ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1915
By หมอยา
On 2012-07-16 19:56:17


sent: monday, july 16, 2012 4:40 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ        

        ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ดิฉันชื่อ นางสาว สุจิรา สุจารีย์  จังหวัดขอนแก่น

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ                                            

                     สุจิรา สุจารีย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1914
By หมอยา
On 2012-07-16 19:49:13


sent: monday, july 16, 2012 2:44 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

    ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

คราวที่แล้วส่งเมล์แล้วขึ้นข้อความ error ไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์

ได้รับเมล์หรือเปล่า ต้องกราบขอประทานโทษด้วยนะคะ ที่ต้องส่งมา

อีกครั้งหนึ่ง

ดิฉันชื่อ พิมพ์ชนก เพ็ญจันทร์   เกิดที่ กรุงเทพฯค่ะ

  ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

******************************


# 1913
By หมอยา
On 2012-07-16 09:06:07


sent: monday, july 16, 2012 7:41 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กระผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยเมตตาตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ชื่อ สุพิน   ชั้นวงศ์       จ. สุรินทร์ครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วครับ

 ผมชื่อ นายสุพิน  ชั้นวงศ์    เกิดที่ จ สุรินทร์ ครับ
ขอความเมตตา  ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1912
By หมอยา
On 2012-07-14 04:20:15


sent: friday, july 13, 2012 12:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

       ผมขอรบกวนเวลาของอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ผมชื่อ เหมฤทธิ์ อุดขา  จ.เชียงราย ครับ

ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้ความรู้มากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1911
By หมอยา
On 2012-07-14 04:11:57


sent: friday, july 13, 2012 3:42 pm
to:
subject: ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

            กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

           ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ    ดิฉันชื่อ น.ส.ณัฐพร แย้มยั่งยืน  จังหวัดกรุงเทพฯ

           กราบขอบพระคุณอาจารย์ หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
                                                    ขอบคุณค่ะ
                                               
                                                 ณัฐพร แย้มยั่งยืน  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1910
By หมอยา
On 2012-07-14 04:05:39


sent: friday, july 13, 2012 5:04 pm
to: องค์เทพ
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน อาจาร์ยหมอยา
รบกวนอาจาร์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ
ชื่อ:ปรางทิพย์ สายทองจังหวัดสระบุรีค่ะ
สุดท้ายขอขอบคุณอาจาร์ยล่วงหน้าด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงท่านเด็กดื้อครับ... สอนยากครับเพราะจะขี้สงสัยมากๆ

*********************


# 1909
By หมอยา
On 2012-07-14 03:54:56


sent: wednesday, july 11, 2012 5:54 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

       รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อน้อมนำมาเป็นทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องสืบไปครับชื่อนาย คงกมล อนันทสุข  เกิดที่จังหวัดนนทบุรีครับ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่งั้นดวงท่านอายุจะสั้นหรือเสียจริตได้ครับ นี่มิได้หมายว่าให้ท่านไปรับขันธ์นะครับ โปรดตีความด้วยครับ

******************************


# 1908
By หมอยา
On 2012-07-13 20:44:09


sent: thursday, july 12, 2012 12:27 am
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพ

 

น.ส.ชนิดาภา บุตรแก้ว (วิไลพร ชื่อเก่าค่ะ) เกิด ชลบุรีค่ะ

ไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆๆทั้งสิ้น   ขอความกรุณากับอาจารย์ด้วยค่ะ ด้วยตัวของนู๋เองปฎิบัติ ด้วยการสวดมนภาวนามาเป็นระยะ ๆ ค่ะ รู้สึกตัวเองว่ามันมีความรู้สึกแปลกไป บวกกับคำทัก

จึงทำให้คิดลังเล ขอความกรุณากับอาจารย์ช่วยแนะนำทาง หรือบอกให้ชัดเจนหน่อยค่ะ เพราะกลัวตัวเองจะเพ้อเจ้อ  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
บุคคลที่ท่านควรสงสัยมากที่สุดคือตัวท่านเองครับ ... นี่ชัดเจนที่สุดครับ

******************************

 

 

 


# 1907
By หมอยา
On 2012-07-13 20:38:05


sent: wednesday, july 11, 2012 7:01 pm
to:
subject: ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

           ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ นายพีรณัฐ  พรมทะนา   เกิดที่จังหวัดน่าน  ครับ
           
           กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1906
By หมอยา
On 2012-07-13 20:32:45

 

 


sent:
thursday, march 29, 2012 4:14 pm
to:

subject:
รบกวนสอบถามท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อ สุภาภรณ์ ไชยชาติ อยู่จังหวัดสระบุรี คือหนูทราบว่ามีองค์มาประมาณ 4-5 ปีแล้วล่ะค่ะ  แต่เพิ่งไปรับขันธ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาค่ะ  แรก ๆ ที่ไปรับขันธ์ ก่อนนอนก็จะสวดมนต์ตามนี้นะคะ 1.อรหัง  2.อิติปิโส 3.พาหุงมหาการุณา 4.ชินบัญชร 5.ยอดพระกัณฑ์ 6.แผ่เมตตา และ กรวดน้ำ 7.นั่งสมาธิ   แต่การนั่งสมาธิก็ไม่ได้สงบสักเท่าไรนะคะ   แต่พอเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งท้องค่ะแล้วค่อนข้างเวียนหัว ง่วงนอน ไม่ค่อยอยากจะทำอะไร  เลยห่างการสวดมนต์ไปมาก ๆ เลยค่ะ สิ่งที่หนูอยากสอบถามท่านอาจารย์นะคะ

1.บทสวดที่หนูสวดครบถ้วนหรือยังคะ  ถ้ายังไม่ครบถ้วน อยากให้ท่านอาจารย์แนะนำเพิ่ม

2.ตอนนี้ที่หนูเริ่มห่างการสวดมนต์ คือ แทบจะไม่ได้สวดเลยเพราะร่างกายไม่ไหว แต่เปลี่ยนน้ำ และ ดอกไม้ อาทิตย์ละครั้ง  ท่านเทพท่านจะยังอยู่กับหนูมั้ยคะ เคยอ่านเจอว่าถ้าเราไม่สวดมนต์ ปฏิบัิติธรรม  แล้วท่านเทพจะไม่อยู่กับเรา  

      ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะ

ตอบ ท่านทำเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้แล้วครับ การที่เทพจะไม่สามารถสื่อได้มีเหตุดังนี้
. ขี้เหล้าเมายา ประพฤติหรือพฤติกรรมเลวครับ
๒. ท่านขาดศรัทธา ต่อสิ่งที่ท่านบูชาครับ

*********************************


# 1905
By หมอยา
On 2012-07-13 20:16:40


sent: wednesday, july 11, 2012 2:50 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันได้ไปดูดวงไพ่ยิปซีมาและได้ถามเรื่องของลูก เขาได้บอกมาว่าลูกของดิฉันมีองค์เทพ แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าลูกของดิฉันมีหรือไม่เนื่องจากดิฉันเห็นว่าเขายังเล็ก และเห็นว่าเป็นการดูไพ่ไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิด เลยไม่มั่นใจ ส่วนตัวดิฉัน

เองได้เคยรบกวนให้อาจาร์ยช่วยตรวจองค์เทพให้มาแล้วค่ะ และผลปรากฎว่าดิฉันเองมีองค์เทพ ดิฉันจึงอย่างทราบเพื่อความแน่ใจค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกของดิฉันหน่อยค่ะ

เด็กชายเมธาสิทธิ์ เตย์มีพันธุ์

เด็กหญิงชนันธร  เตย์มีพันธุ์

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านถามมาหลายดวงในเมล์เดียว ผิดระเบียบที่วางไว้ครับ กฏกติกามารยา ไปเสียเงินดูดวงมาแล้วน่าจะ เคลียนะครับ


# 1904
By หมอยา
On 2012-07-13 20:04:51

 

-----original message-----

sent: wednesday, july 11, 2012 1:38 pm
to:
subject: เรื่องตรวจองค์เทพ

 

เรียนครูหมอยา,

ดิฉันชื่อ จิราภรณ์ วัฒนะนาวิน ขออนุญาติตรวจเรื่ององค์เทพว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่  เกิดที่รพ. หัวเฉียว กรุงเทพ

ด้วยความเคารพ

จิราภรณ์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************

 


# 1903
By หมอยา
On 2012-07-12 14:16:13


sent: monday, july 09, 2012 1:11 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

ผมนายพงษ์ศักดิ์  โรจน์วลัย  . เกิดที่จังหวัดกระบี่ครับ  ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่จังหวัดภูเก็ต โดยถาวร

ผมใคร่จะขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ และหากพบว่ามีองค์เทพ กระผมใคร่จะขอคำชี้แนะในการปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลดี และส่งผลดีให้กับองค์เทพและตัวกระผมเอง

กระผมขอขอบคุณอาจารย์หมอยา มา ณ. โอกาสนี้ และกระผมขอบุญกุศลที่ลูกได้กระทำและปฏิบัติมา ส่งผลดีนี้ไปยังท่านอาจารย์หมอยา และ ครอบครัว ตลอดจน ทุกท่านที่นับถือท่านอาจารย์หมอยา ให้มีความสุข  ความเจริญ  ด้วยเทอญ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พงษ์ศักดิ์  โรจน์วลัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นคนใกล้น้ำ-ใกล้ดินดี เรียกว่าลักษณะการดำรงชีพ เช่นแถวชายหาดเป็นต้นครับ

******************************

 


sent: thursday, july 12, 2012 10:18 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: ขอบพระคุณท่านอาจาร์ยหมอยา

 

 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
 
กระผมขอบพระคุณมากครับ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
พงษ์ศักดิ์  โรจน์วลัย

 

 


ตั้งสัจจะอธิษฐาน

 

          ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมี หลวงปู่ทวด ท่านอันเป็นที่สุดขอหลวงปู่ทวดได้โปรดเมตตาอารธนาบารมี รวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมหหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระยูไล  พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต บารมีรวมหลวงปู่ทวด พระบรมครูเทพโลกอุดร สมเด็จพุฒจารย์โต  พรมรังสี  หลวงพ่อแช่ม สังฆปาโมกข์  หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ  หลวงปู่ศุข เกสโร  หลวงพ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโน หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงปู่สรวง ออเตียนสรูล บายตึงเจี๊ย หลวงปู่สุภา กันตสิโล บารมีองค์นาบี มูซา โต๊ะแซะขาว โต๊ะแซะแดง โต๊ะแซะดำ โต๊ะสมายิสแอ โต๊ะครูเฒ่า โต๊ะสมิง ตลอดจน องค์เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย องค์เทพปุ่นเถ้าก๋ง องค์เทพนาจา องค์เทพบกเฉี้ย องค์เทพกิมเฉี้ย ท่านอันเป็นที่สุด

 

          ขอบารมีหลวงปู่ทวด โปรดน้อมนำภพภูมิต่างๆ ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด และที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมบริวาร โดยทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ ท่านท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร วีรบุรษและวีรสตรี ทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย ฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆ จังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหู วราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พญาครุฑ ชาวเมืองลับแล และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิฐานไว้ เจ้าภูมิ เจ้าที่ เจ้าบ้าน เจ้าเรือน ขอหลวงปู่ทวดได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์เพื่อเพิ่มกำลัง

 

บทบูชาพระ

 

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

 

กราบพระ 6 ครั้ง(กราบด้วยจิต)

 

พุทธัง วันทามิ (กราบ)   ธัมมัง วันทามิ (กราบ)สังฆัง วันทามิ (กราบ)   ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ) มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)   พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

 

 บทสมาทานศีล 5

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ   ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

อพรัมจริยา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

สุราเมรยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

** อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ ** (3 ครั้ง)

 

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา สีเลนะ นิพพุตติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย
บทอาราธนาพระ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)

 

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

 

 คาถาหลวงปู่ทวด : น้อมระลึกถึงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

 

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง)

 

คาถาหลวงปู่ดู่ : น้อมระลึกถึงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

 

นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (3 ครั้ง)
พระคาถาบูชาพระฤๅษีประศุรามมุนี

 

โอม ฮะเร ฮะเรลักษมี นาราย เอย ยะเตนมัส 3 ครั้ง

 

 นมัสการ โอม พระปรศุรามมุนี คุรุเทโว มเหศวรีมุนี มหาเทวานัง มหามุนิเทวา อาจาริยะ คุณนัง ปุริตตะวา มหาลาโภ มหาลาภังอะระหังสุขขัง ปูชายะ ภะวันตุเม อิติสุคะโต อะระหังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี คงคงพระภุมมะเทวา ขมามิหัง วันศุกร์ 9, 36

 

 

 

คาถาบูชาพระพรหม

นะโมเมพรหมมา จะโลกาธิบดี ธูปะ ธีปะ จะบุพผังสักการะวันทะนัง พรหมมาสะหะบะดีนะมัง
อาทิตย์กัปเปสุอาคะโต ปัญจะปทุมมังทิตตะวานะโมพุธธายะ สักการะวันทะนังสิทธฺกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโชชะโยนิจัง สิทธิลาโภนิรันตะรังสัพพะสิทธิภะวังตุเม

 

บูชาพระพิฆเนศ

 

โองการพินทุ นาถังอุปนัง พรหม มโน จะ อินโท พิฆเนศโต มหาเทโว อหังวันทา มิสัพพาทา

 

สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

 

คาถาบูชาพญานาค (คาถานี้ได้มาจากเสด็จปู่ยมโลก)

 

นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ

 

บทสวดปู่ฤาษี ๑๐๘

 

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะอะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

 

ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยังสัพพะสัยยัง วินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

 

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทาอาจาริยัง สัพพะสัยยังวินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

 

บทขอขมาพระรัตนตรัย

 

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

 

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

 

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
(ท่อง 3 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธคุณอิติปิโส

 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ         วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ.

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)

 

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)

 

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง               ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง                โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง                ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง              ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา            จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง               วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท               ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง              ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง              พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท               ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย        วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 ครั้ง)

 

คาถาชินบัญชร

 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

 

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง          จะตุสัจจาสะภัง ระสัง  เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

 

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา              สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

 

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน                     สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง   อุเร สัพพะคุณากะโร.

 

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ                โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

 

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล            กัสสะโป จะ มะหานาโม  อุภาสุง วามะโสตะเก.

 

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร                นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสโป เถโร   มะเหสี จิตตะ วาทะโก               โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

 

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี                  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

 

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา                      เอเตสีติ มะหาเถรา   ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

 

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง            ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

 

ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง           อากาเส ฉะทะนัง อาสิเสสา ปาการะสัณฐิตา

 

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา         วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

 

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา               วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

 

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล                สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

 

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต สุรักโข      ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย       สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

 

บทสวดมหาจักรพรรดิ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

 

(สวดตามกำลังของแต่ละวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10)

 

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

 

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

 

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

 

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

 

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

 

อะหังวันทามิ สัพพะโส

 

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

 

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

 

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (ให้อธิฐานจิตแผ่)

 

กราบพระ 3 ครั้ง...น้อมระลึกถึงพระ

 

------------

 


# 1902
By หมอยา
On 2012-07-12 03:29:16


sent: wednesday, july 11, 2012 10:05 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยาคะ

กราบเท้าอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนู อยากให้อาจารย์หมอยารบกวนช่วยตอบองค์เทพ ให้หนูทีเมล์ที่ส่งมาเป็นของแฟนค่ะ รบกวนอาจารย์หมอด้วยค่ะ  วันนั้นหนูไปกับแฟนที่ตำหนักทรงแห่งหนึ่งค่ะ ร่างทรงท่านทักมาว่า หนูเป็นคนมีองค์ซึ่งที่แรกหนูงงมาก จึงมาทำการศึกษาจากเวบองค์เทพ ก็พอเข้าใจในเบื้องต้น แต่ก็ยังสงสัยว่า ตัวหนูมีองค์จริงหรือเปล่าจึงอยากให้อาจารย์หมอช่วยชี้ทางสว่างให้ทีและแนะ แนวทางการปฎิบัติให้หนูด้วย หนูหวังว่าเมล์ของหนูจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายท่านที่ยังสงสัยในการปฎิ บัติต่อองค์เทพของแต่ละคน และถ้าหนูมีองค์จริงหนูสมควรที่จะรับขันต์ใหมคะอาจารย์หมอ หนูชื่อ วิสารยา สีวัง( นามสกุลเดิมกลางคำ)คะ ที่จังหวัด นครพนม

รบกวน ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้หนูขออ้างอิงเอา คุณพระศรีรัตนะตรัยและทวยเทพทุกพระองค์จงปกปักรักษาคน ที่เสียสละตัวเองทำประโยชน์เพื่อสังคมคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1901
By หมอยา
On 2012-07-11 22:11:53

 

----original message-----

sent: sunday, may 02, 2010 2:54 am
to:
subject: เรียนท่านหมอยา

 

เรียนท่านหมอยา

รบกวน ช่วยตรวจว่ามีองค์เทพหรือเปล่าคับ

ชื่อ นาย ภมรพล ทิพย์พรมมา กทม  ขอบคุณมากคับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)

 

**********************


sent: wednesday, july 11, 2012 8:54 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับ

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมชื่อ นาย ภมรพล  ทิพย์พรมมา 

เกิดที่  หนองจอง    กทม คับ

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในคำชี้แนะต่างๆ

จาก นายภมรพล ทิพย์พรมมา

ตอบ สาธุครับ.. อาจารย์ถามใจท่านดูครับ อาจารย์ว่าตั้งใจจะมาตอบเมล์ทีไร เจอเมล์ ถามซ้ำ เมล์เถื่อน ชื่อ-นามสกุลปลอมลบทิ้งไปหลายฉบับมาลงที่ฉบับนี้ว่าจะตอบให้ดีที่สุด ไม่เข้าใจเลยครับทำไมถามซ้ำ หากไม่มั่นใจสามารถไปตรวจที่อื่นๆได้ครับ... อาจารย์ไปนอนดีกว่าครับ ดึกแล้วไม่ทราบตัวเองเหมือนกันครับว่า ทำไมมานั่งตอบเมล์ให้.. อาจารย์เหมือนตัวตลกให้เขามาล้อเล่นครับ.. อนุโมทนายังไงไม่รักก็ขอได้โปรดเมตตาคนแก่ๆที่มานั่งตอบเมล์ท่านครับ และก่อให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องมาค้ดกรองเมล์ทีละฉบับ


# 1900
By หมอยา
On 2012-07-11 21:47:20


sent: wednesday, july 11, 2012 2:05 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

เรียน อาจารย์หมอยาครับ

          รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง แลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกต่อไปครับ

ชื่อ นายนันทกร. ประจิม   จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

           กราบขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจและศรัทธา

ขอจงบังเกิดผลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญทุกประการ

ขอบคุณความกรุณาของอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

๑. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ ไม่งั้นอายุสั้นครับ
๒. ความรักของท่านกามเทพเล่นกลครับ..ท่านคงเข้าใจนะครับ
๓. งานของท่านมีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับ แปลกดีเหมือนกันครับ ท่านเหมือนนกขมิ้นครับ คนไกลบ้าน
๔. ช่วงนี้จะมีเคราะห์ครับ ไปแก้ดวงกับพระราหูครับ

******************************


# 1899
By หมอยา
On 2012-07-11 17:30:27


sent: tuesday, july 10, 2012 10:19 pm
to:
subject: รบกวนเรียนถามท่านอาจารย์หมอยา ถึงการตรวจองค์เทพ ค่ะ

 กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ทึ่เคารพ
 
ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์ ช่วยพิจารณาในพื้นดวงของดิฉันว่ามีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่
ดิฉันทำการงานก็ติดขัด มีแต่อุปสรรคไม่เจริญในหน้าที่เลย ส่วนลูกชายของดิฉันก็สุขภาพไม่แข็งแรงค่ะ
 
 ดิฉันชื่อ วาสนา  ต่างศรี  . เกิดจังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ช่วยแนะนำทางเดินชีวิตให้แก่ดิฉันที่กำลังท้อแท้ด้วยนะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

อาชีพ จัดชื้อ เลขา บุคคล บัญชี  ดวงคุณกินลูกตัวเองครับ
ไปแก้ไขครับ

******************************
 
ทั้งนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้อาจารย์หมอยา จงสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อมีแรงมีกำลังช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ต่อไป
 
วาสนา  ต่างศรี


# 1898
By หมอยา
On 2012-07-11 16:52:39


sent: tuesday, july 10, 2012 9:10 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อนายเทอดศักดิ์   เทวฤทธิ์

เกิดที่  บ้านเลขที่ 43/2 ม.8  ต.ท่าเสา  อ.โพทะเล จ.พิจิตร ครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ หมอยาล่วงหน้ามา  ณ โอกาส นี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1897
By หมอยา
On 2012-07-11 16:39:19


sent: tuesday, july 10, 2012 12:09 am
to:
subject: นายภากร ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผม นายภากร งอนสุวรรณ จังหวัดชลบุรี

ขอความกรุณา ท่านอาจารย์ ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผมทีครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************

 

 

 


# 1896
By หมอยา
On 2012-07-11 08:22:00


sent: monday, july 09, 2012 1:11 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

ผมนายพงษ์ศักดิ์  โรจน์วลัย  . เกิดที่จังหวัดกระบี่ครับ  ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่จังหวัดภูเก็ต โดยถาวร

ผมใคร่จะขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ และหากพบว่ามีองค์เทพ กระผมใคร่จะขอคำชี้แนะในการปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลดี และส่งผลดีให้กับองค์เทพและตัวกระผมเอง

กระผมขอขอบคุณอาจารย์หมอยา มา ณ. โอกาสนี้ และกระผมขอบุญกุศลที่ลูกได้กระทำและปฏิบัติมา ส่งผลดีนี้ไปยังท่านอาจารย์หมอยา และ ครอบครัว ตลอดจน ทุกท่านที่นับถือท่านอาจารย์หมอยา ให้มีความสุข  ความเจริญ  ด้วยเทอญ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พงษ์ศักดิ์  โรจน์วลัย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ เป็นคนใกล้น้ำ-ใกล้ดินดี เรียกว่าลักษณะการดำรงชีพ เช่นแถวชายหาดเป็นต้นครับ

******************************


# 1895
By หมอยา
On 2012-07-10 13:18:28


sent: tuesday, july 10, 2012 12:08 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมยาตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับ 

ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ผมชื่อ นาย ธนณัฏฐ์   อเนกกิจเจริญ

เกิดที่ อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในคำชี้แนะต่างๆ 

จาก ธนณัฏฐ์ (ปู่)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1894
By หมอยา
On 2012-07-10 13:12:42


sent: tuesday, july 10, 2012 12:14 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์ หมอยาค่ะ 

            รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ

 ชื่อ น.ส.จุฑทามาส   แก้วประเสริฐ  เกิดที่จังหวัด ชลบุรี ค่ะ

        กราบขอบพระคุณอาจารย์ หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

                               ขอบคุณค่ะ

                             จุฑทามาส   แก้วประเสริฐ            

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1893
By หมอยา
On 2012-07-08 05:40:47


sent: sunday, july 08, 2012 12:36 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมยาตรวจองค์เทพครับ

 กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับ   ผมขอรบกวนท่านอาจาย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

 ผมชื่อ นายอภิญานันท์  จงภักดี  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1892
By หมอยา
On 2012-07-08 19:36:34


sent: saturday, july 07, 2012 10:47 pm
to:

subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์ด้วยนะครับ 

ชือ่  อมรเทพ  สุดรัก  ก่อนหน้านี้มีอาการหลายอย่างครับ

ปัจจุบันได้กลินธูปและร้อนที่ท้ายทอยครับ

อยากทราบว่ามีองค์ไหมครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. อายุยังน้อย ค่อยเป็นค่อยไปครับ
๓. ท่านเป็นนักเดินทาง  ชะตาเป็นผู้ยืนบนทางสองแพร่งเสมอ ระหว่างดี-ชั่ว สืบไปเบื้องหน้าหากท่านขาดผู้ชี้นำที่ดี อาจตัดสินใจผิดพลาด
๔. หากท่านไม่มีจิตที่ตั้งมั่น สืบไปเบื้องหน้าจะเป็นศิษย์ล้างครูครับ
๕. ทุกอย่าง  พุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่า เป็นอนัตตา คือไม่เที่ยง หากรู้ว่า จะเกิดไม่ดี ก็พึงละหรือหลีกเลี่ยงการนั้นๆเสียครับ

******************************

 


sent: sunday, july 08, 2012 6:55 am
to:
subject: re: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์ด้วยนะครับ

 

 

ขอบคุณครับแล้วทุกคนมีองค์หมดเลยเหรอครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ ไม่ทันไรท่านยังมาเล่นอาจารย์หมอยาเลยครับ วิเคราะห์ดังดังนี้ครับ
๑. ท่านมายังไม่ได้ศึกษาหรืออ่านบทความทั้งหมดก็ด่วนสรุปตั้งคำถาม ข้อสงสัยของท่านมีคำตอบมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
๒. จะสังเกตุว่า ผู้ที่มาขอรับการตรวจองค์เทพส่วนใหญ่จะพบว่ามีองค์เทพครับ เพราะเวบนี้ก็เปรียบเหมือนชมรม คนที่เข้ามาส่วนมากผ่านการรับขันธ์หรือมีเหตุการแปลกๆเกิดขึ้นก่อนแล้วครับ ยกตัวอย่าง ชมรมหมากรุก ส่วนใหญ่จะเล่นหมากรุกเป็น  ชมรมกอล์ฟ คนที่โพสย่อมเล่นเป็นครับ
๓. ดูไปๆก็เหมือนคนมีองค์เทพจะมาก แต่เมื่อเทียบอัตตราส่วนคนทั้งประเทศก็เป็นส่วนน้อยครับ

 


# 1891
By หมอยา
On 2012-07-07 22:34:51


sent: friday, july 06, 2012 10:28 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมยาตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อนาย คณาวุฒิ   หริรักษ์
เกิดที่จังหวัด พิษณุโลกครับ
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ทำนายว่า
๑. ท่านนั้นมีคนรักทั้งหญิงแลชาย
๒. สืบไปเบื้องหน้าความร่ำรวย ลาภลอยรอท่านอยู่
๓. งานของท่าน วาโยแลอาโปเป็นโฉลกกับท่าน
๔. ปัญหาของท่านควรถามหาคำตอบจากมิตรสหาย อย่าคิดคนเดียวครับ

*********************


# 1890
By หมอยา
On 2012-07-07 22:15:42


sent: saturday, july 07, 2012 8:15 pm
to:
subject: สวัดีครับอาจารย์หมอยา ผมขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ

ชื่อ กฤษณะ ศิริกิม เกิดที่จังหวัดนนทบุรี แต่เติบโตที่จังหวัดอ่างทอง และปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1889
By หมอยา
On 2012-07-07 11:39:30

rom: พรมมินทร์ ถาวรศักดิ์ [mailto: ]
sent: friday, april 02, 2010 12:32 pm
to: หมอยา
subject: ตรวจองค์เทพ 2

  สวัสดีครับ หมอยา ที่เคารพ
 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะครับ ครั้งแรก ผมลืม วัน/เดือน/ปี ครับ
กระผม ชื่อ พรมมินทร์ ถาวรศักดิ์ ครับ
ผมอยากทราบว่า ตัวผมเองมีองค์เทพหรือป่าว

ตอบ ท่านนี้มีองค์เทพชัดเจนครับ.....
      **********************


sent: monday, july 18, 2011 12:07 am
to: หมอยา
subject: เรียนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพครับ

 เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูงครับ
 
   กระผมมีความประสงค์ที่ให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ ด้วยสาเหตุเวลาที่กระผมไปสถานที่ศักสิทธิ์ หรือมีสิ่งที่ไม่ดี ผมจะมีอาการแปลก ๆ บ้างที่ก็เหมือนตัวเบาๆ บ้างที่ก็หายใจไม่ออกและคล้าย ๆ ว่าโดนอะไรบ้างอย่างบีบอยู่ ในความรูสึกของผม คิดว่าอาจจะมีอะไรบ้างอย่างที่ดึงให้ผมเข้ามาสู่สายนี้ แต่ผมก็ไม่แน่ใจ ผมก็เรยอยากจะเรียนถามหมอยาอีกสักครั้งครับ
     ผมชื่อ นาย พรมมินทร์  ถาวรศักดิ์ เกิดที่สมุทรปราการ ครับ
  ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)..
 หมายเหตุ  ถ้าหากผมมีองค์เทพ องค์ของผมคือเทพอะไร สายไหนครับ เช่น รักษา หรือพยากรณ์เพื่อผมจะได้ปฏิบัติถูกต้องและผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ( กายะกรรม วจีกรรม มโนกรรม  กรรมใดที่เคยล่วงเกินหรือทำผิดต่อท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมด้วย เทอญ ....)

ตอบ อนุโมทนาครับ ...ลูกอายุยังน้อยครับ ค่อยๆศึกษา
อย่าฝักใฝ่จนรุนแรงด้วยศรัทธา... อาจารย์พบเห็นมาหลายท่านแล้วครับ... ตั้งใจรุนแรง.. มุ่งมั่นเกินขีดจำกัด
ใหม่ๆก็ดีครับ.. ปฏิบัติได้ไม่เกินสามปี.. ก็เสื่อม..สิ่งที่ทำมาก็คิดล้างเสีย.. ไม่รู้ผิดชอบชั่ว-ดี  สิ่งที่ท่านกล่าวมา

( กายะกรรม วจีกรรม มโนกรรม  กรรมใดที่เคยล่วงเกินหรือทำผิดต่อท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมด้วย เทอญ ....) จงจดจำไว้... ยามใดที่เติบใหญ่ มีบารมี ท่านยังคงสามารถกล่าวคำนี้ได้ จึงถือว่า
เป็นอานิสงน์แล

*************************


sent: friday, july 06, 2012 11:11 pm
to: หมอยา
subject: รบกวนหมอยาช่วยตรวจองค์เทพ...

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

    กระผมขอความอนุเคราะห์ อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ  ผมชื่อ นายเวทพิสิฐ ถาวรศักดิ์ ครับ จังหวัดขอนแก่น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านถามมาซ้ำๆกัน โปรดอ่านคำสาบาน
อาจารย์บอกตรงๆครับ ทั้งเหนื่อยและท้อครับ...
กับเมล์ที่สอบถามมาซ้ำๆ กับเมล์ที่มาพร้อมชื่อ-สกุลปลอม กับอีเมล์ปลอม .. กับคำลวงที่มีมา
ยามท่านทุกข์ก็มาหา มาถาม ยามร่ำรวย สุขสบายก็เมล์มาหาอาจารย์ว่า ช่วงนี้กำลังดี มีความสุข จะไปทำบุญที่วัด... อ้อ อย่าลืมช่วยลบเมล์ที่เคยถามมาให้ด้วย เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้ครับ

เมื่อข้าพเจ้ามาขอรับการตรวจองค์เทพ  ข้าพขอสาบานว่า..
๑. จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
๒. จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี
๓. ข้าพเจ้ามีความต้องการตรวจองค์เทพของตนเอง
๔. หากข้าพเจ้าได้รับผลการตรวจแล้ว สามารถไปตรวจที่เวบอื่นๆได้โดย จะไม่กล่าวหรือพาดพิงหรือแอบอ้าง ชื่อเวบองค์เทพดอทคอม ในเวบอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกสามัคคี 

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความด้านบนแลเข้าใจดีตลอด ดังนั้น หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้ข้าพเจ้า
๑. หาความสุข-ความเจริญมิได้สืบไป....
๒. เป็นผู้มีจิตอกตัญญู ไม่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว หามีผู้ใดคบหาสมาคมด้วย
๓. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ผู้ตรวจองค์เทพให้ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเงิน-ทองจากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังกล่าวร้าย อ้างชื่อ จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ขอให้เลือดในกายของข้าพเจ้าไหลย้อนกลับแลผลิออกทั้งเจ็ดทวาร ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ภัยพิบัติตลอดอายุขัยแห่งตน...สืบไป   อาจารย์ได้บอกไว้แล้ว ว่า ชอบก็มาไม่ชอบให้เลยไปครับ ไปอ่านเวบอื่นและไม่ต้องกล่าวถึงเวบนี้อีก.. เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้

**************************************


# 1888
By หมอยา
On 2012-07-06 18:20:22


sent: friday, july 06, 2012 3:14 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์ หมอยาค่ะ 

            รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ

 ชื่อ น.ส.เมสิร์ญา สิริกุลภิวรรธน์จังหวัด ตาก ค่ะ

        กราบขอบพระคุณอาจารย์ หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 

                               ขอบคุณค่ะ

                              เมสิร์ญา สิริกุลภิวรรธน์             

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1887
By หมอยา
On 2012-07-06 18:17:14


sent: friday, july 06, 2012 11:13 am
to:
subject: รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ 
               หนูได้ส่งมาแล้วครั้งนึงค่ะ แต่ เนื่องจากหนูเห็นจากในหน้าตรวจดวง มีคนบอกชื่อเดิม และ ชื่อใหม่ด้วย เลยทำการส่งมาใหม่อีกครั้งค่ะ หากรบกวนอาจารย์หมอยาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

หนูชื่อเดิมคือ จริยาวดี  เหมืองอุ่น  เปลี่ยนชื่อ ใหม่เป็น วรณิชชา  เหมืองอุ่น ค่ะ   เป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะ

หากรบกวนต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ และกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1886
By หมอยา
On 2012-07-06 00:23:38

-----original message-----

sent: thursday, july 05, 2012 10:07 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอรบกวนตรวจองค์เทพค่ะ  วิภาพร งอยกุดจิก  ขอนแก่น

ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1885
By หมอยา
On 2012-07-06 00:18:21


sent: sunday, july 01, 2012 5:35 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

          รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง แลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกต่อไปค่ะ

ชื่อ นางสาวเมธาพร สวัสดิ์ประวิทย์   จังหวัดสุโขทัย

           กราบขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจและศรัทธา

ขอจงบังเกิดผลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญทุกประการ

ขอบคุณความกรุณาของอาจารย์หมอยาค่ะ

เมธาพร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่งั้นอายุสั้นครับ  ช่วงนี้ท่านมีเคราะห์นะครับ

******************************


# 1884
By หมอยา
On 2012-07-06 00:13:19


sent: sunday, july 01, 2012 3:32 pm
to:
subject: ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ตรวจองค์

           ต้องขอขมาอาจารย์   สำหรับข้อความที่ส่งถึงอาจารย์ก่อนหน้านี้   เนื่องจากไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนส่งข้อความ          หนู  ชื่อ ชิโณรสา   แรงรอบ  เคย เปลี่ยนชื่อมา 2ค่ะอาจายร์  มีชื่อ  มัทนา  และกุลิสรา  เป็นล่าสุด ชิโณรสา   เนื่องจากป่วยบ่อยมาก  หนูเคยรับขันธ์มาค่ะ     หนูรบกวนอาจารย์ตรวจองค์ให้ด้วยนะคะ

                                         ด้วยความเคารพ อย่างสูง     

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ตัวลูกมีวิญญาณซ้อนเกาะอยู่ครับไปเอาออกเสียครับ

*********************


# 1883
By หมอยา
On 2012-07-06 00:02:04

 

from: "nec (boonlert) (e-mail)" [mailto: ]
sent: sunday, july 01, 2012 11:57 am
to:

subject: ขอรบกวนตรวจสอบองค์เทพครับ
กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ผมชื่อ บุญเลิศ สุทธิเชษฐ์ (เดิมตอนเด็กๆ ใช้ แซ่ลี้ นะครับ)
อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ครับ กราบรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพ และแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครอง อาจารย์หมอยาและครอบครัวให้พบแต่ความสุขนะครับ

บุญเลิศ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
ดวงท่านมีดีในตัวอยู่แล้วครับ

*********************


# 1882
By หมอยา
On 2012-07-05 23:56:46


sent: sunday, july 01, 2012 10:01 am
to:
subject: สวัสดิ์ ดิ๊ คั๊ฟ อาจารย์

 

กระผม ชื่อ นาย นที จิตแสง อาจารย์ คั๊ฟ

จังหวัด นครปฐม คั๊ฟ อาจารย์ ผมชอบ ได้กลิ่น ธูป ตัวหนาว-ร้อน

เหมือน มีไขหวัด และมี อาการ วิงเวียนศรีษะ แต่ ผม เป็น คนชอบ

สวดมนต์กับฝึกสมาธิ แต่ บาง ทีผมนั่ง อยู่ ดี ๆ ก็ เหมือน จะเป็น

แหนบชา คั๊ฟ ไล่ลงมาจาก ศรีษะจนสุดเท้า เหมือนมี คน มาเข้า ร่าง

ของ ผม คั๊ฟ ผมรู้ สึก ตัว แต่ ทำ อะไร ไม่ ได้ คั๊ฟ ถ้าผมพูด อะไร

ไม่ ดี ไม่ เข้าท่า ผม ขอ โทษ ด้วย นะ คั๊ฟ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************# 1881
By หมอยา
On 2012-07-05 23:50:23


sent: sunday, july 01, 2012 7:13 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ลูกชื่อ น.ส.นุชนาถ แจ่มสมบูรณ์ ค่ะ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจให้ดิฉันหน่อยค่ะว่ามีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

     ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1880
By หมอยา
On 2012-07-05 19:31:29

 


sent: monday, july 02, 2012 1:11 am
to:
subject: เรื่องตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบท่านอาจารย์ค่ะ
เมตาตาตรวจองค์เทพให้ลูกด้วยนะค่ะ ชื่อนางสาวอาคเณย์ ล้ำเลศ ค่ะ เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี ตอนนี้ดิฉันบูชาองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์อยู่ค่ะ      และขอคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยนะคะ สุดท้านนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1879
By หมอยา
On 2012-07-05 19:25:33


sent: monday, july 02, 2012 1:09 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                              หนูกราบขออภัยอาจารย์ด้วยนะค่ะถ้าเมล์ฉบับแรกๆ เขียนไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาอาจารย์ เมตตาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ ชื่อชิดชญา กสิบุตร. จ.กาญจนบุรี  ขอขมาอาจารย์ด้วยนะค่ะ และขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

**********************


# 1878
By หมอยา
On 2012-07-05 18:51:52

-----original message-----

sent: wednesday, july 04, 2012 2:56 pm
to:
cc:
subject: ขอเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ลูกค่ะ

นางสาว พิมพ์อร มีสมมนต์ กรุงเทพค่ะ ขออาจารย์หมอยา มีความสุข มีพลานามัยแข็งแรง พบแต่คนดี สิ่งดีๆค่ะ. ขอบคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงค่ะ

sent from my ipad

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ.. ดวงคนทรง ครับ
มีโอกาสแวะมาเยี่ยมอาจารย์หมอยาบ้างนะครับ

******************************


# 1877
By หมอยา
On 2012-07-05 18:48:11


sent: wednesday, july 04, 2012 3:03 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพครับ

 

กระผมขอท่านอาจารย์โปรดตรวจองค์เทพในตัวกระผมครับ
กระผม นายจตุรภัทร จิตผ่องเกิดที่จังหวัดแพร่ ครับ
 
ขอรับผลการตรวจครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...
ท่านมีลูก..หากเป็นลูกสาวดีครับ....เป็นลาภของท่านภายหน้าครับ

**********************


# 1876
By หมอยา
On 2012-07-05 18:12:55


sent: wednesday, july 04, 2012 9:43 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ กราบเรียนอาจารย์หมอยาท่ีเคารพ ผมขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ ชื่ออนนต์ มอญกอดแก้ว.จังหวัดพิษณุโลกครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1875
By หมอยา
On 2012-07-05 17:17:42


sent: thursday, july 05, 2012 11:49 am
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพครับ

 

 กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ

                ขอบารมีอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพครับ ชื่อ นายสุวิจักขณ์  โนแก้ว  ที่จังหวัดน่าน ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1874
By หมอยา
On 2012-07-05 17:03:17


sent: thursday, july 05, 2012 2:08 pm
to: หมอยา

subject: ตรวจองค์เทพ 

ดิฉันชื่อ จิดาภา  สังคปรีชากุล

อยากขอรบกวนอาจาร์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ.. ดวงคนทรง ครับ

******************************


# 1873
By หมอยา
On 2012-07-05 17:01:15


sent: thursday, july 05, 2012 3:54 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ

 

               กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยา ครับ   ผมขอรบกวนท่านอาจาย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ  

    คือว่าผมอยากทราบว่าผมมีหรือป่าว ขอบความกรุณาท่านอาจารย์ หมอยา ให้คำแนะนำด้วยนะครับ 

      ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ  น้อยจินดา    (นายกฤษดา จีนจั่น :ชื่อเก่า )   จังหวัด นครสวรรค์

                  ขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

******************************


# 1872
By หมอยา
On 2012-07-05 16:51:31

 


sent: thursday, july 05, 2012 4:21 pm
to:

subject: ขอความกรุณาท่าอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพครับ
กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     ผมได้เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซด์แล้วครับ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ชื่อ-นามสกุล :  นายสมมาสตร์  เลี่ยมวัฒนสุธา
จังหวัดที่เกิด : สุโขทัย
     ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1871
By หมอยา
On 2012-07-04 14:14:24

-----original message-----

sent: wednesday, july 04, 2012 9:55 am
to: webmaster
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉัน ชื่อ ธิดา   ฮกเจริญ   ที่จังหวัดราชบุรี

จะมีการปวดหัวเวียนหัวและชอบอาเจียนบ่อย ๆ จนดิฉันคิดว่าบางครั้งมันไม่ใช่

โรคทั่ว ๆ ไป ขอความกรุณาช่วยตรวจว่าดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ เพื่อจะได้

นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่เสียสละเวลาให้ความรู้

ธิดา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1870
By หมอยา
On 2012-07-04 14:10:48


sent: wednesday, july 04, 2012 12:56 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

 

เรียนคุณหมอยาที่เคารพครับช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

เกิดที่สมุทรสงครามครับ

ผมขอรบกวนให้คุณหมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ครับ

สุดท้ายขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกป้องคุมครองคุณหมอยาและลูกศิษย์ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1869
By หมอยา
On 2012-07-04 02:00:29

date: tue, 3 jul 2012 14:41:46 +0700
subject: กรอกข้อมูลตามนี้
from:
to:

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     หนูได้เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซด์แล้วค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล :  นางมนกานต์  มัจฉากล่ำ
จังหวัดที่เกิด : กรุงเทพฯ
     ท้ายนี้หนูขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1868
By หมอยา
On 2012-07-04 01:16:22


sent: tuesday, july 03, 2012 11:10 pm
to:
subject:

กราบเรียนอาจาร์ยหมอยาคะ

            หนูรบกวนให้อาจาร์ยหมอยา ตรวจดูองค์เทพคะ ชื่อมัญชุสา<ชื่อเดิม จักรพันธ์ >  พลอยประเสริฐเกิดที่ จันทบุรี คะ

         หนูรบกวนอาจาร์ยด้วยนะคะขอขอบอาจาร์ยหมอยาเป็นอย่างสูง ผิดผลาดประการใคหนูกราบขออภัยด้วยนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1867
By หมอยา
On 2012-07-04 01:14:11


sent:
tuesday, july 03, 2012 3:36 pm
to:

subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     หนูได้เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซด์แล้วค่ะ
ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจุฬาภรณ์  พยัคฆศรี
จังหวัดที่เกิด : นครราชสีมา
     ท้ายนี้หนูขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ.. ดวงคนทรง ร่างทรงเจ้าตำหนักครับ ท่านคงมิได้มาล้ออาจารย์เล่นนะครับ

******************************


# 1866
By หมอยา
On 2012-06-30 21:55:32


sent: saturday, june 30, 2012 12:03 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

    สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับว่า
ผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ ผมชื่อ นายอภิชา อมรรัตนาศิริ นาทีเกิดที่กรุงเทพมหานครครับ
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ
ขอให้อาจารย์หมอยาและทีมงานจงมีสุขพลานามัยที่แข็งแรงทุกท่านครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับไม่ธรรมดาครับ.. ดวงคนทรง ร่างทรงเจ้าตำหนักครับ

******************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool