ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 915
By หมอยา
On 2011-08-02 09:32:13

norasej [ ]

กระผมช่ือ นรเศรษฐ ผ่องใส  จ. ลำปาง
ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 914
By หมอยา
On 2011-08-02 09:00:43


sent:
monday, august 01, 2011 11:46 pm
to:

subject:
อยากรู้ว่า ผมมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยครับ รบกวนช่วยตรวจดูหน่อยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมอยากรู้ว่า ผมมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยและเป็นองค์เทพองค์ไหน จะได้บูชาให้ถูกต้อง และเสริมสร้างบารมี ให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไปครับ
กระผมชื่อ นายสุเมธี พุ่มไสว เกิดที่จังหวัด อุตรดิตถ์ . ครับผม
 
สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้อาจารย์หมอยา มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังบุญบารมี โชคลาภ วาสนา
ให้เต็ม และสูงยิ่ง ๆ ขี้นไป ครับผม
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 913
By หมอยา
On 2011-08-01 22:56:14


sent: monday, august 01, 2011 10:04 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับหมอยา

 

นายสราวุธ  อินทสินทร์    เกิดที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่อยู่อาศัยและทำมาหากินบ้านเลขที่  ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  มีบ้านแต่ไม่ได้อยู่ บ้านเลขที่  หมู่ 6 (บ้านห้วยไทร) ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)


# 912
By หมอยา
On 2011-08-01 17:30:35


sent:
monday, august 01, 2011 5:09 pm
to:

subject:
รบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพคะ

 

สวัสดีค่ะ 
 
อาจารย์ หมอยา  อยากจะรบกวนให้ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

ชื่อจริง
  น.ส. ศศินันท์  อ้นฟัก . เกิดที่กรุงเทพ ครั้งแรกส่งไปไม่ได้บอกจังหวัดค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ  ที่อยากรู้เพราะสาเหตุว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี้สวดมนต์บ่อยขึ้นค่ะ

และจะรู้สึกแปลกเสมอค่ะ มีความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลัง เสียวหลังค่ะ ได้กลิ่นธูป กลิ่นหอมๆ ไม่บ่อยค่ะ

รบกวนสอบถามค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 911
By หมอยา
On 2011-08-01 17:27:42


sent:
monday, august 01, 2011 4:47 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงค่ะ เนื่องด้วยหนูอยากทราบว่า ตัวหนูเองมีองค์เทพหรือเปล่าคะ จึงอยากรบกวนขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ และบอกวิธีการปฏิบัติว่าหนูควรปฏิบัติตัวอย่างไร หนูจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ เนื่องด้วยตัวของหนูเหมือนมีสัมผัสพิเศษค่ะ ฝันแม่น มีลางสังหรณ์ เช่นฝันว่าได้ไปที่นี่หรือฝันเห็นเหตุการณ์แบบนี้ แล้วหนูก็ได้ไปที่นั้นจริงๆ ไม่ก็เหตุการณ์ในฝันของหนูนั้นเกิดขึ้นจริงๆ ตัวของหนูเองสวดมนต์ไหว้พระตลอดและไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะ

หนูชื่อนางสาวชุติยาภา วงศ์วัฒนันท์ เดิมชื่อจิตราภรณ์ วงศ์วัฒนันท์  จ.กรุงเทพมหานครค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

และรบกวนท่านอาจารย์หมอช่วยตรวจสอบของแฟนด้วยนะคะ พอดีมีคนมาทักพี่เขาว่าเขาเป็นเทพ เป็นเทวดากลับชาติมาเกิดค่ะ พี่เขาชื่อนายกฤติเดช มนต์ทอง เดิมชื่อประจักษ์ มนต์ทองค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 910
By หมอยา
On 2011-08-01 09:12:15


sent: sunday, july 31, 2011 3:55 pm
to:
subject: ขอตรวจองเทพกับอาจารย์ค่ะ

 

น.สี ปวีณรัตน์ ชิตะวิมลรุจน์ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 909
By หมอยา
On 2011-08-01 09:09:27


sent: sunday, july 31, 2011 8:06 pm
to:
subject: ขอรบกวนครูหมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ครูหมอยา ทราบ
 
หนูได้เคยส่งเมลล์มาหาครูหมอยาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
 
ก็เลยส่งมาใหม่
 
หนูชื่อ ปาริชาติ (อนัตตา) มุ้ยจีน  เกิดจังหวัดอ่างทองค่ะ
 
  ขอขอบพระคุณครูหมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).


# 908
By หมอยา
On 2011-08-01 08:52:10


sent:
sunday, july 31, 2011 8:24 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ค่ะ

 อาจารย์คะ หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพไหมคะ ชื่อ ชาลิสา กาสิห์ เกิด.ช่วงนี้ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม. ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 907
By หมอยา
On 2011-07-29 06:03:23


sent: thursday, july 28, 2011 3:33 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

 

อาจารย์ช่วยเมตตาตรวจองค์ให้แฟนหน่อยค่ะ ชื่อ นายวิเชียร ยวงใย. ที่กรุงเทพค่ะ
ทำอะไรไม่สำเร็จซักที ไม่รู้ว่าติดขัดสิ่งใดรึป่าวคะ
            ขอบารมีองค์เทพเทวาทุกพระองค์อำนวยพรให้อาจารย์หมอยามีบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปค่ะ ไม่เจ็บไม่จนนะคะ สาธุการ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 906
By หมอยา
On 2011-07-29 05:42:57


sent: thursday, july 28, 2011 10:17 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

นายณัฐพล  จันทร เกิดวันที่  จ.จันทบุรี
 
ขอความกรุณารบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

(ป.ล. ท่านใดส่งเมล์มาไม่เรียกขานอาจารย์.. เมล์ท่านจะไม่ได้รับตำตอบครับ... )


# 905
By หมอยา
On 2011-07-29 05:16:42


sent: friday, july 29, 2011 12:54 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาครับ

 ขออนุญาติรบกวนอาจารย์อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

กระผม ชื่อนายธนากร พรณรงค์ 

 โรงพยาบาลจังหวัดแพร่ 

ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 904
By หมอยา
On 2011-07-29 05:13:15

from:
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ
date: thu, 28 jul 2011 10:30:18 +0700

 ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ         อาภากร  ราชสงฆ์  คะ  
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

# 903
By หมอยา
On 2011-07-28 15:14:21


sent: wednesday, july 20, 2011 7:59 pm
to:
subject: ขอสอบถามอาจารย์หมอยาค่ะ

 


สวัสดีอาจารย์หมอยานะคะ 

หนูชื่อ นันทวรรณ(ก่อนหน้านี้ ชื่อ จันทวรรณ)  สุทธิสุวรรณ์ เป็นคนจังหวัดสุโขทัย
หนูเคยโดนทักว่ามีองค์ค่ะ แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าหนูมีองค์จริงๆรึป่าว อาจารย์หมอยาพอจะช่วยตรวจสอบให้ได้ไหมคะ
แล้วถ้าหนูมีองค์จริง หนูจะทราบได้ไหมคะ ว่าหนูมีองค์ชื่ออะไร แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 902
By หมอยา
On 2011-07-28 15:08:48


sent: thursday, july 21, 2011 8:59 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                    ขออนุญาติรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ชื่อนส.ปัทมาพร ตรีไวย
เกิดที่วชิระ พยาบาล กรุงเทพ  ค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 901
By หมอยา
On 2011-08-06 20:29:15


sent: saturday, july 23, 2011 10:29 am
to:
subject: อาจารย์หมอยาคะ รบกวนช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

อาจารย์หมอยาคะ หนูขออนุญาตรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ

 

หนูชื่อ น.ส.ชุติมา โสตาราช   ที่ จังหวัดหนองคายค่ะ

 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

************************


sent:
thursday, august 04, 2011 9:32 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ขอบคุณค่ะ
 

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะคะที่ท่านเมตตาไขข้อข้องใจให้กับหนู

 หนูมีความสามารถแปลกๆ ค่ะ ตอนที่หนูนิ่งๆ หนูจะรับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่ะ 

และหนูทำสมาธิแบบกำหนดรู้แต่เมื่อทำไปนานๆ จะรู้สึกเบาและเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่ดำดิ่ง

หรือบางทีปรากฏเหมือนตัวกำลังพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ หนูจะตั้งใจทำความดีต่อไปค่ะ 

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 900
By หมอยา
On 2011-07-28 15:03:18


sent: saturday, july 23, 2011 8:14 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยครับ ชื่อ ศราวุฒิ บัวบุตร . เกิดที่ กำแพงเพชรครับ มีร่างทรงบอกว่ามีองค์ แต่ผมไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยสัมผัสได้ถึงองค์ของเรา ไม่เคยถูกเข้าทรง ไม่มีสัมผัสพิเศษ ครับแต่ไม่ได้ไม่นับถือนะครับ ทุกวันนี้ก็กราบไหว้บูชาอยู่ มีหิ้งอยู่ที่บ้านด้วยครับ.ขอบคุณครับ อาจารย์.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 899
By หมอยา
On 2011-07-28 15:01:24


sent: saturday, july 23, 2011 9:22 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา

 

รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ นางสาวพรนิชา  จินดาศรี
จ.บุรีรัม
 ท่านอาจาย์ช่วยชี้แนะ และแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 898
By หมอยา
On 2011-07-28 14:59:40


sent: saturday, july 23, 2011 10:04 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
 
                ผมชื่อนายอัศม์เดช  โฉมทอง ที่จ .นครศรีธรรมราช ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ
                    ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 897
By หมอยา
On 2011-07-28 14:57:45


sent: sunday, july 24, 2011 12:39 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ
 
 ชื่อ น.ส.ธนารัตน์  ตันติวิริยางกูร

 จังหวัด กรุงเทพฯ
           
                  ด้วยความเคารพอย่างสูง
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 896
By หมอยา
On 2011-07-28 14:56:18


sent: sunday, july 24, 2011 1:48 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

 
ชื่อ ชัญญานุช มุสิกานนท์
 
 เกิดที่จังหวัด กรุงเทพฯ
 
ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์รบกวนช่วยตรวจองค์เทพ
และแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะ
 
ขอบพระคุณอย่างสูง
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 895
By หมอยา
On 2011-07-28 14:54:06


sent: thursday, july 28, 2011 11:02 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ

 


เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ดิฉันชื่อนางสาววรรณา ภักดีด จ.สุโขทัย
อยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
ถ้าหากมี ดิฉันมีกี่องค์เทพค่ะและควรปฎิบัติ

ตัวอย่างไรค่ะ
 
ถ้าดิฉันทำอะไรผิด อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องขอกราบขอขมาอาจารย์หมอยาด้วยใจจริงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 894
By หมอยา
On 2011-07-28 14:51:58


sent: thursday, july 28, 2011 11:09 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์
importance: high

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ

        ผมชื่อนายชลทิพย์  ภาวิไล   อยู่กรุงเทพฯครับ  ตอนนี้ผมสับสนตัวเองมากครับเช่าบูชาองค์เทพองค์พระไปเรื่อยไม่หยุด   จึงขอกราบอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่ามีองค์หรือเปล่าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 893
By หมอยา
On 2011-07-28 14:37:09


sent: thursday, july 28, 2011 11:50 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ #2

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
เนื่องจากผมได้ส่งคำถาม มา 1 รอบแล้ว แล้วไม่ได้รับคำตอบ ถ้าผิดพลาดประการใด  ผมกราบขออภัยครับ
พอดี ป้าที่ฝากตรวจองค์เทพ เดินมาถามผมทุกวัน แล้วขอให้ผมส่งอีกครั้งครับ
ป้าชื่อ  ป้าดวงเดือน เอื้อแผ่บุญ ครับ กทม.
สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอพระคุณอาจารย์หมอยาอีกรอบครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 892
By หมอยา
On 2011-07-28 08:45:03


sent:
wednesday, july 27, 2011 10:29 pm
to:

subject:
ผมมีองค์มั้ยครับ

 

ข้าพขอสาบานว่า
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอดดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า
หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป 
ผม ชื่อ นาย นิติพัฒน์ วังปรีชา  เวลาที่เกิด เที่ยงตรง คือผมเขียนในเว็ปไม่ได้อ่ะครับ เลยส่มาทางอีเมล์แทน ถ้ายังไงขอความกรุณาตอบกลับได้มั้ยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 891
By หมอยา
On 2011-07-28 08:22:15


sent:
thursday, july 28, 2011 12:47 am
to:

subject:
ขอความกรุณา ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดี   อาจารย์หมอยา ค่ะ
หนู ชื่อ วราภรณ์    บุญเป้า(เดิมชื่อ แสงเทียน  เปลี่ยนชื่อตอนอายุประมาณ 12 -13 ปี)
    จังหวัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพ  ไหมค่ะ
ถ้าหากมี  ณ เวลานี้ หนูมีกี่องค์เทพ พอจะบอกได้ไหมค่ะ
และหนูความปฏิบัติตัวอย่างไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ  ขอความกรุณาแนะนำหนูหน่อยค่ะ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 890
By หมอยา
On 2011-07-27 19:30:20


sent:
monday, july 25, 2011 2:23 pm
to:

subject:
ขอความเมตตตาจากท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ
หนูขอรบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้สามีคะ 

ชื่อ นายชโรม  พวงบุบผา

ที่ จ.สุพรรณบุรี ค่ะะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 889
By หมอยา
On 2011-07-27 19:26:15


sent:
sunday, july 24, 2011 10:40 pm
to:

subject:
เรียนท่านอารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

 

อาจารย์ ที่เคารพคับ ผมขอรบกวนอาจารย์อาจารย์ไม่มากก็น้อยน่ะคับ คือผมเปิดร้านซ้อมคอมน่ะคับ พอดีข้างร้านเขานับถือทางด้านนี้อยู่น่ะคับเขาบอกผมว่า ผมมีองค์เทพ พระพิฆเนศ ผมลืมบอกว่าผม ชื่อ นายธนโชติ  บังเกิดลาภ น่ะคับ คือผมอยากรู้ว่าใช้ไหมคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อที่ป้าข้างร้านพูดนะคับ ผมก็ไปเช่าพระพิฆเนศมาบูชา น่ะคับ แต่ผมชอบมีอาการปวดต้นคอกับปวดบริเวณบ่ากับหลังประจำน่ะคับ  แล้วอีกอย่างผมขอถามเกี่ยวกับแฟนด้วยน่ะคับ แฟนผมป้าข้างร้านบอกว่าแฟนมีองค์ พระแม่อุมาน่ะคับ คอยช่วยเหลือผมตลอด ผมอยากถามคุณอาจารย์หมอยา ว่าแฟนผมมีองค์ไหมคับ แต่มีคนทักบ่อยน่ะคับว่ามีองค์เทพ 

แฟน ชื่อ  น.ส. หัสญา  โกมารศรี   เกิดที่ระยองคับ ผมขอรบกวนคุณอาจารย์หมอด้วยน่ะคับ ด้วยความเคารพคุณอาจารย์หมอยา อย่างสูงจริงๆคับ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านช่วยเหลือพวกเราคับ ขอบคุณจริงๆคับ


# 888
By หมอยา
On 2011-07-27 19:18:11


sent:
monday, july 25, 2011 2:33 pm
to:

subject:
กระผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าครับ

 

กราบเรียนหมอที่เคารพ กระผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าครับ
ผมชื่อ นายจักรพันธ์  ไตรดงพลอง จังหวัดที่เกิด กทม รพ พญาไท โตที่ระยอง พอดีผมก็มีความเชื่อและศรัทธาในศาตร์แขนงนี้ เพราะผมเห็นทางพี่ผมเค้า เริ่มมีการบูชาและผมมาดูเวบนี้ ผมก็เลยจะมาขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ผมด้วยนะครับ ผมอยากรู้จิงๆ ท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ กระผมขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยครับ  (ผมจะได้ศึกษาไว้เป็นวิทยาทานครับ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 887
By หมอยา
On 2011-07-27 17:50:44


sent:
wednesday, july 27, 2011 2:00 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา
ด้วยความเคารพครับ กระผมชือ วิรัตน์ ชื่นชมน้อย  เกิดที่จังหวัดนครปฐม ผมนับถือศาสนาพุทธ สวดมนต์ไหว้พระอาราธนาขอพระคุ้มครองเป็นประจำ เนื่องจากอาชีพของผมเสี่ยงกับอันตรายและต้องพบปะกับผู้คนมากมายทั้งดีและร้าย ช่วงเข้าพรรษาก็อธิษฐานบุญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อพักร่างกายและเป็นศิริมงคล กระผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยากรุณาช่วยตรวจองค์เทพ จะมีหรือไม่กระผมขอคำชี้แนะจากอาจารย์ สิ่งที่ผมกระทำอยู่อาจมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..# 886
By หมอยา
On 2011-07-27 12:56:19


sent:
tuesday, july 26, 2011 2:46 pm
to:

subject:
กราบท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

 

กราบท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมติดตามอ่านหาความรู้ในเวปของอาจารเป็นประจำ
มีความเลื่อมใสศรัทธา วันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาตรวจ
ดูองค์เทพครับ ผมชื่อ นายสุรชาติ ชายน้อย  จังหวัดลำพูนครับ  
กระผมมีความเลื่อมใสศรัทธา อาจารย์มานานแล้วครับติดตามหา
ความรู็ในเวปนี้ตลอด
กระผมอยากมีโอกาสได้กราบเป็นศิษย์อาจารย์หมอยาครับ 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 885
By หมอยา
On 2011-07-27 12:45:32


sent:
tuesday, july 26, 2011 3:20 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพ ครับผม

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
คือผมอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้ที่ครับ
 ชื่อ นายเสกสรรค์ มะลิซ้อน   จังหวัดกาฬสินธุ์ คับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 884
By หมอยา
On 2011-07-27 12:42:57


sent:
tuesday, july 26, 2011 7:31 pm
to:

subject:
ช่วยตรวจว่าองค์พระแม่ยังอยูกับลูกรึเปล่า

เรียนอาจารย์ หมอครับ

      ผมชื่อ สหศวรรษ บุญถาวร  สถานที่เกิด จ. นครสวรรค์ ครับ

ขอบคุณครับ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

 

 


# 883
By หมอยา
On 2011-07-27 09:48:30


sent:
tuesday, july 26, 2011 10:12 pm
to:
อาจารย์หมอยา องค์เทพ
subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ ผมได้อ่านหนังสือคนค้นองค์ ที่จู่ๆเพื่อนก็เอามาให้อ่าน และผมสังเกตุตัวเองก็มีบางอย่างเหมือนในบทความที่ผู้เขียนได้กล่าวมา
เช่น ชอบกลิ่นกัมยาน ชอบวัฒนธรรมแนวแขกๆ ในวิทยาลัยของผมมีศาลพระพิฆเนศ วันไหนที่ผมได้ไปไหว้ขอพรองค์ท่าน ผมจะชอบเพ่งตาองค์ท่านเป็นพิเศษ
แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย เพราะในตอนนั้นผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่ององค์์เทพเท่าไหร่ 
คือ...ผมอยากรบกวนขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หมอยา ช่วยรบกวนตรวจให้ผมว่าผมมีองค์เทพในตัวหรือเปล่า แล้วถ้าหากมีท่าเป็นองค์เทพองค์ใดครับ
ผมชื่อ  นายสุริยา  ธงหนึ่ง   ครับ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 882
By หมอยา
On 2011-07-27 09:41:15


sent:
tuesday, july 26, 2011 11:03 pm
to:

cc:

subject:
ขอความกรูณาตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ

วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาอ่านรายละเอียดในเวบของท่าน ก็ได้ความรู้ในด้านที่ไม่เคยรู้มาก่อน ผมเองครั้งเคยไปดูดวงที่นึงแล้วก็ถูกทักว่าผมมีร่างทรงสักวันึงก็ต้องรับ  ผมได้แต่คิดในใจว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เคร่งครัดในเรื่องแบบนี้เลย พอมาวันนี้ได้มาเจออาจารย์เลยอยากขออนุญาติให้ท่านตรวจดูว่าเปนอย่างที่ท่านผู้นั้นทักมาจริงอย่างไร

เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร และอาจารย์หมอยาจะแนะนำอย่างไร ผมขอน้อมรับคำแนะนำทุกประการครับ

ผมชื่อ นาย ฐเดช ไร่พริก จังหวัดขอนแก่นครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 881
By หมอยา
On 2011-07-27 09:12:34


sent:
tuesday, july 26, 2011 11:14 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หน่อยคับ


กระผมชื่อ  อภิสิทธิ์   กุลวรวานิชพงษ์  จังหวัดที่เกิด  สุรินทร์
รบกวนอาจารย์ หน่อยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์ ล่วงหน้าอย่าสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 880
By หมอยา
On 2011-07-27 09:02:32


sent:
wednesday, july 27, 2011 1:42 am
to:

subject:
ขอรบกวนช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
หนูอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบค่ะ คือ..หนูเพิ่งไปดูดวงแล้วถูกทักมาน่ะค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า หนูไม่มีความรู้ด้านนี้มากนัก และไม่บังอาจคิดว่าจะมีองค์เทพคุ้มครองด้วยไม่ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นเช่นใดหนูก็จะหาความรู้ วิธีการบูชาที่ถูกต้องด้วยตัวเองต่อไปและขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการบูชาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ตรวจสอบได้จากข้อมูลดังนี้
ชื่อ น.ส.ชนัญชิตา  บุญจันทร์ .  ที่ กรุงเทพมหานคร

รบกวนท่านอาจารย์ด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 879
By หมอยา
On 2011-07-25 13:48:56


sent:
monday, july 25, 2011 10:27 am
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ  

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
เป็นคุณแม่ของน้อง นส. ปัณฑารีย์ เกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
น้องถูกทักมาว่ามีร่างแฝงค่ะ แม่เป็นห่วงและเป็นกังวล และค่อนข้างกลัวอยู่ลึกๆ ค่ะ
อาจารย์คะ ถ้ามีองค์เทพแล้วตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังมีความหมายว่าอย่างไรค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
ศิริรัตน์ เกิดวิธี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 878
By หมอยา
On 2011-07-25 13:41:16


sent:
monday, july 25, 2011 10:58 am
to:

subject:
ถามไปตอบมากับท่านอาจารย์หมอยา

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
คือผมอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้ที่ครับว่า ผมมีวิณญาณตามอยู่หรือว่า มีเทพตามอยู่ครับเพราะว่า ตอนนี้ปวดขามากครับหลังจากกลับมาจากเขาคิชฌกูฎ ก็ปวดครับแล้วไปดูหมอครับท่านว่า เป็นวิณญาณตามมาครับท่านว่า เป็นผู้ชายให้ไปทำบุญใส่บาตรพระสดุ้งมารครับ ทำแล้วแต่ก็ไม่หายไปหาท่านอีกทีท่านบอกว่า ต้องดูอีกทีว่าเป็นเทพตามมาหรือป่าว ผมเลยอยากให้หมอยาช่วยตรวจให้ทีครับเกิดที่ชลบุรีครับ   ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามาด้วยครับ

ตอบ ท่านกลับไปให้หมอดูของท่านดูอีกที่ว่ามีเทพตามไหม...
ค่อยว่ากันครับ.........


# 877
By หมอยา
On 2011-07-25 13:29:41


sent:
monday, july 25, 2011 11:52 am
to:

subject:
ขอความเมตตตาจากท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ
หนูขอรบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพคะ 

ชื่อนส.กานต์รวี  ถึงสุข ชื่อเดิมจันทร์เพ็ญ

ที่ จ.นครสวรรค์ค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

นส.กานต์รวี  ถึงสุข

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 876
By หมอยา
On 2011-07-24 07:28:54


sent:
thursday, july 21, 2011 6:43 pm
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
กราบขอขมา อ.หมอยาด้วยความเคารพครับ

 

ผมต้องกราบขอขมา อาจารย์หมอยาด้วยความเคารพครับ ที่ผมให้ข้อมูลอาจารย์ไม่ชัดเจนครับ เป็นเพราะผมไม่ได้ตั้งใจอ่านหน้าเว็บครั้งแรกครับ
ผมชื่อ สุรพันธุ์  นามสกุล ลิ้มสุวรรณศิลป์
เกิดที่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ครับ
ถ้าผมทำอะไรผิด ต้องขอกราบขอขมาอาจารย์หมอยาด้วยใจจริงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 875
By หมอยา
On 2011-07-24 05:51:22


sent:
thursday, july 21, 2011 4:09 pm
to:

subject:
ตจรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ วันนี้ได้มีโอกาสเจอเว็บของท่านอาจารย์เลยเข้ามาศึกษาหาข้อมูลและความรู้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผมมากเลยในเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน โดยปกติผมก็ศรัทธาเกี่ยวกับองค์เทพอยู่แล้วครับ ผมจึงรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ ผมชื่อ เอกชัย อ่วมละออ  จ.กรุงเทพฯ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 874
By หมอยา
On 2011-07-25 13:14:12

from: ming (qa) [mailto: ]
sent:
thursday, july 21, 2011 5:10 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงค่ะ

เนื่องด้วยอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือเปล่า

จึงรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพและบอกการปฎิบัติ์

ตัวอย่างไรหนูจะได้ทำให้ถูกต้องเนืองด้วยหนูเหมือนมีสัมผัส

สิ่งแปลกเข้ามาเรี่อยๆค่ะหรือคิดไปเองก็ไม่ทราบได้ค่ะ

เช่นจะไปที่ใหนก็ฝันเห็นก่อน ฝันแม่นมีลางสังหร

ตัวหนูเองสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตลอดและงดรับประทานสัตว์ใหญ่ค่ะ

นาง นภัสญาณ์ สมจิตร ชื่อเดิม ประภาพร ไชยต้นเชื้อ

ขอบพระคุณอยางสูงค่ะ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**************************

from: ming (qa) [mailto: ]
sent:
monday, july 25, 2011 1:08 pm
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
re: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงค่ะ

   หนูต้องขอบพระคุณอย่างสูงที่เสียสละเวลาอันมีค่า

ของท่านตรวจให้หนูเชื่อและศัทธาอย่างไม่มีข้อสังสัยค่ะ

ขออำนาจบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายให้คุ้มครอง

ท่านอาจารย์และทรงยาณบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะ

           ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

อย่าโอหังหลบหลู่ครูของตน
ศิษย์มีครู... เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู... เหมือนงูไร้พิษ

ศิษย์กตัญญู..ย่อมเจริญวัฒนา


# 873
By หมอยา
On 2011-07-23 19:29:39


sent:
saturday, july 23, 2011 2:12 pm
to:

subject:
หนูอยากตรวจสอบองค์เทพค่ะเเค่อยากรู้นะคะโปรดช่วยหน่อยนะคะท่านหนูชื่อ นาย บุญมา ชาญพิมาย ช่วยหน่อยนะคะ หนูอาจจะพิมผิดบ้างก็ขออภัยนะคะ เพราะหนูพยายามเเล้วได้เเค่นี้จริงๆๆค่ะสาธุๆๆๆๆ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..

 


# 872
By หมอยา
On 2011-07-23 19:23:35


sent:
saturday, july 23, 2011 3:58 pm
to:

subject:
ขอความเมตตตาจากท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา
กระผมชื่อ ธันชนน  ศรีนิยม  วัคับ

ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์รบกวนช่วยตรวจองค์เทพ
และแนวทางปฏิบัติด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)..


# 871
By หมอยา
On 2011-07-23 19:06:57


sent:
friday, july 22, 2011 9:57 am
to:
หมอยา องค์เทพดอทคอม
subject:
ขอความอนะุเคราะห์ตรวจองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

กระผมต้องขออภัยที่รบกวนท่านอาจารย์อีกรอบ คือเพื่อนร่วมงานของผมไม่มีเมล์จึงใช้เมล์ผมขอตรวจองค์เทพ ชื่อ ฉัตรชัย พึ่งแพง  ที่จังหวัดกาญจนบุรี  จุดประสงค์เพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตและช่วยเหลือคนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 870
By หมอยา
On 2011-07-23 19:04:31


sent: saturday, july 23, 2011 2:06 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

โอมนมัสสิทธิตะวา
นบพระตถาคต
นบพระธรรมคำภีร์ 
นบพระสงฆ์สิกขา
นบพระคุณครูอาจารีย์
นบโหราตรี เวทย์วิทยาศาสตร์ไสย

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพจากท่านอาจารย์ครับ

ชื่อ นายภานุวิชญ์    อินหว่าง  จังหวัดตาก 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้เพราะทางผู้ตรวจมิได้เรียกร้องเงินหรือสิ่งใดตอบแทนจากข้าพเจ้า.. ข้าพเจ้าเองเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการตรวจองค์... ดังนั้นหากข้าพเจ้าผิดคำสาบาน.. ขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนเนรคุณ ไม่มีจิตสำนึกเป็นฝ่ายประพฤติผิดครูแลหาความเจริญมิได้สืบไป

ขออนุโมทนาครับ    ขอบคุณครับ...


# 869
By หมอยา
On 2011-07-23 19:01:55


sent:
saturday, july 23, 2011 4:12 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาด้วยคะ

 

ขออภัยคะท่านอาจารย์หมอยา ที่ฉบับที่แล้วเขียนข้อมูลไม่ครบ
ดิฉันชื่อ ภาวินี(ชื่อเดิมขวัญชนก) นามสกุล อยู่ปราง
เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ คะ
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบให้ดิฉันด้วยนะคะ ดิฉันถูกทักมา แกรงว่าจะถูกหลอกคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ
 หากผิดผลาดประการใดขอให้อาจารย์หมอยาโปรดอภัยดิฉันด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 868
By หมอยา
On 2011-07-23 07:48:26


sent:
friday, july 22, 2011 10:20 am
to:

subject:
ขอความเมตตาจากท่านผู้เมตตา

              ลูกชื่อลำพู  ยี่อิน.
ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวประพฤติปฏิบัติแด่ผู้น้อยว่า
ควรทำเช่นไรต่อครูบาอาจารย์ที่มองไม่เห็นในฐานะศิษย์ ที่เป็นมนุษย์ผู้นี่
เกิดมาเพื่อกระทำสิ่งใดเพื่อแนวทางที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
                               กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
                                     ลำพู   ยี่อิน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


# 867
By หมอยา
On 2011-07-23 07:14:10

 

-----original message-----

sent: friday, july 22, 2011 4:17 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ รมิตา เคนคะสุมาตร์ .จังหวัด กรุงเทพ ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ป.ล. ขอประทานโทษที่ส่งรอบที่ 2 เนื่องจากข้อมูลไม่ครบค่ะ

sent via blackberryâ® from true move

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 866
By หมอยา
On 2011-07-23 07:09:34


sent:
friday, july 22, 2011 6:33 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ 
สวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ
หนูขอตรวจองค์เทพนะคะ  ชื่อรัตนาภรณ์  เงาคำ    เกิดที่เชียงใหม่ค่ะ
ขอกราบของพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool