ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1315
By หมอยา
On 2012-02-07 07:48:50

 


sent: sunday, february 05, 2012 2:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา
 
        ผมชื่อ นายอุดม  นิยมเศรษฐกิจ 
        เกิดที่กรุงเทพ
 
        ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


sent: monday, february 06, 2012 5:41 pm
to: หมอยา
subject: re: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน   อาจารย์หมอยา
 
           ขั้นตอนต่อไปผมควรกระทำอย่างไรต่อไป รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยครับ
 
           ผมเคยมีคนทักว่ามีองค์ แต่ผมไม่ได้รับขันธ์ (ไม่แน่ใจคิดเองหรือเปล่าครับ มีอาการหนัก
 
         ต้นคอและบ่าไหล่ทั้งสองข้าง)   บางครั้งผมมีอาการขนลุก ยิ่งถ้าผ่านองค์เทพไหนที่
 
           ไม่เคยสักการะแล้วยิ่งมีอาการขนลุก หาว น้ำตกไหลไม่หยุด มือสั่น ตลอดเวลาต้องเข้า
 
            ไปกราบไหว้ถึงจะหาย    รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแก่ตนเอง
 
            ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ
 
อุดม  นิยมเศรษฐกิจ

ตอบ อนุโมทนาครับ ให้ท่านศึกษาข้อมูลในเวบครับ

ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร

 

การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ


# 1314
By หมอยา
On 2012-02-06 02:31:27


sent: sunday, february 05, 2012 3:59 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
 
 ข้าพเจ้า นางสาว อารีย์ นพศรี  จังหวัด ที่เกิด สมุทรสาคร จำเวลาเกิดไม่ได้ค่ะ
มีความประสงค์จะให้อาจารย์ตรวจดูว่ามีองค์หรือไม่ เพราะเคยมีหมอดูทักกันหลายคนแล้วว่ามีองค์
   ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1313
By หมอยา
On 2012-02-06 02:29:37


sent: sunday, february 05, 2012 4:26 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

ดิฉันชื่อ นาง วัลลภา  วงศ์เหลือง

. จังหวัด กรุงเทพฯ

ขอบคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


 


# 1312
By หมอยา
On 2012-02-05 10:24:56

 

 


sent: sunday, january 22, 2012 6:00 am
to:
subject: ตรวจองค์

 

ขอท่านอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะ

ประเสริฐ  เรือนมูล  

มีคนมาทักว่าผมมีองค์ใน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1311
By หมอยา
On 2012-02-05 09:57:58


sent: sunday, february 05, 2012 9:48 am
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ
ผมอยากจะรบกวนให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมว่าผมมีองค์เทพมั๊ยครับ
ผมชื่อ นายคมกริช ทัศนสวัสดิ์

เกิดโรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1310
By หมอยา
On 2012-02-05 09:03:18


sent: saturday, january 28, 2012 4:53 pm
to:
subject: re: ขอรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

 หนูอยากรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจดวงชะตาของหนูว่ามีองค์เทพมั้ยคะ

ชื่อ นภัค  จันทร์ศร (ชื่อเดิม ปูชนีย์)

สถานที่เกิด รพ.ราชวิถี  กทม. ค่ะ

กราบรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ต้องขออภัยที่ส่งมา 2 รอบนะคะ ครั้งที่แล้วส่งไปไม่ได้เมลล์กลับมา เกรงว่าจดหมายอาจจะไม่ถึง กราบรบกวนอาจารย์หมอยาอีกรอบนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1309
By หมอยา
On 2012-02-05 09:00:08

 

 

-----original message-----

sent: sunday, january 29, 2012 10:32 pm
to:
subject: ลูกชื่อ สุรัตน์ เทียนไชย

 

ลูกเกิดจ.สุโขทัยครับตอนนี้มีครอบครัวอยู่ประเทศใต้หวันครับ

ลูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกหน่อยครับ

ลูกขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาในความเมตตาที่สละเวลาด้วยช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกครับ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************


# 1308
By หมอยา
On 2012-02-05 08:56:08


sent: saturday, february 04, 2012 10:56 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจดูองค์เทพ

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ นาย จรุงศักดิ์  วงศ์เหลือง

จังหวัด ตรัง ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************

 


# 1307
By หมอยา
On 2012-02-05 08:54:08


sent: sunday, february 05, 2012 12:04 am
to:
subject: ขอ อาจารหมอยาตรวจองเทพครับ

 

ผมมีองเทพรึปล่าวครับ เพราะที่บ้านผมตามีพ่อปู่ และชอบบอกว่าในตัวผมมีอะไรซักอย่างแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไร  ส่วนลุงบอกว่าผมมีกุมารครับ พี่ที่ รร ก็บอกว่ามีกุมาร  ผมจึงอยากรู้ว่า ตัวผมมีกุมารหรือเทพหรือปล่าวครับ มีรูปให้ดูด้วยนะครับ

 

ชื่อ มนัสชนน์ พิชัยเวฐนกุล 

จังหวัด กรุงเทพ 

 

(อยากรู้ครับว่ามีหรือไม่มี ถ้ามีช่วยบอกหน่อยนะครับ ว่าเป็นอะไรกันแน่)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1306
By หมอยา
On 2012-02-05 08:47:45

 ชนินทร์ มูลศรีนวล [ ]

 ชนินทร์ มูลศรีนวล จ.ภูเก็ต ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************


# 1305
By หมอยา
On 2012-02-04 21:13:07


sent: saturday, february 04, 2012 2:05 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ข้ัาพเจ้าชื่อ นางบุษกร  นามสกุล แซ่โง้วจังหวัดปทุมธานี

ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพ เพราะอยากทราบว่า ณ ปัจจุบันมีองค์เทพพระนามใด และมีอยู่จริงไหมในตัวดิฉัน

ขอกราบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตา ขอให้อาจารย์มีความสุขเจริญรุ่งเรื่องค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 

 


# 1304
By หมอยา
On 2012-02-04 21:11:05


sent: saturday, february 04, 2012 2:23 pm
to:
subject: re: ขอตรวจดูองค์เทพ

 

 


from:
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพ
date: wed, 14 dec 2011 22:02:41 -0900

ขอรบกวนอาจารย์ หมอยาคะ
 
ชื่อ นางสาวตวงพร  สังข์ทอง
จังหวัด กรุงเทพ ฯ   มีองค์เทพหรือเปล่าคะ  ถ้ามีคือองค์อะไรค่ะ
ควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธฺ์อะไรดีค่ะในเรื่องโชคลาภ

 
ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1303
By หมอยา
On 2012-02-04 20:59:02


sent: saturday, february 04, 2012 5:38 pm
to:
subject:

 

สวัสดีครับครูหมอยา

ผมชื่อนาย สุวัฒน์  พรมนิล

ผมอยู่จังหวัดสุโขทัยครับ

ช่วยตอบผมหน่อยนะครับอยากทราบจริงๆๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1302
By หมอยา
On 2012-02-04 20:57:13


sent: saturday, february 04, 2012 7:07 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ 

       ขอสอบถามอาจารย์หมอยาเกี่ยวกับองค์เทพค่ะ

 

                นางสาวสิริวัฎ สุรการพินิจ   เกิดที่ จังหวัดระนองค่ะ

 

      อยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพคือไม่ค่ะ ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาบอกด้วยนะค่ะ

      แล้วถ้ามีจะต้องปฏิบัติอย่างไร ควรทำอย่างไร รบกวนหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1301
By หมอยา
On 2012-02-04 20:53:38


sent: thursday, december 22, 2011 1:38 pm
to:
subject: สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

 

นายอรรถพล ปัทมปราณี

เกิดที่โรงพยาบาลพระปินเกล้า กรุงเทพมหานคร

รบกวนตรวจสอบด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1300
By หมอยา
On 2012-02-04 20:48:59


sent: wednesday, december 21, 2011 8:41 pm
to:
subject: เรียนถามอาจารย์หมอยาเรื่ององค์เทพในตัวกระผม

 

ชื่อนายวีระยุทธ  บุญยก
  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  32150

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1299
By หมอยา
On 2012-02-04 08:26:37


sent: wednesday, february 01, 2012 10:58 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

หนูรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยดูองค์เทพของแม่หนูให้หน่อยค่ะ


ชื่อ นางสมเล็ก  กาญจนเกตุ (นามสกุลเดิม นากเกิด)
อยู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ


สมเล็ก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1298
By หมอยา
On 2012-02-04 08:12:30


sent: wednesday, february 01, 2012 11:04 pm
to: หมอยา
subject: ขอตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับขอสอบถามท่านอาจารย์หมอยาเกี่ยวกับองค์เทพครับ
  ชื่อ สมพงษ์ ฉันธนะพงษ์
 
อยากทราบสอบถามว่าผมมีองค์เทพใดหรือม่ ควรปฏบัติอย่างไรครับ
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพแข็งแรงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1297
By หมอยา
On 2012-02-03 20:06:11


sent: friday, february 03, 2012 9:32 am
to:
subject: fw: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับเรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ  

ชือนาย ภรัณยู    มีเดช  

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ หากไม่ถูกต้องประการใดก็ขออภัยอาจารย์ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1296
By หมอยา
On 2012-02-03 20:03:06


sent: friday, february 03, 2012 9:52 am
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

   กราบเรียน อาจารย์ หมอยาที่เคารพ 

             ข้าพเจ้าชื่อ นส. รวิกร  นามสกุล  เจตสิกทัต ค่ะ 

            ข้าพเจ้าได้รับการแนะนำจากคนรู้จักมาว่ามีเว็บไซด์ องค์เทพ ดอทคอมอยู่ ซึ่งสามารถช่วยตรวจดูให้ได้ว่าในตัวของข้าพเจ้านั้นมีองค์เทพ องค์พรหม ที่คอยปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าอยู่จริงไหมเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้รู้สึกหรือสัมผัสได้ ถ้าข้าพเจ้ามีสิ่งที่ดี ๆ เหล่านี้อยู่กับตัวข้าพเจ้าจริง ๆ ข้าพเจ้าจะสามารถนำสิ่งที่ดี ๆ เหล่านี้ไปช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ เดือดร้อนใจ ที่อยากจะมาให้ข้าพเจ้าช่วยได้อย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านบทความและข้อปฏิบัติที่ท่าน อาจารย์ได้กำหนดไว้แล้ว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจในข้อปฏิบัติดีแล้ว รบกวนท่าน อาจารย์ได้ช่วยตรวจดูให้ข้าพเจ้าและโปรดช่วยให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะ   จังหวัดที่เกิด ราชบุรี ค่ะ 

              สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณท่าน  อาจารย์  ด้วยความเคารพมาล่วงหน้าค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************

 


# 1295
By หมอยา
On 2012-02-03 19:53:13


sent: friday, february 03, 2012 11:15 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ครับ

 

 
 เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ

 
 ข้าพเจ้าชื่อ นายศุภกร วินิจกำธร ครับ
 
( ขอความอนุเคาะร์ ช่วยส่งกลับเมล์นี้นะครับ ) 
 
 ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1294
By หมอยา
On 2012-02-03 19:30:18


sent: friday, february 03, 2012 6:15 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพ

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ตรวจดูองค์เทพให้ค่ะ
 
ภัทราพร. บุญเกิด  จ.นครศรีธรรมราช

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1293
By หมอยา
On 2012-02-03 19:22:02


sent: friday, february 03, 2012 3:59 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ลบข้อมูลส่วนตัวครับ

 

เรียน   เว็บมาสเตอร์  เว็บไซต์องค์เทพดอทคอม
 
         ขอให้ช่วยลบเนื้อหา/ข้อความ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัว คือ อีเมลล์  ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือลบเนื้อหาข้อความทั้งหมด ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ด้วยครับ 
ดังรายละเอียด  ดังนี้
 
# 660
by หมอยา
on 2010-02-04 21:35:25

 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลมิให้เปิดเผยต่อสาธารณชนครับ  เพราะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะและข้อมูลดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความเสียหายและก่อความรำคาญได้  ซึ่งตอนนี้ก็มีคนส่งจดหมายมาขายของ จดหมายลูกโซ่ มาทั้งที่บ้านและอีเมลล์ 
เยอะแยะเลยครับ  ยังไงรบกวนช่วยลบให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
และผมก็ต้องขอกราบขออภัยท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่รบกวนท่าน
 
ขอบพระคุณครับ
 
*** หากมีความเคลื่อนไหวอย่างใดกรุณาตอบผมทางอีเมลล์นี้ด้วยครับ
     การตอบเมล์

๑. ตอบตามใจอาจารย์... ไม่เรียงตามคิว
๒. ตอบตามเบื้องบนพิจารณา
๓. คำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนหมู่มากได้รับการตอบก่อน
๔. คำถามที่ ท่านส่งมา อาจารย์จะพิจารณาทุกฉบับ หากท่านไม่ได้รับ
    คำตอบ แสดงว่าผิดเงื่อนไขตามด้านบน หรือคำถามท่านเห็นแก่    
    ส่วนตนมากเกินไป ....

๕. เมล์ที่ท่านถามมา.. ทางเวบสงวนสิทธิ์ไม่ลบทุกกรณี คิดให้ดีก่อนถามเข้ามาครับ...

# 1292
By หมอยา
On 2012-02-03 19:15:33


sent: friday, february 03, 2012 4:25 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดวงชะตาหน่อยค่ะ

 

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  พูลสังข์ เกิด . เกิดที่โรงพยาบาลเด็ก  เป็นคนกรุงเทพค่ะ

มีพระท่านทักว่ามีแต่ยังไม่เต็มค่ะ จึงอยากทราบว่ามีหรือเปล่าคะและต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1291
By หมอยา
On 2012-02-03 15:15:41


sent: friday, february 03, 2012 2:58 pm
to:
subject:

 

     เรื่องท่านอาจารย์หมอยา ข้าพเจ้าอยากทราบว่าตัวข้าพเจ้ามีองค์เทพประจำตัว หรือไม

        ข้าพเจ้านางสาว สุรีพรรณ กุตัน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1290
By หมอยา
On 2012-02-03 19:56:24


sent: friday, february 03, 2012 10:11 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ
ข้าพเจ้าชื่อ นายชินดนัย เภาสระคู . จังหวัดเกิด กรุงเทพมหานครครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ
ตอบ ดวงนี้ต้องพบอาจารย์ครับ
ขออนุญาตด้วยนะครับคือกระผมสงสัยมากครับคำตอบของผมไม่เหมือนคนอื่นเลยครับซึ่งคือ ดวงนี้ต้องพบอาจารย์ครับ หมายความว่าอย่างไรบ้างครับมันจะดีหรือเปล่าครับ
รบกวนท่านอาจารย์หมอด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


# 1289
By หมอยา
On 2012-02-03 08:43:17


sent: thursday, february 02, 2012 10:47 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

ชื่อ วีณา  ช่วงชู  .เกิดจังหวัดกรุงเทพฯ
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอ ช่วยตรวจเช็คองค์เทพหน่อยค่ะ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1288
By หมอยา
On 2012-02-03 08:41:21


sent: friday, february 03, 2012 8:33 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์

 

เรียนท่านอาจารย์ รบกวนตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ คืออยากทราบว่ามีองค์เทพรึป่าวคะ แล้วถ้ามีเป็นองค์เทพอะไรคะ

ข้าพเจ้าชื่อ นุชจรินทร์ บานเย็น   .      จ. กำแพงเพชร

ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1287
By หมอยา
On 2012-02-03 08:35:17


sent: friday, february 03, 2012 12:42 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา ผมอ่านบทความในเวบแล้วเลยอยากตรวจสอบองค์เทพครับ ไม่ทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่าครับ
 
ผมชื่อ อนุชา ใจขาน  เกิดที่จังหวัด หนองคาย. ครับ
 
ถ้าผมพูดหรือใช้คำไม่เหมาะสมขออภัยอาจารย์หมอยามาไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1286
By หมอยา
On 2012-02-02 08:18:15


sent: thursday, february 02, 2012 3:04 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ คืออยากทราบว่ามีองค์เทพรึป่าวครับ แล้วถ้ามีเป็นองค์เทพอะไรครับ
ข้าพเจ้าชื่อ นายภานุพงษ์ อุลิต  จังหวัดลพบุรี
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1285
By หมอยา
On 2012-02-02 08:03:11


sent: thursday, february 02, 2012 5:34 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: รบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ  พอดีผมส่งเมล์มานานแล้ว 2 ครั้งแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเลย ยังไงผมก็ต้องขออภัยอาจารย์หมอยาด้วยนะครับที่ส่งมาซ้ำอีก
  เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาและขออภัยอาจารย์ถ้าทำอะไรผิดพลาดไป

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1284
By หมอยา
On 2012-02-01 08:36:18


sent: tuesday, january 31, 2012 11:21 pm
to:
subject: แจ้งประวัติข้อมูลขอตรวจสอบเพิ่มเติม

                เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                          ดิฉันต้องกราบขอโทษท่าอาจารย์หมอยาที่แจ้งประวัติข้อมูลไม่คบตามที่ท่านอาจารย์หมอยาได้ระบุเอาไว้ค่ะ

                คือดิฉันลืมบอกจังหวัดที่เกิดให้ท่านอาจารย์หมอยาทราบค่ะกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยามาเป็นอย่างสูงการด้วยค่ะ

                           ดิฉันชื่อ พิชยาภัค  กันทะวงค์  จังหวัด เชียงราย ค่ะ

                กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามานะที่นี่้ด้วยขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงร่างทรงครับ

*************************# 1283
By หมอยา
On 2012-01-31 21:53:57


sent: tuesday, january 31, 2012 2:22 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยารบกวนตรวจดูองค์เทพครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพครับ เคยไปดูตามที่อื่นๆมีคนทักว่ามีองค์ถึง3องค์นะครับ

ชื่อ ธีรพัฏฐ์ ธรรมรัชตานัน เกิด กรุงเทพ ครับ

ขอสอบถามว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ แล้วควรปฏิบัติอย่างไร เกี่ยวข้องกับการที่ผมชอบเรื่องมนต์คาถาของขลังหรือไม่อย่างไรครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงร่างทรงครับ

*************************


sent: tuesday, january 31, 2012 5:57 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เพท

เรียนอาจารย์หมอยา

         ผมชื่อ   โสภณ อ้นขวัญเมือง    จังหวัด    ชลบุรี

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ในการตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมขอขอบคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์หมอยา ด้วยครับ.

                                                       นายโสภณ อ้นขวัญเมือง

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: tuesday, january 31, 2012 2:55 pm
to: ongtep
subject: ขออภัยท่านอาจารย์ที่ให้ข้อมูลไม่ครบค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันอยากจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะว่ามีหรือไม่  และถ้ามีท่านคือองค์อะไรค่ะ
 
กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องวันเดือนปีเกิดในครั้งก่อนค่ะ 
  
ดิฉันชื่อ ภัทรชาดา สมวงศ์ (ชื่อเดิมคือ พูนศิริ สมวงศ์) เกิดที่จังหวัดหนองคาย
 

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 
 
ภัทรชาดา สมวงศ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: tuesday, january 31, 2012 10:03 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาหนูรบกวนตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

คือมีหมอดูเขาทักว่าหนูว่าองค์ ซึ่งเป็นนางไม้ เขาต้องการมาอยู่กับหนูเพื่้อต่ออายุให้หนูเขาว่าหนูอายุสั้นค่ะ

ไม่ทราบว่าหนูมีองค์ เป็นนางไม้จริงหรือเปล่าค่ะ

ชื่อ นางปาริฉัตร์   กาญจนเกตุ

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ค่ะ เวลาเกิดไม่ทราบ

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา
รบกวนตรวจสอบองค์เทพลูกด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ


ปาริฉัตร์  กาญจนเกตุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: tuesday, january 31, 2012 8:42 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมครับ

                กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยา ด้วยนะครับ เนื่องด้วยอีเมลล์ที่ผมส่งไปฉบับที่แล้วข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงกราบขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งครับ

ผมชื่อ นายภาณุพงศ์ บุญมา. สถานที่เกิดจังหวัดระยอง 

กระผมจึงขอกราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง และขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: tuesday, january 31, 2012 7:14 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่นับถือ

ดิฉันชื่อ เพ็ญทิพย์ ชาญจนะกิจสกูล 

เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ

ขอความกรุุณาจากท่านอาจารย์หมอยาและทีมงานช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

เพ็ญทิพย์ ชาญจนะกิจสกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1282
By หมอยา
On 2012-01-31 04:50:19


sent: tuesday, january 31, 2012 1:18 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพครับ

 

              เนื่องจากผม ได้ ถูกทายทักจาก ตำหนักหลายๆ ที่ ว่ามีองค์ แต่ผมไม่แน่ใจนักเรื่องจากผมเอง ยังไม่สามารถสื่อ กับทางองค์ในได้เลย เลยอยากจะขอกราบเท้าอาจาร์หมอยาที่เคารพช่วยตอบ ในสิ่งที่ยังคั่งค้างในความคิดของผม ด้วยนะครับ 

 

                                       ชื่อ นาย เอกลักษณ์ อภิววงค์งาม              จ.

 

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1281
By หมอยา
On 2012-01-31 04:46:54


sent: tuesday, january 31, 2012 2:03 am
to:
subject: ตรวตดูองค์เทพครับอาจารย์

 

ตรวตดูองค์เทพครับอาจารย์

 

ช่วงนี้ปัญหาเยะมากมายเหลือเกิน ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ

 

ชื่อ  คมสันต์ สุดสาคร    จังหวัด สมุทรปราการครับ

 

รบกวนตอบกลับอีเมลล์ด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1280
By หมอยา
On 2012-01-29 03:21:00


sent:
saturday, january 28, 2012 10:04 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ในการตรวจองค์เทพด้วยครับ  

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

         กระผมชื่อ  พรหมพิริยะ พันธุมะบำรุง  ณ กรุงเทพมหานคร   ขอความกรุณาท่านอาจารย์ในการตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

          กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาในความมีเมตตาเสียสละเวลาด้วยครับ

   พรหมพิริยะ พันธุมะบำรุง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้ ดวงคนทรงได้ครับ ทำนายดังนี้ครับ
๑. การปฏิบัติของท่านดีอยู่ แต่เสียตรงตามใจตัวเอง
๒. เนื่องจากเกษตรเจ้าเรือนของท่านอาภัพ
สืบไปเบื้องหน้าท่านจำเป็นต้องเป็นศิษย์มีครู เดินดามลำพังดวงท่านมีสิทธิ์แตกกระจายได้ครับ
 

*************************# 1279
By หมอยา
On 2012-01-28 21:10:46

 จ. นนทบุรี

 

ขอขอบคุณอาจาร์ยหมอยาล่วงหน้าครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 

สิ่งไหนลูก ทำไม่ถูกไม่ควร ต้องขออภัยด้วยครับ

 

และจากนี้ขอให้ อาจาร์ยหมอยา มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2555และตลอดไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

อาจารย์ ขออภัยครับที่ตอบช้า

*********************


# 1278
By หมอยา
On 2012-01-28 19:52:41


sent: saturday, january 28, 2012 6:12 pm
to:
subject: ข้อมูลตรวจองค์เทพไม่สมบูรณ์ ขอเพิ่มเติมนะค่ะ

 

กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยานะค่ะ
พอดีลูกลืมใส่เวลาเกิดให้ท่านอาจารย์หมอยา ก็เลยต้องส่งเมล์มาซ้ำ

ลูกชื่อ นางสาวรัตนาพร เทพพิทักษ์ (นามสกุลเดิม แซ่ตัง)
เกิดที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


ยังไงลูกขอกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
รัตนาพร เทพพิทักษ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: saturday, january 28, 2012 5:21 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

    กราบสวัสดีอาจารย์ครับ
  เคยอ่านมานานแล้วแต่มิมีเวลามาเมลถาม  

  ชื่อ ทรงธรรม  พรไพรีพินาศ (นามสกุลตั้งใหม่มาหลายปีแล้วครับ) เกิดที่สมุทรปราการ  

  มีองค์เทพแบบใดครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************

 


# 1277
By หมอยา
On 2012-01-28 06:57:12


sent: friday, january 27, 2012 5:04 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

เนื่องจากลูกได้ส่งมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ยังไงหากลูกทำสิ่งใดล่วงเกินขออภัยอาจารย์หมอยาด้วยนะค่ะ
ลูกรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพอีกครั้งนะค่ะ 
 
ชื่อศิริวรรณ บัวหอม . จ.สมุทรปราการ 
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา
รบกวนตรวจสอบองค์เทพลูกด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1276
By หมอยา
On 2012-01-28 06:53:24


sent:
friday, january 27, 2012 8:45 pm
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
  ข้าพเจ้าชื่อ นายสุชิน รักษ์บงกชกุล

ที่ สมุทรปราการ
ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1275
By หมอยา
On 2012-01-28 06:51:37


sent: friday, january 27, 2012 10:38 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
       สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันชื่อ นางสาวทศนวรรณ เทียมแสนเกิดที่จังหวัด
 
น่านค่ะ ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ให้เหมาะสมต่อไป 
 
ขอบคุณมากค่ะ สุดท้ายขอให้อาจารย์แต่มีความสุข ความรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
 
                                                                     
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1274
By หมอยา
On 2012-01-28 06:48:26


sent: saturday, january 28, 2012 5:27 am
to:
subject: ขอให้ท่านอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์
กระผม นายณัฐวุฒิ ผุยไธสงค์
เกิดที่ จ.เลย
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1273
By หมอยา
On 2012-01-26 11:39:45


sent: thursday, january 26, 2012 11:13 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ท่านหมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวพิชญาภา   ยาใจ เกิดจังหวัด อุตรดิตถ์
อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ แล้วท่านเป็นองค์ใด เพราะเกิดเหตุการณืแปลกๆกับตัวข้าพเจ้ามาสองสามครั้ง
จึงอยากทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม และถ้ามีต้องปฏิบัติตนเช่นไรค่ะขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ท่านให้ความเมตตากรุณา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1272
By หมอยา
On 2012-01-26 11:24:19


sent: monday, january 23, 2012 10:08 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ หมอยา

 

เรียนท่านอาจารย์ หมอยา

ผมอยากทราบ ว่า ผมมีองค์เทพ รึป่าว เพราะเวลา ผมนั้งสมาธิ จะเห็น พระพิฆเนศ แล้วเวลาผมไป ตำหนักต่างๆ จะมีอาการ ปวดหลัง แล้วอีกอย่างผมเป็นเด็กที่นับถือ องค์เทพ ปู่ฤาษี มาตั้งแต่ประมาณ 8-9 ขวบ
แล้ว อ่า คับ และ บางท่าน ก็ แนะนำผมให้ไป รับ ขัน อ่า คับ ผมสงสัย มาก คับ   ท่านช่วยตอบคำถามผมหน่อย นะ คับ !

ชื่อ  นาย นครินทร์ กุศลส่ง  เกิดจังหวัด ชลบุรี


 (รบกวนหน่อย คับ อาจารย์)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1271
By หมอยา
On 2012-01-26 08:28:38


sent: monday, january 23, 2012 11:40 pm
to:
cc:
subject: การตรวจองค์เทพ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาคะ

ดิฉันขอความกรุณาอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

ดิฉันชื่อ ปรียาพร เนาว์เยี่ยม  จังหวัดที่เกิด ภูเก็ต

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและธรรมมะคุ้มครองรักษาคะ

                          ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1270
By หมอยา
On 2012-01-26 08:00:29


sent:
tuesday, january 24, 2012 7:35 am
to:

subject:
รบกวนตรวจดูให้หน่อยนะคะ

 

ชื่อ นางปัณณิกา  ผมงาม
ณ จังหวัดสุรินทร์ 
    
    ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะคะ ว่ามีองค์หรือป่าว?

ถ้ามีอยากทราบว่าท่านเป็นใครอ่ะค่ะ

แล้วเราต้องทำตัวยังไงอ่ะค่ะ

และอยากรู้วิธีรู้เรื่องราวในอดีตอ่ะค่ะ

รู้สึกเหมือนเรามีเรื่องบางอย่างที่ยังติดค้าง

   ขอบคุณล่วงหน้านะคะ   
   
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1269
By หมอยา
On 2012-01-26 07:33:18


sent: tuesday, january 24, 2012 12:17 pm
to:
subject: ขอให้ท่านอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวภัทราภรณ์   สอนนนฐี .เกิดจังหวัดน่าน ขอให้ท่านอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย


# 1268
By หมอยา
On 2012-01-26 07:29:03


sent: tuesday, january 24, 2012 10:05 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับคุณครูหมอยาครับ

 

ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีอาจารย์ครูหมอยาครับ
กระผมขอความกรุณาคุณครูหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยได้ใหมครับ
พอดีมีคนมาทักว่ากระผมมีองค์เทพครับ กระผมเกิด ที่ จังหวัด อุทัยธานีครับ
กระผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงขอรับ ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้ ครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

ฝากรูป

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ 万事如意 新年发财
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 


# 1267
By หมอยา
On 2012-01-26 07:16:29


sent: monday, january 23, 2012 9:51 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

ชื่อ  นาย นครินทร์ กุศลส่ง . เกิดจังหวัด ชลบุรี

 (รบกวนหน่อย คับ อาจารย์)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1266
By หมอยา
On 2012-01-26 07:13:33


sent: monday, january 23, 2012 4:44 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

 

กระผมชื่อนาย สมเจตน์ ตันติพิทักกุล เกิดที่ กรุงเทพฯครับ

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้เพื่อความกระจ่างในจิตใจกระผมครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool