอันใดพิเศษครับ มีสื่งเดียวที่มอบให้ทุกท่านที่สอบถามเข้ามาคือ ความปราถนาดีครับ                         
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์            
   ขอแสดงความเคารพ

 


# 2584
By หมอยา
On 2013-04-11 07:00:31


sent: friday, april 5, 2013 5:04 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ
ลูกชอบปวดต้นคอและศรีษะบางทีปวดข้างเดียว และบางที่ไปงานศพกลับมา
ก็จะฝันเห็นวิญญาณมาขอของรับประทาน่ค่ะ

ลูกชื่อ ดนัยญา พิทักษ์กิจณรงค์  กรุงเทพ

กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพ ท่านมีโองการสวรรค์รออยู่ครับ
***********************


# 2583
By หมอยา
On 2013-04-11 06:54:55


sent: friday, april 5, 2013 7:21 pm
to:
subject: re: รบกวนตรวจองค์เทพ
> subject: รบกวนตรวจองค์เทพ
> from:
> date: sun, 31 mar 2013 23:06:38 +0700
> to:
> กราบเรียน. อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
> ดิฉันชื่อดลชนก ธาดาชัยสังฆะ. จังหวัดฉะเชิงเทรา รอเรียนถามอาจารย์ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่คะ แล้วท่านเป็นใครจะได้ปฏิบัติตนให้ถูก ขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้คะ

> ส่งจาก ipad ของฉัน
ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพ เป็นเจ้าตำหนักครับ ทำไมมาถามซ้ำครับ
*********************


# 2582
By หมอยา
On 2013-04-11 06:37:02


sent: sunday, april 7, 2013 11:42 am
to:
subject:

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาคะ ขอความกรุณาอาจารย์เมตตาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะคะ
ชื่อ น้ำทิพย์ เอี้ยงหมื่นไวย  จังหวัด นครราชสีมา

ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่กรุณาเมตตาค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************


# 2581
By หมอยา
On 2013-04-11 06:32:58


sent: sunday, april 7, 2013 11:59 am
to: มนัส แก้วปัญหา
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบอาจารย์หมอยาครับ

          กระผมชื่อ มนัส  แก้วปัญหา จังหวัดพิษณุโลกครับ อยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ แล้วถ้ามี มีองค์อะไรครับ กระผมอยากทราบมากเลย จักได้กราบไหว้บูชาอยากถูกต้อง และเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตครับผม ขอบคุณอาจารย์หมอยามากๆครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพ
๓. ดวงนี้บางคนก็สองเพศครับ ดวงครูท่านเสีย ใครเป็นอาจารย์ของท่านคงปวดหัวน่าดูครับ
********************


# 2580
By หมอยา
On 2013-04-11 06:26:18


sent: monday, april 8, 2013 1:54 am
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ลูกค่ะ
๑. ลูกชื่อ น.ส.อณะริญา สิงห์ด้วง
จังหวัดที่เกิด จ.เลย ค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สืบไปเบื้องหน้า ลูกจะมั่งมีครับ

๒.
ลูกชอบสวดมนต์ภาวนา เวลาสวดมนต์ลูกชอบปวดหัวข้างเดียวเป็นเพราะอะไรค่ะ
ตอบ ท่านเป็นศิษย์ไร้ครูครับ มีโองการสวรรค์รอท่านอยู่ครับ


ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วงชี้แนะลูกด้วยค่ะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


# 2579
By หมอยา
On 2013-04-11 06:19:48


sent: monday, april 8, 2013 5:14 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน  อาจารย์หมอยาค่ะ

ข้าพเจ้า  ชื่่อ   สุนทรี  บุญช่วยสัมฤทธิ์ จังหวัดที่เกิด  กรุงเทพมหานคร
ขอตรวจองค์เทพ กับ อาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
สุนทรี

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************************


# 2578
By หมอยา
On 2013-04-11 06:17:10


sent: wednesday, april 10, 2013 11:08 pm
to:
subject:

         กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ  ผมชื่อ ว่าที่ร้อยตีชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  กิดที่จังหวัดลพบุรี  ผมมีเรื่องไม่สบายใจในเรืองงาน  จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาได้ตรวจองค์เทพ  เพื่อที่ผมจะสามารถปฏิบัติหรือบุชาได้ถูกต้อง  เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตต่อไปครับ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ  ขอแสดงความนับถือ  ชลิต

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรแต่อดีตชาติ การบำเพ็ญตน ช่วยเหลือผู้อื่น หรือปฏิบัติบูชาจึงแก้ไขจุดนี้ได้ครับ
********************


# 2577
By หมอยา
On 2013-04-11 06:13:47


sent: wednesday, april 10, 2013 11:13 am
to:
subject: fw: ตรวจองค์ครับ

 กราบสวัสดิ์ดีท่านอาจารย์หมอยาครับ ที่เคารพครับ กระผมฝากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์ ครับ กระผมชื่อนายศุภฤกษ์   ธรรมฤดี   เกิด ที่ กรุงเทพมหานคร ครับ ( รพ.รามาธิบดีครับ )คือ ผมอยากทราบอาการแปลก ๆ ครับ คือผมเป็นนักดนตรีครับ พอเข้าช่วงเวลาพิธีการ จะมีการแสดงพวกฟ้อนรำครับ  ผมไปเจองานมา 2 - 3 งานครับ เป็นการแสดงทางภาคเหนือครับ พอเพลงทางภาคเหนือขึ้นเท่านั้นแหละครับ ขนนี่ลุกตั้งแต่เท้ายันหัวเลยครับ / น้ำตานี่ไหล เลยครับ. ท่านอาจารย์หมอยาครับ. อาการแบบนี้เรียกว่าอะไรคัฟ รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพ
********************


# 2576
By หมอยา
On 2013-04-10 15:02:54


sent: wednesday, april 10, 2013 2:11 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

                    ดิฉัน นางบุรพร ดูเรมเดซ  จังหวัดตรังค่ะ เคยมีคนทักว่าบูชาอะไร เพราะดูหน้าผ่องใส จึงอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองอยู่หรือไม่ และอาการปวดศีรษะ ที่เป็นอยู่บ่อยๆ เนื่องมาจากเราประพฤติตนต่อท่านไม่ถูกต้องหรือเปล่า

                   ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาให้ความกระจ่าง เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะ

บุรพร ดูเรมเดซ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************************


# 2575
By หมอยา
On 2013-04-10 08:28:51


sent: tuesday, april 9, 2013 5:53 pm
to:
subject: ตรวจอวค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยากราบขอโทษส่งไม่เรียบร้อยค่ะ

ลูกขออนุญาตรบกวนตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยา

ลูกชื่อพิชชาภัทร. พลาไพบูลย์ จ. กรุงเทพ. ตอนเด็กเคยมีอาการตัวเหมือนจะลอยใจหวิวแล้วหูจะได้ยินเสียงที่ไกลๆ. เป็นบ่อยมากตอนเด็ก. แต่ก้อคิดว่าละเมอจนพอโตขึ้นคุณพ่อของลูกได้ไปปฎิบัติวิปัสนาแล้วชวนลูกไปด้วย. ลูกเลยมีความรู้สึกว่าเคยมีคนมาสอนลูกกำหนดจิตเลยทำได้ค่อนข้างพอได้แต่ลูกเป็นกระเทยเลยสับสนลูกจึงขอความอนุเคราะห์อยากเรียนสอบถามอาจารย์หมอยาคะ ว่าลูกมีองค์หรือเปล่า โปรดช่วยชี้แนะลุกด้วยเถิด

ท้ายนี้ลูกขอให้อาจาย์หมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลูกขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าอย่างสุง

ด้วยความเคารพและศรัทธา

ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สายของท่านเป็นสายปฏิบัติมิใช่สายกรรมฐานครับ

***************************


# 2574
By หมอยา
On 2013-04-10 08:18:20


sent: tuesday, april 9, 2013 8:13 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน   ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
           กระผม นายวาณิช กิตติวังโส  ที่กรุงเทพมหานครแถวถนนบริพัตร์  ใคร่จะขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพครับ
            อนึ่ง กระผมได้เคยครอบขันธ์เมื่อ 20 กว่าปีก่อน และเคยไหว้ครูครั้งหนึ่ง ปัจจุบันนี้กระผมได้เอาสิ่งของในขันธ์ไปลอยแม่น้ำเป็นเวลานานแล้ว
            กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงมา ณ. ที่นี้ ที่กรุณาสงเคราะห์กระผม
 
ด้วยความเคารพและศรัทธา
นายวาณิช กิตติวังโส

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพ ไม่ปฏิบัติยังไงก็ต้องมีผู้สืบทอดครับ

**************************


# 2573
By หมอยา
On 2013-04-10 08:15:17


sent: tuesday, april 9, 2013 10:42 pm
to:
subject: กราบเรียนขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉัน ชื่อ เจริญศรี ทัดประดิษฐ  ( สกุลเดิม เผื่อนทอง )  ค่ะ

ดิฉันใคร่กราบขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา ได้โปรดเมตตาตรวจองค์เทพที่เมตตาคุ้มครองร่างกายสังขารของลูกอยู่ ว่ามีอยู่จริงตามคำทำนายทายทัก จากตำหนักต่างๆที่ลูกได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะหรือไม่ค่ะ

ดิฉันใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์หมอยาในความอนุเคราะห์ของท่านอาจาย์หมอยาเป็นการล่วงหน้าค่ะ
 
กราบขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประทานพรให้อาจารย์หมอยาที่เคารพ  มีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ทั้งหลายสืบต่อไปตราบนานเท่านานค่ะ
 
ด้วยความเคารและนับถือ
เจริญศรี ทัดประดิษฐ

 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

************************** 


# 2572
By หมอยา
On 2013-04-09 20:16:54


sent: tuesday, april 9, 2013 7:19 pm
to:
subject: หนูสงใสค่ะได้โปรดอาจารย์ชวยชี้แนะ

อาจารย์ค๊ะหนูอยากทราบว่าหนูมีองค์ปู่ฤาษีชีวก มีอีกหลายองค์ อยากทราบว่า หนูเคยนั่งสมาธิแล้วองค์ปู่สอนตำรายาต่างๆในป่าให้หนูแล้วอนาคตหนูต้องรักษาคนรึเปล่าคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่หนูได้มาอย่างไน่เชื่อ แล้วหนูต้องทำอย่างไรกลับสิ่งเหล่านี้ แล้วทำไมหนูจึงถอดจิตไปได้ทุกที่ค่ะ
หนูชื่อ น.ส.เครือวัลย์ กลิ่นเกลา ค่ะ เกิดที่ กาญจนบุรี
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตอบ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. เมื่อบอกว่านั่งสมาธิแล้วปู่มาสอนตำรายาให้ ทำการจดบันทึกไว้แล้วศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
๒. ไม่อนุญาติให้ทดลองใช้กับ ผู้มาขอคำแนะนำ ผิดกฏหมายและไม่มี อย. รับประกันครับ
๓. อายุยังน้อยไป กิเลสกำหนัดแรงเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ครับ
๔. ดวงชะตานี้หลงตัวเอง หลงในฤทธิ์ง่ายควรมีครูชี้แนะ
๕. การถอดจิต กับจิตปรุงแต่ง ในรายของลูกแยกกันไม่ออกให้ความสำคัญข้อนี้ด้วยครับ
๖. ดวงครูท่านเสีย ให้ระวังการเป็นศิษย์ล้างครูด้วยครับ
************************

 


# 2571
By หมอยา
On 2013-04-03 06:43:02


sent: tuesday, april 2, 2013 2:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ชื่อ นางสาว คหัชนันญ์  ภัทรกฤดาค่ะ
มีความประสงค์อยากขอตรวจองค์เทพค่ะ
ไม่รู้ทำไมเวลาฝันอะไร มักเป็นจริงเสมอ แต่จะเกิดหลังจากที่ฝัน นานมากๆๆ ประมาณ3-6 ปีได้ค่ะ 
อีกทั้ง มักปวดหัวบ่อยๆ  แต่ปวดท้องจนถึงท้องเสียได้ หากไปในสถานเทพ ขนลุก อยากอาเจียนค่ะ  ปวดหลังปวดคอ(ท้ายทอย)ปวดท้องบ่อยๆ 

จึงอยากรู้ว่า บางสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนู เป็นสิ่งที่ท่านเค้ากำลังเตือน หรืออะไรหรือเปล่าค่ะ หรือหนูไปลบหลู่อะไรไม่ดีไว้ที่ควรจะแก้หรือเปล่าค่ะ   

ขอความกรุณาทีค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

**************************


# 2570
By หมอยา
On 2013-04-03 06:40:14


sent: tuesday, april 2, 2013 3:06 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยา

ลูกขออนุญาตรบกวนตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยา

ลูก ชื่อ สุรัส  ศุภมาตร    จ. หนองบัวลำภู ลูกขออนุญาตเล่าความฝันของลูกนิดหนึ่ง ซึ่งลูกไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า  ลูกเคยฝันว่าได้ไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมเสด็จลงมาจากฟ้ามาโปรยน้ำทิพย์ให้ ฝันเห็นองค์พิฆเณศร์มาขอชีวิตลุกคืนจากยมทูต  ฝันว่าได้ไปท่องนรก  ฝันเห็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่   ช่วงเดือน มกราคมมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเข้านอนปกติ ก็หลับไป และได้ยินเสียงตะเบ็งอย่างแข็งกร้าวแต่ไม่เห็นภาพ ซึ่งเสียงนั้นบอกว่า (ขออนญาตพิมพ์ข้อความตามความฝัน )** กูท้าวเวสสัน และ ท้าวสามพระยาน ให้มึงรีบขอโทษกู ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ** ลุกตื่นขึ้นมาใจคอไม่ดี ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี ก็เลยรีบทำบุญและปรึกษาหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านแต่หลวงพ่อท่านก็บอกแค่ว่าเป็น เจ้ากรรมนายเวรเท่านั้น และให้ลูกถวายสังฑทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา   และล่าสุดฝันเห็นองค์ปู่ชีวกโกมารภัทร ตอนนั้นลูกไม่สบาย เจ็บคอมากเป็นอยู่หลายวัน กินยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด ก็ไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย  กินจนหมดเป็นอยู่ประมาณ10 วัน  ตกเย็นก็เข้านอนปกติ ก็ฝันไปว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งบอกให้ลูกทำสมาธิ เดี๋ยวจะพาไปหาปู่และก็พบปู่โกมารภัทร ลูกก็ก้มลงกราบและลูกมีความปลื้มปีติ อย่างมาก และลูกขอให้หายจากอาการป่วยด้วยเทิดถ้วหายจะบูชาปู่ชีวก ฯ ตื่นเช้ามาก็เจ็บคออีกเป็นปริทิ้งเลย   และลูกมีลางสังหรณ์อยู่เรื่อย ๆ และอืนๆอีกมาก

ลูกจึงขอความอนุเคราะห์อยากเรียนสอบถามอาจารย์หมอยาครับ ว่าลูกมีองค์หรือเปล่า โปรดช่วยชี้แนะลุกด้วยเถิด

ท้ายนี้ลูกขอให้อาจาย์หมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลูกขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าอย่างสุง

ด้วยความเคารพและศรัทธา

ขอบพระคุณย่างสูงครับ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2569
By หมอยา
On 2013-03-26 15:45:50


sent: tuesday, march 26, 2013 2:36 pm
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ นางสาว รัชดาวัลย์ วงศ์ตุ่นเกิดที่ กรุงเทพมหานครค่ะ
ลูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยเถิดค่ะ
เพราะทุกวันนี้ตัวลูกสังหรณ์เรื่องอะไรไม่นานก็เป็นจริงดั่งคิด
จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะตัวลูกด้วยค่ะ  
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างยิ่งค่ะ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. เป็นชะตาที่แปลกมากครับ น่าสนใจเลยทีเดียว

**************************


# 2568
By หมอยา
On 2013-03-26 13:31:00


sent: wednesday, march 13, 2013 10:00 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
                 อย่างแรกต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูนะค่ะ
  หนูชื่อฐิติกานต์  พรหมทอง ชื่อเดิมสรัญญา  หนูทอง  ค่ะ พอดีหนูเคยไปร่วมงานไหว้ครูที่หนึ่ง  ท่านทักว่าหนูมีองค์ท่าน แต่ว่ามีหลายองค์ค่ะ ทำให้หนูสับสนว่าจะทำอย่างไรดี เพราะผู้ที่ทักบอกว่าถ้าหนูไม่รับขันธ์อาจเสียสติค่ะ (ช่วงนี้เวลาสวดมนต์หนูจะมีอาการร้องไห้ ล่าสุดที่ผ่านมาหนูไปทำบุญแก้ปีชงระหว่างทำพิธีก็มีอาการร้องไห้ตัวสั่นค่ะ)     
                     ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

****************************


# 2567
By หมอยา
On 2013-03-26 12:56:39


sent: wednesday, march 13, 2013 2:25 pm
to:
subject: fw: ตรวจองค์ค่ะ
from:

to:
subject: ตรวจองค์ค่ะ
date: wed, 6 mar 2013 16:42:21 +0700

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ลูกชื่อ นางสาว สุกัญญา  จันทวงษ์ ค่ะ  อยู่บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นค่ะ ลูกมาเพื่อขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ลูกเชื่อเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ หากมีทางใดที่ลูกจะสามารถปฎิบัติตนช่วยเหลือผู้คนได้นั้นขอให้ท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ปฎิบัติตนถูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยน่ะค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

************************** 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool