ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 365
By หมอยา
On 2011-03-22 07:34:29


sent:
monday, march 21, 2011 10:46 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพ

รบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพ

(ส่งมารอบสองเพราะว่ากลัวว่าจะส่งไปไม่ถึงครับ)

 

ชื่อ ธนวัฒน์ สร้อยสุวรรณ จ.นครปฐม

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

เมล์ท่านฉบับที่แล้ว อาจารย์ลบทิ้งไปครับ สาเหตุดังนี้
๑. ท่านเขียนมาไม่เรียกขาน อาจารย์หมอยา ครับ


# 364
By หมอยา
On 2011-03-22 07:30:48

 

 

-----original message-----

sent: monday, march 21, 2011 10:46 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ขอรบกวนให้ท่านอาจารย์โปรดช่วย ตรวจสอบองค์เทพให้
ดิฉันด้วยค่ะ  ดิฉันชื่อนางปรางสรณ์  แดงเจริญ  คลอดโดย
หมอตำแยที่บ้านของแม่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดคุ้มครองท่านอาจารย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข
กายสุขใจตลอดไปด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ
ปรางสรณ์  แดงเจริญ


 ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 363
By หมอยา
On 2011-03-22 07:26:00


sent:
monday, march 21, 2011 11:11 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ...อาจารย์หมอยา
        ผมชื่อนายกมลชัย ตั้งหลักศิลาทอง  เกิดที่ชัยภูมิครับ
        รบกวนด้วยนะครับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 362
By หมอยา
On 2011-03-22 07:23:20


sent:
monday, march 21, 2011 11:49 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านเว็บไซด์ของท่านอาจารย์หมอยา
จึงมีความศัรทธาต่อท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างมากและ
ได้อ่านพบว่าท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบผู้ที่มีองค์เทพได้
จึงได้ส่งรายละเอียดมา ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาท่าน
อาจารย์หมอยา ตรวจสอบว่า ข้าพเจ้ามีองค์เทพคุ้มครอง
หรือเปล่าเพราะมีความรู้สึกว่า มีความผูกพันธ์กับองค์เทพ
และจะได้บูชาได้ถูกคับ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ท่านอาจารย์หมอยา
ขอให้อาจารย์หมอยาช่วยบอกวิธีต่างๆๆด้วนนะ คับ
ผมชื่อ นายอุดมศักดิ์ แสนสุริวงค์
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
เมล์ท่านฉบับที่แล้ว อาจารย์ลบทิ้งไปครับ สาเหตุดังนี้
๑. ท่านเขียนมาไม่เรียกขาน อาจารย์หมอยา
๒. ท่านส่งวัน เดือน ปีเกิดมา ไม่ส่งเวลามาครับ


# 361
By หมอยา
On 2011-03-22 07:16:12


sent:
tuesday, march 22, 2011 1:17 am
to:

subject:
ขอความกรุณาค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
    ดิฉันได้อ่านเวปไซด์ของอาจารย์ โดยผ่านทางการ
เเนะนำของเพื่อน ดิฉันจึงอยากขอ
ความกรุณาให้
อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพฯ ให้กับดิฉันค่ะ

 
          ดิฉันชื่อ น.ส. อชิรญา วงษ์เเก้ว สถานที่เกิด
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 
       สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา
ล่วงหน้านะคะ ที่กรุณาตรวจองค์เทพให้
ดิฉัน เเละ
ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
ปราศจากโรคภัยทั้งปวงค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อชิรญา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
       ดวงนี้ชะตาฟ้าลิขิตให้เดินสายเทพครับ

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 360
By หมอยา
On 2011-03-21 21:22:39


sent:
monday, march 21, 2011 9:08 am
to:

subject:
ตรวจสอบผู้ที่มีองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านเว็บไซด์ของท่านอาจารย์หมอยา จึงมีความศัรทธาต่อท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างมากและได้อ่านพบว่าท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบผู้ที่มีองค์เทพได้ จึงได้ส่งรายละเอียดมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ละเอียด จึงขอส่งใหม่อีกครั้ง ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าเพราะมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันธ์กับองค์เทพ และจะได้บูชาได้ถูก

ข้าพเจ้าชื่อนายเกียรติศักดิ์  ปานอุทัย

สถานที่เกิด โรงพยาบาลมิชชั่น จังหวัด กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน นนทบุรี

 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ช่วยส่องทางสว่างให้กับข้าพเจ้า ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
       ดวงนี้ชะตาฟ้าลิขิตให้เดินสายเทพครับ

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

 


# 359
By หมอยา
On 2011-03-21 20:32:51


sent:
monday, march 21, 2011 10:47 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
 
ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ ธันย์ชนก พิพัฒน์ธีรากร นามสกุลเดิม ศรีวงศ์
. จ.เชียงใหม่ค่ะ
 
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 358
By หมอยา
On 2011-03-21 20:27:49


sent:
monday, march 21, 2011 4:29 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ครับ

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
ชื่อ
ยิ่งยศ เหมือนเหลา
สถานที่เกิด
จังหวัด อำเภอ อำนาจเจริญ จังหวัด อุบลราชธานี ปัจจุบันได้แยกออกเป็น จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด อุดรธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 


# 357
By หมอยา
On 2011-03-21 20:25:51


sent:
monday, march 21, 2011 4:32 pm
to:

subject:
เรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ ครับ

 
กราบเรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

            กระผมชื่อ นายศุภชัย  นามสกุล ชีวกนิษฐ์
   เกิดที่โรงพยาบาล บางรัก สี่พระยา กรุงเทพฯปัจจุบันอาศัย
อยู่ จังหวัดนนทบุรี

            รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยครับ 
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

                                              ศุภชัย  ชีวกนิษฐ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...
 
                                

 
# 356
By หมอยา
On 2011-03-21 20:22:17


sent:
monday, march 21, 2011 5:41 pm
to:

subject:
ขอความเมตตาอาจารย์หมอยา
ตรวจดูองค์เทพว่ามีจริงหรือไม่ในร่าง

หนูชื่อ วิมล อินทะฤทธิ์ .คือว่ามีสัมผัสบางอย่างที่บ่งบอก
ไม่ได้ว่าคืออะไรถ้ามีจะปฏิบัติอย่างไร


 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 
 
 
                                                                                     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
 
                                                                                              ขอแสดงความนับถือ
 
 
                                                                                                  วิมล อินทะฤทธิ์


# 355
By หมอยา
On 2011-03-21 20:17:45


sent:
monday, march 21, 2011 7:15 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์ให้ลูกด้วย เพราะมีคนทักมาว่ามีค่ะ ถ้ามีจริงๆหนูอยากรู้ว่า ท่านเป็นใครและแนวทางปฏิบัติเพื่อ เข้าถึงองค์ท่านให้ลูกด้วย
ชื่อ ศุภกันต์กนิษฐ์ อนุพันธ์ ค่ะ  เกิดที่นครสวรรค์ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ           

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

                                                       

# 354
By หมอยา
On 2011-03-21 15:49:20

อนุโมทนาครับ .... สำหรับท่านที่ forward
มาให้ อาจารย์ ส่งมาเยอะๆเข้าข่ายโรคจิตได้ครับ แถมให้ตอบกลับทางเมล์ ไม่ทราบว่า
อ่านบทความด้านล่างหรือไม่เข้าใจความหมาย
ท่านใด forward หรือแจ้งให้ตอบกลับทางเมล์ หรือผิดเงื่อนไขด้านล่าง จะถูกจัดเป็นเมล์ขยะครับ.... แหม
วิธีแก้ไข...
๑. ส่งมาใหม่อย่าforwardเมล์มา
๒. ดูเมล์ที่ได้รับการตอบว่าเขาเขียนมาอย่างไร
๓. แค่๒ ข้อด้านบน ถ้าทำไม่ได้ให้ไปเวบอื่นครับ

 

 

 

 

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ
๔. ท่านที่ส่งมาเมล์เดียว ขอตรวจหลายดวง ท่านใด forward mail มาจะถูกลบทิ้งครับ
๕. ท่านที่ส่งมารายละเอียดไม่ครบ ว/ด/ป และเวลาเกิดไม่ครบ (ไม่ทราบเวลาเกิด กรุณาแจ้งเหตุผลเช่น กำพร้า หมอตำแย..เป็นต้น)

๖. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน
๗. ท่านที่ระบุให้ตอบกลับทางเมล์
๘. อาจารย์จะตอบตามมิติจากเบื้องบน# 353
By หมอยา
On 2011-03-21 13:17:47


sent:
monday, march 21, 2011 12:05 pm
to:

subject:
ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบสวัสดีครับอาจารย์
 
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อภัควัฒน์ แดงกระจ่างครับ
เกิดที่โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 


# 352
By หมอยา
On 2011-03-21 13:15:03


sent:
monday, march 21, 2011 12:06 pm
to:

subject:
ร่างองค์เทพ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอ

 

          ผมชื่อบรรจง  ภูริรักษ์

ที่จังหวัดชุมพร อยากเรียนถามว่า มีร่างมีองค์เทพหรือไม่

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ

 


# 351
By หมอยา
On 2011-03-20 20:31:48


sent:
thursday, march 17, 2011 4:28 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

นส. ชนิดาภา  พุฒขาว จังหวัด ปทุมธานี 
ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
ชนิดาภา
ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ
 


# 350
By หมอยา
On 2011-03-20 18:19:35

sent: friday, march 18, 2011 1:53 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
    ขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ โปรดช่วยตรวจสอบองค์เทพ
ให้ดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันเดิมชื่อมัณฑนา แซ่ตั๊น เปลี่ยนชื่อเป็นปุญชรัสมิ์  บูลย์พิพิศน์  ที่โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..

  และขออนุญาตท่านอาจารย์โปรดช่วยตรวจสอบองค์เทพให้พี่สาวดิฉันซึ่งใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นจึงได้ฝากถามมาด้วยค่ะ พี่สาวเดิมชื่อพรรณี แซ่ตั๊น เปลี่ยนชื่อเป็นสินีญาณ์  บูลย์พิพิศน์ เกิดที่โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

              ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองท่านอาจารย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขกายสุขใจตลอดไปด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ปุญชรัสมิ์ + สินีญาณ์ บูลย์พิพิศน์


# 349
By หมอยา
On 2011-03-20 17:40:19


sent:
sunday, march 20, 2011 11:33 am
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อ   นาย นิธิศ    เนตระกาศ

จังหวัดที่เกิด     ฉะเชิงเทรา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ และ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


ขอแสดงความนับถือ


นิธิศ    เนตระกาศ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 348
By หมอยา
On 2011-03-20 17:37:31


sent:
sunday, march 20, 2011 4:44 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพคะ

 

ถึงอาจารย์คะ หนูอยากทราบว่าตัวของหนูมีองค์เทพรึเปล่าคะ
 
ชื่อ นส.นัฐกาณต์ กฤษณมนตรี หนูชอบฝันแล้วมักจะเกิดขึ้นจริง แล้วก็ชอบพูดภาษาแปลกแบบควบคุมไม่ได้คะ
 
หนูขอบคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณคะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 347
By หมอยา
On 2011-03-20 09:30:04


sent:
sunday, march 20, 2011 8:41 am
to:

subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรัก
ผมชื่อ ธนนท์ เทศสลุต ครับ ชื่อเดิมชื่อ ชัชรินทร์ ครับ.
จังหวัดที่เกิด กรุงเทพฯครับ รบกวนท่านอาจารย์ตรวจว่า
มีผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 346
By หมอยา
On 2011-03-20 04:22:35


sent:
tuesday, march 15, 2011 11:52 am
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
  ข้าพเจ้านางสาวจารุรินทร์  บ่อโทนดำ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 
อยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจว่าข้าพเจ้านั้นมีองค์เทพหรือไม่ หากมีแล้วข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตย คุ้มครองท่านอาจารย์หมอยา และลูกศิษย์ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะ
 
ขอขอบพระคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 345
By หมอยา
On 2011-03-20 04:19:31


sent:
tuesday, march 15, 2011 10:35 am
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา 0040ตรวจองค์เทพให้กับกระผมด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
            กระผมชื่อ นายมานนท์ น้อยยาโน เกิดที่จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์ที่จะตรวจองค์เทพ ว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือไม่ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบให้กับกระผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ( แต่ผมเคยให้พระท่านตรวจ )

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 344
By หมอยา
On 2011-03-20 04:16:18


sent:
tuesday, march 15, 2011 10:13 am
to:

subject:
ขออาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพหน่อยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
       ขออาจารย์เมตตาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ 
           หนูชื่อ  พิมพ์ลดา   คงวุฒิปิยะวัชร์  เดิมชื่อ จุรีพร  ประมูลอรรถ  เปลื่ยนมาเป็น สรินทิพย์  เตมีศิลปิน  และปัจจุบัน ชื่อ พิมพ์ลดา คงวุฒิปิยะวัชร์ ค่ะ  
เกิดจังหวัด กรุงเทพ
     กราบขอบพระคุณท่านหมอยา เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 343
By หมอยา
On 2011-03-19 21:51:26


sent:
friday, march 18, 2011 10:56 am
to:
ท่านอาจาร์หมอยา
subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

 กราบเรียนท่านหมอยาที่เคารพอย่างสูงหนูต้องขอโทษท่านหมอยาด้วยที่ลูกรีบร้อนส่งเมล์ฉบับแรกไป
โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยทำให้ท่านหมอยาไม่สามารถตรวจองค์เทพให้หนูได้หนูต้องขอโทษท่าน
หมอยาจริงๆค่ะ หนูขอโอกาศให้ท่านหมอยาช่วยให้คำแนะนำชี้แสงสว่างให้ลูกด้วยอีกสักครั้งนะค่ะ
        ลูกชื่อ สิริกร  ศรียา จังหวัด นครปฐม
       1.หนูมีองค์เทพหรือป่าวค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
       2.ถ้ามีหนูควรปฏิบัตอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ
       ด้วยความเคารพท่านหมอยาอย่างสูง
           ลูกเก้ว สิริกร ศรียา 


# 342
By หมอยา
On 2011-03-19 21:34:47


sent:
friday, march 18, 2011 1:52 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพประจำตัวให้ผมด้วยครับ
 
ผมชื่อ ณัฐพล นพตลุง โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
 
ขอให้อาจารย์หมอยามีแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
 
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 341
By หมอยา
On 2011-03-19 21:21:43


sent:
friday, march 18, 2011 4:38 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
ดิฉันชื่อ นางชยกร
 เพ็งจันทร์ เกิดจ.นครศรีธรรมราชค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 340
By หมอยา
On 2011-03-19 18:19:30


sent:
saturday, march 19, 2011 3:30 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคับ

 

สวัสดีคับคุณอาหมอยา ผม ชื่อณัฏฐชัย วิมุตตา  เกิดที่ นครปฐม
 ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมให้หน่อยครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบพระคุณคับ
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 339
By หมอยา
On 2011-03-19 14:39:33


sent:
saturday, march 19, 2011 8:03 am
to:

subject:
อาจารย์ คือ เทียนส่องทาง

 

กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
 
             อาจารย์ คือ เทียนส่องทางสว่างไสว
             อาจารย์ คือ ผู้ให้ไม่หวังผล
             อาจารย์ คือ ผู้สอนศิษย์..เห็นตัวตน
             อาจารย์ คือ บุคคลควรศรัทธา
 
 กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เสียสละเวลาตอบคำถาม บุญกุศลที่ลูกได้จัดทำหนังสือธรรมะถวายวัดทุกๆ ครั้ง และแกะสลักองค์พระพุทธรูปไม้ถวายที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บุญบารมีในส่วนนี้ ที่ลูกได้ตั้งใจจัดทำและจะได้ทำในอนาคตข้างหน้านี้ ขอผลแห่งบุญนี้ จงส่งผลให้อาจารย์หมอยาสุขกายสบายจิต คิดอะไรอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ไม่เกินกฎแห่งกรรม ขอจงสมปรารถนาสำเร็จ รวดเร็ว ทันใจ ไม่เนิ่นช้า
 
            ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างสูง
                          จุฑามาศ

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ

# 338
By หมอยา
On 2011-03-19 14:36:59


sent:
saturday, march 19, 2011 12:15 pm
to:
; parn_rin satapornjongpituk
subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูให้หน่อยคะ หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพองค์ใดที่คุ้มครองหนู
 
ชื่อ รินลณี สถาพรจงพิทักษ์ เกิดที่ กรุงเทพฯ คะ
 
หนูขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 337
By หมอยา
On 2011-03-18 08:22:57


sent:
tuesday, march 15, 2011 1:31 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เึคารพ

ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ผมชื่อ นายพิชิตชัย  หมายกลาง . ที่จ.ชลบุรี

รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงและขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ

ที่ผมส่งมาใหม่นี้เนื่องจากพิมพ์ตกลงไปบ้าง และหากกระผมกระทำการอันเป็นข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอกราบท่านอาจารย์หมอยา อภัยให้ผมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

พิชิตชัย  หมายกลาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 336
By หมอยา
On 2011-03-18 07:16:00


sent:
monday, march 14, 2011 10:31 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพที่ประจำตัวหนูด้วยนะคะ
 
หนูอยากทราบจริง ๆ ว่าเป็นองค์อะไรกันแน่ เพราะทุกครั้งที่ไปที่ ๆ น่าจะมีสิ่งเร้นลับซ่อนอยู่จริงมักจะหาวตลอด
 
หนูชื่อ อัญชนา ขวัญไกรศิร เกิดจังหวัด นครสวรรค์ ค่ะ
 
ขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 335
By หมอยา
On 2011-03-17 21:02:18


sent:
thursday, march 17, 2011 8:46 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์อาจาร์ย ช่วยตรวจดูองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันชื่อ นางสาวดวงไจ  ไกรวงศ์เกิดที่กรุงเทพ ที่โรงพยาบาลศิริราช ค่ะ
ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดู เวลาดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า และถ้ามีจะเป็นองค์ใด
เพราะดิฉันศรัทธาต่อเหล่าองค์เทพทุกพระองค์ และศรัทธาต่ออาจาร์ยด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยค่ะ

ดวงใจ  ไกรวงศ์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้สวรรค์ลิขิต...ต้องเดินสายเทพครับ

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 334
By หมอยา
On 2011-03-17 20:58:10


sent:
monday, march 14, 2011 10:26 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
ดิฉันชื่อ นวรัตน์  ทยาภัทร
จังหวัดกรุงเทพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 333
By หมอยา
On 2011-03-17 20:17:02


sent:
monday, march 14, 2011 3:35 pm
to:

subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นายกฤษบดินทร์ ลิลา  เกิดที่จังหวัด นครปฐม
อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยอะคับว่าผมมีองค์หรือป่าวอะคับ.ถ้ามีเปนองค์อะไรคับอยากรู้จะได้บูชาท่านได้ถูกวิธีอะคับ
ขอกราบขอบพระคุนอาจารย์ล่วงน่าเลยนะคับ
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 


# 332
By หมอยา
On 2011-03-17 20:05:12

 

-----original message-----

sent: monday, march 14, 2011 12:20 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์ค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ

       ดิฉันขอความกรุณาให้ช่วยตรวจสอบองค์ให้่ค่ะ ชื่อนางสาว วรมน วันทนีย์  ค่ะ จังหวัดอุดรธานีค่ะ

       พอดีก่อนนี้มีคนทักค่ะ ว่ามีองค์ เลยอยากรบกวนขอให้ท่านช่วยตรวจสิบให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 331
By หมอยา
On 2011-03-17 12:46:21


sent:
thursday, march 17, 2011 12:02 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
 
   ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ เพราะอยากทราบ
ด้วยจิตที่เชื่อมั่น และศรัทธราจริงๆ ค่ะ

   เดิมชื่อ รัตนา  ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น ธาราทิพย์  นามสกุล แสงมณี เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ

    กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา มากๆ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 330
By หมอยา
On 2011-03-17 06:58:20


sent:
monday, march 07, 2011 11:50 pm
to:

subject:
กราบเรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทหให้ด้วยคับ

 

กราบเรียนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ชื่อเดิม วีรชาติ ชื่อใหม่ นิธิโรจน์ วิริยธรรมโสภณ  เกิดจ.ภูเก็ตครับ ขอบพระคุณมากครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
       ดวงนี้สวรรค์ลิขิต...ต้องเดินสายเทพครับ

 

แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ
 


# 329
By หมอยา
On 2011-03-17 06:47:35
sent:
wednesday, march 16, 2011 11:37 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
  
 ส่งเมลล์ไปหาแล้วหนนึงแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
สงสัยอาจจะพิมพ์เมลล์อาจารย์ผิดไปจึงส่งมาอีกครั้งค่ะ
 
ชื่อเพ็ญศิริ สิริภัทราภรณ์   ที่กรุงเทพ
 
 ด้วยความเคารพ
 เพ็ญศิริ สิริภัทราภรณ์

 ตอบ อนุโมทนาครับ  ท่านที่ส่งเมล์มา ครูหมอยาได้รับเมล์ท่าน
ทุกฉบับครับ... หากท่านได้อ่านบทความถามมา... ของเมล์ท่านอื่นๆจะเข้าใจว่าทำไม เพราะเวบนี้เป็นเวบเปิด.. เรียกว่ามีคนเข้ามา
พร้อมเมล์สอบถาม.. จุดประสงค์ อยากลอง อยากรู้ ขำๆ มาเบ่งบารมี อะไรไม่ว่า บางท่านยังอ้างอิงข้อมูลที่ได้ ไปยังเวบอื่นๆ
เป็นในลักษณะสร้างสรรค์ก็อนุโมทนาครับ ถ้าเป็นในลักษณะขาด
จิตสำนึก เห็นแก่ส่วนตน ขาดซึ่ง ศรัทธา เชื่อมั่น แถมยังสงสัยประเด็นนี้..น่าเสียใจครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านที่ส่งเมล์มา อาจารย์หมอยาได้รับทุกฉบับครับ สาเหตุที่ตอบช้าหรือไม่ตอบมีดังนี้ครับ
๑. ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า ไม่เคยอ่านเมล์ที่ถามมาและได้รับคำตอบอยู่ในเวบ
ว่าเขามีหลักการเขียนมาเช่นไร
๒.
ท่านที่ส่งเมล์เข้ามา ไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านใช้ อ.
แสดงว่า
เป็นผู้มีทิฐิสูง...อันนี้มิได้มีเรื่องความมีอาวุโสหรืออายุมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องรั้นเฉพาะตัว
๓. อาจารย์ติดภาระกิจ และชราแล้ว ย่อมช้าบ้าง ขอได้โปรดอภัยแลอย่าถือสาครับ
๔. ท่านที่ส่งมาเมล์เดียว ขอตรวจหลายดวง ท่านใด forward mail มาจะถูกลบทิ้งครับ
๕. ท่านที่ส่งมารายละเอียดไม่ครบ ว/ด/ป และเวลาเกิดไม่ครบ (ไม่ทราบเวลาเกิด กรุณาแจ้งเหตุผลเช่น กำพร้า หมอตำแย..เป็นต้น)

๖. ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ตอบหรือไม่ตอบ..เมล์ของท่าน
๗. ท่านที่ระบุให้ตอบกลับทางเมล์
๘. อาจารย์จะตอบตามมิติจากเบื้องบน

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ
 # 328
By หมอยา
On 2011-03-16 22:15:58


sent:
wednesday, march 16, 2011 6:30 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

จิณห์นิภา  พันโท  จังหวัดกรุงเทพ
ขอรบกวนอาจารย์หมอด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ
 


# 327
By หมอยา
On 2011-10-26 20:57:18


sent: wednesday, march 16, 2011 6:52 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ครับช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

ผมไม่ทราบว่ามีองค์เทพใดอยู่กับร่าง ชอบอะไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร
                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                  นายวสันต์ วงษ์ษา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ
 # 326
By หมอยา
On 2011-03-16 22:08:56


sent:
wednesday, march 16, 2011 8:47 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพคับ

 

สวัสดีคับ ครูหมอยาคับ ผมขอความกรุณาให้ึครูหมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยคับ ผมชื่อ ชัยณรงค์  กิ่งมิ่งแฮ คับที่่ จ. อุดรธานี คับ ผมขอบารมี ของปู่ทั้ง 108 องค์ ให้ครูหมอยา มีสุขภาพแข็งแรงน๊ะคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ
 


# 325
By หมอยา
On 2011-03-16 21:54:33


sent:
wednesday, march 16, 2011 9:31 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ขอความเมตตา อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

หนูขอเมตตาอีกครั้งคะ เมล์แรกคงไม่ถึงอาจารย์คะ

ขอความเมตตาอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

ชื่อ  นางสาว มนพัทธ์   ศรีรัตนกูล
จังหวัดที่เกิ กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา และขออนุโมทนาบุญด้วยคะ


ขอแสดงความนับถือ


มนพัทธ์  ศรีรัตนกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 324
By หมอยา
On 2011-03-16 10:22:56


sent:
monday, march 14, 2011 7:06 am
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

กระผมชื่อ นายโศธนะ สุนทรวงษ์  โดยประมาณ จังหวัดชลบุรี ครับ


รบกวนท่านอาจารย์ด้วยนะครับ


**ท้ายสุดนี้ขอให้ครอบครัวและตัวท่านอาจารย์พบกับความสุขความเจริญ ยิ่งๆไปตลอดกาลนานเทอญ**

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 323
By หมอยา
On 2011-03-16 10:17:24


sent:
monday, march 14, 2011 2:02 am
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพ

 

ชื่อ นายคุณากร  ริมเถื่อน ( เป็นสาวประเภทสองค่ะ )
 . จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีคนทักบ่อยมากว่าหนูมีองค์ บางคนทักว่าองค์นี้สวย บางคนทักว่ามีองค์เป็นกุมาร และจนหนูมีความรู้สึกกลัว เพราะมีคนหลายคนทักว่าหนูมีองค์   บางคนบอกว่าให้หนูไปรับขันธ์ แต่หนูก็ปฎิเสทตลอดมา   และบอกกับไปว่าหนูยังไม่พร้อม เลยอยากรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ หนูคิดว่าอาจารย์คงจะลบเมลของหนูแล้ว เพราะหนูคงใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้อง ขอโทษนะค่ะ ที่ไม่เรียกขานอาจารย์  แต่สิ่งที่หนูได้เขียนมานี้ไม่ว่าผิดหรือถูกหนูมีแต่ความ ศรัทธา   เชื่อมั่น  ไม่สงสัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 322
By หมอยา
On 2011-03-16 09:12:40


sent:
sunday, march 13, 2011 10:49 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 

ดิฉันชื่อจิราภรณ์  อินทโพธิ์ เกิดที่จ.กรุงเทพมหานคร

 

(ดิฉันเพิ่งได้รู้จักกับเว็บองค์เทพค่ะ ได้อ่านเว็บของอาจารย์หมอยาแล้วรู้สึกได้ว่าตนเอง

มีอาการอย่างที่ในเว็บแจ้งไว้ ดิฉันถึงกับน้ำตาไหลจนเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่ค่ะอาจารย์หมอยา

ได้โปรดชี้ทางสว่างให้ดิฉันด้วย  ขอบคุณมากค่ะ)

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


# 321
By หมอยา
On 2011-03-16 09:10:19


sent:
sunday, march 13, 2011 3:10 pm
to:

subject:
รบกวนขอตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา

ลูกชื่อรุจาภา จันทร์นวลค่ะ  ที่จ.นครราชสีมา แต่ตอนนี้อยู่ที่จ.ชลบุรีค่ะ ลูกไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ค่ะแต่เคยมีคนทักเลยจะขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจเรื่ององค์ที่อยู่กับลูกค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

ลูกขออนุโมทนาสาธุกับจิตที่เป็นบุญกุศลร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ...สาธุ

 

ขอบพระคุณค่ะ

 


# 320
By หมอยา
On 2011-03-16 09:01:21


sent:
sunday, march 13, 2011 9:41 am
to:

subject:
ตรวจองค์

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
นายวัฒนา ลาขุมเหล็ก  เกิดที่ จ.บุรีรัมย์ (คุณแม่คลอดเองคับ ที่ทุ่งนา)
 
   สุดท้ายนี้ หากกระผมกระทำการอันเป็นข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอกราบท่านอาจารย์หมอยา อภัยให้กับกระผมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ                        
  ด้วยความเคารพอย่างสูง


 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 


# 319
By หมอยา
On 2011-03-16 07:56:16


sent:
saturday, march 12, 2011 5:10 pm
to:

subject:
กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา กรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้แก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                     ข้าพเจ้า ชื่อ วิจิตรา ปัญญา เกิดที่ จ. เชียงใหม่  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะตรวจองค์เทพ จึงขอให้ท่านอาจารย์ตรวจสอบให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะ ท่านอาจารย์กรุณาช่วยบอกหน่อยนะคะ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ  ขอบคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

       ท่านเกิดวันอังคารครับ..........


# 318
By หมอยา
On 2011-03-16 07:50:53


sent:
saturday, march 12, 2011 3:25 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้กับผมด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ขอความกรุณา ท่าอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ผมชื่อ นายพิชิตชัย  หมายกลาง ที่จ.ชลบุรี

รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ

พิชิตชัย  หมายกลาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
อาจารย์หวังว่าท่านคงได้อ่านคำสาบานด้านบนและเข้าใจดีตลอดแล้วนะครับ


# 317
By หมอยา
On 2011-03-16 07:29:00


sent:
saturday, march 12, 2011 11:03 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

         ผมใคร่ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ ธนัท  นิติไกรนนท์ . ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครครับ

ฝากรบกวนอาจารย์ด้วยครับ

ด้วยความเคารพ

ธนัท นิติไกรนนท์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ชะตาท่านวิบากกรรมมากครับ บูชาเทพจะเกิดสิริมงคลแลเป็นสุขครับ
อนุโมทนาครับ  สืบเนื่องจาก มีผู้ที่เข้ามาขอรับการตรวจองค์เทพหลายท่าน
๑. มิได้อ่านเงื่อนไข..
๒. มิได้มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย..
๓. ผู้อยากลองดี-ลองของ
๔. ขาดซึ่งวุฒิภาวะ- อายุยังน้อย- จิตใจทราม- ไร้จิตสำนึก
ครูหมอยาจึงขออนุญาติจากท่าน ลงข้อความด้านล่างต่อจากบรรทัดนี้ลงไปครับ
หากท่านคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้.. ให้ไปเปิดเวบอื่นและไม่ต้องกลับมาเวบนี้อีกครับ

---------------------------------------------

เมื่อข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะ
     ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้ โดย
จะไม่ 
     กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้
     เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
 

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบาน
ขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า
     หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ขอให้ข้าพเจ้าพบ
    แต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป
 


# 316
By หมอยา
On 2011-03-16 06:36:41
แม้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย แต่ใจไม่เคยเหนื่อย...
แม้ร่างกายอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง แต่ใจไม่ไร้กำลัง จะฟันฝ่า...
แม้รอบกายรายล้อมด้วยหมู่อมิตร คิดร้าย แลริษยา...
ขอเหล่าหมู่มารทั้งหลาย.. จงแพ้ภัยแห่งตนเอง.... สาธุการ


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool