ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 415
By หมอยา
On 2011-03-31 13:07:29


sent:
thursday, march 31, 2011 6:01 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

ยกมือสิบนิ้วไหว้พ่อหมอยาครับ กระผมอยู่จังหวัดลำพูนครับ
เคยให้พ่อ(ยังไงขอเรียกพ่อนะครับคงไม่ว่านะครับ) ตรวจองค์
ให้กระผมมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ มาวันนี้อยากให้พ่อ
ตรวจคนนี้ให้หน่อยครับเพราะว่าผมเห็นคนคนนี้แล้วรู้สึกว่า ถูก
ชะตายังไงไม่รู้ครับบอกไม่ถูก ผมเลยเข้าไปทักผมรู้สึกวูบวาบ
ไปหมด ผมเลยตัดสินใจถามว่ามีองค์หรือเปล่าพอพูดจบเขา
คนนั้นบอกว่า ไม่รู้แล้ว เขาก็ร้อนแล้วตัวก็สันครับ ผมจึง
รบกวนอยากให้พ่อตรวจองค์ให้เขาหน่อยครับ

ชือ พัชราภรณ์  วิชา ครับ

 

              ขอให้ท่านพ่อหมอยามีอายุยืนยาวยิ่งๆขึ้นไป
ในวันขึ้นปีใหม่เมือง(เป็นวันขึ้นปีใหม่ของภาคเหนือครับ)
ยกมือสิบนิ้วกราบลาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
ทำนายว่า  ตามหลังผู้ใหญ่....หมาไม่กัดครับ


# 414
By หมอยา
On 2011-03-31 12:33:45


sent:
tuesday, march 29, 2011 11:33 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ดิฉัน เพิ่งจะได้มีโอกาสเปิด web ของอาจารย์เมื่อวานนี้ จึงอยากจะขอความเมตตาเพื่อช่วยชี้ ให้ทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ เพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้มาก และหากมีจริงจะได้ทราบแนวทางที่จะปฏิบัตตัวให้เหมาะสมต่อไปคะ

 

ดิฉันชื่อ อัญญาพร  โปธา เกิดที่เชียงใหม่คะ

ขอกราบขอบพระคุณมากคะ

อัญญาพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
       ท่านวันศุกร์ครับ


# 413
By หมอยา
On 2011-03-29 09:49:05


sent:
monday, march 28, 2011 3:24 pm
to:
webmaster
subject:
เรื่องตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ด้วยลูกชายหนู.เกิดที่แพร่ ชื่อเกียรติสกุล  กันกา  หนูและครอบครัวตรวจให้แล้วว่ามีองค์เทพ แต่อยากตรวจของลูกชายบ้างค่ะ  เพราะเขาป่วยบ่อย  หนูขอรบกวนอาจารย์เท่านี้ค่ะ

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


 

 


 


# 412
By หมอยา
On 2011-03-29 09:35:48


sent:
monday, march 28, 2011 9:07 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูงคะ

ข้าพเจ้าได้ดูเว็บท่านอาจารย์หมอยาแล้ว มีความศรัทธามากคะ ท่านอาจารย์หมอยาได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศล และตรวจสอบองค์เทพที่คุ้มครองได้

ข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองค์เทพที่คุ้มครองหรือเปล่าคะและจะได้บูชาได้ถูกต้องคะ

ข้าพเจ้าชื่อ  นิสา   ปานอุทัย  จังหวัดอุดรธานี

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคะ         

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

 

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ
                                                       

# 411
By หมอยา
On 2011-03-29 08:37:35


sent:
monday, march 28, 2011 9:00 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบ
องค์เทพให้หน่อยน่ะครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ คือว่า มีหมอดูเคยทัก
ผมว่าผมมีองค์เทพ แต่ผมไม่ได้ถามอะไรมากเพราะคน
เยอะ ผมเลยอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดู
องค์เทพให้ผมหน่อยครับ แล้วผมอยากรู้ว่าเป็นเทพอะไร
ชื่ออะไร แล้วควรต้องทำอยางไร และปฏิบัติตัวอย่างไร

  ผมชื่อ นายธงไชย  คำแพงจีน ครับ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงน่ะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 410
By หมอยา
On 2011-03-29 07:32:34


sent:
monday, march 28, 2011 11:41 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ตรวจองค์เทพให้กับกระผมด้วยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมชื่อ นายคมน์ หมีทอง    เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์

มีความประสงค์ที่จะตรวจองค์เทพ ว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือไม่ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบให้กับกระผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยา ประสบพบแต่ความสุข ความเจริญ

ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงด้วยเทอญ

 

   ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

คมน์ หมีทอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

 

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ

# 409
By หมอยา
On 2011-03-28 14:17:12


sent:
saturday, march 26, 2011 11:29 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ
เรียน
  อาจารย์ท่านหมอยา ที่เคารพครับ
         
กระผมอยากขอความกรุณาจากอาจารย์
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมชื่อ  นายอานนท์ สุทธิวงศ์  จังหวัด ราชบุรีครับ
      ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

       ท่านเป็นศิษย์ดื้อยา...หาครูยากครับ


# 408
By หมอยา
On 2011-03-28 14:14:13


sent:
saturday, march 26, 2011 11:35 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียน  อาจารย์ท่านหมอยา ที่เคารพครับ
         
กระผมอยากขอความกรุณาจากท่านอาจารย์
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมชื่อนายรฐนนท์  ชัยโชค (ชื่อเดิม ชัยรัตน์)
จังหวัดกาญจนบุรีครับ
      ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 407
By หมอยา
On 2011-03-28 14:01:49


sent:
saturday, march 26, 2011 8:35 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

                กระผม ชื่อ สุรินทร์ เสนภักดี  เวลาไม่ทราบ (เนื่องจาก พ่อแม่ ถึงแก่กรรมแล้ว และผมไม่มีใบเกิดด้วยครับ)  เกิดที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครับ กระผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ ให้กระผมด้วยครับ

                ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 406
By หมอยา
On 2011-03-28 13:38:15


sent:
sunday, march 27, 2011 7:22 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ อาจารย์

 

ชื่อ นาย ธนารักษ์ วาสโสหา  จังหวัด อุดรธานี

ตอบ ท่านมีครับ


# 405
By หมอยา
On 2011-03-28 12:04:59


sent:
sunday, march 27, 2011 11:11 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจาร์ยหมอยา ผมขออณุญาติตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจาร์ยนะครับ

ชื่อ ธีรยุทธ เพ็ชรมณี เกิดที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอขอบคุณมากครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 404
By หมอยา
On 2011-03-28 10:52:15


sent:
sunday, march 27, 2011 11:23 pm
to:

subject:

 


เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพขอความกรุณา
อาจารย์กรุณาตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
หนูชื่อ กุญช์ชญา วิชาโชติสกุล (ชื่อเดิม สุธิดา บุญเทศ) เกิดที่นครราชสีมาค่ะ
 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์
ให้ความกระจ่างและตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
                 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
                     ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 403
By หมอยา
On 2011-03-28 10:44:48


sent:
monday, march 28, 2011 7:42 am
to:

subject:
ตรวจดวงเทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อ เจริญรัตน์ มาลาวงษ์  สุพรรณบุรีค่ะ
ขอตรวจดวงเทพ และขอคำแนะนำด้วยค่ะ
 
ดิฉันได้อ่านเงื่อนไขของอาจารย์ และเข้าใจแล้วค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
สำหรับคำแนะนำ.... อาจารย์ขอให้ท่านอ่านบทความต่างๆ
ในเวบ.... ศึกษาแล้วท่านจะเข้าใจอะไรๆได้มากพอสมควรครับ


# 402
By หมอยา
On 2011-03-26 22:18:08


sent:
saturday, march 26, 2011 1:54 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ
          กระผมอยากขอความกรุณาจากอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
ผมชื่อ  รุ่งโรจน์  ตรีสงฆ์ ที่ ร.พ.พระพุทธชินราช  จังหวัด พิษณุโลกครับ
          ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 401
By หมอยา
On 2011-03-26 21:42:53


sent:
saturday, march 26, 2011 7:05 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่าอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
        ผมชื่อ นาย บุญหลง เจริญธรรม จ.สระบุรี
        ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ  และขอให้อาจารย์หมอยาช่วยตอบกลับเมล์ปมให้หน่อยได้มั๊ยครับ
        เนื่องจากผมต้องทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาเปิดเว๊บอ่าน ซึ่งผมส่งมาครั้งนี้เป๊นครั้งที่3แล้ว ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วย
        ตอบกลับให้ผมหน่อยครับ
                    ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับ  ถ้าหากก่อนหน้านี้ผมส่งเมล์มามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอขมา
                    ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 400
By หมอยา
On 2011-03-26 20:56:12


sent:
saturday, march 26, 2011 8:44 pm
to:

subject:
re: เรียนอาจารย์หมอยา

 

ตรวจองค์ให้ด้วยครับว่ามีรึป่าว ชื่อนาย วันชัย เล็กลาด  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร. ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 399
By หมอยา
On 2011-03-26 10:37:17


เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพขอความกรุณา
อาจารย์กรุณาตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ

หนูชื่อนารินี มคธเพศ เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์
ให้ความกระจ่างและตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ

                 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

                     ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ท่านวันพุธกลางคืนครับ...........

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ

 


# 398
By หมอยา
On 2011-03-26 07:42:45


sent:
friday, march 25, 2011 10:41 pm
to:

subject:
กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
(การตรวจองค์เทพ)

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันมีความประสงค์
 ขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาทำการตรวจ
องค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ เพราะดิฉันมีความรู้สึกว่า
ดิฉันมีความศรัทธาในการบูชาองค์เทพต่างๆต่างค่ะ
ดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาของ ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ดิฉันจะได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางสาวกีรตาพันธ์   ธิเขียว(ก้อนธิ นามสกุลเก่า)   จังหวัดน่าน ค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 397
By หมอยา
On 2011-03-26 07:39:06


sent:
friday, march 25, 2011 11:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

 
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอที่เคารพครับ
ผมชื่อ ศิลาการ  สมแก้ว  เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
คือผมไปดูดวง มาพอสมควร บางครั้งก็เจอพระทัก
บ้าง ว่ามีองค์เทพ แต่คำตอบที่เหมือนกันคือ 2 องค์
ผมอยากทราบว่าผมมีจริงๆ หรือเปล่าครับ
ถ้ามีผมอยาก ทราบว่า องค์ที่ติดตามมามี
ชื่อว่าอะไรบ้างครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 396
By หมอยา
On 2011-03-25 22:02:19


sent:
friday, march 25, 2011 8:57 pm
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ จังหวัดลพบุรี
ผมขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจ
สอบองค์เทพให้กับตัวผมด้วยครับ
กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ

# 395
By หมอยา
On 2011-03-25 20:10:35


sent:
friday, march 25, 2011 7:21 pm
to:

subject:

 

สวัสดีค่ะหนูชื่อปิยะมาศ  อยู่รักษ์ หนูสงสัยว่าพอเวลาหนู
ไปบ้านใครที่มีสิ่งศักดิ จะขนลุกแล้วอยากร้องไห้อ่ะค่ะ
หนูอยากให้คุณน้ากรุณาช่วยตรวจให้หนู่หน่อยนะค่ะ
 หนูก็ขอขอบพระคุณคุณน้าล่วงหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 394
By หมอยา
On 2011-03-25 16:49:30


sent:
friday, march 25, 2011 4:26 pm
to:

subject:

 

อาจารย์ค่ะ คือว่านู๋อยากทราบว่านู๋มีองค์เทพรึป่าวค่ะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อ นางสาวธนิศา  วงศ์กลม  ค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 393
By หมอยา
On 2011-03-25 16:46:59


sent:
friday, march 25, 2011 4:35 pm
to:

subject:
รบกวนหมอยาตรวจดูองค์เทพครับ

 

ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพ

ผมชื่อ ขวัญชัย     พลายมี   จังหวัดสุพรรณบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).


# 392
By หมอยา
On 2011-03-25 16:44:14


sent:
friday, march 25, 2011 3:49 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
       
         หนูชื่อ มัลลิกา แก้วพาณิชย์  เกิดจังหวัดจันทบุรี .ค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ
         
         ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).


# 391
By หมอยา
On 2011-03-25 16:30:26


sent:
friday, march 25, 2011 1:20 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ          ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ลูกด้วย  คือทางโรงเรียนเรียกช่างตัดเสื้อมาวัดตัว  ขณะลูกวัดตัวอยู่  ช่างได้ทักลูกว่า มีเจ้าแม่กวนอยู่ ให้ปฏิบัติตนไม่ให้กินเนื้อวันศุกร์   ลูกชื่อ  นางจิราภร   พงศ์ลักษมาณา    เกิดที่จังหวัดราชบุรี  ขอคำชี้แนะด้วยนะคะ ท่านอาจารย์

                                                                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                         นางจิราภร  พงศ์ลักษมาณา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 390
By หมอยา
On 2011-03-24 21:27:17


sent: thursday, march 24, 2011 3:23 pm
to:
cc: kanokpon prasong
subject: ขอตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
        หนูชื่อ กนกพร  ประสงค์  กรุงเทพมหานคร 
หนูอยากทราบว่าตัวหนูมีองค์หรือองค์เทพหรือเปล่าคะ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเช็คให้หนูหน่อยนะคะ
 
       
ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอพรองค์เทพเทวา
ปกปักคุ้มครอง
หมอยาตลอดไปนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 389
By หมอยา
On 2011-03-24 21:24:47


sent:
thursday, march 24, 2011 3:26 pm
to:

subject:

 

เรียน ครูหมอยา
 
    ผมขอความกรุณาครูหมอยาช่วย ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
  ผมชื่อ นายภัคพล ธรรมเขตต์  เกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
 
         ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
 
              ภัคพล ธรรมเขตต์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

uppicth.com - อัพโหลดรูปฟรีไม่มีลบ

# 388
By หมอยา
On 2011-03-24 21:21:12


sent:
thursday, march 24, 2011 4:52 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับผม

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องตรวจองค์เทพจากอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
ผมชื่อ  จิรวัชร  หงส์ศิริ  ครับ
จังหวัดที่เกิด  ศรีสะเกษครับ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ในการตรวจองค์เทพครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 387
By หมอยา
On 2011-03-24 14:30:36


sent:
thursday, march 24, 2011 9:30 am
to:

subject:
สวัสดีค่ะท่านอาจาร์ยหมอยา ขอรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจาร์ยหมอยา รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ ภรัญดา เรืองศรี
ชื่อเดิม อาพันธ์กมล เรืองศรี
ปัจจุบันอยู่ จ.ลพบุรี
เกิดที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ขอพระคุณมากค่ะ
ผิดพลาดประการใดของอภัยด้วยค่ะท่านอาจาร์ย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 386
By หมอยา
On 2011-03-24 14:20:29


sent:
thursday, march 24, 2011 12:37 pm
to:
020 2325
subject:
ขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

กระผมชื่อ นายมนัสนันท์   มั่งประเสริฐ

                                                                                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                                                                                นายมนัสนันท์ มั่งประเสริฐ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 385
By หมอยา
On 2011-03-24 14:17:15


sent:
thursday, march 24, 2011 1:24 pm
to:

subject:
ขอเช็คว่าหนูมีองค์เทพไหม

 

เรียน  อาจารย์ หมอยา คะ
 
     หนูชื่อนางสาวนฤมล  นิเกตุน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานครคะ
ขอบพระคุณอาจารย หมอยา เป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 384
By หมอยา
On 2011-03-24 14:13:29


sent:
thursday, march 24, 2011 1:27 pm
to:

subject:
ขอเช็คว่าหนูมีองค์เทพไหม

 

เรียน  อาจารย์ หมอยา คะ
 
          หนูชื่อนางชัชสวาสดิ์  รณภูมิ  จังหวัดกรุงเทพมหานครคะ
ขอบพระคุณอาจารย หมอยา เป็นอย่างสูงคะ หนูบอกข้อมูลอาจารย์ หมอยาไม่ครบ เลยส่งมาให้อาจารย์ หนูต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 383
By หมอยา
On 2011-03-24 14:11:29


sent:
thursday, march 24, 2011 1:31 pm
to:

subject:
ขอเช็คว่าผมมีองค์เทพไหม

 

เรียน  อาจารย์ หมอยา ครับ
 
          ผมชื่อนายเทิดศักดิ์  กันธิมูล จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ขอบพระคุณอาจารย หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 382
By หมอยา
On 2011-03-24 11:35:39


sent:
thursday, march 24, 2011 10:43 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพคะ

 

กราบท่านอาจารย์หมอยา

หนูอยากทราบว่า หนูมีองค์เทพใดรักษาตัวอยู่
จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องขออาจารยโปรดชี้แนะด้วยคะ
กราบขอบพระอย่างสูง  ชื่อณวสร  ตั้งอารยธรรม  กรุงเทพฯ คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 381
By หมอยา
On 2011-03-24 11:32:18


sent:
thursday, march 24, 2011 11:06 am
to:

subject:
ขอเช็คว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ

 

เรียน อาจารย์ หมอยา คะ
 
  หนูซื่อนางสาวกนกพร  ประสงค์  เกิดที่กรุงเทพมหานคร
 ขอความกรุณาเช็คว่าหนูมีองค์ไหมคะ
ขอบคุณ อาจารย์ หมอยา มากคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ


# 380
By หมอยา
On 2011-03-24 11:28:13


sent:
thursday, march 24, 2011 11:14 am
to:

subject:
ผมขอเช็คว่ามีองค์เทพไหมครับ

 

เรียน อาจารย์ หมอยา ครับ
 
          ผมชื่อนายสามารถ ภูมิผิว  จังหวัดพิษณุโลก
ขอความกรุณาอาจารย์ หมอยา ตรวจให้ผมว่า ผมมี
เทพไหมครับ และผมขอบพระคุณอาจารย์แล
อนุโมทนาบูญกับอาจารย์ด้วยนะครับ
ขอให้อาจารย์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
และมีกุศลมากๆนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

ขอบคุณมากครับ


# 379
By หมอยา
On 2011-03-24 08:54:15


sent:
thursday, march 24, 2011 12:19 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อนาย ณฐวิชญ์  วุฒิวิบูลย์โชค  เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 


# 378
By หมอยา
On 2011-03-23 19:22:40


sent: tuesday, march 22, 2011 12:59 pm
to:
subject: ????????????????????????

 

สวัสดีคะ อาจารย์

 

    หนูรบกวนให้อาจารย์ตรวจให้หนู หน่อยคะ
ว่ามีองค์เทพหรือเปล่า

ชื่อ จันทร์จิรา  เสมอใจ  เกิดที่จังหวัดพลบุรี คะ

 อาจารย์ช่วยตรวจให้หนู หน่อยคะ
หนูจะได้นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 377
By หมอยา
On 2011-03-23 19:12:04


sent:
tuesday, march 22, 2011 8:15 pm
to:

subject:
ส่งเช็คว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ

 

เรียน อาจารย์ หมอยา
       หนูขอเช็คว่าหนูมีองค์เทพไหมและหนูควรจะทำอย่างไร
องค์เทพพระนามว่าอย่างไร ช่วยให้แสงสว่างแก่หนูด้วย
ชื่อนางชัชสวาสดิ์ รณภูมิ . จังหวัดกรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 376
By หมอยา
On 2011-03-23 12:25:41


sent:
tuesday, march 22, 2011 10:03 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยารบกวนตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ นายบรมเดช วงศ์ปัญญาภรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 375
By หมอยา
On 2011-03-23 12:11:44


sent:
wednesday, march 23, 2011 10:48 am
to:

cc:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

      กราบเรียน...ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
             ดิฉัน เคยเข้ามาดูเว็บนี้หลายครั้ง (ดูให้คนอื่น ค่ะ) เพราะอยากทราบข้อมูลบางอย่าง  จนกระทั่ง มีร่างทรงบอกดิฉันว่า ฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่กับดิฉัน แต่ดิฉันไม่แน่ใจ  เลยอยากรบกวนและขอความกรุณา
จากอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจองค์ให้ดิฉันด้วยค่ะ
              ดิฉัน ชื่อ  ธวัลรัตน์  อรุณรัตน์ 
      ที่ ร.พ. จุฬาลงกรณ์  จังหวัด กรุงเทพมหานคร ค่ะ
              ต้องขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 374
By หมอยา
On 2011-03-23 12:09:20

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา

ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อ   นาย อานุภาพ    ทองเชื้อ

จังหวัดที่เกิด     กรุงเทพมหานครคับ

 กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ และ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 

ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

 


# 373
By หมอยา
On 2011-03-22 18:52:19


sent:
thursday, march 17, 2011 3:35 pm
to:

subject:
กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

เรียน..อาจารย์หมอยา ค่ะ

    รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
หาทางออกไม่พบเลยค่ะ

ชื่อ วนัสยา  พูลสุขเสริม    เกิดที่ จ.อุทัยธานี ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 372
By หมอยา
On 2011-03-22 10:07:49


sent:
sunday, march 20, 2011 9:52 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนายเกียรติศักดิ์ ปานอุทัย  โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ เพราะมีหลายท่านทักมาแต่ท่านก็บอกว่ายังไม่ชัดจึงยากทราบเพื่อที่จะปฏบัติตัวให้ถูกต้องและระวังตัวมากขึ้น ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 371
By หมอยา
On 2011-03-22 10:02:11


sent:
sunday, march 20, 2011 10:45 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาหนูรบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับการตรวจองค์เทพให้หนู่หน่อยอ่าค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาหนูรบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับการตรวจองค์เทพให้หนู่หน่อยอ่าค่ะ หนูเพิ่งเจอเว็ปของอาจารย์วันนี้อ่ะค่ะ  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ
 
หนูชื่อ   สุนิษา พิมพ์แพนชัย  เกิดที่  จ. เพรชบรูณ์  ค่ะ
 
ขอกราบขอบพระคุณนะค่ะอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 370
By หมอยา
On 2011-03-22 10:00:11


sent:
sunday, march 20, 2011 9:31 pm
to:
องค์เทพ
subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

 

เมื่อครั้งที่แล้วต้องขอโทษด้วยที่ส่งมาและไม่ได้ดูเงื่อนไข 
ถามหลายชื่อ (ต้องขอประทานโทษไม่ได้ตั้งใจค่ะ)
ชื่อ วรรณพรหม  แก้วกระแสสินธ์ 
เกิดที่ สมุทรปราการ
 
ขอคำแนะนำในการการปฎิบัติด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).


# 369
By หมอยา
On 2011-03-22 09:57:32


sent:
thursday, march 17, 2011 8:55 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาคร่ะ

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะหมอยา
 
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ดิฉัน
รบกวนเปงเวลาไม่นานค่ะ กรุงเทพมหานคร
ขอให้ บารมีท่านพ่อแก่ 108 พระองค์ คุ้มครอง
ท่านอาจารย์หมอยา ^ ^

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 368
By หมอยา
On 2011-03-22 09:15:51


sent:
tuesday, march 15, 2011 3:58 pm
to:

subject:
สอบถามตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา
ผมชื่อ นาย อนุชา วัดเล็ก  จังหวัดที่เกิด สมุทรสาคร ครับ
กระผมอยากทราบว่าตัวกระผมมีองค์เทพอยู่หรือเปล่า
บางครั้งผมก็รู้สึกแปลกๆ และขนลุกเวลาผ่านเทพทางพราหมณ์ครับ
ผมรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ทีนะครับ
กระผมขอขอบพระคุณย่างสูงครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 367
By หมอยา
On 2011-03-22 07:39:56


sent:
sunday, march 20, 2011 9:52 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนายเกียรติศักดิ์ ปานอุทัย โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ เพราะมีหลายท่านทักมา แต่ท่านก็บอกว่า ยังไม่ชัดจึง
อยากทราบเพื่อที่จะปฏบัติตัวให้ถูกต้องและระวังตัวมากขึ้น
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 366
By หมอยา
On 2011-03-22 07:37:26

from: pattaranan sookprasert (ภัทรนันท์ สุขประเสริฐ) [mailto: ]
sent:
monday, march 21, 2011 10:36 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

  
ดิฉันชื่อ น.ส.ภัทรนันท์ สุขประเสริฐ โรงพยาบาลศิริราช ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดู ว่าดิฉันมีองค์เทพ
หรือเปล่า ซินแสท่านทักว่ามีเด็กกุมารทอง
1องค์
จริงหรือเปล่าค่ะ
 และถ้าดิฉันมีองค์จะเป็นองค์ใดค่ะ  

สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีบุญบารมี
สูงยิ่งๆขึ้นไป ระลึกถึงเสมอคะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้ชะตาฟ้าลิขิตให้เดินสายเทพครับ

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

ภัทรนันท์ สุขประเสริฐ


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool