ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1465
By หมอยา
On 2012-03-08 15:09:50


sent: sunday, february 26, 2012 1:18 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

    ลูกอยากให้ท่านอาจารย์อนุเคราะห์ตรวจดูองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ

เนื่องจากลูกมีความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ พอมาเจอเวบฯของอาจารย์ก็รู้สึกดีมากๆ และอยากขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาชมในเวบนี้ และขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านอาจารย์ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและหาทางออกไม่ได้ด้วยค่ะ

    ลูกชื่อ ชุติกาญจน์   สีทา (ชื่อเดิม วรรณภา)

เกิดราชวิถีกรุงเทพฯ ค่ะ

    ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาตรวจองค์ให้ลูก

 

                                    ชุติกาญจน์   สีทา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1464
By หมอยา
On 2012-03-08 13:53:35


sent: tuesday, february 28, 2012 3:17 pm
to:
subject: ลูกขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

 
        
 
         กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ  หนูชื่อ น.ส หนึ่งฤทัย หาเรือนชีพ
มีความประสงค์ที่จะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพในตัวของหนูหน่อยค่ะ  พอดีในปี 55 นี้ มีปู่ซึ่งเป็นร่างทรงเขา
ทักว่า หนูมีองค์อยู่น่ะ    ซึ่งอาการของหนูถ้าได้ฟังเพลงแขกที่มีผู้หญิงร้องร่างกายหนูมันจะเริ่มเอียงซ้าย เอียงขวา
จะโยกไปตามเพลงค่ะซึ่งหนูไม่เคยมีอาการนี้ แต่ปีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้น่ะค่ะ ยังหาคำตอบให้กับตัวเองยังไม่ได้
เลยค่ะอาจารย์  ซึ่งหนูจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต่อไปค่ะ
 
       ถ้ามีคำพูดประการใดที่ไม่เหมาะสมหนูต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ
 

                   ขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1463
By หมอยา
On 2012-03-08 13:51:35


sent:
tuesday, february 28, 2012 4:09 pm
to:

subject:
re: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยครับ
กรายเรียนท่านอาจารย์หมอยา
กราบขออภัยที่อ่านข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ

ลูกอยากขอความกรุณาจากอาจารย์รบกวนตรวจองค์ิเทพให้ลูกด้วยครับ

ลูกชื่อนายพสุธร  โฆสิตนุกูล เกิดที่กรุงเทพฯ
ครับ
หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

พสุธร  โฆสิตนุกูล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1462
By หมอยา
On 2012-03-08 13:49:21


sent: tuesday, february 28, 2012 4:22 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ตรวจสอบว่าผมมีองค์เทพรึป่าว ขอบคุณครับ

 

 ผมชื่อ รัชกฤต โอสถะเสน  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบด้วยนะคับ ขอบคุณครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1461
By หมอยา
On 2012-03-08 13:13:57


sent: thursday, march 08, 2012 12:27 pm
to:
subject: ????????????????

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาค่ะ

                                            ขอความกรุณา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

                                       ชื่อ ปุณนาศา  นุรักษ์เข          เกิดที่ กรุงเทพมหานครค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่มีจิตเมตตาค่ะ

ปุณนาศา นุรักษ์เข

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1460
By หมอยา
On 2012-03-08 10:35:28


sent: thursday, march 08, 2012 10:08 am
to: องค์เทพ
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา  ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ชื่อ ชัยวิชิต   จินดามัง   เกิดที่ จังหวัดพิจิตร   

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ

ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1459
By หมอยา
On 2012-03-08 01:00:23

 

-----original message-----

sent: wednesday, march 07, 2012 9:38 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ค่ะ (ฉบับแรกรีบร้อนไปหน่อยข้อมูลไม่ครบถ้วน ขออนุญาติส่งอีกครั้งนะค่ะ)

 

ชื่อ วันทนา จิรศานต์ชัย ค่ะ

ขอตรวจองค์เทพและแนวทางปฎิบัติค่ะอยากทราบว่าเป็นองค์ไหน แล้วหนูจะต้องทำยังงัยค่ะ

ตอนนี้มักเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนใครประทับร่าง และปวดบ่าปวดหลังตลอดเวลา

รบกวนชีวิตประจำวันมาก ตนนี้พยายามทำบุญและสวดมนต์ทุกวันค่ะ. แต่ทำไมไม่ดีขึ้นเลยค่ะ. ช่วยหนูด้วยค่ะ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะค่ะ

sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ครับเมล์ฉบับแรกที่ส่งมาอาจารย์อ่านแล้วทิ้งลงถังขยะไม่ตอบแน่นอนครับ

*************************


# 1458
By หมอยา
On 2012-03-08 00:54:36


sent:
wednesday, march 07, 2012 9:27 pm
to:
webmaster at http://www.ongtep.com
subject:
re: ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

หนูได้อ่านคำตอบแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

หนูมีเรื่องรบกวนอีกนิดค่ะ (อาจารย์อย่างโมโหหนูว่าหนูเรื่องมากเลยนะคะ)คือว่าที่หนูรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนู หนูไม่รอบคอบอย่างมากๆเลยคือว่าหนูไม่ได้บอกปีเกิด เวลาเกิดค่ะ แย่จริงๆรบกวนเวลาอาจารย์อีกครั้งนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะชื่อ ภภัสสร คุ้มชาวนา (นามสกุลเิดิม คือ มั่นคง) ค่ะเกิดที่รพ. แพทย์ทหารเรือ จ.กรุงเทพค่ะได้เปลี่ยนชื่อมาแล้ว 2 ครั้งค่ะ คือ 1.สุลาวัลย์ 2.ลภัสรดาอาจารย์หมอยาตรวจสอบว่า หนูมีองค์เทพแบบ 4,5.1 ค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ยังคงยืนยันคำตอบเดิมครับ...
เรียกว่าวิชาทำนายทายทักครับ... คล้ายๆกับ บอดีเชฐเจ็ดดาวครับ
เรียกว่าอาจารย์ โชว์เพาว์ครับ.....

และหนูไปอ่านรายละเอียดในเวปแล้ว หนูเข้าใจถูกคือเปล่าค่ะว่าหนูต้องหมั่นสวดมนต์ สร้างความดี ปฎิบัติกรรมฐานจะบังเกิดผลดีกับหนูและครอบครัว ถ้าอาจารย์หมอยา จะเมตตากรุณาที่แนะแนวทางสว่างให้หนูได้ปฎิบัติหรือประพฤติตนในทางดี หนูยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปฎิบัติตามค่ะ รบกวนเวลาอาจารย์หมอยาเท่านี้ค่ะ
           ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ และขออนุโมธนาบุญที่อาจารย์เมตตาหนู ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่ลูกศิษย์ไปตราบนานเท่านานนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะ

ตอบ 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก       ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง             อย่าโอหังหลบหลู่ครูของตน

ศิษย์มีครู... เหมือนงูมีพิษ        ศิษย์ไร้ครู... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู..ย่อมเจริญวัฒนา


# 1457
By หมอยา
On 2012-03-07 21:06:20


sent: wednesday, february 29, 2012 1:28 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ
 
ชื่อ อรุณี ชัยเกียรติยศ
เกิดที่จังหวัดระยองค่ะ
 
โปรดชี้แนะและจะนำไปแก้ไข  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1456
By หมอยา
On 2012-03-07 21:04:29


sent: wednesday, february 29, 2012 1:54 pm
to:
subject: ขอความกรุณา ท่านอาจารย์ เจ้าค่ะ

 

กราบนมัสการ ท่านอาจารย์

 

หนูต้องกราบขอโทษ ท่านอาจารย์ ที่ ตอนแรกที่หนูส่งไป ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบทางเว็ป กราบขออภัย ท่านอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

รบกวน ท่านอาจารย์ ตวจสอบให้หน่อยค่ะว่ามีองค์เทพหรือปล่าว

หนูชื่อ น.ส วรรณิภา ค่ะ  จ. กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ขอความกรุณา ด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1455
By หมอยา
On 2012-03-07 21:02:15


sent: wednesday, february 29, 2012 5:55 pm
to:
subject: กราบขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน    ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

            กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

 

หนูชื่อ นางสาว อลิตา ผันสันเทียะ  เกิดที่จังหวัดชัยภูมิแต่มาโตที่จังหวัดระยองค่ะ

 

หนูฝันเห็นพระบ่อยมากๆเลยค่ะ จึงอยากรบกวนให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ

ว่าเกี่ยวข้องกับที่หนูมีองค์หรือเกี่ยวข้องอันใดหรือไม่เจ้าค่ะ

 

และสุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ ไม่จน สมบูรณ์ พูลสุขร่ำรวยๆ ตลอดไปค่ะ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1454
By หมอยา
On 2012-03-07 21:00:49


sent: wednesday, february 29, 2012 10:04 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ตรวดดูองค์เทพครับ

 

กระผม  นาย กฤษดา  สันติปราการ  

 

โรงพยาบาล สมเด็จ ณ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  แต่บ้านเกิดอยู่ที่ จ.ระยอง

 

ขอขอบคุณ อาจารย์หมอยา ในความเมตตาจิตครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)


*********************


# 1453
By หมอยา
On 2012-03-07 20:59:08


sent: wednesday, february 29, 2012 11:03 pm
to:
subject: กราบเรียนครูบาอาจารย์ครับ

 

กระผมชื่อว่า นาย พงศธร พลอามาตย์  เนื่องจากผมเคยอุปสมบทมาเกือบปีแล้วและได้สึกออกมาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดา เนื่องจากการบวชครั้งนี้บวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เป็นเวลา13วัน ตั้งแต่สึกมาข้าพเจ้าก็ยังคงตั้งใจปฎิบัติธรรมาตลอดและทุกครั้งที่มีเรื่อง ไมดี ก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิช่วยเหลือผมตลอดผมเลยอยากทราบว่า เทพที่อารักษ์ขาผมท่านชื่ออะไรผมจะได้ทำกาบูชาท่านได้ถูกครับ จึงขอรบกวนเวลาท่านครูบาอาจารย์มาน่ะที่นี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ ผมจะเป็นคนดีในสังคมและตั้งใจทำดีกับผู้อื่นตลอดไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1452
By หมอยา
On 2012-03-07 20:51:19


sent: thursday, march 01, 2012 11:57 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

สวัสดีอาจารย์ หมอยา คะ ลูกใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยคะ
ลูกชื่อ จีรภรณ์  ขุนหลวง  จังหวัดนนครสวรรค์คะ
ขอบพระคุณอาจารย์ หมอยา คะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1451
By หมอยา
On 2012-03-07 20:49:40


sent: thursday, march 01, 2012 12:05 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์ครับ กระผม ชัชชัย แก้วขาว

ที่โรงพบาบาลอุตรดิตถ์ แต่โตและบ้านอยู่ นครสวรรค์ ครับ ใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1450
By หมอยา
On 2012-03-07 20:47:38


sent: thursday, march 01, 2012 2:41 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจสอบองค์

 

เรียนอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ วรายุทธ  พรอนันต์รัตน์ เกิดที่กรุงเทพฯ
เนื่องจากได้รับการทายทักว่ามีองค์คอยดูแลหลายองค์

ผมจึงขอรบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบให้ผมครับ และแนวทางการปฏิบัติตนครับ

   ด้วยความนับถืออย่างสูง

    วรายุทธ พรอนันต์รัตน์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1449
By หมอยา
On 2012-03-07 20:46:01


sent: friday, march 02, 2012 12:40 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หน่อยครับบ


นายอนุชิต  แก้วช่วย  .


ส่ง​จาก​แท็บ​เล็ต samsung

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1448
By หมอยา
On 2012-03-07 20:43:01

กราบเรียนถามอาจารย์หมอยาครับ
กระผม นาย บดินทธ์ มุลน้อยสุ
  จ.สกลนคร
ขอถามอาจารย์หมอยาหน่อยนะครับว่าผมองค์เทพหรือผู้ติดตามผมหรือไม่ ถ้าผมมีองค์เทพเป็นเทพองค์ใดหรือมีผู้ติดตามผมเป็นใครครับ
ถ้าผมไม่มีองค์เทพหรือไม่ผู้ติดตามผมก็ขอให้อาจารย์ ตอบในกระทู้ว่าไม่มีเลยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1447
By หมอยา
On 2012-03-07 20:39:52


sent: thursday, march 01, 2012 11:13 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ นางสาวรัตน์รวี เพชรนอก ที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก อ.พล จ.ขอนแก่น ค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1446
By หมอยา
On 2012-03-08 00:44:52


sent: friday, march 02, 2012 2:58 pm
to:
subject: ถามว่าดิฉันมีองค์หรือไม่

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันอยากทราบตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ เคยมีร่างทรงทักมาค่ะ ดิฉัน ชื่อ อุดมลักษณ์  กาติ้่ง  เกิดที่โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน
คิอมีเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นกับดิฉํน กรุณาบอกดิฉันทีเถอะค่ะว่ามีองค์เทพหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


sent: wednesday, march 07, 2012 9:56 pm
to: หมอยา
subject: ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากค่ะที่ได้กรุณาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

เรียน              ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพและศรัทธา
              
 
                     ดิฉันขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาตรวจองค์เทพให้กับดิฉัน
              
                ดิฉันขอให้ท่านอาจารย์หมอยา จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง
 
                เจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ นะคะ
 
                หากท่านอาจารย์ มีอะไรจะกรุณา ที่จะชี้แนะหรือแนะนำ ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
 
                                                        ด้วยความเคารพและศรัทธา  
                                                      นางสาวอุดมลักษณ์   กาติ้ง


# 1445
By หมอยา
On 2012-03-07 20:36:29


sent: wednesday, march 07, 2012 6:38 pm
to: ong tep
subject: re: เรียนถามว่ามีองค์เทพไหมคะ

 

 
         เรียน อาจารย์หมอยา
 
                  ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ  ที่กรุณา ตรวจดูให้
          เป็นคำตอบที่มีความหมาย  และเป็นกำลังใจ ที่ยี่งใหญ่ค่ะ
 
                หากมีสิ่งใด กรุณา แนะนำชี้แนะ หรือเรียกใช้ได้นะคะ
          หากดิฉันสามารถทำได้  จะพยายามค่ะ
      
                   ขอขอบพระคุณมากนะคะ
 
                    ฐาปณี
 


# 1444
By หมอยา
On 2012-03-07 20:35:49


sent: wednesday, march 07, 2012 7:35 pm
to:
subject: เรียนท่ายอาจายร์ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวงองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดวงให้หนูทีนะค่ะว่ามีองค์หรือไม่ แล้วถ้าหนูมีหนูควรทีจะปฏิบัติอย่างไรค่ะ??  หนูชื่่อ วรารัตน์  นามสกุล ชาวไทย  น. จ.จันทบุรี   รบกวนท่านอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1443
By หมอยา
On 2012-03-07 20:34:17

 


sent: wednesday, march 07, 2012 8:14 pm
to:
subject:

 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ
ชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ สุขชิตค่ะ
เกิดที่จังหวัด สมุทรปราการค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************


# 1442
By หมอยา
On 2012-03-07 20:31:35


sent: sunday, february 26, 2012 1:04 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

นาย อนุพงศ์  คชฤกษ์  เกิดที่ จ.สุราษฏร์ธานี คับ

ผมขอรบกวนอาจารย์หน่อยน่ะคับ

ขอขอบพระคุณคับ อาจารย์ หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1441
By หมอยา
On 2012-03-07 20:29:47


sent: sunday, february 26, 2012 11:08 am
to:
subject:

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ  ผมอยากทราบว่าผมมีองค์หรือไม่ครับ

ผมชื่อ นาย ศุภชัย ธิมูล เกิดที่ จังหวัดแพร่ครับ

รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยแนะนำบอกกล่าวให้ผมด้วยนะครับ หากใช้ถ้อยคำไม่สุภาพก้อต้องขอ อภัย ด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1440
By หมอยา
On 2012-03-07 20:27:23


sent: sunday, february 26, 2012 12:56 am
to:
subject: มาขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับ

กระผมอยากทราบว่ากระผมมีองเทพหรือไม่

ผมชื่อนายณัฐชนก   พุทธคุณ.  เกิดที่กรุงเทพฯ 

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1439
By หมอยา
On 2012-03-07 20:25:30


sent: saturday, february 25, 2012 11:16 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์ค่ะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา 
 
ลูกขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

ลูกชื่อ เด็ก หญิงชุฎาพร ธรรมจันทร์ ค่ะ

เกิดที่จังหวัดตราด   โรงพยาบาลบ่อไร่
  
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1438
By หมอยา
On 2012-03-07 20:22:17


sent: saturday, february 25, 2012 9:36 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ

ดิฉัน นส.ภครมตี ศักดาเผ่าภาคินเกิดที่บ้านวังยาว จ.ขอนแก่น อยากใคร่ขอความกรุณาอาจาย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยคะว่ามีหรือไม่ ถ้าหากว่ามีแล้วเป็นเทพองค์ใด

 หากวาจาที่กล่าวออกไปผิดพลาดประการใด ดิฉันก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

 ภครมตี ศักดาเผ่าภาคิน

ส่ง​จาก samsung ​mobile

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1437
By หมอยา
On 2012-03-07 20:17:48


sent: saturday, february 25, 2012 12:43 am
to:
subject: ขออนุญาติท่านอาจารยาหมอยาตรวจองค์เทพครับ

                 เรียนท่านอาจารย์ครับผมใคร่จะขอความเมตตาจากท่านอาจารย์      ช่วยตรวจองค์เทพครับ ผมชื่อ นาย วิษณุ บุญเพิ่ม  ที่จังหวัด กรุงเทพครับ

                   ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผม

                                     ด้วยความเคารพยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1436
By หมอยา
On 2012-03-07 14:03:02

 

från: nion wennermark jangjai < >

datum: 24 februari 2012 07.25.12 cet

till:

ämne: รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หมอยา

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ใคร่จะขอให้ทางเวบทำการตรวจองค์เทพให้

ชื่อ นิออน    แจงใจ phuket  ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1435
By หมอยา
On 2012-03-07 13:56:40


sent: friday, february 24, 2012 10:29 pm
to:
subject: ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียนพระอาจารย์
เรื่องช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วย

ผมชื่อนายลาภพิบูลย์    อุทัย

จังหวัด ศรีสะเกษ


ขอแสดงความเคารพอย่างสูง


นายลาภพิบูลย์   อุทัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1434
By หมอยา
On 2012-03-07 13:46:57


sent: tuesday, march 06, 2012 10:25 pm
to:
subject: ขออนุญาตรบกวนให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
        หนูชื่อ ณัฐกฤตา จุลมุสิก ค่ะ  เกิดที่ อ ห้วยใหญ่ จ เพชรบูรณ์ค่ะ ขออนุญาตรบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจดวงชะตาของหนูด้วยนะคะว่ามีองค์เทพพระองค์ใด ที่คุ้มครองและดูแลหนูอยู่ หนูอยากปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ ขอเบื่องบนเมตตา ให้พบกับครูบาอาจารย์ที่เมตตาลูกสักครั้ง ขอให้อาจารย์มีบุญบารมีมากยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1433
By หมอยา
On 2012-03-07 13:43:31


sent: tuesday, march 06, 2012 11:51 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับผมขอความกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา กระผมขออนุญาติ ตรวจองค์เทพครับ

ชื่อ นายปานะพันธ์ พงศ์วรินท์กร ( นามสกุลเดิม อิ่มอ่อน) ครับ เกิด เกิดที่ จังหวัด นครราชสีมา ครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************

และผมขอถามท่านอาจารย์นะครับ พอดีทางบ้านเพิ่งไปรับ กุมารมาเลี้ยง มี 2 องค์ ชื่อสีเงินกับสีทอง อยากทราบว่ายังอยู่หรือไม่เป็นอย่างไร และผมควรปฏิบัติอย่างไรครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ

ตอบ น้องกุมารสีเงินดีครับ...และยังอยู่ ส่วนสีทองคงน้อยใจอะไรบางอย่างครับ....

*************************


# 1432
By หมอยา
On 2012-03-07 11:40:04


sent: friday, february 24, 2012 10:29 pm
to:
subject: ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียนพระอาจารย์
เรื่องช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วย

ผมชื่อนายลาภพิบูลย์    อุทัย จังหวัด ศรีสะเกษ

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

นายลาภพิบูลย์   อุทัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1431
By หมอยา
On 2012-03-07 11:38:04


sent: thursday, february 23, 2012 6:22 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา ค่ะ

        ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจรย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

        ชื่อ น.ส.ริญารัตน์   เกษมสุขนิธิวงศ์ (ชื่อเดิม ทิพวรรณ  ภาณุเมศ) 

       จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

         ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

 

                   ริญญารัตน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1430
By หมอยา
On 2012-03-07 09:32:10


sent: friday, march 02, 2012 1:32 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ รบกวนอาจารย์ได้โปรดช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

 

พงศกรณ์  เครือชื่นชม   จังหวัดชลบุรี
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพไห้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1429
By หมอยา
On 2012-03-07 09:28:24


sent: tuesday, march 06, 2012 9:44 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยค่ะ

 

ดิฉันชื่อ ภภัสสร  คุ้มชาวนา ตอนเกิดคุณหมอตั้งชื่อในใบเกิดว่า เยาวภา และเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 1. สุลาวัลย์ 2. ลภัสรดา ค่ะ

. สถานที่เกิด กทม. ค่ะ

 

ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ และขออนุโมทนาบุญที่อาจารย์ได้ช่วยเหลือตรวจสอบองค์เทพให้ดิฉันค่ะ

 

ขอบคุณจากใจศิษย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1428
By หมอยา
On 2012-03-07 04:30:43

 

-----original message-----

sent: thursday, february 23, 2012 2:37 pm
to:
subject: ขอโทษค่ะส่งไปผิดหนูรบกวนอยากให้อาจารช่วยตรวจองค์ให้ด้วยค่ะ หนูชื่อกุลภัสสร์ บุนนาค  กรุงเทพ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1427
By หมอยา
On 2012-03-07 04:27:13


sent: thursday, february 23, 2012 1:53 pm
to:
subject: ขออนุญาตตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์

ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ครับ ลูกอยากทราบว่ามีองค์เทพไหมครับ
ลูกชื่อ วิษณุ จิตวิริยะ สถานที่เกิด กรุงเทพ ครับ

และสุดท้ายลูกขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ในการปฎิบัติสมาธิด้วยครับ

หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านอาจารย์ ด้วยกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม
กรรมที่เกิดต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
ขอให้ท่านอาจารย์อโหสิกรรมให้ลูกด้วยครับ

ด้วยความเคารพท่านอาจารย์อย่างสูง
วิษณุ จิตวิิริยะ


 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1426
By หมอยา
On 2012-03-07 04:24:57


sent: thursday, february 23, 2012 12:56 pm
to:
subject: เรียนถามว่ามีองค์เทพไหมคะ

 

 
            เรียน อาจารย์หมอยา
 
                    ดิฉัน ชื่อ  ฐาปณี   ตั้งตน    ที่ กรุงเทพฯ   ค่ะ
 
                     สงสัยตัวเอง  ขอรบกวนเรียนสอบถามว่า ตัวเองมีองค์เทพไหมคะ
              และกรุณา แนะนำ ด้านอื่นๆ ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
 
                     ขอบพระคุณค่ะ
 
                      ฐาปณี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1425
By หมอยา
On 2012-03-07 04:20:45


sent: thursday, february 23, 2012 12:25 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา

 

      ดิฉันนางสาวพีรพร  ธรรมสุภา . เกิดที่โรงพยาบาลเซนท์แมรี่ จังหวัดนครราชสีมาค่ะ

พอดีบางทีดิฉันมักถูกทักว่าถูกวิญญาณตาม บางทีก็ถูกทักว่ามีองค์  เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วดิฉันมีองค์หรือวิญญาณตามกันแน่ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ท่านมีสัมภเวสีติดตามครับ

*************************


# 1424
By หมอยา
On 2012-03-07 04:15:59


sent: thursday, february 23, 2012 12:04 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา 

                    ดิฉันใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

                    ดิฉัน ชื่อ นางสาวพิชชาภา เพ็งสว่าง เกิดที่จังหวัดสระแก้ว อ.อรัญประเทศ             

                                  ยินนี้น้อมร ับคำชี้แนะ และนำไปแก้ไข

                                                             ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1423
By หมอยา
On 2012-03-07 04:14:08


sent: thursday, february 23, 2012 11:32 am
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพคะ

 

สวัสดีคะ ท่านอาจารย์หมอยา
 
ดิฉันขออนุญาติตรวจสอบองค์เทพจากท่านอาจารย์คะ
ดิฉันชื่อ นัฐฐญา รัตนเขียว  จังหวัดชุมพร คะ
 
ขอบพระคุณท่านอจารย์คะ
นัฐฐญา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1422
By หมอยา
On 2012-03-06 20:34:52


sent: saturday, march 03, 2012 12:42 am
to:
subject: กราบนมัสการค่ะอาจารย์

 

ดิฉันมีความประสงค์อยากให้อาจารย์ตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่  เนื่องจาก ดิฉัน ชอบปวดหัวอยู่บ่อยๆ  มีอาการขนหัวลุก บางเวลา 

  ชื่อ  น.ส.พัตรชรสิริ  เศรษฐมาตย์  . 

ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะตอบกลับทางเมล์หรือบนกระดาน  หากบุญบารมีถึงบ้าง คงพอจะได้รับคำชีแนะจาก อาจารย์น่ะคะ

   หากศิษย์คนนี้ใช้คำ  หรือมีสิ่งไหนที่ทำให้อาจารย์ไม่พอใจ  กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                           ค้วยความเคารพแนะนับถืออย่างสูง

                                                        ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*************************


# 1421
By หมอยา
On 2012-03-06 20:32:00


sent: saturday, march 03, 2012 11:40 am
to:
subject: ผมขอรบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพให้หน่อยครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ

ผมชื่อนายสรรเพชร  ชุมแก้ว ครับเกิดที่จังหวัดชุมพรครับ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยให้คำชี้แนะหน่อยน่ะครับว่าผมเป็นคนมีองค์อะป่าว พอดีมีคนเค้าทักมาเลยอยากให้มั่นใ จอ่ะครับ
 ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาไว้  ณ  ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1420
By หมอยา
On 2012-03-06 19:52:05


sent: saturday, march 03, 2012 9:43 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา เนื่องด้วยว่าหนูไปล้างป่าช้ามาแล้วจู่ๆก็เลิกกินเนื้อวัว เนื้อควาย เพราะเหม็น 

พี่สาวบอกว่าหนูอาจจะเป็นคนมีองค์ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูมีองค์ องค์ของหนู จะไปทางสายไหนคะ 

อยากปฎิบัติให้ถูกต้องค่ะ 

ชื่อ อรวรรณ พลแสน เกิดที่จังหวัด นครราชสีมา 

กราบขอบพระท่านคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1419
By หมอยา
On 2012-03-06 19:45:44


sent: sunday, march 04, 2012 2:18 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา  
ลูกใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

นายกิตติพัฒน์ สันติสุข . จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1418
By หมอยา
On 2012-03-06 19:43:30


sent: sunday, march 04, 2012 7:16 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์ค่ะ  หนูขออนุญาตรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยค่ะ

หนูชื่อ  กฤติญมาศ  บุญตาเพศ   ค่ะ  เวลาเกิด  ประมาณสองทุ่มค่ะ  ตรองขออภัยนะค่ะไม่ทราบเวลาที่แน่นอน  ประมาณนี้ค่ะ  เกิดที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษณ์  กรุงเทพ  ค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ  แล้วถ้าเกิดหนูมีองเทพย์รบกวนอาจารย์ชี้แนะวิธีปฏิบัติด้วยค่ะ

 

          ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

                 กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1417
By หมอยา
On 2012-03-06 19:38:24


sent: sunday, march 04, 2012 8:52 pm
to:
subject: ขอความรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะคับ

 

ชื่อเดิม ธงไชย     เปลี่ยนชื่อ เป็น ชื่อใหม่   พณสรรค์

นามสกุล  งามศิริจิตร กรุงเทพ คับ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวงองค์เทพให้ผมด้วยนะคับ ขอความกรุณาด้วยคับ

เเล้วอีกเรื่องนะคับที่อยากรบกวนคือผม อยากจะเริ่มบูชาองค์เทพ คับ เเต่ไม่รุ้ว่าจะเริ่มบูชาเเบบไหนอะคับ เเร้ววิธีบูชาด้วยคับ ขอความรบกวนอาจารย์ด้วยนะคับ ผมไม่รุ้จะปรึกษาใครอะคับ 

 

ขอขอบคุณมากนะคับ อาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1416
By หมอยา
On 2012-03-06 19:35:14


sent: tuesday, march 06, 2012 7:09 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

สวัสดีคะ ท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันอนุญาติ ตรวจองค์เทพคะ

ชื่อ นัฐฐญา รัตนเขียว  จังหวัด พังงาคะ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์คะ

นัฐฐญา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool