ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1365
By หมอยา
On 2012-02-16 02:50:47


sent:
wednesday, february 15, 2012 11:23 pm
to:

subject:
หนูมาขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องค่ะ

หนูขอทราบเรื่องราวขององค์เทพค่ะ หนูไม่ทราบว่าหนูทำถูกต้องหรือไม่หากผิดพลาดประการใดได้โปรดชี้แนะหนูด้วยค่ะ
หนูชื่อ ผณินทร นามสกุล เกษมวิสุทธิ์ ค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1364
By หมอยา
On 2012-02-15 22:08:25


sent: wednesday, february 15, 2012 9:58 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ

 

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ัะ

ฉันชื่อ ชัญญา   พงษ์พาลี  (ชื่อเดิม เบ็ญจวรรณ์   แซ่ลี้)

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1363
By หมอยา
On 2012-02-15 21:39:12


sent: friday, january 13, 2012 9:38 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพ

ชื่อนางสาวสาวิตรี  ศรีแก้ว

เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ

ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบดูว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาค่ะ

สาวิตรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงคนทรงหรือเป็นร่างทรงครับ 

*************************


# 1362
By หมอยา
On 2012-02-15 21:36:27


sent: wednesday, february 15, 2012 9:12 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

รบกวนท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ
หนูชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ กุเวสา  เกิดที่ จังหวัดหนองคายค่ะ
                                           
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงคนทรงหรือเป็นร่างทรงครับ 

*************************


# 1361
By หมอยา
On 2012-02-15 21:34:27


sent: wednesday, february 15, 2012 9:25 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ นางสาวเกสินี รุ่งฤทธิ์ เกิดที่รพ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ /ขอบคุณมากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1360
By หมอยา
On 2012-02-15 20:38:20


sent: thursday, february 02, 2012 8:54 am
to: ' '
subject: ตรวจองค์เทพคะ

สวัสดีคะ อาจารย์     วรรณา สาสิงห์

เกิดจังหวัด สุโขทัย แต่ย้ายมากรุงเทพแล้ว  อยากตรวจองค์เทพคะ

ขอบคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1359
By หมอยา
On 2012-02-15 20:35:48


sent: thursday, february 02, 2012 2:26 pm
to:
cc: "'mailto: '"@ns12.appservhosting.com
subject: การตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอที่เคารพ

       ผมชื่อ ประสพพร มงคลพันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

        รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ

                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1358
By หมอยา
On 2012-02-15 20:23:50


sent: wednesday, february 15, 2012 8:05 am
to: ;
subject: เรียนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ

 

ดิฉันชื่อนางสาว สุขใจ  สุขะกุลวาณิต  
 
ดิฉันจึงใครขอท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบและไขข้อข้องใจให้กระจ่างด้วยค่ะ
ด้วยความเคารพและเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1357
By หมอยา
On 2012-02-15 20:02:27


sent: wednesday, february 15, 2012 10:13 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
          ชื่อ นางสาวกาญจนา กฤษณีไพบูลย์ เกิดที่บ้าน จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
                                           
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงคนทรงหรือเป็นร่างทรงครับ 

*************************


# 1356
By หมอยา
On 2012-02-15 20:00:09


sent: wednesday, february 15, 2012 12:37 pm
to:

subject: ขอตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

            ผมชื่อ ดนัยวัฒน์ เกตุแก้ว  เกิดที่กรุงเทพครับ

ขอความเมตตาจากอาจารย์กรุณาตรวจให้ผมว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ
ถ้ามีท่านคือองค์ใด และผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1355
By หมอยา
On 2012-02-15 19:57:41


sent:
wednesday, february 15, 2012 1:37 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับ... เรียนท่านอาจารย์ครับ ผม

      นายศุภลักษณ์ เครือสาหร่าย   กทม.ครับ ( )

รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยครวจ องค์เทพให้ด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงครับ

ศุภลักษณ์ เครือสาหร่าย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1354
By หมอยา
On 2012-02-15 19:54:38


sent:
wednesday, february 15, 2012 4:01 pm
to:

subject:
ขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ขอกราบนมัสการอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

ผมขอความกรุณาท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ที่สำคัญ ผมนับถือศาสนาพุทธ เป็นอันดับแรก

ผมชื่อ นายพงศ์ไพสิฐ  อัมรินทร์ (ชื่อเดิม นายพีรพงษ์) 

เกิดที่กรุงเทพ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาสำหรับคำชี้แนะ แล้วผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียง ที่ขอสนับสนุนและจะติดตามเข้าไป ศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ของอาจาร์ยหมอยาต่อไป เพราะมีประโยชน์พร้อมแง่คิดให้กับคนที่ศรัธทาองค์เทพอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง


# 1353
By หมอยา
On 2012-02-15 19:44:18


sent: wednesday, february 15, 2012 5:27 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบขอโทษอาจารย์หมอยานะครับที่ผมให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผมชื่อศิริพิศาล    ขำสำอางค์

 

เกิดที่จังหวัดสระแก้วครับ

ถ้าเกิดว่าผมมีองค์เทพก็รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาบอกผมด้วยนะครับ

ผมจะได้ปฏิบัติตัวถูก

ถ้าหากผมใช้คำวาจาคำใดผิดไป

ต้องขอกราบขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูอาจารย์ครับ


# 1352
By หมอยา
On 2012-02-15 06:26:44

on behalf of
sent: tuesday, february 14, 2012 11:43 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

             ดิฉันชื่อจามจุรี วิทยาวนิชชัย  สถานที่เกิดโรงพยาบาลหญิง กรุงเทพมหานคร

ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ หามีเทพองค์ใด และต้องปฏิบัติอย่งไรให้ถูกต้องต่อไป

                 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1351
By หมอยา
On 2012-02-14 21:42:01


sent: tuesday, february 14, 2012 9:16 am
to: อ.หมอยา
subject: ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

 

ผมธนาธิป  ศิริไพศาลนันทกุล ขอขอบพระคุณที่อาจารย์หมอยาตอบคำถามข้อข้องใจในตัวของกระผม
ขออำนาจบารมีของคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ บรมครูปู่ฤาษี108 องค์ จงปกปักรักษาคุ้มครองอาจารย์หมอยาให้แคล้วคาดอันตรายทั้งปวง และให้บุญกุศลของท่านอาจารย์หมอยาจงสำเร็จมรรคผลเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้ด้วยเทอญ


# 1350
By หมอยา
On 2012-02-14 08:29:38


sent: monday, february 06, 2012 12:32 pm
to:
subject: re: เรียนครูบาอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพ ขอรับ

ขอขอบพระคุณในคำชี้แนะ และขออภัยมาณ.ที่นี้ด้วย
 
ชื่อ สันติ เบ้าสุข

ภูมิลำเนา จ.ลพบุรี
 
ขอขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านหมอยา มาณ.ที่นี้อีกครั้งครับ
ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูโดยตรงครับ


# 1349
By หมอยา
On 2012-02-14 08:22:24


sent: monday, february 06, 2012 3:25 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ นายศุภชัย แตงอ่อน
เกิดที่จังหวัด ปทุมธานี
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1348
By หมอยา
On 2012-02-14 08:20:16


sent: monday, february 06, 2012 3:26 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยาครับ ผมไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนครับ

พอดีไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนจริงๆ นะครับ เลยต้องขอกราบขอขมาหรือขอโทษอาจารย์หมอยาจริงๆ ถ้าเป็นการรบกวนนะครับ

ชื่อ นายเสถียร เชียงวิจิตร เกิดที่กรุงเทพ
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
เพราะช่วงนี้รู้สึกปวดหัวบ่อยแล้วก็มีอาการขนลุกบ่อยๆเวลาสวดมนต์ต่างๆ
เลยอยากรบกวนอาจารย์หมอยาเมื่อได้ทราบผลการตรวจแล้ว
ก็จะขอน้อมรับตามกฎที่อาจารย์หมอยาระบุไว้อย่างเคร่งครัดครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1347
By หมอยา
On 2012-02-14 08:15:29


sent: monday, february 06, 2012 3:32 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางสาว นพรัตน์ บุญเสถียรวงศ์
เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1346
By หมอยา
On 2012-02-14 08:12:57


sent: monday, february 06, 2012 10:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ในวันนี้กระผมได้มีวาสนามาพบกับท่านอาจารย์หมอยา
จึงอยากจะขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
กระผมชื่อ นาย มนตรี   กวานานนท์ เกิดที่กรุงเทพมหานครครับ
ด้วยความเคารพ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1345
By หมอยา
On 2012-02-14 08:05:28


sent: tuesday, february 07, 2012 11:18 am
to:
cc:

subject: อยากตรวจองค์ เทพ ครับ

กราบเรียน อาจาีรย์หมอยา
ชื่อ นาย   พลกฤษณ์   นาคเสนีย์   เป็นคนจังหวัดลพบุรี 
แต่ไปเกิดที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่   ถ้ามีคือองค์ใด
ขอขอบคุณอาจารย์ หมอ ยา อย่างสูง  ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1344
By หมอยา
On 2012-02-14 08:02:08


sent: tuesday, february 07, 2012 1:18 pm
to:

subject: ขอตรวจองค์เทพครับ
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

     ต้องขออภัยครับที่ส่งมาเป็นฉบับที่สองเพราะเกรงว่า ฉบับแรกอาจารย์หมอยาอาจจะไม่ได้รับหรือว่า ผมใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ขออภัยด้วยครับ ผมชื่อ นาย อรรถพล เพ็ชรพิพัฒน์  เกิดที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดเชียงใหม ปัจจุบันอยู่ที่เชียงใหม่ครับ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงคนทรงหรือเป็นร่างทรงครับ  เมล์ทุกฉบับส่งถึงมืออาจารย์ครับ...

*************************


# 1343
By หมอยา
On 2012-02-14 07:58:15


sent: tuesday, february 07, 2012 3:23 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยาคะ
ชื่อ มนัสนันท์  แจ่มประเสริฐ จังหวัดกำแพงเพชร
 กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาตรวจดูให้ลูกด้วยคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1342
By หมอยา
On 2012-02-14 07:55:00


sent: friday, february 10, 2012 9:30 am
to:
subject: กราบเรียนขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน  อาจารย์หมอยา

         ดิฉันชื่อ กัณณิกา ปฏิคมวงศ์ (ชื่อเดิมจุฬาลักษณ์)  
  สถานที่เกิดโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  
อยากทราบว่าตนเองมีองค์หรือเปล่าค่ะจะได้ปฏิบัติตนเองถูก
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1341
By หมอยา
On 2012-02-14 06:42:02


sent: monday, february 13, 2012 10:31 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ลูกชี่อ น.ส. ณัฐิกานต์ วัฒนะ  บ้านเกิด จ.ลพบุรี เกิดเช้าวันศุกร์ที่ โรงพยาบาลลพบุรี

ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วย             

หากมีเป็นเทพใด และจักต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ณัฐิกานต์  วัฒนะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1340
By หมอยา
On 2012-02-14 06:38:34


sent: monday, february 13, 2012 4:00 pm
to:

subject: ตรวจองค์เทพครับ 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาครัย ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้ผม หน่อยนะครับ
ผมชื่อ ชินโชติ ดีศรี   กราบขอบพระคุนอาจารย์หมอยามากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1339
By หมอยา
On 2012-02-14 03:36:48


sent:
monday, february 13, 2012 4:29 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพครับ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่นับถือ

กระผมชื่อ ศักดิ์สิทธิ ยืนยง ที่กรุงเทพมหานคร
ขอความกรุณาท่านอาจารย์โปรดตรวจองค์เทพของกระผมด้วยครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ศักดิ์สิทธิ ยืนยง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงคนทรงหรือเป็นร่างทรงครับ

*************************


# 1338
By หมอยา
On 2012-02-13 08:18:44


sent: friday, february 10, 2012 4:50 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยาครับ
กระผมชื่อ ระพี วิวัฒน์สินอุดม
  เกิด จ.กรุงเทพ
ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วย
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1337
By หมอยา
On 2012-02-13 08:13:21


sent: friday, february 10, 2012 6:00 pm
to: หมอยา
subject: ขอรบกวนอาจารย์

 

กราบสวัสดิ์ดีค่ะ อาจาร์ยหมอยา
 
 
ขอรบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์ให้หนูหน่อยรค่ะ
หนูชื่อนางสาว นงลักา ทองนาค ค่ะ
หนูมีองค์มั๊ยค่ะ รบกวนอาจารย์หมอช่วยตรวจองค์หน่อยค่ะ
 
 ขอให้บุญบารมีของเทพเทวาเทวดาส่งผลให้อาจาร์ยมีสุขภาพแข็งแรง
               
                    กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1336
By หมอยา
On 2012-02-13 08:11:07


sent: sunday, february 12, 2012 11:16 am
to:
subject: ขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพ

 

ขอกราบ อาจารย์

 

                   ขอรบกวนอาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจดูองค์เทพ ของผมด้วยครับ

                ผมชื่อ นาย สรวิชญ์   กลิ่นผกา . ที่ จังหวัด อุดรธานี

                   ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ ครับ

 

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1335
By หมอยา
On 2012-02-12 04:10:43


sent: friday, february 10, 2012 8:59 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ ช่วยดูให้หน่อย

 

 
 
สวัสดี คับ ผมชื่อ นายสยาม พูลประเสริฐ   
 
 
 
              ผมเคยฝัน เห็นงูใหญ่  อยู่ บ่อย ๆ  ในฝัน ผม ไม่กลัวนะ
และผมจะมีอาการอยากบุหรี่ ทุกวันพระ  ปวดบ่า ทั้งสองข้าง  และ เวลา
นั่ง สมาธิ  ผมจะเห็นงู คับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1334
By หมอยา
On 2012-02-12 04:08:09


sent: saturday, february 11, 2012 2:44 pm
to: องค์เทพ
subject: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์ที่เคารพ กระผมได้เข้าชอบเว็บองค์เทพ แล้วสนใจครับ
และจะให้อาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยนะครับ

ผมชื่อ วรชาติ  ดาวเมฆรับ จังหวัดเชียงใหม่  ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************


# 1333
By หมอยา
On 2012-02-10 03:30:06


sent: tuesday, february 07, 2012 10:53 pm
to:
subject: นบกวนชี้แนะครับท่านหมอยา

 

เรียน อาจารย์หมอยา
กระผมชื่อ นายณัฐวุฒิ ผุยไธสงค์
จ.เลย
กระผมรู้สึกปวดไหล่ด้านซ้ายจะเป็นบ่อย
เวลาขับรถก็จะปวด แต่ผมสังเกตุดูจะเป็นวันพระ
สำหรับวันนี้ที่ปวดจะเป็นวันพระครับ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยให้คำตอบพอรับทราบอาการเบื้อง
ต้นครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี่ด้วย

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************


# 1332
By หมอยา
On 2012-02-10 02:31:57


sent: wednesday, february 08, 2012 4:04 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ ตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
           หนูชื่อ นางสาว ปทุมวดี ด้วงแจ่ม  (แต่ก่อนหนูชื่อ วรรณี ด้วงแจ่มค่ะ)ตอนเด็กๆไม่สบายบ่อยเลยเปลี่ยนค่ะ
  เกิดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ค่ะ
 
ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาและทีมงานช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ
                                            ขอกราบขอบคุณมากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1331
By หมอยา
On 2012-02-10 02:28:46


sent: wednesday, february 08, 2012 5:57 pm
to: ;
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่  แล้วเป็นเทพองค์ใด   ผมชื่อ  พลกฤษณ์ นาคเสนีย์ 

เป็นคนลพบุรี  เกิดที่ โรงพยาบาล พระพุทธบาท  สระบุรี 

ขอบพระ  คุณ อาจารย์ หมอยาเป็นอย่างสูงครับ    

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1330
By หมอยา
On 2012-02-10 02:25:46


sent: thursday, february 09, 2012 3:07 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางสาว หลิน อี้ ฉี  

เกิดที่ไต้หวันค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ
ไม่ทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่าคะ
ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*************************


# 1329
By หมอยา
On 2012-02-10 02:23:26


sent: thursday, february 09, 2012 3:35 pm
to: อาจารย์
subject: fw: ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ

 

 


from:
to: ;
subject: ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ
date: mon, 30 jan 2012 14:33:46 +0000

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

ชื่อพนิตนันท์ จตุพรพรรณยา เกิดกรุงเทพ
 
ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1328
By หมอยา
On 2012-02-10 02:20:34


sent: thursday, february 09, 2012 3:37 pm
to:
subject:

 

เรียน อาจารย์ ที่เคารพ ค่ะ
   ดิฉัน ขอตรวจองค์เทพค่ะ
ดิฉันชื่อ นางสาว วลัยพร นิลสาย ค่ะ
ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพไหมค่ะ และองค์ไหนค่ะ ถ้ามี
              ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1327
By หมอยา
On 2012-02-10 02:19:05


sent: thursday, february 09, 2012 4:22 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา
         ผมชื่อ ไพโรจน์  แย้มศิลป์. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอทราบว่า มีองค์เทพคอยปกป้องคุ้มครองดูแลหรือไม่ ถ้ามีจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่อาจารย์แนะนำครับ 
         ขอขอบคุณอาจารย์หมอยา ที่ให้คำแนะครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1326
By หมอยา
On 2012-02-10 02:16:23


sent: thursday, february 09, 2012 6:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพค่ะ  ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ชื่อ นางสาว ปรางค์วลัย  รอดสิน   ที่ ร.พ.พระปิ่นเกล้า (ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกทม.หรือสมุทรปราการ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1325
By หมอยา
On 2012-02-10 02:11:46


sent: thursday, february 09, 2012 8:00 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยา

      หนูขอรบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ 
                         
                    ชื่อ ปิยวดี ชูประยูร

                                   ขอขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1324
By หมอยา
On 2012-02-09 14:07:35


sent: wednesday, february 08, 2012 9:50 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

            กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมนายมณฑล   จันทร์แจ่มฟ้า

อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1323
By หมอยา
On 2012-02-09 14:05:17


sent: thursday, february 09, 2012 2:04 am
to:
subject: รบกวนดูองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ อ.หมอยา ผมนายโชคชัย อินอุดออน  เกิดที่จังหวัด ตาก

ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพรึป่าวครับ

 

พอดีผมเคยฝันด้วยว่า ผมอยู่บนก้อนเมฆแล้ว นั่งคุกเข่าต่อหน้าเทวดาองค์หนึ่งท่านมอบกล่องไม้ใบหนึ่ง ให้ผมมาแล้วผมก็รับไว้ ฝันครั้งนี้ทำให้ผมอยากทราบมากขึ้นว่าที่ผมฝัน

หมายความว่าอย่างไร ผมขอรบกวยอาจารย์ด้วยนะครับ 

ขอขอบพระคุณมากๆครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1322
By หมอยา
On 2012-02-09 14:00:46


sent: thursday, february 09, 2012 12:20 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
ดิฉัน ชื่อ นางสาว นพรัตน์ บุญเสถียรวงศ์
เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่าคะถ้ามีคือท่านใดคะ
ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1321
By หมอยา
On 2012-02-09 13:52:44


sent: thursday, february 09, 2012 12:23 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์ หมอยาที่เคารพครับ ผมขอรบกวนเรื่องตรวจองค์เทพหน่อยครับ
ผมชื่อ นาย นิรุตต์  วรสวาสดิ์   จ.ระยองครับ
ขอ ขอบพระคุณมากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1320
By หมอยา
On 2012-02-09 13:50:58


sent: thursday, february 09, 2012 12:26 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

         หนูชื่อ พจนา  สันทอง  . (บางที่จะบอกว่าเกิดวันอังคาร บางที่ก็วันพุธ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอทราบว่า มีองค์เทพคอยปกป้องคุ้มครองดูแลหรือไม่ ถ้ามีจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่อาจารย์แนะนำค่ะ 

         ขอขอบคุณอาจารย์หมอยา ที่ให้คำแนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

       ท่านวันอังคารครับ........

*************************


# 1319
By หมอยา
On 2012-02-09 13:48:16


sent: thursday, february 09, 2012 1:02 pm
to:
subject: รบกวน อาจารย์ ช่วยตรวจองค์

                                          นาย วิชากร  เสาวงค์

อยากทราบว่าผมมีองค์ หรือ เปล่า และองค์ ไหน ครับและต้อง ปติบัติ อย่างไร      

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

ยากทราบอีกเรื่องครับ น้องผมเสียชีวิตเพระ แท้ง เขาไปเกิดหรืงยังครับและจะช่วยเขาได้ยังไง

ตอบ ไปเกิดแล้วครับ........สิ่งที่ช่วยได้เป็นลูกที่ดี เป็นคนดีและทำแต่ความดีครับ

*************************


# 1318
By หมอยา
On 2012-02-09 08:47:02


sent: thursday, february 09, 2012 1:02 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

             กราบวัสดีค่ะอาจารย์หมอยาที่เคารพ เมล์นี้ลูกส่งมาเป็นฉบับที่2แล้วค่ะ ลูกเคยส่งมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากอาจารย์ค่ะ ลูกเกรงว่าเมล์อาจจะไม่ถึงอาจารย์ค่ะเพราะตอนที่ลูกส่งเมล์หาอาจารย์ครั้งนั้นอินเตอร์เน็ตค้างพอดีค่ะ แต่ถ้าอาจารย์ได้รับเมล์แล้วลูกก็ต้องขอกราบขอโทษอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ ะลูกขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกหน่อยค่ะ ลูกชื่อ เฉลิมขวัญ หมอทอง จังหวัดราชบุรีค่ะ
                                  ขอขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์มากค่ะ

                                 ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                              เฉลิมขวัญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ....

*************************


# 1317
By หมอยา
On 2012-02-08 08:58:55

มงคลกร สัตนันท์ [ ]

เรืยนอาจารย์ หมอยา ขอรบกวน ท่าน ตรวจ องค์เทพหน่อยคับ
ผม ชื่อ นายอัมพร เปลื่ยนเป็น มงคลกร  สัตนันท์ เกิด อำเภอ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ขอ ขอบพระคุณ มากครับ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ.... ท่านไปไม่ถึงไหนเพราะอริในกายท่านครับ

*************************


# 1316
By หมอยา
On 2012-02-07 07:37:56


sent: monday, february 06, 2012 9:08 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

 

ลูกชื่อเดิม นาย ธีระศักดิ์  เปลียนใหม่เป็นอัฐฉฎากรณ์ แก้วสมบัติ

ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


sent: monday, february 06, 2012 5:54 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน อาจาีรย์หมอยา

              ผมชื่อ นายธนกฤต ดาววีระกุล 

              สถานที่เกิด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

              อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ ?

 

              ถ้ามีเป็นองค์ใด ?

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


              กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี่ด้วย


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool