ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1665
By หมอยา
On 2012-05-04 09:46:04


sent: thursday, april 26, 2012 5:31 pm
to:
subject: ขออภัยอาจารย์จากเมลล์ที่แล้วด้วยครับ

 

ลูกต้องขออภัยอาจารย์อีกรอบด้วยครับ เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอ ดังนั้นลูกขอชี้แจงรายละเอียดอีกรอบครับ

ลูกชื่อ นายธนบดี บุญธรรม (ต้าร์) ชื่อเก่าของลูก เดชณรงค์ บุญธรรม (จ๊อบ) ครับ

เกิดที่ รพ.จัดหวัดพังงา ครับ เนื่องด้วยลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพหรือไม่

เพราะที่ผ่านมาในปีนี้นั้น ลูกได้รับความเดือดร้อนในชีวิตอย่างมากมาย ทั้งสุขภาพ ความรัก และยังมีคดีความอีก

เวลาลูกได้อ่านบทความเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสวดมนต์ไปวัดต่างๆ มักจะมีอาการขนลุกไปทั้งตัว หนาวๆ ร้อนๆ ตลอด

แต่พอออกจากวัดหรือเลิกสวดมนต์หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

และลูกเป็นคนชอบศึกษาเรื่องพระเครื่องต่างๆ จะเกี่ยวกันหรือไม่

ลูกขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1664
By หมอยา
On 2012-05-04 09:43:13


sent: friday, april 27, 2012 4:25 am
to:
subject: กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา

 

     หนูกราบรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยได้ไหมคะ
 
     หนูชื่อ อรวรรณ ประดิษนุช ค่ะ
หนูชอบศึกษาธรรมะค่ะ แต่เพิ่งจะรู้สึกชอบมากๆ ได้สักประมาณ1-2ปีแล้วค่ะ และช่วงนี้หนูรู้สึกเหมือนเห็นวิญญาณแต่เห็นไม่ถนัดนะคะ
เห็นเพียงเสี้ยววินาที ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่า ก่อนหน้านี้การงานเติบโตแบบรวดเร็วมากเลยค่ะ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการอายุงานเพียง
1ปีเท่านั้น แต่มาหลังๆ สักประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีค่ะ ดีบ้างไม่ดีบ้าง เสียใจเรื่องแฟน ปัญหาหนี้สิน
และอยู่เฉยๆก็มีแต่คนไม่ค่อยชอบหน้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็น แถมยังเก็บเงินไม่อยู่ เคยไปดูดวง เขาก็ทั้งว่ามีองค์ แต่หนูก็ยังไม่
ปักใจเชื่อค่ะ แต่หนูรู้สึกศรัทธาอาจารย์ ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ช่วยตรวจให้ห น่อยค่ะ ถ้าหากมีหนูก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ
เผื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น หนูจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้มากกว่านี้
   
   ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 
   ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1663
By หมอยา
On 2012-05-04 04:59:51


sent: friday, may 04, 2012 2:24 am
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพค่ะ


กราบท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพและขออนุโมทนาบุญคะ
 
              ดิฉันอยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาให้ช่วยตรวจดูว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ ถ้ามีดิฉันควรบูชาและทำความเคารพท่านอย่างไร จึงจะเหมาะและควร
ดิฉันชื่อ พลอยไพลน แซ่เตีย เกิดที่กรุงเทพคะ
              หากดิฉันทำอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยนะคะ ขอความสุขความเจิญ จงอยู่คู่กับท่านอาจาร์หมอยาตลอดไปนะคะ

                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*************************


# 1662
By หมอยา
On 2012-05-04 09:09:39


sent: thursday, may 03, 2012 12:47 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาคะ

หนูมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นัก จิตยังไม่สงบเท่าที่ควรค่ะ แว่บบ่อยต้องคอยดึงกลับมา และในระยะหลังทุกๆครั้งที่หนูนั่งสมาธิ

หนูมักจะมีอาการแปลกๆเสมอ   จึงอยากขอตรวจองค์เทพค่ะ  เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ   ออมญาดา กุลวัฒน์. ที่จังหวัดราชบุรี ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: thursday, may 03, 2012 10:04 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาคะ

ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ที่ช่วยสละเวลาและให้ความเมตตาแก่หนู หนูจะอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในเว็บของอาจารย์นะคะ

ขอบคุณค่ะ


# 1661
By หมอยา
On 2012-05-03 19:56:03


sent: thursday, may 03, 2012 2:30 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ผมมีโอกาศได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของอาจารย์หมอยา กระผมมีความประสงค์จอขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้  เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องคับ

แล้วเวลาผมไป วัดหรือที่สำนักต่างๆที่มีองค์เทพ ผมจะรู้สึกอึดอัดบางทีก็เวียนหัว หรืองานบวงสรวงต่างก็เช่นกัน 

ผมเคยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลมาครับ ชื่อ วัชรพล เดือนดาว  แล้วพึ่งเปลี่ยนมาเป็น  รัฐธนันท์  ธันยธนาโรจน์  เกิด  ที่ โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่สละเวลาที่อ่านอีเมลล์ของกระผมและเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่อาจาย์จะชีแนวทางสว่างให้กระผม  

ด้วยความเคารพ  ................ รัฐธนันท์  ธันยธนาโรจน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1660
By หมอยา
On 2012-05-03 19:54:21


sent: thursday, may 03, 2012 3:41 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจาร์ยช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

หนูได้อ่านเว็ปของอาจารย์หมอยาแล้วสนใจอยากรู้มากค่ะ เรื่องการมีองค์เทพ
หนูอยากรู้ว่าหนูจะมีองค์เทพรึเปล่าเลยขออนุญาติส่งวันเกิดให้อาจารย์หมอพิจารณาด้วยค่ะ
หนูชื่อ นางสมหมาย ถาวร (นามสกุลสามีนามสกุลเดิมคือทองสุข) จ.เพชรบูรณ์
สุดท้ายหนูขออนุโมทนาบุญให้อาจารย์หมอมีบารมีสูงยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1659
By หมอยา
On 2012-05-03 10:36:59


sent: thursday, may 03, 2012 10:03 am
to:
subject: ใคร่ขอความเมตตาท่าอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

กระผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเว็บไซด์ของท่านอาจารย์หมอยา ใคร่อยากจะทราบว่าลูกจะมีองค์เทพที่คุ้มครองตนหรือไม่ครับ
ชื่อ : นรวรรธน์
นามสกุล : ชัยธันยโรจน์
จังหวัดที่เกิด : กรุงเทพฯ
 
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
นรวรรธน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1658
By หมอยา
On 2012-05-02 20:22:47

 

-----original message-----

sent: sunday, april 29, 2012 12:09 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

     เรียน ท่านอาจารย์หมอยา คือ ตัวลูกมักรู้สึกว่าในวันโกนกับวันพระบางครั้งลูกจะนอนไม่หลับ ครั่นตัว บางครั้งเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า  จึงอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบว่าลูกมีองค์หรือสิ่งศักดิ์คุ้มครองหรือไม่ ลูกจะได้ปฎิบัติตัวให้ถูกต้อง

 ชื่อ ชยาณัฐ ประทุม เกิดที่ จ.จันทบุรี ค่ะ

   ด้วยความนับถือและขอบคุณค่ะ   

  ชยาณัฐ...ส่ง​จาก samsung ​mobile

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1657
By หมอยา
On 2012-05-02 19:46:23


sent: tuesday, may 01, 2012 6:22 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันได้ส่งเมล์ถามอาจารย์แล้ว 1ฉบับ แต่ดิฉันไม่ได้รับคำตอบจากท่าน เป็นเพราะดิฉัน อาจจะไม่ได้ทำตามที่ท่านอาจารย์บอก กติกา ก็ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ดิฉันชื่อ ธัญญรัตน์ เหรียญไพโรจน์ เกิด โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่รับตรวจ ดวงชะตาว่ามีองค์หรือไม่มีองค์ ถ้าดิฉันรับทราบแล้ว ดิฉันจะได้ปฎิบัติตัวและดำเนินชี วิตได้อย่างเหมาะสมค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1656
By หมอยา
On 2012-05-02 19:26:38


sent: wednesday, may 02, 2012 11:45 am
to:
subject: ขอประทานอนุญาตตรวจองค์ (เป็นข้อมูลเพิ่มเติม)

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้ โดยข้าพเจ้าได้อ่านกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชื่อของ ข้าพเจ้า ไตรรัตน์ พันธกิจ จ.พังงาปี   เคยถูกทักว่าจะมีเกณฑ์เป็นร่างทรง อันนี้กระผมไม่ทราบเลยว่ามันเกี่ยวกับการมี

องค์เทพเหรอไม่ ข้าพเจ้าได้เสริื์์ทหาข้อมูลในอินเตอร์เนตได้พบ เวปของท่านจึงตัดสินใจให้ท่านเมตตาข้าพเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในเบื้ัองหน้าถัดไป

ข้าพเจ้า สงสัยอีกอย่างว่า้ถ้าข้าพเจ้าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นองค์เทพใด ที่ข้าพเจ้ามีบุญพอที่จะได้กราบและนับถือท่านเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชะตาชีวิตของข้าพเจ้ัา อีกอย่าง ข้าพเจ้าเคยร่วมสวดพิธี สวดภาณยักษ์ ข้าพเจ้ามีอาการเกร็ง จนควบคุมตัว และ มือ เท้าไม่ได้ แต่ ข้าพเจ้าก้อไม่รู้เลยเป็นองค์เทพอะไร

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ยอมสละอ่าน อีเมลของข้าพเจ้าและ เป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้าท่านอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ข้าพเจ้าเป็นการสืบไป

ไตรรัตน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1655
By หมอยา
On 2012-05-01 05:16:33


sent: monday, april 30, 2012 3:11 pm
to:
subject: ขอประทานอนุญาตตรวจองค์

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้ โดยข้าพเจ้าได้อ่านกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ

     อันจะก่อใ ห้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

 

ข้าพเจ้า นาย สิตเดช สิตมณี . ณ.โรงพยาบาลศูนย์แม่ฯ จังหวัดยะลา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

อนุโมทนาครับ ดวงท่านแปลกครับ จะต้องตายแล้วฟื้นครับ

*********************


# 1654
By หมอยา
On 2012-05-01 04:51:16


sent:
monday, april 30, 2012 11:24 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

กราบ สวัสดีท่านอาจารย์ค่ะ  ก่อนอื่นหนูต้องกราบขอขมาลาโทษด้วยค่ะอาจารย์  หนูเคยส่งมาแล้วประมาณหลายเดือนก่อนค่ะแต่หนูหาไม่เจอค่ะ กราบขอโทษจริงๆค่ะ คือหนูอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ค่ะ

หนู ชื่อ พัชร์ธนันท์  ชัยฤทธิ์ ค่ะ เกิดปีขาล วันอังคาร เดือน ตุลาคม 17ค่ะ จังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อหนูได้มั่นใจสบายใจขึ้นค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตา ได้อ่านบทความของท่านรู้สึกสัทธาปลื้มปิคิ

กลับ ลูกศิตย์ของท่านค่ะ เขาทำบุญบารมีกันมาดีแต่อดีตนะค่ะได้พบเจอท่านอาจารย์หมอยาค่ะ หนูได้ที่ท่านเมตตาตรวจองค์เทพให้นับว่าบุญของหนูแล้วค่ะกราบขอบพระคุณมากนะ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

อนุโมทนาครับ

*********************


# 1653
By หมอยา
On 2012-04-25 14:17:18


sent: tuesday, april 24, 2012 2:40 pm
to:

subject: สวัสดีครับผมขอรบกวนให้ช่วยตรวจสอบ ว่า

ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หรือไม่ครับ 

 

ชื่อ เสริมพงศ์    นามสกุล แสนทวี  เกิดที่ กรุงเทพฯ   รพ. ศิริราช

ขอบคุณมากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1652
By หมอยา
On 2012-04-25 14:13:41


sent: tuesday, april 24, 2012 5:13 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ให้ด้วยครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยดูองค์ให้ผมหน่อยครับ ผมชื่อ ประสิทธิ์ แซ่โง้ว  จ.กรุงเทพฯ
  ครับ
               ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1651
By หมอยา
On 2012-04-25 14:09:31


sent:
tuesday, april 24, 2012 7:52 pm
to:

subject:
เรียนถามอาจารย์หมอยาค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
ดิฉัน น.ส. วัลภา  ศรีพระนัส  วันอังคาร  เกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะ เคยไปดูดวงและมีคนทักมีว่าองค์ค่ะ แต่โดยส่วนตัวยังไม่รู้สึกรับรู้ถึงการมีองค์สักเท่าไร รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ต่อไปค่ะ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
วัลภา  ศรีพระนัส

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1650
By หมอยา
On 2012-04-25 13:54:16


sent: wednesday, april 25, 2012 10:58 am
to: 'ปุ๊ก หน.คลังวัตถุดิบโรงงาน';
subject: re: ตรวจสอบองค์เทพ

 

                                เรียน สอบถามอาจารย์ ค่ะตัวลูกนั้น อยากรับการตรวจองค์เทพ เพื่อลูกนั้นจะได้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และการปฎิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ รบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยน่ะค่ะ

นางศิรประภา  จั่นเทศ   จ.ชัยนาท

ขอแสดงความนับถือ

นางศิรประภา  จั่นเทศ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 

 


# 1649
By หมอยา
On 2012-04-23 22:56:26


sent: monday, april 23, 2012 3:06 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

               ผมมีโอกาศได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซค์ของอาจารย์ และสนใจอยากจะตรวจองค์เทพครับ

กระผมขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ชื่อ นายโกวิทย์   พันธ์ใย . เกิดที่ จ.อุบลราชธานี ครับ

               ทั้งนี้ผมได้อ่านรายละเอียดและกฏกติกาเกี่ยวกับการตรวจองค์เทพ แล้วครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

       โกวิทย์

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1648
By หมอยา
On 2012-04-23 22:45:54

sent: monday, april 23, 2012 6:28 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 


กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
 
            ดิฉันได้เปิดพบเว็บ องค์เทพดอทคอม   จึงอยากรบกวนอาจารย์ตรวจอบการมีองค์เทพฯ ของดิฉันด้วยค่ะ
ดิฉันชื่อ น.ส.อริสรา  สวัสดี . เกิดที่ราชบุรี ค่ะ
           รบกวนอาจารย์ด้วยคะ  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1647
By หมอยา
On 2012-04-21 21:38:55


sent: friday, april 20, 2012 3:45 pm
to: อาจารย์หมอตรวจองค์เทพ
subject: เคยตรวจองค์เทพ

 

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
หนูชื่อนางสาวชนิสรา  เมธีพินิจ เคยได้รับการตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยาแล้วค่ะซึ่งหนู ก็ยังเข้าไปติดตามเวปของอาจารย์อยู่เสมอ ซึ่งหนูไปเจอเมลล์ที่นำชื่อคนตายแล้วมาตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยา ขอกราบเรียนอาจารย์เลยว่าหนูขอต่อต้านบุคคลเหล่านี้อย่างรุนแรงเนื่องจากการ กระทำเห็นได้ชัดว่า เป็นบุคคลที่จ้องทำลาย และหนูมองเห็นถึงเวปของอาจารย์หมอยาให้นานาสาระ ประโยชน์แก่ผู้อ่าน จึงขอร่วมตำหนิกับบุคคลที่กระทำสิ่งที่น่าขยะแขยงโดยการนำชื่อคนเสียชีวิต แล้วมาตรวจองค์เทพ ทั้งนี้ หนูเชื่ออย่างนึงว่าทำดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้แน่นอนค่ะ  (ถ้าเราทำดีถูกใจเค้า เค้าก็ว่าเราดี แต่ถ้าเราทำดีแต่บังเอิญไม่ถูกใจเค้า เราก็กลายเป็นคนไม่ดี) หนูขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์หมอยาทำเวปที่มีประโยชน์ต่อไปค่ะ
 
ด้วยความเคารพ
ชนิสรา

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ก็หวังให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาอ่านแลศึกษาบทความ ได้มีจิตเมตตาคนแก่ๆคนหนึ่งที่พยายาม เขียนบทความแลสื่อความเข้าใจต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่คนทั่วๆไป ขอได้โปรดละเว้นการกระทำดังกล่าว ก็จะเป็นอานิสงน์กับตัวท่านเองสืบไปครับ


# 1646
By หมอยา
On 2012-04-21 07:16:37


sent: saturday, april 21, 2012 12:58 am
to:
subject: กราบเท้าท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรักอย่างสูงยิ่ง /ลูกชญาน์ทิพย์ ศิษย์ลำดับที่42

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาเจ้าคะ ท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีหรือไม่เจ้าคะ เมื่อคืนลูกฝันว่าท่านอาจารย์ไม่สบายเจ้าคะมีเหตุการณ์ในฝันมากมายแต่จำและ ปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้จำได้เพียงแค่เห็นท่านอาจารย์ไม่สบายเท่านั้นคะ ลูกรู้สึกใจหายและใจคอไม่ดีเป็นห่วงท่านอาจารย์มากๆ ลูกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะสบายดีนะคะ และลูกได้รับทราบเรื่องราวที่มีผู้มีจิตเป็นอกุศลสวมดวงของผู้เสียชีวิต เพื่อเข้ารับการตรวจองค์เทพเพียงเพื่อต้องการลองของ เพื่อความสนุก หรือเพื่อความสะใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความวิบัติจะถึงแก่บุคคลผู้นั้นเจ้าคะ ด้วยเหตุว่าจะะพ่ายแพ้ดวงจิตอันเป็นกุศลความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และจิตอันเป็นกุศลที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละทั้งเวลา(ไม่ว่าดึกดื่นแค่ไหน ท่านอาจารย์ก็ยังลุกขึ้นมาตอบเมลล์ที่สอบถามเข้ามา) ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ แก่ผู้ที่ศรัทธาในองค์เทพ เหตุการณ์นี้ทำให้ท่านอาจารย์เสียใจ เสียความรู้สึก และบั่นทอนกำลังใจของท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก ลูกผู้เป็นศิษย์ก็เสียใจไม่น้อยเลยเจ้าคะที่บุคคลผู้นั้นนำความศรั ทธา การเคารพครูบาอาจารย์และองค์เทพเทวามาเป็นเรื่องล้อเล่น ดังคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคะ "คิดดี ทำดี ได้ดี คิดชั่ว ทำชั่ว วิบัติ ดับสูญ" ลูกขอส่งกำลังใจให้ท่านอาจารย์เจ้าคะ.....
ท้ายนี้ลูกขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เหล่าทวยเทพเทวาทุกพระองค์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บรมครูพ่อปู่ฤาษีทั้ง108พระองค์ ได้โปรดประสิทธิพรชัยให้แก่ท่านอาจารย์หมอยาประสพแต่ความสุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแลอันตรายทั้งปวง สิ่งชั่วร้ายใดๆขออย่าได้กล้ำกรายเข้าใกล้ ขอบุญบารมีที่ลูกได้ทำมาโปรดส่งผลให้ท่านอาจารย์หมอยามีแต่ความสุขตลอดไป เทอญ...สาธุ...

ด้วยรักและเคารพท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงยิ่ง
ห่วงใยท่านอาจารย์มากเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าคะ

ลูกชญาน์ทิพย์ ศิษย์ท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ป่วยจริงๆครับไม่สบายไอมา2-3 วันแล้วครับ คงเป็นเพราะอากาศร้อนและนอนดึกเพราะ เป็นห่วงเมล์ที่สอบถามเข้ามาครับ


# 1645
By หมอยา
On 2012-04-20 11:07:37


sent:
thursday, april 19, 2012 7:51 pm
to:

subject:
กราบเรียนปรึกษาอาจารย์ครับ

 

       กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ วันนี้ลูกมีเรื่องจะขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์ครับ คือว่าช่วงคือลูกไม่รู้เป็นอะไรครับเวลานอนลูกชอบฝันว่าไปงานศพบ่อยมากๆครับ ฝันแบบนี้เกือบจะทุกวันบางทีก็ฝันถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วครับ ลูกแปลกใจทำไมถึงฝันแต่แบบนี้ครับประกอบกับช่วงนี้ลูกรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ครับ เมื่อไม่กี่วันมานี้ลูกรถจักรยานยนต์ล้มครับและ ในวันเดียวกันรถแท็กซี่ขับปราดตัดหน้าเหมือนจะชนให้รถมอเตอร์ไซค์ลูกล้มครับ ถัดมาอีกไม่กี่วันลูกไปส่งแฟนไปทำงานยังจะโดนตำรวจขับรถตามมาขอตรวจค้นลูก อีกตำรวจบอกว่ามีสายตรวจบอกมาว่าส่งอะไรกันทั้งๆทีลูกแค่จับมือกับแฟนลูก เท่านั้น โชคลาภของลูกก็เหมือนจะมีแต่กรรมยังคงบังอยู่เฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอด งานลูกสมัครไว้ก็ยังไม่ได้ผลเลยครับ ลูกอยากขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์ครับว่าลูกติดกรรมอะไรหรือไม่และลูกควรหา ทางออกเช่นไรและควรปฏิบัติตัวเช่นไรครับ  ลูกได้อ่านบทความของอาจารย์ครับไปเจอบทความหนึ่งที่มีคนแอบอ้างเอาดวงผู้ที่ ล่วงลับไปแล้วเอามารับการตรวจองค์ครับลูกรู้สึกน่าเศร้าใจอย่างยิ่งจนไม่รู้ จะพูดยังไงกับคนพวกนี้และลูกหวังว่ากรรมคง ตามทันในไม่ช้าครับ ยังไงลูกขอเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ครับลูกเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วครับ  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวครับ
                 ด้วยความเคารพอย่างสูง
                เฉลิมภพ

ตอบ อนุโมทนาครับ สำหรับกำลังใจที่มีให้อาจารย์ ส่วนตัวลูกเอง
ทำนายว่า
๑. สืบไปเบื้องหน้าท่านจะพบความผาสุข
๒. ถามหาลาภต้องรอไปก่อน
๓. นับวันจากนี้ ท่านจะดีขึ้นเรื่อย ให้บูชาพระราหูหนึ่งครั้งครับ


# 1644
By หมอยา
On 2012-04-20 10:16:21


sent:
friday, april 20, 2012 2:49 am
to:

subject:

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาคะ  หนูเคยส่ง ข้อความมาให้อาจารย์ตรวจองค์เทพแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน แต่หนูหาข้อความนั้นไม่เจอ หนูคิดว่าคงเป็นเพราะหนูไม่อ่านกติกาและมารยาทในการส่งข้อความให้ดีเสีย ก่อน.จึงทำให้หนูเสียมารยาทกับอาจาย์หมอยา ด้วยเหตุนี้หนูจึงอยากกราบขอโทษอาจารย์หมอยามที่หนูเสียมารยาทมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
หากอาจารย์เมตตาขออาจารข่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ สุนิตา อร่ามศรี. ที่กรุงเทพคะ
  ขอขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าคะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

อนุโมทนา ครับ ดีใจที่ลูกเข้าใจแลแก้ไขเมล์ของตัวเอง... รู้จักกล่าวคำขอขมาลาโทษ ต้องเข้าใจอาจารย์นะครับ ...ตั้งใจทำเวบเพื่อมวลชน... ยังมีคนมีจิตคิดร้าย.. ส่งเมล์มาลอง บางท่านมาลองของถึงบ้าน  ไม่ทราบว่าถ้าชนะคนแก่ๆอย่างอาจารย์ ที่ตั้งใจทำเวบในเชิงให้สาระความรู้แก่คนทั่วๆไปแล้ว ท่านเหล่านั้นจะได้ผลประโยชน์อันใด

     

*************************


# 1643
By หมอยา
On 2012-04-20 10:16:00


sent: thursday, april 19, 2012 10:13 pm
to:
subject: re: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

 

 

               สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา หนูเคยส่งไปหาท่านอาจารย์แล้วฉบับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทางระบบอีเมลล์ขัดข้องหรือด้วยความผิดพลาดประการใด หนูอาจจะลืมกล่าวชื่อท่านอาจารย์

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ

      ชื่อ - นามสกุล:     อภิษฎา อุบลบัณฑิต

      จังหวัดที่เกิด:        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.พิจิตร

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


 


# 1642
By หมอยา
On 2012-04-20 10:13:15


sent: friday, april 20, 2012 2:42 am
to:
subject: เรียน อาจาร์ยหมอยา

 

เรียนอาจาร์ยหมอยา 

ข้าพเจ้าชื่อ พุทธชาติ บารมี เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
ตัวข้าพเจ้าเองเคยมีคนทักอยู่หลายท่านว่ามีองค์ คนที่ทักรายล่างสุดบอกว่าเปนองค์พระพิฆเนศ
ด้วยความสงสัยเเละอยากจะปฎิบัติให้ถูกวิธีขอความกรุณาอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้าเป็นบุญเเก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ขอกราบขอบพระคุณมาใน ณ ที่นี้ 

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1641
By หมอยา
On 2012-04-19 16:48:17

 

-----original message-----

sent: thursday, april 19, 2012 2:19 pm
to:
subject: ขอตรวจว่ามีองค์หรืไม่

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันได้ส่งเมล์ไปเมื่อสักครู่แต่ลืมบอกชื่อค่ะขออภัยด้วยค่ะ  ชื่ออุษณีย์ โรเมโร. (ชื่อเดิมดุษฎี.ผิวงาม) เกิดวันที่. ค่ะ. โรงพยาบาลวชิร กรุงเทพฯ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1640
By หมอยา
On 2012-04-17 22:15:55


sent:
tuesday, april 17, 2012 4:41 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพเจ้าคะ

 

กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงสุดเจ้าคะ
                 ประเดิมกำลังใจให้อาจารย์ที่ลูกเคารพอย่างสูงสุดก่อนเจ้าคะ พอดีเพิ่งได้มีโอกาศ
อ่านเมลฉบับ1ที่ขอทำการตรวจ แล้วได้รับรู้ความรู้สึกว่าอาจารย์เสียใจและได้ทำลายบั่นทอนกำลังใจอาจารย์ ของลูก ลูกขอความรู้สึกทั้งหมดย้อนกลับมาให้ลูกเป็นผู้ได้รับ(ร้องไห้เองเลยคะ)แต่ ต้องเข้มแข็ง เพราะตัวลูกเองตั้งปนิธานไว้ว่าจะเป็นศิษย์ที่ดีเป็นแรงใจให้อาจารย์ตลอดไป คะ
                หากแต่คนนั้นคิดเพียงเพื่อสนุกหรือวิกลจริตท่านอื่นๆก็คงคิดเช่นเดียวกันกับตัวลูก
                กำลังใจมอบให้อาจารย์ที่เคารพรักอย่างสุดซึ้ง
                    เคารพรักอาจารย์อย่างสูงสุดเจ้าคะ
                               โศภิตา    พันธ์อ้น
                             ศิษย์อาจารย์หมอยา


# 1639
By หมอยา
On 2012-04-17 04:40:25


sent:
monday, april 16, 2012 10:11 pm
to:
ท่านหมอยา
subject:
สืบเนื่องจากอีเมลล์ฉบับที่แล้วนะคะ (re: ขอความกรุณาท่านหมอยาตรวจองค์เทพค่ะ)

สืบเนื่องจากอีเมลล์ฉบับที่แล้วนะคะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงสำหรับข้อคิดดีๆและแนวทางปฏิบัติต่างๆนะคะ สำหรับตัวหนูมีความเลื่อมใสและเชื่อในศาสนาพุทธอยู่แล้วเพียงแต่ในเรื่องของการปฏิบัติตนเช่นสวดมนต์นั้นเมื่อก่อนหนูอาจจะไม่ได้เข้าใกล้ศาสนาขนาดนี้ ปัจจุบันหลังจากได้อ่านหนังสือธรรมะ บทความดีๆจากเวปไซต์ต่างๆก็ทำให้หนูฉุกคิดขึ้นได้ว่าหนูควรจะปล่อยวางและควรจะมีจิตใจที่คิดดีและพร้อมในขณะที่จะทำบุญหรือสวดมนต์หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตามเพื่อที่จะบูชาศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกลอนที่ท่านอาจารย์หมอยาได้มอบให้ หากหนูแปลความไม่ผิด ท่านอาจารย์กำลังจะบอกหนูว่า จะดีชั่วนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวหนูเองใช่ไหมคะ หากว่าหนูมุ่งมั่นและตั้งใจ คิดดีทำดี 

ตอบ อนุโมทนา....สาธุครับ

คงไม่มีสิ่งร้ายๆมาทำอะไรหนูได้ใช่ไหมคะ? หนูเองก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับหนูแต่หนูตั้งมั่นไว้แล้วว่าถึงอย่างไรก็จะขอตั้งตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จะประพฤติตนให้ดี 

ตอบ  คิดดีทำดี-ย่อมได้ดีครับ

และทำนุบำรุงศาสนาสืบไปและสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูเคยบูชามาหนูก็จะยังคงบู ชาท่านต่อไปค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การอ่านคำสอนต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำให้หนูสบายใจขึ้น หนูเชื่อว่าเมื่อหนูคิดดีคงจะไม่มีผลอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นหรอกค่ะ

 

        สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆนะคะที่ได้เสียสละเวลาอ่านอีเมลล์ของหนูถึงสองฉบับ ในอนาคตหนูหวังว่าการตั้งมั่นทำในสิ่งดีและเลื่อมใสในศาสนาจะทำให้หนูพบเจอสิ่งที่ดี  หนูขอบตุณที่ทำให้ได้มารับคำปรึกษาจากท่านอาจารย์นะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีคนเคารพนับถือเยอะๆ ขอให้คนที่เข้ามาหาอาจารย์มาด้วยจิตใจที่เคารพจริงๆด้วยเถิดนะคะ 

เห็นใจที่มีคนมาต่อว่าท่านทั้งที่ท่านมีจิตใจปรารถนาช่วยคน วันหนึ่งหากมีโอกาสหนูหวังว่าคงได้ไปเยี่ยมและไปกราบท่านนะคะ 

สวัสดีค่ะ


# 1638
By หมอยา
On 2012-04-17 13:33:12


sent: sunday, april 08, 2012 10:48 pm
to:
subject: ขอแสดงความเคารพอ.หมอยา // อยากถามคำถามครับ

สวัสย์ดีครับอ.หมอยา รบกวนตอบคำถามผม3ข้อด้วยความเคารพอย่างยิ่งๆครับ หากผมพิมพ์หรือปฎิบัติสิ่งใดผิดกฏผิดไปขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการขอ อ.หมอยาอภัย และ โปรดตอบคำถามที่ข้าพเจ้ายากที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองได้ด้วยเถอะครับ
 
- ส่วนตัว ผมชื่อ สมศักดิ์ แก้วอุดร   ผมชอบฝันเห็นเทพบ่อยๆไม่รู้ว่าผมมีองค์เทพคอยคุ้มครองอยู่หรือไม่
 
- แล้วสำคัญคือผมอยากถามว่า อ.หมอยา สอนให้ลูกศิษย์มีแนวทางการปฎิบัติธรรมกันยังไงครับแล้วทำเป็นกี่ครั้งต่อ เดือนเพื่อทราบแนวทางไปปฎิบัติตาม อย่างเช่นนั่งสมาธิ เดินจงกรม....
 
- ผมได้ยินว่า เมื่อเทพมาเข้าร่างเรา( ร่างทรง) ท่านจะดับจิตเราชัวขณะทำให้เราไม่ทราบถึงสิ่งที่ท่านพูดตอนอยู่ในร่างเรา จริงไหมครับ .....
  
ด้วยความเคารพยิ่งขอหมอยาอายุยืน ได้โปรดตอบคำถามศิษย์ผู้ต้องการอยู่ใต้เงาหมอยาด้วยเถอะครับ


sent: monday, april 16, 2012 10:29 pm
to:
subject: re: ขอแสดงความเคารพอ.หมอยา // อยากถามคำถามครับ

 
 สมศักดิ์ แก้วอุดร .........เขาเสียไปแล้วครับ...คุณจะดูคนตายได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
 

ปล.ฝากแต่เพียงเท่านี้ครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ต้องกราบขออภัย ท่านเป็นอย่างสูง
ในข้อผิดพลาดนี้ วิเตราะห์ดังนี้
๑ คำตอบที่ให้กลับไป 

# 336
by หมอยา

on 2012-04-12 00:41:30 

ท่านสามารถตรวจคำตอบของท่านได้ที่

ถามมา-ตอบไป2555

 

เวลาที่ตอบเมล์ฉบับนี้ อาจารย์ตอบท่านในช่วงเวลาตี1 คงเป็นเพราะอาจารย์อาจจะง่วงด้วยความที่มีวัยใกล้หกสิบเรียกว่าแก่ครับ
ด้วยจุดประสงค์จะตรวจองค์ให้กับทุกท่านที่ส่งเมล์เข้ามา..... เรียกว่าตรวจแต่ว่ามีองค์เทพหรือไม่... หาได้คาดคิดว่า จะมีคนเป็นแอบอ้างเอาดวงคนตายมาเป็นดวงของตัวเอง
ซึ่งท่านได้มีเมล์ ถามมา

 - ส่วนตัว ผมชื่อ สมศักดิ์ แก้วอุดร   ผมชอบฝันเห็นเทพบ่อยๆไม่รู้ว่าผมมีองค์เทพคอยคุ้มครองอยู่หรือไม่ 

-หากผมพิมพ์หรือปฎิบัติสิ่งใดผิดกฏผิดไปขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการขอ อ.หมอยาอภัย

ในเมล์ที่ท่านส่งมาได้เอ่ยยอมรับดวงของ ผมชื่อ สมศักดิ์ แก้วอุดร
และ
ได้กล่าวขอขมา แสดงว่าทราบถึงเจตนารมณ์ของตนเอง ตงทราบถึงผลได้-ผลเสีย ซึ่งในหน้าเวบได้ระบุไว้ชัดเจนดังนี้ (พร้อมคำสาบาน)

"ให้ รู้จักลดทิฐิเรียนรู้การมีสัมมาคาราวะ พร้อมคำสาปเมื่ออ้าย-อี คนใดมาขอรับการตรวจองค์เทพ หากส่งเมล์มา ขอรับการตรวจเมื่อใด ขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ได้ลั่นคำสาบานออกจากปากแลโองการนี้หลุดจากปากเมื่อใด ....ให้ถือว่าครูบาอาจารย์ ฟ้าดินเป็นพยานครับ"

---------------------------------------------
เมื่อข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย
จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า
หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป
   อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก.. เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้

***********************

อาจารย์ ขอขอบคุณสำหรับเมล์ที่ท่านส่งมา เพราะเปรียบเสมือนอุทาหรณ์ว่า แม้จะเหนื่อยยากเพียงใด จะตั้งใจทำเวบให้เป็นกุศลเพียงใด สิ่งที่ได้รับกลับคืนจากน้ำใจมนุษย์ คือ อกตัญญู เนรคุณ
เมล์ฉบับนี้ทำให้อาจารย์เสียใจมากๆครับ บั่นทอนความมุ่งมั่นแลทำให้มองเมล์ทุกฉบับที่เข้ามาว่ามีจุดประสงค์ร้าย ต้องการลองดีเพื่อความสะใจ ทำให้การจะตอบเมล์แต่ละฉบับช้าลงไปมากมาย...

ต่อให้ข้าพเจ้าอาจารย์หมอยา พยายามทำดีแค่ไหน หากพลาดเพียงครั้ง คงไม่พ้นการเหยียบย่ำดูแคลน
      อาจารย์ จึงขอกล่าวคำขอขมาต่อดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว 
สม ศักดิ์ แก้วอุดร .....   แลขออภัยต่อสมาชิกทุกท่าน หากเมล์ที่ส่งเข้ามาครั้งต่อไป ได้คำตอบช้า เหตุผลมาจากเมล์ท่านนี้ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

***************************


sent:
tuesday, april 17, 2012 9:40 am
to:

subject:
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์

กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์ หมอยา
 
ผมได้อ่านถามมาตอบไปและได้อ่านถึงคนที่ได้เอาดวงคนที่เสียไปแล้วมาถาม อาจารย์ ผมขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ บุคคลที่ทำเช่นนี้กับอาจารย์ได้เขาคงหาความเจริญทางใจและทางกายไม่ได้หรอก ครับท่านอาจารย์ อ่านแล้วเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในสิ่งใดคงชอบลองดีไปทั่ว อาจารย์อย่าได้ใส่ใจเลยครับจะทำให้อาจารย์เศร้าใจและจิตใจขุ่นมัวครับ ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ สู้ๆ ครับอาจารย์
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
วรวุฒิ สุทธิใจลักษณ์


# 1637
By หมอยา
On 2012-04-16 10:30:36


sent: sunday, april 08, 2012 11:26 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้ โดยข้าพเจ้าได้อ่านกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ

     อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

 

ข้าพเจ้า นาย วฤทธิ์ กิตติอร่าม 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1636
By หมอยา
On 2012-04-16 10:09:05


sent: thursday, april 12, 2012 8:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ข้าพเจ้าขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ปฎิบัติตามที่ถูกที่ควร ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
 
 
 
ชื่ออุรชา ฉายวัฒนา ชื่อเดิม พิมลรัตน์

เกิดร.พ.วชิระ จ.กรุงเทพ แต่บ้านอยู่ จ. นนทบุรี ค่ะ

 
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1635
By หมอยา
On 2012-04-16 10:06:51


sent: friday, april 13, 2012 5:05 pm
to:
subject: ขอบารมีท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพครับ

 

ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทำให้เกิดความลังเลสงสัย จึงขออำนาจบารมีของพระอาจารย์ตรวจองค์เทพ ดังนี้ ครับ ข้าพเจ้าชื่อนายณัฐวัฒน์  จิรสถิตสิน . ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1634
By หมอยา
On 2012-04-16 10:02:47


sent: friday, april 13, 2012 6:41 pm
to:
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์ผมขอทราบว่าผมมีองค์เทพไหมครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ผมชื่อ นายเกตุกำภู เพชรรัตน์  . ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ปัจจุบันทำงานและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพ  มีเพื่อนทักมีว่าองค์และได้ส่งมอบองค์พระพิฆเนศมาให้ผมมาบูชาได้ราว 1 เดือนแล้ว ผมได้ทำหิ้งบูชาให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนบอกว่ามีพระพิฆเนศ 2 วัยอยู่ด้วยกัน

โดยส่วนตัวยังไม่รู้สึกรับรู้ถึงการมีองค์สักเท่าไร รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ต่อไปครับ
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เกตุกำภู เพชรรัตน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1633
By หมอยา
On 2012-04-16 09:49:49


sent: friday, april 13, 2012 9:42 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา (อันก่อนไม่เอาครับ) เอาอันนี้ครับ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ ปรัชญา  นามสกุล แสงสิมมา  เกิดที่ จ.หนองบัวลำภู         

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ปรัชญา  แสงสิมมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1632
By หมอยา
On 2012-04-16 09:48:01


sent: saturday, april 14, 2012 8:44 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีครับท่าน อาจารย์หมอยา  ผมชื่อ ศักดิ์สิทธิ์ จินตกานนท์ครับ    เกิดที่กรุงเทพครับ
เวลาผมเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆมักจะเกิดอาการ คล้ายจะอาเจียน แล้วตัวจะร้อนวูบๆบ่อยครับ ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับผม ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1631
By หมอยา
On 2012-04-16 09:45:50


sent: monday, april 16, 2012 9:22 am
to:
subject: ขอความอนุเคราะห็เช็คองค์เทพ ค่ะ

 

ดิฉันมีความไม่มั่นใจมาเป็นระยะเวลานานมาก และเก็บความสงสัยนี้ไว้กับตัวเองมาตลอดหลายปี
มักจะเกิดความรู้สึกตอนที่นั่งสมาธิค่ะ สุดท้ายได้มาพบเรื่องราวของ อาจารย์ในวันนี้ จึงขอให้อาจารย์อนุเคราะห๋
เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับสิ่งที่ดิฉันเป็นจริงๆค่ะ
ค่ะ ที่รพ.พระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรีค่ะ
 
                                                        ขอแสดงความเคารพอย่างสูงค่ะ
                                                        
                                                         นิรมล  นิวรณุสิต

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1630
By หมอยา
On 2012-04-16 09:23:24

 

-----original message-----

sent: saturday, april 14, 2012 4:40 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ผมได้เจอเว็บของอาจารย์ แล้วมีความสนใจ

อยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ ผมมีความสงสัยมานาน

ผมชื่อ นายนรินทร์ สมประสงค์ เกิดที่จังหวัดชลบุรีครับ รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

สุดท้ายขอบารมีแห่งองค์เทพเทวาประทานพรอันประเสริฐให้แด่อาจารย์

ให้มีแต่คนนับถือนะค่ะ มีแต่ความสุขทางธรรม ทางโลกมาก ๆ ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1629
By หมอยา
On 2012-04-16 03:59:51

 

-----original message-----

sent: sunday, april 15, 2012 11:00 pm
to:
subject: เช็กองค์ครับ

 

ก่อนอื่นพมต้องขอภัยท่านอ.หมอยาด้วยครับการพิมของพมอาจจะตกหล่นไปบางเพราะพมพึ่งจะเล่นเป็นครับและผมพึ่งจะได้รู้จักกับอีเมลของท่านอ.ครับ(คงยังไม่ช้าใช้มั่ยครับ)และผมได้เห็นใบหน้าและลอยยิ้มของท่านแล้วเป็นใบหน้าที่อิ้มไปด้วยบุญครับผมขอให้ท่านอ.หมอยาได้เมตตาชี้แนะชี้นำและแสงสว่างให้สติในการเดินทางสายเทพและจะปติบัติยังไงถ้ารู้ว่าเรามีองค์และอีกประการหนึ่งผมอยากให้ท่านอ.ได้เช็กว่ากระผมมีองค์ใดอยู่ครับสุดท้ายนี้(ถ้ามีคำใดที่เป็นการร่วงเกินก็ดีหรือหลบหลู่ก็ดีขอให้ท่านอ.หมอยาได้อย่าถือโทษกันนะครับ)ขอขอบพระคุณท่านอ.หมอยาอย่างสูงครับ(นายณัฐวุฒิรักษาชาติ จ.นนท์บุรีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1628
By หมอยา
On 2012-04-15 21:31:07


sent: sunday, april 15, 2012 1:44 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจสอบการมีองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา

 

            ดิฉันได้เปิดพบเว็บ องค์เทพดอทคอม มาระยะหนึ่งแล้ว  จึงอยากรบกวนอาจารย์ตรวจอบการมีองค์เทพฯ ของดิฉันด้วยค่ะ

ดิฉันชื่อ น.ส.อรุณรัตน์  ธัมมพัทธพงษ์   เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ

           รบกวนอาจารย์ด้วยคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1627
By หมอยา
On 2012-04-15 21:28:47


sent:
sunday, april 15, 2012 9:10 pm
to:

subject:
กราบรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์ ที่เคารพ
             เนื่องจากวันสงกรานต์ที่ผ่านมา หนูได้ไปบวชชีพราหมณ์ แล้วมีคนทักว่าหนูมีองค์คะ แต่เค้าไม่สามารถบอกได้ว่าองค์ใด เพราะท่านไม่ให้บอกยังไม่ถึงเวลา
พอหนูเปิดเจอเว็บของอาจารย์ จึงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยคะ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
หนูชื่อ น.ส.ปาริชาติ ภู่แก้วเผือก จังหวัดสมุทรสาคร คะ
ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1626
By หมอยา
On 2012-04-12 14:01:34


sent: monday, april 09, 2012 9:16 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์ ตรวงองค์เทพค่ะ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะ

หนูชื่อ ภัทรปภา  กมลรัตน์    จังหวัด เลยค่ะ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1625
By หมอยา
On 2012-04-12 13:56:10


sent: thursday, april 12, 2012 11:45 am
to:
subject: ตรวจดูองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ
        ผมชื่อ คัคเนศ หรบรรณ์  จ.บุรีรัมย์ ครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ
 
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)

*********************


# 1624
By หมอยา
On 2012-04-12 13:54:11


sent: thursday, april 12, 2012 12:13 pm
to:
subject: ขอตวจองค์เทพกับอาจารย์ค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูปฏิบัติธรรมมาได้สักพักแล้วค่ะ มีคนที่ปฏิบัติด้วยกันเค้าบอกว่ามีองค์ 

แต่หนูก็ไม่แน่ใจค่ะ หนูอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูให้ค่ะว่า หนูมีองค์หรือเปล่าคะ

และองค์ท่านเป็นใคร ชื่ออะไรค่ะ 

หนูชื่อ นางสาวเขมนิจ กิตติเกษมภักดี ค่ะ

เกิดที่โรงพยาบาลอำเภอปลาปาก จ.นครพนม  ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์หมอยามากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1623
By หมอยา
On 2012-04-12 13:50:50


sent: thursday, april 12, 2012 12:40 pm
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์ ที่เคารพ
หนูได้เจอเว็บของอาจารย์ แล้วมีความสนใจ อยากทราบว่าหนูจะมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ หนูมีความสงสัยมานาน
หนูชื่อ นางสาวสุพรรณี  กองแสน  เกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
หนูมีความสนใจในเรื่องนี้มากค่ะอาจารย์ แต่ตัวหนูด้อยปัญญา จึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบข้อสงสัยแก่หนู
ด้วยค่ะอาจารย์ สุดท้ายขอให้อาจารย์มีแต่บุญบารมี มีแต่คนนับถือนะค่ะ มีแต่ความสุขทางธรรม ทางโลกมาก ๆ ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1622
By หมอยา
On 2012-04-12 11:54:46


sent:
tuesday, april 10, 2012 7:05 am
to:

subject:

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ 

ผมไปเปิดเจอเว็บของท่านนะครับ ผมเห็นว่ามีการตรวจองค์เทพได้ พอดีผมก็สนใจเรื่องแบบนี้มานานแล้วละครับ ผมก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจให้ผมบ้างนะครับอาจารย์

นายแอนโทนี่ ลี โปรเตอร์ จ.ชลบุรี

ขอบคุณ อาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1621
By หมอยา
On 2012-04-12 11:51:21


sent: tuesday, april 10, 2012 10:10 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์

กระผมใคร่ขอความกรุณาช่วยตรงดูองค์เทพให้น้องสาวของกระผมด้วยครับ

ชื่อนางสาวชนานันท์   บุญสาลี

สถานที่เกิดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1620
By หมอยา
On 2012-04-12 11:47:49

 


sent: tuesday, april 10, 2012 5:48 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์ผมขอทราบว่าผมมีองค์เทพไหมครับ

ผมชื่อ ณัฐวุฒิ สุขประไพ  เกิดที่จ.เพชรบุรี ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพจริงไหมครับ น้าของแรผมเค้าบอกมาว่า องค์เทพของของผมแรงจริงไหมครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1619
By หมอยา
On 2012-04-12 07:21:38


sent: tuesday, april 10, 2012 9:36 pm
to:
subject: ขอความกรูณาจากท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบสวัสดี อาจารย์ท่านหมอยาที่เคารพครับ

     กระผมขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ 

ผมชื่อ นาย สุวพิชญ์ โชติรัต  ที่จังหวัด กรุงเทพมหานครครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา

เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1618
By หมอยา
On 2012-04-12 07:14:34

 

-----original message-----

sent: wednesday, april 11, 2012 6:15 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ให้ด้วยคะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  หนูขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์ให้หนูหน่อยคะ หนูชื่อ ชิดชนก เกษจรัล  จ.พะเยาคะ

               ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1617
By หมอยา
On 2012-04-11 23:56:09


sent:
wednesday, april 11, 2012 10:58 pm
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ

 

นาย ปรัชญา แสงอินทร์    จังหวัด นครราชสีมา 

ใครอยากจะให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดวงองค์เทพ ว่ามีองค์เทพ หรือไม่อย่างไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 

หรือหากตรวจพบว่ามี เราจะทราบได้อย่างไรว่า เรานั้นมีแบบไหน และเป็นองค์ใดครับ หรือถ้าพบว่ามี เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ท่านอ่านบทความในเวบนี้ครับ

*************************


# 1616
By หมอยา
On 2012-04-11 07:58:25


sent: sunday, april 08, 2012 2:47 pm
to:
subject: สอบถามเรื่องมีองค์

 

สวัสดีคะ อาจารย์หมอยาที่เคารพ

           หนูได้ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆในเวบไซด์เป็นระยะให้ความรู้ดีมากค่ะ หนูอยากจะรบกวนตรวจสอบเรื่องมีองค์จริงหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านๆมาเวลาไปดูดวงมักจะโดนทักว่า มีองค์แต่ก็เป็นเพียงรับทราบไม่รู้ว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกและก็ไม่รู้ว่าองค์ที่ว่าคือองค์อะไรค่ะ

หนูชื่อสิริกร ศรีคันธรที่จังหวัดสกลนครค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool