ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2866
By หมอยา
On 2013-07-25 11:32:38


sent: monday, july 15, 2013 2:11 am
to: webmaster at http:www.ongtep.com
subject: re: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กระผมเคารพท่าน อาจารย์หมอยา ครับแต่ผมยังไม่มีอาจารย์ให้คำปรึกษาผมขอโทษที่ถามไปอย่างนั่นครับท่านอาจารย์หมอยาผมขอโทษจริงๆครับ

                 ด้วยความเครารพอย่างสูง

                    นายสมภพ  รักษาพล

ตอบ อนุโมทนาครับ ..อาจารย์ไม่ถือโทษครับ.. ทุกท่านเหมือนลูกเหมือนหลานครับ


# 2865
By หมอยา
On 2013-07-25 11:28:27


sent: thursday, july 25, 2013 10:55 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
       ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
กระผมชื่อ นายอิสราพงษ์  แพงสร้อย จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายดังนี้ครับ
๑. ดวงนี้งดคำทำนายครับ
๒. ชะตาท่านมีเคราะห์ครับ
************************

 


# 2864
By หมอยา
On 2013-07-25 11:22:19


sent: thursday, july 18, 2013 10:05 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยาค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ต้อง ขอประทานโทษจริงๆน่ะค่ะ ที่ส่งจดหมายมา 2 ครั้งซ้ำ แต่รู้สึกประหลาดใจค่ะ  เมื่อคืนฝันไปว่าไป รพ.แฟนจะพาไปตรวจสุขภาพ  ระหว่าง เดินเข้า รพ. กำแพงด้านนอกมันคล้ายๆวัดค่ะ เดินตามราวสะพานทางเดินใน รพ. ค่ะ พบชายป่วยคนแรก ดำเป็นแผล ผอมน่าสงสาร แต่หนูไม่กลัวค่ะ เดินผ่านไปโดยที่เค้า เอื้อมมือ เหมือนอยากสัมผัสเราค่ะ  แต่พอเดินต่อไป  เจอชายร่างผอม ดำทมิฬ  ลักษณะผอมแห้ง (เหมือนคนที่เป็นโรคสังคมรังเกียจ) น่ากลัวมาก หนูก็ชะงักหยุดไม่เดินต่อ แฟนก็เอื้อมมือมารับหนู  แต่ชายผู้นั้นพยายามจะคว้า มือหนู  หนูกลัวเลยตัดสินใจเดินหันหลังกลับ ไม่เดินตามทางราวสะพานน่ะค่ะ  แต่กระโดดข้าม ลงพื้น  วิ่งหนี ออกรั้วข้ามสะพานน้ำไปฝั่งตรงข้ามค่ะ  แต่ชายผู้นั้น ค่อยๆเดินตามค่ะ  แต่เค้าไม่สามารถข้ามสะพานมาค่ะ

อยากทราบว่าที่ฝันนี้ เกี่ยวกับการมีองค์เทพหรือไม่คะ่  แล้วที่ฝัน หมายถึงสัมภเวสี หรือป่าวค่ะ

หนูไม่ได้ให้ทำนายฝันค่ะ  แต่อยากทราบค่ะ ว่าเกี่ยวเนื่องจาก มีมนต์ดำ หรือ สัมภเวสี ไม่ดีอยู่หรือป่าวค่ะ

                                                   กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

                                                   จันทร์หอม  หล่อทอง
*************************************


sent: thursday, july 18, 2013 9:24 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน  อาจารย์หมอยา

             หนูชื่อ  จันทร์หอม  หล่อทอง   ค่ะ ตอนนี้อยู่ลพบุรีค่ะ

พัก นี้แปลกๆค่ะ รู้สึก ทำงานไม่ค่อยได้ ปวดหัว วิงเวียนบ่อยๆๆค่ะ  ก่อนหน้าได้ไปดู ท่านหนึ่งบูชาครูค่ะ  หลังจากนั้น รู้สึกเหนื่อยๆเพลียๆค่ะ  อยากทราบว่าหนูมีองค์เทพหรือป่าว  และการไปดูคนอื่นบูชาครู มันเกิดไรกะหนูหรือไม่ค่ะ

                                                            กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ  

                                                               จันทร์หอม  หล่อทอง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านต้องอาเภท อวมงคลครับ
************************


# 2863
By หมอยา
On 2013-07-25 10:56:54


sent: thursday, july 18, 2013 11:10 pm
to:
subject: ขอตรวจ องค์เทพ กับท่านอาจารย์ หมอยา

กราบสวัสดีครับท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ กระผมชื่อ นายอาทิตย์ สุขแก้ว ครับ
เกิดที่จังหวัด ชุมพร ครับ ปัจุบันทำงานอยู่ที่ นนทบุรี ครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านอาจารย์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่ควรระวัง อริในใจของท่านครับ ความเป็นสองในหนึ่งครับ
******************************


# 2862
By หมอยา
On 2013-07-25 10:51:21

from: (^^) pipat chat (^^) [mailto: ]
sent: friday, july 19, 2013 7:02 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เรารพรัก

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เรารพรัก

   กระผมนายพิพัฒน์   ฉัตรรุ่งเรืองชัย อ.เกิดที่จังหวัดกรุเทพมหานคร ครับ

   กระผมได้ส่งจดหมายฉบับนี้มาถึงท่านอาจารย์หมอยา ด้วยจุดประส่งอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดวง

   ให้กับกระผมว่ามีองค์หรือไม่ครับ ด้วยจุดประส่งของกระผมนั้น อยากมีที่ยึดเหนี่ยวและอยากช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกได้ยาก

    รวมถึงได้บำเพ็ญตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่หลงมัวเมาในกิเลสตัณหา อันนำไปสู้ความเสื่อมครับ


    ท่านอาจารย์หมอยากที่เคาพรพ กระผมได้อ่านบนความในเวป องค์เทพดอทคอมเรียบร้อย ใคร่ขอแสดงความสัตย์สาบาญดังนี้ครับ

    1. จะไม่ขอกล่าวร้าย ว่าร้าย หรือพูดจาไม่ดี ต่อท่านอาจารย์หมอยา ผู้่ที่ทำการตรวจองค์เทพให้กับกระผมครับ

    2. จะไม่ขอกล่าวร้าน พาดพิงเวป องค์เพทดอทคอมให้เสียหาย หรือแต่ความสามัคคีครับ

    3. กระผม นานพิพัฒน์   ฉัตรรุ่งเรืองชัยมีจุดประส่งอยากตรวจองค์เทพด้วยตนเอง

        หากพบว่ามีองค์ จะขอบูชาองค์เทพตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม และช่วยเหลือผู้อื่นครับ

        หากผมว่าไม่มีองค์ จะขอตั่งมั่นในศีลธรรม และช่วยเหลือผุ้อื่นเช่นกัน โดนมิได้คิดลบหลู่องค์เทพองค์ใดครับ

    4. หากกระผมรับการตรวจองค์เทพแล้ว ไปตรวจที่อื่นอีก จะไม่ขอกล่าวถึงเวปองค์เทพดอทคอม ให้เสียหาย หรือแตกความสามัคคีครับ
   

    หากกระผมไม่รักษาคำสัตย์สาบาญ กระผมขอให้

    1. หาความสุข - ความเจริญมิได้สืบไปครับ

    2. ขอให้เป็นคนอกตัญญู ไมรู้จักแยกแยะดีชั่ว ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยครับ

    3. กระผมทราบดีว่า ท่านอาจารย์หมอยา มิได้เรียกร้องเอาเงินทองจากกระผม จากค่าตรวจองค์เทพ กระผมจึงไม่ขอกล่าวถึงท่านอาจารย์หมอยา

        ให้เกิดความเสื่อมเสีย หากกระผมได้ทำเช่นนั้นขอให้เลือกในกายของกระผมไหลย้อยออกทั้งเจ็ดทวารครับ

สุดท้ายนี้กระผม ได้อ่านข้อมูลเวปองค์เทพดอทคอมแล้วมีความรู้สึกเลื่อมใส ใครอยากทรามว่าตัวของกระผมมีองค์เทพหรือไม่จริงๆครับ
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยาเมตตา ช่วยตรวจดวงให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ท่านอาจารย์หมอยา
ขอให้ท่านอาจารย์หมอยา มีความสุข ความเจริญ ไร้ัภัยอัยนตรายใดๆทั้งปวงนะครับ

รักและเคารพ

พิพัฒน์    ฉัตรรุ่งเรืองชัย

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. สิ่งที่ท่านหวัง วันหนึ่งจะได้ทำครับ
***************


# 2861
By หมอยา
On 2013-07-25 10:39:55


sent: wednesday, july 24, 2013 2:46 pm
to:
subject: ขอร้บความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจองค์เทพ

ขอร้บความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจองค์เทพ  ดิฉันชื่อนางสาวรมย์ธีรา อินทร์โพธิ์ เกิดจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.ดิฉันมีองค์หรือเทพคุ้มครองไหมค่ะ

ตอบ. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

๒.แล้วจำเป็นไหมค่ะที่ต้องรับขันธ์ และถึงเวลาหรือยัง

ตอบ. ท่านถึงกาลรับขันธ์แล้วครับ

๓.ช่วงนี้ดิฉันรู้สึกโมโหง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เป็นมาสักพักใหญ่ ๆไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับทางนี้ไหมค่ะเพราะไม่แน่ใจระหว่างทางแพทย์

ตอบ. ท่านมีปัญหาธาตุในกายแปรปรวนครับ

๔.อยากทราบเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บค่ะ เพราะช่วงนี้ป่วยบ่อยมากแต่เมื่อก่อนไม่บ่อยขนาดนี้

ตอบ. ท่านมีปัญหาประจำเดือนไม่ปกติในรายที่เป็นเพศหญิง หากเป็นชายในหญิงเกิดเพราะการไม่สามารถควบคุมกิเลสกำหนัดครับ พร้อมด้วยอาการท้องผูกและกรดไหลย้อนได้ครับ

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

รมย์ธีรา  อินทร์โพธิ์


# 2860
By หมอยา
On 2013-07-25 10:27:21


sent: thursday, july 25, 2013 6:40 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: สวัสดี

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา ผม ชื่อ นาย ลิขิต เอี่ยมแย้ม เกิด ที่กรุงเทพ ครับ  ผมอยากจะทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ตอบ. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


# 2859
By หมอยา
On 2013-07-25 01:40:47


sent: monday, february 11, 2013 3:11 pm
to:
subject: อาการหาว และน้ำตาไหล

สวัสดีค่ะ  ดิฉันเป็นครูอยู่ชุมพร ชื่อสาว  ชื่อ สมญา (เปลี่ยนใหม่เป็นสุทธสินี)  นามสกุล ยุเหล็ก    จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีอาการแปลกตั้งแต่รถยนต์คว่ำ  แต่คนไม่เจ็บหรือมีแผลแม้แต่น้อย
พี่ชายพาไปหาร่างทรงท้าวเวสสุวรรณ ท่านบอกว่าตามดวงไม่มีแล้วมีองค์อะไรคุ้มครอง
เมื่อจุดธูปขอเปิดต่อบรรพบุรุษคือครูหมอมโนราห์ ท่านบอกว่ากรมหลวงชุมพรอยู่ที่ลูกนะ  และพระแม่อุมา พระแม่ลักษมี  ฤาษี
 
ต่อมาเริ่มมีอาการหาวเมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น คนพูดถึงหลวงปู่ศุขและกรมหลวง  ได้ยินผ่าน ๆ ก็ร้องไห้โดยไม่รู้ตัว
ไปไหว้กรมหลวงฯที่หาดทรายรีจุดที่สิ้นพระชนม์  หาวจนอ้วกลม น้ำมูกน้ำตาไหล
 
-ต่อมาไปเที่ยวนครศรีฯ ที่วัดแห่งหนึ่งที่พระเจ้าตากสินเคยไปอยู่  แค่เห็นภูเขาเบื้องหน้า  ร้องไห้จนลืมตัว
-ไปร้านขายสังขภัณฑ์ที่มีองค์โดยไม่ตั้งใจ  หาวจนไปคว้าองค์พระนเรศวร  จนหาย  เมื่อนำมาบูชาที่บ้านนอนไม่หลับ  ได้ยินเสียงอะไรก็ตื่น
จนต้องจุดธูปบอกว่าร่างต้องพักผ่อนจึงปกติ
-ต่อมาหาวไปหาร้านสังขภัณฑ์อีกร้านเจอองค์พระพี่นางสุพรรณ  เมื่อนำมาวางติดกับพระนเรศวร  ร้องไห้จนแทบขาดใจ
- ไปร่วมพิธีไหว้ครู นั่งหาวแต่ก็กลั้น  พอคนอ่านสาร์นร้องเพลงบุเรงนองลั่นกลองรบ  อยู่ไม่ติด  ร้องไห้จนต้องลุกไปไหว้เจ้าของพิธี
 
และเวลาสวดมนต์ คาถาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  หาวลมเข้าหูจนน้ำตาไหล
ส่วนกิจที่ทำอยู่คือถ้าไปที่ไหนแล้วหาวจะพูดลอย ๆ เพื่อสื่อสารตามที่ข้างในบอกให้เรารู้ด้วยจิตก็จะหายเอง
เช่น  มีคนแก่เลี้ยงผีมานาน  จนสังขารเริ่มแก่มาก  ก็ไปเยี่ยม หาวนานเป็นสิบนาที  จนพูดว่า เอางี้ละกัน  ถ้าลูกหลานไม่มีใครรับ
ก็เปิดประตูเลปลดปล่อยเค้าไปละกัน  มาทางไหนก็ไปทางนั้น  เมื่อพูดเสร็จอาการหาวก็หายทั้นที 
และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์  เมื่อเจรจาเสร็จ อาการหาวจะหายเป็นปลิดทิ้ง  จนสรุปว่า ตัวเองมีหน้าที่สื่อสาร
 
ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ตอบ สรุปดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)...

๒. ชีวิตหลังความตาย ท่านมีลิขิตสวรรค์รออยู่ครับ
๓. ท่านได้เวลาเดินสายเทพแล้วครับ
*******************************# 2858
By หมอยา
On 2013-07-25 00:09:42


sent: wednesday, july 24, 2013 7:04 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                ๑. กระผมนายพิสิษฐ์เวช  ลือพร้อมชัย  ชื่อเดิมที่บิดา มารดา ตั้งให้  ทวี  ลือพร้อมชัย , ชื่อต่อมาให้พระตั้งให้ใหม่ พรหมอินทร์  ลือพร้อมชัย 
ตอบ มงคลนามรับ
                ๒. เมื่อวานได้ไปตรวจดวงชะตากับร่างทรงปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์  ท่านทักว่าดวงขึ้นๆลงๆ เกิดจากกระผมมีองค์เทพพระนารายณ์อยู่ครับ และยังไม่ได้ครอบครู ต้องทำการครอบครูก่อน ชีวิตต่อจากนี้ไปจะได้ดีขึ้น  ผมเลยอยากทราบว่าตัวกระผมเองนั้นมีองค์เทพจริงหรือเปล่าครับ

ตอบ. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
               ๓. ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะครับ แล้วขอท่านอาจารย์เมตตาให้คำชี้แนะระหว่างครอบครู กับ รับขันธ์ ต่างกันอย่างไรครับ เพราะผมไม่อยากรับขันธ์ครับ เพียงแต่อยากครอบครู เพื่ที่จะได้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง แค่นั้นครับ ไม่อยากเป็นร่างทรงให้ใคร  ขอคำแนะนำด้วยครับ
ตอบ ท่านไม่มีศรัทธาไม่ควร รับขันธ์ครับ

                          กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

                          นายพิสิษฐ์เวช   ลือพร้อมชัย

                          ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖    


# 2857
By หมอยา
On 2013-07-24 23:51:37


sent: wednesday, july 24, 2013 10:37 pm
to:
subject:

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา ผม ชื่อ นาย ลิขิต เอี่ยมแย้ม  เกิด ที่กรุงเทพ ครับ  
ผมอยากจะทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ
รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยนะครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

**************************************


# 2856
By หมอยา
On 2013-07-24 23:47:37


sent: wednesday, july 24, 2013 11:18 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

หนูชื่อนางสาวอามญาดา งามเจตวรกุล เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพของหนูด้วยค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง อามญาดา งามเจตวรกุล

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ คนทรงเจ้าตำหนักครับ

*************************


# 2855
By หมอยา
On 2013-07-24 13:24:29


sent: friday, july 19, 2013 1:41 pm
to:
subject: ขอร้บความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจองค์เทพ

            ขอร้บความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจองค์เทพ  กระผมชื่อนาย กรฤทธิ เอกอรพรรณ  ครั้งนึงเมื่ออายุประมาณ16-17ขวบ  แม่เคยพาไปอาบน้ำมนต์เพราะผมมีอาการแปลก  พระท่านบอกว่ามีร่างทรงเทพเจ้ากวนอู พระท่านเห็นว่ายังเด็กอยุ่บอกว่าให้โตก่อนแล้วค่อยรับ  และปัจจุบันกระผมทำงานมีแต่อุปสรรค ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวบ่อยๆ อาการคลื่นไส้ ตัวสั่นเมื่อเข้าไปไหว้ศาลเจ้าที่มีพลังมากๆ  ผมจะรับร่างทรง มีไหมครับ แล้วต้องทำไง ขอความอนุเคราะห์ กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ คนทรงเจ้าตำหนักครับ
๓. ลักษณะการทรงของท่านเป็นกึ่งหนึ่ง ดังนั้นต้องเป็นศิษย์มีครูครับ

***************************


# 2854
By หมอยา
On 2013-07-24 13:10:17


sent: friday, july 19, 2013 6:55 pm
to: หมอยา
subject:

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

       ดิฉันชื่อ จิดาภา สังคปรีชากุล  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   แต่อยู่ที่เชียงใหม่  
ดิฉันขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันหน่อยค่ะ ว่าดิฉันมีองค์เทพองค์ใด
และดิฉันต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  ทุกวันดิฉันจะสวดมนต์บูชาพุทธคุณ แผ่เมตตา และจะสวดบูชาเทพค่ะ  
ดิฉันปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะ

        ดิฉันขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี
                 
                       ด้วยความเคารพอย่างสูง
                        จิดาภา    สังคปรีชากุล

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ คนทรงเจ้าตำหนักครับ

***************************


# 2853
By หมอยา
On 2013-07-24 13:05:04


sent: sunday, july 21, 2013 12:31 am
to:
subject:

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ กราบเรียน และสวัสดี อาจารย์หมอยาที่เคารพ ข้าพเจ้า ชื่อ นาง  มณฑ์ศิริ ตั้งพิริยะสิน   ข้าพเจ้า เกิดที่ จังหวัดกรุงเทพๆ (ตลาดพลู) ขอความอนุเคราะห์ จากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ช่วยตรวจองค์เทพ เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งกระจ่างชัด ด้วยเทอญ 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ ขอท่านอาจารย์หมอยามีแต่ความสุขกาย สุขใจ สมความปราถนาทุกสิ่งทุกประการค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2852
By หมอยา
On 2013-07-24 12:56:45


sent: sunday, july 21, 2013 1:20 am
to:
subject: สอบถามองค์ครับ

 

สวัสดีคับ อาจารย์หมอยา

ข้าพเจ้าชื่อ นพรัตน์ หมู่พยัคฆ์ อยากสอบถาม

1.ร่างในตัว ของข้าพเจ้า มีอยู่จริงไหม
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


2.องค์ในตัวของข้าพเจ้าคือ องค์อะไร


3.แล้วต้องทำตัวยังไง เช่นการบูชา การเปิดเนตร อะไรประมาณนี้


4.ถ้ามีจริง ทำไมเราถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างของนั่นๆ ด้วยครับ


จากคำถามดังกล่าว อยากทราบให้ชัดเจนเพราะมีคนทักมาครับ ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะครับ อึดอัดมาก อยากทราบจริงๆ จะได้ปฎิบัติตัวถูก

ชื่อ: นพรัตน์ หมู่พยัคฆ์
สถานที่เกิดและพื้นเพ อยู่กรุงเทพฯ ครับ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นพรัตน์ ม.


# 2851
By หมอยา
On 2013-07-24 12:50:39


sent: sunday, july 21, 2013 2:54 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพรึเปล่าคะ พอดีว่าที่บ้านทำพิธีไหว้ครูคะ
แต่ลูกไม่ได้เข้าร่วมพิธี  แล้วตอนที่อัญเชิญองค์เทพลงมา ลูกจะรู้สึกปวดศีรษะมากๆ คะ
แต่พออัญเชิญเสร็จสักพักอาการก็จะหายไปคะ

ลูกชื่อ น.ส.วราภรณ์ เกตุขวง  เกิดที่ จ.สมุทรปราการ ค่ะ
ขอรับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***************************


# 2850
By หมอยา
On 2013-07-24 11:38:48

 

 


sent: sunday, july 21, 2013 12:30 pm
to: อ.หมอยา
subject: ถึงเวลารับขันธุ์

 

สวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ  ผมธนาธิป  ถึงเวลารับขันหรือยังครับ  ขอบคุณอาจารย์หมอยาล่วงหน้าที่จะให้คำตอบครับ

ตอบ ท่านพบครูของท่านหรือยังครับ


# 2849
By หมอยา
On 2013-07-24 11:36:16


sent: sunday, july 21, 2013 12:57 pm
to: อาจารย์ ฟ้าดินเป็นพยาน
subject:

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

      จากที่กระผมเคยให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ แล้วปรากฏว่ามีองค์เทพแบบปฏิบัติ ๔,๕.๑.ครับ เกิดที่โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนองครับ      สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนครับ ผมมีการฝันแปลกๆคือ ได้ยินเสียงคนเล่าพุทธประวัติให้ฟัง จากนั้นก็เริ่มเห็นภาพของพระแม่กาลี แล้วก็องค์เทพพราห์ม-ฮินดู องค์ต่างๆ หลังจากตื่นขึ้นมาผมมีอาการตัวร้อนไปทั้งตัวเหมือนคนไม่สบาย กระผมอยากใคร่ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร หรือว่าจิตผมแค่คิดไปเอง ลืมบอกท่านอาจารย์หมอยาครับว่าก่อนหน้านี้ผมรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัว แล้วเพื่อนที่มีเซ็นส์ก็บอกว่ามีวิญญาณอาฆาตตามอยู่ ผมควรทำยังไงครับ

                    ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ตอบ อ่านบทความนี้ครับ
# 2848
by หมอยา
on 2013-07-24 11:32:56


# 2848
By หมอยา
On 2013-07-24 11:32:56

-----original message-----

sent: sunday, july 21, 2013 1:21 pm
to:
subject: ขออภัยเป็นอย่างสูงหากได้ส่งซ้ำ ฉบับ3

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

ข้าพเจ้าชื่อ พรภา พุ่มประเสริฐ

๑. ข้าพเจ้าอยากทราบว่าแท้จิงแล้วข้าพเจ้ามีองค์หรือป่าวคะ
ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

๒. ข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติทางร่างกาย เวียนหัว หัวใจบีบๆแน่นๆ เดินไม่ตรง ปากเบี้ยว เสียงเปลี่ยนเป็นชายแกบ้าง หญิงบ้าง เด็กบาง บางครั้งพูดภาษาอะไรไม่รู้ เป็นแบบนี้มา2วันแล้วคะ ข้าพเจ้าอยากทราบว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นคืออะไรคะ บางคนว่าข้าพเจ้าจิตตก ไปตำหนักร่างทรงเขาก้อพูดอีกอย่าง(และข้าพเจ้าได้ทำพิธีบางอย่างทางตำหนักร่างทรงด้วยคะ) ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอ อาจารย์หมอยาช่วยชี้ทางถูกต้องแก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะ
ตอบ ท่านไปหลายตำหนักมาแล้ว ไม่ทราบจะแนะนำอย่างไรและท่านมีศรัทธามากน้อยเพียงใดครับ ท่านส่งเมล์มาหลายครั้ง ข้อความไม่ถูกต้องบางท่านไม่เรียกขานอาจารย์ บางท่านคำถามเห็นแก่ตัวมากเกินไป บางท่านไปหลายสำนักได้ มาถึงอาจารย์หมอยากลับใช้เมล์มาถามเพราะเห็นว่า ง่ายๆขำๆก็มีครับ การตอบเมล์ของอาจารย์ตามอารมณ์ครับ อยากตอบก็ตอบครับ ไม่อยากตอบก็พักไว้ก่อนครับ

(ป.ล หากอีเมลข้าพเจ้าส่งท่านอาจารย์หมอยาถึงหลายครั้ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าถึงหรือไม่ หากข้าพเจ้าทำผิดกฎประกาศใดขออภัยท่านอาจารย์หมอยา ณ.ที่นี้ด้วย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับคำตอบชี้ทางจากท่านอาจารย์หมอยาโดยเร็ววัน)

                  ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ส่งจาก ipad ของฉัน


# 2847
By หมอยา
On 2013-07-24 11:21:15


sent: sunday, july 21, 2013 3:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจาร์ยหมอยาที่เคารพ
                         เนื่องจากมีคนทักว่าดิฉัน มีองค์เทพ แต่ดิฉันไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแล้ว ฉันทำงานกับเขามาเกือบ 2 ปีแล้ว ทุกวันนี้เขาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่จนดิฉันสับสนว่ามีหรือไม่มี แต่ดิฉันไม่เคยทำอะไรเลยตั่งแต่เขาทักจนมาตอนนี้เกิดอยากรู้ว่าตัวเองมีจริงหรือ เลยอยากถาม ท่านอาร์ยหมอยาค่ะดิฉัน          มีองค์เทพจริงไหมดิฉันชื่อ นางสาวยุพาวดี เขียวสะอาด ค่ะ  อยู่ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และดิฉันควรทำอย่างไรต่อไป เมื่อดิฉันพร้อมค่ะ
สุดท้ายนี้ขอแสดงความนับถือ และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อครับ ท่านดื้อดึง โกหกใจตัวเองครับ
***********************


# 2846
By หมอยา
On 2013-07-24 11:17:11


sent: monday, july 22, 2013 12:20 am
to:
subject: กราบขอโทษอาจารย์หมอยาค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยาค่ะ

     เนื่องจากรอบแรกข้าพเจ้าอ่านไม่ครบถ้วนค่ะเลยไม่ได้เรียกอาจารย์หมอยา ไม่ได้ตั้งใจลบหลู่แต่อย่างใดค่ะ 

๑. ข้าพเจ้าชื่อ เมยาณี  ศรีสินธุ์ ที่รพ.ตำรวจ จังหวัด กรุงเทพฯ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

๒. เนื่องจากข้าพเจ้า ปวดหัวและเวียนหัวบ่อย ค่ะไปหาหมอมาหลายหน หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะ แต่อาการนี้เป็นบ่อยและเป็นมานานหลายปี
เมื่อมีอาการปวดหัวหรือเวียนก็จะหนักที่ต้นคอด้วยค่ะ
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ ท่านได้เวลาเดินสายเทพแล้วครับ

 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณหมอยามา ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ


# 2845
By หมอยา
On 2013-07-24 11:13:58


sent: monday, july 22, 2013 11:21 am
to:
subject: รบกวนสอบถามครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือครับ

ผมขอสอบถามเกี่ยวกับองค์เทพครับ ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีหรือปล่าว

ชื่อจริง จตุพล ทองมาก เป็คนสงขลา ครับ

อยากสอบถามเรื่ององค์เทพครับ

ด้วยความนับถืออาจารย์หมอยาครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********************


# 2844
By หมอยา
On 2013-07-24 11:12:14


sent: tuesday, july 23, 2013 5:45 am
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ หนูอยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ว่ามีหรือไม่ และหากมีต้อง

ปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมคะ หนูชื่อนางสาววัฒนาพร  ผู้ทรงวุฒิ
ในจังหวัดสระบุรี ขอรบกวนอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***********************


# 2843
By หมอยา
On 2013-07-24 11:08:01


sent: wednesday, july 24, 2013 9:01 am
to: คุณหมอยา
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

           ดิฉันชื่อ นางสาวสุทธิพร สันโดด ค่ะ           จังหวัด นครราชสีมา ค่ะ
รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยน่ะค่ะ   
   กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้จะเป็นคนเห็นผีครับ

*******************


# 2842
By หมอยา
On 2013-07-24 10:55:58


sent: wednesday, july 24, 2013 9:03 am
to:
subject: re: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ที่เคารพได้ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ที่เคารพ  ได้โปรดตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ  


from:
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ที่เคารพได้ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
date: sat, 6 oct 2012 23:46:20 +0700

ข้าพเจ้าชื่อ  นายคมขวัญ  เครือวัลย์ เกิดที่อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ อาการที่เป็นให้แก้ด้วยมนต์น้ำสังข์ครับ
๔. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรขี่คออยู่ครับ
**************************


# 2841
By หมอยา
On 2013-07-24 01:56:52

ภัทรภร จิตรจุล [ ]

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันชื่อ ภัทรภร จิตรจุล  ที่กรุงเทพฯค่ะ

อยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ อาการที่เป็นให้แก้ด้วยมนต์น้ำสังข์ครับ
**************************


# 2840
By หมอยา
On 2013-07-23 14:21:09


sent: sunday, july 21, 2013 11:27 pm
to:
subject: กราบขอบพระคุณ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูชื่อ น.ส.นันท์มนัส ใจบาน (# 2815)
หนูกราบขอบพระคุณอาจารย์มากที่หนูเพิ่งจะได้เห็นคำตอบจากอาจารย์เมื่อวันนี้(21/07/13 เวลา 23.21 ) และหนูได้เปิดไปอ่านในแต่หัวข้อเรื่อง ได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะอาจารย์เพราะอาการที่อาจารย์บอกว่า อาการของคนเปิดองค์เทพ ค่ะ อาการเรอ หนาว-ร้อน ฯลฯ ซึ่งตอนแรกหนูคิดว่าหนูเป็นกระเพาะ และเป็นไข้ ค่ะ  แต่ถ้าหนูอยากทราบว่า (๒๕๒) หนูต้องดูจากตรงไหน ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา

นันท์มนัส ใจบาน

ตอบ ดูที่ตรงนี้ครับการมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ

****************************


sent: monday, july 22, 2013 12:03 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

หนู ได้รู้คำตอบแล้วที่อาจาย์ตอบให้หนูแล้ว แต่ต่อจากนี้ไปหนูต้องทำอย่างไรและปฎิบัติตัวอย่างไรค่ะ
ได้ต้องรับขันธ์เหมือนท่านอื่นด้วยหรือเปล่า
อาจารย์หมอยาค่ะ หนูอยู่ๆ ก็มีพี่สาวคนหนึ่งได้มอบเพชรนาคาสีม่วงเข้มมากเม็ดใหญ่ด้วยค่ะและสีชมพูเริ่มใสขึ้น ตอนนี้หนูนำมาบูชาและสวดมนต์บทบูชา เพชรนาคาด้วยแบบนี้หนูทำถูกต้องหรือเปล่าค่ะ
และตอนที่หนูจะส่งเมล์ให้อาจารย์หนูได้อธิษฐานจิตด้วยว่า ถ้าบารมีของหนูได้เข้าไปกราบอาจารย์หมอยาและได้เป็นศิษย์ ได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์หมอยา ขอให้หนูได้มาพบอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

ท้ายนี้หนูขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรง นะคะ( หนูพิมพ์และกล่าวอะไรไม่ดี ไม่ถูก ต้องกราบขอโทษอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ หนูคิดก็พิมพ์ออกมาค่ะ)

นันท์มนัส ใจบาน

ตอบ อนุโมทนาครับ มีวาสนายังไงก็เจอครับ


# 2839
By หมอยา
On 2013-07-23 14:17:27


sent: tuesday, july 23, 2013 8:59 am
to:
subject: re: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

สืบเนื่องจากเมลล์นี้นะคะอาจารย์ คือหนูลืมบอกท่านอาจารย์ไปค่ะว่า ชื่อข้างต้นเป็นชื่อใหม่ทีเพิ่งเปลี่ยนมา ส่วนชื่อเดิม คือ นางสาวเพลินพิศ  ณุวงษ์ศรีค่ะ

กราบขอบคุณพระคุณค่ะ

ด้วยจิตคาราวะ

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556, 13:51, jutamunin nuwongsri < > เขียนว่า:

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

       หนูชื่อ นางสาวจุฑามุนิฬทร์  ณุวงษ์ศรี  (ชื่อหนูสะกดว่า จุ ทา มุ นิน).  ที่จังหวัดยโสธรช่วงสอง สามเดือนที่ผ่านมา หนูมีอาการเวียนหัว ปวดหัวหนักต้นคอ และตาลายบ่อย ๆ          เคยไปหาหมอหลายครั้ง แต่ก็พอทุเลา ไม่หายซักที จนหนูเริ่มไม่สบายใจ เลยอยากให้ท่านอาจารย์หมอยา กรุณาตรวจดูให้หนูด้วยว่าหนูมีองค์หรือไม่ และหนูควรปฏิบัติตัวอย่างไร ปกติหนูก็ชอบทำบุญ ใส่บาตร อยู่เรื่อย ๆ ตามแต่โอกาสจะอำนวยค่ะ ขอกราบเรียนอาจารย์ช่วยแนะแนวทางด้วย เพราะชีวิต4-5ปีมานี้ ลำบากมาก จนบางครั้งก็ท้อค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะ

จุฑามุนิฬทร์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นชะตาอาถรรพ์ อาการที่เป็นให้แก้ด้วยมนต์น้ำสังข์ครับ
**************************

 


# 2838
By หมอยา
On 2013-07-23 13:58:31


sent: tuesday, july 23, 2013 10:57 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาแนะนำด้วยคับ

วันเข้าพรรษาผมได้ทำความสะอาดหิ้งใหม่ขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอด้วยคับ

     ลูกๆกุมารอยู่กันครบไหมครับ   ตอนนี้ดวงแย่มากขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอด้วยครับ

กราบรบกวนอาจารย์หมอยาเท่านี้ครับ  ขอให้อาจารย์หมอยารักษาสุขภาพด้วยครับรักและเคารพ  จากศิษย์ภูเก็ตครับ

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ อนุโมทนาครับ หลังจากนี้คงเป็นฟ้าหลังฝนสำหรับท่านครับ สำหรับกุมารท่านให้ขวั้นสายสินแดงประจุใหม่ครับ


# 2837
By หมอยา
On 2013-07-24 01:53:17

# 2776
by หมอยา
on 2013-07-06 01:22:57


sent: friday, july 5, 2013 10:19 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์ หมอยา ที่เคารพ ครับ
ผมชื่อ เฉลิมพงษ์ อัศวเดชานุกรเกิด กรุงเทพมหานคร ครับ
ผมได้ส่งเมล์ มาเมื่อหลายวันก่อน ครับ ซึ่งไม่ทราบว่าตกหล่น หรือ ทำผิดกฎ ของท่านอาจารย์หมอยา หรือไม่ ก็ไม่ทราบ ถ้าผมทำอะไรผิด ก็กราบขออภัยด้วยนะครับ ไม่มีเหตุ อันใด ที่จะลบหลู่ท่านอาจารย์หมอยา เลย แค่ผม ขอความ ชี้แนะ จากท่านอาจารย์หมอยา ผู้รู้ และเป็นที่เคารพรัก
คือผม อยากทราบว่า
๑.ผมมีองค์เทพ ไม่ใช่สัมพเวสี ใช่ไหมครับ

ตอบ ๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
ดวงผม ท่าน ต้องการให้เป็นตำหนักทรง หรือเปล่าครับ
และ สุดท้าย ผมควรปฎิบัติ อย่างไร ให้ถูกต้องและไม่มีผลเสียกับผม และ องค์ ใน ครับ
ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ช่วยผม หาคำตอบ นะครับ
ถ้าครั้งนี้ ผมทำอะไรผิดไปอีก ผมก็ขออภัย นะครับ รักและเคารพ ครูบาอาจารย์ ทุกองค์ ทุกระดับชั้น ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผม อยากได้คำแนะนำ ที่ดี จากท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ ครับ

***********************************


sent: tuesday, july 23, 2013 3:48 pm
to:
subject: เรียน สอบถาม ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพรักและศรัทธา ครับ

 

 

ผมชื่อ นายเฉลิมพงษ์  อัศวเดชานุกร  ครับ เกิดกรุงเทพมหานคร ครับ

 

 

      ผมขอกราบขอพระคุณ ท่านอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ ที่ท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตอบคำถาม ให้กับผม และตัวผม ขอบพระคุณ จริงๆ ครับผมได้รับคำตอบ จากท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ เรื่องผมมีองค์เทพ เรียบร้อยแล้วครับ และผมก็ได้ ปฎิบัติ สวดมนต์ทุกวันและนั่งสมาธิ ครับผมมีเรื่อง อยากจะปรึกษา ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพรัก ดังนี้ครับ

 

- ผมได้เคยรับขันต์ 9 จาก ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง มาครับ จากคำถามครั้งก่อน ที่เคยถาม ท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ ขณะนี้ ตอนผมนั่งสมาธิทุกวัน ผมรู้สึกได้ว่า ทุกครั้งที่ผมนั่ง ผมจะมีองค์เทพแฝง ลงมาครับ และท่านได้จัดทำ การจำเริญขันต์ครู ที่ผม รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร แต่ผมก็ไม่สงสัยและข้องใจ นะครับ สิ่งที่ผมจะปรึกษา มีดังนี้ ครับ

 

- ขันต์ครู ที่จำเริญไป ไม่มีปัญหาอะไร ใช่ไหมครับ เพราะตัวผม จริงๆแล้ว เคารพทุกพระองค์นะครับ ไม่มีจิต คิดล้างครู เด็ดขาด 

 

- ขณะนี้ ผมก็สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตามปกติ มีคืนหนึ่งเคยฝัน ว่าองค์เทพ ผมอยากได้ พานครู เงินสิบสองบาท ธูปห้าเล่ม เทียนห้าดอก ดอกไม้กร และหมากพลู ผมก็เลย เพิ่งจัดทำให้ เมื่อสองวันก่อนครับ และถวายไว้บนหิ้ง จึงอยากทราบว่า พานที่ผมทำ คืออะไร ครับ เพราะผมไม่ทราบจริงๆ 

 

- หลังจากนี้ ก็คือไม่รู้ ว่าจะดำเนิน ไปทางไหน ต่อดีครับ ตำหนักทรงปกติก็ไปครับ แต่เดี๋ยวนี้ ไม่อยากเข้าไปยังไม่รู้ ครับ เหมือนตอนนี้ผมเลือกอยู่กับที่ สิ่งที่ทำได้  ก็สวดมนต์และนั่งสมาธิ ต่อไปครับ และองค์เทพผม ก็แฝงลงมาทุกวัน ผมก็เลยอยากทราบว่า ท่านอยากให้ผมมีครูบาอาจารย์ไหมครับ หรือท่านจะมาเป็นครูของผมเองครับ เพราะผมก็ไม่ทราบ กับสิ่งที่เกิดขึ้น จริงๆ

 

 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพรัก ช่วยตอบคำถาม สำหรับผู้ไม่ทราบและยังไม่ประสีประสา ด้วยครับ 

 

และผมขอบอกได้เลยครับ ผมเคารพรักและไม่เคยคิดจะหลบหลู่ครูบาอาจารย์ทุกๆ พระองค์ จากใจจริง ครับ

 

 

รักและเคารพท่านอาจารย์หมอยา ครับ

 

ตอบ อนุโมทนาครับ บทความนี้ช่วยท่านได้ครับ การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)

 


# 2836
By หมอยา
On 2013-07-23 02:49:30

-----original message-----

sent: monday, july 22, 2013 3:35 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์รบกวนช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

     ณัฐสิทธิ์ เก็บรัมย์

ต.บางเลน  อ.บางเลน  จ.นครปฐม 73130

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 2835
By หมอยา
On 2013-07-23 02:46:07


sent: monday, july 22, 2013 5:10 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 กระผมนายนัฐพงษ์ อินทรสาร เกิดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ 

กระผมมีเรื่องรบกวนสอบถามกับทางท่านอาจารย์หมอยาอะครับ

1. กระผมมีกุมารติดตัวอยู่ไหมครับ

2.ในอนาคตคือผมต้องเดินสายเทพเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับ

ตอบ ใช่ครับ

3.สุขภาพของผมมีไรไหมครับ โรคภุยไข้เจ็บ

ตอบ ท่านมีปัญหาเรื่องอายุขัย โลหิตเป็นพิษ ครับ

 รบกวนท่านอาจาย์หมอยาด้วยนะครับผม

                ด้วยความเคารพอย่างสูง

                    นายนัฐพงษ์ อินทรสาร


# 2834
By หมอยา
On 2013-07-23 02:38:40

chino [ ]
กราบสอบถามอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

       ข้าพเจ้า นส. ชิโนรส  อุดม ที่เคยตรวจองค์เทพแล้ว.. และท่านอาจารย์หมอยาแจ้งมีองค์เทพ.. ข้าพเจ้าคิดที่จะไปพบท่านอาจารย์หมอยาหลายครั้ง.. แต่ยังไม่สบโอกาสที่ลงตัวซักที.. แต่วันนี้ข้าพเจ้ากลับมีเรื่องร้อนใจต้องมาขอคำชี้แนะอาจารย์หมอยาอีก ครั้ง.. เนื่องจากช่วงนี้ที่บ้านข้าพเจ้ามีแต่เรื่องตลอด.. ที่หนักคือแม่ข้าพเจ้าโดนไฟลวกเนื่องจากแก๊สรั่วแล้วไฟลุกไหม้ติดผ้าถุง.. ยังดีที่หลานอยู่ด้วยแล้วมีสติไปปิดแก๊สทัน.. จึงไม่เป็นไรมาก..แต่แม่ข้าพเจ้าจะปวดขามากๆทุกวันพระ.. วันนี้น้าเลยพาแม่ไปดูร่างทรง.. เขาทักแม่มาว่าที่เป็นแบบนีเพราะข้าพเจ้าไม่รับขันธ์.. องค์ทำข้าพเจ้าไม่ได้เพราะมีคนคุ้มครอง.. เลยไปทำแม่.. และแม่ดวงอาจตกมรณะ.. ถ้าข้าพเจ้าไม่รับขันธ์.. ข้าพเจ้าอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอยาค่ะ.. ที่ข้าพเจ้าศึกษาอ่านมาเองบางที่.. ก็บอกว่าถ้าเป็นเทพ จะไม่มาบังคับให้ใครรับขันธ์.. ท่านลงสร้างบุญกุศล.. จะไม่มาทำร้ายหรือบังคับใครแน่นอน..ข้าพเจ้าอยากกราบขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอ ยา.. ว่าข้าพเจ้าควรทำเช่นไร.. เพราะข้าพเจ้าเป็นห่วงแม่ค่ะ.. ข้าพเจ้ากราบขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยค่ะ
ตอบ อนุโมทนาครับ
๑. ท่านกำลังเอาหลายๆเรื่องโยงเข้าหากัน
๒. เดินสายเทพ ต้องด้วย ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ
๓. หากที่บ้านมีภัย มีเคราะห์ ไปดูดวงแก้ไขครับ
๔. เดินสายเทพควรเป็นศิษย์มีครูครับ
******************************


# 2833
By หมอยา
On 2013-07-22 08:52:20

aum [ ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยาครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่นับถือ

กระผมนายศิวะทายิน เลิศพิพัฒน์ เป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิด ใคร่ขอความอนุเคราะห์ต่ออาจารย์หมอยาดังนี้ครับ

1. ไม่ทราบว่าผมพอจะมีองค์เทพคุ้มครองไหมครับ ถ้ามีแล้ว เป็นองค์ไหนครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).... 

2. ถ้ามีองค์จริงควรปฏิบัติอย่างไรครับ

๒. ศึกษาหาข้อมูล
๒. หาครูเทพของท่าน
๒. เดินสายเทพครับ

3. รู้สึกว่าตนเองทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลย อะไรที่คิดว่าได้แน่ ๆ กลับหลุดมือไปเสียดื้อ ๆ กว่าจะพบความสำเร็จก็ต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาด ทั้งที่ตนเองก็คิดว่าความรู้ความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลย ไม่ได้เข้าข้างตนเองนะครับ เหมือนถูกคนเอาหน้าได้คำชมมากกว่าคนทำงานจริง ๆ จัง ๆ มากกว่า พอมีทางแก้ไขไหมครับ

๓. ดวงครู ดวงเพื่อน ดวงผู้อุปถัมภ์ของท่านเสีย เป็นชะตาใช้มานะตนเองครับ พูดง่ายๆเก่งแต่ไม่เฮง แต่สู้แล้วรวยครับ ดังนั้นจงเติมส่วนที่ขาดหายไปนี้ครับ

4. อนาคตมีทางสำเร็จและหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรไหมครับ แต่เหมือนเจ้ากรรมนายเวรส่วนมากจะเป็นคนทรงอิทธิพลเสียส่วนใหญ่ เหมือนใหญ่กว่าแล้วโยนความผิดใส่ตลอด ชีวิตทุกวันนี้ลำบากมาก ทั้ง ๆ ที่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดไม่ได้ก่อเลย แต่กลับถูกคนอื่นใส่ร้ายจนคนที่เรารักทุกคนมองเราเสียหายหมด ไม่เหลือความดีเลย มีวิธีไหนที่จะทำให้พวกเขาเลิกตอแยและรับรู้ผลกรรมที่ทำกับคนอื่นไหมครับ

๓. เจ้ากรรมนายเวรที่ท่านกล่าวถึง มีถึง2 หนึ่งมองเห็น หนื่งมองไม่เห็น ท่านเดินสายเทพ เจ้ากรรมนายเวรจะละเว้นท่านครับ

คงรบกวนเท่านี้ละครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ไม่ทราบว่าจะมากเกินไปไหม
อาจารย์ตอบตามอารมณ์ครับ ชอบก็ตอบ ไม่ชอบก็ลบทิ้งครับ ง่ายๆครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิวะทายิน เลิศพิพัฒน์


# 2832
By หมอยา
On 2013-07-19 02:58:32


sent: thursday, july 18, 2013 11:35 pm
to:
subject: อยากตรวจองค์เทพครับ ขอบพระคุณครับ อาจารย์หมอยา

อยากตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ขอท่านอาจารย์หมอยาโปรดเมตตา ตรวจองค์ให้ผมหน่อยครับ ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพองค์ไหนครับ ท่านชื่ออะไร แล้วถ้ามีผมควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อไปครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ อาจารย์หมอยา 
 ผมชื่อ อนันตพรภัทร  ทองสุพรรณ์ จ.สระบุรี ครับ

รบกวนด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์หมอยา

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**************************


# 2831
By หมอยา
On 2013-07-19 02:51:36

siwaporn sonnim [ ]

ขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาเรื่องตรวจองค์เทพคะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

 หนู ศิวพร สนนิ่ม ชื่อเล่นบุตร  จังหวัดนครสวรรค์ คะ  ช่วงนี้หนูมีอารเวียนศรีษะบ่อยๆอย่างหาสาเหตุไม่ได้ หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนทักว่าหนูมีองค์ ด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจทำให้หนูเกิดความไม่สบายใจและกลัว ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยแนะนำด้วยคะ

ด้วยความเคารพ

บุตร ศิวพร

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
**************************

 


# 2830
By หมอยา
On 2013-07-18 09:21:53

 


sent: monday, july 15, 2013 9:01 am
to:
subject: กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ กระผมต้องขออภัยอย่างมากครับที่ส่งซ้ำไป2ครั้ง

โดยเกรงว่าจะไม่ถึงอาจารย์จนลืมกฎกติกา 

(ครั้งแรกวันที่ 7 ครั้งสอง25 เดือนมีนาคม2556ครับ)  

ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ครับ

ผมชื่อ นายระพล นามธรรม ชื่อเล่น หนุ่ย ครับ

ผมใคร่รู้ว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ เพราะเวลาที่ผมไปทำบุญเข้าพิธีต่างๆ

อย่างเช่นสวดพาญยักษ์สเดาะเคราะห์ หรือพิธีเทพต่างๆผมจะมีอาการ คล้ายๆคนของขึ้นน่ะครับ

ทั้งๆที่ผมเองก็ไม่ได้สักของมา อยากทราบว่าเกิดจากอะไร และควรปฏิบัติอย่างไรครับ    

 **ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับ** _/\_

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....


# 2829
By หมอยา
On 2013-07-18 09:17:54


sent: monday, july 15, 2013 4:20 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ            

           กระผมชื่อ  นาย เพชร   อุ่นอารีย์  ชื่อเล่น คือ เพชร ครับ จังหวัดที่ผมเกิด  พิษณุโลก ครับ
๑.
กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ ว่ากระผมมีองค์เทพไหมครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....

๒. และอีกเรื่องที่กระผมจะขอความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอยาให้ช่วยกระผม คือ ผมอยากทราบว่า ถ้ากระผมมีองค์เทพจริง กระผมมีองค์อะไรหรอครับ ผมจะได้หามาบูชาถูกองค์ครับ
๓. แล้วกระกระผมจะต้องบูชาท่านอย่างไรครับ ผมจึงจะรุ่งเรืองเงินทอง โชคลาภ วาสนา และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับ

๒.๓.     อยากร่ำรวย ขยันทำมาหากิน ไม่เล่นการพนัน ไปดูดวงแก้เคล็ด ง่ายกว่าเยอะครับ                                    

                                      กระผมขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี้

                                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                       เพชร   อุ่นอารีย์


# 2828
By หมอยา
On 2013-07-18 08:58:36


sent: wednesday, july 17, 2013 12:40 pm
to:
subject: หนูชื่อนส.อารีย์วรรณ สุทัศน์วรคุณ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา

           หนูชื่อนส.อารีย์วรรณ สุทัศน์วรคุณ ที่กรุงเทพแถวตลาดพลู
๑. หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์หรือเปล่าค่ะ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....


๒. และตอนนี้หนูไม่สบายปวดหัว มึนและหนักที่หัวมากค่ะ ใจสั่น มองอะไรก็ลายตาไปหมดบางครั้งอาเจียนไปหาหมอมาหลายที่ก็ไม่หาย
๒. ท่านได้เวลาเดินสายเทพ
    ท่านต้องคุณไสย์อวมงคลติดกาย ต้องแก้ไขก่อนครับ


๓. สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ดี รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นปกติ หนูเป็นมาเป็นเดือนแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าหนูจะต้องทำอย่างไรดีค่ะ ใคร่ขอความกรุณาช่วยชี้แนะให้ด้วยนะค่ะ ขอความเมตตาด้วยนะค่ะ
๓. ท่านต้องอาเภทธรณีสารอยู่ครับ

              ขอบพระคุณอย่างสูง

(ปล.ฉบับแรกที่ส่งไปต้องขออภัยที่เขียนไม่ค่อยถูกต้องและไม่ค่อยเหมาะสมเพราะคิดอะไรไม่ค่อยออกปวดและหนักศีรษะมากค่ะต้องขออภัยท่านอย่างสูง)


# 2827
By หมอยา
On 2013-07-19 02:54:53


sent: thursday, july 18, 2013 5:19 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ กับท่านอาจารย์หมอยาครับ

สวัสดีครับ ผมนายไชยพัมน์  ตะวันครับ เกิดที่จังหวัดมหาสารคามครับ
ขอขอบคุณอาจารย์หมอยามากนะครับ :)

 

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ
๔. ศิโรภินทฺ ท่านดังตะวันฉาย แลมหาตุงคินเสริม ในพื้นดวงทรงไว้ซึ่งพระยานาคราชเหนือหัวครับ ทำนายว่า วันหนึ่งท่านจะพบครูของท่าน จงอย่าสงสัย....ครับ
**********************************

 


sent: friday, july 19, 2013 1:12 am
to:
subject: ผมมีข้อสงสัยครับ อาจารย์หมอยา

 

 

 

อาจารย์หมอยาครับ ที่อาจารย์หมอยาบอกว่า 

1.ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ  (ผมอยากทราบว่าเขามาดีหรือไม่ดีครับ ถ้าไม่ดีมีวิธีการลดความแค้นไหมครับ)

 

2.ศิโรภินทฺ ท่านดังตะวันฉาย แลมหาตุงคินเสริม ในพื้นดวงทรงไว้ซึ่งพระยานาคราชเหนือหัวครับ ทำนายว่า วันหนึ่งท่านจะพบครูของท่าน จงอย่าสงสัย....ครับ (ความหมายคือพื้นดวงของผมมีพญานาคปกปักรักษาหรอครับ แล้วผมก็จะพบครูของผมในอนาคต

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ตอบไว้ชัดเจนว่า จงอย่าสงสัย ค่อยๆคิดจะเข้าใจครับ

 


# 2826
By หมอยา
On 2013-07-18 00:42:47


sent: wednesday, july 17, 2013 11:10 pm
to:
subject:

 หัวข้อ-ขอตรวจ องค์เทพ กับท่านอาจารย์ หมอยา

กราบสวัสดีครับท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

กระผมชื่อ นาย พิทักษ์พงษ์ พงศ์จริยา 

จังหวัด บุรีรัมย์ 

ด้วยความเคารพครับท่านอาจารย์

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ

**************************


# 2825
By หมอยา
On 2013-07-17 23:20:33


sent: wednesday, july 17, 2013 3:29 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยา

เรียน   ท่านอาจารย์หมอยา      

          สวัสดีค่ะ ดิฉัน ตรีทิพย์  สมังคี  จ.ฉะเชิงเทรา  

๑. มีคนมาทักเขาบอกว่าดิฉันมีองค์
ตอบ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๑. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


๒. เขาให้รับขันธ์ ซึ่งดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรับ
ตอบ
๑. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดมาแต่อดีตชาตฺ สองดวงครับ
๓.ถ้าไม่รับ จะเกิดอะไรหรือเปล่า แล้วดิฉันต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
ตอดวงท่านมีปัญหาเรื่องอายุขัย และอุบัติภัยต่างครับ


# 2824
By หมอยา
On 2013-07-17 15:04:30


sent: wednesday, july 17, 2013 1:29 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเท้าท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

        ผมชื่อ นาย ชวณัฐ นิรทุกข์ เกิดที่ กรุงเทพฯครับ

         ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ  

                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                   นาย ชวณัฐ นิรทุกข์

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
********************


# 2823
By หมอยา
On 2013-07-17 08:45:07


sent: monday, july 15, 2013 10:35 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

        ผมชื่อ นาย ก่อพงศ์ คงปรีดา  จังหวัดที่เกิดคือ พิษณุโลกครับ

         ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หผมครับ ว่าผมมีองค์เทพไหมครับ 

         ผมขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี

                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                 ก่อพงศ์  คงปรีดา

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ดวงนี้มีปัญหาเรื่องอายุขัยนะครับ
***************************


# 2822
By หมอยา
On 2013-07-17 08:24:25


sent: wednesday, july 17, 2013 12:13 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  
ดิฉันชื่อ ศราวดี ไชยเซ่ง ตอน นี้ดิฉัน มีอาการแปลกๆ เวลาทำไรผิดๆที่ไม่รู้ตัวจะอาเจียนเปล่าๆออกมา  มีบางช่วงที่ร่างกายตัวเองรู้สึกว่าจะไม่สบาย หนาวๆร้อนๆทั้งที่ไม่มีสาเหตุ มีอาการปวดหลัง เหมือนคนไม่มีหลัง บางครั้งพอถึงวันพระจะเจ็บหลัง ตอนย่ำรุ่ง เหมือนจะต้องตื่นไปใส่บาตร บางครั้งก็อยู่ใกล้ผู้ชายไม่ได้ ใจสั่นแปลกๆ และอยากกินเจในบางครั้ง
ขอบคุณค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านมีปัญหาเรื่องจิต ความศรัทธา สมาธิ และความสงสัยเป็นนิสัยครับ ดังนั้นจำทำการใดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน
๔. ดวงครูท่านเสีย หาครูยากครับ
๕. ชะตาท่านพึงระวังเรื่องความรักคู่ครอง ที่ใดมีรัก ที่นั่นมักมีทุกข์ครับ

**********************************


# 2821
By หมอยา
On 2013-07-17 07:18:47


sent: wednesday, july 17, 2013 2:12 am
to: อาจารย์ ฟ้าดินเป็นพยาน
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ขอท่านอาจารย์หมอยาโปรดเมตตา ตรวจองค์ให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นายพีรัช เจริญผล . เกิดที่ รพ.กระบุรี จังหวัดระนองครับ

ผมขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี้ครับ

          ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
ดวงร่างทรงม้าทรงครับ
************************************


# 2820
By หมอยา
On 2013-07-17 00:46:43

 


sent: wednesday, july 17, 2013 12:15 am
to:
subject: ขอคำตอบหน่อยนะครับ

 

คือผมได้มาตรวจแล้ว ของผมคือ 4 5.1 แต่จะมีฝันแปลกๆเริ่มเข้ามา คือ มีผู้หญิงให้หยิบของในย่าม ผมก็หยิบขึ้นมา ปรากฏว่าเป็น เทวะรูป 3 องค์ องค์ซ้ายยืนอยู่ องค์ตรงกลางนั่ง ส่วนองค์ขวารูปร่างเหมือนพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีพญานาคแผร่ปก อยู่เหนือศีรษะ ในเทวะรูปอันเดียว

และ หลังจากไปทำบุญศาลเจ้าเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา  และได้กินเจ1มื้อ ก็ฝันอีก ว่า เนื้อตัวเป็นสีแดง


ฝันของผมคืออะไรครับ


ด้วยความเคารพ

ขอบคุณครับ

ตอบ ท่านได้เวลาเดินสายเทพแล้วครับ


# 2819
By หมอยา
On 2013-07-17 00:20:40

sma intrapong [ ]

เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพ

ขอท่านอาจารย์หมอยาโปรดเมตตา ตรวจดวงชะตาแก่ลูกที ว่าเป็นเช่นไรลูกชื่อนางอัสมา อินทรพงษ์
ขอโปรดท่านอาจารย์หมอโปรดชี้นำแนวทางให้แก่ลูกด้วยเถิด ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับความเมตตาหรือไม่ลูก
ก็ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีญาณบารมียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

sent from my iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

***********************************


# 2818
By หมอยา
On 2013-07-16 17:45:49


sent: monday, july 15, 2013 10:35 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

        ผมชื่อ นาย ก่อพงศ์ คงปรีดา  จังหวัดที่เกิดคือ พิษณุโลกครับ

         ผมขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้หผมครับ ว่าผมมีองค์เทพไหมครับ 

         ผมขอกราบขอบคุณในความเมตตามา ณ ที่นี

                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                 ก่อพงศ์  คงปรีดา

ตอบ อนุโมทนาครับ วิเคราะห์ดังนี้
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
***************************


# 2817
By หมอยา
On 2013-07-16 02:10:32


sent: tuesday, july 16, 2013 12:56 am
to:
subject: ขอตรวจ องค์เทพ กับท่านอาจารย์ หมอยา‏

กราบสวัสดีครับท่าน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ

          กระผมชื่อ นาย วัชรพงษ์ ลุนพิลา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ตอบ อนุโมทนาครับ

๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)....
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ

************************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool