ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1565
By หมอยา
On 2012-03-31 03:35:36

 

-----original message-----

sent: monday, march 26, 2012 1:01 am
to:
subject: เรียนอาจารย์ยาค่ะ

หนูใคร่อยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะ เพราะเนื่องจากเคยมีผู้ที่ทักมาหลายที่น่ะค่ะแต่ตัวหนูเองยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนัก แต่โดยส่วนตัวค่อนข้างมีความเชื่อและศรัทธาในองค์เทพทุกองค์อยู่แล้วค่ะ ตัวหนูชื่อนางสาวณัฎฐณิชา  เข็มพลค่ะ ชื่อเล่นชื่อแน๊กซ์ค่ะ   เมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันค่ะ ยังไงหนูขอรบกวนอาจารย์และบุญบารมีของเบื้องบนที่ผ่านทางอาจารย์ก็ดีที่จะช่วยให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้กับหนูทีนะคะ ควรไม่ควรแล้วแต่จะกรุณาค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาล่วงหน้าด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ณัฎฐณิชา  เข็มพล

sent from my blackberry® by dtac.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1564
By หมอยา
On 2012-03-31 02:56:13


sent: wednesday, march 28, 2012 11:53 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

ขอกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ว่าหนูมีองค์จริงหรือเปล่า เพราะว่าหนูเคยไปที่ตำหนักหมอแห่งหนึ่ง
เขาทักว่าหนูมีองค์ ให้ไปรับขันธ์ แต่หนูก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ค่ะ
จึงกราบเรียนมา ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
                                                             ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ 

                                                             เกษสุนีย์  นามวงค์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1563
By หมอยา
On 2012-03-31 02:53:20


sent: tuesday, march 13, 2012 1:23 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่นับถือ

 กระผม นาย พุทธินันท์ ธีรพรวิชนันท์ ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

ขอรบกวนให้อาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

             กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1562
By หมอยา
On 2012-03-29 13:16:15


sent: wednesday, march 28, 2012 2:02 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์

 

ท่านที่จะตรวจองค์ สิ่งที่ต้องการมีดังนี้ครับ
ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ครับ
 
 
เรียนท่านหมอยา 
ผมชื่อ นายกิรติ  เจริญสุขจังหวัดที่เกิด สระบุรี ครับตอนนี้ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างทรงอยากรบกวนท่านหมอยา ตรวจดูว่ากระผมมีองค์เทพท่านใด จะได้ทำการ
ถูกต้อง  อย่างไรผมรบกวนเวลาท่านหมอยาช่วยชี้ทางสว่างให้กระผมด้วย
          ขอกราบขอบคุณมา ณ ที่นี้
                     นายกิรติ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1561
By หมอยา
On 2012-03-29 12:17:40


sent: wednesday, march 28, 2012 3:39 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ 52

 

ชื่อ นลินี  ไชยมงคล จ.กรุงเทพ เวลาเกิดจำไม่ได้ค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจคะ แต่จะเป็นช่วงเวลาประมาณเนี่ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1560
By หมอยา
On 2012-03-29 12:15:22


sent: thursday, march 29, 2012 11:20 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมชื่อ นายธีรพันธุ์ กัลยาไสย์   จังหวัดอุดรธานี

ขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วยนะครับ

            กราบขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1559
By หมอยา
On 2012-03-29 08:36:39


sent: thursday, march 29, 2012 1:09 am
to:
subject: รบกวนขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพรับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมอยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ผมว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ปัจจุบันก็สวดมนต์ทุกวัน และก็อยากทราบเพื่อจะได้ทำการบูชาองค์เทพให้ถูกต้องมากขึ้นกระผมชื่อ วัชรพล ฤทธิ์เจริญ เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ครับ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1558
By หมอยา
On 2012-03-29 08:34:13


sent:
thursday, march 29, 2012 1:17 am
to:

subject:
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ สวรส จันทร์ศรี ชื่อเดิม นันทพรเกิดที่ กรุงเทพ ค่ะ

ช่วงนี้ไม่สบายทุกวัน มีอาการหนักที่หัวไหล่ตลอดเวลา

สวดมนต์ตอนเย็นทุกวัน อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่

จะได้ปฏิบัติ และบูชาอย่างถูกต้องค่ะ

ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 


# 1557
By หมอยา
On 2012-03-28 10:37:13


sent: monday, march 26, 2012 12:29 pm
to:
subject: ตรวจสอบว่ามีองค์เทพอยู่หรือไม่

กราบเรียน  อาจารย์หมอยา ค่ะ

                ดิฉันสงสัยว่าตัวเองมีองค์อยู่หรือไม่ค่ะ ดิฉันจะฝันเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่บ่อยๆ และช่วงหลังๆ  มักมีอาการแน่นหน้าอก ปวดหัว เวียนหัวอยู่บ่อยมาก มีคนทักว่ามีองค์เทพ แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มี.ค 55  ฝันเห็นองค์เทพต่างๆ  เหมือนว่ามารายงานตัวให้เรารู้จัก  แต่ไม่มีเจ้าแม่กวนอิม อยากให้อาจารย์หมอยา  ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะเมื่อก่อนดิฉันชื่อ
นางสาวสาวิตรี อุตสาหะ   น.   จังหวัดตรัง    ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น  นางสาวนุตปวี  อุตสาหะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

แล้วอีกคน มีคนเขาทักเหมือนกันว่ามีองค์   เมื่อก่อนเขาชื่อ นายพิเชษฐ์  ชัยอารยะเลิศ  จังหวัดตรัง   แต่เดียวนี้เหมือนชื่อเป็น  นายธนวิชญ์  ชัยอารยะเลิศ  ค่ะ  ยังไงช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ค่ะ 


# 1556
By หมอยา
On 2012-03-28 10:29:38


sent: monday, march 26, 2012 1:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

ชื่อ  ปิ่นทอง  เสฏฐรังสีจังหวัดนครราชสีมา
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1555
By หมอยา
On 2012-03-28 10:26:52


sent: monday, march 26, 2012 1:39 pm
to:
subject: องค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

หนูชื่อ  น.ส.พัทธนันท์  บุญอยู่.จังหวัดราชบุรี

ขอตรวจองค์เทพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1554
By หมอยา
On 2012-03-28 10:24:17


sent: tuesday, march 27, 2012 7:41 pm
to:

subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ
 
  กราบเรียน อาจารย์หมอยาค่ะ
 
       ลูกขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ ลูกชื่อ พัชรินทร์ ชัยตุ้ย  เกิดที่จ.เชียงราย
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1553
By หมอยา
On 2012-03-28 10:06:00


sent: friday, march 23, 2012 11:05 pm
to:
subject: รบกวน อาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพครับ

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา

ผม ชื่อ ณัฐพงษ์  ฟองสินธุ์  เกิดที่ จังหวัดเชียงใหม่  ครับ อยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามีองค์เทพดูแลคุ้มครองอยู่ไหมครับ ถ้ามีผมควรจะประพฤติปฏิบัติในลักษณะไหน แล้ว ควรทำอย่างไรครับ ไม่มีความรู้เรื่องนี้ แต่รู้สึก ศรัทธา องค์พระพิฆเนศ  มากๆ ได้กราบไหว้แล้วรู้สึกอุ่นใจ แต่ไม่คิดว่าจะมีองค์เทพดูและครับแต่เห็นลองอ่านดูแต่ละคนก็จะมีญาติผู้ใหญ่ดูแลอยู่แล้ว บางคนก็เป็นบุญเก่ากรรมเก่าที่สะสมมาจากชาติปางก่อน จึงใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ผมทีครับ

ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากอาจจะขอคำชี้แนะเพิ่มเติมมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณครับ

ณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1552
By หมอยา
On 2012-03-28 10:01:12


sent: friday, march 23, 2012 10:28 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

 ขออภัยครับท่านอาจารย์

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ครับ
ผมอยากให้ท่านกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ และขอวิธีปฏิบัติด้วยครับ
ชื่อ สถาพร โพธิสุนทร    ครับ
เกิดที่จังหวัด ชลบุรี        ครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1551
By หมอยา
On 2012-03-28 09:55:00


sent: friday, march 23, 2012 7:21 pm
to: หมอยา
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพกรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา ผมชื่อ นายภาณุพงศ์ อุ่นทวง   จังหวัด อุบลราชธานี
ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
ผมรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้นำทาง หรือแนวทาง ให้ทราบด้วยนะครับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1550
By หมอยา
On 2012-03-28 09:53:15


sent: friday, march 23, 2012 4:58 pm
to:
subject: กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอยา กรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
   ผม นาย อิทธิกร สุริวรรณ ( ชื่อเดิม วีรชัย )  สกลนคร
ผมรบกวน ท่านอาจาร์หมอยา ตรวจดวงองค์เทพให้ผมหน่อยครับ ว่าผมมีองค์เทพ ปกปักรักษาผมอยู่ไหมครับ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม ครับ

ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปครับ
 
ด้วยความนับถือ และ ขอบพระคุณมากครับ
อิทธิกร สุริวรรณ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1549
By หมอยา
On 2012-03-28 08:18:30


sent: tuesday, march 27, 2012 9:20 pm
to:
subject:

 

กราบเรียน อาจารย์หมอค่ะ
หนูอยากขอให้อาจารย์หมอช่วยตรวจวันเดือนปีเกิด ของหนูว่า มีองค์เทพองค์ใดปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ค่ะ
ชื่อ อภิษฐา  โกญจนะบุญ
กราบเรียนอาจารย์หมอ ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
อภิษฐา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1548
By หมอยา
On 2012-03-27 10:12:21


sent: monday, march 26, 2012 6:13 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา กระผมขอความกรุณาด้วยครับ

 

กราบสวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ผม พีรภาส  ปิ่นแก้ว ครับ กำแพงเพชรครับ

ใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดวงองค์เทพ ว่ามีองค์เทพหรือไม่อย่างไรครับ หากว่ามีท่านเป็นแบบใดและองค์ใดครับ และควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ขอกราบขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1547
By หมอยา
On 2012-03-27 10:09:06


sent: monday, march 26, 2012 8:44 pm
to:
subject: ดิฉันชื่อ สุจิตตรา มั่นคง ชื่อเก่า สุจิตตรา เพ็ชรมณี ค่ะ เกิดที่จังหวัด สมุทรสงคราม เคยมีหมอดูทักว่ามีกุมารตามอยู่ค่ะดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์หรือเปล่าค่ะถ้ามีพร้อมทำความดีค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาค่ะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1546
By หมอยา
On 2012-03-27 10:06:55

from: phankong, paritaphorn (temp) [mailto: ]
sent:
tuesday, march 27, 2012 9:21 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

                ดิฉันมีความประสงค์ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูว่าดิฉันและสามีมีองค์เทพรึป่าวค่ะ

ดิฉัน นางสาวภริตพร พันธุ์กอง จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

สามี นายศุภกฤษ  พรมสมบัติ  จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

                ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ..อาจารย์หมอยาไว้ ณ ที่นี้เลยนะค่ะ ที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาตรวจดู

องค์เทพให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ..

 


# 1545
By หมอยา
On 2012-03-23 14:59:52


sent: friday, march 23, 2012 2:46 pm
to:
subject: ขอเรียนถามท่านอาจารย์ ครับ

 

พอดีว่าผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ครับ
ผม ช่ือ มัฆวาฬ  เกษกุล .เกิดที่ อำนาจเจริญ
อยากจะนำเรียนถาม ว่าผมมีองค์ไหมครับ ตอนนี้ผมทำงานรับราชการอยู่ครับ กะว่าช่วงปลายชีวิต คิดว่าจะบวช
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่ตอบเมลผมนะครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1544
By หมอยา
On 2012-03-23 14:46:39


sent: tuesday, march 20, 2012 11:16 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
              ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ ลูกมีโอกาสได้ไปเทวสถานแห่งหนึ่งแล้วร่างทรงได้ทักว่าลูกมีองค์เทพ
อยากให้รับขันธ์ แต่ตัวลูกเองนั้นยังไม่พร้อมที่จะปฎิบัติจึงขอความเมตตาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ลูกชื่อ นิภา วรรณทูน  ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
 
              ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ     

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1543
By หมอยา
On 2012-03-23 14:15:20


sent: wednesday, march 21, 2012 9:50 am
to: องค์เทพ ดอทคอม
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยให้คำตอบด้วยนะครับ

ชื่อ  ธนกฤต   รสแก้ว   ชื่อเล่น เจมส์  โรงพยาบาลเชียงคำ  จังหวัดพะเยา รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ ผมชอบเป็นคนชอบสวดมนต์ นั่งสมาธิ  เลยอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำ ถ้าหากท่านอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
 

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1542
By หมอยา
On 2012-03-23 14:13:29


sent: wednesday, march 21, 2012 10:31 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ กระผมอยากให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ ผมชื่อ นาย นนธวัฒน์  ศรีสงคราม  ครับ กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1541
By หมอยา
On 2012-03-23 11:00:19

 

-----original message-----

sent: friday, march 23, 2012 9:14 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ผม นายธนาคม แซ่ปึง สระบรี

ใคร่อยากจะให้ท่านอาจาร์หมอยาตรวจดวงองค์เทพ ว่ามีองค์เทพ หรือไม่อย่างไร

หรือหากตรวจพบว่ามี เราจะทราบได้อย่างไรว่า

เรามีแบบไหน และเป็นองค์ใดครับ

หรือถ้าพบว่ามี เราควรปฎิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ มาเวบนี้ถ้ายิ่งอ่านมากคำถามจะน้อยลงครับ

*************************


# 1540
By หมอยา
On 2012-03-23 08:07:21


sent: thursday, march 22, 2012 8:53 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

หนูเคยไปสักน้ำมัน สักพระวิษณุกรรม มาคะ  หนูรับทราบเงื่อนไขในการขอตรวจองค์เทพแล้วค่ะ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่คะ 

เกิดที่ จ.น่าน

ชื่อ ณัฐพัชร์  ยอดหล้า

ชื่อเดิม  ภูนรี  ยอดหล้า  

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1539
By หมอยา
On 2012-03-23 00:06:55


sent:
wednesday, march 21, 2012 9:54 am
to:

subject:
re:

กราบนมัสการค่ะ นู๋ได้รับเมลล์ตอกลับแล้วค่ะ  พอดีว่า นู๋ขอถามอีกอย่างนะคะ คือว่า ขอให้ท่านหมอยาบอกนู๋ให้กระจ่างหน่อยว่า ที่มีองค์เทพนั้น  คือองค์ไหนหรอคะ หญิงหรือ ชาย บอกลักษณ์ให้นู๋ทราบหน่อยคะ หรือบอกชื่อเทพเลยก็ได้นะคะ

ตอบ อาจารย์.. ตั้งเงื่อนไขสำหรับให้คนที่มาขอรับการตรวจองค์เทพ ต้องเรียกขานอาจารย์ แลใช้สำนวนที่เขียนมาให้ไพเราะ เป็นนัยต์ว่า  "ให้ รู้จักลดทิฐิเรียนรู้การมีสัมมาคาราวะ พร้อมคำสาปเมื่ออ้าย-อี คนใดมาขอรับการตรวจองค์เทพ หากส่งเมล์มา ขอรับการตรวจเมื่อใด ขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ได้ลั่นคำสาบานออกจากปากแลโองการนี้หลุดจากปากเมื่อใด ....ให้ถือว่าครูบาอาจารย์ ฟ้าดินเป็นพยานครับ"
# 1538
By หมอยา
On 2012-03-22 15:02:50


sent: wednesday, march 21, 2012 3:40 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพ ค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา 

        ชื่อ วาริณี คำศรี  ทำคลอดโดยหมอตำแยค่ะ   กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1537
By หมอยา
On 2012-03-22 15:00:45


sent: wednesday, march 21, 2012 7:42 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา ผม ศิวณัฎฐ์ ตันตระกูล. นครสวรรค์ ใคร่อยากจะให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดวงองค์เทพ ว่ามีองค์เทพ หรือไม่อย่างไร หรือหากตรวจพบว่ามี เราจะทราบได้อย่างไรว่า เรานั้นมีแบบไหน และเป็นองค์ใดครับ หรือถ้าพบว่ามี เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1536
By หมอยา
On 2012-03-22 14:51:27


sent: wednesday, march 21, 2012 10:49 pm
to:
subject: อยากทราบว่าผมมีองค์เทพพระองค์ใดครับ

กราบสวัสดี อ.หมอยา ผมชื่อ นนทิเทพ ไฝเพชรดีผมมักมีอาการปวดหัว ปวดตัวจนมีคนบอกว่าผมมีองค์เทพ ผมอยากทราบว่าผมมีจริงไหมแร้วพระนามท่านชื่อว่าอะไรหรอครับ

ขอกราบขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1535
By หมอยา
On 2012-03-22 14:27:12


sent:
thursday, march 22, 2012 9:52 am
to:

subject:
ตรวจสอบองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ชื่อ อภิศรา ชูเสน  ค่ะ ชื่อเก่าชื่อ โศจินันท์ ชูเสน   เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตอนนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ขอบพระคุณคะอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1534
By หมอยา
On 2012-03-20 21:58:09


sent: monday, february 27, 2012 7:28 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
           กระผม  จิรพบธรรม จ้องจริยธรรม (ชื่อเดิม-นามสกุลเดิม  สาธิต   แซ่จ้อง)  กิดที่อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
 
         ช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประหลาดหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตพลิกผันอยู่บ่อยๆ
 
          ขอความกรุณา จากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ตัวกระผมหน่อยครับ  เพื่อผม จะได้นำไปปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมากระผมทำผิดอยู่บ่อยครั้งอยากสำนึกผิดและเกรงกลัวต่อบาป อยากทราบเสียแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป
 
                  หากกระผม ทำอะไรมิถูกมิควร ขอกราบอภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วย 
     
                                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                          จิรพบธรรม  จ้องจริยธรรม 

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1533
By หมอยา
On 2012-03-20 21:56:06


sent: tuesday, february 28, 2012 1:13 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

นางสาวสิริกร  สุขแสวง (ชื่อเดิมนางสาวศศิวิมล  สุขแสวง)

 เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1532
By หมอยา
On 2012-03-20 21:54:48


sent: tuesday, february 28, 2012 1:32 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

 
เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
ดิฉันใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
 
ดิฉันชื่อ นางสาว ปิยพัทธ์ แสงแจ่ม เดิมชื่อ ลัดดาวดี แสงแจ่ม

 
เกิดที่ จังหวัด ตรัง

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1531
By หมอยา
On 2012-03-20 21:49:25


sent: thursday, march 08, 2012 2:42 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

กราบสวัสดี อาจารย์หมอยาค่ะ

ขอความกรุณา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ ภิชญานันทน์   ถวิลไพร
ชื่อเดิม ชฏาพร  ถวิลไพร

เกิดที่  จังหวัด ร้อยเอ็ด
 
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1530
By หมอยา
On 2012-03-20 21:48:06


sent: thursday, march 08, 2012 7:36 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

ขอความอนุเคราะห์ครับอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

มีสองที่แล้วที่ทักว่าผมมีองค์พ่อปู่ฤาษีครับ

นาย ธำรงค์ศักดิ์ ดวงแก้ว

ขอบพระคุณครับอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1529
By หมอยา
On 2012-03-20 21:46:44


sent: thursday, march 08, 2012 8:46 pm
to:
subject: ขอโทษนะครับที่ให้รายละเอียดไม่ครบ

 

เรียนท่านอาจารย์
ผมขอโทษนะครับ
ที่ผมให้รายละเอียดไม่ครบ
ผมชื่อ นายสมเกียรติ์ บุญเผื่อน ครับ
ผมขอถามอาจารย์ว่าถ้าผมจะรับขันมาบูชาสมควรแก่เวลาหรือยังครับ แล้วถ้าผมรับมาจะต้องปฎิบัติอย่างไรบ้างครับ
เพราะชีวิตผมตอนนี้ดูวุ่นวายมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีครับ  ผมอยากรู้มากเลยว่าองค์เทพที่มาอยู่กับผมอะครับ
ท่านคือเทพพระองคืไดครับ
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยบอกผมด้วยนะครับ

คิดเสียว่าท่านอาจารย์อาจจะให้ชีวิตใหม่แก่ผมนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1528
By หมอยา
On 2012-03-20 21:44:09

 

-----original message-----

sent: friday, march 09, 2012 5:15 pm
to:
subject:

 

ลูกขอกราบสวัสดีค่ะ

ค่ะ ลูกอยากทราบว่าคนที่วันเกิดตรงกับวันพระใหญ่นั้นดีไหมค่ะและสิ่งที่ลูกสัมผัสได้นั้นมันดีหรือเปล่า ลูกจะรู้สึกขนลุกตลอดเวลา หนักบ่า ปวดหัว แน่นหน้าอกบ่อย คัดจมูก ช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาลูกมีความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เร้นลับตามลูกอยู่ค่ะ ท่านอาจารย์ช่วยไขปริศนาให้ลูกที่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1527
By หมอยา
On 2012-03-20 21:42:15


sent: tuesday, march 20, 2012 9:20 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ
 
ชื่อ ภูริวัจน์  ชีคำ  อยู่เชียงใหม่ครับ
 
 
                                       ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1526
By หมอยา
On 2012-03-20 21:40:46


sent: tuesday, march 20, 2012 9:35 pm
to:
subject: ขออนุญาติรบกวนช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา

ผม นายสุวิบูลย์ กวีกิจมาโนชญ์

. กรุงเทพมหานคร

ใคร่อยากจะให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดวงองค์เทพ ว่ามีองค์เทพ หรือไม่อย่างไร

หรือหากตรวจพบว่ามี เราจะทราบได้อย่างไรว่า เรานั้นมีแบบไหน และเป็นองค์ใดครับ

หรือถ้าพบว่ามี เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ผมรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้นำทาง หรือแนวทาง ให้ทราบด้วยนะครับ

 

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1525
By หมอยา
On 2012-03-20 21:38:35


sent: friday, march 09, 2012 11:32 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อ นางวิภาพร เพชรรัตน์ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะ  ไม่ทราบเวลาเกิดค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1524
By หมอยา
On 2012-03-20 21:35:28


sent: friday, march 09, 2012 3:17 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ค่ะ
       ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
          วิภารัตน์ ทองจันทร์ อุบลราชธานี
                 รบกวนท่านอาจารย์เมตตากรุณานำแนะแนวทางปฏิบัติให้ด้วย ค่ะ
                                                 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************

 


# 1523
By หมอยา
On 2012-03-20 21:30:47


sent: saturday, march 10, 2012 12:24 am
to:
subject: ตรวจองค์

 

นายสุบรรณ วงษ์ธัญญะ ยามสุดท้ายของกลางวัน จังหวัดที่เกิด ลพบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

อัมพุพลจุ่งแจ้ง สี่สถาน
พุธศุกร์ชีววาร ส่งสร้อย
จันทร์องค์ประไภพาลย์ รุจิเรก
คุณย่อมแสดงใช่น้อย ยศนั้นถึงพระยา

*************************


# 1522
By หมอยา
On 2012-03-20 21:27:53


sent: saturday, march 10, 2012 6:57 pm
to:
subject: ขออนุญาติรบกวนให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

 

       กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมชื่อ นาย อุเทน เพ็ชรทอง  จังหวัด นครศรีธรรมราช  
   เวลาเกิดกระผมไม่ทราบจริงๆ     มีความประสงค์ที่จะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
     
   ถ้ามีคำพูดประการใดที่ไม่เหมาะสมผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ 

                   ขอขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************

 # 1521
By หมอยา
On 2012-03-20 21:24:17


sent: saturday, march 10, 2012 10:37 pm
to: องค์เทพ
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

หนูขอรบกวนท่านอาจาย์ช่วยตรวจว่ามีองค์เทพรึเปล่า ขอบพระคุณค่ะ
 
หนูชื่อ ทัชชกร  ดลปิยะฉัตร  จังหวัดเชียงใหม่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1520
By หมอยา
On 2012-03-20 21:22:39


sent: sunday, march 11, 2012 2:13 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดวงเทพค่ะ

 

สวัสดีค่ะ  อาจารย์
     หนูชื่อ  ปริญญา  ของทิพย์  
หนูอยากทราบว่ามีองค์เทพคอยคุมครองหรือไม่  ถ้ามีท่านเป็นประเภทใด
ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมอย่างไร
และหนูมักจะฝันเห็นงูบ่อยๆ (แต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยบ่อยมากค่ะ) 
หนูเริ่มกลัวงูจนแค่มองดูรูปถ่ายก็ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบค่ะจำไม่ได้ 
คือว่าแต่ก่อนหนูสามารถดูสารคดีงูได้แต่เดี๋ยวนี้อย่าแม้แต่จะนึกถึงเลยค่ะ
    จึงอยากขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1519
By หมอยา
On 2012-03-20 21:20:28


sent: monday, march 12, 2012 4:10 pm
to:
subject: fw: ขออนุญาตตรวจองค์เทพครับ

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพรัก

                กระผมขออนุญาตตรวจ ชื่อ ชยพัทธ์ เอื้อชัยกาญจน์ ด้วยครับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณครับ

 

*ขอกราบอนุญาตส่งอีกครั้งเนื่องจากกระผมได้รับ mail ตอบกลับมาว่าสามารถตรวจดูได้แล้ว

แต่เข้ามาดูแล้วไม่พบ จึงขอความกรุณาอีกครั้งครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1518
By หมอยา
On 2012-03-20 21:18:49


sent: monday, march 12, 2012 4:59 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

ผมชื่อ นายณัฐพล สุขสวัสดิ์
เกิดที่ จังหวัด ตราด
ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1517
By หมอยา
On 2012-03-20 21:16:42

 


sent: monday, march 12, 2012 5:06 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

ชื่อ เขมณัฏฐ์  ชุตินันท์วินิจ   เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
เขมณัฏฐ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1516
By หมอยา
On 2012-03-20 21:14:30


sent: sunday, march 18, 2012 11:55 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ
ชื่อ วสันต์ รามณี  ครับ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
ขอบพระคุณคะอาจารย์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool