ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1715
By หมอยา
On 2012-05-19 07:57:10


sent: saturday, may 19, 2012 3:31 am
to:

subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

ผมชื่อ พิทักษ์ พลชัย จังหวัดนครปฐม ครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่อาจารย์ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไปด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พิทักษ์ พลชัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ ระยะนี้ดวงท่านไม่ดีนักครับไป ทำบุญ สะเดาะเคราะห์บ้างครับ

*************************


# 1714
By หมอยา
On 2012-05-18 08:19:18


sent: thursday, may 17, 2012 11:17 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ผมนายอัครเดช ศรีสง่า
สถานที่เกิด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร แต่มาโตที่ ชลบุรี ครับ
ขอความกรุณาอาจารย์ ขอรับการตรวจสอบองค์เทพครับ ว่ามีองค์เทพประจำตัวหรือไม่ ถ้ามีคือพระองค์ใดครับ

เพื่อที่จะได้บูชาถูกพระองค์และเป็นสื่อสำหรับระลึกถึงยามปฎิบัติธรรมครับ
ขอขอบคุณในความมหากรุณาของอาจารย์มากๆครับ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1713
By หมอยา
On 2012-05-18 08:16:16


sent: friday, may 18, 2012 6:42 am
to:

subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพ 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมอยากจะขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่  ผมเคยส่งอีเมลล์มาหาท่านเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว แต่ คิดว่า อีเมลล์ อาจจะไม่ถึงท่านอาจารย์ ครับ  ถ้าอย่างไรผมขอความกรุณาด้วยครับ

ผมชื่อ นาย จริง อรุโณทัยวิวัฒน์  ที่จังหวดกรุงเทพ

ผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความกระจ่างกับผมมาล่วงหน้าด้วยครับ

ด้วยความนับถือ

จริง อรุโณทัยวิวัฒน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1712
By หมอยา
On 2012-05-17 22:58:46


sent: thursday, may 17, 2012 7:14 pm
to:
subject: ผมมีองค์เทพคอยคุ้มครองตัวผมหรอคับพระอาจารย์

 

กราบสวัสดีครับพระอาจารย์ ผมชื่อภาณุวัฒน์ ปั้นศิลป์  59/5 ม.3 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ครับอาจารย์
ผมอยากทราบว่าตัวผมเองมีองค์เทพคอยคุ้มครองหรอคับพระอาจารย์.....ช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าปวดช่วงๆต้นคออ่ะคับผม !!

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1711
By หมอยา
On 2012-05-17 19:12:51


sent: wednesday, may 16, 2012 9:47 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพคับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาคับ

ที่ส่งซ้ำเพราะไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกกาละเทศะหรือปล่าว ยังไงถ้าพูดจาล่วงเกินหรือละเมิดอะไรไปก็โทษด้วยนะคับ
ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพด้วยนะคับ
ชื่อ นายอมเรศ ฤดีกิจดำรง  จังหวัดที่เกิด กรุงเทพมหานคร รพ.วชิระ
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจด้วยนะคับ ขอบพระคุณอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ขออภัยที่ตอบช้า อาจารย์แก่มากแล้วครับ ห้าสิบกว่าไปเยอะแล้วครับ บางวันตอนเย็นก็นอนหัวค่ำครับไม่ค่อยสบาย พอมีแรงบางวันก็ไปไหว้พระครับ คิดว่าทำตอนมีโอกาสครับบุญ
เงินที่ใช้จ่ายก็จาก น้ำใจของท่านทั้งหลายที่เข้ามาดูดวงแล้ว ช่วยอนุโมทนาค่าครู พอได้เป็นปัจจัยได้ทำบุญอย่างมีความสุขบ้างครับ เรื่องสายเทพก็เช่นกันช้าหรืออะไรก็ตามแต่โปรดให้อภัยด้วยครับ

*********************


# 1710
By หมอยา
On 2012-05-17 19:03:36


sent: wednesday, may 16, 2012 11:27 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาคับ

                       สวัสดีครับ ท่านอาจารย์    อยากทราบว่าตัวกระผมและภรรยามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่าคับ ถ้ามี จะต้องปฎิบัติอย่างไรต่อไปครับ 

ชื่อ นาย เชฐวัฒน์ คณโฑเงิน  เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

ภรรยา ชื่อ นาง ศุภิดา คณโฑเงิน เกิดที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

               ถ้ากระผมและภรรยาทำผิดหรือล่วงเกินท่านอาจารย์ กราบขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

๔. บางท่านโพสมาห้วนๆ เช่น 12-5-11   12.30น แล้วลงชื่อเฉยๆ
๕. เมล์เดียวขอตรวจหลายดวง

                                      นาย เชฐวัฒน์ คณโฑเงิน


# 1709
By หมอยา
On 2012-05-17 18:20:43


sent: thursday, may 17, 2012 3:37 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

 

กราบเรียนค่ะอาจารย์ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยค่ะ

เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้ถูกทาง ไม่อยากเดินผิดทางค่ะ

ชื่อ มุกดารัตน์ สุระสังข์ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

หากหนูได้สร้างความขัดเคืองประการใด ขออภัยด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1708
By หมอยา
On 2012-05-15 09:12:27


sent: sunday, may 13, 2012 1:07 am
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาคับ

 

ขอความกรุณาตรวจว่าลูกมีองค์เทพหรือไม่คับ ชื่อนายชานนท์  จัดนอก  จังหวัด นครราชสีมา ขอบคุณอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1707
By หมอยา
On 2012-05-15 09:10:27


sent: sunday, may 13, 2012 10:52 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

                 ดิฉันอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ แต่ถ้ามี ดิฉันจะต้องปฎิบัติอย่างไรต่อไป  รบกวนท่านอาจารย์แนะนำแนวทางด้วยนะค่ะ

                 ดิฉัน นางสมจิตร์  บุญประดิษฐ์   เกิดที่จังหวัดลพบุรี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1706
By หมอยา
On 2012-05-15 09:07:50


sent: sunday, may 13, 2012 1:44 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ
      อยากขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ชื่อ นายจิรเดช ปัญจเดชาชัย  เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี
      ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1705
By หมอยา
On 2012-05-15 09:00:28


sent: sunday, may 13, 2012 4:31 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

ข้าพขอสาบานว่า..

๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผมอยากทราบว่าตัวกระผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองหรือเปล่าคับ

ชื่อ  ชานนท์    นามสกุล   อบบุญ     เกิดที่จังหวัด นนทบุรี

 ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...

*************************


# 1704
By หมอยา
On 2012-05-15 08:56:19

 

-----original message-----

sent: monday, may 14, 2012 8:33 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ  รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ นายธนะสิทธิ์ เลิศธันยพงษ์  เกิดที่ระยองครับแต่งงานแล้วเลยมาอยู่ที่สมุทรสาครครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1703
By หมอยา
On 2012-05-15 03:31:26


sent: tuesday, may 15, 2012 1:09 am
to:
subject: re: รบกวนอาจาร์ช่วยตอบด้วยนะครับ

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ

รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ

ชื่อ กีรติ อินทรประสิทธิ์ . เกิดที่ จ.เชียงใหม่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับท่านอาจารย์
ปล.เมล์อาจจะส่งซ้ำไม่ใช่เพื่อต้องการเร่งแต่อย่างใดแต่เนื่องจากผมอ่านไม่ละเอียดจึงพิมเมล์ส่งมาใหม่

     กราบขอโทดมา ณ ทีนี้ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1702
By หมอยา
On 2012-05-14 19:50:49

from: fe offshore construction coordinator (b8/32) **shared** [mailto: ]
sent: sunday, may 13, 2012 5:59 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยาครัย

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

         ผมชื่อ อนวัช  แสงสว่าง  ที่จังหวัด ระนอง (ภาคใต้)ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์ใน ให้ผมด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

      ขอแสดงความนับถือ

    อนวัช   แสงสว่าง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1701
By หมอยา
On 2012-05-14 19:47:01

 

 


sent: sunday, may 13, 2012 6:26 pm
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

กราบขอความกรุณาอาจารย์หมอยาได้โปรดตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

นายสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล. ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยคาวมเคารพอย่างสูง ครับ

สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1700
By หมอยา
On 2012-05-14 19:45:16

 


sent: sunday, may 13, 2012 6:37 pm
to:
subject: ขอตรวจองเทพ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ
     ลูกชื่อ ชยากร แซ่เลียว  จังหวัด กรุงเทพฯ (ศิริราช)
  
  ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1699
By หมอยา
On 2012-05-14 19:32:18


sent: monday, may 14, 2012 11:54 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
  ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะคะ เคยมีคนทักว่ามีองค์คุ้มครองค่ะ
ดิฉันชื่อ อังคณารัตน์ ล้ำสกุลวงศ์ .จังหวังกรุงเทพฯค่ะ
ขอขอบพระคุณที่อาจารย์สละเวลาในการตรวจให้ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงนะคะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
อังคณารัตน์ ล้ำสกุลวงศ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1698
By หมอยา
On 2012-05-14 19:28:40


sent:
monday, may 14, 2012 7:04 pm
to:

subject:
ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อ นางนันทภัค นามสกุล วณิชเพิ่มทรัพย์ เกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะ   อาจารย์กรุณาตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นันทภัค

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1697
By หมอยา
On 2012-05-14 19:22:03


sent:
monday, may 14, 2012 2:53 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
ขอความอนุเคราะห์ท่านครู

กราบ เรียนท่านครูอาจารย์หมอยา
   กระผมขอความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากท่านครูคับ คือผมได้ไปดูดวงกับท่านอากงเพราะมีปัญหาเรื่องทางเข้าบ้านโดนปิดนะคับ และลูกชายด้วย  ก็เลยให้ดูที่บ้านว่าเป็นอย่างไร ท่านก็บอกที่บ้่านผมเยอะมาก แต่ยังไม่เปิดเลย และท่านก็บอกว่า วันที่ 10 มิย.55 นำเศียรครู  เศียรพระพิราพ  และองค์ของผมมาให้ท่านเปิดให้นะ  จะได้ช่วยเหลือผมได้เต็มที่   ผมก็มีเรื่องสงสัยและไม่เข้าใจ ขอท่านครูอาจารย์เมตตากระผมด้วย เหมือนทุุกครั้งที่ผมขอความกรุณาจากท่านครูนะคับ
1. ท่านครูคับ ในเศียรปู่ของผม เศียรปู่พระพิราพ  พระพิฆเนศ  กุมาร  นางกวัก  แม่พระโพสฟ  ร่างปู่  ท่านอยู่ไหมคับ คือว่ามีไหมคับญาณ
ตอบ ทุกองค์ของท่านมีองค์ครูครับ

2. ผมต้องนำไปให้ทานอากงเปิดไหมคับ (กลัวกดนะคับ  ถ้าดี ก็จะไปนะคับ) 

ตอบ ตรงนี้ต้องขึ้นกับตัวท่านว่า ศรัทธา แลคบหาอากงท่านนี้มานานเท่าใด มีความเคารพก็สามารถทำได้ครับ


3. ร่างพระฤษีเดินดงไม่้ขนุนกำลังจะเสร็จคับ เลยขออนุญาตให้ท่านครูดูด้วยคับ

ตอบ อาจารย์ว่าดีมากครับ มีช่างแกะสลักใกล้ตัวสบายครับแถมได้ดังใจปราถนาครับ

double click on image to enlarge.
       ขอพระฤษีทั้ง 108 จงดลบันดาลให้ท่านครูและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง และเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
                                ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                    นายพีระพงษ์


# 1696
By หมอยา
On 2012-05-14 18:59:32


sent: monday, may 14, 2012 5:15 pm
to:
subject: กราบรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
           หนูชื่อนางสาวพัทธนันท์ ธนณัฎฐ์ธนัท ค่ะ เ เกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่ะ รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
                                ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
                             นางสาวพัทธนันท์ ธนณัฎฐ์ธนัท

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้มีลิขิตสวรรค์ครับ

*************************


# 1695
By หมอยา
On 2012-05-14 18:56:47


sent: monday, may 14, 2012 5:41 pm
to:
subject: ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

ด้วยความเคารพครับอาจารย์หมอยาผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพครุ้มครองหรือไม่

ผมชื่อ พล สิริพัฒนปฐวี จังหวัดที่เกิดคือกรุงเทพฯ  ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจให้ผมด้วยนะครับ

และเป้นเทพเจ้าพระองค์ไหนครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง พล สิริพัฒนปฐวี

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1694
By หมอยา
On 2012-05-12 06:54:05


sent: sunday, may 06, 2012 11:57 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพจ่ะ

ปวีณวัชร์ พีรชัยศักดิ์เกิดจังหวัด สมุทรปราการ
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
ปวีณวัชร์ พีรชัยศักดิ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1693
By หมอยา
On 2012-05-12 06:51:30


sent: sunday, may 06, 2012 7:21 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ ^^

ด้วยความเคารพท่านอาจารย์หมอยาลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่  ลูกชื่อ นางสาววชิรฎา  ปิติยะ จังหวัดตาก ค่ะ

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ^^

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ  ควรเป็นศิษย์มีครู ครับ ดวงไม่ธรรมดานะครับ

*************************


# 1692
By หมอยา
On 2012-05-12 06:49:15


sent: sunday, may 06, 2012 9:34 pm
to:

subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจให้ด้วยนะคะว่ามีองค์เทพใหม่

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะคะเพราะลูกชอบฝันเห็นองค์เทพบ่อยมาก บางทีก็ฝันว่าทำพิธีเชิญองค์เทพ
มีวันหนึ่งลูกไปบ้านของร่างทรงที่อาของลูกเคารพนับถือ อาการที่เกิดขึ้นกับลูกคืออึดอัดมากหายใจไม่สะดวก พอมีพิธีไหว้ครูก็ไปเป็นเพื่อนอาอีกก็ปวดหัวมาก เมื่อก่อนทานหมูได้ตอนนี้ทานไม่ได้ พอทานไปก็รู้สึกพะอืดพะอม
ค่ะ คนสมุทรปาการค่ะ ฝากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ลูกด้วยนะคะช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
  สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์หมอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1691
By หมอยา
On 2012-05-12 06:06:39


sent: thursday, may 10, 2012 2:30 pm
to:
subject: กราบ อาจารย์ หมอยา ดิฉันอยากจะขอตรวจองค์เทพ คะ

 

กราบอาจารย์หมอยา   ก่อนอิ่นดิฉันขอเป้นกำลังใจให้อาจารย์หมอยานะคะ ให้อาจารย์มีความสุขจากการได้ทำดีคิดดีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ทุกข์  นะคะ 
ดิฉัน  ชื่อ  จิรัสย์   แสวงหาทรัพย์    เกิดที่จังหวัด  ขอนแก่น   ปกติแล้วดิฉันมักจะฝันเห็นแต่พระพุทธรูปบ่อยๆ  โดยส่วนตัวแล้วดิฉันมักจะสวดมนต์ประจำดิฉันอยากรูปว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่า  ขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากนะคะที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1690
By หมอยา
On 2012-05-12 05:38:22


sent: friday, may 11, 2012 11:27 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยนะครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

 ผมอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ ผมรู้สึกสับสนเคยมีคนบอกผมไว้หลายคนเลยครับว่าผมมีองค์เทพ

แต่ผมไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่า ผมกลัวว่าผมจะคิดไปเอง แต่ถ้ามีผมจะต้องปฎิบัติอย่างไรต่อไปรบกวนท่านอาจารย์แนะนำแนวทางด้วยนะครับ

นายณรงค์กร  พันธุ์ประการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิดครับ

ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ  ควรเป็นศิษย์มีครู ครับ ดวงไม่ธรรมดานะครับ

*************************


# 1689
By หมอยา
On 2012-05-11 08:43:48


sent:
friday, may 11, 2012 3:18 am
to:

subject:
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยนะครับ

 

กราบ สวัสดี ท่านอาจารย์หมอยาครับ ข้าพเจ้า ชื่อ  อนาวิน  อินเรืองศรี  เป็นคนจังหวัดลพบุรี ครับ  กระผมได้ทำการรับขันข์มาแล้วเป็นขันข์ ๕  แต่ทุกวันนี้เวลาลูกไปตามสถาที่วัด หรือตำหนัก ลูกก็จะรู้สึกหนัก แล้วศรีษะ เหมือนคนองค์ลงแต่ขยับได้แค่คอ แต่เหมือนไม่ใช่คอลูกอ่ะครับ ลูกก็เหมือนกันมีองค์เทพลงมาแฝง สามารถถามองค์ท่านได้ว่า องค์ไหนครับ(องค์พระศิวะ) รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยลูกให้หมดความสงสัย หน่อยนะครับ ลูกกลัวว่าลูกคิดไปเอง ว่าผมมีองค์จริงหรือเปล่า  แล้วผมควรปฏิบัติอย่างไร  ถ้าผมทำผิดพลาดประการใดกราบขอประทานอภัยกับท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ  กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ  

สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายทั่วสากลโลกดลบันดาลให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งเรง สมบูรณ์ มีบารมียิ่งๆขึ้นไป

     ด้วยความเคารพ อนาวิน  อินเรืองศรี ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1688
By หมอยา
On 2012-05-10 06:46:02


sent: saturday, may 05, 2012 3:35 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

 

ชื่อ นวลจันทร์   คงอยู่   มีคนทักว่ามีองค์เทพมาคุ้มครอง  บางคนก็บอกว่าไม่มี  ก็เลยไม่ทราบจะเชื่อใครดี  กลัวจะไปลบหลู่ทำผิดต่อท่านค่ะ จึงขออาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: saturday, may 05, 2012 3:35 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา

 

ชื่อ นวลจันทร์   คงอยู่ เกิดวันที่  12 เดือนกรกฎาคม  2507  มีคนทักว่ามีองค์เทพมาคุ้มครอง  บางคนก็บอกว่าไม่มี  ก็เลยไม่ทราบจะเชื่อใครดี  กลัวจะไปลบหลู่ทำผิดต่อท่านค่ะ จึงขออาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ 


# 1687
By หมอยา
On 2012-05-10 03:45:37


sent: wednesday, may 09, 2012 10:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

 

 


 สวัดดีคะอาจารย์
หนูชื่อ นงนุช บุญชู  ค่ะ หนูไม่ทราบว่าเกิดตอนที่โมงแม่จำไม่ได้ หนูเป็นคนเชียงใหม่ค่ะ หนูอยากจะทราบว่าตัวหนูนี้จะมีบุญที่จะมีองค์เทพรักษาไหมค่ะ ทุกวันนี้หนูก็รักษาศิล กินเจบ้างเป็นประจำ ค่ะ หนูหวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากอาจารย์ตรวจให้หนูด้วยนะค่ะ ท้ายนี้หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ และขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ให้อาจารย์มีความสุขความเจรินยิ่งๆขึ้นไปนะค่ะขอบคุณค่ะ
นงนุช บุญชู

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1686
By หมอยา
On 2012-05-10 03:27:49

sent: wednesday, may 09, 2012 10:50 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจาย์ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของอารย์หมอยา ดิฉันมีความประสงค์จะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องค่ะ

ดิฉันชื่อ นางสาวเบญจวรรณ  พุทธสอน  เกิดที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่สละเวลามาอ่านอีเมลล์ของดิฉัน และเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่อาจารย์จะชี้แนวทางสว่างให้ดิฉันคะ

ด้วยความเคารพ  นางสาวเบญจวรรณ  พุทธสอน

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้แปลกๆครับ ต้องเดินสายเทพ บวงสรวงบูชาครับ ไม่งั้นอายุสั้นครับ

*********************


# 1685
By หมอยา
On 2012-05-09 12:51:27

 


sent: monday, may 07, 2012 4:26 pm
to:
subject: ขออาจารย์เมตตาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
 
        ข้าพเจ้าชื่อ น.ส.ชลิฎา  ตะนุมาตย์  ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ขอความเมตตาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ และหากมีขออาจารย์กรุณาชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดของการขอตรวจองค์เทพ และยินดีปฏิบัติตามด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ค่ะ
        ข้าพเจ้าศรัทธาในเจตนาอันเป็นกุศลของอาจารย์อย่างยิ่ง ที่แม้จะอายุมากแล้วแต่ยังสละเวลา เมตตาแม้คนหมดทางช่วยตรวจและตอบคำถามให้โดยไม่เห็นแก่เงินทอง ข้าพเจ้าขอส่งกำลังใจขอให้อาจารย์มีพลานามัยแข็งแรง อยู่ช่วยชี้แนะลูกศิษย์ไปอีกยาวนานค่ะ
 
ขอแสดงความนับถือ
ชลิฎา  ตะนุมาตย์

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1684
By หมอยา
On 2012-05-09 10:19:19


sent:
tuesday, may 08, 2012 6:29 pm
to:

subject:
ขอกราบรบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพค่ะ

 

ลูกขอกราบรบกวนอาจารย์ตรวจดูองค์เทพในตัวลูกค่ะ ลูกชื่อ นางสุรีย์พร เสาโกมุท ที่จังหวัดเลยค่ะ
บางทีมีคนทักแต่ลูกไม่แน่ใจว่าองค์ทึ่ลูกมีคือองค์อะไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในการเคารพบูชาค่ะท่านอาจารย์หรือถ้าลูกไม่มีองค์ลูกก็จะได้กระจ่างเนื่องจากบุญบารมีที่ท่านอาจารย์ได้ดูให้ลูกในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1683
By หมอยา
On 2012-05-09 06:28:58


sent: tuesday, may 08, 2012 11:15 pm
to:
subject: ขอรบกวนอ.หมอยาได้โปรดตรวจองค์เทพที่อยู่กับผมด้วยนะครับ!

 

สวัสดีครับอ.  ผมชื่อเล่นชื่อชาติครับ
 
ผมดีใจครับ  พอได้อ่านเรื่องราวในเวปของอ.
 
ผมเป็นคนหนึ่งครับ  ที่นับถือคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และองค์เทพครับ
 
ผมก็เลยใคร่อยากจะขอให้อ.ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมทีน่ะครับ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของผมเองและสังคมสืบไปครับ.....
 
อ.ครับผมชื่อ นาย นราเอก  ลางคุณเสน ครับ.
 
เกิดที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการครับ...............................
 
ผมอยู่พระประแดงครับ  หวังว่าผมจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนอ.สักครั้งนะครับในฐานะศิษย์นะครับ อิอิ......!
 
ขอบคุณอ.หมอยามากครับ....................ขออนุโมทนาสาธุครับ
 
 

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1682
By หมอยา
On 2012-05-09 12:43:18


sent: friday, april 20, 2012 3:28 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ตัวลูกชื่อ ขวัญเรือน แก้วเงิน จังหวัดอุดรธานี ตัวลูกเองเคยมีคนทักอยู่หลายท่านว่ามีองค์ ด้วยความสงสัยและอยากจะปฏิบัติให้ถูกวิธีขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยกรุณาตรวจองค์

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1681
By หมอยา
On 2012-05-05 10:55:43


sent: friday, april 20, 2012 1:27 pm
to:

subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา
ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ผมชื่อ ธราพงษ์ มิ่งใหญ่
ผมมีอาการหนักไหล่ และมีอากรอยากจะอาเจียนเมื่ออยู่ในงานทรงเจ้าครับ
ด้วยความสงสัยเเละอยากจะปฎิบัติให้ถูกวิธีขอความกรุณาอาจาร์ยหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้าเป็นบุญเเก่ผมด้วยครับ
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1680
By หมอยา
On 2012-05-05 10:49:46


sent: friday, april 20, 2012 11:40 am
to:
subject: อยากให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ครับ ส่งใหม่อันเก่าข้อมูลไม่ครบครับ

ผมชื่อนายปุริมปรัชญ์  ศรีถม ชื่อเดิม สุธี  ศรีถม พึ่งเปลี่ยนเมื่อวันที่ 19 เมษา 2555 เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี 
ผมอยากทราบว่าตัวกระผมมีองค์เทพอยู่หรือเปล่า ถ้ามีควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ให้เกิดผลดีกับตัวเองและเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างครับผม ขอรบกวนอาจารย์ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


*************************


# 1679
By หมอยา
On 2012-05-05 10:46:08


sent: wednesday, april 18, 2012 3:05 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยา
     ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ว่ามีองค์เทพประจำตัวหรือไม่ ถ้ามีคือพระองค์ใด

จะได้บูชาถูกพระองค์ เท่าที่มีคนทักมาโดยส่วนมาก บุคคลเหล่านั้นบอกให้บูชา รัชกาลที่ 5 ใช่หรือเปล่าคะ

     ข้าพเจ้าได้อ่านบทความและมีความเข้าใจในจุดประสงค์ของทางเวบ
     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ใคร่จะขอให้ทางเวบทำการตรวจองค์เทพให้
     ข้าพเจ้ามาด้วยเจตนาดีและบริสุทธิ์
     ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..จะไม่กล่าวร้ายให้ร้าย แก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้เพราะทางผู้ตรวจมิได้เรียกร้องเงินหรือสิ่งใดตอบแทนจากข้าพเจ้า 
     ข้าพเจ้าเองเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการตรวจองค์... ดังนั้นหากข้าพเจ้าผิดคำสาบาน.. ขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนเนรคุณไม่มีจิตสำนึกเป็นฝ่ายผิดครูแล.. ต้องอันมงคลสืบไป

ชื่อ เดิม

พรพรรณ กลิ่นนิรันดร์ เปลี่ยนนามสกุล พรพรรณ ข้อสูงเนิน

เปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล คริษฐา กลิ่นนิรันดร์  จังหวัดที่เกิดกรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1678
By หมอยา
On 2012-05-05 10:24:45


sent: wednesday, april 18, 2012 2:20 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับผมท่านอาจารย์หมอยา

 

นายสมคิด  ปานเพียร

ขอสัญญาว่า

๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงคนทรงครับ

*************************


# 1677
By หมอยา
On 2012-05-05 07:09:18


sent: tuesday, april 17, 2012 5:52 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ ค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ ค่ะ
 
        ด้วยความเคารพท่านอาจารย์หมอยา ดิฉันอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือปล่าวคะ มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักว่าดิฉันมีองค์เทพ  มีครูบาอาจารย์ จึงอยากทราบให้แน่ชัดเพื่อการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง 
ดิฉันชื่อ สุมณฑาเมืองทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1676
By หมอยา
On 2012-05-05 07:05:57


sent: tuesday, april 17, 2012 4:05 pm
to:

subject: ตรวจองค์เทพ 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

     กระผมขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ และอีกอย่างหนึ่งคือว่าผมมักจะมีอาการเวียนหัวง่าย บ้างครั้งก็มีอาการจะอวก ปวดหลัง มึนหัว ประมาณนี้อะครับ บางทีที่ผมคุยกับบุคคลในเฟสบุ๊คที่มีองค์เทพ อะครับ ผมรู้สึกว่าคุยแล้วมึนหัวจะอวกอ่ะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเลยครับ ขอคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยนะครับ

กระผม ส.ท.พงศกร      นามสกุล คนซื่อ เกิดที่ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

บ้านอยู่จันทบุรี ทำงานอยู่ที่ จ.ตราด ครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1675
By หมอยา
On 2012-05-05 00:16:26

 

 

-----original message-----

sent: friday, may 04, 2012 11:53 pm
to:
subject: เรียนสอบถามอาจารย์ค่ะ

คือลูกอยากทราบค่ะว่าลูกมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

ชื่อลูก.นางสาว วรรณทิพย์ แก้วอาสาค่ะ ลูกอยูกจังหวัดสระแก้วค่ะ

รบกวนอาจารย์หน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1674
By หมอยา
On 2012-05-04 20:21:16


sent: thursday, april 26, 2012 8:19 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมขอตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ‏

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมขอตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ‏

ชื่อ อิทธิ มาคะสิระ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1673
By หมอยา
On 2012-05-04 20:18:15


sent: tuesday, may 01, 2012 2:19 am
to:
subject: ขอรบกวนตรวจองค์เทพไห้หน่อยคราฟ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาคราฟ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพไห้หน่อยคราฟ กระผมชื่อ นายสุรศักดิ์ ทิพย์กลาง   . เกิดที่ระยองคราฟ

รบกวนช่วยตรวจไห้ด้วยคราฟ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงคราฟ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1672
By หมอยา
On 2012-05-04 20:11:56

-----original message-----

sent: wednesday, may 02, 2012 10:21 am
to:
subject: เรียนถามอาจารย์ค่ะ

หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์หรือเปล่าค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะ

หนูชื่อเล็ก . ที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^^

sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1671
By หมอยา
On 2012-05-04 20:10:00


sent: wednesday, may 02, 2012 1:59 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ครับ

 

    ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นาย ณัฐวุฒิ  พิณโนเอก   เกิดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนเรื่องเวลาเกิดผมไม่ทราบครับ

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจดู ให้ผมหน่อยครับ  ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1670
By หมอยา
On 2012-05-04 20:08:07


sent: wednesday, may 02, 2012 4:57 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ตรวจองค์เทพให้ โดยข้าพเจ้าได้อ่านกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ

     อันจะก่อใ ห้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ข้าพเจ้า นาง สาว กรปณต เสมรส ( ชื่อเดิม นางสาว อุบลรัตน์ เสมรส )

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1669
By หมอยา
On 2012-05-04 20:02:21


sent: thursday, april 26, 2012 2:30 pm
to: to:
subject:

กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา

           ดิฉันชื่อ นางกัญญนันทน์ พุลมี รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพและการปฎิบัติต้องทำอย่างไรบ้างค่ะถ้ามี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1668
By หมอยา
On 2012-05-04 20:00:24


sent: friday, may 04, 2012 2:33 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
      ลูกชื่อนภัสสร  โพธิ์ลาดพร้าว  กิดที่จังหวัดระนอง   เคยดูดวงชะมาหลายสำนักแล้ว  ส่วนใหญ่ จะทักว่าลูกมีองค์เทพ ถึงเวลาที่ลูกต้องรับแล้วทำไมถึงไม่รับซักที  ลูกอยากให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดวงลูกให้หน่อย  ลูกจะได้เคารพบูชา ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ค่ะ  เพราะระยะหลังมานี้  ลูกปวดหัวบ่อยมากเหมือนคนเป็นไมเกรน   ปวดเมื่อยตามหลังเหมือนคนทำงานหนัก  และช่วงเวลาดึกๆ ลูกจะสะดุ้งตี่นทุกครั้ง  ลูกขอรบกวนหน่อยน่ค่ะ อาจารย์
 
 
                    ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1667
By หมอยา
On 2012-05-04 12:12:21


sent: friday, may 04, 2012 10:33 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

หนูได้อ่านเว็ปของอาจารย์หมอยาแล้วสนใจอยากรู้มากค่ะ เรื่องการมีองค์เทพ
หนูอยากรู้ว่าหนูจะมีองค์เทพรึเปล่าเลยขออนุญาติส่งวันเกิดให้อาจารย์หมอพิจารณาด้วยค่ะ
หนูชื่อ นางสาวกาญจนา   ถาวร จ.เพชรบูรณ์
สุดท้ายหนูขออนุโมทนาบุญให้อาจารย์หมอมีบารมีสูงยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1666
By หมอยา
On 2012-05-04 12:09:33


sent: friday, may 04, 2012 11:52 am
to:
subject: ต้องการที่จะให้อาจารย์ตรวจองค์เทพครับ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ ถ้าลูกทำสิ่งไดผิดไปลูกขออภัยไว้ ณ ที่นี้เลยนะคับ ลูกขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้คับ ลูกชื่อ วีรพันธ์  ประกอบพร ที่ รพ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความเมตาจากอาจารย์ด้วยนะครับ ลูกศรัทธาต่อองคืมหาเทพมานานแล้วครับจึงอยากรู็ว่าลูกมีองคืประจำตัวหรือไม่ ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ลูกมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool