ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1865
By หมอยา
On 2012-06-30 21:47:05


sent: saturday, june 30, 2012 3:47 pm
to: วิศว กาญจนวัฒน์ศิริ
subject: ตรวจองค์เทพครับผม

    กราบเรียน อาจารย์หมอยาครับ  ผมขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับผม และขอคำชี้แนะด้วยครับผม

      ผมนายวิศว กาญจนวัฒน์ศิริ  จังหวัด นครราชสีมาครับ
      ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ด้วยครับผม ผมขอให้อาจารย์หมอยาและทางทีมงาน มีสุขภาพแข็งแรง เจริญในธรรมยิ่งๆๆขึ้นไปครับผม

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1864
By หมอยา
On 2012-06-30 21:46:45


sent: saturday, june 30, 2012 3:47 pm
to: วิศว กาญจนวัฒน์ศิริ
subject: ตรวจองค์เทพครับผม

    กราบเรียน อาจารย์หมอยาครับ  ผมขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับผม และขอคำชี้แนะด้วยครับผม

      ผมนายวิศว กาญจนวัฒน์ศิริ  จังหวัด นครราชสีมาครับ
      ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา ด้วยครับผม ผมขอให้อาจารย์หมอยาและทางทีมงาน มีสุขภาพแข็งแรง เจริญในธรรมยิ่งๆๆขึ้นไปครับผม

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ครับผม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1863
By หมอยา
On 2012-06-30 21:41:00


sent: saturday, june 30, 2012 6:06 pm
to:
subject: อยากทราบองค์เทพตัวเอง

ชื่อกุลธิดา  รัศมีเด่นนภา จังหวัดเลย ตอนนี้อยู่กรุงเทพ

มีพระท่านหนึ่งทักว่าหนูมีองค์อะคะและหนูก็เห็นอะไรบ่อยๆ เคยไปหาร่างทรงเค้าบอกให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา

หนูต้องทำอย่างไรบ้างอะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1862
By หมอยา
On 2012-06-30 21:36:13


sent: saturday, june 30, 2012 9:23 pm
to:

subject:
 
กราบท่านอาจารย์ค่ะ

           ชื่อ  นางสาวเบญจวรรณ   จันทะวงศ์ 
 
     ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ    และขอคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยนะคะ
                                   
                              ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
 
                            
    

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1861
By หมอยา
On 2012-06-29 17:54:02


sent: thursday, june 28, 2012 10:42 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ

ผมชื่อปัญญา   บัวทอง เพศชายครับ

บ้านเกิดจังหวัดสมุทรสาครครับ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ

สุดท้ายขอให้อาจารย์หมอยาและทีมงานจงมีสุขพลานามัยที่แข็งแรงทุกท่านครับ..ขอขอบคุณอาจารย์มาณ.ที่นี้ด้วยครับ..

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ.. ดวงคนทรง ร่างทรงเจ้าตำหนักครับ

******************************


# 1860
By หมอยา
On 2012-06-29 17:44:34


sent: thursday, june 28, 2012 2:16 pm
to:
subject:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
    ผมชื่อนายกาวิน พัฒนจันทร์ 

ที่ลพบุรี
คือ ผมมีอาการปวดหัว แล้วเหมือนจะอาเจียนเมื่ออยู่สถานที่ที่มีองค์เทพ
รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ และคำชี้แนะด้วยค่ะ

ผมขอขอบคุณอาจารย์หมอยา และขอให้สิ่งศักสิทธิ์ ช่วยคุ้มคลองอาจารย์หมอยาด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๒. ท่านสัมผัสองค์ท่านแล้วครับ

*********************


# 1859
By หมอยา
On 2012-06-30 21:50:44


sent: thursday, june 28, 2012 4:18 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

 

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาเมตาตาตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะค่ะ ลูกชื่อ  ภิญญดา  เทพรักษา ค่ะ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ

******************************


sent: saturday, june 30, 2012 2:43 pm
to:

subject: ขอคำปรึกษาชี้แนะค่ะ

"กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง"

ลูกได้รับเมลตอบกลับของอาจารย์หมอยาแล้วค่ะดีใจที่สุดค่ะที่ได้คำตอบจากอาจารย์ค่ะลูกขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ที่อาจารย์เมตตาตรวจองค์เทพให้ลูกหลังจากได้คำตอบอาจารย์หมอยาลูกกำลังอ่านและศึกษาแต่ละอย่างที่ได้มีในเว็บ

แต่ลูกใคร่ครวญขอความกรุณาอาจารย์หมอยาชี้แนะให้ลูกด้วยว่าเห็นสมควรปฎิบัตยังไงให้ถูกและดีขึ้นค่ะ

 ลูกได้รับการตรวจองค์เทพ(๔,๕.๑) ลูกต้องปฏิบัตตนอย่างไรค่ะให้ถูกวิธี

 ขณะนี้ที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่ลูกจะเริ่มปฏิบัตตัวอย่างไรพร้อมกับศึกษาเรื่องความรู้ที่อาจารย์หมอยาลงในเว็บไว้ค่ะ

ลูกต้องเริ่มทำและปฎิบัติอย่างไรไปก่อนค่ะ จนกว่าจะถึงเวลาและเห็นสมควรต้องรับขันธ์ขอให้อาจารย์ชี้แนะให้ลูกด้วย

 ลูกอาจจะคิดอ่านไม่แน่ชัดเลยต้องขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะให้ลูกด้วยค่ะ  

 กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ


# 1858
By หมอยา
On 2012-06-29 17:30:36

-----original message-----

sent: thursday, june 28, 2012 7:29 pm
to:
subject: กราบสวัสดีท่านหมอยาครับ ผม บดีศักดิ์ พิชญ์ธนินท์ธร เจังหวัดระยอง อยากทราบว่ามีองค์เทพไหมครับถ้ามีควรปฎิบัติอย่างไรครับ ขอบพระคุณครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1857
By หมอยา
On 2012-06-29 17:23:37


sent: thursday, june 28, 2012 7:31 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอย ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา,
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ค่ะ

เพื่อการปฎิบัติตนให้ถูกต้องค่ะ

 

ชื่อ น.ส.ศิณจันท์   เพ็ชรกัณจันทร์ (ยุ้ย)เกิดที่ กรุงเทพมหานคร

ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์หมอยาด้วยคะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ศิณจันท์ (ยุ้ย) ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๒. ดวงนี้วูบวาบครับ เป็นลักษณะใช้ความสามารถเฉพาะตัว เช่น เซล เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้าแฟชั่น เรียกว่าต้องมีอารมณ์ศิลป เด็กแนว ดูอ่อนกว่าวัยครับ

******************************


# 1856
By หมอยา
On 2012-06-29 17:08:41

 


sent: thursday, june 28, 2012 11:57 pm
to:
subject: ขอช่วยตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ  
  ผมชื่อ นายทฤษฎี ประจันตะเสน  เกิดที่จังหวัดชลบุรีครับ 
ขอกราบขอพระคุณท่านหมอยาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1855
By หมอยา
On 2012-06-29 17:01:59


sent: friday, june 29, 2012 11:39 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอคำแนะนำค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ดิฉันชื่อ รุ่งฤดี อมารกูล  ค่ะ  เป็นคนจังหวัดสระบุรี
ตัวหนูเองนั้นเพิ่งจะรับขันธ์มาจากท่านปู่ชีวกโกมารภัจน์ค่ะ และหนูได้อ่านเจอเว็บของท่านอาจารย์
หนูจึงใคร่ขอคำแนะนำในแนวทางการปฏิบัติค่ะ

และเมื่อไม่นานมานี้ พ่อของหนูเค้าเพิ่งจะทราบว่าหนูไปรับขันธ์มาก็เลยทำให้มีปากเสียงกันเล็กน้อยค่ะ
แต่ก่อนหน้านั้นหนูมีอาการเหมือนตากระตุกมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเจอกับพ่อค่ะ
อยากทราบว่าเกี่ยวกับการบอกเหตุมั้ยคะ
                 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ล่วงหน้า สำหรับคำแนะนำค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
อนุโมทนาครับ เรื่องสายเทพ พ่อของลูกย่อมเป็นห่วงเป็นธรรมดาครับ ทำนายว่า
๑. ลูกมีอริในกาย ดังนั้นพึงระวังรักษาตัวไว้ครับ
๒. การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นควรตั้งใจ อย่างน้อยๆสิ่งนี้เมื่อประสบความสำเร็จ ผู้ที่ยินดีมากที่สุดย่อมเป็นพ่อและแม่ครับ..
๓. ความรักและคู่ครอง ตกเรือนบาปเคราะห์ ค่อยเป็นค่อยไปครับจะได้ไม่เสียใจ บางคนรักเพศเดียวกันไปเลยก็มีครับ เกิดเป็นหญิงทำตัวดี ผู้คนสรรเสริญครับ

******************************


# 1854
By หมอยา
On 2012-06-29 16:41:50


sent: friday, june 29, 2012 2:37 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน อาจารย์หมอยา
รบกวนตรวจองค์เทพ และขอคำแนะนำอื่นๆ ด้วยค่ะ

ชื่อ-นามสกุล  : เนตรชนก เกตุมี
เนื่องจากแม่จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ค่ะ แม่บอกว่าเกิดใกล้ค่ำ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
นก
29/6/2012

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1853
By หมอยา
On 2012-06-29 09:43:40

 

 

-----original message-----

sent: friday, june 29, 2012 7:46 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ ชุติภา ช่วยจวน เป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะ อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพของสามีให้ได้หรือไม่คะ สามีเขียนภาษาไทยไม่ได้ ดิฉันจึงส่งอีเมลล์มาแทน 

ดิฉันค่อนข้างกังวลเนื่องจากก่อนหน้านี้ประมาณสองปี มีร่างทรงมาทักว่าสามีเป็นคนมีองค์ และควรที่จะรับขันธ์สิ้นปีนี้ เนื่องด้วยดวงชาตากำลังจะตกต่ำ แต่จากการที่หาข้อมูลมา การรับขันธ์ไม่ใช่เรื่องที่จะทำเล่นๆได้ จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้สามีอีกครั้ง เพื่อจะใด้ทราบและมั่นใจ และหาทางดำเนินการขั้นต่อไปค่ะ 

สามีดิฉันเป็นลูกครึ่งไทย-เดยมาร์ก : chris kannegaard sharasuvana (นายคริส เคนเนการ์ด ษรสุวรรณ์)

กราบขอบพระคุณค่ะ

ชุติภา

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1852
By หมอยา
On 2012-06-29 09:41:21

 


sent: friday, june 29, 2012 4:20 pm
to:

subject: กราบขอขมาอาจารย์
เนื่องจากที่อาจารย์ได้ตอบกลับมา ตัวลูกต้องกราบขอขมาอาจารย์ ตัวลูกเองไม่ได้คิดมาลองของหรือลบลูแต่อย่างใด เนื่องจากมี หลายท่านบอกลูกว่า ตัวลูกมีองค์เทพอยู่ แต่ลูกไม่แน่ใจว่าลูกมีจริงหรือไม่ และองค์ใดหรือสายใดที่คุ้มครองลูกอยู่ ลูกได้มาพบเจอเวปนี้โดบบังเอิญ จึงได้อยากให้อาจารย์ชี้ทางสว่างให้ โดยมิได้คิดเป็นอย่างอื่น ลูกต้องกราบขอขมาต่ออาจารย์และพ่อปู่ฤาษ ทุกองค์ ลูกนาย วชิรศักดิ์ ภิรมย์พรินทร์ ขอกราบขอขมาค่ะ

ส่ง​จาก​แท็บ​เล็ต samsung

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ยินดีแลมิได้ถือโทษแต่อย่างไร

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒) องค์เทพเป็นสองสายญาณครับ

*********************

******************************************


sent:
sunday, june 17, 2012 9:12 am
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์

ลูกชื่อ นาย วชิรศักดิ์ ภิรมย์พรินทร์
    รบกวนเรียนถามอาจารย์ว่า ตัวลูกมีเทพองค์ใดที่คุ้มครองลูก และตัวองค์เทพต้องการใช้ตัวลูกเป็นสื่อ
    ในการสร้างบุญบารมีขององค์ท่านหรือไม่ แล้วตัวลูกต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะ ที่ได้ให้ทานบารมีในการเปิดทางสว่างกับผู้ที่ค้นหาทางออกทางด้านนี้

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านตั้งใจมาลอง

๒. ท่านไปตรวจเวบอื่นแล้วเขาไม่ตอบคำถามท่าน
๓.
ท่านคงทราบตัวเองอยู่แล้วเรื่องญาณสัมผัส อาจารย์จึงมีคำกล่าวว่า  "คิดดีทำดี-ย่อมได้ดี   คิดชั่วทำชั่ว-วิบัติดับสูญ"


# 1851
By หมอยา
On 2012-06-28 06:56:09


sent: wednesday, june 27, 2012 11:54 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีค่ะท่าน อาจารย์หมอยา ที่่เคารพค่ะ

ดิฉันมีความประสงค์จะขอให้อาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ ว่าดิฉันมีองค์เทพหรือป่าวค่ะ 
 และดิฉันควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะ
ขออาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาด้วยค่ะ  

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มากค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

ชื่อนางสาวชลดา  ตรงซอน เกิดที่จ.เชียงใหม่

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์หมอยาค่ะ

ชลดา ตรงซอน

ตอบ วิเคราะห์เมล์ท่านแล้วดังนี้ครับ
๑. ท่านใช้เมล์คนอื่นถามมา นะครับ
๒. เวบนี้ไม่มีค่าครู สิ่งที่น้อมถวายครูอาจารย์ คือ อีเมล์ของท่านกับความจริงใจครับ
๓. กรุณามาใหม่ด้วยเมล์ของท่านครับ

**********************


# 1850
By หมอยา
On 2012-06-28 05:56:32


sent: wednesday, june 27, 2012 9:28 pm
to:
subject: ขอช่วยตรวจสอบองค์เทพ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ 

ผมชื่อ นายสมมารถ  เสงี่ยมพงษ์  จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า
๑. ท่านต้องมีปนิธานที่แน่วแน่กับสิ่งที่จะทำ เช่นการศึกษา การงาน หาไม่แล้วอุปสรรคมากมายรอท่านอยู่ครับ
๒. ดวงนี้มีลิขิตให้เดินสายเทพ มิอาจเลี่ยงได้ครับ
๓. ช่วงนี้ให้ระวัง จะเจ็บตัวเพราะเพื่อนครับ

**********************


# 1849
By หมอยา
On 2012-06-27 17:59:25


sent: wednesday, june 27, 2012 4:19 pm
to:
subject: ขอช่วยตรวจสอบองค์เทพ

 

เรียนอาจารย์หมอยา ขอช่วยตรวจสอบองค์เทพด้วยครับ ผมชื่อ นายณัฐพงศ์  วงค์เจริญกิจ  จังหวัดลำปาง 

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับ

**********************


# 1848
By หมอยา
On 2012-06-27 12:07:42


sent: wednesday, june 27, 2012 12:00 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

อยากรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ และขอแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยครับ

ชื่อ นายกิตติพัฒน์  ชัยพฤกษ์ . เกิดที่เชียงใหม่ครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**********************


# 1847
By หมอยา
On 2012-06-27 08:32:32


sent: tuesday, june 26, 2012 11:53 pm
to:
subject: ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์ไหมแล้วควรทำอย่างไรดีครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำทีครับ

ชื่อ นายกัมปนาท  ชฎาวงษ์ . ครับ  เกิดที่จังหวัด เชียงใหม่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ทำนายว่า
๑. บัดนี้ความคิดสับสน แลมักทำการยืดเยื้อ จงทำให้สั้นลง แลกอบด้วยความคล่องแคล่ว
๒. ไปสะเดาะเคราะห์เสียครับ หากยกพวกตีกันท่านคนเดียวที่หนีไม่ทันครับ.. แลระวังลูกหลง อุบัติเหตุครับ
๓. มีโอกาสตั้งใจเรียนครับ  ท่านมีภาระกิจทั้งทางโลกแลสายเทพรออยู่ครับ


# 1846
By หมอยา
On 2012-06-26 22:24:15


sent: tuesday, june 26, 2012 8:06 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

 

ลูกชื่อนางสาวณัฐธยาน์ เกตน์สิรินารา เกิดที่กรุงเทพฯค่ะ

มีคนทักว่าลูกมีองค์เทพ บ่อนครั้งที่ลูกปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา อย่างไม่ทราบสาเหตุ
ขอความกรุณา อ.หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ
ส่ง​จาก samsung ​mobil

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...# 1845
By หมอยา
On 2012-06-26 22:17:09


sent: tuesday, june 26, 2012 9:31 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อ จิรวิชญ์ โทบุตร เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ ผมขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ เพื่อผมจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องหากผมมีองค์เทพคุ้มครองอยู่ ครับ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. อธิปติของขันธ์ท่านว่าด้วย รูปของขันธ์ครับ

*****************************

 

 

 


# 1844
By หมอยา
On 2012-06-26 20:07:40


sent: tuesday, june 26, 2012 6:47 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอบารมีท่านพ่ออาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากๆๆๆครับสมัยก่อนลูกกระทำความผิดไว้เยอะลูกสำนึกผิดแล้วชีวิตที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ปีลูกขอบำเพ็ญตนอุทิศช่วยเหลือพระพุทธศาสนาตามกำลังที่ลูกมี กราบขอบพระคุณมากๆๆๆที่เมตตาตอบลูกหากพ่อมีบุญอะไรบอกบุญให้ลูกช่วยเหลือได้เต็มที่ครับ  สาธุ

ด้วยความเคารพ

บงการ  น้อยชีลอง(โจ)


# 1843
By หมอยา
On 2012-06-26 08:10:57


sent: monday, june 25, 2012 10:10 pm
to:
subject: ขอรับตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
     ดิฉัน นางสาว วิลาสินี จันทร์หอม   เกินที่กาญจนบุรี
คือ ดิฉันมีอาการปวด ตา ปวดหัว ส่วนใหญ่ จะเกิด ในวันโกน แล้วเวลาปวดหัว จะง่วงนอนมาก แล้วจะหาวทุก 10-15 นาที เป็นมาได้ 5- 6 ปีแล้วค่ะ
รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพ และคำชี้แนะด้วยค่ะ
ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์หมอยา และขอให้สิ่งศักสิทธิ์ ช่วยคุ้มคลองอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. อธิปติ ของท่านว่าด้วย วิญญา เป็นดวงร่างทรง มีสามารถในการสื่อกับเบื้องบนได้ครับ
๒. ดวงชะตาที่กำเนิด ในห้วงเวลาแห่งนักปราชญ์ นักวิชาการหรือครูครับ ศิโรภินท์ของท่านได้บังคับไว้ทั้งทางโลกแลสายเทพครับ ดังนั้นการนับถือสายเทพสามารถทำเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาทำความเข้าใจ หาใช่เหตุงมงายครับ
๓. อาการที่ท่านเกิดในวันพระวันโกน เมื่อได้พบครูเทพแลปฏิบัติโดยชอบแล้ว จึงจะพบแก่นแท้ครับ
๔. ดวงท่านมีเจ้ากรรมนายเวร ดังนั้นพึงระวังรักษาการครองตนโดยชอบ จึงสามารถรอดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้ครับ
๕. สืบไปเบื้องหน้าท่านจะมั่นคงครับ
๖. ขณะนี้การปฏิบัติงานที่เด่นเกินไป ย่อมเกิดมีความริษยาแก่ท่านได้ครับ
๗. วาสนาท่านมีเสือแลมังกรเป็นอาริยะ
๘. สืบไปเบื้องหน้า การประกอบพิธีกรรม บวงสรวงเป็นอานิสงน์คุ้มกายท่านแล

**************** *********


# 1842
By หมอยา
On 2012-06-26 07:52:21


sent: tuesday, june 26, 2012 12:32 pm
to: weera2983;

subject: fw: ขอตรวจองค์เทพ
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ส่ง​จาก samsung ​mobile

-------- ข้อ​ความ​ดั้ง​เดิม --------
subject: ขอตรวจองค์เทพ
from: weera2983 < >
to:
cc:

ข้าพเจ้าชื่่อวีรยุทธ เอียงทอง มีคนทักว่าข้าพเจ้ามีองค์ตอนนี้สับสนมากว่าควรทำอย่างไร
กราบขอบคุณอาจารย์หมอยา

ส่ง​จาก samsung ​mobile

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ....
๒. อธิปติของท่านว่าด้วย สังขาร ดังนั้นกายสังขารของท่าน มิได้มีไว้แต่เพียงประการเดียว แต่ยังมีไว้สำหรับประกอบกิจช่วยเหลือผู้อื่น จึงนับว่าเกิดประโยชน์โดยแท้ครับ
๓. ศิโรภินทฺ ของท่านเป็นสองทางสืบเนื่องจากข้อ๒. หากปฏิบัติถูกทางย่อมเกิดประโยชน์ หากใช้ในทางที่ผิดย่อมเกิดโทษภัย
๔. ดวงชะตาท่านดื้อดึงแลมิยอมสยบแก่ผู้ใด.... ด้วยเดชะบารมีขององค์ในอันแรงกล้า.. ผู้เปี่ยมด้วยบารมีเท่านั้นจึงคู่ควรเป็นอาจารย์ของท่านครับ

 

**************** *********


# 1841
By หมอยา
On 2012-06-25 20:23:02


sent:
sunday, june 17, 2012 9:12 am
to:

subject:
กราบเรียนอาจารย์

ลูกชื่อ นาย วชิรศักดิ์ ภิรมย์พรินทร์
    รบกวนเรียนถามอาจารย์ว่า ตัวลูกมีเทพองค์ใดที่คุ้มครองลูก และตัวองค์เทพต้องการใช้ตัวลูกเป็นสื่อ
    ในการสร้างบุญบารมีขององค์ท่านหรือไม่ แล้วตัวลูกต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะ ที่ได้ให้ทานบารมีในการเปิดทางสว่างกับผู้ที่ค้นหาทางออกทางด้านนี้

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านตั้งใจมาลอง

๒. ท่านไปตรวจเวบอื่นแล้วเขาไม่ตอบคำถามท่าน
๓.
ท่านคงทราบตัวเองอยู่แล้วเรื่องญาณสัมผัส อาจารย์จึงมีคำกล่าวว่า  "คิดดีทำดี-ย่อมได้ดี   คิดชั่วทำชั่ว-วิบัติดับสูญ"


# 1840
By หมอยา
On 2012-06-25 20:09:58


sent: saturday, june 16, 2012 7:01 pm
to:

subject

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันอยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ 
ชื่อ นางสาวหนึ่งนุช กล่ำฮุ้ย จังหวัดที่เกิด นนทบุรีค่ะ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
 ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

 

**************** *********


# 1839
By หมอยา
On 2012-06-25 19:54:05


sent: saturday, june 09, 2012 3:32 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

    กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

        ผมชื่อ นายจตุรงค์     เทียมพล     จังหวัด จันทบุรี

          ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ทำนายว่า
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ....
๒. ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง คือไม่เที่ยง ปัจจุบันเป็นชาย อดีตกลับเป็นหญิง ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าที่ ดังนั้นหมั่นอุทิศส่วนกุศล กรวดน้ำแลมอบอาหารให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านเสมอจึงนับว่าดีครับ

**************** *********


# 1838
By หมอยา
On 2012-06-25 19:46:44


sent: monday, june 25, 2012 3:33 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กระผมชื่อนายปิยะพันธ์  ปัญญาวศินสุข จังหวัดเกิด นครนายก  ครับ

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ทำนายว่า
๑. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้ ให้ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ครับ มีโอกาสไปอาบน้ำมนต์บ้างครับ

*********************

 


# 1837
By หมอยา
On 2012-06-25 19:39:46


sent: monday, june 25, 2012 5:48 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

      สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ผมชื่อ พลเชษฐ ช่วยโครธะ อยู่ชลบุรี ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับสิ่งที่ผมปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับ ชีวิตผมมีแต่เรื่องติดขัดตลอดเลยครับ บริวารคนรอบข้างและเรื่องงาน รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำทางสว่างด้วยครับ

       ขอบคุณท่านอาจารย์หมอยามากครับ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ทำนายว่า
๑. ช้าๆจะได้พร้าเล่มงาม
๒. ดวงท่านตอนนี้ งดเที่ยวกลางคืน ภัยจะมาถึงตัว
๓. โบราณว่า ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ครับ
๔. คนเราดีทุกประการเสียที่ปากครับ
๕. ไหว้เจ้าที่ที่บ้าน... ท่านจะพ้นเคราะห์แลอาเภทครับ

*********************


# 1836
By หมอยา
On 2012-06-25 14:53:50


sent: sunday, june 24, 2012 2:09 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ

                      กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ...

                         ข้าพเจ้าชื่อ  ปริศนา  อาหมื่น  ที่จังหวัดเชียงใหม่คะ

           เคยมีคนทักว่ามีองค์อยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจดูให้คะถ้ามีจริงต้องทำอย่างไรคะ

                                          กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1835
By หมอยา
On 2012-06-24 09:18:25


sent: friday, june 22, 2012 11:47 pm
to:

subject: fwd: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

ส่งจาก ipad ของฉัน
จุดเริ่มต้นข้อความที่ส่งต่อมา:

จาก: patompong tipyanon < >
วันที่: 9 เมษายน 2555, 12 นาฬิกา 45 นาที 35 วินาที gmt+07:00
ถึง: "wใ " < >
ชื่อเรื่อง: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

ขอกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์หมอยาครับ ว่ผสมองค์จริงหรือเปล่า เพราะว่าเคยมีคนทักมาหลายครั้ง
ผมชื่อนายปฐมพงศ์ ทิพยานนท์เกิดที่จังหวัดนครปฐม
จึงกราบเรียนมา ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ 
                                                             ด้วยคาวมเคารพอย่างสูง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1834
By หมอยา
On 2012-06-21 18:53:57


sent: thursday, june 21, 2012 10:05 am
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
       กระผมชื่อ นายจักรพันธุ์  จันทร์เจริญ  ครับ
 กระผมอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพครับผมจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ขอความเมตตาด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1833
By หมอยา
On 2012-06-21 18:52:17


sent:
thursday, june 21, 2012 2:41 pm
to:

subject:
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

ชื่อ นางสาวอัญชิสา ศรบัณฑิต  จังหวัดที่เกิด นครสวรรค์ คือหนูอยากทราบว่าตัวหนูเองนั้นมีองค์หรือเปล่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย 2555 ที่ผ่านมาโรงเรียนหนูมีงานไหว้ครูกัน ซึ่งเกิดเหตุการณ์องค์ลงกันหลายคนมาก หนูก็มีความรู้สึกว่า ปวดหัว แขนทั้งสองข้างวูบวาบ เหงื่อออกที่มือ แต่เมื่อเสร็จพิธีหนูก็กลับมาเป็นปรกติ บางครั้งเวลาหนูนอนอยู่บนบ้านก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีใครเรียก แต่หนูก็คิดในทางที่ดีว่าคงเป็นกุมารของแม่ เลยไม่คิดอะไร และหนูมักจะเห็นในสิ่งที่ใครไม่เห็นกันเช่นวิญญาณ จะเห็นแค่แว๊บๆ หรือจะได้ยินเสียง และอีกอย่างคือ หนูมักคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ บางทีก้มีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เหมือนเคยเกิดมาแล้ว แต่คิดยังไงก็คิดไม่ออก หนูเคยฝันนะคะ พอดีหนูอยากไปซื้อของที่ร้านค้า แต่ไม่รู้ราคา พอนอนหนูก้ฝันว่าหนูไปร้านค้านั้น และเดินไปดูราคา พอเช้ามาหนูก็ไปร้านค้า ปรากฏว่าราคาเดียวกับที่หนูฝันเลยค่ะ หนูก้ไม่รู้ว่าหนูมีองค์หรือเปล่า รบกวนอาจารย์ตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

**************** *********


# 1832
By หมอยา
On 2012-06-21 18:47:49


sent: thursday, june 21, 2012 3:29 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยา

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมอยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ชื่อ นาย อภิรักษ์  น้ำตาลพอต  (เดิมชื่อ นาย ศักดิ์ชัย น้ำตาลพอต)

. เกิดที่ รพ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1831
By หมอยา
On 2012-06-21 18:45:52


sent: thursday, june 21, 2012 3:54 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา
อยากทราบว่าดวงนี้มีองค์เทพหรือเปล่า มีอาการหนักที่ไหล่ ปวดหัว บางครั้งมือเย็นเหงื่อออก อาเจียน หลังอาเจียนอาการปวดหัวก็หายไป เคยหาหมอฝังเข็มเกี่ยวกับไมเกรนคุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่อาการของไมเกรนค่ะ ตัวเองเคยดูดวงหมอดูทักว่ามีองค์ค่ะ
ชื่อวริยนัทธ์  ธนัตถ์นันทน์
เกิดที่สมุทรสงคราม

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1830
By หมอยา
On 2012-06-21 14:59:07


sent: thursday, june 21, 2012 10:32 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ ครับผม

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ก่อนอื่น ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้กับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าชื่อ  ศุภชัย  อุ่นอุดมรักษ์  ที่ รพ.หัวเฉียว จ.กรุงเทพฯ

ข้าพเจ้าขอความเมตตาและความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพ ของข้าพเจ้า เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ถูกทำนองครองธรรม

ขอให้กุศลผลบุญที่ท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านอาจารย์หมอยามีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณครับ

ศุภชัย อุ่นอุดมรักษ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

**************** *********


# 1829
By หมอยา
On 2012-06-20 09:47:04


sent:
wednesday, june 20, 2012 7:29 am
to:

subject:
ตรวจองค์เทพ คุ้มครองประจำตัว

 

กราบสวัสดี คุณหมอยาค่ะ
                                       หนูใคร่ขอรบกวนคุณหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยนะค่ะว่า หนูมีองค์เทพอะไรหรือเปล่าหรือเป็นบรรพบุรุษ ที่บ้านค่ะและสิ่งที่หนูมีนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไร  (หนูไม่ได้คิดที่จะลบหลู่หรือไม่เชื่อเรื่องแบบนี้)แต่หนูต้องการที่จะ ปฏิบัติให้ถูกว่าต้องทำอะไรบ้าง เพราะบางครั้งหนูไม่สามารถรู้ได้ว่าหนูทำสิ่งนี้จะถูกหรือผิดและสาเหตุที่ หนูต้องการที่จะทราบเรื่องนี้  เพราะหนูมี พระทักว่าหนูเคยครอบครูหรือเปล่า  หนูก็ไม่เข้าใจและ(ท่านถามว่าเคยรับ ครูหรือเปล่าตอนนั้นก็คิดว่าออหนูเคยรับครู  แต่ในความคิดหนูหนูคิดว่าครูหมายถึงคุณครูที่สอนที่มีการย้าย  แต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่บ้านก็เลยคุยกับพี่ ๆ ก็เลยเข้าใจว่าไม่ใช่ที่เราคิด) แต่พอท่านถามเรื่องรับขันธ์  หนูเลยบอกว่าหนูไม่เคยรับขันธ์   แต่ท่านก็ไม่ยอมทำนายอะไรให้หนูเลย  หลังจากที่หนูตอบท่านไปว่าเคยรับครู(แต่ สิ่งนั้นเป็นการเข้าใจผิดของหนู ) ค่ะ  และ พี่ ๆเพื่อน ๆ เขาชอบทักว่าเขารู้สึกเหมือนหนูเป็นคนมีองค์ตอนแรกในใจคิดว่าพี่ ๆ เขารู้ได้ไงเรื่องครอบครูตอนแรกนึกว่าท่านเป็นคนบอก แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้บอกอะไร  พี่ ๆมีความรูสึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะและบางครั้งสิ่งที่หนูพูดออกไป สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริง ๆ รวมถึงเรื่องจริงที่หนูได้ประสบมาค่ะวันนั้นหนูนั่งในรถและมีความคิดว่าจะ เกิดอุบัติเหตุแต่คนไม่เป็นอะไร  และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับหนูจริง ๆ รถหมุนบนถนนท้ายรถไปฟาดกับเสาไฟ  แต่ทุกคนก็ไม่เป็นอะไรค่ะ และที่สำคัญเวลาที่บ้านหนูเขาปวดเมื่อยก็ให้หนูช่วยนวดให้และเขาก็เบาบาง คลายลงไม่เมื่อย  หนูเลยขอรบกวนตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะและถ้าหนูมีองค์เทพอยู่ที่ตัวหนูจะ ได้ปฏิบัติตัวให้ถูกว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ    สุดท้ายนี้ขอคุณหมอยามีสุขภาพที่แข็งแรง  นะค่ะ ขอขอบคุณ คุณหมอยาล่วงหน้านะคะ 
หนูชื่อ  นางสาวจารุวรรณ  ช่วยยิ้ม 
ค่ะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ค่ะ
(ส่งกลับมาที่ mailของหนูได้นะค่ะ    ขอบพระคุณมากๆนะค่ะ)

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1828
By หมอยา
On 2012-06-16 09:01:04


sent: saturday, june 09, 2012 8:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมอยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 

ชื่อ นายกฤช   มายา จังหวัดที่เกิด พิษณุโลก

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1827
By หมอยา
On 2012-06-16 08:58:23

 

-----original message-----

sent: saturday, june 09, 2012 10:39 pm
to:
subject: ตรวจองค์

 

สวัสดีคับท่านอาจารย์ที่เคารพ...                                        

         ผมชื่อ. นรินทร์. ด้วงจันทะโคตร. (. ชื่อเดิม นาย.นารินทร์ )  เกิดที่จังหวัด. มหาสารคาม.  แต่มาอาศัยที่กรุงเทพ.  ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรวจสอบให้ผมด้วย. ผมรู้สึกว่าจะมีสัมผัสบางอย่างเกิดขึ้นกับผม.   กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1826
By หมอยา
On 2012-06-16 08:56:34


sent: sunday, june 10, 2012 9:10 am
to:
subject: ขอตรวจองเทพ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยา หนูมีความรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่ได้ไปในสถานที่อันศักสิทธิ์ มีความรู้สึกขนลุก หนักหัวตรงบริเวณกลางกระหม่อมมาก มีคนเคยมาทักว่าหนูมีองค์ค่ะ หนูเลยอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้เพื่อหนูจะได้บูชาได้อย่างถูกต้อง  ค่ะ หนูขอบคุณท่านอาจาย์ล่วงหน้าที่กรุณาตรวจองค์เทพให้ค่ะ  เพราะส่วนตัวหนูเป็นคนที่เชื่อและบูชาองค์เทพอยู่แล้ว

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1825
By หมอยา
On 2012-06-16 08:54:38


sent: sunday, june 10, 2012 5:30 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์ ครับ

 

กราบเรียน  ท่านอาจารย์หมอยา ครับ
               
                     กระผม นาย   มนตรี   นามสกุล  ธรรมดา    เกิด ที่บุรีรัมย์ ครับ  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1824
By หมอยา
On 2012-06-16 08:52:40


sent: wednesday, june 13, 2012 4:54 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ข้าพเจ้าชื่อนายอรรณพ นามสกุลเอี่ยมสุขศรี ขอเรียนกราบอาจารย์หมอยาว่า ข้าพเจ้ามีองค์หรือไม ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ข้าพเจ้าด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

*************************


# 1823
By หมอยา
On 2012-06-16 08:50:54


sent: friday, june 15, 2012 8:42 am
to:
subject: ขอรับการตรวจสอบองค์เทพ

 

กราบสวัสดีท่าน อาจารย์

ลูกขอตรวจสอบองค์เทพ พร้อมคำแนะนำคะ

ชื่อ น.ส. ชลชนก ตูมกาจังหวัดสระแก้ว

ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง ตลาดไป

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*************************


# 1822
By หมอยา
On 2012-06-16 08:47:50

 


sent: friday, june 15, 2012 10:34 am
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

 

ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาที่สละเวลามาตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าชื่อ วิไลภรณ์ พรรณนิตานนท์ เกิดที่ ร.พ. วชิระพยาบาล ตั้งอยู่ที่เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

ข้าพเจ้าขอความเมตตาและกรุณาของท่านหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพของข้าพเจ้า เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติได้ถูกต้อง

ขอให้กุศลผลทุนที่ท่านอาจารย์หมอยาได้เมตตาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านอาจารย์หมอยามีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********

 


# 1821
By หมอยา
On 2012-06-16 08:43:20


sent: friday, june 15, 2012 11:40 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ดิฉันชื่อนางชลาลัย  ศรีโวหาร  อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ขอบคุณที่อาจารย์เมตตานะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1820
By หมอยา
On 2012-06-16 05:06:02

 


sent: friday, june 15, 2012 5:08 pm
to:
subject: ถึง อาจารย์ ที่เคารพครับ

ผม ชื่อ เจนณรงค์ ไชยปันดิ  เกิดที่ เชียงราย ครับ
ตรวจองเทพครับ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ
ผมมีความใคร่ถามท่านอาจารย์ครับ
มีคนบอกผมว่าเราควรจะรับขันธ์ ก้ต่อเมื่อ พูดภาษาเทพได้ หรือว่า เทพประทับแล้ว ประมาณนี้ครับใช่ไหมครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1819
By หมอยา
On 2012-06-16 05:03:26


sent: saturday, june 16, 2012 2:58 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
                                     

            กระผมชื่อ นาย ประภัสสร  รัตนกุล   โรงพยาบาลวัชชิระ    จังหวัด ภูเก็ต  ครับ
อาการที่เป็นประจำคือ ปวดไหล่ เหมือนแบกอะไรหนักเอาไว้อ่ะครับ นวดแล้วก็ไม่หายปวดศีรษะประจำ  หายใจขัดๆ แน่นหน้าอก หัวใจเต้นแรงผิดปกติ เคยฝันว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุก่อนล่วงหน้า2อาทิตย์ แต่ไม่เชื่อ  สุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงๆสภาพรถตอนนั้น คนขับน่าจะตาย  แต่กลับไม่เป็นอะไรเลย มีแผลนิดๆหน่อยๆครับ มีหลายเหตุการณ์ที่พยายามค่อยเตือนคอยบอกกับที่บ้านแต่ไม่มีใครสนใจ สุดท้ายก็เกิดขึ้น และได้ยินเสียงกระซิบบ่อยครับ   รับรู้ถึงความรู้สึกได้ว่า
เหมือนมีคนต้องการสือสารอะไรบ้างอย่าง         ขนลุกเวลามีเหตุรึบอกลางไม่ดีอ่ะครับ

ขอคำแนะนำการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ               
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาจิต ตอบครั้งนี้่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1818
By หมอยา
On 2012-06-15 05:36:22


sent: thursday, june 14, 2012 6:00 pm
to: หมอยา
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
                                     

                                      กระผมชื่อ นาย ชัยณรงค์ รอดกสิกรรม  

                                      เกิดจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ครับ

                                      ขอคำแนะนำการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ

               

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาจิต ตอบครั้งนี้่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1817
By หมอยา
On 2012-06-15 05:29:34


sent: thursday, june 14, 2012 8:30 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

             ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยตรวจดวงเทพให้ว่ามีไหมคะ

ดิฉันชื่อ น.ส.อรสิยาภัณ แสงฉาย(ชื่อเดิม อาภาพรค่ะ) อยู่จ.กรุงเทพค่ะ

            ขอให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


# 1816
By หมอยา
On 2012-06-15 05:26:53


sent: friday, june 15, 2012 12:01 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์ประจำตัวหน่อยค่ะ

 

เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ 

 

ปัจจุบันหนูชื่อ  อรจิรา นามสกุล ภูมิลา  แต่ตอนเกิดชื่อ บี  นามสกุล ภูมิลา   กรุงเทพค่ะ รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ ถ้ามีหนูจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกค่ะ   อาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยนะคะ     
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ....

**************** *********


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool