ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 265
By หมอยา
On 2011-03-03 19:37:33


sent:
saturday, february 26, 2011 7:08 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ตรวจดูองค์เทพ

                   สวัสดีคะอาจารย์หมอยา  
        สวัสดีคะอาจารย์หมอยา หนูรบกวนอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ     เพราะหนูอยากรู้ว่ามีองค์หรือไม่และพอ
  รู้ได้หรือเปล่าจะว่าเป็นองค์ใด เพราะมีคนทักหลายคนมากจนสับสนว่า  องค์ไหนกันแน่คะ  จะได้ตัวปฏิบัติได้ถูกต้องคะ
 
         หนูชื่อนางสาวสุกัลญา  จันทรโชติ เกิดวันพฤหัสบดี
         เกิดที่จังหวัดสระบุรีเกิดตอนเช้าตรู่  ประมาณ
         แต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีคะ
 
         ปล.หนูได้ส่งไปแล้วรอบนึงแต่ด้วยคะ  แต่ขัอมูลไม่ครบ ขอท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...
         จงอภัยให้หนูในความไม่รอบคอบของหนูด้วยนะคะ
         

                                              กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะคะ
        ขอให้สุขภาพอาจารย์หมอยาแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขตลอดไปนะคะ
                                             

 
                                          ขอแสดงความนับถือ
      

                                                   สุกัลญา  จันทรโชติ# 264
By หมอยา
On 2011-03-03 19:31:28


sent:
saturday, february 26, 2011 9:19 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดี ค่ะอาจารย์หมอยา หนูรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ และเป็นเทพองค์ใดค่ะ หนูชื่อน.ส.ดวงสมร บุรีรักษ์ เกิดที่โรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช  ค่ะหนูมีแต่เรื่องค่ะ ไม่รู้เป็นไร เคยมีคนบอกว่าหนูมีองค์ แต่ เหมือนไม่มีค่ะ หนูไม่แน่ใจ


กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะค่ะ
ขอแสดงความนับถือ 

ดวงสมร บุรีรักษ์
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 263
By หมอยา
On 2011-03-03 19:26:12


sent:
wednesday, march 02, 2011 10:07 pm
to:

subject:
ขอรบกวนตรวจองค์ครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา คือว่ารอบแรกผมรีบผมไม่ได้ใส่ เวลาเกิดครับ คราวนี้ของอาจารย์กรุณาตรวจองค์ให้ผมด้วยครับ(ผมอยากทราบจริงๆ)
ผมชื่อ พีรกาญจน์ สุวรรณพงษ์ เกิดที่เพชรบูรณ์ครับ  ขอขอบคุณอาจารย์หมอยา ล่วงหน้าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 262
By หมอยา
On 2011-03-03 19:17:53


sent:
thursday, march 03, 2011 12:13 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

 

ผมชื่อ นรินทร  พ่วงเขียว ที่โรงพยาบาลลาดกระบังครับ จังหวัด กรุงเทพฯครับ อยู่ที่กรุงเทพฯครับ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพประจำตัวผมให้ทราบทีนะครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 261
By หมอยา
On 2011-03-03 19:15:32


sent: thursday, march 03, 2011 12:17 am
to:
subject:

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ ชื่อธันยชนก ดำรงค์ประเสริฐ
ค่ะ กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 260
By หมอยา
On 2011-03-03 18:56:39


sent:
thursday, march 03, 2011 12:22 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดี ท่าน อาจารย์ หมอยา ค่ะ

 

ขอความกรุณา ท่าน ตรวจดู องค์เทพประจำตัว 

 

ชื่อ อังศุธร   มากสินธ์  จังหวัด กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 259
By หมอยา
On 2011-03-03 18:41:31


sent: thursday, march 03, 2011 11:35 am
to:
subject: สอบถามอาจารย์ครับ

 

คือ ผมชื่อ นายประภัสร์  เอี่มเจริญศักดิ์      ราชบุรี       สอบถามอาจารย์ครับว่าผมควรปฏิบัติตัวเช่นไครับ  (ผมถามมาครั้งที่ 2 เเล้วครับ ครั้งเเรกอาจารย์ไม่ได้ตอบผมเลย)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ
๔. ท่านที่ส่งมาเมล์เดียว ขอตรวจหลายดวง
๕. ท่านที่ส่งมารายละเอียดไม่ครบ ว/ด/ป และเวลาเกิดไม่ครบ

๖. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน
๗. ท่านที่ระบุให้ตอบกลับทางเมล์


# 258
By หมอยา
On 2011-03-03 18:31:53


sent:
thursday, march 03, 2011 1:09 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
              ก่อนอื่นผมต้องกราบของอภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ หากผมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง และกราบขอขมาอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ผมอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบว่าผมมีองค์ไหม ผมเคยไปดูดวงหลายตำหนัก ท่านก็ทักว่ามีผมก้ได้ปฎิบัติดีตามที่ท่านได้แนะนำ ผมไปงานไหว้ครูหลายครั้งแล้วครับ ผมชื่อนายสุรชัย รัตนสุข ครับผมคลอดที่โรงพยาบาล จำชื่อไม่ได้ แต่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 257
By หมอยา
On 2011-03-03 18:28:20


sent:
thursday, march 03, 2011 1:10 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์ หมอยา

 

       กราบเรียนอาจารย์ หมอยา 

 

                 เนื่องด้วยกระผม เป็นอีกคนที่เชื่อเรื่องของเทพ  ฉะนั้น กระผมจึงอยากทราบว่า

     กระผมมีบุญบารมี ที่มีองค์เทพใดที่คอยคุ้มครอง  กระผม อยู่หรือเปล่า  จึงอยากจะรบกวนอาจารย์

    ช่วยตรวจ องค์เทพของผมด้วยครับ

          กระผมชื่อ ณัฐพงษ์ ปั่นเอี่ยม    ผมไม่แน่ใจครับ

เกิดที่ รพ. กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

    รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ

     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 256
By หมอยา
On 2011-03-03 18:25:07


sent:
thursday, march 03, 2011 1:30 pm
to:

cc:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
 
หนูเขียนมาขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ นางสาวพันทิพา  ธรรมจรรย์
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..
สุดท้ายนี้หนูขอให้อาจารย์อยู่เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคนตลอดไปค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ


# 255
By หมอยา
On 2011-03-03 18:18:52


sent:
thursday, march 03, 2011 3:19 pm
to:

subject:
ราบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
 
รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ เดิมชื่อ อุษณีย์ สุกิจคานนท์ เปลี่ยนเป็น เกณิกกา สุกิจคานนท์
ปัจจุบันได้เปลี่ยนทั้งชื่อ-ชื่อสกุลอีกครั้งเป็น ธันยนันท์ เลิศภัทรทิพย์ ค่ะ    เกิดที่ จ.สุราษฎร์ธานี ค่ะ
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 254
By หมอยา
On 2011-03-03 18:15:46


sent: thursday, march 03, 2011 3:37 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

     ก่อนหน้านี้เคยส่งเมลเพื่อสอบถามครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้ดีพอจึงทำให้ส่งไปไม่ถูกต้อง จึงกราบขออโหสิด้วยนะค่ะ ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินจริง ๆ และอยากจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ
     ชื่อพัชรี  ศรีบัวทอง  กรุงเทพฯ ค่ะ
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะคะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปค่ะ
ขอแสดงความนับถือ 
พัชรี  ศรีบัวทอง


# 253
By หมอยา
On 2011-03-03 18:11:16


sent:
thursday, march 03, 2011 4:29 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ อาจารย์

 

ชื่อ ภูริวิทย์ รุ่งสิทธิวรรณ เกิดจังหวัด ราชบุรี คือว่ามีการทักมาว่า ผมมีองค์เทพ อยากทราบว่ามีองค์เทพจิงมั้ย!! และองค์อะไรครับ เพื่อความแน่ใจ และปฎิบัติถูกต้อง ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจด้วยนะครับ
 
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 252
By หมอยา
On 2011-03-03 12:55:41


sent:
thursday, march 03, 2011 11:54 am
to:

subject:
re: ตรวจองค์เทพ

กราบขอบพระคุณค่ะ ที่จริงหนูเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้ว ชื่อแรก ชื่อวิภาวรรณ ชื่อที่สองชื่อแก้วกัญญา และชื่อที่สามชื่อธันยชนก ดำรงค์ประเสริฐ เป็นชื่อปัจจุบันค่ะ  เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ขอให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้ด้วยค่ะ 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 251
By หมอยา
On 2011-03-03 11:06:19


sent:
thursday, march 03, 2011 12:49 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

 

ผมชื่อ นายพิชญุตม์ นีรสิงห์  ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

อยากทราบองค์เทพประจำตัวครับ  เคยมีร่างทรงงบอกว่า เป็นองค์พระพิฆเณศปางร่ายรำ  ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ

 

รบกวนช่วยตรวจให้ด้วยนะครับ ขออนุโมทนาสาธุครับผม
 

ขอบคุณครับ

 

จากลูกศิษย์ใหม่


# 250
By หมอยา
On 2011-03-03 09:52:30


sent:
thursday, march 03, 2011 12:52 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาเรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ท่านอาจารย์กรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ ว่ามีหรือไม่

ชื่อเดิม ทัศนีย์ ตั้งอิทธิศักดิ์ ปีที่แล้วเปลี่ยนเป็น ณัชฎาภรณ์ ตั้งอิทธิศักดิ์ ลูบิเยซ เ ที่รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี แต่บ้านอยู่จ.สมุทรสาครค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 249
By หมอยา
On 2011-03-02 21:50:30


sent:
thursday, february 24, 2011 4:19 pm
to:
องค์เทพ
subject:
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา  รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
 
ชื่อนางสาวนันทิวา   ทองเอก
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 248
By หมอยา
On 2011-03-02 21:01:24


sent: wednesday, march 02, 2011 6:37 am
to:
subject: subject: ตรวจสอบองค์เทพว่ามีหรือเปล่า ? ? . .

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ ตรวจสอบองค์เทพว่ามีหรือเปล่า 
นาย  เครตัน บรัมพี่ เกิด กรุงเทพมหานคร รพ. ภูมิพล
อยากรู้ว่ามีไหมคับถ้ามี หรือไม่มี ช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติ
เป็นแนวทางได้ยิ่งดีนะคับ    จะขอบคุณอย่างมากเลยคับ


ขออนุโมธนาสาธุครับ ! ! !

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบ อีกหน่อยได้ไหมครับว่า
ถ้ามีนี้มี เทพองค์ใดบาง

 
เป็นพระคุณอย่างสูง จากใจ คนศรัทธา ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 247
By หมอยา
On 2011-03-02 20:34:50


sent:
wednesday, march 02, 2011 6:39 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
ผมอยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่า
มีองค์เทพไหมครับ ผมชื่อธัญชนิด ชลานันต์  เกิดที่จังหวัดลพบุรี
กราบขอบคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 246
By หมอยา
On 2011-03-02 20:31:55


sent:
wednesday, march 02, 2011 7:39 pm
to:

subject:
สอบถามมีองค์หรือเปล่าครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์ครับ
เมื่อสักครู่ที่ผม email ถามอาจารย์ว่าผมมีองค์หรือเปล่า  และต้องปฏิบัติตนอย่างไร
พอดีผมลืมบอกสถานที่เกิดให้อาจารย์ทราบครับ
 
นาย รณลักษมิ์   ยูมิน   เกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้า ครับ
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 245
By หมอยา
On 2011-03-02 20:27:12


sent:
wednesday, march 02, 2011 7:55 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

    รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ และแนะนำวิธีปฎิบัติด้วยครับ

ชื่อ ชัยณรงค์   ยิ้มอาษา  กรุงเทพฯ ครับ


นับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...# 244
By หมอยา
On 2011-03-02 20:22:20


sent:
saturday, february 26, 2011 10:37 am
to:
หมอยา
subject:
ตรวจองค์เทพ

เรียนท่านหมอยาที่เคารพ

       เรียนท่านหมอยาครับผม    ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ  (ผมชื่อนายกิตติ   บุญรัตนบัณฑิต)

                                                                                                  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 243
By หมอยา
On 2011-03-02 20:08:18


sent:
thursday, february 24, 2011 4:22 pm
to:

subject:
เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
    รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ นิชานันท์ เดชฤดี จ.อ่างทองค่ะ
กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 242
By หมอยา
On 2011-03-02 19:59:20


sent:
thursday, february 24, 2011 1:52 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อ พีรพงษ์  โรจนพันธุ์คำ  นามสกุลเดิม พันธ์คำ
เกิดที่ รพ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ
ขอความกรุณาด้วยครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 241
By หมอยา
On 2011-03-02 19:41:07


sent:
thursday, february 24, 2011 1:52 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อ พีรพงษ์  โรจนพันธุ์คำ  นามสกุลเดิม พันธ์คำ
เกิดที่ รพ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพฯ
ขอความกรุณาด้วยครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 240
By หมอยา
On 2011-03-02 19:26:06


sent:
wednesday, march 02, 2011 6:59 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา รบกวนท่านตรวจสอบองค์เทพหน่อยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา ดิฉันชื่อพิมพ์อัปสร จันทนา ค่ะ  ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพค่ะ รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ค่ะ ดิฉันส่งมาหาหลายครั้งแล้วค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์จะได้รับเมลหรือเปล่า เลยลองส่งมาดูอีกทีนึงค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 239
By หมอยา
On 2011-03-02 08:36:14


sent:
wednesday, february 23, 2011 11:19 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา..ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้หน่อยคะ

เพื่อจะให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องค่ะ...^

 

ชื่อ ฐิตินันท์ ไทรประเสริฐศรี เกิดที่ กทม. คะ

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์ และอนุโมธนาบุญให้ท่านอาจารย์ด้วยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 238
By หมอยา
On 2011-03-02 08:22:31


sent:
wednesday, february 23, 2011 10:12 pm
to:

subject:

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาที่เคารพ
       หนูมีความประสงค์อยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ มีคนทักว่ามีองค์แต่ไม่เหมือนกันค่ะ อีกคนบอกมีพระแม่รัศมี อีกคนบอกมีพระแม่อุมา หนูเลยอยากรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ  ชื่อวรกร  อินทรานุกูล จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ  ขอบคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ
         

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


 
             


# 237
By หมอยา
On 2011-03-02 06:24:24


sent:
sunday, february 27, 2011 4:15 pm
to:

subject:

 

     กราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา ดิฉันชื่อ นาง พิสิษฐ์ โพธิ์สถาพร  จ . บุรีรัมย์ อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่าและจะต้องปฎิบัติอย่างไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 236
By หมอยา
On 2011-03-02 06:21:16


sent:
sunday, february 27, 2011 5:51 pm
to:

subject:
re: สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา ผมขอตรวจองค์เทพครับ
กราบเรียน อาจารย์หมอยาครับ ผมรบกวนถามว่าผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ
ผมชื่อ นายยุทธนา โคตรทองครับ เกิดที่ จังหวัด สุรินทร์ ครับ
 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 235
By หมอยา
On 2011-03-02 05:31:01


sent:
monday, february 28, 2011 1:10 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพว่ามีหรือเปล่า ? ? . .
กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

ตรวจสอบองค์เทพว่ามีหรือเปล่า 

นาย สอยนันท์ ชินสมบัติ เกิด กรุงเทพมหานคร

อยากรู้ว่ามีมั้ยคับถ้ามี หรือไม่มี ช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติ

เป็นแนวทางได้ยิ่งดีนะคับ   จะขอบคุณอย่างมากเลยคับ

*ขอกราบขอโทษอาจารย์

รอบแรกที่ไม่ได้ตั้งใจตรวจสอบให้แน่นอนก่อนส่ง

เนื่องจากผมสายตามีปัญหานิดหน่อยครับ

ขออนุโมธนาสาธุครับ ! ! !

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 234
By หมอยา
On 2011-03-02 05:27:05


sent:
monday, february 28, 2011 2:44 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา  ที่เคารพอย่างสูง
    ท่านอาจารย์ครับ   ลองตรวจดูว่ากระผมมีองค์เทพหรือเปล่า  ถ้ามีมีกี่องค์ครับ  แล้วทำไมเกิดแต่นิมิตรอยากจะให้เข้าแต่นิพพานครับเลยสงสัยมานานครับ

       รบกวนอาจารย์ช่วยตอบข้อสงสัยนี้ด้วยครับ
                ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงยิ่ง   
  ผมชื่อนายบุญสม   อุดร   บ้านโนนสบาย    ตำบลกระเทียม   อำเภอสังขะ     จังหวัดสุรินทร์ครับ  
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
ส่วนเรื่องเข้านิพพาน สำหรับท่านยังเป็นเรื่องไกลตัวครับ


# 233
By หมอยา
On 2011-03-02 05:16:14


sent:
monday, february 28, 2011 5:01 pm
to:

subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

ชื่อ ชานิณี แพร่ภิญโญ สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้หนูด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ด้วยความเคารพค่ะ

ชานิณี แพร่ภิญโญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

       ดวงคนทรงครับ...ดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับ# 232
By หมอยา
On 2011-03-02 05:04:11


sent:
monday, february 28, 2011 10:05 pm
to:

subject:
ตรวจองครับ

 

กราบสวัสดีครับ อาจารย์หมอยา
กระผม มีความต้องการอยากให้หมอยาช่วยตรวจให้กระผมหน่อยครับ
เคยส่งมาแล้วครั้งหนึงแต่ยังไม่ได้คำตอบเลย 
(ชื่อเก่า อภิเดช)  ชื่อปัจจุบัน นพชานนท์ แซ่เล่า สุรินทร์
 
ขอให้อาจารย์หมอยามีความสุขความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...# 231
By หมอยา
On 2011-03-02 04:57:57


sent:
tuesday, march 01, 2011 10:21 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ

สอบถามอาจารย์หมอยาหน่อยครับว่าผมมีองค์ไหมและเป็นแบบไหนครับ ควรทำยังไงบ้างครับ

ชื่อ ณัฐพงษ์  ดวงเดียว   จังหวัด ชุมพร

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)....

        ดวงเช่นท่านหาครูอาจารย์ยากนักครับ...ดื้อยาครับ


# 230
By หมอยา
On 2011-03-02 04:54:00


sent:
tuesday, march 01, 2011 10:38 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ   นายปิยธาดา   มาฤาษี   จังหวัดกำแพงเพชร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 229
By หมอยา
On 2011-03-02 04:51:53


sent:
tuesday, march 01, 2011 11:54 pm
to:

subject:
fw: กราบเรียน อาจารย์หมอยา

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

หนูกราบขอโทษอาจารย์ด้วยค่ะ

หนูเพิ่งได้อ่านข้อความล่าสุดที่อาจารย์ตอบกลับผู้ตรวจองค์เทพคนหนึ่งไป 

อาจารย์ตอบว่า "อนุโมทนาครับ.. การตรวจและให้คำตอบจะผ่านทางเวบนี้ครับ ท่านให้ตอบทางเมล์ผิดเงื่อนไข อาจารย์จึงของดคำตอบครับ......"

ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูนะคะ

หากหนูได้ล่วงเกินอาจารย์ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา หนูกราบขอโทษและขออโหสิกรรมจากอาจารย์มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)....

 ---------------------

from:
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์หมอยา
date: tue, 1 mar 2011 23:04:21 +0700

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

หนูขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ-สกุล: พัฒน์กมล ไม่ซาผล (ชื่อเดิม ณัฐกานต์)

สถานที่เกิด: ร.พ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

หนูขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ 

ธรรมะคุ้มครองนะคะ

(ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบกลับทางอีเมลล์นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ)# 228
By หมอยา
On 2011-03-02 04:46:17


sent:
wednesday, march 02, 2011 12:34 am
to:

subject:
กราบสวัสดีครับอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจให้ผมหน่อย

กราบสวัสดีครับอาจารย์

ขอรบกวนให้อาจารย์ ช่วยตรวจองค์ให้กระผมด้วยนะครับ

กระผมชื่อ นาย ลิขิต นามสกุล ทุนกาศ เกิดที่จังหวัดลำพูน

ยังไงก็ขอให้อาจารย์ตรวจให้ด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรก็แนะนำได้เต็มที่เลยนะครับ ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับผม

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
        ท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ครับ..........

 

 


# 227
By หมอยา
On 2011-03-01 22:31:57


sent:
tuesday, march 01, 2011 3:29 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
       ผมมีความประสงค์รบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
ผมชื่อ
 นายทวิช  ศรีก่อเกื้อ   เกิดที่จังหวัดสงขลา  ครับ
ขอความกรุณาด้วยนะครับ
  
 
      
                               ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์หมอยา
                                  นายทวิช   ศรีก่อเกื้อ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 226
By หมอยา
On 2011-03-01 22:26:57

from:
to:
subject: ขอตรวจองค์
date: sat, 26 feb 2011 19:42:56 +0700

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

  รบกวนตรวจองค์ให้ด้วยนะคะ
 
นางสาวภัคนันท์  สรรค์พฤกษ์สิน (ชื่อเดิม รุ่งฤทัย).  จ.สงขลา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)
-------------------------------------------
นางสาววรัญญา  ปรงแก้ว
.  จ.สงขลา
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)
         ท่านวันจันทร์ครับ...............

   ตามวันและเวลาเกิด ถ้าเปรียบเทียบตามหลักโหราศาสตร์แล้ว
หนูเป็นคนวันจันทร์ หรือ วันอังคาร ค่ะ


# 225
By หมอยา
On 2011-02-28 08:28:59


sent:
sunday, february 27, 2011 8:55 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ค่ะ

 

กราบเรียน   อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
หนูอยากรู้ว่าหนูมีองค์ไมค่ะ   จังหวัดราชบุรีค่ะ   
หนูอยากทราบว่าตัวหนูนั้นมีองค์หรอเปล่าค่ะ
จึงขอความกรุณาช่วยตรวจให้หนูด้วยนะค่ะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 224
By หมอยา
On 2011-02-28 04:16:16


sent:
sunday, february 27, 2011 10:31 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
เมื่อวันที่ 26 หนูใช้ gmail ส่ง กลัวว่าจะไม่ได้รับเมลล์ หนูเลยใช้เมลล์นี่ส่งนะคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ

 

ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจดูว่ามีองค์หรือเปล่าคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)

 

ถ้าหากมี เป็นเทพองค์ไหนคะ และหนูควรปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
ตอบ ท่านถามมาลักษณะนี้แสดงว่า ยังมิได้ศึกษาข้อมูลในเวบ  ลองอ่านๆดูครับ

หนูชื่อ ชไมพร ภักดีสุวรรณ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอ และขอให้อาจารย์หมอพบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ


# 223
By หมอยา
On 2011-02-28 03:59:24


sent:
sunday, february 27, 2011 11:30 pm
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

สวัสดีครับ..อาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมขอรบกวนเวลาของอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ
ให้กระผมและภรรยาด้วยครับ
ตัวกระผมชื่อ เอกรัตน์ ทับทิมเพชร จ. นครสวรรค์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

 

ส่วนภรรยากระผมชื่อ ยุภาวะดี เกิดทรัพย์ จ. นนทบุรี 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

 

 

กระผมและภรรยาเคยไปรับขันธ์มาสองครั้งแล้ว แต่ไม่รู้ว่ากระผมและภรรยาทำผิดอะไรหรือเปล่าเพราะตั้งแต่นั้นมาชีวิตครอบครัวของกระผมก็เจอแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต
ตอบ อนุโมทนาครับวิเคราะห์สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ว่าดังนี้ครับ
๑. ขันธ์ที่ท่านรับมามีปัญหาครับ
๒. ท่านขาดการปฏิบัติดูแล (รับมาแต่ขาดศรัทธา นานวันจึงละเลย)
๓. ท่านทั้งสองติดกรรมลิขิต
๔. เจ้าตำหนักของท่านประพฤติผิดครู
๕. ท่านประพฤติผิดครู
๖. อาจารย์ตรวจพบว่า แฟนของท่านชะตาอาถรรพ์ ควรล้างอาถรรพ์เสียก่อนครับ
          อาจารย์หมอยาขอให้ท่านไปดำเนินการแก้ไขทั้ง ๖ ข้อดังกล่าวครับ .... เวบนี่มิได้สนับสนุนเรื่องการรับขันธ์ หรือร่างทรง.. เพียงแต่ได้มีการนำเสนอในรูปแบบสารคดีและวาไรตี้... เป็นความเชื่อส่วนบุคคล มิใช่ทางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
        หากท่านเข้ามาอ่านแลพิจารณาเก็บเกี่ยว เอาในส่วนที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นทางปฏิบัติควบคู่กับทางพุทธศาสนา แลสามารถนำพาท่านแลครอบครัว มีความผาสุขเท่านี้ก็ถือว่า ตรงประเด็นแล้วครับ

 

 

 

สุดท้ายนี้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์จากเบื้องบนจงดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีความสุขสมหวังในทุกประการ เทอญ..ขอขอบพระคุณครับ


# 222
By หมอยา
On 2011-02-26 16:00:46


sent:
saturday, february 26, 2011 12:38 pm
to:

subject:
สอบถามข้อมูลคับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

อยากไห้อาจารย์ช่วยตรวจดูว่ามีองค์หรือป่าวคับ หากมีเป็นเทพองค์ไหนคับ และควรทามไงบ้างคับ

ผมชื่อชัยภูมิ สุขสำราญ อยู่ จ.ระนองคับอาจารย์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

 

ขอบคุณอาจารย์มากคับ


# 221
By หมอยา
On 2011-02-26 15:58:54


sent:
saturday, february 26, 2011 1:26 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 

              ขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ หรือองค์พ่อแก่ ให้ผมด้วยครับ
อาจารย์ หมอยา
       ชื่อ นายกิจจาภณ ตรีสง่า  จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
       กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกุศล ของอาจารย์หมอยา ให้เป็นดังแสงไฟส่องสว่างนำทางให้กับลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงผู้ที่ต้องการคำชี้แนะ จากอาจารย์หมอ ทุกๆท่าน ขอให้อาจารย์หมอพบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)

 

 


# 220
By หมอยา
On 2011-02-26 15:39:33


sent:
saturday, february 26, 2011 2:34 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
    หนูชื่อ นางสาวกัลยาณี  ปิยชัยมงคล . เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ
หนูอยากทราบว่าตัวหนูเองมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ
  หนูจึงขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑


# 219
By หมอยา
On 2011-02-25 15:18:19


sent:
friday, february 25, 2011 9:02 am
to:

subject:
ผมขอรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์หั้ยผมหน่อยคัฟท่าน

         ชื่อ ธันวา จริตวงษ์  . จังหวัดที่เกิด ปทุมธานี ครับผม   

     ขอรบกวนอาจารย์หมอยาหน่อยนะครับ    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


# 218
By หมอยา
On 2011-02-25 15:14:15


sent:
friday, february 25, 2011 11:53 am
to:
อ.หมอยา
subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ (ส่งใหม่ครับ ข้อมูลไม่ครบ)

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาตอบกลับมาและให้ความกระจ่างครับ
ผมธนาธิป ขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ ขอให้อาจารย์ดูให้พี่ฝาแฝดของผมด้วยครับ

1. นางสาว ธิติรวี   ศิริไพศาลนันทกุล   เกิดนครศรีธรรมราช    (ใช่ปีมะโรงไหมครับ พี่บอกว่าปีเถาะ แล้วแต่อาจารย์จะดูให้ว่าปีที่ใช้ดูหมอเป็นปีที่ถูกต้องครับ) 

ตอบ ปีเถาะครับ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)
# 217
By หมอยา
On 2011-02-24 12:16:18


sent:
thursday, february 24, 2011 3:42 am
to:

subject:
การบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
 
 
             หนูขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา   ช่วยตรวจสอบองค์เทพ หรือ องค์ปู่ฤาษี ให้หนูด้วยนะคะ อาจารย์ หมอยา
 
  ชื่อ   ธัญญา  ฮาเท็ม กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาล  หัวเฉียว
กราบขอขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูงค่ะ  แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศล ของ อาจารย์ หมอยา ให้เป็นดังเเสงไฟส่องสว่างนำทางให้กับลูกศิษย์ลูกหา รวมถึง ผู้ที่ต้องการคำชี้แนะ จากอาจารย์หมอ ทุก ๆท่าน ขอให้อาจารย์หมอ พบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดกาลนาน เทอญ......

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 216
By หมอยา
On 2011-02-24 11:43:50


sent:
thursday, february 24, 2011 10:38 am
to:

subject:
เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

 

หนูจะรบกวนอาจารย์หมอดูให้สามีหนูด้วยอีกสักคนค่ะ เพราะก็โดนทักมาว่ามีองค์ปู่ค่ะ
สามีหนู เป็นฝาแฝด ชายหญิงค่ะ ชายคน หญิงคน แต่หนูต้องขออภัยอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะหนูไม่รู้ว่าจะยึดตามสูติบัตรไหมค่ะ

นายศุภกฤษ พรมสมบัติ เกิดที่จังหวัด สมุทรสงครามค่ะ
 
กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมออีกครั้งนะค่ะ
เคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool