ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1265
By หมอยา
On 2012-01-26 07:10:53


sent: monday, january 23, 2012 2:45 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
               ผมชื่อ นายถาวร  อุดมลักษณ์
             ที่โรงพยาบาล บางบัวทอง จ.นนทบุรี
               ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ
               ขอแสดงความเตารพและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1264
By หมอยา
On 2012-01-26 07:08:30


sent: tuesday, january 24, 2012 5:35 pm
to: องค์เทพดอทคอม
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ดิฉันเคยส่งเมลสอบถามไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ แต่ไม่คำตอบ หากดิฉันใช้คำพูดที่ไม่สมควรออกไปต้องขออภัยมา ณ ที่ด้วยค่ะ

ดิฉันชื่อ นงลักษณ์  โควาวิสารัช จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ 

ขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1263
By หมอยา
On 2012-01-26 06:40:25


sent: thursday, january 26, 2012 6:01 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์ หมอยา

ชื่อ นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร นามสกุลเดิม สุวรรณไตรย  ค่ะ

                                                        ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1262
By หมอยา
On 2012-01-26 05:59:42


sent: tuesday, january 24, 2012 7:26 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ
 
ผมขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมครับ
 
ผมชื่อ ปราการ  เสมาชัย ครับ เกิดที่จังหวัด เพชรบุรี ครับ
 
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1261
By หมอยา
On 2012-01-26 05:57:16


sent: tuesday, january 24, 2012 8:30 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ กชกร เครือกลางรงค์ ค่ะ

จังหวัดที่เกิด พะเยา ค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1260
By หมอยา
On 2012-01-26 05:52:01


sent: wednesday, january 25, 2012 3:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ   ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ นางสาวอภิญญา   แสงวารี

เกิดทีี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1259
By หมอยา
On 2012-01-26 05:48:27


sent:
wednesday, january 25, 2012 6:48 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

ขอเมตตาอาจารย์ช่วยตรวจองค์ทพครับ

            ช่ือนายภานุมาศ ใจเพียร
        
      มีคนทักบ่อยครับบวกกับมีอาการหนักบ่าด้วยครับ
เลยอยากทราบว่าผมองค์เทพจริงมั้ยครับ
                    ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีเมตตาครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1258
By หมอยา
On 2012-01-26 05:39:04


sent: wednesday, january 25, 2012 11:07 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขออภัยค่ะ  ชื่อ น.ส สุนิสา จินดา  เกิดที่อำเภอเชียงแสนค่ะ  จังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอความกุรุณาท่านอาจารย์หมออีกครั้งค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1257
By หมอยา
On 2012-01-21 12:55:10


sent: sunday, january 15, 2012 2:29 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขอตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ นางณัฐกฤตา ตระกูลลักขณา

เกิดที่จังหวัด กรุงเทพ

อนุโมทนาสาธุค่ัะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1256
By หมอยา
On 2012-01-21 12:50:36


sent: saturday, january 21, 2012 12:23 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

   ดิชั้น  ขอความกรุณาอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาช่วย  ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

   ชื่อ  ณัฐ สุวรรณพฤกษ์   

   จังหวัดที่เกิด  กำแพงเพชร

   ขอกราบขอบพระคุณอาจาร ย์หมอเป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ 

            ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


sent: sunday, january 15, 2012 5:33 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพคะ

 

สวัสดีอาจารย์หมอยาด้วยตวามเคารพค่ะ

หนูชื่อ มนสิชา ยกศิริ ค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพด้วยนะค่ะ

ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และธรรมะคุ้มครองรักษาค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, january 15, 2012 3:35 pm
to:
subject: การตรวจดูองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

      กระผม นาย จันทรรัศม์ เยี่ยงเสือ
เกิดที่ จ.นครราชสีมา ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ
                              ขอแสดงความเคารพ
                                         จันทรรัศม์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, january 15, 2012 2:31 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขอตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ นางสาวประภาพร รัตนวราหะ
. ที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


sent: sunday, january 15, 2012 2:29 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะอาจารย์

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาคะ

 

หนูชื่อ นายกิตติศักดิ์  อ่อนล้อม นามสกุลเพิ่งเปลี่ยนมาจาก ยอยยิ้มคะ  คะ เกิดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกคะ 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ

ขอแสดงความเคารพนัลถือเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณอาจารย์คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1255
By หมอยา
On 2012-01-21 12:26:55

 

-----original message-----

sent: monday, january 16, 2012 9:08 am
to: webmaster
subject: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

       ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่กรุณาเมตตาตรวจองค์เทพให้กับลูกค่ะ

และขอชื่นชมในความเสียสละเวลาของอาจารย์ที่มีให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ

ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่อาจารย์ได้ทำด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สุธาศิณี


# 1254
By หมอยา
On 2012-01-21 12:26:40

from: sittisak promchan (bill) [mailto: ]
sent: saturday, january 21, 2012 9:54 am
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือไม่

 เรียน  ท่านอาจารย์หมอ

         ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือไม่ และจะต้องปฏิบัตตัวอย่างไร

นาย สิทธิศักดิ์  พรหมจันทร์

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอที่กรุณา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 


sent: monday, january 16, 2012 12:45 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ คือหนูมีเรื่องรบกวน อยากให้ท่านช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ คือโดนหมอดูหลายคนมากที่ทักน่ะค่ะ องค์เจ้าแม่กวนอิมบ้าง บางทีก็องค์พระแม่กาลี เลยอยากจะทราบว่ามีจริงหรือเปล่าน่ะค่ะ จะได้ยึดถือ ปฏิบัติตนนำท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
น.ส. พรวลัญช์ พรามนุช
น. จังหวัดจันทบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1253
By หมอยา
On 2012-01-21 12:21:46


sent: saturday, january 21, 2012 11:04 am
to: อาจารย์ หมอยา
subject: ขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
               ก่อนอื่นต้อง"ขอโทษค่ะ" อาจจะดูรายละเอียดไม่ครบ ก็เลย บอกข้อมูลไปไม่ครบค่ะ
ชื่อ น.ส.จาุรุวรรณ กล่อมประเสริฐ ค่ะ   อยากทราบว่า มีจริงหรือไม่
แล้วถ้ามีจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
            ขอบพระคุณมากค่ะ่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************sent: saturday, january 21, 2012 9:59 am
to:
subject: กรุณาช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือไม่

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอ

         ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบว่าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือไม่ และจะต้องปฏิบัตตัวอย่างไร

นาย ภาณุวัฒน์  พรหมจันทร์

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอที่กรุณาตรวจสอบให้นะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1252
By หมอยา
On 2012-01-21 07:09:48


sent: tuesday, january 17, 2012 12:03 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

            ต้องการให้อาจารย์หมอยา ตรวจดูให้หน่อยค่ะ

             ชื่อ รุ่งอรุณ นวสิทธ์ไพศาล 

             เกิดที่จังหวัด นครปฐม

           อยากทราบจะได้ปฎิบัติตนให้ถูกให้ควร  ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

**********************************************


sent: monday, january 16, 2012 3:41 pm
to: องค์เทพดอทคอม อาจารย์หมอยา
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาอีกครั้งค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาที่คารพ 

 

                         ดิฉันต้องกราบขออภัย อาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ดิฉันอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องในการส่งเมลล์เข้ามาขอตรวจองค์เทพรอบแรกต้องกราบขออภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                          ดิฉัน ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ 

 

                            นางสาวสิริพร   โอฬารบัณฑิต ค่ะเกิดที่จังหวัดพะเยาค่ะ

 

                           สุดท้ายนี้ ดิฉันขอให้อาจารย์หมอยามีความสุข และ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

                   ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะ

 

                   สิริพร  โอฬารบัณฑิต

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: monday, january 16, 2012 6:16 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา
          หนูชื่อ อลิสา  ชำนาญดี  จ.สุรินทร์ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ ว่ามีองค์เทพหรือไม่
 
ขอบคุณค่ะ
อลิสา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


sent: monday, january 16, 2012 6:17 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
 
 
              ชื่อ นางสาวภูวษา จารุเจริญมาศ (ชื่อเดิม เฉลิมขวัญ สุขพลสงคราม )
เกิด . ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
รบกวนอาจารย์ตรวจสอบด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


sent: monday, january 16, 2012 8:07 pm
to:
subject: ตรวจองค์คับ

 

ผมชื่อ นายสามารถ  จันทนะโสตถิ์  เกิดที่ รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 
พอดีอยากทราบว่าตัวเองมีองค์ไหมคับ (พอดีหูเคยได้ยินเสียงพูด ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือป่าว หรือมีจริงๆๆ แล้วเคยมีคนทักว่ามีด้วยคับไม่แน่ใจ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************# 1251
By หมอยา
On 2012-01-21 06:22:56


sent: tuesday, january 17, 2012 12:44 pm
to:
subject: fw: ตรวจเช็คองค์เทพคับ

 


รบกวนสอบถามหมอยานะคับ ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์เทพอยู่ในตัวหรือป่าวคับ เคยมีคนทักว่าผมมีองค์เทพเป็นพระแม่ลักษมีหนะคับ อยากทราบว่าผมมีจริงหรือป่าวคับ
 
ผมชื่อ นายณัฐกิตติ์  ทวีจิรเมธากูร ะคับ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด เกิดที่จังหวัดชลบุรีคับ
 
รบกวนหมอยาช่วยตรวจให้ผมหน่อยคับ จะได้ปฏิบัติตัวถูกครับ
 
ขอบคุณครับ
 
ณัฐกิตติ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 


# 1250
By หมอยา
On 2012-01-21 06:10:29


sent: wednesday, january 18, 2012 11:43 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กระผมนายอนันต์  สันธิ
มีความประสงค์จะขอตรวจสอบองค์เทพประจำตัวครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 


# 1249
By หมอยา
On 2012-01-21 05:29:34


sent: wednesday, january 18, 2012 5:27 pm
to:
subject: ตรวจดูว่าข้าพเมีองค์พระศิวะมหาเทพหรือไม่

 

   กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
                   กระผมชื่อ นาย ธนกร ทิพเลิศ  ครับ
   ขอความกรุณาตรงจดูได้ไหมครับ  อันเนื่องจากว่าแฟนกระผมมีองค์พระแม่อุมาเทวี ปางพรมจารีย์ถ้าคู่ครองต้อง
   มีองค์พระศิวะมหาเทพครับผม     

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 


# 1248
By หมอยา
On 2012-01-21 05:22:55


sent:
thursday, january 19, 2012 5:07 am
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

กระผม ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาช่วย  ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ชื่อ โจ้  เอี่ยมสินธร  กรุงเทพ ครับ 

สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง

ขอบคุณ อาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 

 


# 1247
By หมอยา
On 2012-01-21 05:20:08

-----original message-----

sent: thursday, january 19, 2012 9:11 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับอาจารย์

 

ผมชื่อ ชยุต ธัญชาติเดชากุล ครับอาจารย์ ผมมักจะสัมผัสถึงวิญาณ ร่วมถึงบางทีก็เห็นคนอื่นทำอะไรโดยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แค่คุยโทรศัพท์ และบางทีผมมีอาการแน่นหน้า  ร่วมถึงเวลาที่สัมผัสอะไรได้จะมีอาการเหมือนสิ่งนั้นมาอยู่ข้างหลังครับอาจารย์

sent from my blackberry® by dtac.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 

 


# 1246
By หมอยา
On 2012-01-21 05:16:50


sent: thursday, january 19, 2012 1:12 pm
to:
subject: ขออนุญาติให้ท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วย

 

 

เรียนอาจาร์ยหมอยาที่เคารพครับผมขอรบกวนท่านอาจาร์ยช่วยตรวจดูกระผมด้วยครับว่ามีองค์เทพอยู่หรือเปล่า
ชื่อเดิมเมธาสิมมาทันเปลี่ยนเป็นกิตติภพครับท้ายนี้
ผมขอให้ท่านอาจาร์ยมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2555และตลอดไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1245
By หมอยา
On 2012-01-21 04:32:47


sent: thursday, january 19, 2012 2:10 pm
to:
subject: กรุนาด้วยคราฟ

 

กราบเเทบเท้า ท่านครูด้วยหมอยาคราฟ กราบสวัสดีปีใหม่ด้วยความเคารพคราฟ
 
ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์เทพองค์ใหนคราฟ กระผมจะได้ปฏิบัติถูก จริงหรือเปล่าว่าต้องฝันเห็นองค์ท่านก่อนคราฟ
มีคนบอกว่าต้องฝันเห็นองค์ท่านก่อน แต่ตอนนี้ผมมีอาการแปลกๆหลายอย่าง ผมอยากจะรู้คราฟ เรียน ท่านครูหมอยา ช่วยตรวจให้กระผมด้วยน่ะคราฟ
  จังหวัดนครสวรรค์ คราฟ
 
ด้วยความเคารพ อยากให้ท่านครูหมอยา พิจรณาผมเป็นศิษย์ได้หรือเปล่าคราฟ


 
ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1244
By หมอยา
On 2012-01-21 04:29:00


sent: thursday, january 19, 2012 2:18 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

     ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์  ตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อนางสาว สายไหม จิโน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1243
By หมอยา
On 2012-01-21 04:26:28


sent: thursday, january 19, 2012 3:50 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ส่งต่อ: กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

สวัสดีครับ 

ผมชื่อ จอมพล จอมคำสิงห์ครับ  เกิดที่จังหวัดอุดรธานี 

มีความประสงค์ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

ขอบคุณครับ
..................................................................................................................................

กราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับ รีบอ่านข้อมูลมากเกินไปจึงไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1242
By หมอยา
On 2012-01-21 04:24:14


sent: thursday, january 19, 2012 10:51 pm
to:
subject: ขอความกรุณาดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

 

 กราบสวัสดีอาจาร์ยหมอยาครับ
ขออาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ
ชื่อ            อนันต์
นามสกุุล    เสาร์แก้ว

จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ขอบคุณอาจาร์ยหมอยามากๆครับ
 ขออาจาร์ยหมอยามีบารมีเพิ่มมากขึ้น สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1241
By หมอยา
On 2012-01-20 21:01:28


sent: friday, january 20, 2012 2:47 pm
to:
subject: สอบถามค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาค่ะ
 
     ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์  ตรวจองค์เทพค่ะ
 
หนูชื่อ ณัฐกานต์  นามสกุล นาคอุดม ค่ะ บ้านเกิด จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
 
องค์ที่เคยลงหนู ท้าวเวสสุวรรณ และ ปู้เจ้าสมิงพราย ค่ะ
 
เรียนสอบถามเท่านี้ค่ะ
 
ขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ ค่ะ
 
ณัฐกานต์ นาคอุดม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1240
By หมอยา
On 2012-01-20 20:58:14


sent: friday, january 20, 2012 4:11 pm
to:
subject: ขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ยาคะ

 

 

เรียน ท่านอาจารย์ยาคะ

 

            ป่านขอรบกวนเวลาอาจารย์ยาช่วยตรวจดวงชะตาป่านสักนิดว่ามีองค์เทพมั้ยคะ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาด้วยคะ

ชื่อ ปรมพร นามสกุล พิณแพทย์

 

เกิดที่โรงพยาบาลเปาโล(สะพานควาย) ปัจจุบันอยู่บ้านที่ จ.นนทบุรี

            ป่านรบกวนเวลาของอาจารย์ยาด้วยนะคะ เพราะถ้ามีองค์เทพ ป่านจะทำการบูชา สักการะองค์เทพ กราบขอบพระคุณอาจารย์ยาอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1239
By หมอยา
On 2012-01-20 20:43:26

-----original message-----

sent: friday, january 20, 2012 5:22 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ 

               ข้าพเจ้า. นางสาวเพ็ญพร เรืองสินทรัพย์. .ที่จังหวัดนครราชสีมา.
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

              เพื่อลูกจะได้ทราบถึงการปฏิบัติ บูชา เพื่อความสุขทางใจ ความมีสติ ความรู้ ต่อไปค่ะ

               ด้วยความกรุณาของอาจารย์ในครั้งนี้ขอให้อาจารย์พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปค่ะ

ขอแสดงความเคารพและนับถืออย่างสูง

นางสาวเพ็ญพร เรืองสินทรัพย์

sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1238
By หมอยา
On 2012-01-13 08:39:17

 

-----original message-----

sent: friday, january 13, 2012 2:32 am
to:
subject: ตรวจ องค์เทพ ค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

     ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์  ตรวจองค์เทพค่ะ

ชื่อ อัยยา  นามสกุล อาร์เกรน ค่ะ บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

    ขอบคุณค่ะ อาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1237
By หมอยา
On 2012-01-12 20:24:44


sent: thursday, january 12, 2012 11:19 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ

       ดิฉัน นางสาวปุณยวีร์  งามขำ ชื่อเล่น ปลา   ที่โรงพยาบาลวชิระ เขตสามเสน จ. กรุงเทพฯ

       ดิฉันใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบดูว่าดิแันมีองค์เทพฯ หรือไม่  ถ้ามีดิฉันต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะได้เชิญองค์เทพให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองสืบไป

       ดิฉัน ขอกราบขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ   และถ้าดิฉันจะไปร่วมพิธีไหว้ครู ต้องทำอย่างไรคะ

      ขอแสดงความนับถือ

      ปุณยวีร์  งามขำ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1236
By หมอยา
On 2012-01-12 20:18:33


sent: thursday, january 12, 2012 1:22 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพครับ

 

 


from:
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาอีกครั้งครับ
date: fri, 6 jan 2012 07:32:44 +0000

กราบเรียนอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพครับ

                                    เนื่องจากผมได้ส่งมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ยังไงหากผมทำสิ่งใดล่วงเกินขออภัยอาจารย์หมอยาด้วยครับผมได้แก้เรื่องเวลาเกิดแล้วครับ  ผมรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพอีกครั้งครับ  ผมนาย เสฎฐวุฒิ มหาโชติ  ชื่อเดิม ประสิทธิ์ มหาโชติ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา
รบกวนตรวจสอบองค์เทพผมด้วยครับ  กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ
 
                                                   กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1235
By หมอยา
On 2012-01-12 20:01:52


sent: thursday, january 12, 2012 5:39 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ หนูต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าหากภาษาที่ใช้อาจไม่เป็นทางการเท่าไรนัก

 

หนูชื่อ วธูรวี  บัวทอง ค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูจะมีองค์เทพรึเปล่าคะ

เพราะบางที หนูเหมือนสัมผัสอะไรได้บางอย่าง แต่หนูก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะ เลยมาขอคำแนะนำจากอาจาร์ยค่ะ แหะๆ 

 

ขออภัยหากเป็นการรบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1234
By หมอยา
On 2012-01-12 19:59:05


sent:

tuesday, january 10, 2012 9:23 am
to:

subject:
เรียนท่านอาจารย์หมอยา
importance:
high

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

      กระผมขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ ผมชื่อ นายสถาพร บุญย่างอนันต์  เกิดในบ้าน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีความสุขมากๆตลอดไปครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ท่านวันพฤหัสบดีครับ


*********************


# 1233
By หมอยา
On 2012-01-12 06:34:20


sent: wednesday, january 11, 2012 9:07 pm
to:
subject: re: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
      ดิฉันชื่อ นางสาวเขมฤทัย  จุลพันธ์ . ค่ะ
                                                     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1232
By หมอยา
On 2012-01-12 06:02:36


sent: thursday, january 12, 2012 3:05 am
to:
subject: ขออนุญาตเข้ารับการตรวจดูองค์เทพฯ

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

                 กระผม นายธนโชติ (เดิมชื่อ แดง และอโนชา)  สาริกา ชื่อเล่น เอส   ณ โรงพยาบาลเลิดสิน

(เขตบางรัก กรุงเทพฯ) กระผมใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบดูว่ากระผมมีองค์เทพฯ หรือไม่ อย่างไร 

                 ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

                 นายธนโชติ  สาริกา

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ แลต้องเป็นศิษย์มีครูครับ เป็นชะตาอาถรรพ์ครับ สำหรับการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจำต้องมีครูคอยกำกับครับ

*********************


# 1231
By หมอยา
On 2012-01-09 05:06:41

 

-----original message-----

sent: saturday, january 07, 2012 10:00 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

 

น้องอยากรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจดวงชะตาน้องว่ามีองค์เทพ มั้ยอ่ะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ชื่อ ภูษณิศา  ทับทิมไทย(เดิม ชื่อ สิปาง )

 

สถานที่เกิด รพ.ราชวิถี  กทม ค่ะ

กราบรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

 

sent via blackberry® from ais

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1230
By หมอยา
On 2012-01-09 05:04:29


sent: sunday, january 08, 2012 1:08 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ
 
     กระผม นาย ณตฤณ  โจมเมือง. ครับ 
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ และขอให้อาจารย์มีความสุขตลอดไปนะครับ
                           ขอบพระคุณครับ

ขอประทานอภัยครับ ที่จังหวัด นนทบุรี ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1229
By หมอยา
On 2012-01-06 08:31:01


sent: wednesday, january 04, 2012 10:25 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

 

     กระผม นาย อัศฐายุทธ  จันทร์โพธิ์กลาง. ครับ 

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ และขอให้อาจารย์มีความสุขตลอดไปนะครับ

                           ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 1228
By หมอยา
On 2012-01-06 08:28:37


sent: thursday, january 05, 2012 8:23 pm
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่นับถือ
                 ดิฉันจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ 
ที่จังหวัดชัยภูมิ ชื่อเดิมคือวัชรินทร์ หาญนอก  ชื่อปัจจุบันคือปิยาพัทธ์ หาญนอก
                             ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากคะ
                                                                                                                                                                      ปิยาพัทธ์ หาญนอกงค

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1227
By หมอยา
On 2012-01-06 08:26:07


sent:
friday, january 06, 2012 2:29 am
to:

subject:
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ

ขอโทษด้วยครับอาจารย์หมอยา ที่ส่งมาไม่ครบ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมชื่อ นายชยุตพงศ์ เอกเธียรชัย ผมเกิดที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ จังหวัดกรุงเทพฯครับ ครับ  ผมได้เข้าดูเว็ปที่อาจารย์จัดทำขึ้นเลยมีความประสงค์ขอความกรุณาจากอาจารย์ให้ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1226
By หมอยา
On 2012-01-05 20:34:12


sent:
thursday, january 05, 2012 7:30 pm
to:

subject:
re: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

ต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยครับ   ตอนแรกผมได้ส่งไปแล้วครับมีรายละเอียดครบครับ  อันนี้เป็นฉบับที่ 2 ครับ เลยไม่ได้ใส่รายละเอียดครับ  ผมขอรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งครับ  ผมชื่อ ธนันวัฒน์ ฤกษ์อมรพัฒน์ ครับ  จำนาทีไม่ได้ใบเกิดหายครับ เกิดที่ โรงพยาบาล ระยอง ครับ  รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้อีกทีครับ ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*********************


# 1225
By หมอยา
On 2012-01-05 17:13:15


sent:
thursday, january 05, 2012 12:46 pm
to:

subject:
รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ นางสาว รฐา     กิตติเมธนาคิน ค่ะ

  ได้อ่านจากในเว็บองค์เทพนะค่ะ ขอความกรุณาตรวจให้ดิฉันด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

 รฐา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1224
By หมอยา
On 2012-01-04 18:20:05


sent:
wednesday, december 21, 2011 4:38 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้กระผมหน่อยนะครับ

ผมชื่อ นายธนันตพงศ์  พรหมวิเชียร ตามสูติบัตรครับ ครับ กำหนดการนี้ผมไม่ได้คลอดนะครับ ผ่าตัดออกมาครับ
เกิดที่จังหวัด สงขลา อำเภอ หาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับ
ขอขอบพระคุณท่านอ าจารย์หมอยามากครับที่รบกวนสละเวลามาตรวจให้กระผมครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
ด้วยความเคารพและนับถือครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1223
By หมอยา
On 2012-01-04 18:17:13


sent:
sunday, december 25, 2011 9:34 pm
to:
องค์เทพ
subject:
ตรวจองค์ครับ

 

นางสาวธิติมา ไฉนงุ้น เกิดวันที่   เกิดจังหวัด พิษณุโลก
ขอกราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1222
By หมอยา
On 2012-01-04 18:15:00


sent:
wednesday, january 04, 2012 1:41 pm
to:

subject:
ขออนุเคราะห์อาจารย์หมอยาหน่อยครับ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ นายสงกรานต์  คันทะโสม
  ครับ

จ.ขอนแก่น

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1221
By หมอยา
On 2012-01-04 18:12:22


sent:
wednesday, january 04, 2012 4:46 pm
to:

subject:
สวัสดีครับ เรียนอาจารย์หมอยา เรื่องตรวจองค์เทพ

 

ขอรบกวนเวลาของอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ
กระผม นายนราพล  ยอดพิจิตร ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ขอความอนุเคราะห์ครับ เเละขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*********************


# 1220
By หมอยา
On 2012-01-04 18:08:34


sent:
wednesday, january 04, 2012 5:17 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครั

ชื่อ ภาณุพงศ์ นามสกุล ถากาศ ครับ 

จังหวัดเชียงใหม่ครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1219
By หมอยา
On 2012-01-04 07:16:27

 

-----original message-----

sent: wednesday, november 23, 2011 1:38 am
to:
subject: สวัสดีค่ะ

 

หนูชื่อ เสาวลักษณ์ กัลยา  จ.เชียงใหม่ หนูอยากเรียนถามอาจารย์ เวลาหนูทำสมาธิทีไรต้องหาวจนน้ำตาไหลทุกทีเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ส่ง​จาก​แท็บ​เล็ต samsung

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1218
By หมอยา
On 2012-01-04 07:07:08


sent:
thursday, december 22, 2011 5:56 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่
ดิฉันชื่อ : ณกนกภ์  (เดิมชื่อ เกศินี
นามสกุล : ระลึกมูล 
เกิดที่จังหวัด : ตาก   ค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นการล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************


# 1217
By หมอยา
On 2012-01-04 07:00:11


sent:
thursday, december 22, 2011 2:22 pm
to:

subject:
ตรวจองค์ครับ...อาจารย์หมอยา

 

เรียน...อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง จึงส่งอีเมล์ขอความเมตตาจากท่าน อาจารย์หมอยา โปรดช่วยตรวจองค์เทพไห้แก่ข้าพเจ้า สมควรหรือไม่สุดแล้วแต่ ความกรุณาของท่านอาจารย์หมอยาครับ   ชื่อ สรวิศ โพธิพิพิธ  เกิดในกรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 

 


# 1216
By หมอยา
On 2012-01-04 06:56:47


sent: thursday, december 22, 2011 12:01 am
to:
subject: รบกวนขออาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

 

สวัสดีคะ ชื่อ นางพิมพ์ชนก ภู่แส   ที่ รพ.ลำปาง คะ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาคะ

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดๆไปนะคะ ขอบคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool