ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 665
By หมอยา
On 2011-06-02 09:31:15


sent:
thursday, june 02, 2011 9:06 am
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจาร์ย หมอยา ขอรบกวนอาจาร์ยด้วยครับ กระผมชื่อนาย อนันต์ชัย พิทักษ์วรรณกุล  เกิดที่กรุงเทพมหานคร ช่วยตรวจให้กระผมหน่อยครับ ตอนนี้ไม่ค่อยจะดีหรือราบรื่นรบกวนอนุเคราะห์ ชี้ทางให้หน่อยครับ ตันหมดแล้ว

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 664
By หมอยา
On 2011-06-01 15:55:45


sent:
wednesday, june 01, 2011 9:54 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

 
  กราบคารวะครูบาอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  หนูชื่อ ธนัสชนม์ ประทีปลัดดา ที่ กทม. ค่ะ
รบกวนช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 663
By หมอยา
On 2011-06-01 15:22:10

nongyao chadinthip [ ]

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉันชื่อ นงเยาว์ ชฎิลทิพย์

เกิดที่จังหวัด ตาก

หวังว่าอาจารย์คงตอบกลับนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

นงเยาว์ ชฎิลทิพย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 662
By หมอยา
On 2011-05-31 12:49:57


sent:
monday, may 30, 2011 12:13 am
to:

subject:
เรียนถามท่านอาจารย์ครับ

 

            กราบคารวะครูบาอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
ลูกมีเรื่องรบกวนสอบถามท่านอาจารย์ครับคือ
เมื่อก่อนวันวิสาขบูชาลูกฝันว่าลูกได้ไหว้พระซึ่งมีพระพุทธรูปมากมายหลายองค์มาก
รบกวนสอบถามท่านอาจารย์ความฝันของลูกหมายความหรือสื่อถึงอะไรครับ
                                         สุดท้ายลูกขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจง
ดลบันดาลให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งให้บรรดาลูกศิษย์ตลอดไปครับ
วิรัตร มงคลสุภา

ตอบ อนุโมทนาครับ ฝันเช่นนี้เป็นการแจ้งนิมิตว่า
สืบไปเบื้องหน้าท่านจะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมทางสายเทพเทวาครับ


# 661
By หมอยา
On 2011-05-31 12:35:13


sent:
monday, may 30, 2011 12:46 am
to:

subject:
รบกวนช่วยอ่านและวิเคราะห์ด้วยนะครับ

 

ผมชื่อ สุธี  ธนาธิโช เดิมผมเป็นคนจังหวัดสมุทรสาคราม ครับ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 660
By หมอยา
On 2011-05-31 12:27:45


sent:
tuesday, may 31, 2011 11:53 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

นู๋ชื่อ นส. นันท์ชนัส   โชติการไพบูลย์   เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ 

นู๋รบกวนอาจารย์ค่ะ ว่านู๋มีองค์เทพอะไรคุ้มครองอยู่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

และปัจจุบันที่นู๋ทำอยู่นี้ถูกต้องรึเป่าค่ะ ขอบพระคุนค่ะอาจารย์

ตอบ ยังไม่ถูกต้องครับ... ท่านขัดแย้งกับเบื้องบนครับ# 659
By หมอยา
On 2011-05-31 11:10:53


sent:
monday, may 30, 2011 11:56 am
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

รบกวนตรวจองค์เทพครับ
ผมชื่อ นายนิพัฒน์พนธ์ วิริยะเมฆากุล  จ.ชัยภูมิ

       ด้วยความเคารพอย่างสูง
       นิพัฒน์พนธ์ วิริยะเมฆากุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 658
By หมอยา
On 2011-05-31 10:45:47


sent:
monday, may 30, 2011 1:47 pm
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยา
 
 
       หนูไปดูไพ่ยิปซีแล้วเค้าทักว่าหนูมีกระแสญาณของพระแม่ลักษมีกับพระนารายณ์ค่ะ
หนูอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วกระแสญาณแปลว่าอะไรคะความหมายเดียวกับที่เค้าเรียกกันว่า
องค์พ่อ-องค์แม่หรือเปล่าคะ
 
  ชื่อ วนาลี   บุษบา จ.นคราชสีมาค่ะ
 
          ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 657
By หมอยา
On 2011-05-31 10:43:20

from:
to:
subject: re: สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
date: fri, 27 may 2011 06:02:12 +0700

สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ชื่อน.ส.พรศิริลักษ์  จันทร์สว่าง เกิดที่จังหวัดอุทัยธานี
อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

                 พรศิริลักษ์  จันทร์สว่าง

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 656
By หมอยา
On 2011-05-31 10:40:54


sent:
monday, may 30, 2011 2:17 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่ออภิชาติ สวัสดิ์สว่าง เกิ กทม. ครับ


 กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 655
By หมอยา
On 2011-05-30 18:25:52


sent:
monday, may 30, 2011 6:06 pm
to:
หมอยา
subject:
ขอความกรุณาท่านหมอยาตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยอนุเคราห์ตรวจองค์เทพด้วยครับ
ชื่อ นายสาธิต ปึ้งสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 654
By หมอยา
On 2011-05-28 21:55:28


sent:
saturday, may 28, 2011 7:59 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยอนุเคราห์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

                         เนื่องจากแฟนหนูเคยโดนทักว่ามีองค์เทพ เป็นองค์พระปิยะค่ะ 

จึงอยากใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้ค่ะ ชื่อ นายพลวัฒน์ พลพิมพ์สกุล (เดิมชื่อ นายกำพล  จันพั้ว ค่ะ)จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ

      กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 653
By หมอยา
On 2011-05-28 08:08:01


sent:
sunday, may 22, 2011 11:25 am
to:

subject:
อยากทราบองค์เทพคะ

หนูชื่อ เกศรินทร์ ศรีปานคะ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หนูสับสนคะ บางคนบอกมี พระแม่กวนอิม บางคนบอก เป็น พระแม่ลักษมีคะ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 652
By หมอยา
On 2011-05-28 08:03:55


sent:
sunday, may 22, 2011 9:26 am
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

ชื่อ นพินภัทร์ วิชิตชัยวัจน์

เกิดที่โรงพยาบาลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ค่ะ

ขอบคุนอาจารย์มากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

       ชะตาลูกหาอาจารย์ยากครับ... แลจำต้องเลือกอาจารย์ที่ดีครับ


# 651
By หมอยา
On 2011-05-27 21:51:07


sent:
friday, may 27, 2011 10:30 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

    กราบเรียน อาจารย์หมอยา

    ขออนุญาตรบกวนอาจารย์หมอยาเรื่องขององค์เทพครับ

    ผมนาย ณัฐธัญพงษ์ เคหะจิตร์ ที่จังหวัดตราดสุดแดนตะวันออกของประเทศครับ (เดิมชื่อ กฤษฎา)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

 

    ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

 

            ณัฐธัญพงษ์


# 650
By หมอยา
On 2011-05-27 21:48:16


sent:
friday, may 27, 2011 9:18 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

             ผมขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยตรวจองค์เทพ ว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ เพราะเคยสงสัยอยู่นานแล้วแต่ไม่มั่นใจครับ

เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม

            ผมชื่อ นายธัญพงศ์  ธีระกุล  เคยเปลี่ยนชื่อมา 4 ครั้ง  ชื่อเดิมคือ  สมพล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ธนากร  จากนั้นเปลี่ยนเป็น  ธนพล

โดยครั้งหลังสุดก็คือ  ธัญพงศ์  ซึ่งชื่อปัจจุบันครับ  .ครับ

เกิดที่จังหวัด พัทลุง

     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

                 ธัญพงศ์  ธีระกุล

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 649
By หมอยา
On 2011-05-27 21:41:40


sent:
friday, may 27, 2011 3:26 pm
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ นายวรุณ บุษราคัมวดี เกิดที่จังหวัดนครนายก ครับ
กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 648
By หมอยา
On 2011-05-27 21:25:17


sent:
friday, may 27, 2011 7:53 pm
to:
อ้อยทิพย์1 อุ่นจิตร;
subject:
re: ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

from:
to:
subject: ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ
date: wed, 25 may 2011 23:37:46 +0700

เรียนคุณอาจารย์ หมอยา

ชื่อ อ้อยทิพย์  สกุล อุ่นจิตร  จังหวัดสระบุรี ค่ะ
ช่วยตรวจดูและชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

 

 

 


# 647
By หมอยา
On 2011-05-27 21:19:28


sent:
friday, may 27, 2011 7:57 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพคะ

   
กราบเรียนท่านอาจารย์คะ

ดิฉันชื่อ ชุติกาญจน์  แสนบุญมา (ชื่อเดิม วาสนา)

ที่ จ. กำแพงเพชรคะ ทราบว่าเกิดกลางคืน แต่ไม่รู้เวลาที่แน่ชัดคะ

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยคะ เพราะมีหลายคนทักไว้เหมือนกัน

 ขอบพระคุณคะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 646
By หมอยา
On 2011-05-27 14:43:55


sent:
friday, may 27, 2011 10:36 am
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์ ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

สวัสดีคะท่านอาจารย์ หนูชื่อ คชาภา ศุภมงคลสุข (เดิมชื่อ สุธิดา ตั้งประเสริฐสุข)  เกิดทีกรุงเทพคะ  รบกวนอาจาร์ยด้วยนะคะ ขอบคุณจากใจจริงเลยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 645
By หมอยา
On 2011-05-27 09:05:06


sent:
friday, may 27, 2011 8:37 am
to:

subject:
ขออณุญาติตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์

ขอความกรุณา ตรวจสอบองค์เทพ

ชื่อ จุฑาพล เธียรวรรณ (ชื่อเดิม วุฒิพงษ์)จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 644
By หมอยา
On 2011-05-27 06:15:04


sent:
wednesday, may 25, 2011 2:08 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ ครั้งแรกนู๋หากระทู้ไม่เจอค่ะ

   กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
ครั้งแรกนู๋หากระทู้ไม่เจอค่ะ อาจเป็นเพราะนู๋ลืมใส่จังหวัดเกิดมาด้วยครั้งนี้รบกวนนะคะ ของพระคุณค่ะ
นู๋ชื่อนางสาวนิจจารีย์(เดิมชื่อดุษฎี)  นามสกุล บุณยเกียรติ  เกิดเวลา เกิดที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ รบกวนนะคะอยากทราบมากค่ะ เพราะนู๋โดนทักมากเลยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 643
By หมอยา
On 2011-05-27 06:06:07


sent:
wednesday, may 25, 2011 2:54 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพ ค่ะ

 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพด้วยนะคะ

 

ชื่อ นางสาวธนันธรณ์  ปิ่นสุวรรณ์. จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 642
By หมอยา
On 2011-05-27 06:04:11


sent:
wednesday, may 25, 2011 3:05 pm
to:

cc:
'sarawan'
subject:
กราบเรียนตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนครูหมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ นางสาวศราวรรณ์  ฉัตรดอน จ.กาฬสินธุ์ 

รบกวนท่านครูตรวจองค์เทพให้ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านครูหมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 641
By หมอยา
On 2011-05-27 06:01:10


sent:
thursday, may 26, 2011 8:21 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

ผมชื่อ นาย นภมณฑล์ บุญพรวงศ์  เกิดในโรงบาลที่ กทม ครับ แต่บ้านอยู่สุพรรณครับ เพื่อขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจเพื่อให้กระผมได้เคารพบูชาต่อไป ขอบคุณครับ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 640
By หมอยา
On 2011-05-27 05:57:32


sent:
thursday, may 26, 2011 1:21 pm
to:

cc:

subject:
ขอรับการตรวจอง์เทพจากอาจารย์หมอยาครับ

  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                  เนื่องด้วยเมล์ฉบับที่แล้วต้องขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยที่ไม้ได้เรียกขานอาจารย์หมอยาต้องขออภัยด้วยครับ
 ผมขอตรวจองค์เทพให้กับญาติของผมด้วยน่ะครับคือมีคนทักเขาว่ามีองค์เทพ และเป็นองค์ปู่ท้าวภุชงค์ เขาไม่แน่ใจจึงอยากรู้ว่ามีองค์เทพจริงไหมจึงอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาหน่อยครับ
                   
     นางสาว สุวิมล ลักษณ์ศิริ  เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ

     สุดท้ายนี้ขออำนาของสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปู่พระนารายณ์  ปู่ท้าวเวสสุวรรณโณ องค์ปู่ฤาษีทั้ง108 และองเทพทุกพระองค์
    จงดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัว จงมี่แต่ความสุข ปราศจากโรคภัยทั้งปวง และคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆประการเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 639
By หมอยา
On 2011-05-27 14:35:51


sent: thursday, may 26, 2011 2:03 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันมีความตั้งใจที่อยากจะตรวจสอบว่า มีองค์เทพอยู่จริงหรือเปล่านะค่ะ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาตรวจสอบและชี้แนะ

ชื่อ ธนภร  สังฆะวรรณา  จังหวัดสกลนคร รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบ ให้ด้วยนะค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)... ดวงนี้มีคุณสมบัติจำเพาะ แตกต่างจากปกติ ดังนั้น อาจารย์ของท่านควรมีบารมีตรงกันครับ

------------------------------------------


sent:
friday, may 27, 2011 11:14 am
to:

subject:
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะค่ะ
ที่ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูนะค่ะ ดีใจมากนะค่ะ
ที่ท่านอาจารย์ตอบข้อความของหนูนะค่ะ อ่านเวปของ
อาจารย์และพยายามศึกษาความรู้จากเวปอยู่เรื่อยๆนะค่ะ
การที่อยากรู้นี้ไม่ได้อยากเป็นผู้วิเศษ แต่ไม่รู้ว่าหนูเป็นอย่างไร
ชอบศึกษาและอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเทพและบทสวดต่างๆ
มาตั้งแต่เด็ก และเมื่อไม่นานมานี้ได้ปฏิบัติธรรม มา 3 ปีแล้วค่ะ
มีคนทักบ่อยมากเกี่ยวกับการมีองค์เทพ แต่ก็ฟังไว้จนได้มา
เจอเวปของอาจารย์นี้จึงอยากรู้ว่า จริงหรือเปล่าไม่คิดลอง
ของอะไรนะค่ะ แต่คิดว่าเมื่อท่านใดก็ตามที่ให้ความรู้เรา
ชี้แนะเรา เท่ากับท่านเป็นอาจารย์เราเช่นกันหนูศรัทธา
และเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิเสมอมา ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์
ตรวจสอบให้หนูแล้วและทำนายหนูก็กราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์อย่างมาก แต่ก็ยังสงสัยตอนท้ายอยู่เหมือนกันค่ะ
ว่าดวงนี้มีสมบัติจำเพาะและแตกต่างจากปกติอย่างไรค่ะ
หากท่านอาจารย์จะกรุณาช่วยชี้แนะหนูให้ได้หายสงสัย
ได้ไหมค่ะ บอกไม่ถูกค่ะ ว่าทำไมถึงอยากรู้ในจุดนี้มันเหมือน
เป็นปริศนาที่ยังไม่ได้แก้นะค่ะ ถ้าจะให้ไปดูดวงท่านอาจารย์อื่นก็คงอธิบายจุดนี้ไม่ได้นะค่ะ รบกวนช่วยหนูด้วยนะค่ะ
ท่านอาจารย์หนูเป็นคนพูดไม่เก่งนะค่ะ แต่ทุกคำมาจากใจ
และความตั้งใจจริง

สุดท้ายนี้หนูกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆนะค่ะ ขอให้ท่านอาจารย์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นที่พึ่งทางใจของลูกศิษทุกคนนะค่ะ

ด้วยเคารพอย่างสูง

ธนภร  สังฆะวรรณา

ตอบ อนุโมทนาครับ... อาจารย์คงดูดวงท่านได้เท่านี้ครับ
คงต้องรบกวนท่านไปหาอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไปครับ....
ไม่ต้องโอนเงินมานะครับ... ช่วงนี้อาจารย์งานยุ่งครับ
เพราะอาจารย์ทำเวบนี้เพื่อกรณีศึกษาโดยเฉพาะครับ ..


# 638
By หมอยา
On 2011-05-27 05:35:04


sent:
thursday, may 26, 2011 7:19 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผมชื่อ นายวีระพล แก่นเฉลียว  ครับ
กระผมอยากรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้ทีครับ
 ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 637
By หมอยา
On 2011-05-27 03:27:29


sent:
thursday, may 26, 2011 10:44 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนคุณลุงหมอยาที่เคารพค่ะ  หนูและแฟนอยากตรวจสอบเรื่ององค์เทพค่ะ
มีคนทักหลายคนแต่ไม่มั่นใจค่ะ เลยอยากให้ลุงหมอยาช่วยตรวจสอบให้ด้วยน่ะค่ะ
หนูชื่อ  ธัชญ์ชานันท์  ศิลารินทร์ค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...

แฟนชื่อ ศตวรรษ   ศิลารินทร์  ค่ะ   รบกวนคุณลุงหมอยาตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ


# 636
By หมอยา
On 2011-05-27 03:24:18


sent:
thursday, may 26, 2011 11:34 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมจะขอให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้กับผมและภรรยาด้วยครับ

ผมชื่อ สุริยัน วิทยไพศาล. ที่ร.พ.วชิระพยาบาล กรุงเทพฯ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
       ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ

 

 

ส่วนภรรยาผมชื่อ วรสรณ์  อายุยง จ.ราชบุรี 
ผมต้องรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..
         ด้วยความเคารพอย่างสูง
         นายสุริยัน  วิทยไพศาล 


# 635
By หมอยา
On 2011-05-27 03:19:25

from:
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์
date: sat, 23 apr 2011 21:54:28 +0700

ผมชื่อ ธนวัฒน์  ปันตน คับ   ผมอยากทราบผมจะมีองค์ริป่าวและผมควรทำอย่างไรดีคับ เพราะผมมีความรู้สึกแปลกๆและหงุดหงิดง่ายมากเลยในช่วงนี้นะคับ เคยมีคนมาทักผมว่ามีองค์อยุ่หลายคนเหมือนกันคับ  แต่ผมไม่อยากรับขันคับ แต่ไปทางไหนกะรู้สึกว่าจะได้ครุกคลีและพบกับคนที่มีองค์อยู่ตลอดเวลา....ท่านอาจารย์ช่วยเนอะนำและให้แนวทางผมหน่อยนะคับ ผมอยู่เชียงรายนะคับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคับ  ตอบกลับมาทางเมลผมก็ได้นะคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 634
By หมอยา
On 2011-05-25 12:41:03


sent:
wednesday, may 25, 2011 9:59 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่าน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
หนูมีความปรารถนาที่จะเข้ารับการตรวจสอบองค์เทพค่ะ
หนูมีความตั้งใจจริงที่จะตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ สุภาวดี  โคตะมะ เกิดที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
และขอขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ
พอดีเมื่อวานพิมพ์คำลงท้ายผิืดขอโทษอาจารย์มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 633
By หมอยา
On 2011-05-25 12:04:34


sent:
sunday, may 22, 2011 12:31 am
to:

subject:
ผู้ต้องการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนครูหมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายณัฐพล สงคราม

เกิดที่ จ.พิจิตร ครับ แต่ผมจำเวลาวันที่เกิดไม่ได้

รบกวนท่านครูตรวจองค์เทพให้ทีครับ

กราบขอบพระคุณท่านครูหมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 632
By หมอยา
On 2011-05-25 11:51:04


sent:
saturday, may 21, 2011 9:12 pm
to:
อาจาร์ยหมอยา
subject:
***สวัสดีครับ พ่อ(อาจาร์ยหมอยา)

 

 ++โต้งปราจีนครับพ่อ++++
เข้ามารบกวน พ่อ อีกแล้ว ครับ ลูกไม้สบายมา 2 อาทิตย์กว่าๆ แล้วครับ
ไม้รู้เป้นอะไรครับ คราวนี้ ลูกเป็นมากกว่า หลายๆ ครั้ง ที่ ผ่านมาครับ อาการปวดตามเนื้อตามตัว
ตามกระดูกตามข้อ ครับ ที แรก เกือยจะหายแล้ว ครับ ถ้าไม้โดน อากาศเย้นๆ โดนอากาศเย้นๆทีไร เป็นทุกทีเลยครับ
พ่อสบายดีนะครับ ก่อนวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ลูกสวดมน นั้งสมาธิ ให้แก่องค์เทพ ของลูกเสมอมา เดี่ยวนี้ นิ่งมากครับ
กับสิ่งที่ปลุกเล้าอารมณ์ เราอย่างที่พ่อได้บอกเอาไว้จริงๆ ว่า จะทำให้เรา มีสมาธิมากขึ้นและเวลาทำงาน ถึงแม้ว่า จะมีคนคุยเสียงดัง
แต่มีความรู้สึกว่า เราอยู่คนเดี่ยวถ้าเมื่อก่อนนะครับ ปวดหัวมากครับ เห้นผลจริงๆ เลย ครับ กับการนั้นสมาธิ
จริงๆ แล้ว ช่วงเข้าพรรษา ลูกอยากไปที่วัดแถวๆ บ้านโต้งนี่หละครับ อยากไปนั้ง สมาธิ เข้ามีการสวด บทสวดมนย์
ต่างๆ ดูแล้ว อยากมานั้งกับมากเลย ครับ เห้นเข้านุ่งขาวห่มขาว แล้ว จิตรใจ โล่ง โปร่ง อย่างบอกไม้ถูก
พ่อพักผ่อนบ้างนะครับ ยิ่งนั้งหน้าคอมเนตวีต้า กล่องคล้ายแบลนซุบไก่ ดีนะครับ บำรุงสายตาดีมากเลยครับ
รักและเคารพพ่อเสมอนะครับ ขอให้สิ่งดีๆ ที่ พ่อได้ให้กับผู้อื่นโดยไม้ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จงกล้บ
มาหาตัวพ่อด้วยนะครับ
โต้งปราจีน

ตอบ อนุโมทนาครับ... ครั่นเนื้อครั่นตัวให้ทำน้ำมนต์อาบบ้างครับ


# 631
By หมอยา
On 2011-05-25 11:44:22


sent:
saturday, may 21, 2011 2:38 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันชื่อ นางสาวหทัยกาญจน์  แสนสี   ที่จังหวัดมหาสารคาม
ดิฉันอยากรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้
เพราะตอนที่ไปไหว้ครูที่บ้านคนรู้จักมีฤาษีทักว่ามีองค์
เลยอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูองค์ให้ค่ะ
 ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 630
By หมอยา
On 2011-05-25 11:37:52


sent:
saturday, may 21, 2011 2:07 pm
to:

subject:
ขออนุญาตตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

            หนูอยากรบกวนให้อาจารย์ลุงหมอค่ะหนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ ที่บ้านหนูสวดมนต์กันทั้งบ้าน และหนูมักจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็น  อาจารย์ลุงช่วยตรวจให้หนูด้วยนะคะ ขอบคุณอาจารย์ลุงมากค่ะ

หนูชื่อ ด.ญ.ธารีรัตน์  ธาราภิบาล (ชื่อเก่าด.ญ.ณัฐธวรรณ  สุดประโคนเปลื่ยนนามสกุลตามย่าค่ะ)ค่ะ จังหวัดชลบุรีค่ะ หนูเอาเมล์ของป้ามาใช้ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ลุงหมอยาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 629
By หมอยา
On 2011-05-25 11:33:04


sent:
monday, may 16, 2011 9:39 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวนภาภรณ์ ประโยขน์งาม เกิดจังหวัดชัยนาทค่ะ ดิฉันไม่ทราบเวลาเกิดค่ะ เพราะพ่อเเม่เสียไปเเล้ว เเละหาใบสูติบัตรไม่เจอ ดิฉันต้องขออภัยด้วยค่ะ ที่ฉบับที่ 2 ไม่ได้บอกจังหวัด ดิฉันจึงส่งมาใหม่มาอีกฉบับหนึ่ง ช่วยกรุณาตอบด้วยค่ะ

   ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์หมอยา ที่สละเวลาตอบคำถามให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 628
By หมอยา
On 2011-05-25 11:30:23


sent:
sunday, may 15, 2011 3:27 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ

 

ชื่อ นายณฤพล ประชาพรสุข  เกิดที่ กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 627
By หมอยา
On 2011-05-25 11:28:01


sent:
saturday, may 14, 2011 3:09 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
           ดิฉันชือ นางสาวศิรินทิพย์  เจษฎาวิริยะ
 เกิดที่โรงพยาบาลจุฬา กรุงเทพมหานคร
มีความอนุเคราะห์ให้อาจาร์ยช่วยตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ
ขอให้ท่านอาจาร์ยมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 626
By หมอยา
On 2011-05-25 11:23:37


sent:
saturday, may 14, 2011 10:39 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมนาย วีระพงษ์  ยศวิไล  ที่ ร.พ.ศิริราช

รบกวนอาจาย์ช่วยตรวจองค์ที่ให้กระผมด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 625
By หมอยา
On 2011-05-25 11:15:08


sent:
friday, may 06, 2011 2:10 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
         
กระผมชื่อ นาย ศุภฤกษ์  งามศิริครับ
กระผมเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครับ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ปราจีนบุรี ครับ
มีคนทักว่า กระผมมีองค์เทพ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ที่สละเวลาเช็คให้กระผม 
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 624
By หมอยา
On 2011-05-25 09:24:45

 

 


sent:
tuesday, may 24, 2011 4:10 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
หนูมีความต้องการขอเข้ารับการตรวจสอบองค์เทพ จากอาจารย์หมอยา และหวังว่าอาจารย์หมอยา จะให้ความกรุณาตรวจสอบให้หนูด้วยนะค๊ะ
หนูชื่อ  นงนาถ ภูขำเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนูหวังคงได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจสอบให้หนู
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ
 
ด้วยความนับถือ
 
นงนาถ  ภูขำ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 623
By หมอยา
On 2011-05-25 09:20:53


sent:
tuesday, may 24, 2011 4:36 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

    อยากจะรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
ชื่อ เจนจิรา สุปัญญา  ที่จังหวัด แพร

ค่ะ                                                                                            ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 622
By หมอยา
On 2011-05-24 09:03:52


sent:
monday, may 23, 2011 11:27 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 


เรียนอาจารย์หมอยา

ชื่อ อุทุมพร สกลไชย จังหวัดนครปฐม  อยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพมั้ยค่ะ ถ้ามีเป็นองค์อะไร ช่วยบอกพร้อมวิธีบูชาด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 621
By หมอยา
On 2011-05-24 08:58:27


sent:
tuesday, may 24, 2011 8:15 am
to:

subject:
รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ น้ำอ้อย ปิ่นทอง  เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ะ
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
น้ำอ้อย ปิ่นทอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)...


# 620
By หมอยา
On 2011-05-23 21:31:21


sent:
thursday, may 05, 2011 9:43 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์ให้หนุหน่อยคะ

 

to อาจารย์ยา
คือมีคนทักมาว่าหนุเป็นคนมีองค์ เป็นกุมาร นะคะ หนุก้อเลย อยากถามว่ามีจริงหรือป่าวคะ
ขอแสดงความเคารพและนับถือขอบพระคุณเป็นเป็นอย่างสูงค่ะ
เกศทิพย์ ดวงจันทร์
  อยุธยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 619
By หมอยา
On 2011-05-23 15:22:45


sent:
thursday, may 05, 2011 9:34 pm
to:

subject:
ข้อสงสัย ตรวจสอบองค์

 

 เรียนอาจารย์หมอยา
ผมชื่อ นาย วีระพล คลังพลอย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..
ผมมีเรื่องแปลกใจเป็นเชื้อราหนังศรีษะไม่ค่อยหาย

ตอบ  วิเคราะห์ทางแก้
๑. ไปแก้บนกับพระราหู เอานำมนต์ที่วัดมาผสมน้ำสระผม
๒. ไปพบแพทย์ผิวหนัง
๓. บูชาปู่ชีวกครับ

บ้านผมรู้สึกว่าเหมือนเทพทุกชั้นมาอยู่ด้วยในบ้านของผม
เวลาผมเห็นหน้าพระพิคเนศ กับพระศิวะเหมือนคิดถึงเขา
อยากจะร้องให้เมื่อได้เจอหน้าเทพรบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับ
และปฎิบัติตัวอย่างไรจึงได้กลับที่กลับที่เก่าที่ลงมาเกิดขอกราบ
ตอบ ท่านคิดมากเกินไปครับ
ขอบพระคุณครับ


# 618
By หมอยา
On 2011-05-23 15:12:27


sent:
thursday, may 05, 2011 8:53 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านหมอยาที่เคารพ 

 

   นายรังสรรค์  พินิจการณ์กุล    เกิด จ.กทม   อยากทราบตัวดิฉันมีองค์เทพรึป่าว เพราะดิฉันอยากบูชาให้ถูกกับตัวดิฉันเอง

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ   

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 617
By หมอยา
On 2011-05-23 15:08:06


sent:
thursday, may 05, 2011 4:34 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพคะ

 

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยา

 

ดิฉันชื่อ น.ส.สกาว  สุวรรณจิต จังหวัดภูเก็ต ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้ปฎิบัติตนให้ถูกต้องและเป็นสิริมงคลกับชีวิตต่อไป

ทั้งนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจารย์หมอยาและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

สกาว 

 

 


# 616
By หมอยา
On 2011-05-23 15:04:13


sent:
monday, may 23, 2011 11:02 am
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อ  พิทยาธร    แก้มกระโทก     จังหวัดนครราชสีมา

ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

โมทนา...สาธุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool