ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1765
By หมอยา
On 2012-05-31 15:04:18


sent: thursday, may 31, 2012 1:30 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: ตรวจองค์เทพ

 

 
                   สวัสดีค่ะอาจารย์   ดิฉันมีความยินดีที่อาจารย์เปิดwebนี้ให้เป็นความรู้ ดิฉันขอยึดแนวทางปฎิบัตืดีปฎิบัติชอบของอาจารย์นะค๊ะ ขออาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ  อนันญา บุญญฤทธิ์  กทม  ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

**********************************


sent: thursday, may 31, 2012 1:48 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com

subject: ตรวจองค์เทพ 

 สวัสดีค่ะอาจารย์ ขออาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กับหลานสาวด้วยน่ะค่ะ  เด็กหญิง ญาณิน ภควิริยะกุล
  (ขอบารมี องค์พ่อปู่108องค์ พ่อปู่ชีวก  โปรดช่วยให้หลานสาวของดิฉัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง) ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1764
By หมอยา
On 2012-05-31 10:09:44


sent: wednesday, may 30, 2012 12:45 pm
to:
subject: ขอตรวจดวงเทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ น.ส.พัชยา ไชยลังกาอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ค่ะ
จะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยว่ามีหรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า
พัชยา ไชยลังกา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1763
By หมอยา
On 2012-05-31 08:41:06


sent: tuesday, may 29, 2012 6:56 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

     หนูขอความกรุณาให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ  หนูชื่อ ชญาน์รัฏฐ์  ไชยแม่ขัก  เกิดที่ จ.เชียงใหม่ ค่ะ        

    หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า ถ้ามีหนูจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ 

ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent: thursday, may 31, 2012 12:01 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: re: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มากค่ะ ที่ให้คำแนะนำ ใจจริงหนูอยากเจออาจารย์มากเลยค่ะอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์  ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง นะค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ


# 1762
By หมอยา
On 2012-05-29 17:06:45

 

 


sent: tuesday, may 29, 2012 4:47 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพคับ   ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพคับ กระผมชื่อนายอนุชา  สอนสกุล   จังหวัดอุดรธานี   ขอบุญกุศลทั้งหลายจงบรรดาลให้อาจารย์หมอจงมีบารมีที่สูงส่งคับผม  ด้วยความเคารพอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1761
By หมอยา
On 2012-05-29 16:28:18


sent: friday, may 25, 2012 12:34 pm
to:
subject: หนูอยากอาจารย์ตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพจริงหรือไม่

นางสาวณัฏฐนันท์   ทองคำ

เกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพรุยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หนูจะชอบปวดบ่าไหล่ทั้งสองข้างมาก บางทีก็ปวดหัวมากจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง บ่งครั้งก็หาสาเหตุไม่เจอ คล้ายกับไมเกรนแต่หมดก้ตรวจไม่พบสาเหตุอะไรในบางครั้งบางโอกาสที่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วได้สวดมนต์ขณะสวดไปอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวได้ว่าตัวเองสวดบทสวดมนตืบางบทที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยสนใจในบทสวดมนต์นั้นไม่เคยรู้เลยว่าบทสวดมนต์นั้นมีชื่อว่าบทสวดมนต์อะไรแต่สวดได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลย ทั้งๆที่ญาติโยมและเพื่อนๆคนอื่นๆรวมไปถึงครุบาอาจารย์ยังไม่มีใครสวดมนต์บทนั้นได้เลย นอกจากคนที่ชอบปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ภาวนาและผู้ที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัด เท่านั้นถึงจะสวดได้ และเวลาที่มีสิ่งลี้ลับหรืออะไรแปลกๆก็จะรุ้สึกขนหนาวลุกสู้ไปทั้งตัวและรู้สึกสัมผัสได้ด้วยว่าสิ่งนั้นๆไม่ใช่มนุษย์เวลาหลับนอน นานๆทีถึงจะฝัน ครั้นึง แล้วเวลาฝันก็จะฝันแบบ แปลก วันให้คนที่ผ่านหน้าผ่านตาแต่ไม่ได้รู้จักมักจีกันเลย ฝันว่าเขาจะตายบ้างล่ะ จะเกิดอุบัติเหตุบ้างล่ะ จะเสียของรัก หรือจะมีเรื่องดีๆเข้ามา บางทีก็ฝันว่าได้ไปเที่ยวในโลกบาดาน มีพญานาคราชมาหามาเล่นด้วย มีย่านาคราชมาบอกว่าหนูเป็นหลานของย่าแล้วเวลาที่ฝันพอเอามาเสี่ยงทายเป็นตัวเลข ถ้าหนุซื้อเองตัวเลขที่ออกนั้นจะคลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยมาก เช่นบางที หนูซื้อบน ตัวเลขนั้นจะออกล่าง แต่ถ้าหนูบอกให้คนอื่นซื้อ เขามักจะซื้อถูก ตลอดส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่มีนิสัยใฝ่ในธรรมมะ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากแต่บางครั้งรู้ทั้งรู้หนูก็ยังทำบาปทำกรรมอยู่  และที่สำคัญนั้นหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากๆ และศรัทธาในพญานาคมากที่สุด หนุเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว
หนุอยากจะขอให้อาจารยืช่วยตรวจดูให้หนูหน่อยว่าหนูมีองค์เทพจริงหรือไม่

ด้วยความเคารพและศรัทธา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1760
By หมอยา
On 2012-05-29 16:22:44


sent: friday, may 25, 2012 12:34 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

 สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ หมอยา
 
              ผมอยากจะรบกวนให้ท่านตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
     
            ผมชื่อ นาย กฤษณ  ทรัพย์นิน  เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครับ


                     ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้า

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1759
By หมอยา
On 2012-05-29 16:20:10


sent: friday, may 25, 2012 9:15 pm
to:
subject: กระผมใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
กระผมชื่อ นาย ฉัตรชัย เมืองนิยม เกิดที่จังหวัดลพบุรี
หากถ้อยคำใดเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นท่านอาจารย์กระผมต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ฉัตรชัย เมืองนิยม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1758
By หมอยา
On 2012-05-29 16:18:19


sent: friday, may 25, 2012 9:40 pm
to:
subject: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการตรวจสอบการมีองค์

 

ข้าพเจ้า นาย อิทธิพันธ์  สัจจเจริญพงษ์  รบกวนขอสอบถามอารจารย์ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1757
By หมอยา
On 2012-05-29 16:16:21


sent: tuesday, may 29, 2012 4:04 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ ชื่อปราณี จันแก้วปง นามสกุลเดิม ปานเรือง .เกิดจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1756
By หมอยา
On 2012-05-29 16:13:16


sent: friday, may 25, 2012 9:50 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ    หนูขอความเมตตาจากอาจารย์ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อยค่ะ  ว่ามีองค์รักษาหรือเปล่า
ชื่อนางสาวปรียานุช นามสกุล วนิชกุล 

 เกิดที่จังหวัด ชลบุรี

ตอนเด็กคนทรงเจ้าที่โรงเจทักให้ยกให้เป็นลูกคนอื่น และให้เรียกแม่ตัวเองว่าอาโกค่ะ

แต่ว่าเพิ่งมายกให้เป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมได้ประมา ณ4-5เดือนที่ผ่านมาค่ะ

โดยส่วนตัวแล้วอยากเป็นคนมีญาณทิพย์ตั้งนานแล้วค่ะ รู้สึกว่าอยากจะช่วยคนอื่นค่ะ

สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพค่ะ

 

ปรียานุช วนิชกุล

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1755
By หมอยา
On 2012-05-29 15:47:12


sent: friday, may 25, 2012 10:50 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ครับ

ต้องกราบขอโทษที่ผมไม่ได้ตรวจเรื่องกฎกติกา ในเวบมาก่อน ทำให้ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย แต่ก็ยังขอริอาจรบกวนให้อาจารย์ช่วยเมตตากรุณา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ลูกศิษย์ผู้ยังมีความต้องการทำทุกอย่างให้เหมาะสมเพื่อจะเป็นชื่อเป็นเสียงแก่อาจารย์ที่ช่วยเมตตาครับ

ผมอยากตรวจว่ามีองค์เทพ อยู่หรือไม่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ครับ  ผมชื่อ นายกฤษฏ์ ถื่นงามดี เกิดที่ กรุงเทพ ครับ โดยหากมีข้อควรระวังใดๆที่อาจารย์อาจให้คำแนะนำเพื่อความเหมาะสม ขอได้กรุณาแก่ลูกศิษย์คนนี้ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ


# 1754
By หมอยา
On 2012-05-29 11:50:30


sent: tuesday, may 29, 2012 11:39 am
to:

subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับท่านอาจารย์

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ 

              กระผม นายสุรเชษฐ์ ศรีชัยตัน อยากขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดวงชะตาของกระผมด้วยครับ ที่โรงพยาบาลลำปางขอรับ 

              กระผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง และอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์หมอยาด้วยขอรับ ที่เมตตากระผม

            ด้วยความเคารพอย่างสูง                                    
       นายสุรเชษฐ์  ศรีชัยตัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1753
By หมอยา
On 2012-05-29 07:30:52


sent: monday, may 28, 2012 7:25 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
 
ข้าพเจ้าขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้าค่ะ
ข้าพเจัา นางสาว ภัค เกษมไชยานันท์  เกิด จ.สงขลา แต่ปัจจุบันอยู่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1752
By หมอยา
On 2012-05-29 07:27:29


sent: saturday, may 26, 2012 12:17 pm
to:

subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพค่ะ 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

                        ขอความกรุณา ท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้กับลูกด้วยค่ะ ชื่อ นภัสวรรณ แก้วมณี   เกิดที่กรุงเทพ ค่ะ เวลาเกิดจำไม่ได้ค่ะ อาจารย์ 

เนื่องจาก เพิ่งถูกทักค่ะ และทุกวันนี้ที่ลูกปฏิบัติ ถูกต้องหรือยังคะ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ก่อนนอนค่ะ

                          ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1751
By หมอยา
On 2012-05-28 18:22:50


sent: saturday, may 26, 2012 1:38 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาที่เคารพตรวจองค์เทพค่ะ

 

หนูชื่อ  นางสาวจันทร์จิรา  โพธิโคตร   ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ขอขอบพระคุณพระอาจาร์ยาหมอยาล้วงหน้าค่ะ หนูอยากทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร ควรสวดมนต์ไหว้พระให้มากขึ้น หรือ ต้องนั่งสมาธิปฏิบัตอย่างเคร่งครัดหรือไม่ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1750
By หมอยา
On 2012-05-28 17:43:40


sent: sunday, may 27, 2012 8:21 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

 สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมนายกฤตนัย ครุธจันทร์  จ.นครสวรรค์ ครับ

รบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ 

ขอบคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1749
By หมอยา
On 2012-05-28 17:41:39


sent: monday, may 28, 2012 2:15 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพครับท่านอาจารย์หมอยา

 


กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้กับแฟนกระผมหน่อยครับ
 
ชื่อ น.ส.ทัศนีย์ บุญมั่น  จังหวัดชัยภูมิ
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับถ้าผิดพลั้งประการใดกราบขอขมาท่านครูบาอาจาย์ด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1748
By หมอยา
On 2012-05-28 17:34:50


sent: monday, may 28, 2012 4:10 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาท่ีเคารพ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้หน่อยค่ะ ชื่อจิรัชญา เสถียรรัตน์ ชื่อเดิม จำเนียร พรมธิราช   ปัจจุบันอยู่ จ.ชลบุรี ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 

 


# 1747
By หมอยา
On 2012-05-28 14:17:43


sent: monday, may 28, 2012 11:17 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับท่านอาจารย์

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ

           กระผมขอความอนุเคาระห์ให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

                     ชื่อ นาย นัทธพงศ์  วัชรสกุณี   เกิดที่ สระบุรีครับ

           หากผิดพลาดประการใด ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
           ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1746
By หมอยา
On 2012-05-28 14:15:18


sent: monday, may 28, 2012 1:13 pm
to: หมอยา
subject: เรียนอาจารย์หมอยา อยากรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้หน่อยค่ะ จะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชื่ออุทุมพร มอญกอดแก้ว นามสกุลเดิม บุญเมือง. เกิดท่ี จ.พิษณุโลกค่ะ ปัจจุบันอยู่ จ.ชลบุรี ขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอใ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1745
By หมอยา
On 2012-05-28 14:13:12


sent: monday, may 28, 2012 1:26 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เครารพอย่างสูง          ผมชื่อนายศศิว ศรีสว่างเกิดจังหวัดนครสวรรค์ เวลา  ผมควรปฏิบัติตนเช่นไรครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1744
By หมอยา
On 2012-05-28 14:10:50


sent: monday, may 28, 2012 1:57 pm
to:

subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ
   สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา
 
       หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์ค่ะ ชื่อ น.ส.ธนาวดี  ศรีมงคล (ชื่อเก่า สุจิตรา)
  
   เกิดที่จังหวัดอ่างทอง  และหนูมีอาการปวดต้นคอ บ่า และสะบักหลังจนถึงบริเวณเอวค่ะ
 
   ทานยารักษาก็ไม่หายไม่ทราบว่ามีวิบากกรรมอะไรคะ รบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1743
By หมอยา
On 2012-05-29 14:48:50


sent: monday, may 28, 2012 6:57 pm
to:

subject:
ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาครับ

         กระผม นายกุลณัฐ ทรงอยู่ ชื่อเล่น กิ๊ก ที่ได้ส่งmail ให้ท่านอาจารย์หมอยาได้ตรวจสอบองค์เทพนะครับ ด้วยตระหนักถึง ความเมตตา ของท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง กระผมจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์
และขอพึ่งบารมีของท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตอบข้อสงสัยสักไม่กี่คำถาม เพื่อความเบาใจ และเพื่อหาหนทางเบาทุกข์ครับ เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมา กระผมเหนื่อย หน่าย และท้อแท้กับชีวิตมากเลยครับ
-คือเมื่อช่วง ตั้งแต่2 พ.ค.ปี54 ถึงปัจจุบัน กระผมชะตาตกต่ำ รำเค็ญ ถึงกับแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ทั้งถูกคดีความ ทั้งน้ำท่วม
งานที่รัก ที่อยากทำก็ทำไม่ได้ เนื่องจากกรรมอะไรหรือครับ  เรื่องผ่านไปแล้วจริงอยู่ แต่กระผมยังติดข้อสงสัยอันนี้ครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ มีคำกล่าวว่า ไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกรรมไปได้ครับ
ข้อนี้ท่านน่าจะทราบดีอยู่ครับ

 
-ทำไมช่วงนี้ ร่างกายกระผมดูอ่อนแอผิดปกติ ปวดตั้งแต่ขา จนถึงบ่า แต่จะหนักที่สุดจะปวดเอวมาก ขอให้แม่นวดก็ไม่ยอมหาย(แม่ เป็นหมอนวดแผนโบราณด้วยครับ) หากจะหักล้างหลักวิทยาศาสตร์ออกไป สาเหตุนี้มาจากสิ่งใดกันแน่

ตอบ ท่านต้องอาเภท ธรณีสารอยู่ครับครับ
-มีวิธีแก้ หรือปัดเป่าให้เบาบางได้หรือไม่ครับ ตอนนี้กำลังคิดว่าจะกลับมาเริ่มค้าขายเรื่องรถอีก ปัญหาเดิมจะเกิดมั้ยครับ
         ช่วงที่ผ่านเรื่องราวมา ก็มีสวดมนต์บ้าง ทำบุญ พังธรรมะบ้าง ถูกลอตตารี่ 3ตัว 1ครั้ง แต่ที่สำคัญ..ตอนนี้ยังสู้ไหวอยู่ครับ
เมื่อช่วงเช้าได้มีโอกาสเข้าไปกราบศาลหลักเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วช่วงเย็นได้มีโอกาสพบคุณริว จิตสัมผัสด้วยครับ

         สุดท้าย ไม่ว่าคำตอบของท่านอาจารย์หมอยาจะเป็นเช่นไร หรือแม้กระทั่งไม่มีคำตอบใดๆจากท่านอาจารย์หมอยา
แต่เมื่อกระผมได้กล่าว เรียกท่านอาจารย์หมอยา ว่า"อาจารย์"แล้ว กระผมจะไม่สงสัย จะเชื่อ จะศรัทธาในตัวครูเสมอนะครับ

ด้วยจิตคารวะครับท่านอาจารย์หมอยา

ตอบ อนุโมทนาครับ อ่านเมล์ท่านฉบับนี้เป็นเรื่องการขอดูดวงล้วนๆเลยครับ
อีกประการท่านมีโอกาสพบ ริว จิตสัมผัส คงได้สอบถามกันเรียบร้อยแล้ว..
อันตัวอาจารย์หมอยาเป็นแค่ หมอดูแก่ๆ โหรชรา ทีวีก็ไม่เคยออกไหนเลยจะกล้าอาจเอื้อมครับ ท่านกำลังทำให้อาจารย์ลำบากใจครับ

******************************************


sent: saturday, may 26, 2012 1:56 pm
to:
subject: กราบขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ กุลณัฐ  ทรงอยู่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หากข้าพเจ้าผิดพลาดประการใด ไม่ว่าจะโดยกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม

ข้าพเจ้าขอกราบขมาต่อท่านอาจารย์หมอยาด้วยครับ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1742
By หมอยา
On 2012-05-27 10:38:25


sent: saturday, may 26, 2012 7:24 pm
to:

subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
 กระผมรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้กระผมครับ
 กระผมนายอาทิตย์  ฤทธิศาสตร์ ที่สมุทรสาครครับ
 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ดังนี้แล้วชีวีจะคลายทุกข์เป็นสุขขา
จะเจริญสมบัติวัฒนา พร้อมญาติมิตรมาร่วมยินดี

*************************


# 1741
By หมอยา
On 2012-05-25 08:41:08


sent: thursday, may 24, 2012 3:09 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ

 

            หนูอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพประจำตัวหนูให้ด้วยค่ะ 

หนูชื่อ น.ส. กัญฐมลย์  โกศลอมรพงศ์ เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา ค่ะ 

 

                   ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1740
By หมอยา
On 2012-06-15 06:18:43


sent: thursday, may 24, 2012 10:31 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ    หนูขอความเมตตาจากอาจารย์ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อย  ว่ามีองค์รักษาหรือเปล่า มีกี่องค์ เพราะมีคนทักบ่อยมากๆ    สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ     หนูชื่อ พิไลพร ทองรักษ์ เกิดที่ พัทลุง ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) ดวงม้าทรงครับ

*********************


sent: thursday, june 14, 2012 3:24 pm
to:
subject:

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา  เมื่อไม่นานมาหนูได้มารับตรวจองค์เทพกับอาจารย์ค่ะ  และหนูก็มีองค์เทพชัดเจน  หนูไม่ทราบว่าความเชื่อทางภาคใต้(พัทลุง)กับ ที่ ภาคกลางเหมือนกันหรือเปล่านะคะ   เล่าให้อาจารย์ฟังตั้งแต่เริ่มแรกเลยเลย   คือ     หนูเริ่มมีอาการ  แปลกๆ ตามที่อาจารย์ได้โพสเอาไว้ในลักษณะของคนมีองค์ทุกอย่าง   จนระยะหลัง ประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้   หนูเริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้น  เช่น  ตัวสั่น  แน่นในลำคอ  ฟังบทสวดมนต์สายเทพแล้วร้องไห้  หรือว่าได้ยินเสียงกลองสายจีนแล้วจะร้องไห้ รวมกับอยากอาเจียน   อารมณ์ไม่คงที่ วูบวาบ หัวใจเต้นแรง และอีกหลายๆอย่าง  และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูได้ไปงานที่ศาลเจ้าแถวบ้าน   มีรำมโนราห์  หนูก็รำ  แต่ตอนรำแขนขาสั่นไปหมด มีความรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่หนูรำเอง เพราะรำอ่อนช้อยกว่าตัวหนูมาก (ซึ่งหนูรำไม่เป็น)  และเมื่อมีพิธีลุยไฟ   ทีแรกเลยหนูคิดว ่าคงไม่เกี่ยวอะไรกับหนู แต่ยืนดูได้ประเดี๋ยวเดียว ก็เกิดอาการตัวสั่น หนาว  และอยากไปลุยไฟด้วย และนาทีนั้นหนูก็ไปลุยไฟจริงด้วย  หนูงงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดกับตัวหนู  มีบางคนบอกว่าต้องรับขัน บางคนบอกว่าต้องรับบายศรี ซึ่งหนูไม่เข้าใจว่า หนูต้องทำอย่างไรกันแน่   ตอนนี้อาการที่เป็นก็ยังเหมือนเดิม  หนูกราบขอความกรุณาอาจารย์ โปรดชี้นำ  ชี้แนะ ในสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนด้วยค่ะ      กราบขอโทษอาจารย์ที่หนูรบกวนบ่อยๆด้วยนะ คะ                                                                              
        สุดท้ายนี้ก็ขอให้  พ่อปู่่ฤาษีทั้ง108 ตน และเทพเทวาทุกๆพระองค์  จงช่วยปกป้องคุ้มครองอาจารย์และครอบครัวประสบแต่สิ่งดีๆ นะคะ


# 1739
By หมอยา
On 2012-05-25 06:41:30


sent: thursday, may 24, 2012 10:46 pm
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้กระผมครับ เนื่องจากรู้สึกแปลกๆพบเห็นและรับรู้สิ่งผิดปกติได้บ่อยครั้ง

กระผม นายณัฐวัฒน์ สุวคนธ์ ณ จังหวัดสุโขทัยครับ

หากผิดพลาดประการใด ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า
๑. ดวงร่างทรง คนทรงครับ
๒. การปฏิบัติของท่านดังนักขุดทอง เหนื่อยยากแต่ผลที่ได้คุ้มค่าครับ
๓. ท่านหาครูยากครับ

*************************


# 1738
By หมอยา
On 2012-05-24 22:22:11


sent: thursday, may 24, 2012 8:36 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์  หมอยา  ที่เคารพ
 
ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอขมาท่านอาจารย์หมอยาและองค์ครูบาอาจารย์ทุก ๆ พระองค์ ที่ได้ส่งอีเมลล์ฉบับแรกไปขอตรวจองค์เทพโดยที่ไม่ได้เอ่ยนามท่านอาจารย์หมอยา  เพราะไม่ได้ศึกษากติกามารยาทให้ดีก่อนทำให้ได้กระทำการล่วงเกินครูบาอาจารย์อย่างไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งไม่มีเจตนาลบหลู่แต่ประการใด...กระผมต้องกราบขอขมาท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้งครับ...
กระผมขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบองค์เทพให้กับกระผมครับ
 
 ชื่อ นายวิวัฒนา  ใครลามเมา ที่โรงพยาบาลอำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ
 
                    วิวัฒนา  ใครลามเมา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1737
By หมอยา
On 2012-05-24 22:17:59


sent: thursday, may 24, 2012 8:42 pm
to:
subject: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตวรจองค์เทพด้วยครับ

กราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ  เนื่องจากกระผมมีความสงสัยว่าตัวเองมีองค์เทพใดคุ้มครองอยู่และไม่เคยรับการตรวจองค์เทพที่ไหนมาก่อนเลยครับ 
ผมชื่อ นายณัฐวุฒิ มิ่งคะโน  . ที่จังหวัดอุดรธานี  ครับ 
ขออภัยที่ผมส่งหลายฉบับ  หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมายังอจารย์หมอยาด้วยครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล้วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่าปีนี้ลูกต้องอาเภท ให้จัดบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางจึงจะดีถึงเวลาเดินสายเทพแล้วครับ  จะสมบูรณ์พูนเกิดประเสริฐสม ลาภอุดมเหลือดีทีทรัพย์สินครับ

*************************


# 1736
By หมอยา
On 2012-05-24 09:53:49


sent: wednesday, may 23, 2012 3:31 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน........ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูเคยส่งอีเมลล์เข้ามาขอตรวจองค์เทพแล้วครั้งนึงค่ะแต่ด้วยความที่หนูไม่ได้อ่านกฏและกติกาให้ถี่ถ้วนไม่มีคำว่าอาจารย์ แต่ความสัตย์จริงแท้หนูไม่ได้ลบหลู่ท่านอาจารย์แต่อย่างไร จึงขอขมา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หนูขอรบกวนท่านอาจารย์ให้ความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ

ชื่อ นางสาวจันจิรา วิหาร เกิดที่จังหวัด หนองคาย 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


*************************

อย่างไรก็ดีหนูขออุทิศผลบุญที่ได้กระทำมาอำนวยพรให้ท่านอาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขีขึ้น และมีบารมีสูงยิ่งขึ้นๆไปนะคะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอแสดงเคารพและนับถือเป็นอย่างสูง

จันจิรา วิหาร

 


# 1735
By หมอยา
On 2012-05-23 09:12:10


sent: tuesday, may 15, 2012 4:12 pm
to: อาจาร์ยหมอยา ตรวจองค์
subject: ให้อาจารย์แก้ข้อสงสัยครับ...

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
 
ผู้หญิงท่านหนึ่ง เค้ามีองค์ครับ ท่านจับมือผมแล้วหลับตา ท่านบอกว่า ผมมีองค์เทพคุ้มครอง 3 องค์ คือ กษัตริย์ กับ เทพจีน ส่วนเทพจีนผมรู้ว่า มหาเทพเห้งเจียครับ และที่ผมสงสัยมาก คือ กษัตริย์ ว่าท่านเป็นพระองค์ใหนครับ อาจารย์หมอยา พระองค์คือพระเจ้าตากสิน ใช่มั๊ยครับ...ผมรู้สึกผูกพันกับท่านมาก...ขอให้อาจารย์แก้ข้อข้องใจให้ผมทีนะครับ.
 
ชื่อ สวิส รักปลอดภัย  จ. สุราษฏร์ธานี
 
ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) ดวงม้าทรงครับ

*********************


# 1734
By หมอยา
On 2012-05-28 18:27:34

 


sent: tuesday, may 15, 2012 4:42 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้ลูกด้วยนะคะ

ชื่อ อัญธิกา พงศภัทรเศรษฐ์ เกิดที่ จ.สระบุรี

ด้วยความเคารพและนับถือ

อัญธิกา พงศ์ภัทรเศรษฐ์

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า ดวงท่านตอนนี้ต้องอาเภทเจ้าที่ เป็นไปได้ว่าบนแล้วยังมิได้แก้บน แลให้ดำเนินการเสริมดวงครับ... ความสวัสดีมีชัย แลร่ำรวยจึงบังเกิดแก่ท่านครับ... ท่านมีดวงวิญญาณสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวร รอให้ท่านขอขมาแลมอบอาหารพร้อมเครื่องเคียงให้อยู่ครับ

*************************


# 1733
By หมอยา
On 2012-05-23 07:20:28

 

-----original message-----

sent: monday, may 21, 2012 1:54 pm
to:

subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ 

ดิฉันชื่อ ศุภิสรา (ช่ือเดิม อัญชลี) นามสกุล อักษรสุวรรณ  กรุงเทพ ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า ท่านควรไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาฟ้าดินที่บ้าน... เพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง ให้ทำการปัดเสนียดแก่ตน ดังนี้แล้ว   ทำนายว่า จะเสียทรัพย์แต่ไม่เสีย จะทำกิจแสนสมอารมณ์หมาย ค้าขายยอดดีมีกำไร แม้นถามไถ่ลาภนี้ว่าดีนัก เลิศล้วนชวนจิตเกษมศานต์ครับ

*********************


# 1732
By หมอยา
On 2012-05-22 13:43:01


sent: monday, may 21, 2012 5:34 pm
to: พิพัฒน์ ถนัดค้า
subject: เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

  รบกวนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

              กระผมนาย พิพัฒน์  ถนัดค้า  เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันอยู่ที่บุรีรัมย์ 

            คือกระผมอยากทราบว่ากระผมมีองค์เทพไหมครับ

           ขอประทานโทษที่ส่งไปหลายฉบับเนื่องจาก กระผมไม่รอบคอบ ถ้าผมกระทำผิดก็ขออภัยด้วยครับ 

            ขอรบกวนด้วยครับ ตรวจให้กระผมหน่อยครับ อยากทราบจริงๆ

                            ขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา อย่างสูง ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1731
By หมอยา
On 2012-05-23 07:13:31


sent: monday, may 21, 2012 5:52 pm
to: ; noung picha cool
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

หนูชื่อ  น.ส. พิชญาณัฐฎ์ วรรธนะบูรณ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่า หนูเคยส่งมาขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา แต่มีความผิดพลาดจากการที่หนูพิมพ์ไม่ครบต้องขออภัยอาจารย์ด้วยในความสะเพร่าของหนู หนูอยากขอความเมตตาจากอาจารย์ เรื่องการตรวจองค์เทพ ค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ที่สร้างเวปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะแนวทางให้ผู้ไม่รู้แจ้งในข้อสงสัยให้รู้และเข้าใจมากขึ้น มา ณ ที่นี้

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


sent:
tuesday, may 22, 2012 3:41 pm
to:
; noung picha cool
subject:
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

      ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะ สำหรับคำสอน และในความเมตตาเรื่องการตรวจองค์เทพครั้งนี้  หนูอยากขออณุญาตท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตอบคำถามเรื่องต่อไปนี้ให้หนูหายสงสัยได้ไหมคะ เพราะว่า เป็นมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้  เรื่องแรกคือ การฝันเห็นภาพเหตุการณ์ ภัยพิบัติ ตอนเด็ก ที่ เกี่ยวกับ สึนะมิ (และใน 2 ปีต่อมาถ้าจำไม่ผิด  ก็เกิด สึนะมิ ) พอเริ่ม อายุมากขึ้น ก็ฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว เกิดการแยก เกิดการยุบตัวที่น่ากลัว ลูกเห็บตก ลูกไฟหล่นจากฟ้า เห็นผู้คน วิ่งหนีตาย เป็นต้น  และ ภาพเหตุการณ์ เหมือนกับในข่าว ที่ออก หลังจากฝันไปได้ไม่กี่วัน และ ไม่กี่อาทิตย์  ซึ่งเกิดที่ประเทศอื่นด้วยก็มีค่ะ  แต่ไม่เคยบอกใครนอกจาก พ่อ แม่  อีกเรื่องคือ  เวลานอนคนเดียวเคย รู้สึก เหมือน ลอยในน้ำรู้สึกถึงความเย็นของน้ำได้เลย บางครั้ง มีลมแรงๆมาพัดตรงแค่หน้า ทั้งๆที่ หน้าต่างปิด พัดลม ก็เปิด เบาที่สุดหันไปทางเท้าด้วย ซึ่งเป็นนานๆที เกิดจากอะไรคะอาจารย์ ขอความกรุณาช่วยให้คำตอบและชี้แนะทีค่ะ

ตอบ  วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. ท่านมีเวบนี้ยังมิได้ศึกษาบทความครับ
๒. สิ่งที่เกิดเรียกว่า เดจาวูครับ
๓. นิมิตว่า ท่านกำลังจะเผชิญวิบากกรรมที่รออยู่ สิ่งนี้เป็นเพื่อความหลุดพ้นหรือเกิดใหม่ครับ


# 1730
By หมอยา
On 2012-05-22 13:38:45


sent:
tuesday, may 22, 2012 12:39 pm
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์เรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ดิฉันชื่อ นางสาวชญานุศภัฒน์ เชื้อเมืองพาน ชื่อแรก มลธิดา บุตรหลอด แล้วพอแต่งงานเปลี่ยนเป็น นางมลธิดา เอี้ยวสุวรรณ แต่พอหลังจากสามีเสียชีวิตก็ได้ไปเปลี่ยนชื่อ นามสกุลเป็น นางสาวชญานุศภัฒน์ เชื้อเมืองพานค่ะ เกิดที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายค่ะ พอดีอยากจะรบกวนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับองค์เทพค่ะ เพราะดิฉันเคยไปดูดวงประกอบกับเคยมีคนทักหลายคนค่ะ ทำให้ดิฉันสงสัย และอยากทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพื่อที่ดิฉันจะได้ปฎิบัติตัวถูกค่ะ เพราะพูดตรงๆนะคะ ดิฉันไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย แต่อยากจะทำตัวให้ถูกต้องค่ะ
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ
 
ชญานุศภัฒฆ์ เชื้อเมืองพาน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1729
By หมอยา
On 2012-05-22 13:25:33


sent:
tuesday, may 15, 2012 1:55 pm
to:

subject:
ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ผมชื่อ นายกิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย ครับ เกิดที่กรุงเทพมหานคร ครับ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าผมมีสายญาณของมหาเทพองค์หนึ่งอยู่กับตัว ไม่ทรายว่าผมมีองค์เทพจริงอย่างที่ท่านกล่าวหรือไม่ครับ หากมีผมควรปฏิบัติตัวเช่นไรครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ทุกวันนี้ผมพยายามสวดมนต์ทุกวัน, ถือศีล 5, และ ไม่ทานเนื้อสัตว์ และหวังว่าในอนาคตผมจะสามารถพัฒณาจิตวิญาณของตัวเองให้สามารถสื่อสารกับท่านได้

ตอบ ท่านควรมีครูเทพให้คำแนะนำครับ... ไปในขั้นที่สูงท่านจะไม่สามารถแยกจริงและเท็จ ขาวหรือดำได้ครับ

*********************

 

เพราะผมตั้งในว่าหากผมสามารถทำให้ฐานะที่บ้านมั่นคงได้แล้ว

ตอบ ควรวางเจตนารมณ์ให้ชัดเจนครับ สายเทพไม่ควรต่อรองกับสวรรค์... เรียกว่าอาจเอื้อมครับ

*********************

 

ผมจะอุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ ผมต้องเรียนขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยาในการชี้แนะแนวทางให้กับผมด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง


กิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย


# 1728
By หมอยา
On 2012-05-22 13:15:21


sent: sunday, may 13, 2012 12:38 am
to: หมอยา
subject: ขอตองค์เทพหน่อยครับรวจ

ด้วยความเคารพท่านอาจารย์หมอยาลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่  ลูกชื่อ นายเมธิน ปานโชติคับ ลูกขอบพระคุณ ในเมตตาท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

ดวงท่านช่วงนี้ไม่ดีนักครับ ...... เสริมดวงบ้างครับ

ความรักก็ควรระวังผิดฝาผิดตัวแลผิดเพศได้ครับ

*************************


# 1727
By หมอยา
On 2012-05-23 06:45:15

 

 

 


sent: wednesday, may 23, 2012 1:07 am
to:
subject: เรียนสอบถามท่านอาจารย์หมอยา

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ ทันทีที่ได้อ่านคำตอบเรื่องที่ผมได้สอบถาม

ท่านอาจารย์เรื่ององค์เทพครับ (ผมชื่อนายณธีวัชร์  เจริญวิชัยศิริ #1727)  

ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที และรู้สึกเสียววูบบริเวณต้นคอบ่อยๆ 

ขออนุญาตเรียนถามครับว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดครับ หรือว่าผมคิดไปเองครับ

และที่ท่านอาจารยหมอยากล่าวว่า "เป็นดวงอาถรรพ์ ต้องแก้ด้วยมนต์น้ำสังข์" 

ขอท่านอาจารย์ขยายความเพื่อชี้แนะแนวทางให้ผมได้ไหมครับ

ทั้งนี้ กระผมขอกราบขอขมาท่านอาจารย์หมอยา หากคำถามของผมได้เป็นที่ขัดเคืองใจของท่านอาจารย์ 

ขอท่านอาจารย์โปรดอภัยให้ผมด้วยครับ

ขอขอบพระคุณในความกรุณา

นายณธีวัชร์     เจริญวิชัยศิริ

ตอบ อนุโมทนาครับ  ท่านควรไปหาครูอาจารย์ที่ท่านนับถือให้ดำเนินการให้ครับ

***********************************************************


sent: saturday, may 12, 2012 8:04 pm
to:
subject: ขอรบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

    ขอความกรุณาท่านอาจารย์เพื่อตรวจสอบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

เนื่องจากผมป่วยเรื้อรังมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน ก็ยังมีโรคประจำตัวมากมายอยู่

ผมชื่อนายณธีวัชร์  เจริญวิชัยศิริ (ชื่อเดิม นายอรรควิทย์  ตันติวาณิชย์พงศ์)

  อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

                                       ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

                                       นาย ณธีวัชร์     เจริญวิชัยศิริ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) เป็นดวงอาถรรพ์ครับ ไปแก้ด้วยมนต์น้ำสังข์ครับ



# 1726
By หมอยา
On 2012-05-22 11:02:38


sent: saturday, may 12, 2012 5:21 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ ลูกอยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่ จึงอยากขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบให้ลูกด้วยนะค่ะ
 
ชื่อ กัญญารัตน์ ปลั่งทวีทรัพย์  (โดยประมาณค่ะ) เกิดโรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า ดวงกำลังจะไม่ดีให้ไป เสริมดวงครับ จะเสียของรัก เสียใจครับ

*************************


# 1725
By หมอยา
On 2012-05-22 09:27:25


sent: saturday, may 05, 2012 8:45 pm
to: อ.หมอยา
subject: เรียนท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะั

ชื่อ น.ส.  ภัทรปภา  กมลรัตน์ จังหวัดเลยค่ะ

วันนี้หนูไปครอบครูมา..แต่หนูไม่ได้ทำขันใหญ่นะค่ะ   มี..ดอกไม้  ธูป เทียน  อ่ะค่ะ

หนูไม่แน่ใจว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า..แต่ขณะที่ร่วมพิธีหนูรู้สึกมันแน่นๆ เหมือนจะร้องไห้อ่ะค่ะ

พอครอบเศียรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะค่ะ   

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ 

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1724
By หมอยา
On 2012-05-22 09:21:28

 

-----original message-----

sent: monday, may 21, 2012 3:07 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

สวัสดีคะอาจารย์หมอยา

ดิฉันชือ่ อิษยา โรจน์สุริยาวงศ์

จังหวัด นครสวรรค์ คะ วันพฤหัสบดี ต้องการทราบว่า มีองค์เทพหรือไม่

ถ้ามีจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องคะ เนื่องจากที่ผ่านมา มีบางอย่างไม่ปกติ คะ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ที่จะช่วยชี้แนะให้กับลูกคะ

ขอบคุณคะ

อิษยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

หากท่านบนเจ้าที่ไว้ให้ถวายเครื่องบูชาครับ....  แลให้ไปแก้ดวงกับพระราหูครับ.....

*********************


# 1723
By หมอยา
On 2012-05-21 12:32:16


sent: wednesday, may 16, 2012 2:48 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยครับ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาครับ

       กระผมอยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพหน่อยครับ

กระผม ชื่อ นาย เกรียงไกร  เกษกุล  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงที่ได้ตรวจองค์เทพให้กับกระผม ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...


*************************

 


# 1722
By หมอยา
On 2012-05-21 12:28:16


sent: wednesday, may 16, 2012 8:33 pm
to:
subject: ขอความกรุณาเรื่ององค์เทพ

 

หนูชื่อ อนุชิตา สิงหราช หนูฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยมานั่งบนบ่าหนู หนูกลัวมากแม่บอกว่าไม่เป็นไรบางครั้งหนูฝันว่า ไปวัดไหนมาอีกไม่นานหนูไปที่นั่นเหมือนที่ฝันเลย หนูเห็นแม่ถามอาจารย์หมอยา หนูเลยอยากรู้บ้างแต่มีคนบอกหนูว่า สงสัยจะมีของดีอ้อหนูเกือบลืมบอกอาจารย์หมอหนูเกิดจังหวัดสมุทรปราการ หนูขอกราบพระคุณอาจารย์หมยามากค่ะ(หนูไม่มีเมล์เลยใช้ของแม่ค่ะ)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. เกิดที่หนึ่งแต่ไปได้ดีอีกที่หนึ่งครับ
๒. ฤกษ์นี้ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายครับ
๓. ดวงนี้เดินสายเทพครับ มีภารกิจรออยู่ครับ

*************************


# 1721
By หมอยา
On 2012-05-21 12:21:40


sent: saturday, may 19, 2012 12:35 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ที่เคารพ หนูขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ หนูชื่อ กัลยาวดี วิสาโรจน์ . เกิดที่ จ.ชุมพรค่ะ สุดท้ายขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยค่ะและขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง จาก กัลยาวดี วิสาโรจน์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ทำนายว่า

๑. ท่านดวงใกล้เบญจเพศ แก้ดวงกับพระราหูทรงครุฑครับ
๒. ลาภของท่านเป็นทุกข์ลาภครับ
๓. เมื่อปฏิบัติข้อ ๑. แล้ว
ทำนายว่า จะเสียทรัพย์แต่ไม่เสีย จะทำกิจแสนสมอารมณ์หมาย ค้าขายยอดดีมีกำไร แม้นถามไถ่ลาภนี้ว่าดีนัก เลิศล้วนชวนจิตเกษมศานต์ครับ

*********************


# 1720
By หมอยา
On 2012-05-21 11:39:16


sent: saturday, may 19, 2012 12:51 pm
to:
subject: รบกวนเรื่องตรวจองค์ครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์
เรื่อง เรื่องตรวจองค์เทพ
       
        ข้าพเจ้า ชื่อ สิทธิศักดิ์  พงษ์สิทธิผล 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัด นนทบุรี ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ครับ
        อยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์ เพื่อผมจะได้ปฎิบัติและสักการะให้ถูกองค์ และเพื่อเพิ่มบารมีให้แก่พระองค์ท่าน
และหากเป็นไปได้ผมคงได้มีโอกาสไปขอบพระคุณท่านอาจารย์ได้ด้วยตัวเองครับ
 
       หวังว่าผมคงได้รับการพิจารณา
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
สิทธิศักดิ์  พงษ์สิทธิผล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. สืบไปเบื้องหน้าจะเป็นสุขทุกเวลา
๒. บุญฤทธิ์หนุนนำให้พบผู้เป็นอริยะของท่านครับ

*************************


# 1719
By หมอยา
On 2012-05-21 11:34:11


sent: sunday, may 20, 2012 1:00 pm
to:
subject: ขอตรวงองค์เทพค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยา ค่ะ

       หนูขอตรวจองค์เทพค่ะ เพราะไปดูดวงแล้วหมอดูทักว่า มีองค์เทพเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีชมพู ซึ่งเป็นคู่บารมีแต่ปางก่อน จะขอมาอยู่ด้วยเพื่อคุ้มครองปกปักษ์รักษา และสร้างบารมีในชาตินี้ และเคยมาขอให้หนูรับหลายครั้งแล้ว

อยากทราบว่าหนูมีองค์เทพจริงไหมคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 

ถ้ามีองค์เทพองค์นั้นเป็นใคร

 

แล้วหนูต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

 

เพราะบางครั้งปวดหัวมากเหมือนจะระเบิด ซึ่งก็คล้ายๆ กับตอนที่องค์เทพมาบอกให้รับขันธ์ค่ะ

     หนูรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ถือเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะ หนูชื่อ สายฝน  ปุนหาวงค์ . สถานที่เกิดจังหวัดสกลนคร

                                  ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ


# 1718
By หมอยา
On 2012-05-21 11:29:28


sent: monday, may 21, 2012 10:57 am
to:
subject: ถึงอาจารย์หมอยาคับ

 

ถึงท่านอาจารย์หมอยา ช่วง 2 เดือนมานี้ผมมีนิมิตฝันแปลกๆเข้ามาและช่วงนี้ผมสวดมนต์ภาวะนาทุกเย็นเลยคับ

อยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยคับ

ผมชื่อ นายอดิศักดิ์  ปวงประชัง

บ้านเลขที่ 65 ม.4 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงนะคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ มีลิขิตสวรรค์ครับ

ทำนายว่า
๑. สืบไปเยื้องหน้าท่านจะพบครูของท่าน
๒. ดีทุกประการครับ

*************************


# 1717
By หมอยา
On 2012-05-19 08:32:29


sent: friday, may 18, 2012 12:05 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอ
       กระผมเคยได้รับการตรวจองค์เทพกับอาจารย์ครับ (4,5.1) ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงที่เมตตาตรวจให้กระผม
วันนี้กระผมมีเรื่องรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้น้องที่ทำงานผมครับ ชื่อวิชัย ทองฤทธิ์ ที่จังหวัดตรัง ครับ
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
 อรุณ ฤกษ์ธานี

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ มีลิขิตสวรรค์ครับ

ทำนายว่า
๑. จงเชื่อมั่นในการสร้างความดี
๒. ท่านกังวลเกินเหตุ
๓. โลภมากลาภจะหายครับ
๔. ระยะนี้ท่านจะคบหาสมาคมผู้ใด คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อครับ

*************************


# 1716
By หมอยา
On 2012-05-19 08:18:32


sent: friday, may 18, 2012 5:13 pm
to:
subject: ะตรวจองค์เทพ

 

ส.อ.จักรภพ   คชสาร   เกิดจังหวัดแพร่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่าท่าน อนาคตสดใสครับ

*************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool