ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1515
By หมอยา
On 2012-03-20 21:13:07


sent: monday, march 19, 2012 9:10 am
to:

subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบอาจารย์หมอยา

ผมขอรับการตรวจองค์เทพครับ  ชื่อ นายสุทธพงษ์  ขวดแก้ว . เกิดที่จังหวัดแพร่ 
กราบวันทาท่านอาจารย์ผมอยาเป็นอย่างสูงครับ 

ด้วยความเคารพ 

สุทธพงษ์  ขวดแก้ว 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1514
By หมอยา
On 2012-03-20 20:49:42


sent: monday, march 19, 2012 3:51 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

สวัสดีครับอาจารย์ รบกวนช่วยตรวจให้ด้วยครับ

ผมชื่อ นาย นิวัติ ประวิสารัตน์ 

 เกิดที่ ร.พ กลาง ที่ จ. กรุงเทพ

แต่ย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับ 

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1513
By หมอยา
On 2012-03-20 20:46:53


sent: tuesday, march 20, 2012 1:01 pm
to:

subject: ถึงอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

         เคยมีคนทักกระผมว่ามีองค์อยู่นะ เป็นองค์ของพ่อปู่ อะไรสักอย่าง

กระผมศรัทธาใน องค์พระแม่กวนอิมมากเลยนะครับ

และพอเวลาผมสวดมนต์ก็จะตัวสั่น แล้วขนลุกไปทั้งตัวเลยครับ

เลยอยากถามอาจารย์หมอยาว่า  กระผมมีองค์รือป่าว  

หากมีผมจะได้ไปปฎิบัติตามคำแนะนำของทางเว็บครับ 

ชื่อ : นายเอกภพ   กองศรี

สถานที่เกิด : โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

                                                      ด้วยความเคารพอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1512
By หมอยา
On 2012-03-20 20:39:10

 

-----original message-----

sent: tuesday, march 20, 2012 3:26 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพด้วยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ผมชื่อ นายศุภรัตน์ นัดดาหลง จังหวัดตราดครับ

อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบให้ผมด้วยครับ

ส่วนตัวผมรู้สึกสัมผัสที่แปลก ได้มาสักระยะหนึ่ง

จนกระทั่งผมมีโอกาสได้ไปดูดวง หมอที่ดูได้บอกผมว่า

ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ ผมเลยอยากทราบข้อเท็จจริงครับ

ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ด้วยนะครับ

                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1511
By หมอยา
On 2012-03-20 20:35:55


sent: tuesday, march 20, 2012 3:29 pm
to: ;
subject: อยากสอบถามว่ามีองค์หรือเปล่า

 

   ช่วงหลังมานี้มีคนชอบมาทักว่ามีองค์หรืออะไรในตัวหรือเปล่า เพราะมีกรณีหนึ่งไปซื้อของแล้วจ่ายตังค์แม่ค้าสัมผัสตัวเราเค้าขนลุกและเคยมีคนทักก่อนหน้าว่าเคยไปรับขันมาหรือเปล่า  แต่ตัวเองมักจะฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต เช่นหลายปีก่อนฝันว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็เกิดขึ้นจริง  และมีคนทักว่ามีคนคุ้มเราอยู่ไม่งั้นเราคงเสียชีวิตไปนานแล้ว

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1510
By หมอยา
On 2012-03-20 20:20:50


sent: tuesday, march 20, 2012 6:39 pm
to: ;
subject: อยากทราบว่าตัวเองมีองค์หรือเปล่าค่ะ

 

ขอกราบพระอาจารย์หมอยาค่ะ  หนูชื่อวาสนา  ทาพล  ค่ะ เกิดที่โรงพยาบาล  สมเด็จยุพราช  จอมบึง  ราชบุรีค่ะ  แต่ปัจจุบันอยู่  กาญจนบุรีค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่าหนูสงสัยตัวเอง  เนื่องจากหนูได้มีโอกาสไปร่วมในการสวด  พาฬยักษ์  ที่วัดแห่งหนึ่งหนูมีความรู้สึกอึดอัดมาก  น้ำตาไหล  ยิ่งฟังเหมือนเสียงยิ่งดัง  เลยตัดสินใจกลับบ้านไม่ฟังค่ะ  เลยสงสัยตัวเองจึงอยากสอบถามอาจารย์หมอยาค่ะเพื่อความกระจ่างใจ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1509
By หมอยา
On 2012-03-20 20:18:01


sent: tuesday, march 20, 2012 7:26 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

          ดิฉันได้รับทราบเงื่อนไขในการตรวจองค์เทพ และอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ

ถ้ามี เป็นเทพองค์ใดค่ะ  ดิฉันชื่อ นางสาวภิญญาพัชญ์  ประดิษฐ์บวรพล . ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1508
By หมอยา
On 2012-03-20 12:13:24


sent: monday, march 19, 2012 3:51 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

สวัสดีครับอาจารย์ รบกวนช่วยตรวจให้ด้วยครับ

ผมชื่อ นาย นิวัติ ประวิสารัตน์  เกิดที่ ร.พ กลาง ที่ จ. กรุงเทพ

แต่ย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับ  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1507
By หมอยา
On 2012-03-20 04:04:47


sent: monday, march 19, 2012 10:12 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
 
             ดิฉันรับทราบเงื่อนไขในการตรวจดูองค์เทพแล้วค่ะ  ดิฉันรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ
 
ชื่อ นิตติกาล  เขียวหวาน  จังหวัด สุพรรณบุรี
 
           ถ้าดิฉันมีองค์เทพ อยากทราบว่าเป็นเทพองค์ใดค่ะ และต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************

 
(ในขณะที่ดิฉันส่งเมลล์หาอาจารย์ รู้สึกมือสั่นและใจสั่นค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร อยากทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ)
 
กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ    นิตติกาล เขียวหวาน

ตอบ ท่านมีดังกล่าวเป็นคุณลักษณะของผู้มีญาณทิพย์  แต่ยังขาดการฝึกฝนแลปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนครับ

*************************


# 1506
By หมอยา
On 2012-03-19 15:01:54

 

-----original message-----

sent: monday, march 19, 2012 11:58 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันต้องการตรวจว่าตนเองมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ มีคนเคยทักค่ะ

ดิฉันชื่อ รัตนาภรณ์ เกาฏีระ ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าค่ะ

r.kaotira

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1505
By หมอยา
On 2012-03-19 14:59:04


sent: monday, march 19, 2012 1:10 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
 
 
              ชื่อ วราพร  พุ่มพวง เกิดที่จังหวัดตรัง อยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ   รบบกวนอาจารย์ตรวจสอบด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้หาครูยากครับ

*************************

 


# 1504
By หมอยา
On 2012-03-18 20:28:23


sent: tuesday, march 13, 2012 11:45 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ
 
                     อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า เคยมีคนทักมาค่ะ
 
ขอความอนุเคาะร์กับผู้น้อยด้วยค่ะอาจารณ์ชือ มุจลินทร์  สุขภิรมย์   ค่ะ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
                           ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
                                                                                                                                     
                                     มุจลินทร์

  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1503
By หมอยา
On 2012-03-18 20:25:24


sent: wednesday, march 14, 2012 12:04 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าเพราะเคยมีคนทักหลายคนแล้วค่ะ
ดิฉันชื่อ ทัศดาว นวลวัน ค่ะเกิดที่จังหวัดสกลนคร
ดิฉันขอขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาไว้ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1502
By หมอยา
On 2012-03-18 19:46:07

 

-----original message-----

sent: sunday, march 18, 2012 11:42 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์ครับ

ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ คือ เคยมีบุคคลได้ทักผมว่า ผมมีองค์เทพอยู่ในตัว , ผมอยากทราบว่าองค์เทพที่อยู่ในตัวของผมนั้น ผมต้องปฏิบัติอย่างไร และ ควรทำอย่างไรถึงจะถูกต้องในบางครั้งผมก็อยากสวดมนต์นั่งสมาธิ แต่ในบางครั้งตัวผมเองก็ไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิเลยครับ ตอนนี้เหมือนผมจะหาจุดยืนของตัวเองไม่เจอว่าควรทำอย่างไร หรือ ควรปฏิบัติอย่างไร ผมสับสนตัวเองอย่างมากครับรบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ

ชื่อ-นามสกุล  : มงคล หันทะนันท์

สถานที่เกิด    : โรงพยาบาล จังหวัด กรุงเทพฯ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

มงคล หันทะนันท์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 ตอบ ท่านมาเวบนี้ คำเสนอแนะ
๑. อ่านบทความครับ
๒. หาครูเทพของท่านให้พบ
๓. ถามหาศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยในตัวเอง

 


# 1501
By หมอยา
On 2012-03-18 19:28:59


sent: sunday, march 18, 2012 12:58 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

         กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ


มีคนชอบทักว่าผมมีองค์  อยากทราบว่ามีจริงหรือไหม  แล้วอยากทราบว่าผมมีองค์คือ องค์อะไร

ชื่อ        นายธนสาร
นานสกุล ผิวบาง 
สถาที่เกิด  กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1500
By หมอยา
On 2012-03-18 19:26:45


sent: sunday, march 18, 2012 1:58 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

 


เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

 
       ขอรบกวนอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ
ผมชื่อ นาย ชาญชัย  น้อยใจบุญ . จ. ฉะเชิงเทรา ครับ อยากรบกวนอาจารย์ช่วยแนะแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องทีครับ

       ขอความกรุณา และ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1499
By หมอยา
On 2012-03-18 19:06:33

 


sent:
sunday, march 18, 2012 2:05 pm
to:

subject:
ขอรบกวน อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ ให้หน่อยค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ คือ หนูเป็นสาวประเภทสองค่ะ ชื่อจริง นาย พัทรศยามล  กำเหมาะ เกิดที่โรงบาลอุตรดิตถ์ เป็นคนจังหวัด สุโขทัย ค่ะ  ค่ะ แล้วถ้าหนูมีองคืหนุควรทำอย่างไรค่ะ ขอรบกวนเวลาอาจารย์ตอบข้อสงสัยด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1498
By หมอยา
On 2012-03-18 09:41:43

 

-----original message-----

sent: saturday, march 17, 2012 8:40 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ,

หนูมีสัมผัสที่หกในการตัดสินใจมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่แน่ใจว่ามีองค์เทพปกปักษ์คุ้มครองหรือไม่ เลยอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้ด้วยดังนี้นะคะ

ชื่อ                :  ปิยนุช

นามสกุล         :  มณีสินธุ์

สถานที่เกิด       :  กรุงเทพฯ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1497
By หมอยา
On 2012-03-18 09:39:24


sent: saturday, march 17, 2012 10:37 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ


เรียนอาจารย์ที่เคารพ

       ขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ เพื่อที่ตนเองจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง กระผมชื่อนายธันวา แก้วมณี ของคืนวันเสาร์เช้ามาเป็นวันอาทิตย์ สถาณที่เกิดโรงพยาบาลอุบลราชธานี

      ขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

      ด้วยความเคารพ
นายธันวา แก้วมณี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1496
By หมอยา
On 2012-03-18 09:15:18


sent: sunday, march 18, 2012 12:07 am
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้นะครับ

ชื่อ-สกุล   รตธน   คลังเพชร

ขอบพระคุณในความเมตตาที่สละเวลามาให้นะครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1495
By หมอยา
On 2012-03-17 20:27:28


sent: saturday, march 17, 2012 1:19 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบ อาจารย์หมอยา ค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ อ่านดูในเว็บองค์เทพแล้ว ดิฉันมีอาการอย่างที่เขียนบอกไว้อยู่หลายอย่างเหมือนกันค่ะ และได้อ่านกฏกติกาเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้อมูลมีดังนี้นะคะ  ชื่อ นราทิพย์ นันทธนกุล .จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 

ด้วยความเคารพ

นราทิพย์ นันทธนกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1494
By หมอยา
On 2012-03-17 20:23:29


sent: saturday, march 17, 2012 3:34 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา หนูขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะและอยากรบกวนให้อาจารย์แนะแนวทางปฏิบัติให้ด้วยค่ะ

ชื่อ สุกัญญา รุ่งโรจน์ทัศนีกร ค่ะ กรุงเทพฯ

                      ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1493
By หมอยา
On 2012-03-17 20:11:36


sent: saturday, march 17, 2012 3:44 pm
to:
subject: ขอรับตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

ผมชื่อ นายทรงศักดิ์  บัวตูมครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  เกิดที่อำเภอบางสะพาน ปัจจุบัน อาศัยที่ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


          ขออนุญาติรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ เพราะมีคนทักผมหลายคนว่าผมมีองค์ บ้างว่าผมมี พระพิฆเนศ ปัจจุบันผมก็บูชาพระพิฆเนศนะครับ เพราะผมทำงานเกี่ยวกับการแสดงด้วย บ้างก็ทักทอว่าผม มีพ่อปู่ อยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้ด้วยครับ  เพราะในบางครั้งผมก็มีอาการเหมือนกับการสื่อได้กับสิ่งที่ถูกทักทอ  ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ สาธุ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ที่เมตตาชี้แนะครับ

ทรงศักดิ์  บัวตูม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1492
By หมอยา
On 2012-03-16 05:01:06


sent: wednesday, march 14, 2012 1:21 am
to:

subject: ตรวจองเทพค์ค่ะ 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

ขออนุญาติรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ชื่อ นาง วรรณา  ฮาร์ริสัน เกิดวันศุกร์ ที่  น เกิดที่ อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด  ดิฉันอยากทราบว่าตัวเอง มีองค์เทพหรือไม่ ถ้ามี ควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้ถูกต้อง และเหมาะสม แล้วที่ทำอยู่ถูกต้องเหมาะสม เพียงพอหรือไม่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สักวันคงได้ไปกราบอาจารย์หมอยาด้วยตนเองค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ที่เมตตาชี้แนะค่

วรรณา  ฮาร์ริสัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************# 1491
By หมอยา
On 2012-03-16 04:57:37

sent: wednesday, march 14, 2012 4:38 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์ครับ
 
  อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า ครับ
  ชือ พิรุณ ทองสง่า   ที่จังหวัดประจวบ 

    ขอบพระคุณอย่างสูงครับ     
                                                                                                                                 
             พิรุณ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1490
By หมอยา
On 2012-03-16 04:53:16

-----original message-----

sent: wednesday, march 14, 2012 6:41 am
to:
subject: ขอรับตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

หนูชื่อ ชมพูนุท อินทรประชา เกิดที่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ว่าหนูมีองค์เทพคุ้มครองอยู่หรือป่าว ใจจริงหนูอยากจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย (แล้วเป็นใคร) แต่หนูเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก..แล้วแต่อาจารย์หมอยาจะตอบก็แล้วกันค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

sent via blackberry® from ais

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1489
By หมอยา
On 2012-03-16 04:49:55


sent: wednesday, march 14, 2012 8:58 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับอาจารย์

 

พอดีผมเริ่มสนใจในเรื่องนี้ เพราะว่าเึคยมีคนดูลายมือผม แล้วดูหลายๆอย่าง แล้วบอกว่าตัวผมนั้นมีองค์

ผมเลยอยากจะทราบเหมือนกันว่า ตัวผมนั้นมีองค์เป็นลักษณะไหน

ชื่อ              :  จักรธร

นามสกุล      :   สถาพรสถิ
จังหวัดที่เกิด  :  กรุงเทพมหานคร

หากอาจารย์พอมีเวลาที่จะตรวจดูให้ผม จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ

                                                           ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1488
By หมอยา
On 2012-03-16 04:47:23


sent: wednesday, march 14, 2012 11:38 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันชื่อศุภวดีพร  คงธนจารุกร  เกิดวันเสาร์    และเกิดที่จังหวัดลพบุรีค่ะ ใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ  เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และช่วยเหลื่อผู้อื่นต่อไปค่ะ

 กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1487
By หมอยา
On 2012-03-16 04:45:25


sent:
wednesday, march 14, 2012 9:55 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ                         กระผมชื่อ หงษ์ทอง  ราศรี  อยู่จังหวัด นครราชสีมา อยากทราบว่ามีองค์เทพ คอยปกปักรักษาหรือเปล่าครับ หากใช้คำไม่ถูกต้องประการใดกราบขอประทานอภัยท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี่          
  ด้วยความเคารพอย่างสูง   
ตอบ ดวงนี้ต้องพบครูอาจารย์ครับ


# 1486
By หมอยา
On 2012-03-16 04:39:52


sent: wednesday, march 14, 2012 10:04 pm
to:
subject: รบกวนช่วยดู องค์ หน่อยคับ ว่าผมมีรึไม่มีองค์คับ

 

สวัสดีคับ  อาจารย์  หมอยา
ผมชื่อ  สัญชัย สินนาลา    สถานที่เกิด รพ.ภูมิพล  
ผมมีความรู้สึกแปลกๆในชีวิตถึงปัจจุบัน
ผมจึงรบกวน อาจารย์ หมอยา ช่วยตรวจองค์ให้ผมด้วยคับ ผมอยากรู้จิงๆคับ ขอบคุนคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1485
By หมอยา
On 2012-03-16 04:37:38

 

-----original message-----

sent: wednesday, march 14, 2012 10:35 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์ค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อ นภัสสร. ศรีสุรักษ์. รบกวนขอรับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

กราบขอบคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้าอย่างสูงค่ะที่กรุณาตรวจสอบให้

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1484
By หมอยา
On 2012-03-16 04:35:31


sent: thursday, march 15, 2012 3:01 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ   อาจารย์หมอยาที่เคารพ            หนูชื่อ  อรทัย   ศรีวิชัยค่ะ   หนูอยากรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้หนูด้วย  หนูอยากรู้ว่าหนูมีองค์เทพจริงหรือเปล่า เป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะ  ปัจจุบันอยู่สระบุรีค่ะ  หวังว่าอาจารย์จะกรุณาตรวจให้นะค่ะ   ขอพระคุณค่ะ                                                                 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1483
By หมอยา
On 2012-03-16 04:32:46


sent: thursday, march 15, 2012 4:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์ หมอยา ครับ

 

เรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับ
ผมขอตรวจ องค์เทพ ครับคือผมมีอาการ ตามที่ท่านอาจารย์หมอยา เขียนในบทความนะครับปวดหัวข้างเดียว กินยาเท่าไรก็ไม่หายหนักต้นคอ ไหล่ บ่า อยู่ดีดีก็เป็นนะครับชอบได้ยินเสียงเรียกแบบกระซิปฝันได้แม่นยำ
ชื่อ สุภัสสร (ชื่อเก่า ชื่อ อภิชา)นามสกุล จิรัมย์รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจเช็ค ดวงชะตา องค์เทพ ให้ผมทีนะครับผมอยากรู้ว่าชีวิตของผม สมควรที่จะเดินไปทางเส้นไหน
ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1482
By หมอยา
On 2012-03-16 04:29:55


sent: thursday, march 15, 2012 6:32 pm
to:

subject: ขอรับการตรวจองค์เทพคับ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพฯด้วยคับ
 
ชื่อ - สกุล:      วรรณวิสุธ บุญเจิม
จังหวัดที่เกิด:  อุบลราชธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1481
By หมอยา
On 2012-03-16 04:27:07


sent: thursday, march 15, 2012 10:20 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนท่านอาจารย์ครับ
 
 
           ผมชื่อ พิชิต บุญญานันท์ ครับ  เกิดที่พระนครศรีอยุธยา อยากจะทราบเกี่ยวกับองค์น่ะครับ
           รบกวนช่วยตอบเมล์นร้ะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1480
By หมอยา
On 2012-03-16 04:25:33


sent: friday, march 16, 2012 1:05 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

     ด้วยความเคารพท่านอาจารย์หมอยา อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือปล่าว มีคนเคยทักว่า อดีตเคยบำเพ็ญเพียรมา

จึงอยากทราบให้แน่ชัดเพื่อการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องครับ ชื่อ กิตติพศ สุขเกษม  เกิดจังหวัด ยะลา ครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1479
By หมอยา
On 2012-03-14 19:14:03


sent:
wednesday, march 14, 2012 5:04 pm
to:

subject:
กราบเรียนพ่อเเม่ครูอาจารย์

           ผมชื่อ มกรธวัช กุศล ชื่อเล่น กล้า ตัวผมเอง ตั้งเเต่เด็กศรัทธามหาเทพนามพิฆเณศวรมานานเเล้ว เเต่เเล้วมีวันหนึ่งมีอาจารย์ผู้มีอภิญญาจิตพูดว่า ผมสัมผัสญาณบารมีของมหาเทพ พระพิฆเณศวร (ปาง5เศียรปราบมาร)เเละพ่อปู่ฤาษี เเละสัมผัสพิเศษในบ้างเรื่องได้ ผมเองไม่เเน่ใจว่าท่านพูดจริงหรือไม่อย่างไร เเต่ถ้าจริงผมรู้สึกดีใจมากที่มหาเทพเมตตาสื่อสาร เเละจะขอทำความดีถวายท่าน เเละถ้าต้องการจะรู้ว่าท่านต้องการอะไร เเละสื่อสารกับท่านอย่างไร
ขอขอบคุณนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1478
By หมอยา
On 2012-03-13 09:02:43


sent: tuesday, march 13, 2012 3:42 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ
 
                         อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า เคยมีคนทักมาค่ะ
 
         ขอความอนุเคาะร์กับผู้น้อยด้วยค่ะอาจารณ์ชือ จาจุรีย์  โพธิสาขา   ค่ะ   ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 
                           ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
                                                                                                                                     
                                     จาจุรีย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1477
By หมอยา
On 2012-03-12 11:10:35


sent: sunday, march 11, 2012 11:06 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                    ดิฉันขอกราบขมาท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะที่ส่งครั้งแรกแล้วใส่ข้อมูลไม่ครบ  ดิฉันชื่อ อัญณิการ์    จันทนคีรินทร์  (ชื่อเดิม อรัญญา)
ที่ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร   กราบขอบพระคุณมากค่ะ  และหวังว่าอาจารย์จะให้อภัยดิฉันนะคะ
                                                                            อัญณิการ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1476
By หมอยา
On 2012-03-12 11:07:55


sent:
monday, march 12, 2012 3:16 am
cc:

subject:
อยากตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับ อยากตรวจองค์เทพครับ ชื่อ จิระเดช วิริยสัจจพงศ์จังหวัดขอนแก่นครับ รบกวนด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1475
By หมอยา
On 2012-03-12 02:43:22


sent:
monday, february 27, 2012 3:49 pm
to:

subject:
กราบขออภัยอาจารย์ด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลไม่ครบ

ด้วยความเคารพครับอาจารย์   ผมรบกวนให้ตรวจองค์เทพ  แล้วให้ข้อมูลไปไม่ครบ  ต้องขออภัยอย่างมาก  ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงกาล
ผมชื่อ  ชัยวิชิต   จินดามัง   
ขอรบกวนอาจารย์ตรวจให้อีกครั้งนะครับ
 
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1474
By หมอยา
On 2012-03-10 04:30:26


sent: wednesday, march 07, 2012 5:39 pm
to:
subject: ขออนุญาตรบกวนให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
        หนูชื่อ กัญญวรา ไกรสิงห์ เกิดที่ กรุงเทพ แต่ไปโตที่สระแก้วค่ะ  ขออนุญาตรบกวน อาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจดวงชะตาของหนูด้วยนะคะว่ามีองค์เทพพระองค์ใดที่คุ้มครองและดูแลหนูอยู่ และหนูควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องคะ
         และหนูขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยไขความกระจ่างแก่หนูเรื่ององค์เทพกุมารของหนู 2 องค์ว่ามีจริงหรือไม่ และหนูควรปฏิบัติเช่นไร เหตุใดหนูจึงปวดคอปวดไหล่ไม่หายเลยคะ

               และหนูขอขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาไว้ล่วงหน้า ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ

*********************


# 1473
By หมอยา
On 2012-03-10 04:23:30

-----original message-----

sent: friday, march 02, 2012 6:32 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ผมชื่อมนัส ศรีสะอาด

เวลาที่เกิด คุณแม่ผมจำไม่ได้แล้วครับ บอกเพียงว่าเกิดตอนเช้าเกิดที่กรุงเทพผมทำผิดกฏไป 1 ครั้งโดยไม่อ่านให้ถ้วนถี่ไม่รอบคอบเพราะความรีบร้อนผมกราบขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยครับ ผมลอมรับผิดและคำตำหนิครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1472
By หมอยา
On 2012-03-10 04:20:01


sent: friday, march 02, 2012 4:34 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

สวัสดีคะ...
 
อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้หน่อยนะคะ ว่าดิฉันมีองค์จิงหรือป่าว??? แล้วถ้ามี...มีองค์อะไรคะ แล้วต้องปฎิบัตัยังไงต่อไป
 ดิฉันชื่อ อรุณี ชญานีวนิช
 
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1471
By หมอยา
On 2012-03-08 15:43:32


sent: monday, february 27, 2012 2:48 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

ขอความอนุเคาะร์กับผู้น้อยด้วยค่ะอาจารณ์ชือ พัชญ์สิตา  ฐิตารย์กิจจา   ค่ะวันเสาร์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1470
By หมอยา
On 2012-03-08 15:40:45


sent: monday, february 27, 2012 12:20 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ ขอตรวจสอบองค์เทพกับอาจารย์ครับผม

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

กระผม นาย จำปูน แย้มสุวรรณ เกิดที่ นนทบุรี

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง สับสนมากๆเพราะผมชอบเจออะไรแปลกๆ และมีคนพวกเล่นของคิดไม่ดีกับผมด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1469
By หมอยา
On 2012-03-08 15:38:07


sent: monday, february 27, 2012 10:00 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
         ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือไม่
 
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ดิฉันชื่อ นางสาวณัฐนันท์  จิราสุรยนันท์
 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
         ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
 
 
ณัฐนันท์.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1468
By หมอยา
On 2012-03-08 15:27:42


sent: monday, february 27, 2012 3:39 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

ผม นายกฤษณพล เข็มเลิศ  

เมื่อ2ปีที่แล้วผมมีอาการเจ็บบ่า ป่วยไหล่ม่2ปี มาอยู่วันนึงฝันถึงท่านกวนอู  พอหามาไว้บูชาก็หาย

แต่พอมาตอนนี้ เป็นอาทิตย์แล้ว ผมปวดไหล่ แทบนอนไม่ได้ ปวดตลอกเลยข้างซ้าย  จึงอยากจะขอความช่วยเหลือ

กับอาจารย์ว่าผมต้องทำอย่างไร  บอบารมีของอาจารืช้วยลูกหลานคนนี้ด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

ศิษย์มีครู... เหมือนงูมีพิษ        ศิษย์ไร้ครู... เหมือนงูไร้พิษ
ศิษย์กตัญญู..ย่อมเจริญวัฒนา


# 1467
By หมอยา
On 2012-03-08 15:20:07


sent: sunday, february 26, 2012 9:36 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

 

        ดิฉันชื่อนงลักษณ์   เรืองแสน เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม ไม่ทราบเวลาเกิด่ะ แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ กับลูกสาว(จึงใช้mailของลูกสาว)

        ตอนเกิดดิฉันเกิดที่บ้านกับหมอตำแยเลยไม่ทราบเวลาเกิด ต้องขออภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วย แต่ดิฉันอยากจะทราบจริงๆ ว่าดิฉันจะมีอะไรในตัวดิฉัน เนื่องจากว่าดิฉันมักสัมผัสได้ในสิ่งที่ในเวบของท่านอาจารย์ได้บอกกล่าวเอาไว้ และเป็นมานานมากจนอายุเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะเจาะจงหรือทำอะไรที่ถูกต้อง จึงอยากรบกวนให้ท่านอาจารย์ชี้แนะแนวทางสว่างให้กับดิฉัน เพราะตอนนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง สามวันดีสี่วันไข้ จึงขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ถือว่าทำบุญ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

                                ด้วยความนับถือ

                                นงลักษณ์  เรืองแสน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1466
By หมอยา
On 2012-03-08 15:15:47


sent: sunday, february 26, 2012 6:28 pm
to:
subject: ตรวจองค์เพ

 

กราบเรียนท่าน ครูหมอยา กรุณา ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยน่ะคราฟ

ผม นายจักกฤษ กุลมาลา

 อยู่ จังหวัดกำแพงเพชร  ขอให้หมอยาตรวจให้ผมด้วยน่ะคราฟ ขอบคุนอย่างสูงน่ะคราฟ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool