ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1965
By หมอยา
On 2012-07-31 00:30:27


sent: sunday, july 29, 2012 12:13 pm
to:
subject: ขอรบกวนตรวจองค์เทพครับ

กราบ ขออภัยท่านอาจารย์หมอยาครับ ที่เมลล์ส่งไปครั้งที่แล้วอาจจะทำผิดกฎประการใด ก็ขออภัย และขอขมาท่านอาจารย์ครับ เนื่องจากผมยังเด็กยังอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ครับ ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ นายเดชอัครฤทธิ์ สุภา ครับ เกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ สุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลที่อาจารย์ช่วยเหลือผู้คนมากมาย คุ้มครอง รักษาท่านอาจารย์ด้วยครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1964
By หมอยา
On 2012-08-01 18:24:54


sent: saturday, july 28, 2012 1:06 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ


กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพครับ

เนื่องจากผมได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาครับ แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีตรวจสอบองค์เทพให้

จึงอยากรบกวนเรียนสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยนะครับ

ถ้าหากผมมีองค์เทพอยู่นั้นควรที่จะต้องปฏิบัติตัว อย่างไรบ้างครับ

ตอนนี้ผมก็บูชาอยู่หลายองค์ครับ องค์พ่อศิวะ องค์พระแม่อุมา องค์พ่อพิฆเนศ องค์แม่กาลี และ องค์แม่ลักษมี

ผมชื่อ  กันตพัฒน์  สราญรัตน์พิบูล สถานที่ กรุงเทพ ครับ

รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงในความกรุณาครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านเดินสายเทพครับ


*****************************


sent: tuesday, july 31, 2012 7:27 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ตรวจสอบองค์เทพครับ
เรียน ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
ในความกรุณา ตอบข้อซักถามในครั้งนี้ครับ

ผมขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ว่า
ผมเองควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปครับ
เพื่อความถูกต้อง หรือ ที่ปฎิบัติอยู่ถูกต้องแล้ว
รบกวนท่านอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมให้แก่ศิษย์ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอีกครั้ง
กันตพัฒน์ สราญรัตน์พิบูล 

ตอบ อาจารย์ขอให้ท่านอ่านบทความในเวบนี้ก่อนครับช่วยท่านได้มากทีเดียวครับ


# 1963
By หมอยา
On 2012-07-31 00:17:07

 


sent: thursday, july 26, 2012 1:48 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ   และแนะแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องผมหน่อยครับ

      ผมชื่อ  นายชยกร   อุทยานิน   ครับ (เดิมชื่อ  นายกัมปนาท  อุทยานิน)  เกิด ที่นครสวรรค์ ครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านเดินสายเทพครับ


*****************************

 

 


# 1962
By หมอยา
On 2012-07-30 23:04:45


sent: sunday, july 29, 2012 8:44 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

ผมชื่อ พรพิพัฒน์ กลิ่นจุ้ย  จังหวัด พิจิตร
 
พอดีมีคนทักว่ามีองค์เทพ ครับ ก็อยากให้อาจารย์ตรวจให้อีกทีว่ามีจริงหรือ ไม่ และจะปฏิบัติ ตัวอย่างไร
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาตรวจองค์เทพ ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).....
*****************************


# 1961
By หมอยา
On 2012-07-30 22:59:43


sent: sunday, july 29, 2012 10:40 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพให้แม่ผมด้วยครับ

นางศุจินันท์ อนันทสุข  ( ชื่อเดิม  ปานทิพย์ อนันทสุข)   เกิดเวลายายจำไม่ได้ครับ  

เกิดที่จังหวัดนนทบุรีครับ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1960
By หมอยา
On 2012-07-30 19:40:10

-----original message-----

sent: monday, july 30, 2012 12:24 pm
to:
subject

เรียน

        ท่านอาจารย์หมอยาที่เคราพค่ะดิฉันอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตวรจองค์เทพไห้หน่อยค่ะพอดีมีคนทักว่ามีองค์หลายครั้งแล้วค่ะดิฉันชื่อ( พัชรา)ชื่อก่อนเปลี่ยนค่ะชื่อนางปาณิสรา บัววาศที่ใช้อยู่ตอนนี้ค่ะ จังหวัดนครสวรรค์จึงขอกราบเรียนอาจารย์หมอยา

เป็นอย่างสูง

                      ด้วยความเคราพค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1959
By หมอยา
On 2012-07-30 09:44:13

 


sent: friday, january 13, 2012 8:53 pm
to: ท่านอาจารย์หมอยา
subject: สวัสดีคับ

สวัสดีคับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรัก ผมเคยได้รับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์แล้วมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฎิบัติคับ ผมจึงไปที่ตำหนักเสด็จพ่อสิงหราช แล้วถามท่าน  ท่านบอกว่าผมมีองค์กุมาร พ่อสิงหราชบอกให้ผมไปหาพ่ออีกวันพฤหัสเพื่อเชิญองค์เทพ มาเอ๋ยชื่อเอ๋ยนาม บอกกล่าวว่าองค์เทพของผม  ผมอยากทราบว่าการอันเชิญองค์มาแบบนั้นทำได้จิงหรือคับ แล้วแตกต่างจากการรับขันรึป่าว  พ่อสิงหราชใช้ครูเทพเทวาของผมไหมคับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตอบผมด้วยนะคับ ขอบพระคุณเป็นอาจารย์สูง และขอบารมีบรมครูฤาษีนารอด และพระฤาษีทุกพระองค์ เทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชัยบาดาล 12 ท้องพระโรง และเทพเทวาทุกพระองค์ในสากลโลก จงอวยชัยให้ท่านอาจารย์หมอยามีความสุขกาย สุขใจ  (รักและเคารพเป็นอย่างสูง)

๑.  ผมอยากทราบว่าการอันเชิญองค์มาแบบนั้นทำได้จิงหรือคับ
๒. 
แล้วแตกต่างจากการรับขันรึป่าว
๓.
  พ่อสิงหราชใช้ครูเทพเทวาของผมไหมคับ

ตอบ วิเคราะห์ดังนี้ครับ
๑. ท่านมีครู (
ตำหนักเสด็จพ่อสิงหราช )เหตุไฉนจึงสงสัยครูของท่าน
๒.
"ขออนุญาตฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หมอยาด้วยความเคารพ " อาจารย์มิบังอาจครับ

 


# 1958
By หมอยา
On 2012-07-30 09:34:10


sent: monday, july 30, 2012 7:54 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา
 
ดิฉันชื่อ จุฬารัตน์ สุตราม  ค่ะ เกิดที่จังหวัดชุมพรค่ะ ดิฉันใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ ระยะหลังมานี้ดิฉันเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์บ่อยเหมือนกันค่ะ แต่ทุกครั้งที่เกิดก็ไม่ถึงกับเป็นอะไรมากมาย เจ็บนิดหน่อยไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด หากพบว่าดิฉันมีองค์เทพ รบกวนอาจารย์แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวให้เกิดผลดีด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะคะที่ให้ความเมตตาชี้แนะแนวทางให้ดิฉัน
 
ขอบคุณมากค่ะ
จุฬารัตน์ สุตราม

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1957
By หมอยา
On 2012-07-28 22:39:47


sent: saturday, july 28, 2012 12:32 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ

ดิฉันอยากรู้ว่าในตัวดิฉันมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ หมอยา ช่วยหน่อยนะค่ะ

ชื่อ นางสาว จริยา อย่างเจริญ  เกิดที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่า

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ไฝที่แก้มไปจี้ออกเสียครับ......

*********************

 


# 1956
By หมอยา
On 2012-07-28 21:43:54


sent: saturday, july 28, 2012 9:03 pm
to: "webmaster at http://www.ongtep.com"
subject: ตอบกลับ:re: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
importance: hig

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับกระผมเคยส่งเมล์ไปแล้ว1ฉบับแต่ไม่ได้ระบุวันเดือนปีเกิดครับสถานที่เกิดครับกราบขออภัยครับ กระผมชื่อนาย จักรพันธ์ คูสกุล  ครับ เกิด กรุงเทพมหานครครับ ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ กราบขอบพระอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1955
By หมอยา
On 2012-07-28 11:10:58


sent: friday, july 27, 2012 1:15 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอขอตรวจองค์ด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์ หมอยา ขอจรวจองค์เทพค่ะ                     

      ดิฉัน นางสาวจริยา วรรณปะกะจังหวัด มหาสารคาม ค่ะ

อาจารย์ค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โดนทักว่ามีองค์เทพอยู่ ท่านบอกว่ามีองค์พระแม่ลักษมี คอยคุ้มครอง  ท่านแนะนำให้สวดมนต์ก่อนนอน และบอกให้อุทิศส่วนบุญถึงองค์เทพที่คุ้มครอง ดิฉันก็ปฏิบัติตามที่ท่านได้บอก ดิฉันจึงเรียนถามอาจารยืว่าดิฉันมีองค์เทพจริงไหมค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


sent: friday, july 27, 2012 10:33 pm
to:
subject: re: กราบเรียนอาจารย์หมอขอตรวจองค์ด้วยค่ะ
ถึงแม้ดิฉันอายุยังน้อย แต่ศรัทธาในเรื่องนี้มากเลยค่ะ ขอบคุณเนื้อหาในเว็บบอร์ดที่ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ เพราะความรู้เรื่องนี้ดิฉันไม่มีเลย ขอบคุณท่านอาจารย์มาก 

 

 

สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณท่านหมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ ขอให้ครอบครัวและทีมงานของท่านอาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะค่ะ 

 


# 1954
By หมอยา
On 2012-07-27 21:41:14

-----original message-----

sent: friday, july 27, 2012 8:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กนกกานต์ บัวประเริฐ สิงห์บุรี ค่ะ

ขอบพระคุณอาจารณ์มากๆนะค่ะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1953
By หมอยา
On 2012-07-30 23:10:46


sent: friday, july 27, 2012 6:02 pm
to: อ หมอ องค์เทพ
subject: กำลังป่วยหนักและเป็นมานานมากแล้วค่ะ

กราบ สวัสดีท่าน อาจาร์ยหมอ ดิฉันทึ่งและมีความศรัทธา อ จาร์ยหมอค่ะ  ดิฉันมีความเดือดร้อนทั้งกายและจิตใจอย่างหนักค่ะ จึงมาขอความกรุณาขอพึ่งท่าน อาจาร์ยหมอช่วยชี้แนะแนวทางและช่วยดูองค์ให้ด้วยค่ะ ว่าดิฉันมีองค์หรือไม่ และมีเป็นองค์อะไร เพราะบ่อยครั้งจะฝันเห็นสิ่งแปลกๆและในการฝันคล้ายๆกันบ่อยมากค่ะ ดิฉันชื่อ นางธนพร ทรอนโรส เกิดที่ จ อุดร  ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจาร์ยหมอ ที่กรุณา ณ ที่นี้ค่ะ  
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

 ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 


sent: sunday, july 29, 2012 7:28 pm
to: อ หมอ องค์เทพ
subject: re: กำลังป่วยหนักและเป็นมานานมากแล้วค่ะ

 

กราบขอบพระคุณท่าน อาจาร์ย์หมอ ณที่นี้ ค่ะ ที่กรุณาชี้แนะแนวทางให้ดิฉันในขณะที่ดิฉันกำลังมืดมนต์สับสนและคิดไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องอยู่ในขณะนี้ดิฉันยังตกใจและคิดตัวเองคงจะบ้าหรือสติแตกในเร็ววันนี้แน่ งงงวยมากๆค่ะ (แต่ตอนนี้พอ อ จาร์ยตอบและดูองค์ให้เลยพอจะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นไร) แต่ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะไปทางใหนดี(จะตามหา อ จาร์ย ได้ที่ใหนคะไม่ได้มาลบหลู่ท่าน อ จาร์ย แต่ถามท่านจากใจที่ยังมึนงงจริงๆค่ะ)ตอนนี้ถึงเวลากลางคืนมาดิฉันนอนได้แต่หลับเมื่อไหร่โดนกระตุกแขนหรือขาให้ตื่นทันทีเลยค่ะ อ จาร์ย
    ท้ายนี้ขอให้อาจาร์ย หมอ จงมีพลานามัยแข็งแรงและเป็น อาจาร์ยหมอ ที่มีศิษย์อันแสนประเสริฐทุกมุมโลกค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ


 


# 1952
By หมอยา
On 2012-07-27 17:58:13


sent: sunday, july 22, 2012 8:56 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา
               หนูชื่อนันท์นภัส  บุญปลูก เกิดที่กรุงเทพมหานคร
มีอยู่วันนึงขณะที่หนูนั่งสมาธิภาวนา นะมะพะทะอยู่ หนูนิมิตเห็นองค์พ่อปู่ฤาษี ในนิมิตหนูพ่อปู่บอกหนูว่า ชื่อ ปู่ฤาษีนารท และสอนหนูว่า หากจะดูหมอให้ส่งกระแสจิตมาที่ดวงพระเนตรของท่าน ถ้าจะรักษาโรคให้คนป่วยให้ใช้ไม้เท้ารักษา หลังจากนิมิตครั้งนั้นหนูก็พยายามหาข้อมูลว่า มีปู่ฤาษีชื่อนารทหรือไม่เนื่องจากหนูไม่รู้จัก แต่หนูต้องแปลกใจมากว่าเป็นเรื่องจริง ท่านคือพ่อปู่ฤาษีนารอท หลังจากนั้นอีก 10 วัน หนูตั้งใจจะไปไหว้พระที่วัดโมกข์ จ.สมุทรปราการ แต่ปรากฎว่าที่วัดกำลังมีพิธีสมโภช องค์พ่อปู่ฤาษีนารอท หนูประหลาดใจมากที่บังเอิญได้เข้าร่วมพิธีโดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน แต่พอหนูร่วมพิธีไปสักพัก เห็นคนโน้นคนนี้เขาลุกขึ้นมารำ เหมือนเข้าทรง ขณะร่วมพิธีก็พยายามตั้งจิตให้นิ่ง ปรากฎว่าอยู่ดีๆ หนูก็น้ำตาไหล น้ำมูกไหล มือที่พนมอยู่ก็สั่นไปหมดแต่หนูก็รู้ตัวตลอด แต่ไม่รู้ทำไมถึงต้องทำแบบนั้น พอดีเพื่อนที่ไปด้วยมาเรียกให้ตั้งสติหนูจึงค่อยๆ คลาย หนูอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ดวงหนูมีองค์เทพหรือเปล่าเพราะหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูอุปทานไปเองหรือเปล่า ถ้ามีหนูต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ
               ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าน่ะค่ะ เพราะตอนนี้กลุ้มใจมากไม่รู้ต้องทำยังไง
ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านชอบดูดวงมากๆ ไปสอบถามแทบทุกเวบ คงได้ทราบมาบ้างแล้วครับ ..... ระวังจะผิดครูนะครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1951
By หมอยา
On 2012-07-26 13:39:52


sent: thursday, july 26, 2012 10:27 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

ขอความกรุณา อาจารย์หมอยา  ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 
    ดิฉันเคยมีคนทักว่ามีองค์  แต่ก็เกิดความไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า
    คนล่าสุดที่ทักเขาทักให้ดิฉันรับขันต์ด้วย แต่ดิฉันก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้
    ขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
 
    ดิฉันชื่อ ชญานิศวร์  หิรัญธิคุณวงศ์ (ชื่อเดิม ปิยาภรณ์  ทองก้อน)
  จังหวัด สมุทรปราการ
 
                     ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


 
   


# 1950
By หมอยา
On 2012-07-26 09:18:45


sent: saturday, july 21, 2012 11:15 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ
ขอตรวจองค์เทพครับ

     กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพ   และแนะแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องผมหน่อยครับ
      ผมชื่อ  วิรุฬห์ อุคติ  ครับ   ที่จังหวัดปัตตานี ครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1949
By หมอยา
On 2012-07-26 00:00:07

 


sent: wednesday, july 25, 2012 10:19 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์ไห้ผมหน่อยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     กระผมชื่อ นาย ปพนธนัย  ภานุพงศ์ภาธร    (ชื่อเดิม ชื่อ สุรวุฒิ   โดดสังข์ )  กระผมทุกข์ใจยิ่งนัก เพราะบางครั้ง ผมก็รู้สึกและก็มีคนอื่น ๆ  ทายทักว่ามีองค์ แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่มี จึงทำไห้กระผมยิ่งสับสนใจยิ่งนัก  แต่กระผมก็เคยอ่านและศึกษาบทความต่าง ๆ  ในเว็ป มาหลายเดือนแล้ว  เลยลองติดสินใจส่ง เมลล์มาหาอาจารย์หมอยา เพื่อไห้อาจารย์หมอยา ได้โปรดชี้แนะ

เรื่องชื่อที่เปลี่ยน  กับเรื่องขององค์เทพ

สุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงโปรดดลบันดาล และ คุ้มครอง อาจารย์หมอยา ไห้บารมีญาณของอาจารย์หมอยา สูง ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปครับ

หากผิดพลาดประการใด ศิษย์นี้ขออภัย อาจารย์หมอยาด้วยนะครับ  

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1948
By หมอยา
On 2012-07-25 23:32:01


sent: wednesday, july 25, 2012 9:16 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

                อาจารย์ค่ะ หนูเป็นอีกคนหนึ่งครับที่โดนทักว่ามีองค์เทพอยู่ค่ะ แต่หนู เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆค่ะ จึงอยากสอบถามอาจารย์ด้วยความให้แน่ใจมากขึ้นค่ะว่าหนูมีองค์จริงหรือไม่ค่ะ

                ข้าพเจ้าน.ส.ธัญญรัตน์ ตรีทิพย   .  เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ  กราบขออาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูด้วยค่ะ
    ขอบพระคุณอาจารย์ยามากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ

 


# 1947
By หมอยา
On 2012-07-25 23:27:42


sent: wednesday, july 25, 2012 9:37 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพด้วยครับ

เรียนอาจารย์ หมอยา ครับ

      ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับเพราะผมอยากทราบตัวกระผมมีองค์เทพหรือไม่

       นาย พลากร พรมไชย   เกิดที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

      ขอกราบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1946
By หมอยา
On 2012-07-25 09:41:29


sent: tuesday, july 24, 2012 6:58 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาขอตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา ค่ะ 

         หนูได้มาอ่านหลายๆเพจในเว็บค่ะ  ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีคนทักว่าหนูมีองค์จึงอยากสอบถามอาจารย์ด้วยความให้แน่ใจมากขึ้นค่ะว่าหนูมีองค์จริงหรือไม่ค่ะ
         ชื่อวนิดา  สุขวงษ์จันทร์ เกิดที่ รพ.ราชวิถี  กรุงเทพ แต่ไปแจ้งเกิดที่สุพรรณบุรี ขณะที่หนูกำลังเขียนเมลล์นี้หนูรู้สึกแสบจมูก หายใจเร็วมาก  กราฐขออาจารย์ช่วยตรวจดูให้หนูด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1945
By หมอยา
On 2012-07-25 08:44:43


sent: tuesday, july 24, 2012 9:16 pm
to: องค์เทพ
subject: รบกวนช่วยตรวจ ฯ ด้วยค่ะ

กราบ อาจารย์ หมอยา ค่ะ  รบกวนช่วยตรวจ ให้ด้วยค่ะ

ชื่อ  วีร์สุดา นิลบรรโณภาส  เกิดที่ กรุงเทพ ฯ ฝั่งธน ค่ะ

ตอบ ท่านช่วยอธิบายหน่อยครับ... เบื่อ เซ็ง หน่ายครับ

 


# 1944
By หมอยา
On 2012-07-25 08:27:07

-----original message-----

sent: tuesday, july 24, 2012 11:02 pm
to:
subject:

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันขอกราบขอโทษที่เคยโพตไปแล้ว คือว่าดิฉันนั้นอยากจะตรวจองค์เทพ ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ดิฉันเทิดค่ะดิฉันชื่อว่า. กาญจนา. คมขำ เกิดที่จ.นครสวรรค์ อำเภอ ตาคลี(อนามัย). ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบให้ดิฉันค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1943
By หมอยา
On 2012-07-25 23:22:11


sent: wednesday, july 25, 2012 12:59 am
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

ผมนายลักษณ์มงคล  ถาวรณา ครับ  ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

อาจารย์ครับ ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่โดนทักว่ามีองค์เทพอยู่และผมเคยได้พบกับบุคคลท่านหนึ่ง เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้ว  ท่านบอกว่าผมเป็นสายญาณของพระกฤษณะนารายณ์ ท่านบอกให้ผมสวดมนต์และนั่งสมาธิไปก่อน  ซึ่งผมก็ปฏิบัติตามและทุกครั้งที่ผมสวดมนต์และนังสมาธิ ผมจะมีอาการขนลุกไปทั่วตั้งแต่ต้นคอมาถึงแขนตลอดเวลาที่สวดมนต์
ผมจึงมีเรื่องเรียนถามอาจารย์ครับว่าผมมีองค์เทพหรือไม่

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

ดวงนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษครับ น่าสนใจครับ

เนื่องจากผมจะได้ปฏิบัติต่อองค์ท่านอย่างถูกต้องและช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมมีอาการปวดต้นคอ บ่า ไหล่ อยู่เป็นประจำ  รบกวนอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจให้ผมด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพ...ลักษณ์มงคล

 ************************************


sent: wednesday, july 25, 2012 10:25 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้สละเวลาตรวจองค์เทพให้ผม ขออนุญาตเรียนถามอีกนิดนะครับ ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่า ดวงผมมีลักษณะพิเศษ น่าสนใจนั้น มันเป็นอย่างไรครับ ถ้าท่านพอจะมีเวลาขอแบบสั้นๆก็ได้ครับ จะได้ไม่เป้นการรบกวนอาจารย์มากเกินไป

ด้วยความเคารพ...ลักษณ์มงคล

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ขอละไว้ซึ่งคำตอบครับ เพราะพิจารณาแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวครับ


# 1942
By หมอยา
On 2012-07-24 12:45:48


sent: monday, july 23, 2012 10:08 pm
to:
subject: กราบเรียนรบกวนตรวจองเทพไห้หน่อยนะครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เครพครับ

มีคนทักผมว่ามีองค์ ผมจึงเกิดความสงสัยว่ามีจริงหรือป่าวครับ

ถ้ามีก้อจะได้เต็มที่กับท่านครับ และถ้ามีอยากทราบว่าเป็นหญิงหรือชาย

ช่วยตอบหน่อยนะครับนาย สุวัฒน พรมนิล   จ.สุโขทัยครับ

รบกวนตอบหน่อยนะครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1941
By หมอยา
On 2012-07-24 12:35:52


sent: monday, july 23, 2012 10:46 pm
to:
subject: อยากขอความกรูณาอาจารย์ตรวจเช็คให้ด้วยนะคะ

 

ดิฉันชือ นางสาวสกาวพรรณ ทองด้วง ชื่อเดิม บุญรอด
เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์คะ
รบกวนอาจารย์ตรวจดูให้ด้วย เพราะ ดิฉันเวลาโกรธ ควบคุมอารมณตัวเองไม่ค่อยได้  อารมณ์ฉุนเฉียว มากๆ หรือเป็นเพราะจิตและนิสัยที่เราคิดไปเอง ก้อไม่ทราบคะ
ขอบพระคุณอาจารย์่ล่วงหน้าคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1940
By หมอยา
On 2012-07-24 12:28:29


sent: tuesday, july 24, 2012 3:10 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพค่ะ
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงชะตาว่ามีองค์เทพปกปักรักษาลูกหรือไม่เจ้าค่ะ

ถ้ามีลูกควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเจ้าคะ  ขอความเมตตาเจ้าค่ะ

ชื่อ นางสาว ฉัตรอุมา นามสกุล พันธุ์จำรัส ที่จังหวัด นครราชสีมาเจ้าค่ะ
ลูกจะได้ปฎิบัติตัวถูก มีคนทักมาหลายคนแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจ เลยอยากให้อาจารย์ตวรจให้เจ้าค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ 

นางสาว ฉัตรอุมา พันธุ์จำรัส

ตอบ ดวงนี้งดคำทำนายครับ

 


# 1939
By หมอยา
On 2012-07-22 23:05:21


sent: sunday, july 22, 2012 12:14 am
to:
subject: อยากให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์ให้ค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ข้าพเจ้าได้ส่งเมลฉบับนี้มาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว  แต่เนื่องด้วยครั้งแรกส่งข้อความห้วนเกินไป และไม่เหมาะสม  ข้าพเจ้าจึงกราบขออภัยอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ   ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาที่มาลองของหรือลบหลู่อาจารย์  หรือเมล์อาจจะส่งมาซ้ำ  ซึ่งข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาที่จะส่งเมล์มารบกวนอาจารย์บ่อยครั้งเลยนะคะ  ถ้าข้อความที่ส่งไปผิดพลาดประการใด  ดิฉันขออภัยในความผิดพลาดนั้นด้วยนะค่ะ  ข้าพเจ้าอยากให้อาจารย์ดูดวงของข้าพเจ้าว่ามีองค์เทพปกปักรักษาข้าพเจ้าอยู่  เหมือนดังที่มีบุคคลอื่นทักมาหรือไม่ค่ะ 

ข้าพเจ้าชื่อ  นางสาวภัทรา สมพงษ์   จังหวัดลำปาง ค่ะ

จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและแนวทางที่ควรปฏิบัติว่าควรปฏิบัติเช่นไรค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).....
*****************************
 

 

 

 


# 1938
By หมอยา
On 2012-07-21 04:31:51


sent: thursday, july 19, 2012 10:04 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา. ตรวจองค์ด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ.  หนูชื่อ นัทธ์ชนัน. จีระนุช. ค่ะ ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ. ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพญานาคหรือป่าว. เพราะรู้สึกศรัทธามาก. และ สนใจในพญานาคมากค่ะ. และฝันเห็นงูบ่อยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ


# 1937
By หมอยา
On 2012-07-21 04:22:30

-----original message-----

sent: thursday, july 19, 2012 9:15 pm
to:
cc:
subject: ตรวจองค์เทพ

รบกวนอาจารย์ช่วยเช็คให้ด้วยค่ะ  นางสุชิรา ฟองแพร่

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ

 

 


# 1936
By หมอยา
On 2012-07-22 23:38:31


sent: friday, july 20, 2012 11:51 pm
to:
subject: ต้องขอโทษด้วยนะค่ะอาจารย์ หนูขอรบกวนให้ตรวจดูองค์ให้หนูค่ะ

ชื่อ อาภัสรา ดวงจันทร์ ค่ะอาจารย์ เกิดจังหวัด นครปฐม ปีระกา หนูขอรบกวนให้อาจารย์ชื่อตรวจดูองค์ให้หนูหน่อยค่ะ หนูจะได้ปฎิบัติตัวถูก มีคนทักมาหลายคนแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจ เลยอยากให้อาจารย์ตวรจให้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

ดวงนี้เดินสายเทพครับ ไม่สามารถเลี่ยงได้ครับ

 


sent: sunday, july 22, 2012 11:03 pm
to:
subject: ขอบพระคุณอาจารณ์มากๆนะค่ะที่ตรวจดูองค์เทพให้หนู

 

 

 

หนูอยากให้อาจารณ์ดูดวงให้ แต่ไม่ทราบต้องว่าจะดูยังไงได้ จะโทรไปดูก็กลัวอาจารย์ติดภาระกิจ ลูกศิยษ อาจารย์เยอะมากๆด้วย ถ้ายังไงอาจารย์ช่วยแนะหน่อยนะค่ะ ว่าหนูจะดูดวงกับอาจารย์ได้ทางไหน แล้วหนูต้องทำยังไงบ้าง อาจารย์ช่วยแนะ
หน่อยนะค่ะ ช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยไม่รู้เหมือนว่าทำอะไรผิดรึเปล่า หนูอยากแก้ไขให้ดีขึ้น หนูขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกคนนะค่ะ ขอบารมีอาจารย์ช่วยแนะทางสว่างให้หนูด้วยค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ไว้นะที่นี้ด้วยค่ะ

ดูดวงกับหมอยา


# 1935
By หมอยา
On 2012-07-21 03:42:47


sent: saturday, july 21, 2012 1:07 am
to:
subject: กราบขอโทษอาจารย์หมอยาค่ะ

ขอโทษที่ไม่ได้กล่าวขานชื่อท่านอาจารย์ ในเมลฉบับก่อน เพราะไม่ได้อ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน

ชื่อ นางสาว วนิดา เกียรติวิศาลกิจกรุงเทพ ค่า

ขอบคุณมากนะค่ะ ไปดูดวงมีคนทักมาค่า

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1934
By หมอยา
On 2012-07-19 21:17:11


sent: thursday, july 19, 2012 1:15 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอ ยา รบกวนเวลาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ กระผมชื่อนาย นครินทร์ คชสิงห์(ชื่อเก่าชื่อ นคร สุขทิพย์)  เกิดที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ   เนื้อหาในเว็ปดีมากครับหากอ่านก่อนตรวจองค์เทพจะดีมากเลยครับเพราะจะรู้คำ ตอบหมดทุกอย่างเลยครับ ก็อยากจะให้คนที่อยากตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอได้อ่านบทความให้ละเอียดก่อน ครับเพื่อท่านผู้รับการตรวจองค์เทพจะเข้าใจง่ายครับ   สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์หมอยาที่ได้ชี้แนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องให้กับทุกคน ครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔).....

เมล์ท่านถูกใจอาจารย์มากครับ
*****************************


# 1933
By หมอยา
On 2012-07-19 12:09:14


sent: thursday, july 19, 2012 11:16 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา

ดิฉันกราบสวัสดีอาจารย์หมอยา ดิฉันอยากให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ค่ะ
ชื่อนางสาว กรรรณิกา วิรัชชัย  จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านใช้เมล์คนอื่นโพสเข้ามาครับ


*****************************

 


# 1932
By หมอยา
On 2012-07-19 12:02:10

 

-----original message-----
on behalf of fame pinprakrom
sent: thursday, july 19, 2012 3:24 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา นู๋ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้นู๋หน่อยน๊ค๊

ชื่อ ปาณัศม์ วันชัย  เกิดที่นครราชสีมาค่ะ

      ขอบคุณอาจารย์หมอยามากน๊ค๊ที่ให้ความเมตตา

เมลอาจซำ้ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยน๊ค๊พอดีคอมมีปัญหาด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


# 1931
By หมอยา
On 2012-07-19 11:13:13

 


sent: wednesday, july 18, 2012 11:51 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉัน ชื่อ วรรธนา ( ชื่อเดิม 1.ยุภาพร2.ลักษมี) โชติเอกปภังกร (นามสกุลเดิม อินน้อย ตั้งใหม่ค่ะ)  เกิดรพ. มหาราช จังหวัดนครราชสีมา  
       รบกวนอาจาน์ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะคะ อยากทราบมากเพราะรู้สึกค่อนข้างเยอะค่ะ
    ปล. ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้านะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************

 


sent: thursday, july 19, 2012 9:36 am
to:
subject: re: ขอตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

 

อาจารย์คะหนูไม่เข้าใจเลยอยากให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อย
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ สาธุครับ
*****************************

 


# 1930
By หมอยา
On 2012-07-19 05:15:15


sent: wednesday, july 18, 2012 11:58 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพ
ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงชะตาว่ามีองค์เทพปกปักรักษาลูกหรือไม่เจ้าค่ะ
ถ้ามีลูกควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเจ้าคะ  ขอความเมตตาค่ะ
 ชื่อ กนกวรรณ  นามสกุล ถีระเจริญ

จังหวัดจันทบุรี
 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านน่าสนใจมากครับ มีโลกส่วนตัว อิงวิชาการ แลอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวครับ
*****************************


 

 


# 1929
By หมอยา
On 2012-07-18 08:39:59

# 1636
by หมอยา
on 2009-07-14 14:22:29


sent: tuesday, july 17, 2012 8:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

 

 

ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
ชื่อ แถม   ประเสริฐศักดิ์  เกิดวัน จ.ราชบุรี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
เมล์ด้านบนเป็นอะไรกับท่านครับ

*****************************# 1928
By หมอยา
On 2012-07-18 05:33:14

 

 

-----original message-----

sent: tuesday, july 17, 2012 11:29 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบเรียนอาจารย์

หนูอยากทราบว่าตัวของหนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

หนูชื่อ น.ส. ปุณยธร  นามสกุล แซมเพชร

จังหวัด กรุงเทพ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ปุณยธร.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1927
By หมอยา
On 2012-07-17 10:56:46

 


sent: monday, july 16, 2012 11:39 pm
to:
subject: กราบคุณพ่อหมอยาครับ

    สวัสดีครับ ผมมิได้มีเจตนาลบหลู่ ลองของกับคุณพ่อแต่อย่างใด เพียงแค่อยากรู้จริงๆว่าผมนี้
1.มีองค์เทพหรือเทวีที่คอยปกปักรักษาอยู่หรือไม่
2.ถ้ามี มีกี่องค์

ตอบ องค์เทพท่าน เป็น สามสายญาณ องค์ในเป็นหญิง หาใช่ชายไม่แต่ละสายเทียบเต็มองค์ลงเต็มร่างครับ
3.อยากทราบว่าองค์ใดบ้างครับ

ตอบ ท่านขอมากไปสำหรับการลองของครับ.. ไม่ลองก็เหมือนลองครับ
4.หากมีแต่ไม่ขอเป็นร่างทรง เพียงแค่ปฎิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม บำเพ็ญกุศลกรรม ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ และเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายนั้นอธิฐานถวายต่อองค์เทพ ท่านจะทรงพอพระทัยไหมครับ จะเพียงพอไหมครับ

ตอบ หากไม่มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย แลยังมีข้อต่อรอง แค่ที่ท่านปฏิบัติตามที่เขียนมา พร้อมอุทิศให้แก่ตนเองก็เพียงพอแล้วครับ ของแบบนี้อยู่ที่ใจครับ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติครับ ไม่จำต้องอุทิศถวายท่านครับ ยังมีผู้คนที่เลื่อมใสอีกมากที่พร้อมสำหรับการครั้งนี้ครับ

  ลูกชื่อ นาย วศิน เทพวัลย์ (อ่านว่า เทพ-พะ-วัน)

เวลา พระอาทิตย์ย่ำรุ่ง แม่บอกว่าไม่ทราบเวลา แต่มองไปนอกหน้าต่างเห็นพระเดินบิณฑบาตรแล้ว

สุดท้ายนี้ ลูกขอน้อมอาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย และองค์มหาเทพ มหาเทวีทุกๆพระองค์ อีกทั้งคุณพระฤาษีสิทธิเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งปวง จงอภิบาลคุณพ่อและครอบครัว ให้พ้นภัยพาลทั้งปวง ให้พ้นโรคาพยาธิทั้งปวง ให้เป็นร่มโพธิ์ที่พึ่งแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากตลอดไปเทอญ....

 


# 1926
By หมอยา
On 2012-07-17 10:28:24


sent: monday, july 16, 2012 11:24 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ตรวจองเทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมชื่อ นายธันวา ชูสุทธิสกุล

เกิดที่จังหวัดราชบุรีครับ อำเภอดำเนินสะดวก 

ขอความเมตตาอาจารย์ตรวจองค์เทพครับ 

ด้วยความเคารพยิ่ง

ธันวา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....
*****************************


# 1925
By หมอยา
On 2012-07-17 10:20:48


sent: monday, august 29, 2011 6:59 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

 

                                สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับผมจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผม หน่อยครับ ผมเกิด วันพุทธ  ผมเกิด กทม.ครับ รบกวนดูให้ผมหน่อยนะครับท่านอาจารย์หมอยา

                                ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*********************

 

****************************


sent: monday, july 16, 2012 8:59 pm
to:
subject: กราบขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ครับ

 

                                   กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมชื่อ นรินทร์ ฟ่อวงษ์ ชื่อเล่น แดน .ครับ กระผมจะขอความกรุณารบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพข้างในให้กระผมหน่อยครับ ผมรู้สึกอึดอัดใจมากๆ มาหลายเดือนแล้วครับ มีคนหลายคนทักกระว่ามีองค์ครับ ผมไม่รูว่าควรปฎิบัติอย่างไรครับท่านอาจารย์  ตอนไปงานไหว้ครูในสถานที่ต่างๆเวลาเชิญองค์ปู่ฤาษี 108 ปาง กระผมจะมีอาการชาเหมือนเป็นเหน็บไปทั้งตัวและมีลักษณะเหมือนคนแก่ครับ (คนรอบข้างเค้าบอกผมมาครับ) แต่รูสึกตัวประมาณ 30% ครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรครับ ของขึ้นรึปล่าวแต่ผมก็ไม่ได้สักยันต์นะครับท่านอาจารย์ แล้วผมมีองค์รึปล่าวและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ผมจึงกราบรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้กระผมหน่อยครับ ขอกราบรบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับ คิดว่าช่วยผมเอาบุญนะครับท่านอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณท่ายอาจารย์หมอยารล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ  


# 1924
By หมอยา
On 2012-07-17 10:16:19


sent: monday, july 16, 2012 9:56 am
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

 

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ดิฉัน นางสาวกมลทิพย์ ฟักแฟง จ.กรุงเทพมหานคร
 
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์ ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันทีครับ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ  ต้องเป็นศิษย์มีครูครับ

******************************


# 1923
By หมอยา
On 2012-07-17 09:43:19


sent: sunday, july 15, 2012 5:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ หมอยาที่เคารพ

ดิฉัน ชื่อ ภัทราภรณ์ คงมานะ  จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ

 จะขอรบกวนอาจาย์หมอยา

ช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่  

ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะอาจารย์ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ  ต้องเป็นศิษย์มีครูครับ

 

******************************


# 1922
By หมอยา
On 2012-07-17 09:36:37


sent: sunday, july 15, 2012 2:50 pm
to:
subject: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา ครับ

 

เรียนอาจารย์หมอยา

   เรื่อง ขอขอบพระคุณ

          ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์หมอยาได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าตรวจองค์เทพให้กระผม ครับ
          กระผมจักพยายามปฎิบัติตัวให้ได้อย่างที่ท่านอาจารย์หมอยาได้แนะนำไว้ในเวปไซต์แห่งนี้  ให้มากที่สุดเท่าที่จักทำได้ครับ


               ขอผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจและศรัทธา ขอจงบังเกิดผลให้อาจารย์หมอยาและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญทุกประการ

              ขอบคุณความกรุณาของอาจารย์หมอยาครับ

                   ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

              ยุทธศักดิ์
# 1921
By หมอยา
On 2012-07-17 09:34:19

 

-----original message-----

sent: sunday, july 15, 2012 2:43 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจองค์เทพย์ด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยา โปรดสละเวลาช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ ดิฉันมีชื่อว่า นางสาว เสาวลักษณ์ นามสกุล อัครปรัชญาภรณ์ (แซ่โง้ว เดิม )

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ เพื่อเป็นความรู้และเพื่อการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาในความกรุณาครั้งนี้ล่วงหน้าด้วยค่ะ


sent: friday, july 13, 2012 12:13 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

       ผมขอรบกวนเวลาของอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ ผมชื่อ เหมฤทธิ์ อุดขา  จ.เชียงราย ครับ

ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้ความรู้มากครับ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1920
By หมอยา
On 2012-07-17 09:06:01


sent: sunday, july 15, 2012 1:05 am
to:
subject: รบกวนขอตรวจองค์เทพครับ

 

ผมชื่อนายธนกฤต เดชาติวัฒน์  เกิดที่กรุงเทพมหานคร
อยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ เนื่้องมีคนทัก ทำให้เกิดความสงสัย
จึงอยากจะทราบและระลึกถึง(องค์เทพประจำตัวหากมี) เพื่อแผ่บุญกุศลให้ถึงแก่องค์เทพและเทวดาประจำตัวครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1919
By หมอยา
On 2012-07-17 08:59:40


sent: sunday, july 15, 2012 12:23 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพท่านครับ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา ครับ

               กระผม นายพลภัทร ศรีใจ ใคร่ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจดูว่า

ตัวกระผมนั้น มีองค์เทพคอยปกป้องคุ้มครองหรือไม่ ถ้ากระผมมี ไม่ทราบว่าเป็นองค์เทพ

ท่านใด สายไหนเเละกระผมจะต้องปฏิบัติตัว หรือกล่าวคำบูชาเฉพาะองค์เทพท่าน เช่นไร ครับ            

พื้นเพของกระผมเป็นคนเชียงราย ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ กรุงเทพฯ ครับ

                                              ด้วยความเคารพนับถือ

                                               ( นายพลภัทร ศรีใจ )

 

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1918
By หมอยา
On 2012-07-17 07:29:25


sent: saturday, july 14, 2012 2:54 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพด้วยค่ะ
ชื่อ-สกุล  สุกัลยา สุวรรณเหลา
สถานที่เกิด  จังหวัดมหาสารคาม
 
อยากทราบว่ามีองค์เทพไหมค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


# 1917
By หมอยา
On 2012-07-18 19:23:56


sent: saturday, july 14, 2012 2:38 pm
to:
subject: (เพิ่มเติมข้อมูลค่ะอาจารย์) ขอให้อาจารย์ตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่คะ

อาจารย์คะ เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงค่ะ
ตะกี้กดส่งไปยังพิมพ์ไม่เสร็จ
 
อาจารย์คะขอให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
พอดีวันนี้มีคนทักมาว่ามีองค์ ก็งง ๆ เลยเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์
อาจารย์หมอลองดูให้หน่อยว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่า
ชื่อ นริสา นามสกุล นวมจิตต์ (ปัจจุบันเป็นนามสกุลสามี) (นามสกุลเดิม แซ่ลี้) . จังหวัดที่เกิด เกิดจริง นครราชสีมา (ในใบเกิดระบุว่าเกิดที่สระบุรี)
ครอบครัวดิฉันย้ายบ้านบ่อย ๆ ตั้งแต่เด็กมาดิฉันย้ายมากกว่า 10 ครั้งแล้วค่ะ ไปอยู่มาหลายจังหวัด
ปัจจุบันดิฉันอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะ  ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลที่ต้องให้อาจารย์ทราบด้วยหรือเปล่า 
  ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูให้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************
 
ดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรม วิปัสสนา ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง เมื่อปีที่แล้ว 10วัน
ระหว่างปฏิบัติดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าคือมีนิมิตต่าง ๆ อย่างที่อาจารย์สอน โดยเฉพาะลมวูบ ๆ ที่เคลื่อนไปมาตามร่างกาย (คงเหมือนลมปราณในหนังจีนหรือเปล่าไม่ทราบ)
ดิฉันปฏิบัติธรรมไม่อยากกลับบ้านเลย อยากปฏิบัติต่อ แต่ด้วยภาระมากมายที่บ้าน ต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติ และไม่ได้ปฏิบัติอะไรอีก
เมื่อเช้าไปซื้อของ มีคนทักว่าดิฉันมีองค์นะ ไปทำผิดอะไรสักอย่างดูมีปัญหาอยู่
ดิฉันก็เลยไม่ค่อยสบายใจน่ะค่ะ ว่าดิฉันมีองค์หรือเปล่า ทำอะไรผิดไปจริงหรือเปล่า
รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
๑. ท่านต้องอาเภทพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ครับ
๒. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่ครับ
๓. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

*********************

 


sent: wednesday, july 18, 2012 3:34 pm
to:
subject: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ช่วยตรวจองค์เทพให้
 
สำหรับปรัชญาที่อาจารย์เขียน 
ศิษย์มีครู เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ

 
ดิฉันได้อ่านและตรึกตรองแล้ว
 
เข้าใจว่าท่านอาจารย์คงจะสอนให้ดิฉันถือปฏิบัติ สมาธิ วิปัสสนา ตามที่เคยได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติมาให้สม่ำเสมอใช่ไหมคะ เพราะตอนนี้มาพิจารณาตัวเองแล้ว ดิฉันละการปฏิบัติไปเลยค่ะ ที่จริงแล้วก็มีสาเหตุที่ดิฉันได้เลิกปฏิบัติไปเลย เพราะมีครั้งหนึ่งดิฉันนั่งสมาธิ วิปัสสนาที่บ้านในช่วงค่ำ ที่จะทำทุกวัน  คืนนั้นดิฉันนั่งหลับตา แล้วมีแสงจ้าแวบเข้าตา เหมือนฟ้าแล่บ ดิฉันตกใจลืมตา ทีแรกเข้าใจว่าฟ้าแลบ แต่ดูฟ้าก็ไม่มีอะไร สักพักดิฉันก็หลับตาใหม่ ก็มีแสงแวบเหมือนเดิม  ดิฉันก็ตกใจลืมตา ไม่มีอะไร นั่งสมาธิหลับตาใหม่ ก็เหมือนเดิมอีก ดิฉันกลัวขึ้นมาน่ะค่ะ  ก็เลยเลิกนั่ง ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร เลิกปฏิบัติไปเลย ดิฉันอ่านที่อาจารย์เขียน ศิษย์มีครู แล้ว
 
ดิฉันคิดว่าที่ดิฉันเลิกปฏิบัติธรรมก็เหมือนไม่กตัญญูในคำสอนที่ได้รับมา
ดิฉันคงต้องกลับมานั่งสมาธิ เริ่มต้นใหม่
ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ที่ได้แนะนำ
 
ตอบ อนุโมทนาครับ


# 1916
By หมอยา
On 2012-07-16 20:11:04

-----original message-----

sent: monday, july 16, 2012 7:59 pm
to:
subject: ขอความเมตตาอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์เมตตาตรวจองค์เทพค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวศิริขวัญ ใจนำค่ะ

เป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะ

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมะธรรมโมและเครื่องรางวัตถุมงคลค่ะ และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุกวันนี้ดิฉันสวดมนต์ทุกคืนไม่ให้ขาดค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

******************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool