ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 215
By หมอยา
On 2011-02-23 20:12:11


sent:
wednesday, february 23, 2011 7:44 pm
to:
องค์เทพ
subject:
สวัสดีท่านอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
    รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
 
ชื่อนางสาวโสภาวรรณ
  ทองเอก เกิดที่จังหวัดแพร่

     ขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 214
By หมอยา
On 2011-02-23 20:09:26


sent:
wednesday, february 23, 2011 6:51 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมขอให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วย
ชื่อ สมควร จันทร์สิงคำ  ที่ จ.สุพรรณบุรี

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 213
By หมอยา
On 2011-02-23 20:03:49


sent:
wednesday, february 23, 2011 6:49 pm
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ


นางอุไรวรรณ สีโร
เดิมชื่อ นางสาวอุไรวรรณ เทียนสันเทียะ

ที่จังหวัดชัยภูมิ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
อุไรวรรณ สีโร

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 212
By หมอยา
On 2011-02-23 16:29:50


sent:
wednesday, february 23, 2011 3:04 pm
to:

subject:
fw: เรียน อาจารย์หมอยา รบกวนตรวจดูว่ามีองค์เทพรึเปล่าค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

หนูชื่อ นางสาว ภริตพร  พันธุ์กอง  หนูสงสัยตัวเองว่ามีองค์เทพรึเปล่าค่ะ
เพราะเห็นมีคนทักมานานแล้ว แต่หนูก็ไม่แน่ใจค่ะ จึงจะรบกวน
อาจารย์หมอยา ตรวจดวงชะตา วันเดือนปีเกิด ให้หน่อยค่ะ
 
นางสาว ภริตพร พันธุ์กอง ค่ะ
 
สุดท้ายนี้หนู ขออนุโมทนา กับอาจารย์หมอด้วยนะค่ะ ที่สละเวลาช่วยเหลือทุกๆ ท่าน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)
 
 


# 211
By หมอยา
On 2011-02-23 10:44:21


sent:
wednesday, february 23, 2011 10:17 am
to:

subject:
สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

 

สวัสดี ครับอาจารย์หมอยา ผมรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ เพราะอยากรู้ว่ามีหรือไม่และพอจะบอกผมได้หรือเปล่าว่าเป็นองค์ใด เพราะมีคนทักหลายคนมากจนผมสับสนว่า องค์ไหนกันแน่ครับ จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับ ชื่อผม ณชพัฒน์ ยังทน ครับ (ชื่อเดิม สามารถ ครับ) เกิดที่จังหวัดนครนายก ครับ
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะครับ ขอให้สุขภาพอาจารย์แข็งแรงและสมบูรณ์
และมีความสุขตลอดไปนะครับ

ขอแสดงความนับถือ
 
ณชพัฒน์ ยังทน

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 210
By หมอยา
On 2011-02-23 06:13:53


sent:
tuesday, february 22, 2011 10:21 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

ชื่อนายธนาธิป  ศิริไพศาลนันทกุล  
 
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 209
By หมอยา
On 2011-02-23 06:10:21


sent:
tuesday, february 22, 2011 10:46 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
ชื่อ วศิน แฝงเมือง เกิด
ที่ จังหวัดกรุงเทพ
ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาครับ

ปล.ผมได้ส่งไปแล้วรอบนึงแต่ด้วย ขัอมูลไม่ครบจึงทำการส่งเป็นรอบที่ สอง ขอท่านหมอยา จงอภัยในความไม่รอบครอบของกระผมด้วย

เถอครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

ท่านที่ส่งเมล์มา ... แล้วไม่ได้รับคำตอบ มีสาเหตุหลักๆดังนี้
๑. อาจารย์ติดภาระกิจอยู่จึงตอบช้าไปบ้างครับ
๒. ท่านเขียนบทความมาไม่เรียกขานอาจารย์ ถือว่าเสียมารยาท
๓. ท่านไม่แจ้ง วัน-เดือน-ปี-และเวลา(ท่านใดไม่แจ้งเวลาหรือส่งมาไม่ครบ อาจารย์จะลบเมล์ทิ้งครับ .. เพราะถือว่าท่านเขียนมาแบบสุกเอา-เผากินครับ)
๔. ท่านที่ส่งมาขอรับการตรวจที่ละหลายๆดวง (อาจารย์ถือว่า ดวงที่นอกเหนือจากดวงท่าน เจ้าของเขาไม่อนุญาติหรือเต็มใจให้ตรวจครับ)
๕.
ท่านเขียนบทความมาไม่ลงชื่อ-นามสกุล
๖. ท่านที่แจ้งให้ตอบกลับทางเมล์
๗.ท่านที่ส่งมาแล้ว..ทางครูอาจารย์ของหมอยาไม่ตรวจให้ครับ
๘. ท่านที่เขียนบทความมาแล้วใช้  อ. หมอยา หรือ ท่านหมอยา
แบบนี้เรียกว่า ท่านแฝงทิฐิเพราะ อาจารย์ได้แจ้งไว้ด้านบนของหน้าเวบแล้วครับ
๙. ท่านที่เร่งรัดคำตอบ (มีหลายท่านโทรเข้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ ทางโทรศัพท์โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะรบกวน อาจารย์ )


# 208
By หมอยา
On 2011-02-23 05:41:05


sent:
tuesday, february 22, 2011 11:19 pm
to:

subject:
เรียนขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

            ขอความกรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบองค์เทพ
ให้พี่สาวของหนูค่ะ นางสาวกุลรภัส นนท์สกุล

เดิมชื่อ นางสาวศศิประภา นนท์สกุลคะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ศุภรดา นนท์สกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 207
By หมอยา
On 2011-02-23 05:13:21


sent:
wednesday, february 23, 2011 1:28 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับอ.หมอยา
ผมจะให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับว่าผมมีองค์หรือเปล่า
ผมจะได้ปฎิบัติได้ถูกต้อง

ผมชื่อ น้ำมนต์  บุญประธาน  
เกินที่กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณอาจารย์ และอนุโมธนาบุญให้ท่านอาจารย์ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ (๑)...


# 206
By หมอยา
On 2011-02-22 22:05:18


 

 


sent:
tuesday, february 22, 2011 11:07 am
to:

subject:
อาจารย์หมอยา ขอโทษด้วยค่ะที่ให้ข้อมูลไม่ครบค่ะ รบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
   
     ก่อนอื่นหนูขอโทษก่อนนะค่ะ ที่ให้ข้อมูลไม่ครบเนื่องจาก

ไม่ได้อ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะ แต่หนูไม่มีเจตนาจะลบหลู่

ครูบาอาจารย์เลยนะค่ะ ตอนแรกหนูอ่านข้อความใน web เห็นมี

แต่คนส่งชื่อ นามสกุล จังหวัดที่เกิดแค่นั้น หนูเข้าใจผิดขอโทษด้วยนะค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ  สุนัสธี เพชรธนาภรณ์ค่ะ   เกิดที่จังหวัดพะเยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

แฟน ชื่อคมสันต์  เพชรธนาภรณ์ จังหวัดชลบุรี 

ลูก   ชื่อศุภกฤต  เพชรธนาภรณ์ จังหวัดระยองค่ะ

รบกวนหน่อยนะค่ะ อาจารย์หมอยา

 

รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ


# 205
By หมอยา
On 2011-02-22 21:59:16


sent:
tuesday, february 22, 2011 1:05 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะอาจารย์หมอยา

 

                        
             สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
 
ดิฉันอยากจะรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ

         ชื่อ วาสนา  สายรัง 
         สถานที่เกิดจังหวัดหนองคาย
         ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 204
By หมอยา
On 2011-02-22 21:03:57


sent:
tuesday, february 22, 2011 12:13 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันขอความกรุณาตรวจองค์เทพ เพื่อจะให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องค่ะ  ดิฉันชื่อ นางวรนารถ  กสิวิทยานันท์

ที่โรงพยาบาลรามาธิปดี กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมธนาบุญให้ท่านอาจารย์ด้วยค่ะ

วรนารถ กสิวิทยานันท์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 203
By หมอยา
On 2011-02-22 20:55:43


sent:
tuesday, february 22, 2011 11:47 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หลานด้วยครับ.....
ทรงยศ เกียรติกุล  จ.ลพบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 202
By หมอยา
On 2011-02-22 20:54:04


sent: tuesday, february 22, 2011 12:33 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาทที่เคารพ
 
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ ผมชื่อ นายประวัติ  อาจแก้ว  อยู่ จ.เลย  รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ
 
ขอบคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 201
By หมอยา
On 2011-02-22 20:51:54


sent:
tuesday, february 22, 2011 12:56 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

                       กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
       
               รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
              จะได้ปฏิบัติให้ถูกครับ ชื่อประวิทย์  สอนลา วันที่

               สถานที่เกิดโรงพยาบาลยโสธร ครับ
 
    ราบขอบพระคุณ และขออนุโมธนาบุญให้ท่านอาจารย์ด้วยครับ
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)


# 200
By หมอยา
On 2011-02-22 20:47:33


sent:
tuesday, february 22, 2011 1:01 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

สุดท้ายนี้ขอให้ครูหมอยา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  เเข็งแรงขอให้ท่านมีพลังบุญ บารมี มีโชคลาภ วาสนา ให้เต็มขึ้น ๆ และสูงขึ้น ๆ ด้วยคะ  กราบขอบพระคุณอาจารย์ เป็นอย่างสูงค่ะ
วลัยลักษณ์ สุวงค์ทา  จังหวัดที่เกิด   กาฬสินธุ์    

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 199
By หมอยา
On 2011-02-22 20:26:12


sent:
tuesday, february 22, 2011 5:28 pm
to:

subject:

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ภรรยาผมเคยเมลล์มาครั้งหนึ่งแล้ว...แต่ไม่แน่ใจว่าเมลล์จะถึงอาจารย์หรือไม่ ผมจึงส่งมาใหม่อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ผมชื่อ อภิวัฒน์ คล้ายแก้ว เกิด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาจำไม่ได้ครับ
 
                            กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง
                                       อภิวัฒน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒).


# 198
By หมอยา
On 2011-02-22 20:23:40


sent:
tuesday, february 22, 2011 6:58 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีครับอาจารย์หมอยา
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
กระผมชื่อ ธวัชชัย ธราพร ครับ  จังหวัดนครศีรธรรมราช
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 197
By หมอยา
On 2011-02-22 07:03:17


sent:
tuesday, february 22, 2011 12:13 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

 

ดิฉันขอความกรุณาตรวจองค์เทพ เพื่อจะให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องค่ะ

ดิฉันชื่อ นางวรนารถ  กสิวิทยานันท์

ที่โรงพยาบาลรามาธิปดี กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมธนาบุญให้ท่านอาจารย์ด้วยค่ะ

 

วรนารถ กสิวิทยานันท์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 196
By หมอยา
On 2011-02-22 06:57:40


sent:
monday, february 21, 2011 11:09 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
จะได้ปฏิบัติให้ถูกค่ะ ชื่อ รสริน ชิณการณ์  ที่จังหวัดภูเก็ต

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 195
By หมอยา
On 2011-02-21 20:02:23


sent:
monday, february 21, 2011 1:00 pm
to:

cc:
supa katepmud
subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารณ์หมอยาคะ

ดิฉันอยากจะรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยคะ

ชื่อ สุภา กะเต็บหมัด สถานที่เกิด ร.พ จุฬา ค่ะ

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 194
By หมอยา
On 2011-02-21 20:00:08


sent:
monday, february 21, 2011 1:43 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ พอดีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะโดนทักมาบ้างนะคะ
ต้องขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะว่าจริงมั้ยคะ
ชื่อ นรุเนตร บุญเลิศ เกิดที่ สิงห์บุรีค่ะ
รบกวนอาจารย์ชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ หากมีโอกาสจะขอไปกราบอาจารย์สักครั้งนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 193
By หมอยา
On 2011-02-21 19:51:10


sent:
monday, february 21, 2011 6:52 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
ชื่อ วัฒนา แสนสมฤทธิ์ จังหวัดพะเยาครับ
อยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพบ้างไหมครับ
อนุโมทนา สำหรับคำตอบครับอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 192
By หมอยา
On 2011-02-21 19:44:48


sent:
monday, february 21, 2011 4:24 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
จะได้ปฏิบัติให้ถูกค่ะ สุธาสินี ศรีแตงอ่อน จ.ลพบุรี ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 191
By หมอยา
On 2011-02-21 18:21:27


sent:
monday, february 21, 2011 4:42 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีครับคุณอาหมอยา  ผมชื่อเมธี  ขันทอง 

ที่จ.สุพรรณบุรี  ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจ.นครปฐม

ผมขอความอนุเคราะห์ให้คุณอาหมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

คือผมส่งอีเมล์นี้มาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว  ซึ่งครั้งแรกไม่รู้ว่าเมล์ถึงคุณอาป่าว  เพราะผมไม่เห็นคุณอาตอบกลับ

สุดท้ายนี้ผมให้คุณอาหมอยามีสุขภาพแข็งแรก  และขอรบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณมากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
ท่านส่งเมล์มา รายละเอียดไม่ครบ...ไม่ทวงถามกลับไป ท่านก็ส่งมาแบบ reply.. ไม่ตรวจทานว่า เป็นเช่นไร.....แหม


# 190
By หมอยา
On 2011-02-21 18:16:01


sent:
monday, february 21, 2011 5:08 pm
to:

subject:
ขอรบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพหน่อยครับ

..สวัสดีครับอาจาย์หมอยา

ผมอยากรบกวนสอบถามว่ามีองค์เทพหรื่อเปล่าครับ
จะได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติครับ

ชื่อ นำโขค เพี้ยนภักตร์ จังหวัด กรุงเทพ ครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 189
By หมอยา
On 2011-02-21 05:51:36


sent: thursday, february 17, 2011 8:54 am
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ พอดีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะโดนทักมาบ้างนะคะ

ต้องขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะว่าจริงมั้ยคะ

ชื่อ พลอยปพัสณ์ เอี่ยมทศ เกิดที่ กรุงเทพค่ะ

รบกวนอาจารย์ชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ หากมีโอกาสจะขอไปกราบอาจารย์สักครั้งนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)....


# 188
By หมอยา
On 2011-02-21 05:47:14


sent:
thursday, february 17, 2011 12:56 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

พรรณี กันหริ จ.ลพบุรี 
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบาย เช่น ( 2, 5.1.....)ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)..


# 187
By หมอยา
On 2011-02-21 05:42:48


sent:
thursday, february 17, 2011 1:31 pm
to:

subject:
ช่วยรบกวนตรวจองค์เทพคะ

กราบสวัสดีอาจารณ์หมอยาคะ

ดิฉันอยากจะรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยคะ

ดิฉันชื่อ นางสาวยุวดี แสงนรินทร์ คะ จังหวัดที่เกิด กรุงเทพฯ คะ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 186
By หมอยา
On 2011-02-21 05:18:33


sent:
friday, february 18, 2011 12:20 am
to:

subject:
ท่านอาจารย์หมอยาคะ รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ

 

ดิฉันชื่อนางสาวพรทิพย์ นามสกุล ธีรนานนท์สกุล ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.คะ(ปีมะโรงคะ)

ดิฉัน อยากทราบเรื่ององค์เทพในตัวดิฉันคะ เพราะทุกวันนี้ดิฉันเองก็ไหว้พระ ไหว้พระพิฆคเนตร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไหว้เทพเจ้าต่างๆดิฉันได้สวดมนต์ นั่งสมาธิเกิดความสงสัยว่าตัวของดิฉันมีองค์เทพหรือไม่อย่างไร เพื่อที่ดิฉันจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องถูกทางมากยิ่งขึ้นคะ รบกวนด้วยนะคะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 185
By หมอยา
On 2011-02-21 05:15:29


sent:
friday, february 18, 2011 12:31 am
to:
ongtep
subject:
เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนท่านตรวจองค์เทพ ให้พี่สาว ผม หน่อย ครับ
น.ส.ธัญพร  บุญเติม   จ.ระยอง

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 184
By หมอยา
On 2011-02-21 05:11:29


sent:
sunday, february 20, 2011 10:16 pm
to:

subject:
ขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

รบกวนสอบถามอาจารย์หมอยาว่า  มีองค์เทพใดคุ้มครองอยู่หรือเปล่า  หรือว่าดิฉันคิดไปเองค่ะ  สงสัยในตัวเองมานานค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 183
By หมอยา
On 2011-02-21 05:04:15


sent:
sunday, february 20, 2011 11:46 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ...ครับ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

         ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาโปรดช่วยตรวจองค์ให้ด้วยครับ

ผมชื่อ ชาญชัย   จันทร์ตรีย์   เกิดที่โรงพยาบาลชลบุรี   จังหวัดชลบุรี  

                                                                                    ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
                                                                                สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยา มีสุขภาพที่แข็งแรง 
      ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครอง
ท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 182
By หมอยา
On 2011-02-20 21:27:26


sent:
sunday, february 20, 2011 9:00 pm
to:

subject:

 

อาจารย์คครับผมอยากให้อาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยครับ
ชื่อ - สกุล อภิชาติ ทรงลักษณ์
 
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 181
By หมอยา
On 2011-02-21 19:49:25


sent:
sunday, february 20, 2011 11:01 am
to:

subject:
ตรวจองค์ อาทิตย์

 

นาย  อาทิตย์   ปองงาม 

 
เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ
ว่ามีองค์เทพประจำตัวหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีคือพระองค์ใด จะได้บูชาได้ถูกพระองค์
ผมชื่อ   นายอาทิตย์  ปองงาม
จังหวัดที่เกิด ลำปางครับ 
และผมอย่างทราบชื่อองค์เทพด้วยครับ
สุดท้ายนี้ขอให้ครูหมอยา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  เเข็งแรงขอให้ท่านมีพลังบุญ บารมี มีโชคลาภ วาสนา ให้เต็มขึ้น ๆ และสูงขึ้น ๆ ด้วยครับ 
กราบขอบพระคุณอาจารย์ เป็นอย่างสูงครับ 
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 180
By หมอยา
On 2011-02-20 20:56:11


sent:
sunday, february 20, 2011 7:18 pm
to:

subject:
สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

      กระผมมีความประสงค์จะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

กระผมชื่อ นาย มงคล  สานศรี เกิดที่จังหวัด พิจิตรครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ เนื่องจากว่ากระผมมีความสงสัยในตัวเองเหมือนกันครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

   สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยา มีสุขภาพที่แข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ  สวัสดีครับ.....

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 179
By หมอยา
On 2011-02-20 08:56:51


sent:
saturday, february 19, 2011 10:27 pm
to:

subject:
รบกวนด้วยนะคะ ท่านอาจารย์หมอยา

 

เป็นครั้งที่สองที่ดิฉันส่งมาคะ คือดิฉันสงสัยว่าe-mailไม่ถึงท่านอาจารย์หรือว่าท่านอาจารย์ยังไม่ได้ตอบดิฉันในสิ่งที่ดิฉันได้ถามไปคะ ( แต่ว่าถ้าอีเมลส่งถึง แต่ท่านอจารย์ยังไม่มีคำตอบให้ดิฉันก็ไม่เป็นไรคะ ^^)

ดิฉันเกิดความสงสัยว่าดิฉันจะมีองค์เทพหรือป่าวคะ เพราะเคยมีคนบอกดิฉันมาว่าดิฉันมีองค์เทพ ดิฉันจึงอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยคลายความสงสัยให้ดิฉัน เพื่อดิฉันจะได้มั่นใจ และได้ปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ 

ดิฉันชื่อ นางสาวพรทิพย์ ธีรนานนท์สกุล ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 178
By หมอยา
On 2011-02-20 08:51:28


sent:
sunday, february 20, 2011 12:45 am
to:
ตรวจองค์ใน; mr. หน่อง คุง
subject:
fw: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพเพื่อที่ได้ได้ทำการบูชาสักการะได้ถูกครับ

 

 สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมเป็นคนนึ่งที่เคารพและศัทธาในองค์เทพเจ้ามากคนหนึ่ง แล้วเวลาไปงานไหว้ครูหลายๆที่ผมมีความรู้สึงว่าเหมือนจะองค์เทพเทพเสด็จมาผ่านร่างครับ แต่ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือพระองค์ไหนอยากรู้เพื่อที่ได้ได้ทำการบูชาสักการะได้ถูกครับอย่างไงรบกวนช่วยตรวจให้ผมหน่อยนะครับ  อย่างไรรบกวนด้วยนะครับ 
ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
 
ขอพรองค์เทพเทวา ปกปักคุ้มครอง
 

ท่านอาจารย์หมอยาตลอดไปนะครับ 

ชื่อ นายประกิจ ปิ่นวรรณา  เกิดที่กรุงเทพ รพเลิศสิน  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 177
By หมอยา
On 2011-02-19 22:02:23


sent:
saturday, february 19, 2011 1:19 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพคะ

 

กราบสวัสดีคะท่านอาจารย์หมอยา หนูชื่อ นางสาวภารณี น้อยดัด เกิดที่ กทม. หนูได้เคยส่งมาแล้วคะแต่เป็นในทางดูดวง ซึ่งท่านอาจารย์ ได้ชี้แนะว่าหนูได้เข้าผิดเวป ดังนั้นในครั้งนี้หนูขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้อนุเคราะห์ในการตรวจองค์เทพให้หนู เพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปคะ กราบขอบพระคุณท่าอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 176
By หมอยา
On 2011-02-19 21:48:26


sent:
saturday, february 19, 2011 2:54 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมมีความประสงค์รบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ผมชื่อ นายยุทธนา พรหมวิจิตร  เกิดเชียงใหม่ครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ

ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)
ชะตาท่านดั่งองค์คุลิมาร.......อาจารย์ท่านหายากนักแล


# 175
By หมอยา
On 2011-02-19 21:34:09


sent:
saturday, february 19, 2011 6:35 pm
to:

subject:
สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง กระผม นาย ณัฐกิตติ์ วัฒน์ธนจิรโชติ เกิดที่จังหวัด บุรีรัมย์

กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ ถ้ามีกระผมอยากจะทราบว่า กระผมมีองค์เทพชื่ออะไรครับ

ขอความกรุณารบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
ดวงนี้เดินสายเทพครับ.....


# 174
By หมอยา
On 2011-02-18 20:26:01


sent:
friday, february 18, 2011 11:25 am
to:

subject:
สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ

 เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมมีความรู้สึกว่าชอบองค์เทพเป็นพิเศษ ก็พยายามหาข้อมูลการปฏิบัติ การบูชาที่ถูกต้อง

และมีความชอบใน องค์เทพดอทคอมมากครับ ที่ให้ความรู้ต่างๆมากครับ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

 ลพบุรีครับ

 

ขอบคุณครับ

นเรศ อุบลวัตร์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 173
By หมอยา
On 2011-02-18 20:09:43


sent:
friday, february 18, 2011 12:14 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่
 
ขอความกรุณารบกวนตรวจองค์เทพ
ผมชื่อ กุลพงษ์  สุนทรศาลทูล  อยู่ที่จ.เลย
 
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างยิ่ง
 
สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีความเจริญยิ่ง
 
                  ด้วยความเคารพยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒).


# 172
By หมอยา
On 2011-02-18 19:49:31


sent:
friday, february 18, 2011 4:02 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่าอจารย์ ช่วยดูดวงให้ ดิฉันด้วยนะค่ะ

 
                 นางสาว ฉัตรนภา  สัตนาโค  จ.นครสวรรค์
 
       
อยากรู้ว่ามีองค์เทพรึป่าว ดูดวงให้ด้วยได้มั้ยค่ะ 

 ตอบ ท่านนี้งดคำตอบครับ เหตุผล
๑. ท่านพิมพ์มาตกๆหล่นๆเรียกว่าขาดศรัทธา
๒. อาจารย์ไม่ทราบว่า ท่านต้องการตรวจองค์เทพ หรือดูดวง
    หากประสงค์จะดูดวงไปเวบโหราศาสตร์ครับ ท่านมาผิด
    กาลเทศะครับ


# 171
By หมอยา
On 2011-02-17 17:00:00


sent:
thursday, february 17, 2011 4:10 pm
to:
ตรวจสององค์ใน
subject:

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
      รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
หนูชื่อ จุฑาทิพ ผลอาหารค่ะเดิมชื่อสาวิตรี ผลอาหารค่ะ
เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพค่ะ  แต่ปัจจุบันอยู่อยุธยาค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ
ขอคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านเคยถามมาแล้ว.......ครับ

# 145
by หมอยา
on 2011-02-14 16:14:37

ท่านสามารถตรวจคำตอบของท่านได้ที่

http://ongtep.com/detail.php?id=473

 

ท่านที่จะมาขอตรวจองค์เทพ ขอให้อ่านระเบียบด้านบน
ให้เข้าใจก่อน วิเคราะห์ดังนี้
๑. เขียนเข้ามา ไม่ลงวัน-เดือน-ปีเกิดและเวลาเกิด
๒. เขียนเข้ามา ไม่ตรวจทานวัน-เดือน-ปี-เวลา ส่งมาผิดๆถูกๆ เหมือนไม่มีความตั้งใจ เห็นเป็นของฟรี เรียกว่ามักง่าย
๓. เขียนเข้ามาไม่เรียกขานอาจารย์  ขาดซึ่งสัมมาคาราวะ
๔. เขียนเข้ามาปิดบังวัน-เดือน-ปี-และเวลาเกิด เรียกว่าดูหมิ่นน้ำใจ ผู้ตรวจและครูบาอาจารย์
๕. เขียนมาตรวจบ่อยๆ.. เปลี่ยนเมล์และชื่อหลายๆครั้ง
   อาจารย์มีความตั้งใจ อยากให้ท่านทั้งหลายเริ่มต้นบูชา
ในทางสายเทพด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน หากเริ่มต้นด้วยคำลวง ไหนเลยจะมีความจริงที่ท่านเสาะหาได้ครับ


# 170
By หมอยา
On 2011-02-17 13:26:16


sent:
thursday, february 17, 2011 12:17 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
        ผมมีความประสงค์อยากให้อาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ผมชื่อนิธิศ วงรัตน์  เกิดที่จังหวัดนครพนม  ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ


           
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒).


# 169
By หมอยา
On 2011-02-17 13:22:50


sent:
thursday, february 17, 2011 11:03 am
to:

subject:
รบกวนตรวจสอบองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา ผมชื่อสุทธิพร ดาวเรือง 
เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี

รบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)


# 168
By หมอยา
On 2011-02-17 13:03:24


sent:
thursday, february 17, 2011 12:32 pm
to:

subject:
ช่วยรบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ่

 

ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจเทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ ว่มีเทพคุ้มครองหรือไม่และวิธีปฎิบัติ

ดิฉันชื่อ  นางสาวสุกัลย์ลภัส เทวะเวชพงษ์  จังหวัด กรุงเทพฯ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ ที่ช่วยเป็นธุระให้นะคะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 167
By หมอยา
On 2011-02-16 19:29:18


sent:
wednesday, february 16, 2011 6:46 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองเทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา

ไม่นานมานี้มีคนทักว่ากระผมมีองค์เทพ

กระผมขอรบกวนให้ช่วยตรวจว่ามีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ครับ

ผม นายวีรชัย สิริองอาจยิ่ง เกิดจังหวัด กรุงเทพ ครับ

ขอขอบพระคุณในความเมตตา

 

ตอบ ชะตาท่านเป็นดวงตัวอย่าง งดคำตอบครับ


# 166
By หมอยา
On 2011-02-16 16:37:33

from:
to: subject: รบกวนตรวจให้ด้วยค่ะ
date: wed, 16 feb 2011 16:11:26 +0700

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ดิฉันพึ่งจะมีคนทักว่ามีองค์ พยายามว่าไม่ใช่ แต่ก็จะเริ่มชนลุก ตั้งแต่ศรีษะลงมา
เวลาไปโบราณสถาน วัด จะเย็นและขนลุกซ่านไปทั้งตัว
พักหลังมีคนมาทัก และจะพูดภาษาอะไรเราเองไม่รู้เลย ไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรไม่เข้าใจ ทุกวันได้แต่สวดมนต์ภาวนา
ชื่อ อริยรักข์  อภิรมย์เดชานนท์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool