ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1415
By หมอยา
On 2012-03-06 19:32:51


sent: tuesday, march 06, 2012 7:15 pm
to:
subject:

 

                     สวัสดี คร่า อาจารย์ หมอยา  ขอรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจองค์ หน่อยนะ คร่า
  ชื่อ นางสาว รัชนิสา ศรีปย่า ที่ จ.มหาสารคาม คร่า

             ขอบพระคุณ อาจารย์ เป็นอย่างสูงนะคร่า ขอให้ให้อาจารย์แข็งแรงคร่า

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1414
By หมอยา
On 2012-03-06 18:14:53


sent: monday, march 05, 2012 9:23 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับผมขอความกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

 

เรียน

    ท่านอาจารย์หมอยา ครับ

ผม ชื่ิอ นายอานันท์  ปินตารินทร์  ครับ

เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก ครับ

 

 ขอความกรุณา จาก ท่านอาจารย์หมอยา ด้วย นะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1413
By หมอยา
On 2012-03-06 18:13:14


sent: monday, march 05, 2012 9:45 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กระผม  นายสุรศักดิ์  พรมมา  เกิดที่ จังหวัดพะเยา

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

 

นายสุรศักดิ์  พรมมา  

รบกวนตอบกลับมาทาง e-mail จะได้ไหมครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1412
By หมอยา
On 2012-03-06 18:11:48


sent:
tuesday, march 06, 2012 1:36 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ หมอยาที่เคารพ
 
กระผม ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ชื่อ นายขจรศักดิ์  วาจาเสนาะ ที่กรุงเทพมหานคร ครับ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************

ผมมีอาการครับ ทำท่าทางและพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องครับ มีประมาณ 3 องค์นะครับ คืออยากถามว่าถ้าผมมีองค์จริง องค์เทพท่านต้องการให้ผมช่วยเหลือด้านใดหรือเปล่าครับคือ ผมสื่อแปลภาษาที่ท่านพูดไม่รู้เรื่องครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ
 
และผมขอถามท่านอาจารย์ครับ ผมเลี้ยงกุมารไว้ 2 องค์ ครับ องค์ 1 ชื่อกุมารจุก องค์ 2 ชื่อกุมารจุกทอง ครับ อยากทราบว่ายังอยู่ดีหรอเปล่าครับรบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ

ตอบ กุมารจุกยังอยู่ดีครับ กุมารทองหนีเที่ยวบ่อยครับ

*********************


 
ขอขอบพระคุณครับ


# 1411
By หมอยา
On 2012-03-06 18:06:08


sent: tuesday, march 06, 2012 2:25 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

ขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์

 

ดิฉันขอตรวจองค์เทพ ดิฉันชื่อ นางนันทภัค  บุญมาสูงทรง (ชื่อเดิม สุธีร์  ภาวิไล) เ. จ.ที่เกิด จ.นครปฐม 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาในตัวดิฉัน

สิ่งใดที่ดิฉันทำการใดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1410
By หมอยา
On 2012-02-28 12:20:16


sent: tuesday, february 28, 2012 11:50 am
to:
subject: ขอกราบนมัสการอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ

พงษ์ดนัย  บูรณะเรืองรัตน์

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1409
By หมอยา
On 2012-02-25 17:22:00


sent: wednesday, february 22, 2012 10:44 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ รบกวนอาจารย์ได้โปรดช่วยตรวจด้วยว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูชอบมีอาการแปลกๆหลายอย่าง และโดนทักมาเหมือนๆกันว่ามีองค์และจะได้เป็นร่างทรงจึงอยากให้ให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูแน่ใจหน่อยค่ะว่าท่านเป็นองค์เทพใด จะได้บูชาถูกค่ะ เพราะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทำถูกหรือไม่น่ะค่ะ   จังหวัด เชียงราย เวลาเกิด จำไม่ได้ค่ะ
หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูด้วยน่ะค่ะ หนูขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างมากค่ะ ไ่ม่ว่าจะทุกคำตอบ และคำแนะนำค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1408
By หมอยา
On 2012-02-25 16:01:44


sent: wednesday, february 22, 2012 8:06 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 


เรียน ท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพค่ะ

 

จากที่ดิฉันได้อ่านกฎระเบียบของหน้าเว็บแล้ว พบว่าดิฉันกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านอาจาร์ยหมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

และรบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพอีกครั้งนึงค่ะ

ดิฉันชื่อ น.ส. ลดารัตน์ เพ็ชรสจันทร์  จ.ชุมพร ค่ะ 

ครั้งนึง ดิฉันเคยฝันว่า รัชกาลที่ 5 มาขอดิฉันเป็นลูก หลังจากนั้นไม่นาน ดิฉันเคยไปดูดวงที่ตำหนักพ่อปู่ท่านนึง ท่านพูดเป็นนัยว่าดิฉันมีองค์ และเมื่อหลายวันก่อน มีคนทักดิฉันว่ามีพระแม่กาลีติดตามอยู่ แต่ดิฉันเองก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อย รบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตอบข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1407
By หมอยา
On 2012-02-25 15:31:05


sent: wednesday, february 22, 2012 1:14 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา  
ลูกใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

นางสาวพรรณี สดสว่าง   เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************

 


# 1406
By หมอยา
On 2012-02-25 15:00:06


sent: wednesday, february 22, 2012 10:22 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์ค่ะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
 
ลูกขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ
 
ลูกชื่อ นางสาวจตุพร  บรรดาลค่ะ

เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1405
By หมอยา
On 2012-02-25 14:43:31

 

 


sent: tuesday, february 21, 2012 9:11 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

นายกฤษฎา เครือทองจันทร์  จังหวัดที่เกิด นครราชสีมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1404
By หมอยา
On 2012-02-25 00:34:07


sent: thursday, february 23, 2012 7:35 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

กระผม นาย สุรศักดิ์ แก้วกัญญา เกิดที่ นครสวรรค์

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

นาย สุรศักดิ์ แก้วกัญญา

รบกวนตอบกลับมาทาง e-mail จะได้ไหมครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1403
By หมอยา
On 2012-02-25 00:31:38


sent:
thursday, february 23, 2012 7:24 pm
to:

subject:
ขอตรวจองค์เทพ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ผมเป็นทอมครับ ขออนุญาติใช้นามแทนตัวว่าผมนะครับ 

ชื่อ  เดือน  ต่อก๊อใน  เกิดที่ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า  

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ผมมีความศรัทธาในองค์เทพ และเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************# 1402
By หมอยา
On 2012-02-24 13:15:45


sent: friday, february 24, 2012 12:27 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบท่านอาจารย์ที่เคารพครับ กระผมชื่อมานุมรรษ ประชุมชัย ผมเกิดที่จังหวัดขอนแก่นครับ อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันครับ กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองเทพหรือไม่ ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1401
By หมอยา
On 2012-02-22 19:57:00


sent: wednesday, february 22, 2012 9:54 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

นายกฤษฎา เครือทองจันทร์ . จังหวัดที่เกิด นครราชสีมา

ต้องขอโทษ อาจารย์มากๆ เลยครับ ผมไม่เป็นพิธีการเลยครับ รบกวนชี้แนะสั่งสอนด้วยครับว่าผมต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องครับ

ยินนี้น้อมรับคำชี้แนะ และนำไปแก้ไขครับผม

 

ผิดพลาดประการได ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 
# 1400
By หมอยา
On 2012-02-22 09:24:42


sent: wednesday, february 22, 2012 8:35 am
to:
subject: สวัสดีค่ะ

 

เรียนอาจารย์ ลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพใหมค่ะ จังหวัดนครราชสีมา กราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ email: ลูกชื่อ พัชริดา ท้าวนอก ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1399
By หมอยา
On 2012-02-22 01:13:28


sent: wednesday, february 22, 2012 12:28 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา ครับ
 
ผมใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อยครับ
 
ผมชื่อ สุววัฒน์  ล้วนเจริญวงศ์  ที่ กรุงเทพฯครับ
 
เดิมชื่อ สุวัฒน์  เชี่ยวชาญสมุทร์ครับ
 
 
ขอขอบพระคุณครับ
 
สุววัฒน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1398
By หมอยา
On 2012-02-21 21:33:12


sent: tuesday, february 21, 2012 9:21 pm
to:
subject: หนูอยากรู้องค์เทพของตนเองค่ะ

 

ชื่อ ธีรนาท  พึ่งแย้ม สถานที่เกิด โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ

คือมีคนที่เค้ามีองค์เทพ เค้าทักมาว่าเรามี และ ผู้ที่นั่งทางในจิตสัมผัส ก็บอกว่าเรามี  โดยส่วนตัวก็เชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะ  แต่แค่ไม่ทราบว่าตัวเองมีองค์เทพอะไร เพราะ เราจะได้บูชาถูกอ่ะค่ะ

ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ  ^___^

ตอบ อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ....ว่าท่านเทพอะไร
และไม่ทราบว่า ที่ส่งเมล์มาจะขอตรวจองค์หรือขอทราบนามองค์เทพของท่าน..... หากท่านไม่มีศรัทธา บอกไปไหนเลยจะเกิดประโยชน์

อาจารย์.. ตั้งเงื่อนไขสำหรับให้คนที่มาขอรับการตรวจองค์เทพ ต้องเรียกขานอาจารย์ แลใช้สำนวนที่เขียนมาให้ไพเราะ


# 1397
By หมอยา
On 2012-02-21 21:24:30


sent: tuesday, february 21, 2012 11:12 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์

 

เรียนท่านอาจารย์
                   รบกวนตรวจ ดวงชะตา ด้วยคะ  เพราะเมื่อคืนนี้เองดิฉันได้เข้าสู่พิธีกรรมบางอย่าง  เป็นเรื่องแปลกมากๆ
แต่คิดไปอีกนัยหนึ่งก็เสมือนเราโดนหลอก
ดิฉันชื่อ  น.ส.อารีลักษณ์  บาลยอ   น. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จ.ขอนแก่น 
ขอบพระคุณอาจารย์ ล่วงหน้าด้วยนะคะ
 
 
อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่   ถ้ามีคือองค์ใด
ขอขอบคุณอาจารย์ หมอ ยา อย่างสูง อีกครั้งคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...
ท่านกลัวโดนเขาหลอก... ในขณะเดียวกันอย่าหลอกตัวเองนะครับ


# 1396
By หมอยา
On 2012-02-21 21:01:10


sent: tuesday, february 21, 2012 11:49 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ
ดิฉันได้ดูลายมือมาค่ะ จึงอยากสอบถามเพื่อให้เกิดความมั่นใจและจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องค่ะ
 
 
 
ชื่อ นางสาวสร้อยสุดา จันทร์หยวก จังหวัด ตราด
 
 
ถ้าดิฉันถามนอกเรื่องเกินไปหรือผิดพลาดประการใด ดิฉันต้องขออภัยด้วยค่ะ ด้วยความเคารพค่ะท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1395
By หมอยา
On 2012-02-21 20:13:06


sent:
tuesday, february 21, 2012 4:33 pm
to:

subject:
เรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ดิฉันชื่อนางสาวสุพรกาญจน์
ชื่อเดิม ดรุณี  นามสกุล วาณิชกมลนันทน์ เกิดเกิดจ. พระนครศรีอยุธยา
 
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจดูว่าดิฉันมีองค์เทพหรือป่าวให้หน่อยนะคะ
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1394
By หมอยา
On 2012-02-21 19:44:22


sent: tuesday, february 21, 2012 6:17 pm
to:
subject: เรียนท่านครูหมอยาที่เคารพ ผมมีเรื่องรบกวนให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์ให้ครับ

 

 ผมชื่อ นายพงศกร เรืองสังข์  ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1393
By หมอยา
On 2012-02-21 19:40:47

กิระสร จันทกิจ [ ]

จาก: กิระสร จันทกิจ < >

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555, 17:54

หัวเรื่อง: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ถึง:

     สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ ชื่อกิระสร จันทกิจ เกิดที่จังหวัดสระแก้วค่ะ  หนูพูดก็ไม่ค่อยเก่งแต่ความรู้สึกภายในใจนับถือและศรัทธาอาจารย์จากใจจริง ค่ะ ขอให้ความดีของอาจารย์เปรียบเหมือนเช่น เกราะที่จะคุ้มกันภยันอันตรายใดๆก็มา ก้ำกรายไม่ได้ รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


 


# 1392
By หมอยา
On 2012-02-21 08:42:25

 

-----original message-----

sent: tuesday, february 21, 2012 4:54 am
to:
subject: ชื่อเก่า นางสาวรัตนา พึ่งเจียม แต่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น นางสาวชุุติกาญจณ์ พึ่งเจียม ค่ะ บ้านเกิด อยู่บ้าน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาทค่ะ ค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
อนุโมทนาครับ เดือนที่ท่านเกิดมี ๕ศุกร์ ๕เสาร์ ๕ อาทิตย์
ครับ ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1391
By หมอยา
On 2012-02-21 02:37:44


sent: tuesday, february 21, 2012 1:31 am
to:
subject: เรียนอาจารย์

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ผมชื่อ นายมงคลชัย เจริญราช  ผมอยากเรียนถามว่า มีคนทักผมว่ามี องค์  แต่ผมยังไม่กล้าเชื่อ 100 เปอร์เซ็น ผมจึงอยากรู้ว่าผมมีองค์จริงหรือป่าว คือว่าเขาทักผมว่ามีองค์ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่กับตัว แล้วท่ามีผมจะรู้ได้อยางไรว่าผมมีอยู่จริง แต่ในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณในส่วนตัวคือผมนับถือท่านมานานแล้ว 

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยดูให้ด้วยนะครับ

ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1390
By หมอยา
On 2012-02-20 19:52:11


sent: saturday, february 18, 2012 12:17 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

สวัสดีครับ

ผมชื่อนาย ปุณยวีร์ เตชะอำไพ ณ ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

อาการของผมคือมักจะปวดหัวข้างเดียวอยู่เสมอๆบางทีก็ข้างซ้าย บางทีก็ข้างขวา และบางทีก็ทั้งหัวครับ แต่ส่วนมากจะปวดหัวข้างซ้ายอยู่บ่อยๆ และมักจะมีสัมผัสที่ 6 เป็นบางครั้งบางคราวและสามารถสัมผัมกับวิญญาณหรือองค์ทวยเทพใดๆได้บางครั้ง คือได้เห็น กลิ่น รูป เสียง  และบางทีฝันเห็นอนาคตเป็นบางครั้งฝันถึงเหตุการณ์ในอนาคตและเกิดขึ้นจริง ผมเคยนั่งสมาธิแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกอุ่นๆหรือร้อนผ่าวๆบริเวณหลังใบหูและทั่วหัว และบนฝ่ามือ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ


# 1389
By หมอยา
On 2012-02-22 09:37:14


sent: monday, february 20, 2012 4:00 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณา สอบถามเรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยา

ตามที่ได้อ่านระเบียบและทำความเข้าใจที่หน้าเวปแล้ว ดิฉันไม่ได้กรอก เพียงแค่เวลาเกิดเท่านั้นค่ะ
ต้องกราบขออภัยอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอความกรุณา รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

ชื่อ น.ส. พรพิมล  หล่ำเหมือน
เกิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จ.กรุงเทพ

ขอบคุณค่ะ
พรพิมล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*******************


sent: wednesday, february 22, 2012 9:24 am
to:
subject: re: ขอความกรุณา สอบถามเรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

 

เีรียนท่าน อาจารย์หมอยา
ตามที่ได้อ่าน คำตอบของอาจารย์หมอยาแล้ว ดิฉันได้รับคำตอบคือบ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)
และที่อ่าน ข้อที่ 2 คือ รับขันธ์เป็นท่างเลือกสุดท้าย ดิฉันอยากทราบว่า ขันธ์ มีกี่แบบคะเท่าที่ ทราบมามี1.ขันธ์บูชาครู (หรือรับครูมาบูชา) เพียงอย่างเดียว และที่เค้าบอกกันว่าอันตราย คืออะไรคะ แล้วถ้ารับขันธ์แล้ว จะต้องทำการครอบครูด้วยเลยหรือเปล่าคะ

ดิฉันควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะตอนก่อนดิฉันเกิด พ่อฝันว่ามีกุมารผูกจุก 2 คนมาขออยู่ด้วย แต่อีกคนบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่น พอถามพ่อ พ่อบอกว่าเคยไปขอไว้ที่ตำหนักที่ไหนซักที่นึง

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
พรพิมล

ตอบ ให้ลูกศึกษารายละเอียดที่นี่ครับ

การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ

ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร

การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)

ถามมา-ตอบไป2554

ถามมา-ตอบไป2555

.นานาสาระกับครูหมอยา


# 1388
By หมอยา
On 2012-02-20 19:42:48


sent: monday, february 20, 2012 4:25 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
 
               ข้าพเจ้าชื่อ นางพรรณิภา ทรัพย์อนุกูล (นามสกุลเดิม ดั่งนาค)ค่ะ
เกิดที่ รพ.ราชวิถี จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ
 
ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะว่าเป็นพระองค์ใด
 
กราบขอบพระคุณค่ะ
 
พรรณิภา ทรัพย์อนุกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1387
By หมอยา
On 2012-02-20 11:04:24

sent: sunday, february 19, 2012 2:27 am
to:
subject:

 

            กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ


ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ
ลูกชื่อ นางสาวพรทิวา  หอมศิริ.ค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ


ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1386
By หมอยา
On 2012-02-20 11:00:41


sent: sunday, february 19, 2012 8:52 am
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

กราบเรียน ท่านอาจาร์ยหมอยา
 
กระผมชื่อนายขจรศักดิ์  วาจาเสนาะ ครับ ที่กรุงเทพมหานครครับ
 
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 
ขอขอบพระคุณอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1385
By หมอยา
On 2012-02-20 10:57:23


sent: sunday, february 19, 2012 10:25 am
to:
subject: ขอความกรุณารบกวนอาจารย์ครับ

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพครับ

     กระผมขออาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ ชื่อ นายสุพจน์  ผสมทรัพย์  เกิดที่ อ.แกลง จ.ระยอง  ครับ ผมสงสัยในตัวผม มานานแล้ว แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีครับ จึงขอรบกวน อาจารย์ครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1384
By หมอยา
On 2012-02-20 10:55:23


sent: sunday, february 19, 2012 11:04 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพผมนายชยพล อวยพร

จังหวัดที่เกิดกรุงเทพมหานคร จึงขอรบกวนท่านอาจารย์ดูให้ผมทีครับว่าผมมีองค์หรือไม่อย่างไรขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************# 1383
By หมอยา
On 2012-02-20 09:04:27


sent: sunday, february 19, 2012 12:05 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ตรวจองค์ท่านด้วยครับ

 

 

นายธนบดินทร์ สอนเสนาะ   เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1382
By หมอยา
On 2012-02-20 08:32:07


sent: sunday, february 19, 2012 5:50 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์ และต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

 

กราบสวัสดีคะ ลูก ชือ น.ส.อาภาพร ผึ้งสีใส เิกิดทที่ สมุทรปราการ 

ลูกอยากขอให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูก เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไปในวันข้างหน้า เพราะลูกเคยไปดูหมอมาหลายที่เขาบอกลูกว่าลูกมีองค์เทพให้ไปรับขันธ์ แต่ลูกอยากที่จะรู้แจ้งให้แน่ใจเพื่อที่จะได้ทำปฎิบัติตัวได้ถูก ขอให้พระอาจารย์โปรดเมตตาลูกด้วยนะคะ เพื่อที่ลูกจะได้ไปเป็นลูกศิษย์ ด้วยความเคารพและนับถือนะคะ 

ขอให้อาจารย์มีสึขภาพร่างกายแข็งแรงนะ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1381
By หมอยา
On 2012-02-20 07:47:15


sent: monday, february 20, 2012 1:37 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์ค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอ
คือหนูขออนุญาตรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพและอยากทราบว่ามีสิ่งใดติดตามหนูหรือไม่ค่ะ

ตอบ ลูกมีวิญาณติดตามครับ

*************************


--------------------------------------------------------------------
 
ชื่อ  นางสาวฉันทณัฏฐ์  แสงขำ
 
เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กทม.  เป็นคนจังหวัดนครปฐมค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

---------------------------------------------------------------------
 
 
หากตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใด รบกวนท่านอาจารย์โปรดชี้แนะหนูด้วยนะค่ะ
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงค่ะ


# 1380
By หมอยา
On 2012-02-20 01:20:10


sent: sunday, february 19, 2012 7:58 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาคะ,

 

ดิฉันรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยคะ

ดิฉันชื่อ พัชรนุช สุทธิราช  เกิดที่โรงพยาบาล อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

ต้องกราบขอโทษอาจารย์นะคะ คือไม่ทราบชื่อโรงพยาบาลจริงๆคะ แต่เข้าใจว่า น่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด

รบกวนอาจารย์ด้วยคะ

 

กราบขอบพระคุณคะ

พัชรนุช สุทธิราช

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1379
By หมอยา
On 2012-02-20 01:12:45


sent: sunday, february 19, 2012 10:32 pm
to:
cc:
subject: การเรียนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

กระผม นายปัญญา แก้ววิเชียร ที ที่กรุงเทพมหานคร

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองประจำตัวหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

นายปัญญา แก้ววิเชียร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1378
By หมอยา
On 2012-02-19 17:17:00


sent:
sunday, february 19, 2012 4:18 pm
to:

subject:
ลูกอยากกราบขมา และตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ค่ะ

 

              หากลูกเคยได้กระทำการใดอันไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร หรือผิดกฎเกณฑ์เอาไว้ ทั้งที่เจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี

ลูกขอกราบขอขมาอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ ใจจริงของลูกอยากเข้าไปกราบขอขมาลาโทษอาจารย์หมอยาด้วยตัวเอง 

อยากไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอยา แต่ด้วยความกลัว ลูกกลัวมากจริงๆ และไม่กล้า จึงทำให้ลูกได้แต่นั่งกังวลหน้าจอ

              กระทั่งวันนี้ ลูกอยากกราบขอโอกาสทำวันนี้เป็นวันดี ลงมือเขียนอีเมล์ฉบับนี้เพื่อกราบขอขมาอาจารย์หมอยา

และลูกอยากขอให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูก เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไปในวันข้างหน้า 

และเผื่อซักวันลูกอาจจะได้มีโอกาสไปกราบอาจารย์หมอยาในฐานะลูกศิษย์บ้างค่ะ 

   ลูกชื่อ นางสาวอิสรีย์ เวชกุล ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ สุดท้ายนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง อาจารย์หมอยาและครอบครัวค่ะ 

ส่วนอีเมล์ฉบับนี้ลูกขอส่งด้วยใจจริง อาจารย์หมอยาจะเห็นสมควรหรือไม่อย่างไร สุดแท้แล้วแต่อาจารย์หมอยา

แต่ลูกเองจะขอเคารพอาจารย์หมอยาตลอดไปค่ะ ^^

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 


# 1377
By หมอยา
On 2012-02-19 17:14:17


sent: sunday, february 19, 2012 4:35 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับผม

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา พิจารณาตรวจสอบองค์เทพครับ

เนื่องจากผมเคยส่งมาแล้วรอบหนึ่งครับ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากท่านอาจารย์

หากว่าผมได้ทำสิ่งใดผิดพลาด ล่วงเกิน ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม
กระผมชื่อ นายสราวุฒิ ปุระ เกิดที่กรุงเทพมหานคร ครับผม
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ และขอให้
อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง โรคภัยไม่เบียนดเบียนนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1376
By หมอยา
On 2012-02-18 21:47:23


sent: saturday, february 18, 2012 7:33 pm
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ดิฉันชื่อ น.ส.กัญจน์รัชต์  เศรษฐวัฒน์

จังหวัดที่เกิด กทม. ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1375
By หมอยา
On 2012-02-18 21:19:58


sent: saturday, february 18, 2012 8:46 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

หนูชื่อ วนิดา  เหล็กเพชร  ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1374
By หมอยา
On 2012-02-18 00:27:30


sent: thursday, february 16, 2012 6:09 am
to:
subject:

 

สวัสดีค่ะ
 
ดิฉันชื่อมุกดา ศรีพันธ์

มีเพื่อนแนะนำให้ตรวจสอบตัวเองว่ามีองค์หรือเปล่าค่ะเพราะเวลาเงินจะเข้าหรือจะได้รับข่าวดีจะคันที่มือซ้ายค่ะ ยิ่งถ้าเงินเข้ามากก็จะคันมากค่่ะ ส่วนถ้าเสียเงินหรือจะได้รับข่าวร้ายก็จะคันที่มือขวาค่ะ
 
รบกวนช่วยบอกดฉันด้วยนะคะว่ามีองค์หรือเปล่าแล้วควรที่จะกราบไหว้ยังไงค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
มุกดา ศรีพันธ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1373
By หมอยา
On 2012-02-18 00:25:25


sent: thursday, february 16, 2012 6:29 am
to:
subject: ขอความเมตตาอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

ขอกราบนมัสการอาจาร์ยหมอยาที่เคารพค่ะ

 

ิดิฉันชื่อ นิชาภา  สร้อยทองคำ (ชื่อเดิม สรญา )

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลจุฬา กรุงเทพ

ขอคำชี้แนะในการปฏิบัติด้วยนะค่ะ

 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1372
By หมอยา
On 2012-02-18 00:23:38


sent: thursday, february 16, 2012 6:41 am
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจาร์ยหมอยา

 

หนูชื่อ ธนภร  อัมรินทร์ (ชื่อเดิม ปุณยธร )

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  สมุทรปราการ

ขอคำแนะนำในการประพฤติปฎิบัติตัวให้ด้วยค่ะ จะได้ให้กระทำตัวให้ถูกให้ควรตั้งแต่ยังเด็ก จะได้ไม่ทำผิดพลาดก่อนแล้วมาแก้ทีหลัง

ขอขอบพระคุณอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

เป็นคนที่ฉลาดคิดครับ

*************************


# 1371
By หมอยา
On 2012-02-18 00:15:47


sent: thursday, february 16, 2012 10:43 pm
to:
subject: ตรวจองค์ค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา หนูอยากให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้แฟนหนูหน่อยค่ะ
ชื่อ นาย อินทนนท์ ฉิมบุญอยู่ค่ะ
หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยนะค๊ะ    
พอดีหนูเคยส่งมาแล้วไม่แน่ใจว่าว่าถึงมั้ยค๊ะ พอดีส่งผ่าน ไอแพดอะค่ะ เลยขอส่งซ้ำอีกรอบค่ะ


ครั้งหน้าหนูจะไปอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ค่ะ  รักและเคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1370
By หมอยา
On 2012-02-18 00:06:20


sent: friday, february 17, 2012 9:50 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพคะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ
   ข้าพเจ้า  ขอความกรุณาอนุเคราะห์จากอาจารย์หมอยาช่วย  ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
   ชื่อ   สายวสันต์   จันทร์ตา 
   จังหวัดที่เกิด  เชียงใหม่
   ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงที่ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ 
            ขอบพระคุณค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1369
By หมอยา
On 2012-02-18 00:04:36

 

 


sent: friday, february 17, 2012 10:43 am
to:
subject: อยากสอบถามเรื่องตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์ หมอยา ด้วยเคารพ ครับ รบกวนให้อาจารย์ ตรวจองค์ให้ผม ว่ามีหรือไม่ จะได้ ถ้ามีจะได้ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และขอให้อาจารย์ แนะนำการปฏิบัติ หรือ แค่ แนะนำ แนวทางก็ได้ ครับ ผมชื่อ นายรัฐพงศ์ พุกจันทร์  เกิด  จัหวัดที่เกิด พิษณุโลก  ขอความกรุณาด้วยนะครับ และ ขอให้กราบขอบคุณอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1368
By หมอยา
On 2012-02-17 23:35:05


sent: friday, february 17, 2012 11:12 pm
to:
subject: กราบขอประทานโทษอาจารย์ค่ะ

 

สืบเนื่องจากเมลก่อนหน้านี้ดิฉันไม่ได้ระบุข้อมูลครบถ้วนจึงต้องเมลมารบกวนอาจารย์อีกครั้งค่ะอาจารย์  จังหวัดลำปางค่ะ ข้อความเดิม :  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันนางปารดา  จอห์นสัน เกิดที่จังหวัดลำปางค่ะ  ปัจจุบันอยู่ที่เชียงใหม่  กราบรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยว่ามีหรือไม่ ดิฉันมีความสงสัยเพราะบางทีก็มีฝันและรู้สึกแปลกๆ ส่วนใหญ่จะฝันถึงพระสงฆ์ พระพุทธรูป  ฝันมีเสียงบอกให้สวดมนต์ไหว้พระ ฝันถึงเด็กผู้หญิงค่ะอาจารย์  ดิฉันอยากรู้เพื่อที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อไป รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1367
By หมอยา
On 2012-02-16 03:08:26

 

-----original message-----

sent: wednesday, february 15, 2012 10:07 pm
to:
subject: สอบถามเรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพค่ะ

ดิฉันชื่อปรารถนา  ประสานสารกิจ

เกิดที่โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ

ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบดูว่ามีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาค่ะ

ปรารถนา sent via blackberry® from ais

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1366
By หมอยา
On 2012-02-16 03:03:36


sent:
wednesday, february 15, 2012 11:14 pm
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้กับดิฉันด้วยค่ะ ว่ามีหรือไม่ เป็นเทพหรือเป็นอย่างอื่น ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติ หรือแก้ไขด้วยค่ะ ดิฉันชื่อ อัญชลี อินทรักษาทรัพย์ . เกิดบนรถสองแถว รังสิตเก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool