ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 765
By หมอยา
On 2011-06-29 07:49:53


sent:
tuesday, june 28, 2011 8:12 pm
to:

subject:
ขออณุญาติตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ 
ดิฉันขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ

นางสาว วราระวีอร เตรียมสันติภาพ ชื่่อเดิม สุปวีณ์ เตรียมสันติภาพค่ะ

 จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 764
By หมอยา
On 2011-06-29 07:28:11


sent:
tuesday, june 28, 2011 8:18 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
ผมชื่อ ชาญเพชร ( เดิม อากาศ ) กุสุโมทย์
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 763
By หมอยา
On 2011-06-29 07:21:55


sent:
wednesday, june 29, 2011 7:08 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ  

                กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

   กระผมขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

   ผมชื่อ เอกชัย    ยมนา ครับ เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ

 อยากตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

                                                                                                                 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงคนทรงครับ...ชะตาสวรรค์ลิขิตครับ


# 762
By หมอยา
On 2011-06-29 07:18:59


sent:
tuesday, june 28, 2011 8:40 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ‏

 

กราบสวัดดี ครูหมอยา ด้วยความเคารพและนับถือครับ
กระผมอยากรบกวนให้คุณหมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ 

   ผมชื่อ นายประทีป ปีกลอง  กระผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 761
By หมอยา
On 2011-06-29 07:16:06


sent:
tuesday, june 28, 2011 8:53 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

ลูก . เกิดที่สุราษฎร์ธานีค่ะ  ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ และขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ว่าลูกควรปฏิบัติเช่นไร  หากมีองค์เทพ  องค์ของลูกคือท่าน

ขอแสดงความเคารพและนับถือ

มะลิวัลย์

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 760
By หมอยา
On 2011-06-29 06:00:59


sent:
wednesday, june 29, 2011 1:35 am
to:
หมอยา
subject:
ตรวจองค์เทพ

 

    กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
   ผมชื่อ     นายปิยภัทร ภักดี    จังหวัด บุรีรัมย์

ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ผมขอขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 759
By หมอยา
On 2011-06-28 10:33:40


sent:
monday, june 27, 2011 3:30 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อพรปวีณ์ พลอยสีเพชร . ที่นครราชสีมา ค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 758
By หมอยา
On 2011-06-28 10:30:41


sent:
monday, june 27, 2011 3:43 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพ
ผมชื่อ ณัฐพัชร์ คำอุดม เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
รบกวนอาจารย์ตรวจให้ผมเพื่อเป็นมงคลแก่ผมด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 757
By หมอยา
On 2011-06-28 06:56:55


sent:
tuesday, june 28, 2011 6:41 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

                กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

                     กระผมขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

  ผมชื่อ พงศ์ภีร ะ   ศิริพร ณ ราชสีมา ครับ เกิดที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
อยากตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
                                                                                                           

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงงท่านไม่ธรรมดาเลยครับ...........


# 756
By หมอยา
On 2011-06-28 06:44:27


sent:
monday, june 27, 2011 4:43 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
ดิฉันขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ น.ส ชรินทร์ทิพย์ จำเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 755
By หมอยา
On 2011-06-28 06:41:37


sent:
tuesday, june 28, 2011 3:31 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ ศิริพร  โกรซ (นามสกุลเดิม ขันโคกกรวด)  ที่ จ.ชลบุรี

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูง

ศิริพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 754
By หมอยา
On 2011-06-27 11:56:13


sent:
sunday, june 26, 2011 12:41 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัดดี ครูหมอยา ด้วยความเคารพและนับถือครับ
กระผมและภรรยาขอความเมตตาจากครูหมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้กระผมและภรรยาครับ

กระผมชื่อ เจสดา อิงพรธรรม จังหวัดกรุงเทพฯ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ภรรยาผมชื่อ นิภา แสนภูงา ครับ จังหวัดกรุงเทพฯ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).. 
ท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระศาสดา คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ช่วยดลบันดาลปกปักรักษาให้ครูหมอยาที่เคารพและครอบครัว ปราศจากโรคา พยาธิ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวๆๆ รวยๆๆ ครับกระผม
 
ด้วยความเคารพและนับถือ เจสดา อิงพรธรรม


# 753
By หมอยา
On 2011-06-27 11:46:24


sent:
sunday, june 26, 2011 1:09 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันขอรบกวนช่วยให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ นาง ชยกร  เพ็งจันทร์  เกิดที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ จังหวัดสขลา อำเภอ หาดใหญ่
 สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะค่ะ ที่สละเวลามาช่วยตรวจให้ดิฉัน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 752
By หมอยา
On 2011-06-27 11:22:21


sent:
sunday, june 26, 2011 5:43 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 


 
กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

หนูชื่อ ปรานทิพย์ ธนาจันกิตติพงษ์


เกิดที่ ร.พ หัวเฉียว กรุงเทพค่ะ แต่อาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรปราการค่ะ


กราบขอบพระคุณอาจาร์ย์หมอยาล่วงหน้านะคะที่ให้ความเมตตาค่ะ ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 751
By หมอยา
On 2011-06-25 05:01:29


sent:
wednesday, june 22, 2011 11:18 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 

          ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะค่ะว่า ได้รู้จักเวปของอาจารย์หมอยาเนื่องจาก ชอบฝันแปลก ๆ อยู่หลายครั้ง จนวันนึงได้มาค้นหาข้อมูลในเนต ค้นไปค้นมาก็ได้มาเจอกับเวปของอาจารย์ และได้อ่านศึกษาแร้วรู้สึกศรัทธาอาจารย์ค่ะ เรยขออนุญาตอาจารย์หมอยาให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะค่ะ

 

          ดิฉันชื่อนางสาวจิราพร สุทธิพงษ์  ที่อำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ........ ท่านหาอาจารย์ยากครับ

          สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะค่ะ ที่สละเวลามาช่วยตรวจให้ดิฉัน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ


# 750
By หมอยา
On 2011-06-25 04:55:57


sent:
wednesday, june 22, 2011 2:48 pm
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมชื่อ  นายเอกพจน์   ทาปัญญา  จังหวัด  ลำพูน
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
 


# 749
By หมอยา
On 2011-06-25 04:51:09


sent:
wednesday, june 22, 2011 10:58 pm
to:

subject:
fwd: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 

---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
จาก: วิมลทิพย์ ธนัญกรณ์วราธร < >
วันที่: 15 มิถุนายน 2554, 23:33
หัวเรื่อง: ตรวจองค์เทพค่ะ
ถึง:


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ดิฉันชื่อ น.ส.วิมลทิพย์ ธนัญกรณ์วราธร  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อยากทราบค่ะว่ามีองค์เทพหรือเปล่าคะ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 748
By หมอยา
On 2011-06-25 04:47:54


sent:
thursday, june 23, 2011 4:20 am
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพคับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคับ
ผม นายอนุชา  หริ่งรอด
   จังหวัด สุพรรณบุรี คับ

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 747
By หมอยา
On 2011-06-25 04:42:42


sent:
thursday, june 23, 2011 1:17 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยา

ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมชื่อ ชุติพงศ์  ( เดิม สุพัฒน์ ) บุญยะที  จังหวัด ร้อยเอ็ด

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 746
By หมอยา
On 2011-06-25 04:39:31


sent:
thursday, june 23, 2011 9:33 pm
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

 

                 หนูได้อ่านบทความในเว็บไซด์ http://www.ongtep.com หนูอยากสอบถามท่านอาจารย์หมอยา เกี่ยวกับเรื่องตรวจองค์เทพในตัวของหนู หนูชื่อนางสาวสิริชาดา ขันธนา อยู่จังหวัดเชียงใหม่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ.......

ขอแสดงความนับถือท่านอาจารย์หมอยา  ด้วยความเคารพยิ่ง 

สิริชาดา ขันธนา 


# 745
By หมอยา
On 2011-06-25 04:37:07


sent:
thursday, june 23, 2011 10:24 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
 
       ผม  ปัญญวิชญ์ จันธรรมาพิทักษ์ .  จังหวัดชัยนาท
       รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ........ ท่านหาอาจารย์ยากครับ

       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์มหาเทพทุกๆพระองค์ และ บรมครูปู่ฤาษีทั้ง108องค์ จงดลบันดาลให้ อาจารย์หมอยา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และพรศักดิ์สิทธิ์อันใดที่ คุณพระศรีรัตนตรัย องค์มหาเทพทุกๆ พระองค์ และ บรมครูปู่ฤาษีทั้ง108องค์ ที่ดลบันดาลให้ข้าพเจ้า ขอพรอันศักดิื์สิทธิ์นั้น จงบังเกิดแก่ อาจารย์หมอยา ตลอดกาลนาน


# 744
By หมอยา
On 2011-06-25 03:51:11


sent:
thursday, june 23, 2011 11:27 pm
to:

subject:
ขอความกรูณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

ผมชื่อ  นาย จรันตร์   พ่วงแผน  จ.กำแพงเพชร
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ  เนื่องจากไปดูดวงที่ไหนมีแต่คนทักว่ามีองค์ครับ แต่ยังไม่แน่ใจ ครับ ถ้ามีจริงผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 743
By หมอยา
On 2011-06-25 03:38:41


sent:
friday, june 24, 2011 2:04 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ 
จะได้บูชาให้ถูก
ดิฉันชื่อ  นางสาว ปาริมา  พ่วงพงษ์ เกิดที่ กรุงเทพ
 
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ........ ท่านหาอาจารย์ยากครับ


# 742
By หมอยา
On 2011-06-25 03:32:24


sent:
saturday, june 25, 2011 2:46 am
to:

subject:
re:

 


ข้าพเจ้า นางสาวสิริพร  อินอ่อน  เกิดที่จังหวัดยโสธร ค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้บังคับเดินสายเทพครับ........

ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพค่ะ ด้วยความที่ข้าพเจ้าอยากมีความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิต และเหตุผลบางประการคือ จิตใจของข้าพเจ้า มีความร้อนรน เนื่องเพราะเหตุบางประการรอบกายที่มองไม่เห็นได้ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะ


from:
to:
subject:
date: sat, 25 jun 2011 02:40:55 +0700

อาจารย์เข้าขา  ข้าพเจ้าต้องการตรวจองค์เทพในตัวของข้าพเจ้า ด้วยข้าพเจ้าอยากมีความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า เจ้าข้า


# 741
By หมอยา
On 2011-06-25 00:45:06


sent:
friday, june 24, 2011 8:30 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

อยากขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ชื่อ น.ส. วันวิสาข์ นาคสง่า   เกิดที่จังหวัดสตูลค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 740
By หมอยา
On 2011-06-25 00:39:39


sent:
friday, june 24, 2011 9:39 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ ค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพอย่างสูง
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านเว็บไซด์ของท่านอาจารย์หมอยา จึงมีความศัรทธาต่อท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างมากและได้อ่านพบว่าท่านอาจารย์ หมอยา ตรวจสอบผู้ที่มีองค์เทพได้ จึงได้ส่งรายละเอียดมา ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าเพราะมีความรู้สึกว่ามีความ ผูกพันธ์กับองค์เทพ และจะได้บูชาได้ถูกค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ท่านอาจารย์หมอยา ขอให้อาจารย์หมอยาช่วยบอกวิธีต่างๆๆด้วนนะ ค่ะ
ดิฉันชื่อ นางสาวพัชรินทร์ แสนสุริวงค์
  ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 739
By หมอยา
On 2011-06-24 19:50:21

from:
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ
date: fri, 17 jun 2011 18:31:19 +0700

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
 
นางสาวภคพร  แก้วคำไสย์.
ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ ถ้ามี ดิฉันควรปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะ และมีองค์เทพองค์ไหนค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดิฉันและเพื่อนที่ทำงานเกิดอาการแปลก ๆ ค่ะซึ่งไม่เคยเกิดอาการแบบนี้เลยค่ะ
คือว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่าดิฉันและเพื่อน ทำท่าทางแปลก ๆ น่ากลัวมาก และพูดจาเหมือนไม่ใช่ดิฉัน เสียงดัง แสดงพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวดิฉันเลยค่ะ ดิฉันรู้เพียงแต่ว่า มันรู้สึกจากที่ดิฉันหาว และตาดิฉันแดงกล่ำ แดงมาก ปวดศีรษะตลอดเวลา ขนลุก ร้อน หนาว ๆ หายใจติดขัด หายใจไม่ทั่วท้องค่ะ ปวดบ่าทั้ง 2 ข้าง บางครั้งก็ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ ดิฉันกราบเรียนสอยถามท่านอาจารย์หมอยา ด้วยน่ะค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 738
By หมอยา
On 2011-06-22 09:22:54


sent:
friday, june 17, 2011 8:32 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

ดิฉันชื่อ นางอิงณภัสร์ ปิยะวิชิตศักดิ์ พ.พระมงกุฎ กทม.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

ต้องการทราบว่าตนเองมีองค์เทพหรือไม่  เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและศึกษา ปฏิบัติ หรือต้องเพิ่มเติมสิ่งใด แต่ก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องเช่นนี้ แต่พออ่านเว็บของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเรามีลักษณะคล้าย ๆ ชีวิตที่ผ่านมากก็เหมือนมีอะไรมาดลใจให้ทำและให้เรียนรู้ เป็นคนชอบใจอ่อน ช่วยเหลือคนไปทั่ว บ้างทีจนลืมตนเองก็มี ปัจจุบันมีบุตรชาย 4 คน ทำธุรกิจส่วนตัว สามีเป็นทหาร ช่วยตรวจให้สามีดิฉันด้วยนะคะ  ชื่อ พันเอกอภิชา ศรีจิระภาส รับราชการทหาร  จังหวัดเชียงใหม่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

ขอรบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เว็บนี้ถือว่าเป็นเว็บที่ให้ความรู้และสร้างจิตศรัทธาให้กับมวลมนุษย์ให้ทำดี ทำทาน ทำบุญ และปล่อยวางได้ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมา  

 

ด้วยความเคารพและนับถือ


# 737
By หมอยา
On 2011-06-22 09:17:59


sent:
friday, june 17, 2011 8:46 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบท่านอาจารย์หมอยา

     ผมมาขอรับการตรวจองค์เทพ  ผมขอตั้งจิตเพื่อการเรียนรู้
และผมได้อ่านเงื่อนไขแล้ว  ผมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขครับ
     ชื่อ-สกุล  : พิศุทธิพงศ์     วังศรีคุณ   เกิดที่      : จังหวัดขอนแก่น

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 736
By หมอยา
On 2011-06-22 08:14:20


sent:
tuesday, june 21, 2011 2:11 pm
to:

subject:
ช่วยตรวสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ดิฉันได้เข้าไปอ่านใน web ของอาจารย์หมอยา เกิดความสัทธาอย่างมาก ดิฉันเองก็อยู้ที่จังหวัดพระนครศรีอยูธยาค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยากทราบว่า ตัวดิฉันเองมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ และเป็นองค์ท่านใด เพราะช่วงนี้รู้สึกว่ามีอาการแปลกๆ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนี้คืออะไร เพราะไม่เคยมีใครทักว่าจะมีองค์มาก่อนเลย
 
กราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะและถ้ามีจริงจะต้องปฏิบัติอย่างไร
เพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
 
ชื่อเดิม สุภาวดี เตมีย์พันธุ์
ชื่อใหม่ กษิรา เตมีย์พันธุ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 735
By หมอยา
On 2011-06-22 07:17:57


sent:
tuesday, june 21, 2011 7:26 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพ ให้ด้วยครับ
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ช่วยตรวจสอบดวงว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องครับ
นาย จิรวัฒน์  วิจิตรบวรเจิด   จังหวัดตรังครับ
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 734
By หมอยา
On 2011-06-22 07:04:43


sent: tuesday, june 21, 2011 8:08 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 
ดิฉัน ชื่อ         ธนาภรณ์
       ชื่อรอง    พิมลศรี ( เป็นนามสกุลดั้งเดิมก่อนแต่งงาน )
 นามสกุล  บาร์เกอร์    กรุงเทพ ( รพ.จุฬาฯ )ปัจจุบัน ( กว่า 20 ปี ) ไม่ทานเนื้อวัว 
 พยายามละการบริโภคเนื้อสัตว์ ทานมังสวิรัต ทุกวันพระและวันพุธค่ะ
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
ธนาภรณ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 733
By หมอยา
On 2011-06-22 07:02:01


sent:
tuesday, june 21, 2011 9:06 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพ
ดิฉันชื่อ นางสาวภคพร กิจสมัย  จ.ปราจีนบุรี  ไม่ทราบเวลาเกิดค่ะ
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ถ้ามี แล้วเป็นพระองค์ใด จะปฏิบัติอย่างไรค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 732
By หมอยา
On 2011-06-21 13:34:51


sent:
sunday, june 19, 2011 11:06 pm
to:

subject:
ตรวจองเทพคะ

สวัสดีคะ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉัน ชื่อ สุกัญญา ขำดี เกิด เกิดที่จังหวัด กทม เกิดเวลา ขอบคุณคะที่สละเวลามาตอบ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 731
By หมอยา
On 2011-06-21 13:31:20

 

 

-----original message-----

sent: sunday, june 19, 2011 11:34 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

หนูชื่อนางสาวสายขิม  บัลลพ์วานิช ค่ะ ที่รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสค่ะ

ขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจองค์เทพ ให้หนูด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ sent via blackberry® from ais

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)..


# 730
By หมอยา
On 2011-06-21 12:28:15


sent:
monday, june 20, 2011 2:23 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

             ดิฉันขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ
เพราะเคยสงสัยอยู่นานแล้วแต่ไม่มั่นใจค่ะ

เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะ

   ดิฉันชื่อ นางสาว กรองทอง    บรรลือเขตค่ะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 729
By หมอยา
On 2011-06-21 10:04:56


sent:
monday, june 20, 2011 4:26 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพ
กระผมชื่อ นายกันต์ธรธารา  ตรีเนตรสุวรรณ จ.สมุทรปราการ
กระผมขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ
ถ้ามี แล้วเป็นพระองค์ใด จะปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..
ปัจจุบันไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ ทานมังสวิรัส นำพาคนทำบุญอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดระยะเวลากว่า ๙ ปี ช่วงหลังจะนอนไม่ค่อยหลับ
ชอบตื่นตอนตี ๔ จะสวดพระสูตรเป็นส่วนใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กุศลกรรมใดที่ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้ว ปฏิบัติแล้ว
ที่เป็นบุญเป็นกุศล ด้วยกาย วาจา จิต ข้าพเจ้าขอโมทนาซึ่งส่วนกุศลเหล่านั้น
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กุศลกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ปฏิบัติแล้ว
ที่เป็นบุญเป็นกุศล ด้วยกาย วาจา จิต ขอท่านจงโมทนาซึ่งส่วนกุศลเหล่านั้นเช่นกัน

นายกันต์ธรธารา(กร)  ตรีเนตรสุวรรณ

ตอบ ท่านอนุโมทนา........แบบตัวใครตัวมันเลยนะครับ


# 728
By หมอยา
On 2011-06-21 09:57:45


sent:
monday, june 20, 2011 5:05 pm
to:

subject:
การตรวจองค์เทพค่ะ

 

  สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
 ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบการมีองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อ ณัฐชัญญาชา  อารีคาน จ.สงขลา
              ขอบพระคุณคะอาจารย์
                          ตัส

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 727
By หมอยา
On 2011-06-21 09:55:14


sent:
monday, june 20, 2011 7:15 pm
to:

subject:
กราบเรียนขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารทย์

 

กราบเรียนท่านอาจารทย์หมอยาที่เคารพ
        
                     กระผมชื่อนายภานุพงษ์ สำเนานวล ได้เข้าไปศึกษาเวบไซด์ท่านอาจารทย์แล้ว
                     อยากกราบขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารทย์เมตตราช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์อยู่หรือเปล่า
                     กระผม นาย ภานุพงษ์ สำเนานวล เ
         
          กราบขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารทย์ด้วยครับ
             ภานุพงษ์ สำเนานวล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 726
By หมอยา
On 2011-06-20 13:49:48


sent:
monday, june 20, 2011 11:54 am
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

วันนี้ได้เข้าไปอ่านเว็บไซต์ของอาจารย์ค่ะ
อยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
  ชื่อ  นางสาวชาลิสา  สาริบุตรค่ะ เกิดที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 725
By หมอยา
On 2011-06-20 09:23:57


sent:
sunday, june 19, 2011 7:17 pm
to:

subject:
เรียนปรึกษาอาจารย์หมอยา

สวัสดีครับ

    ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ นายธนภณ  พิลึก (ผมเปลี่ยนชื่อมาใหม่ชื่อเก่าชื่อ สมพล)    ครับ เนื่องจากว่ามีผู้ที่เป็นร่างทรงหลายคนทักผมมาว่า ผมมีองค์เทพมาอยู่ด้วย แต่ผมยังไม่รับ ผมเลยอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาว่า จากพื้นดวงดังกล่าง มีความเป็นไปได้มากน้อยเช่นไร 

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ธนภณ  พิลึก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 724
By หมอยา
On 2011-06-20 09:21:02


sent:
sunday, june 19, 2011 7:53 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผม นาย ชวลิต ศิริรักษ์

ขอความกรุณ าช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์หรือเปล่า เพราะ

ผมฝันเห็นแต่งู ครับไม่รู้จะทำยังไง รบกวนท่านอาจารย์หมอด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 723
By หมอยา
On 2011-06-20 09:18:06


sent:
sunday, june 19, 2011 7:56 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
           ผม นายวัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล จังหวัด หนองคาย ครับ ผมได้เข้าอ่านเว็บของท่านอาจารย์มานานพอสมควร และเกิดความศรัทธาในตัวของท่านอาจารย์หมอยา ผมได้อ่านบทความของอาจารย์ และข้อมูลที่อาจารย์ได้ลง ผมอยากทราบว่าตัวของผมเองมีองค์เทพหรือเปล่า เนื่องจากมีคนทัก ผมไม่ทราบจะปฎิบัตตัวอย่างไร
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 722
By หมอยา
On 2011-06-19 05:11:21


sent:
saturday, june 18, 2011 11:04 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ ช่วยตรวงองค์เทพค่ะ
หนูชื่อ รัตติวรรณ พัศดารักษ์ เกิดที่จังหวัดระยอง
 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..   


# 721
By หมอยา
On 2011-06-19 05:08:47


sent:
saturday, june 18, 2011 11:11 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

        กระผม นายนัฐพล จันทร์ฉาย จังหวัด กาญจนบุรี

ขอความกรุณาช่วยตรวจว่ากระผมมีองค์หรือเปล่า เพราะสงสัยแต่ไม่แน่ใจครับ

        ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 720
By หมอยา
On 2011-06-19 03:58:41

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

รบกวนขอตรวจองค์เทพค่ะ

น.ส. ธุมาวดี ธูปบูชากร  เกิดที่นครปฐมค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ธุมาวดี

sent from my blackberry® by dtac.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 719
By หมอยา
On 2011-06-17 10:09:15


sent:
friday, june 17, 2011 9:33 am
to:
อาจารย์ หมอยา
subject:
มีความศรัทธาและเชือมั่น ขอตรวจองตจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
              (ของใช้คำแทนตัวเอง ว่าผม) ผม นายสุรชัย  ธูปเทียน  จังหวัดสุโขทัยครับ
 ผมได้เข้าอ่านเว็บของท่านอาจารย์มานานพอสมควร และเกิดความศรัทธาในตัวของท่านอาจารย์หมอยา ผมได้อ่านบทความของอาจารย์ และข้อมูลที่อาจารย์ได้ลง ผมเข้ามาในเว็บเกือบทุกวันเพื่อรอคำตอบจากอาจารย์หมอยาและมาดูข้อมูลใหม่ๆๆ ทีอาจารย์ได้ลง และผมอยากทราบว่าตัวของผมเองมีองค์เทพหรือเปล่า เพื่อผมจะได้ปฏิบัติตามทีอาจารย์ได้บอก ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
 ถ้ากระผมทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระผมต้องขอโทษอาจารย์มานะที่นี่ด้วยคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 718
By หมอยา
On 2011-06-17 09:19:13


sent: sunday, may 29, 2011 3:49 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

             ผมขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยตรวจองค์เทพ ว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ เพราะเคยสงสัยอยู่นานแล้วแต่ไม่มั่นใจครับ

เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม

   ผมชื่อ นายมทารุท ศรีเกษ เคยเปลี่ยนชื่อมา 1 ครั้ง  ชื่อเดิมคือ  กฤษฎา จังหวัด กรุงเทพฯ

     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

                มทารุท ศรีเกษ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 717
By หมอยา
On 2011-06-17 09:16:23


sent:
sunday, may 29, 2011 12:38 pm
to:

subject:
รบกวนช่วยตรวจสอบทีครับ

รบกวนอาจารย์ด้วยครับ 

            ทรงชัย  เขมะจิตพิชิต    เกิดที่ กรุงเทพฯ ครับ 

  ขอบคุณมากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 716
By หมอยา
On 2011-06-15 17:25:58


sent:
saturday, may 28, 2011 6:46 pm
to:
หมอยา
subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

 
เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
เพื่อนรุ่นพี่ของศิษย์มาขอบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ชื่อทิพย์สุดา ทิพย์อามาตย์
อาจารย์กรุณาด้วยค่ะ
ท้ายนี้ขอให้อาจารย์ผู้เป็นมิ่งขวัญของศิษย์มีแต่ความเจริญค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
วรัตน์ทิยา
ศิษย์อาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool