ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 165
By หมอยา
On 2011-02-16 16:23:59


sent:
wednesday, february 16, 2011 12:06 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองเทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารหมอยา หนูชื่อ วรรณรัฐ พึงไชย เกิดที่จังหวัดพิจิตร ค่ะ ขอความกรุณาอาจารหมอยา ตรวจดูองเทพและชี้แนะแนวทางค่ะ หนูติดตามเว็ปอาจารมานานและเชื่อค่ะว่า ต้องเชื่อมั่น ศรัทรา ไม่ส่งใส ถ้าหนูมีบญสำพันกับอาจารคงจะได้รับคำชีแนะจากอาจารย์ นะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)# 164
By หมอยา
On 2011-02-16 06:32:59


sent:
wednesday, february 16, 2011 12:29 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีคะอาหมอยา..หนูชื่อวัชรินทร์ สมานพันธ์สกุล จ.สระบุรี มีร่างทรงบอกว่าหนูมีองค์เทพคุ้มครองแล้วต้องไปรับขันธ์ขอความกรุณาอาหมอยาตรวจให้หนูด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 163
By หมอยา
On 2011-02-15 20:54:07


sent:
tuesday, february 15, 2011 2:38 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
   คือผมอยากทราบว่า ผมมีองค์รึไม่ครับ
   ผมชื่อ นายธนวัฒน์ สุวรรณลักษณ์
   เกิดที่ จังหวัดราชบุรี ครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒).


# 162
By หมอยา
On 2011-02-15 20:51:12


sent:
tuesday, february 15, 2011 2:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

ชื่อ นายชนนันท์   จันษร      ชื่อเดิม นายธีรพัฒน์  จันษร
เกิด อ. แม่สาย จ. เชียงราย    แต่ปัจจุบันบ้านอยู่ที่ จ.ตรัง ครับ  อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจให้กระผมด้วยครับ
คือผมรู้สึกว่าผมรู้เหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้าครับ เช่น ตอนผมจะติดeที่มหาลัย คืนนั้นผมฝันว่า ผมติดeจริงๆๆครับ ผมตกใจมากเลยครับ ในฝันเหมือนจริงกับความจริงมากครับ แล้วผมก็ติดจริงๆๆ  แล้วตอนผมจะจบมหาลัย ผมฝันว่ามีใครบางคนยิ้มให้ผมแล้วบอกผมได้เกรด 2.19  ปรกฎอีก 3 วัน ได้ตามนั้นจริงๆๆครับและผมปวดที่หัวและที่ท้ายทอยครับตั้งแต่เด็กครับ        (ผมชอบพระนารายณ์ (พระวิษณุ)ตั้งแต่เด็กครับ)
                สุดท้ายนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบัลดาลให้อาจารย์มีความสุข มีความเจริญ แข็งแรงตลอดไปครับ
                                                                                                              กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 160
By หมอยา
On 2011-02-15 20:25:09


sent:
sunday, february 13, 2011 9:53 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน...อาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมนายสยาม  ขำเล็ก 
เมื่อได้รับการตรวจองค์จากท่านอาจารย์หมอยาแล้ว  จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง
                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 159
By หมอยา
On 2011-02-15 20:22:13


sent:
sunday, february 13, 2011 6:28 pm
to:

subject:
ถามเรื่ององศ์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยาหรือพี่หมอยาที่เคารพ ตรวจให้ผมหน่อยครับว่าผมมีองศ์หรือไม่ครับ  กรุงเทพ ครับช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 158
By หมอยา
On 2011-02-15 19:06:05


sent:
tuesday, february 15, 2011 3:46 pm
to:

subject:
ขอตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ
อยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ
และจะรู้ได้ไงว่าองค์ท่าน คือใคร
ชื่อ นีราพรรณ อนุตรอังกูร ขอนแก่น
รบกวนด้วยนะค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 157
By หมอยา
On 2011-02-15 19:03:42


sent:
tuesday, february 15, 2011 4:02 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ ครับ

 

สวัสดีครับ
 
       ผมอยากทราบว่า มีองค์เทพ หรือเปล่านะครับ ผมชื่อ วสุภัทร  นันทกสิกร ชื่อเดิม  ศิริพงษ์  นันทกสิกร  ครับ เกิด  ที่ กรุงเทพฯครับ
        จึงขอความกรุณาช่วยตรวจให้ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
               ขอแสดงความนับถือ
                     วสุภัทร  นันทกสิกร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 156
By หมอยา
On 2011-02-15 19:00:45


sent:
tuesday, february 15, 2011 4:25 pm
to:

subject:
เรียนอาจารย์หมอให้ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมชื่อ นายชลธี   ชื่นฤทัย เกิดที่กรุงเทพครับ รบกวนอาจารย์ตรวจให้หน่อยนะครับว่า มีองค์เทพหรือเปล่าครับ  
ด้วยความศรัทธาขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 155
By หมอยา
On 2011-02-15 11:19:51


sent:
monday, february 14, 2011 1:19 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

                       กระผมนายศุภชัย เปล่งแสงทอง ได้เคยสอบถามมาครั้งหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง จึงกราบขออภัยมายังท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งหนึ่ง

จึงขอตรวจองค์เทพอีกครั้งหนึ่งและกรุณาช่วยบอกกระผมด้วยว่ากระผมควรจะทำอย่างไรบ้างโดยมีข้อมูลดังนี้ต่อไปนี้ครับ

                        1. ชื่อ นายศุภชัย เปล่งแสงทอง                

                        3. สถานที่เกิด ต.โคกเสบ็ดชุน อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ปัจจุบัน อาศัยอยู่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

                        4. ภรรยาชื่อ นางจารุณี เปล่งแสงทอง นามสกุลเดิม กิติคำ

                        6. สถานที่เกิด โรงพยาบาล อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

                        7. ลูกสาวชื่อ น.ส.รัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอ

                        9. สถานที่เกิด โรงพยาบาล อ.เมือง จ.ลำปาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ

                                             กราบขอบพระคุณมากครับ

                                                    นายศุภชัย เปล่งแสงทอง


# 154
By หมอยา
On 2011-02-15 11:12:14


sent:
monday, february 14, 2011 1:51 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยาหรือพี่หมอยาที่เคารพครับ
ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์หรือไม่ครับเมื่อวานส่งมาแล้ว
แต่ลืมพิมพ์ฃื่อครับผมชื่อ รักษ์ ขำคมนิกร จันทร์ ครับ กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 153
By หมอยา
On 2011-02-15 11:07:11


sent: monday, february 14, 2011 3:16 pm
to:
subject:

 


เรียน...อาจารย์หมอยา
ดิฉันอยากจะลอง ให้ท่านช่วยตรวจดูองค์ให้หน่อยค่ะ...
ดิฉันชื่อ นางสาวศรินทิพย์ ฤกษ์เปี่ยมจ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
 
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านไม่ต้องลองครับ...ใช้ได้เลยชัวร์ครับ


# 152
By หมอยา
On 2011-02-15 11:03:18


sent:
monday, february 14, 2011 3:49 pm
to:
อาจารย์องค์เทพ
subject:
fw: สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอสอบถามค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ

from:
to:
subject: สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอสอบถามค่ะ
date: sun, 13 feb 2011 14:03:35 +0700

สวัดดีค่ะอาจารย์ค่ะ หนูชื่อ นางวารี  วงษ์กด (เจี๊ยบ)  นามสกุลเก่า (บุญมา)  ที่จังหวัดจันทบุรี อยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่คะ คือมีคนเค้าทักมาหลายคนน่ะค่ะ  ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง และท่านเป็นองค์ใดคะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 151
By หมอยา
On 2011-02-15 10:52:14


sent:
tuesday, february 15, 2011 9:47 am
to:

subject:
อวยพรวันมาฆบูชา

 

๑๔  กุมภา  วันแห่งความรัก  ๑๘   กุมภา  วันแห่งธรรมะ 
ในวโรกาสมิ่งมงคลวันเพ็ญขึ้น  ๑๕ ค่ำ  เดือนสาม  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย   องค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงอันนับจำนวนมิได้   องค์พ่อปู่ฤษีทุกระดับชั้น  ทุกแขนงสาขาวิทยาการและวิทยาคม  องค์บรมคุรู  อาจาริยะทั้งหลาย  จงปกปักษ์พิทักษ์คุ้มครองรักษาให้ท่านจารย์หมอยา   จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคาพยาธิ  ภยันตรายทั้งหลาย  จงวินาศสูญสิ้นไป   เปรียบเหมือนดั่งน้ำทิพย์แห่งพระพุทธมนต์  น้ำทิพย์จากสรวงสวรรค์ชโลมจิตล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวและครอบครัวท่านอาจารย์หมอยา
สัพพะทุกขัง  สัพพะภะยัง   สัพพะโรคาพยาธิง  วินาสสันตุ   นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะภะกะสะ  มะอะอุ   พุทธะรักษา  ธัมมะรักษา  สังฆะรักษา มหาพรหมารักษา  มหาเทวะรักษา  อินทะเทวะราชารักษา   มหาพรหมฤษีรักษา   มหาฤษีรักษา  เทวฤษี  ราชฤษี  คุรุฤษี รักษา  อายุ  วัณณะ สุขะ  พะละ  ชะยะมังคลานัง พุทธเวทยามนตราคาถานานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ เต ฯ
นะ  โม  พุท  ธา  ยะ  ยะ  อะ  มะ  อุ  อะ  อะ  มะ  มะ  ฤ  ฤา   ฦ  ฦา   มหาคุรุสหัมปะติ  อายะระยะนะมาระยะ  อาระยะ  ศาวะเหสะ  วิเสเสสะ  อุอุอาระมะเตสิกัสสะ  นารายณะ  มะหัสสะนิมานาระยะอุอุติตี

ตอบ อนุโมทนาครับ...


# 150
By หมอยา
On 2011-02-15 10:46:55


sent:
tuesday, february 15, 2011 10:25 am
to:

subject:
ขอตรวจดูองค์เทพค่ะ
เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ

เพราะที่ผ่านมามีอาการแปลกๆ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน
เช่น ปวดศีรษะ และหนักบริเวณไหล่
ดิฉันชื่อ ภรัณยา นามสกุล ธรรมสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 149
By หมอยา
On 2011-02-15 09:07:01


sent:
monday, february 14, 2011 4:46 pm
to:

subject:
รบกวนด้วยครับ

 

ชื่อ นายโพธิ์ทิพย์   รวีพิบูล ที่เกิด รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

รบกวนด้วยนะครับ
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้า
นายโพธิ์ทิพย์ รวีพิบูล (วี้)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 148
By หมอยา
On 2011-02-15 08:39:08


sent:
monday, february 14, 2011 9:41 pm
to:

subject:
ถามท่านอาจารย์หมอยาครับ

 

ท่านอาจารย์ครับ ช่วยตรวจกรรมลิขิตให้ผมหน่อยนะครับ

ว่าผมมีกรรมลิขิตอะไรหรือป่าวครับ

มีคนเคยทักผมว่า ให้ผมทำขันตั้งครับ เพราะผมเคยครอบครูมาหลายครั้งเเล้วครับ

 ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดี ช่วยตรวจให้ผมหน่อยนะครับ

ท่านอาจารย์ครับ ศิษสับสนจริงๆครับท่านอาจารย์

เจษฎา สอนสอทธิ์

ครับ ขอขอบพระคุณครุบท่านอาจารย์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 147
By หมอยา
On 2011-02-15 06:54:31

เรียนอาจารย์หมอยา

 

สวัสดีค่ะตอนไปดูดวงมีคนทักมาว่ามีองค์เทพแต่จะมาเองค่ะ

เราไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามาแล้วเค้าจะบอกเองว่าต้องทำอะไร

แต่ดีใจค่ะที่ถ้ามีจริง ๆ จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้

แต่พอไปดูอีกที่แล้วบอกกำกึ่งค่ะ  เลยอยากตรวจดูจริง ๆ

 

กวิสรา  ศรเจริญ    จังหวัดสระบุรี

 

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 146
By หมอยา
On 2011-02-14 17:03:05


sent:
monday, february 14, 2011 4:33 pm
to:

subject:
ขอตรวจดูองค์เทพ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา

 

        ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่

ดิฉันชื่อ อังคณา  คุ้มทุกข์คุณแม่บอกอย่างนี้

เกิดที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

 


# 145
By หมอยา
On 2011-02-14 16:14:37


sent:
monday, february 14, 2011 3:51 pm
to:
ตรวจสององค์ใน
subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
      รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
หนูชื่อ จุฑาทิพ ผลอาหารค่ะเดิมชื่อสาวิตรี ผลอาหารค่ะ
เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพค่ะ  แต่ปัจจุบันอยู่อยุธยาค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ
ขอคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).


# 144
By หมอยา
On 2011-02-14 12:02:22


sent:
monday, february 14, 2011 10:13 am
to:

subject:
ขอความกรุณา อาจาย์หมอยา และกราบขออภัยจากใจจริงค่ะ
เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

  ดิฉัน มีความตั้งใจที่จะตรวจดูองค์เทพจริงๆนะคะ อาจารย์ แต่ด้วยความด้อยประสบการณ์และไม่เคย จึงอาจ ล่วงเกิน หรือ ทำอะไรผิดกฎไป ทำให้ อาจารย์ไม่ตรวจให้ แต่ดิฉันไม่เคยคิดหรือมีเจตนาไม่ดี จริงๆค่ะ ตอนนี้ ดิฉันและครอบครัวกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอยากจะศึกษาแบบจริงจัง ดิฉันเอง ยอมรับว่าทำกรรมไว้มาก และคิดอยากแก้ไข นี่เป็นการเริ่มต้นเพื่อเรียนรู้และดิฉันอาจจะสร้างความรำคาญให้ในการส่งมา หลายครั้ง แต่ถ้าครั้งนี้ ดิฉันเพียงต้องการให้อาจารย์ทราบจริงๆว่า ดิฉันไม่ได้ตั้งใจทำอะไรที่ผิดกฎจริงๆค่ะ และมีความตั้งใจอยากทราบเรื่ององค์เทพจริงๆ ถ้าอาจารย์จะกรุณา ตรวจให้ค่ะ ขออภัยอาจารย์ และ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
-ชื่อ นางเกษศิรินทร์ อัศวเกศมณี นามสกุลเดิม อิ่มนาค ค่ะ

. ชุมพร ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

ของ เพื่อนค่ะ


- ชื่อ น.ส.สุจิตติกา แก้วนาเหนือ  สกลนครค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..
ของสามีใหม่

-นายชนะ รายณะสุข โคราชค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

ของลูกสาว


-ด.ญ.ณัฐณิชา อัศวเกศมณี สระบุรี ค่ะ

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยา มากๆเลยค่ะ
นางเกษศิรินทร์ อัศวเกศมณี


# 143
By หมอยา
On 2011-02-13 09:19:34


sent:
sunday, february 13, 2011 4:20 am
to:

subject:
ขอทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ

 กสิณชน วงศ์ทรายทอง    จังหวัดชลบุรี

ขอบพระคุณ อย่างยิ่ง


กสิณชน วงศ์ทรายทอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).
ดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับ...สวรรค์ลิขิตครับ


# 142
By หมอยา
On 2011-02-13 02:19:22


sent:
saturday, february 12, 2011 9:19 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาหมอให้ตรวจสอบองค์เทพ

 

 สวัสดีค่ะอาหมอ
 
   พอดีไปทำบุญ มีคนทักว่าเป็นคนมีองค์
รบกวนอาหมอช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ  วราภรณ์   ไชยวุฒิ    ที่จังหวัดเชียงใหม่
รบกวนอาหมอด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 141
By หมอยา
On 2011-02-12 18:30:55


sent:
tuesday, january 11, 2011 12:26 pm
to:

subject:
ตรวจองค์

 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์หมอยาดิฉันอยากจะลอง ให้ท่านช่วยตรวจดูองค์ให้หน่อยอ่ะค่ะ...ดิฉันชื่อ นางสาวเสาวณี  นิ่มพ็ง   เป็นคนจังหวัดพัทลุงค่ะ
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 140
By หมอยา
On 2011-02-12 18:27:58


sent:
tuesday, january 11, 2011 1:42 pm
to:

subject:
ขอทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่

 

เรียน ท่านครูหมอยา
 
    ผมชื่อ ปราการ จงประสิทธิ์  ที่จังหวัดราชบุรี  อยากทราบว่า มีเทพองค์ใดปกปักษ์รักษาหรือไม่ครับ และถ้ามีจะต้องทำอย่างไร สามารถรู้ได้หรือไม่ว่าเป็นเทพองค์ใด
ปล.ผมมีอาการปวดที่บริเวณท้ายทอยมานานมากแล้ว อยากทราบว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า
ขอขอบพระคุณ ท่านครูหมอยา มา ณ ที่นี้ครับ

 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 139
By หมอยา
On 2011-02-12 16:30:49


sent:
saturday, february 12, 2011 1:37 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ

ชื่อสรายุทธ บุตรจำปี
จ.กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
 
สุดท้ายนี้ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและองค์ปู่ฤาษีทั้ง ๑๐๘ องค์ องค์เทพเทวา โปรดบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ  ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่เสียสละเวลาตรวจองค์เทพให้กระผม


# 138
By หมอยา
On 2011-02-12 16:20:31


sent:
saturday, february 12, 2011 3:15 pm
to:
subject:

     กราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง
ลูกมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับการรับขันธ์5นะค่ะ คือลูกถูกทักมาว่ามีองค์เทพและต้องรับขันธ์ ลูกไม่แน่ใจนะค่ะว่าจะรับขันธ์ดีไหม เพราะลูกได้อ่านความคิดเห็นของคนหลายคนส่วนมากเค้าว่ารับขันนั้นไม่ดี ลูกก้อเลยไม่กล้ารับนะค่ะ ลูกอยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ะว่าลูกมีองค์จริงหรือเปล่า และถ้ามีควรจะรับขันดีไหมค่ะ
ลูกชื่อ สริตา ชื่นชม ค่ะ อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
รบกวนตรวจให้หน่อยนะค่ะท่านอาจารย์หมอยา
ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะท่านอาจารย์หมอยา


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

สุดท้ายลูกขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ. โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


# 137
By หมอยา
On 2011-02-12 13:34:00

from:
to:
subject:
date: sat, 15 jan 2011 16:07:08 +0700

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หมอยา

 
อยากให้อาจารย์ ช่วย ตรวจ องค์ ให้ หน่อยค่ะ 
ดิฉัน ชื่อ นางสาว สายใจ คุณสมบัติ  จังหวัดปทุมธานี
สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์หมอยา มีสุขภาพแข็งแรง ปารศจากทุกข์โศกโรคภัย อันตรายใดๆ อย่าได้เข้าใกล้ อาจารย์หมอยา เทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 136
By หมอยา
On 2011-02-12 13:29:20


sent:
friday, february 11, 2011 10:46 am
to:

subject:
ตรวงองค์เทพ ค่ะ (ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์หมอยา)

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่
ดิฉันชื่อ นางสาว สินิทธา นามสกุล สิงหเดช เกิดที่จังหวัด พิษณุโลก. ค่ะ
ดิฉันขอความกรุณาจากท่านตวรจดูให้ดิฉันหน่อยนะคะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 135
By หมอยา
On 2011-02-12 13:26:16

from:
to:
subject: ขอให้ท่านหมอยา ตรวจสอบดูว่ามีองค์เทพมั้ยคะ
date: fri, 11 feb 2011 03:46:55 +0000

กราบเรียนท่านครูหมอยา

           ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยคะ
  หนูชื่อ น.ส จุฑามาศ  ทองประทุม       จังหวัดยโส คะ
                        ขอบพระคุณคะ      

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 134
By หมอยา
On 2011-02-12 13:19:22


sent:
friday, february 11, 2011 2:57 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

อาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ ว่ามีองค์เทพหรือไม่

นิสาลักษณ์  เกลี้ยงแสนเมือง  จ.บุรัรัมย์

ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 133
By หมอยา
On 2011-02-11 20:20:27


sent:
friday, february 11, 2011 5:19 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์รบกวนตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยน๊ะคะ

ชื่อ   นางสุพชฌาย์ จันทร์ทอง      จังหวัด นครราชสีมา

 

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

 

 


# 132
By หมอยา
On 2011-02-11 15:02:47


sent:
friday, february 11, 2011 1:18 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด

1.นส.ปานทิพย์ อุทเทน 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

2.บุตรชาย ดช.ไกรวิชญ์ อุทเทน

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ถ้ามีบุญได้รับคำทำนาย

ขอหมอยา และองค์เทพโปรดเมตตา


# 131
By หมอยา
On 2011-02-11 14:57:02


sent:
friday, february 11, 2011 2:48 pm
to:

subject:
เรียนอาจารย์หมอยา

 

ดิฉันได้รับคำตอบจากท่านแล้วค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างมาก ขอพรพระศรีรัตนตรัยบรมครูเทพเทวาจงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ขอให้ความสุขความเจริญบังเกิดแก่ท่านหมอยาด้วยเทอญ.....ด้วยความเคารพอย่างสูง....ธัญลักษ์ มีมุข

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 130
By หมอยา
On 2011-02-11 12:25:03

sent: friday, february 11, 2011 11:04 am
to:

subject:
fw: ตรวจสอบองค์เทพของน้องสาว

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ที่กรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ค่ะ

น้องสาวชื่อ ภัทราพร เชาว์บวร ที่จังหวัดพัทลุงค่ะ

ขอบพระคุณนะคะ

ศศินทิรา


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


# 129
By หมอยา
On 2011-02-11 12:20:01

from:
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
date: fri, 11 feb 2011 10:56:57 +0700

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ    ดิฉันชื่อกนกกาญจน์ จั่นมณี  จ.ชลบุรี ขอความกรุณาคุณอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ และขอให้ครอบครัวคุณอาจารย์หมอยาจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 128
By หมอยา
On 2011-02-11 10:11:26


sent:
friday, february 11, 2011 9:46 am
to:

subject:
ตรวจองค์ครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

ผมได้เข้ามาในเว็บนี้อะครับน่าศรัทธาดีครับ

ชื่อ ศุภชัย สารีบุตร.ครับ

ขอขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...


# 127
By หมอยา
On 2011-02-11 10:06:44


sent:
friday, february 11, 2011 8:22 am
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 

  เรียน อาจารย์หมอยา

รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้เพื่อนหนูด้วยค่ะ

1. อารีรัตน์  แก้วเพ็ชร  จ. สระบุรี เวลาเกิดไม่ทราบค่ะ 

    คนนี้เค้าก็เคยรู้สึกว่าบางเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในฝันค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

2. จำนงค์  สืบประสงค์  จ. สระบุรี เวลาเกิดไม่ทราบค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ขอแสดงความนับถือค่ะ


# 126
By หมอยา
On 2011-02-11 07:55:47


sent:
thursday, february 03, 2011 9:14 am
to:

subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

              ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ ปัจจุบันผมชื่อนาย ปิยวัฒน์ พาทีไพเราะ       ชื่อเดิม ชิงชัย พาทีไพเราะ  เปลี่ยนชื่อตั้งแต่อายุ 4 ขวบ  เกิดที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร  ปัจจุบันอยู่ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  เกิดวันที่
         กราบขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ    

    ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ตามหลักโหราศาสตร์ท่านวันพุธกลางคืนครับ........
 


# 125
By หมอยา
On 2011-02-11 07:45:30


sent:
friday, february 11, 2011 12:39 am
to:
ดูดวง
subject:
re: ขอทราบว่ามีองค์รึเปล่าวคราบ
นายวิรัช   มาตมงคล     ที่กรุงเทพมหานครครับ      
อ.ช่วยดูให้หน่อยนะครับ   อยากทราบจริงๆ

ตอบ ท่าน.มี ครับ


# 124
By หมอยา
On 2011-02-10 23:46:31


sent:
thursday, february 10, 2011 3:03 pm
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
re: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

 

ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ส่งข้อมูลไม่ครบ

ชื่อสาวิตตรี  คชารัตน์  เกิดที่ จ.สระบุรี ค่ะ

 

"เคยมีคนทักว่ามีองค์  และบางคนก็ทักว่าไม่มีองค์ เลยสับสนค่ะ แต่จะมีอาการที่เกิดบ่อยๆ คือ มักจะปวดหัวและบางทีรู้สึกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในฝันค่ะ"

 

ขอแสดงความนับถือค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).
ดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับ...สวรรค์ลิขิตครับ


# 123
By หมอยา
On 2011-02-10 23:38:39


sent:
thursday, february 10, 2011 3:58 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอ.สุพจน์ จันสีมา อ.สมพงษ์ ฉายะสุโข อ.หมอยา ครับ
 
          กระผมกระผมต้องการให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ
ผมชื่อ นายวรเทพ ศิริวนารังสรรค์
    เกิดจังหวัดสุโขทัย

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 122
By หมอยา
On 2011-02-10 23:25:22


sent:
thursday, february 10, 2011 7:47 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพนับถือ   สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันชื่อ ธัญลักษณ์ มีมุขแต่กำลังจะแก้ไขชื่อเป็นธัญลักษ์ ค่ะที่บ้านจ.ชัยนาท ขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ......กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ 

ตอบ ธัญลักษณ์ มีมุขแต่กำลังจะแก้ไขชื่อเป็น ธัญลักษ์ ค่ะ

มงคลนามครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 121
By หมอยา
On 2011-02-09 22:57:43


sent:
wednesday, february 09, 2011 10:20 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ หนูชื่อ สินีนาถ ขุนวิชิต
 
                   กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 120
By หมอยา
On 2011-02-09 22:55:26

 

นอย่า
sent:
wednesday, february 09, 2011 10:38 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ  ชื่อ อวยพร  ดำเกลี้ยง . ที่จังหวัดพัทลุง  ขอขอบพระคุณเป็งสูง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 119
By หมอยา
On 2011-02-09 22:23:34


sent:
thursday, february 03, 2011 11:29 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพคะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาคะ
หนูตความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพคะ
หนูชื่อ น.ส. อรวรรณ  รอดคล้ำ จังหวัด กาญจนบุรี คะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 118
By หมอยา
On 2011-02-09 22:00:43


sent:
thursday, february 03, 2011 2:47 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

 สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจ องค์เทพของแฟนผมด้วยครับ

นาง ดวงใจ ลาภนิมิตรอนันต์ เกิดที่ อยุธยา

 ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา มากครับ

 ขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 117
By หมอยา
On 2011-02-09 18:03:29


sent:
thursday, february 03, 2011 5:16 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 ชื่อ ผกาภรณ์ สีน้ำคำ จังหวัด มหาสารคาม
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะที่กรุณา 
ขอผลบุญที่ท่านอาจารย์เมตตาจิต ส่งผลให้ท่านอาจารย์
             และครอบครัวจงมีแต่ความสุข ตลอดไป

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 116
By หมอยา
On 2011-02-09 17:46:42


sent:
friday, february 04, 2011 9:44 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ
ดิฉัน เมธาวี จุลเสวก จังหวัดสงขลาอยากว่า
ตนเองมีองค์เทพรึเปล่า
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).# 115
By หมอยา
On 2011-02-09 17:42:51


sent:
friday, february 04, 2011 11:20 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพเจ้าค่ะ

 

ขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะค่ะ
ชื่อ นางสาวนิภาพร  ร่วมสำลี จ.ปทุมธานี 
กรุณาตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์หมอมากนะคะ ที่เสียสละเวลามาอ่านข้อความนี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool