ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 114
By หมอยา
On 2011-02-09 17:19:38


sent:
monday, february 07, 2011 11:34 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคับ
หนูชื่อรักษิณา ล้ำเลิศ  กรุงเทพมหานคร
รบกวนอาจารย์ตรงให้ด้วยนะค๊ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 113
By หมอยา
On 2011-02-09 17:09:21


sent:
wednesday, february 09, 2011 3:58 pm
to:
เทพ
subject:
กราบเรียนอาจารย์ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

ชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ นพรัตน์  เกิดที่จังหวัด พิจิตร ค่ะ
    ขออาจารย์หมอ สละเวลา อันมีค่า ช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยค่ะ เพราะเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เหมือนกับว่าจะมีลางสังหรณ์ ก่อนค่ะ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 112
By หมอยา
On 2011-02-09 15:35:54

 


sent:
monday, february 07, 2011 11:49 am
to:

subject:
เรียนอาจารย์ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมชื่อ นายวิริทธิ์พล คงอ่ำ
เกิดที่อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  บ้านอยู่หนองแพงพวย รบกวนอาจารย์ตรวจให้หน่อยนะครับว่า มีองค์เทพหรือเปล่าครับ  
ด้วยความศรัทธาขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ

 

วิริทธิ์พล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 111
By หมอยา
On 2011-02-09 15:26:07


sent:
monday, february 07, 2011 12:43 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

นายอานนท์ กู้วิริยะ . จังหวัดเกิด กรุงเทพมหานคร
ขอบคุณคุณลุงหมอยามากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 110
By หมอยา
On 2011-02-09 15:21:13


sent:
monday, february 07, 2011 11:58 am
to:

subject:
ต้องการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยครับ
 
นาย ณัฐพล พรพรหมประทาน กรุงเทพฯ ครับ
จะได้คำตอบหรือไม่ก็ตามแต่
ก็ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 109
By หมอยา
On 2011-02-09 15:16:55


sent:
monday, february 07, 2011 11:11 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ54

 

เรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอรวบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อนางสาวปัญญดา  นามสกุล  ทำมา  ชื่อเดิม  เบญจมาศ

เกิดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

 


# 108
By หมอยา
On 2011-02-09 14:10:32


sent:
tuesday, february 08, 2011 10:47 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
หนูชื่อ นางสาวสุภัค  ชื่นชิด  จังหวัดที่เกิดคือจังหวัดระยอง หนูอยากทราบว่าตัวหนูนั้นมีองค์เทพหรือเปล่าคะ เพราะว่าครอบครัวหนูมีองค์เทพกันเกือบหมดทุกคน ยกเว้นหนูที่ยังไม่เคยไปตรวจดูให้แน่ชัดเลยสักครั้ง ขออาจารย์หมอสละเวลาเพียงน้อยนิดช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 107
By หมอยา
On 2011-02-09 13:59:05


sent:
wednesday, february 09, 2011 1:53 pm
to:
หมอยา
subject:
fw: ขอความเมตตาช่วยตรวจองค์เทพ ค่ะ

 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ ว่ามีองค์เทพหรือไม่ ถ้ามีองค์เทพใดได้ทราบและบูชาให้ถูกพระองค์่ค่ะ
       ชื่อ น.ส. ปานทิพย์  ช่างทอง   เกิดจังหวัด กรุงเทพฯ
     ขอกราบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

                        ปานทิพย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 106
By หมอยา
On 2011-02-09 13:50:59


sent:
tuesday, february 08, 2011 11:15 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
คือผมอยากทราบว่าตัวผมเองมีองค์เทพรึป่าวครับ
 
นาย ปวิตร จิระพรพงศ์   จ.สมุทรสาคร
 
อยากให้อาจารย์หมอยาตรวจดูให้ครับ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 105
By หมอยา
On 2011-02-09 13:48:08


sent:
wednesday, february 09, 2011 9:38 am
to:
ตรวจว่ามีองค์ไหม
subject:

 

เรียนคุณหมอยาที่เคารพ

            
ดิฉันฉันได้ไปรับองค์มาดิฉันจึงอยากรบกวนถามอาจารย์ว่าองค์ที่ลูกรับมีจริงใช่ไหม

ดิฉันชื่อ พัชรินทร์  กลิ่นไกล ที่จังหวัดระยอง

     
ขอบพระคุณอาจารย์ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).


# 104
By หมอยา
On 2011-02-09 13:28:54


sent:
wednesday, february 09, 2011 10:45 am
to:
อ.หมอยา อ.ตรวจองค์เทพ
subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

  ขอความเมตตาตรวจองค์เทพ ให้ลูกด้วยน่ะค่ะ

      ชื่อ กนกวรรณ สมเสร็จ   เกิดที่จ.สุรินทร์

 

           ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วยค่ะ


 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

 


# 103
By หมอยา
On 2011-02-09 05:09:11


sent:
wednesday, february 09, 2011 1:30 am
to:

subject:
fw: เรียนอาจารย์ ขอความกรุณาตรจสอบองค์เทพค่ะ

 

 กราบเรียนอาจารย์หมอค่ะ

ชื่อ นางสาวอนุสสรา พิชิตชัยเดโช (นามสกุลเดิม แซ่ตั้ง) ค่ะ  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯค่ะ แต่ตอนนี้ บ้านอาศัยอยู่ที่ นนทบุรี อยากทราบว่าส่วนตัวมีองค์เทพ หรือไม่ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
รบกวนของ เพื่อนอีกคนนะค่ะ  นางสาวหทัยรัตน์ อุสารัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ คือเพื่อน คนนี้มีคนทักมาบอกว่ามีองค์เทพติดตาม ซึ่งตอนนี้เค้าก็บูชาอยู่น่ะค่ะ อยากทราบว่า เพื่อนเค้ามีองค์ เทพอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).
รบกวนอาจารย์หมอด้วยนะค่ะ
ขอบคุณอย่างสูงค่ะ ขอให้อาจารย์ สุขภาพแข็งแรงน่ะค่ะ


# 102
By หมอยา
On 2011-02-08 22:18:52


sent:
tuesday, february 08, 2011 2:05 am
to:

subject:
ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ นะค่ะ
คือหนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่า เพราะว่าพอดีได้ไปดูดวงมา
แล้วหมอดูเค้าบอกว่าหนูมีองค์เทพ แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูมีจริงๆรึเปล่า
เลยอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ

ชื่อ จิราภรณ์ สิงห์อ่อน  เกิดที่จ.ระยอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 101
By หมอยา
On 2011-02-08 22:15:45


sent:
tuesday, february 08, 2011 8:25 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
หนูชื่อ นางสาวเกศรินทร์   ดีสิน
 สถานที่เกิด ขอนแก่น
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 100
By หมอยา
On 2011-02-08 22:13:15


sent:
tuesday, february 08, 2011 8:32 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา
ตรวจองค์เทพค่ะ
หนูชื่อ นางสาวขนิษฐา  เรืองประดับ    เกิดจังหวัดอุดรธานี
ขอขอบพระคุณอาจย์ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 99
By หมอยา
On 2011-02-08 22:03:30


sent:
tuesday, february 08, 2011 1:16 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ


ชื่อ นามสกุล       > นายศุภฤกษ์ เลิศตวงสิทธิศิริ
จังหวัดเกิด          > กทมฯ--

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

สุดท้ายนี้ขอให้ครูหมอยา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
เเข็งแรงขอให้ท่านมีพลังบุญ บารมี มีโชคลาภ วาสนา ให้เต็มขึ้น ๆ และสูงขึ้น ๆ ด้วยครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ เป็นอย่างสูง 
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

 

 


# 98
By หมอยา
On 2011-02-08 22:01:04


sent:
tuesday, february 08, 2011 1:25 pm
to:

subject:
กรุณาตรวจสอบองค์เทพด้วยเจ้าค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านครูหมอยาเจ้าค่ะ ลูกหลาน เจ้าค่ะ

ไม่ทราบว่าลูกหลานมีองค์เทพหรือไม่เจ้าคะ

ขอบพระคุณท่านครูหมอยาเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบให้เจ้าค่ะ

ศศินทิรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 97
By หมอยา
On 2011-02-08 21:56:11


sent:
tuesday, february 08, 2011 1:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา
        เนื่องจากดิฉันได้เพิ่งเข้ามาอ่านในเวปของอาจารย์จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าดิฉันมีองค์เทพจริง
อย่างที่หมอดูบอกหรือเปล่า และจะทราบได้อย่างไรว่าองค์ของเราคือใคร
        ดิฉันชื่อ สุภาภรณ์  พัฒนะ    ส่วนเวลาไม่ทราบ(รู้แต่ว่าเป็นช่วงเช้าค่ะ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).

ศิษย์มีครู ...เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู...เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู...ย่อมเจริญวัฒนาครับ


# 96
By หมอยา
On 2011-02-08 21:33:29


sent:
tuesday, february 08, 2011 8:14 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพในตัวให้หนูอีกครั้งค่ะ

 

อาจารย์คะหนูเปิดเข้าไปดูแล้ว 553 เป็นคำตอบของคนอื่นไม่ใช่ของหนูค่ะ
นางฐิตาภรณ์ จำปาเงิน  เกิดจังหวัดอ่างทอง
โดยหมอตำแยค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้ามาอีกครั้งนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 95
By หมอยา
On 2011-02-07 20:28:25


sent:
monday, february 07, 2011 1:54 pm
to:
องค์เทพ
subject:
re: ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา 
 
     รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้แม่ผมด้วยครับ
      คุณศิวาภรณ์  ม่วงสี   เกิดที่ จ. สมุทรสาคร

                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 94
By หมอยา
On 2011-02-07 20:25:43


sent:
monday, february 07, 2011 8:03 pm
to:

subject:

กราบรบกวนท่านอาจานย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้
ว่ามีหรือไม่มี ถ้ามีคือเทพท่านไหนค่ะ ชื่อ หทัยทิพย์  เพียงกลาง จังหวัด นครราชสีมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 93
By หมอยา
On 2011-02-07 20:18:00


sent:
monday, february 07, 2011 2:05 pm
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ54(ใหม่)

 

เรียน ท่าน อาจารย์ หมอยา ที่เคารพ ขอตรวจองค์เทพ ครับ
 ผม นาย พลกฤต กีรติเตชากร   จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยากทราบ ว่ามีไหม แบบไหนครับ
  พอดีอยาก เปิดปาก เปิดหู เปิดร่าง มีคนทักมาว่าให้ไปหาคนเปิด 
 
ถ้ามีแล้วไปเปิด ที่ไหน ดีครับ ท่านช่วยชี้ทาง ด้วยครับ ท่าน อาจารย์หมอยา

 
ขอบคุณ มากครับ ที่ช่วยตอบ อาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 92
By หมอยา
On 2011-02-07 20:14:30


sent:
monday, february 07, 2011 2:07 pm
to:

subject:
กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

 

ชื่อ นางสาว สุรีรัตน์ ประสพสุข เกิดที่ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   หนูอยากให้ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ ว่าหนูมีองค์เทพหรือปล่าวค่ะ เวลาสวดมนต์ กราบพระก่อนนอนหนูจะขนหัวลุกตลอดเลยค่ะ เวลาแผ่ส่วนกุศลขนลุกทั้งตัวค่ะ
 
          ขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีความสุขสมหวังทุกประการค่ะ
 
                     สุรีรัตน์ ประสพสุข

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 91
By หมอยา
On 2011-02-07 20:11:31


sent:
monday, february 07, 2011 2:29 pm
to:

subject:
สวัสดีครับรบกวนอาจารย์หน่อยครับ

 

กราบสวัสดีครับ อาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพ ให้ กระผมด้วยนะครับ กระผมอยากรู้จริงจริง ว่ากระผมมีองค์เทพ มาประทับหรือเปล่า     
ผมชื่อ สุวิทย์ เกตุแก้ว    เกิดอยู่ที่นครสวรรค์ แต่บ้านอยู่กำแพงเพชรครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 90
By หมอยา
On 2011-02-07 20:02:23


sent:
monday, february 07, 2011 2:37 pm
to:

subject:
กราบเรียนถามท่านอาจารย์หมอยาด้วยใจเคารพ

 

กระผมติดตามเวปไซด์มาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้จัดสินใจจะสอบถามท่านอาจารย์หมอยาครับว่า
กระผมมีสายองค์เทพหรือไม่ประการใดครับ
ผมชื่อ กองพล ยุทธนาวี ครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร
ผมขอกราบฝากตัวเป็นศิย์กับท่านอาจารย์ ด้วยจิตคารวะครับ
ขอบพระคุณในเมตตาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 89
By หมอยา
On 2011-02-07 19:59:34


sent:
monday, february 07, 2011 2:59 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์ครูหมอยาที่เคารพ ข้าพเจ้าใคร่ขอความเมตตาท่านอาจารย์ ตรวจดูองค์เทพให้ข้าพเจ้าด้วยนะคะ

 

 
ข้าพเจ้า ชื่อ นส.นารี ศิริพนมกุล จ.นครพนม
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจรย์ที่เมตตามา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ
ด้วยจิตใจที่เมตตาของท่านอาจารย์หมอยาในการช่วยเหลือผู้คน ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง
สิ่งศักดิ์คุ้มครอง เดชานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนคุณงามความดีช่วยปกปักรักษา
ท่านอาจารย์ตลอดไปด้วยเทอญ


# 88
By หมอยา
On 2011-02-07 19:57:09


sent:
monday, february 07, 2011 3:38 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
หนูชื่อ จิตต์วิไล  งามสมัย  ที่โรงพยาบาบศิริราชค่ะ  แต่ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 87
By หมอยา
On 2011-02-07 19:54:11


sent:
monday, february 07, 2011 4:03 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 


เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ
หนูอยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพหรือเปล่า
ชื่อ น.ส. ฐิติพร   ไทรสาขา
ที่โรงพยาบาลราชธานี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 86
By หมอยา
On 2011-02-07 07:15:04


sent:
sunday, february 06, 2011 11:49 am
to:

subject:

 

กราบรบกวนท่านอาจานย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้
ว่ามีหรือไม่มี ถ้ามีคือเทพท่านไหนค่ะ
หนูชื่อ นัฐกานต์ ทองดี  จังหวัดกรุงเทพค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจานย์หมอยาไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะ
...ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 85
By หมอยา
On 2011-02-06 08:27:34


sent: saturday, february 05, 2011 11:05 am
to:
subject: อยากทราบว่ามีองค์หรือไหม

 


 ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพคะ

 จูริ โคอิเกะ    เกิดกรุงเทพ และถ้ามีองค์เป็นองค์อะไรคะ

ฝากรบกวนอาจารย์ด้วยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๓,๕.๑)..


# 84
By หมอยา
On 2011-02-06 07:48:03


sent: saturday, february 05, 2011 3:16 pm
to:
subject: ขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพค่พ

 

สวัสดีคับอาจารย์ ผมขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคับ
ผมชื่อ ณัฐวัฒณ์   ธนาเกียรติเจริญ  จังหวัดสิงห์บุรี
ผมขอขอบคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 83
By หมอยา
On 2011-02-06 06:19:40


sent: saturday, february 05, 2011 8:53 pm
to:
subject: สอบท่านอาจารย์หมอครับ

 

สวัสดี ครับท่านอาจารย์หมอ ข้าพเจ้าชื่อ นาย วิหัปติ ไชยเมล์  ที่จังหวัดยะลาครับ ผมอยากสอบถามท่านอาจารย์ว่า ผมมีองค์เทพรึป่าวครับ ขอบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ล่วงหน้านะครับ

หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้นะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 82
By หมอยา
On 2011-02-03 07:34:30


sent:
wednesday, january 19, 2011 11:12 am
to:

subject:
เรียนอาจารย์ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์ ค่ะ
หนูขอความกรุณาอาจารย์ท่านช่วยตรวจองค์เทพค่ะ
หนูชื่อ กุลจิรพัส อดิศาสุรารักษ์ . จังหวัดกรุงเทพ ค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 81
By หมอยา
On 2011-02-03 07:32:12


sent:
wednesday, january 19, 2011 11:13 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

นาย สิงห์สุวรรณ์ สุขธรรมธนบดี  เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร ครับ
 
รบกวนครูหมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยคับว่ามี องค์เทพรึป่าวครับ ขอบคุณครับ...

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 80
By หมอยา
On 2011-02-03 07:29:08


sent:
friday, january 28, 2011 8:52 am
to:

subject:
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

 

             ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

     น.ส.ธนัยนันท์  มิลินกุลวัฒน์   กรุงเทพมหานคร

             ขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ขอบคุณค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 79
By หมอยา
On 2011-02-03 07:20:06


sent:
friday, january 28, 2011 1:15 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาขอบารมีของท่านช่วยตรวจองค์เทพของผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นายธัญชนิต วิศรุตเมธา
(ชื่อเดิม นายครรชิต วิศรุตเมธา ครับ)จังหวัดนครปฐมครับ
ขอความกรุณาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 78
By หมอยา
On 2011-02-03 07:15:47


sent:
thursday, february 03, 2011 12:14 am
to:
หมอยา
subject:

 

เรียน อาจารย์หมอยาคะ
น้องชายอยากทราบว่าตัวเองมีร่างทรงรึป่าวหน่ะคะ
เลยเป็นธุระสอบถามให้

รบกวนอาจารย์หมอยาตอบด้วยคะ
น้องชายชื่อ ณัฐพล เนื้อทองดี  เกิดจังหวัด อยุธยา

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 77
By หมอยา
On 2011-02-02 23:36:02


sent:
friday, january 28, 2011 5:21 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ
 
                  คือ หนูสังสัยอะไรบ้างอย่างที่เกิดในตัวค่ะ เพราะว่า มีคนมาทักหลายคนแล้วว่า หนูมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัว แต่พอหนูถามเขา เขาก็ไม่บอก จึง อยากรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจให้หน่อย ค่ะ
    หนูชื่อ   นางสาว รัตนาพร  แสนบริสุทธิ์   จังหวัดหนองบัวลำภู
 
                  รบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ  ถ้าเกิดผิดพลาดประการใด หนูก็ขออภัย มา ณ ที่ นี้ด้วย นะ ค่ะ

                                                                                                                          ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 76
By หมอยา
On 2011-02-02 22:59:55


sent:
saturday, january 29, 2011 1:24 am
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

               หนูเคยไปดูดวงแล้วเขาทักว่าหนูมีองค์เทพค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจริงรึเปล่าก็เลยอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้หนูทีค่ะ

 

 ชื่อ นางสาวชลธิชา   คำไกร .  จ.ปราจีนบุรี ค่ะ ขอรบกวนทีนะคะ

 

                ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สละเวลาให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 75
By หมอยา
On 2011-02-02 22:52:11


sent:
saturday, january 29, 2011 3:29 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพคะ่

 

เรียนอาจารย์หมอยา

 ดิฉัน ชื่อ นิชานาถ(น้ำผึ้ง)   ทูลตา จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ขอบคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 74
By หมอยา
On 2011-02-02 22:49:48


sent:
saturday, january 29, 2011 4:22 pm
to:

subject:
re: รบกวนตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ว่ามีองค์เทพประจำตัวหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีคือพระองค์ใด จะได้บูชาได้ถูกพระองค์
ดิฉันชื่อ นางสาว นัชญา  ปัตเตนัง   เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 73
By หมอยา
On 2011-02-02 22:47:04


sent:
saturday, january 29, 2011 9:19 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หลานสาวด้วยค่ะ

 

 ชื่อนางสาวหทัยทิพย์ นุชเกษม เกิดที่รพ.ศิริราช 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

 ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 72
By หมอยา
On 2011-02-02 22:40:08


sent:
monday, january 31, 2011 5:15 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 
ผมชื่อ นายภัทรเวช  พิมสอน
เกิดที่อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  บ้านอยู่หนองโพ
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ  
ด้วยความศรัทธาขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 71
By หมอยา
On 2011-02-02 22:36:05


sent: monday, january 31, 2011 5:43 pm
to: webmaster at http://ongtep.com
cc:
subject: รบกวนตรวจองค์ครับ


กราบเรียน   ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ 
ขออภัยครับ ที่ลืมใส่วัน เดือน ปี เกิดครับ
                      

  ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ ชื่อ พุทธิวัฒน์ กุลลิ้มรัตนชัย  จ.ปทุมธานี  ครับ รบกวนตรวจดูองค์เทพให้ทีครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 70
By หมอยา
On 2011-02-02 22:01:25


sent:
tuesday, february 01, 2011 9:36 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ ขออนุญาติตรวจองค์เทพค่ะ ชื่อมลฤดี จงหวัง .เกิดที่จังหวัดปัตตานีค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 69
By หมอยา
On 2011-02-02 21:54:10


sent:
wednesday, february 02, 2011 12:54 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา คือผมอยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

 ชื่อเดิม ธนาคม จิรภาวสุทธิ์

ชื่อปัจจุบัน ธีรคม เห็นสกุล   จ.กรุงเทพ ครับ

ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับจิตเมตตาของอาจารย์ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 68
By หมอยา
On 2011-02-02 21:35:10


sent:
wednesday, february 02, 2011 1:40 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ (แก้ไขฉบับที่แล้วครับ)

 

 

เรียน ท่านหมอยาที่เคารพครับ


เรียนท่านหมอยาที่เคารพ

                   กรุณาช่วยตรวจองต์เทพให้ผมหน่อยครับ ผมเพิ่งรับขันธ์ 5 เมื่อไม่นานมานี้เองครับ สวดมนต์ก็ไม่เคยสวด ผมยังมีองค์เทพอยู่ด้วยหรือป่าวครับ แล้วตอนนี้ชีวิตของผมจะทำอะไรก็เหมือนจะมีอุปสรรคต่างๆนา อีกอย่างผมก็ยังไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรเพราะเพิ่งรับขันธ์มา ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกต้อง ทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอความกรุณาท่านหมอยาช่วยแนะนำด้วยครับ
ผมชื่อ นาย คุณากร จี๋คีรี  เกิดที่จังหวัดตาก เกิด

 

ขอบคุณครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 67
By หมอยา
On 2011-02-02 20:53:10


sent:
wednesday, february 02, 2011 5:11 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

 


สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

หนูได้พบเว็บของอาจารย์ด้วยความบังเอิญ พอได้อ่านบทความและเรื่องราวต่างๆแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์

มากมาย จึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ชี้ทางสว่างให้กับผู้ที่ไม่รู้ให้ได้รู้ ผู้ที่หลงทางได้มีแนวทางในการ

ปฏิบัติ ที่หนูเขียนมาวันนี้ก็เพื่อขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

หนูชื่อ  รัติยา  เสริมสุข (นามสกุลเดิม เรืองเดช) ที่บ้าน

อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ. ราชบุรี

ขอกราบขอบคุณอาจารย์  ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง ประสบพบแต่สิ่งที่ดีๆ และมีความสุขความจริญ

ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

                                                                                  ด้วยความเคารพจากใจจริง

                                                                                        รัติยา  เสริมสุข

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงคนทรงครับ....เหยียบเต็มองค์ลงเต็มร่างครับ


# 66
By หมอยา
On 2011-02-02 20:50:00


sent:
wednesday, february 02, 2011 6:53 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์กับอาจารย์หมอยา

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เนื่องจากดิฉันมีความสงสัยเร่องเกี่ยวกับการมีองค์

รบกวนช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ

 

ชื่อ อภิชญา พิกุลทอง. จังหวัดพะเยา

 

รบกวนด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงคนทรงครับ....เหยียบเต็มองค์ลงเต็มร่างครับ


# 65
By หมอยา
On 2011-02-01 16:42:51


sent:
tuesday, february 01, 2011 11:42 am
to:

subject:
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นายธัญชนิต วิศรุตเมธา
ชื่อเดิม นายครรชิต วิศรุตเมธาครับ
และเวลาผมสวดมนต์นั่งสมาธิพอผมนั่งไปได้ซักพัก
ผมก็หมอบลงไปข้างล่างอาการนี้หมายถึงองค์เทพมาแฝงใช่
หรือเปล่าครับรับกวนอาจารย์หมอยยาช่วยตอบผมหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool