ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2716
By หมอยา
On 2013-06-05 06:39:25


sent: monday, may 27, 2013 7:06 pm
to:
subject: ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยเหลือและแนะนำเรื่ององค์เทพด้วยครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมได้ติดตาม เวบไซต์อาจารย์ พร้อมทั้งอ่านบทความหลายๆบทความ โดยเฉพาะภาะที่อาจารย์ได้ถ่ายเวลาอาจารย์ไปตามสถานที่ต่างๆครับ

ผมขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปคับ

ผมชื่อชาญณรงค์  ช้างทอง ต้องขอความเมตตาจากอาจารย์ตรวจองค์เทพ และคำแนะนำด้วยคับ เกิดที่อำเภอแม่สอด จ.ตากครับ

ผมขอความเมตตาจากอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยครับ

เวลาผมสวดมนต์ มักจะโดนเหมือนบีบคอหรืออาการเกรงบริเวณลำคอ เสียงจะไม่ค่อยออกครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร ขอความเมตตาจากอาจารย์โปรดแนะนำด้วยครับ

สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ และช่วยเหลือแลแนะนำผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องการการแนะนำจากผู้รู้

                                                               ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                  ชาญณรงค์  ช้างทอง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
*************************


# 2715
By หมอยา
On 2013-06-05 06:36:27


sent: tuesday, june 4, 2013 2:03 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพคะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ

หนูชื่อ นิชานันท์ สีดาดิษฐ จะใคร่ขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพ คะ จังหวัดกรุงเทพคะ

หนูไม่แน่ใจนะค่ะว่ามีองค์เทพหรือวิญญาณกันแน่คะ ฝันแปลกๆหลายอย่างคะ
เลยเกิดความสงสัยแต่ไม่รู้จะเข้าหาใครดี จึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา
ชี้แนะเปิดทางที่หนูควรปฏิบัติคะ

ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ นะคะ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นิชานันท์ สีดาดิษฐ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
******************


# 2714
By หมอยา
On 2013-06-05 06:32:41


sent: tuesday, june 4, 2013 3:02 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับผมครับว่า
ผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ครับ ถ้ามีผมต้องขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยครับ
ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ผมชื่อ นาย ราชภักดิ์ พระโพนดก เกิดที่จังหวัด สระบุรี  
ผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ
สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
*************************


# 2713
By หมอยา
On 2013-06-05 06:22:11


sent: tuesday, june 4, 2013 10:10 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับอาจารย์หมอยา

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ            

           ผมใคร่ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ 
ผมชื่อ นาย อรรถพงษ์ สิงห์ประเสริฐ  . จังหวัดที่เกิดกรุงเทพฯ ครับ
           ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้อาจารย์หมอยามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ  

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....

*********************************


# 2712
By หมอยา
On 2013-06-05 06:16:33

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
sukit ngamsutee [ ]

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง กระผมนายสุกิจ งามสุธี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครับ
อยากขอความ เมตตากรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจ องค์เทพให้หน่อยครับ แล้ววิธีปฏิบัติด้วยครับ
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างจริงใจที่เมตตา

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ลูกมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาแต่อดีตชาติครับ

*******************************


# 2711
By หมอยา
On 2013-06-04 08:55:31


sent: saturday, june 1, 2013 3:52 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ น.ส.สุนีย์  ทองคำ  จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพ  หรือวิญญาณ ตามติดหนูด้วยหรือเปล่านะค่ะ

หนูไม่แน่ใจนะค่ะว่ามีองค์เทพหรือวิญญาณกันแน่ค่ะอาจารย์

หนูมีอาการแปลก ๆ พอเวลาเห็นงานทรงเจ้าเห็นเจ้ารำหนูจะใจเต็นแรงมาก ๆ เลยค่ะ

แล้วพอเวลาวันโกนก็จะโดนผีอำบ่อย ๆ ค่ะแล้วตอนนี้หนูนำกุมารทองมาเลี้ยง1องค์ค่ะอยากทราบว่าเขายังอยุ่หรือเปล่าค่ะ

.....รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. การปฏิบัติของท่านมักมีข้อสงสัย
๓. ท่านหาครูยากครับ
**********************


# 2710
By หมอยา
On 2013-06-04 08:24:57


sent: saturday, june 1, 2013 6:21 pm
to:
subject: ขอคามกรุณาท่านอาจารย์ ตรวจดูองค์เทพและชี้แนะ ให้กระผมดัวยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา

             กระผมอยากรู้เกียวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับกระผม แล้วจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ชัดเจน
กระผมชื่อ นายปกรณ์ศาสตร์  ประดิษฐศิลป์ เิดิมชื่อ นายอนุชา  ประดิษฐศิลป์
            กระผมขอความกรุณาท่าอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะให้ด้วย เพื่อความสว่างของกระผม
และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาชี้แนะแนวทางสว่างให้กระผมล่วงหน้าครับ

                                 กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
******************


# 2709
By หมอยา
On 2013-06-04 08:21:08

from:
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ
date: sun, 21 apr 2013 20:48:49 +0700

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
 
ผมชื่อนายธวัชชัย  ทองฤทธิ์นุ่น    เกิดที่จังหวัดพัทลุง 
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
หากผมมีองค์เทพผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

สุดท้ายผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรอันเป็นมงคลให้บังเกิดแก่ท่านอาจารย์หมอยา พบแต่ความสุขสถาพรด้วยเทอญ 

ขอบพระคุณอย่างสูง ครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
*************************


# 2708
By หมอยา
On 2013-06-04 08:17:50


sent: monday, june 3, 2013 12:44 pm
to: webmaster at http:www.ongtep.com
subject: re: กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา 

 ขอความกรุณา ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ น.ส วรรณพร เซ็นธุลี   เกิดที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ที่สละเวลามาตอบคำถามน่ะค่ะ

 ต้องกราบขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงชะตาท่านเป็นผู้มีสองในกาย ดังนั้นความเที่ยงธรรมจำต้องใส่ใจไว้ครับ
๔. สืบไปเบื้องหน้าท่านจะพบครู หนึ่งดี หนึ่งเลวจงเลือกครับ
***********************


# 2707
By หมอยา
On 2013-06-04 08:13:01


sent: monday, june 3, 2013 7:22 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนายประภวิษณุ์  โททอง  จ.สุรินทร์ครับ
ขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ
ผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ และหากมีองค์เทพควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ทำนายว่า ชะตาท่านเป็นผู้มีวาสนา
๔. ท่านเป็นศิษย์มีครู ครูท่านเป็นผู้อาวุโส
๕. การปฏิบัติของท่าน ให้ตามครูของท่าน
****************************

 


# 2706
By หมอยา
On 2013-06-03 08:58:28


sent: sunday, june 2, 2013 1:08 am
to:
subject: ต้องด้วยคับลืมจังหวัด

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ที่เครพคับ

ผมชื่อนาย  บุญส่ง  ทุนเหน่

จังหวัดเชี่ยงใหม่คับอยากรู้ว่ามีองค์เทพหรือไม่คับ  ขอความกรุณาด้วย คับ

ขอบพระคุณคับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ไม่อนุญาติให้รับขันธ์ใดๆครับ กำหนดไว้ด้วยขันธ์ผีปู่-ย่า ผีฟ้าเท่านั้นครับ
************************************


# 2705
By หมอยา
On 2013-06-03 08:53:32


sent: sunday, june 2, 2013 4:53 am
to:
subject: ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ครับ

 ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ครับ
     กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ ผมชื่อ นายตติกรณ์ เอี่ยมสุวรรณ์ ชื่อเล่น โลตัส  เกิดที่ ร.พ. จุฬาฯ จ.กรุงเทพฯ ครับ เมื่อก่อนผม นามสกุล สองศรี ครับ ซึ่งเป็นนามสกุลของ คุณพ่อ แต่เมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ อย่าร้าง กัน คุณแม่จึงพาผมไปเปลี่ยน นามสกุลเป็น เอี่ยมสุวรรณ์  ซึ่งเป็นนามสกุลของ คุณแม่ครับ ตอนผมเกิดมาอยู่ที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พออายุ 3-4 ขวบก็ย้ายไปอยู่ที่ จ.นครราชสีมา เรียนที่ จ.นครราชสีมา ถึง ม.2 ครับ พอขึ้น ม.3 ได้ย้ายมาอยู่กับคุณแม่ และมาเรียนที่ จ.สมุทรปราการ จนจบ ม.6 ครับ แล้วปัจจุบันนี้ผมเรียน ปริญญาตรี อยู่ที่ จ.ปทุมธานี ครับ 

     หากผมพิมพ์ผิดหรือมีข้อบกพร่องประการใดและมีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือไม่เคารพอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ ท่านอาจารย์หมอยา ขอให้ ท่านอาจารย์หมอยา โปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง ที่สละเวลาตรวจสอบองค์เทพให้ผม
ขอขอบพระคุณครับ                                                                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง                                                                                            ตติกรณ์                                                                                                 (นายตติกรณ์ เอี่ยมสุวรรณ์)

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ลูกมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาแต่อดีตชาตครับ
๔. การศึกษาของลูกต้อง ตั้งใจครับ เพราะมีอุปสรรครออยู่ครับ..........
****************************


# 2704
By หมอยา
On 2013-06-03 08:46:25


sent: sunday, june 2, 2013 6:28 pm
to: ท่านอาจารย์หมอยา
subject: ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์

ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ เป็นอย่างสูงคับ  
๑. คืออาจารย์หมอยาจะบอกให้ผม ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย มีความแน่วแน่
ตอบ ท่านจงปฏิบัติตามนี้ 
๒. และถ้าผมเลือกที่จะเคารพร่างพ่อพระยาพิชัยบาดหักเป็นครูจะผิดไหมคับ
ตอบ ไม่ถูกครับ แต่ยังไม่ถูกต้องนักครับ ดูครูของท่านใช้เวลาให้นานกว่านี้ครับ โบราณว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาจะพิสูจน์คนครับ
๓. เพราะผมได้ขอปู่ดาบสเป็นลูกศิษย์แล้ว แต่ร่างปู่เค้าไม่รับชอบผิด
ตอบ ถ้าเป็นดังนี้ ตัดออกไปได้ครับ แต่อาจารย์ต้องขอให้พิจารณาว่าเหตุที่ไม่รับผิดชอบเพราะ ท่านมากครูหรือไป ไปทุกตำหนักกราบไปทั่วทิศ ไปพิจารณาครับ 
๔. แล้วตอนนี้ผมปฎิบัติทางถูกหรือยังคับ  
ตอบ เบื้องบนครูอาจารย์ท่านว่ายังครับ
๕. (ผมแค่อยากเจอครูที่รักผมจิงๆๆ  ส่วนเรื่องรับขันผมจะเชื่อท่านอาจารย์คับ ยังไม่รีบคับ)
ตอบ อาจารย์อยากให้ท่านเป็นดังที่อาจารย์แนะนำไว้ครับ อ่านบทความในเวบนี้แล้วพิจารณาครับ ท่านจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างครับ บางท่านลั่นวาจาง่ายครับ หนูจะเป็นศิษย์ที่ดีไม่เปลี่ยนแปลง สารพัดครับ ลับหลังอาจารย์อีกอย่าง อยากทำอะไรก็ทำ อยากกราบอาจารย์อื่นๆเป็นศิษย์หลายตำหนักก็ไปทำ อยากทำของขลังก็ทำ อยากเปิดตำหนักก็ทำ ชักชวนศิษย์สำนักเดียวกันให้ไปสำนักของตนก็ทำ เทียบบารมีครูก็ทำ เก่งแล้ว รวยแล้ว ครูอาจารย์ไม่จำเป็น บางคนก็โทรมาว่า ต่อไปจะไม่ได้มาหาอาจารย์นะเพราะ ต้องทำงาน งานยุ่ง ต้องหาเงิน จำเป็นสารพัด แต่เห็นลงในเฟสไปเที่ยวโน่นนี่ อาจารย์จึงถามท่านว่า ถ้าท่านเจออาจารย์ที่รักท่านจริงๆ ท่านจะรักอาจารย์ของท่านเช่นกันหรือไม่ครับ

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงนะคับ
ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปกราบไหว้ท่านอาจารย์นะคับ  
ขอให้มีความสุข มีบารมีมากๆนะคับ  


# 2703
By หมอยา
On 2013-06-03 08:16:55

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
nattaya nattanitiporn [ ]

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

    ลูกชื่อ นางสาวนาตยา ณัฐนิติพร (นามสกุลเดิม งามคณะ). เกิดที่ จ.ภูเก็ต 

    ลูกขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้แก่ลูกด้วยค่ะ และลูกได้รับทราบถึงกฎ กติกา มารยาททั้งหมดแล้ว ลูกขอสาบานตามคำกล่าวสาบานทุกข้อและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะ

    จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้่ล่วงหน้า ณ ที่นี้ค่ะ

นางสาวนาตยา  ณัฐนิติพร (หนู)

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. มีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติ การปฏิบัติสายเทพ เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
***************


# 2702
By หมอยา
On 2013-06-03 08:09:21

ขออาจารย์หมอยาเมตตาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครัย
komkrit chai [ ]

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

อาจารย์หมอยาครับเมตตาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ ผมชื่อนาย คมกฤษณ์ ชัยสิริธรรมโชติ . ครับ
ผมอยากจะทราบว่าองค์เทพของผมท่านเป็นใครถ้ามีครับ
สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์หมอยามีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ เจริญในธรรมครับ

ขอแสดงความนับถือ

คมกฤษณ์ ชัยสิริธรรมโชติ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีลูกเป็นลาภอันประเสริฐครับ โดยเฉพาะยิ่งเป็นลูกสาวยิ่งดีครับ
๔. ดวงท่านจะเสียเพราะเพื่อนครับ พึงพิจารณาครับ
๕. คู่ของท่านจะเป็นคู่ในอดีตชาติปางก่อนครับ
***************

 

 


# 2701
By หมอยา
On 2013-06-01 11:24:15


sent: thursday, may 30, 2013 8:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับผม

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับผม ชื่อ นาย วราพันธ์  นามวงค์  เกิดที่ จ.เชียงใหม่ครับผม

ขอขอบพระคุณ อาจารย์หมอยาที่สละเวลาตอบคำถามครับผม

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
***************


# 2700
By หมอยา
On 2013-06-01 10:56:29

 

 


sent: friday, may 31, 2013 1:17 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา 

- หนูขอรบกวนให้ท่านช่วยตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพ วิญญาณ สัมพเวสี ติดตามตัวหนูหรือปล่าวค่ะ

หนูชื่อ....น.ส.เกษร ยะแสง

เกิดเมื่อ.. จังหวัดน่าน ค่ะ

+ หนูอยู่ห้องที่มีคนตาย ก็รู้สึกได้ว่าเขาตามหนูตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะยังอยู่ไหม แต่ก็ภาวนาให้เขาไปเกิดในที่ๆดี ที่ๆเหมาะกับเขาค่ะ)

+ หนูมีอาการปวดหัว แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ(โดยเฉพาะวันโกน-วันพระ) หายใจไม่ออกบ่อยครั้ง ทานยาก็ไม่หาย ต้องสวดมนต์ค่ะ อาการจึงจะค่อยๆเบาและหาย จึงจะนอนหลับได้

+ หนูชอบ เคารพและศรัทธาใน พระแม่อุมา พระพิฆเนศวร สมเด็จโต พระคาถาชินบัญชร และหนูมักเรียกชื่อตัวเองว่า อิม หรือ มุทิตา 

+ วันโกน-วันพระ จะนอนไม่หลับ บางทีได้กลิ่นธูป หอมโชยมา และจะรู้เองเสมอว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้วันพระน่ะโดยไม่ดูปฏิทิน ไม่เห็นจากที่ไหนเลย..และกลางคืนวันพระมักอยากออกไปเดินเล่น เที่ยวกินลมชมวิวยามวิกาลโดยไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะ

+ 2ปีที่ผ่านมาเคยไปดูดวง ร่างทรงทักว่ารู้สึกเองได้ไม่ใช่หรอว่ามีคนตาม วันนี้ก็ชวนเขามาด้วยไม่ใช่หรอ ตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านน่ะ..ซึ่งก่อนไปหนูก็นึกภาวนาบอกดวงวิญญาณที่อยู่กับหนูว่าจะไปดูดวง หนูก็ชวนให้เขาไปด้วยกันกับหนู ร่างทรงท่านบอกว่าแต่ตอนนี้หนูยังทำไม่ถูกต้องน่ะ ท่านมองยิ้มให้หนู(แต่ความรูัสึกตอนนั้นคือหนูกลัวมากค่ะ ไม่กล้าสบตา มองหน้าท่าน กลัวจนลืมถามว่าหนูทำอะไรไม่ถูกแล้วหนูควรทำยังไงไปเลยค่ะ..มันจึงเป็นอะไรที่ค้างคา เป็นข้อสงสัยในใจหนูเสมอมา) 

+ จากที่สวดมนต์มาตลอดปี 52-54 รู้สึกว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายค่ะ เหมือนว่าบุญรักษา เทวดาคุ้มครองเสมอ ไปไหนมาไหน อยู่ในมืดๆ เปลี่ยวๆไม่รู้สึกกลัวคน โจผู้ร้ายเลย กลัวแต่ผี วิญญาณที่มองไม่เห็น..แต่รู้ว่ามี เพราะรู้สึกได้ และบางทีมักหูแว่ว ได้ยินอะไรที่ทำให้รู้ว่ามีวิญญาณหรืออะไรอยู่ แต่ปี 55 ไม่ได้สวดค่ะ อยู่ๆนึกขี้เกียจและไม่อยากสวดขึ้นมา ทำอะไรก็ติดขัด ต้นดีปลายร้ายค่ะ ป่วยออดๆแอดๆบ่อย เป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะและกลัวผีเสมอ ยายพาไปสะเดาะเคราะห์หลายครั้งเลยค่ะ ลุงก็ทำยันต์กันภูติผีปีศาจให้ ปี 56 ก็เริ่มสวดมนต์อีกครั้งจิตก็สงบง่ายมากค่ะ อารมณ์เย็นมากขึ้น 

+ ตัวหนูเองมีกรรมติดตัวอยู่ หนูรู้สึกว่า..การที่หนูจะมีความสุขได้ หนูจะต้องช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ ให้เขามีจิตที่สงบสุข และตัวหนูเองรู้สึกอยากกดำรงอยู่ในศีลในธรรมตลอดไป ตอนนี้หนูก็สวดมนต์และทานมังสวิรัติ เสมอค่ะ ถ้าหากหนูมีองค์เทพแล้วควรรับขันธ์ไหมค่ะ หรือถ้าเป็นวิญญาณ สัมพเวสี หนูควรทำอย่างไรเขาถึงจะไม่ตามจองเวรจองกรรมหนูค่ะ
        ขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า คุ้มครองรักษาอาจารย์ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไป เป็นที่รักและเคารพของศิษย์ตลอดไปนะคะ......หนูขอขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ช่วยตรวจสอบ ชี้แนะ หากว่าหนูพิมพ์ผิด ใช้คำไม่เหมาะสมประการใด หนูก็ต้องอภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย.....
    ด้วยความเคารพอย่างสูง...

ตอบ สรุป  ท่านมีร่างทรงเป็นที่ปรึกษา  กับไปถามให้ชัดเจน มากครูแบบนี้จะผิดครูครับ  บางท่านมีครูอยู่แล้ว ยังขวนขวายใครก็ได้ แล้วจุดยืนของตัวเอง ครูอาจารย์ของท่านจะวางไว้ตรงไหน ครับ                                                                           


# 2699
By หมอยา
On 2013-06-01 10:45:29

 ----original message-----

sent: friday, may 31, 2013 12:08 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

นางสาว ปริยาภัทร ยงเพชร ชื่อเดิม วราพร ยงเพชร  จังหวัดชัยภูมิค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ปริยาภัทร aia

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
******************


# 2698
By หมอยา
On 2013-06-01 10:43:27


sent: saturday, june 1, 2013 12:26 am
to:
subject: เรียนท่านอาจาร์หมอยาครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ 

ผมชื่อ นาย ฤทธิศักดิ์ จังสง  เกิดที่ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ผมเริ่มมีอาการแปลกๆแบบนี้ ผมก็เลยอยากจะขอให้ตรวจดูให้ผมหน่อยว่ามีองค์หรือเป็นอะไรกันแน่ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้าง

ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
***************

 


# 2697
By หมอยา
On 2013-06-01 08:44:10

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ
priyapat. yongphet [ ]

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

         ก่อนอื่นดิฉันต้องขออภัยที่อ่่าน กฏ กติกา ไม่ครบ  จึงส่งอีเมล์ฉบับแรกไป. ขออภัยอย่างสูงค่ะ ดิฉัน ชื่อ ปริยาภัทร. ยงเพชร. ชื่อเดิม วราพร ยงเพชร    เกิดที่.  จังหวัด ชัยภูมิค่ะ
   ขอบุญบารมีท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

                 ด้วยความเคารพอย่างสูง

                     ปริยาภัทร ยงเพชร

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านดวงดีครับ... รวยๆครับ
*******************


# 2696
By หมอยา
On 2013-06-01 08:37:00

channarong changtong [ ]

           ผมชื่อนายชาญณรงค์  ช้างทองครับ ผมต้องกราบขออภัยอาจารย์หมอยาครับ เนื่องจากอีเมล์ก่อนหน้านี้ ได้มีข้อความที่เขียนผิดพลาด โดยมิได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อน ขออาจารย์หมอยาโปรดยกโทษให้ผมด้วยครับ ผมขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ผมเกิดวัน เกิดที่อำเภอแม่สอด จ.ตากครับผมขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำด้วยครับกล่าวคือเวลาผมสวดมนต์ มักจะโดนเหมือนบีบคอหรืออาการเกรงบริเวณลำคอ เสียงจะไม่ค่อยออกครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำด้วยครับ
         สุดท้ายนี้ ขอคุณศรีพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ปู่ฤาษี มหาฤาษี เทวา พระพรหม ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ มีบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไป พบเจอแต่โชคดีครับ                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. สืบไปเบื้องหน้าสิ่งที่ท่านทำ จะช่วยคนได้ครับ
*****************


# 2695
By หมอยา
On 2013-05-31 13:28:21


sent: tuesday, may 28, 2013 11:23 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา เรื่องการตรวจดูองค์เทพครับผม

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมชื่อ นายสัญฑัต กิจสุมนัส  เกิดที่จังหวัด พิษณุโลก ครับ

ขอสอบถามท่านอาจารย์หมอยา สำหรับการตรวจดูองค์เทพครับ ขอบพระคุณมากนะครับ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

โอมนมัสสิทธิตะวา            นบพระตถาคต

นบพระธรรมคำภีร์             นบพระสงฆ์สิกขา

นบพระคุณครูอาจารีย์         นบโหราตรี เวทย์วิทยาศาสตร์ไสย  

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*******************


# 2694
By หมอยา
On 2013-05-31 13:14:28


sent: wednesday, may 29, 2013 11:52 am
to:
subject: กราบขอความเมตตา จาก ท่านอาจารย์ หมอยา กรุณาช่วยชี้แนะครับ

ขอกราบ ท่านอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพ

ลูกชื่อนายฐิติวัชร  วิเศษโวหาร  เกิดที่กรุงเทพมหานคร ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กับตัวลูก เมื่อคราวที่ลูกประสบเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆอาจถึงชีวิต ลูกได้อฐิษฐานถึงท่านเทพต่างๆ ขอให้คลาดแคล้วปลอดภัย แล้วแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ทำให้ลูกผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนั้นไปได้ อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะว่าลูกมีองค์เทพติดอยู่กับตัวหรือเปล่า ถ้ามีลูกควรที่จะปฏิบัติอย่างไร ขอบความกรุณาท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*******************


# 2693
By หมอยา
On 2013-05-31 10:31:29


sent: wednesday, may 29, 2013 12:33 pm
to:
subject: กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยขอรับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง กระผมเป็นคนหนึ่งที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และองค์เทพเทวา บรมครู เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครูหมอหนัง ครูหมอโนราห์ ตาพราน เพราะกระผมเป็นคนปักษ์ใต้ และมีเชื่อทางนี้อยู่ วันหนึ่งกระผมได้ไปในพิธีเข้าโรงครูมโนราห์ที่บ้านญาติ เขาได้ประกอบพิธีเรียกครูหมอ ทั้งๆ ที่กระผมนั้นนั่งอยู่นอกประรำพิธี แต่ตาพรานก็มาเลือกเข้าทรงร่างกระผม กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผม และช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิต ถ้าหากตัวกระผมมีองค์เทพ กระผมชื่อ นายนันทิภาคย์ มีเดชา (ชื่อเดิม อภิชาติ)   ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วย ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ

                                       ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

                                          นันทิภาคย์ มีเดชา

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 2692
By หมอยา
On 2013-05-31 10:11:47


sent: thursday, may 30, 2013 12:59 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา
หนูชื่อ นางรัตติกาล  แจ่มจำรัส จะใคร่ขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ
 
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
***************


# 2691
By หมอยา
On 2013-05-31 10:10:04


sent: thursday, may 30, 2013 7:41 pm
to:
subject: กราบขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ.....

ขออนุญาตกล่าวถึงความเดิมเมื่อครั้งก่อน ที่ได้รบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพและรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กับคนรักของจ๋า ซึ่งทางอาจารย์หมอยาได้กรุณาตอบกลับมา บอกว่าจะต้องมีเวลาตกฟาก จ๋าจึงขออนุญาตให้ข้อมูลอีกครั้ง
คนรักจ๋าชื่อ นายสามิตร์  ประทีป จ.ชัยภูมิ เจ้าค่ะ   และขออนุญาตเรียนเล่าให้อาจารย์ได้ฟังเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น คนรักของจ๋า ได้ไปทำการสักลงยันต์มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่จ.นครนายก และมีอาการแปลกๆคือจะเรอ ออกมาบ่อยๆ อยากอาเจียรและปวดบริเวณท้ายทอยถึงช่วงไหล่ค่ะ ซึ่งล่าสุดที่เจอกัน เขาเรอบ่อยจนน่ากลัว และบ่นปวดท้ายทอยอย่างมาก อาจารย์หมอยาค่ะ จ๋ากราบขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพและขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น ว่าเป็นเพราะเหตุใดเจ้าค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ขอบุญบารมีและบุญกุศลที่เกิดจากการเมตตาในครั้งนี้ให้อาจารย์หมอยามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ยิ่งๆขึ้นไปเจ้าค่ะ ...

ขอแสดงความเคารพเป็นอย่างสูง

จ๋า

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. อาการที่เป็น เรียกว่าผิดครูครับ
***************


# 2690
By หมอยา
On 2013-05-31 10:07:09


sent: thursday, may 30, 2013 7:53 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อน.ส.จุฑารัตน์  ชาญประไพร . ที่

จ.กรุงเทพมหานครค่ะ ดิฉันอยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
***************


# 2689
By หมอยา
On 2013-05-30 06:56:16


sent: saturday, may 25, 2013 2:30 pm
to:
subject: รบกวนพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพค่ะ

หนูจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาเสียสละเวลาของท่าน ช่วยตรวจดวงของหนูหน่อยค่ะว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า

หนูเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะ ชื่อ มณฑนา เรืองวีรวิชญ์  ค่ะ

หากหนูเขียนผิดพลาดประการใด ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาอภัยให้หนูด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ที่ท่านอาจารย์หมอยาสละเวลาอันมีค่าอ่านอีเมลล์ฉบับนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

มณฑนา เรืองวีรวิชญ์

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
***************


# 2688
By หมอยา
On 2013-05-30 06:52:57

 

-----original message-----

sent: saturday, may 25, 2013 8:38 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจาร์ยที่เคารพ

   ใคร่ขอความกรุณาตรวจเช๊คองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ นางสาว พนัชกร กรุดพันธ์

ขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

พนัชกร

sent from my iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. สืบไปเบื้องหน้าสิ่งที่ท่านทำ จะช่วยคนได้ครับ
*****************


# 2687
By หมอยา
On 2013-05-30 05:07:22


sent: wednesday, may 29, 2013 9:32 pm
to:
subject: ขอกราบสวัสดี และขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

            ดิฉัน นางสาวชนกนันท์  จินดาประชา เกิดที่ รพ.รวมแพทย์ จ.พิษณุโลก  ดิฉันอยากขออนุญาติเรียนถามท่านอาจารย์หมอยา ดังนี้

- ดิฉันมีองค์เทพไหมคะ  หากมีดิฉันควรปฎิบัติตนอย่างไร เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนได้บ้าง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ

- ดิฉันมีเจ้ากรรมนายเวร หรือดวงวิญญาณติดตามอยู่หรือไม่ และเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ

ตอบ ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรผูกติดมาแต่อดีต ปัจจุบันขี่คอท่านอยู่เป็นการทับซ้อน จนบางครั้งดูเหมือนคนมีสองบุคลิกครับ

             สุดท้ายนี้ดิฉันขออนุโมทนาบุญที่ท่านอาจารย์หมอยาได้ทำความดีช่วยเหลือบุคคลอื่นมาโดยตลอด และขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ให้ท่านอาจารย์มีแรงทำดีช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะ หากมีสิ่งใดที่ดิฉันได้ทำผิดพลาดไป ดิฉันกราบขอให้อาจารย์อโหสิกรรมให้ด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชนกนันท์


# 2686
By หมอยา
On 2013-05-30 05:00:43

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ และขอกราบสักการะท่านครูอาจารย์ของท่านทุกๆพระองค์ด้วยใจด้วยค่ะ

vorakarn charntawattanachort [ ]

แต่ก่อนอื่นใดหนูต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาก่อนนะคะ ที่บังอาจกล้ารบกวนเวลาของท่านค่ะหนูชื่อ วรกาญจน์ ฉันทวัฒน์ธนโชติ ค่ะ คือหนูได้มีโอกาสและคงมีบุญได้เข้ามาอ่าน และศึกษาข้อมูลในเวปของท่านอาจารย์หมอยาและได้ทราบว่า ท่านอาจารย์หมอยามีการรับตรวจองค์เทพในดวงให้ด้วยค่ะ หนูจึงอยากขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจและแนะนำชี้ทางสว่างให้กับหนูด้วยค่ะ (เรียนตามตรงตัวหนูเกิดมาไม่เคยคิดลองวิชากับใคร ให้เกียรติทุกๆคนว่าสูงส่งกว่าตัวเองและเคารพทุกๆคนด้วยใจค่ะ) แต่หนูคิดว่าตัวเองเกิดมาคงโชคไม่ดีมาถึงวันนี้ไม่ค่อยสุขเหมือนคนอื่นเขา และคิดว่าวันนี้ตัวเองโชคดีได้เข้ามาพบเวปของท่านอาจารย์หมอยา จึงอยากกราบขอความเมตตาจากท่าน ด้วยใจได้โปรดช่วยชี้แนะชี้ทางสว่างให้หนูด้วยสักคนนะคะ 

          กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาและ ขอกราบสักการะต่อองค์ครูบาอาจารย์ของท่าน ทุกๆพระองค์เป็นอย่างสูงค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ทำนายว่าท่านจำต้องเป็นศิษย์มีครู หากฝืนปฏิบัติเปรียบดังไส้เดือนไชดินไปทั่วไม่มีทิศทาง
๔. ลาภของท่านเป็นทุกข์ลาภเสมอ
๕. สืบไปเบื้องหน้าจะได้กอบกิจช่วยเหลือผู้อื่น
***********************


# 2685
By หมอยา
On 2013-05-28 10:35:52


sent: saturday, may 25, 2013 12:29 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ลูกชื่อ น.ส.ฐิติกาญจน์  ศรีสิงห์

              ก่อนอื่นลูกต้องขอโทษด้วยที่ส่งเมลมาอีกครั้ง  ครั้งแรกลูกไม่ได้ส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วย

ค่ะ คงเป็นเพราะว่าลูกอ่านข้อความไม่ถี่ถ้วน ลูกก็เลยขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาอีกรอบ

ค่ะ ลูกติดตามเว็บของท่านอาจารย์หมอยามาตลอดค่ะ         

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะคะ     หากผิดถูกประการใดลูกต้องขอกราบ

ขอโทษ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านอ่านบทความไม่ละเอียด ควรแก้ไขใหม่ ทำอะไรใจเย็นๆครับ เดินสายเทพใจร้อน อยากได้ จะเป็นมารโดยไม่รู้ตัวครับ
***********

 


# 2684
By หมอยา
On 2013-05-28 10:30:59


sent: wednesday, may 22, 2013 8:48 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ และขอคำแนะนำจากท่านอาจาร์ยหมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ กิริตา ทาสี  ขออนุญาติพึ่งบารมีท่านหมอยา
 - ช่วยตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจาร์ยหมอยา
 - เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
 - และองค์ปู่ฤาษีได้บอกหนูให้จุดธูป108ดอกเพื่อบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าจะรับครูกำเนิดและให้บอกกำหนดวันว่าจะมา  รับวันไหน
 - แล้วครูกำเนิดหมายความว่าอย่างไรค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ อาจารย์อ่านจากข้อความแสดงว่ามีองค์ปู่ฤาษีเป็นผู้ชี้แนะ กลับไปถามครูของท่าน มาถามอาจารย์แบบนี้ เรียกว่า ไม่เคารพครูท่าน ผิดครูทั้งครูของท่าน และครูของอาจารย์หมอยาครับ


# 2683
By หมอยา
On 2013-05-27 08:23:07

# 2650
by หมอยา
on 2013-05-18 19:27:41

      ตรวจองค์เทพ

***********************

# 2632
by หมอยา
on 2013-05-14 09:25:54

      ตรวจองค์เทพ

**********************


sent: sunday, may 26, 2013 9:22 pm
to:
subject: fw: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อนางสาว วรดา  ศรีคารมย์ . สถานที่เกิด โรงพยาบายอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คือตอนที่คุณแม่ตั่งท้องดิฉันคุณแม่ท่านได้ฝันเห็นพระแม่อุมาเทวีปางกาตยานี ท่านทรงประทาน ทับทรวงให้คุณแม่ดิฉันเลยอยากจะขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ค่ะ

     สุดท้ายนี้ดิฉันต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านถามมาและได้รับคำไปวันที่ ๑๔ ๑๘ และถามกลับมาใหม่วันที่ ๒๖ อาจารย์งงครับ ว่าทำ... ทำไมเช่นนี้ ไม่สงสารอาจารย์บ้างหรือครับ

 


# 2682
By หมอยา
On 2013-05-25 09:45:33


sent: wednesday, may 22, 2013 8:25 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาน่ะค่ะ ดิฉันขอรบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยกรุณาตรวจดูให้ลูกหน่อยว่าลูกมีองค์เทพที่ จ.ศรีสะเกษ

ดิฉันชื่อ กิริตา ทาสี ขออนุญาติพึ่งบารมีท่านหมอยา
 - ช่วยตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำจากท่านอาจาร์ยหมอยา
 - เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
 - และองค์ปู่ฤาษีได้บอกหนูให้จุดธูป108ดอกเพื่อบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าจะรับครูกำเนิดและให้บอกกำหนดวันว่าจะมา  รับวันไหน
 - แล้วครูกำเนิดหมายความว่าอย่างไรค่ะ           
    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********


# 2681
By หมอยา
On 2013-05-25 09:42:18


sent: wednesday, may 22, 2013 4:00 pm
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาครับ

พอดีเพื่อนผมอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือป่าว ผมเลยส่งเมลมาให้อาจารย์ตรวจสอบให้ครับ

ชื่อ น.ส.มัทนา ม่วงมั่งมี โรงพยาบาลห้วยพลู

ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*******************


# 2680
By หมอยา
On 2013-05-25 09:39:59


sent: tuesday, may 21, 2013 2:16 pm
to:
subject: เรียนถามเรื่ิององค์เทพค่ะ

ชื่อ นางสาว พรรณระภา ตัณฑ์ไพโรจน์ (ซาย)จังหวัด กรุงเทพ

รบกวนถามเรื่อง องค์เทพในตัวหนูค่ะ ซายค่อนข้างเชื่อและศรัธา พอสมควร
อยากได้คำแนะนำ และอยาก บูชาท่านตอนนี้ ได้เอากุมาร เทพมาเลี้ยงด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมากนะค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********


# 2679
By หมอยา
On 2013-05-25 09:17:20


sent: wednesday, may 22, 2013 9:03 pm
to:
subject: ขอกราบ อาจารย์หมอยาโปรดให้ความเมตาสงสารด้วยเถอะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ
ผมชื่อ นาย วัฒนา แดงพายับ เ อยู่ กรุงเทพฯ ครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)
********************


# 2678
By หมอยา
On 2013-05-25 09:14:55


sent: friday, may 24, 2013 9:54 am
to:
subject: ขอตรวจองค์ครับ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

          กระผม ชื่อ นาย สมพร บึงราษฎร์ กระผมอยากทราบว่สกระผมมีองค์เทพหรือเปล่า สุดท้ายขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา และครอบครัว จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********


# 2677
By หมอยา
On 2013-05-25 09:12:53


sent: friday, may 24, 2013 11:25 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

ชื่่อสุพัตรา ไพศาลธรรม  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพ

รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพ คะ ตอนนี้ยัดมั่นในการพูดดี คิดดี ทำดี คะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ตอนนี้ยัดมั่นในการพูดดี คิดดี ทำดี คะ เป็นข้ออ้างของคนที่ถือดี อวดดีครับ
๔. ลูกอายุยังน้อย ศึกษา อ่านบทความมากๆ หลายๆที่หลายๆเวบ จงแยกกิเลส ตัณหา ออกจากศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย
๕. หากจะเดินสายเทพควรได้รับความเห็นชอบ หรือมีผู้ปกครองดูแล
๖. ไม่ควรติดต่อกับร่างทรงหรือ ตำหนักต่างๆ เวบต่างๆโดยพละการ
๗. ไม่ควรเปิดโอษฐ ทางเอ็ม ทางเฟส ท่านว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก หากปล่อยตามใจ คุณค่าศักดิ์ศรีจะวางไว้หรือรักษาลำบากครับ
********************************

 


# 2676
By หมอยา
On 2013-05-25 08:59:12

ขอตรวจองค์เทพครับอาจารย์หมอยา

เมศวราณี ลมเมฆ [ ]

ขอกราบสวัสดีครับอาจาร์ยหมอยา

        คือผมอยากรู้ว่าตัวกระผมมีองค์เทพรึเปล่าครับถ้ามีควรควรปฎิบัติตัวอย่างไรกระผมชื่อ นายรังสรรค์ สุธีสิริมงคล  กรุงเทพครับ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. อีเมล์ของลูกระบบมองเป็นjunk mail ครับ
***********


# 2675
By หมอยา
On 2013-05-25 08:57:07

ขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา

พรทิพย์ บุญธีระเลิศ [ ]

หนู ชื่อ นางสาว พรทิพย์ บุญธีระเลิศ  ถ. ศรีตรัง ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมืิอง จ. กระบี่ ค่ะ หนูชอบมีอาการแปลกๆๆเวลาทำบุญหรือเข้าวัด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก แต่เวลาไปศาลเจ้าไม่มีอาการดังกล่าว เคยมีเพื่อนที่เลี้ยงกุมารทองทักว่าหนูมีบ้างอย่างติดตามตัวอยู่ แต่เค้าไม่ทราบว่าเป็นอะไร หนูอยากขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้หนูหน่อยค่ะว่าหนูมีองค์ เทพหรือเปล่าค่ะ

            ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ทำนายว่า ท่านมีอุบัติภัยรออยู่ 
๔. อายุท่านไม่ยาว
๕. มีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ หนึ่งตน
๖. ดวงนี้บังคับเดินสายเทพเต็มรูปแบบครับ
***************************
      


# 2674
By หมอยา
On 2013-05-24 10:53:44

mai mai [ ]

หนูได้ส่งเมล์ มาหลายครั้ง แต่ด้วยความที่อ่านรายละเอียดไม่หมดเลย ไม่เห็นกฎข้อห้าม ต่างๆ อาจาย์หมอยาเป็นผู้ใหญ่ ใจกว้างโปรดเมตาหนูด้วยเถอะค่ะ ท่านอาจารย์ หนูอยากจะขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยเมตา ตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยเถอะค่ะ หนูชื่อ วัฒนา แดงพายับ เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ แล้วถ้าครั้งนี้หนูทำผิดพลาดประการใด ขอให้อาจารย์ ให้อภัย และ โปรดเมตาหนูด้วยเถอะค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. อีเมล์ของลูกระบบมองเป็นjunk mail ครับ
***********


# 2673
By หมอยา
On 2013-05-24 10:33:04


sent: tuesday, may 21, 2013 1:20 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา

                    กระผมนาย ธันชนน ศรีนิยม     รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ

ให้กระผมด้วยนะคับ ดวงชะตากระผมจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคน บ้างไหมครับผม

                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                           ธันชนน ศรีนิยม

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ดวงนี้ไม่ธรรมดา
๓. ชะตาท่านมีลิขิตสวรรค์อยู่แล้วครับ
*********************

 


# 2672
By หมอยา
On 2013-05-24 07:30:33


sent: thursday, may 23, 2013 12:45 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอยากตรวจสอบองค์เทพ

หนูชื่อ ภริตา พิทยานุวัฒน์ จังหวัดที่เกิด จังหวัด กรุงเทพฯ ค่ะ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ดวงนี้ไม่ธรรมดา
*********************


# 2671
By หมอยา
On 2013-05-24 06:45:57


sent: thursday, may 23, 2013 12:20 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดวงชะตาและองค์เทพครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     ผมชื่อ นายชูโชค  ปรมัตถกุล   ตอนนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ จังหวัดระยองครับ                         
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาและองค์เทพ และสิ่งใดทางใดที่ท่านแนะนำสอนสั่ง ผมจะได้นำไปเพื่อปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรต่อไป
     ผมขอขอบพระคุณในความเมตตา
              ด้วยความเคารพอย่างสูง
                       ชูโชค ปรมัตถกุล

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ชะตาท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติครับ
๔. ชะตาท่าน ข้อปฏิบัติมักมีข้อสงสัยเสมอ ท่านหาครูยากครับ
๕. ดวงนี้กรรมฐานต้องมีครูแนะนำครับ
********************

 


# 2670
By หมอยา
On 2013-05-24 06:41:24


sent: friday, may 24, 2013 12:45 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพเจ้าค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอค่ะ ลูกมีสิ่งรบกวนที่อยากถามท่านอาจารย์ค่ะ กรุณาช่วยชี้แนะลูกด้วยนะค่ะ ลูกอยากทราบว่าตัวลูกนี้มีองค์หรือไม่เจ้าค่ะ? บางคราลูกสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้.ลูกชื่อนางสาว ชนิดา อัศวรักษ์ เกิดที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แต่จำเวลาเกิดไม่ได้เจ้าค่ะ  หากลูกทำผิดพลาดประการใดด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการณ์ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะเจ้าคะและขอให้ส่วนบุญที่ท่านอาจารย์ได้ทำนี้ค้ำจุนให้ท่านเจอแต่สิ่งดีๆและมีลูกศิษย์ที่เคารพรักเยอะๆด้วยเทิญ

กราบขอบพระคุณค่ะ.

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ทำนายว่า ท่านเป็นศิษย์มีครู สืบไปเบื้องหน้าความสุขจะบังเกิดกับท่านครับ
***************************


# 2669
By หมอยา
On 2013-05-24 06:34:39

เจิดสุข ทองดี [ ]
กราบเรียนอาจารย์ กระผมชื่อ สุปัญญา ทองดี  รบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ กราบขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


# 2668
By หมอยา
On 2013-05-23 07:14:51

-----original message-----

sent: thursday, may 23, 2013 2:36 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพค่ะ

ดิฉัน ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่ามีองค์เทพอยู่ด้วยหรือเปล่าค่ะ
ชื่อ อารีรัตน์ โชคยิ้มสิริ  จ.อ่างทอง จะมีอาการ ปวดหัว,ปวดท้อง,ปวดคอ,และปวดหลังอยู่บ่อยๆค่ะ

ขอความกรุณา-บารมีจากท่านอาจารย์หมอยา

… ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


# 2667
By หมอยา
On 2013-05-23 07:12:20


sent: thursday, may 23, 2013 6:43 am
to:
subject: ขอความกรุณา ช่วยตรวจดูให้กระผมด้วนนะครับ

ขอกราบสวัสดี อาจารย์นะครับ ผมนายปัญญา อรรถจักร์ ครับ ช่วยตรจดูให้กระผมทีว่ามีองค์จริงหรือเท็จครับ ขอขอบพระคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool