ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2666
By หมอยา
On 2013-05-23 05:47:47

เจิดสุข ทองดี [ ]

กราบเรียน อาจารย์  ดิฉัน ชื่อ เจิดสุข ทองดี  น. รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


# 2665
By หมอยา
On 2013-05-22 09:59:16


sent: tuesday, may 21, 2013 3:41 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ ผมชื่อ นาย ปฏิภาณ หอมสร้อย เกิด อยู่เชียงใหม่ครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....
********************


# 2664
By หมอยา
On 2013-05-22 09:56:50


sent: tuesday, may 21, 2013 9:28 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ลูกชื่อ พรประภา เพ็ชรประเสริฐ เกิดที่จ.ฉะเชิงเทรา ลูกใครขอถามท่านอาจารย์ว่าลูกมีองค์เทพหรือเปล่า ค่ะ พอดีมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งบอกหนูว่า หนูมีองค์เป็นพระพิฆเนศปางเด็กค่ะ มาอยู่กับหนูสี่ปีแล้ว แล้วตอนนี้เขากำลังทำโทษหนูอยู่ ท่านอาจารย์บอกหนูต้องรับขันธ์ ซึ่งจะไปรับขันธ์วันที่25 พฤษภาคมนี้ค่ะ แล้วชีวิตหนูจะเจริญรุ่งเรือง หนูอยากทราบให้แน่ชัดว่าหนูมีองค์จริงหรือเปล่าค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


# 2663
By หมอยา
On 2013-05-21 09:49:33


sent: monday, may 20, 2013 8:18 pm
to:
subject: ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะว่ามีองค์เทพหรือไม่

ชื่อนางสาวศศิภาส์.  สัตยาภรณ์. เกิดที่กรุงเทพค่ะ. ขอถามค่ะว่าถ้ามีองค์เทพ คือเทพอะไรคะ เเละควรบูชาท่านอย่างไรคะ. กรุณาช่ายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านถามเหมือน จะมาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีก

********************************************

 


# 2662
By หมอยา
On 2013-05-21 09:43:54


sent: monday, may 20, 2013 10:37 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอยาครับ

กระผม ชื่อ นาย อัฐพนธ์  มงคลศุภสิทธิ์ จ. สมุทรปราการ
  กระผมจะรบกวนสอบถามท่านอาจารย์หมอยาว่า กระผมมีเทพองค์ใดหรือสิ่งศักสิทธิ์องค์ใดครับ อยากจะขอคำชี้แนะจาก
ท่านอาจารย์หมอยาครับ  ชีวิตผมทำอะไรไม่ดีเลยลำบากตั้งแต่เด้กอาภัพ ทำงานที่ไหนก้อยู่ได้ไม่นานต้องมีเรื่องให้ออก
ทั้งๆที่ผมสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญมาตลอด แต่ชีวิตผมกลับตกต่ำลงไปเรื่อยๆ  ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยชี้ทางให้กระผมด้วยครับ

                                                   กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ ท่านมีเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้ากรรมนายเวรเสมอครับ ย้ายไปที่ไหนเป็นเจอครับ
***************************


# 2661
By หมอยา
On 2013-05-21 09:35:23


sent: monday, may 20, 2013 11:38 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

ลูกชื่อ นางณิชานัลน์  พิพัฒน์ฉรากุล (ชื่อเดิม วิชนี ยอดแก้ว) ลูกต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ที่ลูกส่งข้อความมาเป็นครั้งที่2 เหตุเนื่องจากลูกลืมส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยในครั้งแรก . ที่จังหวัดตรัง

ลูกขอบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพและให้คำแนะนำแก่ลูก เพื่อที่ลูกจะได้ทราบและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

                                              ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

                                                                      ณิชานัลน์  พิพัฒน์ฉรากุล

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่ตอนนี้ยังไม่ถูกต้องครับ หากท่านเข้าใจเมื่อใด ก็จะกระจ่างสดใสครับ


# 2660
By หมอยา
On 2013-05-21 09:19:02


sent: tuesday, may 21, 2013 12:45 am
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือครับ ผมนายกิตติพศ ตวงศิริวรรณ เเกิดที่จังหวัดกรุงเทพครับ ผมขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับ
 และอยากทราบที่อยู่ ของตำหนักอาจารย์หมอยาด้วยครับเพราะว่า หาที่อยู่ไม่เจออยากไปกราบไหว้อาจารย์สักครั้งนึงครับ  (หากใช้คำพูดไม่สุภา่พผมขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ)
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

hosting thanks: thaihostweb.com

 


# 2659
By หมอยา
On 2013-05-21 09:06:08

สุรพงษ์ อยู่นิ่ม [ ]

        กราบเรียน. อาจารย์หมอยา. ผมชื่อ นายสุรพงษ์. อยู่นิ่ม ครับ เกิดที่จังหวัดลพบุรี. ผมมีเรื่องจะถามคุณหมายาคับ

        1.  ผมมีองค์เทพไหมคับถ้ามีผมควรทำอย่างไรและผมสามารถช่วยคนอื่นได้ไหม

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านสามารถครับ

        2.  ผมมีเวรมีกรรมหรือป่าวหรือมีดวงวิณญาณ์คอยตามหรืออยู่ด้วยรือเปล่าครับแล้วถ้ามีผมควรทำอย่างไรครับ

ตอบ ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติครับ 

        3.  ขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขความเจริญ.   แล้วก็มีแรงมีกำลังใจที่จะตอบข้อความตลอดไป
ตอบ อนุโมทนาครับทำความดียากครับ แต่จะทำไปเรื่อยครับ เพราะตั้งปนิธานไว้แล้วครับ

             ขอขอบคุณที่มีใจช่วยทุกคนบนโลกใบนี้นะคับ.  ขอให้อาจารย์หมอยาอายุยืนนะคับ

   สวัสดีคับ


# 2658
By หมอยา
On 2013-05-24 06:52:27

กราบอาจารย์หมอยาค่ะ

      ข้าพเจ้าขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ามีองค์เทพสถิตย์อยู่กับตัวอย่างที่คนอื่นทักหรือไม่.. ข้าพเจ้าชื่อ น. ส. ชิโนรส  อุดม  . ที่ต้องกราบรบกวนอาจารย์หมอยา ไม่ใช่ต้องการอวดอ้าง หรือยกตนว่ามีองค์.. แต่หากรู้ว่ามี.. จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง.. เพราะทุกวันนี้รู้สึกสับสน.. ไม่รู้จะเชื่ออย่างไรดี.. ถ้าอาจารย์หมอยาให้ความกระจ่าง ก็จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ..

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. อธิปติของขันธ์ท่านว่าด้วย รูปของขันธ์ ทำนายว่าในชะตาท่านเป็นดาวสองดวง เป็นนาคราช ท่านมีวาสนาในเดือนเก้า ทำการใดมักมีอุปสรรค อันเกิดจากอริในใจ ชะตาท่านจะพบครูทั้งสองด้าน หนึ่งผู้มีคุณธรรม หนึ่งผู้เป็นมาร จงตรองดูครับ

*************************
 

 


sent: thursday, may 23, 2013 2:33 pm
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

 

 

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

 

 

 

            ข้าพเจ้า นส.ชิโนรส  อุดม  ที่เคยรบกวนอาจารย์หมอยาให้ตรวจองค์เทพไปเมื่อ 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556  ค่ะ  อาจารย์หมอยาตรวจว่ามีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติ (๔,๕.๑)

 

ข้าพเจ้าอยากขอรบกวนอีกครั้ง..ว่าควรปฏิบัติตัวเช่นไร หรือต้องทำอะไรให้ถูกต้องค่ะ..

 

ข้าพเจ้ามักจะฝันเป็นเหตุการณ์ เป็นเรื่องเป็นราวถึงสิ่งเร้นลับเสมอ  แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่อยาก

 

ได้ชื่อว่างมงาย หรือให้คนใกล้ชิดงมงาย..หรือมาคาดหวังในเทพที่มี ทำให้จิตใจสับสนว่า

 

ควรจะเดินทางไปทางไหนดี..เพราะนิมิตแต่ละครั้งก็มาเอง ไม่สามารถขอให้มี หรืออย่างใดได้

 

จะฝันเห็นก็ต่อเมื่อเทพที่มีในตัวต้องการให้รู้ ให้เห็นเท่านั้น..เคยฝันครั้งหนึ่งว่าเขาให้เกิดมาช่วย

 

วิญญาณ และภูตผี..แต่ก็ไม่เข้าใจ ว่าอย่างเราจะไปช่วยใครได้ ทุกวันนี้ได้แค่ บวชชีพราห์มเมื่อมีโอกาส  และแผ่เมตตาให้วิญญาณเร่ร่อนที่รู้สึกว่าได้พบเจอแค่นั้น..แต่รู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ติดค้าง

 

และควรจะทำอีก..เลยอยากรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยชี้ทางให้หน่อยค่ะ..ทุกวันนี้ บางทีก็ไม่อยาก

 

พูดให้ใครฟัง..เพราะไม่อยากให้คนที่บ้าน งมงาย คาดหวัง..เพราะเวลาไปไหน มักมีคนทักว่าเรื่อง

 

พญานาค และพระแม่ทางอิสลามตลอด..ได้แต่ทำเฉยๆ ไม่รู้ ทำให้บางทีมันก็รู้สึกอีดอัดค่ะ..

 

กราบรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ ว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรดี..

 


# 2657
By หมอยา
On 2013-05-20 07:56:06

asavachai louis sabyen [ ]

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ครับ กระผมชื่อ อัศวชัย ทรัพย์เย็น  ที่กรุงเทพมหานคร   ไม่ขอรบกวนถามปัญหาอะไรครับ ขอคุณพระศรีรัตนไตรประทานพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ

                                 ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ไม่ทราบว่าจะส่งไปซ้ำๆหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าใจร้อนว่าจะไม่ได้รับคำตอบนะครับแต่กลัวว่าตัวกระผมเองจะส่งไม่เป็นต้องขออภัยท่านอาจารย์หมอยาณ.ที่นี้ด้วยนะครับ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************************


# 2656
By หมอยา
On 2013-05-20 07:53:44

anusara [ ]

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ชื่อนางสาวอนุสรา รัตนะ ขอรบกวนสอบถามอาจารย์หมอยาว่า หนูมีองค์หรือสิ่งดีดีคุ้มครองไหมคะรบกวน ท่านอาจารย์หมอยาชี้แนะหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

sent from my ipad

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************************


# 2655
By หมอยา
On 2013-05-20 07:50:49

ศิริธร แตงศิริ [ ]

กราบเรียนอาจารย์หมอยาคะ หนูรบกวนอาจารย์ตรวจให้หนูด้วยว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า

เพราะเคยมีคนทักหนูว่ามีองค์พระแม่อุมาเทวีคะ หนูรบกวนสอบถามอาจารย์หมอยา

1. หนูมีองค์เทพ หรือญาณใน หรือเปล่าคะ หนูชื่อ ศิริธร แตงศิริ  จ.กรุงเทพฯ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
 

2. ถ้ามีหนูต้องปฎิบัติอย่างไรบ้าง 

3.หนูเค้ามาอ่าน web อาจารย์หมอยา หนูอยากเป็นลูกศิษย์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 

คุณสมบัตฺของผู้ที่จะมาขอรับเป็นศิษย์อาจารย์หมอยา
๑. ได้รับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยาแล้วว่าเป็นผู้มีองค์เทพจริง ไม่มีผลข้างเคียงมาจากตำหนักเก่า อาการจิตปรุงแต่ง หรือเมายา
๒. ท่านเป็นผู้มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. ในเทพเทวาของท่าน
๓.
ท่านเป็นผู้มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. ในตัวอาจารย์หมอยา
๔. ท่านสาบานแล้วว่า.. จะมีจิตใจที่ดีงามต่อครูอาจารย์ ไม่มีจิตคิดหลอกลวงครู มาค้า-ขาย ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๕. ท่านสาบานแล้วว่า.. จะไม่ก้าวร้าว คิดเทียบบารมีครู บางท่านเป็นเจ้าตำหนักอยู่แล้ว คิดมาสร้างบารมีเรียกลูกศิษย์เข้าสำนักตัวเอง
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๖. ท่านต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ส่ารระเหย
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๗. หากท่านไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง จึงจะได้รับการพิจารณา ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๘. หากท่านรับขันธ์ครูอาจารย์หมอยาแล้ว ยังมีความต้องการฤทธิ์เดช แอบไปกราบอาจารย์สำนักอื่นๆ ก็ไม่สมควรมารับขันธ์ครูครับ เพราะท่านเป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่สมควรมารับขันธ์ครับ
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ 
๙. การเป็นศิษย์เป็นครู รับขันธ์ อย่าทำเพราะถูกชักชวน ชักนำ หรือถูกหว่านล้อม กลบเกลื่อนบาปกรรมที่ตัวเองก่อ หากต้องการ โชคลาภ ไปดูดวง แก้กรรม ทำบุญไหว้พระ กับหมอดูมีอยู่ทั่วไป เป็นทางที่สามารถเลือกได้ครับ
๑๐. ท่านจะปฏิบัติ รับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย  จงอ่านบทความให้มากๆ จะเกิดปัญญา ถามตัวเองก่อนว่าจะรับขันธ์ทำไม
๑๑. ท่านที่มาด้วยความโลภ อยากได้ วิชา อยากรวย ไม่ต้องมาครับ

 

หมายเหตุ  หนูชอบศึกษาเรื่ององค์เทพ และศรัทธาเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ 

 

สุดท้ายหนูขอให้อาจารย์หมอยาสุขภาพแข็งแรงนะคะ 

ขอบคุณมากค่ะ 


# 2654
By หมอยา
On 2013-05-19 08:15:03


sent: friday, may 17, 2013 11:49 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

    กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูชื่อ นางสาวนิภาศิริ จันทร์เพ็ญมงคล ค่ะ เกิดที่กรุงเทพแต่มาโต ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ(บ้านแม่) หนูขออนุญาติสอบถามอาจารย์หมอยาค่ะ พอดีว่าหนูมักจะมีอาการแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆ ปวดหัว หายใจไม่ค่อยอิ่มค่ะ เป็นอย่างนี้มาพักนึงแล้ว

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
 

ก่อนหน้านั้นหนูฝันว่ามีงูมาเลื้อยพันขา

ตอบ ท่านโดนอวิชาครับ

แล้วก็ยังฝันว่ามีคนเอาลูกแก้วมาให้ รอบสุดท้ายที่ฝันหนูฝันว่ามีคนเอาพระพุทธรูปมาให้ แล้วมีคนบอกหนูว่าหนูมีองค์อยู่ในตัว 3 องค์ มีพระแม่ที่เป็นนางไม้แต่หนูไม่ทราบชื่อ มีกุมารี และสุดท้ายมีพญานาคมาอยู่ด้วยซึ่งหนูก็แทบไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าหนูจะมีบุญขนาดนั้น รบกวนอาจารย์หมอด้วยนะคะช่วยคลายข้อสงสัยให้หนูหน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ หนูต้องกราบขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยนะคะที่ไม่อ่านเงื่อนไขให้ดีจึงทำให้อาจารย์หมอยาต้องเสียเวลา ยังไงหนูก็ต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูง และหนูก็ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หมอยาช่วยคลายข้อสงสัยให้หนูหน่อยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะคะ

ตอบ ท่านเป็นศิษย์ไร้ครู ดวงครูเสีย แถมทิฐิสูง พิจารณาบทความในเวบ หากมีสามารถจะทราบมติสวรรค์ครับ


# 2653
By หมอยา
On 2013-05-19 08:09:20


sent: saturday, may 18, 2013 2:01 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณาตรวจว่าตนเองมีองค์ไหมค่ะ
ขอความกรุณาตรวจว่าตนเองมีองค์ไหมค่ะ


from:
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจว่าตนเองมีองค์ไหมค่ะ
date: sat, 29 dec 2012 13:37:05 +0700

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำด้วยค่ะ หนูชื่่่อ นรินธร สังขะโห  ค่ะท่านอาจารย์
หนูกับคนรักมีความรู้สึกผูกพันธ์กันเป็นอย่างมากโดยไม่ทราบสาเหตุ คนรักของหนูมีองค์พระแม่ปราวตี หนูจึงอย่ากทราบว่าหนูมีองค์หรือไม่ค่ะ หนูบูชาพระพิฆเนศค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์กรุณาตรวจสอบให้หน่อยน่ะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. แยกให้ออกครับ ความรักกับศรัทธา....... ดวงท่านต้องคำสาปเรื่องความรัก เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงครับ
*********************

 


# 2652
By หมอยา
On 2013-05-19 08:02:57


sent: saturday, may 18, 2013 2:52 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอ ที่เคารพ              
                สวัสดีครับ ผมชื่อ นายวายุ ดวงจันทร์(ชื่อเดิมจักรพงษ์ ดวงจันทร์)  ปัจจุบัญอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เกิดที่จังหวัดลพบุรีครับ ผมมีเรื่องที่จะให้อาจารย์หมอช่วยครับ คือ ผมฝันเห็นชายแก่ใส่ชุดขาวมาหาพร้อมกับผู้ติดตาม2คนครับและเมื่อวันที่17 พ.ค. 56 ตอนนั้งสมาธิกับเห็นฤาษีหน้าวัวเป็นภาพซ้อนร่างผมอยู่ครับ
   ผมอยากทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรอครับ พวกท่านมาจริงหรือผมแค่คิดไปเองครับ ช่วยบอกผมด้วยนะครับ
               สุดท้ายนี้กระผมก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองอาจารย์หมอนะครับด้วยความเคารพ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
  

 


# 2651
By หมอยา
On 2013-05-19 07:54:18

เรื่อง หนูอยากทราบเกี่ยวกับการตรวจดวงเทพคะ

1. หนูชื่อ นางสาวชยุตรา  ภัทรวดีธนกุล เกิด เคะ ที่หนูอยากให้อาจารย์ ตรวจดวงเทพ ให้หนูหน่อยคะ เพราะเวลาหนูไปตามตำหนักที่เขามี ครู หนูจะรู้สึก หนักตัว เหมือนจะก้าวเข้าไปไม่ได้คะ แล้วก็ครั้งแรก ที่หนูบูชาพระพิฆเนศมากราบไหว้ หนูรู้สึกสั่นคะ เมื่อ 3 วันก่อน เพื่อนหนูบูชา พระพิฆเนศ เหมือนกัน เขาเปิดบทบูชากับไหว้พระพิฆเนศ หนูนั่งอยู่ในห้องเขา หนูก็มีอาการแบบเดียวกันคะ แล้วก็เหมือนกับอยากจะร้องไห้ หนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคะ หนูจึงอยากรบกวน ท่านอาจารย์ ช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยคะ หนูอยากจะไปหาท่านอาจารย์เพื่อตรวจดูกับตัวเอง แต่ว่าตอนนี้ หนูต้องมาทำงานอยู่ต่างประเทศคะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************

2. ตอนนี้หนูมีบูชาน้องกุมารมา 2 องค์ หนูไม่แน่ใจ ว่าน้องยังอยู่กับหนูทั้ง 2 องค์หรือเปล่าคะ.
ตอบ กุมารตนแรกอยู่ครับ ตนสองไม่อยู่แล้วครับ

3. ถ้าหนูอยากจะรบกวน โทรไปให้ ท่านอาจารย์ ดูดวงให้หนูได้หรือเปล่าคะ
ตอบ กลับมาเมืองไทยมาพบอาจารย์ครับ

หนูขอขอบคุณคะ สำหรับคำถามที่หนูรบกวนถามท่านอาจารย์ และ หนูก็ขอขอบคุณสำหรับท่านอาจารย์ ที่จะสละเวลาตรวจดู ให้หนู ขอบคุณคะ.

จาก น้องสาวจากแดนไกลคะ


# 2650
By หมอยา
On 2013-05-18 19:27:41


sent: friday, may 17, 2013 9:38 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อนางสาว วรดา  ศรีคารมย์ . สถานที่เกิด โรงพยาบายอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คือตอนที่คุณแม่ตั่งท้องดิฉันคุณแม่ท่านได้ฝันเห็นพระแม่อุมาเทวีปางกาตยานี ท่านทงประทาน ทับทรวงให้คุณแม่ดิฉันเลยอยากจะทราบว่ามีองค์เทพหรือไมค่ะ 

     สุดท้ายนี้ดิฉันต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....

*************************
  


# 2649
By หมอยา
On 2013-05-18 19:25:07


sent: thursday, may 16, 2013 9:29 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

หนูชื่อ นางสาวนิภาศิริ จันทร์เพ็ญมงคล  ค่ะ เกิดที่กรุงเทพแต่มาโต ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ(บ้านแม่) หนูขออนุญาติสอบถามอาจารย์หมอยาค่ะ พอดีว่าหนูมักจะมีอาการแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆ ปวดหัว หายใจไม่ค่อยอิ่มค่ะ เป็นอย่างนี้มาพักนึงแล้ว ก่อนหน้านั้นหนูฝันว่ามีงูมาเลื้อยพันขา แล้วก็ยังฝันว่ามีคนเอาลูกแก้วมาให้ รอบสุดท้ายที่ฝันหนูฝันว่ามีคนเอาพระพุทธรูปมาให้ แล้วมีคนบอกหนูว่าหนูมีองค์อยู่ในตัว 3 องค์ มีพระแม่ที่เป็นนางไม้แต่หนูไม่ทราบชื่อ มีกุมารี และสุดท้ายมีพญานาคมาอยู่ด้วยซึ่งหนูก็แทบไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าหนูจะมีบุญขนาดนั้น รบกวนอาจารย์หมอด้วยนะคะช่วยคลายข้อสงสัยให้หนูหน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
   

 

 


# 2648
By หมอยา
On 2013-05-18 19:22:14

-----original message-----

sent: thursday, may 16, 2013 11:45 am
to:
subject: ขอความเมตตากรุณาขอรับการตรวจดวงองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                   ลูกชื่อ นางสาวญาณิศา เตมียะ  ค่ะ

รบกวนขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดวงชะตา องค์เทพ ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกอยู่ ลูกควรจะบูชาและปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพที่ท่านอาจารย์หมอยาสละเวลามาตรวจชะตาให้ลูกค่ะ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

sent from my ipad

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
    


# 2647
By หมอยา
On 2013-05-17 19:04:30


sent: friday, may 17, 2013 3:28 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอ ที่เคารพ              

                          สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวจันจิรา  วันทอง  จังหวัดพิษณุโลก

หนูมีเรื่องที่จะให้อาจารย์หมอช่วยค่ะ คือ มีร่างทรงคนหนึ่งทักหนูว่ามีองค์เทพมาอยู่ด้วย พอหนูรู้หนูก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ กังวลใจมากค่ะ 

เพราะหนูยังเด็กอยู่ ยังไม่รู้ภาษาอะไร หนูเป็นอย่างนี้มา 3 ปี แร้วนะค่ะ อาจารย์หมอช่วยบอกหนูทีเถอะว่าหนูมีจริงไหม และถ้ามีหนูต้องทำยังไง

                           สุดท้ายนี้หนูก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองอาจารย์หมอนะค่

 ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************
                                        

 


# 2646
By หมอยา
On 2013-05-17 18:05:42

 

-----original message-----

sent: friday, may 17, 2013 12:29 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 ดิฉัน นางสาว ธัญสิริ ตุ้ยดา  จังหวัดที่เกิด เชียงราย คะ ขอพึ่งบุญบารมีท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพ และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตคะ และอยากทราบว่าเรื่องที่ฝันต่อเนื่องกัน3วันในเรื่องราวที่ต่อกันว่าดิฉันถูกรถชนตายพร้อมกับพิธีจัดงานศพตัวดิฉันด้วย มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่

 ดิฉันขอรบกวนและขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

     ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ อาจารย์แนะนำให้ไปดูหมอโดยด่วนครับ

 


# 2645
By หมอยา
On 2013-05-17 18:01:56

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

          หนูกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยานะคะ สำหรับข้อมูลที่หนูส่งให้ท่านอาจารย์ผิดพลาดไปน่ะค่ะ รวมทั้งหนูต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ท่านอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะข้อผิดพลาดให้หนู เพื่อให้หนูได้มีโอกาสแก้ไขให้ถูกต้องทำให้หนุได้มีโอกาสที่จะได้รับคำชี้แนะที่เปี่ยมด้วยคุณค่าจากท่านอาจารย์น่ะค่ะ

         หนูขออนุญาตแจ้งรายละเอียดดังนี้นะคะ

ชื่อ-นามสกุล : ชุติมนต์ พึ่งโพธิ์ทอง

จังหวัดที่เกิด : นนทบุรี

          สุดท้ายนี้หนูขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงนะคะ     

                             ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

                                  ชุติมนต์ พึ่งโพธิ์ทอง

 

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************


# 2644
By หมอยา
On 2013-05-15 20:06:43

 

-----original message-----

sent: sunday, may 5, 2013 12:06 pm
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพ. ลูกอยาก ขอรับการตรวจองค์เทพ

ส่งจาก iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************


# 2643
By หมอยา
On 2013-05-15 19:46:41


sent: sunday, may 5, 2013 1:20 pm
to:
subject: ตรวจสอบดวงชะตาค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

        ดิฉันชื่อนางปพิชญา  อ่องสุข  เ. ที่กรุงเทพฯ ค่ะ  รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดวงเรื่ององค์เทพด้วยค่ะ  และขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยค่ะ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงอภิบาลและคุ้มครองอาจารย์หมอตลอดไปนะค่ะ

none

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นดวงคนทรง ม้าทรงครับ
*************************


# 2642
By หมอยา
On 2013-05-15 19:44:27


sent: wednesday, may 15, 2013 3:47 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
                   ดิฉันนางสาว วัลลภา  กลิ่นสกุล จังหวัดสุพรรณบุรี
 ขอความกรุณาและบารมีจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
*********************

และได้มีร่างทรงองค์เทพท่านหนึ่งได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีกุมารติดตามข้าพเจ้ามาตั้งแต่เกิด
ท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาช่วยตรวจสอบให้ว่ามีจริงหรือไม่ค่ะ
    กราบขอบคุณในความกรุณาอย่าสูง

ตอบ
๑. มีจริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับว่าท่านมีศรัทธา จริงหรือไม่ครับ
*********************


# 2641
By หมอยา
On 2013-05-15 19:40:25


sent: wednesday, may 15, 2013 3:58 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อ นางสาว ณัฐวรวลัญชญ์ พรแสน(สุพัตรา ชื่อเดิม)  ที่ จ.ชัยภูมิ . ค่ะ ดิฉันขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต(เพราะไม่ทราบว่าทำไมชีวิตชอบวุ่นว่ายอยู่กับสัมพเวสี และเจ้ากรรมนายเวรที่ดูโกรธแค้นมาก)หากมีองค์ ท่านที่อยู่กับหนูมีบุญสัมพันธ์กันแต่ชาติปางก่อนอย่างไรค่ะ

กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นดวงคนทรง ม้าทรงครับ
*************************


# 2640
By หมอยา
On 2013-05-15 19:37:42


sent: wednesday, may 15, 2013 5:28 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยาที่นับถือ

ดิฉันใคร่ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ดิฉันชื่อ น.ส. กิม ต่อวงศ์ไพชยนต์

ดิฉันขอรวบกวนและขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

นับถือและศรัทธา

น.ส. กิม ต่อวงศ์ไพชยนต์

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************


# 2639
By หมอยา
On 2013-05-15 13:16:13


sent: tuesday, may 14, 2013 12:00 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ นางสาว นิชาภา  สุวรรณโชติ  ที่ จ.นครพนม ค่ะ ดิฉันขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*********************

 

 

 

 

 


# 2638
By หมอยา
On 2013-05-15 11:36:57


sent: tuesday, may 14, 2013 11:18 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาเรื่องอีเมลล์ฉบับแรกที่ไม่ได้ใส่รายละเอียดให้ถูกค้องครบถ้วน เนื่องจากความสะเพร่าไม่อ่านกฏกติกามารยาทให้ละเอียดถี่ถ้วน จนได้มาอ่านรายละเอียดอีกครั้งจึงทราบว่าตนเองขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้าง กระผมจึงขอส่งมาอีกครั้งครับ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

กระผมชื่อ นาย ชวิชโชติ  ซ้องสุข . ที่โรงพยาบาลพญาไท (1) กรุงเทพฯ  ขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติสืบต่อไปครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชวิชโชติ  ซ้องสุข 

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นดวงคนทรง ม้าทรงครับ
*************************

 


# 2637
By หมอยา
On 2013-05-14 20:39:45

 


sent: tuesday, may 14, 2013 8:01 pm
to:
subject: ลูกอยากจะขอความช่วยเหลือ

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยา ลูกชื่อนายบัณฑิต ศิริมังคะโล  ลูกเป็นคน อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา ตอนนี้มีปัญหา
1.คือมีคนทำของมนต์ดำใส่ โดนทั้งลูกทั้งพ่อของลูก ไม่รู้จะทำยังไงดี ที่ทำอยู่ ก็มีสวดมนต์ั้ นั่งสมาธิ แล้วก็ใช้คาถาที่พระท่านให้มาแก้กลับไปบ้างแต่ไม่รู้ได้ผลหรือปล่าว
ตอบ กลับไปถามพระที่ให้มาครับ
2.อยากรู้ว่าลูกมีองค์เทพ หรือไม่ เป็นยักษ์มารอสูรหรือปล่าว เพราะมีคนไปดูกับร่างทรงมาให้ มีแต่คนบอกว่าลูกเป็นคนไม่ดี บางรายก็ไม่ยอมดูให้ ไม่รู้เพราะอะไร
ตอบ ดวงครูท่านเสีย....
3.ถ้าเป็นมารอสูรจริง ก็ขอให้เค้าช่วยลูกด้วยได้หรือไม่ครับ ต่อให้องค์ลูกเป็นมารจริงลูกจะไม่ทำร้ายคนอื่นแน่ๆ 
ตอบ ท่านอาฆาตแรงครับ
4.ลูกเป็นคนที่ชอบสะสมมีดดาบ อาวุธมากๆไม่รู้ทำไม
ตอบ เป็นสัญชาติญาณจากพื้นดวงครับ
5.มีวิธีอะไรเอาชนะพวกมนต์ดำพวกนี้บ้างครับ เอาแบบเด็ดขาดไปเลยแบบอย่าให้มันมาทำร้ายลูกกับพ่อของลูกอีก
ตอบ คุณไสย์ที่โดนร้ายแรงนักครับ และอาจาร์ก็มิใช่หมอผีครับ
6.เพราะกรรมอะไรทำให้โดนพวกคนไม่ดีเล่นของใส่
ตอบ กรรมย่อมมีที่มาที่ไปครับ คนเป็นร้อยเป็นพันทำไมเลือกให้ร้ายท่านได้ครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับความช่วยเหลือ .


# 2636
By หมอยา
On 2013-05-14 19:17:39


sent: tuesday, may 14, 2013 1:31 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูชื่อนางสาววารุณี ผดุงกิจ หนูต้องกราบขอโทษอาจารย์นะคะที่เขียนจดหมายมาฉบับที่2หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ คือบางครั้งเวลาขับรถไปตามทางชอบเปล่งภาษาที่ไม่ใช่มนุษย์ออกมาและชอบเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและอยากจะเรียนฤามอาจารย์ว่าหนูสามารถรักษาคนได้ไหมคะ เพราะว่ามีคนเคยทักว่าจะรักษาคนได้และหนูรู้สึกเหนื่อยมากโดยเฉพาะวันพระกับวันโกนเป็นเพราะอะไรคะ หากหนูมีองค์เทพหนูควรปฏิบัติอย่างไรคะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่ให้คำแนะนำ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านต้องธรณีสาร อาการที่เป็นเรียกว่าเสียขวัญครับ
*******************


# 2635
By หมอยา
On 2013-05-14 19:13:53


sent: tuesday, may 14, 2013 4:57 pm
to:
subject: ดูเรื่ององค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูชื่ออรอุมา แซ่เตียว ปัจจุบันนี้เจ็บป่วยมาได้เจ็ดปี ตอนนี้ไม่ว่าหนูจะไปที่ทรงเจ้าที่ไหน หรือวัดไหน ๆ หนูก็จะมีอาการกรีดร้อง แบบควบคุมไม่ได้ จนอายเขาไปหมด

 

๑. ไม่ทราบว่าหนูมีองค์หรือเปล่าคะ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ สวรรค์มีกำหนด
*******************************

๒. คือตอนก่อนหน้านั้นหนูเคยพูดว่าชีวิตนี้นับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว แล้วก็มีอาการแบบนี้มาตลอด

ตอบ
๑. สิ่งที่ท่านกล่าวเปรียบเหมือนรางวัลโนเบล ปริญญาโท ในชีวิตจริงมีกี่คนที่โชคดีได้เรียนจนจบครับ
*******************************

เขาทักว่าหนูมีองค์พระแม่อุมาเทวี แล้วบอกให้หนูยอมรับท่าน หนูไม่รู้จะทำยังไงค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้หมอยาสุขภาพแข็งแรงมาก ๆ ค่ะ

ตอบ
๑. ท่านเป็นศิษย์ไร้ครู
*******************************

 


# 2634
By หมอยา
On 2013-05-14 11:45:13


sent: monday, may 6, 2013 5:06 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาคราบ

ผมชื่อ นาย วิชัย พนมสัย เกิดที่จังหวัดสระเเก้วคราบ

ผมมีความต้องการที่อยากจะตรวจคราบเนื่องจากปัจจุบันผมดำรงชีวิตไม่ถูกเพราะเจอเหตุการเเปลกๆเลยอยากหาทางเเกไขเพื่อให้ดีขึ้นเเละปฎิบัติตนให้ถูกคราบ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
*******************


# 2633
By หมอยา
On 2013-05-14 09:37:35


sent: tuesday, may 7, 2013 10:53 am
to:
subject: fwd: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

 กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา   ผมชื่อ นายอภิสิทธิ์  สิงห์ขจรวรกุล ที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผมขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ผมเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์   

ขอบคุณครับ

ปล.ขออภัยครับผม พ.ศ. ผิดครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นดวงคนทรง ม้าทรงครับ
*************************


# 2632
By หมอยา
On 2013-05-14 09:25:54


sent: wednesday, may 8, 2013 7:19 am
to:
subject: กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อนางสาว วรดา  ศรีคารมย์  น. สถานที่เกิด โรงพยาบายอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คือตอนที่คุณแม่ตั่งท้องดิฉันคุณแม่ท่านได้ฝันเห็นพระแม่อุมาเทวีปางกาตยานี ท่านทงประทาน ทับทรวงให้คุณแม่ดิฉันเลยอยากจะทราบว่ามีองค์เทพหรือไมค่ะ 

     สุดท้ายนี้ดิฉันต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. เป็นคนเห็นผีครับ
*************************


# 2631
By หมอยา
On 2013-05-14 09:22:24


sent: thursday, may 9, 2013 11:38 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยารบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า หากท่านอาจารย์ได้เปิดเมล์ฉบับนี้และเสียสละเวลาตอบเมลล์ฉบับนี้ค่ะ

(ขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่า "ลูก" นะคะ )

ลูกชื่อ พินทุสร  หนูปก  ค่ะ เกิดที่จันทบุรีค่ะ

ลูกเคยโดนทักมาว่า เป็นคนมีองค์ พระแม่ลักษมี 

ลูกเลยอยากทราบว่า ลูกมีองค์ประเภทไหนคะ 

และต้องปฎิบัติเช่นไรคะ  แฟนของลูกไปรับขันธ์ครูมา

แล้วตอนที่ลูกถือขันครูให้เค้า รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก หรือวันโกนวันพระลูกจะหงุดหงิดมาก

อาการนี้เกี่ยวข้องกับการที่ลูกมีองค์หรือไม่คะ  รบกวนท่านอาจารย์ด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
***********************
 


# 2630
By หมอยา
On 2013-05-14 09:19:11


sent: thursday, may 9, 2013 3:08 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

ลูกมีความศรัทธาและเลื่อมใสในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพของลูก ว่าลูกมีองค์อยู่กับตัวหรือไม่และถ้ามีลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

ลูกชื่อ นาย จักรพันธ์ ม่วงศรีจันทร์   สถานที่เกิด จังหวัด กรุงเทพมหานคร ครับ

ขอแสดงความนับถือเป็นอย่าง

จักรพันธ์ ม่วงศรีจันทร์

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********************


# 2629
By หมอยา
On 2013-05-24 18:34:23


sent: monday, may 13, 2013 2:11 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ 

หนูอยากจะขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ

หนูชื่อ   นางภัทราพร  เพ็งเกษม 

ค่ะ  เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********************

 


sent: friday, may 24, 2013 6:09 pm
to:
subject: กราบเท้าอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ

 

 

หนูขอกราบขอบพระคุณมากที่ อาจารย์ได้ตรวจดูองค์เทพให้คะ  ก่อนที่อาจารย์จะตรวจให้นั้น พระอาจารย์หลวงลุง ที่วัดบางนานอก ก็ได้เอ่ยให้หนูรับขันธ์ ๕  หนูก็ยังไม่แน่ใจ แต่หลังจากอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพให้นั้น  หนูอยู่ที่ชะอำก็ได้เดินทางไปทำสังฆทานที่วัดบางนานอกคะ แล้วก็เลยถามอาจารย์หลวงลุงว่าหนูถึงเวลาแล้วหรือคะ อาจารย์บอกว่าถึงเวลาแล้ว และท่านก็บอกหนูว่ารับขันธ์แล้วให้ฝากไว้ที่อาจารย์ก่อนคะ เมื่อพร้อมเมื่อไหร่ให้มารับไปไว้ที่บ้านคะ  หนูก็เลยตกลงรับขันธ์ 5  ท่านอาจารย์บอกให้หนู หมั่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ คะ หนูได้เริ่มปฏิบัติไปก่อนหน้าที่จะไปรับขันธ์ คะ แล้วตอนนี้ก็จะสวดมนต์ และ นั่งสมาธิ ตลอดไปคะ  พอดีหนูสงสัยคะ  มีเพื่อนที่ไปกับหนูด้วยพี่เขาจะขอครอบเศียร แต่อาจารย์หนูบอกว่ามีอาจารย์แล้วจะมาครอบที่นี่อีกไม่ได้ เพราะกลัวพี่เขาจะเป็นอะไรไป จะแก้ไขไม่ได้  แล้วหนูก็อยากครอบบ้างคะ แต่อาจารย์บอกว่าหนู่ไม่ต้องครอบ เพราะมีเทพ  หนู่ไม่เข้าใจคะ  พอจะถามอาจารย์หลวงลุง ท่านลูกศิษเยอะมากคะเลยไม่กล้าถามหรือเลยขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตอบข้อสงสัยหนูหน่อยคะ ( หนูส่งรูปภาพวันไหว้ครูมาให้อาจารย์ชมคะ หนูรู้จักหลวงลุงและนับถือท่านมาเป็นเวลา 20 ปี คะ นี่เป็นครีั้งแรกที่ได้ไปงานไหว้ครูคะ แต่ส่วนมากจะไปทำบุญกับท่านทุกๆๆปี และบ่อยครั้งที่มีโอกาสคะ)

 

ขอกราบเท้าอาจารย์หมอยา

 

 

 


# 2628
By หมอยา
On 2013-05-14 09:12:33

 

 

 

 

 


sent: monday, may 13, 2013 5:41 pm
to:
subject: re: ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
 
ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษก่อนค่ะเรื่องอีเมล์ฉบับแรกที่ส่งมาโดยไม่ได้เรียนถึงอาจารย์หมอยา เนื่องจากพอเห็นอีเมล์ก็รีบส่งมาเลย ยังไม่ทันได้อ่านว่าอีเมล์นี้เขียนมาถึงใคร จนได้เข้ามาอ่านรายละเอียดในเว็บมากขึ้นก็เลยทราบว่าอาจารย์หมอยาดูแลเว็บนี้อยู่ หนูเลยส่งมาอีกครั้งค่ะ รบกวนอาจายร์หมอยาตรวจสอบให้หนูหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
น้อย

 


 

from:
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ
date: mon, 13 may 2013 15:25:08 +0700

 

สวัสดีค่ะ
 
อยากทราบว่าตัวเองมีองค์รึเปล่าเพราะว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดเรื่องขึ้นเยอะ ปีที่แล้วได้ย้ายไปทำงานที่เกาะพีพี ได้มีโอกาสไปไหว้ต้นไทรที่คนเขาเชื่อกันว่ามีเทพอยู่ เราก็เลยไปไหว้ จุดธูปและกรวดน้ำให้ คืนนั้นเขาก็มาหาที่ห้อง มากันสองคน เราก็เหมือนมีเซ้นต์รู้ว่าเขาจะมาเลยไม่ได้กลัว ช่วงนั้นก็กึ่งหลับกึ่งตื่น แต่ไม่ได้กลัว จากนั้นเขาก็มากดหัวเอาไว้ มือใหญ่มากจนรู้สึกถึงรอยนิ้วที่กดขมับอยู่เลย เขากดหัว กดท้อง ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุด ตอนนั้นก็เหมือนจะฝัน พยายามหนี พอลืมตาก็ไปอยู่ที่บ้านญาติ ก็โดนกดหัว กดท้องอีก พอดิ้นจนหลุดอีกครั้งก็ไปอยู่ที่บ้านญาติอีกคน เราก็วิ่งออกมาเห็นพระเดินเข้าบ้านของเรา ก็คิดว่าพ่อต้องอยู่บ้านแน่นอนเลยวิ่งไปที่บ้าน พบว่าพ่อนั่งสมาธิอยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีพระ แล้วเราก็โดนจับกดท้องลงกับพื้นอีกครั้งต่อหน้าพ่อเลย พยายามเรียกพ่อ พ่อก็ไม่ได้ยิน จนสุดท้ายมีแสงสว่างออกมาจากท้องเรา พ่อก็หันมาเห็น ตื่นมาตอนเช้าก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัว เลยโทรไปหาพ่อเล่าให้ฟัง เราบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงหัวรุ่ง พ่อเลยบอกว่าตอนนั้นพ่อนั่งสมาธิอยู่พอดี ก็เลยไปปรึกษากับลุงที่มีองค์ ลุงบอกว่าเขาเป็นเจ้าเกาะที่เกาะพีพี มาหาเราเพราะต้องการติดต่อกับพ่อแต่ว่าไม่มีพลังพอที่จะมาหาพ่อที่บ้าน พอเราไปไหว้เขาก็เลยมาหาเราแทน ลุงก็บอกว่าให้สวดมนต์ กรวดน้ำไปให้เขาเยอะๆ เราก็ทำทุกวัน ก่อนไปทำงาน หลังเลิกงานก็ให้บอกเจ้าเกาะ พระแม่ธรณีทุกครั้งว่าเราทำอะไรอยู่ อยู่ที่ไหน เขาจะได้ปกป้องคุ้มครอง หลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดระหว่างที่นั่งสมาธิทุกครั้ง ตอนนั้นก็โทรไปหาพ่อ ปรึกษาทุกวัน จนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ บางทีก็มีคนอื่นมายืมร่างเราสวดมนต์ ทำสมาธิ จากทำนองที่เราสวดอยู่ประจำก็กลายเป็นทำนองของคนอื่น สวดแล้วก็หยุดไม่ได้ เข้าสมาธิได้เร็วกว่าปกติ แบบว่าพอหลับตาก็นิ่งไปเลย บางครั้งนั่งประชุมกับนายอยู่แค่หายใจเข้าออกลึกๆสองสามครั้งก็เข้าสมาธิได้แล้ว ไหว้พระมือก็สั่น บางครั้งก็สั่นไปทั้งตัว แขนขา ชาไปหมด ไหล่หนักอยู่ตลอด ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สมุยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร แต่ก็ยังมีอาการหนักไหล่อยู่เรื่อยๆ ไหว้พระ มือก็ยังสั่นอยู่ แต่ไม่แรงมากเหมือนที่พีพี ก็เลยอยากรู้ว่าเรามีองค์รึเปล่า ถามลุง เขาก็ไม่บอก รบกวนเช็คให้หน่อยนะคะ
 
ชื่อ น.ส. จันทร์นภา เกรียงทอง
ชื่อเล่น น้อย ค่ะ
เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ขอบคุณค่ะ
น้อย

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
๓. ท่านเป็นศิษย์ไร้ครูครับ


# 2627
By หมอยา
On 2013-05-14 08:45:02

 

 


sent: monday, may 13, 2013 8:29 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject:

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมนายเกียรติรัตน์  เวชศาสตร์ ครับ . ที่จังหวัดตราด ครับ ผมมีเรื่องกราบเรียนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยครับ คือผมเวลาสวดมนต์แล้วรู้สึกว่าตัวเองสั่นๆ เยอะบ้างน้อยบ้าง และไปสถานที่ศัดิ์สิทธิ์ผมก็มีความรู้ขนลุกบ้างครับ ผมอยากทราบว่าเพราะอะไรครับ แล้วผมอยากกราบขอให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยดูหิ้งพระให้ผมสักหน่อยครับว่าเหมาะสมหรือยังครับควรเปลี่ยนตรงไหนบ้าง สุดท้ายผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรอันเป็นมงคลให้บังเกิดแก่ท่านอาจารย์หมอยา พอแต่ความสุขสถาพรด้วยเทอญ  ขอบพระคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. หิ้งท่านสวยงามแล้วครับ
************************


# 2626
By หมอยา
On 2013-05-14 08:38:15


sent: tuesday, may 14, 2013 12:19 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือครับ
    ๑.  ผมใคร่ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยชี้นำด้วยครับว่าในดวงชะตาของผมนั้นมีองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับใดๆคุ้มครองและปกปักรักษาอยู่หรือไม่ครับ ผมชื่อ นาย ณวรรธ (ชื่อเดิม อนุสรณ์)  นามสกุล ปิ่นชำนาญกุล ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมครับอนึ่ง
ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ สวรรค์มีกำหนด

 

   ๒. หากผมมีองค์เทพจริงๆ ใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ชี้แนะด้วยนะครับว่า ที่ท่านอาจารย์หมอยาตอบว่า มีองค์เทพชัดเจน กับมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัตินั้น ทั้ง 2 แบบนี้ต่างกันอย่างไรครับ
ตอบ ท่านศีกษาบทความนี้ครับ การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าในความเมตตาของท่านอาจารย์หมอยา ที่ช่วยชี้แนะแก่ผมในครั้งนี้ครับ

ด้วยความเคารพและนับถือในตัวอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

นาย ณวรรธ  ปิ่นชำนาญกุล


# 2625
By หมอยา
On 2013-05-13 00:10:36


sent: thursday, may 9, 2013 10:27 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ
       ข้าพเจ้าชื่อนางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์หอม มีคนมาทักว่าข้าพเจ้ามีองค์
ข้าพเจ้าอยากทราบว่ามีหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป

            ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ส่งจาก samsung mobile

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. เป็นคนเห็นผีครับ
*************************


# 2624
By หมอยา
On 2013-05-12 23:28:29


sent: sunday, may 12, 2013 9:36 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
พศุตม์  ศรีอภิบุณยโตทัยที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา ย่างสูงด้วยความเคารพครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. นามท่านแปลกดีครับ ตั้งได้ตรงกับเจ้าชะตาดีครับ พระกำลังดีครับ จะเสียเพราะเพื่อนหรือบริวารครับ
๔. คนอื่นมักมองท่านเป็นหลายๆ แท้จริงมีหนึ่งเดียวครับ
๕. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีต การปฏิบัติสายเทพ อานิสงน์จงกล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านเสมอ
๕.  ดวงท่านดัง สุริยะฉายแสงครับ
******************************


# 2623
By หมอยา
On 2013-05-12 23:19:04


sent: sunday, may 12, 2013 12:23 pm
to:
subject: รบกวน ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

กราบสวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ผม นายธนกร จงวิบูลย์ รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับกรุงเทพฯ ครับผมผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพองค์ไหน ผมจะได้บูชาได้ถูกต้อง รบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ 

ขออำนาจแห่งสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และองค์เทพที่ปกปักรักษาตัวลูกและ ท่านอาจารย์หมอยาโปรดประทานแสงสว่างให้แก่ลูกด้วยเทอญ.........สาธุ สาธุ
ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ให้แสงสว่างครับผม

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงท่าน การปฏิบัติมักมีข้อสงสัยเสมอครับ
๔. ดวงครูท่านเสีย หาครูอาจารย์ยากครับ
*************************


# 2622
By หมอยา
On 2013-05-12 08:48:37

 

pornlerd ngammuk [ ]

กราบเท้าท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

ลูกชื่อนายพรเลิศ งามมุข ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพและดวงชะตาให้ลูกด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายพรเลิศ งามมุข

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 2621
By หมอยา
On 2013-05-11 15:45:52


sent: friday, may 10, 2013 9:59 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพคับ

ผมชื่อนาย ฉัตรรวี อารักษ์วาณิช  อยู่จังหวัดสมุทรสาคร คับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือป่าวคับ แล้วคือตอนนี้เลี้ยงกุมารไว้แต่สื่อสารกันไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรหรือคับท่านอาจารย์หมอยา  

               ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 2620
By หมอยา
On 2013-05-11 15:40:45


sent: monday, march 25, 2013 2:55 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

ผม นายอภิสิทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล   ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

              อภิสิทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*************************


# 2619
By หมอยา
On 2013-05-10 22:15:00


sent: friday, march 29, 2013 11:33 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพคะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

      ข้าพเจ้าขอความกรุณาเมตตาโดยขอพึ่งบุญบารมีท่านอาจารย์หมอยา ช่วยชี้แนะเพิ่อเป็นวิทยาทานและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องอยู่ในความดี 

       ข้าพเจ้าอยากรู้ในการมีอยู่จริงขององค์ข้าพเจ้าว่ามีหรือไม่ ควรปฎิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดบารมีและสิ่งดีๆแก่ตัวเองและครอบครัว และเทพที่คุ้มครองอยู่

        ข้าพเจ้า นางสาว ยุพา ฐิติวงศ์ไพบูลย์ รพ. หัวเฉียว กรุงเทพ

     ขอความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ปีนี้ท่านต้องเสริมดวงครับ.....
*************************

 


# 2618
By หมอยา
On 2013-05-10 22:07:34


sent: wednesday, february 13, 2013 2:26 pm
to:
cc:
subject: re: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นายวิสูตร  สุวรรณกิจกร
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงคนทรงครับ... ท่านหาครูยากมากครับ.. ต้องมีบารมีจริงๆครับถึงเป็นครูท่านได้

***************************

 


sent: friday, may 10, 2013 10:14 am
to:
subject: re: ขอสอบถามครับ

 

 

กราเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

กระผมเคยได้รับการตรวจองค์เทพครับ  แต่กระผมด้อยปัญญา  ขาดความรู้ ความเข้าใจ  รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยไขข้อข้องใจด้วยครับ

1.  ดวงคนทรง
2.  ดวงร่างทรง
3.  ดวงม้าทรง
4.  องค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติ (๔,๕.๑)....  และ  องค์เทพชัดเจน (๒,๕.๒)  นั้น  ในการปฏิบัติแล้วแตกต่างอย่างไรครับ

       สุดท้ายนี้ขอให้เวบของท่านอาจารย์หมอยามีชื่อเสียงเลื่องลือดังกังวานไปทั่วหมื่นภพ  และขอให้อาจารย์มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ

ขอบคุณมากครับ
 
วิสูตร (เทวดาตัวน้อย)
ตอบ อาจารย์เคยตอบไปแล้วครับว่า ท่านหาครูยาก หมายความว่า  แม้อาจารย์ท่านใดบอกท่านก็ไม่เชื่อ หาครูของท่านให้พบจะพบทุกคำตอบครับ 


 

 


# 2617
By หมอยา
On 2013-05-09 19:13:48


sent: sunday, april 21, 2013 2:24 pm
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

๑. ข้าพเจ้านายยุวาศิลป์ นาคูณ ที่ จ.นครราชสีมา ครับ ข้าพเจ้าขอรบกวนพึ่งบารมีของอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพ
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ท่านเป็นดวงเดินสายเทพครับ มีคุณลักษณะพิเศษ

และให้ความกระจ่างกับข้าพเจ้าด้วยครับ เนื่องจากช่วงนี้ข้าพเจ้าจะชอบฝันถึงพระเจ้าแผ่นดิน รวมถึงวงศาคณาญาติบ่อยๆ

ตอบ ฝันของท่านอยู่ลักษณะ ธาตุแปรปรวน กรรมลิขิต จิตนิวรณ์ เทพสังหรณ์

นอกจากนั้นยังฝันถึงญาติของข้าพเจ้า ที่ล่วงลับไปแล้ว แม้กระทั้งสุนัขของข้าพเจ้าที่ได้ตายไปแล้ว และยังเหมือนถูกผีอำอยู่บ่อยๆ ด้วยครับ (ขณะที่นอนแล้วรู้สึกตัวแต่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้) ลักษณะเหมือนถูกผีอำนี้เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบ่อยมากในช่วงอายุประมาณ 20 ปี แต่หลังจากบวชแล้วก็หายไปครับ...

ตอบ ฝันของท่านยังไม่หนีหายไปไหน สาเหตุมาจาก
๑. ร่างนี้มิได้ปฏิบัติ ไม่มีสิ่งใดคุ้มกายร่างของท่าน
๒. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติ

ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool