ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1015
By หมอยา
On 2011-09-02 08:17:55


sent:
thursday, september 01, 2011 9:03 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

แม่หนู ชื่อ ศรีนวล  อ้นโหมด  ที่ จ.สิงห์บุรีค่ะ
หนู ชื่อ ชฎาณัฐ  อ้นโหมด   ที่ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

       ตามระเบียบของเวบ ถามได้ครั้งละ ๑ ท่าน และควรเป็นของตัวเอง
       บางท่านถือวิสาสะ เอาดวงคนอื่นมาตรวจโดยเจ้าของไม่ทราบก็มี..
       บางท่านเห็นว่า  ตรวจฟรี.. ถามเยอะๆ ถามยังไงก็ได้ เอาใจตัวเองเป็นพอ
       บางท่านส่งเมล์มา โทรมาตามว่าทำไมไม่ตอบ เพิ่งส่งมาไม่ถึง๑๐นาทีก็มี


 หนูเคยไปขอพรกับพระพิฆเณศ ทำให้หนูกับครอบครัวเลิกทานเนื้อวัวไปเลยค่ะ ก่อนออกจากบ้านหรือเวลาหนูไม่สบายใจหนูมักจะระลึกถึงพระพิฆเณศทำให้หนูสบายใจขึ้น
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูกับแม่หน่อยค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง และหากผิดพลาดประการใดหนูขออภัยด้วยนะคะ


# 1014
By หมอยา
On 2011-09-02 08:10:00

--สิ่งที่แนบมาที่เป็นข้อความส่งต่อ--
from:
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ดิฉันต้องการทราบตรวจว่ามีองค์เทพคะ
date: thu, 1 sep 2011 09:48:27 +0700

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ดิฉันต้องการตรวจว่าตัวเองมีองค์เทพมัยคะ ดิฉันชื่อ จันทนา วงศ์รัตน์วิจิตต์ เกิดจังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาด้วยคะ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่เมตตาดิฉัน ดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง มีบารมีสูงยิ่งขึ้นๆๆๆ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1013
By หมอยา
On 2011-09-01 07:54:20


sent:
thursday, september 01, 2011 7:47 am
to:

subject:
สอบถามเรื่องตรวจองค์เทพค่ะ (แก้ไขข้อมูลคะ)

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาคะ
               หนู ชื่อ ศราดา สืบซุย   เกิดที่บ้าน จังหวัดขอนแก่นคะ  ช่วยรบกวนตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
 
ไม่ทราบว่าหนูปฎิบัติถูกทางหรือยังคะ เวลาที่หนูสวดมนต์จะรู้สึกแน่นหน้าอกคะ ช่วงสวดมนต์ใหม่ๆๆจะเป็นบ่อย แต่เดี๋ยวนี้เป็นบางครั้งคะ มีขนลุกด้วยคะ รบกวน อาจารย์หมอยาด้วยนะคะ สิ่งใดที่หนูทำผิดพลาดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อโหสิกรรมให้หนูด้วยนะคะ
 
ต้องขออภัยด้วยนะคะ ตอนนี้เพิ่มเติมข้อมูลเรียขร้อยแล้วคะ พอดีอ่านเมลเพื่อนๆๆแล้ว ที่โชว์หน้าเวป ไม่มีวันเดือนปีเกิด แต่ในกติกา ต้องให้มี ว ด ป เกิดคะ ก็คิดอยู่นะคะจะเอายังไงดี   ( หรือว่า อาจารย์น่าจะเก็ขข้อมูล ว ด ปี ไว้ โดยไม่โชว์คะ แต่ใจก็คิดว่าหรือว่าไม่มี ว ด ปี ก็ได้) เพราะกลัวท่านที่ไม่ประสงค์ดีจะเอาไปทำอย่างอื่นนะคะ ต้องขอขพระคุณ อาจารย์มากนะคะ ขออภัยจริงๆๆคะ

 
อนุโมทนาสาธุ คะ อาจารย์
 
ศราดา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 1012
By หมอยา
On 2011-09-01 07:50:49


sent: tuesday, august 23, 2011 11:41 am
to:
subject: รบกวนตรวจสอบองค์เทพครับ

 

ชื่อ กุลเชษฐ วุฒิมานานนท์ เพศชาย

 

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ผมรบกวนขอสอบถามนิดนึงนะครับ ผมอยากทราบว่าผมเหมาะจะบูชาเทพองค์ใด ตอนนี้ผมบูชาพระแม่ทุรคา ผมก็ไม่รู้ทำไม แต่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญ และผมบูชาและคิดถึงพระแม่เสมอยามมีปัญหา นอกจากนี้ก็ชอบไปไหว้พระพิฆเณศ กับเจ้าแม่กวนอิม ครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1011
By หมอยา
On 2011-09-01 07:03:09


sent: tuesday, august 23, 2011 10:16 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพผมเขียนมาเป็นฉบับที่2แล้ว ฉบับแรกอาจขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยครับ อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยน่ะครับ ผมชื่อว่า นายธงชัย นาคา  เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตบางซื่อครับ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ด้วยน่ะครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1010
By หมอยา
On 2011-09-01 06:58:37


sent: tuesday, august 23, 2011 11:09 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยาค่ะรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

นางสาววิลาวัณย์ โรจน์สุรสวัสดิ์ จ.กรุงเทพ  ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1009
By หมอยา
On 2011-09-01 06:53:42


sent: wednesday, august 24, 2011 6:00 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยครับ ชินโชติ  กลิ่นประเสริฐ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


# 1008
By หมอยา
On 2011-09-01 06:47:09


sent: wednesday, august 24, 2011 10:28 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้พี่สาวหนูด้วยค่ะ
ชื่อ ภันทิลา มหิวรรณค่ะ กรุงเทพฯ
                                                     ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 1007
By หมอยา
On 2011-09-01 06:44:35


sent: wednesday, august 24, 2011 10:30 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้แฟนหนูด้วยค่ะ
ชื่อพิศร อรรคเจริญวงศ์  กรุงเทพ
 
                                        ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1006
By หมอยา
On 2011-09-01 06:41:00


sent:
wednesday, august 24, 2011 11:13 am
to:

subject:
ตรวจดูองค์เทพ

 

กราบเรียนครูหมอยาที่เคารพ
ผมขอรบกวนครูช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ว่าองค์เทพของผมคือเทพหรือครูองค์ใด
ผมชื่อ นาย ณัฏฐ์วัฒน์ พิศขุมทอง  จ.นครราชสีมา
ขอความกรุณาช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ  ขอบพระคุณคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1005
By หมอยา
On 2011-09-01 06:36:01


sent:
wednesday, august 24, 2011 12:35 pm
to:

subject:
วอนพ่อครูหมอยา โปรดเมตตา ตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยเถิดครับ

 

ลูกขอให้คำสัตย์ ต่อโองการ แห่งพ่อครูหมอยา และ ครูบาอาจารย์ ลูกขอนอบน้อมกายใจ รับการตรวจองค์เทพ จากพ่อ เมื่อลูกมาขอรับการตรวจองค์เทพ  ลูกขอให้คำสัตย์สาบานว่า..
๑. ลูกจะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่พ่อครูหมอยาผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. ลูกจะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะ
     ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ลูกมีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเองอย่างแท้จริง
๔. หากลูกได้รับผลการตรวจแล้ว จักเชื่อ ในคำของพ่อครูหมอยาอย่างไร้ความคลางแคลงใจ หรือสงสัย ตลอดจนถึงเมื่อลูกได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าว หรือพาดพิงหรือแอบอ้าง
ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
 
ลูกชื่อ นาย นันทิพัฒน์ เลิศวัฒนเมธากุล ลูกเกิดที่ รพ.ตำรวจ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตอนเช้า หลังจากลูกเกิด ก็พำนักอยู่ จังหวัดสระบุรี จนถึงปัจจุบัน คือมี ผู้ใหญ่หลายท่าน ทักมาว่าลูกมีองค์ ลูกปรารถนาที่จะทราบเหลือเกิน ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร และ ถ้าลูกมีจริงๆ ลูกอยากจะทราบว่า ท่านเป็นใคร มีนามว่าอย่างไร เพื่อที่เวลาต่อไปข้างหน้า ลูกได้สร้างบุญ หรือ ทำความดี จะได้ระลึกถึงท่าน เอ่ยนามของท่านถูกต้อง และ ส่งบุญให้ท่าน ได้มีบารมี ยิ่งๆขึ้นไป เพราะตั้งแต่ลูกถูก ผู้ใหญ่หลายๆท่านทักมา ว่ามีองค์ เวลาลูกทำบุญก็ระลึกถึงท่าน แต่ไม่ทราบนามของท่าน และไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร วอนพ่อครูหมอยา เมตตาสงเคราะห์ลูก และได้โปรด แนะนำลูก ต่อๆไปด้วยเถิด สุดท้ายนี้ ลูกขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง และขอให้ พ่อครูหมอยา มีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็ งแรง และมีแต่ความสุขมากๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1004
By หมอยา
On 2011-09-01 06:30:30


sent: wednesday, august 24, 2011 1:10 pm
to:
subject: fw: รบกวนตรวจองค์เทพคับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ผมเคยส่งมาครั้งนึงแต่ผมไม่ได้ลงวัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยคับ 

ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ(เดิมชื่อพายุ)  วงษ์คำพระ  จังหวัดเกิด  อุดรธานี

กราบขอบพระคุณอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1003
By หมอยา
On 2011-09-01 06:09:47


sent:
wednesday, august 31, 2011 11:52 pm
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อนางสาวอารียา ปัญจกะบุตรค่ะ จังหวัดนครปฐมค่ะ 
ดิฉันอยากจะทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 1002
By หมอยา
On 2011-09-01 06:07:38


sent:
wednesday, august 31, 2011 9:37 pm
to:

subject:
fw: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมอยากตรวจว่าผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ

from:
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมอยากตรวจว่าผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ
date: wed, 31 aug 2011 21:16:08 +0700

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพมัยครับ
ผมชื่อ นายชาญวิทย์  วงศ์รัตน์วิจิตต์  เกิดจังหวัดนครปฐม ครับ
กราบขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 1001
By หมอยา
On 2011-08-31 16:47:16


sent:
thursday, august 25, 2011 5:51 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

ชื่อ กันต์กฤต
สกุล ไกรสมเดช   จังหวัดเกิด เชียงใหม่
เวลาเกิด อันนี้จำไม่ได้จริงๆครับต้องขอโทษด้วยครับ
 
คือก่อนหน้านี้ผมส่งไปแล้วครั้งรึสองครั้งแต่เข้าไปตรวจดูแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ขึ้นให้ ยังไงผมก็ต้องขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม และถ้าผมส่งมาเป็นการรบกวนผมก็ต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆครับ ผมมิได้มีเจตนาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1000
By หมอยา
On 2011-08-31 16:43:02


sent:
thursday, august 25, 2011 9:30 pm
to:

subject:
รบกวนครูหมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจให้ผมทีครับ
นายประวิทย์ ปุ่มทอง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กทม) พื้นเป็นคนสมุทรปราการครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

รบกวนครูหมอยาอีกคำถามครับ บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 4 ถ้าทำกิจการพอมีโอกาสไปได้ดีมั้ยครับ
สุดท้ายกราบขอบพระคุณ คุณครูหมอยาครับ ขอครูหมอยามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ครับ


# 999
By หมอยา
On 2011-08-31 16:40:24

-----original message-----

sent: friday, august 26, 2011 3:44 pm
to:
subject: fwd: สอบถามเรื่ององค์ค่

----------

ส่งทางอีเมล nokia

------ข้อความเดิม------

จาก: < >

to: < >

date: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2011, 5 นาฬิกา 34 นาที

subject: สอบถามเรื่ององค์ค่ะ

รบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์ ให้หนูด้วยค่ะ

นางกัญจน์ร้ตน์ จันทร์สำราญ เกิดที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แต่เป็นคนยโสธร ว่าหนู มีองค์เพราะรู้สึกปวดหัวไมเกรนบ่อย และมีหมอดูทักมีองค์ค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

----------

ส่งทางอีเมล nokia

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 998
By หมอยา
On 2011-08-31 16:37:55


sent:
saturday, august 27, 2011 10:16 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์ค่ะ
                     ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ
          ดิฉัน นางรัชชดา  เทียมสุวรรณ เกิดที่จ.เชียงราย
         
                      ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 997
By หมอยา
On 2011-08-31 16:35:25


sent:
sunday, august 28, 2011 12:45 am
to:

subject:
ขอความกรุณาบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าชื่อ รินทร์ลภัส ฉันทไชยศานต์  . กรุงเทพฯ (ชื่อและนามสกุลเดิม พนิตตา เหล่าพันธ์รัตนาทวี)

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ 
ด้วยความเคารพและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 996
By หมอยา
On 2011-08-31 16:33:10


sent:
sunday, august 28, 2011 10:41 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูชื่อ แข่งแข  อินทนนท์
หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หนูหน่อยนะคะ
ว่ามีองค์ไหมคะ  หนูขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆๆค่ะ
ช่วยตอบทางเมลด้วยนะคะ  หนูดูทุกวันเลยแต่ไม่เจอค่ะ
ขอบพระคุรมากๆๆนะคะอาจารย์


 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 995
By หมอยา
On 2011-08-31 16:25:45


sent:
wednesday, august 31, 2011 12:12 pm
to:
องค์เทพดอทคอม
subject:
ตรวจดูองค์เทพ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่นับถือ
ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ   ชื่อธัญยธรณ์  รุ่งทิพย์วรงค์  .  ที่จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                ธัญยธรณ์


 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 994
By หมอยา
On 2011-08-31 16:21:50


sent:
wednesday, august 31, 2011 12:49 pm
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

หนูชื่อชุติมา  บัวงาม ที่ รพ.จุฬา กรุงเทพค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 993
By หมอยา
On 2011-08-31 11:18:06


sent:
monday, august 29, 2011 11:47 am
to:

subject:
ขอรบกวนครูหมอยา ช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

    กราบครูหมอยาที่เคารพอย่างสูง ผมเคยส่งประวัติมาแล้วเมื่อวันที 18/8/54 แล้วไม่เห็นตอบเลยครับ 

ตอบ ท่านใจร้อนไงครับ... เมล์มาเป็นร้อย สงสารอาจารย์บ้างครับ

 

 

   วันนี้เลยส่งมาใหม่ครับ  ผมนาย สุเพ็ชร์  เธียรธราสิทธิ์ ( เดิมชื่อนาย โอภาส เธียรธราสิทธิ์ )กรุงเทพฯ         
ขอขอบพระคุณ ครูหมอยา อย่างสูงครับ                                                   

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
     


# 992
By หมอยา
On 2011-08-31 11:10:50


sent: wednesday, august 31, 2011 10:57 am
to:
subject: อยากให้ อาจารย์ตรวจองค์ให้หน่อยคราฟ

 

ผม นาย นิสา กองบุญมา

จังหวัดนครสวรรค์ ครารฟ

อยากให้อาจารย์ ช่วยตรวจให้หน่อยคราฟ ว่า กระผม มีองค์เทพ พระองค์ใดบ้างคราฟ

กราบแทบเท้าขอบคุนคราฟ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 991
By หมอยา
On 2011-08-31 10:55:35


sent:
tuesday, august 30, 2011 10:41 am
to:
คุณหมอยา
subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจเช็คให้หน่อยครับ

 

อาจารย์ครับ
 
     รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจเช็คองค์เทพให้ด้วยครับ 
     ผมชื่อนายภูวิวัฒน์  จันทร์วงษ์ 
     เกิดโรงพยาบาลภูมิพล (กทม.) 
     ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
     ภูวิวัฒน์
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 990
By หมอยา
On 2011-08-31 10:49:49


sent: wednesday, august 31, 2011 9:39 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อนางสาวมณีนุช แนบกลางค่ะ 

 ที จังหวัดขอนแก่นค่ะ 

ดิฉันอยากจะทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


# 989
By หมอยา
On 2011-08-31 08:15:35


sent:
tuesday, august 30, 2011 4:44 pm
to:

subject:
อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
           หนูชื่อ นางมยุรีพร  ภาชนะวรรณ   เกิดที่บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
       หนูขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะ  และขออนุญาตถาม 2 ข้อ  ดังนี้ 
       1. หนูมีองค์เทพหรือไม่ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
      

        2. ปัจจุบันหนูเวียนหัวบ่อยมาก เป็นๆหายๆมาประมาณ 3 เดือนแล้ว  ไม่ทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะ


ตอบ ๑. เรื่องของมีองค์ถึงเวลาเดินสายเทพ
      ๒. ท่านต้องอาเภทพระภูมิเจ้าที่ครับ

              ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง...มยุรีพร


# 988
By หมอยา
On 2011-08-31 08:07:46


sent:
tuesday, august 30, 2011 11:32 am
to:

subject:
ตรวดสอบองค์เทพ

 

อิศราวุธ วงศ์ทองทิพย์ ที่ จ มุกดาหาร ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ
และถ้ามีผมควรปฏิบัติยังไงขอความกรุนาจากอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 987
By หมอยา
On 2011-08-31 08:05:04


sent:
tuesday, august 30, 2011 9:01 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูต้องการให้อาจารย์ตรวจว่าหนูมีองค์เทพมัยคะ

กราบ เรียนอาจารย์หมอยา หนูรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูว่า หนูมีองค์เทพมัยคะให้หนูด้วยคะ หนูชื่อ ภมรรัฏฐ์  เทียมสุวรรณ์ จังหวัดราชบุรี

 

ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะหนูด้วยคะ เพราะหนูไม่มีงานทำมาประมาณ 2 ปีกว่าๆ มีปัญหาครอบครัวพี่น้อง หนูรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ตอบ ที่ท่านถามเข้ามาตกลงว่ามีประสงค์ตรวจองค์เทพหรือต้องการดูดวง
อาจารย์แนะไปเวบโหราศาสตร์หรือไปดูหมอดูให้เป็นกิจลักษณะ....
ท่านทำเหมือนเวบนี้เป็นของเล่น... โปรดอ่านเจตนารมณ์ให้ชัดเจน

 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งมีบารมีสูงยิ่งขึ้นๆนะคะ


# 986
By หมอยา
On 2011-08-30 16:39:48


sent:
tuesday, august 30, 2011 12:51 pm
to:

subject:
มีเรื่องสอบถามครับ

 

 

เรียน       อาจารย์หมอยา

                                กระผมชื่อนายพรชัย     สังข์ทอง เกิด เกิดจังหวัด สงขลา มีข้อสงสัยในเรื่องของตนเองว่า ตนเองมีองค์เทพที่คุ้มครอง อยู่หรือไม่ครับ และองค์เทพที่คุ้มครองเป็นองค์ไหนครับ และรบกวนช่วยแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตน และการบูชาที่ถูกต้องด้วยครับ ว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยครับ

 

ขอแสดงความนับถือครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..# 985
By หมอยา
On 2011-08-30 13:47:03


sent:
tuesday, august 23, 2011 11:08 am
to:

subject:

 

เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีองค์เทพคะ 

นางอัญชลี   เสือคำ
ตอบ  อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
# 984
By หมอยา
On 2011-08-30 06:29:05


sent: monday, august 29, 2011 7:21 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 เรียน  อาจารย์หมอยา
 
ผมรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ  ตามรายละเอียดที่ผมแนบมานี้ด้วยนะครับ
 
 
ชื่อ-นามสกุล  นายรณชัย  รุ่งฟ้า

เกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ขอบคุณครับ
รณชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************************


sent: monday, august 29, 2011 6:59 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

 

                                สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับผมจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ ผมเกิด วันพุทธ  ผมเกิด กทม.ครับ รบกวนดูให้ผมหน่อยนะครับท่านอาจารย์หมอยา

                                ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, august 29, 2011 6:57 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

   สวัสดีค่ะ  อาจารย์หมอยา
 
ขอความกรุณาวยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
 
ชื่อ ปภาวรินท์  บุญเรืองขาว
 

 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับทางเมล์ด้วยนะคะ
 
                     ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

**************

 ชื่อ นางสาว ณัฐธิดา วชิรมณีพันธุ์ 31 กรกฎาคม 2534   ด้วยจิตคาราวะ อนุโนทนาบุญด้วยครับ

 


# 983
By หมอยา
On 2011-08-30 04:02:23


sent:
monday, august 29, 2011 10:44 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

หนูอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่า หนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ

หนูชื่อ อัจฉราพร  เขามะหิงษ์ ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
คือหนูจะมีอาการปวดหัวบ่อยๆค่ะทานยาเข้าไปบางครั้งก็ไม่หาย เวลาที่ไปดูดวงก็ชอบมีคนมาทักว่ามีองค์แต่ละที่ก็ทักไม่เหมือนกัน
หนูค่อนข้างสับสนมากเลยค่ะว่าสิ่งที่หนูเป็นอยูเนี่ยคืออะไรหรือหนูคิดไปเอง
อาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะหนูหน่อยนะคะ
กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 982
By หมอยา
On 2011-08-30 04:00:59


sent:
monday, august 29, 2011 10:44 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

หนูอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่า หนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ

หนูชื่อ อัจฉราพร  เขามะหิงษ์ ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
คือหนูจะมีอาการปวดหัวบ่อยๆค่ะทานยาเข้าไปบางครั้งก็ไม่หาย เวลาที่ไปดูดวงก็ชอบมีคนมาทักว่ามีองค์แต่ละที่ก็ทักไม่เหมือนกัน
หนูค่อนข้างสับสนมากเลยค่ะว่าสิ่งที่หนูเป็นอยูเนี่ยคืออะไรหรือหนูคิดไปเอง
อาจารย์หมอยาได้โปรดชี้แนะหนูหน่อยนะคะ
กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 981
By หมอยา
On 2011-08-30 03:43:30


sent:
tuesday, august 30, 2011 3:14 am
to:

subject:
รบกวนอาจาร์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูชื่อ สุธาสินี ไทยปาล ค่ะ  เกิดที่รพ .ศิริราช ค่ะ  ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ หากมีสิ่งที่อาจารย์รับรู้ประการใด ขออาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 980
By หมอยา
On 2011-08-29 19:57:24


sent:
wednesday, august 17, 2011 11:11 am
to:
หมอยา
subject:

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

หนู ชื่อ  นางสาวกัลยา  แก้วสมบูรณ์  ค่ะ  คือมีคนที่มีร่างแม่กาลีทักว่าตัวหนูมีผีที่มีวิชาอาคมตามอยู่หลายตน หนูควรทำยังไงดีค่ะ แล้วมีเทพองค์ไหนที่อยู่กับหนูไหมค่ะ ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป ค่ะ ขอได้โปรดท่านช่วยชี้แนะลูกด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 979
By หมอยา
On 2011-08-27 13:24:59


sent:
thursday, august 25, 2011 3:32 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาคะ
       หนูรับราชการครูค่ะ แต่หนูเคยไปดูดวงมาค่ะเค้าบอกว่าหนูมีองค์ให้ไปรับขันต์ ราคา 3000 หนูกลัวโดนหรอกเลยไม่กล้าไปรับแต่หนู
มีแต่อุบัติเหตุรถชน เดือนเดียว 2 ครั้ง และยังมีเหตุการณ์จอดรถไว้เฉยๆ ก็ถูกรถถอยมาเฉี่ยว และขับดีๆ เครื่องก็เสีย และมีเหตุการณ์ให้เสียเงินอีก
เกือบหมื่น ทั้งๆ ที่ไม่น่าเสียค่ะ
                                                                                                                 ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
                    นิก

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 978
By หมอยา
On 2011-08-25 07:53:01


sent:
thursday, august 25, 2011 4:40 am
to:

subject:
อาจารย์หมอยาคะ

กราบ อาจารย์หมอยาคะอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่า หนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ หนูเกิดที่ชลบุรีคะ ก่อนน่านี้2ปีหนูปวดหัวทั้งเดือนไม่หายกินยาแล้วก็ยังไม่หายคะ จนไปเจอพิผู้หญิงคน1บอกว่า หนูมีองค์พิ เขาก็เรยขึ้นขัครูให้หนูคะ หนูก็หายปวดหัวนะแต่เมื่อเร็วๆนี้ มีคนมาทักอีกแระบอกให้หนูรับจันเพราะองค์เราอยากให้เรารับขันได้แล้ว ตอนแรกก็ยังลังเลอยู่คะ พอฟังเขาพูดไปพูดมาก็เลยรับคะ อาจารย์หมอยาคะจะดูให้หนูหน่อยได้ไหม กรุณาดูให้หนูหน่อยนะคะ ถือว่าช่วยเหลือคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เรยนะคะว่า พานของเป็นองเทพหรือองผีขอบคุนอาจารย์หมอยานะคะ ขอให้หมอยามีแต่ความสุขความเจริญนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 977
By หมอยา
On 2011-08-23 20:31:25


sent:
tuesday, august 23, 2011 1:57 pm
to:
หมอยา
subject:
กราบเท้าหมอยาที่เคารพ

 

กราบเรียนท่านหมอยาที่เคารพ
คือหนูอยากรู้จริงๆค่ะว่าหนูมีองค์เทพหรือป่าว
ขอความกรุณาช่วยดูให้หนูหน่อยนะค่ะ
ชื่อ น.ส. พชรพพรรณ ชุลี
เกิดที่โรงพยาบาลภูมิพล ปัจจุบัน อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พอดีว่าแฟนหนูเขาก็มีองค์เทพค่ะ บ้านเขาเป็นตำหนักหนูเลยอยากรู้ว่า
หนูมีองค์หรือป่าว
ขอความกรุณาช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 
 


# 976
By หมอยา
On 2011-08-23 20:26:56


sent:
tuesday, august 23, 2011 5:03 pm
to:

subject:
ขอรบกวนครูหมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเท้าครูหมอยาที่เคารพอย่างสูง
 
   หนูขอรบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้กับ น้องชายเเละน้องสาวของหนูค่ะ 
 
น้องชาย  ชื่อนาย พิภพ  ขวัญจิตร  สถานที่เกิด จังหวัด กำเเพงเพชร
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 
และ น้องสาว ชื่อ รุ่งนภา   ทาเวียง    สถานที่เกิด จังหวัด ชัยนาถ
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 
             ขอขอบพระคุณ ครูหมอยา อย่างสูงค่ะ
 
         ปาริชาติ  


# 975
By หมอยา
On 2011-08-20 20:31:54


sent:
wednesday, august 17, 2011 10:22 am
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
re: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ครับ

ต้องขอโทษด้วยที่ส่งข้อมูลบกพร่องไปครับ.

ชื่อ ณัฐวัสส์  เขินประติยุทธ

 เกิดที่ จังหวัด สกลนคร ครับ

ขอความกรุณา ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

********************************************************


sent:
wednesday, august 17, 2011 11:22 am
to:

cc:

subject:
เรียนอาจารย์หมอยาครับ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ ผมชื่อ พชร  ถาวรวิศรุต . จังหวัดกรุงเทพ
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับผม
 
พชร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************************************


sent:
friday, august 19, 2011 10:05 pm
to:

subject:
ตรวจองค์

เรียนท่านหมอย

   รบกวนท่านได้ตรวจดูว่าผมมีองค์หรือไม่เนื่องจากเคยได้รับการบอกว่ามี

ผมชื่อ นายอติรุจ รัชธร เดิมชื่อ ปิยพร รัชธร เปลี่ยนเมื่อประมาณปี 51

 ที่ กรุงเทพมหานครแต่แจ้งเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

                                             อติรุจ  รัชธร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

**************************************sent:
friday, august 19, 2011 10:26 pm
to:

subject:
re: ตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่อ นายสุฐธิไพสาณฌ์  ศรีดี (ชื่อเดิม สุทธิไพศาล  ศรีดี) เกิดที่ จังหวัดยโสธร   อยากทราบว่าผมมีองค์เทพไหม  ถ้ามีขอทราบชื่อองค์เทพ และวิธีปฏิบัติด้วยครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**************************************


sent:
friday, august 19, 2011 11:06 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์ค่ะ
                     ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ
          ดิฉัน นางสาว สุภัทรา วันโทน
          จังหวัด กรุงเทพมหานคร
                      ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

**************************************


sent:
saturday, august 20, 2011 12:25 am
to:

subject:
ตรวจสอบเทพค่่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
รบกวนตรวจสอบเทพหน่อยค่่ะ
ชื่อ นางสาวชฎาพร  ป้องศรี  เ จ.กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************************sent:
saturday, august 20, 2011 8:29 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

 

รบกวนอาจาร์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อนางสาวสุวรรณี มหิวรรณ  กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

***************************************


sent:
saturday, august 20, 2011 2:34 pm
to:

subject:
รอบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์
        ดิฉันรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ ดิฉันชื่อ ณิชานันทน์  ชัยอมรวัฒน์   เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ
ต้องขอรบกวนด้วยค่ะ และขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************************


sent:
saturday, august 20, 2011 4:13 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์ หมอยา
      สวัสดีค่ะ หนูเปิดเจอเวปของอาจารย์หนูก็เลยลองเข้าไปอ่านดู พออ่านแล้วหนูก็เกิดความรู้สึกศรัทธาในตัวอาจารย์เป็นอย่างมาก หนูพูดความจริงนะค่ะ อาจารย์ค่ะหนูจะขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หนูบ้างได้ไหมค่ะ ความจริงหนูมีเรื่องอยากถามอาจารย์มากมาย แต่วันนี้หนูรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะค่ะ หนูหวังว่าอาจารย์จะเมตตาหนูตอบหนูกลับมานค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ 
 
                                ดาวรุ่ง   โลหะเวช

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

***********************************


sent: saturday, august 20, 2011 5:39 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์ ครับ  

 

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ   จะได้บูชาอย่างถูกต้อง

 

ชื่อ  นายเกรียงศักดิ์   ดำริการ

สถานที่  จังหวัด นครศรีธรรมราช

ด้วยความเคารพ และ ศรัทธา

นายเกรียงศักดิ์ ดำริการ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


sent:
saturday, august 20, 2011 6:02 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพคะ

ชื่อ นางสาวธิดารัตน์

 นามสกุล อิ่มสมบัติ

จังหวัดที่เกิด จังหวัดตาก

ขอรบกวนช่วยตรวจองค์เทพด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************************


# 974
By หมอยา
On 2011-08-19 20:56:59

 

 


sent: friday, august 19, 2011 7:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

น.ส  ธัญญรัตน์  สุวภาพ  จ.ร้อยเอ็ด
 
รบกวนอาจารย์ดูให้หน่อยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*****************************************


sent: friday, august 19, 2011 5:47 pm
to:
subject: ขอรบกวนหน่อยนะคับ

ชื่อ นาย วีรศักดิ์ อินทิพย์  เกิดที่จังหวัด น่าน คับ

ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

********************************


sent: friday, august 19, 2011 4:38 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูให้หน่อยคับ

 

  รบกวนอาจารย์หน่อยน้ะคับ   ผมชื่อ  ชูเกียรติ์   ปัทมเลขา   โรงพยาบาลศิริราชคับ   รบกวนตรวจให้ด้วยคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

********************************************


sent: friday, august 19, 2011 11:35 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน    ท่านอาจารย์


           ผมขอความกรุณาท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
           ชื่อ นายธรรมรักษ์  พินสุดใจ     
          .
           เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*********************************


sent: friday, august 19, 2011 11:17 am
to:
subject: re: ขอกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

ผมชื่อ นายวีรพงค์ ทัดทาน  ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ รบกวนตรวจดูให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

**********************************


sent: thursday, august 18, 2011 3:14 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

อาจารย์คะ  ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ  ชื่อ  นางวิภาดา  ร่วมวงษ์
ขอบพระคุณอย่างมากค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************************

 


sent: thursday, august 18, 2011 9:30 am
to:
subject: รบกวน ท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

 กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยา กระผมชื่อ นาย ธวัชชัย ธราพร  ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช  กระผมรบกวนท่านอาจร์ยช่วยตรวจว่า มีองค์เทพหรือเปล่าครับ   ขอบคูณครับ
                               ขอให้อาจาร์ยหมอยา จงมีสุขภาพแข็งแรง และ มีบารมีที่สูงยิ่งๆขึ้นไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

**********************************************

 


sent: wednesday, august 17, 2011 2:59 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาหนูต้องการทราบว่าหนูมีองค์เทพไหมค่ะ

 

หนูชื่อ นางสาวศิริทร  ทิศาจารย์ 
 
เกิดที่  กรุงเทพมหานคร ค่ะ
 
                 ขอบคุณค่ะที่เปิดทางสว่างให้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

*********************************************

 


sent: wednesday, august 17, 2011 2:32 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ ผมชื่อ นรพิชญ์ วัฒนาเกียตริเจริญ ผมต้องการทราบถึงองค์เทพภายในกายของผมครับ จึงขอรบกวนท่านผู้มีญาณบารมี โปรดตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ เพื่อจะได้บูชาถูกต้อง ถูกทางเสียทีครับ ขอความเมตตาจากท่านผู้มีญาณ โปรดตรวจให้ด้วยนะครับ    เคารพและศรัทธา ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

************************************


sent: wednesday, august 17, 2011 1:07 pm
to: อ.ยา องค์เทพ.คอม
subject: ตรวจองค์เทพ

 

รบกวน   อาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
เพื่อที่จะปฏิบัติกราบไหว้ให้ถูกต้อง ค่ะ 
 
ชื่อ สุธาทิพย์  พวงทอง  จังหวัดกำแพงเพชร ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

**********************************************


sent: wednesday, august 17, 2011 12:40 pm
to:
subject: ขอกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

ผมชื่อ นายวีรพงค์ ทัดทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ รบกวนตรวจดูให้หน่อยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)..

****************************************

 


sent: friday, august 19, 2011 7:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

น.ส  ธัญญรัตน์  สุวภาพ  จ.ร้อยเอ็ด
 
รบกวนอาจารย์ดูให้หน่อยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 973
By หมอยา
On 2011-08-19 09:52:16sent:
friday, august 19, 2011 9:23 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ


น.ส ราชาวดี พุทธวรรณ เกิดที่รพ.จ.สิงบุรี  รบกวนอาจารย์ดูให้หน่อยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


************************************************


sent:
friday, august 19, 2011 12:19 am
to:

subject:


ผมชื่อนายไผท เจิมศักดิ์  เกิดที่จังหวัดชลบุรี แต่บ้านอยู่ที่จังหวัดน่าน ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

อยากจะทราบว่าผมมีองค์ประจำตัวรึป่าว และอยากทราบนามของท่าน ขอความกรุณาด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


*****************************************************


sent:
thursday, august 18, 2011 8:57 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ ชื่อ วิภาส อ่่อนน้อม  ครับ  เกิดที่ จังหวัดตรัง ครับ 

ขอขอบคุณอาจารย์ ล่วงหน้านะครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


******************************************************


sent:
thursday, august 18, 2011 8:37 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ


พีระตา  เงินโสภณ  บางยี่ขัน ธนบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************************************


sent:
thursday, august 18, 2011 6:41 pm
to:

subject:
fw: ตรวจองค์เทพค่ะเรียนอาจาร์หมอยาช่วยเมตตาตรวจให้ด้วยนะค่ะ  น.ส อรุณวดี นิติสุนทรกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

*******************************************************


sent:
thursday, august 18, 2011 4:26 pm
to:

subject:
อาจารย์หมอยาค่ะรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ


 ดช.ณัฐพสิษฐ์ ธนานันต์สิริ เกิดจ.กรุงเทพ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


*********************************************


sent:
thursday, august 18, 2011 4:14 pm
to:
;
subject:
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ นางสาวณัฏฐ์ชยธร  ภูเบศณัฏฐ์ศรุต
จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ
                                         
                                                                                          ขอบคุณค่ะ
 
 
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

*********************************


sent:
thursday, august 18, 2011 3:29 pm
to:
อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ
subject:
ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 

สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
 
ชื่อ น.ส. นันทนัช หรั่งแจ่ม ตอนเด็กชื่อ รัตติกาล ค่ะ

 
เกิดที่จังหวัดอุทัยธานี


ขอรบกวนช่วยตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ

 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*****************************


# 972
By หมอยา
On 2011-08-18 08:21:35


sent:
wednesday, august 17, 2011 5:57 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ชื่อ นางสาวชมพูนุช  เกี่ยวกิ่งแก้ว ค่ะ

จังหวัด   กรุงเทพ  ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 971
By หมอยา
On 2011-08-18 05:35:41


sent: wednesday, august 17, 2011 10:48 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคับ

 

สวัสดีคับอาจารย์  กระผม ชื่อ นาย ณรัช  เหล่านิล

เกิดที่  กรุงเทพฯ  คับ  ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วย
ตรวจดูให้ผมหน่อยนะคับว่ามีองค์ไหมคับ
ถ้ามีและต้องปฏิบัติอย่างไร  ขอบคุณคับ
ผมขอรบกวนช่วยตอบทางเมลให้ด้วยนะคับ
ด้วยเคารพอย่างสูง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 970
By หมอยา
On 2011-08-18 05:33:27


sent: wednesday, august 17, 2011 11:23 pm
to:
subject: ขอถามเรื่ององค์เทพ

 

ถึงอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า ชื่อ รัตติกาล กล่ำเถื่อน  จังหวัดอุตรดิตถ์

สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์หมอยาจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 969
By หมอยา
On 2011-08-18 05:31:01


sent:
thursday, august 18, 2011 2:03 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจาร์หมอยาช่วยเมตตาตรวจให้ด้วยนะค่ะ 
พอดีลูกได้มีโอกาสไปดูหมอดูแล้วเค้าทักให้รับขันธ์อ่ะอ่ะค่ะ
ศิริรัตน์ เลิศศุภลักษณ์จ.ราชบุรี  ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 968
By หมอยา
On 2011-08-17 08:57:40

-----original message-----

sent: wednesday, august 10, 2011 11:45 pm
to:
cc: smitchy
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

ชื่อ นาย หฤษฎ์ รอดเผือกเกิดจังหวัดนนทบุรี เวลาเกิดไม่แน่ใจครับอาจารย์ ขออาจารย์ เมตตาตรวจดูให้ผมหน่อยครับ  ถ้ามีก็ขอให้อาจารย์ชี้แนะวิธีปฏิบัติ ให้ด้วยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง หฤษฎ์ รอดเผือก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 967
By หมอยา
On 2011-08-17 08:55:38


sent: wednesday, august 10, 2011 3:10 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่ตรวจสอองค์เทพ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผมชื่อ นาย ยอดชัย อนันตกูล

เกิดที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ยอดชัย  อนันตกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 966
By หมอยา
On 2011-08-17 08:53:00


sent: wednesday, august 10, 2011 3:10 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์ 

ดิฉันใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจว่าดิฉันเป็นคนมีองค์ไหมคะ และหากรับขันธ์แล้วจะดีหรือแย่คะ

ชื่อ นางสาวกัญวัญญ์  ทิพย์ธนาวรรณ  

. พ่อแม่จำไม่ได้ทราบเพียงแต่มีไก่ขันและยังมืดอยู่

เกิดที่จังหวัดแพร่คะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool