ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 865
By หมอยา
On 2011-07-23 05:41:44


sent:
friday, july 22, 2011 11:10 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

         ผมมีเรื่องขอความกรุณาอาจารย์หมอยาให้ช่วยผมหน่อยครับ  เพราะทุกวันนี้ผมเหมือนเดินวนไปวนมาอยูในเรือจะไปทางไหนก็ไปไม่ได้ ผมอยากจะปฏิบัติครับ  แต่มีเรื่องขัดข้องหลายอย่าง ผมจึงอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยชี้ทางออกให้หน่อยครับ เริ่มจากขอให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ พฤทธิ์  จียโชค  เกิดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขอ อาจารย์หมอยาช่วยผมหน่อยนะครับ ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักศิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คนดีอย่างอาจารย์หมอยา จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)..


# 864
By หมอยา
On 2011-07-20 09:13:06


sent:
sunday, july 17, 2011 5:04 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีครับ อาจารย์หมอยา คือกระผมนี้อยากจะทราบเรื่ององค์เทพอะครับ ผมขอรบกวนหน่อยนะครับ

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา คือผมอยากจะทราบอะครับว่า ตัวผมนี้มีองค์หรืเปล่าอะครับ
 ผมชื่อ นายเฉลิมพล ไตรดงพลอง ครับเกิด ที่ รพ. ราชวิถี กทม. แต่โตที่ระยองครับ  ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 863
By หมอยา
On 2011-07-20 05:31:50


sent:
sunday, july 17, 2011 10:57 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ...

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ..
ชื่อ...นายสุวิทย์   ชำนาญเวชกิจ
จังหวัด.. สงขลา

....หาก..มี..หรือ..ไม่มี..อย่างใรรบกวนอาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติด้วยครับ..

                                 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 862
By หมอยา
On 2011-07-20 05:28:02


sent:
sunday, july 17, 2011 11:07 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีและขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กระผมชื่อ  นาย วรวุฒิ ศรีศรกำพล ครับ    จังหวัดกรุงเทพครับ
อยากขอความเมตตารบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยนะครับ   

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับที่เสียสละเวลามาอ่านและช่วยตอบครับ  ด้วยความเคารพอย่างสูง 


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 861
By หมอยา
On 2011-07-20 05:01:41


sent:
tuesday, july 19, 2011 2:30 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
                อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ 
                ดิฉันชื่อ  น.ส.กรอร  จุฑามณีกุล    จังหวัดชลบุรี  
                มีสิ่งใดเพิ่มเติมรบกวนอาจารย์หมอยาแนะนำด้วยนะค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.กรอร  จุฑามณีกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 860
By หมอยา
On 2011-07-20 04:56:40


sent:
tuesday, july 19, 2011 2:38 pm
to:

subject:
รบกวนหมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ  น.ส.ละไม  ธงภักดี  จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยนะคะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.ละไม  ธงภักดี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 859
By หมอยา
On 2011-07-20 04:54:17


sent:
tuesday, july 19, 2011 2:48 pm
to:

subject:
fw: ขอรับการตรวจสอบองค์เทพ

from:
to:
subject: ขอรับการตรวจสอบองค์เทพ
date: tue, 19 jul 2011 14:34:33 +0700

กราบท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ  กระผมผู้มีปัญญาน้อย จึงมาขอพึงบารมีของท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพ ของกระผมด้วยครับ

ผมชื่อ  อภิวัฒน์ เทพวงศ์  จังหวัดพะเยาครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

กระผมจึงอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่าตัวกระผมนั้นมีองค์หรือไม่  ถ้ามีแล้วเป็นองค์เทพองค์ใดและต้องทำการสักการะอย่างไรขอรับ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพครับ


# 858
By หมอยา
On 2011-07-19 09:33:19


sent:
monday, july 18, 2011 12:27 am
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่ครับเพราะมีคนทักหลายคน

 

ผมชื่อ ณัฐวุฒิ  นามศรี จังหวัดเชียงรายครับ

ถ้าผมมีองค์องค์นั้นคืออะไรครับแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยครับอ.หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 857
By หมอยา
On 2011-07-19 09:16:26


sent:
monday, july 18, 2011 9:29 am
to:

subject:
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ชื่อ น.ส.มาลินี  ปานปูน  . ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ตอบ ดวงท่านเป็นกรณีพิเศษ อาจารย์ของดคำตอบครับ


# 856
By หมอยา
On 2011-07-19 07:36:38


sent:
monday, july 18, 2011 10:52 am
to:

subject:
การมีองค์

 

ดิฉันอยากทราบอาการของคนมีองค์ที่ชัดเจนและอยากทราบว่า
ดิฉันมีองค์หรือเปล่า ชื่อนางสาวขนิษฐา  หงษ์ทองจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
ขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 855
By หมอยา
On 2011-07-19 07:28:55


sent:
monday, july 18, 2011 12:00 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ "ตรวจดูองค์เทพ" ครับ

ชื่อ นายธวัชชัย บุรมย์ 

ขอคุณครับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ


# 854
By หมอยา
On 2011-07-19 04:30:19


sent:
monday, july 18, 2011 10:51 pm
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่ครับ

 

สมโพธิ  ประเสริฐศักดิ์    ที่ จ. สุราษฏร์ธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 853
By หมอยา
On 2011-07-19 04:26:52


sent:
monday, july 18, 2011 11:13 pm
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่ครับ
 

ผมชื่อ นายรัตนนิธิ์  ทองเสน จังหวัดยะลา
กราบขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 852
By หมอยา
On 2011-07-16 12:07:34


sent:
thursday, july 14, 2011 12:57 pm
to:
อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ
subject:
อยากทราบว่าตัวของข้าพเจ้ามีองค์หรือไม่ ด้วยความเคารพค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา

ตอนเด็กชื่อ รัตติกาล หรั่งแจ่ม
ตอนนี้ชื่อ น.ส. นันทนัช หรั่งแจ่ม เกิดที่จังหวัดอุทัยธานี
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 851
By หมอยา
On 2011-07-16 12:00:58


sent:
thursday, july 14, 2011 12:58 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 

หนูชื่อ นางสาวปภาดา ง่วนพริ้ง  ที่กรุงเทพ หนูอยากรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ หนูมีอาการปวดบริเวณหลังและเอวมาเป็นเวลาหลายเดือน รักษามาหลายอย่างก็ยังไม่หาย หนูได้ไปเจอร่างทรงท่านหนึ่งเขาแนะนำให้ไปรับขันธ์ หนูอยากรบกวนให้อาจารย์หมอช่วยชี้แนะด้วยค่ะ  กราบขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 850
By หมอยา
On 2011-07-16 11:52:14


sent:
thursday, july 14, 2011 1:08 pm
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่ครับ

ผมชื่อ นายหัสดี  ร่วมสุข จังหวัดสงขลา
กราบขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 849
By หมอยา
On 2011-07-16 11:47:43


sent:
thursday, july 14, 2011 1:59 pm
to:

subject:
ขอความเมตตาอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าลูกมีองค์เทพสายใดและควรจะปฏิบัติตนอย่างไร

 

กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ดิฉัน นาง เขมิสรา  ณ พัทลุง (สกุลเดิม วิเศษศิริ) เป็นคนกรุงเทพ  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีความสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองอย่างมาก ดิฉันไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและการกระทำของตนเองได้ ดิฉันมีอาการแปลกๆแบบนี้อยู่นานมากแล้วค่ะ ในบางครั้งดิฉันไม่เป็นตัวของตัวเอง  อยากให้อาจารย์ช่วยแนะแนวทางบอกให้ดิฉันทราบและหาวิธีแก้ไขให้ดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 848
By หมอยา
On 2011-07-16 11:44:40


sent:
thursday, july 14, 2011 7:26 pm
to:

subject:
ต้องการตรวจองค์เทพ

กระผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อย เพื่อความมั่นใจจริงๆ เพราะผมตั้งใจจะบวชก่อนกำหนดครบ​อายุยี่สิบ ครับ
ชื่อ นายนพดล บรรณพรรณ 
จังหวัดนครสวรรค์

 ขอความกรุณาหมอยาด้วยนะครับ
ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 847
By หมอยา
On 2011-07-16 11:40:44


sent:
saturday, july 16, 2011 11:17 am
to:

subject:
อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพจริงหรือไม่
 

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้หนูด้วยนะค่ะ เพื่อที่ว่าถ้ามีองค์เทพจริง หนูจะได้ทำตัวได้ถูกค่ะ
หนูชื่อ นางสาวรัชดา  เนาวรัตน์สถาน   เกิดจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
ถ้าตรวจแล้ว ว่าหนูมีองค์เทพจริง หนูต้องทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำหนูด้วยนะค่ะ  ขอบคุณอาจารย์หมอยามากนะค่ะ

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 846
By หมอยา
On 2011-07-16 11:24:24


sent:
thursday, july 14, 2011 9:00 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ "ตรวจดูองค์เทพ" ค่ะ

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา ที่่เคารพ 
   ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ
ชื่อ:น.ส.ทิพย์นภา งามมุข (เกิดที่ จังหวัด สมุทรสาคร)
    ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 845
By หมอยา
On 2011-07-16 11:21:28


sent:
thursday, july 14, 2011 9:56 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีและขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ครับ

กระผมชื่อ นายคมเพชร ศรีพลอย อยู่ จ.กาฬสินธุ์ 
ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 844
By หมอยา
On 2011-07-16 11:08:42


sent:
friday, july 15, 2011 11:37 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา 

  หนูอยากตรวจดูองค์เทพค่ะ ชื่อ นางสาวชวนชมกล่อมเกล้า เกิดที่จ.พังงา ค่ะ

ขอบคุณค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 843
By หมอยา
On 2011-07-16 10:28:27

ดี ชั่วอยู่ที่ตัวทำ  สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว    
บารมีไม่ บำเพ็ญต่อ ย่อมต้องหมด
อิทธิฤทธิ์ไม่ฝึกฝน ย่อมไร้ผลต่อเนื่อง
ความดี มีเท่าไรต่อให้ตาย ไม่เคยไกลตัว
อวด อะไร ไม่เท่าได้ อวดความดี

 


# 842
By หมอยา
On 2011-07-16 10:27:00


sent:
friday, july 15, 2011 5:38 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์ครับ

                       ผมชื่อนายกิตติศักดิ์   อุตมะ   อยากจะมาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยผมทีครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ เพราะผมก็มีเซนส์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดตามผมมาครับ เพราะผมเคยเห็นเค้าในฝันมาทีนึง และบอกกับผมว่า เค้าจะตามผมไปทุกๆที แล้วหลังจากนั้นเค้าก้อหัวเราะใส่ผม ผมสะดุ้งตื่นเลยครับ ถ้าเป็นการไม่รบกวนอาจาร์ยมากจนเกินไป รบกวนช่วยผมด้วยนะครับ

                                  กราบขอบพระคุณอาจาร์ยมากๆนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 841
By หมอยา
On 2011-07-16 10:22:28


sent:
friday, july 15, 2011 9:33 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

 กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

             ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา เมตตาตรวจองค์เทพด้วยนะคะ
             ชื่อ นางสาว ณภัทร คงขวัญเมือง ชื่อเดิม วรรณรัตน์ บูรณะปัทมะ
              ค่ะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
             กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยนะคะที่เมตตา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 840
By หมอยา
On 2011-07-19 19:30:55


sent:
wednesday, july 13, 2011 5:09 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ "ตรวจดูองค์เทพ" ค่ะ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
   ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ
 
ชื่อ   :เพ็ญดนัย  อังคศุภณิชย์
  (เกิด จ.สตูล)
 
                                  ขอกราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ

****************


sent: tuesday, july 19, 2011 4:16 pm
to:
subject: กราบขอขมาอาจารย์ ด้วยความเคารพค่ะ

 

ดิฉันต้องกราบขอขมาอาจารย์หมอยา ด้วยนะคะ ที่ดิฉันใช้ข้อความที่ห้วนและสั้นเกินไป
 
แต่ดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงกิริยาไม่สุภาพต่ออาจารย์เลยคะ
 
ต้องขอขมาอาจารย์ด้วยค่ะ ถ้าหากข้อความที่ส่งไปเป็นการแสดงไม่สุภาพ
 
ดิฉันแค่คิดว่า การที่ส่งไปแบบนั้นทำให้อาจารย์อ่านและดูง่ายขึ้นเท่านั้นค่ะ
 
ไม่ได้มีเจตนาจริงๆค่ะ ดิฉันต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ
 
                   ***กราบขอขมาด้วยความเคารพและนับถือ***

 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

สาธุการครับ.........

อาจารย์พร้อมเสมอสำหรับคำว่าเมตตา..
แลให้อภัย.. ขอเพียงศิษย์ท่านนั้นๆไม่มีทิฐิ
แลยังเคารพอาจารย์หมอยา..ซึ่งครั้งหนึ่ง
ท่านเคยเรียกว่าครูครับ..........

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังหลบหลู่ครูของตน

ศิษย์มีครู... เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู... เหมือนงูไร้พิษ

ศิษย์กตัญญู..ย่อมเจริญวัฒนา

# 839
By หมอยา
On 2011-07-13 20:10:16


sent:
wednesday, july 13, 2011 5:21 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยา

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

           ดิฉันเคยรบกวนให้อาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ แต่ดิฉันสะเพร่าค่ะไม่ได้แจ้งเวลาเกิดมาให้อาจารย์หมอยาค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะค่ะ ดิฉันมีอาการหนักบ่าบ่อยๆค่ะ และมีหลายๆคนทักว่าดิฉันมีองค์

ถ้าดิฉันมีองค์จริง ดิฉันจะสามารถทำอะไรให้กับองค์ดิฉันได้บ้างค่ะ มีวิธีการติดต่อสื่อสารหรือปล่าว

          สถานที่เกิดกรุงเทพฯ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯค่ะ

           ดิฉันรบกวนอาจารย์หมอยาเพียงเท่านี้น่ะค่ะ

                           กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะ

                                       จิตรโสภา เนตรรุ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 838
By หมอยา
On 2011-07-13 20:07:57


sent:
wednesday, july 13, 2011 7:56 pm
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่ค่ะ

 

ดิฉันชื่อ พัชรศรัณย์ ลือลาภ เกิดที่อยุธยา  ดิฉันเคยเปลี่ยนชื่อค่ะ ชื่อเก่าคือ สุพัตราค่ะ ดิฉันกราบรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยดิฉันด้วยค่ะตอนนี้ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเลยค่ะอยากทราบมากค่ะ ดิฉันกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะและขอให้อาจารย์หมอยาเจริญๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 837
By หมอยา
On 2011-07-13 06:16:49


sent:
wednesday, july 13, 2011 5:17 am
to:

subject:
re: กราบสวัสดีและขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
กระผมขอแก้ไขรายละเอียดที่ทางอาจารย์หมอยาแจ้งมาน่ะครับ
ขอความเมตตาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยน่ะครับ
ผมชื่อ นาย สนทยา สมบูรณ์ เกิดที่จังหวัดกรุงเทพครับ
กราบขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาน่ะครับที่เมตตา
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
# 836
By หมอยา
On 2011-07-12 21:15:55


sent:
sunday, july 10, 2011 7:16 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ


กราบสวัสดีค่ะ 
 
       อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ ชื่อ  ณัฐชญาณิศ ถ้ำพุทรา 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 835
By หมอยา
On 2011-07-12 21:11:41


sent:
monday, july 11, 2011 4:05 am
to:

subject:
กราบขอขมาอาจารย์หมอยา ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 


ก่อนหน้านี้ผมได้เข้าเว็บมาหลายเว็บ ซึ่งเกิดจากความกระวนกระวายใจหลังจากที่ไปสำนักทรงแห่งหนึ่ง (ไม่ได้เปิดเป็นประจำครับ)  ตั้งใจจะพาแม่ไปดูครับ เพราะแม่มีอาการแปลกๆ  พอแม่ดูเสร็จผมก็ไปดูต่อ 
 
เกิดความแปลกใจเมื่อโดนทักว่าแม่ก็มี ผมก็มี (องค์)  ตอนนี้ปวดหัวและปวดต้นคอบ่อยมาก ก็เลยไม่สบายใจ อยากหาคำตอบ โดยก่อนหน้านี้ผมส่งเมล์มาโดยไม่ได้อ่านเงื่อนไข ข้อมูลในเว็บให้เยอะจากอาจารย์หมอยา

จึงขาดการสัมมาคารวะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ  ผมขอขมาด้วย มา ณ ที่นี้ 
 
โดยนิสัยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ ยึดถือการทำความดีเป็นหลัก ชอบศึกษาธรรม ดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ จึงเชื่อในเรื่องของเหตุและผล เวรและกรรม

ผมขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจให้ผมหน่อยครับ
 
 
ชื่อ นภสินธุ์
 
นามสกุล  อตมวิริยะกรณ์ (นามสกุลเดิมคือ เอี่ยมสอาด)  จังหวัด ลพบุรี
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)....


# 834
By หมอยา
On 2011-07-12 21:07:13


sent:
monday, july 11, 2011 10:50 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพคับ

 
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ผมมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบองค์เทพครับ

ชื่อ จักรกฤช ทองใหม่เกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชคับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอาจารย์เคารพนับ ถือจงช่วยดูแล
และปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้พ้นไปนะครับ ท่านอาจารย์ ขอให้ท่านอาจารย์ อายุยืนคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 833
By หมอยา
On 2011-07-12 21:04:50


sent:
monday, july 11, 2011 2:04 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
      คือหนู.เปิดเว็บ เกี่ยวกับเรื่ององค์เทพต่างๆเพราะมีความรู้สึก ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มากค่ะ จนได้มาพบกับเว็บของท่านอาจารย์หมอยา. จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยโปรดตรวจดวงชะตาของหนูว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าวค่ะ           คือหนูตั้งแต่เด้กๆแล้ว จะชอบเกี่ยวกับสมัยโบราณมากๆค่ะ พอไปไหนที่เป็น วัง หรือ วัดต่างๆก็จะรู้สึกแปลกๆแต่บอกไม่ถูกอ่ะค่ะ อีกอย่างหนุชอบฟังเพลง อินเดียมาก ชอบไปวัดแขก แต่หนูก้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา ช่วยโปรดตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ หนูชื่อ นัฐภัสสรณ์  หมั่นจินดา ชื่อเดิม กรรณิกา เปลี่ยนมาประมาณ 2เดือนแล้วค่ะ  เเกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ค่ะ..   จริงๆตั้งใจจะไปตรวจกับอาจารย์ ที่ตำหนัก หากมีเวลาและโอกาส หนูจะไปทันทีค่ะ
   ขอรบกวนอาจารย์ถามเรื่องการเดินทางหน่อยนะค่ะ ถ้าหนูอยู่ตรงเดอะมอลล์บางกะปิสามารถนั่งรถสายไหนไปที่ตำหนักอาจารย์ได้บ้างค่ะ..ขอขอ บพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 832
By หมอยา
On 2011-07-12 21:02:13


sent:
monday, july 11, 2011 4:15 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ นางสาวชญาณุช (ชญานุช)  พรหมนิยม  ค่ะ
 
คือมีคนทักว่าหนูมีองค์หลายคนค่ะ บางครั้งก็บอกว่ามีหลายสาย  แล้วหนูก็ฝันถึงเทพบ่อยๆเหมือนกัน บางครั้งที่ฟังพระสวดมนต์ก็จะมีอาการสั่นนิดหน่อยด้วยค่ะ
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพองค์ใดคุ้มครองอยู่ 
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตอบด้วยนะคะ
 
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 831
By หมอยา
On 2011-07-12 21:00:24


sent:
monday, july 11, 2011 9:03 pm
to:

subject:
ขอความเมตตาครับ

กราบเรียนท่าน อาจารย์หมอยาครับ  ผมเป็นคนนึงครับที่เชื่อในเรื่ององค์เทพ และ เทพเจ้าต่างๆครับ
ผม ชื่อ กิตติ์รวี โคจรรุ่งโรจน์  ครับ
ที่ผ่านมีคนบอกว่าผมมีองค์เทวา คุ้มครองอยู่ จิงเปล่าครับ ช่วยตรวจให้ผมด้วยนะครับ
                            กราบขอบพระคุณอย่างสูง
                                                                            
                                   กิตติ์รวี(อ้น)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 830
By หมอยา
On 2011-07-12 20:05:48


sent:
tuesday, july 12, 2011 6:07 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพคะ

สวัสดีคะอาจารย์หมอยา
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยคะ
ดิฉันชื่อ นางสาวณรุณพักตร บุญรัตนสมัย
รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยามากๆนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงนี้ดื้อและสู้ครูครับ....หาครูยากครับ


# 829
By หมอยา
On 2011-07-11 20:57:52


sent:
saturday, june 04, 2011 12:26 am
to:

subject:
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

 ชื่อนางใจทิพย์ อินทารัตน์รังษี . จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณมากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 828
By หมอยา
On 2011-07-09 06:33:26


sent:
saturday, july 09, 2011 3:54 am
to:

subject:
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ         

 กระผมขอความเมตตา ต่ออาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ให้กระผมด้วยครับ

กระผมชื่อ  สุระพล ภังฅะญาณ จังหวัดชุมพรปัจจุบัน อยู่อะเมริกา

 กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอล่วงหน้าด้วยครับที่เมตตา


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 827
By หมอยา
On 2011-07-08 01:16:05


sent:
thursday, july 07, 2011 10:12 pm
to:

subject:
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา เมตตาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยนะครับ
ชื่อ นายสยาม มาเจริญ จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยนะครับที่เมตตา
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 826
By หมอยา
On 2011-07-07 20:39:17


sent:
wednesday, july 06, 2011 9:07 pm
to:

subject:
ขอความเมตตา

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
หนูชื่อ พัชรินทร์ ภูอภิชาติดำรง  ที่ จ. แพร่ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..
ดวงคนทรงครับ...ชะตาสวรรค์ลิขิตครับ


# 825
By หมอยา
On 2011-07-07 20:36:50


sent:
wednesday, july 06, 2011 11:06 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

รบกวนอาจารย์หมอยา ครับ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ชื่อนาย ศุภวิชญ์ กังวรรัตน์
คับ จังหวัดเกิด กรุงเทพ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 824
By หมอยา
On 2011-07-07 20:35:07


sent:
thursday, july 07, 2011 4:40 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

นก รบกวนขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ.น.ส.ปุณยธร แซมเพชร  ช่วงเช้าค่ะอาจารย์

รบกวนอาจารย์หมอด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 823
By หมอยา
On 2011-07-07 15:14:00


sent: thursday, july 07, 2011 10:40 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมสักหน่อยครับ

ผมชื่อ นาย ธนากร  อินทนิล  ที่โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง
ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพปกปักรักษาบ้างหรือไม่ ถ้ามีผมควรจะทำอย่างไร
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 822
By หมอยา
On 2011-07-06 11:11:52


sent:
saturday, june 25, 2011 2:42 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์ค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาตรวจองค์ค่ะ
คนที่มีองค์ หลายๆคนจะทักว่าหนูมีองค์ แต่หนูไม่สามารถ หรือรับรู้ได้ว่าหนูมีหรือเปล่า
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยดูให้ด้วยค่ะ
ชื่อสุธารัตน์ เครือแดง โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 821
By หมอยา
On 2011-07-06 11:07:28


sent:
sunday, june 26, 2011 9:36 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันส่งจดหมายนี้มาเป็นฉบับที่สองเนื่องจาก
ฉลับแรก ลืม เวลาเกิด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ขอความกรุณาอาจารยืช่วยตรวจให้ทีนะคะ
ดิฉันชื่อ นางสาว กรองแก้ว   บรรลือเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 820
By หมอยา
On 2011-07-06 11:03:55


sent:
wednesday, july 06, 2011 10:50 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีครับอาจารย์หมอยา
    
     กระผมชื่อนายอภิรักษ์ สีทาแก  เ เกิดที่จังหวัดอุดรธานี
 
                                          กราบขอบพระคุณครับ...

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 819
By หมอยา
On 2011-07-06 09:41:12


sent:
sunday, june 26, 2011 9:51 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะคะ
ดิฉันชื่อ นางสาว ศิริพร  พรหมสุวงษ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 818
By หมอยา
On 2011-07-06 09:37:32


sent:
sunday, june 26, 2011 10:01 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

สวัสดีครับอาจารย์
รบกวนตรวจดูให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพไหม และดวงของผมเหมาะที่จะไปทางไหน 
ผมชื่อ กิตติศักดิ์  มั่งมี เกิดที่ ชัยภูมิครับ เพราะเวลาที่ออกไปเจอผู้คนข้างนอก มีแต่คนมองเกือบทุกคน มองแบบแปลกๆ ผมเลยสงสัย ช่วยส่งกลับ e-mail ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 817
By หมอยา
On 2011-07-06 08:20:35


sent:
sunday, june 26, 2011 11:18 am
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

                ดิฉันชื่อ อรณิชา มุ่งการดี .เป็นต้นไป ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
                      กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาณที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 816
By หมอยา
On 2011-07-06 08:18:07


sent:
sunday, june 26, 2011 12:13 pm
to:
ครูหมอยา
subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพ ให้กระผม นะครับ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา กรุณาตรวงองค์เทพให้กระผมนะครับ

กระผมชื่อ ธนากร  นภาภรณ์   เกิดที่จังหวัดนครราชสีมาครับ รบกวนท่านอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้ กระผมนะครับ เนื่องด้วยจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และขอกราบขอบพระคุณ ท่านหมอยาที่ได้จัดทำเว็ปไซต์เพื่อให้ความรู้เป็น วิทยาทาน แก่กระผม ขอคุณมากครับ

                                                                                
      ขอให้ท่านอาจารย์ มีความสุขความเจริญ ตลอดกาล
 
              ด้วยความ เคารพ นาย ธนากร  นภาภรณ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool