ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2766
By หมอยา
On 2013-06-22 07:08:20


sent: friday, june 21, 2013 9:42 pm
to:
subject: ขอตรวจ องค์เทพ กับอาจารย์ หมอยา

เรียนท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
       ดิฉันชื่อ วัลยา   ศรีภิบุณยโตทัย  ขอท่าน อาจารย์หมอยา ได้เมตตา ตรวจ องค์เทพ ด้วยค่ะ
หากมีสิ่งใด ขอให้ อาจารย์ หมอยาได้ แนะนำด้วยน่ะค่ะ
          ดิฉันขอขอบพระคุณในความเมตตามา ณ ที่นี้
                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
                              วัลยา   ศรีภิบุณยโตทัย
เกิด ที่ โรงพยาบาล ลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ

๔. ชะตานี้เป็นเจ้าตำหนักลงทรงครับ
************************************


# 2765
By หมอยา
On 2013-06-19 05:02:34


sent: tuesday, june 18, 2013 10:49 am
to:
subject: เีรียน ท่านอาจารย์หมอยาคะ

กราบสวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา

        หนูชื่อ นางสาวภัทรา  คัมภ์บุญยอ เกิดที่จังหวัด อุดรธานี   มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพคะ จะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องคะ 

                      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

                        ภัทรา    คัมภ์บุญยอ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
******************

     


# 2764
By หมอยา
On 2013-06-19 04:59:25


sent: tuesday, june 18, 2013 7:27 pm
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
        ผม นาย จักรพันธุ์ โรจน์พวง
      ขอความกรุณาตรวจองค์เทพในตัวผมด้วยครับ ถ้ามีจริง ผมอยากได้วิธีปฎิบัติ
      เพื่อเป็นเเนวทางในการใช้ชีวิต เเละช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปครับ
                            ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
๓. ท่านมีปัญหาเรื่องอายุขัย อุบัติภัยรออยู่ครับ
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ

************************************


# 2763
By หมอยา
On 2013-06-18 08:15:25


sent: monday, june 17, 2013 7:28 pm
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาคะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาคะ หนูชื่อนางสาวศศิวิมล ทุ่งคำ . หนูมีเรื่องรบกวนถามอาจารย์หมอคะ
๑. หนูไปดูดวงหลายๆ ที่เค้าบอกหนูว่าหนูมีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวตาม หนูอยากทราบว่ามีจริงหรือไม่คะ
ตอบ ไปดูดวงมาหลายที่ ยังไม่เชื่อสรุปต้องยังไงถึงเชื่อครับ
๒. เเละเวลาหนูกินของไหว้หนูจะโดนผีอำอยู่บ่อยๆ หนูอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะเกี่ยวกับที่บ้านหนูหรือไม่ (เลขที่บ้าน185/1หมู่10)
ตอบ ดวงมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
๓. หนูอยากประสบความสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดี มีเงินทองเลี้ยงดูบิดามารดาเเละเป็นเสาหลักในครอบครัวอย่างดี สามารถช่วยเหลือพี่น้องทุกคนในครอบครัวไม่ให้ลำบาก
ตอบ ในโลกนี้ไม่มีใครสมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ท่านทำได้เพียงหนึ่งอย่างครับ
๔. ขอท่านอาจารย์โปรดพิจารณาตรวจดวงชะตาของหนูด้วยนะคะว่ามีวิธีเเก้ไขปัญหาอย่างไร
ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์วิเคราะห์เมล์ลูกแล้ว สรุปว่าอยากดูดวงมากกว่าเรื่องเทพ ดังนั้นควรไปเวบหมอดูโดยตรงครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง กราบขอบพระคุณคะ

 


# 2762
By หมอยา
On 2013-06-18 08:05:12


sent: tuesday, june 18, 2013 2:59 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา
กระผม นายเชิดศักดิ์ สุวรรณทอง เกิดที่ จ.สุรินทร์ ครับ
กระผมมีความประสงค์อยากตรวจดูองค์เทพครับ
ขออภัยท่านอาจารย์หมอยา และขอขอบพระคุณย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้ไม่ธรรมดาครับ เดินสายเทพโดยตรง
๓. ตั้งใจเป็นนาคราช อยู่กับครูอาจารย์อย่ากลายเป็นงูเห่างูดินเป็นใช้ได้ครับ
********************


# 2761
By หมอยา
On 2013-06-18 01:18:49

 


sent: monday, june 17, 2013 7:44 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยานะครับ

     กระผม ชื่อ วัชรินทร์  ยินดี  เจังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร ครับ

กระผมขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะครับ

กระผมอยากทราบว่าตัวของกระผมมีองค์เทพหรือป่าวครับแล้วถ้ามีผมควรปฏิบัติตนอย่างไรครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับที่ช่วยตรวจองค์เทพให้

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านจะเป็นคนเห็นผีครับ
๔. ท่านมีปัญหาเรื่องอายุ อุบัติภัยรออยู่ครับ
************************


# 2760
By หมอยา
On 2013-06-18 01:12:37

-----original message-----

sent: monday, june 17, 2013 9:08 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูชื่อ กฤษณา แผ้วตัน  ที่โรงพยาบาลหญิง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อยากขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ให้ด้วยค่ะ
และช่วยแนะนำการปฏิบัติตนในทางดีงามด้วยค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. มักมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ เมื่อท่านไม่ทราบหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายเทพ มาก่อน สิ่งแรกๆที่ควรทำ ทำการศึกษา หาข้อมูล จากเวบต่างๆ นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
๓. อย่ารับขันธ์ ถ้าท่านไม่มีศรัทธา ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย
๔. การประพฤติตัวดี มีศีลธรรม ไม่สร้างปัญหาให้สังคมและหมู่คณะ เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยครับ
๕. ดวงท่านหาครูยากครับ.... ดังนั้นพิจารณาครูของท่านควรใช้เวลา กว่าจะพบครูที่ท่านรักสักคนยากนัก ดังนั้นเมื่อพบแล้วว่าครูของท่านดี จงรักษาศรัทธาของท่านให้มั่นคงครับ
********************


# 2759
By หมอยา
On 2013-06-18 01:00:13


sent: monday, june 17, 2013 10:50 pm
to:
subject: ขออนุญาติท่านอาจารย์หมอยาครับ

   กราบสวัสดีท่านอาจารย์ครับ ฉบับนี้มิใช่การส่งเพื่อจิกท่านอาจารย์นะครับเพียงแต่จดหมายฉบับแรกที่ส่งไปนั้นปราศจากความครบถ้วนทางวจีและนัยยะ กระผมต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ กระผมชื่อนายสมเจตน์ ตันติพิทักกุล กรุงเทพครับ ต้องขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ด้วยครับ 

สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์และศิษย์ทุกท่านประสพความสำเร็จทุกประการขิบพระคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์มีศรัทธากับทุกท่านที่ส่งเมล์เข้ามาครับ ขอให้มาด้วยกุศลจิต อาจารย์อาจตอบช้าไปบ้างนะครับ เนื่องด้วยความชรา บางครั้งนั่งตอบเมล์ยังนั่งหลับไปเฉยๆด้วยความอ่อนเพลียครับ แต่อาจารย์ก็จะพยายามตอบเมล์ ด้วยศรัทธาต่อครูอาจารย์ ตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มครับ
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
******************


# 2758
By หมอยา
On 2013-06-17 19:26:27

# 1930
by หมอยา
on 2012-07-19 05:15:15


sent: wednesday, july 18, 2012 11:58 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงชะตาว่ามีองค์เทพปกปักรักษาลูกหรือไม่เจ้าค่ะ
ถ้ามีลูกควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเจ้าคะ  ขอความเมตตาค่ะ
 ชื่อ กนกวรรณ  นามสกุล ถีระเจริญ

จังหวัดจันทบุรี
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านน่าสนใจมากครับ มีโลกส่วนตัว อิงวิชาการ แลอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวครับ
*****************************

 


sent: thursday, june 13, 2013 6:01 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

๑. หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาตรวจดูองค์เทพให้ลุกนั้น ว่าลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฎิบัติ  
๒. ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมีหลวงลุงท่านหนึ่งเคยบอกว่า ลูกมีองค์เทพ ต้องรับขันภายในปี้หน้าซึ่งก็คือปีนี้ เพราะจะมีอาการองค์ลงหนัก
๓. ตอนนี้มีอาการปวดหัวข้างซ้ายมากกินยาก็ไม่หาย อยากให้ท่านอาจารย์ชี้แนะลูกด้วยค่ะ เคยส่งมาเป็นกระทู้ที่ 1930  ค่ะ 

 

 

ชื่อกนกวรรณ นามสกุล ถีระเจริญ

 

 

หากลูกทำผิดในสิ่งใดให้ท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ ลูกยังไม่ได้รับขันเนื่องจากได้อ่านจากเว็บท่านอาจารย์ว่าให้เป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะ

 

ด้วยความเคารพและขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ


# 2757
By หมอยา
On 2013-06-17 19:20:09


sent: sunday, june 16, 2013 3:01 pm
to:
subject: ตรวจองศ์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
สวัดดีคับอาจารย์หมอยา
ชื่อ วรรณชาย ชาวนา . จังหวัดนครสวรรค์ 
ผมอยากรู้ว่าผมมีองศ์เทพไหมคับ แล้วควรทำอยากรัย
ขอพระคุณอาจารย์หมอยา
วรรณชาย ชาวนา

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
******************


# 2756
By หมอยา
On 2013-06-17 19:15:09


sent: monday, june 17, 2013 11:47 am
to:
subject: คำว่า ลิขิตสวรรค์ หมายความว่าอย่างไรคับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพอย่างสูง

          กระผม นาย ธันชนน ศรีนิยม   จ.สุโขทัย

กระผมอยากทราบความหมายของคำว่า ลิขิตสวรรค์ ครับ อีกประการหนึ่งกระผมอยากถามเพิ่มเติม

ว่า เคยไปสำนักปฏิบัติธรรมเเห่งหนึ่งมา เขาทักกระผมว่า ข้างใจเป็นพระ ให้ลาสิกขาบทก่อนถึงจะมีลูกมีเมียได้ กระผมก็ได้ จุดธูป กลางเเจ้ง 16 ดอก กล่าวคำลาสิกขาบท กระผมอยากทราบว่า การกระทำดังกล่าวนี้มีผลเป็นอย่างไรครับ เเละ กระผมอยากเีรียกของเก่าที่กระผมได้ปฏิบัติมากลับมาหากระผมจะทำได้หรือไม่อย่างไรครับ

            ด้วยความเคารพอย่างสูง

                ธันชนน  ศรีนิยม

              ลูกศิษย์ผู้ด้อยปัญญา

 ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่
๕. ต้องเดินสายเทพควบคู่กับการเดินสายทางโลก ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ

*********************************


# 2755
By หมอยา
On 2013-06-17 19:08:58


sent: monday, june 17, 2013 1:54 pm
to:
subject:

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ
        กราบรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยค่ะ        
        หนูชื่อ นางสาวเกสลา เห็มสมัคร ที่โรงพยาบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
 
                            ด้วยความเคารพอย่างสูง
                               เกสลา เห็มสมัคร
 ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ

*********************************


# 2754
By หมอยา
On 2013-06-17 19:05:47


sent: monday, june 17, 2013 3:28 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

          ดิฉัน ชื่อ นส.ชัญญพร  กลีบบัว (ชื่อเดิม สมพร)  
เกิดจังหวัดกำแพงเพชร ตอนนี้อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ

  ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ ดิฉันฝันได้เลขบ่อยๆ บางครั้งเวลาไปที่ต่างๆ
ทั้งๆที่ไปครั้งแรกกลับรู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยไปมาแล้ว  ถ้าดิฉันมีองค์เทพควรทำเช่นไรค่ะ
    สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา และครอบครัว จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ชัญญพร กลีบบัว

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านจะเป็นคนเห็นผีครับ
************************


# 2753
By หมอยา
On 2013-06-17 19:03:17


sent: monday, june 17, 2013 6:42 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพคะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

   ดิฉันชื่อ ชื่อ  ณัฐวดี  เอื่ยมพันธ์  จังหวัดที่เกิด พระนครศีรอยุธยา ค่ะ
ดิฉันขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะคะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตต่อไปคะ
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคะที่ช่วยตรวจองค์เทพให้

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ดวงนี้แรงนักครับสายเทพ
๓. ดวงนี้เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักครับ

**********************************


# 2752
By หมอยา
On 2013-06-17 19:01:01


sent: monday, june 17, 2013 4:25 pm
to:
subject: สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ กระผมใคร่อยากจะขอรบกวนเวลาของท่านอาจารย์
ได้ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ....อย่างไรครับ
กระผม ชื่อ อภิชาติ คุณารัตน์  จังหวัด เชียงใหม่

ขออภัยที่รบกวนและขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ^_^

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ดวงนี้แรงนักครับสายเทพ
**********************************


# 2751
By หมอยา
On 2013-06-17 18:58:33


sent: monday, june 17, 2013 5:16 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ‏

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับผมครับว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ครับ ถ้ามีผมต้องขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยครับว่าควรปฏิบัติอย่างไร ผมชื่อ นาย ประชัย แก้วกระจ่าง เกิดที่จังหวัด ร.พ สระบุรี  ผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************************


# 2750
By หมอยา
On 2013-06-17 18:43:41


sent: sunday, june 9, 2013 10:13 pm
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพ
กราบเรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

       กระผมใคร่ขอรบกวนให้ ท่านอาจาร์ยหมอยา ช่วยตรวจดูว่ากระผมมีองค์เทพ วิญญาณ สัมพเวสี ติดตามตัวกระผมหรือปล่าวครับ เพราะในช่วง 6-12 ปี กระผมมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันเบา บางครั้งก็เรียกชื่อคนที่เรารู้จัก มักจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆ ปัจจุบันนี้ได้ยินแค่เสียงคนคุยกัน และมักจะรู้สึกว่ามีคนมองดูผมอยู่ตลอด ถามคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร แค่ปู่ย่าตายาย เค้าเป็นห่วงลูกหลาน

        กระผมชื่อ นฤดล นามสกุล สุขยวง กระผมเกิด  จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกระผมอาศัยอยู่ีที่จังหวัดนนทบุรี ครับผม

           กระผมขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจาร์ยหมอยา ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเป็นอย่างสูง ขอให้บุญบารมีและบุญกุศลที่เกิดจากการเมตตาในครั้งนี้ให้ ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัว มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป และกระผมขอกราบสักการะต่อองค์ครูบาอาจารย์ของท่าน ทุกๆพระองค์เป็นอย่างสูงครับ

           สุดท้ายนี้หากกระผมได้พิมพ์ข้อความผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องประการใด ขอกราบอภัย ท่านอาจาร์ยหมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

                                                      
                                                    ขอกราบแสดงความนับถือ

                                                           นายนฤดล สุขยวง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************************

 


# 2749
By หมอยา
On 2013-06-17 18:40:07


sent: friday, june 7, 2013 9:50 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูชื่อ น.ส. วิลาภรณ์ ซ้ายมีแสง . จังหวัดสระบุรี ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ และขอคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่ิเป็นแนวทางคะ สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาจงเป็นร่มโพร่มไทรให้บรรดาลูกศิษย์ทุกคนคะ ด้วยความเคารพอย่างสูงคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************************

 


# 2748
By หมอยา
On 2013-06-17 11:40:29

 

 

 


sent: sunday, june 16, 2013 4:45 pm
to: ท่านอาจารย์หมอยา องค์เทพ.คอม
subject: ขอความเมตตาเรื่องนิมิตรเจ้าคะ

กราบเท้าท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรักอย่างสูงยิ่ง
เรื่อง ขอความเมตตาเรื่องนิมิตรเจ้าคะ
          กราบท่านอาจารย์เจ้าคะ...ลูกยุ๊ย ศิษย์ลำดับที่ 42 คะ  ในวันนี้ลูกมีเรื่องเกี่ยวกับนิมิตรมากราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์เจ้าคะ...เนื่องด้วยลูกได้มีนิมิตรถึงท่านอาจารย์บ่อยครั้งทั้งที่บ้านของท่านอาจารย์และสถานที่ต่างๆ และยังมีนิมิตรว่าได้ติดตามท่านอาจารย์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเจ้าคะ... และเมื่อคืนนี้ลูกก็ได้มีนิมิตรว่าได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งได้เข้าไปกราบพระในโบสถ์... เมื่อกลับออกมาข้างนอกตรงหน้าโบสถ์มีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านยืนอยูหน้าโต๊ะยาวปูด้วยผ้าสีขาวบนโต๊ะนั้นที่ลูกเห็นมีทั้งเครื่องรางของขลังมากมาย เศียรบรมครูปู่ฤาษี รูปถ่ายที่ใส่กรอบไว้เรียบร้อยมีหลายรูป และมีตุ๊กตาแกะสลักสีขาวเท่ากับเด็กตัวเล็กๆยืนอยู่สีขาวเหมือนกับงาช้างเจ้าคะ ลูกได้ไปยืนดู...พระสงฆ์รูปนั้นได้กล่าวกับลูกว่าอยากได้ไหมท่านจะยกให้ทั้งหมดนี้ ลูกก็ได้รับคำท่าน เท่าที่จำได้ ท่านได้อธิบายว่าตุ๊กตาตัวนั้นคือกุมารทองพร้อมทั้งบอกชื่อซึ่งในความฝันนั้นลูกจำได้อย่างแม่นยำ....ลูกเองได้กำชับลูกสาวของลูกด้วยว่าให้จำชื่อเอาไว้ให้ดี แต่เมื่อตื่นขึ้นมาได้เรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันชื่อนั้นกลับหายไปจากความทรงจำนึกเท่าไรก็จำไม่ได้คลับคล้ายคลับคลาว่าชื่่อนั้นมีสี่พยางค์เจ้าคะ และก็มีหญิงชายคู่หนึ่งมายืนดูรูปถ่ายที่อยู่บนโต๊ะ เขาบอกว่าอยากได้รูป พระสงฆ์ท่านถามลูกประมาณว่า จะอย่างไรจะให้เขาไหมเพราะสิ่งที่เราได้มาเราก็ไม่ได้เสียอะไรไป อาตมาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากโยม ของสิ่งไหนมีเจ้าของ...เจ้าของเขาก็ต้องมารับไป ลูกก็รับตามนั้นและอนุญาตให้ทั้งคู่นั้นได้เลือกหยิบไป หญิงชายคู่นั้นก็ได้เลือกหยิบรูปไปเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นที่ลูกเห็นรูปนั้นเป็นรูปของพระสงฆ์รูปหนึ่งถ่ายคู่กับผู้ชายหนึ่งคนซึ่งลูกไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จัก เมื่อเขาได้รับรูปไปก็ได้กล่าวขอบคุณด้วยความปิติด้วยสีหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขเจ้าคะ หลังจากนั้นลูกก็ได้นำของขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวกลับ แล้วก็คิดได้ว่าลูกนำรถมาสองคันก็คือคันของลูกและอีกคันนั้นเป็นรถของท่านอาจารย์หมอยาเจ้าคะและลูกก็ได้ขับรถของท่านอาจารย์ด้วยคะ

       ตามนิมิตรที่ลูกได้กราบเรียนท่านอาจารย์ ลูกกราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้โปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ความกระจ่างแก่ลูกด้วยเถิดเจ้าคะ

       ท้ายนี้ลูกกราบขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เหล่าทวยเทพเทวาทุกพระองค์ บรมครูปู่ฤาษีทั้ง108 องค์ ได้โปรดประสิทธิพรชัยให้แด่ท่านอาจารย์และครอบครัว ประสพแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง พรั่งพร้อมอุดมด้วยโภคทรัพย์ และญาณบารมีที่สูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้นไปเจ้าคะ

ด้วยความเคารพรักท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงยิ่ง
ลูกยุ๊ย ศิษย์ท่านอาจารย์หมอยา
ตอบ อนุโมทนาครับ... เป็นนิมิตที่ดีครับ ในเวลาข้างหน้าลูกและครอบครัวจะพบแต่สิ่งสวยงามครับ ล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นครับ...
อยู่เย็นเป็นสุข
มั่งมีศรีสุข
ร่ำรวยเงินทอง.........


 

 


# 2747
By หมอยา
On 2013-06-17 11:24:01


sent: sunday, june 16, 2013 9:54 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หมอยาค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ นางสาวชลนัดดา ไม้เลี้ยง . จังหวัดกรุงเทพฯ
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
ขออภัยที่รบกวนและขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้เป็นคนเห็นผีครับ
*************************


# 2746
By หมอยา
On 2013-06-12 11:54:04


sent: tuesday, june 11, 2013 3:23 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบโทษอาจารย์หมอยาค่ะ  เนื่องจากครั้งแรกที่ดิฉันส่งมาถามนั้นยังไม่ได้อ่านรายละเอียดข้างในให้ดีเสียก่อน มาถึงก็พิมพ์ข้อความถามมาเลยค่ะถึงจะมาได้อ่านที่หลัง ดิฉันต้องขอกราบขออภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ดิฉันมีความประสงค์ที่จะให้อาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ค่ะ ดิฉันชื่อ สมฤทัย  เวศเกษม ปีวอก  เกิด
ที่กรุงเทพฯค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************************


# 2745
By หมอยา
On 2013-06-12 11:51:52


sent: wednesday, june 12, 2013 10:08 am
to:
subject: re:

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาคะ
ดิฉันชื่อ นางสาว ธานทิพย์  พวงศรี    จังหวัดลพบุรี 
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพคะ  เพื่อจะได้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องคะ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยา 

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************************


# 2744
By หมอยา
On 2013-06-12 11:49:26

 


sent: wednesday, june 12, 2013 11:05 am
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์ หมอยา

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
                ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
๑.ผมชื่อ นายพลกฤต(วีระพงษ์ ชื่อเดิม)  จันทร์ขจร  เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....

๒.อยากทราบว่าองค์พระนามว่าอะไร  
๓.ผมต้องปฎิบัติตัวต่อท่านอย่างไร
๔.สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หรือไม่ ครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านสามารถครับในข้อนี้
                  สุดท้ายขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา และครอบครัว จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ 
ขอแสดงความนับถือ

พลกฤต จันทร์ขจร

 


# 2743
By หมอยา
On 2013-06-12 11:20:24

-----original message-----

sent: tuesday, june 11, 2013 12:16 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉัน ชื่อ น.ส.ปฐพรนันท์ ธราธรโสภณเดิมชื่อ น.ส.ทักษอร สัจจารุ่งเรือง(แซ่เตียว) . จ.กรุงเทพฯ ค่ะ

ขอรับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

น.ส.ปฐพรนันท์ ธราธรโสภณ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้ไม่ธรรมดาครับ
**********************

 

 


# 2742
By หมอยา
On 2013-06-12 11:16:12

กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยามา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ ที่ส่งเมลล์มาพร่ำเพรื่อ

thidarat pleatowkuy [ ]

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

หนูส่งอีเมลล์ไปให้ท่าน 2 ครั้งแล้ว ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยามา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะที่ส่งเมลล์มาพร่ำเพรื่อ ครั้งแรกหนูลืมใส่ วัน เดือน ปีเกิด ไปค่ะครั้งที่สองเมลล์ที่หนูส่งมีสองฉบับซึ่งไม่อยู่ในฉบับเดียวกัน หนูจึงพยายามทำให้อยุ่ในฉบับเดียวกันก่อนแล้วจึงส่งมาให้ท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจองค์เทพให้ค่ะ หนูชื่อนางสาวธิดารัตน์ เพลียท้าวคุย . เกิดที่โรงพยาบาลกรุงธน1 จังหวัดกรุงเทพ มีความประสงค์ ที่จะตรวจดูองค์เทพค่ะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยค่ะ                 
ด้วยความเคารพและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านรู้จักปรับปรุงและเรียนรู้วันข้างหน้า ถ้ามีครูดี จะเก่งมากครับ

***********************


# 2741
By หมอยา
On 2013-06-12 00:44:32


sent: tuesday, june 11, 2013 11:05 pm
to:
subject:

      สวัสดีครับ  กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ กระผมชื่อนายฉัตรชัย แก้วศรีนวล  เกิดจังหวัดระยอง

                               ขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************


# 2740
By หมอยา
On 2013-06-11 22:17:18


sent: tuesday, june 11, 2013 9:47 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ครับ
กระผมชื่อ นายสมคิด  กันธะผัด 
เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
 
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ ครับ
และอยากทราบสิ่งที่ควรปฏิบัติ
 
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติครับ
************************


# 2739
By หมอยา
On 2013-06-11 22:15:25


sent: tuesday, june 11, 2013 9:48 pm
to:
subject: ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาด้วยค่

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
     ดิฉันชื่อ ศิริพร  สุอินทร์   จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ

     ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาแต่อดีตชาติครับ
************************


# 2738
By หมอยา
On 2013-06-11 22:03:43


sent: tuesday, june 11, 2013 8:18 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ
          ดิฉัน ชื่อ นางรุ่งนภา ทรงปรายาท(นามสกุลเดิม  เรืองรอง)  เกิดพิจิตร   ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา และครอบครัว จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
รุ่งนภา

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************


# 2737
By หมอยา
On 2013-06-11 22:01:07


sent: tuesday, june 11, 2013 9:01 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ ผมชื่อ นาย วีระศักดิ์ โสมสุพรรณปัจจุบันอยู่ สระแก้วครับ ได้้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาจารย์ผ่านเวปไซด์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ ทุกกระทู้ในเวปที่อาจารย์หมอยาได้ตอบล้วนเป็นความรู้แก่ผมและครอบครัวของผมเป็นอย่างมาก ทำให้หลายอย่างในชีวิตผมดีขึ้น ผมจึงอยากรบกวนถามอาจารย์หมอยาครับ เคยมีคนทักผมหลายคนแล้วว่าผมมีองค์เทพแต่... ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกครับได้แต่นำวิธีที่อาจารย์หมอยาได้ตอบในกระทู้ที่ผมเห็นว่า ตรงและเป็นประโยชน์แก่ผมไปปฏิบัติอย่างเดียว แต่อย่างว่าครับมันยังคาใจผมอยู่ผมเลยถือโอกาส กราบเรียนถามอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้กระผมหน่อยครับ..ว่าเป็นภูมิไหนครับ

 ด้วยความเคารพอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************

 


# 2736
By หมอยา
On 2013-06-11 08:35:37

double click on image to enlarge.


# 2735
By หมอยา
On 2013-06-11 04:07:28


sent: sunday, june 9, 2013 8:24 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

กระผมชื่อ นายธัชกร (ชื่อเดิมนายอำนาจ) นามสกุล ศุขเจริญ

 จังหวัด ลำปาง

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************


# 2734
By หมอยา
On 2013-06-11 04:03:50


sent: friday, june 7, 2013 10:25 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาคะ

ดิฉันชื่อ นางสาว นันท์นิชา แสงมณีจิระโชติ . จังหวัดนครศรีธรรมราช

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพคะ  เพื่อจะได้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องคะ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยา  

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************


# 2733
By หมอยา
On 2013-06-11 04:01:53


sent: friday, june 7, 2013 3:52 am
to:
subject:

ท่านอาจารย์หมอยาครับ  กระผมขอรับการตรวจองค์เทพครับ
ชื่อ ชาคริต นามสกุล แก้วแก้วปาน
เกิดที่จังหวัดปัตตานีครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************


# 2732
By หมอยา
On 2013-06-11 03:59:23


sent: thursday, june 6, 2013 8:52 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

          กระผม ชื่อ นายพรเทพ ทรงปรายาท เกิดกรุงเทพ   กระผมอยากทราบว่สกระผมมีองค์เทพหรือเปล่า
สุดท้ายขอให้ท่านอาจาร์ยหมอยา และครอบครัว จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

ขอบพระคุณครับ

พรเทพ ทรงปรายาท

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ

*********************************


# 2731
By หมอยา
On 2013-06-11 03:57:14


sent: thursday, june 6, 2013 8:07 pm
to:
subject: ขออนุญาตตรวจดูองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ผมอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับผมครับว่า
ผมมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ครับ ถ้ามีผมต้องขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยครับ
ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ผมชื่อ นาย ฐิติพงษ์ คำเภา เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ 
สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
************************


# 2730
By หมอยา
On 2013-06-11 03:53:58


sent: monday, june 10, 2013 4:54 pm
to:
subject: รบกวนตรวจดวงชะตาค่ะ

กราบเรียน..อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

        ลูกมีความตั้งใจที่จะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยดูดวงให้ลูกหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าลูกจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และถ้าหากว่าลูกไม่สะดวกที่จะไปพบกับอาารย์ที่บ้านของอาจารย์ ลูกสามารถดูดวงกับอาจารย์หมอยาด้วยวิธีอื่นหรือไม่ค่ะ

        ลูกชื่อ น.ส.ภัคจิราพร จั่นแย้ม(เดิมชื่อ น.ส.โสภาวรรณ จั่นแย้ม) ค่ะ เกิดกรุงเทพฯค่ะ

        ลูกรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ

                             กราบขอบพระคุณมากค่ะ..อาจารย์หมอยา

                             ด้วยความเคราพอย่างสูง

                             ภัคจิราพร  จั่นแย้ม

ตอบ อนุโมทนาครับ อยากดูดวงไปดูตามห้างตามเวบทั่วๆไปได้ครับ เหมือนๆกันครับ


# 2729
By หมอยา
On 2013-06-11 03:50:38


sent: monday, june 10, 2013 6:18 pm
to:
subject:

ชื่อเก่า นายประหยัด ทีนายะ ชื่อใหม่  นายการัณยภาส ทีนายะ . จ.เชียงใหม่

อยากทราบว่ามีองค์รึป่าวครับ  แล้วควรปฎิบัติอย่างไร  เป็นองค์เทพ หรือว่าเจ้าทางเหนือ ครับ    
ขอขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าที่มาตอบคำถามให้นะครับ ขอบคุณจากใจครับ
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. เจ้าทางเหนือครับ
**********************


# 2728
By หมอยา
On 2013-06-11 03:47:13


sent: monday, june 10, 2013 6:45 pm
to:
subject:

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
         หนูชื่ออรอนงค์  รักนาค  .ค่ะ  ใคร่กราบเรียนมายังท่านอาจารย์หมอยา  กรุณาเมตตาตรวจสอบดวงชะตาลูกหน่อยค่ะ  ว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องรับใช้หรือเป็นสื่อเทพฯหรือเปล่าคะ  ด้วยมีผู้รู้จักได้กล่าวทักลูกว่ามีเกณฑ์ต้องรับสือจากครูบาอาจารย์ ซึ่งลูกก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้  จึงเรียนมายังท่านอาจารย์หมอยา  กรุณาตรวจสอบดวงชะตาของลูกด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
 
                                         ขอแสดงความนับถืออย่างจริงใจ
 
                                              อรอนงค์  รักนาค
ตอบ อนุโมทนาครับ... ท่านมีผู้รู้แล้ว คอยให้คำแนะนำ ท่านสงสัยอันใดครับ ตัวเองหรือผู้รู้ของท่านครับ อาจารย์จึงต้องขอไม่ตอบท่านครับ เพราะจะกลายเป็นอวดรู้ครับ อาจารย์ จึงต้องตั้งในความอ่อนน้อมถ่อมตนครับ เพราะให้เกียรติครูของท่านครับ ครูของท่านเก่งอยู่แล้วครับ ในส่วนของความดีหรือน่านับถือคงต้องเป็นท่านพิจารณาครับ เหมือนอาจารย์มีศิษย์มากมาย บางท่านก็รับขันธ์กับอาจารย์ หากยังดั้นด้น หาครู ไขว่คว้าจะผิดกฏข้อ ๘ในการผิดครู
๘. หากท่านรับขันธ์ครูอาจารย์หมอยาแล้ว ยังมีความต้องการฤทธิ์เดช แอบไปกราบอาจารย์สำนักอื่นๆ ก็ไม่สมควรมารับขันธ์ครูครับ เพราะท่านเป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่สมควรมารับขันธ์ครับ ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ

 


# 2727
By หมอยา
On 2013-06-11 03:37:38

 

-----original message-----

sent: monday, june 10, 2013 10:53 pm
to:
subject: ขอสอบถามค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา ชื่อ จิตราพร สร้อยแสง  จังหวัดพิจิตรค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ

*********************************


# 2726
By หมอยา
On 2013-06-11 03:35:10

witsexy nalux lovelovejam [ ]
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอย่าคับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอย่าคับ ขอความกรุณาอย่าสูงช่วยตรวจองค์ เทพให้ผมหน่อยคับ

ผมชื่อนายกรวิชญ์ บำเรอราช   ผมชอบฝันเห็นเกี่ยวกับพ่อแก่บ่อยมาคัฟ บางทีฝันว่าเศียรพ่อแก่มาครอบน่าเราพอดีเรยคับ (พอดีผมคล้องพ่อแก่ฤาษีตาไฟนะคับ ). แระมีคนทักผมบ่อย .ผมอยากทราบจริงๆๆกรุณาตรวจให้ผมด้วยนะคัฟ

    กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคัฟ .

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ลูกอายุยังน้อย และนับถือพ่อปู่ตาไฟ ทำการใดจงใจเย็นๆอย่าใจเร็ว
๔. จงเชื่อในนิมิตของตนครับ
๕. ลูกมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ ๒ ตนครับ คิดดี ทำดี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อาจารย์ตอบให้ เขาจึงจะละเว้นท่านครับ
***************************

 


# 2725
By หมอยา
On 2013-06-10 14:00:51


sent: sunday, june 9, 2013 10:56 pm
to:
subject:

     ถึง อาจารย์หมอยา ดิฉันได้มีความสนใจเกี่ยวกับองค์เทพต่างๆ และก็มีความสงสัยกับตัวเองมาตลอด เวลาที่ไปร่วมงานบรวงสวงต่างๆก็จะมีความรู้สึกขนลุก ด้วยความสัตย์ มาวันหนึ่งก็มีร่างทรงคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จัก มาที่บ้านดิฉันบอกเขาว่าทำไมเวลาที่พูดคุยด้วยแล้วถึงขนลุก ตลอด ด้วยความอยากรู้เพราะรู้ว่าท่านผุ้นี้เป็นเจ้าของตำหนัก อยู่ ก็เลยเอ่ยปากถามว่าอยากรู้จังว่าดิฉันมีองค์เทพพระนามใดคุัมครอง เพราะเวลาที่ข้าพเจ้าทำบุญข้าพเจ้าจะได้เอ่ยพระนามและบูชาเทพประจำตัวได้ถูกต้อง และก็รู้สึกว่าตอนนี้ใจสงบและวาง ได้หลายอย่าง   ทานก็ลงปู่ ในทันทีทักว่ามีองค์เทพศิวะ คุ้มครอง และดิฉันก็ทำการรับขันธ์ เพื่อรับองค์ท่านมาสักการะ และตอนที่ดิฉันรับตัวกับมือดิฉันถึงสั่นอย่างรุนแรง และก็ร้องไห้ด้วย ดิฉันเกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่รับเป็นร่างทรงเพียงแค่มาบูชา และร่วมบารมี กับท่าน ตามศรัทธาของดิฉัน ตอนนี้ดิฉันได้ทำบุญตักบาตรทุกวัน แต่ก็ถวายกุศลผลบุญแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์เทพ องค์พรหม ไม่ได้เอ่ยเจาะจงนามใคร และก็คุณบิดามารดา อาจารย์ เจ้าที่เจ้าทาง และเจ้ากรรมนายเวร อยู่เป็นนิจ และด้วยความสัตย์ และไม่ได้คิดจะหลบลู่ แต่เกิดความศรัทธาในอุดมการของท่านหมอยาก็เลยส่งเมล มาไขข้อข้องใจ ว่าดิฉันได้ทำถูกขั้นตอนหรือเป่า และถ้าท่านได้มีอ่านเรื่องราว ดิฉันแล้วก็ช่วยตอบรับเพื่อเป็นทาน และดิฉันเห็นว่าท่าน สามารถตรวจดูองค์เทพดิฉันก็อยากทราบว่าดิฉันได้บูชาองค์ท่านถูกไหม ดิฉันชื่อ พวงรัตน์ คล้ายประยงค์  เกิดที่ รพ. เด็ก ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะและขอให้ท่านมีความสุข สมบูรณ์ทุกสิ่งที่ปรารถนา สาธุคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
๔. ท่านเล่นสงกรานต์แต่ไม่อยากเปียกน้ำครับ
******************

 


# 2724
By หมอยา
On 2013-06-09 09:29:15


sent: saturday, june 8, 2013 5:32 am
to:
subject: ขอสอบถามค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

เห็นในเว็บอาจารย์หมอยารู้จักพี่ต้น พรหมพันกร ที่บัดนี้จากเราไปแล้ว ด้วยค่ะ

ดิฉัน ชื่อ แอน เกิดลาภผล ไบร้ซ์ เคยเปลี่ยนชื่อค่ะ จากจารุววรณ ฉิมพาลี จำได้ว่าเคยส่งอีเมลล์หาหมอยา แต่ไม่ทราบถึงหรือเปล่า  น่าจะสามอาทิตย์มาแล้วนั่งสมาธิกับคนป่วยเป็นมะเร็งที่สมอง ปอด และคอ ระยะสุดท้าย แล้วทรงภาพหลวงปู่ทวด แต่มีนิมิตแทรกเข้ามา หน้าตาเป็นผู้ชายผิวคล้ำ ผมหยิเหมือนยักษ์  วันนี้พอได้ไปหาหมอเพราะรู้สึกความดันต่ำ หน้ามืด แพ้อากาศ ปวดหัว ก็เลยสงสัยว่าองค์ลงจะทำให้หน้ามืดได้ไม เข้าเสิร์ชในกูเกิ้ล ไปๆมาๆ มาเจอหน้าเว็บของหมอยา แล้วเห็นรูปพี่ต้นอีกครั้ง เลยมาอ๋อ หน้าคนที่เห็นในนิมิต เหมือนพี่ต้นมาก และเมื่อไม่กี่วันก่อนฝันเห็นผู้ชายมีหนวดหน้าเข้ม เหมือนรู้จากจิตว่าเป้นกษัตริย์พม่า แล้วจากนั้นไปนั่งสมาธิ ได้ชื่อมาว่า เมงกะยาชะดอ ไม่รู้ว่าบ้าไปเองไหม แต่พอวันนี้เห็นรูปพี่ต้นอีกที ก็เลยคิดว่าผู้ชายในฝันหน้าเหมือนพี่ต้นอีกแล้ว

คิดถึงพี่ต้นจัง

สมัย ก่อน แอนจะโทรหาพี่ต้นปรึกษานู่นนี่นั้น เรื่องการทำสมาธิบ้างอะไรบ้าง แอนอยู่อเมริกาค่ะ ไกลครูบาอาจารย์ ช่วงนี้สงสัยว่ามีอาการแปลกๆเยอะ ลมในท้องก็เยอะ เวียนหัว คิดเอาเองว่าองค์จะลง แต่ก็อาจจะบ้าไปเองค่ะ  โอ้ลืมไปแอน เกิดที่ระยอง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่สบายแล้วอุปาทานไปเอง หรือว่าองค์มาสัมผัส หรืออะไร ขอหมอยาเมตตาด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพ

แอนค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ พุทธองค์ท่านทรงกล่าวไว้ ทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตา ตั้งบนความไม่เที่ยง เกิดมา ตั้งอยู่ แล้วดับไปครับ


# 2723
By หมอยา
On 2013-06-09 07:43:17

 


sent: sunday, june 9, 2013 12:27 am
to:
subject: ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับที่เมตตา ตรวจองค์เทพให้ผม

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

ผมนายชาญณรงค์ ช้างทอง ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆครับที่เมตตา ตรวจองค์เทพให้กับผม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ ปู่ฤาษีทั้ง 108 พระองค์โปรดปกปักษ์รักษาคุ้มครองอาจารย์หมอยาให้มีความสุข สวัสดิ์ ตลอดกาลเทอญ

                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                  ชาญณรงค์   ช้างทอง

ตอบ อาจารย์อนุโมทนาครับ


# 2722
By หมอยา
On 2013-06-07 23:06:39

 


sent: friday, june 7, 2013 9:41 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ 

          ดิฉันชื่อนส.พรรณี สดสว่าง  เกิดที่ จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์ ที่จะตรวจดูองค์เทพค่ะ
เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

          เรียนอาจารย์หมอยาคะ ดิฉันได้อ่านเนื้อความที่จะต้องทำการสาบานแก่ท่านอาจารย์หมอยา ดังกล่าวข้างล่าง

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ขอให้เลือดในกายของข้าพเจ้าไหลย้อนกลับแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป   อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก..

     ไม่ใช่ดิฉันไม่ชอบสิ่งที่อาจารย์หมอยาได้ทำการช่วยคนอืน ในการตรวจองค์เทพ ดิฉันขออนุโมธนาบุญนั้นจงมีแด่ท่าน แต่การสาบานดังกล่าวข้างต้น ดิฉันไม่เข้าใจว่า กรรมใดใครก่อกรรมผูันั้นต้องสนองสืบไป ไม่ใช่หรือคะ ถ้ากรรมเกิดจากการกระทำ เค้าผู้นั้้นก้อย่อมได้ผลของการกระทำของเค้าเอง ดิฉันอยากทราบว่า การผูกกรรม กับการสาบแช่ง การกระทำแบบไหนถือว่าเป็นการกระทำของทั้งสองอย่างนี้ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันอยากอโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร และละจากกิเลสที่เป็นผลแห่งวิบาศกรรมต่าง ๆ ถ้าดิฉันล่วงเกินหรือ กล่าววาจาจาบจ้วงท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันขอกราบสมาโทษท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ แต่ด้วยความรู้สึกเศร้าจากการเหตุแห่งการเห็นการสาบานข้างต้นแล้ว และนึกถึงผลที่บุคคลนั้นจะได้รับจากการสาบาน ทำให้ดิฉันรู้สึกสงสาร และนึกถึงคำว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

            สุดท้ายสิ่งที่ดิฉันคิดอาจผิด เพราะท่านอาจารย์หมอยาอาจมีเหตุผลของท่านอาจารย์ จึงทำให้ท่านอาจารย์ระบุคำสาบานแบบนี้ หรือด้วยความโง่เขลาของดิฉันที่รู้เท่าไม่ถึงการ จึงทำให้ดิฉันไม่เข้าใจและเขียนมาหาท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาจริง ๆ จากใจด้วยค่ะ

                      ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ  ที่อาจารย์มีความประสงค์ให้ท่านสาบานตน ก่อนการรับการตรวจองค์ เพื่อทดสอบความตั้งใจอันแน่วแน่ เพื่อให้การขอรับการตรวจองค์เป็นจุดยืนของท่าน หากพบว่ามีข้อสงสัยก็ไม่ควรสอบถามเข้ามา และไปขอรับการตรวจที่เวบอื่นๆ ของฟรีมีถมไปครับ ท่านสงสารคนถามที่มีมากมาย ท่านไม่สงสารคนตอบหรือครับ
๑. จากคำสาบานข้อ ๑ เป็นผู้
หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป.... เพื่อมิให้ประพฤติผิด หากท่านผิดแล้วรุ่งเรือง ต่อไปความดีจะเหลืออะไรครับ
๒. จากคำสาบานข้อ ๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย อันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว เขาทำดีให้ท่าน ท่านไม่รู้จักบุญคุณควรเรียกว่าอะไร
๓. จากคำสาบานข้อ ๓.  ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ขอให้เลือดในกายของข้าพเจ้าไหลย้อนกลับแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป   อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก..
เพื่อมิให้ท่านกระทำตนเป็นภัยต่อสังคม ให้เกิดการแตกสามัคคี

๔. จากคำสาบานข้อ ๓. อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก.. ท่านกำลังละเมิดกฏข้อนี้อยู่
๕. จากคำกล่าวของท่าน ไม่ใช่ดิฉันไม่ชอบสิ่งที่อาจารย์หมอยาได้ทำการช่วยคนอื่น ในการตรวจองค์เทพ ดิฉันขออนุโมธนาบุญนั้นจงมีแด่ท่าน แต่การสาบานดังกล่าวข้างต้น ดิฉันไม่เข้าใจว่า กรรมใดใครก่อกรรมผูันั้นต้องสนองสืบไป ไม่ใช่หรือคะ ถ้ากรรมเกิดจากการกระทำ เค้าผู้นั้้นก้อย่อมได้ผลของการกระทำของเค้าเอง ดิฉันอยากทราบว่า การผูกกรรม กับการสาบแช่ง การกระทำแบบไหนถือว่าเป็นการกระทำของทั้งสองอย่างนี้ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันอยากอโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร และละจากกิเลสที่เป็นผลแห่งวิบาศกรรมต่าง ๆ ถ้าดิฉันล่วงเกินหรือ กล่าววาจาจาบจ้วงท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันขอกราบสมาโทษท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ แต่ด้วยความรู้สึกเศร้าจากการเหตุแห่งการเห็นการสาบานข้างต้นแล้ว และนึกถึงผลที่บุคคลนั้นจะได้รับจากการสาบาน ทำให้ดิฉันรู้สึกสงสาร และนึกถึงคำว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ท่านกำลังจาบจ้วงอาจารย์อยู่ครับ ท่านเคยขึ้นศาลไหมครับ ทำไมเขาต้องกล่าวคำสาบาน ถ้าท่านมีข้อสงสัยในคำสาบานก็ให้เลยเวบนี้ไปและอย่าได้กลับมาอีก เพราะแสดงว่า จะอาจไม่มั่นใจในสัจจะที่ให้ไว้ ท่านสอนอาจารย์เรื่องการไม่จองเวร เมื่ออ่านเมล์ฉบับนี้แล้วท่านคงต้องทำให้อาจารย์เห็นว่า ไม่จองเวรเป็นเช่นไรครับ  

 


# 2721
By หมอยา
On 2013-06-06 07:57:41

 

 


sent: wednesday, june 5, 2013 9:51 am
to:
subject: กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยามากครับ ที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

 

ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยา ครับที่เมตตา ตรวจองค์เทพให้ครับ สักวันหนึ่งหวังว่า คงจะได้ไปกราบ อาจารย์ สักครั้งหนึ่งนะครับ สุดท้ายนีี้ ลูกอยากจะบอกว่า (เป็นครูอาจารย์ แค่หนึ่งวัน เหมือนกับเป็นครูไปตลอดชีวิต)


# 2720
By หมอยา
On 2013-06-06 06:04:30

วรรณวิสา ตะวงษา [ ]

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ 

          ดิฉันชื่อนส. วรรณวิสา  ตะวงษา  จ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ มีความประสงค์ ที่จะตรวจดูองค์เทพค่ะ
เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องสมบูรณ์  และกราบขอประทานอภัย
สำหรับอีเมล์ก่อนหน้านี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอันเกิดจากความสะเพร่า

                      ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************************

 


# 2719
By หมอยา
On 2013-06-05 07:10:47


sent: sunday, may 26, 2013 7:19 am
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                 ดิฉันชื่อธนวันต์  ชูเกียรติอารีกุล  ขอรบกวนท่านอาจารย์
๑ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กับบุตรสาวค่ะ
๒.ปัจจุบันเขาป่วยด้วยอาการปวดท้อง
๓.โดยที่หมอแผนปัจจุบันตรวจแล้วก็ไม่พบว่าเป็นอะไร 
๔.รักษาหลายที่มาก 
๕.หมอให้ไปหาจิตเวชค่ะ
๖.รวมทั้งได้ไปหาพระ ไสยศาสตร์ก็ไป  แต่ก็ไม่หาย
๗.เคนมีคนทักว่ามีองค์เทพค่ะ  แต่ไม่ทราบว่าเทพองค์ใด  
จึงขอรบกวนท่าน
ท่านอาจารย์ฃ่วยตรวจดูด้วยค่ะ
              บุตรสาวชื่อ  กชพร  ชูเกียรติอารีกุล
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความกรุณา
                          ด้วยความเคารพ
           ธนวันต์   ชูเกียรตอารีกุล
ตอบ ท่านไปหลายที่ ทำมาหลายอย่าง ท่านจะมีศรัทธากับอาจารย์หมอยาหรือครับ

 


# 2718
By หมอยา
On 2013-06-05 06:45:58

-----original message-----

sent: sunday, may 26, 2013 2:30 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

     ผมมีเรื่องจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ ที่จังหวัดภูเก็ตครับ

จึงเรียนมาเพืีอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

ด้วยความเคารพ

นายชิตเมธ สินไชย

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ
๓. ดวงนี้แปลกๆครับ.. เป็นม้าทรงได้ครับ
*************************


# 2717
By หมอยา
On 2013-06-05 06:43:19


sent: sunday, may 26, 2013 4:02 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ผมนาย สิรภพ สมบัติกิตติคุณ เกิดที่กรุงเทพครับ
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
ถ้าหากผมมีบุญพอจะได้ไปใช้ช่วยเหลือคนได้ 
ขอกราบขอบพระคุณครับ
ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่อยากทำ ... ท่านจะได้ทำครับ
******************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool