ตรวจองค์เทพ (ปี2553-2558)บทความเก่า


อนุโมทนาครับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม www.ongtep.com  อาจารย์ เปิดคอลัมน์ตรวจองค์เทพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจหรือเลื่อมใสในองค์เทพสายญาณ
ท่านสามารถ มาขอรับการตรวจองค์เทพ ในเวบนี้ได้ครับ
กฏกติกามารยาทดังนี้ครับ
๑. ท่านควรอ่านบทความในเวบนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
๒. ท่านควรเป็นผู้มีศรัทธา อยากทราบ เพื่อเป็นแนวทางสายเทพของท่าน
๓. อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก ขำๆ ลบหลู่
๔. ไม่สมควรเอาดวงคนตาย คนป่วย ดวงคนอื่น หรือผู้ล่วงลับมาถาม
๕. ท่านเก่งแล้ว เหาะได้ ไม่ต้องมาถาม ให้เหาะขึ้นสวรรค์ไปครับ
๖. ทางเวบตรวจให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดรอครับ
๗. ไม่เอาเรื่องศาสนามาเปรียบเรื่องเทพ นับถือกับเลื่อมใส ทางใครทางมันครับ
๘. ถ้าเวบนี้มิใช่แนวของท่านจงข้ามไปเสียครับ
๙. ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้ว อย่าเที่ยวไล่ด่าผู้อื่น จงแสดงธรรมของท่าน
๑๐. ตรวจองค์เทพ ส่งเมล์ของท่านทางhotmail มาที่ webmaster@ongtep.com
๑๑. สิ่งที่ต้องมี วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช เวลาที่ท่านเกิด เขียนมาแบบเต็ม
๑๒.เรื่องราวของท่านและข้อสงสัยที่มี อย่าเขียนมาห้วนๆสั้นๆครับ เขาเรียกว่ามักง่ายครับ
๑๓. จำไว้ครับ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อตระกูล (ขึ้นต้นด้วย เรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ)
๑๔. เคยส่งเมล์มาแล้ว ฉบับต่อไปกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับว่าเคยส่งเมล์มาก่อนแล้ว
๑๕. ก่อนส่งเมล์ควรมั่นใจ ส่งมาแล้วมาขอลบเป็นการกระทำที่เสียมารยาทครับ
๑๖. ทั้งท่านและผู้จัดทำ ควรให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน

  ขอบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นี้ ไปถึง ครูเทพเทวา ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ท่านพ่อครูอาจารย์แก้วจันทร) คุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับ
เจ้ากรรมนายเวรแลเหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย.. ทั้งของข้าพเจ้าเจ้าเองแลผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามา จงได้รับผลบุญนี้กันทั่วทุกผู้ทุกนามครับ..........
สำหรับการตรวจองค์เทพ อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่ามี สี่วิธีดังนี้
๑. ไพ่พยากรณ์
๒. จิตสัมผัส
๓. ตรวจดูจากลายมือ
๔. ทำนายจากวัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากครับ
มีหลายท่าน มาอ่านยังไม่ถึงกี่บทความหรือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ บางท่านอายุยังน้อยเรียกว่าอ่อนเดียงสา ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไม่มีอาวุโส ไม่มีจรรยามารยาท บางท่านแก่วิชาเรียนมามากมาย ใจคต ใจแคบ บทความที่เขียนวิจารณ์ก็หยาบคายหาได้เป็นดังผู้เจริญแล้วปฏิบัติกัน เวบนี้ตั้งใจเป็นแนวทางศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ให้ท่านริษยาแต่อย่างใด อาจารย์เชื่อว่า ยังมีคนอีกมากที่ตั้งใจ มีศรัทธา ได้อ่านบทความแล้วก่อประโยชน์ในการดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ท่านชอบก็แวะเวียนมาอ่านเพลินๆ ไม่ชอบก็ไปตามทางของท่าน ท่านใดลบหลู่วิชา ครูอาจารย์แต่หนหลัง เสนียดจัญไร ความฉิบหายย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว

.....................................................................

  สำหรับทุกท่าน เมื่อทราบว่าเป็นผู้มีองค์ ควรศึกษาทำความเข้าใจ ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ไปรับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ อย่าสับสนเอาศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องเทพครับ ไม่ชอบไม่สนใจให้ไปหาเวบอื่นครับ เอาที่ท่านว่าดี ว่าชอบครับ เมื่อได้ทำการศึกษา อ่านบทความทำความเข้าใจไปได้สักระยะ ท่านจะสามารถกำหนดทิศทางของศรัทธาท่านว่าเป็นอย่างไร อย่ามาด้วยเหตุผล อยากเป็นผู้วิเศษ ละโมบ อย่าเอาศาสนามาเปรียบกับความเลื่อมใสในองค์เทพ ท่านใดไม่มีศรัทธาในด้านนี้ จงไปเวบอื่น ความเลื่อมใส ศรัทธาแตกต่างกันใช่ว่าต้องเป็นมาร เป็นผี ไม่มีอะไรดี-เสียเพียงด้านเดียวครับ มีอนุโมทนา ก็มีอาบัติเช่นกัน ท่านใดที่ประพฤติให้เป็นที่เสื่อมเสีย กับสิ่งที่ท่านบูชา สวรรค์ย่อมลงโทษครับ..... สำหรับผู้ที่มาเดินสายเทพ ศึกษา หรือปฏิบัติ แม้กระทั่งบางท่านเป็นเจ้าตำหนัก หากท่านอายุยังเยาว์ คงต้องระวังรักษา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น ท่านใดหลงไหล ตกบ่วงกิเลส ตัณหา จะคว่ำขันธ์ครูตัวเอง ผิดพรหมจรรย์กับศิษย์ มักใหญ่ใฝ่สูง ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็จะผิดครูในที่สุดและไม่สามารถพ้นคำสาปแช่งว่า ปิศาจเดินดินครับ........
   จะพบว่ามีสำนัก ตำหนัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่มิได้ระบุว่าธรรมอันใด เกิดขึ้นมากมายมีทั้งในรูปแบบของเวบไซ้ค์ หรือเฟสบุ๊ค มีจุดขายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตั้งใจเรี่ยไร่ ตั้งสร้างสำนัก จัดผ้าป่าเป็นประจำ ทำเสน่ห์ ลงนะ จัดขันธ์ ทำวัตถุมงคล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาชมเวบนี้หรือผู้มีประสงค์ค้นคว้าข้อมูลต้องทำใจให้กว้าง ว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน ความชอบต่างกัน ดังนั้นอย่าติเตียนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ลางเนื้อชอบลางยาครับ ถ้าท่านคิดว่าตัวเองเจริญแล้ว ดีแล้ว ไปที่ชอบๆของท่านครับ
..................................................
 

จรรยาบรรณของหมอดูก็ควรมีครับ

ก. อย่าเห็นชะตาของผู้อื่นเป็นของตลก ขบขัน
ข. ทำนายในสถานที่อันสมควร มิใช่ข้างวงเหล้า
ค. ไหว้ครูอาจารย์ก่อนเริ่มการทำนาย
ง. เก็บตำราครูอักษรไว้ในที่อันควร
จ. ให้เกียรติผู้มารับคำทำนาย
ฉ. ไม่ทำนายดวงของผู้อื่นที่มิได้มาขอรับคำทำนายจากท่าน เพียงหวังออกสื่อ
ช. โหราจารย์ที่มีวัยวุฒิน้อยควรมี สัมมาคาราวะนอบน้อมต่อโหราจารย์ที่สูงวัยกว่า เก่งไม่เก่งไม่ว่ากัน มารยาทควรมีไว้ครับ
จรรยาบรรณของผู้มารับคำทำนาย
ก. ให้เกียรติ์ผู้ทำนาย
ข. ใช้คำถามอย่างสุภาพ
ค. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ขณะรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
ง. ไม่มีความเชื่อ อยากลองของ ถือว่ามีเงิน จ่ายเพื่อขำๆ เพื่อรับคำทำนาย ผู้ใดปฏิบัติเยี่ยงนี้ความฉิบหายจัญไรจะเกิดแก่คนผู้นั้น
จ. เมื่อได้รับคำตอบไปแล้ว อย่าโทรมารบกวนอาจารย์ ถามโน่น-ถามนี่ ให้รู้จักศึกษาและอ่านบทความก่อน มารยาทควรมีครับ
********************
   

ทางเวบองค์เทพดอทคอม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริมหรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้ ทางเวบongtep.com ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ เรี่ยไร  หรือเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้างโปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณีและทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา
อนุโมทนา ทุกท่านที่กดLIKEด้านบนครับ เหมือนน้ำใจจากทุกท่านครับ 

.................................................

ก่อนโพสมาขอตรวจองค์เทพ คิดให้ดีก่อน โพสมาแล้วมาขอให้ลบ ไม่ลบให้ทุกกรณี
ไม่อยากโชว์ข้อมูล ดูดวงกับอาจารย์โดยตรง ได้ครับ เสียค่าครูแบบสบายใจ

ท่านที่โพสมาแล้วมาขอลบอ้างโน่นนี่ ติดคดี อาย กลัวคนเห็น เยอะ กรุณาอย่าทำ ประพฤติแบบนี้เรียกว่าขาดจิตสำนึก ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวครับ

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2165
By หมอยา
On 2012-09-26 06:42:30


sent: tuesday, september 25, 2012 5:23 pm
to:
subject: กระผมขอตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์
     กราบเรียนครับท่านอาจารย์ กระผมขอรบกวนช่วยจะตรวจสอบองค์เทพครับ ให้ผมด้วยครับว่ามีหรือเปล่าครับ
     กระผมชื่อ นายณฤทธิ์  ฐาณวีร์  เป็นคนกรุงเทพ. เกิดแถวยานนาวา
  
     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

**************


# 2164
By หมอยา
On 2012-09-26 06:33:24


sent: tuesday, september 25, 2012 10:20 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาตรวจสอบองค์เทพครับ

ผม ชื่อพิสิษฐ์ ไตรยสุทธิ์ ชื่อเดิม คุณาสิน , ธีรชัย(ชื่อตอนเกิด) ที่จ.กาญจนบุรี เคยมีหมอดูมาทักว่าดวงผมไม่ได้เกิด ที่ต้องเกิดเพราะโดนสั่งให้มาเกิด เลยขอความอนุเคราะห์หมอยาช่วยดูองค์เทพกระผมด้วยครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้า  

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2163
By หมอยา
On 2012-09-26 06:27:22

-----original message-----

sent: tuesday, september 25, 2012 11:16 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพ

เรียนอาจารย์ ก่อนอื่นหนูต้องกราบขอโทษอาจารย์ที่ส่งเมล์หลายรอบ เนื่องจากหนูไม่มีความรู้มากนักและยังด้อยประสบการณ์ในด้านนี้ และหนูอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะค่ะ

น.ส.เครือวัลย์ ชุมกว้าง จังหวัดมหาสารคาม ค่ะ 

ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะ^^  ส่งจาก iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
๒. อาจารย์ได้เมล์ทุกฉบับที่ส่งเข้ามาครับ สาเหตุที่ไม่ตอบ
เพราะบางท่านมิได้เรียกขาน เรียนท่านอาจารย์หมอยา หลักการ
เขียนจดหมายมีสอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม บางท่านเรียกอาจารย์เฉยๆ   อ.
มองได้ว่าถือดี อวดดีครับ เมล์ที่ได้รับคำตอบ น่าจะเป็นต้นแบบที่ดี ครับ..
ที่อาจารย์มีประสงค์เช่นนี้ เพื่อละลดทิฐิในใจของผู้ส่ง ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะบางท่านที่ถามเข้ามาคำถามเป็นลักษณะเห็นแก่ตัว  อยากได้ อยากทราบ
ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยไม่มีครับ ไปมาหลายอาจารย์ ก็ยังมาถามซ้ำๆ.. เพราะ
รอแล้วเห็นผลช้าจะได้เปลี่ยนอาจารย์ใหม่ ได้ผลเร็วร่ำรวยก็ กินอิ่ม นอนหลับอยู่กับบ้าน
บางท่านชื่อหัวฉบับเมล์ ใช้นามแฝงน่าเกลียด เช่น กูมีรู  ดอเยอะ รูกูบาน ประเภทหื่นกาม
แบบนี้ จะโดนลบทิ้ง ครับ ตั้งใจอาศัยเทพเพื่อกิจกาม ไม่ทราบจะว่าอย่างไรครับ ......
ท่านที่ส่งมาหลายรอบ ลองพิจารณาดูเมล์ของตัวเองก่อนครับ จ่าหน้าถูกต้อง มีชื่อผู้ส่ง วัน เดือน ปีเกิด พ.ศ. และเวลาเกิด เรียบร้อยหรือไม่ ที่อาจารย์ เขียนมานี้ หวังให้ทุกท่านได้เข้าใจ
บางท่านว่านิดว่าหน่อยก็โกรธ ไหนเลยวันข้างหน้าหากเป็นศิษย์เป็นครูจะสั่งสอนได้....# 2162
By หมอยา
On 2012-09-26 06:01:04

 


sent: tuesday, september 25, 2012 11:58 pm
to: อาจารย์หมอยา
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยา ที่เคารพค่ะ

ชื่อ นภาเดช มีสัจจี ค่ะ เกิดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ  ^^       

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
๒. อะไรที่เริ่มด้วยความไม่แน่นอน มักจบลงที่ความไม่ชัดเจนครับ
๓. ความรักมักสันสนจนไม่แน่ใจว่า.. จะเป็นชายหรือหญิง วันหนึ่งคุณจะเลือกได้ครับ
๔. การเรียนคงต้องทุ่มเทครับ... ขยันน้อยไปครับ
๕. กรรมฐานเป็นของแสลงครับ ต้องมีผู้มีประสบการดูแลครับ ไม่มีควรเลี่ยงครับ

**************

 


# 2161
By หมอยา
On 2012-09-26 05:32:21


sent: wednesday, september 26, 2012 1:40 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพครับ
ข้าพเจ้าชื่อ  นาย การุณ ชาติวรรณ . จังหวัดพิจิตร ครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

**************


# 2160
By หมอยา
On 2012-09-25 14:23:32


sent: monday, september 24, 2012 7:47 am
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ
กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพครับ
ข้าพเจ้าชื่อ นาย ฉัตรชัย สุรินทร์  ครับเกิดที่จังหวัดชลบุรี ครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

**************


# 2159
By หมอยา
On 2012-09-25 14:20:20


sent: monday, september 24, 2012 12:27 am
to:
subject: กระผมขอตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์

คือกระผมต้องการจะตรวจสอบองค์เทพครับ คือเมื่อวันก่อนผมได้ไปทำการดูดวงที่ตำหนักของ บรมครูพ่อปูฤาษีตาไฟ มาครับ

คน ที่ดูให้ผมเป็นองค์ขององค์พ่อพระพิฆเนศครับ ท่านได้ทักว่าผมมีองค์ของ พ่อปูฤาษีนาคราช ครับ ผมจึงอยากจะขอตรวจสอบองค์เทพ กับท่านอาจารย์ครับ ว่าผมมีจริงหรือไม่

เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องครับ

กระผมชื่อ นายธีระพงค์  คำสิงห์  ผมเป็นคนเพชรบูรณ์ครับ แต่สถานที่เกิดนั้น เป็นโรงพยาบาล ในจังหวัดพิจิตรครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ 

นายธีระพงค์ คำสิงห์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2158
By หมอยา
On 2012-09-25 14:08:49


sent: sunday, september 23, 2012 11:45 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์ครับ รบกวนตรวจองค์เทพครับ

          อาจารย์ครับ รบกวนตรวจองค์เทพครับ ให้ด้วยครับผมอยากทราบจะได้บูชาอย่างถูกต้องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ชื่อ นาย สุนันท์ ฉัตรไชยเฉลิมพร  เกิดที่ กรุงเทพครับ
 รบกวนด้วยครับอาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2157
By หมอยา
On 2012-09-25 09:30:07


sent: sunday, september 23, 2012 9:30 pm
to:
subject: ขอความเมตตาท่าอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

ผมเคยส่งไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ได้ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับ พ.ศ. เกิด จึงขออนุญาตส่งมาใหม่เพื่อขอความเมตตาท่านอาจารย์อีกครั้ง

ชื่อ นายณัฏฐ์ศรุต โททอง  เกิดที่ สุรินทร์

 อยากจะรบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจดูให้หน่อยครับ ว่าผมมีองค์เทพหรือป่าว 

        ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2156
By หมอยา
On 2012-09-24 17:30:02


sent: monday, september 24, 2012 2:41 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ ชื่อ สายรุ้ง บุญยะวัฒน์ เกิดจังหวัดกรุงเทพ อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยค่ะ  จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)... 

********************


# 2155
By หมอยา
On 2012-09-24 17:27:45


sent: monday, september 24, 2012 5:14 pm
to:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน ท่าน อาจารย์มอยา...ที่เคารพ....
ดิฉันชื่อ...สิริรักษ์ กริชไพฑูรย์ เ เกิดที่  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (ตามใบเกิด ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง เป็น อ.พัฒนนิคม จ. ลพบุรี ค่ะ )
ดิฉันได้อ่านข้อความของอาจารย์อยู่หลายเทียว เพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจในการรับการตรวจองค์เทพ และข้อปฎิบัติ รวมทั้ง กฎกติกามารยาท เพื่อไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์...และเข้าใจดีในจุดประสงค์....ดิฉัน ใคร่ขอความกรุณา อาจารย์ ช่วยตรวจองค์เทพ ว่ามีหรือไม่ อย่างไรเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อไปค่ะ...
ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 
สิริรักษ์ กริชไพฑูรย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2154
By หมอยา
On 2012-09-24 17:24:32


sent: monday, september 24, 2012 4:18 pm
to:
subject:

      เรียนอาจารย์หมอยาช่วยตรวจองค์เทพให้แฟนหนูหน่อยค่ะ มีคนทักมาว่าแฟนหนูมีองค์กุมาร 8 กลอน แล้วทักอีกว่าลูกในท้องเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งจริงค่ะ ตัวหนูเองตั้งครรภ์ได้ 34 สัปดาห์ 2 วันแล้วค่ะ เค้าทักมาอีกว่า ลูกของหนูมีองค์มาตั้งแต่เกิด ซึ่งเค้าจะเกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่จะถึงนี้ค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ

ชื่อ : ณัฐพล คชาภูสัมฤทธิ์  จังหวัดที่เกิด ชลบุรีค่ะ

ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ อาจารย์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2153
By หมอยา
On 2012-09-23 19:00:48


sent: friday, september 21, 2012 8:58 pm
to:
subject: ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ

 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอความเมตตาตรวจองค์เทพค่ะ ชื่อ สิริพิม อร่ามนภา จังหวัดเชียงใหม่ อยากทราบว่าตัวเองมีองค์เทพคุ้มครองมั้ยค่ะ  จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2152
By หมอยา
On 2012-09-23 18:28:55

 


sent: saturday, september 22, 2012 2:18 pm
to:
subject: รบกวนท่านอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ

กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอยา

   รบกวนท่านอาจารย์หมอยา ผมอยากรู้ว่าผมมีองค์เทพอยู่หรือเปล่าครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจให้ผมหน่อยครับ

ผมชื่อ นาย บุญมี จันทร์อุบ  ที่จังหวัด สกลนคร ครับ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2151
By หมอยา
On 2012-09-23 18:22:50


sent: saturday, september 22, 2012 8:57 pm
to:
subject: ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ

เรียน อาจารย์หมอยา

ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยคะ ชื่อ วาสนา  พรมนาทม จังหวัดประจวบฯ คะ  ขอความกรุณาด้วยคะ ขอบคุณคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)... 

********************


# 2150
By หมอยา
On 2012-09-23 08:51:14

-----original message-----

sent: thursday, september 20, 2012 10:34 pm
to:
subject: ขอความกรุณาจากอาจารย์ค่ะ

ขอความกรุณาจากอาจารย์อีกครั้งค่ะ คือหนูเคยส่งข้อความมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้บอกสถานที่เกิดค่ะ หนูจึงขออนุญาตส่งซ้ำอีกครั้งค่ะ

ชื่อ นราวดี  มะลิวรรณ . เกิดที่ อ. เมือง จ.สงขลา ค่ะ

อีกอย่างคือช่วงนี้หนูรู้สึกว่า ชีวิตหนูดีขึ้น หลังจากได้เพชรนาคราชมาบูชา แต่รู้สึกเป็นช่วงชีวิตที่เงียบๆ นิ่งๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หนูไม่รู้ว่าหนูบูชาถูกต้องหรือเปล่าค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ และขออนุโมทนาบุญนะคะ

sent from my iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2149
By หมอยา
On 2012-09-23 08:29:12


sent: thursday, september 20, 2012 7:57 pm
to:
subject: รบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะ

เรียนอาจารย์หมอยา

หนูมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ หนูชื่อ นางสาวสายทอง ค้ากลาง เกิดที่ปากช่องค่ะ

หนูรบกวนถามอาจารย์ค่ะว่าหนูมีองค์เทพคุ้มครองหรือเปล่า และมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามหรือเปล่าค่ะ

หนูรบกวนอาจารย์ เมตตาหนูด้วยนะคะ ว่าหนูควรทำอย่างไร

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
๒. ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามครับ

********************

 


# 2148
By หมอยา
On 2012-09-21 18:56:27


sent: friday, september 21, 2012 2:17 am
to:
subject: เรียน ท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ รบกวนตรวจองค์เทพค่ะ
เรียน ท่านอาจารย์หมอยาค่ะ ขอตรวจองค์เทพค่ะ ดิฉันชื่อ ขวัญตา  นิลพัฒน์   ค่ะ เกิดที่อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ประกอบอาชีพรับราชการครูค่ะ อยากทราบว่าดิฉันเป็นบุคคลที่มีองค์เทพคุ้มครองมั้ยค่ะ  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2147
By หมอยา
On 2012-09-21 18:53:09

-----original message-----

sent: friday, september 21, 2012 3:36 am
cc:
subject: ขอความกรุณาตรวจองค์เทพประจำตัวค่ะ

สวัสดี ค่ะ อาจาร์ยหมอยา           

วันที่ 21 กันยายน 2555

ข้าพเจ้า นางสาว ญาโณทัย สายแสง เกิดในโรงพยาบาลหัวเฉียว

 อาศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร เคยเปลี่ยนชื่อ ค่ะเมื่อก่อนชื่ออัจฉรา ค่ะ

ขออนุญาติพึ่งญาณบารมี อาจาร์ยหมอ ช่วยตรวจองค์เทพ ให้ ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและแสดงความเคารพเป็นอย่างสูง

                   ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองค่ะ

ส่งจาก ipad ของฉัน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2146
By หมอยา
On 2012-09-21 18:50:48


sent: friday, september 21, 2012 6:29 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยนะค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา
ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพค่ะ
ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวเบญจมาศ  วันกุมภาค่ะ  เกิดที่จังหวัดราชบุรีคะ
 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************

 


# 2145
By หมอยา
On 2012-09-21 18:09:37


sent: friday, september 21, 2012 3:34 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์เพื่อตรวจองค์เทพครับผม

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอยา

ผมได้เข้ามาเจอเว็๋บของอาจารย์ครั้งแรกนะครับ แล้วรู้สึกสนใจครับ แล้วได้เห็นอาจารย์โพสเรื่องตรวจองค์เทพ

ผมเลยอยากขอความกรุณาจากอาจารย์ตรวจให้ผมบ้างนะครับผม

ผมเองชื่อ นาย สุนันท์  เชิญธง  ชือเล่น ชื่อ นัน  ครับ เกิดที่จังหวัดชุมพรครับผม

ถ้าผมขาดตกบกพร่องข้อมูลส่วนไหนไป ขอโทษอาจารย์ไว้ล่วงหน้าด้วยครับผม

สุนันท์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2144
By หมอยา
On 2012-09-20 14:59:05


sent: tuesday, september 11, 2012 6:56 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยค่ะ

เรียนท่า่นอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยค่ะ

หนูชื่อ ณภัสสรณ์  อมรธันยพัชร์

หนูเกิดที่พระโขนง กทม.ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยาค่ะ
                           ณภัสสรณ์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)...


# 2143
By หมอยา
On 2012-09-20 14:55:56


sent: tuesday, september 11, 2012 9:12 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ข้าพเจ้าอยากขอตรวจองค์เทพค่ะ

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาววิไลวรรณ  สมตัว ค่ะเกิดที่จังหวัดนครพนม ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยา เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2142
By หมอยา
On 2012-09-20 14:53:47

-----original message-----

sent: tuesday, september 11, 2012 11:16 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพค่ะ

เรียน อาจารย์หมอค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะอาจารย์หมอ หนูชื่อ น.ส เบญจรัตน์ สุขลาวัณย์กุล เกิด  เกิดที่ กทม. ค่ะ มีพระหรือคนทรงหลายๆท่านบอกว่ามีองค์ค่ะ หนูเลยอยากทราบว่าหนูมีรึเปล่า หนูเป็นคนขี้โรค แต่เด็กค่ะ จำความได้ มีอาการปวดขาและแขนแบบไม่มีสาเหตุค่ะ บางครั้งปวดมากจนแทบเดินไม่ได้ ปวดหัว ปวดเบ้าตา ไปหาหมอ หมอบอกเป็นไมเกรนค่ะ สมัยเด็กๆ เคยรู้สึกแปลกๆ เหมือนว่าสมองสั่งการให้ร่างกายทำอะไรเร็วๆ เร็วมากๆ จนรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าค่ะ แต่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วค่ะ แต่อาการปวดแขนขา ศรีษะ เบ้าตา เป็นตลอดค่ะ

      รบกวนอาจารย์หมอช่วยตอบข้อสงสัยให้หนูหน่อยค่ะ ว่าหนูควรจะรักษาหรือต้องปฏิบัตตัวอย่างไร

ด้วยความเคารพค่ะอาจารย์หมอ

ขอบพระคุณค่ะ

benjarut suklawangun

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************

 


# 2141
By หมอยา
On 2012-09-20 14:43:00


sent: wednesday, september 12, 2012 6:02 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

สวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

ดิฉันชื่อ นางสาวโยษิตา เจตนา. เกิดที่จังหวัด นครราชสีมาค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2140
By หมอยา
On 2012-09-20 14:39:05


sent: wednesday, september 12, 2012 6:04 pm
to:
cc: boonchayanut klinmala
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา

ดิฉันรบกวนอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ด้วยค่ะ

ชื่อ น.ส.บุษชญานัท  กลิ่นมาลา . ค่ะ  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ

อยากจะทราบว่าดิฉันมีองค์เทพคุ้มครองจริงหรือไม่  ถ้ามีต้องปฎิบัติตนอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************

 


# 2139
By หมอยา
On 2012-09-20 14:36:31


sent: wednesday, september 12, 2012 6:53 pm
to:
subject: ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับ  ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ
 ผมชื่อ นายสุทัศน์ กลางเหลือง
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง สุทัศน์ 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2138
By หมอยา
On 2012-09-20 14:10:29


sent: thursday, september 13, 2012 7:30 pm
to:
subject: ตรวจองค์เทพคะ

         กราบนมัสการอาจารย์หมอยาคะ ลูกอยากขอตรวจองค์เทพคะ ชื่อ น.ส ภัทราพร จิตร์บรรเทา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ ลูกมีอาการปวดหัวบ่อยมากคะ หนักคอ ปวดบ่า แล้วถ้าตัวลูกมีองค์ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ (ขอขมาอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย หากอาจารย์เห็นข้อความของลูก2-3ครั้ง เนื่องจากคอมฯของลูกไม่ขึ้นบอกว่าส่งแร้ว และกับโทรศัพท์ยังใช้ไม่ค่อยเป็นคะ) ขอขอบคุณอาจารย์มากคะ 

ส่งจาก samsung mobile

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔)... 


# 2137
By หมอยา
On 2012-09-20 14:07:20


sent: friday, september 14, 2012 8:34 am
to:
subject: กราบสวัสดีครับ อาจารย์หมอยา

       ผมชื่อ เกรียงไกร สามาอาพัฒน์ ครับผมเคยตรวจองค์เทพกับอาจารย์หมอยาแล้วครั้งหนึ่ง และก็ได้รับคำตอบจากอาจารย์แล้วครับ ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาป็นอย่างสูงครับ ผมมีเรื่องอยากรบกวนอาจารย์หมอยาเพื่อความสบายใจและความรู้ครับ คือผมได้บูชาองค์พระพรหม มาบูชาครับ แต่เกิดชำรุดตอนแกะออกจากกล่อง ชำรุดตรงที่เป็นอาวุธ น่าจะเป็นคทาครับ (หัก) ผมอยากรบกวนถามอาจารย์หมอยาดังนี้ครับ

    +จะเป็นอะไรไหมครับที่องค์เทพท่านชำรุดแบบนี้ (ในใจนึกถึงความเชื่อทางโบราณ)

    +แล้วถ้ามีอะไรจะมีวิธีแก้ไขไงยังครับ รบกวนอาจารย์หมอยาให้ความรู้ด้วยครับ

    +รบกวนอีกเรื่องครับ กุมารทองที่บูชาไว้ยังอยู่ไหมครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยาอีกครั้งและขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกข์โรคภัย ได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ยากครับ                                                                                                                                                   เกรียงไกร สามาอาพัฒน์

ตอบ  อนุโมทนาครับ องค์เทพชำรุดให้จัดหามาใหม่ครับ ส่วนมากเป็นเรซิ่นจะห่อด้วยพลาสติก เวลาไปซื้อที่ร้านให้เขาแกะพลาสติกออกให้ดูก่อนครับ ชำรุดมาหลายองค์แล้วครับ
       ถามเรื่องกุมาร ไม่อยู่แล้วครับ


# 2136
By หมอยา
On 2012-09-20 12:44:17

 


sent: saturday, september 15, 2012 9:51 am
to:
subject: ขอกราบนมัสการพระคุณครูบาอาจารย์ ท่านหมอยาครับ

ลูกขอกราบนมัสการพระคุณครูบาอาจารย์ ท่านหมอยาครับ

ลูกชื่อ นายธีระพงศ์ นิรัติศัย  อยู่ที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แต่ตอนนี้มาทำงาน ที่กรุงเทพฯ ขอรับ ลูกศรัทธาในองค์พระศิวะ

ลูกขอกราบพระคุณครุบาอาจารย์ ท่านหมอยา มา ณ โอกาส นี้ขอรับ

ธีระพงศ์ นิรัติศัย

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 


# 2135
By หมอยา
On 2012-09-20 12:40:25


sent: thursday, september 20, 2012 10:24 am
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

สวัสดีครับ อ.หมอยาที่เคารพ

ผมมีเรื่องจะรบกวนอาจารย์หมอยาครับ

ผมชื่อนายพรธนศักดิ์  ใจผาวัง  จ. ดำเนินสะดวก  ครับ

ผมมีองค์เทพไหมครับอาจารย์

 สุดท้ายนี้ขอให้ อ.หมอยามีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง

                                    ด้วยความเคารพ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************

 


sent: thursday, september 20, 2012 10:37 am
to:
subject: ตรวจสอบเวลา

 

 

สวัสดีค่ะ อ. หมอยา  หนูเห็นเวบไซต์ตรวจสอบองค์เทพกับน้องหนูเลยขอส่งในเมลล์น้องมาถามอ.หมอยาค่ะ

 

ตอนแรกหนูไม่มีองค์เทพนะพอซื้อพ่อแก่มาน้องเค้าทักว่ามีคนแก่อยู่บ้านเราและใจดีเพิ่งมาใหม่หนูมีองค์เทพหรือเปล่าค่ะ

 

หรื่อว่าท่านคอยคุ้มครองเฉยๆ  รบกวนอ.หมอยา ตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

ชื่อ  นางสาวจินตลา  พรหมประเสริฐ    ค่ะ           จ.เพชรบุรี

 

 

ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายแขช็งแรงนะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************

 


# 2134
By หมอยา
On 2012-09-20 09:05:58


sent: sunday, september 16, 2012 4:16 am
to:
subject: เรียน อาจารย์หมอยาที่เคารพ

  กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ ลูกอยากตรวจดูว่ามีองค์เทพหรือไม่ ลูกชื่อ ขัตติยา สุขกันต์ เกิดที่ จังหวัดแพร่ ลูกต้องขอโทษด้วยถ้าใช้คำพูดผิดพลาดหรืออะไรในเมลล์นี้เนื่องจากว่าได้เข้า เว็บไซ์องค์เทพเป็นครั้งแรกและได้เห็นว่ามีการตรวจสอบองค์เทพได้ ซึ่งหลายครั้งในตัวลูกเองสับสนมากและมักจะรู้สึกได้ ในบางเวลาเมื่อเวลานอน มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเห็นเงา ผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆเตียงและกุมหน้าผาก แต่บางครั้งหรือในหลายๆครั้งจะคิดว่าลูกมโนไปเอง การตรวจสอบว่ามีองค์หรือไม่ของลูกคราวนี้นั้น ลูกไม่ได้ตั้งใจจะหลบหลู่หรืออะไรแต่ประการใด เพียงแต่ไขข้อข้องใจของตัวลูกเอง ที่มีมานานในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ลูกฝังใจมาเป็นเวลานานในเรื่องเกี่ยวกับ องค์เทพ และมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ ท่านหมอยาช่วยทำนาย แต่ถ้าเป็นการเจตนาดูดวงหรืออะไรประการใดไม่เป็นไรค่ะ แต่ว่าลูกมักจะฝัน ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 5 อยู่บ่อยครั้งและเป็นความฝันที่ติดตาหรือประทับใจทุกครั้งจนบอกไม่ถูก และในช่วงที่สวดมนต์หรือในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะฝันเห็น พระอรหันต์ แต่ว่าลูกได้สวดมนต์ไปก่อนหน้านั้นที่จะนอนเพียงหนึ่งครั้งลูกอยากทราบว่า ลูกต้องทำอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่ลูกขาดมั้ย แต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าลูกต้องการเรียนหนักและต้องการสอบติดให้ได้ จึงไม่ค่อยได้สวดมนต์หรืออะไรมากค่ะ

-ตัวลูกเองลูกรู้ว่าลูกไม่ใช่คนดีอาจจะเป็นคนบาปมาก ด้วยใจจริง อยากให้หมอยาช่วยแนะนำว่าลูกควรเดินทางไหน ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ 
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณที่กรุณานั่งอ่านจดหมายฉบับนี้จนจบอาจจะดูหนักใจหน่อยๆ และสุดท้ายนี้การดูว่ามีองค์หรือไม่มีองค์นั้น ถึงจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะลูกเพียงแค่ต้องการไขข้อข้องใจบางอย่างเท่านั้นและยังนับถือ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยสัตย์จริง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

                                  ขัตติยา

 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2133
By หมอยา
On 2012-09-20 06:50:03


sent: tuesday, september 18, 2012 8:33 am
to:
subject:

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูขอรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ

น.ส.กัญญาภัค  สุวรรณา  จ.กรุงเทพฯ

ช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว แต่พยายามอยู่ด้วยสติคะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
 ท่านได้เวลาเดินสายเทพครับ

********************

 


# 2132
By หมอยา
On 2012-09-20 06:43:25


sent: tuesday, september 18, 2012 4:12 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพครับ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ

กระขอรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยครับ  
ชื่อ ขวัญชัย แสงอนันต์ วันเกิด อังคารที่ กรุงเทพครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ขอน้อมจิตอวยพรให้อาจารย์มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรงครับ

ขอนอบน้อมด้วยความเคารพ

ขวัญชัย แสงอนันต์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2131
By หมอยา
On 2012-09-20 06:40:55


sent: tuesday, september 18, 2012 5:21 pm
to:
subject: กราบเรียนอาจารย์ หมอยา กระผมขอตวรจดูองค์เทพ ครับ

กราบเรียนอาจารย์ หมอยา เคารพ ครับ
 
  กระผมขอตรวจดูองค์เทพ ครับ  กระผม นาย ทรงศักดิ์  บัวชุม  เพาะมีคนเคยบอกว่ามีองค์  ครับ  กระผมจึงใคร่อยากรู้ว่าในตัวของกระผมมีองค์อะไรแน่ เป็นองค์พระ หรือ เทพ ครับ  รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยพิจารณาด้วยครับ

 ด้วยความเคารพอย่างสูง
         
  ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาบอกกว่า   จงได้แผ่ความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทั่วสากลโลกจงได้รับโดยพร้อมเพียงกันเทอญฯ สาธุ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2130
By หมอยา
On 2012-09-20 06:28:43


sent: wednesday, september 19, 2012 12:51 am
to:
subject: ตรวจองค์เทพครับ

เรียน  อาจารย์หมอยาที่เคารพ
                      
สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา   ผมรบกวนให้อาจารย์หมอยา 
ตรวจองค์เทพให้ด้วยครับ   ผมชื่อ สิทธิพงษ์ จันทร์ลา จังหวัด ราชบุรี

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาอย่างสูง

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2129
By หมอยา
On 2012-09-20 04:54:09


sent: wednesday, september 19, 2012 7:36 pm
to:
subject:                            

    กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอยาครับ
    กระผม อยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยตรวจสอบว่ากระผมมีองค์เทพหรอเปล่าครับ แล้วถ้ามีผมควรจะปฎิบัติตัวเช่นไรครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ผมชื่อ นาย เฉลิมพล ต่างแดน เกิดจังหวัดตรังครับ
                     กราบขอบคุณอาจารย์ หมอยา อย่างสูงครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2128
By หมอยา
On 2012-09-20 04:51:31


sent: wednesday, september 19, 2012 7:50 pm
to:
subject: กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพครับ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอยา ขอตรวจองค์เทพ กระผมชื่อ นายวรนันท์  ชุ่มแก้ว  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2127
By หมอยา
On 2012-09-20 04:36:56


sent: wednesday, september 19, 2012 8:47 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพครับ

เรียนอาจารย์หมอยา

ผมชื่อ จักรพงษ์ อริยะอมรเลิศ  ผมอยากรู้ว่ามีองค์หรือเปล่ารบกวนอาจาร์ยหมอยาช่วยดูให้ด้วยครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************

 


# 2126
By หมอยา
On 2012-09-20 04:31:07

-----original message-----

sent: wednesday, september 19, 2012 10:05 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพ

      หนูขอรบกวนอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสอบถามองค์เทพหน่อยนะค่ะ

มีคนทักหนูว่ามีองค์หรือเปล่า

หนูคิดว่าหนูไม่มีหรอกแต่ก็แปลกใจทำไมมาทักก็เลยขอถามอาจารย์หมอยาดังนี้ค่ะ

1. นางสาวอัฉราภรณ์  นนท์ปัญญา

จ.หนองคายค่ะ หนูมีองค์ไหมค่ะอาจารย์หมอยา

2. หนูรู้สึกว่าหนูมีสิ่งดีๆ คุ้มครองหนู่อยู่มีหรือเปล่าค่ะ หรือหนูคิดไปเอง

  หนูรบกวนอาจารย์หน่อยนะค่ะ

สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์นะค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

ดวงนี้เดินสายเทพครับ


***********************************


# 2125
By หมอยา
On 2012-09-19 19:08:00

----original message-----

sent: wednesday, september 19, 2012 10:37 am
to: ;
subject: รบกวนตรวจองค์เทพคะ

หนูเคยส่งมาคร้ังหนึ่งแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าส่งถูกรึเปล่าคะถ้าเป็นการส่งมาซ้ำหนูก็อภัยอาจารย์ด้วยนะคะ. หนูชื่อ. ณปภัช. มุ่งหมาย ที่โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. หนูรบกวนอาจารย์ตรวจองค์เทพหรือไม่ และหนูชอบหนักบ่า หนักไหล่ ขนหัวลุก

        ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

ส่งจาก iphone

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2124
By หมอยา
On 2012-09-19 14:03:19

 

-----original message-----

sent: monday, september 10, 2012 6:43 pm
to:
subject: ขอตรวจองค์เทพค่ะ

กราบเรียนอาจารย์หมอยา

        ลูกขอโทษที่ส่งเมล์มาอีกครั้งนึง เนื่องจากครั้งที่แล้วไม่ทราบว่าผิดพลาดประการใดค่ะ  ลูกอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ลูกด้วย  เพื่อที่ลูกจะปฎิบัติได้ถูกต้องค่ะ เพราะมีแต่คนทักว่าลูกมีองค์ ลูกชื่อวิภูษิตา  จูงใจ (ชื่อเดิม จีราวรรณ มโนขันธ์)  นาที ที่รพ.จุฬาลงกรณ์  กรุงเทพ   กราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย

                      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                     วิภูษิตา  จูงใจ   sent via blackberry® from ais

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2123
By หมอยา
On 2012-09-19 13:19:51


sent: wednesday, september 19, 2012 1:04 pm
to:
subject: กราบรบกวนเรียนถามตรวจองค์เทพ

กราบสวัสดีอาจารย์หมอยาที่เคารพคะ

ดิฉันขอกราบอภัยในการส่งครั้งแรกที่รายละเอียดไม่สมบูรณ์ ขอกราบเรียนถามและรบกวนเวลาของอาจารย์หมอและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เพื่ออาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพคะ ดิฉันชื่อ นกพรัตน์ โสโท  ที่ จังหวัด กาฬสินธุ์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ ขออวยพรให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปคะ

ด้วยความเคารพและนับถือ

นกพรัตน์ โสโท

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 
ดวงร่างทรงครับ

********************


# 2122
By หมอยา
On 2012-09-19 13:02:17


sent: sunday, september 16, 2012 10:37 pm
to:
subject: เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ  ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

ผมชื่อ นาย ปิยะทัศน์  ตนรู้  เกิดที่ จว.เชียงใหม่ 

ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  ปิยะทัศน์

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************


# 2121
By หมอยา
On 2012-09-19 12:56:17


sent: monday, september 17, 2012 10:12 am
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ
             นับว่าเป็นโชคชะตาที่หนูได้เข้าไปอ่านบทความในเว็ปไซต์ของอาจารย์ค่ะ หนูขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้หนูด้วยนะคะ
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพคุ้มครองตนจริงหรือเปล่าค่ะ เพื่อความมั่นใจและจะได้ปฎิบัติตนให้ถูกต้องค่ะ
หนูชื่อ นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ . จังหวัดชัยนาท ค่ะ 
             ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยามา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอให้บุญกุศลนำส่งให้อา จารย์หมอยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ค่ะ                                
             ด้วยความเคารพและนับถือ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

ท่านได้เวลาเดินสายเทพแล้วครับ

********************


# 2120
By หมอยา
On 2012-09-14 07:57:36


sent: thursday, september 13, 2012 8:02 pm
to:
subject: การตรวจองค์เทพ
กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ
          ข้าพเจ้าเคยได้ส่งมา 1 ครั้ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ส่งถึงรึไม่ เพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยเก่งคอม (ถ้าส่งไปซ้ำข้าพเจ้ากราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาในการลบหลู่ หรือเร่งรัด อาจารย์หมอยาครับ)   ข้าพเจ้า นาย ชนะชัย อัศววงศ์ศิริกุล  เคยมีคนบอกว่า ผมมี องค์พระ เป็นสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) พรหมรังสี บางคนก็บอกเป็นพระพรหม บางคนก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของ การเป็นฆราวาสของผม แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งกระผมได้เดินทางไปที่พิจิตร ได้ไปเจอ ญาติโยมที่ถือศีลอยู่ ยกมือไหว้แล้วโมทนาสาธุ ซึ่งลักษณะนี้ ข้าพเจ้าเจอบ่อยมาก    ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากรู้ว่าในตัวของข้าพเจ้ามีองค์อะไรแน่ เป็นองค์พระ หรือ เทพ ครับ  รบกวนท่านอาจารย์หมอยาช่วยพิจารณาด้วยครับ
           ด้วยความเคารพอย่างสูง
           ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาบอกกว่า   จงได้แผ่ความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทั่วสากลโลกจงได้รับโดยพร้อมเพียงกันเทอญฯ สาธุ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


# 2119
By หมอยา
On 2012-09-10 16:19:03


sent: monday, september 10, 2012 3:33 pm
to:
subject: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพด้วยครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพครับ  ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจองค์เทพให้ผมด้วยครับ

 ผมชื่อ ณฐนน ผดุงฤกษ์ . เกิดที่ จว.สิงห์บุรี 

ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  ณฐนน

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************

 


# 2118
By หมอยา
On 2012-09-10 16:17:19

-----original message-----

sent: monday, september 10, 2012 2:46 pm
to:
subject: ตรวจสอบองค์เทพค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาค่ะ

หนูขอรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูองค์เทพให้ด้วยค่ะ หนูมีอาการปวดคอ ไหล่แบบไม่มีสาเหตุ รักษาไม่หายขาด บางครั้งไปไหว้สิ่งศักดิ์มีอาการขนลุก บางครั้งไปไหว้แล้วมีการร้องไห้ไม่มีสาเหตุค่ะ ชื่อ ณภัสสรณ์ วงศ์สืบยุทธ์  กรุงเทพค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอน้อมจิตอวยพรให้อาจารย์มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)... 

********************

 

 


# 2117
By หมอยา
On 2012-09-10 14:24:32


sent: saturday, september 08, 2012 2:03 pm
to:
subject:

เรียน  ท่านอาจารย์หมอยา
มีคนทักว่าหนูมีองค์เทพค่ะ และก็รู้สึกแปลก ๆ เวลาไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
รบกวนอาจารย์หมอยา ตรวจองค์เทพด้วยนะคะ  เพื่อความมั่นใจและจะได้ปฎิบัติถูกค่ะ
ชื่อ เนตนภา เปียร์รง   จ.นครพนม
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาค่ะ
 

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ
๑. ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
๒. ดวงนี้เดินสายเทพครับ 

********************


# 2116
By หมอยา
On 2012-09-10 14:21:13

 

-----original message-----

sent: saturday, september 08, 2012 9:58 pm
to: webmaster at http://www.ongtep.com
subject: re: ตรวจสอบองค์เทพครับ

สวัสดีครับอาจารย์หมอยาที่เคารพ
ขอประทานโทษนะครับท่านอาจารย์หมอยาส่งข้อมูลไม่ครบ
ผมรบกวนอาจารย์หมอยาตรวจว่ามีองค์เทพหรือเปล่าครับอีกครั้งนะครับ รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับ ผมชื่อนายภัทรวรรธน์ ดำรงวาจาสัตย์ เกิดที่จ.ราชบุรีครับ

on 8 ก.ย. 2555, at 21:42, "webmaster at http://www.ongtep.com" < > wrote:

 สวัสดีครับอาจารย์หมอยาที่เคารพ

 ผมรบกวนอาจารย์ตรวจว่ามีองค์เทพหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับ
ผมชื่อนายภัทรวรรธน์ ดำรงวาจาสัตย์ เกิดที่จ.ราชบุรีครับ

ตอบ ทำนายท่านดังนี้ครับ 
๑.ท่านมีองค์เทพชัดเจนครับ (๒,๕.๒)

***********************************


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool