ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 965
By หมอยา
On 2011-08-17 08:51:02


sent:
wednesday, august 10, 2011 2:53 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า

ชื่อ นางสาวเบ็ญจมาศ ไชยชนะ  เกิดที่จังหวัดชุมพร

ขอขอบพระคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 964
By หมอยา
On 2011-08-17 08:48:37


sent: wednesday, august 10, 2011 12:55 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยคับ

 

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

            ผมชื่อ พิเชฐ  บุญวิเศษ

        เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาด้วยคับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 963
By หมอยา
On 2011-08-17 08:45:16


sent: wednesday, august 10, 2011 10:49 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ครับ

 

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ ผมชื่อ บรรณศักดิ์ ยุวมิตร . รพ.รามาธิบดี กทม.

           ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 962
By หมอยา
On 2011-08-17 08:43:20


sent: wednesday, august 10, 2011 10:02 am
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

 

หนูอยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ..หนูชื่อ จันทร์ทิวา กาสิงห์  ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.ค่ะหนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพองค์ไหนหรือเป็นอย่างอื่น..บางครั้งหนูมักไม่สบายนิดๆเวลาวันโกน ,บางครั้งก็อยากบอกเตือนผู้อื่นที่รู้จักให้ทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าอันใกล้อยู่ดีๆก็พูดออกมาเองค่ะ    ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ เวลาตกฟากไม่ชัดเจน อาจารย์ขอ...งดคำทำนายครับ


# 961
By หมอยา
On 2011-08-17 08:36:55


sent:
monday, august 08, 2011 5:49 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน..อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
         หนูชื่อ นางสาวสุนิสา ทิ้งเมือง จ.กรุงเทพ 
         ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพค่ะ  ขออนุโมทนาบุญค่ะ
 
   
             ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 960
By หมอยา
On 2011-08-17 08:33:57


sent: monday, august 08, 2011 3:55 pm
to:
subject: ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ค่ะ

 

 

    เรียนอาจารย์หมอยาค่ะ 
ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

      ณปภัช ภัทรปุณวัฒน์  เกิดสมุทรปราการคะ

 

เคยมีหมอดูทักว่ามีพ่อแก่คุ้มครอง//อยากทราบจริง ๆ คะว่ามีรึป่าว แล้วท่านเป็นใคร

 

เวลาที่ต้องทำความเคารพหรือบูชาจะได้แน่ใจและชัดเจนคะ

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 959
By หมอยา
On 2011-08-17 08:31:20


sent: monday, august 08, 2011 3:48 pm
to:
subject: เรียนท่าอาจารย์หมอยากรุณาตรวจให้ผมด้วยคับ

 

ผมชื่อ นายสิริคุณ  พุ่มบัณฑิตย์   
ผมเกิดที่จังหวัดชลบุรีคับ
เรียนท่าอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะคับ
ขอบกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามาอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 958
By หมอยา
On 2011-08-17 08:17:23


sent: tuesday, august 16, 2011 8:40 pm
to: siraprapha saengbanjong
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
           ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ น.ส.ศิรประภา แสงบรรจง
ที่จังหวัด สมุทรสงคราม ค่ะ
           ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 957
By หมอยา
On 2011-08-17 08:14:28


sent: thursday, august 11, 2011 3:46 pm
to:
subject: re: ขอตรวจองค์เทพหน่อยครับ

 

 กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ

       ผมอยากทราบว่าตัวผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ

        ชื่อ นัฐพล    นามสกุล วรวงษ์    

        อยู่จังหวัด ปราจีนบุรี ครับ

        ขอความกรุณาช่วยตรวจให้กระผมหน่อยนะครับ

                ขอแสดงความนับถืออย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 956
By หมอยา
On 2011-08-17 08:12:25


sent: thursday, august 11, 2011 11:36 am
to: อ.หมอยา
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพของหนูด้วยค่ะ

 

 


from:
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพของหนูด้วยค่ะ
date: mon, 8 aug 2011 16:30:54 +0700

รบกวนอจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูบ้างนะคะ 

หนูชื่อนางณัฐชานันท์  วงศ์มูลิทธิกร 

ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
 
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ณัฐชานันท์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 955
By หมอยา
On 2011-08-17 06:18:55


sent:
tuesday, august 16, 2011 3:33 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

สวัสดีครับเคยส่งมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบ รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ชื่อ สิบเอกอุเทศ   วาจาเสนาะ  อายุ 37 ปี เกิดรพ.ศิริราช บ้านอยู่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ  ผมมีสัมปเวสีหรือวิญญาณอะไรเกาะด้วยหรือเปล่าถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ และทำอย่างไรเวลาทำสมาธิจิตจะนิ้งได้ครับขอบคุณครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
สมาธิของท่านว่าด้วยอาโปแลวาโยครับ


# 954
By หมอยา
On 2011-08-16 19:54:00

 

-----original message-----

sent: tuesday, august 16, 2011 7:04 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

สวัสดีคะ  ท่านอาจารย์หมอยา

                     รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพคะ   ชื่อ สุวิดา

มากชุมนุม (ชื่อเก่ารัชนีวรรณ คะ)  เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

                  รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจของสามีให้ด้วยคะ ชื่อ

ชนินทร์  คำกอง ( ชื่อเก่าสมสัก คะ )  เกิดที่จังหวัดขอนแก่น คะ

                   และลูกสาวชื่อ กิ่งฟ้า  คำกอง เกิดที่กรุงเทพคะ

แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรคะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูง

 

   ด้ยวความเคารพคะ


# 953
By หมอยา
On 2011-08-15 20:53:21sent:
monday, august 15, 2011 8:34 pm
to:
.........
subject:
เรียน ครูยา หมอยา ขอรับการตรวจองค์ ครับ

สวัสดีครับ ผมชื่อ อรรถชัย อินทร์เลี่ยม   เกิด จังหวัด พิจิตร ครับ 

ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์ เทพ หรือ ป่าว ครับ 

ขอขอบพระคุณเป็น อย่างสูง ครับและขอให้ท่าน มีบารมีสูงยิ่งๆๆชึ้นไป ครับ --- 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 952
By หมอยา
On 2011-08-15 13:50:43


sent:
sunday, august 07, 2011 11:20 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ  นางสาววิภาสิริ  ลิ้มสุวรรณศิลป์ เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 951
By หมอยา
On 2011-08-15 13:39:45


sent:
sunday, august 07, 2011 9:14 pm
to:

subject:
เรียน อาจารย์หมอยา อยากทาบว่ามีองค์เทพไหมคะ

 

หนูชื่อ จันทร์ทิวา กาสิงห์ ,รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.ค่ะ
 ถ้าหากหนูมีองค์เทพอยากทราบว่าเป็นองค์เทพองค์ไหนคะ  
ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 950
By หมอยา
On 2011-08-15 13:40:06


sent: sunday, august 07, 2011 8:27 pm
to:
subject: ขอให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพ

 

จ่าสิบเอก ปัญญา  แก้วพันเดิม .  จังหวัดนครปฐม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 949
By หมอยา
On 2011-08-15 13:34:34


sent:
sunday, august 07, 2011 11:07 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพ

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา,

ดิฉันชื่อนางสาวพนาพร สุวรรณสิทธิ์
ดิฉันอยากรบกวนสอบถามท่านอาจารย์ว่าดิฉันมีองค์เทพไหมคะ และท่านเป็นองค์เดียวกันกับที่ดิฉันระลึกถึงอยู่เสมอ ณ ตอนนี้หรือไม่

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความเมตตาของท่านอาจารย์ค่ะ

พนาพร สุวรรณสิทธิ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 948
By หมอยา
On 2011-08-15 12:58:58


sent:
saturday, august 06, 2011 10:55 pm
to:

subject:
re: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

       สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา หนูขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่อาจารย์กรุณาตอบคำถามของหนูทุกครั้ง หนูขอรบกวนอาจารย์ อีกสักครั้งนะคะ มีคนเขาทักว่าลูกของหนูมีองค์เทพค่ะ ลูกชื่อ เด็กชาย พงศกร เพ็ชร์พิพัฒน์  อยู่นนทบุรี หากลูกมีจริงๆ ดูจะได้ให้ลูกเดินสายนี้เลย    ขอขอบพระคุณ

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 947
By หมอยา
On 2011-08-15 12:50:02


sent:
saturday, august 06, 2011 9:52 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

จากที่เพื่อนของหนูได้รู้จักพี่อาร์มเกี่ยวกับเรื่ององค์เทพมา 

เขาจงเลื่อมใสและอยากรู้ว่าตัวเองมีองค์เทพด้วยหรือเปล่าคะ

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้เพื่อนหนูด้วยนะคะ

ชื่อพิเชฐ  บุญวิเศษ . จังหวัดร้อยเอ็ด

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 946
By หมอยา
On 2011-08-10 21:00:05


sent:
wednesday, august 10, 2011 4:36 pm
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

          สวัสดีค่ะ  อาจารย์หมอยา

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์ เทพค่ะ

ชื่อ  พิมพิมล  ประจิตร   

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับทางเมล์ด้วยนะคะ

                                ขอบคุณค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

 

 

 

 

 


# 945
By หมอยา
On 2011-08-10 04:08:51


sent: tuesday, august 09, 2011 12:06 pm
to:
subject: อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะคะ

อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะคะ นางสาวกัญญารัตน์ ดิษฐาน เกิดจังหวัดนครปฐม  

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 944
By หมอยา
On 2011-08-10 04:04:14


sent: tuesday, august 09, 2011 4:34 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่ตรวจสอองค์เทพ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ นางสาวธนิตา  โต๊ะทับทิม  เกิดที่ โรงพยาบาลตากสินมหาราช เกิดมาพร้อมกับน้องฝาแฝด.. ค่ะ...ห่างกัน 5 นาที เมื่อก่อนมีอาการแปลกๆๆฝัน...และมักเกิดเป้นเรื่องจริงตลอดๆๆค่ะ..ตอนนี้มี องค์ทักว่ามีร่าง...และมีภาระกิจที่ยิ่งใหญ่รออยู่ให้เร่งปฏิบัติจิต... เพราะบารมีกำลังจะเกิด ดิฉัน...กำลังสับสนมากกับความเป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่มาก...ช่วยชี้ทาง สว่างและให้ดิฉันอยู่กับโลกของความเป็นจริงนี้ด้วยเถิดค่ะ
ขอขอบพระคุณที่กรุณาตรวจให้ค่ะ 
ดิฉันอยากทราบว่าเป็นร่างขององค์เทพอะไรค่ะ...
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ธนิตา  โต๊ะทับทิม(ดำฉันเชื่อและศรัธาค่ะ)

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 943
By หมอยา
On 2011-08-10 03:52:39


sent: tuesday, august 09, 2011 10:33 pm
to:
subject: fw: กราบเรียนท่านอาจาร์หมอยาค่ะ

 

 


from:
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจาร์หมอยาค่ะ
date: tue, 9 aug 2011 22:30:37 +0700

กราบเรียนอาจาร์หมอยาด้วยความเคารพค่ะดิฉันชื่อนางสาว ฉนัตตา   สมบูรณ์ค่ะอาจาร์ค่ะหนูมีองศ์รึไม่และมีองศสายไหนค่ะหญิงรึชายและหนูจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะและที่บ้านมีกุมารอยู่4องศ์ไม่ทราบว่าเขายังอยู่ครบไมค่ะอาจาร์ย      หนูไม่มีอะไรจะ 

  ตอบแทนอาจาร์จริงๆๆค่ะนอกจากความเคารพและสัทธา      สุดท้ายนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและบุญใดที่ข้าพเจ้าได้รับขอบุญนั้นจงสำเร็จผลแก่ท่านอาจาร์หมอยาด้วยเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 942
By หมอยา
On 2011-08-08 11:48:36


sent:
saturday, august 06, 2011 9:49 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

    เรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 
ชื่อ กัญญาพิชญ์   เหลือบริบูรณ์    เกิดที่ กรุงเทพหนูเคยดูดวงกับอาจารย์ค่ะ แต่วันนั้นโทรศัพท์ฟังไม่ชัดเลยมีโอกาสหนูจะโทรเข้าไปดูดวงกับอาจารย์อีก ค่ะ  รู้สึกคุย และขอคำปรึกษาจากอาจารย์แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมากค่ะ
  สุดท้ายนี้หนูขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงบันดาล ให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากอุปสรรค์อันตรายค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 941
By หมอยา
On 2011-08-06 20:26:40


sent: thursday, august 04, 2011 9:06 pm
to:
subject: re: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ อัมราภัสร์ นิยมพงษ์วิรัตน์  จังหวัดลำปาง ดิฉันมีองค์เทพอยู่ในตัวไหมคะ

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2554, 19:31, อัมราภัสร์ นิยมพงษ์วิรัตน์ < > เขียนว่า:

ดิฉันชื่อ อัมราภัสร์ นิยมพงษ์วิรัตน์ จังหวัดลำปาง ดิฉันมีองค์เทพอยู่ในตัวไหมคะ ถ้ามีท่านคือใคร

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 940
By หมอยา
On 2011-08-06 20:23:23


sent: thursday, august 04, 2011 2:55 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

รบกวนอาจารย์ด้วยคนนะคะ
 
ดิฉันเป็นคนนึงที่ชอบมีอาการแปลกๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงอยากทราบที่มาเช่นกันค่ะ
 
เคยมีคนทักว่ามีองค์ชักเริ่มสงสัยว่าเป็นใครกัน
 
และจะต้องทำอย่าไรบ้าง
 
ชื่อ อรัญญา มลกุล สถานที่เกิด รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
 
  ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 939
By หมอยา
On 2011-08-06 20:21:16


sent: thursday, august 04, 2011 1:44 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 
                อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ 
                ดิฉันชื่อ  น.ส.อัจฉริยา  ขีระพะโย
                  จังหวัดระยอง เกิดช่วงบ่ายค่ะ 
                มีสิ่งใดเพิ่มเติมรบกวนอาจารย์หมอยาแนะนำด้วยนะค่ะ
 
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.อัจฉริยา  ขีระพะโย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 938
By หมอยา
On 2011-08-06 20:18:42


sent: saturday, august 06, 2011 7:48 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน..อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
         ดิฉันนางสาวตัทธิตา  นามสกุลติ่งต่ำ         สถานที่เกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช  
         ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพค่ะ  ขออนุโมทนาบุญค่ะ
 
                                             ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                              นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 937
By หมอยา
On 2011-08-06 20:16:35


sent: saturday, august 06, 2011 4:39 pm
to:
subject: fw: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมออยาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยคับ

ชื่อ นายนวพล สุวรรณวิไล. สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น

ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 936
By หมอยา
On 2011-08-06 19:49:38


sent: friday, august 05, 2011 4:36 pm
to:
subject: อยากถามอาจารย์ว่าผมมีองค์มั้ยครับ

 

ชวภณ ไฝเจริญ ชลบุรี

ตอบ มีครับ


# 935
By หมอยา
On 2011-08-06 19:37:04


sent: saturday, august 06, 2011 6:14 pm
to:
subject: ขอความกรุณาด้วยคะ

 

ชื่อ ดวงตะวัน เม้ยนรทา ชลบุรี

คือช่วงนึงมีอาการร้อนในอกมากคะแถมยังไปหาเรื่องคนอื่นมีอาการเดครียดแค้นแบบไม่เคยเป้นมาก่อน
แต่พอจุดธูปอาการก้อทุเลาลงเพิ่งมาเริ่มเป้นช่วงไม่กี่วันนี้อะคะไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ฃ่วยไขข้อข้องใจด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ตามชะตาท่านมักจะเป็นเช่นนี้ เป็นคนที่หาอาจารย์ยาก
เป็นผู้ที่ต้องรู้จักควบคุมด้านมืดของตนเอง สวดมนต์สม่ำเสมอครับ


# 934
By หมอยา
On 2011-08-06 11:02:06


sent: friday, august 05, 2011 9:10 pm
to:
subject: ขอความกรุณาบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพรัก
 
กระผมมีความประสงค์ต้องการตรวจดูองค์เทพเพื่อนำไปบูชาให้ถูกวิธี
จึงใคร่ขอให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ
 
(ชื่อ-สกุล)... ณัฐวุฒิ นนนพัฒน (ว/ด/ป เกิด).. (จังหวัดเกิด)... ราชบุรี
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้า ไว้ ณ ที่นี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).


# 933
By หมอยา
On 2011-08-04 13:18:36


sent:
thursday, august 04, 2011 12:53 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมออยาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ- นามสกุล : วราพร  งามคำพร้อมค่ะ

สถานที่เกิด : โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

วราพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 932
By หมอยา
On 2011-08-04 12:53:52


sent: thursday, august 04, 2011 10:29 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้ครับ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ นายศุภกิตติ์  บุญแก้ว  เกิดที่โรงพยาบาลในจังหวัด ราชบุรีครับ แต่บ้านอยู่กาญจนบุรีครับ

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ
ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 931
By หมอยา
On 2011-08-03 23:29:26


sent:
friday, july 29, 2011 10:47 am
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจดูองค์เทพค่ะ
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
     หนูจะขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูค่ะ
หนูชื่อ สุชาดา  จียโชค  (เดิมชื่อ จิรกานต์ จียโชค แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ สุชาดา ได้ประมาณ 10 กว่าปีแล้วค่ะ ที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่า มีพระทักว่าชื่อจิรกานต์มีตัวอักษรที่ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคารค่ะ )
 
 เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาด้วยค่ะ
 
     สุดท้าย ขออำนาจคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุ้มครองอาจารย์หมอยาให้มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
 
 
สุชาดา จียโชค

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).


# 930
By หมอยา
On 2011-08-03 23:25:42


sent:
wednesday, august 03, 2011 2:53 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมออยาตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

ชื่อ นางนฤชล ไวยพูศรี ที่จังหวัดปทุมธานี

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตรวจให้ค่ะ 

นฤชล

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 929
By หมอยา
On 2011-08-03 13:31:31


sent: friday, july 29, 2011 8:28 am
to:
subject: ขอตรวจองค์ให้หน่อยครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

      ผมชื่อ เจริญ ศรีโล  เกิดที่จังหวัดเชียงรายครับ   รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 928
By หมอยา
On 2011-08-03 13:26:40

sent: friday, july 29, 2011 1:21 pm
to:
บรรยายไม่ได้
subject:
ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ขออนุญาติรบกวนอาจารย์อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
    ชื่อ จุฑารัตน์ สุขรัตน์  เกิดที่ จ.นครราชสีมา แต่บ้านเกิด อยู่ บุรีรัมย์
ขอให้ท่านอาจารย์หมดยา ช่วยตรวจให้ลูกด้วยว่าลูกได้มีองค์เทพ อยู่หรือป่าว ถ้ามีต้องทำอย่างไร ค่ะ
 
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ หมอยา ไว้ณ ที่นี้ ค่ะ (ลูกได้ส่งจดหมายมาเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะ )

ตอบ ท่านมาเคยอ่านบทความในเวบหรือไม่ ...แสดงว่าไม่เคย สิ่งที่ต้องการคือคำตอบ หาใช่ศรัทธา อ่านเมล์ด้านล่างจะเข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่ได้รับคำตอบ
*****************************************


sent:
tuesday, august 02, 2011 9:11 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ  อาจารย์หมอยา

หนูเคยส่งมาครั้งนึงแล้วแต่หนูหาไม่เจอ

จึงขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูอีกครั้งนึง

ชื่อ  วารี  นามสกุล  แพงภักดิ์ เกิดที่กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

วารี  แพงภักดิ์

ตอบ ท่านส่งมาไม่ทราบว่าเวลาเกิดมีมาด้วยหรือไม่ ท่านส่งมาไม่ชัดเจน
รายละเอียดให้ถือว่าสำคัญ...  แล้วเร่งรัดคำตอบ  อาจารย์ก็ไม่ทราบว่า
จะตอบอย่างไรมีหลายท่านส่งมา ไม่อ่านรายละเอียด ส่งมาไม่ครบ..ลองไปดูก่อนครับค่อยว่ากัน


# 927
By หมอยา
On 2011-08-03 13:21:28


sent: friday, july 29, 2011 1:36 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ สุกัญญา กรุดเงิน  ที่กรุงเทพ

ขอขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).

 


# 926
By หมอยา
On 2011-08-03 13:18:19


sent:
friday, july 29, 2011 5:27 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยคะ

 

ชื่อ น.ส.ธิดารัตน์  ธัมม์บันดาลสุข  นามสกุลเดิม   ธรรมจิตติโชคดี คะ   เกิดที่  ร.พ. หัวเฉียว  จ.กรุงเทพฯคะ

หนูก็ไม่ทราบว่ามีองค์หรือปล่าวคะ ก็มีคนทักบ้างคะ  แต่รุ้สึกว่าเวลาสวดมนต์หรือมีพีธีกรรมอะไร หนูจะขนลุกอ่ะคะอาจารย์  ต้องขอโทษอาจารย์ด้วย  ที่ส่งมาอีกรอบเพราะข้อมูลไม่ครบคะ

ยังไงอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะ   ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 925
By หมอยา
On 2011-08-03 11:27:16


sent: saturday, july 30, 2011 6:52 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 


กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ
 
ผมชื่อ ชัยพัชร์ รุจิรัตน์จิระเดช  . สถานที่เกิดที่กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอพึงบารมีอาจารย์กรุณาช่วยตรวจสอบ และชี้แนวทางปฏิบัติให้ด้วยครับ
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง และขอให้บารมีของอาจารย์สูงยิ่งๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).# 924
By หมอยา
On 2011-08-03 09:00:34


sent:
saturday, july 30, 2011 7:30 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ น.ส. ศศินันท์  อ้นฟัก  รบกวนสอบถามค่ะ  เพราจะรู้สึกแปลๆเสมอค่ะ เช่น วันพราะได้กลิ่นธูปบ้าง เวลาสวดมนต์ตะรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่ด้านหลังและเสียวสันหลังค่ะ เพิ่งมาเริ่มเป็นตอนที่สวดมนต์ บ่อยขึ้นค่ะ
รบกวนเรียนสอบด้วยค่ะ     

                               ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 923
By หมอยา
On 2011-08-03 06:41:32


sent: saturday, july 30, 2011 8:21 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
 
     ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ หนูชื่อ ชัชชญา ชูวัฒนกูล
เกิดที่จังหวัด กาฬสินธุ์  ลูกมีลางสังหรณ์ รู้สึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะ เกิดขึ้นตอนไหน และเหตุการณ์นั้นที่ลูกคิดก็เกิดขึ้นจริงในบางครั้ง  หากลูกได้กระทำผิดกฎหรือทางข้อความที่ดูเมินท่านอาจารย์ ลูกกราบขอขมาท่านอาจารย์หมอยานะคะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ชัชชญา ชูวัฒนกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 922
By หมอยา
On 2011-08-03 06:27:08


sent: sunday, july 31, 2011 1:25 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาคับ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์คับ กระผมชื่อ นายชยุต อินสุวรรณ  จังหวัดเชียงใหม่คับ

ขอบพระคุณอาจารย์มากคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 921
By หมอยา
On 2011-08-03 09:15:18


sent: wednesday, august 03, 2011 6:06 am
to:
subject:

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมใคร่ขออนุญาติท่านอาจารย์ยช่วยกรุณาตรวจดูองค์เทพให้กระผมหน่อยขอรับ

พอดีว่ามีพี่ที่เคารพ กันเขาทักมาแล้วก็ได้แนะนำให้ผมได้มาศึกษาทางเวปไซท์ของอาจารย์หมอยา

ยังไงผมขออนุญาติพึ่งบุญบารมีของท่านช่วยกรุณาในการตรวจดูองค์เทพในครั้งนี้ด้วยเถิด

ชื่อ วัชรพล ภูรีมหาวงศ์  สถานที่เกิด กรุงเทพ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

ดวงท่านแปลกครับ

****************


sent: wednesday, august 03, 2011 8:18 am
to: หมอยา
subject: re:

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากที่กรุณาให้ความช่วยเหลือกระผมในการตรวจองค์เทพ

ผมมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเดิมจากทางเวปไซค์มาซักระยะนึงแล้ว 

อยากใคร่รบกวนถามท่านอาจารย์หมอยาว่า การที่ท่านทักกระผมว่า ดวงของกระผมแปลก

ท่านอาจารย์หมอยาพอจะบอก หรือชี้แนะ ชี้นำ ให้กระผมหน่อยได้ไหมครับ

รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นที่ท่านคิดว่าอาจจะแปลกกว่าคนอื่นทั่วไป ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้ว

ตัวกระผมเองพอที่จะรู้สึก หลายๆครั้งว่าเหมือนมีใครบางคนอยู่ในตัวผมด้วยเหมือนกัน

จึงใคร่ขออนุญาติท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาชี้นำด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพและ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

วัชรพล ภูรีมหาวงศ์

 ตอบ  สิ่งที่ท่านสงสัยให้ไปหาเวบโหราศาสตร์ดูดวงโดยตรงครับ
อาจารย์ดูได้จำกัดเพียงแค่นี้.. เวลาท่านไปดูดวงหรือเวบอื่น ท่านคงอ่านคำสาบานแลทำความเข้าใจดีแล้วนะครับ .. เดี๋ยวจะผิดแรงครู


# 920
By หมอยา
On 2011-08-03 06:11:46


sent: monday, august 01, 2011 6:47 pm
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยา  ผมนาย สุรเชษฐ  บุญชูทรัพย์ จ.กทม ขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจดูองค์เทพครับ ขอขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 919
By หมอยา
On 2011-08-03 06:09:34


sent: monday, august 01, 2011 9:00 pm
to:
subject: fw: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 

ีรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

ชื่อเดิม สุรีย์รัตน์

ชื่อใหม่ อารีย์รัตน์

นามสกุล สมคิด

เกิดที่จังหวัดน่านค่ะ  

ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ เคยไปดูดวงพี่เค้าเป็นทรงเขมร เคยทักว่ามีเทวดารักษา แต่ถ้าบูชาพระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่กาลี จะดีมาก

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

ขอบพระคุณอย่างสูง บุญรักษาค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 918
By หมอยา
On 2011-08-03 06:07:26


sent: tuesday, august 02, 2011 11:26 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ สุกัญญา  กรุดเงิน 

ที่โรงพยาบาล ในกรุงเทพ ค่ะ

ขอขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).


# 917
By หมอยา
On 2011-08-03 06:03:29


sent: tuesday, august 02, 2011 11:34 am
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ผม นายสุรเชษฐ  บุญชูทรัพย์ จ. กทม 
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 916
By หมอยา
On 2011-08-02 09:53:21


sent:
tuesday, august 02, 2011 9:11 am
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ  อาจารย์หมอยา

หนูเคยส่งมาครั้งนึงแล้วแต่หนูหาไม่เจอ

จึงขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูอีกครั้งนึง

ชื่อ  วารี  นามสกุล  แพงภักดิ์ เกิดที่กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

วารี  แพงภักดิ์

ตอบ ท่านส่งมาไม่ทราบว่าเวลาเกิดมีมาด้วยหรือไม่ ท่านส่งมาไม่ชัดเจน
รายละเอียดให้ถือว่าสำคัญ...  แล้วเร่งรัดคำตอบ  อาจารย์ก็ไม่ทราบว่า
จะตอบอย่างไรมีหลายท่านส่งมา ไม่อ่านรายละเอียด ส่งมาไม่ครบ..ลองไปดูก่อนครับค่อยว่ากัน


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool