ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2065
By หมอยา
On 2012-08-29 10:22:48


sent: monday, august 20, 2012 2:12 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา กระผมใคร่ขอความกรุณาจากอาจารย์หมอยา ได้โปรดตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ ผมชื่อ ภูวเดช  ชารีเอ่น สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2064
By หมอยา
On 2012-08-29 10:20:51


sent: sunday, august 19, 2012 12:04 pm
to: องค์เทพ
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ
นางศิริรัตน์  ตุ้ยเต็มวงศ์  .จังหวัดลำปาง
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2063
By หมอยา
On 2012-08-29 10:01:09


sent: sunday, august 19, 2012 6:03 pm
to:
subject: ตรวองคเทพครับ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ผมชื่อนาย สมมารถ  เสงี่ยมพงษ์ 

เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2062
By หมอยา
On 2012-08-29 09:57:27


sent: monday, august 27, 2012 11:49 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพครับ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ   

ผมขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ  นาย ยุทธพงษ์  มานุษยานนท์    เกิดที่จังหวัดสกลนคร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)


***********************************

.

 

 


# 2061
By หมอยา
On 2012-08-29 07:37:44


sent: sunday, august 19, 2012 6:32 am
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ
ดิฉันอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ ดิฉันชื่อ อนัญญา  ศรีกุล ดิฉันเกิดที่ กรูงเทพฯ รพ.จุฬา คะ รบกวนอาจารย์ หมอยาหน่อยนะคะ    ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี่ ค๊ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

****************************


# 2060
By หมอยา
On 2012-08-29 07:34:38


sent: sunday, august 19, 2012 1:46 am
to:
subject: ช่วยตรวจสอบว่ามีองค์เทพหรือไม่ครับ
สวัสดีครับอาจารย์
       ผมขอความกรุณาจากท่านด้วยครับ คืออยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือไม่ และเป็นเทพองค์ใด
ผมนายสมบัติ  ปัทมมงคลชัย . เกิดที่กรุงเทพฯครับ อยากให้อาจารย์ช่วยตอบผมหน่อยครับ และที่พักอาจารย์อยู่ที่ไหน ครับ เผือจะไปเคราพหรือใช้บริการบ้าง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...  อาจารย์ไม่ได้ขายบริการครับ ทำเวบให้คนอ่านเพื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนทั่วๆไปครับ

****************************

 


# 2059
By หมอยา
On 2012-08-27 21:29:25


sent: saturday, august 25, 2012 2:59 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์ที่นับถือ

      ดิฉันขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ดิฉันชื่อดลพร เป้าพงศ์งาม กิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ   ขอบคุณค่ะ

 ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2058
By หมอยา
On 2012-08-27 21:14:07

 


sent: saturday, august 25, 2012 10:20 pm
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้คุณแม่ค่ะ

ชื่อ กฤษณา  จันทระ  ที่จังหวัดหนองคายค่ะ

ขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

วันทิก

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************

 


# 2057
By หมอยา
On 2012-08-27 21:11:35

 


sent: saturday, august 25, 2012 10:27 pm
to:
subject: รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ  สิริพร  แซ่ก๊วย  อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

สิริพร  แซ่ก๊วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... แซ่ก๊วย นี่ จีนแคะครับ ซัวเถาครับ

****************************


# 2056
By หมอยา
On 2012-08-27 21:08:16


sent: saturday, august 25, 2012 10:28 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

เรียน อาจารย์ที่เคารพ ดิฉันได้พบเวบไซต์ของท่านแล้วรู้สึกดีมาก มีความหวังขึ้นมา ดิฉันใคร่ขอตรวจองค์เทพของตัวดิฉัน ชื่อนางภัณฑิลา อินทรกำแหง (เดิมชื่อสุจินดา กฤษวงษ์) ดิฉันได้พยายามไปตรวจหามาหลายที่แล้ว แต่ละสำนักได้บอกมาไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่ามองเห็นไม่ชัด ทำให้ดิฉันมีเทพบูชาหลายองค์ ทำให้รู้สึกว่ายิ่งค้นหายิ่งมากขึ้น อยากจะไ้ด้พบคนที่รู้แจ้งเห็นเจริงมาเป็นเวลานานแล้ว  ดิฉันหวังว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ด้วยคะ ขอขอบกราบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
ด้วยความเคารพและมีความหวังยิ่ง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************

 


# 2055
By หมอยา
On 2012-08-29 10:31:07


sent: monday, august 27, 2012 9:50 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

 

 

 

เรียน ท่านอาจารณ์หมอยา กระผมขอรับการตรวจองค์เทพ

 

    ชื่อ นาย อภินันท์  โกทัน ที่ จังหวัดพัทลุง  ขออภัยที่ยังโง่เขลาในคำตอบ 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

 


# 2054
By หมอยา
On 2012-08-27 20:12:31


sent: sunday, august 26, 2012 11:23 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ข้าพเจ้าด้วยครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
                ขอความกรุณาอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ข้าพเจ้าด้วยครับ 
ข้าพเจ้าชื่อ นายอรรถสิทธิ์  พ่อบาล เกิดที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายครับ เพื่อจะขอเป็นแนวทางในการปฎิบัติครับ
                ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาแครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2053
By หมอยา
On 2012-08-27 21:15:58


sent: monday, august 27, 2012 4:46 pm
to:
subject: กราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ
กราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ
    ศิษย์โง่เขลาเบาปัญญา อยากขอความเมตตาจากท่านอาจารย์  เพื่ออนุเคราะห์ตรวจสอบตัวของศิษย์เพื่อเป็นทานเป็นกุศลด้วยค่ะ   ชื่อนายกัญจน์ชนุตม์   วีระสกุล    เกิดที่จ.ชลบุรีค่ะ
   กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้ศิษย์ด้วยนะคะ
    กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


sent: monday, august 27, 2012 8:47 pm
to: อ.หมอยา
subject: re: กราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

 

 

เรียนท่านอาจารย์ที่ศิษย์เคารพและสำนึกในพระคุณเป็นอย่าสูง
 
 
    ศิษย์อ่านบทความจนจบเรียบร้อย  และเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เมตตาสั่งสอนอย่างชัดเจนแล้วค่ะ  แต่ต้องขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ดังนี้ค่ะ
 
    1. ศิษย์สับสนในใจเป็นอย่างมากและเป็นระยะเวลานานกับการตัดสินใจผิดพลาดไปรับขันธ์กับเจ้าสำนักที่ไม่ดี  แต่ศิษย์ก็มิได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์แต่ประการใด  รายละเอียดอยู่ที่ตัวของเจ้าสำนักล้วนๆค่ะ   แต่การรับขันธ์ในครั้งนี้ทำชีวิตศิษย์พังลงในทีเดียวค่ะ  ศิษย์อยากกลับไปดูแลพ่อแม่ได้เหมือนเดิม ไม่ใช่ต้องเป็นกลับภาระพ่อแม่อีกครั้งแบบนี้ค่ะ
 
    2. ศิษย์ก็ยังมองหาทางของศิษย์ไม่เห็น หรือว่ายังมีกรรมอื่นใดปิดทางเดินอยู่ก็อาจจะเป็นได้
 
    3. ศิษย์อาจจะยังไม่สะอาดพอ การขัดเกลาร่างกายและจิตใจยังไม่เพียงพอ การปฏิบัติยังไม่ถึงจุดที่เหมาะสม
 
    4. ศิษย์อยากทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เพื่อความสบายใจ และไม่รู้สึกติดค้างในใจว่าศิษย์ดูแลปฏิบัติไม่ดีพอ หากต้องการสิ่งอื่นใดมากกว่าที่สติปัญญาของศิษย์จะสามารถรู้ได้ ศิษย์ก็ยินดีที่จะทำให้ด้วยความเต็มใจ
   
     ไม่ว่าจะในที่สุดแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุใดๆก็ตาม  ศิษย์ก็ยังคิดเสมอว่าเป็นกรรมของศิษย์ที่ได้เคยกระทำมาทั้งในกาลปัจจุบันนี้และกาลก่อน  
 
      ศิษย์ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง  ที่เมตตาศิษย์ผู้โง่เขลาคนนี้  พระคุณของท่านอาจารย์ศิษย์จะสำนึกและจดจำไว้เสมอค่ะ  
 
       ศิษย์ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนในพระคุณของท่านอาจารย์อย่างเหมาะสมกับความเมตตาที่ท่านอาจารย์มีให้  นอกจากขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านอาจารย์และครอบครัว ประสพพบแต่ความสุขทุกคืนวัน ขอท่านอาจารย์และครอบครัวสุขภาพแข็งแรง
 
      กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
 


 
   


# 2052
By หมอยา
On 2012-08-27 19:16:46


sent: monday, august 27, 2012 5:03 pm
to:
cc:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา

ผมชื่อนายคมสัน   วรรณตรง  . เกิดที่จังหวัดสุรินทร์  ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ทำงานที่กทม. เป็นวิศวกรผมใคร่จะขอรบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ และหากพบว่ามีองค์เทพ กระผมใคร่จะขอคำชี้แนะในการปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลดี และส่งผลดีให้กับองค์เทพและตัวกระผมเองกระผมขอขอบคุณอาจารย์หมอยา มา ณ. โอกาสนี้ และกระผมขอบุญกุศลที่ลูกได้กระทำและปฏิบัติมา ส่งผลดีนี้ไปยังท่านอาจารย์หมอยา และ ครอบครัว ตลอดจน ทุกท่านที่นับถือท่านอาจารย์หมอยา ให้มีความสุข  ความเจริญ  ด้วยเทอญ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง  คมสัน   วรรณตรง 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2051
By หมอยา
On 2012-08-24 23:22:55


sent: tuesday, august 21, 2012 12:53 pm
to:
subject: รบกวนตรวจสอบองค์เทพค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ  วันทิกา  เครือน้ำคำที่จังหวัดหนองคายค่ะ 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

วันทิกา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2050
By หมอยา
On 2012-08-24 23:19:28


sent: tuesday, august 21, 2012 2:00 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
     ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่าครับ
 แล้วถ้ามีผมควรทำอย่างไรบ้างครับผมชื่อ นายนรินทร   สงรอง . เกิดที่จังหวัด นครศรีธรรมราช  เกิด
ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกแน่นหน้าอกและเวียนหัวบ่อยมากครับ และมีคนทักว่ามีคนเดินตามอยู่ครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่าสูงครับ

นายนรินทร  สงรอง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ดวงนี้พิเศษครับ คนเห็นผีครับ

****************************


# 2049
By หมอยา
On 2012-08-24 23:17:07


sent: tuesday, august 21, 2012 2:10 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ    ผมขอให้อาจารย์ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ
ชื่อ  นายทิพย์เนตร  ผ่อนตาม    เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี
ขอให้ท่านอาจารช่วยตรวจองคืเทพให้ด้วยนะครับ  ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...

****************************


# 2048
By หมอยา
On 2012-08-24 23:13:30


sent: tuesday, august 21, 2012 3:38 pm
to:
subject: การตรวจองค์เทพ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ
  ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวระพีภรพินท์   รุจิปราชญ์ 
.ข้าพเจ้าได้อ่านบทความที่ลูกศิษย์ท่านอื่นส่งถึงท่านอาจารย์หมอยา
จึงเกิดความรู้มากขึ้นและอยากตรวจองค์เทพบ้างค่ะ
  จึงกราบขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ และกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ
น.ส.ระพีภรพินท์   รุจิปราชญ์

21 ส.ค. 2555

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ดวงนี้พิเศษครับ คนเห็นผีครับ

****************************


# 2047
By หมอยา
On 2012-08-24 23:09:50


sent: friday, august 24, 2012 10:35 pm
to:
subject: ขอตรวจดูองค์ครับ

เรียน  อาจารย์หมอยา ที่เคารพ                        

      กระผมชื่อนายบุญสืบ  อินโต  อยู่ จังหวัดสุพรรณบุรี  ผมอยากทราบว่าผมมีองค์หรือป่าวครับ   เพราะเมื่ออยู่ในที่  ที่มีการเทียบร่างทรงองค์เทพผมจะรู้สึกแปลกๆเช่น  ร้องไห้ไม่มีเหตุผล  มีอาการเบลอๆ หายใจไม่โลง   อึดอัดครับ    มีพระองค์หนึ่งบอกผมมาว่า ท่านมาพร้อมกับโลกท่านชื่อ เจ้าพ่อเขาแหลม และเมื่อผมนึกถึงชื่อนี้จะเกิดอาการหายใจไม่ทั่วท้อง พูดจาไม่เต็มปากเต็มคำ
ผมจึงมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับ

1)  ผมมีองค์หรือป่าวครับ  ท่านมีนามว่าอะไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************

2)  ผมควรทำอย่างไรบ้างครับ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูง มานะที่นี้ด้วยครับ

(ขอบคุณครับ)


# 2046
By หมอยา
On 2012-08-24 13:44:37


sent: thursday, august 23, 2012 11:38 am
to:
subject: สวัสดีคะอาจารย์หมอยา

ดิฉัน ชื่อ ปนัดดา  คลาร์ค  อายุ35 ปี . จ. ราชบุรี อยากทราบว่าดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าคะแล้วถ้ามีควรทำอย่างไรต่อตอนนี้สับสนไปหมดไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมีอาการปวดต้นคอ บ่า บางครั้งก็หายใจไม่ทั่วท้อง ไปหาหมอก็ไม่ได้ผล

ขอบคุณมากคะที่กรุณา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


# 2045
By หมอยา
On 2012-08-24 13:41:49


sent: thursday, august 23, 2012 2:51 pm
to:
subject: กราบขอคำชี้แนะเรื่องตรวจองค์เทพและวิธีปฎิบัติครับ
กราบ อาจารย์หมอยาที่เคารพ
             ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพ หรือ องค์ปู่ฤาษี องค์ใดคุ้มครองครับ เนื่องจากมีบุคคลใกล้คิดเคยทักมา 2 ครั้งครับ ว่ามีปู่ฤาษีตาไฟ และปู่เสือครับ ถ้ามีกระผมต้องปฎิบัติตนเช่นใดครับ ปัจจุบัน กระผมสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจำครับ ผมชื่อประเสริฐ ลิขิตบรรจงดี กทม. ครับ
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2044
By หมอยา
On 2012-08-24 13:32:47


sent: thursday, august 23, 2012 3:01 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

     หนูมีความเคารพและศรัทธาในอาจารย์มาก  วันนี้มีเรื่องรบกวนขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ เนื่องจากหนูไปดูดวงมาสามที่  ทั้งสามที่ต่างก็บอกว่าหนูมีองค์เทพ  หนูจึงต้องการทราบว่าหนูมีจริงหรือไม่  หนูจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูก เพราะหนูไม่มีความรู้สึกไม่มีเซ้นส์ทางนี้เลย                      
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...
คนเราชอบโกหกตัวเองครับ...........

*****************************

 


# 2043
By หมอยา
On 2012-08-24 13:26:05


sent: thursday, august 23, 2012 5:42 pm
to:
subject: ขอให้อาจารตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

กำลังโหลด…ชื่อ นายชาติกล้า ศรีนาม เป็นชื่อเก่าส่วนชื่อใหม่วิศรุต ศรีนาม. เกิดที่จังหวัดชัยภูมิแต่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด. ภรรยาดูดวงกับหมอดูให้ท่านทักว่าผมมีองค์พ่อฤาษีกับพระพิฆเนศครับช่วยกรุณาตรวจองค์เทพให้ผมทีและบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้ผมทีครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

*****************************


# 2042
By หมอยา
On 2012-08-24 08:05:19


sent: saturday, august 18, 2012 3:46 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ กระผมไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์ คือกระผมยังไม่ทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองหรือปล่าวครับ และกระผมเคยดูดวงไพ่ยิบซีเท่านั้นครับ จึงขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ กระผมขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
นายสิทธิชัย ทะชัยวงศ์  ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีและการประกันภัย

ตอบ อนุโมทนาครับ คำตอบ อาจารย์ชัดเจนแล้วครับ ท่านไม่ศรัทธาหมอดูของท่านหรือครับ ที่งดคำตอบแสดงว่าต้องไม่ธรรมดา ท่านเป็นที่ปรึกษาและวางแผนเรียกว่า เป็นนักคิดน่าจะไขปริศนาอาจารย์ได้

 


# 2041
By หมอยา
On 2012-08-23 04:08:32


sent: wednesday, august 22, 2012 4:01 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียน อาจารย์หมอยา ค่ะ
ดิฉันวนัชพร  หีตอนันต์   เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ  ดิฉันเคยมีหมอดูไพ่ยิปซี บอกว่าดิฉันมีองค์ของเจ้าแม่กวนอิม ให้ดิฉันหามาคล้องคอ (ปัจจุบันก็ยังคงคล้องคออยู่ค่ะ เป็นเหรียญค่ะ)
ไม่นานหลังจากนั้น ดิฉันได้พบกับอาจารย์ท่านหนึ่ง(จากการแนะนำของคนรู้จัก) ท่านไม่ได้เป็นคนทรงหรือร่างทรง แต่ท่านให้เราเรียกว่า "พ่อศิวะ" ซึ่งท่านก็ตรวจดูว่าดิฉันมีองค์ของ "พระแม่กาลี" และได้ครอบครูด้วย ศีรษะฤาษีนารอด พร้อมรับขันธ์มาบูชาเพื่อขอเป็นศิษย์ท่าน และได้นำรูปปั้น "พระแม่กาลี"มาบูชาที่บ้านค่ะ
ดิฉันขอกราบสอบถามดังนี้ค่ะ
1. ดิฉันมีองค์เทพหรือเปล่าคะ
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
2. เทพดิฉันบูชาอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ หรือว่าทำสิ่งผิดพลาดใด ทำให้ตอนนี้ค้าขายไม่ดีเลย ขาดทุนทุกเดือนคะ
ตอบ ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ
3. ขอให้ช่วยตรวจดูว่ามีสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งดีคอยติดตามดิฉันอยู่หรือเปล่าคะ
 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยา มากๆนะคะ 
วนัชพร


# 2040
By หมอยา
On 2012-08-23 03:58:42


sent: thursday, august 23, 2012 3:37 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

      สวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนช่วยตรวจให้หน่อยนะคะว่า
มีเทพองค์ใดคุ้มครองอยู่เพราะไม่แน่ใจค่ะ อยากทราบให้ชัดเจนจะได้ปรนนิบัติถูกค่ะ
ชื่อ นส.ดวงแข ทองมา  จังหวัด ยะลา ค่ะ
ขอบพระคุณมากๆค่ะ อาจารย์
ดวงแข

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************

 


# 2039
By หมอยา
On 2012-08-22 07:21:48


sent: tuesday, august 21, 2012 9:10 pm
to: หมอยา
subject: ขอตรวจองค์

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ   หนู น.ส  ภักดี อินทจร  จังหวัดกาญจนบุรี รบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์ให้หนูด้วยค่ะ หนูได้ไปอาบน้ำมนต์กับอาจารย์หมอยา มา 2 ครั้งแล้วเคยไปดูหมอมาแล้วส่วนมากจะทักว่ามีกุมารตามมาทุกครั้ง อยากให้อาจารย์ช่วยตาวจดวงชะตาให้หนูด้วย ด้วยความเคารพ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************

 


# 2038
By หมอยา
On 2012-08-18 13:16:33


sent: saturday, august 18, 2012 1:06 pm
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพ ขอตรวจองค์เทพ
ดิฉัน สโรชา กลมเกลี้ยง เ ค่ะ  สถานที่เกิด จันทบุรี
เนื่องจากมีเหตุการณ์บ้างอย่างที่ทำให้รับรู้ล่วงหน้าค่ะ
จึงขอความกรุณารบกวน อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพด้วยนะคะ
ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ควรเป็นศิษย์มีครูครับ

****************************


# 2037
By หมอยา
On 2012-08-18 10:01:27


sent: friday, august 17, 2012 10:03 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับอาจารย์หมอยา
เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
             ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทะหรือเปล่า แล้วถ้ามีผมควรทำอย่างไรบ้างครับ
ผมชื่อ นายปรีชา ปิยธโร . เกิดที่จังหวัด ราชบุรี ครับ
ขอบคุณครับผมอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ควรเป็นศิษย์มีครูครับ

****************************


# 2036
By หมอยา
On 2012-08-18 09:57:17


sent: friday, august 17, 2012 11:39 pm
to:
subject: รบด้วยค่ะกวนค่ะ อาจารย์ หมอยา

นางสาว กัญญากานต์ ผกามาศ  อยากจะให้อาจารย์ หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะว่า
หนูมีองค์เทพหรือไม่
ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...
ต้องทำอย่างไร
ตอบ ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ครับ

แล้วหนูมีกรรมหรือเป่าค่ะ
ตอบ ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติแลชาตินี้เลยครับ
ถ้ามีควรแก้อย่างไร
ตอบ แหม.......
แล้วอีกอย่างนะค่ะ กรุมารที่ลุงให้มา ชื่อใบบุญ เขายังอยู่กับหนูหรือเป่าค่ะ แล้วหนูต้องทำอย่างไร เพราะช่วงนี้หนูไม่ค่อยฝันเห็นถึงน้องเขาเลยค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
ตอบ ยังอยู่ครับ

หนูขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา อย่างสูงที่เสียเวลาดูดวงให้หนู ของให้อาจารย์หมอยา สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ


# 2035
By หมอยา
On 2012-08-18 09:51:45


sent: saturday, august 18, 2012 12:26 am
to: อาจารย์หมอยา
subject: re: ขอประทานโทษครับลืมแจ้งสถานที่เกิดครับ

from:
to:
subject: ลูกขอตรวจสอบองค์เทพของตัวลูกเองครับ
date: fri, 17 aug 2012 22:50:58 +0700

กราบนมัสการท่านอาจารย์ครับ ตัวลูกขออนุญาติให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพของตัวลูกให้ด้วยนะครับ ลูกชื่อ นายพิพัฒน์  บุญสมพงษ์ครับ เกิดที่กรุงเทพมหานครครับ อยากกราบเรียนขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ ด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ควรเป็นศิษย์มีครูครับ

****************************


# 2034
By หมอยา
On 2012-08-18 09:49:45


sent: saturday, august 18, 2012 8:20 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
      เนื่องจากกระผมได้เข้าไปดูในเวปของอาจารย์มา แล้วเห็นว่าทางอาจารย์มีการตรวจสอบองค์เทพให้ ผมเข้าไปทำไม่เป็นจึงต้องทำผิดกฎของอาจารย์ส่ง mail มาให้ จึงอยากขอความกรุณาสอบถามอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบครับ
ชื่อ   สิทธิชัย  ทะชัยวงศ์   ชื่อเดิม  คิง  ทะชัยวงศ์   สถานที่เกิดจังหวัดสกลนคร  ครับ
     
เนื่องจากไปดูดวงมาเค้าบอกว่าผมเลือกเดินทางได้แค่ 2 สาย คือ ไม่ห่มเหลือง ก็ห่มขาว ผมเลยรู้สึกสับสันครับผม จึงขอรบกวนอาจารย์หมอยา ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากกล่าวผิดพลาดประการใดขออภัยอาจารย์หมอด้วยครับผม

ตอบ อนุโมทนาครับ  ดวงนี้งดคำตอบครับ กลับไปหาหมอดูของท่านครับ


# 2033
By หมอยา
On 2012-08-17 19:55:46

from:
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ
date: mon, 2 jul 2012 13:08:58 +0700

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
             หนูกราบขออภัยและขมาอาจารย์ด้วยนะค่ะถ้าเมล์ฉบับแรกๆ เขียนไม่ถูกต้องหนูส่งเมล์มารบกวนอาจารย์หลายคร้ังแล้ว และเฝ้ารออาจารย์หมอยาตอบตั้งแต่เมล์ฉบับแรก แต่อาจารย์หมอยายังไม่ได้กรุณาตอบให้ หนูขอความเมตตาอาจารย์หมอยาช่วยตอบให้หนูด้วยนะค่ะ หนู ติดตามอ่านบทความต่างๆในเวปองค์เทพของอาจารย์ ทำให้ได้ความรู้ และเข้าใจมากขึ้น ขณะนี้หนู ขอความกรุณาอาจารย์ เมตตาตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ ชื่อชิดชญา(เดิมชื่อสุภนิดา) กสิบุตร . จ.กาญจนบุรี  และขอกราบขอบพระคุณมากค่ะถ้าอาจารย์กรุณาช่วยชี้ทางสว่างที่ถูกต้องให้แก่หนูได้ปฏิบัติ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2032
By หมอยา
On 2012-08-17 19:53:31


sent: friday, august 17, 2012 7:14 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

ผมชื่อ ส.อ.ปิยทัศน์  อินทร์ประเสริฐ  เกิดที่ จังหวัดปราจีนบุรี ครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
สุดท่ายนี้ผมขอให้พระบารมีขององค์เทพทุก ๆ พระองค์
จงคุ้มครองท่านอาจารย์และครอบครัวให้มีความสุขทุกคนครับ สาธุ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ปีนี้ให้ท่านแก้ดวงกับพระราหูทรงครุฑครับ อาบน้ำมนต์หรือเข้าพิธีสวดนพพระเคราะห์ครับเลือกทำที่ท่านสะดวกครับ

*********************


# 2031
By หมอยา
On 2012-08-16 23:16:46


sent: thursday, august 16, 2012 5:38 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา

ดิฉัน นาง ประทุมวรรณ ขาวสะอาด .
        ดิฉันขอความกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ดิฉันด้วยค่ะ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************


# 2030
By หมอยา
On 2012-08-16 23:15:13


sent: thursday, august 16, 2012 5:45 pm
to:
subject: ขอตรวจสอบองค์เทพครับอาจารย์

เรียน   อาจารย์หมอที่เคารพครับ      ผมขอตรวจองค์เทพครับอาจารย์
         ชื่อ  นายยอดรัก  สถิตชัย  เกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับ
ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะครับ  ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2029
By หมอยา
On 2012-08-16 23:12:15

 


sent: thursday, august 16, 2012 10:49 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
 
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
หนูชื่อ นางสาวจุฑามาศ  คล้ายทอง  ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์หมอยาค่ะ
 
จุฑามาศ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ... ดวงม้าทรงครับ

****************************

 


# 2028
By หมอยา
On 2012-08-16 13:53:34

 


sent: thursday, august 16, 2012 1:16 pm
to:
subject: ขอความเมตตาจากอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพครับ

ผมชื่อ นาย ธนกฤต  ทิศาวงศ์      เกิดที่ ก.ท.ม    ท่านอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ
*หมายเหตุ*  ตัวเลขอีเมล์ 34o34  เป็นตัวโอ ครับไม่ใช่เลขศูนย์   ขอบคุรท่านอาจารยืมาอย่างสูง ด้วยความเครารพอาจารย์มาก

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2027
By หมอยา
On 2012-08-16 12:47:28


sent: thursday, august 16, 2012 12:22 pm
to:
subject: ขอทราบเรื่ององค์เทพครับอาจารย์

เรียน   อาจารย์หมอที่เคารพครับ      ผมขอตรวจองค์เทพครับอาจารย์

         ชื่อ  นายชาตรี  จานแสน เกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับ

ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้ด้วยนะครับ  ขอบพระคุณครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2026
By หมอยา
On 2012-08-16 11:23:44


sent: wednesday, august 15, 2012 3:43 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพคะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

      ดิฉันนางสาวสุนิสา  ณ น่าน 

      อยากขอความกรุณาช่วยตรวจดูว่า ดิฉันมีองค์เทพหรือไม่คะ เพราะไม่แน่ใจ

      เนื่องจากมีคนทักว่ามี ทำให้ดิฉันเกิดความสงสัย คะ

                                   ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2025
By หมอยา
On 2012-08-16 11:12:27

-----original message-----

sent: wednesday, august 15, 2012 3:49 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

ขอรบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา ผมชื่อ นาย หัตถกิจ สุวรรมาดี   ที่จังหวัดหนองคาย

ขอรบกวนเรียนสอบถามด้วยความเคารพต่ออาจารย์หมอยา

เพื่อตรวจว่าตนเองมีองค์เทพหรือไม่ เพราะตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบัน

รู้สึกเสมอว่าตนเองมีบางอย่างติดตามคุ้มครอง และไปด้วยทุกทีครับ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามา ณ โอกาสนี้ครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

****************************


# 2024
By หมอยา
On 2012-08-16 11:10:17


sent: wednesday, august 15, 2012 7:24 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
            ผมขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ในการตรวจสอบองค์เทพครับ ผมชื่อ นายกฤษณะ เจริญศิริ ที่โรงพยาบาลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษเกษ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สุรินทร์ ครับ ตั้งแต่อายุ25 เป็นต้นมา ผมรู้สึกว่าในความฝันผม จะเห็นหลายๆอาจารย์มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผมครับ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า ขออาจารย์โปรดแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผมด้วยครับ
             ขอท่านอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของผู้ตกทุกข์ได้ยากตลอดไปครับ และหากผมกระทำการใดๆที่ผิดพลาดไป ขอโปรดอภัยด้วยครับ                  
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุงครับ

                                                                                                                                

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************

    


# 2023
By หมอยา
On 2012-08-16 11:03:56


sent: wednesday, august 15, 2012 9:46 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

 กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ - นามสกุล       นางสาวคนธวัลย์   อัยยะจักร์
จังหวัดที่เกิด                ชัยภูมิ
ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ

****************************

 


# 2022
By หมอยา
On 2012-08-15 12:43:57


sent: wednesday, august 15, 2012 10:53 am
to:
subject: ขอความกรุณาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ
กระผมชื่อ นายปิยวิทย์ กัลยาศิริ ที่จังหวัดสงขลา
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2021
By หมอยา
On 2012-08-15 12:41:37


sent: wednesday, august 15, 2012 11:24 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพยิ่ง

        ดิฉันเคยได้รับความเมตตาจากท่านอาจา่รย์ในการตรวจสอบองค์เทพไปแล้วครั้งนึงเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว  รู้สึกเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  มาคราวนี้จะรบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้กับลูกสาวของดิฉันด้วยค่ะ    ชื่อเด็กหญิง พลอยภูรี   เทศสมบูรณ์ . ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ขอท่านอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นร่มโพธิืร่มไทรของผู้ตกทุกข์ได้ยากตลอดไปนะคะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุงค่ะ

ภัทร

ตอบ ลูกท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2020
By หมอยา
On 2012-08-15 10:55:29

 


sent: tuesday, august 14, 2012 7:17 pm
to: ongtep
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

                                ผมกราบขออภัยอาจารย์ที่ทำผิดกติกาในครั้งที่แล้วเนื่องจากไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนครับ  ขอให้อาจารย์โปรดให้อภัยด้วยนะครับ และผมขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะครับ   ผมชื่อ อนุพงษ์  แนวผุน  เกิดที่จังหวัดอุตรดิต  ครับ   

  ด้วยความเคารพอย่างสูง หากผมกร ะทำผิดพลาดประการใดขออาจารย์โปรดให้อภัยด้วยครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

           

 

 


# 2019
By หมอยา
On 2012-08-15 10:53:01


sent: wednesday, august 15, 2012 10:09 am
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

หนูชื่อ ชนันพัทธ์ พิกุลทอง  จ.ชุมพรค่ะ  พอดีมีคนทักหนู ถึง 2 คนว่าหนูมีองค์ หนูจึงอยากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจหนูให้หน่อยค่ะว่ามีจริงหรือเปล่า ถ้ามีควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

                                                ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2018
By หมอยา
On 2012-08-14 23:54:34


sent: tuesday, august 14, 2012 9:30 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพ และสอบถามข้อสงสัยครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา 

กระผมนายบัญชา ใจกล้า หากท่านอาจารย์มีเวลา กระผมขอรบกวนท่านอาจารย์ตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ชื่อ นาย บัญชา นามสกุล ใจกล้า จังหวัดที่เกิดจังหวัด ลำปาง

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************

หากไม่เป็นการรบกวน กระผมอยากได้บทสวด หรือวิธีการบวงสรวง องค์พระพิฆเนศ ครับเพราะปกติ เวลาบวงสรวงหรือไหว้ท่าน ก้อไม่ได้มีบทสวดอะไรมากมายเลยครับ เช่นนะโม 3 จบ ชุมนุมเทวดา แล้ว สวดบูชาท่าน โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา แค่นั้นเองครับ หากไม่เป็นการรบกวน อยากได้บทสวดองค์พระพิฆเนศ หรือบทบูชาครูเวลาบวงสรวงด้วยอ่ะครับ

ตอบ ท่านปฏิบัติอยู่ก็ดีแล้วครับ เรียกว่าคุณภาพครับไม่ใช่เน้นที่ปริมาณครับ

อ้ออีกอย่างครับ เวลาบวงสรวง ผมไม่เข้าใจว่า ต้องปักธูป 1 ดอกลงบนอาหารเหรอครับ อันนี้ไม่เข้าใจ เห็นเค้าบวงสรวงต่างๆ แล้วสงสัยครับ 

ตอบ ที่พบเห็นโดยทั่วๆไปเช่นงานบวงสรวงเปิดกล้อง เป็นการบวงสรวงกลางแจ้ง ครับ มักนิยมปักธูป ๑ ดอกไว้บนอาหารทุกชนิดครับ

 

ขออภัยอย่างสูงครับหากมีข้อสงสัยมากเกินไป

ขอแสดงความนับถือ

บัญชา ใจกล้า


# 2017
By หมอยา
On 2012-08-14 16:57:08


sent: tuesday, august 14, 2012 1:02 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หน่อยครับ

กราบเรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพอย่างสูง
กระผมชื่อนายศรัณยพงศ์  ร่วมสุขขจรกุล   จังหวัดสงขลา
ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้กระผมด้วย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

*********************


# 2016
By หมอยา
On 2012-08-14 16:55:10

 


sent: tuesday, august 14, 2012 12:48 pm
to: องค์เทพ
subject: กราบเรียนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยนะค่ะ

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ
                                 ดิฉันกราบขออภัยอาจารย์ที่ทำผิดกติกาในครั้งที่แล้วเนื่องจากไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อน และขอให้อาจารย์โปรดให้อภัยด้วยนะค่ะ และดิฉันขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ดิฉันด้วยนะค่ะว่ามีองค์จริงหรือไม่ ถ้ามีควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะปัจจุบันมีอาการเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ลงไว้ในเว็บไซต์ค่ะ ดิฉันชื่อ สุดา  วัฒนกุล  จังหวัดสิงห์บุรี ค่ะ
                                  ด้วยความเคารพอย่างสูง สุดา  วัฒนกุล
 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool