ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1615
By หมอยา
On 2012-04-08 20:56:34


sent: sunday, april 08, 2012 7:40 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ ครับ อาจารย์หมอยา

ชื่อ นายเอกราช สงวนพงค์ .จังหวัด นครศรีธรรมราช  อยากทราบเรื่อง องค์เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1614
By หมอยา
On 2012-04-08 06:37:58


sent: sunday, april 08, 2012 12:54 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ ตรวงองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ 

        หนูชื่อ  ณิชาภา พรหมน้อยดำรง ชื่อเก่า รัตนา พรหมน้อย ค่ะ เกิด . กรุงเทพมหานครค่ะ   หนูไปที่ตำหนักแห่งหนึ่งค่ะ  ท่านบอกว่าหนูมีองค์ และแนะนำให้รับขันต์ 5 ค่ะ 

        ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ  กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1613
By หมอยา
On 2012-04-08 06:33:52


sent:
saturday, april 07, 2012 11:33 pm
to:

subject:
ขอครูหมอยารบกวน ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อนายอภิวัฒน์ ฤทธิ์มาก จังหวัดปทุมธานี มีคนทักผมว่าผมมีองค์นารายณ์และก็นาคราชด้วยครับ  แล้วผมต้องการทราบแนวทางปฏิบัติตนหลังจากนี้ด้วยครับ ขอคุณครูหมอยามากนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1612
By หมอยา
On 2012-04-08 06:13:10


sent: saturday, april 07, 2012 11:06 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ชื่อ นางสาว สัตตบงกช ศรีมณี เกิดจังหวัด เชียงใหม่  อยากทราบเรื่อง องค์เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1611
By หมอยา
On 2012-04-07 22:43:30


sent: monday, april 02, 2012 3:38 pm
to:
cc:
subject: ขอตรวจองค์เทพ ครับ อาจารย์หมอยา ครับ อาจารย์

 

ท่านที่จะตรวจองค์เทพ สิ่งที่ต้องการมีดังนี้ครับ
ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ครับ
ผมชื่อนาย สุชาติ  อินทร์เมฆ  ที่ โรงพยาบาล ศิริราช กรุงเทพฯ ครับ มีองค์เทพหรือเปล่าครับ อาจารย์หมอยา  ขอบคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1610
By หมอยา
On 2012-04-07 22:41:46


sent: monday, april 02, 2012 12:29 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาครับ

ขอกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์หมอยาครับ ว่าหนูมีองค์จริงหรือเปล่า เพราะว่าผมเคยไปที่ตำหนักหมอแห่งหนึ่ง 
เขาทักว่าผมมีองค์ 
จึงกราบเรียนมา ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ 
                                                             ด้วยคาวมเคารพอย่างสูง 
                                                                

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1609
By หมอยา
On 2012-04-08 06:15:04


sent: monday, april 02, 2012 1:27 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันชื่อ พนิดา นครภักดี  ที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

พนิดา นครภักดี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: saturday, april 07, 2012 11:40 pm
to:
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

 


ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ ที่ให้ความกรุณาสละเวลาตอบดิฉัน

ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง พบกับความสุขความเจร็ญด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พนิดา นครภักดี

ตอบ อนุโมทนาครับ

*************************


# 1608
By หมอยา
On 2012-04-07 22:38:15


sent: sunday, april 01, 2012 3:18 pm
to:
subject: เรียนถามอาจารย์หมอยาค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ดิฉันน.ส. นฤรัชน์ ชัยแจ้ง  ที่จังหวัดพะเยาค่ะ เคยมีคนทักมีว่าองค์ค่ะ
แต่โดยส่วนตัวยังไม่รู้สึกรับรู้ถึงการมีองค์สักเท่าไร รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ต่อไปค่ะ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นฤรัชน์ ชัยแจ้ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้น่าสนใจเลยครับ

*********************


# 1607
By หมอยา
On 2012-04-07 22:33:11


sent: saturday, march 31, 2012 8:38 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์ หมอยา นะคะ
 
หนูชื่อ  น.ส ศิริธร คุ้มตีทอง  ชื่อเล่น จินนี่

บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 
...คือมีรุ่นน้องที่มีญาญบารมี เขาดูให้ว่าหนูมีองค์พระกฤษณะ มาคอยปกป้องห่วงแหน นะคะ
แต่หนูก็บูชาพระคเณศอยุ่นะคะ ตอนนี้
 
    ก็ยังงง ๆ อยู่เลยรบกวนอาจารย์ช่วยตอบลูกด้วยนะคะ ... ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1606
By หมอยา
On 2012-04-07 22:31:15


sent: saturday, march 31, 2012 5:31 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน  อาจารย์ หมอยา ที่นับถือ
 
ชื่อ ณัชชา  ตันติพรเดชากุล เกิดวันอาทิตย์  จ.ศีรสะเกษ ค่ะ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 
ณัชชา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1605
By หมอยา
On 2012-04-07 22:29:38


sent: saturday, march 31, 2012 11:53 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ลูกเคยส่งเมล์มาองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ท่านอาจารย์หมอยามิได้ตอบกลับ ลูกไม่ทราบว่าอาจารย์หมอไม่ได้รับเมล์หรือลูกทำผิดพลาดประการใด ถ้าลูกทำผิดพลาดประการใดลูกกราบขออภัยอาจารย์หมอยาอย่างสูง ลูกเกิด เกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพหรือเปล่าคะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตอบด้วยคะ ถ้ามีข้อความใดที่ลูกทำผิดพลาดลูกขออภัยด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1604
By หมอยา
On 2012-04-07 22:27:54


sent: saturday, march 31, 2012 10:26 am
to:
subject: รบกวนตรวจตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ นาย สมมารถ เสงี่ยมพงษ์ครับ
เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1603
By หมอยา
On 2012-04-07 22:26:12


sent: saturday, march 31, 2012 6:03 am
to:
subject:

 

      กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

      กระผมอยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์ ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ว่าผมมีหรือเปล่า

เพื่อที่ผมจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมครับ กระผมชื่อ นายพัฒนภูมิ  ผ่องยุบล

เกิดที่จังหวัดอ่างทองครับ อย่างไรผมขอรบกวนท่านอาจารย์หน่อยนะครับ


ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1602
By หมอยา
On 2012-04-07 22:24:00


sent: saturday, march 31, 2012 5:52 am
to:
subject:

       กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
   หนูไคร่อยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยได้ไหมคะ  เพื่อหนูจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะ
และจะได้ทำการบูชาองค์เทพให้ถูกต้องมากขึ้นค่ะ หนูชื่อ นางสาวสุพัตรา  จันตาแสง
เกิดที่จังหวัดสระแก้วค่ะ อย่างไรหนูขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยนะคะ
ถ้ามีคำพูดประการใดที่ไม่เหมาะสม หนูต้องขออภัยท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

       ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1601
By หมอยา
On 2012-04-07 22:22:04


sent: friday, march 30, 2012 10:07 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ช่วยตรวจองค์ให้ผมด้วยนะครับ
ผมชื่อ ธเนศ ยศแสน  จังหวัด เชียงใหม่
เวลาเกิด ผมไม่แน่ใจ ต้องขอประทานโทษอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

*************************


# 1600
By หมอยา
On 2012-04-07 22:19:05


sent: friday, march 30, 2012 4:28 pm
to:
subject:

 

ชื่อนายศุภวิชญ์   ปิยะกุลเกียรติ(โรงพยาบาลธนบุรี)
เป็นคนจังหวัดนครปฐม
ขอท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1599
By หมอยา
On 2012-04-07 22:15:22

 

 

-----original message-----

sent: friday, march 30, 2012 4:10 pm
to:
subject:

ขอรบกวนอาจารย์หมอยาด้วยครับ

ชื่อ นาย ปฏิพล  พูลผล จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1598
By หมอยา
On 2012-04-07 22:12:32

 

-----original message-----

sent: thursday, march 29, 2012 11:19 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์ค่ะ

รบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์ค่ะ

ชื่อ เครือวัลย์  นามสกุล บุญลาส  เกิดที่จังหวัด สมุทรปราการค่ะ

อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ เพื่อต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

sent via blackberryâ® from true move

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1597
By หมอยา
On 2012-04-07 22:10:30

 

-----original message-----

sent: thursday, march 29, 2012 10:10 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์

 

สวัสดีค่ะ. อาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ อลิสา เจริญธรรม. อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะ รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์ให้ค่ะ.  ขอบคุณมากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1596
By หมอยา
On 2012-04-07 21:49:52


sent: thursday, march 29, 2012 4:11 pm
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา
           หนูชื่อ ธิดารัตน์ กลิ่นน้ำหอม  จังหวัดสงขลาคะ รบกวนอาจารย์หมอยาดูให้ด้วยนะคะ มีคนทักว่ามีองค์แต่ไม่แน่ใจค่ะ
                                                                                  ขอขอบพระคุณอาจาย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1595
By หมอยา
On 2012-04-07 21:47:11


sent: wednesday, march 28, 2012 11:41 am
to:

subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
                 
                 ผมชื่อ นายอรุณ ฤกษ์ธานี  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 
                  ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1594
By หมอยา
On 2012-04-07 21:44:41


sent: monday, march 26, 2012 2:17 am
to:

subject: ขอเรียนถามท่านอาจารย์ ครับ 

ผมขอความกรุณารบกวนถามท่านอาจารย์ครับ

ชื่อ  ธีระ ถาวรประเสริฐ

เกิดที่ จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบนครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ มากนะครับ ที่กรุณาดูให้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1593
By หมอยา
On 2012-04-07 21:40:23


sent: sunday, march 25, 2012 8:20 pm
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ดิฉันอยากให้ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ดิฉันชื่อนางภรภัทร เอี่ยมกุลวรพงษ์    (นามสกุลเดิม ดิษฐปราณีต). โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1592
By หมอยา
On 2012-04-07 21:37:46

-----original message-----

sent: saturday, march 24, 2012 7:23 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจดูองค์เทพค่ะ ชื่อเกตน์นิภา ชูวงษ์  อยู่ชลบุรีค่ะ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1591
By หมอยา
On 2012-04-07 21:35:37


sent: saturday, march 24, 2012 7:22 pm
to:
subject: กราบรบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ

กราบรบกวนอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ ว่าเป็นองค์ใค
ดิฉันชื่อ ณิชดาภา สุริฉาย . เกิดจังหวัด กรุงเทพ คะ รบกวนอาจารย์ เมตตาผู้ไม่รู้ด้วยนะคะ 

กราบของพระคุณมากคะ

ณิชดาภา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1590
By หมอยา
On 2012-04-07 21:32:14

 

-----original message-----

sent: saturday, march 24, 2012 6:17 pm
to:
subject: สวรรค์นำพา

กราบสวัสดี อ.หมอยาที่เคารพครับ ผมชื่อ นาย เจตพงศ์ โพธิ์ศรี  เกิดที่ กรุงเทพครับ
ขอความเมตตาจาก อ.หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพและแนวทางแห่งปัญญาให้ลูกด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ เหมือนฟ้าดลให้มาเจอครู

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1589
By หมอยา
On 2012-04-07 21:26:34


sent: saturday, march 24, 2012 5:41 pm
to:
subject: รบกวนสอบถามท่านอาจารย์หมอยาคะ

ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับองค์เทพว่าตัวของดิฉันมีหรือไม่คะท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉันชื่อ น.ส. ดาเนตร กมลภัทรกูลคะ  คะเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์คะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1588
By หมอยา
On 2012-04-07 21:23:42


sent: saturday, march 24, 2012 2:46 pm
to:

subject: ขอเรียนถามท่านอาจารย์สักหน่อยครับ 

กราบเรียนท่ายอาจารย์หมอยา
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์ให้กระผมด้วยครับ ซึ่งกระผมเคยฝันถึงเรื่ององค์ประทับร่างผมอยู่บ่อยครั้ง แล้วบางครั้งกระผมก็ฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดกับกระผมให้อนาคตด้วยครับผม
กระผมถึงอยากทราบว่ากระผมมีองค์ หรือเปล่าครับ หรือว่าความฝันของกระผม เกิดจากการคิดของตัวกระผมเอง
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยเหลือกระผมด้วยเถิดขอครับ

กระผมชื่อนาย ฉัตรดนัย  กาฬภักดี เกิดที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************# 1587
By หมอยา
On 2012-04-07 16:10:51


sent:
tuesday, april 03, 2012 7:18 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา

รบกวนข่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

หนูชื่อ นางสาววัชราภรณ์  นามสกุลบัวสนธิ์ . เกิดที่จังหวัด ลพบุรี

ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ  ขอแสดงความนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1586
By หมอยา
On 2012-04-07 16:08:41


sent:
tuesday, april 03, 2012 11:53 pm
to:

subject:
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หมอยา
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยคะ 
ชื่อ วรินทร์ธร เมฆกมล ที่จ. ราชบุรี  ขอบคุณมากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1585
By หมอยา
On 2012-04-07 16:06:38


sent:
wednesday, april 04, 2012 3:27 pm
to:

cc:

subject:
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพครับ กระผมขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา ครับ

ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ครับ
กราบเรียนอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพครับ  กระผมขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา ครับ
กราบเรียนอาจารย์หมอยา กระผมชื่อนาย สุชาติ  อินทร์เมฆ ที่ โรงพยาบาล ศิริราช กรุงเทพฯ ครับ มีองค์เทพหรือเปล่าครับอาจารย์หมอยา  ขอขอบคุณอาจารย์หมอยามาก
ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1584
By หมอยา
On 2012-04-07 15:57:51


sent: thursday, april 05, 2012 11:37 pm
to:

subject: ตรวจองค์เทพ

กราบรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

  เคยมีคนทักหลายคนว่าผมมีองค์จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้ผมเพื่อความแน่ใจหน่อยครับผม

กราบขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับผม

นาย ยิ่งใหญ่  เอี่ยมยัง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1583
By หมอยา
On 2012-04-07 15:55:45


sent: friday, april 06, 2012 1:22 pm
to:
subject: ขอบคุณพระอาจาร์อย่างสูง

                     
               หนูอยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ
                               
                      ช่วยเมตตาชี้แนะ เพื่อจะนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ
                       
                             ฐิติกานต์  เพชรแสง    จังหวัด ลพบุรี
                                              ขอบคุณมากค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1582
By หมอยา
On 2012-04-07 15:49:58

 

-----original message-----

sent: saturday, march 31, 2012 9:39 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอตรวจสอบองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา

ลูกต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ ที่ส่งข้อมูลมาไม่ครบถ้วน

นางสาวชณิชาภัทร  เปรมฤทธิ์  เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบองค์ให้กับลูกค่ะ

กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1581
By หมอยา
On 2012-04-07 13:26:08


sent: friday, april 06, 2012 6:40 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ เรียนอาจารย์หมอยาค่ะ
ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ หนูอยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพอะไรค่ะ หนูจะได้บูชาถูก 
แล้วเรื่องวุ่นๆในชีวิตที่ผ่านมาของหนูคือหนูต้องรับขันธ์ใช่ไหมค่ะ
เบญจวรรณ  อาษา  เกิดที่ จ.เชียงราย ค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1580
By หมอยา
On 2012-04-07 13:04:35

 

-----original message-----

sent: friday, april 06, 2012 10:26 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

นู๋ชื่อ ณธษา นิยมไทย ค่ะ มีหลายคนทักว่ามีองค์เทพค่ะ และมักมีความรู้สึกแปลกๆ มักจะมีเสียงที่พูดขึ้นมาในหัว เหมือนเป็นคำแนะนำให้คนอื่นทำอย่างโน้นอย่างนี้ บางทีเพื่อนไปบนที่ไหนมาแล้วไม่ยอมไปแก้ซักทีก็ไปทักไปบอกให้เค้ารีบไปทำ ทั้งๆที่เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเค้าเคยไปบนที่ไหนมา แต่ส่วนตัวก็นับถือองค์เทพสายฮินดูอยู่แล้วด้วยค่ะ. แล้วก็เลี้ยงกุมารทองด้วยค่ะ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนมีอะไรมาแฝงน่ะค่ะ. แต่นู๋ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองรึปล่าว กลัวคนอื่นเค้าจะหาว่าบ้าน่ะค่ะ ถ้าหากว่ามีองค์เทพจริงขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวด้วยนะคะ. ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1579
By หมอยา
On 2012-04-07 13:02:18

สวัสดีค่ะ  ท่านหมอยา

 

                          หนูชื่อ   นางสาว  จริยา    นัยวัฒน์      รบกวน ช่วยตอบสอบองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

   คือ  เมือวานนี้หนูไปดูดวงที่ตำหนัก  เเห่งหนึ่งเเล้วเค้าทักว่า หนูมีองค์คะ    วันอาทิตย์นี้ให้ไปรับ  หนูเลยเกิดความสงสัย  ลังเล  ว่าจะไปดีหรือไม่

  หนูเลยอยากจะรบกวนท่านอาจารย์  ช่วยตอบหนูหน่อยนะคะ  ว่าหนูมีองค์เทพจริงๆๆ  หรือไม่

  เเล้วเมื่อวาน     เค้าให้หนูท่อง  คำว่าพุธโธ  ท่องไปเรื่อยๆๆๆๆ   พอหนูท่องไปเรื่อยๆๆๆ  ก็ไม่รู้พูดออกเป็นภาษาอะไร       หนูเลยรู้สึกงง  กับตัวเอง  ว่ามันจริงหรือไม่

 ยังไงรบกวนอาจารย์  ช่วยตอบสอบให้หนูด้วยนะคะ

                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1578
By หมอยา
On 2012-04-07 13:00:05


sent: saturday, april 07, 2012 11:48 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยคะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                   
              ดิฉันอยากรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ดิฉันว่าดิฉันมีองค์เทพหรือ ไม่ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมและก็อยากทราบเพื่อจะได้ทำการบูชาองค์เทพให้ถูกต้องมากขึ้นดิฉัน ชื่อ นางสาว เกร็ดน้ำผึ้ง น่วมนองบุญ  จังหวัด สมุทรสาคร

                               ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


*************************


# 1577
By หมอยา
On 2012-04-05 16:05:34


sent: saturday, march 31, 2012 11:30 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

     กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     คือหนูเคยส่งเมลมาหาอาจารย์แล้วครั้งหนึ่ง หนูไม่แน่ใจว่าหนูอาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมหรือเปล่า
หรือส่งแล้วอาจารย์อาจจะยังไม่ได้รับ หากมีข้อผิดพลาดประการใด หนูต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

หนูอยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
มีคนมาทักหนูว่าหนูมีองค์เทพ หนูเลยอยากสอบถามอาจารย์ให้แน่ใจค่ะ เพื่อที่หนูจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ที่ผ่านมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน ณ ขณะเวลานี้ หนูรู้สึกว่าหนูจะสัมผัสกับอะไรแปลกๆได้ หนูเลยอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างและแนะนำแนวทางให้หนูค่ะ

หนูชื่อ สุพัตรา   จันตาแสง  เกิดที่จังหวัดสระแก้วค่ะ


ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านอาจารย์ค่ะ  ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1576
By หมอยา
On 2012-04-05 15:45:37


sent: thursday, april 05, 2012 11:42 am
to:
subject: กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์หมอยา
ผมได้รับคำตอบจากท่านอาจารย์หมอยาแล้วครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ ขอให้อาจารย์เจริญในองค์เทพองค์ญานบารมีครับ  
สุดท้ายนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดลบันดาลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญครับ
 
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
วรวุฒิ สุทธิใจลักษณ์
 


# 1575
By หมอยา
On 2012-04-05 15:44:58


sent: thursday, april 05, 2012 12:53 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์คะ

เรียน ท่านอาจารย์

ดิฉันเพิ่งเข้ามาเวบนี้ครั้งแรก มีอาการปวดหัวคล้ายคนบีบ และใจสั่น ดิฉันชื่อ สิริมาศ แสงแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี ขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ด้วยคะ อยากทราบว่าที่ผ่านมาคิดไปเองหรือเปล่า เป็นองค์ที่คิดหรือไม่ และนับจากนี้ควรปฏิบัติอย่างไรคะ

ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1574
By หมอยา
On 2012-04-05 08:28:09


sent: monday, april 02, 2012 4:00 pm
to: องค์เทพ
subject:

เรียน............ท่านอาจารย์............รบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพประกายของเพื่อนข้าพเจ้าด้วยค่ะ
ชื่อ......นางเรณู   เฮงวิวัฒนชัย   ที่ราชบุรีค่ะ..........

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1573
By หมอยา
On 2012-04-05 08:24:31


sent: monday, april 02, 2012 3:54 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

ดิฉันชื่อ.นางสาวสนธรี   อินทร์คำ  จังหวัดที่เกิดเพชรบูรณ์ เวลาเกิดหลังเที่ยงคืนค่ะ
  อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพประจำตัวที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าอยู่..........ข้าพเจ้าจะได้บูชาให้ถูกต้อง...........แต่ไม่แน่ใจเพราะช่วงหลังๆๆเวลาจะตัดผมมักจะปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1572
By หมอยา
On 2012-04-05 02:57:39


sent:
wednesday, april 04, 2012 11:25 pm
to:

subject:
ขอกราบอาราธนาบารมีอาจารย์หมอยากรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ขอกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ว่าผมมีองค์จริงหรือเปล่า เพราะว่าผมเคยไปที่ตำหนักหมอแห่งหนึ่ง 
เขาทักว่าผมมีองค์ ให้ไปรับขันธ์ แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ครับ
จึงกราบเรียนมา ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ 
                  ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

นายอธิศ ไกรพีรพรรณ (ชื่่อใหม่)

นายพิทยาพล ไกรพีรพรรณ (ชื่อเก่า)เกิด กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1571
By หมอยา
On 2012-04-04 12:00:05


sent: wednesday, april 04, 2012 11:40 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาคะ ขอแก้ไข

กราบขอขมาอาจารย์ที่ตัวของหนูเคยได้ส่งเมลไปแล้วครั้งแรก โดยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ชัด

คือหนูไม่ได้เขียนคำว่าอาจารย์ไปด้วย หนูกราบขอขมาจริง ๆ ค่ะ

และหนูอยากได้รับการตรวจองค์ ช่วยเมตตาชี้แนะ เพื่อจะนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ

นพคุณ  ขัตบุญเรือง  

  จังหวัดลำปาง ค่ะ 

ขอบพระคุณมากมาก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

อนุโมทนาครับ เมล์แบบที่ลูกส่งมามีทุกวันๆละหลายฉบับ อาจารย์ลบทิ้งหมดครับ

*********************


# 1570
By หมอยา
On 2012-04-04 11:41:02


sent: tuesday, april 03, 2012 8:22 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ

 

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาครับ
 
กระผมใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
 
กระผมชื่อ นายภัทร์พิรุฬห์ กรรณ์เกษมสุข เดิมชื่อ ฐิตสิริ กรรณ์เกษมสุข

เกิดที่ กรุงเทพ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1569
By หมอยา
On 2012-03-31 13:27:56

-----original message-----

sent: saturday, march 31, 2012 10:06 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาคะ

 

ดิฉันณัฐพัชร มัทเรศค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีพี่ที่นับถือกันมาทักว่าดิฉันมีองค์เทพประจํากาย...ซึ่งดิฉันไม่คอนแน่ใจเท่าไหร่เพราะไม่มีเซ้นหรืออะไรมาก่อนเลย เลยอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์คะว่าดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วสิ่งที่พี่ท่านนั้นพูดมาเป็นจริงหรือไม่ และควรทําอย่างไร ขออาจารย์ช่วยชี้ทางให้ด้วยคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1568
By หมอยา
On 2012-03-31 04:15:35


sent: sunday, march 25, 2012 12:20 am
to: ; เกษสุนีย์ นามวงค์
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา

 

ขอกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ว่าหนูมีองค์จริงหรือเปล่า เพราะว่าหนูเคยไปที่ตำหนักหมอแห่งหนึ่ง
เขาทักว่าหนูมีองค์ ให้ไปรับขันธ์ แต่หนูก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ค่ะ
จึงกราบเรียนมา ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
                                                             ด้วยคาวมเคารพอย่างสูง
                                                                     เกษสุนีย์  นามวงค์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1567
By หมอยา
On 2012-03-31 04:13:46


sent: sunday, march 25, 2012 11:40 am
to:
subject: ขอกราบอาราธนาบารมีอาจารย์หมอยากรุณาตรวจสอบองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

 
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
           กระผม  นายธิวานนท์   หมู่หมื่นศรี เกิดที่บ้าน ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรณ์สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 
          เมื่อหลายวันก่อนตอนรุ่งสางกระผมฝันว่า ปู่ฤาษีตาไฟ ขอให้เป็นร่างทรง อีกทั้งผมก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ ทำบุญ และผมก็เคยสักยันต์น้ำมันมาครับเป็นปู่ฤาษีและเทพต่างๆ
 
          กระผมจึงใคร่ขอให้ อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ตัวกระผมหน่อยครับ ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีจะเป็นองค์ไหน แล้วผมควารจะปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
          
           หากกระผม ทำอะไรมิถูกมิควร ขอกราบอภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วย 
     
                                         ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                          ธิวานนท์   หมู่หมื่นศรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1566
By หมอยา
On 2012-03-31 04:11:07


sent: monday, march 26, 2012 12:55 am
to:

subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

กระผมใคร่ขอท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยนะครับ อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่  

     ถ้ามีแล้วกระผมควรปฎิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ผมชื่อ พงศณัชญ์  ตลับทอง    ชื่อเดิม พงศนันท์  ตลับทอง

 เกิดที่ จ. สุรินทร์

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool