ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 515
By หมอยา
On 2011-05-03 18:03:45


sent:
tuesday, april 12, 2011 11:36 am
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือ
                   
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อบุษกรกุล  ส่งเสริม จังหวัดสุรินทร์
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ และขอให้อาจารย์หมอยามี
ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง มีโอกาสได้สร้าง
สมบุญบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 514
By หมอยา
On 2011-05-03 18:00:36


sent:
tuesday, may 03, 2011 5:00 pm
to:
หมอยา
subject:
สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนตรวจองค์เทพ ค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ

ชื่อ วิลาวัลย์ เสงี่ยมศรี    จังหวัดชลบุรี


ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง  ขอบคุณค่ะ
ท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 


# 513
By หมอยา
On 2011-05-03 13:31:18


sent:
monday, may 02, 2011 2:00 pm
to:

subject:
ตรวจองศ์
      สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ      
ผมอภิชาต   จุฑารัตน์ ที่จังหวัดสงขลาครับ
อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า
ตัวผมมีองค์ที่คอยดูแลคุ้มครองหรือไม่ครับ
รบกวนอาจารย์ให้ช่วยตรวจด้วยครับ

                          
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 512
By หมอยา
On 2011-05-03 13:24:41


sent:
monday, may 02, 2011 9:45 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพปี54-ขอรับการตรวจองค์เทพครับผม

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ
คือผมอยากทราบมาก ๆ เลยครับ ว่าผมมีองค์เทพด้วยรึเปล่า 

ผมชื่อ อรรถพล โสภารัตน์ทกรุงเทพมหานคร ครับผม
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาที่สละเวลาให้นะครับผม


ขอให้มีท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยนะครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 511
By หมอยา
On 2011-05-03 13:20:52


sent:
tuesday, may 03, 2011 12:15 pm
to:

subject:
สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนตรวจองค์เทพ ค่ะ

 

ชื่อ   มาลินี นามสกุล   ศิลดี   เกิดที่จังหวัด ลพบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 510
By หมอยา
On 2011-05-03 12:19:04


sent:
thursday, april 21, 2011 12:19 am
to:

subject:
กรุณาช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยครับอาจารย์

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา ผมมีความศรัทธาให้เรื่องขององค์เทพมากจึงอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์หมอช่วยตรวจดูให้ครับ
ชื่อ จิรพงศ์  แพทย์สมาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ครับ
ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง                    
            ขอบคุณครับ อาจารย์หมอยา

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 509
By หมอยา
On 2011-05-03 12:13:35


sent:
tuesday, may 03, 2011 12:07 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ
importance:
high

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ,


ผมอยากให้อาจารย์ ช่วยตรวจสอบญาณ ให้ผมหน่อยนะครับ

ผมชื่อ จิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล. จังหวัดตรัง
ขอบคุณครับ

จิรภัทร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 508
By หมอยา
On 2011-04-29 21:26:31


sent:
friday, april 29, 2011 1:05 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพปี54

 

สวัสดีคัฟ ขอกราบเรียนท่านหมอยาที่เคารพ
 
กระผมขอรบกวนท่านช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
 
กระผม ชื่อ นาย สุวรรณชัย นาควิลัย  เกิดที่ จังหวัด ชลบุรี ครับ
 
กระผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
 
ขอขอบคุณนะคัฟที่เสียสละเวลามาให้กระผมนะครับ
 
สุดท้ายกระผมขอให้ท่านหมอยา มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มากๆครับ
 
ขอแสดงความเคารพนับถือ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 507
By หมอยา
On 2011-04-29 21:16:30


sent:
friday, april 29, 2011 9:13 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

ชื่อ นายประภวิษณ์  คำด้วง ที่จังหวัดมหาสารคาม 

ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพ

ประภวิษณ์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 506
By หมอยา
On 2011-04-29 16:55:26


sent:
friday, april 29, 2011 11:14 am
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอย่าตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
   ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
ผมสนใจเรื่องนั่งสมาธิมานานแล้วครับ แต่ช่วงหลังรู้สึกติดขัดไม่ก้าวหน้า
ผมได้อ่าน หัวข้อ "ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ" มีบ้างส่วนที่ตรงกับผมครับ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ และชี้แนะสอนสั่งด้วยครับ
ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ  
ผมชื่อ ตฤณ พรหมเจริญ
เกิดที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครสรีธรรมราช

สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพแข็งแรงครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

  ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 505
By หมอยา
On 2011-04-28 20:58:42


sent:
monday, april 11, 2011 2:50 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ  
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
         ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยา
ที่ดิฉันส่งมาเป็นครั้งที่๒ เพราะดิฉันไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่ส่งมา มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หรือท่านอาจาย์หมอยาอาจ จะยังไม่ว่างตอบให้ดิฉัน
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ดิฉันชื่อธันยนันท์  มามีทรัพย์  ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ
 
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 
 

 
 


# 504
By หมอยา
On 2011-04-28 20:54:11


sent:
monday, april 11, 2011 2:30 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 


.externalclass .ecxhmmessage p
{padding:0px;}
.externalclass body.ecxhmmessage
{font-size:10pt;font-family:tahoma;}

   สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
ผมจะรบกวน ให้ตรวจองศ์เทพ ให้กระผมหน่อยครับ

ชื่อ นายก้องภพ  เขียวทิม
เกิดจังหวัดพิษณุโลก
ปัจุบัน อาศัยอยู่ จังหวัด นครราชสีมาครับ

ขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลาให้ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายก้องภพ  เขียวทิม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 503
By หมอยา
On 2011-04-28 20:51:38


sent:
monday, april 11, 2011 2:30 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 


.externalclass .ecxhmmessage p
{padding:0px;}
.externalclass body.ecxhmmessage
{font-size:10pt;font-family:tahoma;}

   สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
ผมจะรบกวน ให้ตรวจองศ์เทพ ให้กระผมหน่อยครับ

ชื่อ นายก้องภพ  เขียวทิม
เกิดจังหวัดพิษณุโลก
ปัจุบัน อาศัยอยู่ จังหวัด นครราชสีมาครับ

ขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลาให้ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายก้องภพ  เขียวทิม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 502
By หมอยา
On 2011-04-28 20:41:42


sent:
thursday, april 28, 2011 6:53 pm
to:
; กัญชัย แซ่ตั้ง
subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

  ขอความกรุณา อาจาร์ยหมอยา ชี้แนะตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
  คือมีคนทักว่าผมเป็นทหารพระเจ้าตากในชาติก่อนและมีองค์เทพคุ้มครอง จะให้ผมรับขันธ์ ผมจึงอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ  เพื่อผมจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
     ขอความกรุณา อาจาร์ยหมอยา ด้วยความเคารพครับ
   ผมชื่อ จิรพงศ์  ถ้อยคำดีชัยศิริ จันทบุรี
    ก่อนหน้านี้เคยส่งไปถามแล้วถ้าผมใช้คำพูดผิดไปต้อง
      กราบขอโทษ อาจาร์ยหมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 501
By หมอยา
On 2011-04-28 18:56:52


sent:
saturday, april 23, 2011 1:24 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา  ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพ
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปค่ะ
ชื่อ นางปทุมพร  โตสิงห์    ที่จังหวัด กรุงเทพ
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 500
By หมอยา
On 2011-04-28 18:43:11


sent:
wednesday, april 27, 2011 10:11 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ 54

 

  กราบเรียนอาจารย์หมอยา
 กระผมมีความสนใจทางด้านนี้มากคับ 
จึงขอความกรุณา
ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ
กระผมชื่อ โฆษิต สกุลวงค์ จังหวัด กระบี่
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้หน่อยนะคับ
จะได้เป็นการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องสืบไป
 
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข่งแรงนะคับ
       ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 499
By หมอยา
On 2011-04-28 18:30:18


sent:
wednesday, april 27, 2011 12:19 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ ให้ผมหน่อยครับ เพื่อการปฏิบัติบูชาที่ถูกต้อง ผมชื่อ นายวชิระ   บุญยัง เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ขอท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์ จงปกปักษ์รักษา
ท่านอาจารย์หมอยาให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 498
By หมอยา
On 2011-04-28 18:12:48


sent:
thursday, april 28, 2011 5:51 pm
to:

subject:
ขอท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะ
ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

    สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ 
  ดิฉันชื่อ น.ส. อภิษฐสิรีย์ พิมพ์เพียง. เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาจงโปรดชี้แนะแนวทาง เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ
ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา มานะที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 497
By หมอยา
On 2011-04-28 17:58:47


sent:
thursday, april 28, 2011 9:00 am
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

ดิฉัน น.ส. ปาณิสรา ถิรมนัส  ที่โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ


# 496
By หมอยา
On 2011-04-28 15:54:29

from: jejee (shannon) [mailto: ]
sent:
thursday, april 28, 2011 3:25 pm
to:

subject:
ขอท่านอาจารย์หมอยา
จงโปรดชี้แนะตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

            สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

  ดิฉันชื่อ น.ส. อนัญญา  ปราบพยัคฆา ค่ะ จังหวัด บุรีรัมย์

ลูกขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา จงช่วยชี้แนะตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ เพราะลูกชอบมีอาการแปลกๆ ซึ่งก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ในบ่อยครั้งในตัวของลูกเอง จึงขอความกรุณา
ท่านอาจารย์หมอยาจงโปรดชี้แนะแนวทาง
เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ

 จึงขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา มานะที่นี้ด้วยค่ะ

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่าน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 495
By หมอยา
On 2011-04-28 15:50:38


sent:
thursday, april 28, 2011 3:11 pm
to:
ตรวจดวง
subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

ดิฉันชื่อนางสาว ลมิสตา ธรรมชนา เกิดที่อยุธยา
คือดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
แบบว่าชอบทักคนอิ่น แล้วก็จะเป็นตามปากแล้วยิ่งไป
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะแน่นและสั่นอ่ะค่ะ
รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะอยากปฏิบัติให้ถูกต้องเสียทีอ่ะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 494
By หมอยา
On 2011-04-28 15:04:20

to:
subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

หนู ชื่่อ นางสาว พรประภา นามสกุล ชวลิตนิธิกุล 

เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ เพื่อต่อไปหนูจะได้นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอพรจากองค์เทพเทวา 
ปกปักคุ้มครอง ท่านอาจารย์หมอยาตลอดไปนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ 

พรประภา ชวลิตนิธิกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 493
By หมอยา
On 2011-04-27 09:53:35


sent:
tuesday, april 26, 2011 11:25 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

 

ถึง. ท่านอาจารย์หมอยาขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันได้ไหมคะ ดิฉันจะได้ปฎิบัติตัวให้เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะ


ชื่อ นส. ปิยะนุช กมลรัตนชัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยคะ

ถ้าจดหมายนี้มีความผิดพลาดประการใด
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาโปรดให้อภัยด้วยคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ปิยะนุช กมลรัตนชัย

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 492
By หมอยา
On 2011-04-26 22:29:01


sent:
tuesday, april 26, 2011 12:24 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะก์อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมชื่อ นายณฐรัชต์ (ชื่อเดิม นายชัชพร) นามสกุล พุ่มใย ครับ
 เกิดจังหวัดกำแพงเพชร
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพ และวิธีการปฏิบัติให้กระผมด้วยน่ะครับ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้กระผมมา ณ ล่วงหน้านี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 491
By หมอยา
On 2011-04-26 22:26:18


sent:
tuesday, april 26, 2011 1:18 pm
to:

subject:
อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์ญาณองค์เทพให้ค่ะ

 ลูกขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ

ให้หน่อยค่ะ

ลูก เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ


ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะ


ส่วนชื่อเก่า บรรจง   นามสกุลเก่า  สุขเกษมค่ะ


ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะที่ช่วยตรวจให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).# 490
By หมอยา
On 2011-04-26 22:21:39


sent:
tuesday, april 26, 2011 3:34 pm
to:

subject:
re: ขอรับการตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ต้องขออภัยที่ส่งข้อมูลไม่ชัดเจนครับ ผมได้ส่งมาให้ใหม่แล้วครับ
กระผมขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ
เพื่อ ที่จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ชื่อ พีระชล เทพนิคมครับจังหวัดที่เกิด ชลบุรี
กราบขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 489
By หมอยา
On 2011-04-26 22:15:05


sent: monday, april 25, 2011 9:48 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ ณัฐวุฒิ พูลทรัพย์  โรงพยาบาลราชวิถี ครับ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ
เพื่อที่จะได้ปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไปครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 488
By หมอยา
On 2011-04-26 15:39:42


sent:
tuesday, april 26, 2011 2:35 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียน    อาจารย์หมอยา

 

ผมชื่อนาย เสกสรรค์  แตงเขียว  จังหวัดกรุงเทพฯ
อาจารย์หมอยากรุณาช่วยตรวจว่ามีองค์เทพพระองค์ใด
ต้องปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา


# 487
By หมอยา
On 2011-04-26 15:36:39


sent:
tuesday, april 26, 2011 2:38 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์ครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าขอความกรุณาและความเมตตาอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ข้าพเจ้าชื่อ ศุภกฤต  วารี จังหวัดเกิด กำแพงเพชร
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง
และขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ .

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....# 486
By หมอยา
On 2011-04-26 15:33:14

from: pirawan ms. (catalyst.controller) [mailto: ]
sent:
tuesday, april 26, 2011 2:55 pm
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

ถึง. ท่านอาจารย์หมอยา  ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยคะ หนูจะได้ปฎิบัติตัวให้เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อเกิดความเป็นมงคลของชีวิต

หนูชื่อ นส. พิราวรรณ ชื่อเพราะ 

ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยคะ

ถ้าจดหมายนี้มีความผิดพลาดประการใด
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาโปรดให้อภัยด้วยคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พิราวรรณ ชื่อเพราะ

 

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 485
By หมอยา
On 2011-04-26 11:27:42


sent:
saturday, april 23, 2011 9:26 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
กระผมขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ
เพื่อ ที่จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
กระผมชื่อ นพดล  ประเสริฐศรี  เกิดจังหวัด  ปทุมธานี  ครับ
ตอนนี้ อยู่ จังหวัด ปทุมธานีครับ
           
          รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยครับ 
               ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 484
By หมอยา
On 2011-04-26 10:44:46


sent:
saturday, april 23, 2011 11:34 pm
to:

subject:
ถามเรื่ององค์ครับ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
        ผมชื่อ นายวสันต์ อยู่เย็น เกิดวันพฤหัสบดี วันที่  ที่จังหวัดสุรินทร์ ผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์หรือองค์เทพหรือเปล่าครับ
และอยากทราบนามของท่านองค์นั้นด้วยครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะครับ 
        ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอพรองค์เทพเทวา
ปกปักคุ้มครอง หมอยาตลอดไปนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

นี่เป็นบทความที่ดีมากของท่าน tada โอม สดา ศิเวศวร อิสี มุณี ปุญญะ
หลักแห่งการปฏิบัติที่พึงกระทำ
1.ย่อมไม่โอ้อวดตน
2.ย่อมไม่ละโมบ
3.ย่อมไม่อหังการ
4.ย่อมละทิฐิ
5.ย่อมมีเมตตาเป็นที่ตั้ง
6.ย่อมรู้จัก ละ ลด ปลด วาง
7.ย่อมไม่ขวนขวายในสิ่งอันมิชอบมาเป็นของตน


# 483
By หมอยา
On 2011-04-26 10:25:23


sent:
monday, april 25, 2011 10:19 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ
importance:
high

 

หนูชื่อ  พัชรภัทร์  วงษ์วัน  ( ชื่อเดิม ชื่อ  กนกวรรณ  วงษ์วัน)เกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   จังหวัดตาก
  ขอความกรุณาช่วยชี้แนะให้หนูด้วย  ถ้าหากว่ามีองค์จริง มีองค์อะไรค่ะ แล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง   เพราะหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 482
By หมอยา
On 2011-04-26 09:10:44


sent: tuesday, april 26, 2011 6:29 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา
ตรวจดูองค์เทพให้หน่อยคะ

ถึง. ท่านอาจารย์หมอยา  ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยคะ หนูจะได้ปฎิบัติตัวให้เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อเกิดความเป็นมงคลของชีวิต

หนูชื่อ นส. อรทัย มารโกมุท เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยคะ
ถ้าจดหมายนี้มีความผิดพลาดประการใด
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาโปรดให้อภัยด้วยคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
อรทัย มารโกมุท

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).


# 481
By หมอยา
On 2011-04-25 20:26:00


sent:
monday, april 25, 2011 1:02 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

 

ชื่อ นางสาวประไพพรรณ ศิริวัฒน์เกิดที่ขอนแก่น
ขอให้อาจารย์กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะเพื่อจะ
ได้ทราบและกระทำให้ถูกให้ควรได้ต่อไป ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 480
By หมอยา
On 2011-04-25 20:23:02


sent:
monday, april 25, 2011 5:16 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่

 

เรียมอาจารย์หมอยาที่เคารพ

    ดิฉันชื่อ  นางศิริพรรณ ใยสุ่น (นามสกุลเก่า = ศุภฤทธิ์) เกิดที่ โรงพยาบาลเมือง ฉะเชิงเทรา
อาศัยอยู่ทีจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน  รบกวนให้อาจารย์ตรวจสอบ ให้ด้วยว่ามีองค์เทพหรือไม่  และถ้ามีเป็นองค์ใดบ้าง ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ที่ผ่านๆ มา รู้สึกว่าตัวเองคงมีกรรมเยอะ ถึงทำอะไรติดๆ ขัดๆ

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ
ศิริพรรณ ใยสุ่น

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 479
By หมอยา
On 2011-04-25 09:34:43


sent:
sunday, april 24, 2011 2:47 am
to:

subject:
ตรวจองเทพ

สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพ

ผมอยากให้อาจารย์กรุณาตรวจว่าผมมีองไหมครับ

ชื่อ รุ่งโรจน์ นาคพรหมมินทร์ เกิดที่จังหวัดสกลนคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

มีเทพองค์ใดครับปฎิบัติอย่างไรบ้างครับ

ตอบ ท่านมาเวบนี้..ท่านเคยอ่านบทความหรือยังครับ
      ท่านดีทุกอย่างเสียที่ใจร้อน..แลถือดีครับ

                        นับถืออย่างสูง

                       รุ่งโรจน์# 478
By หมอยา
On 2011-04-25 09:28:06


sent:
sunday, april 24, 2011 9:02 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ

 

ผมชื่อ ภานรินทร์ ถนอมเงิน ชื่อเดิม(ภาณุ ถนอมเงิน)  ปีชวด
 อยู่จ.นครนายก ผมกำลังสับสนและสงสัยและถ้ามีองค์อาจารย์
ช่วยบอกได้ไหมเป็นองค์? เพราะมีหมอบอกมาหลายองค์
ไม่ตรงกันเลย หลายหมอที่บอกและควรปฏิบัติตัวยังไงและ
ทำยังไงครับ  ขอขอบคุณอ.หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
      ท่านจะเดินสายเทพ... อาจารย์ถามหาศรัทธาจากท่านครับ


# 477
By หมอยา
On 2011-04-25 09:22:40


sent:
sunday, april 24, 2011 2:08 pm
to:

subject:
รบกวนพ่อท่านหมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพที่มารักษากระผมด้วยครับ

 

เรียนท่านหมอยา ที่เคารพ
        กระผมมีความประสงค์ให้ท่านยาตรวจสอบองค์เทพ
ที่มารักษากระผมเพื่อที่จะได้ปฏิบัติบูชาได้ถูกครับ  ชลบุรีครับ 
ชื่อเดิม  เดชา   ชื่อใหม่  รัฐวิทย์ อินบริบูรณ์
ช่วยตรวจสอบให้กระผมด้วย  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 476
By หมอยา
On 2011-04-25 09:18:17


sent:
sunday, april 24, 2011 8:05 pm
to:

subject:
สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ที่เคารพ
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

 

ผมชื่อ อิทธิศักดิ์  นามสกุล เจนวจีพร  เกิดในกรุงเทพครับ 
ขอให้อาจารย์กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับเพื่อจะ
ได้ทราบและกระทำให้ถูกให้ควรได้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 475
By หมอยา
On 2011-04-25 09:14:33


sent:
sunday, april 24, 2011 10:49 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ครับ

 

ลูกขอความเมตตากรุณา จากท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพ
ให้ลูกด้วยนะเจ้าคะ ชื่อ ชนัญญา เจริญบุญณะ

ลูกขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของ
ท่านอาจารย์หมอมากนะคะ ที่เสียสละเวลามาอ่านข้อความนี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 474
By หมอยา
On 2011-04-23 05:54:28


sent:
friday, april 22, 2011 7:51 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาจากพ่อหมอด้วยครับ

 

กราบเรียนพ่อหมอ ที่เคารพรักของสานุศิษย์
 
     สวัสดีครับพ่อหมอที่เคารพของลูก ลูกต้องขอความกรุณาและเวลาจากพ่อหมออาจจะรบกวนพ่อหมอไปบ้างแต่ลูกก้อต้อง พึ่ง แสงสว่างจากพ่อหมอด้วยครับ
 
ครั้งก่อนลูกบอกตกฝากของลูกผิดไปลูกต้องขอประทานโทษอย่างมากครับ เพราะลูกไม่รอบครอบเอง ครั้งนี้ลูกต้องขอแสงสว่างจากพ่อหมออีกครั้งนะครับ
 
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพอีกครั้ง ลูกชื่อ จิรายุ บุญโสธรสถิตย์ ร.พ ศิริราช  กรุงเทพมหานคร
 
และองค์เทพ ของลูกเป็นเทพสาย พราหมณ์ฮินดู หรือเปล่า ลูกรู้สึก ถูกชะตากับองค์เทพสายพราหมณ์ครับ
 
 
               สุดท้ายนี้ ด้วยความที่ไม่รอบครอบของลูก ลูกต้องกราบขอขมาอีกครั้งนะครับ ลูกกลัวพ่อหมอโกรธลูก แต่ ลูกต้องขอขมาจริงๆครับ ที่ลูกต้อง
 
รบกวนพ่อหมออีกครั้งนึง ทำให้เสียเวลาพ่อหมอ ลูกขอขมาต่อพ่อหมอท่านอาจารย์ผู้เป็นแสงสว่างแก่ สานุศิษย์มากมาย
 
 
              ลูกคนนี้ ขอให้ พ่อหมอยาและครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณ สุขขะ พละ ด้วย ครับ
 
 
จิรายุ บุญโสธรสถิตย์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 473
By หมอยา
On 2011-04-22 14:57:41


sent:
friday, april 22, 2011 9:57 am
to:

subject:
ตรวจองค์ครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์
ผมนาย  เอนก อินทนนท์
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 472
By หมอยา
On 2011-04-22 14:55:06


sent:
friday, april 22, 2011 2:18 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยนะคะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความกรุณาท่านอ.หมอยาด้วยนะคะว่าหนูมีองค์หรือไม่
มีองค์ท่านใดบ้าง และควรปฏิบัติอย่างไร

ชื่อ สุธาสินี ศศิวรรณ จ.สมุทรสาคร

ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 471
By หมอยา
On 2011-04-20 22:29:13


sent:
sunday, april 10, 2011 8:46 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอโทษอาจารย์หมอยาที่ส่งมาเป็นครั้งที่ 2  เพราะไม่แน่ใจว่าที่ส่งข้อมูลมาครั้งแรกมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ เพราะได้เข้าไปดูในเว็บที่อาจารย์ตอบแล้วไม่มีกระทู้ที่ดิฉันเขียนถามอาจารย์ไปคะ   ดิฉันรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ  ดิฉันชื่อ ทัตชญา ภัทรขจรศักดา
(ชื่อเดิม ตรีชดา  ทรัพย์คง)  เเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจ
ให้ด้วยคะ  ขอกราบขอบคุณล่วงหน้าคะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 470
By หมอยา
On 2011-04-20 22:25:39


sent:
sunday, april 10, 2011 3:03 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     หนูชื่อ นางสาวนลัทพา หรรษาพันธุ์ ที่จ.จันทบุรีค่ะ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพฯ ให้หนูด้วยค่ะ
                ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 469
By หมอยา
On 2011-04-20 21:45:25


sent:
saturday, april 09, 2011 11:39 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์หมอยาโปรดตรวจองค์เทพให้คุณแม่

คุณแม่ชื่อ เยาวลักษณ์ สุวรรณอักษร

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลาเกิดไม่ทราบแน่ชัดครับ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่กรุณาครับ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 468
By หมอยา
On 2011-04-20 21:41:29

from:
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจาร์หมอยา
date: wed, 6 apr 2011 16:13:57 +0700

กราบเรียนท่าน อาจาร์ หมอยา


 หนูต้องขอจากความศรัทธาของท่านเพื่อช่วยตรวจ
ดูองค์์เทพให้หนูด้วยค่ะ
   ชื่อ นางสาว อำภา ก้อนจันทร์ 
   เกิด จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอบางกอกใหญ่

 ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง                    
            ขอคุณค่ะ อาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 467
By หมอยา
On 2011-04-20 21:38:37

from:
to:
subject: ขอทราบเกี่ยวกับองค์เทพค่ะ
date: fri, 8 apr 2011 03:42:43 +0000

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา

 
           ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับองค์เทพหรือเทวดาประจำตัวว่าท่านเป็นใคร มีหรือไม่ เพราะรู้สึกแปลกๆค่ะ บอกไม่ถูก ขอรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ
           ธันยนันท์  มามีทรัพย์ 
สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คุณพระรัตนตรัยและคุณครูบาอาจารย์รักษาค่ะ
 
                   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 466
By หมอยา
On 2011-04-20 21:34:47


sent:
friday, april 08, 2011 9:39 am
to:
ตรวจองค์เทพ
subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพเป็นอย่างสูง
 
ผมชื่อ นายเดชา  เครือคำ  จังหวัดอุดรธานี
 
ผมมีองค์เทพไหมครับ? ถ้ามีคือองค์เทพอะไรครับ? ถ้ามีผมต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามากครับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool