ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 565
By หมอยา
On 2011-05-13 09:49:03


sent:
wednesday, may 11, 2011 7:52 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

 
เรียน อาจารย์หมอยา


ดิฉันขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ 

ชื่อ นางสาวพรรณี โรจน์วิชชา   เกิดที่จังหวัด กรุงเทพฯ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
พรรณี โรจน์วิชชา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 564
By หมอยา
On 2011-05-13 09:27:47


sent:
thursday, may 12, 2011 10:17 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     
      ดิฉันชื่อ  งามนิจ ศุขเจริญ   จังหวัดภูเก็ต
 
     ดัวยความเคารพ
 
       งามนิจ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..

---------------------------------------------------------


sent:
thursday, may 12, 2011 10:24 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

 
       เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
              ผม ชื่อ ธัชกร( ชื่อเดิมอำนาจ) ศุขเจริญ
 
               เกิดที่ จังหวัด ลำปาง
 
               ไม่ทราบว่าผมมีองค์หรือไม่ ถ้ามี จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
 
                  ด้วยความเคารพ
 
                     ธัชกร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 563
By หมอยา
On 2011-05-13 08:48:32


sent:
thursday, may 12, 2011 8:56 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

 
   กราบนมัสการท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
       ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ
 
      ชื่อ เยาวภา  เอี่ยมภู่ 
   ที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
      มีคนทักว่าดิฉันมีองค์เทพ แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่า
และเป็นองค์เทพอะไรพอจะแจ้งให้ดิฉันทราบด้วยได้ไหมค่ะ 

       ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 562
By หมอยา
On 2011-05-12 22:13:41


sent:
thursday, may 12, 2011 10:01 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันรบกวนขอให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ดิฉันชื่อ วันดี สงค์แก้ว 
 ขอบคุณคุณหมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 561
By หมอยา
On 2011-05-12 22:11:41


sent:
thursday, may 12, 2011 10:12 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

 เรียน ท่านอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนายอัครพล   หลวงจันทร์ดวง 

เกิดและโตที่ จ.ลำปาง ครับ 
ผมขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่า ตัวกระผมเองมีองค์เทพหรือไม่ครับ.. 
เพื่อเป็นการเริ่มปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์เทพครับ

จึงใคร่ขอความเมตตาท่านอาจาร์หมอยาตรวจสอบให้กระผมด้วยครับ 
ด้วยความเคารพ.....ครับ 


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 560
By หมอยา
On 2011-05-12 22:04:50


sent:
thursday, may 12, 2011 8:39 pm
to:
; ma_ry k
subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อนางสาวบุณยานุช อกอุ่น (ชื่อเดิม นางสาวสุรีย์วัล อกอุ่น) ค่ะ เกิดที่ยโสธรค่ะ


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สุดท้ายขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 559
By หมอยา
On 2011-05-12 18:44:42


sent:
thursday, may 12, 2011 10:14 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ
ผมชื่อนาย ศรัทธาเทพ  บัวสุข  จ.อุดรธานีครับ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สุดท้ายขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 558
By หมอยา
On 2011-05-12 18:22:20

 

 


sent:
thursday, may 12, 2011 3:13 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

กราบนมัสการท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ดิฉันขอความอนุเคราะห์รบกวนเวลาของท่านอาจารย์หมอยา

ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ
ถ้ามีจะได้ทราบว่าตัวเองต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
จะได้ทำถูกต้องตามหลักของคนที่มีองค์นะค่ะ

ชื่อ ธัญเนศวร์  กีรติกรกุลวัฒน์ (ชื่อใหม่นี้เปลี่ยนมาได้4ปีแล้วค่ะ)
ชื่อเดิมแรกเกิด สุนันทา ภูมิเจริญ)
เกิดที่ รพ.คริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
ท้ายนี้ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยา
มีแต่ความสุขความเจริญ

ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์หมออยาด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

..ด้วยความเคารพ..
     ธัญเนศวร์ ^^
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 557
By หมอยา
On 2011-05-12 18:18:01

from:
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ
date: mon, 9 may 2011 10:58:57 +0000

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ ณัฐปรางค์ วาสบรรจง ที่ กรุงเทพ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 556
By หมอยา
On 2011-05-12 09:38:43


sent:
wednesday, may 11, 2011 9:44 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 
 
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ ให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นายวิชัย คงเพ็ชรขาว  เกิดที่จังหวัด สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์ จงปกปักษ์รักษา
ท่านอาจารย์หมอยาให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ
วิชัย  คงเพ็ชรขาว
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 555
By หมอยา
On 2011-05-12 09:30:47


sent:
wednesday, may 11, 2011 10:29 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 ชื่อ น.ส.กรกฎ  ธรรมยศ เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่มาอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ

   หนูขอกราบขอโทษอาจาย์ ที่วันก่อนโทรไปแล้ว ไม่ได้ขานเรียกคำว่าอาจารย์
หวังว่าอาจารย์คงไม่ถือโทษโกรธเคืองนะคะ ความผิดอยู่ที่หนูไม่ได้อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

วันเสาร์ หนูจะโทรมาบอกอาจารย์ก่อนจะไปหา ตามที่อาจารย์ได้แนะนำมา สุดท้ายหนูขอกราบขอโทษอีกครั้ง

ได้โปรด ยกโทษให้ หนูด้วยนะคะ หนูขอกราบขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 554
By หมอยา
On 2011-05-12 09:06:08


sent:
wednesday, may 11, 2011 11:05 pm
to:

subject:

เรียน อาจารย์ รบกวนสอบถาม ผมมีองค์เทพคุ้มครองรักษาหรือเปล่า
เคยมีคนทักแต่ก้อไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่

ผม นรนิติ กมลภพ  จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 553
By หมอยา
On 2011-05-12 09:02:40


sent:
wednesday, may 11, 2011 11:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ
 สวัสดีอาจารณ์หมอยาที่เคารพครับ
 
กระผมขอรบกวนอาจารณ์หมอยาช่วยตรวจองศ์เทพ
ให้กระผมหน่อยได้ไหมครับ ผมชื่อ ณพวัฒน์  วัฒน์สาทร ครับ
เกิดโรงพยาบาล ตำรวจ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ขอให้อาจารณ์หมอยาจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 552
By หมอยา
On 2011-05-12 09:00:16


sent:
thursday, may 12, 2011 2:59 am
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพครับ

ผมชื่อ นาย นพพล เดชปั้น  เกิดจังหวัด นครสวรรค์ ครับเคยคนมีทักว่า ผมมีองค์
ถ้าผมมีองค์เทพจริง ผมอยากทราบว่า เป็นท่านใดครับและผมควรปฎิบัติตัวอย่างไรครับ
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 551
By หมอยา
On 2011-05-10 19:43:04


sent:
sunday, may 08, 2011 9:43 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ขอตรวจรับองค์เทพครับ

เรื่อง  การขอตรวจรับองค์เทพให้พี่สาว
เรียน อาจารย์หมอยา

กระผมได้รับคำตอบในเรื่องส่วนตัวผมแล้ว  แต่ตอนนี้ กระผมขอรบกวนถามให้พี่สาว ที่ผมเคารพนับถือกัน ให้อาจารย์พิจารณา เพื่อพี่สาวจะได้ปฏิบัติให้เหมาะสมสืบไปครับ

ชื่อ  นางสาวจิดาภา  คณาวิรัตน์    เกิดที่จังหวัด  ลำปาง

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

นายชัยเดช  อภิธารภูวดล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 550
By หมอยา
On 2011-05-10 19:40:40


sent:
sunday, may 08, 2011 9:43 pm
to:

subject:
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

หนูและเพื่อนของหนูขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้เพื่อนหนู หนูและเพื่อนขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้อาจารย์พบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ


# 549
By หมอยา
On 2011-05-10 19:39:11


sent:
sunday, may 08, 2011 10:11 pm
to:

subject:
รบกวนอ.ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ กัลยา  สินทรัพย์  . เกิดที่จ.เชียงใหม่ค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 548
By หมอยา
On 2011-05-10 19:34:03


sent:
tuesday, may 10, 2011 7:13 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยคับ

สวัสดีคับ อาจารย์คับ 

            ผมชื่อ นาวิน     เจียนมา เกิดที่จังหวัดสุโขทัยคับ

รบกวนท่านอาจารย์ด้วยน่ะคับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาผมน่ะคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 547
By หมอยา
On 2011-05-10 19:25:08

sent: monday, may 09, 2011 9:32 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบขอโทษที่ส่งข้อความมาเป็นครั้งที่ 2 เพราะไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งมาครั้งแรกมีอะไรผิดพลาดหรือไม่
เพราะไปดูในกระทู้ ไม่มีคำถามที่หนูเขียนถามไปค่ะ จึงขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ ธนินทร์ทิพ วรวิเศษธนกุล ชื่อเดิม (พัชรินทร์ มานะดำรงธรรม)

เกิดที่จังหวัด ลำพูน

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ัะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 546
By หมอยา
On 2011-05-10 19:17:10


sent:
monday, may 09, 2011 11:54 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
กระผม นายเขมรัช    ก้อนมณี   จ.เลยครับ
กระผมก็ไม่ทราบเวลาที่ชัดเจนเหมือนกันครับ
กระผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
กระผมขอโอกาศท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูให้กระผมด้วยนะครับ
ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย
     ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 545
By หมอยา
On 2011-05-10 19:13:51


sent:
monday, may 09, 2011 2:38 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
 
      ผมรบกวนอาจาย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
 
             ชื่อ ทรงวุฒิ ดุสิตธนาพร  . กรุงเทพครับ
 
      กราบขอบพระคุณอาจาย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 544
By หมอยา
On 2011-05-10 19:10:06


sent:
tuesday, may 10, 2011 4:03 pm
to:

subject:
ภาดล อนุพันธ์

 


เรียน
  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
        ผมชื่อ นายภาดล อนุพันธ์ (ชื่อเดิมตอนเกิด วิกรานต์ ครับ) กรุงเทพ ผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ และอยากทราบนามของท่านองค์นั้นด้วยครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะครับ 
        ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอพรองค์เทพเทวา
ปกปักคุ้มครอง หมอยาตลอดไปนะครับ... ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 543
By หมอยา
On 2011-05-10 19:05:08


sent:
tuesday, may 10, 2011 4:18 pm
to:

subject:
ต้องการทราบเรื่ององค์

 

เรียนอาจารย์หมอยา

 

ผมชื่อนายนาวี เกตุเวช  ที่ รพ.ปิ่นเกล้า กรุงเทพครับ บ้านอยู่ที่สมุทรปราการ ตอนนี้ผมเริ่มมีความสนใจในการบูชาเทพครับ แต่ยังสงสัยอยู่ว่าตัวผมเองนั้นมีองค์ที่ควรจะบูชาหรือไม่ รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ ทางเมล์นี้ได้เลยครับ

ขอบคุณมากครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 542
By หมอยา
On 2011-05-10 19:02:45


sent:
tuesday, may 10, 2011 4:26 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ผม ชื่อ ภาคภูมิ หงษ์ทอง จังหวัด กรุงเทพ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 541
By หมอยา
On 2011-05-10 18:54:27


sent:
tuesday, may 10, 2011 5:07 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยา โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

 

นายทองทศ  สุทธรัตนกุล    จังหวัดแพร่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 540
By หมอยา
On 2011-05-10 13:09:29


sent:
monday, may 09, 2011 4:14 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

 


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ 

ให้ผมหน่อยครับ เพื่อการปฏิบัติบูชาที่ถูกต้อง

ผมชื่อ นายลือชัย อ่อนสัน    เกิดที่จังหวัด สงขลา

ขอท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ 
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์ จงปกปักษ์รักษา
ท่านอาจารย์หมอยาให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 539
By หมอยา
On 2011-05-10 13:05:58


sent:
tuesday, may 10, 2011 10:44 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับว่า

ผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ 

นายอภิวัฒน์  เตชะนันทวณิช  จังหวัดชลบุรี

 ครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

 

 


# 538
By หมอยา
On 2011-05-10 11:10:26


sent:
tuesday, may 10, 2011 10:37 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์
 
 
 ชื่อ ญาณิศา (ชื่อเดิมลาวัลย์)  ภัยขยาด จังหวัดนครราชสีมา
ขอรับการตรวจดูองค์เทพกับท่านอาจารย์ค่ะ
ขอขอบพระคุณค่ะ
 
 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 537
By หมอยา
On 2011-05-10 09:19:42


sent:
tuesday, may 03, 2011 8:17 pm
to:
'iuvd yftftu'
subject:
re: กราบเรียน ท่านอาจารย์ ค่ะ

 

# 520
by หมอยา
on 2011-05-03 20:16:32

ท่านสามารถตรวจคำตอบของท่านได้ที่

ตรวจองค์เทพ 2554


# 536
By หมอยา
On 2011-05-10 08:59:38


sent:
monday, may 09, 2011 7:56 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

                   เรียน  อาจารย์ที่เคารพ

       กระผมนาย  ภาณุพงศ์  เผือกกันสี 
ขอรับการตรวจดูองค์เทพ จากอาจารย์หมอยาครับ

ผม   เกิดที่จังหวัด ปทุมธานีครับ

ขอบพระคุณครับ

       ด้วยรักและเคารพ

                 นาย ภาณุพงศ์ เผือกกันสี

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 535
By หมอยา
On 2011-05-10 08:30:50


sent:
monday, may 09, 2011 11:38 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
 
                คือหนูอยากทราบค่ะว่าหนูมีองค์เทพหรือป่าว หนูชอบเห็นอะไรแปลกๆคะ เคยมีพระมาทักค่ะว่าหนูมีองค์เทพ แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือป่าว หนูเคยฝัน เห็นเป็นเหมือนกับที่กราบไหว้บูชาองค์พระ ไม่ทราบว่าเป็นองค์อะไร แต่มีคนบอกให้หนูไปกราบไหว้บูชาเทพย์องค์นี้  ลืมบอกท่านอาจารย์อย่างหนึ่งค่ะ คือที่บ้านของพ่ออยู่ต่างจังหวังทางภาดใต้ ญาติที่นั่นก็มีเทพเหมือนกันค่ะ อยู่สายจีน เทพที่นั่นก็ทักเหมือนกันค่ะว่ามีองค์พระ ตอนนี้ก็ 50-50แล้วค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ 
ชื่อน.สศลิษา พักตร์จันทร์ กรุงเทพ 
              
               ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล้วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านตอนนี้ 50-50 อีกไม่นานท่านก็เกิน50 เองละครับ


# 534
By หมอยา
On 2011-05-10 08:26:30


sent: tuesday, may 10, 2011 1:29 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ 

 

ผมชื่อ นาย ธนกฤต  เลิศอุดมไพศาล ครับ     ครับ  จังหวัด กรุงเทพฯ ครับ  

 

รบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจสอบและชี้ทางสว่าง เพื่อในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้วยครับ

 

 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอย่างยิ่งครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 533
By หมอยา
On 2011-05-08 20:34:52


sent:
saturday, may 07, 2011 11:42 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์
        รบกวนอาจาร์ยช่วยตรวจองค์เทพด้วยนะครับ
ผมนาย พีรวิชญ์ จริยา กรุงเทพ ครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ทีนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 532
By หมอยา
On 2011-05-08 20:24:59


sent:
saturday, may 07, 2011 7:41 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
   หนูเคยตรวจเช็คองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาแล้วค่ะ
และหนูขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ
และตอนนี้หนูอยากรบกวนให้ ท่านอาจารย์หมอยาตรวจเช็ค
องค์เทพให้กับเพื่อนของหนูค่ะ ทั้งนี้หนูได้ขออนุญาตเพื่อนหนู
เรียบร้อยแล้วค่ะ
       นางสาว ชิดชนก มะลิอ่อน  จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
 
         ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

อบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 531
By หมอยา
On 2011-05-08 19:54:06


sent:
sunday, may 08, 2011 3:13 pm
to:

subject:
ลักษณา นาคนิล รบกวน ขอรับการตรวจองค์เทพ ค่ะ

 ปทุมธานี ค่ะ มีหมอดูทักว่ามีองค์เทพคุ้มครองอยู่
จึงอยากรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ รบกวน ท่านอาจารย์ หมอยา ตรวจให้ด้วยนะค่ะ
 
ขอพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 530
By หมอยา
On 2011-05-08 19:52:21


sent:
sunday, may 08, 2011 5:04 pm
to:

subject:

 

สวัสดีค่ะ ชื่อ ประไพ จั่นเพชร  เพิ่งจะเปิดเว็บอาจารย์ครั้งเเรก
ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพฯค่ะ หนูอยากจะทราบอาการมึนๆหัว
ขั้นเนื้อขั้นตัว มีอาการแปลกๆสั่นๆ หนูมีองค์เทพมั้ยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 529
By หมอยา
On 2011-05-08 19:49:50

ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

kingkan boonma [ ]

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

 

ดิฉันชื่อกิ่งกานต์ บุญมา เค่ะ เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ดิฉันจะได้ปฎิบัติตนให้ถูกวิธี

 

หมายเหตุ: เมลล์นี้มิได้เกิดจากการคิดลบหลู่ หรือต้องการลอของแต่ประการใด..ในการเข้ามา ณ ที่แห่งนี้

 

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

kingkan bhoonma

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 528
By หมอยา
On 2011-05-07 06:16:17


sent:
friday, may 06, 2011 11:00 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันได้ติดตามเรื่ององค์เทพจากhttp://www.ongtep.com
ก็มีความสนใจบวกกับความสงสัยในโชคชะตาของตนเอง
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไหม หากมีเป้าหมายของจิตวิญญาณคืออะไร
ขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ  ที่ จ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ในการขอรับการตรวจองค์เทพ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
วรัญญา งามเจริญ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 527
By หมอยา
On 2011-05-07 06:12:41


sent:
friday, may 06, 2011 4:27 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์
        รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
        กระผมชื่อนายพณธรณ์ อนันตกูล . เกิดที่กรุงเทพฯ ครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ
                                             พณธรณ์ อ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 526
By หมอยา
On 2011-05-06 01:41:27

 

jiraporn kongmun [ ]

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา

รบกวนท่่านอาจารย์ กรุณา ตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะว่า
ดิฉันมีองคเทพหรือไม่   น.ส.จิราภรณ์ คงมั่น

ที่จังหวัดนนทบุรี

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 525
By หมอยา
On 2011-05-05 21:44:35


sent:
thursday, may 05, 2011 9:12 pm
to:

subject:
re: กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 


กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
        
ต้องขออภัยด้วยค่ะ ที่กรอกข้อมูลมาไม่ครบ
ดิฉันชื่อพนัชญา มีสุวรรณค่ะ ชื่อเดิม พัชรี มีสุวรรณ
ดิฉันเกิดจังหวัดสงขลาค่ะ แล้วก็ย้ายมาอยู่ปทุมธานีเมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีคนทักว่า ดิฉันมีองค์เทพ .. ไม่ทราบว่าดิฉันควรจะต้องปฏิบัติตัวเช่นไรค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ที่สละเวลาเช็คให้นะคะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ดวงนี้เป็นดวงพิเศษ ของดคำตอบครับ


# 524
By หมอยา
On 2011-05-04 20:14:06


sent:
wednesday, may 04, 2011 2:08 pm
to:
หมอยา
subject:
อาจารย์คับของตรวจองค์หน่อยครับ

กราบสวัสดี  อาจารย์หมอยา 
          กระผมเคยตรวจเช็คองค์กับท่านอารย์แล้วคับปม
และกระผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
และตอนนี้กระผมอยากขอตรวจเช็คองค์ให้กับเพื่อนบ้านครับ
 
ชื่อ  นางสาวธนาภรณ์  แซ่ฉั่ว  จังหวัดสงขลา
 
         ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
       ท่านนี้มีอย่างแรงครับ# 523
By หมอยา
On 2011-05-04 20:10:48


sent:
wednesday, may 04, 2011 3:46 pm
to:

subject:
อยากรู้ว่ามีองค์เทพไหมค่ะ

 

เรียน    ท่านอาจารย์ ที่เคารพ
 
   ดิฉัน ชื่อ น.ส. รุ่งทิวา  ดาเลิศเกิดที่กทม.คะ
อยากทราบว่าดิฉันมีองค์หรือเปล่า
           ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 
 


# 522
By หมอยา
On 2011-05-03 20:23:31


sent:
thursday, april 14, 2011 7:47 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพคะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วย

ดิฉัน ภคภัทร ชื่อเดิม โกศล นามสกุล จันทร์เอี่ยม

 จังหวัดเพชรบุรีคะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 521
By หมอยา
On 2011-05-03 20:21:19

 

 


sent:
thursday, april 14, 2011 3:45 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอนาที่เคารพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ ให้อาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ ดิฉันเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ไมได้รับการตอบกลับ ถ้าหากว่าดิฉันกระทำผิดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยค่ะ


ดิฉัน ชื่อ นางสาว เลดี้ คานิยอ
เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมยาด้วยนะคะ ดิฉันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากมากนะคะ ถ้ามีโอกาสดิฉันจะไปกราบท่านค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 520
By หมอยา
On 2011-05-03 20:16:32


sent: thursday, april 14, 2011 3:33 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์ ค่ะ

 

อาจารย์ ค่ะ  หนูอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะจังหวัด  สุรินทร์ค่ะ    หนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ  แล้วถ้ามีเป็นองค์เทพแบบไหนค่ะ    ขอบคุณ  อาจารยมาก น่ะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 519
By หมอยา
On 2011-05-03 20:06:04

from:
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ต้องการตรวจดูองค์เทพครับ
date: wed, 13 apr 2011 17:41:59 +0700

ผมชื่อนายพีรเศรษฐ์ วงษ์สุวรรณ จังหวัดเกิดกรุงเทพมหานคร

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะคำดวงชะดาหน่อยครับ
ว่ามีสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 518
By หมอยา
On 2011-05-03 20:03:53


sent:
thursday, april 14, 2011 2:32 pm
to:

cc:

subject:
เรียนอาจารย์ยาที่เคารพ

 

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยคะ

ชื่อนางสาวปุณญารัศม์    ชื่นบาน (เดิมชื่อ นางสาวจุฑารัตน์   เผ่าพันธุ์)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ

หนูฝันเห็นองค์พระพิฆเนศ2ครั้งแล้วคะ  แต่มีคนบอกว่าหนูสายตรงกับพระนเรศวร  หนูมีองค์หรือเปล่าคะ  และองค์หนูคือองค์ไหนคะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ  แล้วหนู้จะต้องปฏิบัติแบบไหนคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 517
By หมอยา
On 2011-05-03 18:46:05


sent:
wednesday, april 13, 2011 3:43 pm
to:
องค์เทพ
subject:
เรียน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์ค่ะ

 

ชื่อ นางณัฐกมล สุรวิทยาพร  ปัจจุบันใช้
นามสกุลสามี  (ณัฐกมล ลิม)
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 516
By หมอยา
On 2011-05-03 18:07:31


sent:
tuesday, april 12, 2011 4:44 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
หนูชื่อ น.ส. ฉัตรพร ผดุงศักดิ์ เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพ
รบกวนท่านอาจารย์ตรวจดูเพื่อชี้ทางสว่างให้แก่ลูกด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ เพราะลูกปวดหัวบ่อยมาก
และชอบแน่นหน้าอกค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool