ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1815
By หมอยา
On 2012-06-15 05:24:36


sent: friday, june 15, 2012 1:28 am
to:
subject: อยากตรวจดูองค์ ครับ

 

 

พระอาจารย์ ครับกระผม

อยากจะตรวจดูองค์เทพ

ชื่อ นายอดิศักดิ์ ไวยัง

มหาสารคาม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1814
By หมอยา
On 2012-06-14 01:58:16


sent: monday, june 11, 2012 10:59 am
to:

subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ ค่ะ 

กราบท่านอาจารย์ค่ะ

       หนูชื่อนางสาวศศิกาญ นามสกุล วัฒนะ .เกิดจังหวัด สุโขทัย ค่ะ

                             ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาจิต ตอบครั้งนี้่ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1813
By หมอยา
On 2012-06-14 01:51:57


sent: tuesday, june 12, 2012 11:46 am
to:

subject: ขอเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ

หนูชื่อ  นาย ชนกนันท์  จันต๊ะมา  (ชื่อปัจจุบันค่ะ)

ชื่อเดิม  นายชูเกียรติ  จันต๊ะมา    อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เป็นสาวประเภทสองค่ะ

ขอความเมตตาด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณค่ะ


ส่ง​จาก​แท็บ​เล็ต samsung

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้เดินสายเทพเต็มรูปแบบครับ

*********************


# 1812
By หมอยา
On 2012-06-13 17:38:44

ประกาศถึงท่านที่จะส่งเมล์เข้ามาโปรดพิจารณาข้อ ๕และอื่นๆภาษาไทยหวังว่าคงอ่านออกนะครับ

 

การตอบเมล์

๑. ตอบตามใจอาจารย์... ไม่เรียงตามคิว
๒. ตอบตามเบื้องบนพิจารณา
๓. คำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนหมู่มากได้รับการตอบก่อน
๔. คำถามที่ ท่านส่งมา อาจารย์จะพิจารณาทุกฉบับ หากท่านไม่ได้รับ
    คำตอบ แสดงว่าผิดเงื่อนไขตามด้านบน หรือคำถามท่านเห็นแก่    
    ส่วนตนมากเกินไป ....

๕. เมล์ที่ท่านถามมา.. ทางเวบสงวนสิทธิ์ไม่ลบทุกกรณี คิดให้ดีก่อนถามเข้ามาครับ...

# 1811
By หมอยา
On 2012-06-13 08:32:29


sent: tuesday, june 12, 2012 7:28 pm
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพค่ะ

 

 

 ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์ ด้วยนะคะ
 
                                     ลูกชื่อ   เบญจวรรณ   จันทะวงศ์   ค่ะ   ขอความเมตตาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะและถ้ามีจริง ๆ  นอกจากจะรักษาศีล และสวดมนต์ตามที่ท่านอาจารย์แนะนำแล้ว

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

**************** *********

 

จำเป็นหรือไม่คะที่จะต้องรับขันธ์ และเปิดองค์จากครู
 
                  ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ และต้องกราบขออภัยอีกครั้งนะคะที่รู้เท่าไม่ถึงการค่ะ


# 1810
By หมอยา
On 2012-06-13 08:28:49


sent: tuesday, june 12, 2012 9:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

                           กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
 
กระผม นายเอนก สำลีอ่อน 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1809
By หมอยา
On 2012-06-13 08:26:40


sent: wednesday, june 13, 2012 12:30 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ


     ศิษย์ได้เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซด์เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ศิษย์ด้วยค่ะ

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวศุภณัจ สิงหรัญ ค่ะ(นางสาวศุภลักษณ์ สิงหรัญ เป็นชื่อเก่าค่ะ)

จังหวัดที่เกิด : จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

     ท้ายนี้ศิษย์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ ที่เมตตาศิษย์คนนี้ค่ะ

            อุ๋ย ศุภณัจ สิงหรัญ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1808
By หมอยา
On 2012-06-13 08:20:03


sent: wednesday, june 13, 2012 3:03 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ ท่านอาจารย์

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
         กระผมชื่อนาย นวพล นามสกุล งามลิขิตเลิศ .  จังหวัดกรุงเทพ
         ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาจิต ตอบครั้งนี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1807
By หมอยา
On 2012-06-12 00:09:51


sent: monday, june 11, 2012 5:54 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันนางสาวสายชล สังข์ทรัพย์ มีความประสงค์จะขอตรวจองค์เทพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต 

ในการนี้ดิฉันจึงขอส่งรายละเอียด ดังนี้่ค่ะ เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์

จึงเรียนท่านอาจารย์เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจองค์เทพ จักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

ขอแสดงเคารพอย่างสูง

นางสาวสายชล สังข์ทรัพย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1806
By หมอยา
On 2012-06-12 00:06:33


sent: monday, june 11, 2012 9:44 pm
to: ; สังคม อุดมทรัพย์
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ ท่านอาจารย์

 

กราบท่านอาจารย์ครับ
ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ
ชื่อ ปัจจุบัน  นายสัจจะพงษ์  ทรัพย์ศุภนมิต
ชื่อเดิม  นายสุนันท์  เพิ่มจัตุรัสโดยประมาณ
เกิดที่ จังหวัด ชัยภูมิ
ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ.... ดวงคนทรงร่างทรงครับ

**************** *********


# 1805
By หมอยา
On 2012-06-09 03:14:19


sent: wednesday, june 06, 2012 7:35 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ ครับ

 

กราบท่านอาจารย์ครับ

          ผมชื่อนายอรรถพล นามสกุล ปัตเมฆ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

                             ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาจิต ตอบครั้งนี้ครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

*************************


# 1804
By หมอยา
On 2012-06-09 03:12:45


sent: wednesday, june 06, 2012 9:50 pm
to:
subject:

 

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ  

     เนื่อง จาก ผม บูชา องค์พ่อแก่ พ่อ วิษณุ องค์ยืน(องค์พ่อ ช่าง เคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพ ) ผม มีความรู้สึก ผูกพัน กับ องค์พ่อทั้งสอง ครับ 

ผมชื่อ นาย โสภณ รุ่งคล้าย      เกิด จังหวัด กรุงเทพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1803
By หมอยา
On 2012-06-09 03:10:27

-----original message-----

sent: wednesday, june 06, 2012 11:08 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์

 

เรียนท่านอาจารน์กระผมอยากได้รับการตรวจองครับ

ชื่อนายสุกฤษ พิมลมาศ เกิดที่ชลบุรี  ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

*************************

 


# 1802
By หมอยา
On 2012-06-09 03:08:44


sent: friday, june 08, 2012 1:15 pm
to: องค์เทพ ชุมชนของคนมีองค์
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

    กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

        ผมอยากขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

         ผมชื่อ นาย เมธาสิทธิ์  หนูยิ้มซ้าย (ชื่อใหม่)

                   นาย ณัฐวุฒิ  หนูยิ้มซ้าย   (ชื่อเดิม)

           จังหวัดนครศรีธรรมราช

                  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

*************************

 


# 1801
By หมอยา
On 2012-06-09 02:43:22


sent: friday, june 08, 2012 11:18 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา ดิฉัน นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ ค่ะ

พอดีมีคนทักมาหลายคนค่ะว่าดิฉันมีองค์อยู่ในตัว  ชอบมีอาการปวดหัวข้างเดียว  รู้สึกมีลางสังหรณ์เวลาจะเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ จึงอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยดูในเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ เเละถ้าหากมีองค์จริง ดิฉันควรปฎิบัติตนที่นอกเหนือจากการทำความดี ปฎิบัติตนในทางที่ถูกต้อง อีกไหมคะ

ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะ กุศลบารมีที่ช่วยเหลือคนย่อมทำให้ท่านเจริญยิ่งๆขึ้นไปเเน่นอน หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัยท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

*************************


# 1800
By หมอยา
On 2012-06-08 07:42:23


sent: wednesday, june 06, 2012 4:11 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยา ครับขอตรวจองค์เทพ

 

 อาจารย์หมอยาครับ

   ผมอยากขอให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้ผมทีนะครับ

ผมชื่อ นายวิโรจน์ พรมศรีแก้ว ที่จังหวัดหนองบัวลำภู    ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

และผมอยากสักยันต์ด้านพุทธคุณ คงกะพัน เมตตามหานิยม ค้าขาย นะครับ

ตอบ เก้ายอด พ่อแก่ หนุมานตัวแปด ตัวเก้าครับ

*************************

ต้องสักยันต์แบบไหนดีครับ อาจารย์ช่วยแนะนำทีนะครับ

                                                      ขอบแสดงความเคารพ


# 1799
By หมอยา
On 2012-06-08 07:32:38


sent: friday, june 08, 2012 5:36 am
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอที่เคารพครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ โปรดพินิจช่วยพิจจารณาผมด้วยคับ
           ผมชื่อสิทธิ์ณัฐธร  ฝั้นสีดา เดิมชื่อ ณัฐพันธ์ ฝั้นสีดา คับที่จังหวัดอุบลราชธานีคับ
เคยมีคนทักว่ามีองค์เทพ เลยอยากทราบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนถูกครับ ผมเคยมีอาการเซ้นเดาเหตุการถูกได้หลายครั้งและเคยเหมือนมีคนอื่นอยู่ในตัว เองตัวเองรับรู้แต่ไม่สามารถยับยั้งตนได้คับ เคยปวกหัวข้างเดียวบ่อย ใจเต้นแรงโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยคับ บางวันตื่นมารู้สึกหนักหัวและปวดไหล่ประจำคับ

          ขออภัยหากผมถามผิดหรือส่วนตนมากเกินไป หากเพียงใคร่อยากรู้และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติตน ให้ถูกกาละเทศะ คับ

ด้วยความเคารพและศรัทรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
วิเคราะห์ดังนี้ครับ

๑. เวลาเกิดของท่าน ๐๐.๕๙ น. ครับชัดเจน
๒. ดวงควรเป็นศิษย์มีครูครับ แถมชะตาท่านหาครูยาก
๓. ท่านเป็นสองในหนึ่งร่างครับ
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีตชาติครับ

*************************


# 1798
By หมอยา
On 2012-06-08 03:59:50


sent: thursday, june 07, 2012 7:33 pm
to:
subject: กราบเรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ ครับ

 

ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

 ชื่อ(ใหม่) ชนชล ประสงค์สม ครับ

 ชื่อ(เดิม) อภิสิทธิ์ ประสงค์สม

เกิดจังหวัด กทม.ครับ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1797
By หมอยา
On 2012-06-08 03:57:12


sent: thursday, june 07, 2012 9:52 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

 

from:surakit ( )
sent: thursday, june 07, 2012 21:42 pm
to: 
subject: อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

 

 เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ กระผมรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ผมด้วยครับ

 กระผมชื่อ นายสุรกิจ  หล้าจักร์  เกิดจังหวัดตาก

ด้วยความเคารพยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

 


# 1796
By หมอยา
On 2012-06-08 03:54:20


sent: thursday, june 07, 2012 10:41 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
re: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                 ลูกขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาเพื่อทราบค่ะ ว่า ตอน ที่ลูกได้รับขันธ์เก้านั้น เจ้าตำหนักเดิมได้เปิดตำหนักให้กับลูกแล้ว แต่ด้วยลูกเสื่อมความศรัทธาต่อเจ้าตำหนักนั้น เนื่องจากเรียกเงินเรียกทองกับลูกมากเกินสมควร และความจำเป็น และมีพฤติกรรมแปลก ๆ และให้ลูกรับขันธ์เกินลำดับขั้นไปอีก (มาศึกษาภายหลัง) แล้วขันธ์ที่ได้รับก็ขัดกับความรู้สึกของลูก แต่เพราะความที่ยังไม่เข้าใจ (เรียกว่าไม่รู้อะไรเลยก็ได้ค่ะ) และพอลูกรับแขก ก็บอกว่าลูกโดนของบ้างอะุไรบ้าง  ต้องอาบน้ำมนต์กับเค้าครั้งละหลายพัน รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัดมาก  ลูกจึงถอยออกมา       แต่ลูกก็เชื่อมั่นในพระองค์ท่านน่ะค่ะ เชื่อว่าพระองค์มีจริง แต่ลูกเองมิได้รับแขกมากมายน่ะค่ะ เพราะด้วยว่าลูกมีหน้าที่การงาน และมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และมีความรู้สึกว่าเหมือนยังติด ข้องใจ อะไรบางอย่าง เหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่ลูกยังไม่ได้ทำ หรือยังทำไม่ครบถ้วน ลูกเองพยายามหาสาเหตุ ก็ยังไม่ทราบได้ค่ะ เนื่องจากจิตของลูกยังไม่นิ่งพอ (ขณะนี้) เพราะไหนจะเรื่องครอบครัว เรื่องการงานการเงิน แต่บางครั้งก็พยายามสงบจิตสงบใจน่ะค่ะ  

                 ทุกวันนี้ลูกตั้งใจที่จะรักษาศีล 5 (พยายามให้บกพร่องน้อยที่สุด) สวดมนตร์บ้าง ทำบุญด้วยความตั้งใจจริง ถวายอาหารพระสงฆ์ที่วัด รับศีล 5 ทำทานบ้าง (ตามกำลังทรัพย์ค่ะ) และสำนึกในกรรมที่ลูกได้เคยทำมาในทุกภพทุกชาติ ละเว้นเนื้อสัตว์ในวันเกิด และวันพระ แต่เหมือนยังติดอะไรบางอย่าง หรืออาจยังทำไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  หรืออย่างหนึ่งคงเป็นเพราะลูกเองยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำที่แท้ จริงก็เป็นได้  จึงทำให้บางครั้งลูกเองเกิดการสับสน ไม่แน่ใจ       

                 ลูกเองจึงประสงค์ที่จะมีครูบาอาจารย์เพื่อจะให้คำแนะนำ ชี้แนะ อบรมสั่งสอน เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คน และเพื่อครอบครัวของลูกจะได้เจริญขึ้นตามลำดับ ทั้งหน้าที่การงาน และการเงิน   

                 และลูกขอรบกวนสอบถามท่านอาจารย์หมอยาน่ะค่ะ 

                  1  ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ลูกมีอาการเวียนศีรษะมาก มึน งง ต้องนอนอย่างเดียว และทำให้วันรุ่งขึ้นไม่สามารถไปทำงานได้ ทานยาก็ไม่หาย และจนปัจจุบันนี้เหมือนชาเท้าอยู่ตลอด ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ลูกคิดว่าน่าจะมีอะไรติดอยู่กับลูกใช่หรือไม่ค่ะ และลูกควรทำเช่นไร  

                และ 2 ลูกนี้ต้องรับใช้พระองค์ท่าน โดยเป็นร่างทรงใช่หรือไม่ค่ะ (บทความของท่านอาจารย์หมอยา ย้ำว่า ให้ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย) แต่เพื่อความมั่นใจ และความแน่ใจค่ะ  

ขอท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะลูกด้วยน่ะค่ะ

                 และที่ท่านอาจารย์หมอยาติงเรื่องการให้พรในฉบับที่แล้ว ลูกเองก็ยังงงเหมือนน่ะค่ะ ขอท่านอาจารย์หมอยาโปรดอย่าได้ถือสาลูกเลยน่ะค่ะ และกว่าลูกจะได้ส่งข้อความมารบกวน ปรึกษา และสอบถามต่อท่านอาจารย์หมอยา ลูกเองต้องอ่านตั้งหลายรอบกว่าจะได้ส่ง บางคำเกิน บางคำขาด บางวรรค บางตอน อ่านแล้วงงเองก็มีค่ะ ขอท่านอาจารย์โปรดอย่าถือสาน่ะค่ะ  

                หากแม้มีคำใดที่ล่วงเกินต่อท่านอาจารย์หมอยา ขอท่านอาจารย์โปรดอภัยแก่ลูกด้วยน่ะค่ะ ขอกราบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยน่ะค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ที่อาจารย์ติงเรื่องคำให้พร เพราะท่านวางเงื่อนไขในการจะได้มาของพรไว้ครับ
      สำหรับบทความด้านบน อาจารย์ได้อ่านแล้ว สรุปได้ดังนี้ครับ
๑. ท่านพบครูของท่านแล้วหรือยัง
๒. วันที่อาจารย์ได้ตอบเมล์ของท่าน ๗ มิถุนายน๒๕๕๕เป็นวันอะไร
๓. สิ่งที่ท่านขาดไปคือท่านเปิดตำหนักแล้ว ไม่สามารถไปต่อได้ครับ เพราะความสงสัยครับ
๔. มีคำกล่าวว่ามีสามารถจึงทราบมติสวรรค์ครับ


# 1795
By หมอยา
On 2012-06-06 07:52:33


sent: wednesday, june 06, 2012 2:04 pm
to:
subject: สอบถามหมอยาเกี่ยวกับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียน   ท่านหมอยา

                   เนื่องจากว่ามีคนมาบอกว่าตัวดิฉันมีองค์เทพ ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพจริงๆหรือไหม

ดิฉันขอรบกวนท่านหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะค่ะ  ดิฉันชื่อ นางสาว จิราพร ทองจันทร์ . อยู่เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 

                   ถ้าดิฉันมีองค์เทพต้องทำอย่างไรบ้าง

ส่ง​จาก​แท็บ​เล็ต samsung

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1794
By หมอยา
On 2012-06-05 23:11:58

 

-----original message-----

sent: saturday, june 02, 2012 11:59 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

  หนูชื่อ ฐิดากาญจน์ บุญรัตน์  ที่จังหวัดกรุงเทพ อยากทราบว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าคะ จะได้ปฏิบัติถูก รบกวนอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยนะคะ

              ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย.        sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1793
By หมอยา
On 2012-06-05 23:09:59


sent: sunday, june 03, 2012 3:36 pm
to:
subject: อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ  ผมนายปารเมศ เย็นจิต เป็นคนจังหวัดพะเยาคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

ผมมีอาการ ร้อนออกตัวเป็นครั้งๆและเป็นบ่อยๆ และปวดศีรษะข้างเดียว ขนลุกบ้างครั้ง มีลมออกจากกระเพราะ วิงเวียนศีรษะ มีลางสังหรณ์แม่นยำและที่บ้านผมก็นับถือเทพกวนอู

ช่วยให้ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพช่วยตอบหน่อยคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพ... ดวงนี้เดินสายเทพ ควรเป็นศิษย์มีครู
อาการที่เป็นท่านว่าผิดครู อาเภทเจ้าที่แลต้องธรณีสารครับ
การปฏิบัติหรือถือดีเป็นภัยแก่ตน ดวงท่านอายุสั้นได้ครับ

*************************


# 1792
By หมอยา
On 2012-06-05 23:04:56


sent: sunday, june 03, 2012 8:29 pm
to:
subject: ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคับท่านอาจารย์หมอยา

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้กระผมหน่อยนะคับ

ที่กระชื่อ นิธิวิทย์  พิมพ์สุภามา คับ จังหวัดเชียงราย 

 ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1791
By หมอยา
On 2012-06-05 23:02:29


sent: sunday, june 03, 2012 9:36 pm
to:
subject: อาจารย์ค่ะ กรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้ศิษฐ์ด้วยค่ะ

 

ชื่อนางสาวอัจฉรา  ขุมทรัพย์    เกิดที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ดวงนี้มีคุณสมบัติพิเศษครับ

*********************

 


# 1790
By หมอยา
On 2012-06-05 23:00:25


sent: sunday, june 03, 2012 11:05 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ  ผมได้ติดตามเว็บของอาจารย์มาได้พักหนึ่งแล้วคับ
และใคร่ขอจะรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมที่นะครับ
ผมชื่อ นายอธิษฐาน   รัตนาสิทธิ์
เกิดที่กรุงเทพมหานคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ..... ท่านมีวิบากกรรมรออยู่ หาไม่อายุจะสั้นครับ

*************************


# 1789
By หมอยา
On 2012-06-05 22:57:38


sent: sunday, june 03, 2012 11:27 pm
to:
subject: กราบสวัสดีคะ หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพคะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

หนูชื่อ ณภาภัช ฐานัสปภาวิน  ที่กทม.คะ  

อยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ บางครั้งหนูมีความรู้สึกแปลกๆบ่อยคะ 

ระยะหลังหนูทำบุญสวดมนต์เข้าวัดทุกวันคะ หนูมีความรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิม - -

เพลียและเหนื่อยกว่าเดิมคะ 

รบกวนท่านอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำ ตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ 

ถ้าหนูมีองค์เทพจริง  เพื่อหนูจะได้

กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องคะ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามากๆเลยค่ะ

ณภาภัช ฐานัสปภาวิน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1788
By หมอยา
On 2012-06-05 22:35:54


sent: tuesday, june 05, 2012 10:44 am
to:
subject: re: ตรวจองค์เทพคุ้มครองประจำตัว

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือค่ะ,

ข้าพเจ้าต้องขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาได้โปรดเมตตา กับข้าพเจ้าด้วย 

เนื่องจากข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวิตหลายอย่าง ซึ่งต้องการการได้รับการปรับแก้เพื่อทำให้ชีวิตครอบครัว 

และชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้า อายุ 39 ปี ย่างเข้า 40 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีอะไรที่มั่นคง และชีิวิตการทำงานก็ได้แต่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวไปวันๆเจ้าค่ะ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาและเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจและทำบุญเพื่อชี้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถอะเจ้าค่ะ

        ข้าพเจ้าคงได้มีโอกาสและพอจะมีบุญวาสนาที่จะได้ไปกราบท่านอาจารย์หมอยา ในโอกาสอันใกล้นี้ด้วยค่ะ ซึ่งก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะย้ายที่พักมาเช่าแถวม.รามฯ2 นั้น บ้านหลังที่ข้าพเจ้าเช่าอยู่ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านท่านอาจารย์หมอยา มากนักเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าอยู่แถวรามอินทรา 42 แยก8 มาก่อนค่ะ

จึงขอกราบขอบพระคุณมาณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ปิยะเศรษฐ กุนกัน (ฝน) 

*****************************************

from: piyaseth kunkan < >
to: " " < >
sent: monday, june 4, 2012 5:22 pm
subject: ตรวจองค์เทพคุ้มครองประจำตัว

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือค่ะ,

        ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าเวปไซด์เพื่อความรู้ในการหาลูกประคำเพื่อสวดมนต์ และได้เจอเวปไซด์ของท่านอาจารย์หมอยาค่ะ มีความตั้งใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ

 ชื่อ  นางปิยะเศรษฐ  กุนกัน จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่ได้เมตตาข้าพเจ้า มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ปิยะเศรษฐ  กุนกัน (ฝน)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1787
By หมอยา
On 2012-06-05 22:27:31


sent: tuesday, june 05, 2012 12:08 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมได้ติดตามเว็ปไซต์ ของท่านอาจารย์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ ถึงจะไม่บ่อยนักก็ตาม
ในครั้งนี้ที่ติดต่อหาท่านอาจารย์นี่ เพราะใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ ในการตรวจดูองค์เทพ และการปฎิบัติตนครับ

เพราะกระผมเอง ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับพิธีกรรมสายนี้บ้างเล็กน้อยครับ และมีคนทักอยู่หลายคนครับ บังเกิดเป็นความไม่แน่ใจ
จึงเกรงว่าจะกระทำตัวได้ไม่ควรครับ กระผมเลยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยา ในการตรวจครั้งนี้ครั[

ข้อมูลดังนี้ครับท่านอาจารย์หมอยา

ชื่อ-สกุลปัจจุบัน    :  นายชัชชัย คำสุขใส

ชื่อ-สกุลเดิม        :  นายอัษฎางค์ เอกอโณทัย

จังหวัดที่เกิด : กรุงเทพมหานครฯ ครับ

สุดท้ายนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยญาณ ดลบันดาลให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัว รวมทั้งเหล่าศิษย์ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กอป รด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อันดีตลอดไปครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ

ด้วยความเคารพ
นายชัชชัย คำสุขใส

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1786
By หมอยา
On 2012-06-03 15:14:26


sent: sunday, june 03, 2012 1:59 am
to:
subject: ขออนุญาติตรวจองค์เทพครับ

ขอกราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ผมติดตามเว็ปของอาจารย์มานานพอสมควรแล้วครับ
แต่ยังไม่กล้าตรวจองค์เทพครับ แต่ตอนนี้เวลาผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงต้นคอกระตุก
ผมเลยสงสัยอยากรู้ว่าผมจะมีองค์เทพรึเปล่า ผมจึงขอรบกวนเวลาอาจารย์หมอกรุณาตรวจให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ นายพรอัมรินทร์ ดาราเรือง จ.เพชรบูรณ์
ผมขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับทีกรุณาตรวจให้ครับ
ขอให้อาจารย์หมอมีบารมีสูงยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1785
By หมอยา
On 2012-06-03 14:51:05


sent: saturday, june 02, 2012 6:43 pm
to:
subject: สวัสดีครับ ผมขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

ชื่อ มนัสพงษ์  แสวงศรี . จังหวัดกรุงเทพ แต่ อาศัยอยู่ที่ปทุมธานีครับ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1784
By หมอยา
On 2012-06-02 14:53:24

# 973
by หมอยา
on 2011-08-19 09:52:16

ท่านสามารถตรวจคำตอบของท่านได้ที่

ตรวจองค์เทพ 2554


sent: saturday, june 02, 2012 9:30 am
to: อาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

subject: ตรวจองค์เทพ
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

ขออาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ

ชื่อ นันทนัช หรั่งแจ่ม (ชื่อเดิม รัตติกาล)

จ.อุทัยธานี  สุดท้ายนี้ขอบา่รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ดล บันดาลให้อาจารย์และ

ครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะ

ตอบ ท่านทำได้น่าเกลียดมากๆครับ


# 1783
By หมอยา
On 2012-06-02 14:03:38


sent: saturday, june 02, 2012 10:12 am
to:
subject: ขอตรวจดวงเทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันไคร่ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์หมอยาตรวจดวงเทพให้ว่ามีหรือไม่ และความปฏิบัติตัวเช่นไรคะ
ดิฉันชื่อ น.ส.ศศิมา ทองพืช  เกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ใคร่ขอความกรุณาและขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

ศศิมา ทองพืช

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1782
By หมอยา
On 2012-06-02 13:21:01


sent: saturday, june 02, 2012 12:56 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ นายรุ่งโรจน์ิ   ตั้งประสงค์

เกิดที่จังหวัด นครพนม แต่ปุจจุบัน อยู่ที่ กทม ผมอยากทราบว่า ผมมีองค์เทพหรือป่าวครับ  รบกวนด้วยนะครับบ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1781
By หมอยา
On 2012-06-02 02:02:44


sent: friday, june 01, 2012 7:07 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

     สวัสดีครับอาจารย์  ผมชื่อ นาย วิชุณ ภควิริยะกุล   เลยทำให้ผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว
ขอความกรุณาจากอาจารย์ โปรดช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยน่ะครับ

ตอบ  ท่านฉลูวันอังคารครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1780
By หมอยา
On 2012-06-02 01:56:34


sent: saturday, june 02, 2012 12:24 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
      ผมชื่อ นิธินันท์ แสงน้ำ   ปทุมธานี 
   กระผมขอความเมตตาจากท่านอาจาร์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ให้ด้วยนะครับ   
                                                    ความเคารพและนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ.... เพื่อสืบชะตาครับ


*************************


# 1779
By หมอยา
On 2012-06-01 18:21:23


sent: thursday, may 31, 2012 4:38 pm
to:
subject: เรียนสอบถามองค์เทพ ครับ

 

เรียนสอบถามอาจารย์ครับ ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพ ให้ด้วยครับ

ชื่อ นายภัทรพล ไชยพนากุล เกิดที่กรุงเทพฯ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ภัทรพล ไชยพนากุล
กทม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*************************


# 1778
By หมอยา
On 2012-06-01 18:17:08


sent: thursday, may 31, 2012 1:10 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     หนูขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ ชื่อ ธันยนันท์ อินธิแสง

เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ ถ้าหนูมีองค์ หนูต้องปฎิบัติอย่างไรคะ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1777
By หมอยา
On 2012-06-01 18:15:32


sent: thursday, may 31, 2012 1:03 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารณ์ด้วยความเครารพ

ผมชื่อ นายพงษกร ปัตติยะ
สถานที่เกิดโรงพยาบาลเด็ก กทม. หลังจากเกิดได้ใช้ชีวิตอยู่กับมารดาและครอบครัวที่จังหวัดนนทบุรี
ขอบคุณครับด้วยความเครารพอย่างสูงครับท่านอาจารณ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้อายุสั้นครับ

*************************


# 1776
By หมอยา
On 2012-06-01 18:12:06

 


sent: thursday, may 31, 2012 1:57 am
to:
subject: อาจารย์ ผมต้องการตรวจองค์เทพครับผม

ผมเกิดเกิดที่จังหวัดชลบุรีครับอาจารย์ พอดีวันนี้ผมได้ไปงานขึ้นเสาร์เอกที่ร้านแม่แฟน แล้วพอดีมีองค์ลง แล้วองค์ ทักผมว่ามีองค์เทพครับ  ผมเลยอยากจะทราบว่ามีองค์เทพจริงไม่ครับ

 แต่ผมไม่ได้กินเนื้อนะครับ ยังงัยผมรบกวนอาจารย์ตรวจให้ผมด้วยนะครับ

ขอบคุณครับอาจารย์  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************

 


# 1775
By หมอยา
On 2012-06-01 18:09:08

 

-----original message-----

sent: wednesday, may 30, 2012 8:30 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ หนูชื่อ กรวิกา  กูลแก้วที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ อยากทราบว่าตัวหนูมีองค์เทพหรือเปล่าคะ จะได้ปฏิบัติตัวถูก รบกวนท่านอาจารย์หมอยาให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1774
By หมอยา
On 2012-06-01 18:06:11


sent: wednesday, may 30, 2012 2:33 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หนูค่ะ
 
หนูชื่อนางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง จังหวัดนครพนม
 
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1773
By หมอยา
On 2012-06-01 18:02:41

 


sent: friday, june 01, 2012 1:06 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
      ผมชื่อ คุณานนทน์ ทัพธวัช 
   กระผมขอความเมตตาจากท่านอาจาร์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ให้ด้วยนะครับ   กระผมจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับด้วย
                                                    ความเคารพและนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1772
By หมอยา
On 2012-06-01 17:59:55


sent: friday, june 01, 2012 4:07 pm
to:
subject: ขอสอบถามค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ ส่งเมลล์ไปฉบับก่อนไม่ได้ลงท้ายด้วยความเคารพ ต้องขอกราบขอโทษมาด้วยนะคะ  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยนะ  ชื่อ นายชานนท์  จี้้รัตน์    จังหวัด เชียงราย
ขอคุณมากนะคะอาจารย์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1771
By หมอยา
On 2012-06-01 17:55:25


sent: friday, june 01, 2012 4:11 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีค่ะท่าน อาจารย์หมอยา ที่่เคารพ
ดิฉันมีความประสงค์จะขอให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ ว่าดิฉันมีองค์เทพจริงหรือป่าวค่ะ 
เพราะดิฉันรู้สึกมีอาการแปลกๆ  ตามที่อาจารย์แนะไว้ในหน้าเวป และดิฉันควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะ
ขออาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาด้วยค่ะ  ถ้ามีองค์เทพจริงขออาจารย์ช่วยระบุองค์เทพให้ได้มั้ยค่ะ เพื่อหนูจะได้
กราบไหว้บูชาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ชื่อนางสาวภัทราภรณ์  ไชยแปง
เกิดที่โรงพยาบาลแม็คคอร์มิค จ.เชียงใหม่
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาค่ะ

ภัทราภรณ์ ไชยแปง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงนี้ไม่ธรรมดาครับ

*************************


# 1770
By หมอยา
On 2012-06-01 17:49:01


sent: friday, june 01, 2012 2:07 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
        หนูรบกวนขอความเมตตาให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ
        หนูชื่อ รัตนากร (เดิมชื่อ บี) นามสกุล สุขละมูล . เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ          
..ด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูง..
                 
        เห็นท่านอาจารย์หมอยาใจดี ตรวจองค์เทพให้บุคคลต่างๆโดยไม่เรียกร้องสิ่งใด และให้ข้อมูลความรู้ในสิ่งที่หนูไม่เคยรู้ อีกทั้งยังมีแต่คำอวยพรมอบให้บุคคลอื่นๆ หนูเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้ว่ามีอำนาจหรือบุญวาสนาพอที่จะอวยพรให้ใครได้หรือไม่ แต่หนูก็อยากให้คำอวยพรของท่านอาจารย์หมอยาส่งผลกลับ ให้ท่านอาจารย์หมอยาสมหวังดังคำอวยพรที่ท่านอาจารย์หมอยามอบให้แด่บุคคลอื่นทุกประการ


# 1769
By หมอยา
On 2012-06-01 17:02:02


sent: wednesday, may 30, 2012 9:25 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ขออนุญาตแจ้งท่านอาจารย์หมอยาครับ

กระผมชื่อ นาย ณัฐพล สาครนาวินเกิดที่ กรุงเทพฯ ครับ

ต้องขอความเมตตาท่านอาจารย์ ช่วยกระผมตรวจองค์เทพด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************

เรียนท่านอาจารย์หมอยากระผมเคยไปหา อาจารย์, ร่างทรงมาหลายที่ ซึ่งแต่ละที่ก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน ผมควรปฎิบัติอย่างไรครับ บางครั้งปฎิบัติตัวไม่ถูก 

ช่วยให้ทางสว่างให้กระผมเดินทางได้อย่างถูกต้องด้วยครับ 

ขอบพระคุณอย่างสูง ด้วยความเคารพท่านอาจารย์หมอยาครับ
# 1768
By หมอยา
On 2012-06-01 08:31:42


sent: friday, june 01, 2012 8:10 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

                      ลูกเคยขอตรวจองค์เทพ กับอาจารย์แล้วค่ะ วันนี้อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ลูกชายด้วยค่ะ ชื่อ ศุภฤกษ์ พูขุนทด ค่ะ                                                                                                                    ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1767
By หมอยา
On 2012-06-02 00:36:26


sent: friday, june 01, 2012 8:45 pm
to:
subject: ลูกกราบขอบพระคุณพระอาจารย์น๊ๆครับที่ให้คำแนะนำชีแนะแนวทางแด่ตัวลูก

 

ลูกขอขอบพระคุณพระอาจารย์ในทุกๆเรื่องที่พระอาจารย์คอยชีแนะแนวทางให้แก่ลูกน่ะครับ
ชะตาลูกนี้เบื่ยงบนทรงเมตตาให้โอกาสลูกได้กลับมาประพฤติปฎิบัติตั้งมั่นอยู่ในทานความดีงามอีกครั้ง
อีกไม่นานลูกก๊จะได้บวชสนองพระคุณอันประเสริฐของคำว่า''เป็นบุตรต้องกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา''แลผู้มีพระคุณแลสิ่งศักดิ์ศิษดิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเมตตากรุณาแด่ตัวลูกมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่แล้วครับพระอาจารย์
 
ลูกขอลาแล้วครับพระอาจารย์ผู้ทรงความเมตตา...ลูกขออวยพรให้พระอาจารย์แลครอบครัวของพระอาจารย์แลคนที่พระอาจารย์รักแลห่วงใยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ผูลสุขทั้งกายใจน๊ๆครับ(เทพกับธรรมทานนั้นอยู่คู่กันมาตั้งแต่บรรพกาล~ฉนั้นลูกนี้จะขอตั้งมั่นอยู่ในความดีมีเมตตาทานแด่เพื่อนมนุษย์แลสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญตามรอยของเหล่าองค์พระพ่อพระแม่พระพี่แลพระอาจารย์ทุกพระองค์ครับ)
 
ขอเหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของตัวลูกได้โปรดเมตตาเปิดทางให้ลูกได้บวชฝึกจิตใจตนเองให้หันมาประพฤติปฎิบัติแต่สิ่งดีงามสนองความกตัญญูกตเวทีด้วยเทอญ
(ลูกขอลาแล้วซึ่งกรรมอันไม่ดีงามทั้งหลาย....จากนี้ลูกจะขอตั้งมั่นหมั่นพึงกระทำแต่ในสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงครับ)

ตอบ อนุโมทนาครับ....................

*********************************


sent: thursday, may 17, 2012 7:14 pm
to:
subject: ผมมีองค์เทพคอยคุ้มครองตัวผมหรอคับพระอาจารย์

 

กราบสวัสดีครับพระอาจารย์ ผมชื่อภาณุวัฒน์ ปั้นศิลป์  59/5 ม.3 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ครับอาจารย์
ผมอยากทราบว่าตัวผมเองมีองค์เทพคอยคุ้มครองหรอคับพระอาจารย์.....ช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าปวดช่วงๆต้นคออ่ะคับผม !!

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: thursday, may 31, 2012 6:12 pm
to:
subject: กราบสวัสดีครับพระอาจารย์

 

บุคคลที่มีองค์เทพลักษณะชัดเจน ๒,๕.๒ ส่วนมากเป็นดวงบังคับรับขันธ์หรือปฏิบัติสายเทพมากกว่าปกติครับ
ส่วนมากเป็นชะตาสวรรค์กำหนดมักเป็นมากกว่าร่างทรงทั่วๆไปครับ
ผมชื่อนาย ภาณุวัฒน์ ปั้นศิลป์  จ.ลพบุรีครับพระอาจารย์

โดยส่วนตัวผมมักชอบไปทางธรรมทานมากกว่าอะครับ

ตอบ  ท่านชอบสายธรรมก็ไปทางนั้นครับ

 

ผม งง สับสนๆไปหมดแล้วครับพระอาจารย์
บ้างทีผมไม่รู้จะไปพูดไปปรึกษาระบายกับใครก๊เนื่องด้วยกลัวเค้าจะหาว่าเราบ้า ไม่มองเหมือนอย่างที่คลอื่นเค้ามองไม่คิดเหมือนอย่างที่คลอื่นเค้าคิด มีอยู่วันนึงผมนั่งทานข้าวอยุ่...อยู่ดีๆผมก๊รู้สึกแวบขึ้นมาเองเลยครับ..ว่ามีคลมาแกล้งรักแกน้องสาวผม...พอน้องผมกลับมาบ้านผมก๊ลองถามๆน้องผมว่าวันนี้มีคลมาแกล้งมาหาเรื่องไหม(น้องผมก๊ตอบมาว่ามีครับ)...ผมก็คือคลนึงที่พระอาจารย์บอกว่าผมมีองค์เทพลักษณะ๒.๕.๒ครับ
ผมอยากขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจทีครับ
ขอบคุณมากครับพระอาจารย์

ตอบ มาเวบนี้อ่านมากๆจะเกิดปัญญาครับ 


# 1766
By หมอยา
On 2012-06-01 02:33:41

 


sent: saturday, may 26, 2012 3:57 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา  ที่เคารพ
      ผมชื่อ นายวุฒิชัย สุจริต  จังหวัด ร้อยเอ็ด
   กระผมขอความเมตตาจากท่านอาจาร์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ให้ด้วยนะครับ   กระผมจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับด้วย
                                                    ความเคารพและนับถือ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๒. ดวงนี้ไม่เดินสายเทพหรือแก้..อายุจะสั้นครับ

*************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool