ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 13
By หมอยา
On 2011-01-21 15:45:53


sent:
friday, january 21, 2011 2:40 pm
to:

subject:
สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ขอรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ
ผม นายธันกรณ์ กรรณบูรพา เกิดที่จ.สงขลาครับ
รบกวนตรวจให้ผมหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

ครูหมอยา ขออวยพรให้ท่านที่มาตรวจองค์เทพ มีความสุข
สมปราถนา ในปีใหม่ ๒๕๕๔ ทุกท่านครับ....สาธุการ


# 12
By หมอยา
On 2011-01-21 14:47:05


sent:
thursday, january 20, 2011 12:25 pm
to:

subject:
re: องค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

กระผมได้เข้าไปดูในweb หลายครั้งซึ่งมีเรื่องน่าสนใจมากกับที่ผมอยากรู้ ขอบคุณมากครับๆสำหรับ web sit ดี

กระผมเคยมีคนทักว่ามีองค์เทพเคยดูรักษา

กระผมอยากให้ทางคุณหมอยาช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยครับว่าเป็นอย่างไร

ชื่อ เอกลักษณ์ รบศึก จังหวัดเกิด นครราชสีมา

ขอบคุณมากครับ

เอกลักษณ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 11
By หมอยา
On 2011-01-21 14:44:06


sent:
thursday, january 20, 2011 1:09 pm
to:
ตรวจองค็เทพ
subject:
สวัสดีครับ อาจารย์ ผมอยากตรวจองค์เทพครับผม

ผมชื่อ นายภัทรดนัย เชิ้อจันทร์ เครับ ที่จังหวัดแพร่ ครับผม

ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ

20/01/2554

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 10
By หมอยา
On 2011-01-21 14:41:56


sent:
thursday, january 20, 2011 2:20 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับอาจารย์
สวัสดีครับอาจารย์หมอยา
รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ

ชื่อ สุรเสกข์ แสงพาเจริญทรัพย์
สถานที่: กรุงเทพ
ขอบพระคุณอาจาย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 9
By หมอยา
On 2011-01-21 14:14:08


sent:
thursday, january 20, 2011 3:22 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
ชื่อ  นางสาวร่มฉัตร  ขุนทอง  เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ หนูรู้สึกศรัทธาค่ะ แต่ไม่รู้วิธิการบูชาหรือการรับองค์ หรือรู้ว่าตัวเองมีองค์หรือไม่ จึงใคร่ขอเรียนอาจารย์ ช่วยตรวจสอบให้ทราบด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 8
By หมอยา
On 2011-01-21 14:11:04

ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา แล้วบอกว่าส่งมา3รอบแล้ว
ไม่ทราบว่าเคยอ่านข้อความข้างบนหรือไม่

"มาหวังแต่จะได้คำตอบ ไม่มีความตั้งใจจะเรียนรู้
บางท่านโพสเข้ามาไม่เรียกขานอาจารย์ ไม่ทราบว่า สัมมาคาราวะ ไปวางไว้ตรงไหน"

ท่านไม่เรียกขานแสดงว่ามีทิฐิสูง หรืออาจเป็น
เจ้าตำหนัก หากไม่รู้จักธรรมเนียมก็ไม่ทราบว่าจะกล่าวเช่นไรแล้วเรื่องที่มาจี้อาจารย์ให้ตอบเมล์ท่าน

"ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน"
ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือไม่... ครูหมอยากำลังพยายามตอบจดหมายทุกฉบับแล้วครับ....


# 7
By หมอยา
On 2011-01-21 14:01:27


sent:
friday, january 21, 2011 1:40 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ
ชื่อ เอกชัย อ่วมละออ  จังหวัดกรุงเทพครับ
รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........# 6
By หมอยา
On 2011-01-21 13:01:57


sent:
thursday, january 20, 2011 4:05 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
    
     ชื่อนะครับ   นาย ชัยวัช   ชูเรืองโรจน์    . เกิดที่ จ. กรุงเทพ ครับรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ผมด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นองค์เทพองค์ไหน ถ้าเกิดมีช่วยบอกได้ไหมครับ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้นะครับ
ผิดพลาดประการใดก็ ขอ อภัย ณ ที่นี้ด้วย นะ ครับ
 
                      ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 5
By หมอยา
On 2011-01-21 12:49:40


sent:
thursday, january 20, 2011 4:45 pm
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา

            ผมชื่อ นายรักษ์พล  ทองแท่ง   กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ เนื่องจากที่ผ่านมาเวลาผมไปไหนมาไหนมักมีแต่คนทักเช่น ผมไปเดินที่แยกห้วยขวาง ก็มีแม่ค้าที่ขายวัตถุมงคลนำแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑให้ผมลองใส่ พร้อมกับพูดจากับผมแปลกๆ หรือเวลาผมไปซื้อพวงมาลัยมาถวายพระ แม่ค้าก็ทักผมแปลกๆ  สุดท้ายนี้ผมขอคุณมารดา คุณบิดา

ครูบาอาจารย์ และพระญาณบารมีอันยิ่งใหญ่ขององค์เทพทุกพระองค์ ฤาษี 108 ตน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยา อุดมด้วยบุญญาบารมี ตลอดปีและตลอดไป และร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ ในทุกการที่ผ่านมาด้วยเทอญ# 4
By หมอยา
On 2011-01-21 12:41:36


sent:
thursday, january 20, 2011 9:18 pm
to:

subject:
ตรวจองค์

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
 
ดิฉันชื่อ ภภัสสร ชุ่มทะโชติเกิดที่จังหวัดสระบุรี
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
 
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 3
By หมอยา
On 2011-01-21 12:03:11


sent: thursday, january 20, 2011 8:25 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ชื่อ พิสิษฐ์ปกรณ์  ลิขิต   จังหวัดกรุงเทพ

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอยา


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 2
By หมอยา
On 2011-01-20 09:30:51


sent:
wednesday, january 19, 2011 11:22 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

ชื่อ   วริศรา   พูลภิรมย์   (ชื่อเดิม สมลักษณ์   อุดม)จังหวัดลพบุรี

ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


# 1
By หมอยา
On 2011-01-20 09:20:14


sent:
thursday, january 20, 2011 1:08 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

ผมชื่อ นายสัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล เที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ปัจจุบันนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ คือผมมีความสงสัยตัวเองมานานแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมเเปลกที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ชัดเจน เวลาไปดูดวงก็ชอบมีคนทักว่ามีองคื ผมเองก็รู้สึกศรัทธานะครับ แต่ไม่รู้วิธิการบูชาหรือการรับองค์ หรือรู้ว่าตัวเองมีองคืหรือไม่ จึงใคร่ขอเรียนอาจารยื ช่วยตรวจสอบให้ที ครับ ด้วยความเคารพ... สัพพัญญู

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ......
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ........


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool