ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 465
By หมอยา
On 2011-04-20 21:22:32


sent:
wednesday, april 06, 2011 9:53 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ
กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ผมชื่อ นายสิรวิชญ์ ชูอินทร์ จ.อุทัยธานีครับ


รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงและขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ


ขออภัยที่ส่งมาอีกรอบเนื่องจากรอบแรกส่งมาไม่ได้ดูรายละเอียดเท่าไร ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ


สิรวิชญ์ ชูอินทร์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 464
By หมอยา
On 2011-04-19 21:40:04


sent:
tuesday, april 19, 2011 7:15 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอ หนูมีความศรัทธาให้เรื่องขององค์เทพมากจึงอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์หมอช่วยตรวจดูให้น่ะค่ะ

   ชื่อ เพ็ญศิริ   แสงศิริ   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กรุงเทพ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 463
By หมอยา
On 2011-04-19 21:30:04

อาภา พิมพ์ประชา [ ]

กราบสวัดดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

    หนูรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ ให้กับลูกชายคนเล็กค่ะ ชื่อ เด็กชายพชรภัทร  ที่ กรุงเทพฯ ค่ะ

    กราบขอบพระคุณค่ะ

    พิชาพัชร์ พิมพ์ประชา

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 462
By หมอยา
On 2011-04-18 21:39:31


sent:
monday, april 18, 2011 7:00 pm
to:
ongtep
subject:
fw: กรุณาช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยครับอาจารย์

from:
to:
subject: กรุณาช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยครับอาจารย์
date: sat, 16 apr 2011 22:57:17 +0700

เรียมอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  เมื่อครั้งที่แล้วผมส่งข้อความมาไม่ครบ  ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ

  ผมชื่อ  เกรียงศักดิ์ โชติเสน เกิดที่ โรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพ

และอาศัยอยู่ทีจังหวัดอยุธยาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน  ผมอยากรบกวนให้อาจารย์ตรวจสอบ 

ให้ผมด้วยครับ  ว่าผมมีองค์เทพ  และเป็นองค์ใดบ้างครับ

   เมลล์ของผมคือ  

   ขอความกรุณาตรวจสอบให้ผมด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)....

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง


# 461
By หมอยา
On 2011-04-18 21:34:55


sent:
monday, april 18, 2011 8:59 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา
 
     รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
กระผมชื่อปัณณวิชญ์  ปานแก้ว ครับ อยู่จังหวัดพิจิตร
    
ชื่อเดิมอาคม  ปานแก้ว
                  ขอบคุณพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 460
By หมอยา
On 2011-04-18 21:28:44


sent:
monday, april 18, 2011 8:38 pm
to:

subject:
fw: ตรวจองค์เทพครับ
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ
ถึงอายุอาจจะยังน้อย แต่ผมเป็นคนหนึงที่สนใจและศึกษาเรื่ององค์เทพมาระยะหนึ่งแล้ว และจะศึกษาต่อไปครับ
ตอนนี้เลยอยากทราบว่าตนเองมีองค์เทพหรือไม่ จะได้ดำเนินทางที่ถูกที่ควรครับ
ชื่อ สิทธิศักดิ์ คีรีรักษ์ เกิดที่จังหวัดตรัง ครับ
ขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลาตอบให้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
(นี่ก็เป็นฉบับที่ 4 ครับที่ส่งมา ผมก็ไม่ทราบว่าผิดข้อตกลงข้อไหน อย่างไรครับ)

อนุโมทนาครับ...เรื่องส่งเมล์อาจารย์ได้เรียนชีแจงไว้หน้าเวบ
นี้แล้วครับ... ท่านที่ส่งมามิได้รับคำตอบก็เป็นจุดบกพร่องตรง
ให้ข้อมูลมาไม่ครบบ้าง ...มีบางท่านโทรมาขอตรวจองค์เทพ
ทางโทรศัพท์...ไม่คิดจะส่งเมล์ก็มี.. บางท่านพอส่งเมล์เสร็จ
โทรมาเร่งให้ตอบเลยก็มี.. บางท่านเมล์เดียวขอตรวจหลายดวง
คงคิดว่าเป็นของฟรี.. ไม่ทราบว่าความเกรงใจไปไว้ตรงไหน
ของท่านส่งมาครบครับ... อาจารย์ยังไม่มีเวลาตอบครับเพราะ
จะเห็นได้ว่าติดวันสงกรานต์..ซึ่งเป็นวันหยุดยาว.. และมีคิวรอคำตอบ
อยู่จำนวนมากครับ.. แต่ท่านส่งเมล์มา ๔ ฉบับ.. ติดกัน และฉบับ
นี้ใช้forward mail ซึ่งผิดเงื่อนไข ท่านส่งมาเร่ง๔ฉบับแบบนี้
ภาษาวัยรุ่นเรียกว่า...จิกครับ.. ยังไงเมตตาคนแก่ๆบ้างครับ
ช้าบ้างให้อดทนรอครับ.. เป็นการฝึกฝนจิตของท่าน...
อาจารย์เคยเจอครับ... โทรมาถาม...อาจารย์ก็ตอบกลับไปครับ
ที่นี้ละครับ วางสายไม่เป็น ..ถามมาเป็นชุดไม่ตอบก็โกรธ ..
บางท่านก็ พยายามadd nsm นี่ก็มาแบบเดียวกันครับ..
บางท่านโทรมาขอดูดวงเฉยๆก็มี... บอกตรงๆครับ.........
อาจารย์ทำเพื่อบูชาครู...จะตอบโดยเบื้องบนเรียกว่า...
อารมณ์ศิลปิน(อาร์ท) .... ที่ตอบท่านเพราะเหตุผลนี้
หาไม่แล้วเมล์ที่ส่งมาซ้ำๆอาจารย์จะบล็อกเป็นเมล์ขยะครับ# 459
By หมอยา
On 2011-04-18 20:45:19


sent:
friday, april 08, 2011 6:54 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ท่านอาจาร์หมอยา
กราบเรียนอาจาร์ หมอยา

 อยากตรวจองค์เทพ ด้วยความนับถือ
   ชื่อ โสภา  ใจเที่ยง   กรุงเทพมหานคร อำเภอบางกอกใหญ่

 ด้วยความเคารพและศรัทธาตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๔)....


# 458
By หมอยา
On 2011-04-18 17:20:01


sent:
monday, april 18, 2011 1:07 pm
to:

subject:
รบกวนให้ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ มนัสนันท์ สันสารา นามสกุลเดิม พึ่งวงศ์ญาติ
เกิดที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 457
By หมอยา
On 2011-04-18 09:50:06


sent:
sunday, april 17, 2011 9:44 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับอาจารย์หมอยา

 

สวัสดีครับอาจารย์
ผมรบกวนขอตรวจองค์เทพว่ามีไหมครับ ถ้ามีแล้วองค์อะไรครับ
ผมชื่อ อนุสรณ์ พละทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ ครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 456
By หมอยา
On 2011-04-18 09:02:36


sent:
sunday, april 17, 2011 10:45 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ดิฉันต้องขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ ฉบับที่แล้ว อาจจะพิมพ์มาไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใด
ดิฉันขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อ ที่จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ดิฉันชื่อ    ชื่อเก่า นางสาว จิตรา จตุภูมิเดชา 

             ชื่อใหม่  นางสาว กรรณิกา จตุภูมิเดชา ค่ะ
เกิดที่        โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพ ค่ะ 

       รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยค่ะ  
             ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ..........


# 455
By หมอยา
On 2011-04-18 07:06:53


sent:
monday, april 18, 2011 12:46 am
to:

subject:
โปรดตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา

ลูกชายดิฉัันได้ส่งอีเมลมาขอความกรุณาอาจารย์
ตรวจสอบองค์เทพ แต่คิดว่า ท่านอาจารย์หยุดพักผ่อน
สงกรานต์ ดิฉันจึงใช้อีเมลของลูก ส่งมาหาอาจารย์ด้วยตัวเอง
อีกครั้งค่ะ เผื่อว่าการที่ลูกชายส่งมาถามนั้น ไม่ตรงตามกติกา 

ดิฉันชื่อ เยาวลักษณ์ สุวรรณอักษร

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ ขออภัยด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

เยาวลักษณ์

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)....

ฝากรูป

# 454
By หมอยา
On 2011-04-17 20:53:00

อนุโมทนาครับ...เรื่องส่งเมล์อาจารย์ได้เรียนชีแจงไว้หน้าเวบ
นี้แล้วครับ... ท่านที่ส่งมามิได้รับคำตอบก็เป็นจุดบกพร่องตรง
ให้ข้อมูลมาไม่ครบบ้าง ...มีบางท่านโทรมาขอตรวจองค์เทพ
ทางโทรศัพท์...ไม่คิดจะส่งเมล์ก็มี.. บางท่านพอส่งเมล์เสร็จ
โทรมาเร่งให้ตอบเลยก็มี.. ไม่ทราบว่าความเกรงใจไปไว้ตรงไหน


# 453
By หมอยา
On 2011-04-17 15:29:24


sent:
sunday, april 17, 2011 3:19 pm
to:

subject:
สวัดดีค่ะอาจารณ์หมอยา

 

กราบสวัดดีอาจารณ์หมอยา หนูเข้าดูเว็บของอาจารณ์ หนูจึงอยากรบกวนให้อาจารณ์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะหนูเป็นคนชอบปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระและบูชาเทพจึงอยากให้อาจารณ์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ    ชื่อ สุวภัทร นามสกุล  มาหนู จังหวัดขอนแก่น แต่ ไม่ทราบเวลาเกิดขอความเมตตาให้อาจารณ์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ  กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 452
By หมอยา
On 2011-04-17 15:21:10


sent: wednesday, april 06, 2011 4:14 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนท่าน อาจารย์หมอยา

 หนูต้องขอจากความศรัทธาของท่านเพื่อช่วยตรวจดูองค์์เทพให้หนูด้วยค่ะ
ชื่อ นางสาว อำภา ก้อนจันทร์  กรุงเทพมหานคร
อำเภอบางกอกใหญ่

 ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 451
By หมอยา
On 2011-04-17 15:16:33


sent:
wednesday, april 06, 2011 11:16 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยา
ชื่อเนตรนภา
  พานทอง เกิดที่สมุทรปราการ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 450
By หมอยา
On 2011-04-17 08:30:58


sent:
monday, april 04, 2011 10:57 am
to:

subject:
ขอตรวงองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์

ผมรบกวนของตรวจองค์เทพว่า องค์เทพอะไรครับ

ชื่อ จีรวัสส์ บุญภัทรโรจน์ .

อยู่ เขตสะพานสูง กทม. ครับ

 

ขอบคุณมากครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 449
By หมอยา
On 2011-04-17 08:13:49


sent:
monday, april 04, 2011 9:57 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับผม

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
        ผมชื่อ นายศศิศ เฒ่าแก้ว เปลี่ยนชื่อเป็น" ศศิณ " เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดปัตตานี 
ผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์หรือองค์เทพหรือเปล่าครับ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะครับ
 
        ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอพรองค์เทพเทวา
ปกปักคุ้มครอง หมอยาตลอดไปนะครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 448
By หมอยา
On 2011-04-17 08:08:31


sent: monday, april 04, 2011 2:23 am
to: ; กรภัทร์ โสภณทิพยาภรณ์
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพม็ัยคะ
ชื่อนางธัญญพัทธ์  โสภณทิพยาภรณ์    จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 447
By หมอยา
On 2011-04-17 08:04:14


sent:
sunday, april 03, 2011 2:58 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา             
รบกวนตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ   
ชื่อนางสาวนุสรา จิระมะกร    ที่จังหวัดราชบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 446
By หมอยา
On 2011-04-10 05:17:14

 

-----original message-----

sent: saturday, april 09, 2011 12:35 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

         ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษท่านอาจาย์หมอยาที่หนูส่งมา
เป็นครั้งที่๒ เพราะหนูไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่ส่งมา มีอะไรผิด
พลาดหรือไม่ หรือท่านอาจาย์หมอยาอาจจะยังไม่ว่างตอบให้หนูเพราะหนูเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว และไม่เคยส่งเมลล์มาก่อน
หนูรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ค่ะ
หนูชื่อพิชาพัชร์ พิมพ์ประชา ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 445
By หมอยา
On 2011-04-08 13:51:46


sent:
tuesday, march 29, 2011 1:01 pm
to:

subject:
ต้องการตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมชื่อ นายวัชศักดิ์ นามสกุล มุขแก้ว ครับ

กระผมเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่มาโตที่จังหวัดพังงาครับ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยน่ะครับ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้กระผมมา ณ ล่วงหน้านี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 444
By หมอยา
On 2011-04-08 09:27:05


sent:
thursday, april 07, 2011 10:09 am
to:

subject:
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

เรียน ท่าน อาจารย์หมอยาค่ะ

หนูอยากตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อ น.ส.สุธีรา  ฟักอ่อน ค่ะ  เวลาไม่แน่ชัดค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ
สุดท้ายขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

คือหนูลืมบอกว่า เกิดที่ จ.สมุทรปราการค่ะ 

ขอบคุณท่านอาจาย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 443
By หมอยา
On 2011-04-08 09:00:23


sent:
thursday, april 07, 2011 1:28 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องตรวจองค์เทพจากอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
ผมชื่อ  จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ปุณกะบุตร  ครับจังหวัดที่เกิดราชบุรี ครับ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ในการ
ตรวจองค์เทพครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 442
By หมอยา
On 2011-04-08 08:57:22


sent:
thursday, april 07, 2011 3:37 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     ผมชื่อ นายสุริยวิชญ์ พิมพ์ประชา  ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

ผมรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพฯ ให้ผมด้วยครับ

                ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 441
By หมอยา
On 2011-04-08 08:54:26


sent:
thursday, april 07, 2011 5:43 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงคับ

ผมมีความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาและองค์เทพครับ อยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

ผมชื่อ เฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ  ที่ จ.พิจิตรครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

ขอบพระคุณมากครับ


# 440
By หมอยา
On 2011-04-08 08:51:24


sent:
thursday, april 07, 2011 6:02 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราเรียนท่านอาจารย์หมอที่เคารพ
อยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ
(เคยส่งมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้การตอบรับ ไม่ทราบว่าทำผิดแต่อย่างใด ต้องกราบขออภัยอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ)
ดิฉันชื่อนางอรัญญา สมใจ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
 


# 439
By หมอยา
On 2011-04-08 08:46:21


sent:
thursday, april 07, 2011 9:52 pm
to:

subject:
ขอตรวองค์เทพคะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

          เนื่องจากหนูเพิ่งจะเข้าดูเว็บไชย์ของอาจารย์หมอยาเป็นครั้งแรกและก็พยายามอ่านรายละเอียดทุกอย่างในการถาม หนูเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องขององค์เทพมากหนูชอบดูดวงมากแต่น้อยมากที่คนดูดวงเขาจะทำนายหนูถูก บางคนเขาบอกว่าหนูอาจจะมีองค์ หนูจึงอยากรบกวนถามอาจารย์หมอยาว่าหนูมีองค์หรือเปล่าหนูจะได้บูชาและปฎิบัติ์ได้ถูก รบกวนอาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะคะ วันเดือนปีเกิดหนูไม่แน่ใจคะเพราะว่าหมอตำแยเป็นคนทำคลอด ชื่อ เกษศราพร เกษศรี (ชื่อเดิม คำพอง เกษศรีคะ เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ)ปัจจุบันอยู่กรุงเทพ วันเดื่อนปีเกิดที่แม่แจ้ง คะ ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)....


# 438
By หมอยา
On 2011-04-08 08:40:51


sent:
friday, april 08, 2011 8:20 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่าน อาจารย์ หมอยา
เรียนสอบถามเรื่ององค์เทพครับ  
ผมได้อ่านเว็บ องค์เทพแล้วรู้สึกศรัทธาครับ
ชื่อ อภิภู นวเอกมงคล   เกิด จังหวัด กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....


# 437
By หมอยา
On 2011-04-08 06:43:19


sent:
friday, april 08, 2011 1:21 am
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
fw: กราบเรียนท่านอาจาร์หมอยา
กราบเรียนท่าน อาจาร์ หมอยา

ผมได้อ่านเว็บ องค์เทพแล้วรู้สึกศรัทธาครับ
เรียนสอบถามเรื่ององค์เทพครับ

   ชื่อ เกชา เมลิชาติ   เวลาเกิด จำไม่ได้ครับ
   เกิด จังหวัด ศรีสะเกษ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง
เสริมครับ
ถ้าไม่มีเวลาก็จะบอกไม่ได้ใช่ไหมครับ
  เพราะเกิดหมอตำแย ครับ

ขอบคุณอย่างสูงครับ อาจาร์หมอยา

ตอบ อนุโมทนาครับ...... สำหรับข้อนี้
๑. ท่านที่ไม่ทราบเวลาหรือวันเดือนปีเกิด... สอบถามมา
ก็สามารถบอกได้ครับ... เพราะโหราศาสตร์นั้นลึกซึ้งพิศดาร
แต่การปฏิบัติเช่นนั้น ถือว่าไม่สมควร อย่างน้อยๆท่านควรขวนขวายมาซึ่งข้อมูล เพราะเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง
โดยแท้
๒. การตอบเพื่อผล..ศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย ข้อมูล
ควรมีความชัดเจน หากไม่ทราบแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด
หรือเวลาเกิด ท่านที่ถามเข้ามาโปรดแจ้งให้อาจารย์ทราบด้วยครับว่า เป็นกำพร้า หมอตำแย ฯลฯ เป็นต้น
๓. ท่านที่ส่งข้อมูลมาไม่ครบ ถือไม่ได้อ่านรายละเอียด ทาง
เวบจะทำการลบเมล์ท่านทิ้งไป
๔. ท่านที่ forward mail เข้ามาจะถือว่าเป็นเมล์ขยะและถูกขึ้นบัญชีดำเป็น junk e-mail ต่อไป
๕. อาจารย์เคารพในดวงชะตาทุกท่านที่ส่งเข้ามา จึงต้อง
ขอรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อคำตอบที่แน่ชัดลดปัญหาการ
ตรวจให้ผิดพลาดน้อยที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้อยากให้ถูกต้องทุกท่านครับ
๖. ท่านที่ส่งe-mail เข้ามาข้อมูลครบถูกต้องพร้อมหลัก
การเขียน อาจารย์ถือว่าได้อ่านคำสาบานที่ให้ไว้ด้านบน
แลเข้าใจดีแล้ว..จึงสบายใจได้ว่าจะไม่เกิดอาเภทกับผู้ส่ง
e-mail ฉบับนั้นๆต่อไป


# 436
By หมอยา
On 2011-04-06 08:00:15


sent:
tuesday, april 05, 2011 3:46 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพคับ

 

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงคับ
         สวัสดีคับผมนับถือและศรัทธาต่อองค์เทพมาก
ชอบไปงานไหว้ครูและชอบฝันเห็นแต่มหาเทพเทวีคับ
     ผมชื่อ วิชิต มีอยู่สามเสน อ.บางละมุง จ. ชลบุรี คับ
ขอกราบขอบคุณเป็น อย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 435
By หมอยา
On 2011-04-06 07:53:50


sent:
tuesday, april 05, 2011 6:49 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอ ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพ
 
ชื่อ พัชรี ชัยพระอินทร์  สถานที่เกิด รพ.วชิระพยาบาล จ.กรุงเทพ
อยากจะทำมาค้าขาย อยากจะทราบสินค้าประเภทไหน เหมาะกับหนูค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ เวบนี้ตรวจเฉพาะองค์เทพครับ ท่านมาผิดเวบแล้วครับ
อย่าเอาศรัทธา...มาล้อเล่นครับ.. อยากดูดวงไปเวบโหราศาสตร์
ครับ


# 434
By หมอยา
On 2011-04-06 06:50:29


sent:
tuesday, april 05, 2011 8:06 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ
หนูเป็นสาวประเภทสองค่ะ มีหลายตำหนักทักมาว่า
มีองค์แต่หนูไม่กล้ารับขันธ์ ช่วยรบกวนด้วยค่ะ
ชื่อ สโรชา  กระฮาดหนู  จังหวัดเลย
ชื่อ เดิม  ด.ช. อานนท์  กระฮาดหนู

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....


# 433
By หมอยา
On 2011-04-06 06:43:25


sent:
tuesday, april 05, 2011 8:31 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

       กราบเรียน  อาจารย์หมอยา

หนู ชื่อ  ฉันท์หทัย  รุ่งเรืองอัฐสกุล   จังหวัดชลบุรี

ขอรับการตรวจองค์เทพ ค่ะ   

และขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 432
By หมอยา
On 2011-04-05 13:51:03


sent:
monday, april 04, 2011 2:45 pm
to:
; jikko thailand
subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
 
ผมชื่อนาย ยศวัตน์ สิธยาประภัทรสิริ เกิดที่จังหวัดตาก ครับผม
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ว่ามีองค์หรือเปล่า
 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 431
By หมอยา
On 2011-04-05 08:24:12


sent:
tuesday, april 05, 2011 2:35 am
to:
หมอยา องค์เทพดอทคอม
subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ข้าพเจ้าขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือไม่
และถ้ามีข้าพเจ้าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
ข้าพเจ้าชื่อนายชลัช   น้อยบาง (ชื่อเก่านายพลูศักดิ์)
  จังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา
และขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
ชลัช   น้อยบาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 430
By หมอยา
On 2011-04-05 08:20:12


sent:
tuesday, april 05, 2011 2:59 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพทีครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
กระผมต้องขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยครับ ฉบับที่แล้ว พิมพ์มาไม่ถูกต้อง
กระผมขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อ ที่จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
กระผมชื่อ  พิทักษ์  หวั่นวะดี
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
จังหวัดสมุทรสงคราม   ครับ ตอนนี้ อยู่ จังหวัด กรุงเทพ ครับ
             รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยครับ 
               ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...
อนุโมทนาครับ..  เมล์ฉบับที่ส่งมาก่อนหน้านี้ไม่ตรงเงื่อนไข
อาจารย์ลบเมล์ทิ้งแน่นอนครับ.......... เพราะทุกท่านที่ส่งมา
แล้ว.. ได้รับคำตอบถือว่าได้ลั่นคำสาบานไว้ต่อเทพเทวา
ฟ้า-ดินเป็นพยานครับ


 


# 429
By หมอยา
On 2011-04-05 08:14:42

 

-----original message-----

sent: tuesday, april 05, 2011 6:30 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: สวัสดีค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

หนูชื่อ กรชนก ศุภศรี  เกิดที่กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 428
By หมอยา
On 2011-04-04 20:53:22


sent:
monday, april 04, 2011 7:45 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

       สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกนกภัค  เจริญดี  เกิดที่จ.ชลบุรี

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ
และจะทราบได้ไหมคะว่าเป็นองค์อะไร รบกวนตอบ

ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 427
By หมอยา
On 2011-04-03 07:30:46


sent:
tuesday, march 29, 2011 6:52 pm
to:
หมอยา
subject:
ตรวจองค์เทค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
หนูอยากขอความช่วยเหลือให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพ
ให้หนูหน่อยค่ะ
หนูชื่อ เอื้อมอำพร สุรเดช .ค่ะ
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เลยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 426
By หมอยา
On 2011-04-02 22:14:58

from:
to:
subject: re: ตรวจองค์คะ
date: sun, 27 mar 2011 11:01:18 +0700

 


เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพขอความกรุณา
อาจารย์กรุณาตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
หนูชื่อ กุญช์ชญา วิชาโชติสกุล (ชื่อเดิม สุธิดา บุญเทศ)
เกิดที่นครราชสีมาค่ะ
 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์
ให้ความกระจ่างและตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ
                 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
                     ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 425
By หมอยา
On 2011-04-02 22:12:13


sent:
friday, april 01, 2011 2:11 pm
to:

subject:

 

เรื่อง...ขออนุญาติตรวจองค์เทพ
เรียน..ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับผมครั้งที่แล้วกระผมลืมลงวัน/เดือน/ปีกระผมต้องขออภัยอย่างสูงครับ
กระผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจด้วยครับ
กระผมชื่อ..นายภูษิชา  เดชพันธุ์ อดีตชื่อ นายสุพฤทธิ์  เดชพันธุ์
กระผมเกิดที่ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลาครับ
กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ
(แต่ถ้าผมมีจริงจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ)
ในนามของผู้ที่ศัทธาคนนึงจึงใคร่ขอความกรุณาด้วยครับ
ขอบพระคุณครับผม
สุดท้ายกระผมก็ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญๆครับ
สวัสดีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 424
By หมอยา
On 2011-04-02 17:07:48


sent:
friday, april 01, 2011 5:59 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียน   อาจารย์ท่านหมอยา ที่เคารพครับ
          กระผมอยากขอความกรุณาจากอาจารย์
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
ผมชื่อ  นายนำพลกิจ บุญส่ง  จังหวัด กำแพงเพชรครับ

      ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)... 


# 423
By หมอยา
On 2011-04-02 17:05:20


sent:
friday, april 01, 2011 11:32 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

 

หนูชื่อนส.ศุภางค์ ทองคุ้ม เหนูเกิดที่รพ.ศิริราช กรุงเทพฯค่ะ
หนูขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะค่ะว่า
ตัวหนูมีองค์เทพรึเปล่าค่ะและถ้่ามีหนูควรปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ
หนูขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงนะค่ะขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 422
By หมอยา
On 2011-04-02 17:03:24


sent:
friday, april 01, 2011 11:43 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ

 

  กระผม นาย อนุชิต  อภิรักษ์มณีกุล  กรุงเทพมหานคร ครับ รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ว่ามีองค์เทพรึป่าวครับ

            กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....# 421
By หมอยา
On 2011-04-02 17:00:48


sent: saturday, april 02, 2011 3:37 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอ ยา ที่เคารพอย่างสูงครับ

   กระผมอยากตรวจดูว่ากระผมมีองค์เทพหรื่อไม่

และอยากทราบว่าเทพที่คุ้มครองกระผมคือองค์ใด

 

กระผมชื่อ นายณัฐพงศ์ ยวลแก้ว  จังหวัดสงขลา ครับ

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่าง สูง ครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 420
By หมอยา
On 2011-04-02 16:57:50


เรียนท่านอาจารย์ ที่เคารพ ผมชื่อ นายสมศักดิ์  เนระมา
.ที่จังหวัด ลพบุรี อยากจะทราบว่าผมมี องค์เทพ หรือไม่
และชื่อองค์ใด

 

                                         ขอขอบพระคุณอย่างสูง

  ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...    


# 419
By หมอยา
On 2011-03-31 20:29:00sent:
wednesday, march 30, 2011 10:36 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
ข้าพเจ้าได้ดูเว็บท่านอาจารย์หมอยาแล้ว
ในเว็บท่าน
อาจารย์หมอยาได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศล และ
ตรวจสอบองค์เทพที่คุ้มครองได้
ข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่า
ตัวข้าพเจ้ามีองค์เทพที่คุ้มครองหรือเปล่าคะ

ข้าพเจ้าชื่อ  รัณย์ณภัทร  มากุญชร   จังหวัดชัยนาท ค่ะ
ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคะ
   

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...    

 


# 418
By หมอยา
On 2011-03-31 19:54:46


sent:
wednesday, march 30, 2011 6:16 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูงครับ
ข้าพเจ้าได้ดูเว็บท่านอาจารย์หมอยาแล้ว มีความศรัทธามาก
 
ข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองค์เทพที่คุ้มครองหรือเปล่าครับและจะได้บูชาได้ถูกต้องครับ

ข้าพเจ้าชื่อ
  ดลรวี  ชินวัฒน์ . จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
       ดวงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ


# 417
By หมอยา
On 2011-03-31 19:51:21

sent: wednesday, march 30, 2011 7:59 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา และ กราบขอโทษด้วยค่ะ
หนูส่งข้อความไปหาอาจารย์หมอยาแล้วรอบนึง
แต่อาจารย์ไม่ได้ตอบ เพราะหนูอ่านข้อมูลในเว็บไม่ละเอียด
เลยเรียกอาจารย์เป็นคุณหมอยา และ ถามทีเดียวเป็น
ครอบครัวเลย หนูไม่ได้ตั้งใจนะคะ
หนูขอกราบขอโทษอาจารย์ด้วยค่ะ
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ
ชื่อ ธัญลักษณ์ นามสกุล พงศ์เฉลิมพร
  ขอกราบขอบพระคุณ และ กราบขอโทษอาจารย์
มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ
 
          ด.ญ.ธัญลักษณ์ พงศ์เฉลิมพร
        
           ด้วยความเคารพ และ นับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 416
By หมอยา
On 2011-03-31 13:42:21


sent: wednesday, march 30, 2011 9:02 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

 ดิฉัน น.ส. รัตน์ฐาภัทร เพ็ชรไพรศาล 
เกิดที่จังหวัด ลพบุรี ค่ะ

มีความประสงค์ที่จะตรวจองค์เทพ ว่าตัวดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบให้ดิฉันด้วยค่ะ
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ............


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool