ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1165
By หมอยา
On 2011-11-29 18:17:15


sent: tuesday, november 29, 2011 11:52 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
importance: low

หนูขอรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะคะ ว่ามีองค์เทพหรือป่าว
ชื่อแอนนา ภูแข็ง (คนไทย) เกิดประเทศลาว
 
หนูขอขอบคุณอาจารย์หมอยามากๆ ค่ะ
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 1164
By หมอยา
On 2011-11-29 18:10:10


sent: tuesday, november 29, 2011 1:01 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 


กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 ดิฉันชื่อ ชญาภา วรรณภาหุล(ชื่อเดิม วรรณา วรรณภาหุล.ค่ะ
ดิฉันเกิดที่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่ กรุงเทพค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้ดิฉันมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1163
By หมอยา
On 2011-11-29 18:04:58


sent: tuesday, november 29, 2011 5:41 pm
to:
subject: ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

ผมได้อ่านบทความในเว็บองค์เทพ ของอาจารย์แล้วรู้สึกไขข้องสงสัยได้เยอะเลยครับ แต่ก็มีเรื่องที่อยากรู้เพิ่มเติม
หลังจากที่ได้อ่าน ครับ ว่า ตัวเองมีองค์เทพหรือไหม ก็เลยขอรบกวนให้อาจารยช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

 ผมชื่อ ปรภพ แซ่เตียว ตอนนี้อยู่ สมุทรปราการคับ อยากทราบว่า มีองค์เทพหรือเปล่าคับ

ขอบคุณอาจารย์ เป็นอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1162
By หมอยา
On 2011-11-29 17:29:02


sent: saturday, november 26, 2011 6:33 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผมขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจองค์เทพครับ
กระผมชื่อ นายกรพงศ์  วงษ์แสนโค้ง  กิดที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
อธิปติของขันธ์ท่านว่าด้วย "สังขาร" ดวงนี้เดินสายเทพครับ
เคราะห์ของลูกไม่ดีนัก...ไปสืบชะตาแก้ดวงครับ

*********************


# 1161
By หมอยา
On 2011-11-28 23:19:10


sent: friday, november 25, 2011 10:52 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
ดิฉันชื่อ นางสาว วรสิริ นามสกุล จรูญเลิศศิริ ค่ะ
ดิฉันเกิดที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เกิดที่คลินิกใน อ.หาดใหญ่  ค่ะ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยสละเวลาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้ดิฉันมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1160
By หมอยา
On 2011-11-28 14:31:39


sent: sunday, november 27, 2011 3:25 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพคับ

 

สวัสดีคับอาจารย์ ผมอยากตรวจว่าผมมีองค์ไหมคับ ชื่อ สัมฤทธิ์  ไพเรือง  อ่างทอง คับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1159
By หมอยา
On 2011-11-28 14:13:56


sent: sunday, november 27, 2011 3:42 pm
to:
subject: ขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
          ดิฉัน นางสาวจารุวรรณ  เปรมศรี . เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
          ขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1158
By หมอยา
On 2011-11-28 07:27:16


sent: sunday, november 27, 2011 9:34 pm
to:
subject: ขอเรียนถามอาจารย์หมอครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
                 
                          ผมชื่อ นายวีะเดช ภีสะระ ครับ เเกิดที่จังหวัด ราชบุรีคับ
                         กระผมอยากเรียนถามอาจารย์หมอยาครับ ว่าผมมีองค์เทพรึป่าวคับ
                      

ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1157
By หมอยา
On 2011-11-28 02:12:44


sent: monday, november 28, 2011 1:38 am
to:
subject: เรียนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                 หนูชื่อ น.ส.รัชนีวรรณ กิตตินิธิไพศาล   เกิดที่ชลบุรี

  !อยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ แล้วเป็นองค์เทพอะไร 

                            ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

                       ด้วยความเคารพอาจารย์หมอยาอย่างสูง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ลูกเพิ่งมาเจอเวบของอาจารย์...หากมีศรัทธา อ่านแลศึกษาบทความในเวบ จะพบว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่ คำถามจะยิ่งลดน้อยตามไปเท่านั้นครับ

*********************


# 1156
By หมอยา
On 2011-11-26 06:12:29


sent:
saturday, february 20, 2010 11:38 am
to:

subject:
ขอตรวจสอบองค์เทพครับ
...
กรุณาลบข้อความบนกระดาน ทั้งชื่อ- นามสกุล

หรือ ลบกระทู้
**********  ออกไปเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านใดมีนิสัยเช่นนี้ ขออย่าได้โพสเข้ามาขอตรวจองค์เทพ  อาจารย์อ่านแล้วเสียความรู้สึกมากๆ... แถมกระทู้ที่ขอให้ลบไม่ตรงกับเมล์ที่ให้มา... อาจารย์เคยแจ้งไว้แล้วว่า ก่อนส่งเมล์มา พิจารณาให้ดีก่อน อย่าเห็นว่าเป็นของฟรี จะมาดูหมิ่นน้ำใจกันง่ายๆ สังเกตุดู บางครั้งเวลาที่อาจารย์ตอบท่านเป็นเวลาตีสอง- ตีสาม อาจารย์ ก็ลุกมาตอบเมล์ท่าน.. ชึ่งเป็นไปด้วยศรัทธาที่มีต่อผู้ที่สอบถามเข้ามา แล้วท่านทั้งหลายตอบแทนศรัทธาด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้กระนั้นหรือ... และถ้าทุกท่านเมล์มาแล้วมาแจ้งให้อาจารย์ลบเมล์ของท่าน เวบคงไม่เป็นเวบ เพราะจะมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้น ณ จุดนี้จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน.. ว่าจะไม่มีการลบเมล์ใดๆทั้งสิ้น
หวังว่า ภาษาไทย คงอ่านแล้วเข้าใจนะครับ


# 1155
By หมอยา
On 2011-11-25 04:34:27


sent: wednesday, november 23, 2011 7:58 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพคับ

 

รบกวนอาจารย์หมอมีตรวจองค์เทพหน่อยคับ
กระผม นาย ธัญธวัช สินศิริรัตนพันธ์
  เกิดท่ี จ.จันทบุรีปัจจุบันทำงานแถบอีสานฝ่ังบนคับ
    รบกวนอาจารย์เท่านี้คับ ขอบคุณคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1154
By หมอยา
On 2011-11-25 04:23:33

 


sent: thursday, november 24, 2011 6:09 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวตรัยรัตน์  ศรีบัวลา  จ.สระบุรี
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1153
By หมอยา
On 2011-11-25 03:24:59


sent: thursday, november 24, 2011 10:33 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ครับ ผมชื่อ นายกัณณ์   พุ่มร่มไทร

     กรุงเทพมหานคร

    ด้วยความเคารพอย่างสู ง ขอขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


 

 


# 1152
By หมอยา
On 2011-11-25 03:06:15


sent: thursday, november 24, 2011 11:15 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ อยากทราบว่ามีหรือไม่ และถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ

ชื่อ นันท์นภัส  พุทธิมา  เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

สุดท้ายนี้ หนูขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  นะค่ะ ขอบพระคุณในความมีเมตตาจากท่านอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1151
By หมอยา
On 2011-11-23 11:47:08

 

 


sent: wednesday, november 23, 2011 11:17 am
to: องค์เทพ เวป
subject: อาจารย์คะขอตรวจองค์เทพค่ะ

อาจารย์ที่เคารพ หนู ชื่อ นางสาวอภิกษณา ทองร่วง เกิดที่จังหวัดตรัง
หนูขอตรวจองค์เทพนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่สละเวลาอันมีค่า
ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุข ไร้โรคโรคามาเบียดเบียนนะคะ
 
ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: wednesday, november 23, 2011 10:19 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ     
     ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ   

ชื่อ   นาย นัทธพงศ์   วัชรสกุณี  จ.สระบุรี

                ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: tuesday, november 22, 2011 9:52 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

                กระผม ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

                กระผมชื่อ นาย กิตติวัฒน์ สุระเรืองชัย เกิดที่ กรุงเทพฯ

            ขอความกรุณาด้วยนะครับ

                   ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: tuesday, november 22, 2011 5:19 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
                กระผม ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ
 
                กระผมชื่อ วิกร  วรรณบุญญากร  ที่จังหวัดสมุทรปราการ  ครับ
 
            ขอความกรุณาด้วยนะครับ
 
                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, november 21, 2011 7:34 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

กระผม ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

                ผมชื่อ ชนัญญู   บุญแรง  

            ขอความกรุณาด้วยนะครับ

                 ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: monday, november 21, 2011 5:37 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ

ชื่อ ญาตาวีส์ ธนิกกุล เกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, november 21, 2011 5:29 pm
to: ; ธัญลักษณ์ ทิวันทา
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ อยากทราบว่ามีหรือไม่ และถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ

ชื่อ ธัญลักษณ์  แข็งการไร่ เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

สุดท้ายนี้ หนูขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  นะค่ะ ขอบพระคุณในความมีเมตตาจากท่านอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1150
By หมอยา
On 2011-11-23 02:22:44


sent: monday, november 21, 2011 6:18 pm
to:
cc:
subject: กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา

 

ข้าพเจ้าเบญจวรรณ  สุวรรณเสวก  ได้รับคำตอบจากการตรวจองค์เทพจากอาจารย์แล้ว

ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ที่ได้สละเวลาช่วยโปรดให้ข้าพเจ้าได้หายสงสัยและข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติและดำรงตนให้ถูกต้องในศีลธรรมต่อไป

และข้าพเจ้าขออนุญาตฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพอย่างที่สุด

 

เบญจวรรณ สุวรรณเสวก

๒๑ พ.ย.๒๕๕๔


# 1149
By หมอยา
On 2011-11-23 02:20:45


sent: tuesday, november 22, 2011 1:24 pm
to: องค์เทพ
subject: เรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ

 ข้าพเจ้าชื่อ  นางสาว เกศกัญญา เพ็ชรปัญญา . จ.กาญจนบุรี
 ขอบคุณค่ะ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: wednesday, november 16, 2011 12:46 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวเบญจภา เทวินทรภักติ

สถานที่เกิด จังหวัดเชียงใหม่

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************# 1148
By หมอยา
On 2011-11-23 08:51:04


sent: tuesday, november 22, 2011 10:53 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ 


เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
หนูขออนุญาตตรวจองค์เทพกับอาจารย์คะ  หนูชื่อ  อารีย์ชม ( ชื่อเดิม สิรินดา ) แสงพรสวรรค์  .  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯคะ ไม่ทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ
 
       คือหนูจะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อีกหนึ่งเรื่องคะ  สุดแล้วแต่อาจารย์จะเห็นสมควรคะ  คือหนูมักจะมีปัญหาเรื่องงาน และ มักจะมีเหตุให้ออกคะบ่อยคะ  ตอนนี้ก็กำลังว่างงานอยู่ ก็เลยหัดสวดมนต์นั่งสมาธิไป  และหัดทำงานฝีมือเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้านคะ (เพื่อเอาไว้ขายคะ )  คือหนูอยากทราบว่าหนูทำอะไรผิดไปรึเปล่าคะหนูรู้สึกว่าหนูจะติดขัดเรื่องงาน ตลอดคะ  คือหนูอยากแก้ไขให้ดีขึ้นคะ
 
ขอขอบพระคุณท่านอ าจารย์ที่เมตตาให้หนูได้สอบถามคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, november 23, 2011 8:40 am
to:
subject: ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาคะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

หนูได้รับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์แล้วคะ  ได้คำตอบที่หนูสงสัยมานาน กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนู  และหนูก็รู้สึกซาบซึ้งที่คนไม่ดีอย่างหนูมีองค์เทพ มีครูคุ้มครอง  หนูจะพยายามทำให้ดีขึ้นคะ จะพยายามเลิกนิสัยไม่ดีของตัวเองคะ

 

หนูขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองปกปักรักษาอาจารย์หมอยาให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรไปนานๆคะ

 

อารีย์ชม  แสงพรสวรรค์


# 1147
By หมอยา
On 2011-11-23 01:39:24


sent: tuesday, november 22, 2011 12:39 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์ว่าผมมีรึเปล่า

อาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจว่าผมมีองค์รึเปล่าครับ

รายละเอียดครับ

ด.ช.ธัญเทพ   โททอง  เกิดที่ กรุงเทพฯ ครับ

ถ้าหากว่าผมมีองค์จริงๆ  รบกวนอาจารย์ช่วยติดต่อมาที่ เบอร์ 087-6262575  จะเป็นการดีมากเลยครับ

หรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อมาที่อีเมลนี้ก้ได้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1146
By หมอยา
On 2011-11-21 16:31:28


sent: sunday, november 20, 2011 1:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าชื่อ วิลาสินี  ศรีศักดาภาพสถานที่เกิด จ. สุพรรณบุรี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า
๑. ดวงนี้สมควรเดินสายเทพครับ
๒. จิตมนุษย์นี้ไซ้ร์ ยากแท้หยั่งถึง (จงมีเมตตา แต่อย่าให้ความรักบังตาท่านได้ครับ)
๓. ท่านมีกรรมลิขิตติดตัวครับ

*********************


# 1145
By หมอยา
On 2011-11-21 15:50:53


sent: monday, november 21, 2011 2:43 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

                กระผม ขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

                กระผมชื่อ สุทธิดล ขาวแดง   เกิดที่จังหวดขอนแก่นคับ

            ขอความกรุณาด้วยนะครับ

                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 1144
By หมอยา
On 2011-11-21 10:32:11


sent: sunday, november 20, 2011 9:23 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

ดิฉันรู้สึกว่าไม่มีความสุข มักห่วงมักกังวลไปตลอดเวลา

และที่แย่ที่สุดรู้สึกว่าถูกขัดขวางเรื่องการงานจากคนใกล้ตัว

 ทำให้ต้องล้มเหลวทั้งๆที่กำลังจะไปได้ดี ดิฉันไม่อยากรู้สึกอย่างนั้น

ไม่อยากกล่าวโทษคนอื่น แต่ความคิดมันไปเร็วมาก

พอได้สติก็โกรธตัวเองที่คิดไม่ดีกับคนอื่น รู้สึกแย่ค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ให้ด้วยนะคะ

 ดิฉันทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่า พยายามจะปฏิบัติให้ดีให้ควรค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ

นางพนมวัน วัชรตั้งไตรรงค์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1143
By หมอยา
On 2011-11-20 09:47:58


sent: saturday, november 19, 2011 12:56 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์ที่เคารพ

 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผมขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบว่ากระผมมี องค์เทพเทวาไหม ขอช่วยชี้แนะด้วยครับ

 

ผมชื่อ ณัฐชนน สินกล่ำ เกิดที่จังหวัดลพบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: saturday, november 19, 2011 8:06 am
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาผมอยากจะทราบว่าผมมีองค์เทพ หรือเปล่าครับผมจึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
 
ชื่อ กิตติชัย  อุทธา  เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช ภูมิลำเนาเป็นคน จ.อำนาจเจริญ
 
  ขอกราบขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับ........ ทำการใด จงไตร่ตรอง ฟังหูไว้หู
หากท่านหูเบาแลทำตามใจตัวเอง ไม่สนผิดถูก ผลเสียจะบังเกิดตามมาครับ

*************************


sent: saturday, november 19, 2011 1:51 am
to:
subject: ขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ชื่อเดิมหนูคือ ศศิธร    บุญจง  ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ฐิตารีย์   กบูรวิริทธ์พล ค่ะ 
เกิดที่จังหวัดขอนแก่น ค่ะ
 
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************# 1142
By หมอยา
On 2011-11-18 07:05:01


sent: thursday, november 17, 2011 11:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์ครับ

ผมมีความสนใจที่จะตรวจ องค์เทพ กับท่านอาจารย์ กระผม ชื่อ นายวิชิต พันธ์หอม . จังหวัดกำแพงเพชร ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1141
By หมอยา
On 2011-11-17 18:39:11


sent: thursday, november 17, 2011 9:35 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจาร์ยหมอยาครับ
 
กระผมชื่อ นาย สิรภพ  แตงอ่อน ครับ
 
เกิดที่ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ทำนายว่า
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นชะตาหาครูยาด้วยเป็นคนขี้สงสัยครับ
๒. ท่านจำต้องวางกรอบของชีวิต...ไม่ให้เดินไปนอกลู่นอกทาง
๓. สิ่งดีๆจะมาพร้อมลมหนาวครับ

*********************


# 1140
By หมอยา
On 2011-11-15 23:13:41


sent: saturday, november 12, 2011 5:32 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ 

เรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าชื่อ นาย ภัทรพงศ์ คุณธนวงศ์

สถานที่เกิด กรุงเทพฯ

ปล.อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ หากมีคือองค์อะไรครับ จะได้บูชาถูกครับ

ขอกราบขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, november 12, 2011 12:57 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอความกรุณาหมอยาช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ และขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ข้าพเจ้าชื่อ นางสาว จิราพร กัญตะจุฬา

สถานที่เกิด กรุงเทพฯ
ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, november 12, 2011 2:41 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

   เรียน   อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
             ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ และขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ 
    ชื่อ ณะจิรา อินทร์แจง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                       ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, november 12, 2011 6:56 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กับสามีชาวอเมริกันค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ชื่อ สก๊อต เจสัน โจนส์ scott jason jones

สถานที่เกิด เมือง ฟาร์โก้ รัฐ นอร์ทดาโกต้า ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, november 15, 2011 1:28 pm
to:
cc:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาหนูอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
 
ชื่อ ปาณิสรา   พันสุขะ  จ. สมุทรปราการ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: tuesday, november 15, 2011 2:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

กราบเรียนอ.หมอยา

           ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

ชื่อ อารยา เฮงนิรันดร์  เกิดจังหวัด ราชบุรี ค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, november 15, 2011 9:21 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ หนูรบกวนตรวจดูชะตาว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า ถ้ามีเป็นองค์เทพอะไรหรือคะ 

หนูชื่่อ น.ส. ณหทัย ธรรมจันท จังหวัด ตราด 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

--
ณหทัย ธรรมจันทร์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1139
By หมอยา
On 2011-11-14 14:54:23


sent: monday, november 14, 2011 2:10 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ

สวัดีคะอาจารย์หมอ  หนูรบกวนตรวจดูชะตาหนูว่าหนูมีองค์เทพหรือป่าวคะ และเป็นองค์อะไรคะ และหนูรบกวนตรวจให้
คุณพ่อคุณแม่น้องสาวและชายด้วยนะคะ                                    
คุณพ่อนายยงยุทธิ์   เทวะประทีป  กทม.
คุณแม่นางเกษร คนฟู      ลำปาง
หนูชื่อนางสาวอรวรรรณ   เทวะประทีป   ลำปาง
น้องสาวนางสาวเบญจพร   เทวะประทีป    ลำปาง
น้องชายนายชาญชัย    เทวะประทีป  ลำปาง               
กราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 1138
By หมอยา
On 2011-11-14 14:28:18


sent: saturday, november 12, 2011 1:40 am
to: อ.หมอยา
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เรื่องตรวจดูองค์เทพครับ

 

  กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ เรื่องตรวจดูองค์เทพครับ

 ผม เกิดที่ รพ.ยสเส กทม.ครับ
ขอความเมตตา จาก อ.หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ เพื่อความไม่สับสน และวิถีแห่งการปฏิบัติครับ
หากตัวผมกล่าวผิดพลาดประการใด หรือ ทำสิ่งใดไม่เป็นการเหมาะสม ขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
สุดท้าย นี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงช่วยดลบัลดาล ให้ อ.หมอยา มีสุขสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังในการส่งเสริมบุญบารมีและช่วยเหลือผู้อื่นมากยิ่งๆขึ้นไปครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1137
By หมอยา
On 2011-11-14 14:25:54


sent: saturday, november 12, 2011 12:09 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

 

ชื่อ นายกรกนกภัตร เกตุกนกจินดาธัช

สถานที่เกิด จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอกราบขอบพระคุณครับ

กรกนกภัตร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1136
By หมอยา
On 2011-11-14 14:18:22

 

 


sent: tuesday, november 08, 2011 7:04 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจาร์ยที่เคารพ

 

     ข้าพเจ้าได้สนใจเกี่ยวกับองค์เทพมานานสมควรแล้ว พี่ชายผมก็มีองค์ครับผมเลยยากถามว่าผมมีดวงที่จะมีองค์ไหมครับ เพราะผมดวงไม่ค่อยดีมีแต่เรื่องครับและตอนนี้ผมเรียนอยู่เทคนิค ผมอยากมีองค์เป็นพระวิษณุกรรมจะได้มาปกปักรักษาและคุ้มครองผมด้วย

 ชื่อ ณัฐยศ เชิดชิด  จังหวัดสมุทรสาคร

        ขอครอบคุณอาจาร์ยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
เรียนสายช่าง บูชาพระวิษรุกรรมได้ เมื่อบูชาท่านแล้วไม่สามารถวางได้นะครับ โปรดพิจารณาให้รอบคอบ

*********************

ทำนายว่า
๑. ระยะนี้ตัวลูกมีภัย เดินทางด้วยความระมัดระวังจนกว่าจะจบเทอมปลาย แก้ไขให้จัดของบนถวายแด่ องค์พระวิษณุกรรม หรือพระนารายณ์ทรงครุฑหรือพระราหูครับ


# 1135
By หมอยา
On 2011-11-14 14:12:53


sent: sunday, november 13, 2011 8:24 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ชื่อ ชัยเดช เกลื้อกลิ่น  ที่ ภูเก็ตครับ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1134
By หมอยา
On 2011-11-14 14:09:28


sent: sunday, november 13, 2011 8:29 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

ชื่อ เกษศิรินทร์( ชื่อเดิม เกศิณี ) แสงภู  เกิดที่ รพ. แม่และเด็ก จังหวัดราชบุรี
ขอตรวจสอบองค์เทพ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพราะที่ผ่านมาชีวิตมีอุปสรรคตลอด
 
ขอกราบขอบพระคุณค่ะ
นางสาวเกษศิรินทร์ แสงภู 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************
ทำนายว่า
๑. อุปสรรคที่ท่านกล่าว มองย้อนไปท่านมีกรรมลิขิตติดมาหรือไม่
๒. อุปสรรคทั้งหลายเป็นท่านเองที่ก่อและยอมรับ
๓. ทำนายว่า ต้นร้ายปลายจะดี ครับ


# 1133
By หมอยา
On 2011-11-14 11:25:54

-----original message-----

sent: monday, november 14, 2011 7:09 am
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ อาจาร์ยหมอยาที่เคารพดิฉันมีเรื่องรบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจชะตาว่าดิฉันมี องค์เทพหรือเปล่าค่ะ เพราะบางครั้งมักมีเหตุการแปลกๆอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งค่ะ ดิฉันชื่อ อารีย์ญา นิลอุทัย  จังหวัดสระบุรี ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

 

ส่ง​จาก samsung ​mobile

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

อธิปติ ของขันธ์ท่านว่าด้วย "รูปของขันธ์" ดวงเป็นสุริยะคราส ดังนั้น จงทำการอย่างมีสติแลอย่าวู่วามครับ ระยะนี้ให้ไปแก้ดวงกับพระราหูหรือพระวันพุธกลางคืนครับ


# 1132
By หมอยา
On 2011-11-13 07:30:52


sent: saturday, november 12, 2011 8:53 pm
to:
subject: re: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะแก้ไขข้อมูลค่ะ

 

พอดีใส่ข้อมูลไม่ครบที่ส่งที่ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมข้อมูลนะค่ะอาจารย์หมอยา

 รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะค่ะ ชื่อ กนกพรรณ เจริญจิตร

เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก   ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะค่ะที่สละเวลาช่วยตรวจดูให้     

 

หนูขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง   นะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1131
By หมอยา
On 2011-11-12 14:01:03


sent: friday, november 11, 2011 8:28 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับผม

สวัสดีครับอาจารย์ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครั

ชื่อ อนันต์สิน ศิริสวัสดิ์ เกิดที่จังหวัดนครพนมครับ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

อธิปติของขันธ์ท่านว่าด้วย "สัญญา" ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

ทำนายว่า
๑. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพ เป็นมากกว่าธรรมดาครับ
๒. ท่านต้องรู้จักความสามัคคีในครอบครัว ....เชื่อฟังผู้ใหญ่
๓. วาสนาท่านดุจเสือแลมังกร


# 1130
By หมอยา
On 2011-11-11 20:05:33


sent: friday, november 11, 2011 2:55 pm
to: คุณหมอยา
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวกัญชลิกา  ชูบุญเรือง

สถานที่เกิด กรุงเทพฯ

 

ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: friday, november 11, 2011 2:09 pm
to: คุณหมอยา
subject: : ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  จรรยา  จรพักตร์

สถานที่เกิด ในบ้าน อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี

 

ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1129
By หมอยา
On 2011-11-11 19:47:00


sent: friday, november 11, 2011 9:36 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

 

 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ..
ขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
ผมชื่อ นายอภิสิทธิ์  ชัยสิทธิ์. จังหวัดแพร่
ขอบคุณมากครับ
ขอแสดงความนับถือย่างสูง
 
นายอภิสิทธิ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1128
By หมอยา
On 2011-11-11 19:41:49


sent: thursday, november 10, 2011 4:40 pm
to:
subject: ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ ค่ะ

นางสาว ณัฐธิดา จาตุวัฒน์  จังหวัดกรุงเทพฯ

ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1127
By หมอยา
On 2011-11-11 19:39:51


sent: thursday, november 10, 2011 4:17 pm
to:
subject: อยากรู้ว่ามีองค์เทพไหมค่ะ

 

นางสาววรากรณ์  สินจิตรเกิดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1126
By หมอยา
On 2011-11-11 19:29:39


sent: thursday, november 10, 2011 2:21 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ท่ี่เคารพ
       ผมชื่อ สุเทพ  แจ่มแจ้ง อยากทราบว่าผมมีองค์อยู่หรือเปล่าครับ
ถ้ามีผมจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   ...ขอบคุณครับ...

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1125
By หมอยา
On 2011-11-11 19:27:32


sent: thursday, november 10, 2011 1:06 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ (แก้ไข วันที่เกิดครับ ขออภัยเป็นอย่างสูง)

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
 
            ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผม ด้วยครับ
ผมชื่อ นาย สมพงษ์ อริยะ เกิดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ครับ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ
  ขออภัยท่านอาจารย์หมอยา ผมเคยส่งอีเมล์มาหนึ่ง ฉบับแล้วแต่ใช้สำนวนที่ไม่ถูกต้อง ต้องขออภัยด้วยครับ
     ฉบับที่แล้วผมลืมใส่วันที่เกิดครับ ขออภัยท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1124
By หมอยา
On 2011-11-11 19:24:31


sent: thursday, november 10, 2011 12:52 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

ดิฉันขอบรบกวนเวลาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ  ชื่อ  ขวัญตา  ทุมมา  
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1123
By หมอยา
On 2011-11-11 19:22:46


sent: thursday, november 10, 2011 5:04 am
to:
subject: ขอความกรุฌาอาจาร์ยตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ
  กระผมใคร่อยากทราบว่าตัวผมเองนั้นมีองค์เทพหรือไม่
กระผมชื่อ นราธิป ศิริจารุพันธุ์ .ครับ ไม่แน่ใจเท่าไหร่
ไปเกิดอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1122
By หมอยา
On 2011-11-11 19:21:01


sent: wednesday, november 09, 2011 11:39 pm
to:
subject: รบกวนอาจาร์ยช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ชื่อ นางสาวกนกกร  เกิดรอด

ขอบคุณอาจาร์ยล่วงหน้าคะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1121
By หมอยา
On 2011-11-11 19:16:42


sent: wednesday, november 09, 2011 3:16 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ ค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ค่ะ

ชื่อ นามสกุล : พิจิตรา  เชตุใจ

จังหวัดที่เกิด : สิงห์บุรี

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1120
By หมอยา
On 2011-11-11 17:53:32


sent: wednesday, november 09, 2011 12:54 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
       ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
และช่วยชี้แนะด้วยว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
หนูนางสาวพิจิกา  จิตรเย็น จังหวัดปราจีนบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1119
By หมอยา
On 2011-11-11 03:20:57


sent: friday, november 11, 2011 2:45 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ

 

เรียน   อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
  ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ  และขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
 
   ผม นาย ธนัช ปัญจวิกรม ชื่อเดิม( มานะ แซ่กัง )  จังหวัดชลบุรี
 
                                            ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ทำนาย
๑. การปฏิบัติหรือบำเพ็ญของท่านเยี่ยงพระแม่โพธิสัตว์กวนอิมหรือพระถังซัมจั๋ง

double click on image to enlarge.

๑. ให้ท่านจงตั้งมั่นในอิทธิบาท๔
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น(จิตวิญญาณ ศรัทธา)
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น (เวทนา ลำบากในการปฏิบัติ)
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (การไม่ละทิ้งในสิ่งที่ศรัทธาคือมั่นคง)
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น (พิจารณาการทั้ง3ข้อแรกด้วยเหตุและผลครับ หาใช่งมงาย)
๒. พรหมวิหาร๔

เมตตา คือ ปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ (กระทำโดยไม่หวังผล)
 กรุณา คือ  ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ (ปราถนาช่วยเหลือผู้อื่น)
 มุทิตา คือ  ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี (เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น)
อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย เป็นกลาง (ช่วยเฉพาะผู้ที่สามารถช่วยได้)


# 1118
By หมอยา
On 2011-11-09 02:00:10


sent: tuesday, november 08, 2011 6:54 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาตรวจสององค์เทพครับ..

 

เรียน   อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ผมนายบวร   พิกุลสวัสดิ์ เกิดที่จังหวัด กรุงเทพ
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพช่วยหรือไม่ครับ..ขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
 
ขอแสดงความนับถือย่างสูง
 
 
นายบวร    พิกุลสวัสดิ์

ตอบ ท่านไม่มีองค์เทพครับ


# 1117
By หมอยา
On 2011-11-09 01:56:13


sent: tuesday, november 08, 2011 7:04 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจาร์ยที่เคารพ

 

     ข้าพเจ้าได้สนใจเกี่ยวกับองค์เทพมานานสมควรแล้ว พี่ชายผมก็มีองค์ครับผมเลยยากถามว่าผมมีดวงที่จะมีองค์ไหมครับ เพราะผมดวงไม่ค่อยดีมีแต่เรื่องครับและตอนนี้ผมเรียนอยู่เทคนิค ผมอยากมีองค์เป็นพระวิษณุกรรมจะได้มาปกปักรักษาและคุ้มครองผมด้วย

 ชื่อ ณัฐยศ เชิดชิด  จังหวัดสมุทรสาคร

        ขอครอบคุณอาจาร์ยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
เรียนสายช่าง บูชาพระวิษรุกรรมได้ เมื่อบูชาท่านแล้วไม่สามารถวางได้นะครับ โปรดพิจารณาให้รอบคอบ

*********************

ทำนายว่า
๑. ระยะนี้ตัวลูกมีภัย เดินทางด้วยความระมัดระวังจนกว่าจะจบเทอมปลาย แก้ไขให้จัดของบนถวายแด่ องค์พระวิษณุกรรม หรือพระนารายณ์ทรงครุฑหรือพระราหูครับ


# 1116
By หมอยา
On 2011-11-09 01:42:48


sent:
tuesday, november 08, 2011 10:13 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

                กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

     หนูขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ หนูชื่อนางสาวกุลธิดา อาธิเจรญสุข (นาสกุลเก่า. ลิ้มศิริ) จังหวัดขอนแก่น อยากตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป                                                                                                           

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ทำนายว่า
๑. ในตัวท่านมีทั้งมิตรและอริในตัว
๒. จงระวังสิ่งที่มาทางบูรพาทิศ
๓. ในกาลข้างหน้าไม่นานนัก ท่านจำต้องเลือกทางเดิน หนึ่งร่มเย็นและเป็นสุข หนึ่งร้อนลุ่มแลวุ่นวาย
๔. หากท่านเลือกถูก ทางนั้นๆสืบไปเบื้องหน้า ท่านจะพบความสำเร็จ เกิดความสุขไปทั่วทั้งวงศ์ตระกูล


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool