ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2115
By หมอยา
On 2012-09-10 14:15:57


sent: sunday, september 09, 2012 11:46 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ 
ผมขออนุญาติช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ
ผมชื่อ นายวรชาติ  ดาวเมฆรับ . จังหวัดเชียงใหม่ครับ
อยากทราบว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองตนจริงหรือเปล่าครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ                                 
ด้วยความเคารพและนับถือ                                   
นายวรชาติ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ 

********************


# 2114
By หมอยา
On 2012-09-10 14:13:54


sent: sunday, september 09, 2012 12:13 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพ
เรียน อาจารย์ ครับ
รบกวนอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยนะครับ   จะได้บูชาอย่างถูกต้อง
ชื่อ  นายเกรียงศักดิ์   ดำริการ
สถานที่  จังหวัด นครศรีธรรมราช
ด้วยความเคารพ และ ศรัทธา
นายเกรียงศักดิ์ ดำริกา

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ  ดวงม้าทรงครับ

********************
 


# 2113
By หมอยา
On 2012-09-10 14:09:51

-----original message-----

sent: sunday, september 09, 2012 7:48 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพคะ
กราบเรียนอาจารย์หมอยาคะ หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพจริงหรือเปล่าคะ
หนูชื่อ สายฝน เมฆบริสุทธิ์ อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คะ กราบขอบคุณมานะที่นี้คะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2112
By หมอยา
On 2012-09-10 13:48:22


sent: monday, september 10, 2012 9:53 am
to:
subject: ขอความกรุณา ท่านอาจารย์หมอยา

กลัวว่าอีเมลย์ที่ส่งไปจะไม่ถึงหรือผิดพลาดประการใดกราบขอโทษมานะที่นี้ด้วยครับ
ขอตรวจสอบองค์เทพครับ
ชื่อ นายธีรวัฒน์ สิมาขันธ์ ที่ จังหวัด ระยอง
ด้วยความเคารพ     ธีรวัฒน์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
๒ . ดวงนี้ต้องอาถรรพ์ครับ

***********************************


# 2111
By หมอยา
On 2012-09-10 13:41:30

 

-----original message-----

sent: monday, september 10, 2012 11:31 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา  ข้าพเจ้าขอตรวจองค์เทพครับ

ข้าพเจ้าชื่อนายณัฐภัทร จิราพงษ์ . ที่จังหวัดพิจิตร กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาครับ

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง       ณัฐภัทร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 2110
By หมอยา
On 2012-09-09 06:32:23


sent: sunday, september 09, 2012 5:36 am
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

เรียนท่านอาจารย์หมอยาครับ  ผมขออนุญาติช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับ ผมชื่อ นายศศิวัฒน์ ธนวัตเกียรติกุล .จังหวัดกรุงเทพครับ อยากทราบว่าผมมีองค์เทพคุ้มครองตนจริงหรือเปล่าครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยครับ                                 
   ด้วยความเคารพและนับถือ                                   
    นายศศิวัฒน์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2109
By หมอยา
On 2012-09-08 14:05:59


sent: saturday, september 08, 2012 1:37 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอตรวจองค์เทพค่ะ ดิฉันชื่อ เพ็ญจันทร์ ซึมรัมย์ เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด อยากทราบว่าดิฉันเป็นบุคคลที่มีองค์เทพคุ้มครองมั้ยค่ะ  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2108
By หมอยา
On 2012-09-08 11:26:33


sent: thursday, september 06, 2012 2:43 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านหมอยา ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านหมอยา ข้าพเจ้าขอตรวจองค์เทพค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ น.ส.ธันยพร ร้อยวงศ์  มีคนเคยบอกว่า มีองค์เทพค่ะ เลยอยากรู้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านหมอยามากนะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2107
By หมอยา
On 2012-09-08 11:24:52

-----original message-----

sent: thursday, september 06, 2012 4:00 pm
to:
subject: รบกวนช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

 เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ช่วยตรวจให้ดิฉันทีนะคะ ชื่อนิตยา  ศาลารักษ์

ที่กรุงเทพ อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือไม่ รบกวนด้วยค่ะไม่เคยตรวจที่ไหนเลย ขอพระคุณมากค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2106
By หมอยา
On 2012-09-08 11:23:08


sent: thursday, september 06, 2012 6:25 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 เนื่องจากหนู ได้เข้าไปอ่านบทความของเวปไซต์ของอาจารย์ค่ะ แล้วจึงอยากจะทราบว่าตัวเองมีองค์เทพหรือป่าวค่ะ หนูชื่อ ภาวิณี ไม้หอม ค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะค่ะ ที่เมตตาลูกศิษย์อย่างหนู

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2105
By หมอยา
On 2012-09-08 11:21:17

 


sent: thursday, september 06, 2012 6:41 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ
กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพ

              ดิฉันชื่อนาง ราตรี  ทองโทน(นามสกุลเก่า พลวิเศษ)เกิดที่จังหวัดระยอง
ดิฉันอยากให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพและชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
            ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยา

            ราตรี   ทองโทน   ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)
***********************************


# 2104
By หมอยา
On 2012-09-08 11:18:43


sent: thursday, september 06, 2012 8:55 pm
to:
subject:

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอ ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
ผมชื่อ โชคชัย เสาระสุต อยู่จังหวัดพิจิตรครับ ครับ

ขอบคุณอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2103
By หมอยา
On 2012-09-08 11:16:28

-----original message-----

sent: thursday, september 06, 2012 11:57 pm
to:
subject: กราบขออภัยท่านอาจารย์ รบกวนตรวจองค์เทพคะ

กราบขออภัยท่านอาจารย์คะ เนื่องจากไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ต้องกราบขออภัยจิงๆคะ ท่านอาจารย์ ดิฉันชื่อ น.ส. ณิชาภา ละอองศรี ชื่อเดิม วราภรณ์ ละอองศรีคะอยากเรียนถามท่านอาจารย์ ดิฉันมีองค์เทพไหมคะสงสัยมากเลยคะ มีคนทักมาหลายคนมากๆ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์และกราบขออภัยอีกครั้งคะ  ส่งจาก iphone

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2102
By หมอยา
On 2012-09-08 11:11:20


sent: friday, september 07, 2012 8:32 am
to: webmaster at www.ongtep.com
cc: webmaster at www.ongtep.com
subject: ช่วยตรวจองค์เทพ

ชื่อ  ละเอียด  ชื่นภักตร์ จังหวัดสิงห์บุรี   มีองค์เทพท่านใดค่ะ     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาค่ะโอกาสนี้ด้วยค่ะ บุญบารมี มีคงได้พบกับอาจารย์ตัวจริง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2101
By หมอยา
On 2012-09-08 10:56:15


sent: friday, september 07, 2012 1:08 pm
to:
subject: ขอรับการตรวจองค์เทพ

สวัสดีท่านอาจารย์

    ดิฉัน นางสาว หัตถาภรณ์ ศรีเจริญ ที่จังหวัดยโสธร  
อยากทราบว่ามีองค์หรือไม่ ถ้ามีจะต้องปฎิบัติอย่างไร
ตอนนี้อยู่ที่อเมริกา จะมีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...

 

 


# 2100
By หมอยา
On 2012-09-08 10:51:33


sent: friday, september 07, 2012 8:03 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยา รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพให้ด้วยนะคะ
หนูชื่อ ณิชาภา   วิเศษดี   ค่ะ
สถานที่เกิดจังหวัดกาฬสินธุ์ ... ปัจจุบันทำงานอยู่กรุงเทพฯค่ะ
ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์หมอยาด้วยนะคะ
ขอให้บุญกุศลนำส่งให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์นะคะ

ขอบคุณค่ะ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 2099
By หมอยา
On 2012-09-08 10:48:45

-----original message-----

sent: saturday, september 08, 2012 12:30 am
to:
subject: ขอความกรุณาจากอาจารย์ค่ะ

ขอความกรุณาจากอาจารย์ค่ะในการตรวจสอบองค์เทพ
นางสาว นราวดี  มะลิวรรณ . ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ  sent from my iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2098
By หมอยา
On 2012-09-08 10:46:37

 


sent: saturday, september 08, 2012 12:35 am
to:
subject: รบกวนอาจารยืช่วยตรวจสอบด้วยครับ

            สวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อ ชาตรี เที่ยงสกุล เกิดที่กรุงเทพ   
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับว่า ผมเองมีองค์เทพคุ้มครองหรือไม่
หรือถ้ามีสมควรที่จะเป็นร่างทรงหรือไม่ครับ
ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ
ชาตรี เที่ยงสกุล

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************

 


# 2097
By หมอยา
On 2012-09-08 10:42:54


sent: saturday, september 08, 2012 9:26 am
to:
subject: ตรวจองค์ให้หน่อยครับพ่อหมอ

 

ผมชื่อ นาย ธัชพล สุริยวงษ์ (ชื่อเก่า สิวัฒน์ พิมลจินดา)  ครับ 
1. ผมเคยโดนองค์ที่เค้าเรียกว่า โต๊ะ อ่ะครับ ท่านบอกว่าท่านเห็นพระจีนเป็นพระใหญ่อยู่หลังผมท่านเกี่ยวข้องกับผมรึป่าวครับ
2. ร่างปู่ฤาษีตาไฟทักว่าเห็นเหมือนเป็นองค์อยู่กับผมท่านเปนใครหรอครับ
3. สรุปว่าผมีองค์มั่ยครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2096
By หมอยา
On 2012-09-08 09:13:29


sent: thursday, september 06, 2012 10:52 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ
           สวัสดีครับอาจารย์ ผมชื่อนาย ณัฏฐณิณ ธัญโกศ ชื่อเดิม กิตติชัย ธัญโกศ ผมอยากถามว่าผมมีองค์เทพรึเปล่าครับ และวิธีปฏิบัติตัวเพราะทุกวันนี้ผมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกๆวัน แผ่เมตตา,กรวดน้ำทุกวัน อุิทิศให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วมีคนทักให้ผมบูชา องค์เทพพระนารายณ์ + พระแม่ลักษมี ผมจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับ ถ้าว่างผมก็จะนั่งสมาธิด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2095
By หมอยา
On 2012-09-08 09:11:11

from: (james)mongkol subusri [mailto: ]
sent: thursday, september 06, 2012 10:16 am
to:
subject: ขอความกรุณา

กระผมเห็นว่าเว็ปนี้มีการตรวจองค์เทพ ผมเคยส่งไปแล้วกลัวว่า ทางอาจารย์ที่เป็นคนตรวจสอบจะไม่ได้เมล์ จึงขอแจ้งกลับมาอีกครั้ง นายมงคล สุขบุญศรี  กรุงเทพฯ

ขอรบกวนทางท่านช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ


# 2094
By หมอยา
On 2012-09-06 09:36:03


sent: thursday, september 06, 2012 1:30 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยาหนูรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูหน่อยค่ะ มีคนทักหนูว่าจะเป็นร่างทรง
ถ้าหากคำทักเขาเป็นจริง หนูขอเลือกที่จะไม่เป็นได้ไหมคะ แล้วหนูจะเป็นอะไรหรือเป่ล่าคะ
หนูชื่อ ณัฐพิมล มีแจ้ง  ที่โรงพยาบาลศิริราช อาศัยอยู่จังหวัดนนทบุรี 
(หนูส่งมาแล้วเมื่อตอนเช้า แต่ลืมใส่ชื่อของหนู ต้องขอโทษ อาจารย์ด้วยค่ะ)ขอบคุณมากๆค่ะ
ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ท่านไม่มีศรัทธา ก็ไม่จำเป็นต้องทำครับ ดังนี้แล้ว ต่อจากนี้ท่านทำการสิ่งใด ก็อย่าบนบานศาลกล่าวครับ ให้ใช้มานะของตนเองล้วนๆ หากท่านไม่ขอโชคลาภ หรืออื่นๆจากเทพเทวา ท่านก็ไม่จำเป็นต้องแก้บนครับจริงไหมครับ


# 2093
By หมอยา
On 2012-09-06 09:28:59


sent: thursday, september 06, 2012 3:54 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์
ผม นัฐพล บุญธรรม
ที่ขอนแก่นครับ ขอตรวจดูองค์ครับ เพราะปีนี้รู้สึกสิ่งต่างๆ
รอบตัวเริ่มชัดเจนขึ้นบางครั้งสัมผัสสื่อสารกันได้ครับ


ตอนนี้เคารพบูชา และแขวนท้าวเวสสุวรรณติดตัวตลอดเวลาครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓)...


# 2092
By หมอยา
On 2012-09-04 20:52:19


sent: tuesday, september 04, 2012 3:33 pm
to:
subject: ขอตรวจดูองค์เทพ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา
ลูกชื่อ ณพมรรน์ เพ็ชรสุทธิ์ จ. พัทลุง ขอรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูลูกด้วยว่า
มีองค์เทพหรือไม่ จะได้ปฏิบัติถูกต้องและเป็นองค์ไหนคับ

ขอความสุขทุกประการมีแต่อาจารย์ด้วยคับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพเป็นม้าทรง,ร่างทรงครับ


# 2091
By หมอยา
On 2012-09-04 20:47:13


sent: tuesday, september 04, 2012 11:40 am
to:
subject: ขอรบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพหน่อยค่ะ
เรียนอาจารย์หมอที่เคารพ

หนูชื่อ นส. ฐิติมา  ประยุทธมิ่งเจริญ

หนูอยากจะตรวจว่ามีองค์เทพหรือไม่  

ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงลูกตอนนี้มีเคราะห์ครับ ให้ไปแก้กับพระพรหมครับ

 


# 2090
By หมอยา
On 2012-09-04 20:44:03


sent: tuesday, september 04, 2012 11:14 am
to:
subject: ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ 

       หนูขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบว่าหนูมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ 
ลูกชื่อ ดาราพร ปานกล้า เกิดวันที่  สมุทรปราการ ค่ะ
ถ้ามีท่านเป็นองค์เทพอะไรค่ะแล้วหนูจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรค่ะ 

       ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 2089
By หมอยา
On 2012-09-04 20:42:13

 

-----original message-----

sent: tuesday, september 04, 2012 11:00 am
to:
subject: fwd: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

>> เรียนท่านอาจารย์หมอยา     ลูกขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา
ตรวจสอบว่าลูกมีองค์เทพหรือไม่ค่ะลูกชื่อ ฐิตาพร วัธนจิตต์ เกิดที่ชลบุรี ค่ะ

    ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************

 

 


# 2088
By หมอยา
On 2012-09-03 20:22:54


sent: monday, september 03, 2012 8:03 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพ

 กราบขอ ประทานโทษค่ะ ดิฉัน อ่าน รายละเอียดไม่ ละเอียดถึ่ถ้วนเอง ขอ อภัย อาจารย์หอมยา มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

ดิฉัน ชื่อ  สุปราณี  ทรงสอาด เกิดที่  กรุงเทพ ดิฉันขอเรียนถามอาจารย์หมอยา ให้ ช่วยตรวจ ว่า มีองค์เทพ หรือ ไม่ค่ะ และ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่กรุณา ดิฉัน

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2087
By หมอยา
On 2012-09-03 20:00:27


sent: sunday, september 02, 2012 11:51 am
to:
subject: ขอรบกวนสอบถามเรื่ององค์เทพหน่อยค่ะ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
             ดิฉัน น.ส. ภัทรสุดา  ตะไมล์   เกิดจังหวัดพะเยา ค่ะ ดิฉัน ขอกราบเรียนถามอาจารย์หมอยา เกี่ยวกับเรื่อง องค์เทพค่ะ ว่าดิฉัน มีไหมค่ะ เพื่อดิฉันจะได้ปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องสมควรค่ะ  ดิฉันเคยไปดูมาเหมือนกัน เขาก็บอกว่ามี บางคนก็ว่าไม่มีดิฉันสงสัยค่ะ ว่าเป็นยังไงกันแน่ค่ะ  
             สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติครับ (๓,๕.๑)...
๒. หากท่านมีข้อสงสัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับ


# 2086
By หมอยา
On 2012-09-04 08:53:37


sent: monday, september 03, 2012 1:43 pm
to:
subject: สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามนะคะ

เรียน...ท่านอาจารย์

ดิฉัน น.ส. ลวิตรา  อัครอภิชาติ (ชื่อเดิม ชลลดา อัครอภิชาติ)  เกิดที่จังหวัดระนอง เนื่องจากได้ไปดูไพ่ยิปซี แล้วหมอดูทักว่ามีครู มีคนอยู่ด้วย แต่ก็ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไม่เคยรับครูใดๆค่ะ หมอดูบอกว่าให้บูชาครูทุกวันพฤหัสด้วยธูป เทียน หมากพลู ดอกไม้อย่างละ5 นุ่งขาว ยกพานที่ใส่ของทั้งหมดทูนไว้บนหัว แต่ดิฉันก็กลัวๆค่ะ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ แต่ก็อยากทำให้ถูกต้องไม่ลบหลู่เพื่อชีวิตที่ดี รบกวนท่านอาจารย์ ให้คำแนะนำด้วยนะคะ (ดิฉันมักมีอาการปวดไหล่ปวดหัว วูบๆ บ่อยครั้งค่ะ โดยเฉพาะตอนไปที่ดูไพ่ยิปซี เหมือนมีไอร้อน วูบๆที่หน้า)

ขออภัยหากล่วงเกินด้วยคำพูดประการใดค่ะ

ด้วยความเคารพ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. หากท่านมีข้อสงสัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 ************************************


sent: monday, september 03, 2012 8:29 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามนะคะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงนะคะ 
        ดิฉัน ขอรบกวนสอบถามต่อ ว่าหนูจำเป็นที่จะต้องไหว้ครูยกพานทูนหัวตามที่หมอดูบอกมั้ยคะ ถ้าไม่ทำจะมีผลร้ายกับตัวหนูมั้ยคะ อาการปวดหัวปวดบ่ามือชา หายใจไม่เต็ม แน่นๆ จะเป็นหนักกว่าเดิมหรือไม่คะ
ขออภัยหากเป็นการรบกวนค่ะ ... ไม่รู้จะไปปรึกษาใครจริงๆค่ะ
sent from my iphone

ตอบ อนุโมทนาครับ จะดำเนินการใดๆ ท่านควรมีครู และขอคำปรึกษาให้เป็นกิจลักษณะครับ หากไม่มีครู ท่านมาเวบนี้ อ่านศึกษาบทความครับ เรียกว่าเป็นการทดสอบ ความมีมานะอดทนและอยากรู้ของท่าน ของอะไรได้มาง่ายๆ ย่อมไร้ค่าครับ
      อาจารย์เคยสอนลูกศิษย์ พอบอกไป ก็ว่าของง่ายๆแค่นี้เอง พอเก่งกล้า พอจะมีชื่อเสียง ไม่ว่างมาหาครูครับ งานยุ่ง ติดทำบุญ  อะไรก็ทำเองได้หมด ชอบนั่งสมาธิครับ ไม่ว่างต้องไปนั่งสมาธิที่วัดบ้านป่าไกลๆก็ประมาณนี้ครั..........

ครูรับศิษย์ลงเรือเพื่อไปส่ง            ศิษย์นั่งลงเต็มลำน้ำเชี่ยวไหล
คอยดูแลสอนสั่งระวังภัย              พายเรือไปเต็มความหวังสู่ฝั่งชล
ในระหว่างเดินทางกลางอรรณพ      ปัญหาพบมากมายหลายเหตุผล
ศิษย์หลายคนอยู่ไม่สุขบ้างซุกซน    บ้างพลัดหล่นลงไปในวารี
ครูเสียใจมิอาจช่วยด้วยความรัก       ปัญหาหนักเรียกมาพบเธอหลบหนี
คว้าไม่ทันจมหายสายนที              จำได้ดียังคิดถึงคนึงนาน
ใกล้ถึงฝั่งแม้เหนื่อยกายพายไม่หยุด  เร่งรีบรุดต้องคอยดูผู้โดยสาร
ครูส่งศิษย์สมประสงค์ตรงฝั่งธาร       ศิษย์เบิกบานเดินต่อครูพอใจ
ขออวยพรให้สมหวังดังที่คิด           พรประสิทธิ์แม้อยู่หนตำบลไหน
จะเรียนต่อหรือทำงานในด้านใด       ขอศิษย์ได้สัมฤทธิ์เหมือนจิตปอง
ครูพายเรือหันกลับรับศิษย์ใหม่        ด้วยดวงใจคิดถึงซึ้งหม่นหมอง
รับส่งศิษย์คงอยู่คู่ลำคลอง            ใจเรียกร้องรักศิษย์นิจนิรันดร์

อาจารย์วิทยา สุขันทอง ผู้ประพันธ์

# 2085
By หมอยา
On 2012-09-03 19:53:17

-----original message-----

sent: monday, september 03, 2012 2:09 pm
to: ongtep
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา
         ลูกขอรบกวนให้ท่านอาจารย์หมอยา ตรวจสอบว่าลูกมีองค์เทพหรือไม่ค่ะ ลูกชื่อ นงคราญ ทรายหมอ (โดยประมาณคุณแม่ท่านบอกมา) เกิดที่เชียงราย ค่ะ
     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 2084
By หมอยา
On 2012-09-03 19:49:10


sent: monday, september 03, 2012 6:44 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพ

กราบขออภัยท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

          เนื่องจากข้อมูลที่ให้ไปไม่ครบถ้วนผมขอแจ้งข้อมูลใหม่ครับ ผมชื่อ นาย สานิตย์  ทองโทน เกิดที่จังหวัด ระยอง ครับ ผมรบกวนให้อาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้ผมหน่อยครับพร้อมชี้แนะแนวทางปฏิบัติ

          ขอบคุณครับอาจารย์หมอยา        
สานิตย์  ทองโทนส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔...)
๒. ดวงนี้ต้องเดินสายเทพครับ


# 2083
By หมอยา
On 2012-09-01 08:31:37


sent: thursday, august 30, 2012 9:04 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาตรวจดูองค์เทพ

 

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา
   กระผมนายภานุพงษ์   ศรีวิชัย  เกิดที่ เชียงใหม่  ครับรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ผมอยากทราบว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือป่าวแล้วถ้ามีควรทำอย่างไร

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...


# 2082
By หมอยา
On 2012-08-31 19:35:48

 


sent: thursday, august 30, 2012 4:35 pm
to:
subject: สอบถามเรื่ององค์เทพครับ

เรียน   อาจารย์หมอยาที่เคารพครับ

          ขอสอบถามเรื่ององค์เทพครับ

          ชื่อนายยุรนันท์  ดิเรกศิลป์  เกิดที่จังหวัดชัยภูมิ

          ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

 


# 2081
By หมอยา
On 2012-08-31 18:48:04


sent: thursday, august 30, 2012 11:36 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพคับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยา 

ลูก ชื่อณัทวรรธน์ พงษนิธิพาณิช . ผมมักมีอาการ หนักบ่าหนักคอ เวียนศรีษ จะเปนมาโดยฉเพาะ วันพระ อีกทั้งมักชื่นชอบการบูชาองค์เทพ พระฤาษี ชอบที่จะไหว้พระสวดมน มีจิตคิดอยากบวช แต่ไมสามารถบวชได้ มักคนทักลูกว่ามีองค์เทพให้รับขัน ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ

หากมีจริงลูกสมควรรับขันไหมครับ และรับได้ที่ไหนที่้ทรัพย์น้อย ๆ 

ขอบพระคุณในความเมตตาครับ                                      กราบเท้าอาจารย์

 นายณัทวรรธน์  พงษ์นิธิพาณิช

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...


# 2080
By หมอยา
On 2012-08-31 17:59:08


sent: monday, june 27, 2011 12:36 pm
to:
subject: ขอแรงสนับสนุนคับจากเด็ก

    เรียนถามคุณลุงหมอยาคับ  คือตอนนี้ ผมกับเพื่อนๆ ได้ตั้งใจจะสร้างพระ กับ องค์เสด็จพ่อพระศิวะ องค์พระแม่อุมา รวมถึงองค์พระพิหเนศ (เทววัตถุ) ซึ่งตอนนี้ผมเองก็นั้งเขียนแบบอยู่ โดยวัดที่ผมจะไปสร้างนั้น คือวัดขนอน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผมเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเพราะผมก็อายุยังน้อย แค่ 20 ปีเอง แต่ผมตั้งใจจะทำคับ ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ผมอยากสร้างถวายพระองค์ท่านจริงๆคับ ผมเองก็เล่นเว็บของคุณลุงหมอยาประจำ เกือบทุกวันเลยก็ว่าได้ ผมเลยขอคำปรึกษาจากคุณลุงหน่อยครับ ผมจะเริ่มจากตรงไหนดี ผมได้แค่คิดกับเขียนแบบไว้ ยังไม่ได้ติดต่อหรือทำอะไรเลย ซึ่งแรงบันดารใจมันก็มาจากความเคารพศรัธธาครับ ผมเองก็ทำร้าน ให้เช่าบูชาสังขารเล็กๆแถวอยุธยา ผมคิดอยากสร้างเทวรูป มาตั้งหลายปีแล้ว แต่ผมคิดว่าผมยังเด็ก ทำอะไรคงไม่ได้หลอก แต่ตอนนี้ผมคิดว่า ชีวิตคนเรามันสั่น ผมอยากจะทำอะไรสักอย่างไว้ให้ลูหหลาน และที่สำคัญผมจะทำให้เป็นของขวัญคุณแม่ ในปีหน้า ซึ้งผมจะอุปสมบทในเดือนมีนา หลังจากนั้นผมจะเริ่มโครงการที่คิดไว้คับ คุณลุงคิดอย่างไรค ับ อย่างน้อยผมขอให้คุณลุงชวยเป็นอีกหนึ่งกำลังให้ผมหน่อยนะครับ ว่าง ๆ ผมจะเอารายละเอียดมาให้คุณลุงดูนะครับ ด้วยความเคารพครับ

**********************
ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ท่านตามอาจารย์มานาน อาจารย์ถามหาศรัทธาจากท่านครับ
๓. ท่านมีความตั้งใจ แต่ศรัทธา อดทนและลูกบ้าท่านไม่มีเลยครับ

 


# 2079
By หมอยา
On 2012-08-31 17:46:57


sent: friday, august 31, 2012 1:29 pm
to:
subject: ถึงอาจารย์หมอยาครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ผมขอตรวจองค์เทพครับ  
ผมชื่อ  ฉัตรากร  พรมสังข์   จ.เพชรบูรณ์
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. นิมิตของท่านปกคลุมด้วยเจ้ากรรมนายเวร
๓. ช่วงนี้ท่านมีเคราะห์ ที่อโคจรเป็นภัย แม้ยามวิกาลก็เช่นกัน ยามตะวันลับขอบฟ้า

 

 


# 2078
By หมอยา
On 2012-08-31 17:42:17


sent: friday, august 31, 2012 4:27 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
       ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
กระผมชื่อ นายอิสราพงษ์  แพงสร้อย. ณจังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒)...
๒. กรรมฐานมิใช่จริตของท่าน


# 2077
By หมอยา
On 2012-08-31 17:38:17


sent: friday, august 31, 2012 4:38 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ดิฉันด้วยค่ะ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ ดิฉันชื่อนางบังอร แพงสร้อย แม่ดิฉันบอกว่า เกิดเวลาประมาณพระเดินบิณฑบาตร  ณ จังหวัดนครราชสีมา
รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ และถ้าดิฉันมีองค์เทพ ดิฉันควรปฎิบัติอย่างไรค่ะ
ขอความกรุณาอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ
๓. ท่านเป็นศิษย์มีครูครับ
๔. หากปฏิบัติตามใจท่าน ไร้ครู ทำนายว่าเสียมากกว่าดีครับ
๕. เกษตรเจ้าเรือนท่าน อาภัพ ควรเป็นศิษย์มีครูครับ หาครูของท่านให้พบครับ


# 2076
By หมอยา
On 2012-08-29 13:34:10


sent: monday, august 20, 2012 12:21 pm
to:
subject: รบกวนอาจารย์หมอยา ค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันนางสาววาสนา พันนารัตน์ ช่วงนี้หนูฝันเห็นงูบ่อยมากและเวลาหนูขับรถก็มองจะไม่ค่อยจะเห็นทาง รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลา รบกวนอาจารย์หมอยา ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2075
By หมอยา
On 2012-08-29 13:31:31


sent: monday, august 20, 2012 11:48 am
to: หมอยา
subject: รบกวนขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ
รบกวนขอตรวจองค์เทพด้วยค่ะ 
ดิฉันชื่อ วริยา คงเวียง ค่ะ สถานที่เกิดจังหวัดสมุทรปราการ ค่ะ
  ต้องขอประทานโทษอาจาย์หมอยาด้วยนะคะ ที่ส่งมารบกวนอีกฉบับ
เนื่องจากฉบับที่แล้วไม่ทราบกฏกติกา ต้องขอประทานโทษจริงๆ นะคะ
และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2074
By หมอยา
On 2012-08-29 13:23:48


sent: monday, august 20, 2012 2:48 am
to:
subject: ลูกขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ตรวจสอบองค์เทพให้ครับ

เรียน ท่านอาจารย์หมอยา

   กระผมนายธนินท์ ปฏิญญาวัฒน์ที่ กรุงเทพมหานคร ครับรบกวนท่านอาจารย์หมอยา
ผมอยากทราบว่าตัวกระผมมีองค์เทพหรือป่าวแล้วถ้ามีควรทำอย่างไร

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************

และขอรบกวนอีกอย่างนะครับผมได้เลี้ยงกุมารทองที่รับต่อมาจากพ่อ ชื่อ ขุมทรัพย์ อยากทราบว่าตอนนี้ กุมารทองที่ผมเลี้ยงอยู่ยังอยู่กับผมอยู่หรือไม่ขอบพระคุณมากครับ ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายได้ปกป้อง หมอยา พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ

ตอบ กุมารทอง ขุมทรัพย์ยังอยู่ดีครับ


# 2073
By หมอยา
On 2012-08-29 13:08:03


sent: wednesday, august 29, 2012 12:28 pm
to:
subject: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

กราบเรียนอาจารย์หมอยาครับ
        ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ กระผมชื่อ นายเคน  รินดวง เกิดที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปางคับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2072
By หมอยา
On 2012-08-29 11:10:51

-----original message-----

sent: wednesday, august 29, 2012 10:50 am
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์

 หนูอยากทราบว่ามีองค์เทพหรือป่าวคะ

เพราะเท่าที่หนูโดนทักมาว่าหนูมีองค์ที่จะมาอยู่กับหนูหลายองค์ค่ะ เช่น

องค์พระแม่อุมากาลี พญานาคาช พระฆิคเนศวร

ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์ให้หนูหน่อยนะคะ เพื่อที่หนูจะใด้บูชาถูกองคืค่ะ

เพราะตอนนี้ที่หนูบูชาอยุ่บนหิ้ง มีหลายองค์เมือนกันค่ะ

ชื่อ น.ส. ทิพวรรณ  ภู่อ่อน ชื่อเล่น แอน... ค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หนูด้วยนะคะ

ค้วยความเคารพอย่างสูง

แอน...

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2071
By หมอยา
On 2012-08-29 11:07:23


sent: monday, august 20, 2012 1:38 pm
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ ลูกขอน้อมรับการตรวจองค์เทพค่ะ‏

ลูกชื่อ ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ ค่ะ.สถานที่เกิด  อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะเคยฝันถึงองค์เทพหลายท่าน ไม่ทราบว่าลูกมีองค์เทพคุ้มครองอยู่หรือไม่คะ
ขอน้อมจิตอนุโมทนากับท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2070
By หมอยา
On 2012-08-29 11:04:34


sent: monday, august 20, 2012 4:50 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ อาจารย์หมอยา

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ

             ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ
ชื่อ ปรารถนา บัวมณี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อยากทราบว่ามีองค์เทพหรือเปล่า  
2. ที่บ้านบูชาพญานาคราชอยู่ ท่านจะคุ้มครองเรามั้ยค่ะ
 
ขอบคุณอาจารย์หมอยา มากนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2069
By หมอยา
On 2012-08-29 11:02:02


sent: monday, august 20, 2012 5:37 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้กระผมด้วยครับ

เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

             ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบองค์เทพให้กระผมด้วยครับ
ผมอยากทราบว่าผมมีองค์เทพหรือเปล่า แล้วถ้ามีผมควรทำอย่างไรบ้างครับ
ผมชื่อ นายชัชวาลย์ เชื่อมาก ที่จังหวัด บุรีรัมย์ ครับ

ขอบคุณครับผมอาจารย์หมอยา

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)
***********************************


# 2068
By หมอยา
On 2012-08-29 10:35:42

-----original message-----

sent: saturday, august 25, 2012 2:57 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะส่งจาก iphone

กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ

   ดิฉันชื่อ น.ส.ปลิดา. ศรีคร่ำ ค่ะ เกิดจังหวัดนครนายก อยากจะรบกวนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูดวงเทพให้หนูหน่อยค่ะ อาการที่หนูเป็นและสงสัยคือจะรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้มาประมาณ2ปีแล้วค่ะ จึขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

         ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอย่างสูงนะคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2067
By หมอยา
On 2012-08-29 10:27:04


sent: monday, august 27, 2012 10:58 pm
to:
subject: fw: ขอความกรุณารบกวนท่านอาจารย์


from:
to:
subject:
date: mon, 27 aug 2012 15:48:14 +0000

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ช่วยตรวจสอบว่าหนูมีองค์ หรือป่าว หนูชื่่อ น.ส. ศิรัญญา  ศรีไทย  เกิดวันที่ เกิดที่ นครราชสีมา ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะค่ะ

หนูขอรบกวนเพิ่มเติมคำถาม ตอนนี้หนูมีอาการ แปลก ๆ ปวดหัว ปวดคอ หน้าชา หูอื้อ หนูเคยไปที่ตำหนักพระแม่อุมาเทวีมา ท่านที่เป็นผู้ทำหน้า บอกว่าหนูมีองค์ ตั้งแต่หนูไปมา หนูชอบมีอาการแบบที่ว่าข้างต้น และหนูจะร้องไห้แบบควบคุมตัวเองไม่ได้ และพูดภาษาอะไรไม่รู้ พูดเร็วมาก ร้องไห้ไปด้วย ท่านอาจารย์ได้โปรดเห็นใจชี้แจ้ง ทางสว่างให้ลูกด้วยนะค่ะ 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...

****************************


# 2066
By หมอยา
On 2012-08-29 10:24:52


sent: wednesday, august 29, 2012 9:41 am
to:
subject: ขอความกรุณาจากอาจาร์ยด้วยครับ


ผมชื่อ ชื่อเดิม นาย ธงชัย  แซ่เตียว แล้วเปลี่ยนมาเป็น นาย ธงชัย ประดิษฐ์ธนกร แต่ปัจจุบันชื่อ นาย พลไพศาล  ไพศาลธนกร ผมเกิดที่ รพ.ยศเสแต่บ้านอยู่ สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ  ครับผมขอรบกวนอาจาร์ยช่วยตรวจดูให้ผมด้วย

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
ดวงนี้เดินสายเทพครับ...

****************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool