ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 815
By หมอยา
On 2011-07-06 08:14:25


sent:
sunday, june 26, 2011 12:23 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

            กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยาด้วยความเคารพครับ

กระผมอยากทราบว่า มีเทพองค์ใดประจำตัวครับ ไปที่ไหนก็มีแต่คนทัก

เพื่อที่กระผมจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้อง และขอคำแนะนำด้วยครับ

   กระผมชื่อ ศุภชาติ อิ่มใจจิตร ครับ เกิด อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ

สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับ

                                                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 


# 814
By หมอยา
On 2011-07-06 07:41:58


sent:
thursday, june 30, 2011 3:56 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาผมต้องการตรวจดูองค์และต้องการรับคำแนะนำจากอาจารย์ครับ ผมชื่อ จักรภพ แก่นราช  กทม ครับ
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 813
By หมอยา
On 2011-07-06 07:37:53


sent:
thursday, june 30, 2011 4:01 pm
to:

subject:
ขอบุญบารมีอาจารย์ ช่วยตรวจองค์ให้คะ

 

ชื่อ เบญญทิพย์   ปัญจะเรือง    เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่คะ 
(ชื่อเดิมก่อนเปลี่ยน มณีรัตน์ คะ)
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ทีนะคะ
ขอคุณบารมีองค์เทพคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 812
By หมอยา
On 2011-07-06 07:35:48


sent:
thursday, june 30, 2011 4:03 pm
to:

subject:
ตรวจสอบ องค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
ชื่อนาง อภิศรา  ชูเสน  เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ กระบี่ค่ะเคยมีคนทักว่าดิฉันมีองค์ และถ้ามีจริงๆๆอยากทราบว่ามีองค์ใดบ้างค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 811
By หมอยา
On 2011-07-06 07:02:08


sent:
thursday, june 30, 2011 11:02 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยเมตตาตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

รบกวนท่านอาจารย์โปรดช่วยเมตตาตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
ผม นาย ธนากร ทองคำเจริญ
เกิดที่ นครราชสีมา ครับ
ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้าจงอยู่กับท่านอาจารย์ครับ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 810
By หมอยา
On 2011-07-06 06:52:35


sent:
friday, july 01, 2011 12:56 am
to:
อาจาร์ย
subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะอาจาร์ย

 

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์
 
                       หนูอยากจะขอความเมตตากับอาจาร์ที่เค้ารพอีกครั้งถึงชะตาของแฟนลูก เค้าชื่อ นายกิตติศักดิ์   อุตมะ  เกิด ที่จังหวัดเชียงราย  ค่ะ อยากจะทราบว่าแฟนลูกมีองค์เทพหรือไม่ และควรปฎิบัติเช่นไร
 
กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ อาจารย์  ขอให้อาจาร์ยมีความสุข ความเจริญมากๆนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 809
By หมอยา
On 2011-07-06 06:42:45


sent:
friday, july 01, 2011 1:42 am
to:

subject:

อาจารย์ค่ะรบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ น.ส. ณัฏยา  สินสุรินทร์ จังหวัดเชียงรายค่ะ
 
 ขอขขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 808
By หมอยา
On 2011-07-06 06:38:27


sent:
friday, july 01, 2011 9:48 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ เพราะจะชอบฝันเห็นเหตุการณ์
หรือได้ผ่านไปสถานที่ต่าง ๆ ในความฝันก่อน พอไม่นานก็จะได้ผ่านไปหรือได้
พบเจอจริง ๆ และก็มีเรื่องราวอื่น ๆ ที่บังเอิญอีกหลายเรื่องค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยค่ะชื่อ สิริมา  จำเริญ เกิดกรุงเทพ ค่ะ
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 807
By หมอยา
On 2011-07-06 06:35:45


sent:
monday, july 04, 2011 9:05 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะ

ชื่อดวงสุดา ยอดทรงตระกูลค่ะ  จังหวัด ราชบุรีค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ..ส่งเมล์ในเวปไม่ได้เลยต้องใช้ฮอทเมล์หรือความไม่รู้ก็ไม่ทราบค่ะ

รบกวนช่วยกรุณตอบในเวปให้ด้วยนะค่ะ..จะเข้าไปติดตาม..

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 806
By หมอยา
On 2011-07-06 06:04:03


sent:
tuesday, july 05, 2011 8:30 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์     ดิฉันขอให้ท่านช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อนางสาวจุฑารัตน์     ฉันทวโร  จังหวัดกาญจนบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 805
By หมอยา
On 2011-07-06 06:01:23


sent:
tuesday, july 05, 2011 9:19 pm
to:
องค์เทพ ดอทคอม
subject:
ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ พระอาจารย์หมอยา ดิฉันชื่อ ทัศนีย์วรรณ น้อยตา

อยู่จังหวัด เพชรบรูณ์ 

อยากให้พระอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ เรื่องนี้มาก มีเรื่องแปลกเข้ามาในชีวิตหลายเลยอ่ะ

กรุณาตอบกลับด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 804
By หมอยา
On 2011-07-06 05:08:46


sent:
tuesday, july 05, 2011 10:04 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวงองค์เทพด้วยครับ

 

ผมชื่อ ดิฐ แจ้งศิริเจริญ   เกิดที่จังหวัด กรุงเทพครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์ครับผม :d

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 803
By หมอยา
On 2011-07-06 05:06:02


sent:
tuesday, july 05, 2011 10:57 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

ชื่อ  อรรถวิทย์  นามสกุล สุจินตวงษ์   เกิดจังหวัด สุพรรณบุรี
ตอนนี้ผมก็พอรู้สึกได้ว่ามีองค์เทพมาอยู่ด้วย  แล้วผมกำลังทำงานวิจัยทางด้านนี้ด้วยครับ ยังไง ผมจะขอคำปรึกษานะครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

สักการะเทพเทวดา ใยต้องอายใคร...
ไม่ไขว่ขว้าหาพระแสง ของ้าว ไม่ทรนงตน...
ไม่รัก ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่เลวเนรคุณ รู้กตัญญูเป็นที่ตั้ง...
รู้จักเสียสละ เสียเวลา เสียความรู้สึก เสียใจ ท้ายสุดรู้จักวาง...
ไม่ย้ำยีในวิชาที่ตนศึกษา ไม่ทำตนเป็นน้ำเต็มแก้ว...
ให้มีสามารถ สุจิปุลิ นักปราญช์ ขยันหมั่นเรียนรู้ ...
ให้มีหลักการ...ให้เดินตรงทาง...

พิธีกรรมที่ถูกต้องนับว่าดี พฤติกรรมที่ถูกต้องนั้นดียิ่งกว่า...
ควรใคร่ครวญคำ ก่อนไต่ถาม...
วาจาเมื่อเอ่ย มีค่าประดุจดั่งทองคำ...
กอปรสัมมาอาชีพ ไม่พาดพิงสิ่งใด ...
รู้กาล รู้สถานที่ รู้บูชาในที่ของตน...
ครั้นทำผิด ควรรู้ขอโทษ รู้ขอขมา ต่อหน้า จริงใจแลเปิดเผย...
เข่าทั้งสอง มีค่ายิ่งกว่าทองคำ...
ไม่เป็น ผีขี้วัว ซ้ำรอยใคร.ไม่ฝืนลิขิตฟ้าดิน ไม่ทำผิดต่อสวรรค์ ...
พระคุณครูบาอาจารย์อยู่เหนือหัว..ขอสรรพมงคลทั้งหลายจงบังเกิด.(โดยสุริยา)


# 802
By หมอยา
On 2011-07-05 18:34:47


sent:
tuesday, july 05, 2011 9:43 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อ. หมอยา

        ดิฉันชื่อ  ปภัสศรันย์  ตรีอินทอง . จังหวัด พิษณุโลก  ค่ะ 
ขอรบกวนเวลาอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 801
By หมอยา
On 2011-07-05 18:10:37


sent:
tuesday, july 05, 2011 10:06 am
to:

subject:
การพูดคุยกับคุณหมอยานะครับ.

 

เรียน คุณหมอยา ที่เคารพรัก...
    ข้าพเจ้านายกฤษฎา สังวาลเพ็ชร มีชื่อเล่นว่า แอ้ม นะครับ แอ้มเคยเข้ามาให้คุณหมอยาตรวจองค์เทพนานแล้วนะครับ ปรากฏว่าแอ้มมีองค์เทพครับ แต่มาวันนี้แอ้มเข้ามาเว็บไซต์องค์เทพดอทคอมอีกครั้งความรู้สึกเปลี่ยนไป ครับ รู้สึกว่าจะเกรงกลัวคุณหมอยามากขึ้น กลัวคำสาปแช่งนั้น ถ้าแอ้มได้กระทำการล่วงเกินต่อคุณหมอยาและเว็บไซต์องค์เทพดอทคอมทั้งทางกาย วาจา ใจ แอ้มต้องกราบขอโทษ กราบขออภัย และกราบขออโหสิกรรมต่อคุณหมอยาและเว็บไซต์องค์เทพดอทคอมมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ แอ้มขอให้คุณหมอยาและเว็บไซต์องค์เทพดดอทคอมยกโทษ ให้อภัย และอโหสิกรรมให้กับแอ้มด้วยนะครับ คุณหมอยาครับบางทีแอ้มก็น้อยใจสวรรค์ที่แอ้มมีองค์เทพธรรมดา แต่ไม่ชัดเจน ไม่ได้เดินสายเทพและไม่ได้ปฏิบัติ และยังไม่ใช่ผู้ที่ได้กระทำหน้าที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ตามกฎสวรรค์อีก ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเทวโลก แถมยังกระทำผิดกฏสวรรค์อีก ไม่เหมือนเทวดา นางฟ้าองค์อื่นๆเขา เขามีบุญบารมีมากส่วนแอ้มมีบุญบารมีน้อย  อย่างไรแอ้มก็จะพยายามสร้างสมบุญบารมีไปเรื่อยๆนะครับผม อย่างไรแอ้มก็ขอให้คุณหมอยามีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับ คอ ยช่วยเหลือผู้อื่นไปตลอดทุกภพชาตินะครับ จะได้เป็นการสร้างสมบุญบารมีนะครับ ขอให้คุณหมอยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตลอดไปนะครับ.
                                                                                                                                                                                                    จาก แอ้ม.


# 800
By หมอยา
On 2011-07-05 18:06:25


sent:
tuesday, july 05, 2011 10:30 am
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพครับ

 

รบกวนอาจารย์หมอยา ครับ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
 
ชื่อ ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ ทองทวีวัฒน์  จังหวัดเกิด กรุงเทพมหานคร
 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 799
By หมอยา
On 2011-07-05 18:03:06


sent:
tuesday, july 05, 2011 10:49 am
to:

subject:
รบกวนดูให้หน่อยนะครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
รบกวนท่าอาจารย์หมอยาดูให้หน่อยนะครับ
ผมชื่อ นาย ธวัชชัย พิลาสันต์ เกิดที่ กรุงเทพ ครับ
ขอบพระคุณท่ายอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 798
By หมอยา
On 2011-07-05 17:52:31


sent:
tuesday, july 05, 2011 4:32 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ชื่อนางสาวอภิญญา  พบพาน  จังหวัด กรุงเทพฯ ค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

อภิญญา  พบพาน

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 797
By หมอยา
On 2011-07-05 08:36:39


sent:
tuesday, july 05, 2011 6:22 am
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

นาย บุญเทิศ มีเงิน  . จ.นคคราชสีมา

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วยครับ  
ด้วยความเคารพอย่างสูง
บุญเทิศ มีเงิน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 796
By หมอยา
On 2011-07-04 20:16:59


sent:
monday, july 04, 2011 7:49 pm
to:

subject:
re: สอบถามดวง

เมื่อ 4 กรกฎาคม 2554, 19:48, gater martin < > เขียนว่า:

ชื่อ นางวันเพ็ญ ดิษรัก เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี
ขอบคุณอาจารย์หมอยา ที่ตรวจองค์เทพให้ ค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 795
By หมอยา
On 2011-07-04 20:14:57


sent:
saturday, july 02, 2011 7:36 pm
to:

subject:
รบกวนขอตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ

 

 


ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ  คือดิฉันอยากทราบมาก ๆ ค่ะ 
รบกวนด้วยนะคะ

ชื่อเดิม  แววตา  เบญจโศภิษฐ์
ชื่อใหม่  อนุตตรีย์  เบญจโศภิษฐ์
 
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ

ขอบพระคุณมากค่ะ


 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 794
By หมอยา
On 2011-07-04 20:11:20


sent:
saturday, july 02, 2011 9:57 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา     นางสาวสุจิตรา  บุตรแสนคม   จังหวัดสกลนคร
ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 793
By หมอยา
On 2011-07-04 20:09:43


sent:
sunday, july 03, 2011 9:44 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนหมอยา

 

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ เพื่อความมั่นใจจริง ๆ ค่ะ เพราะดิฉันตั้งใจจะไปบวชชีพราหมณ์ วันที่ 25-27 ส.ค 54 ค่ะ

ชื่อเดิม นางสาวเตือนใจ    จำนงค์ศาสตร์

ชื่อใหม่ นางสาวภัทรนรินทร์  จำนงค์ศาสตร์

ขอความกรุณาหมอยาด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 792
By หมอยา
On 2011-07-04 20:07:15


sent:
sunday, july 03, 2011 12:08 pm
to:

subject:
ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจาร์ยค่ะ

    หนูอยากทราบว่าดวงหนูเป็นอย่างไร จะปวดบ่าซ้ายตลอดเวลา และนวดอยู่เป็นประจำไม่รู้ว่าป่วย หรือ เพราะ มีอะไรหรือเปล่ารบกวนท่านอาจารย์ ช่วยบอกบุญด้วยค่ะ หากคำใดพูดไม่ถูกก็ขอประทานอภัยด้วยนะค่ะ
 
ชื่อ ปิยะนุช  โฉสูงเนิน   จ.นครราชสีมา
 
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 791
By หมอยา
On 2011-07-04 20:04:58


sent:
monday, july 04, 2011 10:12 am
to:

subject:
fw: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

from:

to:
subject: ขอรับการตรวจอจค์เทพค่ะ
date: fri, 24 jun 2011 13:54:17 +0700

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
        ดิฉันขอรับการตววจองค์เทพด้วยค่ะ
ชื่อพรสวรรค์ พงษ์โพธิ์ เกิดวันเสาร์  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 790
By หมอยา
On 2011-07-04 20:01:47


sent:
monday, july 04, 2011 12:39 pm
to:

subject:
รบกวนสอบถามครับเรื่องการตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์ ท่านหมอยา และ ผู้เกี่ยวข้องในเว็ปองค์เทพ.com นะครับ  กระผมชื่อ นาย ณัฏฐเศรษฐ์  ทองจันทร์  จังหวัด กรุงเทพมหานคร ครับ  ขอให้ท่านหมอยาช่วยตรวจดวงชาตาว่า ข้าพเจ้าสามารถเป็นตัวแทนในการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  และควรเพิ่มปฏิบัติในด้านใดจะเหมาะสมกับดวงซาตาของกระผม  
                ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาและบุญบารมี แห่งองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่นำพาให้ลูกได้เจอเวปไซต์ที่เป็นประโยชน์แห่งนี้  ขอขอบพระคุณจากใจครับ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 789
By หมอยา
On 2011-07-04 19:57:20


sent:
monday, july 04, 2011 5:02 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมสักหน่อยครับ
ผมได้อ่านข้อตกลงของท่านอาจารย์ผ่านทางเวปแล้ว
ผมยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์อย่างเคร่งครัด
โดยพร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ
ผมชื่อ นายพิทักษ์ นามสกุล ทองสวัสดิ์ ณจังหวัด อุบลราชธานี
ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพปกปักรักษาบ้างหรือไม่ ถ้ามีผมควรจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการสื่อถึงท่าน
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 788
By หมอยา
On 2011-07-04 19:54:19


sent: monday, july 04, 2011 2:31 pm
to: ท่านอาจารย์หมอยา
subject: น้อมรับคำสั่งของท่านอาจารย์ทุกประการ...และพร้อมรับกาารตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์ครับ

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยาที่เคารพ 

ผมได้อ่านข้อตกลงที่ท่านอาจารย์กรุณาส่งมาให้แล้วครับ

ผมขอให้คำสัตย์น้อมรับข้อตกลงตามที่ท่านอาจารย์สั่งทุกประการด้วยความเคารพ

และผมถึอว่าได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์แล้ว

จะไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่ท่านอาจารย์เด็ดขาด

 

ตอนนี้ผมพร้อมที่จะรับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์แล้วครับ
ผมชื่อ นายอรรถพล นามสกุล จันทศิลา.
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
คือตอนนี้ผม มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชอุบลราชธานีครับ
ผมเองมักจะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆเสมอเช่นประธานสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือประธานสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย(เป็นต้น)
และบางครั้งที่ชีวิตเจอปัญหาก็จะต้องรอดพ้นจากวิกฤตได้ทุกครั้งเลยครับ
เลยคิดว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่คอยช่วยเหลือบ้าง อยากจะรู้จักท่านน่ะครับ
จะได้ขอบพระคุณถูก 
อย่างไรก็ฝากท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
จะเป็นพระคุณอย่างสูง

  อีกอย่าที่สงสัยครับ

ผมเห็น หลายคนที่อาจารย์ตอบ ว่ามี องค์เทพ มีองค์เทพแบบชัดเจน มีองค์เทพแบบปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างไรครับ

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 787
By หมอยา
On 2011-07-04 03:08:02


sent:
sunday, july 03, 2011 8:21 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ กระผมรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

นาย ประสิทธิ์ รองขาว  อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

กราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วยครับ


 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงคนทรงครับ...ชะตาสวรรค์ลิขิตครับ


# 786
By หมอยา
On 2011-07-04 03:04:07

 

-----original message-----
on behalf of
sent: sunday, july 03, 2011 9:37 pm
to:
subject: องค์เทพดอทคอม, ชุมชนคนมีองค์เทพ, ตรวจองค์, ตรวจชะตา, ดูดวง

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพด้วย

 ชื่อ ศิริรัตน์  ไทยใหม่ .จ.บุรีรัมย์

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 785
By หมอยา
On 2011-07-04 03:01:49


sent:
sunday, july 03, 2011 9:57 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ นางสาวสุพร  ตั้งธนัง  กรุงเทพมหานคร

 ขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 784
By หมอยา
On 2011-07-04 02:59:32


sent:
monday, july 04, 2011 12:42 am
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอครับ

พอดีผมได้มีคนมาทักว่าผมเป็นเกี่ยวข้องกับพญานาค แล้วตัวผมเองก็รู้สึกเช่นนั้นครับ รบกวนช่วยดูให้ผมทีนะครับ

ผมชื่อ กรกช กลิ่นอ้น คับ ผมอยากทราบว่า
ผมเกี่ยวข้องกับพญานาคอย่างไรครับเกี่ยวกับการมีองค์หรือป่าว
แล้วผมมีองค์ใดคับ ผมต้องทำเช่นไรครับ

รบกวนด้วยนะคับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 783
By หมอยา
On 2011-07-04 02:41:06

on behalf of
sent:
sunday, july 03, 2011 10:26 pm
to:

subject:
windows live messenger

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เครารพ ผมประสงค์ สุวรรณเภตรา
จังหวัดนครสวรรค์
ขอตรวจสอบว่ามีองค์อะไรบ้างครับ และมีองค์เด่นขื่อว่าไร
ขณะนี้ผมกำลังสร้างวัดป่าแสงทอง ที่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครับ
งดกิจการงานแล้วครับ สวดมนต์เช้าและเย็นครับ ท่านอาจารย์

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 782
By หมอยา
On 2011-07-02 10:54:57

from:
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ
date: wed, 29 jun 2011 11:20:06 +0700

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา 
 
     ดิฉันรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา  ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อเดิม นางอารีย์ นามสกุล เชี่ยวกสิกร
ชื่อใหม่ ชื่อ นางสาว อารีย์ยาภา  เชี่ยวกสิกร
เกิดที่จังหวัด กำแพงเชร
ขอให้อาจารย์แนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 781
By หมอยา
On 2011-07-02 06:25:17

 


sent:
friday, july 01, 2011 3:49 pm
to:

subject:
อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
           ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ น.ส.อรุณี  จิตสม
ค่ะ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคะ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงคนทรงครับ...ชะตาสวรรค์ลิขิตครับ


# 780
By หมอยา
On 2011-07-02 06:19:09


sent:
friday, july 01, 2011 11:37 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูซักหน่อยค่ะ คือมีคนทักมาว่ามี แต่บอกว่าเป็นชายบ้าง หญิงบ้าง คือหนูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว มีจริงรึเปล่าและเป็นองค์ไหนกันแน่หน่ะค่ะ จะได้ปฏิบัติได้ถูก รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ  ชื่อศุภพิชญาณ์ (ชื่อเก่า จาระวินทร์) คงวัน  ค่ะ เกิดที่ สุรินทร์ค่ะ
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะค่ะ ด้วยความเคารพและศรัทธาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 779
By หมอยา
On 2011-06-30 20:09:33


sent:
thursday, june 30, 2011 5:40 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

คือมีน้องคนหนึ่งที่นี่เค้าใช้เน็ตไม่เป็นค่ะ เลยฝากถามมาค่ะ

ชื่อ บุญจันทร์ (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ธนัชพร) ศรีสกุล

จังหวัด ชัยภูมิ  หนูขอให้อาจารย์หมอยาช่วยสงเคราะห์น้องเค้าด้วยนะคะ

ถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดไปขอให้อาจารย์หมอยาอโหสิกรรมให้หนูด้วยนะคะ

จาก ลูกศิษย์แดนไกล (ศิริพร โกรซ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..
ดวงนี้อาถรรพ์แปลกๆครับ..........


# 778
By หมอยา
On 2011-06-30 20:02:04


sent:
thursday, june 30, 2011 7:22 pm
to:

subject:
ช่วยตรวจให้หน่อยครับ

 

ชื่อ-สกุลเดิม นาย นัฐวุฒิ จรรยา    ชื่อ-สกุลใหม่  นาย กฤษฎา  โชติธีรรัตน์ ครับ  
ผมอยากรู้ด้วยอ่ะครับว่าเป็นองค์ไหน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓)..


# 777
By หมอยา
On 2011-06-30 13:24:12


sent:
tuesday, june 28, 2011 12:13 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ชื่อนางสาวรุ่งฤทัย    อุดมขันธ์ เกิดที่จังหวัดตราดค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 776
By หมอยา
On 2011-06-30 13:05:00


sent:
wednesday, june 29, 2011 3:10 pm
to:

subject:
ขอความกรุณา ตรวจองค์เทพ และแนะนำด้วยคะ
 ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ


ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ 

จะได้บูชาให้ถูก
ดิฉันชื่อ  นางสาว ณิรดา ภุชงค์ประเวศ เกิดที่จังหวัด นครปฐมคะ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 775
By หมอยา
On 2011-06-30 12:41:52


sent:
wednesday, june 29, 2011 6:06 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพคะ


กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

           ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

ชื่อ คำดี  เทพชา ค่ะ
ที่ จังหวัด ร้อยเอ็ด ค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 774
By หมอยา
On 2011-06-30 12:36:39


sent: wednesday, june 29, 2011 8:06 pm
to:
subject: ตรวจสอบ องค์เทพครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา
กระผม นาย ชนันธวัช ตีระวนิช
รอกวนขอรับการตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ
สืบเนื่องมาจาก 2 อาทิตก่อน มีคนถึง 2 คน มาทักผมมีองค์ ปูฤาษี ผมจึงขอความกรุณาด้วยครับ
 
สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านอาจารย์หมอยา มีความสุข มากๆครับ ขอบคณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

 


# 773
By หมอยา
On 2011-06-30 12:29:53


sent:
thursday, june 30, 2011 7:26 am
to:
หมอยา
subject:
ขอตรวจองค์เทพเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติครับ

 

สวัสดีครับ  อาจารย์หมอยา
 
ผมชื่อ นายสุรชาติ
  สายทอง เกิดที่จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฎิบัติตนต่อไป

 
สุดท้ายนี้ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
  พ่อแก่ พระฤาษี108ตน  จงบันดาลให้อาจารย์มีความสุข อายุ วรรณะ สุขะ พละครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 772
By หมอยา
On 2011-06-30 12:22:54


sent:
thursday, june 30, 2011 11:06 am
to:

subject:
รบกวนครูหมอยาช่วยลบกระทู้ด้วยครับ

กราบสวัสดีครูหมอยาที่เคารพครับ

กระผม มีเรื่องรบกวนครูหมอยาอีกสักนิดครับ ครูหมอยาได้ทำการตรวจองค์เทพให้กระผมกับภรรยาแล้ว และได้ความกระจ่างแล้วว่าเป็นอย่างไร กระผมจึงอยากจะไหว้วารรบกวนครูหมอยาช่วยลบกระทู้ของผมในเวบของครูหมอยาให้ ด้วยครับ 

ที่ ครูหมอยาได้โพสไว้ในหมวดตรวจองค์เทพ54ครับ  อีเมลล์  คือกระผมไม่อยากให้มีชื่ออีเมลและชื่อผมกับภรรยาอยู่ในระบบของ อินเตอร์เน็ตในกูเกิ้ล อ่ะครับ เพราะว่ามีเมลล์ไม่หวังดี เข้ามาเต็มเลยครับครูหมอยา

ไม่ ได้หมายถึงเวบครูหมอไม่ดีหรืออ่ะไรนะครับ คือพวกชอบดูดเมล์ชาวบ้านและพวกชอบเอาชื่อคนอื่นไปทำไม่ดีอ่ะครับ กระผมเลยต้องกันเอาไว้ครับ

ขอบพระคุณครูหมอยาที่ตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ คำสาบานต่างๆกระผมได้ปฎิบัติอย่างเคล่งคลัดแล้ว ถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมครูหมอยานะครับ

ด้วยความนับถือและเคารพศรัทธา ขอให้ครูหมอยาสุขภาพแข็งแรงตลอดๆ อยู่กับลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆครับผม

 

ตอบ  อนุโมทนาครับ พวกชอบดูดเมล์ชาวบ้านก็เหมือนพวกเห็บหรือหมัด ที่คอยเกาะกินเลือดสุนัขละครับ... มาในรูปแบบต่างๆเช่น
๑. เสนอขายองค์เทพ องค์พระ ให้บูชา
๒. เสนอบริการดูดวง....ให้ท่าน
๓. เสนอบริการเปิดโอษฐ เปิดองค์...
ท่านมา เวบนี้ อาจารย์มิได้เรียกร้อง สิ่งใด การขอตรวจองค์.. จะต้องแลกด้วยอีเมล์และชื่อของท่านเท่านั้น... หากทุกท่านที่ส่งเมล์มาแล้ว ขอให้ลบเมล์ออกทิ้งไป.. เวบนี้จะเรียกว่าเวบอีกหรือครับ... ศรัทธา.. เชื่อมั่น .. ไม่สงสัย จะไว้ตรงไหนครับ ท่านมาแล้ว รับทราบข้อมูลแล้วให้ถือว่าจบกันไป.. ไม่มีอันใดผูกพันครับ กรณีขอท่าน ส่งมาสองชื่อในเมล์เดียวซึ่งถือว่าผิดระเบียบ อาจารย์ก็ตอบให้ด้วยเมตตา... ลองไปอ่านบทความที่มาก่อนท่านจะทราบได้ดีครับ

อนึง อาจารย์ขอสาปแช่งไว้ ณ  ที่นี้ว่า อ้าย-อี ตนใด มาอ่านเวบนี้แลหวังเกาะกิน ติดต่ออีเมล์หรือดูดอีเมล์จากเวบนี้ ไปรบกวนเจ้าของเมล์ด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม..  ขอให้พบแต่ความวิบัติด้วยแรงครู ให้เลือดในกายเป็นพิษแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร.............

 

ฝากรูป

# 771
By หมอยา
On 2011-06-29 09:13:37


sent:
tuesday, june 28, 2011 12:54 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์ เรื่อง ตรวจองค์เเทพค่ะ

 

ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาวสุพัตตา  โคตรผาบ ที่ จังหวัดสกลนครค่ะ

 รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูด้วยนะคะ หนูสับสนเพราะหนูฝันเห็น เทพฮินดู ที่วหารแห่งหนึ่ง มาจับที่หัว แล้ว ร่ายมนต์ ด้วยค่ะ ให้ความกระจ่างกับหนูด้วยนะคะ 

                                                                                                     กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 770
By หมอยา
On 2011-06-29 09:11:45


sent:
tuesday, june 28, 2011 1:07 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์ กรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

กราบเรียน อาจารย์

   ผมขอความกรุณา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

     ชื่อ นาย วุฒิกร วัลยนก  

     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
# 769
By หมอยา
On 2011-06-29 09:09:11


sent:
tuesday, june 28, 2011 2:09 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ชื่อนางสาวดวงรัตน์ สรสินธ์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 768
By หมอยา
On 2011-06-29 08:03:15


sent:
tuesday, june 28, 2011 2:21 pm
to:

subject:
การตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันนางสาวศิริจันทร์  เชิดผล    จังหวัดสมุทรสาคร
อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓)..


# 767
By หมอยา
On 2011-06-29 07:55:50


sent:
tuesday, june 28, 2011 6:04 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

 กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

อยากขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ชื่อ ทิพรัตน์ โสภณ เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ 

ขอขอบพระคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 766
By หมอยา
On 2011-06-29 07:53:15


sent:
tuesday, june 28, 2011 7:31 pm
to:

subject:
รบกวนขอตรวจองค์เทพคะ 

เรียน อาจารย์หมอยา

ดิฉัน ศิริพร จันทร์ศิลา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยคะ เนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องราวแปลก ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และถ้าหากดิฉันมีองค์เทพ จะทราบได้ไหมว่าเป็นองค์ใด และต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ศิริพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool