ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1065
By หมอยา
On 2011-10-05 07:00:41


sent: tuesday, october 04, 2011 2:50 pm
to:
subject: ขอตรวจององค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอ
กระผมขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้สักหน่อยครับ ผมชื่อ นายศุภรัตน์  เรืองศิริพัฒน์ . ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมออย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

from: nariwan rakphirom (ap-sdt) [mailto: ]
sent: tuesday, october 04, 2011 1:03 pm
to:
subject: กราบเรียนขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์

หนูขออนุญาติเรียนให้อาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพที่อยู่ในตัวของหนูด้วยค่ะ

หนูชื่อนางสาวณรีวรรณ รักภิรมย์

เกิดที่จังหวัดนครนายกค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ตอบหนูค่ะ

หนูได้เบอร์โทรของอาจารย์แล้วนะคะ

หากเมื่อใดที่หนูมีโอกาส หนูจะไปกราบขอฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบนะคะ 

ด้วยความเคารพ

ณรีวรรณ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, october 04, 2011 12:52 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กับเพื่อนที่ใช้ เน็ตไม่เป็น

ชื่อ ประณีต นุชพรรณ   ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ลูกศิษย์ขออาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้อาจารย์หมอและครอบครัวมีความสุข และ

สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคน นะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

จากศิษย์แดนไกล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, october 04, 2011 10:46 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจาย์หมอยาที่เคารพอย่างยิ่ง
 
รบกวนอาจาย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ
 
ชื่อ นางธิดารัตน์  ปิ่นทอง นามสกุลเก่า ทิพย์พันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
 
  อยากจะขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ

อยากได้วิธีที่ถูกต้องว่าสมควรปฏิบัติให้ดีอย่างไร รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาด้วยค่ะ
 

ขอแสดงความเคารพอย่างยิ่งค่ะ
 
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, october 04, 2011 1:04 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ 

ชื่อ นาย ปราณปรียา จิตผ่อง

อุตรดิตถ์ ค่ะ

ขอบคุฯค่ะ อาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1064
By หมอยา
On 2011-10-01 11:53:36

from: seangmanee (tni) [mailto: ]
sent: thursday, september 29, 2011 12:34 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพ

 

รบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ    ดรุณี  ช่างสลัก

 

 

ที่บ้านมีองค์เทพหมด จึงรบกวนสอบถามค่ะ

คุณพ่อชื่อ นายชิน  บุญแก้ว จ.พิจิตร

 

ดรุณี ช่างสลัก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 

-----original message-----

sent: thursday, september 29, 2011 6:56 pm
to:
subject: ขอตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจาร์ยหมอยา

ดิฉันชื่อวีรยา พาร์คินซัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อยากทราบว่า
ตัวดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ ถ้ามีสมควรปฎิบัติอย่างไรในขั้นแรกคะ 

ขอแสดงความเคารพจากใจค่ะ

วีรยา

sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

sent: thursday, september 29, 2011 7:09 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ทีครับผม

 

กระผมชื่อ นาย ชาญชัย  น้อยใจบุญ ครับ
อยากจะขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้ทีครับ อยากได้วิธีที่ถูกต้องว่าสมควรปฏิบัติให้ดีอย่างไร
รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาด้วยครับ
 
 

                                                           ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ      

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: thursday, september 29, 2011 8:00 pm
to:
subject: รบกวนอ.หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ

 

หนูขอรบกวนอ.หมอยา ตรวจดูองค์เทพให้หน่อยนะคะว่าหนูมีองค์เทพไหม?

 

หนูชื่อ สายธาร  เวชกามา   จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่่งนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1063
By หมอยา
On 2011-09-30 09:43:31


sent: thursday, september 22, 2011 5:52 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

ตรวจสอบองค์เทพ และหากมีเป็นองค์อะไรครับ
ชื่อ : สรวิชญ์
นามสกุล : เฮงเจริญ

สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: wednesday, september 28, 2011 4:28 pm
to:
subject:

 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ผมมีความส่งสัยจึงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการมีองค์เทพนั้นมีได้อย่างไร แล้วทำไมคนเหล่านั้นถึงได้มี

ผมจึงค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จนมาเจอเวบนี้ว่าอาจารย์สามารถตรวจดูคนที่มีองค์เทพได้

แล้วผมได้มีความสงสัยในตัวผมเองว่ามีองค์เทพหรือไม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ผมจึงส่งเมลมา รบกวนอาจารย์ตรวจดูให้ผมหน่อยครับ รายระเอียดดังนี้ครับ

ผมชื่อ นายดุสิต ช่องท้วม .  โรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพฯ

 

ถ้าหากตรวจแล้วเจอ อาจารย์สามารถแนะนำผมได้เลยนะครับว่าผมควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ผมยินดีรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ เพื่อให้ตัวผมเองนั้นปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องครับ

 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ดุสิต

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 28, 2011 5:00 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

 

 

รบกวนช่วยตรวจองเทพให้หนูด้วยค่ะ พอดีช่วงระยะสองเดือนหลังนี้หนูมีอาการแปลกๆ คือนอนกลางวันไม่ค่อยได้ นอนแล้วจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการใจสั่นรุนแรง และก่อนหน้านั้นมีอาการหัวใจเหมือนหยุดเต้น หายใจลึกเท่าไหร่ก็ไม่เข้า จนต้องนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิ อาการถึงหาย และมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม รู้สึกจิตใจกระสับระส่ายบ่อยๆ แต่จะหายทุกครั้งหลังสวดมนต์ หนูเคยไปตรวจหัวใจและปอดมาแล้ว หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร ปกติดีและให้ยานอนหลับมาตลอด จนหนูไปหาพระรูปนึงท่านบอกว่าหนูมีองค์เทพ ซึ่งหนูก็ยังไม่กล้าปักใจเชื่อซะทีเดียว หนูจะรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบดูให้หน่อยนะคะ จุดมุ่งหมายของหนูคือแค่อยากหายจากอาการเหล่านี้ค่ะ อยากกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม แต่โดยทั่วไปหนูสวดมนต์นั่งสมาธิ และก็ไม่กินเนื้อวัวอยู่แล้วอ่ะค่ะ

 

ชื่อ นางสาวณัฐธิดา ตันเจริญ เกิดที่ กรุงเทพค่ะ

 

 

กราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าคะ

 

ณัฐธิดา 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


sent: friday, september 23, 2011 2:01 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

             ดิฉันชื่อ นางสาวกรรณิการ์ บัวหลวง
เป็นคน จ.สมุทรปราการ
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ถ้ามี แล้วเป็นพระองค์ใด จะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 28, 2011 8:07 pm
to:
subject: ขอความกรุณาให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาครับ

 

ชื่อ สิทธิณัฐ วัฒนมงคล

เกิดที่ โรงบาลบำรุงราษฏ์ เขตคลองเตย กรุงเทพ


 

มีอาการปวดตั้งแต่ต้นคอ หลัง เอว ครับ หายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกมานานมากแล้วครับ

หลังจากกลับมาจากตำหนักท้าวเวสสุวรรณแห่งหนึ่งอาการเหล่านี้ชัดเจนขึ้นมากครับ

 

ด้วยความเคารพครับ อารจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************

 

 

-----original message-----

sent: thursday, september 29, 2011 4:03 am
to:
subject:

 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

 

ดิฉันชื่อ นางวีรยา พาร์คินซัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยค่ะว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่

 

ขอแสดงความนับถือ

สุริยา

 

sent from my ipad

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1062
By หมอยา
On 2011-09-30 09:12:18

-----original message-----

sent: monday, september 26, 2011 2:17 pm
to:
subject: re: ตรวจสอบดูว่ามีองค์หรือเปล่าค่ะ

 

เมื่อ 22/9/2554, เกศริน เข็มทอง < > เขียนว่า:

> กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคราพ

> มีเพื่อนที่ทำงานแนะนำหนูมาให้หนูมาลองสอบถามที่อาจารย์หมอยา

> ชื่อ เกศริน เจริญวัฒนบุญ  เกิดที่ชลบุรีค่ะ

> หนูมีองค์หรือเปล่าค่ะ

> หนู่อยากทราบมากเลยค่ะ เพราะหนูไม่รู้จะปฎิบัติตัวอย่างไร

> เพราะมีคนเขาทักหนูมาว่ามีองค์

> รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

> สุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, september 27, 2011 11:11 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

 

เรียน อาจารย์ หมอยา   ที่เคารพ...

 

ชื่อ            เสกสรร

นามสกุล    สวยมาก

 

เกิดที่         โรงพยาบาล ชลบุรี

 

ผมมีองค์เทพประจำตัวไหมครับ

รบกวนด้วยนะครับ......

 

ยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยตอบให้ผมด้วยนะครับ...  ขอกราบขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 
 
หนูชื่อ น.ส. วัชรี วีระยุทธ(เกิดกรุงเทพ)
 

ก่อนที่ดิฉันจะได้รับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 
 
 
มีความประสงค์เรียนสอบถามอาจารย์หมอดังนี้ค่ะ
 
 
1.) หนูมีองค์เทพหรือไม่
 
2.) ถ้ามีองค์ท่านเป็นใคร
 
3.) ชะตาดวงเกิดดิฉัน จะต้องรับขันธ์หรือไม่
 
เมื่อหนูได้รับทราบข้อมูลแล้วดิฉันจะทำตามเงื่อนไขและกระทำตามทุกประการที่สาบานไว้ค่ะ
 
 
 
 
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

  


sent: tuesday, september 27, 2011 3:51 pm
to:
subject: สอบถามค่ะ

 

ชื่อ ปิยวรรณ แสนเมือง เกิดวันศุกร์ ที่ 21 พ.ย. 2529 ปีขาล เวลา 19.23 เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ  อยากทราบว่ามีองค์ไหมคะ แล้วถ้ามีเป็นองค์ไหนคะ จะได้ปฏิบัติให้ถูก ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: tuesday, september 27, 2011 4:14 pm
to:
subject: ตรวจสอบดูว่ามีองค์หรือเปล่าค่ะ

 

 

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคราพ

มีเพื่อนที่ทำงานแนะนำหนูมาให้หนูมาลองสอบถามที่อาจารย์หมอยา

ชื่อ เกศริน เจริญวัฒนบุญ เกิดที่ชลบุรีค่ะ หนูมีองค์หรือเปล่าค่ะ

หนู่อยากทราบมากเลยค่ะ เพราะหนูไม่รู้จะปฎิบัติตัวอย่างไร เพราะมีคนเขาทักหนูมาว่ามีองค์

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


 


sent: wednesday, september 28, 2011 9:31 am
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

 

                สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

 

                ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่า?

 

                ถ้ามีเป็นองค์เทพท่านใด?

 

                ผมชื่อพิชัย  พุ่มพวง

                กรุงเทพฯ

 

                รบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วย น่ะครับ

                ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

********************* 


# 1061
By หมอยา
On 2011-10-04 11:56:57


sent: sunday, september 25, 2011 1:30 am
to:
subject: โปรดช่วยตรวจองค์เทพครับ อยากทราบว่ามีเทพองค์ใคคุ้มครองอยู่

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ เกริกพล อ่อนศรี (ชื่อเดิม ครรชิต อ่อนศรี)

เกิดที่ อ. หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

*************************

 

-----original message-----

sent: sunday, september 25, 2011 4:33 am
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพ

 

ขอโทษค่ะลืมบอกไปว่าเกิด จ.อุทัยธานี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

sent from my ipad

 

on sep 25, 2011, at 4:28 am, dararat wrote:

 

> สวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

>

> ดิฉันชื่อ ดารารัตน์ สำราญบุญ  ค่ะ.

>

> อยากจะรบกวนทราบว่าถ้ามีองค์เทพนั้นท่านใดอย่างไรคะ หรือถ้ามิใช่แล้วมีอย่างอื่นนั้นไม่ทราบว่าท่านจะกรุณาแนะนำทางแก้ไขเพื่อเป็นแนวทาง.

>

> ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

>

> sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, september 25, 2011 11:01 am
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

ดิฉัน ชื่อ กัญญา บุรคมนาการ

 

ที่ประตูน้ำ ยางมณี จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ(คุณแม่คลอดในเรือบรรทุกข้าวสารค่ะ)

 

รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะ มีเหตุเกิดทั้งที่เราก็มีสติดีอยู่ อยากรบกวนอาจาร์ยช่วยชี้แนะค่ะ

 

ขอบพระคุณอาจาร์ยเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


sent:
thursday, september 29, 2011 11:00 pm
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
ตอบกลับ: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

            ขอขอบคุณที่สละเวลา ตรวจองค์เทพให้ค่ะ โดยปกติชีวิตประจำวันของดิฉัน ก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ใส่บาตรเมื่อมีโอกาสค่ะประมาณเดือนละสามสี่ครั้ง 

             และรู้สึกว่าเวลาที่ช่วงชีวิตต้องเข้าตาจน ทุกข์ ลำบาก จะมีนิมิตรมานำทางอยู่เสมอ หรือมีเหตุให้ต้องได้พบ และพูดคุยกับผู้รู้ ทำให้สามารถคาดการณ์ และปรับตัวเองได้อยู่บ่อยๆค่ะ

            ล่าสุดนี้ มีเหตุให้ต้องเลิกทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะ (ทานแล้วมีอาการครั้งแรกปวดท้อง ครั้งที่สองปวดหัวเป็นไข้) ทุกวันนี้ก็เลยทานแต่ผักค่ะ

            อาจารย์หมอคะ ลักษณะแบบนี้ ดิฉันควรที่จะรับขันธ์เพื่อตอบแทนบุญคุณ "ท่าน" หรือว่าเพียงแต่ปฏิบัตตามแนวทางที่ท่านให้มาก็พอคะ

            รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยชี้นำอีกสักครั้งค่ะ

 

            ขอให้อาจารย์หมอยา มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีบุญกุศลส่งยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

            ขอบคุณค่ะ

            กัญญา บุรคมนาการ


ตอบ คำถามนี้ อาจารย์ถามหาศรัทธาจากท่านครับ

 


*********************


sent: sunday, september 25, 2011 12:04 pm
to:
subject: ตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่คะ

 

เนื่องจากดิฉันนางสาวกชพรรณ ประทุมวงศ์

 

เกิดที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เคยมีคนทักว่ามีเทพของ

เจ้าแม่อุมา ต้องการให้ตรวจสอบให้ด้วยคะ ขอบคุณคุณครูคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, september 25, 2011 4:28 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

 

ชื่อ สุชัญญา  เรืองวงษ์ (ชื่อเดิม จันทร์นภา เรืองวงษ์)  .  เกิดที่ กรุงเทพฯ ค่ะ

รบกวนตรวจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, september 25, 2011 8:40 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยา
 
          กระผมชื่อ จิรัฏฐ์ เหล่าศรีวิจิตร ครับ
          เกิดที่จันทบุรี ครับ
กระผมขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่ากระผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ มีหลายคนทักมาครับ
ถ้าสามารถบอกได้ว่าเป็นองค์ไหนจักเป็นพระคุณอย่างสูง กระผมจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกครับ
 
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*********************


sent: monday, september 26, 2011 10:45 am
to:
subject: ขอทราบเรื่องการมีองค์

 

ผมนับถือองค์พระพิฆเนศ .ส่วนวันเดือนปีเกิด ของผมๆไม่แน่ใจว่าจะตรงตามบัตรประชาชนรึป่าวนะครับ

 จังหวัดเชียงใหม่.

 

ขอบคุณท่านมายัง ณ ที่นี้..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: monday, september 26, 2011 11:39 am
to: องค์เทพ
subject: ตรวจสอบองค์ เทพ ปี 54

 

ชื่อ น.ส. พิไลพร  จินดารักษ์  ) เกิดที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ค่ะ 

 

            ขอบคุณหมอยามากๆเลยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************

 


sent: monday, september 26, 2011 12:43 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

ขออนุญาตรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

 

ดิฉันชื่อ นางนรกร  วชิรวราวงศ์ ชื่อเดิม นส. ณฐกร  อุตสาหะนันท์

เกิดที่จังหวัด พะเยา ค่ะ

คือมีหลายคนทักดิฉันว่า มีองค์เทพคุ้มครองอยู่  เคยจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้งรับไปแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่า อยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยค่ะ

 

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, september 26, 2011 1:19 pm
to:
subject: สอบถามองค์เทพ

 

 

ชื่อ               เสกสรร

นามสกุล    สวยมาก

 

เกิดที่           โรงพยาบาล ชลบุรี

 

ผมมีองค์เทพประจำตัวไหมครับ ???  เพราะ เคยมีคนที่เป็นร่างของท้าวเวสสุวรรณ มาทักอ่ะครับ ว่าอายุ ครบ 25 ปี จะเริ่มมองเห็นสิ่งเล้นลับ 

แต่จะเริ่มมองเห็นจาก 0 และไต่ระดับการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นอ่ะครับ  ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมอ่ะครับ...

 

รบกวนด้วยนะครับ......

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


# 1060
By หมอยา
On 2011-09-29 08:47:43


sent: saturday, september 24, 2011 7:23 pm
to:
subject: ขอความกรุณา อ.หมอยา ช่วยตรวจว่ามีองค์หรือไม่

 

 

สวัสดีครับ อาจารย์ หมอยา กระผมใคร่ขอความกรุณา อ.หมอยา ช่วยตรวจว่าตัวกระผมนี้มีองค์หรือไม่  เป็นองค์เทพชื่อว่าอะไร หากมีตัวกระผมนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไร แล้วการมีองค์ท่านมาเองหรือมีความผูกพันต่อกันมาครับ กระผมที่สอบถามเช่นนี้ด้วยความไม่รู้จริงๆครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณท่าน อ.หมอยา เป็นอย่างยิ่งครับ นายเกียรติยง อัศวราศี  โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, september 24, 2011 7:37 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านหมอยา

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา

ผมได้ส่งมาให้อาจารย์ตรวจ 3 รอบแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ (สงสัยผมทำอะไรผิด)
ครั้งนี้ก็เลย ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาอีกครั้งหนึ่ง 

 ธีรยุทธ ตัญจรูญ เกิด จ.สุราษฏร์ธานี
อยากทราบว่า ผม มีองค์เทพ อยู่ รึ เปล่า
ขอความกรุณาท่านหมอยาด้วย ครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: saturday, september 24, 2011 8:02 pm
to:
subject:

 

รบกวนท่านหมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ นางสาวอัญชลี มะแป้นไพร เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: saturday, september 24, 2011 9:16 pm
to:
subject: ขอรบกวนให้ตรวจสอบว่าหนูมีองค์จิงหรือป่าวค่ะ

 

ขอรบกวนนะค่ะ
 
นางสาวธัญจิรา  นาคหอม
 
 
เกิดที่โรงพยาบาลน้ำปาด    จังหวัดอุตรดิตถ์
 
คือว่า หนูสงสัยมานานแลัวค่ะ มีร่างทรงมาทักมาหนูมีองค์เทพอยู่ 
 
เวลาที่หนูไปเข้าพิธีพานยักษ์ หรือที่เข้ามีกำยาน จะรู้สึกปวดหัว แล้วจะตัวสั่นแต่หนู่จะพยายามนิ่งและสงบสติให้นิ่ง เปนแบบนี้หลายครั้งแต่ส่วนมากสามารถคุมตัวเองได้
 
แล้วจะมีรางสังหรที่ตรงมากเท่าที่เคยสังเกตตัวเอง แล้วหนูเป็นคนที่มีสำผัสที่หกด้วย
 
ก็เลยอยากรู้ค่ะ
 
ขอขอบคุณาน่ะค่ะ 
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: saturday, september 24, 2011 11:24 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบการมีองค์เทพ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
      ดิฉันขอสอบถามอาจารย์หมอยาหน่อยค่ะ คือว่าดิฉันมีความสงสัยว่าตัวดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า
คือดิฉันจะชอบหนักบ่า หนักต้นคอและชอบปวดหัวข้างเดียวมากดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันเป็นไมเกรนธรรมดา
หรือดิฉันมีองค์เทพ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยไขความกระจ่างแก่ตัวดิฉันด้วยค่ะ
 
   ดิฉันชื่อ ปพิชญา  กี่สุ้น ชื่อเดิม วิไลวรรณ  กี่สุ้น
 เกิดที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
       ขอความกรุณาแก่ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตอบดิฉันด้วยค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, september 24, 2011 11:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

เจริญพรโยมหมอยา  พระชื่อ พระมนตรี อุตฺตโร (แซ่เตียว)  พระมีความสงสัยว่าพระมีครูรักษาหรือไม่ เหตุที่ทำให้พระสงสัยเนื่องมาจากโยมท่านหนึ่งทักมาครับ อย่างไรแล้วรบกวนโยมหมอยาตรวจให้ทีครับ.    ขอให้คุณพระรักษา คุณครูรักษา เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมปราถนาดังใจหมาย เจริญพร.

ตอบ นมัสการครับพระคุณเจ้า...   
       ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... ขอรับ

*********************


# 1059
By หมอยา
On 2011-09-28 13:53:50

 

 


sent: friday, september 23, 2011 2:45 pm
to:
subject: กราบเรียนปรึกษาหมอยาคะ

 

กราบเรียน  อาจารย์  หมอยา  ที่นับถือ ดิฉันชื่อ นางสาวนิรวรรณ ภูฆัง  เกิดที่สิงห์บุรีคะ แต่อยู่ที่สุพรรณบุรี

ดิฉันเคยไปหาหมอดูมาเขาก็ทักว่ามีองค์อะคะดิฉันอยากจะทราบว่าฉันมีองค์จิงรึป่าวคะดิฉันมีอาการมึนหัวบ่อยๆหน้ามืด ใจสั่นๆเวลาเห็นรูปองค์เทพอะคะ บางทีก็ชามือชาเท้า แล้วก็ฝันเห็นหรือสันนิฐานอะไรก็ถูกหมดเลยคะคิดว่าน่าจะเป็นมันก็เป็นจิงๆนอนก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนมีใครมาจ้องมาองตลอดเวลา มีคนเขาทักว่ามีแม่กวนอิมมาอยู่ด้วยอะคะ บางคนเขาก็ทักว่ามีแม่อุมากับแม่ลักษมีอะคะตอนนี้สับสนหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ฝันเห็นดิฉันแต่งชุดอินเดียบ่อยๆอะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นป่าวคะ เเล้วแต่ละคนมีองค์เทพได้หลายองค์รึป่าวคะ หนูสับสนมากเลยคะ

หนูควรจะทำยังไงดีคะ

 

ขอขอบพระคุณคะ หากมีข้อบกพร่องประการได้ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: friday, september 23, 2011 7:59 pm
to:
subject: ตรวจองค์ ค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

     ดิฉันมีความศรัทธาต่อหมอยามากค่ะ  จึงขอรบกวนหมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

ชื่อ รุ่งทิพย์ ไทยทวี

 เกิดที่ รพ.ศิริราช แล้วมาเติบโตที่ จ.นครปฐม 

 

ขอขอบคุณอาจาร์หมอยาอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

(ขอขอบพระคุณอย่างสูง)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, september 24, 2011 5:29 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาแนะนำด้วยค่ะ

 

ชื่อ วิพรรณี โตศรี  จังหวัดนนทบุรีค่ะ เวลาเกิดไม่ทราบค่ะ ขอบคุณในความเมตตาของอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1058
By หมอยา
On 2011-09-28 13:37:18


sent: wednesday, september 21, 2011 11:26 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพครับอาจารย์

 

ชื่อ ฤทธคม นาคามณีรัชต์ 
เกิดที่กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, september 22, 2011 2:41 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

 

ของรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์องค์เทพให้ด้วย ดิฉันชื่อ นางสาวเนคษรินทร์ ปัจจะมะ เกิดจังหวัดร้อยเอ็ด
  เพื่อการปฏิบัติต่อไป ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: thursday, september 22, 2011 4:06 pm
to:
subject: ตรวจสอบดูว่ามีองค์หรือเปล่าค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคราพ

มีเพื่อนที่ทำงานแนะนำหนูมาให้หนูมาลองสอบถามที่อาจารย์หมอยา

ชื่อ เกศริน เจริญวัฒนบุญเกิดที่ชลบุรีค่ะ หนูมีองค์หรือเปล่าค่ะ

หนู่อยากทราบมากเลยค่ะ เพราะหนูไม่รู้จะปฎิบัติตัวอย่างไร เพราะมีคนเขาทักหนูมาว่ามีองค์

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, september 22, 2011 8:09 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความกรุณาตรวจองค์เทพด้วยนะคะ ชื่อนิชานันท์ เดชฤดี ค่ะ จ.อ่างทอง หนูรู้สึกร้อนบ่าและต้นคอมากเกือบตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

*************************


sent: thursday, september 22, 2011 8:52 pm
to:
subject: อาจารย์ช่วยตรวจให้ผมหน่อยนะครับว่าผมมีองคืเทพหรือป่าว

 

เรื่องคือว่าผมไปดูดวงแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ แล้วเขาก็ทักมาว่ามีองค์นะครับ
ผมก็ยัง 2 จิต 2 ใจอยู้นะครับ ผมเลยอยากรู้ให้แน่ใจไปเลยอะครับ

 เกิดที่จังหวัดลพบุรีครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, september 22, 2011 11:35 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้งยค่ะ

 

ชื่อ รัตติยา สะพังเงินค่ะ เกิดที่ รพ.บางละมุง จ.ชลบุรีค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: friday, september 23, 2011 1:11 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา 
 
 สวัสดีครับ อาจารย์ ผมขออนุญาติรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
 
ชื่อ นายปรีชา  พรมมีเดช    น. กรุงเทพฯ 
 
    ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************

from:
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ
date: mon, 19 sep 2011 13:54:23 +0700

เรียน อ.หมอยา

 

              รบกวนตรวจองค์เทพของสามี(ได้รับอนุญาติแล้วค่ะ) ด้วยค่ะ  ชื่อ ลักษ์  ภาษี) เกิดที่ จ.เลย แต่อาศัย อยู่ที่ จ.สมุทรปราการ

 

 

ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: friday, september 23, 2011 5:27 am
to:
subject: fwd: ตรวจองค์เทพ

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ นางสาว วราภรณ์ ใจห้าว    ที่ จ.นครศรีธรรมราช

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ ตอนนี้มีเหตุการณ์ผิดปกติมากมาย 

1. เวลาไปวัด จะมีอาการหนาวๆร้อนๆ บางครั้งเหมือนจะอาเจียน   

2. บางครั้งหนักตัวมากๆ เดินแทบไม่ไหว 

3.หนักบ่า

4.บางครั้งเวลาไหว้พระ มือไม้ก็จะไปเอง

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ไขข้อข้องใจฝห้หนูด้วยเถิดค่ะ

 

   ถ้ามีโอกาสหนูจะไปกราบอาจารย์หมอยาด้วยตัวเองค่ะ

                                                        ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: friday, september 23, 2011 8:39 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะคะ

ชื่อ นางสาวธัญญรัตน์   คำดวง  

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง  ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ตอบ ดวงนี้ไปหาเวลาเกิดมาครับ

*********************# 1057
By หมอยา
On 2011-09-28 11:13:52


sent: tuesday, september 20, 2011 7:51 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ดิฉันชื่อ ทิพย์มาศย์ ศรีศิลปนันทน์

เกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพอยู่ไหมและมีท่านใดบ้างค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

และขออนุโมทนาที่อาจารย์มีเมตตาค่ะ

ทิพย์มาศย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: tuesday, september 20, 2011 8:12 pm
to:
subject: ขอสอบถามองค์เทพ

 

ข้าพเจ้านายศกลศิลป์  หิรัญวรรณพงษ์  ชื่อเก่า(สมบูรณ์ เรืองแรงสกุล)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*************************


sent: wednesday, september 21, 2011 11:19 am
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

สวัสดีครับ
ผมอยากจะตรวจดูว่ามีองค์เทพ หรือไม่
นายพิชัย  พุ่มพวง
  กรุงเทพฯ
 
รบกวนด้วยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

**********************


sent: wednesday, september 21, 2011 11:54 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
              สวัสดีค่ะอาจารย์  ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ  มีพี่น้อง 3 คน

1.  ชื่อ นางสาวเบญจมาศ  ผัดแสน เป็นคนจังหวัดตาก  ตอนนี้ทำงานอยู่จังหวัดสมุทรปราการ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


               จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ
                                                                   ขอแสดงความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง
   ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองปกปักรักษาที่ผู้รับและให้ด้วยเทอญ
   หากใช้คำผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะค่ะ               

*************************


sent: wednesday, september 21, 2011 2:45 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน   ท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบองค์จากท่านอาจารย์ครับ

 

ชื่อ เดชธนา   ทัพพ์บุดดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 21, 2011 2:58 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 


กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

ชื่อ นางสาววรินธร  นามสกุล โคสวิดา
เกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 21, 2011 7:23 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
       
ดิฉันชื่อ นางสาวปพิชญา  กี่สุ้น
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 21, 2011 8:38 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

นาย ชัยธวัช ชื่นบุญ     ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

*************************


sent: wednesday, september 21, 2011 9:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

      กราบเรียนอาจารย์หมอยานะครับ ( ขออนุญาตเรียกคุณพ่อแล้วกันนะครับ  อิอิ )

 

คือจากที่ผมได้ศึกษาเนื้อหาในเว็บแล้วนะครับ กระผมจึงอยากเรียนถามคุณพ่อ ในเรื่องของการตรวจองค์เทพครับ

 

ผม ชื่อ อัจฉริยะ เกิดหนองสังข์ ครับ เกิดที่ดณงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัยครับ

คือผมอยากให้คุณพ่อช่วยตรวจองค์เทพ เพราะว่าผมมีความรุ้สึก เหมือนตามที่ผมได้อ่านเนื้อหาของเว็บ แล้วมันตรงตามที่คุณพ่อได้ลงไว้ทุกประการน่ะครับ

  แล้วเราต้องทำอย่างไรครับเมื่อทราบผลแล้วครับ ต้องบูชาอย่างไรมั้งและต้องปฏิบัติตัวเช่นไรครับ

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออาจารย์หมอยามากนะครับ ขอให้บุญกุศลที่คุณพ่อได้ทำ รักษาตัวคุณพ่อให้มีความสุขนะครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, september 21, 2011 11:26 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพครับอาจารย์

 

ชื่อ ฤทธคม นาคามณีรัชต์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1056
By หมอยา
On 2011-09-28 09:13:02


sent: monday, september 19, 2011 2:31 pm
to:
subject: ใคร่ขอความกรุณาตรวจเช็คองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

 

ดิฉันชื่อ น.ส. วัชรี  วีระยุทธ

 

คำถาม:    1. มีองค์เทพหรือไม่

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

              2. องค์ท่านเป็นใคร

 

              3. ถ้ามีแล้วจะต้องรับขันธ์หรือไม่

ขอขอบพระคุณที่ตอบคำถามค่ะ

******************************************


sent: monday, september 19, 2011 5:17 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

นายวิศนุ  จิตประพันธ์  เกิดที่จังหวัด ชัยนาท ครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

************************

 

-----original message-----

sent: monday, september 19, 2011 8:13 pm
to:
subject: รบกวนสอบถามหน่อยครับ ค่อนข้างซีเรียส

 

ชื่อ ภควัต ภัทรพงศ์พันธุ์จังหวัดยะลาครับ

ชื่อเดิมคือ ถาวร ภัทรพงศ์พันธุ์

sent from my blackberry® by dtac.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

************************


sent: monday, september 19, 2011 8:31 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

ผมอยากทราบว่าผมมีอง์เทพหรือเปล่าครับ
นายศราวุฒิ เกตุเอี่ยม

จังหวัด อุตรดิตถ์ 
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

************************


sent: monday, september 19, 2011 11:48 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาและทีมงานที่เคารพ
 
       ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาและทีมงานตรวจองค์เทพให้กับครอบครัวค่ะ
       1. ร.ต.ต.พิทยา  จันทร์เกตุ (พ่อ) เกิดวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2492 ช่วงค่ำ (แต่ไม่แน่ใจช่วงเวลาค่ะ) หมอตำแย จ.เพชรบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
    
   
                                                                กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาและทีมงานเป็นอย่างสูง

**********************************************************


sent: tuesday, september 20, 2011 9:48 am
to:
subject: ทิวาชัย

 

ทิวาชัย พระทองคำ            จังหวัด กรุงเทพ ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

************************

 

 


sent: tuesday, september 20, 2011 6:04 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

ชื่อ      : ร.อ.ธารา    แก้วอรุณ

จังหวัด : สมุทรสาคร

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

 ************************


sent: tuesday, september 20, 2011 6:31 pm
to:
subject: ขอความกรุณา อ.หมอยาตรวจองค์เทพและแนะนำให้ด้วยครับ

 

   ชื่อ  นพดล  นามสกุล ชุบชูวงศ์   จังหวัดที่เกิดกรุงเทพมหานครครับ
 
 
     1.ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
     2.อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่หลายเดือนแล้ว ตรวจแล้วไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันแน่ เป็นผลจากกรรมในอดีตชาติใช่หรือไม่ครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรคับ  ขอบคุณครับ


# 1055
By หมอยา
On 2011-09-27 15:21:13


sent: saturday, september 17, 2011 3:10 pm
to:
subject: รบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจให้ดิฉันหน่อยว่ามีองค์เทพฯไหม ชื่อ อุไรวรรณ แซ่จัง

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...**************************************


sent: saturday, september 17, 2011 4:38 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 
รบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพมั้ยค่ะชื่อ อุบลวรรณ  วงค์ชื่น

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

 

 

ถ้ามีเป็นแบบไหนคะและองค์อะไรขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

 

ตอบ แหมท่าน............

 

***********************************

 

 

 


sent: saturday, september 17, 2011 7:52 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 -- ชื่อ นางสาว วราภรณ์ ใจห้าว    เ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว อาการแปลกๆเยอะมาก

                                                           ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**************************************************

 


sent: sunday, september 18, 2011 2:45 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
หนูชื่อ วาสรัตน์   จันทร์รุ่งเรือง  
 
 
เกิดที่ จังหวัดตรัง คะ
 
หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยทำการตรวจองค์เทพให้หนูด้วยคะ
 
ขอบารมีเหล่าทวยเทพปกป้องคุ้มครองท่านอาจารย์คะ
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***********************************************


sent: sunday, september 18, 2011 10:17 pm
to:
subject: รบกวนอาจาร์หมอยาชาวยตรวจให้หนูหน่อยนะึ่คะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

หนูอยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพหรือไม่คะ

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะคะ

 

ชื่อ ศิรินาฎ นานุสิทธิ์

เกิดที่ จังหวัด กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

และขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความกรุณา

 

*********************************


sent: sunday, september 18, 2011 10:28 pm
to:
subject: กราบเรียน

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยานะครับ สอบถามเรื่อง ตรวจองค์เทพนะครับ

ชื่อ อัจฉริยะ  เกิดหนองสังข์ครับ  เกิดที่ สุโขทัย ครับ

กราบขอบพระครล่วงหน้าครับ และก็กราบขออภัยที่ส่งมาหลายฉบับนะครับ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับ

ขอแสดงความเคารพนับถือครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*****************************************


sent: sunday, september 18, 2011 10:28 pm
to:
subject: กราบเรียน

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยานะครับ สอบถามเรื่อง ตรวจองค์เทพนะครับ

ชื่อ อัจฉริยะ  เกิดหนองสังข์ครับ เกิดที่ สุโขทัย ครับ

กราบขอบพระครล่วงหน้าครับ และก็กราบขออภัยที่ส่งมาหลายฉบับนะครับ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับ

ขอแสดงความเคารพนับถือครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

 

****************************************

 


sent: monday, september 19, 2011 2:10 pm
to:
subject: ขอรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

 

ขออนุญาตรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

ปวรรัศมิ์  ทองวงศ์ลาภ

. เกิดกรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 

ขอบคุณค่ะ

 

 ***************************************

 


sent: monday, september 19, 2011 2:31 pm
to:
subject: ใคร่ขอความกรุณาตรวจเช็คองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดิฉันชื่อ น.ส. วัชรี  วีระยุทธ

คำถาม:    1. มีองค์เทพหรือไม่

 

              2. องค์ท่านเป็นใคร

 

              3. ถ้ามีแล้วจะต้องรับขันธ์หรือไม่

 

 

ขอขอบพระคุณที่ตอบคำถามค่ะ


# 1054
By หมอยา
On 2011-09-17 13:22:40

 


sent: saturday, september 17, 2011 12:26 pm
to:
subject: ตรวจองค์ ครับ

 

ชื่อ  ณรงค์เดช  
นามสกุล  แพรกนก จังหวัดที่เกิด นราธิวาส ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*****************************************


sent: saturday, september 17, 2011 10:41 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

     ดิฉันมีความศรัทธาต่อหมอยามากค่ะ  จึงขอรบกวนหมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

     ชื่อ   ภาสกร   พิมพ์หนู   ที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก   จังหวัดนครสวรรค์

มีพระทักตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้วค่ะ  ถ้าดิฉันมีองค์เทพดิฉันจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางได้ถูกต้องค่ะ
จึงขอกราบขอบพระคุณหมอยาล่วงหน้าค่ะ.....

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************************.


sent: saturday, september 17, 2011 9:57 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

กระผมชื่อ สงัด สอนดี
  คำถาม 1.  มีอค์เทพหรือไม่ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

            2.  ถ้ามีเป็นองค์ใคร   ขอบคุณ

ตอบ ดวงเช่นท่านบอกไปใช่ว่าจะเชื่อ... ไม่บินบนฟ้าก็เลื้อยตามดิน... ไม่ชายไม่หญิง....

 

**************************************


sent: saturday, september 17, 2011 8:36 am
to:
subject: ดิฉันชื่อ วันเพ็ญ วันสูง รบกวนถามอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...

 

**********************************


sent: friday, september 16, 2011 8:33 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ตรวจองค์เทพ

 

กระผมชื่อ ว่าที่ร้อยตรีธนกร ทองใบ  จังหวัดฉะเชิงเทราครับ อยากขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ เคยรับขันธ์มาแล้วครับ  อยากรู้ว่าต้องบูชาอย่างไรถึงจะถูกต้องผมอยากไปเยี่ยมชมบารมีที่ตำหนักของ อาจารย์หมอยาแต่ไม่รู้อยู่ไหนคับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 1053
By หมอยา
On 2011-09-16 20:26:26


sent: friday, september 16, 2011 7:20 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขออนุญาติรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ 

ลูกชื่อ นางสาวแสงระวี วงษ์กาไชย  เกิดที่ จ.ลำปางค่ะ 

คือมีผู้ใหญ่ท่านได้ทักลูกมาว่าตัวลูกมีองค์เทพ หากตัวลูกมีองค์เทพจริงลูกจะได้ปฏิบัติตนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นค่ะ

ลูกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

************************************


sent: friday, september 16, 2011 7:18 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบเทพองค์ด้วยนะคะ

 

ชื่อ นางสาวสุธิพร  ปานบัว

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะ 

 

ถ้ามีแล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

********************************

 


sent: friday, september 16, 2011 3:43 pm
to:
subject: ขอตรวจดวงชะตา

 

ข้าพเจ้าขอ หมอยา  ช่วยตรวจดวงชะตาของข้าพเจ้า  และขอแนะนำทางเลือกให้ด้วยครับ
นายอาทิตย์   สุวิทย์ศักดานนท์   จังหวัดเชียงใหม่
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*******************************


sent: friday, september 16, 2011 3:02 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนหมอยาที่เคารพค่ะ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ชื่อ กุลณัฐ  แก้วประเสริฐ (เดิมชื่อ ศิริพร)  เกิดที่จังหวัด ชลบุรี
ขอกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
(ต้องขอโทษหากเป็นการถามที่ไม่ถูกต้อง)ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒).. ท่านเหมาะแล้วครับที่เกิดที่ชลบุรี

**************************


sent: friday, september 16, 2011 2:14 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

 
from:
sent:  16 กันยายน 2554  14:09 pm
 to: 
subject: 
 
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
 
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
นางสาวหทัยทิพย์ คมขำ 
จังหวัดที่เกิด นครสวรรค์(โรงพยาบาลนครสวรรค์) แต่เป็นคนกำแพงเพชร ค่ะ ปีฉลู
ปัจุจุบันอยู่กรุงเทพ แถวดอนเมือง(สนามบินเก่า)
ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**********************************


# 1052
By หมอยา
On 2011-09-16 14:41:37


sent: friday, september 16, 2011 2:14 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

 
from:
sent:  16 กันยายน 2554  14:09 pm
 to: 
subject: 
 
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
 
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
นางสาวหทัยทิพย์ คมขำ 
จังหวัดที่เกิด นครสวรรค์(โรงพยาบาลนครสวรรค์) แต่เป็นคนกำแพงเพชร ค่ะ
ปัจุจุบันอยู่กรุงเทพ แถวดอนเมือง(สนามบินเก่า)
ขอขอบพระคุณค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**************************************************


sent: friday, september 16, 2011 1:51 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนหมอยาที่เคารพค่ะ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

หนูชื่อ กุลณัฐ  แก้วประเสริฐ (เดิมชื่อ ศิริพร)  เกิดที่จังหวัด ชลบุรี
รบกวนหมอยาได้โปรดตรวจว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าค่ะ ถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้า่งค่ะ
รบกวนช่วยดูเรื่องการงานและครอบครัวให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านจะดูดวงไปเวบหมอดูครับ


# 1051
By หมอยา
On 2011-09-16 13:29:25


sent: friday, september 16, 2011 11:00 am
to: อนุสรณ์ โกเสนตอ
subject:

 

นายอนุสรณ์   โกเสนตอ   เกิดที่โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

และจากที่ผมอ่านมา  องค์เทพแลปฎิบัตินี่หมายถึงอะไรครับ  แล้วเราต้องทำยังไง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*****************************************


sent: friday, september 16, 2011 8:51 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนหมอยาที่เคารพครับ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา
          กระผมใคร่ขอความกรุุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะครับ
กระผมชื่อ นายธนณัฏฐ์  อเนกกิจเจริญ (เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จาก ทวิช  แซ่เอี๊ยบ)  ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
          กระผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

***********************************


sent: thursday, september 15, 2011 7:53 pm
to:
subject: re: เรียนอาจารย์หมอยา

 

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

ผมชื่อ  นายกวี  คล้ายนาค

  ผมเกิดที่จังหวัดกรุงเทพ

ขอโทษที่รบกวนครับ  ขอบคุณครับ+

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..

**************************

 


sent: thursday, september 15, 2011 3:19 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

นางสาวณัฐนิชา  ทองสมุทร

 

จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************


sent: thursday, september 15, 2011 2:14 pm
to:
subject: อยากเรื่ององค์เทพครับ

 

ผมนายพงศกร พงษ์เพียจันทร์ าครับ ขอรบกวน อ.บอกกล่าวและอบรมให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพมั้ยครับขอกราบขอบพระคุณในการชี้นำครับ ถ้าผมมีบุญคงได้ไปกราบอ.สักครั้งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********

 


sent: thursday, september 15, 2011 2:10 pm
to: ' '
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ อยากทราบว่ามีเทพองค์ใคคุ้มครองอยู่

 

ชื่อ ภูวษา วุฒิฤทธิ์ดิลก

เกิดที่โรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรี และกลับมาบ้านที่จังหวัด ประจวบฯ ค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ขอบคุณค่ะ

**********************************


sent: thursday, september 15, 2011 1:31 pm
to: อ.หมอยา
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

 

เรียน อาจารย์หมอยา 

 

รบกวนอ.หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ 

 

ชื่อ มัญชุนันท์   ภาษี  ) เกิด ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.กรุงเทพฯ แต่อาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ

ชื่อเดิม สุวิมล  ศักดิ์ศรี ค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************


sent: thursday, september 15, 2011 12:43 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อไมตรี จินดาหลวง เกิดที่กรุงเทพครับ
ขอกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


sent: thursday, september 15, 2011 12:55 am
to:
subject: แนน ค่ะ

 

 

                    รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

                            หนูชื่อ นส.ชญานิษฐ์  แสงไพบูลย์ . จังหวัดสงขลา ค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

                                                                                                            ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

*****************************************************


# 1050
By หมอยา
On 2011-09-15 06:45:06


sent: monday, september 12, 2011 1:07 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

 

    กระผมชื่อ นายวสันต์ วัฒนเดชาสุกล สกุลเดิม เยสุวรรณ์  จังหวัดเชียงใหม่ครับ อยากขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ (เคยรับขันธ์มาแล้วครับ)

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

วสันต์  วัฒนเดชาสกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************************

 

 


sent: thursday, september 08, 2011 7:35 pm
to:
subject: เรียนหมอยาที่เคารพค่ะ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

หนูชื่อ ลลิตา บุญจงอาง เกิดที่โรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี ภูมิลำเนากรุงเทพฯ
รบกวนหมอยาได้โปรดตรวจว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าค่ะ ถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้า่งค่ะ รบกวนช่วยดูเรื่องการงานและครอบครัวให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

************************************

 

-----original message-----

sent: thursday, september 08, 2011 6:25 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

 

 

ผมนายธิวิฐชัย เกษรบัว ครับสถานที่เกิดกรุงเทพ ครับ

ผมใคร่ขอท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ เพระาผมมีอาการมึนหัวเวลาไปตำหนักทรง

เป็นเพระอะไรผมมิอาจคาดเดาได้ ผมใคร่ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาครับ

ขอบารมีของเหล่าทวยเทพคุ้มของท่านครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

**************************


sent: thursday, september 08, 2011 7:00 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครัย

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา
          กระผมใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะครับ
กระผมชื่อ วันปิยะ โชคการ (สมัยเด็ก ๆ ใช้ชื่ออนุชิต โชคการ) เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
          กระผมขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, september 08, 2011 10:51 am
to:
subject: อยากขอตรวจว่ามีองค์มั้ยคับ

 

ผมชื่อ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์  คับ อยากทราบว่ามีองค์มั้ยคับ ขอความกรุณาท่านหมอยาด้วยนะคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************************


sent: thursday, september 08, 2011 1:11 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพของผมด้วยครับ

 

 
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 
ผมชื่อ กฤติกร  วราลัษณ์ (ชื่อใหม่)
         
            พีรพล  วราลักษณ์ (ชื่อเดิม)   กรุงเทพฯ
 
ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***************************


sent: thursday, september 08, 2011 12:32 am
to:
subject: เรียน หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

 

ชื่อ ลลิตา บุญจงอาง เกิดที่นนทบุรี
ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ถ้ามีมีกี่องค์ค่ะ แล้วควรปฎิบัติอย่่างไรบ้างค่ะ  แล้วเรื่องการงาน ความรัก เปนไงบ้างค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

*****************************************


sent: tuesday, september 06, 2011 9:26 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
 
ดิฉันรบกวนตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ
ดิฉันชื่อ นางสาวอรวรรณ พรมเสนา จังหวัดอ่างทองค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
อรวรรณ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: tuesday, september 06, 2011 9:15 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่่ะ

 

 

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ดิฉันชื่ออรัญญา งามวงษ์  จังหวัดปราจีนบุรี

ขอบพระคุณค่ะ
อรัญญา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

***********************************


# 1049
By หมอยา
On 2011-09-15 06:21:53


sent: wednesday, september 14, 2011 10:26 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์ครับ 
                     ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

          กระผม นายสรศักดิ์   พลอยพลาย  เกิดที่จ.สระแก้ว ครับ
                      ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

********************************************************


sent: wednesday, september 14, 2011 7:24 pm
to: หมอยา ongtep.com
subject: ขอความกรุณาบารมีอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วย

 กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

ข้าพเจ้าชื่อ นายณกรณ์ สุภัควงศ์  . จังหวัดเชียงใหม่
 


รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*****************************************************

 


sent: wednesday, september 14, 2011 6:09 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา
 
             ผมเป็นอีกคนที่สงสัยเช่นกันครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจว่ามีองค์ หรือเปล่าครับ จะได้ทำตัวให้ถูกต้องครับ

ผมชื่อ นิธิกร  ธำรงศรีสกุล เกิดที่กรุงเทพ  ผมควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับ

 
ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

****************************************

 

 

******************************************


sent: tuesday, september 13, 2011 2:40 pm
to: ; สิทธิพงษ์ ตินะมาตร
subject: ขอความเมตตาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ผมชื่อ สิทธิพงษ์ ตินะมาตรจังหวัดตาก ขอบคุณครับ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

 

**********************************************


sent: tuesday, september 13, 2011 12:53 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพด้วยนะคะ

 

รบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ชื่อ นางสาว ธัญญรัตน์  คำดวง เกิดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ

 

ขอบพระคุณหมอยาเป็นอย่างสูงนะคะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 ***************************************

 


sent: tuesday, september 13, 2011 1:34 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ
importance: high

 

นางสาวนิรวรรณ ภูฆัง  จังหวัดที่เกิดคือสิงห์บุรี แต่อยู่ที่สุพรรณบุรีคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

 ************************************************

 


sent: tuesday, september 13, 2011 12:13 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจสอบองค์ครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ
ผมชื่อ นาย จิระวุฒิ ทองเรืองครับ
กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 

*************************************


sent: monday, september 12, 2011 9:22 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพหน่อยครับ

 

กราบสวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

กระผมชื่อ สุรธัช มังกรทองนำชัย  เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ครับ

หากมีแล้วจะต้องปฎิบัติเช่นไรครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1048
By หมอยา
On 2011-09-14 12:00:02


sent:
wednesday, september 14, 2011 11:34 am
to:

subject:

 

หนูอยากทราบว่าองค์ที่อยู่กับหนูเป็นอกอะไรคะจะได้บูชาได้ถูกค่ะรบกวนตอบหนูด้วยนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมาเวบนี้เคยอ่านบทความบ้างไหมครับ....
       อย่าเห็นเป็นของฟรีไร้ค่าครับ........
       อย่ามาด้วยความอยาก.. แล้วจากไปไม่ใยดี
       จงมาด้วยศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย..
       อย่าคิดเอาแต่ได้.. จงเป็นผู้รู้จักเสียสละบ้างครับ


# 1047
By หมอยา
On 2011-09-14 10:52:08


sent: tuesday, september 13, 2011 12:49 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 กฤติยา อภิรมย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพครับ ..


# 1046
By หมอยา
On 2011-09-12 12:47:46


sent: monday, september 12, 2011 12:03 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

ผมใคร่จะขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ

 

ผมฃื่อ   นายฃาติชาย  เลาสกุลภักดี

       

              สถานที่เกิด : บ้านบาตร จ.กรุงเทพฯ

               เวลาเกิด : ไม่แน่ชัด

ผมกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยา ในการตรวจองค์เทพให้ผมในครั้งนี้ด้วย.

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้ท่านอาจารย์หมอยา จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดกาลเทอญ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 1045
By หมอยา
On 2011-09-12 12:10:44


sent: sunday, september 04, 2011 9:48 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

กระผม นายพีรเดช ภูศรี  จังหวัดเกิดนครปฐม
อยากทราบว่ามีองค์เทพพระองค์ไหน แล้วควรจะปฎิบัติอย่างไร ให้บารมีของเหล่าครูบาอาจารย์เพิ่มยิ่งๆขึ้นไป

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1044
By หมอยา
On 2011-09-12 12:07:18


sent: sunday, september 04, 2011 7:13 pm
to:
subject: ขอความเมตตาหมอยารบกวนตรวจองค์เทพคะ

 

ดิฉัน ขอความเมตตาหมอยารบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ เพราะบางทีดิฉันมีอาการปวดต้นคอเวลาขับรถ
มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยในบางทีและเหมือนทำอะไรก้ติดๆขัด ขอความเมตตาหมอยารบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ทีนะคะ
 
ดิฉัน ชื่อ น.ส. ธณสพร พันธุ์คง (คุณแม่บอกว่าอาจจะใช่โดยประมาณ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ส่วนปีนักษัต บางตำราบอกว่า ฉลู แต่ในใบเกิดบอก ชวด คะ  ขอขอบพระคุณหมอยามา ณ ที่นี้
 
อีกทีนะคะ ชื่อแต่แรกเกิด ธันยพรแล้วก้เปลี่ยนมาเป็น ณธสพร แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น ธณสพร (ทั้งหมดคุณแม่เป็นคนตั้งให้จากตำราโดยเอาแต่ละตัวที่ดีดีมารวมเป็นชื่อคะ)
 
 
 
 
ด้วยความเคารพ อย่างสูง
น.ส. ธณสพร พันธุ์คง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
       ท่านปีชวดครับ


# 1043
By หมอยา
On 2011-09-12 12:04:05


sent:
sunday, september 04, 2011 6:59 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

เนื่อง จากหนู ไปดูดวงและแม่หมอก็ได้ทักมาว่าหนูมีองค์ ในตอนแรกหนูก็ยัง งง ๆ แม่หมอบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ลองถึอขัน ในขันดูดวงจะเป็นลักษณะขันเงินภายในมีเทียน 1คู่ หนูก็รับมาถือ และมองสักพัก ก็รู้สึก อึดอัด และเหนื่อย หายใจไม่ทั่วท้อง นั่งร้องให้ ซึ่งหนูไม่เข้าใจเลย ควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วย ค่ะ อาจารย์ หนูเลยอยากจะลองตรวจดูค่ะ
หนูชื่อ น.ส. เสาวรักษ์ ใจประนพ  เกิดที่ จ.ลพบุรี ค่ะ
 
ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1042
By หมอยา
On 2011-09-12 11:59:29

from:
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพครับ
date: sun, 4 sep 2011 17:42:08 +0700

       กราบเรียนอาจารย์หมอที่เคารพ
ผมชื่อ นาย อรุณชัย ครีบเขียว
เกิดที่ จ.กรุงเทพ ครับ แต่ตอนนี้ย้ายบ้านมาที่ปทุมธานี
       ผมได้คุกคลีกับปู่ฤาษีและพระพิฆเนศวรมาประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว ชอบมากครับ ได้เช่ามาบูชาเยอะมาก
และเวลาผมไปพบร่างทรงต่างๆเขาก็จะทักว่าผมมีองค์ให้ไปรับขันธ์ซะ ทักมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทักบ่อยมาก และเวลานั่งใกล้ๆๆคนมีองค์ก็จะรู้สึกขนลุก
จึงขอความเมตตารบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับว่ามีองค์ไหม ถ้ามีคือองค์อะไร ถ้าเป็นปู่ฤาษีคือปู่ฤาษีอะไร
 
 ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1041
By หมอยา
On 2011-09-12 00:36:57


sent:
friday, september 09, 2011 9:18 pm
to:

subject:
อยากให้อาจารย์เช็คองค์ให้จ๊ะ

 

ชื่อ น.ส. เสาวลักษณ์   รัตนาสาลี

อยู่ที่ จังหวัด นครราชสีมา
ไม่รู้เวลาเกิด แต่ประมาณ สาย ๆ  ไม่เกินเที่ยง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1040
By หมอยา
On 2011-09-12 00:33:11


sent: friday, september 09, 2011 10:38 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวงองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ‏

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

ชื่อ เอ้ เปลี่ยนเป็น วชิราภรณ์ สันทัด 

 

คือหนูฝันถึงพระแม่อุมาเทวี 2ครั้งแล้วค่ะ

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1039
By หมอยา
On 2011-09-12 00:16:00


sent:
saturday, september 10, 2011 4:24 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ 

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยนะครับ 

ชื่อ นายพิพัฒน์ หลอดทองแดง

เกิดที่ จังหวัดราชบุรี

ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

และขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความกรุณา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1038
By หมอยา
On 2011-09-12 00:13:41


sent: saturday, september 10, 2011 7:58 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้

 

เรียนอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ เด็กชาย ณัฐชนน  จันทร์เพ็ง  จังหวัดชุมพร

พอดีว่าเคยมีคนมาทักว่ามีองค์ครับแต่ไม่แน่ใจ หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยนะครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1037
By หมอยา
On 2011-09-12 00:11:02


sent: sunday, september 11, 2011 12:37 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

 

         ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ

         ดิฉันชื่อ นส.วลี สุริยา เกิดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ   . ค่ะ

 

                                                                    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..

 


# 1036
By หมอยา
On 2011-09-12 00:08:38


sent:
sunday, september 11, 2011 10:59 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพหรือไม่ขอรับ ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้กระผมด้วยนะครับ
ชื่อ นายธีระนาท พันธศรี สถานที่เกิดจังหวัด อุดรธานี
ต้องขอรบกวนด้วยนะขอรับ และขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
และหากกระผมเมื่อได้รับการตรวจองค์เทพ กระผมขอน้อมรับแนวทางที่ท่านอาจารย์หมอยาตั้งไว้ทุกประการครับ  ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1035
By หมอยา
On 2011-09-12 00:04:37


sent:
sunday, september 11, 2011 2:03 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจเทพค่ะ

 

กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
                หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพไหมค่ะ ขอความกรุณาตรวจให้หนู   หน่อยนะค่ะ
ชื่อ นางสายใจ   งีเกาะนามสกุลเดิมศรีจันทร์ค่ะ
 สถานที่เกิด จ.นครพนมค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

หนูมีเรื่องรบกวนอาจารย์เรื่องหนึ่งค่ะ
หนูมีกุมารอยู่ 2 องค์ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่กับหนูหรือเปล่าค่ะ
ต้องขอรบกวนด้วยนะค่ะและขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ยังอยู่ดีทั้งสองครับ


# 1034
By หมอยา
On 2011-09-11 23:53:43


sent: sunday, september 11, 2011 2:13 pm
to:
subject:

 

สวัสดีคะอาจารย์หมอยาที่เคารพ  ดิฉันชื่อ ตมิสา  ปานทอง เกิดที่จ.ขอนแก่นปัจจุบันอยู่กรุงเทพคะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้ด้วยคะและถ้ามีต้องทำอย่างไรบ้างรบกวนท่านอาจารย์เท่านี้ละค่ะ
                                                     แสดงความนับถือ
                                                              ตมิสา  ปานทอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1033
By หมอยา
On 2011-09-11 23:51:15


sent:
sunday, september 11, 2011 2:26 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ดิฉันชื่อ นางสาวภควรรณ  ศรีวิชัย
           สถานที่เกิด จ.เชียงใหม่  ค่ะ
ที่ผ่านมาดิฉันไม่สบายบ่อยมาก ไปถามที่ไหนเค้าก็บอกว่า มีองค์ให้ไปรับขันธ์ 12 แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์เทพ หรือเป็นสัมภเวสีกันแน่จึงไม่กล้ารับ
ดังนั้นใคร่รบกวนอาจารย์หมอยาที่เคารพตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ
           
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ภควรรณ  ศรีวิชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1032
By หมอยา
On 2011-09-11 23:39:51


sent:
sunday, september 11, 2011 6:32 pm
to:

subject:
อยากตรวจดูองค์เทพ

 

ข้าพเจ้าชื่อทัศนา ภาคีผล จังหวัดที่เกิดนนทบุรีแต่ปัจจุบันอยู่ปทุมธานีอยากตรวจดูองค์เทพว่าเป็นองค์อะไรช่วยดูให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1031
By หมอยา
On 2011-09-11 05:37:12


sent:
saturday, september 10, 2011 5:17 pm
to:

subject:
ขอทราบว่ามีองค์ไหม

 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ
 ดิฉันเป็นอีกผู้หนึ่งที่สงสัยว่าตนเองมีองค์ หรือเทพ ไหม วันนี้พบเวบของท่านโดยบังเอิญ ขอความกรุณาตรวจให้ด้วยค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางประภา วรปัญญา นามสกุลเดิม สุขวัจน์ ค่ะ

ขอบพระคุณ

 ประภา วรปัญญา

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 1030
By หมอยา
On 2011-09-09 19:51:02


sent:
friday, september 09, 2011 12:25 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่คะ ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะคะ

ชื่อ น.ส.อรวรรณ แพงพันตอง สถานที่เกิดจังหวัด มหาสารคาม

ต้องขอรบกวนด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1029
By หมอยา
On 2011-09-08 07:34:19


sent: thursday, september 08, 2011 3:22 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ
importance: low

 

                      เรียนอาจารย์หมอยา         
                                      กระผม ชื่อ นายสมชาย โชติภัทรจินดา
.                                      จังหวัดกรุงเทพ ขอความอนุเคาะห์ อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคร้บ 
                                                                                                                   ขอขอบพระคุณครับ

                                                                                                                                                                                                                                               
  ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1028
By หมอยา
On 2011-09-08 06:59:51

mesiya pisittanakarn [ ]

กราบสวัสดีหมอยา

      หนู ชื่อ เมสิร์ญา  พิสิฐธนการย์  เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ  หนูเกิดความสงสัยในอาการของตนเองคือเวลาที่หนูได้ยินพระสวด ให้พร  ครั้งล่าสุดนี้หนูให้หลวงพ่อลง นะ หน้าทองให้ พอปลายพู่กันแตะที่หน้าผากตัวหนูจะมีความรู้สึกเหมือนสั่น เกร็ง และเป็นมานานแล้ว  และตัวหนูเอง มือจะสั่นหนูเคยไปตรวจเช็คร่างกายแล้วแต่ไม่มีอาการผิดปกติ แต่มีคนทักว่ามีองค์ หนูมีองค์จริงหรือป่าวคะอาจารย์ และเป็นองค์ไหน เพราะ ทักไม่เหมือน กันสักที่ หนูเห็นเวป นี้ ซึ่งเห็นอาจารย์ให้ความเมตตา แนะนำ และชี้ แนะหนูจึงอยากจะขอความเมตตาจากอาจารย์ได้โปรดช่วย ชี้แนะหนูด้วยค่ะ หนูจะได้บูชาและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องค่ะ         

          กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะและ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรี พระรัตนตรัย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทวยเทพทั้ง สิบ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ได้โปรดประทานพรแด่อาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1027
By หมอยา
On 2011-09-07 22:27:58


sent:
wednesday, september 07, 2011 5:41 pm
to:

subject:
ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวงองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา หนู่อยากทราบว่าตัวหนูมีองค์จริงๆไหม หนูจะได้เริ่มปฏิบัติได้ถูก ช่วยเมตตาตรวงองค์ให้หนูด้วยนะคะ
 
หนู ชื่อ เกตุแก้ว  จงไพศาล ที่ โรงพยาบาล เจริญกรุง กรุงเทพ ค่ะ
 
ขอกราบขอบคุณอาจารย์หมอยา อย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1026
By หมอยา
On 2011-09-07 22:21:14

from:
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ
date: sun, 21 aug 2011 19:06:55 +0700

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  ขออภัยที่ส่งซ้ำหลายครั้งครับ
กระผมขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์หมอยา

ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ กระผม จ.อ.กำชัย แน่นสิงห์

จ.อุบลราชธานี

    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒).. ดวงนี้แรงครับบังคับเดินสายเทพหรือคนเล่นของครับ

 


# 1025
By หมอยา
On 2011-09-07 08:52:59


sent: sunday, september 04, 2011 12:02 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาโพธิสัตว์ มหาพรหม มหาเทพ มหาเทวีทุกพระองค์

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะตรวจองค์เทพ

นายอดุลวิทย์ ธานีรัตน์  เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขออาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า มหาพรหม มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์ ทรงประทานพรแดท่านอาจารย์หมอยา

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 1024
By หมอยา
On 2011-09-07 08:49:49


sent: sunday, september 04, 2011 2:07 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อนาย ศักดา อุ่นวันดี  จังหวัด อุตรดิตถ์

ขอบกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


sent: sunday, september 04, 2011 2:09 am
to:
subject:

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อนางสาว รดา เศรษฐกุลกิจ(ชื่อเดิม นาง จันทนา เศรษฐโกมุท)  จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน อยุธยา)

ขอบกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)..


# 1023
By หมอยา
On 2011-09-07 08:25:00


sent: saturday, september 03, 2011 9:00 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา กระผมต้องการทราบตรวจองค์เทพคัพ
importance: high

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา กระผมต้องการตรวจว่าตัวเองมีองค์เทพไหมคัพ
กระผมชื่อ นายณัฐพล  บำรุงเกาะ   เกิดจังขอนแก่น
ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาด้วยคัพ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่เมตตาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1022
By หมอยา
On 2011-09-07 07:15:41


sent: saturday, september 03, 2011 11:25 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยคะ

หนูชื่อ สุนิสา นานคงแนบ คะ เกิดที่ราชบุรี    ถ้าหนูมีองค์หนูควรจะปฎิบัติอย่างไรคะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1021
By หมอยา
On 2011-09-06 13:42:26


sent:
monday, september 05, 2011 6:40 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยา

         รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ชื่อ นางรดา  แสนศรี (ชื่อเดิม วาริสรา  แก้วสุยะ)  จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

รดา 

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...


# 1020
By หมอยา
On 2011-09-03 05:05:07


sent: friday, september 02, 2011 1:43 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

ชื่อสมพร รบชนะชน รพ.ศิริราช กรุงเทพค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 1019
By หมอยา
On 2011-09-03 04:46:50


sent: friday, september 02, 2011 6:33 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

 

ชื่อ กฤษดา สุนันทลักษณ์ จังหวัด กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ


# 1018
By หมอยา
On 2011-09-03 04:44:49


sent: friday, september 02, 2011 9:29 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองเทพให้หน่อยค่ะ

ชื่อ นางสาว จันทิมา  จันทร์เมือง    จ.อุตรดิตถ์

ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะ

 

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1017
By หมอยา
On 2011-09-03 04:22:38

 

 sent:
friday, september 02, 2011 10:59 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะคุณลุงหมอยาหนูได้เข้ามาอ่านเนื้อหาสาระในเว็บองค์เทพ.com  ของคุณลุงแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆต่อผู้ที่ต้องการรู้หาความรู้ในองค์เทพและการรับขัน และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้หาความรู้ในด้านนี้อย่างูถูกต้อง หนู ขอความกรุณาคุณลุงหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ และมีวิญญาณ ติดตามหรือเปล่าค่ะ
 
ชื่อ  นางสาวอทิตญา  บุญหนองเหล่า  จังหวัดสระแก้ว 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
 
น้าชายของหนูอีกคนค่ะ
 
ชื่อนายวิชัย เคนซาพู เกิดที่จังหวัดสรแก้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..


# 1016
By หมอยา
On 2011-09-02 10:45:44


sent:
friday, september 02, 2011 9:46 am
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์คะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์เนื่องด้วยดิฉันนางสาวรำภาพร แสงสุข. อยากใคร่ขอให้ท่านอาจารย์ได้ตรวจองค์ให้ดิฉันด้วยเนื่องจากขณะนี้ดิฉันมีอาการปวดหัว มึนหัวมากไปหาหมอก็ไม่หายเลยไปหาหมอดูท่านบอกว่ามีองค์แต่ดิฉันอยากจะตรวจให้แน่ใจว่ามีองค์หรือไม่จะได้ปฏิตัวให้ถูกต้องหากมีองค์จริงจึงใคร่ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ดิฉันด้วยนะคะ ชื่อรำภาพร แสงสุข . คะ จังหวัดเชียงราย ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool