ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 315
By หมอยา
On 2011-03-15 12:41:13


sent:
tuesday, march 15, 2011 11:54 am
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ถึง...อาจารย์หมอยา

 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์หมอยาที่เคารพ

       คราวนี้ฝ้ายไม่ได้มีอะไรมารบกวนอาจารย์หมอยา เพียงแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังหน่ะค่ะ ฝ้ายได้เข้าไปอ่านในเว็บเว็บหนึ่ง  เกี่ยวกับองค์เทพนี่แหละค่ะแล้วมีคนพูดว่า "ผมเคยไปดูดวงกับเว็บองค์เทพดอทคอมมา เค้าบอกว่าผมมีองค์เทพชัดเจน ผมควรจะเชื่อดีมั้ย" ฝ้ายได้อ่านประโยคนี้ แล้วฝ้ายรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเลยค่ะอาจารย์หมอยา เหมือนเขาไม่ศรัทธาในตัวอาจารย์หมอยา แล้วเหมือนเค้ามาหลบหลู่อาจารย์ว่าอาจารย์โกหกอะไรแบบนี้หน่ะค่ะ รู้สึกเสียใจแทนอาจารย์หมอยาที่อุตสาห์ทุ่มเท ให้กับทุกๆคนที่มีปัญหา ตอบคำถามทุกคำถาม แต่เค้ากลับทำเหมือนไม่เชื่อถือ (แล้วจะมาให้อาจารย์หมอยาดูดวงให้ทำไม)  ฝ้ายไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนพวกนี้ไม่ เจอหนทางสว่างซักที เพราะเขาขาดความศรัทธานี่เอง
           สุดท้ายนี้...ฝ้ายก็ขอให้อาจารย์หมอยาสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขนะคะ ........นฤนาถ (ฝ้าย)

ตอบ อนุโมทนาครับ... อาจารย์ได้เขียนไว้ด้านบนของเวบแล้วครับ ว่ามีศรัทธาให้มาขอรับการตรวจ หากไม่มีให้ข้ามไปเวบนี้ ... ที่ไหนได้มาขอรับการตรวจแล้วยังลงพาดพิงถึง
แสดงถึง ความไม่มีศรัทธาครับ.. แถมยังอ่านภาษาไทยไม่ออก ไม่เข้าใจว่าความหมายที่เขียนไว้ด้านหน้าของเวบว่ามีจุดประสงค์เช่นไร  ... ก็ขอให้คำสาบานที่มีไว้ติดกายผู้นั้นสืบไป.. จนกว่าจะมีจิตสำนึกกล่าวขอขมากรรมที่ก่อต่อเวบนั้นๆต่อสาธารณชน

ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
เพราะทางผู้ตรวจมิได้เรียกร้องเงินหรือสิ่งใดตอบแทนจากข้าพเจ้า..
ข้าพเจ้าเองเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการตรวจองค์...

ดังนั้นหากข้าพเจ้าผิดคำสาบาน.. ขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนเนรคุณ
ไม่มีจิตสำนึกเป็นฝ่ายประพฤติผิดครูแล
หาความเจริญมิได้สืบไป

อาจารย์ ขอแจ้งต่อผู้ที่มาดูดวงกับอาจารย์ .. หากดูดวงแล้ว
กลับไปมีความประพฤติเช่นที่กล่าวมาด้านบน ขอได้โปรดอย่ามาหาอาจารย์เลยครับ อาจารย์จะถือว่า ตัวท่านก็บาป
จิตใจท่านก็บาป แลเงินท่านบาปหนานักครับ


# 314
By หมอยา
On 2011-03-12 07:12:03


sent:
saturday, march 12, 2011 2:37 am
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้กับกระผมด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

            กระผมชื่อ นายนครินทร์  วรทอง  เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์มีความประสงค์ที่จะตรวจองค์เทพ ว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือไม่ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบให้กับกระผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

            กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยา ประสบพบแต่ความสุข ความเจริญ

ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงด้วยเทอญ

            สุดท้ายนี้ หากกระผมกระทำการอันเป็นข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอกราบท่านอาจารย์หมอยา อภัยให้กับกระผมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ                        
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                                  นครินทร์  วรทอง

ครูหมอยา... ขออนุโมทนาเช่นกันแล ขอความสวัสดีมีชัย
ความสุขแลมีกินมีใช้ จงบังเกิดกับท่านที่มาตรวจองค์เทพเช่นกัน...สาธุการ
ศิษย์มีครู...... เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู..... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู.. ย่อมเจริญวัฒนา...

 


# 313
By หมอยา
On 2011-03-11 21:09:36


sent:
thursday, march 10, 2011 10:28 pm
to:

subject:
re: ตรวจองค์เทพค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ตรวจให้ดิฉันค่ะ  และดิฉันมีเรื่องรบกวนอาจารย์คะ่คือว่ามีบุคคลที่เค้าต้องการตรวจองค์เทพเหมือนกันค่ะ

ซึ่งเจ้าตัเค้าอนุญาตแล้วนะคะ อยู่ข้างๆค่ะอาจารย์

1. นางสาวเทียมทอง  นามปัน .ค่ะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่  รบกวนขออาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะ

ขอแสดงความนับถือย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 312
By หมอยา
On 2011-03-11 16:21:12


sent:
friday, march 11, 2011 11:07 am
to:
ตรวจองค์เทพ
subject:
ตรวจองค์เทพ

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ชื่อ นันท์นภัทร  สรรพประเสริฐ ปากช่อง นครราชสีมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 311
By หมอยา
On 2011-03-11 16:12:26


sent:
thursday, march 10, 2011 11:20 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ดิฉันเคยส่งดวงมาให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดวงเทพแล้ว


วันนี้ดิฉันอยากจะให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูของลูกสาวของดิฉันค่ะว่ามีไหม


ชื่อ ฐิตารีย์  ภู่พูลทรัพย์
( ชื่อเดิม ) ลาภินี อุปะละ 
เกิดที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี

รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ

ท้ายนี้ขออนุโมธนาบุญให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะค่ะ


ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 310
By หมอยา
On 2011-03-11 16:09:32


sent:
thursday, march 10, 2011 10:51 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมชื่อ สรพงษ์ สอนปะละ จังหวัดลำปาง
อยากจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

เพื่อผมจะได้เป็นแนวทางปฎิบัติตนได้ถูกต้องครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...# 309
By หมอยา
On 2011-03-10 22:30:46


sent:
saturday, march 05, 2011 6:26 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 


กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
ขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ หรือองค์พ่อแก่ ให้ดิฉันด้วยค่ะ อาจารย์ หมอยา
ชื่อนางอรนุช  อุ่นพิกุล จังหวัดที่เกิด ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกุศล ของอาจารย์หมอยา ให้เป็นดังแสงไฟส่องสว่างนำทางให้กับลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงผู้ที่ต้องการคำชี้แนะ จากอาจารย์หมอ ทุกๆท่าน ขอให้อาจารย์หมอพบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


# 308
By หมอยา
On 2011-03-10 22:20:29


sent:
saturday, march 05, 2011 9:19 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

    เรียนอาจารย์หมอกระผมยากทราบเกี่ยวกับองค์เทพในตัว
กระผมมีอาการแปลกๆ เวลาเข้ารวมพิธีครอบเศียรจะมีอาการแน่นน่าอกมึนหัวและอาเจียน
        กระผมชื่อ นาย สมนึก ผลส้ม เกิดที่จังหวัดปทุมธานี
     ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 307
By หมอยา
On 2011-03-10 21:45:57


sent:
thursday, march 10, 2011 11:05 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

ชื่อ นางสาว ณัฐชุมนต์  ศรีวิชัย
เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ  รบกวนขออาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูงค่ะ

ณัฐชุมนต์  ศรีวิชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 306
By หมอยา
On 2011-03-10 21:43:31


sent:
thursday, march 10, 2011 11:41 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

 กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
         
        ผมชื่อ นายสิทธิโชค ไชยมูล เกิดที่จังหวัดขอนแก่นครับผม
 
และขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้า ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 305
By หมอยา
On 2011-03-10 21:39:24


sent:
thursday, march 10, 2011 2:40 pm
to:

subject:
ตรวจสอบว่ามีองค์เทพรึเปล่า

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ชื่อ กษิรา  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์  กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 304
By หมอยา
On 2011-03-10 21:37:02


sent:
thursday, march 10, 2011 2:48 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

ด้วยกระผมชื่อ นายสุธิพงศ์ แปงสุทะ อยากรบกวนสอบถามท่านอาจารย์ครับว่าผมมีองค์หรือไม่ (ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 303
By หมอยา
On 2011-03-10 20:49:08


sent:
thursday, march 10, 2011 6:13 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กระผมนายอนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา ตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อยากรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ จังหวัดกรุงเทพฯครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

นายอนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 302
By หมอยา
On 2011-03-10 20:46:57


sent:
thursday, march 10, 2011 7:20 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
หนูชื่อ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์  ที่ศิริราช กรุงเทพมหานคร
 
อยากจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
เพื่อหนูจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้องค่ะ
 
ขอพระคุณอาจารย์หมอยานะคะ
 
ดวงฤทัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 301
By หมอยา
On 2011-03-10 12:28:35


sent:
saturday, march 05, 2011 10:53 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์ค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ดิฉันด้วยนะคะ
ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ  นีรสิงห์ จังหวัดที่เกิด อุบลราชธานี

กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...# 300
By หมอยา
On 2011-03-10 10:48:55


sent:
thursday, march 10, 2011 9:19 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาค่ะ

ดิชั้นชื่อ นางช่อเพชร แลมม์เบริก์ ค่ะ อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อยาก รบกวนให้อาจาร์ยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ และตัวดิฉันมีเทวดาองค์ใด คุ้มครองอยู่ ในใจอยากไหว้ครูมาก แต่อยู่ต่างประเทศค่ะจังหวัดนครนายก

ขอกราบขอบพระคุณอาจาร์ยมากค่ะที่กรุณาตรวจดูให้ ขอให้อาจาร์ยมีความสุข

ความเจริญยิ่งๆขี้นไปนะคะ

หวังว่าดิฉันจะมีโอกาสได้ไหว้ครูกับอาจาร์ยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

       อนุโมทนาครับ ท่านอยากไหว้ครูก็จัดที่บ้านตัวเองซิครับ
       วัสดุ อุปกรณ์ก็หาเอาที่มีในท้องถิ่นครับ.. โองการไหว้ครูก็มีในเวบครับ


# 299
By หมอยา
On 2011-03-10 08:46:29


sent:
saturday, march 05, 2011 10:39 am
to:

subject:
ขอความกรุณาทานอาจายร์ที่เคารพ

 

กราบเรียนท่านอาจายร์หมอยาค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจายร์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ
หนูชื่อ นางสว พิรุณอัปสร ธีระแนว ค้ะ อยู่จังหวัด  พิษณุโลก  ค่ะ
หนูชอบเห้นทุกอย่างเป็นนกพวกเกี่ยวกับนกกินรี และขณะนอนบางวันเหมือนงูรัด เหมือนมีคนมาเป่าหู ขนลุก และเหมือนหนูไปทางไหนเป็นแบบนั้นทุกที่ค่้ะ (ถ้ามีหนูมีองค์แบบอะไรค่ะ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 298
By หมอยา
On 2011-03-09 22:54:58


sent:
wednesday, march 09, 2011 10:39 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
รบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ
เมื่อไม่นานมานี้ ผมฝันแปลกๆครับ
ผมชื่อ นายธีระวัตร นามสกุล สมใจ  จังหวัด กรุงเทพฯ
ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าครับ
และขอให้ท่านอาจารย์ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป สุขภาพพลานามัยแข็งแรงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 297
By หมอยา
On 2011-03-09 22:43:21


sent:
saturday, march 05, 2011 10:41 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วย

 

สวัสดีคะ ครูหมอยา
เข้ามาอ่านในเวปของ ครูหมอยามาได้ระยะนึงแล้วคะ
คือดิฉันมีสงสัยว่า ทำไมเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กถึงปัจจุบัน
ดิฉันสามารถคาดเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าคะ คือเรียกอีกอย่างว่าลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นมาก
รบกวนครูช่วยตรวจว่ามีองค์เทพหรือเปล่า
ถ้ามี เป็นองค์อะไรคะ
ดิฉันชื่อ มณีมัญชุ์ พิมศิริโสภณ เกิดปราจีนบุรี
ขอแสดงความนักถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 296
By หมอยา
On 2011-03-09 22:24:14


sent:
wednesday, march 09, 2011 7:20 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา กรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ คือว่าเวลาหนูสวดมนต์แล้วมีอาการเวียนหัวเหมือนจะอาเจียน

เพื่อนเลยสงสัยว่าหนูจะมีองค์ เพื่อนก็เลยแนะนำให้มาดูที่เว็บอาจารย์หมอให้ตรวจองค์เทพให้หนูส่งวันเกิดมาให้ด้วย

 

ชื่อนางสาวปริยากร โพธิ์เทศ จ.เพชรบูรณ์

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....

        ท่านโพสเข้ามา.. ไม่ทราบว่าได้อ่านบทความที่มีอยู่ด้านล่างหรือไม่ครับ ..

รบกวนอาจารย์หมอตรวจให้แฟนหนูด้วยคนค่ะ

ชื่อนายขวัญชัย พิมพา เพชรบูรณ์

 

สุดท้ายขอให้อาจารย์หมอมีแต่ความสุข ความเจริญ มีบารมีสูงส่งยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ


# 295
By หมอยา
On 2011-03-09 22:19:43


sent:
wednesday, march 09, 2011 8:16 pm
to:

subject:
ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 


กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ


ดิฉันชื่อ น.ส. มนัสนันท์ ภู่พลูทรัพย์  


(ชื่อเดิม) น.ส. สวรรยา อุปะละ


เกิดที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี


อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ และควรปฎิบัติอย่างไร


ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา มานะที่นี้ด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 294
By หมอยา
On 2011-03-09 22:17:56


sent:
wednesday, march 09, 2011 8:38 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดี อาจารย์ครับ กระผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพไหมครับ

ชื่อจริง นายศุภณัฐ  อยู่ไทย

ชื่อเดิม นายอานนท์  อยู่ไทย

เกิดที่  รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ มากนะครับที่ช่วยให้ความกระจ่างแก่ตัวกระผม
ขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขสมหวังทุกประการนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....

ครูหมอยา... ขออนุโมทนาเช่นกันแล ขอความสวัสดีมีชัย
ความสุขแลมีกินมีใช้ จงบังเกิดกับท่านที่มาตรวจองค์เทพเช่นกัน...สาธุการ
ศิษย์มีครู...... เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู..... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู.. ย่อมเจริญวัฒนา...


# 293
By หมอยา
On 2011-03-09 22:15:47

 

-----original message-----

sent: wednesday, march 09, 2011 10:03 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

รบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ

ชื่อนายเฉลิมชัย จิตจาชโล ครับ จังหวัดที่เกิดชลบุรีครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 292
By หมอยา
On 2011-03-09 22:06:34


sent:
wednesday, march 09, 2011 9:28 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

          ดิฉันขอความเมตตาของท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ดิฉันด้วยนะคะ
   ชื่อ นางสาว สุภาพร พงศ์โชคดีเลิศ จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้หนู หนูขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้อาจารย์พบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


ครูหมอยา... ขออนุโมทนาเช่นกันแล ขอความสวัสดีมีชัย
ความสุขแลมีกินมีใช้ จงบังเกิดกับท่านที่มาตรวจองค์เทพเช่นกัน...สาธุการ
ศิษย์มีครู...... เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู..... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู.. ย่อมเจริญวัฒนา...


# 291
By หมอยา
On 2011-03-09 21:59:45


sent:
wednesday, march 09, 2011 9:39 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิชั้นด้วยนะคะ 
ชื่อ นางสาว อมรรัตน์    นามสกุล  เขียวสอาด เกิด  กทม.ค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่เมตตา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 290
By หมอยา
On 2011-03-09 18:34:22


sent:
sunday, march 06, 2011 11:44 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

นางกัญญลักษณ์  อภินันท์ทนุวงษ์      จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบคุณค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)....


# 289
By หมอยา
On 2011-03-09 18:10:23


sent:
wednesday, march 09, 2011 11:19 am
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

     กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ วรพงศ์ สุริยะสุทธิชัย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ครับ...
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครัฐบ
 ด้วยความเคารพครับ
วรพงศ์ สุริยะสุทธิชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 # 288
By หมอยา
On 2011-03-09 18:02:22


sent:
wednesday, march 09, 2011 12:46 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

   ชื่อ นางสาววิภาเพ็ญ  แดงเจริญ เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 287
By หมอยา
On 2011-03-09 17:48:15


sent:
wednesday, march 09, 2011 3:03 pm
to:

subject:
รบกวนขอตรวจดูองค์เทพ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ กระผมชื่อ นายสุริยะ ฉัตรทันต์ เเกิด ที่ ต.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบฯ
จึงอยากขอพึ่งพาเมตตา บารมี ของท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจ และ แนะนำ ว่า กระผม มีองค์เทพหรือไม่ครับ และ มีแบบไหน  คือ ตอนนี้ ที่บ้านของกระผม บูซา องค์พระพิฆเนศ องค์หนุมาน องค์นาจา และ อีกหลายๆองค์ กราบขอบพระคุณมากครับ  สุดท้ายนี้ ขอให้เมตตา - บารมี ของอาจารย์หมอยา  ส่งผลให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง  
และมีความสุข ความเจริญ
เรือยาว
 ฝีพาย  สายน้ำ  คือวัฒนธรรมที่ดีงาม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 286
By หมอยา
On 2011-03-09 17:43:22


sent:
wednesday, march 09, 2011 3:09 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

รบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ

ชื่อ นายณัฐทกฤต อภิณัฐขนน จังหวัดที่เกิดกรุงเทพ  ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 285
By หมอยา
On 2011-03-09 17:41:10

from:
to:
subject: ตรวจองค์ค่ะ
date: wed, 9 mar 2011 15:57:34 +0700

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 
หนูชื่อยุพารัตน์ ทองปัญญา  ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์ให้หนูด้วยค่ะ
 
กราบขอบพระคุณค่ะ
     ยุพารัตน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 284
By หมอยา
On 2011-03-09 10:03:24


sent:
sunday, march 06, 2011 4:53 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
                       หนู (ชื่อเดิม) นางสาว วราภรณ์ พงศ์โชคดีเลิศ
                       ปัจจุบัน นางสาว พัชรนันท์ พงศ์โชคดีเลิศ  ค่ะ
                       หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพประจำตัวหรือเปล่าค่ะ   แล้วถ้ามีหนูต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ
หนูเคยส่งเมลล์หาอาจารย์สองรอบแล้วค่ะ แต่คงเป็นเพราะความไม่รอบคอบของหนู หนูขออภัยในความไม่รอบคอบของหนูด้วยนะคะ
สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้หนู หนูขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้อาจารย์พบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...
 
 


# 283
By หมอยา
On 2011-03-09 09:57:18


sent:
tuesday, march 08, 2011 8:39 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 


กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

ดิฉันขอความเมตตาของอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ดิฉันด้วยนะคะ

 
ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ  นีรสิงห์ จังหวัดที่เกิด อุบลราชธานี

กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูงค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 282
By หมอยา
On 2011-03-09 07:37:41

 

 


sent:
tuesday, march 08, 2011 11:30 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ท่านอาจารย์คะ  ดิฉันได้ส่งเมล์มาตอนประมาณบ่าย 3-4 แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าส่งถูกหรือไม่

ตอบ ท่านส่งมาไม่ถูกต้องครับ อาจารย์ลบเมล์ท่านทิ้งไปแล้วครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ
๔. ท่านที่ส่งมาเมล์เดียว ขอตรวจหลายดวง ท่านใด forward mail มาจะถูกลบทิ้งครับ
๕. ท่านที่ส่งมารายละเอียดไม่ครบ ว/ด/ป และเวลาเกิดไม่ครบ

๖. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน
๗. ท่านที่ระบุให้ตอบกลับทางเมล์

จึงขออนุญาตส่งให้ท่านช่วยตรวจดูองค์เทพให้ใหม่นะคะ  ชื่อ ชญาน์ทิพย์ ภววงษ์ศักดิ์   เกิดที่กรุงเทพค่ะ กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาตรวจให้ล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 281
By หมอยา
On 2011-03-09 07:24:55


sent:
wednesday, march 09, 2011 2:15 am
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
กระผมรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้กระผมหน่อยครับว่ามีหรือไม่

ผมชื่อ นาย กรกฤช ราวเรือง 
เกิดที่โรงพยาบาลศิริราชครับ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
       ท่านชะตาสวรรค์ลิขิตครับ...ไม่ธรรมดาครับ


กระผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่มีความเมตตาครับ


# 280
By หมอยา
On 2011-03-08 19:56:14

from:
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
date: mon, 7 mar 2011 02:38:48 +0700

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

รบกวนตรวจดูองค์เทพให้กระผมว่ามีหรือไม่มีครับ
?
ถ้ามีจะเป็นองค์ไหนครับ
และกระผมควรจะปฏิบัติตนเช่นไรครับ

 
กระผมชื่อ นายศรัญญู ลิ้มสร้อยเพ็ชร์
จังหวัดสมุทรสาครครับ
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา

ที่มีความเมตตาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 279
By หมอยา
On 2011-03-08 19:53:24


sent:
monday, march 07, 2011 5:05 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอกระผมยากตรวจดูองค์เทพในตัวผมเนื่องจากช่วงนี้ผมได้ไปเข้าพิธีครอบเศียรอยู่บ่อยๆ

และมีอาการแปลกๆจะมีอาการมึนหัวแน่นหน้าอกและอาเจียร

ผมชื่อ นายสมนึก ผลส้ม เกิดที่จังหวัดปทุมธานี

ขอขอบพระคุณอาจารหมอล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....


# 278
By หมอยา
On 2011-03-08 19:28:02


sent:
tuesday, march 08, 2011 6:25 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
 
หนูชื่อน.ส. ศุภจิรา ชาอินศูนย์ ( ชื่อเดิม เสาวภาค่ะ )
หนูเกิดที่จังหวัด ชัยภูมิ รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์ให้หนูด้วยนะคะ
 
ด้วยความเคารพ
     ศุภจิรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 277
By หมอยา
On 2011-03-08 19:24:09


sent:
tuesday, march 08, 2011 6:40 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

คือผมส่งมารอบนึงแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับเลยรบกวนถามอีกรอบครับ

from:

to:
subject: ราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
date: sat, 5 mar 2011 18:17:31 +0700

ราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ หรือองค์พ่อแก่ ให้ผมด้วยครับ อาจารย์ หมอยา
ชื่อนายณรงค์ นามดำ  จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิริราช
กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกุศล ของอาจารย์หมอยา ให้เป็นดังแสงไฟส่องสว่างนำทางให้กับลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงผู้ที่ต้องการคำชี้แนะ จากอาจารย์หมอ ทุกๆท่าน ขอให้อาจารย์หมอพบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
       ท่านมาเวบนี้...ต้องรู้จักคำว่ารอครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ
๔. ท่านที่ส่งมาเมล์เดียว ขอตรวจหลายดวง
๕. ท่านที่ส่งมารายละเอียดไม่ครบ ว/ด/ป และเวลาเกิดไม่ครบ

๖. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน
๗. ท่านที่ระบุให้ตอบกลับทางเมล์


# 276
By หมอยา
On 2011-03-08 18:24:50

sent: tuesday, march 08, 2011 6:06 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
หนูชื่อสุภาพ กองสุข ที่จังหวัดหนองคายค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์ให้หนูด้วยนะคะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
        สุภาพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 275
By หมอยา
On 2011-03-06 09:55:47


sent:
sunday, march 06, 2011 9:07 am
to:

subject:
รบกวนหน่อยค่ะ

 

ขอให้ลบเมล์ที่นู๋ส่งให้ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยได้มั้ยคะ เพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาดูแล้วเห็นชื่อคงเป็นเรื่องแน่ๆ เลยค่ะ  ชื่อ  ..... ค่ะ ขอบคุณค่ะถ้าจะกรุณาลบโพสต์ให้ขอบคุณมากๆๆเลยนะคะ


ตอบ อนุโมทนาครับ ไม่ทราบว่า ท่านอ่านภาษาไทยที่เขียนไว้ในเวบเข้าใจหรือไม่ครับ  อย่าเห็นเป็นของฟรี หรือขำๆ ครูบาอาจารย์เขาจะสาปแช่งเอาครับ ตัวท่านจะต้องอุบาทว์แลหาความเจริญมิได้ จะถามเข้ามาขอให้ท่านมี ศรัทธา .. เชื่อมั่น .. ไม่สงสัยครับ แล้วที่มีมาเมล์เดียว... ถามของตัวเอง ถามของแฟน ของคนในตระกูล ไม่ทราบว่าท่านได้ขออนุญาติเจ้าของดวงหรือไม่ ยังไงๆก็สงสารหรือเมตตา อาจารย์แก่ๆที่มานั่งตรวจองค์เทพให้ท่านบ้าง... เหนื่อยกายไม่ว่า มาเจอแบบที่โพสเข้ามาแล้วมาให้ลบแบบนี้ บอกตรงๆครับว่า รู้สึกเสียใจครับ (ขอให้อย่ามีคำว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน เป็นจริงเลยครับ)
และผลการตรวจองค์เทพแล้วพบว่า "มีหรือไม่มี" ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือน่าอับอายที่ตรงไหน หากท่านคิดว่าน่าละอาย ก็ไม่ต้องโพสเข้ามาครับ


ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน 
บทความที่ตอบแล้ว.. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ จะลบหรือไม่ลบเมล์ที่ส่งเข้ามา
อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ
ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก.. เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้


# 274
By หมอยา
On 2011-03-05 09:39:19


sent:
friday, march 04, 2011 6:58 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ขอความกรุณา เมตตา ของอาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ หรือองค์พ่อแก่ ให้ดิฉันด้วยค่ะ อาจารย์ หมอยา

ชื่อนางสาวสมใจ เจริญศรีวัฒนา จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเลิศสิน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอ เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกุศล ของอาจารย์หมอยา ให้เป็นดังแสงไฟส่องสว่างนำทาง ให้กับลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงผู้ที่ต้องการคำชี้แนะ จากอาจารย์หมอ ทุกๆท่าน ขอให้อาจารย์หมอพบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ


# 273
By หมอยา
On 2011-03-05 08:32:55


sent:
friday, march 04, 2011 9:16 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
รบกวนตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันว่ามีหรือไม่ค่ะ?
ถ้ามีจะเป็นองค์ไหนค่ะ
ดิฉันชื่อ วัลลีไชยเณร   ที่จังหวัดกรุงเทพค่ะฯ
ถ้ามี ควรปฏิบัตตนอย่างไรดีค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 272
By หมอยา
On 2011-03-05 08:30:28


sent:
saturday, march 05, 2011 1:35 am
to:

cc:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

    ผม (ชื่อ - สกุลเดิม) สุวรรณ แซ่ลิ้ม

    ปัจจุบัน ธีรวัฒน์ ปฐมปฐวี จังหวัดนครปฐม

    รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบให้ด้วยครับ ว่าปัจจุบันผมมีเทพพระองค์ใดปกปักษ์รักษา คุ้มครอง หรือต้องการให้ปฏิบัติตัวเช่นไร เพื่อจะได้สร้างบารมีให้แก่ตัวเอง ให้เกิดความสำเร็จในชีวิตครับ

(ถ้ามีไม่ทราบว่าเป็นเทพพระองค์ใดครับ)

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ธีรวัฒน์ ปฐมปฐวี

 ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 271
By หมอยา
On 2011-03-04 22:46:11


sent:
friday, march 04, 2011 10:06 pm
to:

subject:
รบกวนคับอาจารย์

 

เรียนท่านหมอยาที่เคารพ
       เรียนท่านหมอยาครับผม   
ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ จุลพัฒน์ เศรษฐ์กมลฉัตร คับ
เกิดที่ จ.พิษณุโลก ช่วงเช้าคับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 270
By หมอยา
On 2011-03-04 14:45:50


sent:
friday, march 04, 2011 12:20 pm
to:

subject:
ท่านหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพทีครับ

เรียนท่านหมอยาที่เคารพ

       เรียนท่านหมอยาครับผม   
ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ 
(ผมชื่อนายศรวัสย์   สังข์วิชัย)

        จังหวัดที่เกิด จังหวัด สงขลา
                                                                                                  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 269
By หมอยา
On 2011-03-04 10:08:26


sent:
thursday, march 03, 2011 8:58 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

                  หนูชื่อ นางสาวจิตติยา    บุญแย้ม  ค่ะ   เกิดที่โรงพยาบาลมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม    

                        หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพประจำตัวหรือเปล่าค่ะ   แล้วถ้ามีหนูต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

                         ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ  ที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้หนู  ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะค่ะ

           


# 268
By หมอยา
On 2011-03-03 19:59:53


sent:
saturday, february 26, 2011 12:20 am
to:

subject:
ถามมา-ตอบไป

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ เป็นอย่างสูง ผม นายสุเทพ เสนานอก เคยได้รับการตรวจจากอาจารย์มาแล้วครับ แต่ผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจ จะรบกวนสอบถาม อาจารย์ คือผม ฝันว่า เทวรูปพระแม่กาลี ของผมได้หายไป แต่ พอผมไปพบ ผมก็เห็นเทวรูปซึ่งแตกกระจายเลยครับ
1 . ความฝันที่ผมฝันหมายถึงอะไรครับ

ตอบ แสดงว่า ศรัทธา ... เชื่อมั่น ... ไม่สงสัยของท่านกำลังมีปัญหาครับ
2 . ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมีทางแก้ไข ไหมครับ

ตอบ ท่านเป็นศิษย์หลายครู... แลมิศรัทธาท่านใดเป็นสรณะ
 การบูชาเป็นแบบน้ำกลิ้งบนใบบัว ไหนเลยจะเป็นหลักยึดเหนี่ยวได้ครับ  ทางแก้จงค้นหาอาจารย์ของท่านให้พบ

 เปรียบดั่งพฤกษามณฑาทอง รากแก้วต้องขาดไปอยู่ไม่ทน
เวลานี้ก็แล้งแม้แบ่งรับ          จงเปลี่ยนกลับย้ายที่จึงมีผล

ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาที่เคารพเป็นอย่างสูงครับ และให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาก ๆ ๆ ๆครับ# 267
By หมอยา
On 2011-03-03 19:44:52


sent:
saturday, february 26, 2011 9:30 am
to:

subject:
สอบถาม

 

นายโสภณวิชญ์ เสรีมงคลนิมิต  เกิดจังหวัดนครปฐม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 266
By หมอยา
On 2011-03-03 19:41:20


sent:
saturday, february 26, 2011 11:44 am
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
      กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาคะ รบกวนให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ
รายละเอียดตามนี้คะ ชื่อ เมพิชชา ศรีม่วง (ชื่อเดิม โสภิดา ศรีม่วง) เกิด วันศุกร์ จังหวัดนครนายกคะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool