ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 64
By หมอยา
On 2011-02-01 16:27:52


sent:
tuesday, february 01, 2011 3:20 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอรบกวนช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ   ขอบพระคุณค่ะ  
ชื่อหฤทัย กาฬแก้ว  กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 63
By หมอยา
On 2011-02-01 07:09:06


sent: monday, january 31, 2011 11:17 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

 

ชื่อนี้เป็นชื่อเดิมหนูตั้งแต่เเกิด ชื่อ  สุดใจ  นามสกุล จันทา
แม่พาไปเปลี่ยนใหม่ ชื่อ สุดารัตน์ นามสกุล ชาติชนา.จังหวัด นครนายก  หนูอยากรู้ว่าตัวหนูมีองค์ไหม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

เพราะเมื่อเดือนธันวาคมปี 53  หนูไปบวชชีพรามห์มาพ่อปู่เปิดเพลงของพระแม่กวนอิมพันมือ พอหนูได้ยินหนูร้องไห้ พอไปบวชอีกได้ยินเพลงนี้หนูก็ร้องไห้อีกพี่สาวหนูเลยบอกให้หนูรับขันธ์ ดีหรือไม่ดีค่ะ หนูขอรบกวนหน่อยค่ะ
                     ขอแสดงความนับถือ

ตอบ เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ หากมีศรัทธา ท่านควรหาข้อมูล ศึกษาให้มาก มิใช่วิ่งไปรับขันธ์หรือเปิดโอษฐ เมื่อมี
ความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยตัดสินใจครับ..
ก่อนอื่นใดควรทราบว่ารับทำไม เพื่ออะไรแล้ว ท่านจริงจังกับ
ทางสายเทพหรือไม่ และเหนือสิ่งอื่นใด หาอาจารย์ของท่านให้พบ


# 62
By หมอยา
On 2011-01-31 22:20:50

 

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ และกราบขออภัยท่านอาจารย์ ค่ะคือเมลล์แรกที่ส่งให้ท่าน อาจารย์หนูไม่ได้บอกเวลาเกิดค่ะ ขอความกรุณาจากอาจารย์อีก ครั้งนะคะ หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์ไหมคะ ชื่อ น.ส.ปรียาภักดี ศุภาสัย เกิด  ที่กรุงเทพค่ะ ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ และต้องกราบขออภัยอาจารย์ ด้วยนะคะหนูไม่มีคอมค่ะเลย ต้องส่งเมลล์ทางโทรศัพท์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงคนทรงครับ....เหยียบเต็มองค์ลงเต็มร่างครับ


# 61
By หมอยา
On 2011-01-31 14:23:31


sent:
sunday, january 30, 2011 3:20 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันขอความกรุณาให้ท่านตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
นางสาวฐิตินันท์ โภคากรโดยประมาณ จังหวัดชุมพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 60
By หมอยา
On 2011-01-31 14:20:54


sent:
sunday, january 30, 2011 4:39 pm
to:

subject:
ขออนุญาตตรวจองค์เทพค่ะ
เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ได้กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
สุชัญญา  พึ่งสาระ กรุงเทพมหานคร
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
 
สุชัญญา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 59
By หมอยา
On 2011-01-31 14:05:40


sent:
sunday, january 30, 2011 7:02 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ชื่อ วราภรณ์ สุขยิ่ง ค่ะ เกิดที่ จังหวัดน่าน
 
ไม่ทราบว่า มีองค์เทพคุ้มครองไหมค่ะ
 
ขอบคุณ อาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 58
By หมอยา
On 2011-01-31 14:03:04


sent:
sunday, january 30, 2011 7:20 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพฯ

 

เรียนหมอยาที่เคารพค่ะ

 

ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ 

ชื่อปัจจุบัน นางลลิตภัทร (ชื่อเดิม "มลฤดี)  นามสกุล-เทศสมบูรณ์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

เกิดกรุงเทพฯค่ะ แต่วัยเด็กเติบโตที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

  


# 57
By หมอยา
On 2011-01-30 09:58:14


sent:
saturday, january 29, 2011 8:31 pm
to:

subject:

 

      กราบเรียน   ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
                       ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
                  ชื่อ  ปาลิดา  ศรีชุมพล   จังหวัด นครราชสีมา
            ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะที่กรุณา 
ขอผลบุญที่ท่านอาจารย์เมตตาจิต ส่งผลให้ท่านอาจารย์
             และครอบครัวจงมีแต่ความสุข ตลอดไป

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 56
By หมอยา
On 2011-01-30 09:16:01

 

-----original message-----

sent: sunday, january 30, 2011 6:11 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพคับ

 

กราบเรียนหมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายอานนท์ ตาดต่าย เกินวันศุกร์ที่3เมษายน 2535 ปีวอก เกิดที่ชลบุรีคับ ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์เทพที่ชัดเจนไม๊อ่ะคับ   ของพระคุณอย่างสูงคับ

 

sent via blackberry® from ais

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

โลภมาก-ลาภหาย

# 55
By หมอยา
On 2011-01-28 08:23:39


sent:
saturday, january 22, 2011 12:09 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับ
ผมขออาศัยบารมีอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
ผมชื่อ นายทวีศักดิ์  นามสกุล สุจริตธรรม
ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 54
By หมอยา
On 2011-01-28 07:36:01


sent:
saturday, january 22, 2011 1:11 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
     รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วย  
   1.  นายสินาท  ม่วงสี    เกิดที่ จ. สมุทรสาคร

     ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 53
By หมอยา
On 2011-01-28 07:34:05


sent:
saturday, january 22, 2011 1:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
 ลูกขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา
ให้ช่วยตรวจองค์เทพลูกด้วยค่ะ
 ชื่อ นางสาวปณัฐดา คำพิทูล  เกิดที่จ.ขอนแก่น ค่ะ
ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณา
ของท่านอาจารย์หมอมากนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 52
By หมอยา
On 2011-01-28 07:31:21


sent:
saturday, january 22, 2011 1:32 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ลูกขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยาค่ะ


หนูชื่อ นางสาวพรรณนิภา เกลาชู เกิดที่จังหวัดกรุงเทพ ค่ะ


ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาไว้ ณ ทีนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 51
By หมอยา
On 2011-01-27 21:30:45


sent:
wednesday, january 26, 2011 12:12 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบท่านอาจารย์หมอยาครับ ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ

ชื่อ พงศธร  รุ่งไพบูลย์กุล

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

พงศธร รุ่งไพบูลย์กุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 50
By หมอยา
On 2011-01-27 21:28:52


sent:
wednesday, january 26, 2011 2:12 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ว่ามีองค์เทพประจำตัวหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีคือพระองค์ใด จะได้บูชาได้ถูกพระองค์
ดิฉันชื่อ นางสาว รัชฎา  อุตทาสา
จังหวัดที่เกิด  จังหวัดตาก  อ.แม่สอด

กราบขอบพระคุณอาจารย์ ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 49
By หมอยา
On 2011-01-27 21:26:55


sent:
wednesday, january 26, 2011 2:23 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์ หมอยา
     ดิฉันได้อ่านเรื่ององค์เทพจากเวปของท่าน ดีใจมากค่ะเพราะมีหมอดูดวงทักว่ามีองค์
ก็ไม่เข้าใจ อยากให้ท่านช่วยกรุณาตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
โอมนมัสสิทธิตะวา
นบพระตถาคต
นบพระธรรมคำภีร์
นบพระสงฆ์สิกขา
นบพระคุณครูอาจารีย์
นบโหราตรี เวทย์วิทยาศาสตร์ไสย
 
ชื่อ นางอิศราภรณ์  วิไลพันธุ์    เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์   
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 48
By หมอยา
On 2011-01-27 21:24:35


sent:
wednesday, january 26, 2011 3:18 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์

 

เรียน  อาจารย์หมอยราที่เคารพ
           ดิฉันขอรบกวนอาจารณ์หมอยาช่วยตรวจองศ์เทพ
ให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ ดิฉันชื่อ นางชลิตดา  อ่อนละมูล
ขอให้อาจารณ์หมอยาจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะค่ะ
ขอบพระคุณเป็นอ
ย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 47
By หมอยา
On 2011-01-27 21:20:44


sent:
wednesday, january 26, 2011 6:12 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

       ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ชื่อ-นามสกุลในใบเกิด เอกลักษณ์ ศรพรหม

ทางครอบครัวบิดาไ้ด้้มีการแก้ไขนามสกุลใหม่เป็น ศรพรม

ปัจจุบันชื่อ เอกลักษณ์ ศรพรม เกิดที่โรงบาลจุฬาลงกรณ์ จ.กรุงเทพมห านคร

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 46
By หมอยา
On 2011-01-27 21:18:13


sent:
wednesday, january 26, 2011 8:36 pm
to:

subject:
สวัสดีครับอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ

 

กระผมขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ให้กระผมหน่อยได้ไหมครับ ผมชื่อ สิปปภาส(ชื่อเดิม ปิติ) อาพันธ์ชนก ครับ เกิดจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่จังหวัดลำปาง
ขอให้อาจารณ์หมอยาจงมีแต่ความสุขกายสุขใจครับ
สาธุ.สาธุ..สาธุ...
 ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 45
By หมอยา
On 2011-01-27 09:33:39


sent:
wednesday, january 26, 2011 10:06 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

ผมขอรบกวนอาหมอยาได้ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ นาย ธีรนัย ธำรงลักษณ์ เกิดที่ โรงพยาบาลพญาไท2 กรุงเทพฯ ครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ อาหมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 44
By หมอยา
On 2011-01-27 09:22:56

 ]
sent:
wednesday, january 26, 2011 11:24 pm
to:

subject:
diกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรักครับ
       ผมอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาว่า ที่อาจารย์เคยตรวจองค์เทพให้ผมแล้วนั้น ปรากฏว่ามีองค์เทพ ผมรู้สึกปลาบปลื้ม ปีติมากครับ แต่ที่กังวลใจก็คือว่า  ผมไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆ แต่ก็ไม่ได้แต่งหญิง มีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน (เกย์) แล้วจะมีผลต่อการที่องค์เทพจะไม่มาอยู่กับผมหรือเปล่าครับ แต่ผมก็ยังปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี เช่น สวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญ ช่วยเหลือเพื่อนๆตามที่สามารถทำได้ อยู่น้ะครับ อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจอีกครั้งครับว่าองค์เทพท่านยังอยู่กับผมไหม หรือว่าท่านไม่อยู่แล้วเพราะผมเกิดมาไม่เป็นไปตามเพศที่เขาให้มา หากมีสิ่งใดที่อาจารย์จะชี้แนะศิษย์จะรับฟังและปฏิบัติตามครับ
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบโดยใช้นามแฝงผมว่า ส.สมปรารถนา นะครับ (อาย กลัวที่บ้านรู้)
สุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากน้ะครับ ที่เม ตตาผมตลอดมา
โปรดชี้ทางสว่างสำหรับบุคคลที่อาภัพเรื่องของจิตใจอย่างผมด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ คนที่เกิดมามีองค์เทพ ยังไงก็มีครับ.. การสัมผัสหรือเข้าถึงองค์ท่าน คงต้องถามหาศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ.. เกิดมาจะเป็นยังไงหรือชอบอะไร ไม่เกี่ยวกับเรื่องการบูชาครับ ... ชายจริงหญิงแท้เลวสุดๆก็มีครับ ... เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้ครับ


# 43
By หมอยา
On 2011-01-27 08:54:41


sent:
thursday, january 27, 2011 12:22 am
to:
อาจารหมอยา
subject:
ขอเรียนถามอาจารย์หมอยา

 

เพื่อนผมชื่อ กิตติภูมิ วงค์ธรรม เกิดที่บ้าน (จังหวัดสกลนคร)
  อยากทราบว่าเพื่อนผมคนนี้มีองค์เทพหรือไม่ ครับ แต่โดยปรกติ เขาจะสวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำเกือบทุกวัน (ถ้ามีเวลาว่างพอ)
เขาเห็นผมสอบถามอาจารย์หมอยา เพราะว่ามีคนทักเขาเหมือนกันว่ามีองค์เทพ เลยสงสัยอยากทราบเหมือนกัน
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
ท้ายนี้ขอให้อาจารย์หมอยาจงประสบแต่ความสุข จากพรทุกประการ นะครับ
 
ขอบคุณครับ


# 42
By หมอยา
On 2011-01-26 11:34:09


sent:
tuesday, january 25, 2011 11:57 pm
to:

subject:
สวัสดีอาจารณ์หมอยาที่เคารพครับ

 

กระผมขอรบกวนอาจารณ์หมอยาช่วยตรวจองศ์เทพ
ให้กระผมหน่อยได้ไหมครับ ผมชื่อ กิตติชัย ศรีแย้ม ครับ
ขอให้อาจารณ์หมอยาจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 41
By หมอยา
On 2011-01-26 11:10:43


sent:
wednesday, november 10, 2010 4:05 pm
to:

subject:
ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ชื่อเดิม  กชาภา  ชัยเจริญ  เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  น.ส.นิชาณัฏฐ์สา  ชัยเจริญ   เกิดจังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะเพราะไปดูดวงมาเป็น 7- 8 ปี เค้าบอกมีองค์ลักษมีคุ้มครองอยู่
 
เพราะตอนนั้นป่วยหนักต้องผ่าตัด ดิฉันก็บูชาเรื่อยมา
 
แต่ช่วง 3-4 ปี ไม่ค่อยได้บูชาเลยคิดว่าองค์เทพคงไม่อยู่แร้ว
 
แต่ไม่กี่วันก้อไปดูดวงใหม่กับหมอคนใหม่  เค้าบอกว่าองค์เทพยังอยู่กับเรา
 
และตอนนี้เค้าโกรธเราลงโทษเราอยู่เพราะเราทำผิดบางอย่าง
 
ก้อเลยไม่มั่นใจเท่าไร เลยอยากรู้เพื่อความชัดเจนค่ะ 
 
              ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 40
By หมอยา
On 2011-01-26 10:34:37


sent:
tuesday, november 09, 2010 10:40 pm
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ ครับ ขอได้โปรดช่วยชี้ความสว่างให้แก่กระผมด้วย

 

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจดูว่าผม มีองค์หรือเปล่าครับ

ผมชื่อ นายฤทธิเดช  คล้ายมณี  
โรงพยาบาลแมคคอมิค  จังหวัดเชียงใหม่
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่อนุเคราะห์ดูให้ครับ


ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยของให้ท่านอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยครับ


# 39
By หมอยา
On 2011-01-25 21:47:05


sent: wednesday, january 19, 2011 10:04 am
to:
subject: ขอรบกวนตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีครับอาจารย์หมอยา 
             ผมจะขอรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับว่าผมมีองค์เทพไหมครับ
ผมชื่อ นาย ศักดา  แม้นญาติ (ชื่อเดิม นิรันดร์) . เกิดที่รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร แต่กลับไปพักอยู่บ้านที่ จ.ปทุมธานีครับ
ผมขอรบกวนหน่อยนะครับท่านอาจารย์หมอยา ผมเคยเขียนส่งมาแล้วแต่เหมือนจะส่งไม่ถึงอาจารย์หมอยาครับ อาจเป็นเพราะเกิดการผิดพลาดอาจเป็นที่เมล์ของผมครับ ผมเลยขอส่งมาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าถึงอาจารย์หมอยา
ครับ
ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ หากผมทำผิดพลาดประการใด ผมขอให้ท่านอาจารย์หมอยาโปรดอภัยให้ผมด้วยนะครับ กราบสวัสดีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 38
By หมอยา
On 2011-01-25 20:04:14


sent:
tuesday, january 25, 2011 12:52 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพปี54 ครับ

ลูกขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา
ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยครับ
ลูกชื่อ นาย ปิยะบุตร รัตนสกุลพรจ.กรุงเทพมหานคร
กรุณาตรวจสอบให้หน่อยนะครับอยากทราบมาก
ท้ายสุดนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคับ
ด้วยรักและนับถือคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 37
By หมอยา
On 2011-01-25 20:01:34


sent:
tuesday, january 25, 2011 3:59 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

ผมขอรบกวนอาจารย์ได้ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ นายพิัพัฒน์  เมืองพันธ์ เกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 36
By หมอยา
On 2011-01-24 21:16:47


sent:
monday, january 24, 2011 6:02 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หมอยา


หนูไปดูดวงที่สำนักเจ้าพ่อโกมินมา

พ่อโกมินบอกว่าหนูมีองค์พ่อพระยาพิชัยดาบหัก

เขาบอกให้หนูไปรับขันร์ครูอ่ะคะแต่หนูไม่แน่ใจ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ 
ชื่อ  อิชยา  นามสกุล  ลีสมิทธิ์  เกิดที่ จ.กำแพงเพชร
  (แม่บอกว่าหมอทำหมัน  ตัดไส้ติ่งเสร็จด้วย)
 ต้องรบกวนด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 35
By หมอยา
On 2011-01-24 21:06:27


sent:
monday, january 24, 2011 7:32 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพเจ้าค่ะ

 

รบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้แม่ของหนูค่ะ  ชื่อ นางรัตนา หว่องเจริญ จ. สมุทรปราการ
หนูเคยเห็นแม่ ร่ายรำเหมือน องค์เจ้าแม่กวนอิม ค่ะ
รนกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้แม่หน่อยนะค่ะ
 
ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 34
By หมอยา
On 2011-01-24 20:57:03

from:
to:
subject: องค์เทพ54
date: thu, 13 jan 2011 12:05:45 +0700
ลูกขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะ
ชื่อ นาย วรวิทย์ จันทร์เจียม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรุณาตรวจสอบให้หน่อยนะครับอยากทราบมาก
ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณา ของท่านอาจารย์หมอมากนะคะ
      ที่เสียสละเวลามาอ่านข้อความนี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 33
By หมอยา
On 2011-01-24 16:01:39


sent:
saturday, january 22, 2011 10:53 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพเจ้าค่ะ

 

ลูกขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะเจ้าคะ
ชื่อ น.ส. ทัศวรรณ ศรัณย์รัตน์
ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณา ของท่านอาจารย์หมอมากนะคะ
      ที่เสียสละเวลามาอ่านข้อความนี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 32
By หมอยา
On 2011-01-24 15:58:42


sent:
sunday, january 23, 2011 12:31 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

เนื่องด้วยด้วผมมีความประสงค์จะตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยา ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยตรวจใหม่ผมหน่อยคับ

ผม ชื่อ นายอนุพงษ์          จุลเลศคับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีคับ

 

            ท้ายสุดนี้ขอความอนุเคราะห์กับอาจารย์ด้วยนะคับ ด้วยรัและนับถือคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 31
By หมอยา
On 2011-01-24 15:56:31


sent:
sunday, january 23, 2011 9:54 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ครับ

 

กราบ สวัสดีอาจารย์หมอยา
ชื่อ ภูริต มงคลเกตุขจร ชื่อใหม่คับ
ส่วนชื่อเก่าชื่อ วิทูร ช่วยสกุล จ.สงขลา คับ

เมตตาด้วยน่ะคับ ขอบคุณคับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 30
By หมอยา
On 2011-01-24 15:03:52


sent:
sunday, january 23, 2011 1:44 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

              ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ ปัจจุบัน ผมชื่อ นายกรรณรินทร์ เกิดแก้ว ชื่อเดิม นาย อนุสรณ์ เกิดแก้ว  ครับเกิดจังหวัด เชียงรายครับ

            ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 29
By หมอยา
On 2011-01-24 14:52:25


sent:
monday, january 24, 2011 12:30 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 ลูกขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะคะ
 
 ณัฐวรรณ บ้านแก่ง บ้านเกิด กรุงเทพมหานคร
 ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 28
By หมอยา
On 2011-01-24 14:43:04

 

from:
to:
subject: รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ
date: thu, 20 jan 2011 20:01:18 +0700

เรียน..อาจารย์หมอยา

ดิฉันอยากให้ท่านช่วยตรวจสอบองค์เทพให้น้องสาวดิฉันด้วยค่ะ

เค้าชอบเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับตัวเค้าเองอ่ะค่ะ
ชื่อ  น.ส.ปรารถนา โพธิมณีค่ะ

ขอ ขอบคุณมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะที่กรุณาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 27
By หมอยา
On 2011-01-24 09:23:50


sent:
sunday, january 23, 2011 3:00 pm
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้คับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
ใคร่ขอบารมีอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ นายวัชชวินทร์  นามสกุล ธนโชคจรูญโรจน์
เดิมชื่อ นายอธิวัฒน์  นามสกุล  ธนโชคจรูญโรจน์
ต. โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
ขอขอบคุณอาจารย์มา  ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 26
By หมอยา
On 2011-01-24 09:12:24


sent:
sunday, january 23, 2011 3:24 pm
to:

cc:

subject:
ขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

    สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาคะดิฉัน ชื่อ นางดวงพร เขตา (นามสกุลเดิม โครางกูล ครับ) เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร ดิฉันรับขันธ์ 9 มาแล้วค่ะ แต่ว่าไม่เคยสวดมนต์ และปฎิบัติเลย เพราะว่าลูกยังเล็ก และต้องขายของด้วยค่ะ จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะแนวทางการปฎิบัติด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้รับขันธ์มาควรปฏิบัติบูชา จึงจะทำมาค้าขึ้นร่ำรวย

ท่านละเลยเพราะขาดศรัทธา มากกว่าครับ............

 


และรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพของลูกดิฉันด้วยค่ะ ชื่อ ด.ญ.นริศราภรณ์ เขตา  เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร          

      ขออำนาจบารมีคุณพระรัตนตรัย เทพ16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ปู่ชีวก จงดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัว เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ ลาภ ยศ เจริญๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ

 


# 25
By หมอยา
On 2011-01-24 09:07:36

from:
to:
subject: re: รบกวนถามนะครับอาจารย์
date: sat, 22 jan 2011 10:35:52 +0000

นายนิติกุล อุทุมพร   สถานที่เกิด กรุงเทพฯ
อยากทราบว่าผมมีองค์เทพรึป่าวครับ

อยากให้อาจารย์ตรวจดูให้ผมหน่อย
 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 24
By หมอยา
On 2011-01-24 08:54:37


sent:
sunday, january 23, 2011 6:16 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา 
เรื่อง
 รบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ
หนูชื่อ นางสาวอารีรัตน์
  นามสกุล ไข่แก้ว จังหวัดพัทลุง ค่ะ
              รบกวนหน่อยนะค่ะ
ขอให้บารมีของอาจารย์หมอยาสูงยิ่งๆๆ ขึ้นไปนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 23
By หมอยา
On 2011-01-24 08:50:20


sent:
sunday, january 23, 2011 6:49 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะอาจาร์ยหมอยา

สวัสดีค่ะอาจาร์ยหมอยา  รบกวนตรวจให้ด้วยนะค่ะ 
หรือถ้ามีอะไรจะแนะนำ ให้ระวัง เพิ่มเติมยังไง บอกได้เลยนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 22
By หมอยา
On 2011-01-24 08:32:39


sent:
sunday, january 23, 2011 11:51 pm
to:
อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
subject:
ตรวจองค์เทพ

      สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา เมื่อคืนที่หนูได้ส่งเมลไปให้ท่านตรวจองค์เทพ ตอนนี้หนูได้เข้ามาอ่านคำตอบแล้ว
ท่านอาจารย์หมอยา บอกว่าหนูมีองค์เทพชัดเจนแลปฏิบัติ (4 5 1) และหนูก็ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
การมีองค์เทพแลปฏิบัติ (4 5 1) แล้ว แต่หนูอยากทราบว่าในเมื่อหนูมีองค์เทพแล้วหนูควรทำอย่างไรต่อไปคะ
ช่วยรบกวนอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ แสดงว่า ท่านยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเวบ
อ่านมากๆซิครับ.. จะเข้าใจ อย่าใจร้อนใช้วิธีเดินทางลัด....ครับ


 
และขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ นายชัชวาล   คงยวง  ค่ะ
 
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
                               ขอขอบคุณค่ะ
                         ด้วยความเคารพอย่างสูง


# 21
By หมอยา
On 2011-01-24 08:24:00


sent:
monday, january 24, 2011 2:05 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา

          รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อ ศิรศักดิ์ ทองโคตร  จังหวัด มหาสารคาม

      ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมหาเทพเทวาทั้งหลายคุ้มครอง และผมขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

    ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 20
By หมอยา
On 2011-01-22 12:29:47

 
sent:
friday, january 21, 2011 10:17 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพเจ้าค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาเจ้าค่ะ
 
 
     ลูกขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะเจ้าคะ
    
     หากลูกจะขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจ 2 ชื่อ ได้มั๊ยคะ
     ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรคะ ลูกขอ อภัย 
    
   1.  นายกิตติ      เสมานนท์  เกิดที่ จ. อุบลราชธานี (พ่อของหนูค่ะ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

   2.  นางสาวณัฐวิภา  เสมานนท์  เกิดที่ จ.ขอนแก่น เจ้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..
 
    
** หากลูกพิมพ์ข้อความที่ทำให้ท่านอาจารย์หมอยาไม่พอใจ
โดยที่ลูกไม่ได้ตั้งใจ ลูกขออภัย นะเจ้าคะ
 
      ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์หมอมากนะคะ
      ที่เสียสละเวลามาอ่านข้อความนี้
 
    เเละสุดท้ายนี้ลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาเทพเทวาทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านมีบารมีที่สูงส่งสุดขอบจักรวาล
ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกที่อยู่ในบ่วงกรรมแห่งความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วด้วย เทอญ สาธุ
 
ปล.อ่านในเว็บเเล้วเห็นคำอวยพรของท่านอาจารย์เยอะเเล้ว เลยอยากอวยพรตอบกลับคืนให้ท่านบ้างเจ้าค่ะ


# 19
By หมอยา
On 2011-01-22 12:23:20


sent:
friday, january 21, 2011 10:20 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน่ทานอาจารย์หมอยา

              ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ ปัจจุบัน ผมชื่อ นาย วิชญาศิชฏ์ สว่างอารมณ์ ชื่อเดิม นาย อภิชาติ สว่างอารมณ์ จังหวัด กรุงเทพฯ ครับ

                  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 18
By หมอยา
On 2011-01-21 17:26:14


sent:
wednesday, january 19, 2011 12:36 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
ใคร่ขอบารมีอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ นายกันตภณ  นามสกุล บดิณขันติเดชา
เดิมชื่อ นายปริญญา  นามสกุล  ลือโฮ้ง
ต. วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่
ขอขอบคุณอาจารย์มา  ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 17
By หมอยา
On 2011-01-21 17:24:08


sent:
friday, january 21, 2011 5:16 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ  ชื่อ  อมรรัตน์  จิตละเอียดค่ะ จังหวัดยะลา รบกวนด้วนนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 16
By หมอยา
On 2011-01-21 17:20:17


sent:
thursday, january 20, 2011 10:50 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 


กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ..

 

ชื่อ ปิยพร  เฮ็งสวัสดิ์  จังหวัดที่เกิด : นครราชสีมา 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างยิ่งค่ะ    

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ         

 

 


# 15
By หมอยา
On 2011-01-21 16:10:43

from:
to:
subject: ตรวงองค์เทพครับ
date: wed, 19 jan 2011 16:20:31 +0700

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

     ผมชื่อ นายณฐภัทร ผ่องแผ้ว   กราบเรียนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยครับ เกิดที่ นครราชสีมา
ครับ
      
     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ     

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

ครูหมอยา ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ
มีความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดก็
ขอ ให้สมปราถนา หลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนเจริญในองค์เทพองค์ญาณ ครูบาอาจารย์คอยปกปักษ์รักษายึดมั่นถือมั่นในความดี เคารพในครูห้าประการสืบไปครับ
โอม สินธฺมงคล จงพูนผลด้วยบุญบารมี
ดิถีมงคล จงปรีเปรมเกษมศรี
สรรพมงคล จงมั่งมีศรีสุข
ไร้ทุกข์ไร้โรค ด้วยสัตยะมงคล
สรรพโสตถี ภะวันตุเม..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool