ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 615
By หมอยา
On 2011-05-23 15:00:46


sent:
thursday, may 05, 2011 11:28 am
to:
หมอยา
subject:
กราบขอความกรุณา

 

กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองค์ครูบาอาจารย์หรือองค์เทพเทวาองค์ใดอยู่ในกายและอยากทราบแนวทาง
ปฏิบัติหรือแนวทางที่เทพหรือครูบาอาจารย์อยากให้กระทำหากมีอยู่ภายในกายของกระผมควรปฏิบัติตัวอย่างไร
จึงจะเหมาะสม ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ ในการนี้หากกระผมผิดด้วย
กายวาจาใจ กราบขอขมาคุณครูบาอาจารย์มา ณ ตรงนี้
ธีระยุทธ์  จรัญกิตติพงศ์
  เกิดจังหวัด อุบลราชธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 614
By หมอยา
On 2011-05-23 14:56:16


sent:
thursday, may 05, 2011 9:10 am
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ
 
ดิฉันชื่อ ภัสสรา รังสินนท์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ


ภัสสรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 613
By หมอยา
On 2011-05-23 14:53:29


sent:
thursday, may 05, 2011 12:29 am
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ถึงอาจารย์หมอยาครับ

 

       กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ  (ตรวจสอบองค์เทพ)
            
              ตามที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจสอบองค์เทพ    กระผมอาจจะทำผิดพลาดอะไรก็ตาม
ทั้งกายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรม  นั้น  กระผมขอกราบขอโทษต่ออาจารย์ด้วยครับ
ซึ่งกระผมไม่ได้มีจิตใจ คิดร้ายใดๆ เลยครับ   ขอให้ท่านอาจารย์โปรดอย่าถือโทษ  โกรธกระผมเลยนะครับ
    
ที่ต้องการก็เพียงแต่อยากทราบครับ ว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ  กระผมไม่ได้ลบหลู่ ดูหมิ่นได้อย่างใดครับ
  เพื่อที่จะได้บูชาได้ถูกครับ  ตัวกระผมเองก็เชื่อ และศรัทธา ในองค์เทพและ บูชาครูอาจารย์  ขอท่านอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยครับ    
 
           ชื่อ ปริญญา   น้อยนวล   เกิดที่กรุงเทพครับ
 
           ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 612
By หมอยา
On 2011-05-21 11:17:04


sent:
monday, may 16, 2011 9:31 pm
to:

subject:
ขอเช็คองค์เทพครับ

 

เรียนท่านหมอยาที่เคารพ  ผมอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าครับ
          ผมชื่อเอกสิทธิ์   จิตต์ประสงค์  ครับ  เกิดที่จังหวัดชุมพร
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ
                              ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 611
By หมอยา
On 2011-05-21 10:48:58


sent:
monday, may 16, 2011 11:19 pm
to:
;
subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อนางพรรณดาว เนื้อไม้ เกิดที่กำแพงเพชรค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สุดท้ายขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 610
By หมอยา
On 2011-05-21 10:46:31


sent:
tuesday, may 17, 2011 10:55 am
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ

 

เรื่อง เรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
    
          ชื่อ ชุฐิชากร มะณีสอน เกิดที่จ.เลย
          ไม่มีจิตใจลบหลู่หรือทดสอบอาจารย์หมอยาแต่อย่างใด เผื่อว่าจะมีบุญได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้าง  อยากรู้จริงๆค่ะ และที่ลูกปฎิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือยังรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วย ขอให้อาจารย์และครอบครัวมีแต่ความสุขสมกับที่อาจารย์มีเจตนาช่วยเหลือผู้คนด้วยเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 609
By หมอยา
On 2011-05-21 10:43:21


sent:
tuesday, may 17, 2011 1:47 pm
to:

subject:
ขออนุญาตให้ตรวจดวงให้ค่ะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์ครูหมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ จิณณพัต ทองบุญ  เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กทม ช่วยตรวจหน่อยค่ะว่ามีองค์เทพหรือไม่ เพราะเป็นคนชอบสวดมนต์ และนิมิตรฝันกลายเป็นจริง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 608
By หมอยา
On 2011-05-21 10:36:35


sent:
tuesday, may 17, 2011 4:07 pm
to:

subject:
ผู้ต้องการตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์
ผมได้มีโอกาสเข้าไปชมwebsitองค์เทพ.com เนื่องจากได้ปู่ฤษีมาองค์นึง ไม่ทราบว่าท่านมีนามว่ากระไร และต้องบูชาเช่นไร
หลังจากเปิดชมหน้าต่างๆของเว็บ ก็พบว่ามีการตรวจองค์เทพด้วย จึงอยากจะขอความกรุณอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
ชื่อ วิชโย (ชื่อเดิม ภิญโญ)นามสกุล  เมฆพายัพ
จังหวัดที่เกิด ลำพูน
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 607
By หมอยา
On 2011-05-21 10:26:12


sent:
tuesday, may 17, 2011 7:51 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอรบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ          

กระผมรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบว่า
ตัวกระผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ

กระผมชื่อ นาย ชัยพร ฉันทนิมิ

จังหวัด กรุงเทพ ครับ  

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ...                                                

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 606
By หมอยา
On 2011-05-21 10:19:52

on behalf of pichanan suwanasorn
sent:
saturday, may 21, 2011 9:45 am
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ เพื่อเป็นธรรมทาน

 

          สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

     ดิฉันชื่อ นางสาวพิชนันท์ สุวรรณศร สถานที่เกิด ร.พ. ราชวิถี กรุใเทพมหานคร

     ไม่ทราบว่าดิฉันมีีองค์เทพรักษาหรือไม่ค่ะ ถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ แต่ดิฉันเคยฝันว่าลงไปในเมืองๆนึง และเห็นเครื่องทรงกษัตรฺย์ ที่ไปรบเหมือนของสมเด็จพระนเรศวรค่ะ

     รบกวนท่านอาจารย์หมอยาเมตตาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

.ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 605
By หมอยา
On 2011-05-21 08:55:50


sent:
thursday, april 21, 2011 8:20 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยา ค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อ นางพัทย์นันท์ วงษ์ว่องไว เกิดที่ ร.พ.เด็ก กรุงเทพ ค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 604
By หมอยา
On 2011-05-21 08:53:48


sent:
thursday, april 21, 2011 6:02 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

 

วันนั้นผมไปงานไหว้แม่ย่าซอมกับพ่อแม่ครับ

พ่อผมมาบอกว่า พี่นกเขาทักว่าผมมีองค์ครับเป็นเทพครับ พี่นกแกเป็นร่างกรุมานครับ

แต่ผมก็ไม่รู้ครับ ว่ามีจริงหรือไม่ครับ แต่ก็ไม่ได้รบหลู ครับ

ขอรบกวนอาจรย์หมอยานะครับ

ผมชื่อ นายรัฐศาสตร์ หงษ์ทอง  ครับ

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 603
By หมอยา
On 2011-05-21 08:49:06


sent:
thursday, april 21, 2011 8:48 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยา ผมนายวัชระ สถิตเลิศบรม เกิดที่จังหวัดชุมพร ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดตาก ผมคอให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ครับ ขอความกรุณาด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 602
By หมอยา
On 2011-05-21 08:20:56


sent:
wednesday, april 20, 2011 3:33 pm
to:

subject:
ตรวจญานสัมผัส

  หวัดดีค่ะ อาจารย์ค่ะ  ท่านอาจารย์ หนูอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

หนูชื่อ  นางสาว นภัสนันท์      วฤทธิ์จิโรจน์

จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณส่วงหน้าอย่างสูงค่ะท่าน

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 601
By หมอยา
On 2011-05-21 08:17:23


sent:
wednesday, april 20, 2011 3:33 pm
to:
องค์เทพ
subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ อาจารย์หมอยา

 

ชื่อ ณัฐกมล ลิม   ที่โรงพยาบาล มิชชั่น กรุงเทพ
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 600
By หมอยา
On 2011-05-21 06:45:03


sent:
wednesday, april 20, 2011 10:59 am
to:
;
subject:
ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ

 

    สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอ หนิงมีความศรัทธาให้เรื่องขององค์เทพและได้บูชา  จึงอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์หมอช่วยตรวจดูให้น่ะค่ะ
 

ชื่อ นางสาวอาภรณ์ โกพลรัตน์    สถานที่เกิด จ.หนองคาย ค่ะ
                                       
              ขอบคุณพระคุณอาจารย์หมอยา
                         หนิง(หัวหิน)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 599
By หมอยา
On 2011-05-21 03:41:06


sent:
tuesday, april 19, 2011 3:17 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อ สุภาภรณ์  หวลสันเทียะ . จังหวัด นครราชสีมา 

ขอบคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 598
By หมอยา
On 2011-05-21 03:38:45


sent:
tuesday, april 19, 2011 2:58 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ‏

 

ดิฉันชื่อนางสาวจิราพร  นกเพชรทอง เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มีคนมาทักว่า เป็นคนมีองค์การตรวจองค์เทพครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ปฎิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 597
By หมอยา
On 2011-05-21 03:36:45


sent:
tuesday, april 19, 2011 1:20 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

              กระผมได้เปิดเว็บท่านแล้วมีจิตศรัทธาเลยอยากให้ท่านช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

              ชื่อนาย กัมปนาท กำเนิดสินธุ์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร

              สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง และขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพที่แข้งแรง สมบูรณ์

              มีความสุขตลอดไป

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 596
By หมอยา
On 2011-05-21 03:34:31


sent:
tuesday, april 19, 2011 12:06 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

ผมขอรบกวน  ตรวจสอบว่าผมมีองค์เทพที่อยู่ด้วยหรือไม่  เนื่องจากหลาย ๆคนที่รู้จักมักแนะนำให้ไปรับ / หรือทำพิธีรับ

โดยเฉพาะระยะหลัง ๆ มักมีคนแปลกหน้ามาทักทาย  ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับตนเอง / หากมีจะได้ปฏิบัติได้เหมาะสม และถูกต้อง

  • ชื่อ :     อัฐธิวัฒน์  ก้องเสียง
  • เกิดภูมิลำเนา :     บุรีรัมย์

ขอบคุณในความอนุเคราะห์    ในการตรวจสอบและแนะนำ  ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 595
By หมอยา
On 2011-05-21 03:32:19


sent:
tuesday, april 19, 2011 12:03 pm
to:

subject:
fw: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะเข้ามาครั้งที่สองแต่ตรวจดูแล้วไม่มีไม่รู้ว่าขาดอะไรหรือเปล่ารบกวนอีกครั้งนะคะ

ชอบนิมิตรฝันเห็นบ่อยๆหลายๆพระองค์เลยอยากรู้ว่าอย่างไรจะได้ทำให้ถูกค่ะ

 ดิฉันชื่อ นางณิชนันทน์  โห้งาม ชื่อเก่ามณีกาญจน์  แผ่ความดี เกิดกรุงเทพค่ะ

 ถ้ามีอะไรที่อาจารย์อยากจะเตือนหรือชี้แจงจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

            ขอแสดงความนับถือ

          ณิชนันทน์  โห้งาม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 594
By หมอยา
On 2011-05-21 03:28:56


sent:
tuesday, april 19, 2011 1:28 am
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ
กัลยาภรณ์
นามสกุล ตังธนเศรษฐ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ฯ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามาณที่นี้ด้วยค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
กัลยาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 593
By หมอยา
On 2011-05-21 03:23:26


sent:
sunday, april 17, 2011 3:56 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
หนูชื่อ นางสาววรวรรณ  นามสกุล ผิวโชติ ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพ ให้หนูด้วยนะคะ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง
ที่ท่านได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้หนูมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
(หมายเหตุ : หนูเคยเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะนานมาแล้ว เปลี่ยนจาก"อรวรรณ" เป็น "วรวรรณ"ค่ะ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 592
By หมอยา
On 2011-05-21 03:18:39


sent:
sunday, april 17, 2011 1:51 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเีัรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพนะครับ


       ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ

ชื่อจริง  นายจักราุยุทธ จันทร์สุภาเสน 
ที่โรงพยาบาลพะเยา  จังหวัดพะเยา
ครับ

                          ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 591
By หมอยา
On 2011-05-21 03:01:08


sent:
saturday, april 16, 2011 3:45 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

พอดีหนูลืมส่งวันเกิดค่ะ 

หนูชื่อนวลลออ พู่พัฒนศิลป์ค่ะ จังหวัดพังงา

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 590
By หมอยา
On 2011-05-21 02:59:22


sent:
tuesday, april 12, 2011 7:55 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
กระผมเคยรบกวนท่านอาจารย์หมอยามาหนึ่งครั้งแล้วคือตรวจให้กระผมเอง กระผมขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆคับ
ครั้งนี้ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาอีกซักครั้งคือตรวจให้ภรรยาผมและลูกชายผมหน่อยครับ
ภรรยาผมชื่อ  นาง กัญชพร  ราวเรือง เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่คับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

 

ส่วนลูกชายผมชื่อ ด.ช. ถิร ราวเรือง  ครับเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่คับ
ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากนะครับ ที่ช่วยกรุณาตอบให้ผม

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 589
By หมอยา
On 2011-05-21 02:56:12


sent:
friday, may 20, 2011 2:31 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพ

 

สวัด ดีครับอาจารย์  ผม เดิมชื่อ นาย ศิวบุตร  รินทรักษ์  แต่เปลี่ยนมาเป็น นาย กฤต  รินทรักษ์  ครับ  ที่จังหวัด อุดรธานี  ครับ ยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 588
By หมอยา
On 2011-05-21 02:49:00


sent:
friday, may 20, 2011 3:59 pm
to:

subject:
fw: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ 
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 

ดิฉัน ชื่อ นันทฉัตร์ นิติกูล เกิดที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
กราบขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพ
หรือไม่ค่ะ ดิฉันจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะ
กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 587
By หมอยา
On 2011-05-21 02:43:19


sent:
friday, may 20, 2011 4:37 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่าน อาจารย์หมอยาค่ะ

ข้าพเจ้าชื่อนางสาวกมลลักษณ์  ธาราภิบาล

อยากรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและโปรดชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางให้ด้วยค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

 

 


# 586
By หมอยา
On 2011-05-21 02:40:39


sent:
thursday, may 19, 2011 2:21 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพ
ให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา ข้าพเจ้าชื่อ บุรัสกร สักเร็ว (เดิมรุ่งรือง สักเร็ว)  อยู่จังหวัดเชียงใหม่ รบกวนอาจาย์หมอยาช่วยตอบกลับ เมล์ฉบับนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้ส่งเมล์ให้กลับอาจารย์หลายฉบับไม่ทราบว่า ได้รับหรือไมเพราะไม่เห็นอาจารย์ช่วยตอบให้ ข้าพเจ้าอยากรู้ให้แน่นใจไม่ได้รบลุ่ลองของแต่อย่างใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
       ท่านใจร้อนครับ.....สายเทพควรมีความอดทนและมุ่งมั่น
       เพราะ แรงศรัทธา ต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับ

---------------------------------------------


sent:
friday, may 20, 2011 11:08 pm
to:

subject:
ขอขอบคุณอารย์หมอยา มากค่ะ

 

 ขอขอบคุณอาจาย์หมอยาที่เคารพ ที่ช่วยตอบค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะค่ะที่ใจร้อน อยากรู้คำตอบ จริงอย่างที่อาจารย์ บอกค่ะว่า แรงศรัทธาต้องใช้เวลาพิสูจน์ ต้องอดทนและมุ่งมั่น ขอขอบคุณมากค่ะที่อาจารย์ ได้เตือนสติ เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งกับทุกท่าน ที่อยู่ในสายเทพ
 สุดท้ายนี้ ขอบุญบารมีคุ้มครองครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยนะค่ะ
บุรัสกร ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 585
By หมอยา
On 2011-05-19 18:58:17


sent:
thursday, may 19, 2011 5:29 pm
to:

subject:
เรียนอาจารย์ยา เรื่องขออนุญาติตรวจองค์เทพครับ

 

ผมขอความกรุณาจากอาจารย์ยาครับ

กราบเรียนท่าน อาจารย์ยาครับ
ผมชื่อ กำธร จันทร์ภูมิ จ.ชลบุรี ครับ
อยากทราบว่าผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ท่านดวงแข็งครับ-ตายยากครับ...อิอิ


# 584
By หมอยา
On 2011-05-19 12:47:35


sent:
tuesday, may 17, 2011 11:59 pm
to:

subject:
รบกวนให้ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ 
 
อาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจสอบองค์เทพฯ และแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะ
 
ชื่อบุญณิศา นามสกุลกะลาม  จังหวัดที่เกิดกรุงเทพมหานคร
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 583
By หมอยา
On 2011-05-19 11:47:42


sent:
wednesday, may 18, 2011 11:18 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์ครูหมอยาที่เคารพ
 
กระผมชื่อ นายพิฆเนศ  รองพล  สงขลา  
ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ครูหมอยาให้ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ครูหมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 582
By หมอยา
On 2011-05-19 09:00:52


sent:
wednesday, may 18, 2011 12:24 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาที่นับถือ
                           ดิฉันขอรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ มีร่างทรงทักหลายคนไม่ใช่ไม่เชื่อนะค่ะแต่ไม่มั่นใจ
เพราะแต่ละคนทักกันไปคนละองค์ ดิฉันจึงต้องรบกวนอาจารย์หมอยาให้ช่วยค่ะ ดิฉันจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ได้คิดไปเอง
ดิฉันชื่อ ปิยมน จงเกื้อ (ชื่อเดิม จารึก, กมลพร) เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาโตที่จังหวัสุราษฏร์ธานี
ตอนนี้ทำงานและสร้างครอบครัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ ขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ
 
                         ท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
 
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรขอให้สมหวังทุกประการ (ท่านมีน้ำใจอันประเสริฐสละเวลาอันมีค่ามาช่วยเหลือคนขอให้ท่านมีบารมียิ่งๆขึ้นไปคะ)
 
                                                                                                                   ด้วยความนับถือย่างสูง
 
     ปิยมน จงเกื้อ
 
                  
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 581
By หมอยา
On 2011-05-19 07:11:31


sent:
wednesday, may 18, 2011 3:15 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ
เพราะมีคนทักมาแต่ไม่แน่ใจขอความกรุณาด้วยค่ะ

ชื่อ อรุณี พุทธรักษา  ที่ ร.พ.ตำรวจ  กรุงเทพ
แต่มาอยู่สมุทรปราการค่ะ  ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 580
By หมอยา
On 2011-05-19 06:22:50


sent:
wednesday, may 18, 2011 4:19 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ

ชื่อศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร จังหวัดน่านครับ

เพราะช่วงเดือนนี้ผมรู้สึกว่ามีเรื่องให้ปวดหัวตลอดเลยครับ
แล้วอีกอย่างก็มีหลายท่านชวนไปงานไหว้ครูด้วยครับ

และไม่ทราบว่าผมมีกรรมอะไรหรือเปล่าครับ

ขอแสดงความนับถือ

ศักรนันทน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 579
By หมอยา
On 2011-05-19 06:15:34


sent:
wednesday, may 18, 2011 5:27 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน   ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพอย่างสูง
     ดิฉันชื่อ  ฐิตาภรณ์  บำรุงไทย  ค่ะ 
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์ให้ด้วยนะคะ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตาและกรุณาจาก
ท่านอาจารย์ค่ะ
                       ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 578
By หมอยา
On 2011-05-19 06:12:01


sent:
wednesday, may 18, 2011 6:08 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมอยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ

ชื่อธงชัย ปิยะเมธีบูรณะ .ครับ ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจ
สอบให้ด้วยนะครับว่า มีองค์เทพอะไร
และควรที่จะปฎิบัติอย่างไรครับ

ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ตอบกลับที่เมลล์ผมด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 577
By หมอยา
On 2011-05-18 09:39:35


sent:
wednesday, may 18, 2011 2:28 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ
 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันอยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

ชื่อภัทรวีร์ (ชื่อเดิม เสาวลักษณ์)   ยอดทวี  ที่จังหวัดเชียงใหม่ รพ มหาราชค่ะ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะว่า มีองค์เทพอะไร 

เพราะเวลาที่ดิฉันสวดมนต์ไหว้พระ หรือไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรู้สึกขนลุกตลอด (โดยเฉพาะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 576
By หมอยา
On 2011-05-18 09:36:42


sent:
wednesday, may 18, 2011 4:14 am
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
เนื่องจากกระผมได้ มีสัมผัสกับดวงวิญญาณบ่อยครั้ง จนกระผมสงสัยไปหมดว่า เกิดอะไรขึ้นกับตัวกระผม ที่จังหวัดเพชรบุรีครับ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...# 575
By หมอยา
On 2011-05-16 03:45:23


sent:
sunday, may 15, 2011 10:19 am
to:

subject:
fw: กราบเรียนท่านอาจารย์ครูหมอยาได้ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์ครูหมอยาที่เคารพ
 
กระผมชื่อ นายยุวศักดิ์  (เดิมชื่อพลรัชต์  เปลี่ยนชื่อมาเกือบสามปีแล้ว) สินมา ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร อยากจะขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ครูหมอยาให้ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ครูหมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
ยุวศักดิ์ สินมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 574
By หมอยา
On 2011-05-16 03:41:01


sent:
sunday, may 15, 2011 2:20 pm
to:

subject:
ขออนุญาตให้ตรวจดวงให้ค่ะ

 

               เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
               หนูรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจดวงให้หน่อยน่ะค่ะ
 
               ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์เทพหรือไม่อย่างไร
 
                ชื่อ พรปรียา แก้วทิมค่ะ
 
หนูไม่ได้มีใจที่คิดจะลบหลู่อาจารย์นะคะ  หนูต้องการที่จะรู้จริงๆค่ะ     

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 573
By หมอยา
On 2011-05-15 06:57:33


sent:
saturday, may 14, 2011 4:23 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

เรียนท่าน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
หนูมีความปรารถนาที่จะเข้ารับการตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ สิริมา ขุนทอง เกิดกรุงเทพค่ะแต่ว่าบ้านอยู่ปทุมธานี
และขอขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

 


# 572
By หมอยา
On 2011-05-15 06:51:29

 


sent:
saturday, may 14, 2011 10:41 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

 


กราบท่านอาจารย์หมอยา


           ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ ให้อาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ ดิฉันเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งมาครั้งแรกมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ เพราะไปดูในกระทู้ ไม่มีคำถามที่เขียนถามไป ถ้าหากว่าดิฉันกระทำผิดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ   ดวงท่านมีลิขิตให้เดินสายเทพครับ
ส่วนเมล์ฉบับก่อน อาจารย์ลบทิ้งครับ .....  
     

            ดิฉันชื่อ อรุณี  ทวีคูณ  (ชื่อเดิม : อรุณี  พรหมพยัคฆ์)    จังหวัดสิงห์บุรี
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ ดิฉันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากมากนะคะ# 571
By หมอยา
On 2011-05-15 06:44:26


sent:
saturday, may 14, 2011 11:14 pm
to:

subject:
ตรวจองค์

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
          ผมชื่อนาย ธนกร   บุญวิเศษ
อยากถามว่ามีองค์ใหมครับด้วยความเคารพ
    กรุณาตอบข้อความผมทางเมล์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 570
By หมอยา
On 2011-05-15 06:33:16

 

 


sent:
sunday, may 15, 2011 12:47 am
to:

subject:
ขออนุญาติให้อาจารย์ หมอยาตรวจองค์เทพ

 

ชื่อ  นายภัทรวิศว์  โสภณทิพยาภรณ์   เกิดที่ สุพรรณบุรี คะ 
สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีความสุขกายสุขใจ 
โรคภัยไม่เบียดเบียน  บุญกุศลที่ช่วยคนมันมากมายมหาศาลนัก
 
                     น้ำหวาน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 569
By หมอยา
On 2011-05-13 17:12:56


sent:
saturday, may 07, 2011 2:14 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์
        รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
        กระผมชื่อนายธนภัทร อมาตยกุล เกิดที่กรุงเทพฯ คับ
ขอบคุณมากๆ ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 568
By หมอยา
On 2011-05-13 17:10:22


sent:
sunday, may 08, 2011 7:56 am
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ

 

 เรียนท่าน อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
พอดีผมได้ดูและอ่านบทความมาหลายๆบทความครับ เลยเกิดอยากถามท่านด้วยตัวเอง
ว่ามีองค์เทพรึเปล่า
 ผมชื่อ  นายชญานนท์ วิเศษภักดี  ครับ
ผมเกิดที่จังหวัดลำปางครับ
แล้วพอดี ก่อนวันเกิดผม ตอนช่วงเดือน กุมภา ผมได้มีอาการป่วยเป็นไข้ครับ เป็น

ประมาน 10 กว่าวันถึงวันเกิดก็ยังแย่ๆ อยู่ครับ แล้วพอวันที่จะไปสอบนายสิบทหารบกประมานวันที่ 5 มีนา
อาการก็เริ่มดีขึ้นแต่หลับจากนั้นก็ยังมีอาการจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวครับแต่ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับ
ผมอยากถามว่าอาการที่เกิดขึ้น นี่เกี่ยวกับผมเทพหรือมีวิญญาณติดตามอะไรรึเปล่าครับ

 ปล. ถ้าผมพูดจาไม่ดีหรือทำอะไรที่ผิดพลาดไปผมขอขมา
ท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 567
By หมอยา
On 2011-05-13 16:54:17


sent: friday, may 13, 2011 3:14 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ ให้อาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ ดิฉันเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ไมได้รับการตอบกลับ ถ้าหากว่าดิฉันกระทำผิดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางสาว นิสา   ฟักทอง  เกิดที่จังหวัดกรังเทพมหานคร   โรงพยาบาลจุฬาลงกร  ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมยาด้วยนะคะ ดิฉันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากมากนะคะ ถ้ามีโอกาสดิฉันจะไปกราบท่านค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 566
By หมอยา
On 2011-05-13 09:54:08


sent:
wednesday, may 11, 2011 10:09 am
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

 

กราบท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
กระผม ชื่อ นนท์ธวัช  วัชรวงศ์วรัณ
กราบขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจว่าผมมีองค์เทพ
ด้วยหรือไม่ครับ ผมจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องครับ
 
กราบขอบพระคุณครับ
 
นายนนท์ธวัช  วัชรวงศ์วรัณ

 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..
  


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool