ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2816
By หมอยา
On 2013-07-16 02:08:51

fam fongfodd [ ]

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมชื่อนาย ภัควัต รวิยะวงศ์  เกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับ
ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพของผมด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง      
   ภัควัต  รวิยะวงศ์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************************


# 2815
By หมอยา
On 2013-07-16 02:06:00

นันท์มนัส ใจบาน [ ]
           กราบเรียนอาจารย์ หมอยา ค่ะ พอดี หนูเห็นเพื่อนส่งข้อมูลมาถาม ซึ่งตัวหนูเองก็สงสัยตัวเองมานานเหมือนกันค่ะ ซึ่งวันนี้หนูก็พบแสงสว่างจากเพื่อนบอก และหนูเคยเข้ามาอ่านเว็ปนี้หลายแต่หนูสนใจมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนูขอกราบรบกวนอาจารย์ไขข้อสงสัยหนูด้วยนะคะ ชื่อ น.ส.นันท์มนัส ใจบานเกิดค่ะ (หนูสงสัยเรื่องนี้มาก หนูเคยเช็คดวง เขาบอกว่าหนูเกิดวันพฤหัสค่ะ แต่ใบเกิดเป็นวันศุกร์ หนูเลยไม่แน่ใจว่าจะวันไหนแน่ค่ะอาจารย์) หนูเกิด จังหวัดนครราชสีมา แต่ไปโตที่จังหวัดแพร่ ค่ะ หนูอยากทราบว่าข้างในตัวหนูมีเทพ หรือองค์อะไรปกปักดูแลอยู่หรือเปล่า
กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นคนวันพฤหัสบดีครับ
***************************


# 2814
By หมอยา
On 2013-07-14 02:45:03


sent: saturday, july 13, 2013 3:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

        หนูชื่อ น.ส.กชณิชา  วรสิริภัช  ชื่อเดิมคือ น.ส.ไพลิน  พึ่งจรูญ   จังหวัดที่เกิดคือ กรุงเทพมหานครค่ะ

         หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ ว่าหนูมีองค์เทพไหมค่ะ 

         หนูขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี

                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                  กชณิชา  วรสิริภัช

ส่งจาก samsung tablet

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
****************************


# 2813
By หมอยา
On 2013-07-14 02:42:39


sent: saturday, july 13, 2013 4:01 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาคะ

ลูกมีความประสงค์ให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยลูกในการตรวจองค์เทอคะ
ลูกชื่อนางสาว รุจิรา ชายทวีปคะ
ด้วยรักและเคารพ
รุจิรา ชายทวีป

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************************


# 2812
By หมอยา
On 2013-07-14 02:39:52

from:
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
date: fri, 12 jul 2013 14:56:53 +0700

กระผม นาย สมภพ รักษาพล คือว่าผมสงสัยว่า

 ดวงนี้ต้องพบครูครับ งดคำทำนาย

หมายความว่าผมต้องไปพบ ท่านอาจารย์หมอยา ใช่หรือป่าวครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ ผมจะได้ทำตามความประสงค์ถูกต้องครับ                  

                          ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ หากท่านมีครูอาจารย์อยู่แล้วให้ไปขอคำชี้แนะ หากไม่มีครูอาจารย์....  ให้หาคนที่ท่านคิดว่ามีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย เพื่อขอรับคำแนะนำครับ
ที่ท่านเมล์มาถามอาจารย์ว่า หมายความว่าผมต้องไปพบ ท่านอาจารย์หมอยา ใช่หรือป่าวครับ แสดงว่าท่านมีข้อสงสัยในตัวอาจารย์กลัวว่ามาจะเสียเวลาอันมีค่าไป
อาจารย์ให้ท่านไปพิจารณาตามสมควรครับ


# 2811
By หมอยา
On 2013-07-13 09:02:08


sent: saturday, june 29, 2013 5:09 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

        ชื่อ รุ่งอรุณ ปันติ . จ.พะเยา   หนูอยากจะขอรับการตรวจดูว่า

๑. หนูมีองค์เทพ หรือสิ่งศักดิ์คุ้มครองหรือไม่   เคยมีคนทักมาแต่หนูก็ไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยรู้สึก หรือสัมผัสรับรู้อะไรที่พิเศษ ถ้ามีก็ประมาณว่าปัญหาที่พบมักผ่อนหนักเป็นเบาเสมอ และถ้าหากมีต้องปฎิบัติตัวอย่างไรคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
****************************

๒. แล้วอยากจะทราบว่า การรับขันธ์ คืออะไร

ตอบ ไปศึกษาในบทความครับ
๓. ถ้าไม่มีองค์เทพรับแล้วจะส่งผลเช่นไรคะ
ตอบ อาจารย์เคยเขียนไว้ในบทความว่า การรับขันธ์ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้มีองค์ หากท่านตรวจแล้วพบว่าไม่มียิ่งไม่สมควรรับขันธ์ครับ เพราะหากรับไปแล้วส่งผลเสีย ท่านก็จะตำหนิและโยนให้การรับขันธ์เป็นทางเสียหาย โดยมิได้หันกลับมาดูความประพฤติ การปฏิบัติตัวว่าทำได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ โทษผู้อื่นเป็นจริตของมนุษย์ขั้นพื้นฐานครับ
         ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยนะคะ หากมีคำใดกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ต้องขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

                                     ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

                                            รุ่งอรุณ  ปันติ


# 2810
By หมอยา
On 2013-07-13 08:52:11

 


sent: saturday, june 29, 2013 10:48 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ ธนิษฐ์นันท์ สุขเสวตร์  เกิดที่กรุงเทพ

องค์เทพคือใครคะแล้วชีวิตนู๋จะดีมั้ยคะ แล้วมีคู่ได้มั้ย                         

         กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะที่เมตตา

ตอบ สาธุครับ
************************


# 2809
By หมอยา
On 2013-07-13 08:50:45

 


sent: sunday, june 30, 2013 11:37 am
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์ด้วยค่ะอาจารย์

 

หนูชื่อกัญจน์รัตน์ จันทร์สำราญ  อยากถามว่าหนูมีองค์ไหมค่ะ รับขันธ์ได้ไหม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย56 ตอนใกล้ส่ว่างหนูฝันเห็นโพร่งงูตัวใหญ่มากอยู่กลางถนนใกล้บ้านหนู ท่านมาบอกอะไรลูกหรือเปล่าค่ะอาจารย์  แต่ไม่ทำร้ายหนู หนูทำงานต่างจังหวัดอยู่มุกดาหาร เคยไปดูเข้าทำพิธีบวงสรวงพญานาคใต้สะพานไทย-ลาว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 56 อาจารย์ช่วยไขปัญหาหนูหน่อยได้ไหมค่ะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพประจำตัวลูก

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************************


# 2808
By หมอยา
On 2013-07-13 02:40:25

 
sent: sunday, june 30, 2013 12:12 pm
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพประจำกายครับ
30 มิถุนายน 2556

เรื่อง ต้องการตรวจองค์เทพประจำกาย

เรียน อาจารย์หมอยา               

              ข้าพเจ้าต้องการตรวจองค์เทพประจำกายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงส่งอีเมลล์มาเพื่อต้องการให้อาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพประจำกายของข้าพเจ้า ซึ่งข้อมูลของข้าพเจ้าก็คือ ชื่อ นายสุรินทร์ พฤกษาสวย  ข้าพเจ้าจึงขอแจ้งมาเพื่อรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบ

เมื่อข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..

๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ขอให้เลือดในกายของข้าพเจ้าไหลย้อนกลับแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป   

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายสุรินทร์ พฤกษาสวย

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************


# 2807
By หมอยา
On 2013-07-13 02:37:16


sent: monday, july 1, 2013 7:12 pm
to:
subject: กราบสวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยาหนูรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการตรวจองค์เทพค่ะ
กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

            หนูชื่อ  นางสาว ณัฐณิชา   ศรีผ่อง ค่ะ   ชื่อเดิมคือ  นางสาวศิริพร  ศรีผ่องค่ะ   ค่ะหนูอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่าตัวหนูมีองค์เทพคอยคุ้มครองหรือเปล่าค่ะ   เพราะว่าจากที่เคยได้อ่านบทความขอท่านอาจารย์หมอยาแล้วในบทความที่ว่า  "ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ"  ค่ะ   หนูจะมีอาการขนลุกบ่อยๆถ้าไปต่างสถานที่   และเวลาสวดมนต์แผ่เมตตากะมีอาการขนลุก  หรือ  ร้อนๆ เย็น ๆ  บริเวณหลังค่ะ   จะมีกาอารแน่นหน้าอกบ้างเวลามีคนพาไปที่สถานที่ดูไพ้ยิปซีค่ะ    เลยอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยว่า   จริงๆแล้วหนูมีองค์จริงหรือเปล่า     หรือเป็นสัมภเวสี      

               ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ชี้ทางและแนะนำให้เป็นอย่างสู่งคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************


# 2806
By หมอยา
On 2013-07-13 02:34:25


sent: monday, july 1, 2013 11:59 pm
to: อ.หมอยา
subject: สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา ผมขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ ว่าผมควรมีครูบาอาจารย์ทางสายเทพไหมครับที่เป็นร่างทรง  เพราะเท่าที่ผมไปมาแต่ละตำหนักยังไม่เหมาะแก่การเป็นอาจารย์ของผมเลยครับ  หรือผมต้องช่วยเหลือตัวเองครับ  ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ให้ท่านพิจารณาบทความนี้ครับ ท่านว่ามีสามารถ จึงทราบมติสวรรรค์ครับ
# 2805
by หมอยา
on 2013-07-13 02:32:19


# 2805
By หมอยา
On 2013-07-13 02:32:19

from: นางพรนิชา ชัยวงค์ (ชื่อเดิมฉันทนา มีแก้ว) [mailto: ]
sent: thursday, july 11, 2013 10:32 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

     ลูกชื่อพรนิชา  ชัยวงค์ ชื่อเดิม ฉันทนา มีแก้ว   น.

อยากกราบเรียนขอรบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูให้ลูกหน่อยว่า ลูกมีองค์เทพหรือปล่าว  แต่ตัวลูกเองชอบสวดมนต์ไหว้พระ ทานเจ ทานมังสวิรัติ เวลาได้ปฏิบัติ จะรู้สึกดี บางครั้งก็จะรู้สึกร้อนที่แผ่นหลัง และบางทีเวลาฟังธรรมะ จะมีอาการเรอออกมา ลูกไม่ทราบว่า ลูกจะมีบุญ มีบารมี มีองค์เทพ หรือปล่าว ถ้ามี เป็นองค์ใด และลูกควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะถูกต้องคะ ตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติเอง ตามความรู้สึกว่าควรจะทำ คือ พยายามทานมังสวิรัติ งดทานเนื้อสัตว์ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังธรรมะบูชาเทพ บูชาครู ด้วยตัวเอง ทุกวันพฤหัสบดี ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ ขนมหวาน

     ลูกจะรู้สึกว่า ตัวเองอยากจะมีโอกาส ที่จะได้ทำอะไร เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามที่ตัวเองจะสามารถทำได้ อยากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่ก็เหมือนมีกรรม หรือบางอย่างที่เรายังทำไม่ถูกต้อง ก็มักจะมีอุปสรรคเข้ามาทำให้เลิกปฏิบัติไป และก็กลับมาปฏิบัติใหม่ เหมือนไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะเป็นเพราะลูกไม่มีครูบาอาจารย์ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติไปได้ตลอดรอดฝั่ง

     ลูกขออาจารย์หมอยา ช่วยเมตตาชี้แนะลูกด้วยเทอญคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
๔. ดวงนี้ม้าทรง เจ้าตำหนักครับ
๕. ปัญหาของท่านอยู่ที่ทิฐิและความถือดีครับ ถือได้ต้องวางให้เป็นครับ

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก       ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง             อย่าโอหังหลบหลู่ครูของตน

ศิษย์มีครู... เหมือนงูมีพิษ        ศิษย์ไร้ครู... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู..ย่อมเจริญวัฒนา

*********************


# 2804
By หมอยา
On 2013-07-16 17:15:46


sent: saturday, july 13, 2013 12:42 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

    กระผมมีเรื่องรบกวนให้ท่านตรวจองค์เทพให้ผมอ่าครับ  ครับเกิดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ คือแบบประมาณว่ามีร่างทรงเจ้า ทักกระผมมาหลายคนว่ากระผมนั้นมีองค์ แต่แบบผมยังไม่แน่ใจและไม่มั่นใจทั้งนี้ก็เพราะว่า แต่ละร่างทรงมีแต่ทัก แบบแตกต่างกันไปในแต่ละตำหนัก แต่ละเทวาลัย แล้วแบบผมอยากรู้ว่าตัวผมเดินสายเทพโดยตรงรึป่าว แบบประมาณว่าต้องตั้งตำหนักหรือว่าแค่มีเทพไว้คุ้มครองเฉยๆ สับสนมากครับ ยังไงรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ

                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

                    นายนัฐพงษ์ อินทรสาร

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
๔. ดวงนี้ม้าทรง เจ้าตำหนักครับ
*********************

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

 

          กระผมมีคำถามที่เป็นข้อสงสัยมาสอบถามอาจารย์ครับ

 

 

   1.) ที่อาจารย์บอกมาว่ามีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนิคือแบบไหนอะครับ พดีว่ามีพระทักว่าช่วงนี้ชีวิตผมจะได้รับเคาะห์กรรมครั้งใหญ่ครับ ผมอยากทราบว่ามะนคืออะไรอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับ แล้วต้องปฎอบัติอย่างไรมันจะเบาบางลง หรือหมดไป

 

   2.) ที่อาจารย์บอกว่า ม้าทรงเจ้าตำหนัก  แบบนี้ในอนาคตคือผมต้องเปิดตำหนักใช่ไหมครับ แล้วผมอยากทราบว่า ถ้าเราจะต้องมีตำหนักเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เรามีความแม่นครับ

 

  3.) แล้วการรับขันธ์ มีหลายคนบอกให้ผมนั้น รับขันธ์ เพื่อจะได้เป็นการเสริมบารมีในตัวเอง แล้วจะได้ญานที่สาม ในการสัมผัส อยากถามว่าสมควรรับไหมครับ และถ้ารับแล้วจะได้ญาณสัมผัสจริงหรือเปล่า

 

  4.) และมีคนทักมาหลายคนว่าผมเป็นร่างของพระองค์นั้น พระองค์นี้ ที่ทักมากสุดคือ พญานาคราช กับแม่อุมา ทุรคา กาลี อยากทราบว่าท่านอาจารย์หมอยาดูในส่วนตรงนี้ได้ไหมครับ

 

 

 

    คำถามอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับอาจารย์ ยังไงรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ชี้แนะแนวทางให้กระผมด้วยครับผม

 

 

                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 

 

                         นายนัฐพงษ์          อินทรสาร

 


# 2803
By หมอยา
On 2013-07-13 00:38:58


sent: thursday, july 11, 2013 1:18 pm
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจาร์ยหมอยา หนูขอตรวจองค์เทพค่ะ
กราบสวัสดี ท่านอาจาร์ยหมอยานะค่ะ
          หนูขอรบการท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ  หนูรบกวนถามท่านอาจารย์หมอยาเป็นข้อๆๆนะค่ะ
          1. หนูมีองค์เทพไหมค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************

          2. หนูมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวมาไหมค่ะ  เพราะชีวิตหนูทำไมไม่มีความสุข ความสบายเลย
          3.  หนูต้องปฎิบัติตัวอย่างไรเมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ  หรืออาจไม่มีค่ะ   ขอบคุณค่ะ
 
ดิฉันชื่อ นางสาววิไลลักษณ์  รักบุญ  สถานที่เกิด  ดิฉันเกิดที่  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์.   ค่ะ  
และสุดท้ายนี้  หนูต้องขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาในการอ่านจดหมายฉบับนี้ค่ะ
 
                                                                            ด้วยความเคารพและนับถือค่ะ
                                                                              นางสาววิไลลักษณ์  รักบุญ
 
 


# 2802
By หมอยา
On 2013-07-13 00:35:30


sent: thursday, july 11, 2013 4:58 pm
to: webmaster at http:www.ongtep.com
subject: re: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                     หนูกราบขอบพระคุณมากนะค่ะ สำหรับคำตอบ หนูไม่คิดเลยค่ะว่าท่านอาจารย์หมอยาจะตอบคำถามของหนูเร็วมาก

หนูก็จะตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาค่ะ แต่ตอนนี้เวลาที่หนูสวดมนต์และนั้งสมาธิหนูหนักบ่าทั้ง 2 ข้างมากค่ะ
มันรู้สึกทนไม่ไหวค่ะต้องออกจากสมาธิ หลังจากออกแล้วตาของหนูมันหนักมากค่ะ รู้สึกไม่อยากลืมตา ลมหายใจก็แรงขึ้น
อาการที่เกิดขึ้นกับหนูตอนนี้ หนูจะทำอย่างไรได้บางค่ะให้เบาลง
                      สุดท้ายนี้หนูขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยา ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ
หนูอยากจะเข้าไปกราบท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ถ้าหนูมีบุญพอหนูขอเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์หมอยาอีกคนนะค่ะ หนูบอกไม่ถูกค่ะ แต่หนูรู้สึกถึงความเมตตาที่ท่านอาจารย์หมอยามีให้ค่ะ
 
รักและเคารพท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
       นส.คุณามาศ ขันติอยู่

ตอบ การเป็นศิษย์เป็นครู มีวาสนายังไงก็พบเจอครับ


# 2801
By หมอยา
On 2013-07-13 00:32:38

 

-----original message-----

sent: thursday, july 11, 2013 6:20 pm
to:
subject: ท่านอาอารย์หมอยาโปรดชี้แนะลูกด้วยครับ

ท่านอาจารย์หมอยา

กระผมชื่อนายกิตติทัต ประเสริฐชาติ เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี
ลูกขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพของลูกด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************

เนื่องจากมีความสงสัยเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะแบบไม่ทราบสาเหตุก่อนหน้านี้อะครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ

*****************************

ด้วยความเคารพรัก

กิตติทัต ประเสริฐชาติ

 


# 2800
By หมอยา
On 2013-07-13 00:26:30


sent: wednesday, september 19, 2012 5:44 pm
to:
subject: รบกวนหมอยาเรื่องเกี่ยวกับของเซ่นครับ

สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ คือว่า ผมอ่านบทความของอาจารย์ เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อตรวจพบว่าตนเองมีองค์เทพ
๑ . งดหรือห้ามรับประทานเนื้อวัวควายตลอดชีวิต  อันนี้ผมทำได้
๒ . ห้ามรับประทานเครื่องเซ่นบวงสรวงของคนอื่น (เครื่อง เซ่นบวงสรวง ของตัวเอง สามารถนำมารับประทานได้ครับ ของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือผีไม่มีญาติควรงดครับ เครื่องเซ่นที่ปักธูปดอกเดียว ควรงดครับ) คือผมสงสัยว่า พวกของไหว้ตรุษจีน สาร์ทจีน เชงเม้ง พวกนี้รับประทานได้ไหมครับ??

คำถามผมอาจจะดูแบบถามทำไม? แต่ผมสงสัยจริงๆนะครับ รบกวนหมอยาด้วยนะครับ

               ด้วยความเคารพครับ

ตอบ อนุโมทนาครับอธิบายดังนี้ครับ
ห้ามรับประทานเครื่องเซ่นบวงสรวงของคนอื่น เครื่อง เซ่นบวงสรวงของคนอื่น ไม่ควรรับประทานเพราะไม่ทราบว่า เขาใช้บวงสรวงเซ่นไหว้อะไร เช่นไหว้ผี แก้คุณไสย์ แก้เคราะห์กรรมโรคเวรโรคกรรม ของที่ไหว้ก็ไม่ทราบว่าซื้อมานานเท่าไหร่ กินเข้าไปอาจ ท้องเสียได้ อาจารย์เคย เห็นคนเอาไก่ไปไหว้ผีทางสามแพร่งใส่กระทง2ตัว พร้อมเครื่องเคียง สักพัก เอาไก่มาแบ่งให้อาจารย์ก็มีครับ
(เครื่อง เซ่นบวงสรวง ของตัวเอง สามารถนำมารับประทานได้ครับ) เช่น ของไหว้ในพิธีไหว้ครูเทพเทวา
ของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือผีไม่มีญาติควรงดครับ เครื่องเซ่นที่ปักธูปดอกเดียว ควรงดครับ
ตอบ ท่านจะกินของเหลือเดนผีหรือครับ ไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินเรื่อง คนเฒ่า คนแก่ ไหว้เช่งเม็ง กินเป็ดกินไก่แล้วสำลักติดคอตายมาหลายรายแล้วครับ
พวกของไหว้ตรุษจีน สาร์ทจีน เชงเม้ง
ของไหว้ตรุษจีนกินได้ครับ
ของไหว้ตี่จู๊เอี๊ยกินได้ครับ
ของไหว้สาร์ทจีนกินไม่ได้ครับ
ของไหว้เชงเม้งกินไม่ได้ครับ
ของไหว้ผีไม่มีญาติกินไม่ได้ครับ
ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ถ้าท่านเป็นพวกหัวดื้อ หิวเก่ง กินดะ ไม่ยึดถืออะไร ก็กินเข้าไปเถอะครับ เดินทางไปไหนศาลข้างทางมีเครื่องเซ่นก็จอดรถหยิบกินได้ครับ
                    
๒. ท่านอาจารย์คะดิฉันจำเป็นต้องไปรับการเปิดเนตรหรือเปล่าคะ
ตอบ ก่อนสิ่งอื่นใด เปิดใจของท่านก่อนครับ พิจารณาดูศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยของท่านก่อน ลำดับถุัดมาก็ ศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจก่อนครับ

๓. ดิฉันคุยกับสามีเขาหาว่าดิฉันงมงายค่ะเขาบอกว่าถ้าดิฉันมีองค์เขาก็มีองค์เหมือนกัน เขาประชดดิฉันน่ะค่ะ ดิฉันควรจะทำเช่นไร

ตอบ ข้อนี้ท่านเคยเห็นปลาหมอไหมครับ หวังว่าสามีท่านคงหน้าตาไม่คล้ายปลาหมอนะครับ แทนที่จะให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา โบราณว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ หากย้อนหลังไปสามสิบปี แล้วเดินไปบอกว่า ปี 2556 ลาวมี4g ใช้ก่อนไทยใครจะเชื่อครับ

**********************************


# 2799
By หมอยา
On 2013-07-13 00:06:08

-----original message-----

sent: thursday, july 11, 2013 9:01 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียน และสวัสดี อาจารย์หมอยาที่เคารพ ข้าพเจ้า ชื่อ นาย  อนุวัฒน์ แสงศิริ   ข้าพเจ้า เกิดที่ จังหวัดชลบุรี 
ขอความอนุเคราะห์ จากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งกระจ่างชัด ด้วยเทอญ 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ.

sent from my blackberry® by dtac.

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************


# 2798
By หมอยา
On 2013-07-13 00:03:53

 


sent: thursday, july 11, 2013 9:15 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจดูองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

 ผมต้องการทราบว่าตัวผมนี้มีองค์หรือป่าวครับ เพราะมีบอกผมว่า ผมเป็นคนมีองค์ครับแล้วควรทำตัวอย่างรัยครับ

  มีเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันผมอยากเลิก แต่ผมเลิกได้สักพักก็จะต้องมานค่อนชวนหรือทำให้ผลกลับมาเล่นอีก ผมควรทำอย่างรัยคับดจัง

ผมชื่อ นาย ภัคธร คุ้มวงษ์  จังหวัดที่เกิด จังหวัด กระบี่ ครับ

  ขอบคุณอาจารย์หมอยาที่เมตตาครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
๔. แยกให้ออกครับ คำว่า นักเล่น ผีพนัน เซียน ดวงท่านจับเสือมือเปล่าครับ
***********************


# 2797
By หมอยา
On 2013-07-12 23:59:01


sent: thursday, july 11, 2013 9:51 pm
to:
subject: ขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์หมอยาเพิ่มเติมค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     เนื่องจากก่อนหน้านี้ดิฉันได้สอบถามท่านอาจารย์หมอยา เพื่อขอรับการตรวจองค์เทพ และได้รับคำตอบตามด้านล่าง ที่ดิฉันแนบมาให้ท่านอาจารย์หมอยานะคะ

ดิฉันขอรับคำปรึกษาจากท่านอาจารย์หมอยาเพิ่มเติมค่ะว่า 

ตอนนี้ดิฉันจะสวดมนต์ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, พระโพธิสัตว์ และพระแม่มหาลักษมี ทุกวันพระ ถ้าไม่ได้สวดจะไม่สบายใจค่ะ และในทุกๆ วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของต้นเดือน ดิฉันจะไปไหว้พระแม่ที่วัดแขก และตั้งจิตไว้ว่า ถ้างานที่ดิฉันกำลังทำอยู่ขณะนี้นั้นดิฉันสามารถทำได้และประสบความสำเร็จและสามารถทำต่อได้ โดยความตั้งใจและมุ่งมั่นของดิฉันแล้วนั้น ขอให้พระแม่เมตตาลูกด้วย ดิฉันตั้งใจว่าถ้าสิ่งที่พระแม่บอกให้ดิฉันรับรู้ได้ด้วยจิต ดิฉันจะไปไหว้ที่วัดแขกทุกวันอาทิตย์วีคสุดท้ายของเดือนและวันอาทิตย์แรกของทุกๆ ต้นเดือน

ซึ่งตอนนี้ดิฉันรับรู้ได้ถึงสิ่งนั้นค่ะ

จึงรบกวนเรียนปรึกษาท่านอาจารย์หมอยาว่า ดิฉันควรปฏิบัติตนเช่นไร เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตนได้ดียิ่งๆ ขึ้นค่ะ และขอเป็นศิษย์ท่านอาจารย์หมอยาได้ไหมคะ และต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

น.ส.ปฐพรนันท์ ธราธรโสภณ

ตอบ อาจารย์พิจารณาแล้วพบว่า ในคำถามของท่านที่ถามมา... มีคำตอบในตัวแล้วครับ


# 2796
By หมอยา
On 2013-07-12 23:55:46


sent: friday, july 12, 2013 3:06 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อ ชลธิชา นรนิ่ม นามสกุลเดิมที่ใช้ของพ่อคือ ภู่ระหงษ์  เคยมีคนทักว่ามีองค์ ต้องรีบรับขันธ์ หนูเลยไม่แน่ใจว่าใช่ไหมรบกวนอาจารย์หมอช่วยชี้แนะค่ะ ขอบคุณอาจารย์หมอค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
๔. เมื่อทราบผลการตรวจองค์เทพแล้ว ให้ศึกษาบทความ ทำความเข้าใจ ก่อนการตัดสินใจรับขันธ์ ในส่วนของการต้องรีบรับขันธ์คงต้องมาดูกันที่ความจำเป็นว่า เร่งด่วนหรือไม่ครับ
********************


# 2795
By หมอยา
On 2013-07-11 04:05:24


sent: wednesday, july 10, 2013 11:28 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันชื่อ วรินกาญจน์ พรนิภาภัทร์กุล ค่ะ ดิฉันกราบรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์
ให้ดิฉันด้วยนะค่ะดิฉันขอคำแนะนำในการปฎิบิติตัวด้วยนะคะ เกิดที่หนองคายค่ะ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
วรินกาญจน์

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************


# 2794
By หมอยา
On 2013-07-11 04:02:16


sent: wednesday, july 10, 2013 4:21 pm
to:
subject: ขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                 หนูชื่อ นส.คุณามาศ ขันติอยู่  ชื่อเดิม สุวรรณา   ที่จังหวัด ราชบุรี ก่อนหน้านี้มีคนทักว่าหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูอยู่

                 1. หนูรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

                 2. ช่วงหลังมานี้หนูสวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วเสียงของหนูเปลี่ยนเป็นเสียงคนแก่ ตัวหนูจะชาไปทั้งตัว หนักบ่าทั้ง 2 ข้างมาก ทำให้หนูนั่งได้ไม่นาน เมื่อก่อนไม่เคยเป็นค่ะ

                3. อยากให้อาจารย์หมอยาแนะแนวทางในการปฎิบัติที่ถูกต้องให้ค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงมาล่วงหน้าค่ะ

                           นส.คุณามาศ ขันติอยู่ 

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
********************


# 2793
By หมอยา
On 2013-07-11 03:58:49

อโณทัย เสาวมล [ ]

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

              ดิฉันชื่อ อโณทัย เสาวมล มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพค้ะ ดิฉันเกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ .ค้ะ
ขอท่านอาจารย์หมอยาช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค้ะ

              ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค้ะ

              อโณทัย เสาวมล

sent from my iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2792
By หมอยา
On 2013-07-11 03:56:20

 


sent: wednesday, july 10, 2013 8:57 pm
to:
subject: fwd: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ 

ลูกชื่อ ธนิษฐ์นันท์ สุขเสวตร์ เกิดที่กรุงเทพค่ะ

 องค์เทพของลูกมีหรือไม่คะแล้วถ้ามีท่านคือใคร แล้วควรปฏิบัติตนเช่นไร

                      ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เมตตาตอบคำถามค่ะ

 ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
****************

 


# 2791
By หมอยา
On 2013-07-10 02:45:13


sent: tuesday, july 2, 2013 11:40 am
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจาร์ยหมอยา

กราบสวัสดี ท่านอาจาร์ยหมอยา

ด้วยดิฉันได้เปิดอ่านบทความในเวปที่ท่านอาจาร์ยหมอยา ได้เขียนขึ้น รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  จึงเกิดวามรู้สึกใคร่จะรู้ว่า  ตัวดิฉันนั้น มีองค์เทพเทวาท่านใดมาประทับอยู่ด้วย  บางครั้งเราไม่สามารถเปิดจิตใจของเราเองได้  คงต้องใคร่ขอรบกวนท่านอาจาร์ยหมอยาได้โปรดชี้แนะ  เพื่อที่ตัวดิฉันจะได้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องสมกับที่ท่านทรงเลือกเราให้มาเป็นผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ  

ดิฉันชื่อ นางสาวรวีภัสส์ กีรติเลิศวงษ์ สถานที่เกิด  ดิฉันเกิดที่  รพ. ราชวิถี   กรุงเทพฯ   ค่ะ  

และสุดท้ายนี้  ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาในการอ่านจดหมายฉบับนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวรวีภัสส์ กีรติเลิศวงษ์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. การปฏิบัติของท่านมักมีข้อสงสัยเสมอ จึงควรเป็นศิษย์มีครูครับ
๔. โบราณว่ามีสามารถจึงทราบมติสวรรค์ครับ
....................................

ส่งจาก samsung tablet


# 2790
By หมอยา
On 2013-07-10 01:47:14


sent: tuesday, july 2, 2013 8:40 pm
to:
subject: การรู้ถึงการมีองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
หนูชื่อ นางสาวพรนัชชา  ดีเรือง  เกิดที่ จังหวัดชัยนาทค่ะ  คืนวันก่อนเกิดมีพายุหนักมาก
๑.มีความประสงค์อยากตรวจดูองค์เทพค่ะ เนื่องจากว่า มีคนเคยทักหลายคน หมายถึงหมดดูเคยทักค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
****************

๒. และมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่สวดมนต์ มักจะได้ยินเสียงเป็น 2 เสียง กลัวมากเลยไม่กล้าสวดอีก 

ตอบ เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งครับ
****************

๓.มีความผิดหวังเรื่องความรักเสมอๆ 

ตอบ อนุโมทนาครับ กิเลสพาไปครับวิเคราะห์ดังนี้

****************

 

ทานเนื้อวัวไม่ได้ เวลาทานแล้วจะชาที่ปาก ที่มือและร้อนสลับหนาวทั่วร่างกาย ทานอาหารที่งานศพไม่ได้จะปวดท้อง เป็นเพราะมีองค์เทพหรือโรคประจำตัว หรือเวรกรรมหนูเองคะ ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ ให้ท่านงดเนื้อวัวเนื้อควายครับ
****************

 


# 2789
By หมอยา
On 2013-07-10 01:38:23


sent: tuesday, july 2, 2013 8:49 pm
to:
subject:

สวัสดิ์ครับ...อาจารย์
 
                       ผมมีข้อข้องใจครับ..เมือคืนวันจันทร์ที่1 ก.ค. 56 ผมฝันว่าผมเห็นเศียรองค์พ่อพระพิฆเนศ
สีแดง ผมเห็นเหมือนจะตกลงจากที่ว่า ผมก็เลยไปหยิบเศรียรองค์พ่อขึ้นมา และผมก็ได้ต่อเศียรองค์พ่อเข้ากับเสื้อขาวและ
ด้านได้ก็เป็นโจงกระเบนครับ..พอต่อเสร็จก็เลยตื่น..ไม่รู้ว่าความฝันผมเป็นอย่างไรครับ...ไม่สบายใจเลยครับ...หรือผมจิตตกไปเองครับ..อาจารย์ ....เรียนถามอาจารยืเท่านี้ครับ

ตอบ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. ดวงท่านกำลังตก
๒. การปฏิบัติของท่านมักมีข้อสงสัยเสมอ
๓. ให้ถือมังสวิรัต ประกอบการขอขมาในวันอังคารขัางขึ้นครับ
****************************

 


# 2788
By หมอยา
On 2013-07-10 01:33:56


sent: wednesday, july 3, 2013 8:41 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ครับ
ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพหน่อยครับ

ผมชื่อ นายศุภวัฒน์  มาศรี     จังหวัดนคราชสีมา  เคยมีคนทักผมมา ๔ คน ว่าตัวผมมีองค์แต่ผมก็เฉยๆ เพราะผมไม่เคยเช็คตัวผมเองเลย  แต่ส่งที่ผิดสังเกตุกับผมคือมีเพื่อนๆเค้าบอกว่าผมชอบพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้าบ่อยๆ แล้วเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงตามนั้น  ในบางครั้งผมเองก็เกรงว่ากลัวเค้าว่าผมบ้าหรือป่าว  ช่วงหลังๆผมไม่กล้าพูดเลยได้แต่เก็บเอาไว้กลัวเค้าว่าผมบ้า

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มานะโอกาสนี้ครับ

ศุภวัฒน์  มาศรี

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้มีปัญหาเรื่องอายุขัยอุบัติภัยครับ
*****************************


# 2787
By หมอยา
On 2013-07-10 01:29:44


sent: sunday, july 7, 2013 8:31 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉัน น.ส.พรพรรณ ศรีประเสริฐ สถานที่เกิด สงขลา
มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ  จะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องค่ะ
          ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักได้ครับ
๓. ดวงครูเสีย ท่านจะดื้อกับครูของของท่าน
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาแต่อดีตชาติ สองดวงเกาะติดกายท่าน
๕. ควรเป็นศิษย์มีครูครับ คิดเองทำเองจะเพี้ยนเองครับ
*****************************


# 2786
By หมอยา
On 2013-07-10 01:23:57


sent: monday, july 8, 2013 11:37 am
to:
subject: สวัดดีครับ ผมจะขอถามเรื่ององค์เทพครับอาจารย์

รบกวนหน่อยนะครับ

เดิมผมชื่อ นาย ชาคริต วัฒนวาที ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น นาย ณัฐภัค วัฒนวาที แล้วครับ

เกิดที่ระยองครับ

ขอขอบคุณมากนะครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นร่างทรง เจ้าตำหนักได้ครับ
*****************************


# 2785
By หมอยา
On 2013-07-10 01:18:31


sent: tuesday, july 9, 2013 3:26 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา หนูรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา หนูรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ 
๑. เพราะมีคนบอกว่าหนูมีองค์เทพ หนูจะคบใครไม่ได้นาน 

ตอบ การมีองค์เทพกับการมีคู่คนละส่วนกันครับ จะเกิดปัญหาเมื่อเราพยายามจับทั้งสองอย่างเชื่อมเข้าหากันครับ
๒. หนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับหนูค่ะ 

ตอบ ให้ศึกษาบทความในเวบครับ
๓. หนูมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ค่ะ
หนูชื่อ นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์ศรี  เกิดที่จังหวัด อุทัยธานี

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
****************
 


หนุขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ 
สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ


# 2784
By หมอยา
On 2013-07-07 20:14:21

 


sent: saturday, july 6, 2013 5:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
       ชื่อชาคริยา น้อยมณี ขอท่านอาจารย์หมอยา ได้เมตตา ตรวจ องค์เทพ ด้วยค่ะ  สถานที่เกิด แพร่ค่ะ ปัจจุบันใช้ชีวิตที่เชียงใหม่
หากมีสิ่งใด ขอให้ ท่านอาจารย์หมอยาได้ แนะนำด้วยนะค่ะ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องต่อไปค่ะ 

มีคำถามว่า ใจก็ไปทางสายปฏิบัติ พระป่า ชอบฟังธรรม พยายามปฏิบัติทางพุทธ. แต่ก็มีคนทักเยอะในรอบหลายปีว่าควรบูชาองค์เทพ. ใจไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคะ. แต่จิตก็สับสนเอง รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2783
By หมอยา
On 2013-07-07 20:10:32


sent: saturday, july 6, 2013 8:42 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ
เรียนท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ
   กระผม  ชื่อ อรรถวัต หิรัญกิจ  นามเดิม เผ่าเทพ หิรัญกิจ ครับ ขอท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาตรวจ
องค์เทพด้วยครับ ผมเกิดที่ จ.นครราชสีมา   ครับ
              ขอบคุณครับ
  

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงท่านไม่ธรรมดานะครับ นานๆจะพบซักหนึ่งดวงครับ
**************************
              


# 2782
By หมอยา
On 2013-07-07 20:06:29


sent: sunday, july 7, 2013 12:29 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา


from:

to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
date: fri, 21 jun 2013 11:23:45 +0700

กราบสวัสดี ท่านอาจารย์หมอยาครับ
กระผม นายสมภพ รักษาพล
 สถานที่เกิด ศรีสะเกษ ครับ
มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพครับ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติการใช้ชีวิต
และในการช่วยเหลือผู้อื่นสืบต่อไปครับ

                        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
                             นาย สมภพ  รักษาพล

ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูครับ งดคำทำนาย


# 2781
By หมอยา
On 2013-07-07 20:02:51


sent: sunday, july 7, 2013 7:47 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพและขอคำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติครับ

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพครับ

          ผมชื่อ วงศกร ณรงค์  เกิดที่จังหวัด ยะลาครับ อยากทราบว่าตัวผมนั้น มีองค์หรือเปล่าครับ ถ้ามีมีแบบไหน ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับ ขอขอบพระคุณครับ
          ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ท่านอาจารย์หมอยามีความสุข ความเจริญมากๆนะครับ

                                       ขอบคุณครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓.
ดวงม้าทรงครับ
********************************


# 2780
By หมอยา
On 2013-07-07 20:00:29

 


sent: sunday, july 7, 2013 10:46 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

หนูชื่อนางสาวจันทนา  เอื้อชลิตานุกูล    จังหวัดลำปาง

รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะคะ  ว่าท่านใด  เพื่อที่หนูจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสม  และต่อไปภายภาคหน้าจะมีหน้าที่ทำอย่างไรคะ  หนูไม่ทราบว่าชะตาชีวิตจะมุ่งไปทางใด  จึงอยากขอคำชี้แนะจากอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่สละเวลาอันมีค่าให้หนูได้รบกวน

ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ
********************


# 2779
By หมอยา
On 2013-07-07 19:57:53


sent: sunday, july 7, 2013 3:41 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

ผมชื่อ กรกช รักธรรมครับ เกิดที่จังหวัดเชียงรายครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
****************


# 2778
By หมอยา
On 2013-07-07 19:56:18


sent: sunday, july 7, 2013 4:57 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์คะ่

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่ง
     ดิฉันนางปัญญาภัทร สมคะเน(เดิมปัญญา ไชยครุฑ)
ที่ิอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีข้อความ เมตตาจากท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
        ขอกราบขอบพระคุณด้วยแรงศรัทธาและเคารพท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

         ปัญญาภัทร สมคะเนี

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครั[
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวนะครับ

**********************************


# 2777
By หมอยา
On 2013-07-07 19:38:33


sent: sunday, july 7, 2013 5:21 pm
to:
subject: เรียน ท่านหมอยาที่เคารพ
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉัน น.ส.พรพรรณ ศรีประเสริฐ สถานที่เกิด สงขลา
มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ  จะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องค่ะ
          ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**********************************


# 2776
By หมอยา
On 2013-07-06 01:22:57


sent: friday, july 5, 2013 10:19 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ ครับ
ผมชื่อ เฉลิมพงษ์ อัศวเดชานุกรเกิด กรุงเทพมหานคร ครับ
ผมได้ส่งเมล์ มาเมื่อหลายวันก่อน ครับ ซึ่งไม่ทราบว่าตกหล่น หรือ ทำผิดกฎ ของท่านอาจารย์หมอยา หรือไม่ ก็ไม่ทราบ ถ้าผมทำอะไรผิด ก็กราบขออภัยด้วยนะครับ ไม่มีเหตุ อันใด ที่จะลบหลู่ท่านอาจารย์หมอยา เลย แค่ผม ขอความ ชี้แนะ จากท่านอาจารย์หมอยา ผู้รู้ และเป็นที่เคารพรัก
คือผม อยากทราบว่า
๑.ผมมีองค์เทพ ไม่ใช่สัมพเวสี ใช่ไหมครับ

ตอบ ๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
ดวงผม ท่าน ต้องการให้เป็นตำหนักทรง หรือเปล่าครับ
และ สุดท้าย ผมควรปฎิบัติ อย่างไร ให้ถูกต้องและไม่มีผลเสียกับผม และ องค์ ใน ครับ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ช่วยผม หาคำตอบ นะครับ
ถ้าครั้งนี้ ผมทำอะไรผิดไปอีก ผมก็ขออภัย นะครับ รักและเคารพ ครูบาอาจารย์ ทุกองค์ ทุกระดับชั้น ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผม อยากได้คำแนะนำ ที่ดี จากท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ ครับ


# 2775
By หมอยา
On 2013-07-05 19:50:53


sent: thursday, july 4, 2013 10:45 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

เรียนท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
       หนูชื่อ ภัสกมล  คุณพานิช  นามเดิม อมรรัตน์  คุณพานิช ค่ะ ขอท่านอาจารย์หมอยา ได้เมตตา ตรวจ องค์เทพ ด้วยค่ะ  สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร ค่ะ
หากมีสิ่งใด ขอให้ ท่านอาจารย์หมอยาได้ แนะนำด้วยนะค่ะ ทั้งนี้เพื่อที่หนูจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องต่อไปค่ะ 

ก่อนหน้านี้ได้เคยมีหลวงลุงรูปนึง ท่านทักไว้ว่า ตัวหนูเอง ต้องอยู่ที่เชียงใหม่ หากไปที่อื่นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาไม่ให้ไป หากหนูมีองค์เทพ คุ้มครองจริงหนูอยากทราบว่าเป็นประสงค์ ขององค์เทพหรือไม่คะ หรือเพราะเจ้ากรรมนายเวร เพราะตัวหนูเองมีจิตที่อยากจะไปต่างจังหวัด ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆ ค่ะ แต่เห็นว่าคงจริงดังที่หลวงลุงท่านทักเนื่องจากมีจิต อยากกลับเชียงใหม่ อยู่เรื่อยๆ ค่ะ

          หนูขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ ที่นี้
                                        ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
                                             ภัสกมล   คุณพานิช

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
***********************************************


# 2774
By หมอยา
On 2013-07-05 19:46:39


sent: thursday, july 4, 2013 10:12 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉัน น.ส.ธนิดา ม่วงน้อยเจริญ  สถานที่เกิด กรุงเทพฯ

มีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ  จะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องค่ะ

          ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
**********************************


# 2773
By หมอยา
On 2013-07-05 02:01:54


-------- original message --------
from: amm_kassara < >
date:
to:
subject: ตรวจองค์

กราบขออภัยท่านอาจารย์ ที่ลูกไม่อ่าน ข้อมูลในเว็บให้ดีก่อน จึงได้ส่งอีเมล ที่ไม่เรียบร้อย มิได้กล่าวเรียกท่านว่าท่านอาจารย์แต่อย่างใด ลูกขอเริ่มต้นใหม่ กับอีเมลฉบับนี้ค่ะ ท่านอาจารย์คะเนื่องจาก ลูกมีบางอย่างที่รู้สึกแปลก เช่น การพูดอะไรแล้ว จะเป็นดังที่พูด เพียงแค่พูดขึ้นมาว่าขอให้ลูกได้ ลูกก็จะได้ทุกอย่างมาจริงๆ แม้แต่เรื่องการเสี่ยงโชค ลูกก็เห็น แล้วสามารถบอกได้ แต่ลูกทราบดีว่าลูกไม่สามารถเสี่ยงดวงด้วยตนเองได้ เพราะโชคนั้นจะคลาดเคลื่อนไป ซึ่งลูกก็ยินดี ที่จะบอกกล่าวโชคนั่นแก่ผู้อ่ืน เพราะเมื่อลูกเห็นผู้อื่นดีใจ มีความสุข ลูกก็สุขใจไปด้วย และเมื่อสองสามปีก่อนลูกเคยฝันแปลกๆ ว่ามีคนมาบอกลูกว่าหมดเวลาแล้ว จึงอยากรบกวนให้ตรวจสอบองค์ให้ลูกด้วยค่ะ ส่วนตัวเป็นคนที่กลัวเรื่องวิญญาณมาก แต่เราถูกอำ จนชิน ยิ่งช่วงหลัง ๆ จะมองเห็นบางอย่าง ได้ลางๆ และจะมีความรู้สึกกับบางสถานที่ที่ทำให้ลูกรู้สึกขนลุกทั้งตัว ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีใครทัก หรือบอกว่าลูกมีองค์ค่ะ เพียงเคยมีคนพูดไว้ว่า สักวัน ลูกจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้คน ซึ่งลูกเองก็ยังแปลกใจ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก  ลูกรบกวนท่านอาจารย์ ตรวจองค์ให้ลูกด้วยค่ะ  ลูกชื่อ พรประภา   ก้อนแก้ว. ที่ กรุงเทพฯ ค่ะ การปฏิบัติทุกวันนี้ ตัวลูกนั้น ยึดมั่น ถือมั่น ในเรื่องดี ไม่คิดโกงใคร เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งดีเสมอ และ เชื่อมั่นในความดี ลูกรู้สึกได้เสมอ เมื่อใครเข้ามแบบไม่ดี หรือคิดร้ายกับเรา สุดท้ายนี้ไม่ว่าลูกนั้น จะมีองค์หรือไม่ ลูกก็ยังคงปฏิบัติตัวให้ยึดในความดีเช่นเดิม ลูกเชื่อว่าหากทุกคนคิดดี จิตใจดี เมตตาอารีย์ต่อกัน จิตใจผู้นั้นจะเบิกบานและเป็นสุขอย่างประหลาด ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อ่านอีเมลของลูก

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************


# 2772
By หมอยา
On 2013-07-04 04:12:21


sent: wednesday, july 3, 2013 11:48 pm
to:
subject:อาจาร์ยหมอยาครับ
กระผมชื่อ นาย สุกริน เลาหบุญญานุกูล
อยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพรึเปล่าครับผม
ถ้ามี อยากทราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร
ถ้าไม่มี อยากทราบว่าทำไมผมถึงมีความรู้สึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นละค่อนข้างตรง

ถ้าหกระผมได้ใช้วาจาที่ผิดหรือลบหลู่อาจาร์ยหมอยา กระผมขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************


# 2771
By หมอยา
On 2013-06-27 05:34:26


sent: sunday, june 23, 2013 8:31 pm
to:
subject: การรู้ถึงการมีองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ผม นายจิรังชยุตม์  รุจากร  นามเดิม เอกนรินทร์ จันทร์คำ เกิดที่ รพ. เพชรบูรณ์ ครับผม
๑. ผมมีความประสงค์อยากตรวจดูองค์เทพครับผม เนื่องจากว่า นานนับสิบปีแล้วที่มีคนทักค่อนข้างเยอะว่าผมนั้นมีองค์ เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
*****************************

๒. และถ้าหากว่าจริง ควรรับขันธ์หรือไม่ เพราะมีผู้ใหญ่ท่านนึงที่ผมเคารพรักมาก ท่านบอกว่าไม่ควรจะรับขันธ์ สุ่มสี่สุ่มห้า ต้องตั้งมั่นจริงว่าต้องการรับมาปฏิบัติจริง

ตอบ อนุโมทนาครับ ผู้ใหญ่ท่านนั้นกล่าวชอบแล้วครับ

๓. อีกเรื่องที่ผมต้องรบกวนอาจาีรย์ คือ มีพระภิกษุทำนายทายทักว่าผมถือครองดวงไม่มีคู่ จากการทำนายตรงนี้มีความเกี่ยวพันกับการมีองค์หรือไม่ อย่างไรครับ
ตอบ อนุโมทนาครับ คนเราชอบเหมารวมกันครับวิเคราะห์ดังนี้
๑. มีคู่หรือไม่เป็นดวงชะตาและพรหมลิขิตครับ
๒. การปฏิบัติสายเทพ หากคู่ครองไม่เข้าใจก็เป็นส่วนหนึ่งของความบาดหมาง
๓. ท่านรับขันธ์ไปไม่ปฏิบัติตนเป็นคนดี ละเลยครูอาจารย์เป็นต้น

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาแนะนำผมด้วยนะครับ

กราบขอบพระคุณย่างสูงครับ

จิรังชยุตม์  รุจากร

**************************************************


sent: wednesday, june 26, 2013 6:51 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ครับ

อันที่จริง ผมได้เขียนจดหมายมาขอความอนุเคาระห์ให้ท่านอาจารย์หมอยาได้ตรวจดูดวงชะตาของผมแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อหลายวันก่อน ไม่ใช่ว่าผมใจร้อนหรืออย่างไร แต่ด้วยความที่ว่า ผมได้เห็นข้อความอีเมล์ของท่านอื่นๆในหน้าเวปของท่านอาจารย์หมอยา ระบุไว้ว่าส่งหลังจากที่ผมได้ส่งไป ผมจึงเกรงว่า อีเมล์ของผมจะตกหล่น หรือมีข้อผิดพลาดที่ส่งถึงท่านอาจารย์หมอยาไม่ได้ ผมจึงเขียนมารบกวนท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งหนึ่ง
ผมชื่อ จิรังชยุตม์  รุจากร ชื่อ - สกุล เดิม คือ เอกนรินทร์ จันทร์คำ  ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบดวงชะตาให้ผมทีครับ ผมอยากทราบมากว่าชะตาเกิดของผมมีองค์หรือไม่ ด้วยมีคนทักมาหลายคนมากว่าผมมีองค์
อย่างไรเสีย ผมต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วย ที่ผมได้ส่งอีเมล์มาซ้ำอีกครั้ง หากท่านอาจารย์หมอยาได้รับฉบับก่อนหน้า ท้ายนี้ ขอให้ท่าอาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ

ด้วยความนับถือเป็นอย่างสูง

จิรังชยุตม์  รุจากร

         การตอบเมล์

๑. ตอบตามใจอาจารย์... ไม่เรียงตามคิว
๒. ตอบตามเบื้องบนพิจารณา
๓. คำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนหมู่มากได้รับการตอบก่อน
*************************************

# 2770
By หมอยา
On 2013-06-26 13:09:48


sent: wednesday, june 26, 2013 12:27 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา หนูอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับหนูค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา หนูอยากรู้เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับหนูค่ะ
หนูมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ค่ะ หนูชื่อ นางสาวอรฤดี กวินธวัชชัย เกิดที่จังหวัด ราชบุรี 
หนุขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์หมอยากรุณาเมตตาช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ 
สุดท้ายขอให้ท่านอาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะค่ะ 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ปฏิบัติดังนี้เจ้ากรรมนายเวรจึงจะละเว้นท่านครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ

๔. ชะตานี้เป็นเจ้าตำหนักลงทรงครับ
************************************

 

 


# 2769
By หมอยา
On 2013-06-26 13:03:19

 


sent: wednesday, june 26, 2013 11:34 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพขอเมตตา ตรวจ องค์เทพ ด้วยค่ะ

เรียนท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
   ขอท่าน อาจารย์หมอยา ได้เมตตา ตรวจ องค์เทพ ด้วยค่ะ
ชื่อแพรวา  หวานฉ่ำ เกิดจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)
 
             ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่อาจารย์เมตตา

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 2768
By หมอยา
On 2013-06-26 13:00:01

 

 

-----original message-----

sent: wednesday, june 26, 2013 8:28 am
to:
subject

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

  ขอบคุณอาจารย์ มากค่ะ ที่เมตตาตรวจองค์เทพให้กับหนู และ หนูจะทำตามอาจารย์เมตตาสอน หนูไม่เคยยกตนข่มท่านกับใครอยู่แล้วค่ะ หนูเองพึ่งผ่านช่วงเลวร้ายของชีวิตมา ทำให้หนู ปลงขึ้นเยอะกว่าเดิมมาก ไม่สำคัญตน เราเคยเป็นพระชายาพญาเพชรภัทร มาก่อน แต่ดูว่า ใครเคยเกิด เป็นอะไร ก็หนีวิบากกรรมไม่ได้ ความจริง ความหลงหนูกลัวมากที่สุดค่ะ มันน่ากลัว หนู จะเจริญสติขึ้นเรื่อยๆๆไปค่ะ อาจารย์  หนูอยากตรวจ ดวงชะตาแบบลึกกับอาจารย์ หนูอ่านขั้นตอนแล้วแต่กลัวทำผิดค่ะ หนูเข้าใจ คนเยอะ อาจารย์ต้อง วางระเบียบ

   หนูขอกราบเป็นศิษย์อาจารย์จากใจ ณ ที่นี้ ขอความเมตตา ที่อาจารย์ มี ให้ หนูและ ทุกๆ ท่าน ส่งผลให้ อาจารย์และ เหล่าทวยเทพ เจริญด้วยธรรม และ ญาณบารมี ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญใดที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนากรรมฐาน และ ทานศีล ภาวนาที่หนูได้ทำทุกเมื่อ ขอบุญนั้นยังส่งไปถึงอาจารย์และ ทวยเทพทั้งปวงด้วยค่ะ

 

sent from my iphone


# 2767
By หมอยา
On 2013-06-22 07:55:49

-----original message-----

sent: friday, june 21, 2013 9:12 pm
to:
subject:

  สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

หนู ชื่อ มินาวีร์ นิรส์ศิรางกูร มีองค์พญานาคมาหาหลายองค์และ หนูรักท่านมาก องค์ที่อยู่ด้วยคือ องค์เพชรภัทรนาคราช ท่านมาเข้าฝันว่า ท่านเป็นคู่ของหนูและ มา หาหนูเพราะ สัญญาว่าจะกลับไปอยู่ด้วยกัน ท่านแนะให้ปฏิบัติธรรมค่อนข้างเคร่ง ค่ะ หนูอยากจะรบกวนอาจารย์ตรวจสอบทีค่ะ ว่า ใช่มั๊ยคะ แต่ ท่านก็มาดีืชีวิตดีขึ้น แค่ขอให้เราไม่มีคู่

 กราบรบกวนอาจารย์ชี้นำด้วยค่ะ

sent from my iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. การปฏิบัติ อาจารย์ขอให้ท่านทำด้วยศรัทธา อย่านำพาซึ่งการโหยหา การเร่งปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด อะไรที่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปไม่เหมาะสมครับ
๔. ท่านควรแยกแยะโลกแห่งความเป็นจริง และการปฏิบัติทางสายเทพ หากไม่สามารถแบ่งปันทั้งสองด้านให้สมดุลย์ จะพบเห็นว่าบางท่านปฏิบัติแล้วไม่สามารถควบคุม หรือปฏิบัติจนบิดเบือนเสพสุรา ยาเสพติด ของมึนเมาเช่นสุรา ไม่เว้นแม้วันไหว้ครู ที่นิยมเรียกว่าเทพบันเทิงครับ ยามปกติแต่งกายเหมือนเทวดา เดินตัวลอยเชิดหน้า ไหว้ใครไม่เป็นเพราะคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าเช่นนี้มากเกินไปครับ พระก็เช่นกัน มีคำกล่าวว่าดูกิเลสพระให้ดูที่ผม พระควรมีการโกนผมสม่ำเสมอ ก่อนวันพระเรียกว่าวันโกนครับ สังเกตุง่ายครับวันพระไปทำบุญ ดูที่ผมของพระครับ เว้นแต่พระรูปนั้นกำลังจะสึก ไม่ว่างติดกิจนิมนต์มิใช่ข้ออ้างครับ เพราะทางสายนี้สละแล้วซึ่งทุกสิ่ง หาได้มีอันใดยึดติดไม่..........


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool