ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1215
By หมอยา
On 2012-01-04 06:54:09

 

-----original message-----

sent: wednesday, december 21, 2011 9:19 pm
to:
subject: ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทรงโปรดตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยครับ

 ผมขอรบกวนเวลาขออาจารย์ ตรวจองค์เทพด้วยครับ

   นาย ธนาคม สมบูรณ์ เกิดจังหวัด นครสวรรค์.

 ลูกขอขอบคุณที่อาจารย์เมตตาครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1214
By หมอยา
On 2012-01-04 00:58:35


sent:
monday, december 26, 2011 2:23 pm
to:

subject:
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ลูกขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ ธนพร ทักท้วง.

จังหวัด พิษณุโลก

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1213
By หมอยา
On 2012-01-04 00:56:19


sent: monday, december 26, 2011 4:38 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์ หมอยาครับ ผม นายธนชัย โชตนะพันธ์  อยู่กรุงเทพครับ
 
อาจารย์ช่วยตรวจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1212
By หมอยา
On 2012-01-04 00:54:38


sent:
monday, december 26, 2011 4:43 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
ชื่อ-สกุล :  นางสาวสวิชญา  โนปิง (เดิมชื่อธิดารัตน์)
จังหวัดที่เกิด : จังหวัดลำปาง
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะ ที่กรุณาสละเวลาตรวจองค์เทพให้หนู

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สวิชญา โนปิง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1211
By หมอยา
On 2012-01-04 00:52:20


sent:
tuesday, december 27, 2011 9:11 am
to:

subject:
รบกวนทางอาจาร์ยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

นายธนุกฤต  เชื้อเล็ก   เกิดจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
 ชื่อเดิม นายราชศักดิ  เชื้อเล็ก ค่ะ รบกวนอาจาร์ยหมอยาตรวจองค์เทพให้สามีของลูกด้วยนะค่ะ
                    ขอบพระคุณค่ะ
                    น.ส.วิภาพรรณ  แซ่อุ่ย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1210
By หมอยา
On 2012-01-04 00:49:24


sent:
wednesday, december 28, 2011 9:37 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวน อ.หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ

ผมชื่อ รุจิภาส  พรปกเกล้า

เกิดที่จังหวัด ชลบุรี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1209
By หมอยา
On 2012-01-04 00:47:30


sent:
thursday, december 29, 2011 10:47 am
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉัน ชื่อ ฆารวี  ถัณฑิลารักษ์   ที่กรุงเทพฯ

ขอรบกวนอาจารย์ตรวจให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1208
By หมอยา
On 2012-01-04 00:45:38


sent:
wednesday, january 04, 2012 12:15 am
to:

subject:
ขอรบกวนตรวจองค์เทพหน่อยครับ

สวัสดีอาจารหมอยาที่เคารพครับ ผมชื่อ นายสุรสิทธิ์ บัพพา  จ.สุพรรณบุรี มีความใคร่ขอรบกวนให้อาจารหมอยาช่วยตรวจดวงชะตาดูว่าผมมีองค์เทพหรือปล่าวครับแลเป็นแบบไหน แต่ในความรู้สึกลึกๆผมเองนั้นอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษด้วยกัน ที่ได้รับความเดือดร้อนครับจึงเรียนมาเพื่อทราบครับ และขอขอบพระคุณท่านอาจารหมอยาไว้ ณ ล่วงหน้านี้ดวยครับขอขอบพระคุณครับ
  
     ขอแสดงความเคารพ                 สุรสิทธิ์  บัพพา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1207
By หมอยา
On 2012-01-04 00:40:59


sent: friday, december 30, 2011 10:53 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์หมอยาด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ  ส.ต.ภาณุพงศ์  บัวเงิน ครับ จ.นครราชสีมา
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยน่ะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับ

*********************


# 1206
By หมอยา
On 2012-01-04 00:38:51


sent:
friday, december 30, 2011 11:00 am
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

  กราบเรียนอาจารย์

     ดิฉันชื่อ  ศิริรัตน์  โพธิชาติ 
  ที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ

               ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยค่ะ
               และปีใหม่ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง
               เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกศิษย์ไปนาน ๆ นะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1205
By หมอยา
On 2012-01-04 00:32:00


sent: sunday, january 01, 2012 6:15 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อ อรรัมภา  วรรธนะภูติ  คะ
เกิดที่โรงพยาบาลบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครคะ

มีความประสงค์ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1204
By หมอยา
On 2012-01-04 00:29:37


sent:
monday, january 02, 2012 6:40 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับ

ผมได้พบเว็ปไซท์องค์เทพ แล้วเกิดสนใจอยากรู้ว่า
ตัวผมนั้นมีองค์เทพหรือไม่ประการใด
จึงอยากให้ท่านช่วยตรวจให้กับผมด้วยนะครับ

ผมชื่อ         พัลลภ ทีโส  สถานที่เกิด จ.กรุงเทพฯ
ใคร่ขอรบกวนเวลาทางทีมงานรับตรวจให้ผมด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพ

พัลลภ ทีโส

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1203
By หมอยา
On 2012-01-03 12:01:51


sent: sunday, january 01, 2012 7:50 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพคะ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉัน   อรัมภา  วรรธนะภูติ  คะ เกิดที่จังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครคะ มีความประสงค์ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1202
By หมอยา
On 2012-01-06 08:23:53

 

 

 

เริ่มปี2555ครับ

 

 


sent:
monday, january 02, 2012 10:35 pm
to:

subject:
ดูดวงให้ผมหน่อยนะคับวันนี้วันเกิดผมรบกวนด้วยนะคับ

ผมชื่อสหชัย ชมภู  คือว่า รบกวนอาจารย์ด้วยนะคับ รบกวนแค่นี้นะคับ ขอบพระคุณมากคับ

ตอบ อนุโมทนาครับ... สุขสันต์วันเกิดครับ
... ปีนี้ให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่เทวดาฟ้าดินครับ.. มีโชคมีลาภสืบไปครับ

hosting thanks: thaihostweb.com


# 1201
By หมอยา
On 2011-12-28 07:41:33


sent:
tuesday, december 27, 2011 4:56 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ รบกวนตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์
ดิฉันชื่อ อัจฉรา ฉิมพลัด ค่ะ
เกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
มีความประสงค์ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วย
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1200
By หมอยา
On 2011-12-28 06:39:21


sent: wednesday, december 28, 2011 1:03 am
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ชื่อ คณิษฎา อัศวชีพ .เกิดที่กรุงเทพ คะ

       ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์กับการช่วยดูองค์เทพ ให้ กับทุกคนด้วยนะค่ะ

                     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ


*********************


# 1199
By หมอยา
On 2011-12-26 13:41:16


sent: saturday, december 24, 2011 10:55 am
to:
subject: เรื่องการตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะอาจายร์
ได้ดูเวปไวด์ที่อาจาร์ได้จัดทำขึ้นเลยมีความประสงค์ขอความกรุณาอาจารย์
ได้ทำการตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 ดิฉัน ชื่อ ทรรศนีย์  กันเหตุ
      
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ


                ขอแสดงความนับถือ
             
                  ทรรศนีย์  กันเหตุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1198
By หมอยา
On 2011-12-26 13:38:49


sent: saturday, december 24, 2011 11:09 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ รบกวนตรวจองค์เทพหน่อยครับ

 

ผมชื่อ นายธีรพัชร์  วงศ์วรนิตย์  ที่จังหวัดมหาสารคามครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1197
By หมอยา
On 2011-12-26 13:36:05

 

-----original message-----

sent: saturday, december 24, 2011 11:22 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

ลูกมีเรื่องรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยไขข้อข้องใจของลูกด้วยค่ะ

วันนี้ลูกฝันว่าลุกได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ รูปหนึ่ง ท่านก็ให้พรโดยให้ลูกกล่าวตามท่าน เป็นประโยคยาว

แต่บางประโยคลูกก็ได้ยินไม่ถนัดก็ได้ถามท่าน ตอนแรกลูกยังลืมตาอยู่จนสักพักในความฝันนั้นลูกก็ได้หลับตาทำสมาธิไปด้วย ก็มีน้ำหยดหนึ่งตกต้องตัวลูก แล้วมีคำ ๆ หนึ่งดังขึ้นมาในจิตว่า

"นิ ประสิทธิ์ ประสาท นิจจัง" แล้วลูกก็ตื่น คำ ๆ นี้หมายถึงอะไรค่ะ  และพระสงฆ์รูปนั้นท่านเป็นใครค่ะ

สุดท้ายนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ลูกขออธิษฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาล ครอบครัว อาจารย์หมอยา ให้มีความสุข ความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ขอบพระคุณค่ะ

เพ็ญ

ตอบ  อนุโมทนาครับ ...ท่านควรหาครูของท่านให้พบครับ

**************************# 1196
By หมอยา
On 2011-12-26 13:21:26


sent:
saturday, december 24, 2011 4:05 pm
to:

subject:
เรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วย

สวัสดีค่ะอาจารย์

ลูกชื่อปุญญพัฒน์ บุญพา

เกิดที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1195
By หมอยา
On 2011-12-26 13:11:29


sent:
saturday, december 24, 2011 6:26 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน คุณครูหมอยา

       หนูได้อ่านและทราบข้อมูลจากในเว็บ ongtep.com เกี่ยวกับการตรวจองค์เทพนะค่ะ และอยากรบกวนคุณครูหมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้หนูด้วย 

 เดิมชื่อ นางสาว สุกัญญา เพิ่มสกุล  

และได้เปลี่ยนนามสกุลตามคุณแม่ มาเป็น  สุกัญญา จิรวรรณศรี  

จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น        นางสาวเรณุกา จิรวรรณศรี  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ 

ขอบพระคุณคุณครูหมอยาค่ะ

เรณุกา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 

 


# 1194
By หมอยา
On 2011-12-26 12:21:43


sent: monday, december 26, 2011 9:31 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ รบกวนคุณหมอยาตอบกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ถึง   คุณหมอยา
รบกวนคุณหมอยา ตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
 ชื่อน.ส.วิภาพรรณ  แซ่อุ่ย 
ช่วงนี้อาการชอบเจ็บที่หน้าอก และบางครั้งก็ปวดที่บ่า และชอบนขลุกบ่อยครั้ง ไม่ทราบว่าที่ตนเองเป็นอยู่เป็นเพราะสาเหตะอะไรค่า
           
 
 
                                                                                         ขอบคุณค่ะ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1193
By หมอยา
On 2011-12-21 14:31:57


sent: sunday, december 18, 2011 7:15 pm
to:
subject: ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทรงโปรดตรสจดูองค์เทพให้ลูกด้วย

น.ส.ธนภรณ์  จิรนันท์ธวัช เ  ร.พ.หัวเฉียว กรุงเทพฯ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: sunday, december 18, 2011 12:27 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ รบกวนตรวจองค์เทพหน่อยครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา
 
 
ผมชื่อ ทักษ์ดนัย ก่วนสกุล     จ. นครศรีธรรมราช
 
รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ
 
 
*กราบขออภัยอาจารย์ที่ ส่ง มา 2 ครั้ง ครั้งแรก ผม ลืม เขียนวันเดือนปีเกิดครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 

-----original message-----

sent: saturday, december 17, 2011 8:13 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

   กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

กระผม นาย พงศกร ฝางแก้ว

เกิดที่โรงพยาบาลภูมิพล  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1192
By หมอยา
On 2011-12-21 14:19:16


sent: wednesday, december 21, 2011 11:06 am
to:
subject: ครวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์
ชื่อวรรณิดา เวียงสมุทร ( เมื่อก่อน ชื่อวัลยา )

ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ

ขอความกรุณาด้วยนะคะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, december 21, 2011 1:36 am
to:
subject: ตรวงดวงองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาที่เคารพ

อาจารย์คะหนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูดวงให้หนูหน่อยได้มั๊ยคะ  หนูชื่อ จิรปรียา มีจุ้ย เกิดที่จังหวัด นครปฐม วั ค่ะ
ว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ แล้วเป็นองค์พ่อ หรือเป็นองค์พระแม่คะ (ที่เป็นองค์หลัก)  แล้วถ้ามีหนูควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องคะ
ขอให้อาจรย์ช่วยตอบมาให้หนูรู้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ                                                   
สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขในวันปีใหม่ในปีนี้ดวยนะคะ หนูขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, december 21, 2011 12:56 am
to:
subject: กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา

 

ผมชื่อนายเกียรติธนากรศ์ พรเพชรประเสริฐ เกิดที่นครนายก ปัจจุบันอยู่ปทุมธานีอยากตรวจองค์เทพครับ
กราบรบกวนอาจารย์บอกคำตอบ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: tuesday, december 20, 2011 9:58 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
        
หนูขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะว่ามีหรือเปล่า เพราะหนูไปที่สำนักแห่งหนึ่งและอาจารย์ที่สำนักได้ทักว่าหนูมีองค์ค่ะ และตอนนี้หนู
 
 
เลี้ยงกุมารไว้ 2 องค์ค่ะ อยากทราบว่ากุมารยังอยู่หรือเปล่าค่ะ
 
 
หนูชื่อ รวิภา   ถนอมศักดิ์ เกิดที่จังหวัดชุมพรค่ะ

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาสำหรับคำตอบค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, december 20, 2011 5:13 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์ให้หน่อยคะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคราพ
 
ดิฉันมีความประสงค์อยากจะให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ดิฉันหน่อยคะ
 
ดิฉันชื่อ ดาเรศ  ชื่นอารมย์   จ.สมุทรปราการ
 
ขอบพระคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) ดวงนี้แปลกๆชอบกลครับ

*********************


sent: monday, december 19, 2011 5:08 pm
to:
subject: สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยได้ไหมครับว่าตัวผมมีองค์เทพหรือเปล่า
ผมชื่อ : รัชพล นามสกุล : เกิดเจริญ

  เกิดที่จังหวัดจันทบุรีครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับท่านอาจารย์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, december 19, 2011 3:36 pm
to:
subject: ขออาจารย์หมอยาเมตตาตรวจองค์เทพไห้ด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความเมตตาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่อ ธนาชัย วงศ์บุญชัย เกิดกรุงเทพฯ

ขอบคุณครับ 

ธนาชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, december 19, 2011 2:47 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา
หนูรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

หนูชื่อ ณัฎฐวงษ์ บุญรักษา ค่ะ (กาญจนา บุญรักษา อันนี้ชื่อเก่าค่ะ)

เกิดโรงพยาบาลจุฬา กรุงเทพค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1191
By หมอยา
On 2011-12-21 07:46:47


sent:
sunday, december 18, 2011 6:26 pm
to:

subject:
สวัสดีคะ

 

สวัสดีคะอาจารย์ หนูเห็น email ของอาจารย์จากเพื่อน ก็รู้สึกศรัทธราจึงอยากเรียนถามอาจารย์ ซักหน่อยคะ
หนูเกิดวันที่ ชื่อ สุวรรณา คุณากรวิมล  นะคะ ว่า หนูมีองค์กับเค้าบ้างหรือเปล่า

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

และทำผิดอะไรบ้าง  หากผิดต้องทำอย่างไร
ทุกวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไร

ตอบ ท่านถามมาง่ายๆ หากตอบลงในเวบอาจารย์ไม่ลบคำตอบนะครับ

แหม...........ตัวอย่างครับ

รบกวนอาจารย์ช่วยหนูทีนะคะ.....ขอบคุณอย่างสูง
 
ปล.หนูใช้เมล์เพื่อนถามนะคะ หนูไม่มีmail

*********************


sent:
saturday, december 17, 2011 1:54 pm
to:

subject:
ลบกวนลบกระทู้ให้หน่อยนะคะ

 

กระทู้ตามรูปที่แนบให้นะคะ ในนามของ ปวีณา เป็นคนเเจ้งลบค่ะ

 

ตอบ ท่านใดมีนิสัยเช่นนี้ ขออย่าได้โพสเข้ามาขอตรวจองค์เทพ  อาจารย์อ่านแล้วเสียความรู้สึกมากๆ... แถมกระทู้ที่ขอให้ลบไม่ตรงกับเมล์ที่ให้มา... อาจารย์เคยแจ้งไว้แล้วว่า ก่อนส่งเมล์มา พิจารณาให้ดีก่อน อย่าเห็นว่าเป็นของฟรี จะมาดูหมิ่นน้ำใจกันง่ายๆ สังเกตุดู บางครั้งเวลาที่อาจารย์ตอบท่านเป็นเวลาตีสอง- ตีสาม อาจารย์ ก็ลุกมาตอบเมล์ท่าน.. ชึ่งเป็นไปด้วยศรัทธาที่มีต่อผู้ที่สอบถามเข้ามา แล้วท่านทั้งหลายตอบแทนศรัทธาด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้กระนั้นหรือ... และถ้าทุกท่านเมล์มาแล้วมาแจ้งให้อาจารย์ลบเมล์ของท่าน เวบคงไม่เป็นเวบ เพราะจะมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้น ณ จุดนี้จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน.. ว่าจะไม่มีการลบเมล์ใดๆทั้งสิ้น
หวังว่า ภาษาไทย คงอ่านแล้วเข้าใจนะครับ

อีเมล์ของท่านจะถูกตั้งเป็นเมล์ขยะ และไม่สามารถส่งถึงอาจารย์อีกครับ

 

 


# 1190
By หมอยา
On 2011-12-20 21:32:00
sent:
tuesday, december 20, 2011 5:41 pm
to:
ท่านอาจารย์หมอยา
subject:
fw: สวัสดีคับ

 

ผมขอกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยานะคับ ที่ผมได้โทรไปถามโดยไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน ขอท่านอาจารย์อโหสิกรรมให้ผมด้วย

 (ผมขอโทษนะคับที่ส่งซ้ำมาหลายรอบ ผมไม่ทราบว่าเมลล์นี้ถึงอาจารย์ไหม ขออภัยด้วยนะคับ) 

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ ชื่อ นาย อาชนะ รัตน์วิเศษฤทธิ์  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ผมกราบขอขอบคุณท่านอาจาร์ยหมอยาครับ และขอคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีพ่อปู่่ฤาษีทุกพระองค์ บารมีเทพเทวาและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงอำนวยพรให้ท่านอาจาร์ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงครับ


ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1189
By หมอยา
On 2011-12-13 08:22:43


sent: saturday, december 10, 2011 11:38 am
to:
subject: สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา
อยากรบกวนให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

ชื่อ ศุภิศา บำรุงธรรม  เกิดที่โรงพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี มค่ะ

อยากทราบว่ามีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่  ถ้ามีเป็นอ งค์เทพทางสายไหนค่ะ

และอยากทราบวิธีปฎิบัติตัวค่ะ   กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: saturday, december 10, 2011 12:36 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยค่ะว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองอยู่หรือเปล่า

ชื่อ : ฉวีวรรณ     นามสกุล : ตันฮวด

จังหวัดที่เกิด  : นครราชสีมา ( โคราช )

ขอบพระคุณค่ะ      ฉวีวรรณ ตันฮวด

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: saturday, december 10, 2011 2:09 pm
to: ถาวร อาป้อง
subject: re: กราบสวัสดีอาจาร์หมอยา

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนุได้คำตอบจากอาจารย์แล้วค่ะ หนูต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะค้ะที่ตอบกลับ หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ  อาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กับแฟนหนูได้มั้ยค้ะ แฟนหนูชื่อ วิชิต  พฤษกชาติ เป็นคนอุดรค่ะ  สุดท้ายนี้หนูขอให้อาจารย์หมอยา มีสุขฦาพแข็งแรงนะค้ะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************

 


sent: saturday, december 10, 2011 7:36 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้ทีได้ไหมครับว่าผมมีองค์เทพ หรือเปล่าเพราะว่ามีคนทักมาหลายคนมากว่าผมมีผมก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันครับ

ชื่อเดิมผม คือ อุเทน ชุยกระเดื่อง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น กฤษฎากานต์ ชุยกระเดื่อง   ที่ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู สมัยที่ผมเกิดยังเป็นจังหวัด อุดรธานี รบกวนอาจารย์ช่วยตอบทางอีเมลด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากๆ ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: saturday, december 10, 2011 9:48 pm
to:
subject: ขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยาหน่อยนะครับ

        กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ  คือว่าผมอยากจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทให้ผมหน่อยครับว่ามีหรือไม่     และถ้ามีคือองค์อะไรครับ เพราะบางทีมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกได้ว่า เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะครับ   คล้ายๆ กับว่ามันมีภาพปรากฏแว๊บๆ ก่อนและหลังเกิดอ่ะครับ       บางทีผมก็มึน ๆ รบกวนด้วยนะครับ  ที่ จังหวัดนครปฐมครับ

รบกวนด้วยนะครับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, december 11, 2011 8:29 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันชื่อ มณีนันท์  โชคอนันต์ภิญโญ . กรุงเทพฯ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

มณีนันท์  โชคอนันต์ภิญโญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, december 11, 2011 12:31 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ 
    
รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ชื่อ ชฎาธรณ์ คลังมณี  จ. กทม ค่ะ
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
              
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1188
By หมอยา
On 2011-12-13 02:17:27


sent: monday, december 12, 2011 8:39 pm
to:
subject: ต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาที่ระบุรายละเอียดไม่ครบ

 

ผมต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับที่ระบุรายละเอียดไม่ครบ ขอโทษด้วยจริงๆครับ

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาใหม่อีกรอบนะครับ กระผม ชื่อนายชนะพล  ปงกันคำ  จังหวัดที่เกิด เชียงรายครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าครับที่รบกวนสละเวลามาตรวจให้กระผมหน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้อนาคตจะเป็นร่างทรงครับ

*********************


# 1187
By หมอยา
On 2011-12-13 02:13:43


sent: monday, december 12, 2011 8:55 pm
to:
subject: ตรวจสอบว่ามีองค์เทพ ครับ

 

ชื่อ นาย วสินธุ์ นามสกุล  ลิ้มรัชตะกุล จังหวัดที่เกิด ขอนแก่น ครับ

ขอให้  อ.หมอยา จงมีแต่ความสุข  ความเจริญในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านได้สมความมุ่งมาดปราถนา ขอให้ท่านมีบารมีสูงๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไปนะครับ  ขออนุดมทนาบุญ สาธุ !! ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1186
By หมอยา
On 2011-12-13 02:10:38


sent: monday, december 12, 2011 9:51 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา  หนูชื่อ วรางคนา เพชระบูรณิน  จังหวัด เพชรบูรณ์ ขอตรวจองค์เทพค่ะ
 
 
                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                       วรางคนนา  เพชระบูรณิน

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1185
By หมอยา
On 2011-12-13 02:07:50


sent: tuesday, december 13, 2011 12:50 am
to:
subject:

 

ชื่อ อิทธิดา ฤทธิสุนทร
 จังหวัด พัทลุง  
จะมีองค์เทพใหมค่ะ  ถ้ามีคือองค์อะไรค่ะ
   ควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธฺ์อะไรดีค่ะในเรื่องโชคลาภ
          ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1184
By หมอยา
On 2011-12-13 02:51:52


sent: monday, december 12, 2011 11:47 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพอีกครั้งครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาครับ

          ผมต้องกราบขอขมาอาจารย์อีกครั้งครับ เนื่องจากผมส่งจดหมายฉบับที่แล้วไม่ได้รับการตรวจองค์เทพด้วยสาเหตุให้ข้อมูลไม่ครบ จึงขอขมาอาจารย์หากทำสิ่งใดผิดพลาด และขอความเมตตาจากอาจารย์พิจารณาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ผมนาย พิจักษณ์ ภู่ตระกูล ชื่อเดิม สิทธิชัย ภู่ตระกูล เกิด ณ จังหวัดนครสวรรค์ รบกวนท่านอาจารย์ ตรวจสอบองค์เทพครับ สุดท้ายขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ

                                                                              กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: monday, december 12, 2011 2:09 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: re: กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพอีกครั้งครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

                  กราบขอบพระคุณครับอาจารย์หมอยาที่สละเวลาตอบจดหมายผม  ผมต้องเข้าไปพบอาจารย์เพื่อศึกษาให้มากกว่านี้ครับ เพราะพักนี้ผมรู้สึกแปลก ๆ และมีอาการ
ตามที่ในเวบอาจารย์บอกไว้เลยครับ สุดท้ายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ
        กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 1183
By หมอยา
On 2011-12-10 08:26:59


sent: tuesday, december 06, 2011 11:05 pm
to:
subject: สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หมอยา
หนูอยากรบกวนให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
หนูชื่อ ปิยธิดา เดชจบ  เกิดที่ จ.ลพบุรี 
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ และเป็นพระองค์ใดค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: tuesday, december 06, 2011 8:51 pm
to:
subject

ชื่อ มานะ  เทียนทองเปลี่ยนเป็น ภัทรกร เทียนทองโรงพยาบาทภูมิพล   กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, december 06, 2011 2:16 pm
to:
cc:
subject: ขอคำแนะนำ

 

ผมชื่อ  ศรีเมือง  ผมประทุม 

อยากขอคำแนะนำจากท่านครูด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: tuesday, december 06, 2011 2:02 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยครับ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้ด้วยครับว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองอยู่หรือเปล่า

ชื่อ : ชัยมงคล

นามสกุล : กมลทิพย์

 

จังหวัดที่เกิด  : ขอนแก่น    ขอบพระคุณครับ    ชัยมงคล กมลทิพย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1182
By หมอยา
On 2011-12-10 08:18:42


sent: thursday, december 08, 2011 1:55 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
             ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผม ด้วยครับ
ผมชื่อ นาย ทรงพล  สุดใจ เกิดที่ จังหวัดชลบุรี  ครับ  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

-----original message-----

sent: thursday, december 08, 2011 12:31 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

นางสาว สาริกา  ปทุมทอง  อยู่ที่ จ.นครราชสีมา
กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, december 07, 2011 11:44 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะอาจารย์

 

กราบเรียนท่านอาจารย์

ดิฉัน นางสาว ประภาภรณ์ พุทธคุ้มวงศ์

 เกิดจังหวัด กรุงเทพค่ะ รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************

on behalf of leander fey
sent: saturday, june 04, 2011 12:21 am
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพรักและนับถือ  ขอรบกวนตรวจดวง ชื่อ วรฤทัย เดิม(ขวัญฤทัย)  นามสกุล สินเทศ  อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่แล้วกับองค์เทพที่นับถือบูชาท่านเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิตมีอะไรที่ขัดข้องหรือมีข้อแนะนำให้หนูด้วยคะ บางครั้งทำอะไรติดขัดมากค่ะ  รักและเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1181
By หมอยา
On 2011-12-10 07:53:42


sent: thursday, december 08, 2011 3:05 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ
 
  ผมชื่อ  นาย  วิโรจน์  แสงเทียน  เกิดที่โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัด สมุทรปราการ
 
ถ้าผม มีองค์เทพจริงจะต้องปฏิบัติอย่างไรคับ
             
                                   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1180
By หมอยา
On 2011-12-10 07:43:39


sent: saturday, december 10, 2011 1:06 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ  

คือว่าหนูอยากตรวจดูองค์เทพค่ะ  หนูชื่อ น ส  รัศมี  แก่นเฉลียว ค่ะ  จังหวัดที่เกิด ราชบุรีค่ะ 
รบกวนอาจาย์ช่วยกรุณาตอบหนูให้หายข้องใจด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1179
By หมอยา
On 2011-12-09 20:36:32


sent: friday, december 02, 2011 10:30 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

ผมมีโอกาสได้ติดตามข้อความของอาจารยืหมอยามาได้สักพักนึงแล้วครับ จนเกิดความสนใจ เลยอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ วัฒน อริยะวัฒน์กุล ครับ เกิด จังหวัด กรุงเทพครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: saturday, december 03, 2011 7:17 pm
to:
subject: กราบสวัสดีอาจาร์หมอยา

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ  คือว่าหนูอยากตรวจดูองค์เทพค่ะ  ช่วยกรุณาตอบหนูให้หายข้องใจด้วยค่ะ  สุดท้ายนี้หนุขอให้อาจารย์หมอมีสูขภาพแข็งแรงนะค้ะ หนูชื่อ น ส  ถาวร อาป้อง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


sent: monday, december 05, 2011 8:34 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพปี 255

กราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพ
   
               กระผมรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ กระผมชื่อ อำนาจ สวัสดิ์รักษ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*********************


sent: monday, december 05, 2011 6:41 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ 

ดิฉันชื่อ จุฑารัตน์  วงศ์ภักดี
ขอรบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและเป็นที่พึ่งของผู้ตกทุกข์ได้ยากสืบไปนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: monday, december 05, 2011 8:21 pm
to:
subject: รบกวนตรวจ องค์เทพให้ผมด้วย

สวัสดีครับอาจารย์ หมอยา

ผมอยากรบกวนให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ผมชื่อ นาย ก่อเกียรติ ชนีมาส

เกิดที่ สุราษฎร์ธานี

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ และเป็นพระองค์ใดคับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, december 05, 2011 8:36 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
ผมชื่อ ประจวบ สดแสนรัตน์
จังหวัด สงขลา 
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1178
By หมอยา
On 2011-12-09 20:19:22


sent: friday, december 09, 2011 4:14 pm
to:
subject: จะรบกวนอาจารย์ช่วยดูว่ามีองค์หรือเปล่าค่ะ

ชื่อ วรางค์ศิริ  คุณสิทธิพงศธร ค่ะ เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ

อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะว่ามีองค์เทพหรือเปล่า ขอคำแนะนำและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: friday, december 09, 2011 1:50 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ
                
                        หนูชื่อ นางสาววาสนา แสงทอง
เกิดที่เชียงใหม่ ค่ะ ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ
             
                            ด้วยความเคารพนับถื่อเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: friday, december 09, 2011 11:31 am
to:
subject:

ถึงอาจารย์หมอยาที่เคารพผมขออนุญาติรบกวนช่วยดูให้แฟนผมหน่อยได้ไหมครับว่าเธอมีองค์ไหม
เธอชื่อ นางสาวมณฑาทิพย์ แดงตุ่น เกิดที่ สมุทรสาคร
ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: friday, december 09, 2011 10:26 am
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ทีคับ

 กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพคับผม

ชื่อ นายขจรศักดิ์ แซ่ลู่ เกิดที่โรงพยาบาลยศเส กรุงเทพมหานครฯ

ถ้าหากผมมีองค์เทพจริง

ผมอยากรู้เพิ่มเติมด้วยว่า มีองค์เทพอง ค์ใดคับ

ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปอยากให้อาจารย์หมอ

ช่วยตอบกลับมาที่อีเมล์ด้วยน้ะคับ

ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าน้ะคับ

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

-----original message-----

sent: friday, december 09, 2011 1:35 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

 

หนูชื่อนางสาวปัญจพาน์ ภู่ประเสริฐคะ .คะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่คะ หนูก้อเึยมีผู้หลักผู้ใหญ่ทัักมาบ้างคะ หนูก้อทำการปฏิบัติบ้างคะ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนัแนว ทางที่ถูกที่ควรให้ด้วยนะคะว่า หนูต้องปฏิบัติอะไรดพิ่มเติมบ้างคะ แล้วสิ่งที่ถูกทายทัักมาหนูรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์เปนอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, december 08, 2011 7:19 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์ หมอยา ที่เคารพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

 รบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์ให้หน่อย ขอรับ

กระผมชื่อ นาย สราวุธ  นามสกุล  พุ่มพวง

ที่ จ. มหาสารคาม 

รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา  มา ณ ที่นี้  ครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, december 08, 2011 6:44 pm
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์ครับ

 

ผมชื่อนายสาธร เทพจินดา  อยากรับการตรวจองค์เทพครับ ผมอยากแน่ใจในสิ่งที่ผมได้สัมผัสอยู่ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1177
By หมอยา
On 2011-12-07 20:43:04


sent: tuesday, december 06, 2011 12:32 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

ชื่อ ปพนเอก มีแย้ม

เกิดที่โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช

เป็นคนจังหวัดปทุมธานี ครับ

ขอบคุณ อาจารย์มาน่ะที่นี้ครับ

เพราะตอนนี้ อาศัย อยู่ ที่ประเทศ อเมริกา ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับ อยาก เดินให้ถูกสาย หรือว่า ปฏิบัติให้ถูกทางน่ะครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1176
By หมอยา
On 2011-12-07 20:04:47

from: seangmanee (tni) [mailto: ]
sent: tuesday, december 06, 2011 4:43 pm
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

 

   กราบเรียน    อาจารย์หมอยาที่เคารพ

   รบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะ

   ข้าพเจ้าชื่อ    นางสุนทรี  คงถาวร  ชื่อเดิม  น.ส.สุนทรี  บุญแก้ว ร.พ.จุฬา กรุงเทพ

                    เลขที่บ้านอยู่สมุทรปราการ  ตอนนี้อยู่ จ.ยะลา กับสามี

   ด้วยความเคารพอย่างสูง

   สุนทรี  คงถาวร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1175
By หมอยา
On 2011-12-07 18:56:56


sent: wednesday, december 07, 2011 10:46 am
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ ครับ

 

ผมชื่อ นายเจนณรงค์ ไชยปันดิ  เกิดที่ เชียงราย ครับ

ผมอยากให้อาจารย์ตรวจดูให้หน่อยครับ  

ผมขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1174
By หมอยา
On 2011-12-07 18:23:43


sent: wednesday, december 07, 2011 4:30 pm
to: หมอยา
subject: องค์เทพ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยา
 
ผมชื่อ พงษ์ศธร ชาญประไพ

เกิดที่กาฬสินธุ์ ครับ
 
อยากจะทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1173
By หมอยา
On 2011-12-02 05:40:28


sent: wednesday, november 30, 2011 9:50 pm
to:
subject: องค์เทพ

สวัสดีครับอาจารย์ หมอยา

ผมอยากรบกวนให้ท่านช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ผมชื่อ นายพิชชากร  ประทุมวัน

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ และเป็นพระองค์ใดคับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: wednesday, november 30, 2011 11:45 pm
to:
subject: รบกวนอีกครั้งครับผมลืมเขียนสถานที่เกิด ต้องขอโทษด้วยครับ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
ผมชื่อปองพล   โชคสิริรุ่งเรือง  
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพฯ และแนวทางปฏิบัติด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: thursday, december 01, 2011 10:21 am
to:
subject: รบกวนตรวงองค์เทพครับท่านอาจารย์

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผมขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจองค์เทพครับ 

 
      กระผมชื่อ นายเดชพล  ใจปันทา จังหวัดมหาสารคาม
 
ครับท่านอาจารย์ รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ
 
           ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1172
By หมอยา
On 2011-12-02 05:09:11


sent: thursday, december 01, 2011 2:35 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอตวรจองค์เทพให้ทีครับ

 

ขอรบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ เคยมีคนทักว่ามีองค์ครับ
     นายดนัย โคมหอม  และขอคำแนะนำด้วยครับ
 ขอพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

เป็นอวโรหนะ ระวังจะเสียชีวิตเพราะน้ำ หากตายแล้วฟื้น ลูกรับโองการสวรรค์แล้วครับ

*********************


# 1171
By หมอยา
On 2011-11-30 21:20:07


sent:
wednesday, november 30, 2011 3:05 am
to:

subject:
รบกวนตรวงองค์เทพให้ด้วยครับ

 

สวัสดี อาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นาย อธิบดีอำไพรัตน์ รพ.จ.ชุมพร  

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพรึปล่าวครับ 

เเละเเนวทางปฏิบัติครับ 

ขอบคุณมากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1170
By หมอยา
On 2011-11-29 18:55:04


sent: saturday, november 26, 2011 10:04 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาครับ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ อยากทราบว่ามีหรือไม่ และถ้ามีควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

 

ชื่อ บุญมาก  น้อยหมอ    เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

 

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  นะครับ ขอบพระคุณในความมีเมตตาจากท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1169
By หมอยา
On 2011-11-29 18:47:40


sent: sunday, november 27, 2011 12:01 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพของผมด้วยครับ

 

ผมชื่อ นายเอกชัย ณราช  จังหวัด น่าน ครับ รบกวนท่านอาจารย์ ด้วยครับ โดยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1168
By หมอยา
On 2011-11-29 18:42:59


sent: monday, november 28, 2011 9:26 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครับ กระผมชื่อ นายภาณุพงศ์  นวลปลอด  ครับ จังหวัดขอนแก่น ครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ ผมด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1167
By หมอยา
On 2011-11-29 18:40:57


sent: tuesday, november 29, 2011 12:24 am
to: องค์เทพ
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

ชือเดิม นาย  ณัฐกานต์  เปรมปริ่ม
เปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็น   นาย พยุหพล  เปรมปริ่ม  เกิด จังหวัด กรุงเทพฯ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยนะครับ
ขอโทษท่านอาจารย์หมอยานะครับ ฉบับแรกผมไม่ได้เรียกขานชื่อ ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 1166
By หมอยา
On 2011-11-29 18:31:05


sent: tuesday, november 29, 2011 8:56 am
to:
subject: รบกวนขอรับตรวจสอบองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

 

            ผมนายสุวิจจักขณ์ อัฒจักร. อุบลราชธานี   ขอรบกวนเวลาอาจารย์ด้วยครับ    ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool