ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2015
By หมอยา
On 2012-08-14 07:37:04

-----original message-----

sent: monday, august 13, 2012 5:28 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
ดิฉันมีความประสงค์ขอรับการตรวจองค์เทพจากท่านอาจารย์ค่ะ เนื่องจากเมื่อประมาณปี 47 เคยมีคนทักว่าดิฉันมีองค์เทพ ดิฉันจึงอยากทราบว่า ดิฉันมีองค์เทพจริงหรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไร
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะคะ
ชื่อ-สกุล : ภูษณิศา ภูมิบ่อพลับจังหวัดที่เกิด : สงขลา
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2014
By หมอยา
On 2012-08-13 20:28:48


sent: sunday, august 12, 2012 1:46 am
to:
subject: ขอกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา
        ผม นาย กรฤต ลีลาประชากุล  เดิมชื่อ วรพัฒน์ ลีลาประชากุล เพิ่งได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาไม่นานครับ
  ที่ กรุงเทพมหานคร ครับ
        ผมขอกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ผมด้วยครับ
 
ด้วยความเคารพ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2013
By หมอยา
On 2012-08-13 15:56:27


sent: saturday, august 11, 2012 10:27 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: ขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมอยา

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                      กระผม นายธนเดช สินสุวงค์ กรุงเทพฯ
จะมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมอยาครับ
กระผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่า องค์ของผมนั้นเป็นองค์ไหน
ตอบ มีบางเวบให้บริการด้านนี้เชิญไปลองสอบถามดูครับ

แล้วกระผมควรรับขันหรือป่าวครับ
ตอบ ไว้ถามอาจารย์ของท่านครับ

แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
ตอบ ไว้ถามอาจารย์ของท่านครับ

ชีวิตผมจะดีขึ้นไหมครับ
ตอบ ท่านกำลังต่อรองกับสวรรค์ครับ


ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยกรุณาแนะนำสั่งสอนด้วยครับ        กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำสั่งสอนกระผมครับ

ตอบ อนุโมทนา หากอาจารย์ตอบเมล์ห้วนไปหน่อย ก็ด้วยท่าน
ยังขาดศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย แลมองประเด็นไปที่ผลตอบแทน
ว่าคุ้มค่ากับการเดินสายเทพหรือไม่ ซึ่งบุคคลส่วนมากจะมองกัน


# 2012
By หมอยา
On 2012-08-13 15:44:02


sent: saturday, august 11, 2012 5:10 pm
to:
subject: ตรวจสบองค์เทพ

 

เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพเป็นอย่างสูงครับ
 
   ผมชื่อนายณธัชพงศ์ รอดอุนา  จ.ชุมพรครับ
 
อยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หน่อยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

ดวงม้าทรงครับ

****************************


# 2011
By หมอยา
On 2012-08-13 13:42:05


sent: saturday, august 11, 2012 3:58 pm
to:
subject: ต้องการตรวจว่ามีองค์หรือไม่

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

กรุณาตรวจองค์เทพตามวันเวลาเกิดของดิฉัน พอดีมีคนทักมาสองครั้งแล้วคะ จะได้ปฎิบัติตัวได้ถูกต้อง ขอบพระคุณมากคะ

ชื่อ-สกุล : ปทิตตา พุทธมงคล จังหวัด : สงขลา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 2010
By หมอยา
On 2012-08-13 13:39:46


sent: saturday, august 11, 2012 2:10 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง ขอรับการตรวจองค์เทพด้วยคนครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

ก่อนอื่นผมอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณปี51ผมได้ไปที่วัดไตรมิตรมีการจัดพิธีสวดนพเคราะห์ ในงานผมเจอลุงคนนึงสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้ามาหาผมแล้วคุยกับผมว่า ลุงมีองค์ปู่ฤาษีนารายณ์ กับองค์ปู่เจ้าสมิงพราย เราทั้งครูนั่งฟังพระสวดแล้วก็มาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ลุงข้างๆผมก็มีอาการมีสั่นส่วนตัวผมเริ่มชาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าลุงคนที่ว่า มือสั่นถึงขั้นแหวนหลุดออกจากนิ้วเลยพอ พระสวดเสร็จต่างคนก็สงบลงแล้วลุงก็เอาน้ำมนต์ที่พระท่านสวดมนต์มารดที่ตัวผมแล้วใช้มือเขียนยันต์ที่หลังผม ต่อมาไม่นานนักผมได้เข้าเว็ปไซด์ของสายสัญญาบารมีแล้วได้ไปเปิดโอษฐ์ตอนนี้ พูดได้อยู่2แบบคือภาษาคล้ายของพราหม์ฮินดูกับภาษาจีนผมจึงอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือป่าวครับ ผม ชื่อ นายณฤทธิ์ อริยภิญโญ เกิดที่กรุงเทพ  เกิดวันออกพรรษาของปีนั้นเลยครับ แล้วผมมีองค์เทพสายไหนของให้อาจารย์หมอยาชี้แนะด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 2009
By หมอยา
On 2012-08-13 13:33:46


sent: saturday, august 11, 2012 10:19 am
to:
subject: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
อาจารย์หมอยาดิฉันชื่อ นางสาวณัฐธยาน์ ยมจินดา เกิดจังหวัด จันทบุรี (ชื่อเก่า น.ส ชมภู่ สวัสดิภูมิ)

เคยมีประสบการณ์เห็นวิญญาณสีดำรอยผ่านหน้า

เวลานอนบางครั้งก็ได้ยินมีคนมาเรียกชื่อก้องอยู่ในหู บางครั้งก็ได้กลิ่นหอมของธูปอยู่ข้างๆ ฝันเห็นตัวเลขบ่อยแต่ซื้อไม่เคยถูก เฉียดไปเฉียดมา เวลานอนมีความรู้สึกเหมือนจะโดนผีอำบ่อยครั้ง

เคยไปดูดวงมากับร่างทรง บางคนก็บอกว่ามองไม่เห็นร่างของเรามีเงาดำบัง ดูให้ไม่ได้ บางคนก็บอกว่าดูให้ไม่ได้ เพราะเขาเองก็กลัว เลยไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เคยมีคนบอกว่าองค์เทพที่อยู่กับเรา..ดุมาก เขาเลยไม่กล้าพูดอะไรกับเรามาก

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ เพื่อที่จะได้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

รบกวนอาจารย์หมอยา ตอบกลับมาทาง email หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

email :   

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 

 


# 2008
By หมอยา
On 2012-08-13 13:29:49


sent: friday, august 10, 2012 8:36 pm
to: หมอยา
subject: ตรวจองค์ค่ะ

 

     สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพดิฉันชื่อ นันทวรรณ  มาบางครุ ค่ะมีความประสงค์ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์ค่ะ

คือหนูจะเล่าให็อาจารย์ฟังนะค่ะ  ตอนอายุ14-15ปีหนูเห็นเสด็จพ่อร.5เป็นครั้งแรกหนูถึงกับล้มป่วยพอหนูหายจากอาการป่วย ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนไปคือหนูเริ่มเห็นในสิ่งที่ คนอื่นมองไม่เห็นแต่หนูกับเห็นอาการเป็นแบบนี้ตลอดจนอายุ17-18ปี ก็เริ่มฝันเห็นงูใหญ่กลายเป็นผู้ชายนุ่งชุดขาวและ อีกหลายอย่างหนูก็ไม่สนใจอะไรปล่อยเวลาผ่านไป จนถึงปัจจุบันหนูเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่า จะเดินทางไปที่ใดก็จะมีอะไรสักอย่างมาบอกอย่างหนูไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดี  แต่หนูไม่รู้ว่าตัวเองมีองค์หรือเปล่า

หนูขอกรุณาช่วยบอกหนูที หนูกลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้าค่ะเห็นมากๆบ่อยๆแบบนี้  ถ้าเกิดหนูมีองค์ขอให็อาจารย์ช่วยบอกด้วยค่ะว่ามีองค์ท่านใดอยู่กับหนู

                   ขอกราบขอบพระคุณค่ะที่เมตตา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2007
By หมอยา
On 2012-08-13 13:26:44


sent: friday, august 10, 2012 8:11 pm
to:
subject: fw: ขอตรวจองค์เทพคับ
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ผมชื่อนายจรัสพงษ์ รักประชา  จังหวัดเชียงราย มีคนทักกระผมว่ามีองค์เทพตามอยู่ครับ กระผมจึงอยากขอให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจให้กระผมด้วยนะครับ  ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอาจาย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2006
By หมอยา
On 2012-08-13 11:04:43


sent: monday, august 13, 2012 5:58 am
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพให้

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
              ลูกมาขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยา ช่วยตวรจสอบองค์เทพให้ลูกด้วยค่ะ
ชื่อ ณัฐปภัสร์ กุลบ่าง  เกิดที่ จ.นครนายก ค่ะ
           ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2005
By หมอยา
On 2012-08-13 11:27:00


sent: sunday, august 12, 2012 9:28 pm
to:
subject: ฐิติพงศ์ พรหมเกิด

กราบ สวัสดีครับ ผมนาย ฐิติพงศ์ พรหมเกิด ด้วยความเคารพกระผมมีเรื่องรบกวนอยากจะให้ท่านช่วยชี้ทางสว่างให้กระผมหน่อย ครับ  ด้วยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีองค์เทพมานานหลายปีแล้วสัมผัสได้แต่เมื่อไม่กี่ วันนี้ฟี่ชายได้พาแม่ไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตก็ได้เกิดอาการ องค์ลงซึ้งแม่ผมท่านได้ลดมา3ครั้งแล้วส่วนผม2ครั้งหลังจากที่แม่กลับมาก็ เหมือนจิตหลุดจนถึงวันนี้ ตอนนี้แม่ผมท่านกลับต่างประเทศไปได้เกือบอาทิตย์นึงแล้ว แม่ผมท่านทำงานอยู่ต่าวประเทศครับ ตอนนี้เวลาโทรคุยกันก็เหมือนไม่ได้คุยกะท่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันแม่ผมได้โทรท่าน ก็เหมือนไม่ใช่ตัวท่านรู้สึกหนักใจมากครับเลยลองเข้าเว็ปดูเพื่อหาแนวทาง แก้ไข ส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรหลังจจากลดน้ำมนต์กลับมาก็มีความตั้งใจจะปฎิบัติ ธรรม สวดมนต์ ลดละในสี่งไม่ดี ผมขอรบกวนช่วยไขปัญหาและหาทางช่วยกระผมทีครับ สุดท้ายนี้ขอบุญกุศลนี้ จงส่งแด่ท่านผู้เจริญแล้ว และบารมีที่ท่านได้ช่วยผู้อื่น จงหนุนในให้มีแต่ความสุขความเจริญเทอญ... สาธุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


sent: monday, august 13, 2012 10:59 am
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ฐิติพงศ์ พรหมเกิด

 

กราบสวัสดีครับพ่อครูหมอยาเมื่อวานนีผมจิตใจไม่นิ่งป้าก็ได้โทรมาคุยวันนี้ก็โทรมาปรึกษาว่าจะทำ ยังไงดี ผมก็เลยบอกเขาว่าผมจะ จุดธูปบอกองค์เทพและจะสวดมนต์แทนแม่ผมและจะทำทุกวันเผื่อแม่กระผมจะดีขึ้นหรือว่าผมจะทำยังไงครับ


# 2004
By หมอยา
On 2012-08-13 06:59:19


sent: sunday, august 12, 2012 10:47 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา

                                ผมชื่อนาย การันต์ เปรมเจริญ  ครับ

ปกติเวลาไปที่ไหน (หมอดูหรือ คนทรง ร่างทรงต่างๆ) มักจะทักผมว่า

                                1. ผมมีองค์เทพหรือมีผู้คุ้มครองอยู่

                                2.เวลาสอบถามเรื่องดวงชะตา ท่านเหล่านั้นมักจะตอบว่าไม่สามารถดูได้เนื่องจาก เจ้าของร่าง(องค์เทพที่คุ้มครอง)ไม่อนุญาติ มองไปไม่เห็นอะไรมืดไปหมด ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยก็มองไม่เห็น ดูไม่ได้  จึงมีเรื่องสอบถามดังนี้ครับ

                                 1. ผมมีองค์เทพหรือมีผู้คุ้มครองอยู่จริงหรือไม่ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

                                 2. ถ้ามีองค์เทพหรือมีผู้คุ้มครองอยู่จริง มีกี่ท่านครับ คือท่านใดครับ จะได้บูชาได้ถูกต้องครับ

                                 3. ผมควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ

                                  ผมเพิ่งเริ่มศึกษาด้านนี้ครับ หากลบหลู่หรือผิดพลาดประการใด เนื่องมาจากความไม่ได้ตั้งใจต้องกราบขออภัยด้วยครับ

                                                                                                                                                     ขอบพระคุณอย่างสูงครับ                        


# 2003
By หมอยา
On 2012-08-17 11:42:46


sent: friday, august 10, 2012 1:15 pm
to:
subject: ขอรบกวนตรวจองค์เทพคะ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
        นี่เป็นการส่งเมลล์มาครั้งที่ 2 ต้องขอประทานโทษอาจารย์ด้วยคะ เนื่องจากไม่ได้เข้าไปอ่านข้อตกลงจากทางเว็บไซด์ก่อนและครั้งก่อนที่ได้ส่งเมลล์มานั้นส่งมาจากโทรศัพท์มือถือค่ะ พร้อมทั้งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องขอประทานโทษอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยคะและหวังว่าอาจารย์หมอยาจะให้อภัยนะคะ
        ดิฉันอยากจะขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ดิฉันชื่อ พัฒชา เสตะกสิกร เกิดที่กรุงเทพค่ะ
ดิฉันขอความกรุณาจากอาจารย์และขอรบกวนอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
        ขอบคุณคะและขอสิ่งศักดิ์จงคุ้มครองให้อาจารย์มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงคะ
พัฒชา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


sent: friday, august 17, 2012 10:53 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: fw: ขอรบกวนตรวจองค์เทพคะ

 

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
              ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาในการตรวจองค์เทพค่ะ
ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและครอบครัวมีความสุขยิ่งๆๆขึ้นไปนะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
พัฒชา
 
 


# 2002
By หมอยา
On 2012-08-12 06:21:24

 

-----original message-----

sent: friday, august 10, 2012 9:49 am
to:
cc:
subject: ขอตรวจองค์เทพคับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยา ผมชื่อนายจรัสพงษ์ รักประชา จังหวัดเชียงราย มีคนทักกระผมว่ามีองค์เทพตามอยู่ครับ กระผมจึงอยากขอให้ท่านอาจารย์หมอยาตรวจให้กระผมด้วยนะครับ ผมจะได้บูชาถูกท่านถูกองค์เทพงะครับ  ขอบพระคุณครับอาจาย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2001
By หมอยา
On 2012-08-12 06:13:49


sent: thursday, august 09, 2012 10:10 pm
to:
subject: ขอตรวจว่ามีองค์

 

เรียน อาจารย์หมอยา
       คือว่าเมื่อไม่กี่วันมีคนทักว่าหนูมีองค์ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเรามีองค์ด้วย.  จึงค้นหาข้อมูลไนอินเตอร์เนต พบเว็ปไซด์ของอาจารย์หมอยา. จึงขอรบกวนไห้อาจาร์ยช่วยตรวจไห้หนูหน่อยคะ ว่ามีองค์จริงหรือไม่    ชื่อพรวรรณ ชาติไทย.

ด้วยความเคารพ
พรวรรณ ชาติไทย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2000
By หมอยา
On 2012-08-09 21:56:41

 


sent: thursday, august 09, 2012 9:21 pm
to:
subject: สวัสดีครับอาจารย์หมอยา

 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา
 
ผมชื่อ งามพรรณ อริยฤทธิ์  จ.กรุงเทพฯ ครับ
 
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 
แล้วก็ช่วงนี้ผมป่วยบ่อยมาก รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะผมด้วยครับ
 
ด้วยความเคารพ ขอบพระคุณครับ ^/|\^

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1999
By หมอยา
On 2012-08-09 20:00:41


sent: thursday, august 09, 2012 6:37 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง

ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยา ณ โอกาสนี้ด้วยครับที่ส่งรบกวนทาง hotmail คือผมส่งทางหน้าเวปไม่ได้ครับ

คือผมอยากรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ คือผมเข้าอ่านในเวปอาจารย์มาตลอดยามว่าง คือผมรู้สึกศรัทธาในตัว

ท่านอาจารย์หมอยา ศรัทธาองค์เทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพระฤาษี ครั[

ชื่อนาย ชาญณรงค์ (ชื่อเดิม ถาวร)     นามสกุล  นารีนุช เเกิดที่บ้านจังหวัดมุกดาหาร ครับ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอย่าสูงนะครับที่ช่วยกรุณาตอบ mail คำถามของข้าพเจ้า ขอบคุณครับ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1998
By หมอยา
On 2012-08-09 18:23:01

-----original message-----

sent: monday, august 06, 2012 3:36 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

อาจารย์หมอยาดิฉันชื่อ นางสาวจินตนา บุญศรี  เกิดจังหวัด กรุงเทพ ช่วงก่อนหน้านี้ดิฉันพบเจอสิ่งแปลกคือเหมือนเจอผีแต่ไม่รู้เพราะตาฝาดไปเองหรือป่าว แต่ดิฉันมีร่างทรงทักว่ามีพญานาคคอยติดตามดิฉันอยู่ ร่างทรงบอกว่าเค้าร้องไห้ว่าดิฉันไม่สนใจท่านเลยร่างทรงบอกว่าที่บ้านของดิฉันมี แต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพญานาคที่คอยติดตามดิฉันอยู่ท่านคือใครเพราะถ้าร๋้แล้วดิฉันจะได้บูชาถูกจึงอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพและให้คำแนะนำกับดิฉันด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

******************************


# 1997
By หมอยา
On 2012-08-09 18:07:14


sent: monday, august 06, 2012 7:21 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
   ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ
ผมชื่อ ธงชาติ จอมป้อ ที่จังหวัดเชียงราย

ขอบพระคุณอาจารย์ครับ                 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************

                                                                                    


# 1996
By หมอยา
On 2012-08-09 18:05:37


sent: monday, august 06, 2012 9:47 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                กระผมมีความศรัทธาเกี่ยวกับเรืองนี้มากครับ กระผมจึงขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้หน่อยครับ
กระผมฝันถึงมา 3 ปีแล้วครับ ปีนี้ฝันบ่อยที่สุด แล้วช่วงนี้ผมก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยครับจึงมีความสงใสว่าจะเกี่ยวข้องกันไหม
รบกวนอาจารย์ช่วยเมตตาด้วยนะครับ  กระผมชื่อ ธนเดช สินสุวงค์  (ชื่อเดิม วินัย ทองประกายแสง)

                          ขอกราบขอบคุณอาจารย์ล้วงหน้าด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************

 


# 1995
By หมอยา
On 2012-08-09 18:02:27


sent: monday, august 06, 2012 10:35 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

เนื่่องจากผมเข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาครับ เห็นว่ามีตรวจองค์เทพ

จึงอยากเรียนรบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ ณัฎฐ์  มาน้อย  จังหวัด ยะลา

รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงในความกรุณาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

 


# 1994
By หมอยา
On 2012-08-09 17:58:14


sent: wednesday, august 08, 2012 6:30 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

    ต้องขอขมาอาจารย์   สำหรับข้อความที่ส่งถึงอาจารย์ก่อนหน้านี้   เนื่องจากไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนส่งข้อความ     

  กระผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับเนื่องจากมีคนทักว่ามีองค์ ผมชื่อ นายวุฒินันท์ จันทสิงห์ เกิดที่ชลบุรี  แต่ปัจจุบันอยุ่ที่สมุทรปราการขอกราบขอบคุณอาจารย์มาล่วงหน้าด้วยความเคารพครับ  

     วุฒินันท์  จันทสิงห์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1993
By หมอยา
On 2012-08-09 17:55:28

 


sent: wednesday, august 08, 2012 8:14 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

อดิเทพ ซ่อนกลิ่น  

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

******************************


# 1992
By หมอยา
On 2012-08-09 17:51:44


sent: thursday, august 09, 2012 1:25 pm
to: ท่านหมอยา
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
กราบขออภัยนะค่ะที่ดิฉันส่งมาซ้ำเพราะดิฉันลืมบอกจังหวัดที่เกิดค่ะ  ดิฉันเกิดที่จังหวัดน่านค่ะ ดิฉันมึคนทักมาว่ามีองค์เทพอยู่ค่ะ จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ ดิฉันจึงส่งมาเพราะการตรวจและการแนะนำการปฏิบัติตนของท่านอาจารย์เข้าใจง่ายดีค่ะ ดิฉัน  ชื่อ นางสาวจินตนา  กันไชย เกิดวันศุกร์ที่ค่ะ
ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะค่ะ 
กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 1991
By หมอยา
On 2012-08-09 17:48:58


sent: thursday, august 09, 2012 2:06 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
    ดิฉันได้เข้ามาอ่านเจอเว็บนี้โดยบังเอิญจงเกิดอยากรู้ว่าดิฉันมีองค์เทพปกปักรักษาตัวดิฉันอยู่รึป่าวค่ะ
เพราะบางคร้งดิฉันก็สัมผัสได้ถึงสัมภเวสีดวงอื่นๆ  จึงอยากกราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพให้หน่อยนะค่ะ
เพราะอ่านบทความของท่านอาจารย์หมอยาแล้วเข้าใจง่ายดีได้รับคำแนะนำดีๆมากมาย
ดิฉันชื่อ  นางสาวดวงพร  วนตระกูล  จังหวัดแม่ฮองสอนค่ะ
ขอบกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาล่วงหน้านะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 1990
By หมอยา
On 2012-08-09 17:46:00

 

 

 


sent: thursday, august 09, 2012 4:47 pm
to:
subject: re: ขอรบกวนอาจารย์หมอยากรุณาตรวจองค์เทพให้คับ

 

 

           เนื่องจากผมได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาครับ แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีการตรวจสอบองค์เทพให้ แต่ผมเข้าไปทำไม่เป็นจริง ๆ ครับ จึงต้องทำผิดกฎของอาจารย์ส่ง mail มาให้ จึงอยากขอความกรุณาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบให้อีกครั้งครับ   ผมชื่อ นายยิ่งยศ  อินทรงาม  สถานที่เกิดบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ ครับ   ขอรบกวนด้วยนะครับอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากผมกล่าวผิดพลาดประการใดขออภัยอาจารย์หมอด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1989
By หมอยา
On 2012-08-09 13:39:56


sent: wednesday, august 08, 2012 2:26 am
to:
subject: กราบเรียนท่านหมอยาที่เคารพ

ดิฉันมึคนทักมาว่ามีองค์เทพอยู่ค่ะจึงขอความกรุณาจากท่านหมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้หน่อยค่ะ
ดิฉันจึงส่งมา  ชื่อ นางสาวจินตนา  กันไชย ค่ะ
ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะค่ะ 
กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1988
By หมอยา
On 2012-08-09 13:37:14


sent: tuesday, august 07, 2012 12:42 am
to:
subject: re: ขอความอนุเคราะห์เรื่องตรวจองค์เทพ

ขออภัยค่ะอาจารย์ หนูลืมแจ้งสถานที่เกิด เป็นคนกาญจนบุรีค่ะ เกิดที่กาญจนบุรีเช่นเดียวกันค่ะ. ..ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ..อรทัย

เมื่อ 7 ส.ค. 2012 0:36, "atom jung" < > เขียนว่า:

ชื่อ น.ส.อรทัย  แสงงาม. ค่ะ อยากทราบว่ามีองค์เทพอยู่จริงหรือเปล่า ต้องปฎิบัติตนอย่างไร เจอเหตุการณ์แปลกๆบ่อยครั้งมาก ขอความอนุเคราะห์แนะนำด้วยนะค่ะอาจารย์..ขอบคุณค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1987
By หมอยา
On 2012-08-09 07:53:31


sent: monday, august 06, 2012 12:23 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

 

กราบเรียนอาจารย์คะ

            ลูกอยากทราบว่าลูกมีองค์เทพจริงหรือไม่ เพราะมีเพื่อนๆและอาจารย์ทักหลายคนเลย ลูกมีอาการแน่นหน้าอกบ่อยคะ เวลาอยู่ใกล้คนที่มีเทพคะ และบางครั้งก็หนักที่ไหล่คะ ที่คอลูกห้อยพระพรหมและพระพิฆเนศตลอด ลูกอยากทราบว่ามีหรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้อง

               ลูกชื่อ นางสาว สุทธิดา  มีเดช . ค้ะ

                                   ลูกรบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ค้ะ ขอบคุณอย่างสูงค้ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1986
By หมอยา
On 2012-08-09 07:50:52


sent: monday, august 06, 2012 10:45 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมมีความประสงค์ขอตรวจองค์เทพจากอาจารย์ จึงขอความกรุณาช่วยตรวจให้ผมด้ยครับ
เนื่องด้วยกระผมมีความสับสน ว่ามีเทพอยู่กับผมจริงหรือไม่ และท่านเป็นเทพองค์ใด
 
ผมชื่อ นายกฤษดา   ศรีสุข เกิดที่ จ. นครสวรรค์
 
   ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 1985
By หมอยา
On 2012-08-08 21:44:14


sent: wednesday, august 08, 2012 9:00 pm
to:
subject: ขอรบกวนเรียนถาม
สวัสดีค่ะ

ด้วยความบังเอิญ เปิดมาเจอเว็บของอาจารย์

ด้วยความสงสัยใคร่รู้ ขอเรียนถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างแจ้ง

ชื่อ รินลนา วิลลี่ส์ เกิดที่เชียงใหม่ ค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างแดน

ขอบพระคุณมากนะคะ

sent from samsung galaxy note

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1984
By หมอยา
On 2012-08-07 22:56:42


sent: tuesday, august 07, 2012 4:23 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอตรวจองค์เทพครับ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     

              เนื่องจากผมได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาครับ แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีการตรวจสอบองค์เทพให้ แต่ผมเข้าไปทำไม่เป็นจริง ๆ ครับ จึงต้องทำผิดกฎของอาจารย์ส่ง mail มาให้ จึงอยากขอความกรุณาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ   ผมชื่อ  วรวุฒิ มาเรือน  สถานที่เกิดจังหวัดกรุงเทพฯ  น.ครับ   ขอรบกวนหน่อยนะครับอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากผมกล่าวผิดพลาดประการใดขออภัยอาจารย์หมอด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

****************************


# 1983
By หมอยา
On 2012-08-07 21:00:22


sent: tuesday, august 07, 2012 4:40 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

สวัสดี ครับผมเพิ่งเจอเวปนี้แล้วรู้สึกดีมากสนใจ เพราะผมมีปัญหาคือมีคนทรง หลายเจ้าทักว่ามีคนแก่ 4 ตา ผมก็งง ปกติผมไม่ไเคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย อยากจะให้ท่านลองตรวจดูผมชื่อ พรเทพ  สายสุข เกิด แต่เวลาเกิดผมไม่ทราบครับ.

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 1982
By หมอยา
On 2012-08-06 07:48:58


sent: sunday, august 05, 2012 5:25 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     เนื่องจากหนูได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาค่ะ แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีการตรวจสอบองค์เทพให้ แต่หนูเข้าไปทำไม่เป็นจริง ๆ คะ จึงต้องทำผิดกฎของอาจารย์ส่ง mail มาให้ จึงอยากขอความกรุณาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบให้หนูหน่อยคะ  หนูชื่อ    สุกัญญา  เข็มมุข   ชื่อเดิม  รุจจี  วิริยสิทธิพงค์  สถานที่เกิดจังหวัดภูเก็ต   ขอรบกวนหน่อยนะคะอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หากหนูกล่าวผิดพลาดประการใดขออภัยอาจารย์หมอด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 

 


# 1981
By หมอยา
On 2012-08-04 21:28:09


sent: saturday, august 04, 2012 7:47 am
to:
subject: เรื่อง...ขอรับการตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์ที่เคารพคะ
                
                   วันก่อนเพื่อนมาทักว่าหนูมีองค์เทพอยู่ ถามว่าหนูอยากรู้ไหมว่าใคร ตอนแรกหนูตอบว่าไม่อยากรู้ แต่พอพ่อปู่ฤษีตาไฟประทับร่างแล้ว ก็หันมาดุหนู ว่าหนูมีของดีอยู่กับตัว ไม่ยอมรับสะที แล้วพ่อปู่ก็ทำให้หนูรู้ว่าหนูเป็นร่างขององค์เทพองค์ไหน หนูเลยอยากรบกวน อาจารย์ ช่วยดูให้หนูอีกรอบนะคะ พร้อมชี้แนะหนูที ต้องทำอย่างไรต่อไป
                   หนูชื่อ ศิริพร สินสมบุญ  เกิดที่รพ.วัชระ กรุงเทพ คะ
หนุขอรบกวนอาจารย์ ด้วยนะคะ หนูจะได้ทำอะไร อะไร ให้ถุกต้อง
                              
                           กราบขอบพระคุณ ล่วงหน้า คะ
              
                                     ศิริพร สินสมบุญ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 

 


# 1980
By หมอยา
On 2012-08-04 21:11:58

 


sent: saturday, august 04, 2012 12:56 pm
to:
subject:

 เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 
          กระผมอยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ ถึงแม้ผมอายุยังน้อยแต่มีจิตศรัทธาศึกษาเรื่องนี้ครับ ผมชื่อ ปกรณ์ ทองประสพ  เกิดที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ปทุมธานีครับ

ขอกราบขอบคุณอาจารย์มาล่วงหน้าด้วยความเคารพ

ปกรณ์ ทองประสพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).....
*****************************
 


# 1979
By หมอยา
On 2012-08-04 21:07:52


sent: saturday, august 04, 2012 5:35 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมขอความเมตตาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
1. ชื่อ-นามสกุล  นายปริญญา บุญกอง
2.  จังหวัดราชบุรี ครับ
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1978
By หมอยา
On 2012-08-04 21:00:54

-----original message-----

sent: saturday, august 04, 2012 8:49 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาด้วยค่ะ

เนื่องหนูได้ส่งเมลล์ไปฉบับหนึ่ง หนูอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
หนูจึงกราบขอโทษและขอขมาท่านอาจารย์หมอยาค่ะ                      
ตรวจสอบองค์เทพค่ะ. หนูชื่อ นางสาว รุ่งนภา แก้วใจรพ.จุฬา.                                            
หนูกราบขอบคุณท่านอาจารย์ ล่วงหน้า และกราบขอโทษท่านอาจารย์หมอยาอีกครั้ง        

sent from my iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1977
By หมอยา
On 2012-08-04 04:29:54


sent: friday, august 03, 2012 11:56 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ ขอตรวจองค์เทพค่ะ (เมื่อสักครู่ได้ส่งไปแต่ผิดเงื่อนไขของท่านอาจารย์หมอยาค่ะ จึง กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ค่ะ )

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

 เมื่อประมาณเดือน ก.พ. หนูได้ไปตรวจสุขภาพมา พบว่า มีอาการความดันสูง ไม่สบายบ่อย ปวดหัว ปวดตัว ปวดบ่า โดยไม่มีสาเหตุ ตรวจหาสาเหตุก็ไม่พบ จึงขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพและข้อแนะนำให้หนูหน่อยค่ะ

ชื่อ นางสาวจิรพร เทพทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณอาจารย์หมอยาค่ะ หากหนูใช้ภาษาหรือคำพูดที่ไม่สำควร ขอให้อาจารย์หมอยาอภัยให้ด้วยน่ะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1976
By หมอยา
On 2012-08-04 04:27:24


sent: friday, august 03, 2012 11:47 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

       กราบสวัสดีอาจารย์หมอยา 

       ผมพบเวปอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ ในเน็ต เลยอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ครับ

       ผมชื่อ เกรียงไกร สามาอาพัฒน์  จังหวัดอุบลราชธานี

       รบกวนอาจารย์หมอยา ด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติตัวต่อไปครับ

                ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มา ณ ที่นี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 1975
By หมอยา
On 2012-08-03 19:18:20

 

-----original message-----

sent: wednesday, august 01, 2012 10:02 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

สวัสดีค่ะ...ท่านอาจารย์ ที่เคารพ.                     
      หนูชื่อ. นงนุช  แสงพลอยแก้ว.  ( นามสกุลเดิม  สูยะนันทน์ ).   จ. กรุงเทพ
อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หนูว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ

********************************


# 1974
By หมอยา
On 2012-08-03 19:15:11


sent: wednesday, august 01, 2012 6:53 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพกับท่านอาจารย์ครับ

             ข้าพเจ้า ชื่อ นายวิชัย  นามสกุล วรเดชขจรกุล จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มีความประสงค์ ขอความกรุณาตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

                              นายวิชัย วรเดชขจรกุล

                              (14 กรกฎาคม 2555)

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1973
By หมอยา
On 2012-08-05 11:26:51

 


sent: tuesday, july 31, 2012 2:16 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะอาจารย์หมอยา

 

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     เนื่องจากดิฉันได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มาค่ะ แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีการตรวจสอบองค์เทพให้ จึงอยากขอความกรุณาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบให้ดิฉันหน่อยคะ  ดิฉันชื่อ วรรณวิษา  ชื่นภิรมย์  สถานที่เกิดสมุทรสาคร  (วันวิสาขบูชาค่ะ)  รบกวนหน่อยนะคะอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หากดิฉันกล่าวผิดพลาดประการใดขออภัยอาจารย์หมอด้วยค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 1972
By หมอยา
On 2012-08-03 18:47:44


sent: thursday, august 02, 2012 10:33 pm
to:
subject: fw: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ ผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับ


from:
to:
subject: รบกวนด้วยครับท่าน
date: mon, 30 jul 2012 16:20:32 +0000

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

ผมชื่อ ไพศรณ์ ทองประเสริฐ อยู่ กรุงเทพมหานคร ครับผมยังเด็กนักช่วยให้อาจารย์โปรดชี้แนะสั่งสอนผมด้วยครับ

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

เดือนนี้ไปทำบุญสะเดาะห์เคราะห์บ้างนะครับ

****************************

 


# 1971
By หมอยา
On 2012-08-03 18:40:39

# 984 
by หมอยา 
on 2011-08-30 06:29:05

rom: นรินทร์ ฟ่อวงษ์ [mailto: ] 
sent: monday, august 29, 2011 6:59 pm
to: 
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพครับ

 

 

                                สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาครับผมจะรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ผม หน่อยครับ ผมเกิด วันพุทธ  ผมเกิด กทม.ครับ รบกวนดูให้ผมหน่อยนะครับท่านอาจารย์หมอยา

                                ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


sent: tuesday, july 31, 2012 1:15 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

 

 

 

                                 เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับรบกวนตรวจองค์เทพให้กระผมหน่อยครับ

                ผมชื่อ นรินทร์ ฟ่อวงษ์ น. ครั้งก่อนผมเขียนมาตรวจแล้วท่านอาจารย์ไม่ได้ลงผลตรวจข้างล่างให้ผมครับเลยไม่ทราบ

 

 


# 1970
By หมอยา
On 2012-08-03 12:53:11


sent: friday, august 03, 2012 11:47 am
to:
subject: ต้องการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

        สวัสดีค่ะ หนูชื่ออิสรา เพชรชำนาญจ.สุราษฎร์ธานี 
ต้องการตรวจองค์เทพและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะ

               ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

                            อิสรา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1969
By หมอยา
On 2012-08-01 18:22:29

-----original message-----

sent: tuesday, july 31, 2012 6:27 am
to:
subject:

กราบเรียนอาจารย์หมอยาค่ะ

               เรียนอาจารย์หมอยาค่ะหนูชื่อ ณัฐกฤตา คมขำ ชื่อเดิม อัจจฉราค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   ค่ะจึงอยากใคร่ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจว่าหนูมีองค์เทพหรือเปล่า

                       หนูขอขอบพระคุณอารย์หมอยาด้วยค่ะ

                          ขอขอบพระคุณอจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 1968
By หมอยา
On 2012-08-01 14:30:32


sent: sunday, july 29, 2012 5:35 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re:

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

         หนูได้เปิดเว็บ องค์เทพดอทคอม จึงอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยค่ะ หนูชื่อ ทิพวรรณ ปิ่นกุมภีร์ จังหวัด กรุงเทพค่ะ
        ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ และหนูขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านเดินสายเทพครับ
****************************


# 1967
By หมอยา
On 2012-07-31 18:18:17


sent: tuesday, july 31, 2012 5:19 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์ตรวจให้หน่อยคราบ

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพคราบ

        พอดีผมพึ่งอ่นใน เว็ปเพท ของท่านอาจารย์คับ เลยอยากให้ท่านอาจารย์ตรวจ ดู องค์เทพเทวาหรืออารายกันในครับ ที่อยุ่ในตัวผมคับ เนื่องจากว่าตอนนี้(เป็นมานานแล้ว) คือมีอาการปวดที่บริเวณ ไหล่ช่วงตรงต้นคอเหมือนว่ามีคนมาเหยียบหรือว่า นั่งทับ ตลอดเวลา ผมชื่อ ไชยพงศ์  กมลวิฏสุวรรณ  เดิมชื่อ ธีรพงษ์  เล็กไม่น้อย ครับ  เกิดที่ จังหวัด กาญจนบุรี แต่ใน สูจิบัตร ระบุว่า อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ครัีบ เคยไปไหว้ครูของ ตำหนักทรงกวนอูที่บ้าน และไปไหว้ครูกับ หลวงพ่อที่วัด เจดีย์หอย มาครับ เพราะว่าใกล้บ้านอะคราบ รบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ล่วงหน้า นะคราบ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑).....
*****************************

 


# 1966
By หมอยา
On 2012-07-31 00:33:00


sent: sunday, july 29, 2012 12:27 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับคุณอาหมอยา

พอดีผมเปิดเว็บไซน์แล้วเห็นเว็บของคุณอาหมอยาครับ เลยอยากลองตรงจองค์เทพดูครับคุณอาหมอยาครับ ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ

เกิดช่วงเช้าตรู่  จังหวัดอุดรธานีครับ

ขอขอบคุณคุณอาหมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑).....

ดวงท่านเดินสายเทพครับ
****************************

 


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool